Årsrapport VNG Norge AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. VNG Norge AS"

Transkript

1 Årsrapport 2012 VNG Norge AS

2 Unser Alltag: Gemeinsam erkunden. Vielseitig arbeiten. Stetig dazulernen. Mən çox bilik bir yerə toplanmiş olduğu bir mühitdə işləmək istəyerəm. Rett fra skolen til VNG Norge som lærling. Har sommerfugler i magen! Pappa snakker ofte om jobben sin. Det virker veldig spennende! Hos oss må alle bidra, også utenfor sine egne Vår bedriftskultur fører til samhold. Samhold fører til gode resultater. fagområder en unik mulighet til å tilegne seg all slags kunnskap. Å jobbe i et lite selskap gjør meg stor! здесь у каждого есть возможность проявить себя. Í VNG Norge líður mér eins og heima hjá mér. Krafturinn í fyrirtækinu minnir mig á Ísland.

3 Nøkkeltall Årsrapport 2012 Nøkkeltall Antall lisensandeler per * 25* 23* Operatørskap Produksjon 0,49 mill. fat 0,76 mill. fat 1,0 mill. fat Reserver per ,8 mill. fat 5,4 mill. fat 3,9 mill. fat Tall i 1000 NOK Driftsinntekter Driftsresultat før av- og nedskrivninger Driftsresultat Resultat før skatt Resultat etter skatt Letekostnader Netto investeringer Antall ansatte per * Hvorav 2 i Danmark Våre planlagte operasjoner Seismikk PL643, PL570, PL700 Boring PL453S Ogna-prospektet Ferdig i første kvartal PL511 Mjøsa-prospektet PL348 Snilehorn-prospektet PL586 Pil og Bue PL457 Amol-prospektet Solsort-prospektet i Danmark Borestart første kvartal Borestart tredje kvartal Borestart fjerde kvartal Borestart tredje kvartal Borestart tredje kvartal 3

4 Innhold 3 Nøkkeltall 3 Våre planlagte operasjoner 5 Langsiktig satsing i Norge 6 En spennende etappe venter 8 Vår virksomhet 11 Vår lisensportefølje per 1. mai Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 14 Vårt samfunnsansvar 17 Forskning og utvikling 21 Doktor i petrofysikk 24 Et kompetent, motivert og internasjonalt lag 28 Ledergruppen 30 Styret 32 Tysklands energiewende og VNGs rolle 35 Årsberetning Årsregnskap 56 Revisors beretning 4

5 Innhold Forord Årsrapport 2012 Styreleder har ordet Langsiktig satsing i Norge Norge er et viktig land for VNG-gruppen. For 20 år siden inngikk vi vår første avtale om kjøp av norsk naturgass. I mellomtiden har vi importert omtrent 53 milliarder kubikkmeter miljøvennlig gass fra Norge. Det har satt sine grønne spor i et tidligere sterkt forurenset område. Naturgass vil spille en viktig rolle i den tyske energimiksen også i tiden fremover. Skal Tyskland lykkes med sin energiewende, er landet helt avhengig av naturgass som et komplement til fornybare energikilder. Våre langsiktige avtaler med norske selskaper er derfor fortsatt viktige for å trygge gassforsyningen. Vi legger naturligvis også stor vekt på egenproduksjon av gass. Vårt datterselskap VNG Norge er viktig i vår langsiktige og diversifiserte forsyningsstrategi, men også av vital betydning i vår strategi om å delta i hele verdikjeden fra leting til produksjon og salg av hydrokarboner. Målet er at vi en dag fra egne kilder skal produsere en betydelig del av den gassen vi selger. Som partner deltar VNG Norge i olje- og gassproduksjon på Njord, Brage og Hyme. VNG Norge er også de senere årene blitt tildelt flere spennende lisenser av norske myndigheter. I en rekke av disse prospektene er VNG Norge utpekt til å være operatør. I Danmark deltar vi i utviklingen av det interessante Solsort-funnet hvor vi skal bore en avgrensningsbrønn i VNG-konsernet holder fast på sin vekststrategi i Norge. I 2013 ønsker vi å bygge ut vår lete- og produksjonsvirksomhet knyttet til VNG Norge. Aktivitetsnivået i VNG Norge er allerede høyt. Selskapet er dessuten i ferd med å utvikle seg fra å være et tilnærmet rent leteselskap til også å bli et feltutviklings- og driftsselskap. Overgangen blir utfordrende og spennende for både VNG Norge og VNG-gruppen. Ikke minst på grunn av de mange store utfordringene som ligger foran oss, er det viktig at VNG Norge har et svært kompetent lederteam, og at vi har kunnet rekruttere og beholde så mange høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere både i Stavanger og Oslo. Vi er svært glade for at vi har fått Atle Sonesen til å lede vår satsing i Norge. Vi har spennende tider foran oss, og er trygge på at han er rett mann på rett plass. Michael Ludwig Styreleder VNG Norge/konserndirektør VNG AG 5

6 Administrerende direktør har ordet En spennende etappe venter 2012 var et godt år for VNG Norge. Det ble innledet med at vi fikk seks lisenser i TFO 2011, inkludert fire operatørskap. Det tonet ut med at vi som partner i Asha-prospektet gjorde et svært lovende oljefunn i Nordsjøen. Hyme-feltet, som er knyttet opp mot Njord, kom i produksjon tidlig i mars i år. Dette var før planen. Hyme var et fast-trackprosjekt hvor tid fra funn til produksjon var mindre enn tre år. For oss i VNG Norge var dette en milepæl fordi det var vår første produksjon initiert av organisk vekst. Etter tildeling av fire lisenser i TFO 2012 har VNG Norge nå 33 lisenser og hele 10 operatørskap på norsk sokkel. I Danmark er vi med på å utvikle oljefunnet Solsort. 6

