Lederutvikling og karakterbygging Kan og bør lederutviking være karakterbyggjande?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lederutvikling og karakterbygging Kan og bør lederutviking være karakterbyggjande?"

Transkript

1 Lederutvikling og karakterbygging Kan og bør lederutviking være karakterbyggjande?

2 Karakter (positiv tyding av ordet) Kjerne i personlegdomen Verkar på verdiar, haldingar og adferd Ein psykologisk «substans» Giv retning og ein viss forutsigbarhet Psykologisk ryggrad Personen er gjenkjennbar i «godver og storm», på jobben og i privatlivet

3 Ledarar med karakter Moden innsikt i seg sjølv, andre og samspelet mellom oss Veit ein del om kven dei er, fortset å lære, og kan gi seg sjølv guiding også når de stormar Står for sine viktige verdiar og val Dei strekkjer seg etter å vere seg på sitt beste, ikkje å kopiere standard utgåver av den gode ledaren Dei er personar folk vil jobbe for Dei tener pengar på sikt

4 Bør lederutvikling stimulere karakterbygging? Stimulere Ikkje mekke Ikkje instruere Men invitere karakter byggjast innanfrå Innsikt om lederskap guider ofte ikkje den praktiske situasjonen Refleksjon og dømmekraft avgjerande (ref prof Hans Petter Graver) Verdimedvit verdihierarki avgjerande Refleksjon Som ein del av kvardagen det er ikkje sjølvsagt! Even til å gjeninnhente perspektiv Vane med å sjå situasjonar frå fleire vinklar enn sin eigen

5 Alment kvifor fokusere på ledarar Fordi dei har direkte påverknad på mange menneske Fordi dei har indirekte påverknad på mange fleire menneske Dei er vesentlege for samfunnsbygging Å skille organisasjonslivet/næringslivet frå samfunnet er neppe lurt på sikt

6 Level five leadership og karakter «Good to Great er bibelen i vår tenkning» Ref Morten Hanssen Samanheng mellom «level five» og det å ha karakter

7 Å kultivere Nivå 5 lederskap ett paradoks En blanding av personlig vilje og personlig ydmykhet Personlig vilje En tydelig katalysator i overgangen fra gode til ekstraordinære resultater En holdning til at man gjør det som er nødvendig for å få resultater, med standhaftig pågangsmot Setter standarder for å bygge ett ekstraordinært selskap, og intet mindre Ser i speilet, ikke ut vinduet, tar ansvar for dårlige resultater, skylder ikke på andre, eksterne faktorer, eller uflaks Personlig ydmykhet Demonstrerer beskjedenhet på en overbevisende måte, skryter ikke Handler med rolig overbevisning for å motivere Kanaliserer ambisjoner inn i selskapet, ikke for seg selv Ser ut av vinduet, ikke i speilet, for å gi anerkjennelse for suksess til andre mennesker, eksterne faktorer og flaks

8 Kan lederutvikling være karakterbyggande? JA! Ei mengde føresetnader «Expanding Your Leadership er 270 tette sider om dette» Ingen kvikk fix Samansatt prosess, krevande for alle partar Givande for alle partar (programeigar, deltakarar, verksemda som system, og konsulenten)

9 Typiske element i karakterbyggjande lederutviking Lego prinsippet Teama som heng saman Kvart element verdi i seg sjølv Raud tråd Tilrettelegging for sjølv å oppdage Relevans til lederrollen i det daglege både hjelp på kort og lang sikt Læringsfremmande klima «Vi utfordra kvarande heile tida og elske kvarandre medan vi gjorde det» Metodar for læring som er eksemplariske Metoden helgar ikkje målet, men skaper det Siktar mot fundamental kompetanse Det som er gjeldande i dei mange situasjonane Det som ikkje går av moten Det som so og seie alltid har ein veknad om det vert praktisert eller ikkje Siktar mot opplevde dilemma og utfordringar Skreddarsydd innhald Personleg tilpassa individuell oppfølging også

10 Ikkje sats på dette dersom 10 råd 1. Ingen tar eigarrolla alvorleg og sjølv byggjer sitt leiarskap innanfrå 2. Der ikkje finst konsulentar å oppdrive som har ein samansatt kompetanse; organisasjon og ledelse, pedagogikk og veiledning, klinisk kompetanse individuelt og i grupper 3. Du ikkje orkar motbakke 4. Å selje enkelt verktøy er sentralt 5. Du vil ha stormande jubel i tilbakemeldingane heile tida 6. Det ikkje er anledning til å skreddarsy innhald utifrå organisasjonens aktuelle situasjon og behov 7. Du sjølv som fagleg ansvarleg ikkje har teke din eigen tilværelse alvorleg og sett litt på kven du er og kva spor du har lyst til å sette 8. Du sjølv tenkjer svært adskilt på liv og virke 9. Det er umogeleg å lage eit heilskapleg program fordi «alt» skal med 10. Du ikkje får anledning til ei viss grad av indviduell oppfølging - med dei sikkerheitsmekanismane som det inneber

