Naturfag - 8. trinn Lokale læreplaner Åstveit skole Tidsbruk: uke 34-36

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naturfag - 8. trinn Lokale læreplaner Åstveit skole Tidsbruk: uke 34-36"

Transkript

1 Naturfag - 8. trinn Lokale læreplaner Åstveit skole Tidsbruk: uke Alt henger sammen med alt Kompetansemål fra læreplanen Forskerspiren formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk skrive forklarende og argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvaliteten ved egne og andres tekster og revidere tekstene forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk følge sikkerhetstiltak som er beskrevet i HMS-rutiner og risikovurderinger Emne Alt henger sammen med alt Naturen og mennesket Fra det aller minste til det aller største Sikkerhet på naturfagrommet Det begynner med en hypotese Å skrive rapport Lærestoff og aktuelle nettsider Trigger 8, kap 1 Alt henger sammen med alt orating=true orating=true Grunnleggende ferdigheter (digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne, å kunne skrive) Kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser til å sette sammen, gjenbruke, omforme og videreutvikle ulike digitale elementer til produkter, f.eks. sammensatte tekster. Uttrykke meninger og drøfte problemstillinger Kunne trekke slutninger på bakgrunn av innholdet i én eller flere tekster Kunne beherske og ta i bruk rettskriving, gramtikk, setningsoppbygging og tekstbinding på skjerm eller papir sammen med andre uttrykksmidler som bilder, figurer og symboler på en hensiktsmessig måte. Å kunne regne: Kunne bruke passende måleenheter og presisjonsnivå, utføre beregninger Kunne tolke resultater, vurdere gyldighet og hva resultatene betyr for problemstillingen. Slik jobber vi med de grunnleggende ferdighetene Elevene leverer rapporter til forsøk etter gitte krav. Diskusjon i mindre grupper og i plenum.

2 Lese skjermbaserte tekster og papirtekster. Kunne søke og bearbeide informasjon. Jobber med å skrive rapporter og oppbygging av en rapport. Å kunne regne: Finne en passende metode for å beregne antall blader på et tre og vurdere resultatet sammen med klassen i etterkant. Metodetips Gjennomgang av sentrale ord og begrep hentet fra forsiden til kapittelet Besøk forskningsarealet. Snakk om hva som er regler i dette rommet, og hvordan vi skal oppføre oss her. Gjør enkle aktiviteter ute; Å beregne et antall Bruk forskningsarealet til å gjøre aktivitetene Kjernebegrep Hypotese Vernebriller Vitenskap Kraftmåler Mikroskop Pipette Erlendmeyerkolbe Digeltang Reagensrør Begreglass Klemme Kokering Vurderingskriterier Forsøk og aktiviteter Å beregne et antall, Trigger 8 s 15 Å arbeide med gassbrenner, Trigger s 21 Hvordan fungerer en pendel, Trigger 8 s 26 (http://www.dammskolen.no/grunnskole/naturfag/trigger/pendel/(from)/155) Vurderingsform Innlevering av rapporter (godkjent/ikke godkjent)

3 Naturfag - 8. trinn Lokale læreplaner Åstveit skole Tidsbruk: uke Tusenkunstnerne Kompetansemål fra læreplanen Forskerspireren formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk Mangfold i naturen beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene. Kropp og helse forklare hvordan egen livsstil kan påvirke helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan forebygges. Emne Hvordan oppsto liv? De første cellene Bakteriene får konkurranse Naturens mestre Planteceller og dyreceller Lærestoff og aktuelle nettsider Trigger 8, kap 2; Tusenkunstnerne =1&title=Plantecellens%20bygning Grunnleggende ferdigheter (digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne, å kunne skrive) Kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser til å søke etter, navigere i, sortere, kategorisere og tolke digital informasjon hensiktsmessig og kritisk. Uttrykke meninger og drøfte problemstillinger Lytte til, gi respons, videreutvikle innspill fra andre og fremme egne meninger i spontane og forberedte samtaler. Kunne trekke slutninger på bakgrunn av innholdet i én eller flere tekster Finne frem til informasjon som er eksplisitt eller implisitt uttrykt i tekster Kunne beherske og ta i bruk rettskriving, gramtikk, setningsoppbygging og tekstbinding på skjerm eller papir sammen med andre uttrykksmidler som bilder, figurer og symboler på en hensiktsmessig måte.