7 Forord Årsrapport 2012 Det er også viktig for oss å bidra til best mulige utbyggingsløsninger i våre nye funn. På grunn av godt og grundig arbeid gjennom 2012 skal vi i løpet av 2013 delta i opp til seks leteboringer på norsk sokkel og modne frem eventuelle borebeslutninger i en rekke lisenser i samarbeid med våre partnere. VNG Norge er medlem i et konsortium som skal dele på bruken av boreriggen Transocean Arctic. Vi har rett til to faste brønner og minimum én opsjonsbrønn. De store funnene som er gjort på Utsirahøyden de par siste årene, gjør at vi ser med særlig interesse frem til borestart i flere lisenser der vi har eierskap. Vi ble også nylig tildelt et operatørskap i dette området. VNG Norge fokuserer spesielt på Viking Graben, den nordre delen av Nordsjøen, Haltenbanken, Dønnaterrassen og den danske Sentralgraben. Vi ønsker å utvide antallet lisenser spesielt i disse områdene. Her vil vi ta del i hele verdikjeden: leting, utbygging, produksjon og avsetning av olje og gass. Vi vil også vurdere nye områder i tillegg til kjerneområdene. Vi forbereder oss på den neste VNG-opererte letebrønnen, i Pil-og-bue-prospektet, som vi planlegger å bore høsten I mai overtok jeg som administrerende direktør i VNG Norge. Eierens langsiktige satsing på virksomheten i Norge og Danmark og kompetente medarbeideres bidrag har utviklet VNG Norge til å bli et selskap med store muligheter. Jeg gleder meg til neste etappe i vår utvikling. VNG Norge står på hoppkanten, klar til å nå nye vekstmål. Atle Sonesen Administrerende direktør 7

8 Vår virksomhet Leting Ved utgangen av 2012 hadde VNG Norge 28 lisenser på norsk sokkel. Aktiviteten i selskapet vokser, og det gjør også antallet operatørskap. Målet er å ha en portefølje på rundt 25 letelisenser og delta i opp til seks leteboringer i året. TFO 2012 hadde høy prioritet i leteavdelingen i året som gikk. Vi la ned et stort arbeid i vår omfattende søknad og fikk tildelt fire lisenser, hvorav to operatørskap. Totalt har dermed VNG Norge per i dag 33 lisenser på norsk sokkel, hvorav 10 operatørskap. I 2009 gjorde selskapet sitt første funn som operatør på Agat-blokken, om lag 50 kilometer nord for Gjøa-feltet. Det ble i 2012 arbeidet videre med å fastslå om feltet er drivverdig. Dette arbeidet pågår fremdeles, og som en del av dette ble det i løpet av 2011 og 2012 samlet inn ny 3D-seismikk rundt Agat-lisensen. Den nye seismikken er nå gjenstand for ytterligere analyser før det tas en beslutning om videre fremdrift for prosjektet. Det er i 2012 lagt ned mye arbeid i å fremskaffe et best mulig grunnlag for borebeslutninger som skal tas i 2013 og I desember 2012 overtok VNG Norge en andel på 15 prosent i PL513 fra operatøren Maersk og deltok dermed i boringen av Albert-prospektet. Denne lisensen grenser til to av VNG Norges egenopererte lisenser, PL597 og PL649 på Dønnaterrassen, og er således fundert i samme letemodell. VNG Norge deltok i 2012 som partner i én letebrønn. Denne brønnen, i Asha-prospektet, resulterte i funn av olje i Hugin- og Skagerrak-formasjonene. Oljen er av en annen kvalitet enn den som er påvist i Ivar Aasen, og trykket er også lavere. Funnet er av Oljeog energidepartementet definert som en del av Ivar-Aasen-feltet og vil derved bli utviklet som en del av denne utbyggingen. En avtale er inngått mellom Ivar-Aasen-gruppen og PL457. Etter planen skal produksjonen fra Ivar Aasen starte sent I 2013 skal Amol-prospektet bores i PL457. Dette vil være en mulighet for videre avgrensing av Asha-funnet. Det skal etter planen bores en brønn i Amol-prospektet i tredje kvartal Prospektet ligger rett øst for Asha-funnet og like nord for Tellus-funnet i 338. Wintershall er operatør for lisens 457, og VNG Norge er andelseier med 20 prosent. Letevirksomheten er konsentrert om fire fokusområder. Vi i VNG Norge tror at fokusert aktivitet over tid i et område vil gi oss komparative fortrinn. I disse fokusområdene ønsker vi å ta del i hele verdikjeden i utviklings- og produksjonsvirksomheten: Vi ønsker å drive letevirksomhet, produsere og utvikle ressurser. De fire nåværende fokusområdene er Viking Graben, nordre del av Nordsjøen, Haltenog Dønnaterrassen og den danske Sentralgraben. Vi vil i løpet av 2013 være i full gang med å planlegge brønnen i vår egenopererte lisens PL586 der prospektet Pil og bue skal bores. Vi har etablert nytt partnerskap i lisensen. Våre partnere er nå Faroe Petroleum Norge, Rocksource Exploration Norway AS, samt et ikke-navngitt selskap. Det nye partnerskapet er avhengig av godkjenning fra Oljeog energidepartementet. Lisensen er lokalisert på Haltenterrassen og inkluderer deler av blokkene 6406/11 og 6408/12. VNG Norge har tilgang til riggen Transocean Arctic gjennom et riggkonsortium. Brønnen skal bores tredje kvartal Pil-og-bue-prospektet er lokalisert 32 kilometer fra Njord-feltet og 60 kilometer fra Draugen. VNG deltok ved årsskiftet i letebrønn 6506/6-2, Albert (PL513), med Maersk som operatør. Brønnen ble avsluttet i februar 2013 og var tørr. 10. januar 2013 startet boringen av Ogna-prospektet i PL453S. Brønnen ble avsluttet i mars Den påviste ikke hydrokarboner. Lundin er operatør for lisensen, VNG Norge eier 15 prosent. VNG Norge har også eierandeler i PL511 hvor Wintershall er operatør. Prospektet heter Mjøsa og skal bores våren i VNG Norge deltar i letebrønnen 6407/8-6 Snilehorn (PL348). Statoil er operatør i lisensen, og boring skal etter planen finne sted i 3. kvartal