11 «Har vært med på det meste denne bedriften har stelt i stand av utviklingstiltak. Har aldri blitt mer utfordret som leder. I tillegg har jeg kjent meg respektert, følt vel meg vel gjennom hele prosessen»

12 KVA INNEBER DET Å HA KARAKTER? Inneber Å ha essensiel, moden, og klok (ikkje først og fremst instrumentell)innsikt om seg sjølv og andre og samspelet mellom oss Innsikta inkluderer verdiar og refleksjon om vesentlege livsval Ein veit kvar ein har seg sjølv, og dermed kan gi seg sjølv guiding også når det stormar (ref Simen Lieungh) Stimuli til å vere den beste du kan vere ikkje ein standart av ein god ledar «du tok til de grader utgangspunkt i meg - utan det hadde det ikkje gått med meg» Unngå at dei som er ansvarlege for veival er utan distanse, verdimedvit og evne til å tenkje heilhetleg om sitt virke. Personleg modning skjer forhåpentlegvis uansett. Det er leit om det skjer etter avslutta lederkarriere Unngå at det i realiteten er gutter og jenter på pluss / minus 30 (rett ut frå MIT) som styrer oss, men modne 40 åringar som har erfaring og medvit. Det gledelege er at dette er dei folk helst vil jobbe for og som tenar mest pengar på lang sikt.

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 En lærende skole Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 Copyright C 2009 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Forord Hva vil det si å være

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking av Marita Brekke Skjelvan Barnevernspedagog BVP5-303 Mars 2009 Kva kan vere utfordringar ved samvær etter omsorgsovertaking jf. barnevernslova 4-12,

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

VURDERING TEORI OG PRAKSIS

VURDERING TEORI OG PRAKSIS VURDERING TEORI OG PRAKSIS INNHOLD 1 KLASSEROMSVURDERING OG LÆRING 4 av Olga Dysthe Samsvar mellom læringssyn og vurderingspraksis 4 Vurdering for læring og formativ vurdering 5 Klargjere, forstå og dele

Detaljer

Utdanning til morgondagens praksis?

Utdanning til morgondagens praksis? Utdanning til morgondagens praksis? Vidareutdanning i psykisk helsearbeid og spesialiseringar til psykolog og psykiater i lys av utvalde statlege føringar. Utarbeidd av Rådet for psykisk helse Desember

Detaljer

Læreplanarbeid som prosess i skulen

Læreplanarbeid som prosess i skulen Notat 4/2007 Siv Therese Måseidvåg Gamlem Læreplanarbeid som prosess i skulen VOLDA 2007 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Siv Therese Måseidvåg Gamlem Høgskulen i Volda 0805-8075 Siv

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Er det ART dei treng?

Er det ART dei treng? Er det ART dei treng? tiltak i skulen for å hjelpe elevar med utfordrande åtferd Forfattaren av denne artikkelen er barnevernpedagog og har jobba mange år med ulike tiltak overfor elevar med utfordrande

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Med hjartet på rette staden

Med hjartet på rette staden Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om fråfall i vidaregåande skole Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om

Detaljer

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen L41 Masteroppgåve i Verdibasert leiing Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen Ein studie i to distriktskommunar med utgangspunkt i det nasjonale prosjektet «Samarbeid

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no 1 Å vera med på kurset pedagogisk entreprenørskap, har vore mykje arbeid og tøff prioritering av fritida. Å starta elevbedrift samtidig som me driv

Detaljer

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 9 3 Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009 Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 11 12 1 10 2 4 8 7 5 6 Utgitt av Utdanningsdirektoratet Medredaktør: Torbjørn Lund, Universitetet

Detaljer

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Prosjektet er leia frå Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS (RKHR)

Detaljer

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap Nr. 3-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Utrustende lederskap 2 Tema: Utrustende lederskap Utrustende lederskap Jeg skriver til dere fedre, sier apostelen

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk?

Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk? Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk? Et eksempel Lederskole i Larvik Tove Akre Etikknettverk 22-23 september Ledelse i et systemperspektiv påvirkning og tilpasning en

Detaljer