4 Slik jobber vi med de grunnleggende ferdighetene Elevene jobber med ulike nettressurser til dette kapittelet. Diskusjon i mindre grupper og i plenum. Lese skjermbaserte tekster og papirtekster. Kunne søke og bearbeide informasjon. Forsetter å jobbe med rapportskriving og hvilke elementer vi ønsker skal være med og hvordan de presenteres i en rapport. Metodetips Gjennomgang av sentrale ord og begrep hentet fra forsiden til kapittelet Lage Winogradsky-kolonner Kjernebegrep Karbohydrater/sukker Arvestoff/DNA Fett Protein Vann Cellemembran Cellevegg Cytosol Cellekjerne Vurderingskriterier Mitokondrier Kloroplaster Bakterier Sopp Alge Plantecelle Dyrecelle Fotosyntese Forsøk og aktiviteter Lage Winogradsky-kolonne, Trigger 8 s 49 og 50 Bygge en cellemodell, Trigger 8 s Vurderingsform Skriftlig prøve

5 Naturfag - 8. trinn Lokale læreplaner Åstveit skole Tidsbruk: uke Når størrelsen teller Kompetansemål fra læreplanen Fenomener og stoffer gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon. gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt. Forskerspiren formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk Emne Når størrelsen teller Det målende menneske Lengde, fart, varme og temperatur Mases og tetthet Energi og krefter Lærestoff og aktuelle nettsider Trigger 8 kap 3; Når størrelsen teller orating=true orating=true Grunnleggende ferdigheter (digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne, å kunne skrive) Kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser til å sette sammen, gjenbruke, omforme og videreutvikle ulike digitale elementer til produkter, f.eks. sammensatte tekster. Kunne lytte, tolke og vurdere muntlig tekst og vise respekt for den som taler. Lytte til, gi respons, videreutvikle innspill fra andre og fremme egne meninger i spontane og forberedte samtaler. Ta i bruk ulike strategier for å forstå tekster av stadig større vanskegrad. Dette forutsetter avkodingsstrategier der lyder trekkes sammen til ord, ord til setninger og setninger til tekst. Kunne beherske og ta i bruk rettskriving, gramtikk, setningsoppbygging og tekstbinding på skjerm eller papir sammen med andre uttrykksmidler som bilder, figurer og symboler på en hensiktsmessig måte. Å kunne regne: Kunne uttrykke regneprosesser og resultater på ulike måter Kunne tolke resultater, vurdere gyldighet og reflektere over hva resultatene betyr for problemstillingen Slik jobber vi med de grunnleggende ferdighetene Elevene leverer rapporter til forsøk etter gitte krav.

6 Diskusjon i mindre grupper og i plenum. To og to diskuterer. Lese sammensatte tekster med nye symboler, tabeller, formler og faguttrykk. Forsetter å jobbe med rapportskriving og hvilke elementer vi ønsker skal være med og hvordan de presenteres i en rapport. Å kunne regne: Bruker ulike lengdeenhet og tidsenehter når gjør forsøket «lengde» og «reaksjonstid» og kunne finne forskjell mellom to ulike størrelser. Kjernebegrep Momentanfart Varme Gjennomsnittsfart Det absolutte nullpunkt Akselerasjon Energi Masse Energiloven Volum Arbeid Massetetthet Krefter Temperatur Tyngdekraft Vurderingskriterier Forsøk og aktiviteter Lengde, Trigger 8 s 88 Test din reaksjonstid, Trigger 8 s 98 Væsker lag for lag, Trigger 8 s 114 Vurderingsform Innlevering rapporter Skriftlig prøve