9 Vår virksomhet Årsrapport 2012 Solsort-funnet i lisens 3/09 og 4/98 på dansk sokkel er i utredningsfasen. Flere utviklingsløsninger undersøkes. En avgrensningsbrønn, Solsort-2, er planlagt i 2013 for å teste den vestlige delen av Solsort-strukturen. Formålene med denne brønnen er å verifisere omfanget og størrelsen av hydrokarbon-akkumuleringen og bidra til å komme frem til en optimal utviklingsløsning. Selskapets produksjon var på fat råolje i 2012 mot fat råolje i Inkludert gass og NGL var produksjonen fat oljeekvivalenter i Oljen ble solgt til en gjennomsnittspris på USD 113 per fat i 2012 mot USD 110 i Inntektene fra salg av råolje beløp seg til totalt NOK 178,6 millioner i 2012 mot NOK 252,7 millioner i Vi vil fortsatt fokusere hovedsakelig på organisk vekst og arbeide for å utvide vår lisensportefølje gjennom lisensrunder og farm-in. VNG Norge solgte gass for NOK 38,9 millioner i Salget i 2011 lå på NOK 65,6 millioner. Inntektene fra salg av NGL var i ,6 millioner mot NOK 53,2 millioner i Produksjon VNG Norge er rettighetshaver i de to produser ende feltene Brage og Njord samt Hyme som kom i produksjon mot slutten i mars Vi legger vekt på å være en aktiv og konstruktiv partner i våre lisenser og utfører derfor et betydelig teknisk arbeid internt for å kunne bidra til å optimalisere produksjon og reserver. VNG Norge har i løpet av de siste årene etablert et sterkt team innenfor fagom rådene reservoargeologi, reservoarmodellering og reservoarsimulering, og vi bygger og vedlikeholder modeller for våre viktigste reservoarer. Boring VNG Norge er medlem i et konsortium som skal dele på bruken av boreriggen Transocean Arctic. Konsortiet består av VNG Norge, Lundin Norway og Wintershall Norge. Konsortiemedlemmenes gjensidige rettigheter og plikter er regulerte gjennom en riggdelingsavtale, og samarbeidet administreres av En forutsetning for å kunne få maksimalt ut av reserver og produksjon er godt kalibrerte reservoarmodeller som er egnet til å beskrive nåsituasjonen. VNG Norge følger nøye med på utviklingen innenfor reservoarbeskrivelse og historietilpasning av reservoarmodeller. Bedre kvalitet på reservoarmodellene vil etter vårt syn gi bedre plassering av fremtidige brønner og etablere et godt fundament for økt utvinning. Reserver Gjennom eierskap i produksjonslisensene Brage, Njord og Hyme har VNG Norge reserver på 0,76 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende 4,8 millioner fat oljeekvivalenter. Funnet i Asha-prospektet vil bli utviklet som en del av Ivar-Aasen-feltet 9

10 Rig Management Norge AS. Dette er en brønnbasert avtale som består av ti faste brønner pluss en opsjon på ytterligere fem brønner. VNG Norge har rett til to av de faste brønnene og minimum en av opsjonsbrønnene. Dette er en god og fleksibel kontrakt som er konkurransedyktig både på pris og betingelser. Vi har også sikret oss en rett til å selge vår forpliktelse om vi måtte ønske det. VNG Norge boret ingen egenopererte brønner i Hyme et undervannsproduksjonssystem knyttet opp mot Njord. Produksjon i Hyme startet i slutten av i mars år. Hyme øker VNG Norges produksjon med 485 fat oljeekvivalenter per døgn. Med sine anslåtte 30 millioner fat olje og gass kan Hyme-feltet forlenge levetiden til den eksisterende Njord-plattformen med flere år og dermed bidra ytterligere til verdiskapingen for VNG Norge. I lisens 348 er det identifisert flere mulige prospekter som er under evaluering for mulig leteboring. Det kan tenkes flere utbygginger med tilsvarende løsninger som Hyme. Statoil er operatør for Hyme. Hyme-funnet ligger i Norskehavet om lag 19 km fra Njord-feltet i utvinningstillatelse 348. VNG Norge har en eierandel på 2,5 prosent i denne lisensen. Funnet ble gjort i Brønnen 6407/8-5 S påviste olje og gass i Tilje- og Ile-formasjonen. Lisensen ble tildelt i TFO Hyme blir VNG Norges første produserende felt initiert av organisk vekst. Hyme ble besluttet utbygd sommeren 2011 som VNG Danmark ApS I 2010 etablerte vi VNG Danmark ApS. Datterselskapet har kontoradresse i København, men er driftet av VNG Norge. Etableringen på dansk sokkel var en naturlig videreføring av selskapets strategi. Med sin nærhet til det europeiske gassmarkedet og med sin infrastruktur er dansk sokkel et attraktivt forretningsområde for oss. VNG Danmark eier 15 prosent i to lisenser på dansk sokkel 4/98 og 3/09. I desember 2010 ble det gjort et funn i Solsortprospektet. Etter oljefunnet er det skutt ny seismikk i området. Denne blir ferdig prosessert tidlig i Hovedaktiviteten i VNG Danmark har i 2012 vært knyttet til en vurdering av den videre utviklingen av Solsort-funnet og planlegging av en avgrensningsbrønn som skal bores sommeren VNG Danmark har planer om å delta i 7. konsesjonsrunde på dansk sokkel og har startet forberedelsene til søknadsarbeidet. Hyme-feltet vil forlenge levetiden til Njord-plattformen med flere år 10

11 Vår virksomhet Vår lisensportefølje per 1. april 2013 Årsrapport 2012 Vår Vår lisensportefølje lisensportefølje per per mai mars Produksjonsplattformer Lisenser Produksjonsinstallasjoner VNG Norge AS VNG Lisenser Norge AS VNG operatør Norge AS Lisenser VNG Norge VNG Danmark AS operatør ApS Lisens VNG Danmark ApS Bjørnøya Hammerfest Tromsø Andenes Harstad Bodø NJORD HYME Namsos Sandnessjøen Trondheim BRAGE Florø Bergen NORGE Stavanger OSLO Kristiansand DANMARK Holstebro Esbjerg Århus Sønderborg Aalborg Helsingør Middelfart Odense KØBENHAVN Rønne Bornholm (Danmark) 11

12 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet VNG Norges viktigste mål innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS&K) er å unngå at virksomheten påfører mennesker og miljø skade. Også 2012 var preget av større brønnrelaterte hendelser i Storbritannia, Nigeria og Brasil. Analysene av disse hendelsene fører til skjerpede krav og høyere forventninger til hvordan industrien driver sin virksomhet innen helse, miljø og sikkerhet. VNG Norge er positiv til disse endringene og tror at industrien er tjent med at det stilles strenge krav, og at våre operasjoner blir fulgt med stor oppmerksomhet. Administrerende direktør har det overordnede ansvaret for all aktivitet i selskapet, inkludert helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Vår HMS&Kfilosofi er forankret i våre styringssystemer og hos selskapets ledelse. VNG Norge skal i planleggingen av alle aktiviteter knyttet til seismikk, borestedsundersøkelser og boreoperasjoner søke etter løsninger som i størst mulig grad reduserer sannsynligheten for hendelser som kan påføre mennesker og miljø skade. Gjennom hele vår virksomhet skal vi fremme en god HMS&K-kultur, og alle aktiviteter skal være basert på risikoevalueringer. VNG Norge hadde ingen egenopererte aktiviteter til havs i 2012, men selskapet er en aktiv og konstruktiv partner i de aktivitetene vi deltar i. Det å være en konstruktiv, men krevende partner er en svært viktig rolle, enten det dreier seg om boreoperasjoner eller drift av produksjonsplattformer. Det ble i 2012 gjennomført en undersøkelse der våre samarbeidspartnere ble bedt om å evaluere VNG Norges rolle i lisensene. Analysen viser at VNG Norge blir respektert for den gode måten vi utfører partnerrollen på. Også i 2012 har vi arbeidet systematisk for å holde VNG Norge har arbeidet målbevisst med å videreutvikle organisasjonen til nye kommende operatøroppgaver. Styringssystemet er gjennomgått og oppdatert, og det er innført omfattende treningsprogram for å sikre at alle ansatte er kjent med selskapets styrende dokumenter. For å sikre at selskapets beredskapsorganisasjon er i tråd med mønsterpraksis i industrien har VNG Norge inngått avtale med Operatørenes forening for beredskap (OFFB), en 2.linje beredskapsorganisasjon som eies av ti operatørselskaper på norsk sokkel. Parallelt har VNG Norges 3. linje beredskapsorganisasjon gjennomført en rekke øvelser gjennom året, og vi har opprettet og trent en intern gruppe for pårørende. Summen av dette gjør at vi som selskap nå er enda bedre rustet til å ta på oss operatøroppgavene som ligger foran oss. Opplæring av pårørendegruppen 12

13 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet Årsrapport 2012 sykefraværet nede og sykefraværs statistikken viser at dette arbeidet har lykkes. Sykefraværet ligger på et stabilt lavt nivå. Ordningen med Helse Profil der den enkelte medarbeider får tilbud om helseundersøkelse og veiledning basert på helse og livsstil ble videreført og vil også være en del av det systematiske arbeidet i tiden fremover. HelseProfil bidrar til økt bevissthet om betydningen av fysisk aktivitet, psykisk helse og kosthold. VNG Norge ønsker å være en aktiv partner og bidragsyter innenfor HMS&K i norsk petroleumsvirksomhet. Norsk olje og gass, nettverket Small Operators and Licensees (SOL) og Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO) er viktige arenaer for oss i denne sammenhengen. Oljeog gassindustrien i Norge er, og skal være, en foregangsnæring innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. I forbindelse med utvikling og drift av olje- og gassfelt på norsk sokkel er det enighet i industrien om at et høyt HMS&K-nivå bidrar til å øke verdiskapingen. Et høyt HMS&K-nivå er også en verdi i seg selv, og gjennom medlemskapet i Norsk olje og gass benytter VNG Norge muligheten til å påvirke og bidra i fellesskap med de andre operatørene. øvelser 13

14 Vårt samfunnsansvar CSR Corporate Social Responsibility danner grunnlaget for all annen CSR-aktivitet. Vår fremste oppgave som selskap er å finne og utvinne olje og gass. Olje- og gassindustrien påvirker økonomien, samfunnet og naturen. Våre oppgaver er derfor forbundet med et stort ansvar for å etablere og etterleve høye standarder innenfor alle fagområder. Vi har gjennomført en grundig intern prosess for å utvikle en CSR-strategi med bred forankring i organisasjonen. Hovedmålet for VNG Norges arbeid med CSR er å inkludere bærekraft og verdiskaping i alle aspekter av olje- og gassproduksjonen fra anskaffelse av lisenser, drift, forhold til lokalsamfunn, til avslutning av driftsfasen og fjerning av installasjoner. Slik vil vi bli enda bedre posisjonert til å få flere lisenser og produsere mer olje og gass på norsk og dansk sokkel. Vi har lagt vekt på en forretningsintegrert CSR-strategi bestående av to hovedelementer: Vi skal sikre en ansvarlig forretningspraksis i organisasjonen, inkludert relevante deler av leverandørkjeden, og vi skal ta CSR-initiativ som er basert på selskapets kjernekompetanse for å skape felles verdier for samfunnet og for selskapet. Gode retningslinjer for ansvarlig forretningsdrift Samarbeid med Drammen videregående skole Vi har inngått et samarbeid med forskerlinjen på Drammen videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til å søke seg til utdanning og foreta yrkesvalg som er relevante for vår næring. Behovet for fagfolk er stort, og konkurransen om kompetansen er hard. Ved å gi ungdommene innblikk i de ulike arbeidsoppgavene i et olje- og gasselskap, delta i den praktiske undervisningen med vår fagkunnskap og bistå med mentorhjelp og motivasjon samt eventuelt lærlingplasser håper vi å øke tilgangen på kompetent arbeidskraft for næringen generelt og for VNG Norge spesielt. Olje- og energiminister Ola Borten Moe sa i et foredrag i Norsk-tysk selskap at han er opptatt av at norske elever igjen lærer tysk. Språkkunnskaper fremmer kulturforståelse og styrker relasjonene mellom Norge og Tyskland. VNG Norge vil i sitt samarbeid med Drammen videregående skole også bidra til å fremme elevenes interesse for tysk språk og kultur. Elever fra Drammen videregående skole på besøk hos VNG Norge 14

15 Vårt samfunnsansvar Årsrapport 2012 Elever fra Drammen videregående skole var våre gjester under oljemessen i Stavanger høsten De fikk anledning til å se seg om på messen, og de gjennomførte eksperimenter på VNG-standen og modererte en spørrekonkurranse for publikum. Besøket på ONS var en del av et pilotprosjekt der VNG Norge vil jobbe tettere med videregående skoler for å motivere elever til å velge realfag, spesielt med sikte på et yrke innen olje- og gassindustrien. Lærlingordninger hjelper unge mennesker ut i arbeidslivet. VNG Norge er godkjent som lærlingbedrift, og fra sommeren 2012 har vi hatt to IT-lærlinger med på laget. Samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo I VNG Norge ser vi på kunst som noe mer enn bare pynt. Kunst skal bidra til å skape energi og glede, den skal være gjenstand for inspirasjon, ettertanke og debatt. For å hjelpe unge kunstnere frem, har vi inngått en avtale med Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) om en årlig kunstkonkurranse blant studentene. «Mot bedre vitende» av Aksel Høgenhaug Konkurransen er basert på KORO-konseptet Kunst i offentlige rom. Studentene blir innledningsvis invitert til VNG Norge og får en presentasjon av selskapet og kontorene. Deretter sender kandidater inn søknad om deltakelse i konkurransen. Etter to runder kårer juryen to likeverdige vinnere. De får midler til å ferdigstille kunstverkene sine. Ett av verkene blir plassert på vårt Oslo-kontor, det andre i Stavanger. Premien til vinnerne er et fire ukers opphold i Edvard- Munch-Haus i Warnemünde. Juryen består av tre ansatte i VNG Norge, to dekaner og en professor fra KHiO samt en ekstern administrator med KOROerfaring. «rør rør rør» av Trude Johansen VNG Norges kunstprosjekt er blitt godt mottatt av kunstakademiet. Jørn Mortensen, dekan på Kunstfag, formulerte det slik: «Vi liker veldig godt at VNG Norge selv er så engasjert i prosjektet, at de ikke bare gir en pengesum og overlater resten til fagfolk. På denne måten blir det virkelig «oppdragskunst», og det er en god øvelse for våre 15

16 studenter. De må forholde seg til lokaler og til at lokalet først og fremst er en arbeidsplass. De må ha selskapets virksomhet, historie, kjerneverdier og bedriftskultur i bakhodet. Unge kunstnere kommer ofte opp i konkurransesituasjoner, og som regel er de helt uforberedt på prosessen. Vi vurderer å ta VNG Norges konkurranse inn i pensum på KHiO.» også flere forskningsprosjekter både i Norge og Russland. Blant de viktigste prosjektene er «VNG Campus», et samarbeid mellom NTNU og universitetene i Freiberg, Kraków og Praha basert på stipendordninger og samarbeid med universitetet i Leipzig om utvikling av miljøvennlige energibærere for kommuner. Første året ble Aksel Høgenhaug og Trude Johansen kåret til vinnere i vår kunstkonkurranse. Deres arbeider er allerede på plass i våre lokaler. Vinnerne av årets konkurranse er: Linda Spann Hauglie og «fellesskapet» Helena Lund Ek og Chandra Sen Jakobsson. Deres verk vil bli avduket før sommeren. VNG-gruppens samfunnsansvar VNG-gruppen (VNG) legger stor vekt på det ansvaret vi har overfor de regionene der vi opererer og støtter en rekke prosjekter i inn- og utland. Konsernet deltar i flere prosjekter innen vitenskap, kunst og kultur, og har det siste året lagt spesiell vekt på å øke unge menneskers forståelse for verdien av fredelig sameksistens og toleranse. VNG støtter Tysk-russisk råstofforum er et samarbeid mellom VNG og det russiske selskapet OOO Gazexport som jobber med bedre utnyttelse og resirkulering av fossiler, mineraler og alternative råstoffressurser. Mer informasjon på Gjennom prosjektet «Verbundnetz der Wärme» (nettverk av varme) støtter VNG vanskeligstilte i de lokale miljøene der selskapet opererer, og gjennom «Verbundnetz für den Sport» (nettverk for sport) støttes sportstalenter. VNG støtter regional samtidskunst. For å styrke norsk-tyske relasjoner støtter VNG en rekke prosjekter. Vi er hovedsponsor for Edvard-Munch-Haus i Warnemünde og for Grieg-Huset i Leipzig, og støtter vennskapsbyprosjektet mellom Oberhof og Lillehammer. VNG er også hovedsponsor for Norsk-tysk selskap i Oslo. Elever fra Drammen videregående skole på vår ONS-stand 16

17 Vårt samfunnsansvar Forskning og utvikling Årsrapport 2012 Forskning og utvikling Kompetanse tiltrekker seg kompetanse VNG Norge ser at forskningssamarbeid er en stor fordel i rekrutteringssammenheng. Vi ser også kompetanse som en verdi i seg selv og en viktig faktor for å kunne lykkes med våre prosjekt. Paul Spencer, Leder geovitenskap Leder for forsknings- og utviklingsaktiviteter Kompetanse gir innflytelse «Vi er ikke av de største selskapene, verken på norsk eller dansk sokkel, men vår faglige kompetanse gir oss innflytelse både i lisensene og andre fora. Gjennom deltakelse i forskningsprosjekt kommer vi i kontakt med potensielle nye partnere samtidig som vi får mulighet til å markedsføre VNG Norge på internasjonale teknologi konferanser. Teknisk kompe tanse er viktig for VNG Norge i forbindelse med lisensrunder. Den gjør oss også til en interessant partner i det løpende arbeidet i lisensene.» Paul, du har din utdannelse fra University of London, du skrev din doktorgradsoppgave ved Oxford Brooks University, Paris og Oslo, og du tok en MBA ved NHH i Bergen. Du har erfaring fra oljevirksomhet i nær sagt hele verden og fra selskaper som Saga, Hydro, Sonangol og Genesis Petroleum. Hva brakte deg til VNG Norge? «Menneskene. Jeg har stor respekt for den faglige kompetansen og for lederstilen i VNG Norge. Det er en spennende utfordring for meg å kunne være med på videreutviklingen av denne kompetansen. Våre flinke folk tiltrekker seg nye flinke folk. Vi lærer av hverandre, og vi deler lidenskapen for det vi holder på med. Derfor trives vi på jobb, og kompetansen blir dermed selvforsterkende.» Føler du at selskapet er stort nok til å kunne utvikle og opprettholde et slagkraftig kompetanse miljø? Paul Spencer leter ikke etter ordene når han skal begrunne hvorfor VNG Norge legger så stor vekt på forskning. «Vi deltar i en rekke prosjekt sammen med flere internasjonalt kjente forskningsgrupper. De er alle ledende innenfor sine områder. Resultatene fra disse prosjektene blir løpende innarbeidet i arbeidsprogrammene i lisensene slik at de kan bidra til å løse geologiske og geofysiske problemer og til å videreutvikle VNG Norge som et teknologidrevet olje- og gasselskap.» Komplekse tidevannsavsetninger i Lajas-regionen i Argentina 17

18 «Det er kulturen det kommer an på, ikke størrelsen. VNG Norges virksomhet er rotfestet i subsurface-kompetansen og selskapets verdi er basert på det. VNG Norge forplikter seg til å sikre de ansattes kompetanseutvikling, ikke minst ved å lære fra hverandre, også på tvers av fagavdeling ene. Selskapet og lederne gir rom for kreativitet og nytenkning. Dette er en flott grobunn for mennesker som trives med å ta beslutninger basert på beregnet og kvalifisert risiko. Det er denne organisasjonskulturen som gjør at folk blir, og det er slik vi opprettholder vår kompetansebase.» forekomster har mange likhetspunkter med formasjonene på norsk og dansk sokkel. Et annet samarbeidsprosjekt retter seg mot oppbygging av kompetanse knyttet til identifisering av forkastingssoner. I prosjektet kombinerer vi tredimensjonale geofysiske attributter. Vi støtter også et prosjekt som vil forbedre dybdeavbilding og derved vår forståelse av kompleks geofysisk avbilding av mulig hydrokarbonbærende reservoarer og mulige takbergarter fra seismiske data. Forskningsprosjektet Lobes 2 Vårt primære forskningsfokus VNG Norges primære forskningsfokus er rettet mot studier av bergarter som i dag er godt eksponerte på land og er relevante som analoger for de prosjektene vi arbeider med. Dette gjelder spesielt reservoarer som er avsatt på bunnen av kontinentalsokkelen og i bassengskråninger samt i reservoarer påvirket av tidevann. Slike «Lobes 2» er direkte relevant for lete- og utbyggingsprosjekt både i Norge og Danmark. Spesielt gjelder dette Solsort-funnet og dypvannsprosjekt i Vøring-bassenget. VNG Norge var en av 11 sponsorer i prosjektet Lobes 1 som gikk ut på å utvikle modeller for reservoar arkitektur og strategisk evaluering av submarine reservoarer basert på kjerneprøver fra Karoo-bassenget i Sør-Afrika. Fase to, som startet opp i oktober 2011, gjennomføres av doktorgradsstudenter og post-dok- Forkastningssone avdekket ved hjelp av avanserte seismiske dataanalyse 18

19 Vårt samfunnsansvar Forskning og utvikling Årsrapport 2012 På vei sørover i Karoo-regionen i Sør-Afrika for å se på bergarter torgrandskandidater og skal vare i 3,5 år. Som i fase 1 vil det bli gjennomført ekskursjoner med tilbakemelding til en styrings gruppe for omfang og retning på prosjektet. Artikler knyttet til prosjektet blir publisert i internasjonale tidsskrifter. Forskningsprosjektet i Karoo-bassenget Det treårige forskningsprosjektet i Karoo-bassenget i Sør-Afrika skal beskrive de ulike reservoar ber g- artene fra kystlinjen til bassengbunnen. Hovedfokus ligger på reservoararkitektur, kvalitet og forbindelsen mellom reservoarene. Resultatene vil bli integrert i VNG Norges og VNG Danmarks geologiske modeller for pågående leteprosjekt og fremtidig portefølje. En viktig og spennende del av prosjektet er å bygge og finansiere et permanent kjernelager og treningssenter i området for studier av dypmarine avsetninger. Dette senteret vil være tilgjengelig for VNG Norge og de andre sponsorene i lang tid fremover. Senteret vil etter hvert finansiere seg selv og skape lokale arbeidsplasser. Prosjektet startet i oktober 2012 og skal vare til november Forskning på tidevannsreservoarer Reservoar med sterk påvirkning fra bølger og tidevann er av de vanskeligste reservoar å produsere hydrokarboner fra. Dette forskningsprogrammet skal øke vår kunnskap om en av de viktigste analogene til Jura-reservoarene på Haltenbanken, ett av VNG Norges kjerneområder. Resultatene fra arbeidet skal bidra til bedre vurdering av reservoarkvaliteten både i våre leteprosjekt og i våre utviklingslisenser. Vi finansierer forskningsprosjektet sammen med Statoil, BHP Billiton og Woodside Energy Ltd. Fire universiteter og forsknings team fra tre kontinenter samarbeider for første gang om å utforske fundamentale spørsmål knyttet til tidevannspåvirkede reservoar i Argentina. Prosjektet startet i desember 2011 og skal vare i 3,5 år. Det er ledet i fellesskap av University of Liverpool, Queens University i Ontario, University of Texas i Austin og University of La Plata i Argentina og skal finansiere to mastergradsstudenter og en doktorgradskandidat. 19

