Årsrapport VNG Norge AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. VNG Norge AS"

Transkript

1 Årsrapport 2012 VNG Norge AS

2 Unser Alltag: Gemeinsam erkunden. Vielseitig arbeiten. Stetig dazulernen. Mən çox bilik bir yerə toplanmiş olduğu bir mühitdə işləmək istəyerəm. Rett fra skolen til VNG Norge som lærling. Har sommerfugler i magen! Pappa snakker ofte om jobben sin. Det virker veldig spennende! Hos oss må alle bidra, også utenfor sine egne Vår bedriftskultur fører til samhold. Samhold fører til gode resultater. fagområder en unik mulighet til å tilegne seg all slags kunnskap. Å jobbe i et lite selskap gjør meg stor! здесь у каждого есть возможность проявить себя. Í VNG Norge líður mér eins og heima hjá mér. Krafturinn í fyrirtækinu minnir mig á Ísland.

3 Nøkkeltall Årsrapport 2012 Nøkkeltall Antall lisensandeler per * 25* 23* Operatørskap Produksjon 0,49 mill. fat 0,76 mill. fat 1,0 mill. fat Reserver per ,8 mill. fat 5,4 mill. fat 3,9 mill. fat Tall i 1000 NOK Driftsinntekter Driftsresultat før av- og nedskrivninger Driftsresultat Resultat før skatt Resultat etter skatt Letekostnader Netto investeringer Antall ansatte per * Hvorav 2 i Danmark Våre planlagte operasjoner Seismikk PL643, PL570, PL700 Boring PL453S Ogna-prospektet Ferdig i første kvartal PL511 Mjøsa-prospektet PL348 Snilehorn-prospektet PL586 Pil og Bue PL457 Amol-prospektet Solsort-prospektet i Danmark Borestart første kvartal Borestart tredje kvartal Borestart fjerde kvartal Borestart tredje kvartal Borestart tredje kvartal 3

4 Innhold 3 Nøkkeltall 3 Våre planlagte operasjoner 5 Langsiktig satsing i Norge 6 En spennende etappe venter 8 Vår virksomhet 11 Vår lisensportefølje per 1. mai Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 14 Vårt samfunnsansvar 17 Forskning og utvikling 21 Doktor i petrofysikk 24 Et kompetent, motivert og internasjonalt lag 28 Ledergruppen 30 Styret 32 Tysklands energiewende og VNGs rolle 35 Årsberetning Årsregnskap 56 Revisors beretning 4

5 Innhold Forord Årsrapport 2012 Styreleder har ordet Langsiktig satsing i Norge Norge er et viktig land for VNG-gruppen. For 20 år siden inngikk vi vår første avtale om kjøp av norsk naturgass. I mellomtiden har vi importert omtrent 53 milliarder kubikkmeter miljøvennlig gass fra Norge. Det har satt sine grønne spor i et tidligere sterkt forurenset område. Naturgass vil spille en viktig rolle i den tyske energimiksen også i tiden fremover. Skal Tyskland lykkes med sin energiewende, er landet helt avhengig av naturgass som et komplement til fornybare energikilder. Våre langsiktige avtaler med norske selskaper er derfor fortsatt viktige for å trygge gassforsyningen. Vi legger naturligvis også stor vekt på egenproduksjon av gass. Vårt datterselskap VNG Norge er viktig i vår langsiktige og diversifiserte forsyningsstrategi, men også av vital betydning i vår strategi om å delta i hele verdikjeden fra leting til produksjon og salg av hydrokarboner. Målet er at vi en dag fra egne kilder skal produsere en betydelig del av den gassen vi selger. Som partner deltar VNG Norge i olje- og gassproduksjon på Njord, Brage og Hyme. VNG Norge er også de senere årene blitt tildelt flere spennende lisenser av norske myndigheter. I en rekke av disse prospektene er VNG Norge utpekt til å være operatør. I Danmark deltar vi i utviklingen av det interessante Solsort-funnet hvor vi skal bore en avgrensningsbrønn i VNG-konsernet holder fast på sin vekststrategi i Norge. I 2013 ønsker vi å bygge ut vår lete- og produksjonsvirksomhet knyttet til VNG Norge. Aktivitetsnivået i VNG Norge er allerede høyt. Selskapet er dessuten i ferd med å utvikle seg fra å være et tilnærmet rent leteselskap til også å bli et feltutviklings- og driftsselskap. Overgangen blir utfordrende og spennende for både VNG Norge og VNG-gruppen. Ikke minst på grunn av de mange store utfordringene som ligger foran oss, er det viktig at VNG Norge har et svært kompetent lederteam, og at vi har kunnet rekruttere og beholde så mange høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere både i Stavanger og Oslo. Vi er svært glade for at vi har fått Atle Sonesen til å lede vår satsing i Norge. Vi har spennende tider foran oss, og er trygge på at han er rett mann på rett plass. Michael Ludwig Styreleder VNG Norge/konserndirektør VNG AG 5