7 Naturfag - 8. trinn Lokale læreplaner Åstveit skole Tidsbruk: uke Stjernestøv Kompetansemål fra læreplanen Fenomener og stoffer vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet. undersøke egenskaper til noen stoffer fra hverdagen og gjøre enkle beregninger knyttet til fortynning av løsninger undersøke og klassifisere rene stoffer og stoffblandinger etter løselighet i vann, brennbarhet og sure og basiske egenskaper planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding og analyse av ukjent stoff. undersøke hydrokarboner, alkoholer, karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffene og gi eksempler på framstillingsmåter og bruksområder Forskerspiren formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport. Emne Atomene de minste byggeklossene Grunnstoffer Molekyler og kjemiske forbindelser Forbindelser blir til Lærestoff og aktuelle nettsider Trigger 8 kapittel 4; Stjernestøv 1&title=atomer_og_grunnstoffer 1&title=atomets_historie 1&title=det_periodiske_systemet 1&title=kjemiske_bindinger Grunnleggende ferdigheter (digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne, å kunne skrive) Kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser til å søke etter, navigere i, sortere, kategorisere og tolke digital informasjon hensiktsmessig og kritisk. Uttrykke meninger og drøfte problemstillinger Lytte til, gi respons, videreutvikle innspill fra andre og fremme egne meninger i spontane og forberedte samtaler. Kunne trekke slutninger på bakgrunn av innholdet i én eller flere tekster Finne frem til informasjon som er eksplisitt eller implisitt uttrykt i tekster Kunne uttrykke meninger, drøfte problemstillinger, dele kunnskap og erfaringer gjennom å tilpasse egne tekster til mottaker,

8 innhold og form. Å kunne regne Kunne bruke passende måleenheter og presisjonsnivå, utføre beregninger Kunne tolke resultater, vurdere gyldighet og hva resultatene betyr for problemstillingen. Kunne bruke resultatet som grunnlag for en konklusjon Slik jobber vi med de grunnleggende ferdighetene Elevene jobber med ulike nettressurser til dette kapittelet. Diskusjon i mindre grupper og i plenum. Lese skjermbaserte tekster og papirtekster. Kunne søke og bearbeide informasjon. Hypotesen de skal jobbe med formuleres først muntlig, så skriftlig, og skal danne grunnlaget for forsøket "CO2». Å kunne regne Måle opp ulike mengder når vi gjør forsøket «CO2». Se resultatene sine i lys at det de skrev i hypotesen, og finne ut hvorfor det stemte/ikke stemte Kjernebegrep Atom Grunnstoff Proton Molekyl Nøytron Kjemisk forbindelse Elektron Karbondioksid Kjerne Oksygen Elektronskall Hydrogen Elektrisk ladning Vurderingskriterier Forsøk og aktiviteter Tegne atomer, Trigger 8 s 145 Finn et grunnstoff, Trigger 8 s 153 Grunnstoffkabal, Trigger 8 s 155 Lag CO2 på flere måter, Trigger 8 s Vurderingsform Skriftlig prøve Samtaler og diskusjoner i basen

9 Naturfag - 8. trinn Lokale læreplaner Åstveit skole Tidsbruk: uke 2-7 Kropp og helse; Kviser, pupper, adamsepler og hormoner Kompetansemål fra læreplanen Kropp og helse beskrive nervesystemet og hormonsystemet og forklare hvordan de styrer prosesser i kroppen. formulere og drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetting og respekt, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort. Emne Mangfold i naturen Kropp og helse Forelskelse, kjærlighet og kjærester Puberteten; hormonenes og kontrastenes tid Puberteten hos gutter Puberteten hos jenter Sex Hormonsystemet Lærestoff og aktuelle nettsider Trigger 8, kapittel 9; Kviser, pupper, adamsepler og hormoner Grunnleggende ferdigheter (digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne, å kunne skrive) Kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser til å søke etter, navigere i, sortere, kategorisere og tolke digital informasjon hensiktsmessig og kritisk. Uttrykke meninger og drøfte problemstillinger Lytte til, gi respons, videreutvikle innspill fra andre og fremme egne meninger i spontane og forberedte samtaler. Kunne trekke slutninger på bakgrunn av innholdet i én eller flere tekster Finne frem til informasjon som er eksplisitt eller implisitt uttrykt i tekster Slik jobber vi med de grunnleggende ferdighetene Elevene jobber med ulike nettressurser til dette kapittelet. Diskusjon i mindre grupper og i plenum. Lese skjermbaserte tekster og papirtekster. Kunne søke og bearbeide informasjon. Kjernebegrep Pubertet Vagina Testosteron Menstruasjon Penis Eggcelle Testikkel Orgasme Sædcellene Prevensjon Østrogener Homofil Progesteron Heterofil

10 Livmor Eggstokk Eggleder Bifil Hormon Vurderingskriterier Det som skal vurderes i dette arbeidet er: Prosess: grunnleggende ferdigheter; lese, digitale ferdigheter Produkt; kompetansemål, se rubrikk Presentasjon; grunnleggende ferdigheter; digitale ferdigheter, uttrykke seg skriftlig og muntlig Forsøk og aktiviteter Gruppearbeid og presentasjon Vurderingsform Logg Muntlig presentasjon i gruppe/par Diskusjonsforum på It's learning

11 Naturfag - 8. trinn Lokale læreplaner Åstveit skole Tidsbruk: uke Skapt av mennesker Kompetansemål fra læreplanen Teknologi og design utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling. teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn. beskrive et elektronisk kommunikasjonssystem, forklare hvordan informasjon overføres fra avsender til mottaker, og gjøre rede for positive og negative konsekvenser. Emne En menneskelig spesialitet. Materialene bestemmer. Enkle maskiner. På hjul inn i fremtiden. Lærestoff og aktuelle nettsider Trigger 8 kap. 5; Skapt av mennesker teknologi og design Grunnleggende ferdigheter (digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne, å kunne skrive) Kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser til å samarbeide i læringsprosesser, og til å presenterer egen kunnskap og kunnskap til ulike mottagere. Uttrykke meninger og drøfte problemstillinger Lytte til, gi respons, videreutvikle innspill fra andre og fremme egne meninger i spontane og forberedte samtaler. Kommentere innholdet i tekster med utgangspunkt i egne meninger til å forholde seg kritisk til en tekst som helhet og begrunne egne synspunkter, analyser eller vurderinger. Å kunne regne: Kunne velge strategier for problemløsning Kunne tolke resultater, vurdere gyldighet og reflektere over hva resultatene betyr for problemstillingen Slik jobber vi med de grunnleggende ferdighetene Elevene jobber med ulike nettressurser for å komme frem til en brokonstruksjon. Den valgte konstruksjonen skal så bygges i papir og testes. Samarbeid i gruppe der de skal komme frem til en den broløsningen de mener er den beste løsningen. De skal også argumentere for sine løsninger når de presenterer broen for lærer. Bruker nettbaserte tekster for å finne en egnet broløsning. Diskuterer i gruppen og tar sammen et valg i forhold til ønsket/egnet løsning. Å kunne regne: Kunne velge ne broløsning som er hensiktsmessig og der en bruker minst mulig matereale. Kunne vurdere løsning i etterkant når produktet er ferdig, hva er bra og hva kunne gruppen gjort annerledes. Vurdere om de har brukt riktige geometriske konstruksjoner. Kjernebegrep Teknologi

12 Design Redskap Elastisitet Plastknekking Enkle maskiner Vektstangprinsippet Moment Aksling Friksjon Tannhjul Forsøk og aktiviteter Bygge bro Vurderingsform Bygge bro etter gitte krav og egenvurdering

13 Naturfag - 8. trinn Lokale læreplaner Åstveit skole Tidsbruk: uke Vann henger sammen med alt Kompetansemål fra læreplanen Fenomener og stoffer undersøke egenskaper til noen stoffer fra hverdagen og gjøre enkle beregninger knyttet til fortynning av løsninger. undersøke og klassifisere rene stoffer og stoffblandinger etter løselighet i vann, brennbarhet og sure og basiske egenskaper. planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding og analyse av ukjent stoff. gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene. vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet. Forskerspiren formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport. Emne Livets vann Vann med spenning Lærestoff og aktuelle nettsider Trigger 8 kap. 8; Vann henger sammen med alt Grunnleggende ferdigheter (digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne, å kunne skrive) Kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser til å søke etter, navigere i, sortere, kategorisere og tolke digital informasjon hensiktsmessig og kritisk. Uttrykke meninger og drøfte problemstillinger Lytte til, gi respons, videreutvikle innspill fra andre og fremme egne meninger i spontane og forberedte samtaler. Kunne trekke slutninger på bakgrunn av innholdet i én eller flere tekster Finne frem til informasjon som er eksplisitt eller implisitt uttrykt i tekster Ta i bruk ulike strategier og kilder Kunne beherske og ta i bruk rettskriving, grammatikk, setningsoppbygging og tekstbinding på papir og skjerm sammen med andre uttrykksmidler som bilder, figurer og symboler på en hensiktsmessig måte. Slik jobber vi med de grunnleggende ferdighetene Elevene jobber med ulike nettressurser til dette kapittelet. Diskusjon i mindre grupper og i plenum. Lese skjermbaserte tekster og papirtekster. Kunne søke og bearbeide informasjon. Formulere hypotese, skrive observasjoner fra forsøk, og skrive rapport Bruke ulike kilder for å innhente informasjon knyttet til bakgrunnsteori Kjernebegrep Tetthet Diffusjon Elektromagnetisk stråling Hårrørskrefter

14 Celler Fast stoff Væske/flytende form Gass Faseoverganger Vårsirkulasjon Høstsirkulasjon løsemiddel Vurderingskriterier Forsøk og aktiviteter Smelting av i kalt og varmt vann Når is smelter Hvor søtt sukkervann kan man lage? Bøy en vannstråle Vanntett gasbind Vurderingsform Skriftlig prøve Rapporter Osmose Overflatehinne Temperatur Molekyler Elektroner Protoner Hydrogenbindinger

15 Naturfag - 8. trinn Lokale læreplaner Åstveit skole Tidsbruk: uke Solsystemet - ett av mange Kompetansemål fra læreplanen Fenomener og stoffer beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg. undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder. gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon Emne Solsystemet vårt hjem i universet Jorda og månen De andre planetene i solsystemet Lærestoff og aktuelle nettsider Trigger 8, kapittel 6 Solsystemet ett av mange «Universet - en spektakulær reise i kosomos» DVD, Knut Jørgen Røed Ødegaard Grunnleggende ferdigheter (digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne, å kunne skrive) Kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser til å samarbeide i læringsprosesser, og til å presenterer egen kunnskap og kunnskap til ulike mottagere. Uttrykke meninger og drøfte problemstillinger Lytte til, gi respons, videreutvikle innspill fra andre og fremme egne meninger i spontane og forberedte samtaler. Kunne trekke slutninger på bakgrunn av innholdet i én eller flere tekster Finne frem til informasjon som er eksplisitt eller implisitt uttrykt i tekster Å kunne regne: Kunne identifisere situasjoner som involverer tall, størrelser og geometriske figurer som i lek, spill, faglige situasjoner og i arbeid og sammfunnsliv. Slik jobber vi med de grunnleggende ferdighetene Elevene jobber med ulike nettressurser og lager en fremvisning digitalt. Trenger ikke være power point. Samarbeid i gruppe der de skal komme frem til hvordan de ønsker å fremføre/lære bort emne de har om. De skal diskutere og bli enig i gruppen om hvordan de vil løse dette, for så å fordele arbeidsoppgaver i gruppen. Lese skjermbaserte tekster og papirtekster. Kunne søke og bearbeide informasjon. Når en jobber med planeter er det mange store og små tall, bruk av eksponent og nye benevninger. Elevene skal kunne lese slike tall og kunne forklare hvordan en leser slike tall. Kjernebegrep Planet Asteroide Planetsystem Navn på planetene Gravitasjonskraft Melkeveien Måne Galakse Sola Supernova Stjerne Sorte hull

16 Vurderingskriterier Forsøk og aktiviteter Gruppearbeid Vurderingsform Framføring eller framvisning sammen med kapittel 7 (uke 23 og 24)

17 Naturfag - 8. trinn Lokale læreplaner Åstveit skole Tidsbruk: uke Wow Kompetansemål fra læreplanen Fenomener og stoffer beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg. undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder. Forskerspiren formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport. Emne Det enorme universet Melkeveien vår egen galakse Universet Lærestoff og aktuelle nettsider Trigger 8, kapittel 7 WOW Grunnleggende ferdigheter (digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne, å kunne skrive) Kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser til å samarbeide i læringsprosesser, og til å presenterer egen kunnskap og kunnskap til ulike mottagere. Uttrykke meninger og drøfte problemstillinger Lytte til, gi respons, videreutvikle innspill fra andre og fremme egne meninger i spontane og forberedte samtaler. Kunne trekke slutninger på bakgrunn av innholdet i én eller flere tekster Finne frem til informasjon som er eksplisitt eller implisitt uttrykt i tekster Å kunne regne: Kunne identifisere situasjoner som involverer tall, størrelser og geometriske figurer som i lek, spill, faglige situasjoner og i arbeid og sammfunnsliv. Slik jobber vi med de grunnleggende ferdighetene Elevene jobber med ulike nettressurser og lager en fremvisning digitalt. Trenger ikke være power point. Samarbeid i gruppe der de skal komme frem til hvordan de ønsker å fremføre/lære bort emne de har om. De skal diskutere og bli enig i gruppen om hvordan de vil løse dette, for så å fordele arbeidsoppgaver i gruppen. Lese skjermbaserte tekster og papirtekster. Kunne søke og bearbeide informasjon. Når en jobber med planeter er det mange store og små tall, bruk av eksponent og nye benevninger. Elevene skal kunne lese slike tall og kunne forklare hvordan en leser slike tall. Kjernebegrep (mange er de samme som kap 6) Planet Melkeveien Planetsystem Galakse Gravitasjonskraft Supernova Måne Sorte hull

18 Sola Stjerne Asteroide Navn på planetene Stråling Elektromagnetiske bølger Vurderingskriterier Forsøk og aktiviteter Gjennomgang av sentrale ord og begrep hentet fra forsiden til kapittelet Dele grupper og jobbe i temaarbeid med dette. Ende i en framføring eller framvisning av det gruppene har jobbet med Vurderingsform Framføring eller framvisning sammen med kapittel 6 (uke 23 og 24)

19 Naturfag - 9. trinn Lokale læreplaner Åstveit skole Tidsbruk: 3 uker Forskerspiren og økologi; Å løse mysterier Kompetansemål fra læreplanen Forskerspiren formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen Mangfold i naturen undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner Emne Forskerspiren og økologi Forskerspiren: Jakten på sammenhenger i naturen Fra det kjente til det ukjente Hvordan finne ut noe nytt; hypotetisk-deduktiv metode Økologi: Økosystemer; biotiske og abiotiske systemer Lærestoff og aktuelle nettsider Trigger 9, kapittel 1 Å løse mysterier Fagartikler, for eksempel Artikkelen "Alt henger sammen" under punktet Helheten på nettsiden nedenfor Artikkelen "Hygiene" under punktet Vann, og så Vanning/drikkevann på nettsiden nedenfor Artikkelen "Vi vil helst bo ved vann" under punktet Jord, og så under By, og Byers miljøpåvirkning Grunnleggende ferdigheter (digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne, å kunne skrive) Tilegne seg og behandle digitale verktøy, medier og ressurser til å søke etter, navigere i, sortere, kategorisere og tolke informasjon hensiktsmessig og kritisk Uttrykke meninger og drøfte problemstillinger Kunne trekke slutninger på bakgrunn av innholdet i én eller flere tekster Slik jobber vi med de grunnleggende ferdighetene Lære å beherske hensiktsmessige søk, vurdere troverdighetene til kildene og velge ut relevant informasjon om naturfaglige tema. Diskutere oppgitte artikler, først i små grupper, så i plenum. Sammenlikne med artikler elevene finner selv. Lese skjermbaserte tekster og papirtekster. Kunne søke og bearbeide informasjon. Metodetips Repetisjon fra 8.trinn Gjennomgang av sentrale ord og begrep hentet fra forsiden til kapittelet Kjernebegrep Hypotese Resultat Konklusjon Hypotetisk-deduktiv metode (HDM) Dobbeltblind Placebo Økologi

20 Biotiske og abiotiske faktorer Produsenter Forbrukere Nedbrytere Vurderingskriterier Forsøk og aktiviteter Forsøk: Hva er renest av toalettskåler og pc-tastatur. Trigger 9, s (her kan det være greit å finne bakterier andre steder og, f.eks: toalettskål) Aktivitet: Kan du smake forskjell? Trigger 9, s.26. Lærerens bok s.22 Forsøk: Studer nedbrytere i en flaske. Trigger 9 s.33 Vurderingsform Skriftlig prøve sammen med kap 9; Økologi for framtida

21 Naturfag - 9. trinn Lokale læreplaner Åstveit skole Tidsbruk: 3 uker Mangfold i naturen; Økologi for framtida Kompetansemål fra læreplanen Mangfold i naturen undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner gi varierte eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen Emne Mangfold i naturen Naturtyper i Norge Økosystemer Næringskjeder Sammenhenger i naturen Lærestoff og aktuelle nettsider Trigger 9, kapittel 9; Økologi for framtida Grunnleggende ferdigheter (muntlig, skriftlig, lese, regne, digitale verktøy) Bruke ulike uttrykksmåter som støtte i spontan og planlagt tale. Uttrykke meninger, drøfte problemstillinger og strukturere og tilpasse egen muntlig tekst til mottakere, innhold og formål Ta i bruk ulike strategier og kilder Kunne beherske og ta i bruk rettskriving, grammatikk, setningsoppbygging og tekstbinding på papir og skjerm sammen med andre uttrykksmidler som bilder, figurer og symboler på en hensiktsmessig måte. Kunne finne fram til informasjon som er eksplisitt eller implisitt uttrykt i tekster. Kunne ta i bruk ulike strategier for å forstå tekster av stadig større vanskegrad. Kunne trekke slutninger på bakgrunn av innholdet i én eller flere tekster Kunne forholde seg selvstendig til tekster Å kunne regne: Kunne velge strategier for problemløsning Kunne uttrykke regneprosesser og resultater på ulike måter Kunne tolke resultater, vurdere gyldighet og reflektere over hva resultatene betyr for problemstillingen Kunne bruke digitale verktøy til å sette sammen digitale elementer til produkter, eksempelvis rapport Kunne presentere egen kunnskap og kompetanse Slik jobber vi med de grunnleggende ferdighetene Samtaler i basen, både forberedte og spontane med utgangspunkt i en gitt problemstilling (fordeling av vannressursen i verden) Formulere og begrunne hypotese, først individuelt, så sammen med andre Formulere hypotese, skrive observasjoner fra forsøk, og skrive rapport Bruke ulike kilder for å innhente informasjon knyttet til bakgrunnsteori Lese fagartikler av ulik vanskegrad, på skjerm og på papir Bruke informasjon fra ulike fagtekster i drøftingen av en gitt problemstilling (fordeling av vannressursen i verden) Å kunne regne Finne sammenliknbar informasjon i forbindelse med forsøket "Vi studerer nedbrytere i flaske" Kunne formidle resultatene sine til andre Kunne sammenlikne resultater med andre grupper, og vurdere gyldigheten til resultatene

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NATURFAG Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet

Detaljer

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget.

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Av 129 kompetansemål kan 34 behandles med utgangspunkt i mat/kjøkken.

Detaljer

Læreplaner for Kunnskapsløftet Høringsutkast fra Utdanningsdirektoratet 15.02.05

Læreplaner for Kunnskapsløftet Høringsutkast fra Utdanningsdirektoratet 15.02.05 NATURFAG Formål med faget Barn og unge opplever undring og glede over naturens og dagliglivets utallige mysterier. Naturvitenskapens beskrivelser kan berike denne opplevelsen. Kunnskap og forståelse kan

Detaljer

FAGPLAN I NATURFAG FOR 8.KL. justert 27.09.2011

FAGPLAN I NATURFAG FOR 8.KL. justert 27.09.2011 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN I NATURFAG FOR 8.KL. justert 27.09.2011 1 Kap 1 Alt henger sammen (4 uker) Bli kjent på lab en. Lære sikkerhetsregler. Følge en oppskrift, gjøre forsøk og skrive

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NATURFAG FOR HAUKÅS SKOLE

LOKAL LÆREPLAN I NATURFAG FOR HAUKÅS SKOLE LOKAL LÆREPLAN I NATURFAG FOR HAUKÅS SKOLE FORORD TIL PLANEN FORSKERSPIREN I Kunnskapsløftet står det under forskerspiren at: «Naturvitenskapen fremstår på to måter i naturfagundervisningen: Som et produkt

Detaljer

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier side 1 av 81 Små undervisningsopplegg læringsstrategier Innledning Dette dokumentet inneholder eksempler på elevaktiviserende undervisningsopplegg som også er knyttet opp til konkrete læringsmål i veiledningen.

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013. Jan Inge Reilstad og Dag Husebø

Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013. Jan Inge Reilstad og Dag Husebø Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013 Jan Inge Reilstad og Dag Husebø Tenkt plan for dagen Ta opp tråder fra i går og forlenge disse Lesedidaktikk og alignment Vise eksempel på samarbeid Analysere praksiseksempel

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Beautiful World, Magritte 1962 Mot sommer Uke 18-25 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Skoletilbud, 1.-4. årstrinn 2011-2012

Skoletilbud, 1.-4. årstrinn 2011-2012 Skoletilbud, 1.-4. årstrinn 2011-2012 Med stjerner i øynene! Generell informasjon Nordnorsk vitensenter har lagt om sitt undervisningstilbud etter innflyttinga i de nye lokalene i Tromsø og har et spennende

Detaljer

Årsplan i 7. klasse 2015-2016

Årsplan i 7. klasse 2015-2016 Årsplan i 7. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 2 Lærer: Martha Rogdaberg Aakervik Læreverk: Nettstedet: www.gyldendal.no/gaia Grunnleggende ferdigheter: De grunnleggende ferdigheter i naturfag er integrert

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Teori... 4 3 Materiell

Detaljer

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING en veiledning for læreren av Steinar Madsen Yrkeslitteratur as 2 ISBN-13: 978-82-584-0561-7 ISBN-10: 82-584-0561-6 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget I et demokratisk samfunn er verdier som medvirkning og likeverd viktige prinsipper. Formålet med samfunnsfag er å medvirke til forståelse

Detaljer

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI RÆLINGEN KOMMUNE UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI Desember 2014 2 FORORD Dette dokumentet inneholder en gjennomgang av ulike nettbaserte undervisningsopplegg for skole og barnehage innenfor

Detaljer

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter Læringsmål i grunnleggende ferdigheter Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter ISBN: 978-82-7724-192-0 Design: Tove Nilsen Designstudio

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Studere meitemark i skolehagen

Studere meitemark i skolehagen Nr. 9 2014 Skolehage Studere meitemark i skolehagen Reidun Pommeresche og Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk. E-post reidun.pommeresche@bioforsk.no. Studier av meitemark kan knyttes til læreplanmål i

Detaljer