20 Postdoktoral forskning VNG Norge er med på å finansiere et postdoktoralt forskningsprosjekt som drives i fellesskap av University of Liverpool og Imperial College London. Prosjektet skal vare i to år og fokuserer på økt forståelse av dypvannsreservoarene i Måløy skråningen i Nordsjøen. Dette er et annet av VNG Norges kjerneområder hvor vi er operatør for tre letelisenser og partner i to andre. Hittil har det vært arrangert databaserte kollokvier og skreddersydde kurs for å overføre kompetanse til VNG Norges ansatte. Det er også gitt presentasjoner av prosjektet på internasjonale konferanser. kan detektere, avgrense og analysere forkastninger avbildet ved hjelp av 3D-seismikk. Disse verktøyene vil gi oss mulighet for bedre å kunne beskrive dannelse av hydrokarbonfeller og reservoaroppdeling samt bedre fastslå risikoen for væskemigrasjon på tvers av forkastninger. Dette er viktige deler av prospektanalysene knyttet til VNG Norges portefølje. Det er viktig for VNG Norge å være involvert i utviklingen av ny teknologi ved å bruke våre egne data som eksempler. Samarbeids pro sjektet øker våre muligheter til å redusere risikoen i leteområder, og det er et konkurransefortrinn at vi er tidlig ute med ny teknologi. Forkastningssonedetektering og karakterisering ved seismiske attributter VNG Norge og britiske Foster Finlay Associates har inngått avtale om et forsknings- og utviklingssamarbeid for å utvikle programvareverktøy som Forskningsprosjekt på «Waveform-tomografi» «Full-waveform-tomografi» er en metode for å rekonstruere eller invertere en modell av jorda ved hjelp av seismiske data som er samlet inn over et hydrokarbonprospekt som ligger under overflaten. Metoden er et nyttig verktøy for å forutsi eksistensen av reservoarer og takbergarter og hvor hydrokarboner kan være akkumulert, direkte fra seismiske data. Dette er et av industriens viktigste spørsmål når det gjelder seismiske modeller. VNG Norge samarbeider i dette prosjektet med Karlsruhe Institute of Technology (KIT) i Tyskland og har levert seismiske data som skal brukes til å utvikle en programvarepakke som kan utføre de komplekse oppgavene. Ettersom VNG Norge støtter prosjektet, vil vi ha betydelig innflytelse både på utviklingen og anvendelsen av teknologien. Noen aspekter av prosjektet ble presentert på EAGE-konferansen i København i Distale bassenggulvvifter i Sør-Afrika - analoger til våre letemål på norsk og dansk sokkel 20

VNG Norge Petropolen 24. april 2013

VNG Norge Petropolen 24. april 2013 VNG Norge Petropolen 24. april 2013 Vi er et fremoverlent lete- og produksjonsselskap Vi er et heleid datterselskap av VNG Verbundnetz Gas AG Vi i VNG Norge leder konsernets leteog produksjonsaktiviteter

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting 5 Avgrensning antall brønner 3 Undersøkelse 197 1975 19 195 199 1995 Figur.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklassifisering.

Detaljer

Årsrapport 2011 VNG Norge AS. Med kompetanse og kapasitet til å nå langt

Årsrapport 2011 VNG Norge AS. Med kompetanse og kapasitet til å nå langt Årsrapport 2011 VNG Norge AS Med kompetanse og kapasitet til å nå langt 1 2 35 4 2 Nøkkeltall Årsrapport 2011 Nøkkeltall 2011 2010 2009 Antall lisensandeler per 31.12. 25* 23* 26 Operatørskap 4 1 2 Produksjon

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN Nr. 1 2017 KARRIEREMAGASINET 8 gode råd til jobbintervjuet Bli attraktiv på LinkedIn TRAINEE: 3 jobber på 2 år Unge mentorer utfordrer toppsjefen Lærerikt internship SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN EN SOLID

Detaljer

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn 9 Letevirksomhet 6 5 Avgrensning Undersøkelse 4 Wells 3 2 66 68 7 72 74 76 78 8 82 84 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklasssifisering 86 88 9 92 94 96 98 2 9 Siktemålet med letevirksomheten

Detaljer

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge Presseinformasjon Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge CEO Rainer Seele på ONS 2012 i Stavanger: «Norge er definitivt en av våre kjerneregioner» 30. august 2012 Verena Sattel Tlf. +49 561

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting Siktemålet med letevirksomheten er å påvise nye, lønnsomme petroleumsressurser, samt bidra til et stabilt og jevnt aktivitetsnivå.

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet

9 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting. Nordsjøen. Norskehavet. Barentshavet 9 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Nordsjøen Norskehavet Barentshavet 60 50 Undersøkelse Avgrensning Antall brønner 40 30 20 10 0 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

Detaljer

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Antall brønner 60 50 40 30 20 Avgrensning Undersøkelse 10 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet

Detaljer

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 1. kvartal 2008 Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 Erik Haugane, administrerende direktør Paul E. Hjelm-Hansen, finansdirektør Torgeir Anda, kommunikasjonssjef Høydepunkter Tildeling av lisensandeler

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Wintershall i Nordsjøen

Wintershall i Nordsjøen Wintershall i Nordsjøen Olje og gassproduksjon i våre nærområder Mer enn halvparten av Europas forbruk av naturgass leveres i dag fra landene rundt Nordsjøen: Norge, Nederland, Danmark, Storbritannia og

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 DNO ASA Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 STYRETS KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL SAMT ÅRSRESULTAT 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere. Tone Samuelsen

Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere. Tone Samuelsen Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere Tone Samuelsen 27.06.2014 AGENDA 1 WINTERSHALL NORGE AS ET LITE INNBLIKK 2 EN ORGANISASJON I VEKST MÅL OG AMBISJONER 3 REKRUTTERING AV HØYKOMPETENTE

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 1999 SAMMENDRAG DNO har vært operatør for Heather feltet i 2 år, og driften av feltet i denne perioden har

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Pressemelding Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Selskapene bytter eierandeler i følgende olje- og gassfelt i Nordsjøen; Brage, Vega, Gjøa og Edvard Grieg 22.10.2012 Verena Sattel PI-12-26

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 87 ULAOMRÅDET området omfatter feltene, Tambar, Blane og Oselvar. Blane, som ligger på både norsk og britisk sokkel, var det andre feltet som ble bygget ut, etter

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008 Sokkelåret 2007 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008 Leteåret 2007 Det er påbegynt 32 letebrønner: 20 undersøkelsesbrønner og 12 avgrensningsbrønner. 33 letebrønner er avsluttet.

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

DNO ASA. Foreløpig resultat 4. kvartal. årsresultat

DNO ASA. Foreløpig resultat 4. kvartal. årsresultat DNO ASA Foreløpig resultat 4. kvartal og årsresultat 2000 DNO ASA KONSERN STYRETS BERETNING FOR 4. KVARTAL OG PR. 31. DESEMBER 2000. Innledning DNO konsernet hadde i 2000 en betydelig vekst i virksomheten,

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

MNT 2011. Realfagenes samfunnsrelevans Iver Martens Front Exploration

MNT 2011. Realfagenes samfunnsrelevans Iver Martens Front Exploration MNT 2011 Realfagenes samfunnsrelevans Iver Martens Front Exploration Tema De unge. Realfag, hva er triggerne? Hva er attraktive jobber? CV 27 år. Født og oppvokst i Tromsø Allmennfaglig grunnutdanning,

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Ordinær generalforsamling Trondheim, 7. april 2014

Ordinær generalforsamling Trondheim, 7. april 2014 Ordinær generalforsamling 2014 Trondheim, 7. april 2014 Alltid videre for å skape verdier på norsk sokkel 22 nd round 23 rd round APA rounds Barents East Norwegian Sea NE &c. Leting, salg av lisenser,

Detaljer

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norske mot nye utfordringer Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norskes mål Det norske skal skape mer verdier for aksjonærer og for samfunnet. Det norske skal innen 2020 ha en produksjon på

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Produksjonsutviklingen

Produksjonsutviklingen Et sammendrag av KonKraft-rapport 2 Produksjonsutviklingen på norsk sokkel 3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Produksjon ( millioner fat o.e./d) Historisk Prognose 0,0 1970 2008 2040 Historisk

Detaljer

TRS - innlegg Barentshavkonferansen Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro

TRS - innlegg Barentshavkonferansen Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro Petoro på norsk sokkel Andre Internasjonale oljeselskaper Totalt 52 mrd gjenværende fat oe. Staten eier SDØE og Petoro AS Petoro opptrer utad som eier

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. kvartal

DNO ASA. Resultat 1. kvartal DNO ASA Resultat 1. kvartal 2000 DNO ASA STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2000 Styret er godt tilfreds med resultatet for DNO ASA (DNO) for 1. kvartal 2000. Resultatet etter skatt viser et overskudd på

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen.

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen. KONSERNPOLICY FOR HR 1 FORMÅL OG OVERORDNET MÅL FOR HR-ARBEIDET Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper hos medarbeidere i EB slik at de i

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 Dato: 1. juni 16 v/ Frode Alfheim Aktivitetsstatus Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Nordnorsk sokkel

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Sokkelåret 2005 Oljedirektør Gunnar Berge Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Leteåret 2005 12 påbegynte letebrønner Ni undersøkelsesbrønner og tre avgrensningsbrønner Seks nye funn To oljefunn og ett gassfunn

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

DNO ASA. Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat

DNO ASA. Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat DNO ASA Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 1999 STYRETS KOMMENTARER Inntektene fra olje-og gass virksomheten i 4. kvartal 1999 var 5 ganger høyere enn i 4. kvartal 1998. Mer enn en dobling av

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

http://www.offshore.no/nyheter/print.aspx?id=34207 Olje og gass verdt opptil 2500 milliarder kroner. Alt om leteåret 2011 her!

http://www.offshore.no/nyheter/print.aspx?id=34207 Olje og gass verdt opptil 2500 milliarder kroner. Alt om leteåret 2011 her! ntitled 1 av 5 02.01.2012 11:30 Vi fant, vi fant Olje og gass verdt opptil 2500 milliarder kroner. Alt om leteåret 2011 her! 2011 er et år for historiebøkene når det kommer til leting på norsk sokkel.

Detaljer

ARBEIDSGIVER- POLITIKK

ARBEIDSGIVER- POLITIKK ARBEIDSGIVER- POLITIKK 2010-2014 Innholdsfortegnelse Forord 3 Arbeidsgiverpolitikk 4 En helsefremmende arbeidsplass 6 God ledelse 8 En lærende organisasjon 10 Målrettet rekruttering 12 2 FORORD Arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Oljevirksomheten mot nord. Brønnøysund 1. april 2011

Oljevirksomheten mot nord. Brønnøysund 1. april 2011 Oljevirksomheten mot nord Brønnøysund 1. april 2011 Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Vi er i dag 190 ansatte, kontor i Harstad med 12 ansatte Hovedkontor i Trondheim 2 Det norskes

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 64/13 Teknologisenter for Petroleumsindustrien ephortesak: 2013/2716 Saksansvarlig: Rolf Ljøner Ringdahl, ressursdirektør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Annonser Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning Høyteknologiske løsninger og smart ingeniørkunst er våre beste verktøy for å oppfylle våre forpliktelser om reduserte

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 13. september 2016 Frode Alfheim, nestleder Industri Energi og leder av arbeidsgruppen for rapporten Goliat 2016 Melkøya 2007 Funn Barentshavet

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN

I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN JENTER I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN Stadig flere jenter velger å utdanne seg i retninger som leder mot en jobb i olje- og gassindustrien enten de studerer real- og teknologifag eller om de velger en yrkesrettet

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 DNO ASA Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 STYRETS KOMMENTARER Høyere oljepris har bidratt til økte inntekter fra olje og gass virksomheten i 3. kvartal 1999 og selskapets driftsresultat ble derfor bedre

Detaljer

Riksrevisjonens kontroll med forvaltning av statens interesser i selskaper - statsrådens beretning om Petoro AS for 2012

Riksrevisjonens kontroll med forvaltning av statens interesser i selskaper - statsrådens beretning om Petoro AS for 2012 Statsråden Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 09/129 05.07.2013 Riksrevisjonens kontroll med forvaltning av statens interesser i selskaper - statsrådens beretning om Petoro

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 Pressemelding 13. mai 2008 Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for første kvartal 2008 er påvirket av høye olje- og gasspriser.

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer