Vicenza Kommune. Bystyre for Mobilitet og Transport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vicenza Kommune. Bystyre for Mobilitet og Transport"

Transkript

1 Vicenza Kommune Bystyre for Mobilitet og Transport

2 Vicenza Kommune

3 Vicenza Kommune

4 Vicenza By

5 Vicenza Kommune Kommune Areal 80,54 km² Befolkning ab. Innbygger per km² 1.438,45 ab./ km² Historiske Senters areal 2,33 km² Område med Begrenset Trafikk Z.T.L. 0,37 km²

6 Område med Begrenset Trafikk O.B.T. O.B.T. I forhold til V.E.LO.CE. hovedkontor O.B.T. - 0,37 km²

7 Begrunnelser for initiativet For å bevare og føre videre byens store miljøverdier, har det blitt skapt et behov for å begrense bruk av kjøretøy. Vicenza Kommune har derfor utvalgt et bestemt område i byen med redusert trafikk og med tidsbegrenset bruk av kjøretøyer. Men dette initiativet løser ikke problemet med overbelastede biltrafikk selv med tidsbegrenset bilbruk i byen. For å begrense høy trafikktetthet og bruk av O.B.T., er det nødvendig med færre kjøretøy for varedistribusjon. Ved bruk av en logistisk lasterampe øker man en enkel utkjøring og reduserer belastningen på miljøet. Vicenza Kommune har presentert problemet til økonomiske kategorier, basert på erfaringer som har blitt utført i andre land, har det blitt konstruert en logistisk lasterampe for en mer konsentrert vareutlevering til det Historiske Senter. VELOCE

8 Initiativet Virkemåte Etter en dybde debatt om de organisative former som initiativet kunne påta seg med tanke på den doble profilen som beveger seg mellom de økonomiske aktivitetene og for å ivareta en begrenset bilkjøring i det Historiske Senter som ble bestemt av administrative vedtekter. Det ble valgt et selskap med stor offentlig eierskapsandel. Til dette selskap regulert av privat rett med offentlig mål, har følgende deltatt: Vicenza Kommune, som mottak av skatt, de økonomiske kategorier som er profesjonelle yrkesutøvere, og verdier som er nødvendige for en rettferdig administrasjon og et godt drevet selskap.

9 Initiativ utforming Vicenza Logistic City Center s.r.l. ble etablert i oktober 2003, de har som formål en rekke tjenester rettet mot: Innovasjon og kvalifisering av varebevegelse (logistisk og økonomisk) i systemet og tilhørende biltrafikk inne i sentrum av byen i henhold til logistiske kriterier og økologisk effektivitet. Bruker sin egen kapasitet For å oppnå slike mål skal selskapet, selv om det handler med sin egen kapasitet og med sivilrettslige myndigheten, ta sikte for oppnå de offentlige interesse, og målsetting skal være i samsvar med de kommunale, nasjonale og regionale mål. Selskaper har fått tildelt en aksjekapital på ,00 hvor 55% ble betalt av Vicenza Kommune og 45% betalt av forskjellige økonomiske kategorier.

10 Forberedende Analyse Kunnskapsundersøkelse av kontekstanalysen. Undersøkelsesprogrammet startet i 2001, for å beregne den interne mobile forespørselen innen kommunen, samt distribusjon av varebevegelser i både tid og rom, har blitt utførte med intervjuer til handelsselskaper. Virksomheter har blitt samlet i 8 store kategorier. Av de handelsselskaper i byen (312 i det Historiske Senter) ble det valgte ut selskaper og handelsstrukturer som hadde stor betydning og som respekterte det grunnleggende kriteriet for en rimelig fordeling av territoriet. Av de 243 utførte intervjuene, var 32% direkte til selskaper i det Historiske Senter. Våren 2004 ble det utarbeidet en undersøkelse i O.B.T. (Z.T.L.), som hadde til formål å kjenne de virkelige dimensjonene av varebevegelsene. Det er en postalundersøkelse utførte til 40 utvalgte transportfirmaer som hovedsakelig opererer i O.B.T. (Z.T.L.), Spørreskjema har blitt laget i samarbeid med et transportfirma.

11 Tilbehøring, Personale, Utstyr Med en forberedende analyse ble det målt hva som var nødvendig for å arbeid i O.B.T. (Z.T.L.) Etter at varetransport med elektriske kjøretøyer ble verifisert, ble disse kjøretøyene valgt og det skapte et nytt behov for å finne et riktig lokaliseringssted. Den aktuelle situasjonen er følgende: Underordnet personale: 1 ansvarlig leder 1 ansatt Samvirkelag personale : 4 faste sjåfører med førekort type C 1 Lageransvarlig ansatt Antall av ansatte reguleres etter behøv

12 Tilbehøring, Personale, Utstyr Kjøretøy Det logistiske Senter er utstyrt med elektriskdrevet kjøretøyer med følgende spesifikasjoner: Utgav Nytte Last Innvendig nytte volum Innretning Kg. Mk. 1 Porter Piaggio Micro-kjøretøy Varebil 1 Isuzu Micro-kjøretøy Varebil 1 Isuzu Micro-kjøretøy Varebil 1 Isuzu Micro-kjøretøy for hengende klær Varebil 1 Isuzu Micro-kjøretøy for drikkevarer transport Varebil 1 Isuzu Micro-kjøretøy med hydraulisk sideplate Kammervinkel Andre informasjoner: Batteri ladningstid : Kjøretid i byen: Maksimum hastighet: 8 timer for Porter Piaggio, 7 timer for Isuzu 70 km for Porter, 115 km. for Isuzu 60 km/t for alle kjøretøyer Lager utstyr 2 Manuelle elektriske trucker 2 transpallet 1 transpallet med innvendig vekt 5 manuelle trucker

13 Lokaliseringssted Det skulle være et lokaliseringssted som kunne tillate følgende: Bruk av kjøretøyer med maksimum kjøretid for optimalisere brukstid. Stor lagerkapasitet for oppbevaring av varer. Lett adgang og manøvrering til varemottakerens kjøretøy. Lett å lokalisere sted Med hensyn til dette ble det valgte et sted ved hovedmarket, som befinner seg 1,5 Km. fra det Historiske Senter, med bruk av en modifisert lagerplass. Lageret på 270m² er utstyrt med 5 inngangsporter for lasting og lossing av varer. 1 mesanin på 160 m² med en lift for å lagre varene i kort eller lengre tid, 1 driftskontor i første etasje, 1 administrasjonskontor og 1 driftskontor i andre etasje.

14 Data behandlingssystem Software Nova Systems Styring av modulen i den basiske pakken Styring av Kontrakter og Tariffer Styring av mottagelse og levering Transport av Groupages Cee og Extra Cee Betaling ved levering Styring av lagervarer Styring av Pallet Inngående og utgående Data Utvidet Statistikk Software Nova Systems Regnskap/Kunder/Leverandører/M.V.A. Balanse analyse Styring av bankkonto Styring av eiendeler Styring av Utestående beløp Godtgjørelse til tredje part Styring av Utbytte Hardware: PC Server e 5 Windows lisens, Data Base Programmer: Access og Project

15 Brukt data behandlingssystem HARDWARE Palmtop touch screen med penn for registrering av firmaet, integrert med optisk datasamler med strekkoden fra hvert kolli, telefonkort GPRS, blekkhus i kjøretøy for en fast tilføring. Palmtop vill bli programmert slik at varer kan leveres normalt også på de områder uten GPRS dekning, og sende videre informasjonen etter at summetonen er tilbake. Palmtop vil bli brukt inne i det Logistiske Senter for å ta imot varer fra ekspedisjonsfirmaer, og for å finne et fast lagringssted (i henhold til sonen) og også for å hente varer fra leveringssted som skal lastes på kjøretøy.

16 Brukt data behandlingssystem SOFTWARE Server 1. Få leveringsdata fra den aktuelle strukturen. 2. Informere ekspedisjonsfirmaer om leveringssituasjonen 3. Optimalisere leveringsomfang. 4. Få leveringsdata fra Palmtop. Palmtop 1. Styre og registrere leveranser. 2. Bekrefte vareleveranse omgående (eller etter forskjellige leveringstid). 3. Styre leveranse på en bestemt tid. 4. Styre leveringsavvik. 5. Styre innløsning av sjekker/toll/frakt. 6. Styre varebeholdningen ved leveringsfase. Palmtop vil selvstyre alle ovennevnte punkter, og vil bli utstyrt med egen database som vil kommunisere med Server database.

17 Start for Aktivitet V.E.LO.CE. Øko-logistisk Senter startet 17 januar 2005 etter at det ble utført innkjøpsprosedyrer av elektriske kjøretøy, utstyr, varebevegelse, kontorinnredning, datautstyr og administrativ prosedyre som var nødvendig for aktiviteten (Tillatelser, forsikring etc.)

18 Servise virkemåte: Betingelser og Tariffer V.E.LO.CE. tilbyr serviser til alle kategorier og inneholder følgende operasjoner: 1. Levering og henting av varer 1.1 i kjelleren og på etasjer 1.2 på en bestemt tid 1.3 etter avtale 1.4 etter arbeidstid 1.5 kjøretøy utstyrt med hydraulisk sideplate 1.6 tilegne kjøretøy 1.7 med hengestativ til klær 2. Innløse sjekker/toll/frakt 3. Bærerjobb 4. Oppbevaring av varer 5. Dekking av all risk forsikring etter kundens spesielle ønsker Senteret aksepterer ikke følgende gods: penger, verdier, edelmetaller, brannfarlig produkter, eksplosiver, etsemidler, møbler og andre materialer uten emballasje, ferske matvarer, materialer med høyde over 1,80 meter, og alle typer materialer hvor det trengs spesiale kjøretøy (eksempel: innbygget kran) eller spesiell godskjennelse (eksempel: transport av radioaktiv materialer)

19 Tariffer Det finnes to gjeldende prislister: en til spedisjons- og transportfirmaer og en til alle andre varesektorer. For ikke å skape forskjellig behandling skal, tariff betingelser som allikevel varierer etter grupper, være like for alle grupper uansett hvilket trafikkvolum det har blitt tildelt. For de Operasjoner som ikke er tilknyttet til for generelle stykkgods, for eksempel levering og henting av drikkevare, matvare, klær i stativ, skal det kalkuleres spesielle tariffer. Tariffer er progressivt rapportert i forhold til vekt/volum for hver enkel forsendelse. Tariffavtale (verdier i Kg) 75,1<100 >100 50,1<75 25,1<50 10,1<25 <5 5,1<10

20 Image oppbygging Det øko-logistiske Senter sitt prosjekt har tidligere hatt store oppslag i lokal Tv og aviser. For å publisere og illustrere betydning av initiativet i detalj, ble det arrangert kongresser og debatter med de økonomiske operatører interesserte i prosjekt. Veloce har også forhåndslaget en bordkalender med spesifikke service tilbud som blir levert till alle mottakere ved levering- og varemottakelsen. Vicenza Logistic City Center har egen internett webside (www.velocelogistic.it) og service brukeren har muligheten til å verifisere egen forsendelsesstatus ved å koble seg inn med eget brukenavn/password.

21 Handelsforbindelser Det Øko-logistiske Senter startet sin aktivitet med stykkgods levert av transportleverandører som opererer i Vicenza. Det finnes 24 transportleverandører som i dag bruker V.E.LO.CE. Andre firmaer (Kantiner, kontorartikler grossister, etc) har begynt å levere deres varer til Øko-logistisk Senter. Det har blitt undertegnet viktige kontrakter med firmaer som driver med drikkevarer og matvarer (grønnsaker og frukt) PÅLITELIGHET I tillegg til alle leveranser med et bestemt leveringsdato avtalt på forhånd med mottakeren eller ved slutten av arbeidsuken, skal alle varer leverte til Øko-logistisk Senter sendes videre til alle mottakerne på samme dag.

22 Oppnådde Resultater I løp av 2005 ble det utførte mer enn levering, ble behandlet Kg stykkgods og kolli. I løp av 2006 ble det utførte mer enn levering, ble behandlet Kg stykkgods og kolli. I løp av 2007 ble det utførte mer enn levering, ble behandlet Kg stykkgods og kolli I løp av 2008 ble det utførte mer enn levering, ble behandlet Kg stykkgods og kolli I løp av 2009 ble det utførte mer enn levering, ble behandlet Kg stykkgods. I løp av 2010 ble det utførte mer enn levering, ble behandlet Kg stykkgods.

23 Oppnådde Mål Selskapet har konsolidert sitt nærvær i varetransport innen O.B.T. (Z.T.L.) og har oppnådd den økonomiske balansen takket være omfanget av vareleveransen slik at totale produksjonskostnader ble dekket.

24 Ikke økonomiske ytre påvirkninger Volumen av vareleveranse nødvendig for oppnå den økonomiske balansen har fulgt med begrensning av trafikktetthet i O.M.T. og med eliminering av støvpartikler PM 10. V.E.LO.CE. har erstattet ca % av varetransporten i det Historiske Senter (ca 150 kjøretøy per dag).

25 Omsetning og Produktivitet - år 2005 TOTALE SPEDIZIONI TOTALE KG GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE TOTALE TOTALE COLLI TOTALE RICAVI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE TOTALE , , , , , , , , , , , , ,

26 Omsetning og Produktivitet - år 2006 TOTALE SPEDIZIONI TOTALE KG GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE TOTALE COLLI TOTALE RICAVI TOTALE TOTALE

27 Omsetning og Produktivitet - år 2007 TOTALESPEDIZIONI207 TOTALEKG207 GENFEBMARAPRMAGGIULUG AGOSETOTNOV DIC TOTALE GENFEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTNOVDICTOTALE TOTALECOLI 207 TOTALERICAVI 207 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGOSET OT NOV DIC TOTALE GEN FEBMAR APR MAGGIU LUG AGO SETOT NOV DIC TOTALE

28 Omsetning og Produktivitet - år 2008 TOTALE SPEDIZIONI 2008 TOTALE KG 2008 TOTALE TOTALE TOTALE COLLI 2008 TOTALE

29 Omsetning og Produktivitet - år 2009 TOTALE SPEDIZIONI 2009 TOTALE KG 2009 TOTALE TOTALE

30 Omsetning og Produktivitet - år 2010 TOTALE SPEDIZIONI 2010 TOTALE KG 2010 TOTALE TOTALE

A26833 - Åpen Forfattere SINTEF Teknologi og samfunn

A26833 - Åpen Forfattere SINTEF Teknologi og samfunn - Åpen Rapport Løsninger for effektiv og miljøvennlig varedistribusjon i Oslo L 7.3 Demonstratoraktiviteter fra prosjektet Grønn Bydistribusjon i Oslo (GBO) Forfattere Kristin Ystmark Bjerkan Astrid Bjørgen

Detaljer

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN... 1 1.1 MÅL OG RAMMER... 1 1.1.1 Bakgrunn... 1 1.1.2 Prosjektmål... 1 1.1.3 Rammer...

Detaljer

Jernbaneverkets terminalkonsept 1.0. Rev. Dato Utarb. Av TB/DB. Ant. sider Dato 22.05.2015. Prosjekt Saksref.

Jernbaneverkets terminalkonsept 1.0. Rev. Dato Utarb. Av TB/DB. Ant. sider Dato 22.05.2015. Prosjekt Saksref. Foto Øystein Grue, JBV Rev. Dato Utarb. Av TB/DB Kontr. Av YSA Godkj. Av KIM Ant. sider Dato 22.05.2015 Jernbaneverkets terminalkonsept Produsent Prod. dok. nr. Erstatning for Erstattet av Dokument nr.

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

NMFs Etiske Regler Innledning

NMFs Etiske Regler Innledning NMFs Etiske Regler Innledning Effektiv kommunikasjon mellom leverandører og forbrukere av varer og tjenester i enhver forstand er av avgjørende betydning for ethvert moderne samfunn. Økende grad av internasjonale

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.2 REVISORS ANBEFALINGER...4 2 INNLEDNING... 5 2.1

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

1. Standarder (ITIL-standarden)

1. Standarder (ITIL-standarden) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Standarder (ITIL-standarden) Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Systemforvaltning 1. Standarder (ITIL-standarden)

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. E-handel i Bærum kommune. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 05.06 24.10

F R. Forvaltningsrevisjon. E-handel i Bærum kommune. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 05.06 24.10 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon E-handel i Bærum kommune Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: 05.06 24.10 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Anne Gro B. Thomas jurist

Detaljer

1 Godstransportens organisering

1 Godstransportens organisering 1 Godstransportens organisering Mål for kapitlet Du skal kunne gjøre rede for godstransportens organisering og samfunnsmessige betydning. Mål for delemnet: Godstransportens plass i samfunnet Du skal kjenne

Detaljer

IBM Generelle betingelser

IBM Generelle betingelser IBM Generelle betingelser Disse IBM Generelle betingelser regulerer transaksjoner der Kunden kjøper Maskiner, anskaffer lisens til ICAprogrammer, anskaffer lisens til Programmer samt anskaffer Tjenester,

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

L 6.1. Forretningsmodeller. Suksesskriterier og merverdi ved konsolideringssenter i Oslo. 2014-05-20 Versjon 1.0. Oslo kommune

L 6.1. Forretningsmodeller. Suksesskriterier og merverdi ved konsolideringssenter i Oslo. 2014-05-20 Versjon 1.0. Oslo kommune L 6.1 Forretningsmodeller Suksesskriterier og merverdi ved konsolideringssenter i Oslo 2014-05-20 Versjon Oslo kommune Prosjektet er støttet av: Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 FORRETNINGSMODELLER...

Detaljer

Effektive kommunale innkjøp med E-handel

Effektive kommunale innkjøp med E-handel ØF-notat nr. 05/2003 Effektive kommunale innkjøp med E-handel Innkjøpsanalyse og gevinstanalyse av Reidun Grefsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

Mot en europeisk modell for kollektivtransportmyndighet som en nøkkelfaktor på veien mot bærekraftig transportvirksomhet. www.eptaproject.

Mot en europeisk modell for kollektivtransportmyndighet som en nøkkelfaktor på veien mot bærekraftig transportvirksomhet. www.eptaproject. Mot en europeisk modell for kollektivtransportmyndighet som en nøkkelfaktor på veien mot bærekraftig transportvirksomhet www.eptaproject.eu EPTAs målsetting og sju nøkkelfunksjoner Det overordnede målet

Detaljer

Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd. 26. mars 2003

Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd. 26. mars 2003 Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd 26. mars 2003 Tittel: Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd Teleplans prosjektnr: Teleplans prosjektnavn: Kontraktsnummer:

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Byen og varetransporten

Byen og varetransporten Byen og varetransporten VEILEDNING Håndbok 250 Byen og varetransporten Tilrettelegging for varelevering i by 2 Leserveiledning Veilederen er delt i to hoveddeler. Del 1 omtaler varelevering i praksis,

Detaljer

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIESTED KJELLER INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Bokmål STUDIEPROGRAM: EMNEKODE OG EMNENAVN: Bachelor i Husøkonomi og serviceledelse HUSL3900 BACHELOROPPGAVE, 20 sp

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

EFTAS OVERVÅKNINGSORGANS VEDTAK. av 14. juli 2010. Vedrørende en sak under Artikkel 54 i EØS-avtalen. Sak nr. 34250 Posten Norge / Privpak

EFTAS OVERVÅKNINGSORGANS VEDTAK. av 14. juli 2010. Vedrørende en sak under Artikkel 54 i EØS-avtalen. Sak nr. 34250 Posten Norge / Privpak Saksnr.: 34250 Dok. nr.: 560724 Vedtaksnr.: 322/10/COL IKKE-KONFIDENSIELL VERSJON EFTAS OVERVÅKNINGSORGANS VEDTAK av 14. juli 2010 Vedrørende en sak under Artikkel 54 i EØS-avtalen Sak nr. 34250 Posten

Detaljer

Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk

Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk Schenker AS En til alt over alt SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk Produktinformasjon 2007 Innledning ved Administrerende direktør SCHENKER AS En til alt over alt 03 Administrerende

Detaljer

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 3. Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERair SCHENKERocean SCHENKERlogistics

Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 3. Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERair SCHENKERocean SCHENKERlogistics Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 3 Schenker AS En til alt over alt SCHENKERland SCHENKERair SCHENKERocean SCHENKERlogistics 2008 Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 4 Sch brosjyre org 2 03-01-08

Detaljer