6 Administrerende direktør har ordet En spennende etappe venter 2012 var et godt år for VNG Norge. Det ble innledet med at vi fikk seks lisenser i TFO 2011, inkludert fire operatørskap. Det tonet ut med at vi som partner i Asha-prospektet gjorde et svært lovende oljefunn i Nordsjøen. Hyme-feltet, som er knyttet opp mot Njord, kom i produksjon tidlig i mars i år. Dette var før planen. Hyme var et fast-trackprosjekt hvor tid fra funn til produksjon var mindre enn tre år. For oss i VNG Norge var dette en milepæl fordi det var vår første produksjon initiert av organisk vekst. Etter tildeling av fire lisenser i TFO 2012 har VNG Norge nå 33 lisenser og hele 10 operatørskap på norsk sokkel. I Danmark er vi med på å utvikle oljefunnet Solsort. 6

7 Forord Årsrapport 2012 Det er også viktig for oss å bidra til best mulige utbyggingsløsninger i våre nye funn. På grunn av godt og grundig arbeid gjennom 2012 skal vi i løpet av 2013 delta i opp til seks leteboringer på norsk sokkel og modne frem eventuelle borebeslutninger i en rekke lisenser i samarbeid med våre partnere. VNG Norge er medlem i et konsortium som skal dele på bruken av boreriggen Transocean Arctic. Vi har rett til to faste brønner og minimum én opsjonsbrønn. De store funnene som er gjort på Utsirahøyden de par siste årene, gjør at vi ser med særlig interesse frem til borestart i flere lisenser der vi har eierskap. Vi ble også nylig tildelt et operatørskap i dette området. VNG Norge fokuserer spesielt på Viking Graben, den nordre delen av Nordsjøen, Haltenbanken, Dønnaterrassen og den danske Sentralgraben. Vi ønsker å utvide antallet lisenser spesielt i disse områdene. Her vil vi ta del i hele verdikjeden: leting, utbygging, produksjon og avsetning av olje og gass. Vi vil også vurdere nye områder i tillegg til kjerneområdene. Vi forbereder oss på den neste VNG-opererte letebrønnen, i Pil-og-bue-prospektet, som vi planlegger å bore høsten I mai overtok jeg som administrerende direktør i VNG Norge. Eierens langsiktige satsing på virksomheten i Norge og Danmark og kompetente medarbeideres bidrag har utviklet VNG Norge til å bli et selskap med store muligheter. Jeg gleder meg til neste etappe i vår utvikling. VNG Norge står på hoppkanten, klar til å nå nye vekstmål. Atle Sonesen Administrerende direktør 7

8 Vår virksomhet Leting Ved utgangen av 2012 hadde VNG Norge 28 lisenser på norsk sokkel. Aktiviteten i selskapet vokser, og det gjør også antallet operatørskap. Målet er å ha en portefølje på rundt 25 letelisenser og delta i opp til seks leteboringer i året. TFO 2012 hadde høy prioritet i leteavdelingen i året som gikk. Vi la ned et stort arbeid i vår omfattende søknad og fikk tildelt fire lisenser, hvorav to operatørskap. Totalt har dermed VNG Norge per i dag 33 lisenser på norsk sokkel, hvorav 10 operatørskap. I 2009 gjorde selskapet sitt første funn som operatør på Agat-blokken, om lag 50 kilometer nord for Gjøa-feltet. Det ble i 2012 arbeidet videre med å fastslå om feltet er drivverdig. Dette arbeidet pågår fremdeles, og som en del av dette ble det i løpet av 2011 og 2012 samlet inn ny 3D-seismikk rundt Agat-lisensen. Den nye seismikken er nå gjenstand for ytterligere analyser før det tas en beslutning om videre fremdrift for prosjektet. Det er i 2012 lagt ned mye arbeid i å fremskaffe et best mulig grunnlag for borebeslutninger som skal tas i 2013 og I desember 2012 overtok VNG Norge en andel på 15 prosent i PL513 fra operatøren Maersk og deltok dermed i boringen av Albert-prospektet. Denne lisensen grenser til to av VNG Norges egenopererte lisenser, PL597 og PL649 på Dønnaterrassen, og er således fundert i samme letemodell. VNG Norge deltok i 2012 som partner i én letebrønn. Denne brønnen, i Asha-prospektet, resulterte i funn av olje i Hugin- og Skagerrak-formasjonene. Oljen er av en annen kvalitet enn den som er påvist i Ivar Aasen, og trykket er også lavere. Funnet er av Oljeog energidepartementet definert som en del av Ivar-Aasen-feltet og vil derved bli utviklet som en del av denne utbyggingen. En avtale er inngått mellom Ivar-Aasen-gruppen og PL457. Etter planen skal produksjonen fra Ivar Aasen starte sent I 2013 skal Amol-prospektet bores i PL457. Dette vil være en mulighet for videre avgrensing av Asha-funnet. Det skal etter planen bores en brønn i Amol-prospektet i tredje kvartal Prospektet ligger rett øst for Asha-funnet og like nord for Tellus-funnet i 338. Wintershall er operatør for lisens 457, og VNG Norge er andelseier med 20 prosent. Letevirksomheten er konsentrert om fire fokusområder. Vi i VNG Norge tror at fokusert aktivitet over tid i et område vil gi oss komparative fortrinn. I disse fokusområdene ønsker vi å ta del i hele verdikjeden i utviklings- og produksjonsvirksomheten: Vi ønsker å drive letevirksomhet, produsere og utvikle ressurser. De fire nåværende fokusområdene er Viking Graben, nordre del av Nordsjøen, Haltenog Dønnaterrassen og den danske Sentralgraben. Vi vil i løpet av 2013 være i full gang med å planlegge brønnen i vår egenopererte lisens PL586 der prospektet Pil og bue skal bores. Vi har etablert nytt partnerskap i lisensen. Våre partnere er nå Faroe Petroleum Norge, Rocksource Exploration Norway AS, samt et ikke-navngitt selskap. Det nye partnerskapet er avhengig av godkjenning fra Oljeog energidepartementet. Lisensen er lokalisert på Haltenterrassen og inkluderer deler av blokkene 6406/11 og 6408/12. VNG Norge har tilgang til riggen Transocean Arctic gjennom et riggkonsortium. Brønnen skal bores tredje kvartal Pil-og-bue-prospektet er lokalisert 32 kilometer fra Njord-feltet og 60 kilometer fra Draugen. VNG deltok ved årsskiftet i letebrønn 6506/6-2, Albert (PL513), med Maersk som operatør. Brønnen ble avsluttet i februar 2013 og var tørr. 10. januar 2013 startet boringen av Ogna-prospektet i PL453S. Brønnen ble avsluttet i mars Den påviste ikke hydrokarboner. Lundin er operatør for lisensen, VNG Norge eier 15 prosent. VNG Norge har også eierandeler i PL511 hvor Wintershall er operatør. Prospektet heter Mjøsa og skal bores våren i VNG Norge deltar i letebrønnen 6407/8-6 Snilehorn (PL348). Statoil er operatør i lisensen, og boring skal etter planen finne sted i 3. kvartal

9 Vår virksomhet Årsrapport 2012 Solsort-funnet i lisens 3/09 og 4/98 på dansk sokkel er i utredningsfasen. Flere utviklingsløsninger undersøkes. En avgrensningsbrønn, Solsort-2, er planlagt i 2013 for å teste den vestlige delen av Solsort-strukturen. Formålene med denne brønnen er å verifisere omfanget og størrelsen av hydrokarbon-akkumuleringen og bidra til å komme frem til en optimal utviklingsløsning. Selskapets produksjon var på fat råolje i 2012 mot fat råolje i Inkludert gass og NGL var produksjonen fat oljeekvivalenter i Oljen ble solgt til en gjennomsnittspris på USD 113 per fat i 2012 mot USD 110 i Inntektene fra salg av råolje beløp seg til totalt NOK 178,6 millioner i 2012 mot NOK 252,7 millioner i Vi vil fortsatt fokusere hovedsakelig på organisk vekst og arbeide for å utvide vår lisensportefølje gjennom lisensrunder og farm-in. VNG Norge solgte gass for NOK 38,9 millioner i Salget i 2011 lå på NOK 65,6 millioner. Inntektene fra salg av NGL var i ,6 millioner mot NOK 53,2 millioner i Produksjon VNG Norge er rettighetshaver i de to produser ende feltene Brage og Njord samt Hyme som kom i produksjon mot slutten i mars Vi legger vekt på å være en aktiv og konstruktiv partner i våre lisenser og utfører derfor et betydelig teknisk arbeid internt for å kunne bidra til å optimalisere produksjon og reserver. VNG Norge har i løpet av de siste årene etablert et sterkt team innenfor fagom rådene reservoargeologi, reservoarmodellering og reservoarsimulering, og vi bygger og vedlikeholder modeller for våre viktigste reservoarer. Boring VNG Norge er medlem i et konsortium som skal dele på bruken av boreriggen Transocean Arctic. Konsortiet består av VNG Norge, Lundin Norway og Wintershall Norge. Konsortiemedlemmenes gjensidige rettigheter og plikter er regulerte gjennom en riggdelingsavtale, og samarbeidet administreres av En forutsetning for å kunne få maksimalt ut av reserver og produksjon er godt kalibrerte reservoarmodeller som er egnet til å beskrive nåsituasjonen. VNG Norge følger nøye med på utviklingen innenfor reservoarbeskrivelse og historietilpasning av reservoarmodeller. Bedre kvalitet på reservoarmodellene vil etter vårt syn gi bedre plassering av fremtidige brønner og etablere et godt fundament for økt utvinning. Reserver Gjennom eierskap i produksjonslisensene Brage, Njord og Hyme har VNG Norge reserver på 0,76 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende 4,8 millioner fat oljeekvivalenter. Funnet i Asha-prospektet vil bli utviklet som en del av Ivar-Aasen-feltet 9

10 Rig Management Norge AS. Dette er en brønnbasert avtale som består av ti faste brønner pluss en opsjon på ytterligere fem brønner. VNG Norge har rett til to av de faste brønnene og minimum en av opsjonsbrønnene. Dette er en god og fleksibel kontrakt som er konkurransedyktig både på pris og betingelser. Vi har også sikret oss en rett til å selge vår forpliktelse om vi måtte ønske det. VNG Norge boret ingen egenopererte brønner i Hyme et undervannsproduksjonssystem knyttet opp mot Njord. Produksjon i Hyme startet i slutten av i mars år. Hyme øker VNG Norges produksjon med 485 fat oljeekvivalenter per døgn. Med sine anslåtte 30 millioner fat olje og gass kan Hyme-feltet forlenge levetiden til den eksisterende Njord-plattformen med flere år og dermed bidra ytterligere til verdiskapingen for VNG Norge. I lisens 348 er det identifisert flere mulige prospekter som er under evaluering for mulig leteboring. Det kan tenkes flere utbygginger med tilsvarende løsninger som Hyme. Statoil er operatør for Hyme. Hyme-funnet ligger i Norskehavet om lag 19 km fra Njord-feltet i utvinningstillatelse 348. VNG Norge har en eierandel på 2,5 prosent i denne lisensen. Funnet ble gjort i Brønnen 6407/8-5 S påviste olje og gass i Tilje- og Ile-formasjonen. Lisensen ble tildelt i TFO Hyme blir VNG Norges første produserende felt initiert av organisk vekst. Hyme ble besluttet utbygd sommeren 2011 som VNG Danmark ApS I 2010 etablerte vi VNG Danmark ApS. Datterselskapet har kontoradresse i København, men er driftet av VNG Norge. Etableringen på dansk sokkel var en naturlig videreføring av selskapets strategi. Med sin nærhet til det europeiske gassmarkedet og med sin infrastruktur er dansk sokkel et attraktivt forretningsområde for oss. VNG Danmark eier 15 prosent i to lisenser på dansk sokkel 4/98 og 3/09. I desember 2010 ble det gjort et funn i Solsortprospektet. Etter oljefunnet er det skutt ny seismikk i området. Denne blir ferdig prosessert tidlig i Hovedaktiviteten i VNG Danmark har i 2012 vært knyttet til en vurdering av den videre utviklingen av Solsort-funnet og planlegging av en avgrensningsbrønn som skal bores sommeren VNG Danmark har planer om å delta i 7. konsesjonsrunde på dansk sokkel og har startet forberedelsene til søknadsarbeidet. Hyme-feltet vil forlenge levetiden til Njord-plattformen med flere år 10

11 Vår virksomhet Vår lisensportefølje per 1. april 2013 Årsrapport 2012 Vår Vår lisensportefølje lisensportefølje per per mai mars Produksjonsplattformer Lisenser Produksjonsinstallasjoner VNG Norge AS VNG Lisenser Norge AS VNG operatør Norge AS Lisenser VNG Norge VNG Danmark AS operatør ApS Lisens VNG Danmark ApS Bjørnøya Hammerfest Tromsø Andenes Harstad Bodø NJORD HYME Namsos Sandnessjøen Trondheim BRAGE Florø Bergen NORGE Stavanger OSLO Kristiansand DANMARK Holstebro Esbjerg Århus Sønderborg Aalborg Helsingør Middelfart Odense KØBENHAVN Rønne Bornholm (Danmark) 11

12 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet VNG Norges viktigste mål innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS&K) er å unngå at virksomheten påfører mennesker og miljø skade. Også 2012 var preget av større brønnrelaterte hendelser i Storbritannia, Nigeria og Brasil. Analysene av disse hendelsene fører til skjerpede krav og høyere forventninger til hvordan industrien driver sin virksomhet innen helse, miljø og sikkerhet. VNG Norge er positiv til disse endringene og tror at industrien er tjent med at det stilles strenge krav, og at våre operasjoner blir fulgt med stor oppmerksomhet. Administrerende direktør har det overordnede ansvaret for all aktivitet i selskapet, inkludert helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Vår HMS&Kfilosofi er forankret i våre styringssystemer og hos selskapets ledelse. VNG Norge skal i planleggingen av alle aktiviteter knyttet til seismikk, borestedsundersøkelser og boreoperasjoner søke etter løsninger som i størst mulig grad reduserer sannsynligheten for hendelser som kan påføre mennesker og miljø skade. Gjennom hele vår virksomhet skal vi fremme en god HMS&K-kultur, og alle aktiviteter skal være basert på risikoevalueringer. VNG Norge hadde ingen egenopererte aktiviteter til havs i 2012, men selskapet er en aktiv og konstruktiv partner i de aktivitetene vi deltar i. Det å være en konstruktiv, men krevende partner er en svært viktig rolle, enten det dreier seg om boreoperasjoner eller drift av produksjonsplattformer. Det ble i 2012 gjennomført en undersøkelse der våre samarbeidspartnere ble bedt om å evaluere VNG Norges rolle i lisensene. Analysen viser at VNG Norge blir respektert for den gode måten vi utfører partnerrollen på. Også i 2012 har vi arbeidet systematisk for å holde VNG Norge har arbeidet målbevisst med å videreutvikle organisasjonen til nye kommende operatøroppgaver. Styringssystemet er gjennomgått og oppdatert, og det er innført omfattende treningsprogram for å sikre at alle ansatte er kjent med selskapets styrende dokumenter. For å sikre at selskapets beredskapsorganisasjon er i tråd med mønsterpraksis i industrien har VNG Norge inngått avtale med Operatørenes forening for beredskap (OFFB), en 2.linje beredskapsorganisasjon som eies av ti operatørselskaper på norsk sokkel. Parallelt har VNG Norges 3. linje beredskapsorganisasjon gjennomført en rekke øvelser gjennom året, og vi har opprettet og trent en intern gruppe for pårørende. Summen av dette gjør at vi som selskap nå er enda bedre rustet til å ta på oss operatøroppgavene som ligger foran oss. Opplæring av pårørendegruppen 12

13 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet Årsrapport 2012 sykefraværet nede og sykefraværs statistikken viser at dette arbeidet har lykkes. Sykefraværet ligger på et stabilt lavt nivå. Ordningen med Helse Profil der den enkelte medarbeider får tilbud om helseundersøkelse og veiledning basert på helse og livsstil ble videreført og vil også være en del av det systematiske arbeidet i tiden fremover. HelseProfil bidrar til økt bevissthet om betydningen av fysisk aktivitet, psykisk helse og kosthold. VNG Norge ønsker å være en aktiv partner og bidragsyter innenfor HMS&K i norsk petroleumsvirksomhet. Norsk olje og gass, nettverket Small Operators and Licensees (SOL) og Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO) er viktige arenaer for oss i denne sammenhengen. Oljeog gassindustrien i Norge er, og skal være, en foregangsnæring innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. I forbindelse med utvikling og drift av olje- og gassfelt på norsk sokkel er det enighet i industrien om at et høyt HMS&K-nivå bidrar til å øke verdiskapingen. Et høyt HMS&K-nivå er også en verdi i seg selv, og gjennom medlemskapet i Norsk olje og gass benytter VNG Norge muligheten til å påvirke og bidra i fellesskap med de andre operatørene. øvelser 13

14 Vårt samfunnsansvar CSR Corporate Social Responsibility danner grunnlaget for all annen CSR-aktivitet. Vår fremste oppgave som selskap er å finne og utvinne olje og gass. Olje- og gassindustrien påvirker økonomien, samfunnet og naturen. Våre oppgaver er derfor forbundet med et stort ansvar for å etablere og etterleve høye standarder innenfor alle fagområder. Vi har gjennomført en grundig intern prosess for å utvikle en CSR-strategi med bred forankring i organisasjonen. Hovedmålet for VNG Norges arbeid med CSR er å inkludere bærekraft og verdiskaping i alle aspekter av olje- og gassproduksjonen fra anskaffelse av lisenser, drift, forhold til lokalsamfunn, til avslutning av driftsfasen og fjerning av installasjoner. Slik vil vi bli enda bedre posisjonert til å få flere lisenser og produsere mer olje og gass på norsk og dansk sokkel. Vi har lagt vekt på en forretningsintegrert CSR-strategi bestående av to hovedelementer: Vi skal sikre en ansvarlig forretningspraksis i organisasjonen, inkludert relevante deler av leverandørkjeden, og vi skal ta CSR-initiativ som er basert på selskapets kjernekompetanse for å skape felles verdier for samfunnet og for selskapet. Gode retningslinjer for ansvarlig forretningsdrift Samarbeid med Drammen videregående skole Vi har inngått et samarbeid med forskerlinjen på Drammen videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til å søke seg til utdanning og foreta yrkesvalg som er relevante for vår næring. Behovet for fagfolk er stort, og konkurransen om kompetansen er hard. Ved å gi ungdommene innblikk i de ulike arbeidsoppgavene i et olje- og gasselskap, delta i den praktiske undervisningen med vår fagkunnskap og bistå med mentorhjelp og motivasjon samt eventuelt lærlingplasser håper vi å øke tilgangen på kompetent arbeidskraft for næringen generelt og for VNG Norge spesielt. Olje- og energiminister Ola Borten Moe sa i et foredrag i Norsk-tysk selskap at han er opptatt av at norske elever igjen lærer tysk. Språkkunnskaper fremmer kulturforståelse og styrker relasjonene mellom Norge og Tyskland. VNG Norge vil i sitt samarbeid med Drammen videregående skole også bidra til å fremme elevenes interesse for tysk språk og kultur. Elever fra Drammen videregående skole på besøk hos VNG Norge 14

15 Vårt samfunnsansvar Årsrapport 2012 Elever fra Drammen videregående skole var våre gjester under oljemessen i Stavanger høsten De fikk anledning til å se seg om på messen, og de gjennomførte eksperimenter på VNG-standen og modererte en spørrekonkurranse for publikum. Besøket på ONS var en del av et pilotprosjekt der VNG Norge vil jobbe tettere med videregående skoler for å motivere elever til å velge realfag, spesielt med sikte på et yrke innen olje- og gassindustrien. Lærlingordninger hjelper unge mennesker ut i arbeidslivet. VNG Norge er godkjent som lærlingbedrift, og fra sommeren 2012 har vi hatt to IT-lærlinger med på laget. Samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo I VNG Norge ser vi på kunst som noe mer enn bare pynt. Kunst skal bidra til å skape energi og glede, den skal være gjenstand for inspirasjon, ettertanke og debatt. For å hjelpe unge kunstnere frem, har vi inngått en avtale med Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) om en årlig kunstkonkurranse blant studentene. «Mot bedre vitende» av Aksel Høgenhaug Konkurransen er basert på KORO-konseptet Kunst i offentlige rom. Studentene blir innledningsvis invitert til VNG Norge og får en presentasjon av selskapet og kontorene. Deretter sender kandidater inn søknad om deltakelse i konkurransen. Etter to runder kårer juryen to likeverdige vinnere. De får midler til å ferdigstille kunstverkene sine. Ett av verkene blir plassert på vårt Oslo-kontor, det andre i Stavanger. Premien til vinnerne er et fire ukers opphold i Edvard- Munch-Haus i Warnemünde. Juryen består av tre ansatte i VNG Norge, to dekaner og en professor fra KHiO samt en ekstern administrator med KOROerfaring. «rør rør rør» av Trude Johansen VNG Norges kunstprosjekt er blitt godt mottatt av kunstakademiet. Jørn Mortensen, dekan på Kunstfag, formulerte det slik: «Vi liker veldig godt at VNG Norge selv er så engasjert i prosjektet, at de ikke bare gir en pengesum og overlater resten til fagfolk. På denne måten blir det virkelig «oppdragskunst», og det er en god øvelse for våre 15

16 studenter. De må forholde seg til lokaler og til at lokalet først og fremst er en arbeidsplass. De må ha selskapets virksomhet, historie, kjerneverdier og bedriftskultur i bakhodet. Unge kunstnere kommer ofte opp i konkurransesituasjoner, og som regel er de helt uforberedt på prosessen. Vi vurderer å ta VNG Norges konkurranse inn i pensum på KHiO.» også flere forskningsprosjekter både i Norge og Russland. Blant de viktigste prosjektene er «VNG Campus», et samarbeid mellom NTNU og universitetene i Freiberg, Kraków og Praha basert på stipendordninger og samarbeid med universitetet i Leipzig om utvikling av miljøvennlige energibærere for kommuner. Første året ble Aksel Høgenhaug og Trude Johansen kåret til vinnere i vår kunstkonkurranse. Deres arbeider er allerede på plass i våre lokaler. Vinnerne av årets konkurranse er: Linda Spann Hauglie og «fellesskapet» Helena Lund Ek og Chandra Sen Jakobsson. Deres verk vil bli avduket før sommeren. VNG-gruppens samfunnsansvar VNG-gruppen (VNG) legger stor vekt på det ansvaret vi har overfor de regionene der vi opererer og støtter en rekke prosjekter i inn- og utland. Konsernet deltar i flere prosjekter innen vitenskap, kunst og kultur, og har det siste året lagt spesiell vekt på å øke unge menneskers forståelse for verdien av fredelig sameksistens og toleranse. VNG støtter Tysk-russisk råstofforum er et samarbeid mellom VNG og det russiske selskapet OOO Gazexport som jobber med bedre utnyttelse og resirkulering av fossiler, mineraler og alternative råstoffressurser. Mer informasjon på Gjennom prosjektet «Verbundnetz der Wärme» (nettverk av varme) støtter VNG vanskeligstilte i de lokale miljøene der selskapet opererer, og gjennom «Verbundnetz für den Sport» (nettverk for sport) støttes sportstalenter. VNG støtter regional samtidskunst. For å styrke norsk-tyske relasjoner støtter VNG en rekke prosjekter. Vi er hovedsponsor for Edvard-Munch-Haus i Warnemünde og for Grieg-Huset i Leipzig, og støtter vennskapsbyprosjektet mellom Oberhof og Lillehammer. VNG er også hovedsponsor for Norsk-tysk selskap i Oslo. Elever fra Drammen videregående skole på vår ONS-stand 16

17 Vårt samfunnsansvar Forskning og utvikling Årsrapport 2012 Forskning og utvikling Kompetanse tiltrekker seg kompetanse VNG Norge ser at forskningssamarbeid er en stor fordel i rekrutteringssammenheng. Vi ser også kompetanse som en verdi i seg selv og en viktig faktor for å kunne lykkes med våre prosjekt. Paul Spencer, Leder geovitenskap Leder for forsknings- og utviklingsaktiviteter Kompetanse gir innflytelse «Vi er ikke av de største selskapene, verken på norsk eller dansk sokkel, men vår faglige kompetanse gir oss innflytelse både i lisensene og andre fora. Gjennom deltakelse i forskningsprosjekt kommer vi i kontakt med potensielle nye partnere samtidig som vi får mulighet til å markedsføre VNG Norge på internasjonale teknologi konferanser. Teknisk kompe tanse er viktig for VNG Norge i forbindelse med lisensrunder. Den gjør oss også til en interessant partner i det løpende arbeidet i lisensene.» Paul, du har din utdannelse fra University of London, du skrev din doktorgradsoppgave ved Oxford Brooks University, Paris og Oslo, og du tok en MBA ved NHH i Bergen. Du har erfaring fra oljevirksomhet i nær sagt hele verden og fra selskaper som Saga, Hydro, Sonangol og Genesis Petroleum. Hva brakte deg til VNG Norge? «Menneskene. Jeg har stor respekt for den faglige kompetansen og for lederstilen i VNG Norge. Det er en spennende utfordring for meg å kunne være med på videreutviklingen av denne kompetansen. Våre flinke folk tiltrekker seg nye flinke folk. Vi lærer av hverandre, og vi deler lidenskapen for det vi holder på med. Derfor trives vi på jobb, og kompetansen blir dermed selvforsterkende.» Føler du at selskapet er stort nok til å kunne utvikle og opprettholde et slagkraftig kompetanse miljø? Paul Spencer leter ikke etter ordene når han skal begrunne hvorfor VNG Norge legger så stor vekt på forskning. «Vi deltar i en rekke prosjekt sammen med flere internasjonalt kjente forskningsgrupper. De er alle ledende innenfor sine områder. Resultatene fra disse prosjektene blir løpende innarbeidet i arbeidsprogrammene i lisensene slik at de kan bidra til å løse geologiske og geofysiske problemer og til å videreutvikle VNG Norge som et teknologidrevet olje- og gasselskap.» Komplekse tidevannsavsetninger i Lajas-regionen i Argentina 17

18 «Det er kulturen det kommer an på, ikke størrelsen. VNG Norges virksomhet er rotfestet i subsurface-kompetansen og selskapets verdi er basert på det. VNG Norge forplikter seg til å sikre de ansattes kompetanseutvikling, ikke minst ved å lære fra hverandre, også på tvers av fagavdeling ene. Selskapet og lederne gir rom for kreativitet og nytenkning. Dette er en flott grobunn for mennesker som trives med å ta beslutninger basert på beregnet og kvalifisert risiko. Det er denne organisasjonskulturen som gjør at folk blir, og det er slik vi opprettholder vår kompetansebase.» forekomster har mange likhetspunkter med formasjonene på norsk og dansk sokkel. Et annet samarbeidsprosjekt retter seg mot oppbygging av kompetanse knyttet til identifisering av forkastingssoner. I prosjektet kombinerer vi tredimensjonale geofysiske attributter. Vi støtter også et prosjekt som vil forbedre dybdeavbilding og derved vår forståelse av kompleks geofysisk avbilding av mulig hydrokarbonbærende reservoarer og mulige takbergarter fra seismiske data. Forskningsprosjektet Lobes 2 Vårt primære forskningsfokus VNG Norges primære forskningsfokus er rettet mot studier av bergarter som i dag er godt eksponerte på land og er relevante som analoger for de prosjektene vi arbeider med. Dette gjelder spesielt reservoarer som er avsatt på bunnen av kontinentalsokkelen og i bassengskråninger samt i reservoarer påvirket av tidevann. Slike «Lobes 2» er direkte relevant for lete- og utbyggingsprosjekt både i Norge og Danmark. Spesielt gjelder dette Solsort-funnet og dypvannsprosjekt i Vøring-bassenget. VNG Norge var en av 11 sponsorer i prosjektet Lobes 1 som gikk ut på å utvikle modeller for reservoar arkitektur og strategisk evaluering av submarine reservoarer basert på kjerneprøver fra Karoo-bassenget i Sør-Afrika. Fase to, som startet opp i oktober 2011, gjennomføres av doktorgradsstudenter og post-dok- Forkastningssone avdekket ved hjelp av avanserte seismiske dataanalyse 18

19 Vårt samfunnsansvar Forskning og utvikling Årsrapport 2012 På vei sørover i Karoo-regionen i Sør-Afrika for å se på bergarter torgrandskandidater og skal vare i 3,5 år. Som i fase 1 vil det bli gjennomført ekskursjoner med tilbakemelding til en styrings gruppe for omfang og retning på prosjektet. Artikler knyttet til prosjektet blir publisert i internasjonale tidsskrifter. Forskningsprosjektet i Karoo-bassenget Det treårige forskningsprosjektet i Karoo-bassenget i Sør-Afrika skal beskrive de ulike reservoar ber g- artene fra kystlinjen til bassengbunnen. Hovedfokus ligger på reservoararkitektur, kvalitet og forbindelsen mellom reservoarene. Resultatene vil bli integrert i VNG Norges og VNG Danmarks geologiske modeller for pågående leteprosjekt og fremtidig portefølje. En viktig og spennende del av prosjektet er å bygge og finansiere et permanent kjernelager og treningssenter i området for studier av dypmarine avsetninger. Dette senteret vil være tilgjengelig for VNG Norge og de andre sponsorene i lang tid fremover. Senteret vil etter hvert finansiere seg selv og skape lokale arbeidsplasser. Prosjektet startet i oktober 2012 og skal vare til november Forskning på tidevannsreservoarer Reservoar med sterk påvirkning fra bølger og tidevann er av de vanskeligste reservoar å produsere hydrokarboner fra. Dette forskningsprogrammet skal øke vår kunnskap om en av de viktigste analogene til Jura-reservoarene på Haltenbanken, ett av VNG Norges kjerneområder. Resultatene fra arbeidet skal bidra til bedre vurdering av reservoarkvaliteten både i våre leteprosjekt og i våre utviklingslisenser. Vi finansierer forskningsprosjektet sammen med Statoil, BHP Billiton og Woodside Energy Ltd. Fire universiteter og forsknings team fra tre kontinenter samarbeider for første gang om å utforske fundamentale spørsmål knyttet til tidevannspåvirkede reservoar i Argentina. Prosjektet startet i desember 2011 og skal vare i 3,5 år. Det er ledet i fellesskap av University of Liverpool, Queens University i Ontario, University of Texas i Austin og University of La Plata i Argentina og skal finansiere to mastergradsstudenter og en doktorgradskandidat. 19

20 Postdoktoral forskning VNG Norge er med på å finansiere et postdoktoralt forskningsprosjekt som drives i fellesskap av University of Liverpool og Imperial College London. Prosjektet skal vare i to år og fokuserer på økt forståelse av dypvannsreservoarene i Måløy skråningen i Nordsjøen. Dette er et annet av VNG Norges kjerneområder hvor vi er operatør for tre letelisenser og partner i to andre. Hittil har det vært arrangert databaserte kollokvier og skreddersydde kurs for å overføre kompetanse til VNG Norges ansatte. Det er også gitt presentasjoner av prosjektet på internasjonale konferanser. kan detektere, avgrense og analysere forkastninger avbildet ved hjelp av 3D-seismikk. Disse verktøyene vil gi oss mulighet for bedre å kunne beskrive dannelse av hydrokarbonfeller og reservoaroppdeling samt bedre fastslå risikoen for væskemigrasjon på tvers av forkastninger. Dette er viktige deler av prospektanalysene knyttet til VNG Norges portefølje. Det er viktig for VNG Norge å være involvert i utviklingen av ny teknologi ved å bruke våre egne data som eksempler. Samarbeids pro sjektet øker våre muligheter til å redusere risikoen i leteområder, og det er et konkurransefortrinn at vi er tidlig ute med ny teknologi. Forkastningssonedetektering og karakterisering ved seismiske attributter VNG Norge og britiske Foster Finlay Associates har inngått avtale om et forsknings- og utviklingssamarbeid for å utvikle programvareverktøy som Forskningsprosjekt på «Waveform-tomografi» «Full-waveform-tomografi» er en metode for å rekonstruere eller invertere en modell av jorda ved hjelp av seismiske data som er samlet inn over et hydrokarbonprospekt som ligger under overflaten. Metoden er et nyttig verktøy for å forutsi eksistensen av reservoarer og takbergarter og hvor hydrokarboner kan være akkumulert, direkte fra seismiske data. Dette er et av industriens viktigste spørsmål når det gjelder seismiske modeller. VNG Norge samarbeider i dette prosjektet med Karlsruhe Institute of Technology (KIT) i Tyskland og har levert seismiske data som skal brukes til å utvikle en programvarepakke som kan utføre de komplekse oppgavene. Ettersom VNG Norge støtter prosjektet, vil vi ha betydelig innflytelse både på utviklingen og anvendelsen av teknologien. Noen aspekter av prosjektet ble presentert på EAGE-konferansen i København i Distale bassenggulvvifter i Sør-Afrika - analoger til våre letemål på norsk og dansk sokkel 20

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS Årsrapport 2001 SDØE og Petoro AS Innhold Petoro - den beste partner.....1 Dette er Petoro.............2 Petoro AS Årsberetning 2001....6 SDØE Årsberetning 2001.......9 Porteføljen................13 SDØE

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

- MAN MÅ PASSE - Om kvinneidentitet i et mannsmiljø. Et studie om kvinnene på Ekofisk. Ragna M. L. Ervik. Hovedfagsoppgave i Sosialantropologi

- MAN MÅ PASSE - Om kvinneidentitet i et mannsmiljø. Et studie om kvinnene på Ekofisk. Ragna M. L. Ervik. Hovedfagsoppgave i Sosialantropologi - MAN MÅ PASSE - Om kvinneidentitet i et mannsmiljø Et studie om kvinnene på Ekofisk av Ragna M. L. Ervik Hovedfagsoppgave i Sosialantropologi Universitetet i Bergen 2004 Sammendrag Det er en del prosjekter

Detaljer

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com Et annonsebilag utgitt av Subsea Valley. Distribuert med Dagens Næringsliv i mars 2015 og på Subsea Valley Conference 2015 DET NORSKE OLJEEVENTYRET HAR NÅDD BUNNEN - og det er her vi er virkelig gode.

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt 03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt Innhold Ferd Eiendom: Vi utvikler naboen til Aibel i Asker 4 Innhold Leder Side 3 Farvel venture: Ferd vil investere i nye

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Venter på tid og pris I årevis har Mack fått høre at de skal få ny industritomt på Tønsnes. Men vet fortsatt ikke når og til hvilken pris.

Venter på tid og pris I årevis har Mack fått høre at de skal få ny industritomt på Tønsnes. Men vet fortsatt ikke når og til hvilken pris. Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen desember 2007 Kan søle vekk Schtokman Den nye industrihavna på Tønsnes vil være avgjørende for Tromsøs posisjon i forhold til Schtokman, mener Johan Petter

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer

fem år med Ormen lange

fem år med Ormen lange fem år med Ormen lange Mange har tatt del i industrieventyret Ormen Lange. I år feirer vi fem år med gassproduksjon på Nyhamna, men historien er langt fra ferdigskrevet. ORMEN LANGE 5 ÅR 1 2013 Ormen Lange

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer