VIVA / VIVA QUAD, BRAVA / BRAVA QUAD CRT-D

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIVA / VIVA QUAD, BRAVA / BRAVA QUAD CRT-D"

Transkript

1 I / I QUD, BR / BR QUD CR-D erie med digitale implanterbare defibrillatorer med kardial resynkroniseringsbehandling Referansehåndbok

2

3 I / I QUD, BR / BR QUD CR-D Referansehåndbok En referansehåndbok for digitale implanterbare defibrillatorer i seriene iva, iva Quad, Brava og Brava Quad fra Medtronic, med kardial resynkroniseringsbehandling.

4 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i U og eventuelt i andre land. lle andre varemerker tilhører de respektive eierne. During Charging, ctive Can, daptivcr, Brava, Capture Management, Cardiac Compass, Cardioight, Cardioync, Carelert, CareLink, Chargeaver, Conexus, Flashback, InCheck, Intrinsic, Marker Channel, Marquis, Medtronic, Medtronic Carelert, Medtronic CareLink, Optiol, R Logic, Quick Look, Reactive, entrycheck, print Fidelis, witchback, -hock, herapyguide, ectorexpress, iva

5 Innhold 1 Innledning Innledning Utføre en pasientkontroll med programmereren Opprette telemetri mellom enheten og programmereren tarte en pasientkontroll Funksjoner på skjermbildet kutt behandling av takykardi ktivere akutt I-pacing vbryte og gjenoppta takykardideteksjon Overvåke hjerteaktivitet med sanntidsrytmeovervåking Navigere en pasientkontroll med Checklist rogrammere enhetens parametere Lagre og hente frem et sett med parameterinnstillinger elge parameterinnstillinger ved hjelp av herapyguide Lagre pasientinformasjon krive ut rapporter Lagre og hente frem enhetsdata vslutte en pasientkontroll Retningslinjer for pasientoppfølging Optimalisere enhetens levetid Diagnostiske datafunksjoner Quick Look II-sammendragsdata Medtronic Carelert og meldinger R Lead Integrity lert Ytelsesdata for enheten og ledningene Optiol 2.-væskestatusovervåking Cardiac Compass rends Rapport om hjertesviktbehandling rrhythmia Episodes-data Episode- og behandlingstellere Referansehåndbok 5

6 3.1 Flashback-minnedata entricular ensing Episodes Rate Drop Response Episodes Frekvenshistogrammer utomatisk overvåking av enhetens status acefunksjoner ensing Grunnleggende pacing CR-pacing daptivcr L-pacepolaritet Rate Response Capture Management Rate daptive uto R Rate Drop Response øvnfunksjonen Non-Competitive trial acing M Intervention C Response entricular afety acing Mode witch trial racking Recovery entricular ense Response Conducted F Response trial Rate tabilization trial reference acing ost-mode witch Overdrive acing ost hock acing ost /F hock Overdrive acing entricular Rate tabilization Funksjoner for takyarytmideteksjon /F-deteksjon /F-deteksjon Referansehåndbok

7 5.3 R Logic Wavelet Onset tability High Rate imeout Wave-diskriminering Diskriminering av R-ledningsstøy Funksjoner for behandling av takyarytmi lanlegge atriebehandling trial -behandling trial elektrokonvertering asientaktivert atrial elektrokonvertering F-behandling entrikulær -behandling entrikulær elektrokonvertering rogressive Episode herapies ystemtest- og E-undersøkelsesfunksjoner Underlying Rhythm-test ectorexpress L utomated-test acing hreshold-test Cardioync Optimization-test Wavelet-test Lead Impedance-test ensing-test Charge/Dump-test rytmiinduksjoner med E-undersøkelser Manuelle behandlinger med E-undersøkelser Ordliste tikkordregister Referansehåndbok 7

8 1 Innledning 1.1 Innledning Denne håndboken beskriver bruken av og beregnet bruk av funksjonene som er tilgjengelige på CR-D-enhetene iva, iva Quad, Brava og Brava Quad fra Medtronic. Gjennom hele denne håndboken henviser ordet enhet til den implanterte CR-D-enheten. Eksemplene på programmererskjermbilder i denne håndboken er tatt fra Medtronic CareLink-programmereren, modell 29. Disse skjermbildene er kun ment som en referanse, og stemmer ikke nødvendigvis overens med den endelige programvaren. Navn på knapper på skjermen vises i klammeparentes: [Navn på knapp]. abellene i delene om programmering av funksjoner oppsummerer hvordan du navigerer til skjermbilder med programmerbare parametere for funksjonen. om vist i eksempelet i abell 1, viser hver tabellrad en parameter eller en gruppe av parametere med banen til et bestemt skjermbilde på programmereren. Hvis navigasjonsbanen er den samme for beslektede parametere, blir ikke banen gjentatt i tabellen. Ytterligere rader er inkludert for parametere som vises på ulike skjermbilder. Grupper av parametere, for eksempel parameters, inneholder ordet parameters. Individuelle parametere, for eksempel Energy og athway, gjør ikke det. abell 1. lik navigerer du til parameterne for F-behandling arametere Bane F therapies (Rx1 through Rx6) F herapy tatus (On, Off) Energy athway parameters ( Rx1) Chargeaver parameters ( in Rx1) hared ettings (. and. herapies) arams > F herapies arams > F herapies > arams > F herapies > > During Charging > Chargeaver arams > F herapies > hared ettings Delene om programmering av funksjoner inneholder også hensyn som må tas ved programmering. Detaljert informasjon om parameterinnstillinger finner du i håndboken for den bestemte enheten. 8 Referansehåndbok

9 1.1.1 roduktdokumentasjon i anbefaler at du gjør følgende før enheten implanteres: Les produktdokumentasjonen for å få informasjonen om foreskrivning, implantasjon og bruk av enheten samt gjennomføring av en pasientoppfølgingskontroll. Les nøye gjennom de tekniske håndbøkene for ledningene som brukes med enheten. Les også gjennom de tekniske håndbøkene for andre systemkomponenter. Diskuter enheten og implantasjonsprosedyren med pasienten og eventuelle andre involverte parter, og gi dem eventuelt pasientrelatert informasjonsmateriale som følger med enheten. Ytterligere håndbøker og dokumenter med informasjon om enheten: Håndbok for enheten Hver enhetsmodell har en egen håndbok for enheten. Håndboken inneholder de spesifikke funksjonene for modellen, indikasjoner og kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler, instruksjoner for implantasjon av enheten, kort oversikt over spesifikasjoner, samt parametertabeller. ymbolforklaring Dette dokumentet definerer symbolene som kan finnes på enhetspakningen. e på pakningsetiketten for å finne ut hvilke symboler som gjelder spesielt for denne enheten. ikkerhetshåndbok for helsepersonell, vedrørende medisinske prosedyrer og EMI Denne håndboken inneholder advarsler, forholdsregler og veiledning for helsepersonell som utfører medisinske behandlinger og diagnostiske prosedyrer på pasienter med hjerteenheter. Håndboken inneholder også pasientopplæringsinformasjon relatert til EMI-kilder i hjemmet, på arbeidsplassen og i andre miljøer eknisk støtte Medtronic har høyt kvalifiserte, opplærte representanter og ingeniører over hele verden som står til tjeneste for deg, og som ved forespørsel gir kvalifisert sykehuspersonell opplæring i bruk av produkter fra Medtronic. Medtronic har også en stab av profesjonelle konsulenter som kan gi teknisk veiledning til brukerne av produktene. ed behov for ytterligere informasjon kan du kontakte den lokale Medtronic-representanten eller ringe eller skrive til Medtronic på telefonnummeret eller adressen som er oppgitt på bakpermen. Referansehåndbok 9

10 1.1.3 Merknad atient Information-skjermbildet på programmereren er et informasjonsverktøy for sluttbrukeren. Det er brukerens ansvar at riktig pasientinformasjon legges inn i programvaren. Medtronic fraskriver seg alt ansvar når det gjelder riktigheten og fullstendigheten til pasientinformasjonen som sluttbrukerne legger inn via atient Information-skjermbildet. Medtronic ÅR EG IKKE NR FOR DIREKE, INDIREKE ELLER ILFELDIGE KDER ELLER FØLGEKDER OERFOR EN EENUELL REDJER NÅR DEE KYLDE BRUK IENINFORMJONEN OM LUBRUKEREN HR LG INN I ROGRMREN. Du finner mer informasjon under vsnitt 2.12, Lagre pasientinformasjon, side Referansehåndbok

11 2 Utføre en pasientkontroll med programmereren 2.1 Opprette telemetri mellom enheten og programmereren Du kan utføre en pasientkontroll med trådløs eller ikke-trådløs telemetri. Når du starter en pasientkontroll ved hjelp av trådløs eller ikke-trådløs telemetri, må du avslutte kontrollen før endring av telemetrimodus. rogrammereren kan ikke brukes i trådløs og ikke-trådløs modus samtidig. I referansehåndboken for programmereren finner du informasjon om hvordan programmereren klargjøres for en pasientkontroll Bruke Conexus trådløs telemetri For å opprette trådløs telemetri må du bruke Medtronic CareLink-programmereren, modell 29, med Conexus-telemetri eller Medtronic Conexus-aktivatoren, modell Conexus-aktivatoren er en håndholdt, batteridrevet kommunikasjonsenhet. Den muliggjør trådløs telemetri i en Conexus-kompatibel hjerteenhet uavhengig av en programmerer. Når trådløs telemetri er opprettet, kan en lege bruke programmereren til å utføre en kontroll uten å bruke programmeringshodet. Conexus trådløs telemetri benytter Medical Implant Communications ervice (MIC) 1 -radiofrekvensbåndet, som over hele verden er spesifisert for medisinske enheter. Bruk av dette båndet beskytter enhetene mot forstyrrelser fra elektronikk som finnes i hjemmet, for eksempel mikrobølgeovner, mobiltelefoner og babymonitorer. Conexus trådløs telemetri er utformet for bruk under implantasjon og oppfølgingskontroller. ed implantasjon gjør Conexus trådløs telemetri det mulig å: lese av pasientens trådløse enhet uten å bruke et programmeringshode (ingen programmeringshoder i det sterile området) opprettholde konnektivitet under induksjon og levering av behandlinger programmere enheten når som helst under prosedyren, samtidig som kontinuerlig pasientovervåking opprettholdes Under oppfølgingskontroller opprettholder Conexus trådløs telemetri kontinuerlig kommunikasjon mellom enheten og programmereren. 1 Medical Implant Communications ervice (MIC) omtales også som kjernebåndet MHz for Medical Device Radiocommunication ervice (MedRadio). Referansehåndbok 11

12 Under eksterne oppfølgingskontroller med CareLink Network sørger Conexus trådløs telemetri for automatisk overføring av omfattende arytmidata og diagnostiske enhetsdata. Den overfører trådløst uten at pasienten involveres lik aktiverer du trådløs telemetri 1. lå på programmereren. Forsikre deg om at avmerkingsboksen llow wireless communication i Find atient-vinduet er valgt. 2. Bruk Conexus-aktivatoren eller plasser programmeringshodet over enheten et kort øyeblikk for å aktivere trådløs telemetri i enheten. Når det opprettes trådløs telemetri under en kontroll, endres statusindikatoren for telemetri øverst i venstre hjørne på oppgavelinjen fra å vise symbolet for programmeringshodet til å vise symbolet for trådløs telemetri, som vist i Figur 1. Figur 1. ymbolet for trådløs telemetri på oppgavelinjen 1 ymbol for trådløs telemetri Indikatorsøylen på symbolet angir styrken til det trådløse signalet. Minst 3 av de grønne lysene må være tent for å være sikker på at det er opprettet pålitelig telemetri. Hvis du bruker Conexus-aktivatoren, trykker du på den blå knappen for å aktivere trådløs telemetri. Et grønt lys tennes når du har lykkes i å kommunisere med enheten idsurfunksjon for trådløs Conexus Når du initierer trådløs telemetri, starter et tidsur på 5 min. Enheten sender et signal til programmereren og er aktivert i 5 min. En respons fra programmereren oppretter kommunikasjon, og vinduet Find atient vises. Hvis programmererens pekepenn ikke brukes innen 5 min, lukkes Find atient-vinduet og skjermbildet elect Model vises. Når du avslutter en kontroll, starter en nedtelling på 5 min. I løpet av denne tiden kan du lese av enheten på nytt, før kontrollen avsluttes fullstendig. å lenge trådløs telemetri med enheten opprettholdes, er det ingen tidsbegrensning under en trådløs telemetrikontroll. 12 Referansehåndbok

13 Hvis elektriske forstyrrelser avbryter en kontroll, forsøker programmereren å gjenopprette kommunikasjonen med enheten i 5 min. Hvis du ikke gjenoppretter kommunikasjonen mellom enheten og programmereren i dette tidsrommet, må du bruke Conexus-aktivatoren eller programmeringshodet til å aktivere trådløs telemetri i enheten på nytt for å gjenoppta eller starte en kontroll lik opprettholder du pålitelig telemetri Du kan forvente pålitelig trådløs telemetri mellom den implanterte enheten og programmereren i et vanlig undersøkelsesrom eller en operasjonsstue. Hvis det er annet elektrisk utstyr i området, skal systemet kunne opprettholde effektiv kommunikasjon mellom enheten og programmereren ved avstander på opptil 2 m. ystemet skal ikke forstyrre annet elektronisk utstyr i området. Hvis du har problemer med å opprettholde vedvarende, pålitelig telemetri, skal du utføre ett eller flere av følgende tiltak: Juster vinkelen på programmererens skjerm. elemetriantennen inngår som en del av programmererens skjermstruktur. må justeringer av skjermen kan bedre telemetriforbindelsen. Flytt programmereren slik at området mellom programmererens skjerm og pasienten er relativt fritt for hindringer. Forsikre deg om at det ikke befinner seg noe mellom programmereren og pasienten. Reduser avstanden mellom programmereren og pasienten. Fjern eventuelle kilder til elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) som kan påvirke telemetrisignalet ikkerhet ved inaktivitet Hvis du eller pasienten flytter dere bort fra programmereren, gjør systemet følgende for å sikre at utilsiktet programmering ikke skal finne sted: Etter at programmereren har vært inaktiv i 2 min, viser systemet pasientens navn og ID-nummer, hvis dette er tilgjengelig, og enhetsinformasjon. Du må deretter bekrefte at riktig pasient er angitt for oppfølgingskontrollen, før du kan prosessere en programmeringskommando. Etter at programmereren har vært inaktiv i 2 timer under en implantasjon eller oppfølgingskontroll, går enheten inn i standbymodus. tandbymodus Bruk standbymodus når du har behov for en inaktiv periode under en pasientkontroll. I denne modusen er sanntidskurver avslått, og programmererens Referansehåndbok 13

14 statusindikator for telemetri angir at det ikke er telemetriforbindelse. rogrammererens funksjoner er begrenset. Du kan aktivere og deaktivere standbymodus manuelt i enheten: For å aktivere standbymodus velger du symbolet for trådløs telemetri på oppgavelinjen. For å deaktivere standbymodus og aktivere trådløs telemetri med programmereren igjen velger du symbolet for trådløs telemetri på oppgavelinjen, eller du kan plassere enten Conexus-aktivatoren eller programmeringshodet over enheten. Etter 5 min i standbymodus deaktiveres trådløs telemetri i enheten. For å gjenopprette den trådløse telemetrikontrollen må du bruke enten Conexus-aktivatoren eller programmeringshodet. tandbymodus deaktiveres også når du forsøker å programmere parametere, lese av enheten eller utføre tester eller akuttfunksjoner. En advarsel om å verifisere pasienten vises på programmererens skjerm. For å deaktivere standbymodus og gjenoppta pasientkontrollen må du verifisere at riktig pasient er valgt for kontrollen, velge avmerkingsboksen llow communication with og velge [Continue]. Merk! For å bruke Holter-telemetri til å overføre EGM- og Marker Channel-data under en kontroll med Conexus trådløs telemetri, må du først aktivere standbymodus lik ivaretas pasientens sikkerhet og personvern Under en trådløs telemetrikontroll blokkeres alle andre programmerere fra å kommunisere med eller starte en kontroll på pasientens implanterte enhet. Det er ikke mulig å kommunisere med eller programmere implanterte enheter hos andre pasienter under pasientkontrollen. Når du bruker trådløs telemetri, vises pasientens navn på kommandolinjen på programmererens skjerm. Hvis du ikke har lagt inn pasientens navn, vises pasientens ID-nummer. Hvis du ikke har lagt inn verken navn eller ID for pasienten, vises atient name is not entered på kommandolinjen. Legg inn pasientens navn og ID så tidlig som mulig, slik at det blir lettere å identifisere pasienten under trådløs telemetri Bruke ikke-trådløs telemetri For å opprette ikke-trådløs telemetri bruker du Medtronic CareLink-programmereren, modell 29, med Conexus-telemetri i ikke-trådløs telemetrimodus, eller du kan bruke Medtronic CareLink-programmereren, modell 29. Du må også bruke et programmeringshode fra Medtronic, modell 267 eller 267L. Etter at du har startet en pasientkontroll med ikke-trådløs telemetri, må du avslutte denne kontrollen før du kan endre til trådløs telemetrimodus. 14 Referansehåndbok

15 lik opprettes ikke-trådløs telemetri 1. lå på programmereren. Hvis du bruker en programmerer med Conexus trådløs telemetri, må du passe på at avmerkingsboksen llow wireless communication i vinduet Find atient ikke er valgt. vmerkingsboksen vises ikke hvis du bruker en programmerer uten Conexus trådløs telemetri. 2. lasser programmeringshodet over enheten for å aktivere ikke-trådløs telemetri i enheten. Når ikke-trådløs telemetri er opprettet under en kontroll, viser statusindikatoren for telemetri på oppgavelinjen symbolet for programmeringshodet, som vist i Figur 2. Figur 2. ymbolet for programmeringshodet på oppgavelinjen 1 ymbolet for programmeringshodet Merk! Magneten i programmeringshodet kan avbryte takyarytmideteksjon midlertidig. Deteksjonen avbrytes imidlertid ikke når det er opprettet telemetri mellom enheten og programmereren. Når telemetri er opprettet, slukkes det gule lyset på programmeringshodet, og 1 eller flere av de grønne indikatorlysene på programmeringshodet tennes. For å forsikre deg om at riktig telemetri er opprettet, plasserer du programmeringshodet over enheten slik at minst 2 av de grønne lysene tennes. Hvis programmeringshodet glir av pasienten, avsluttes ikke kontrollen. ett programmeringshodet på plass igjen for å fortsette programmeringen eller avlesningen av enheten. Merk! I referansehåndboken for programmereren finner du mer informasjon om generell bruk av programmeringshodet. 2.2 tarte en pasientkontroll rogrammereren leser av pasientens enhet ved begynnelsen av en pasientkontroll. Ettersom programmereren samler inn og lagrer data på kontroll-for-kontroll-basis, må du starte en ny kontroll for hver pasient. vslutt den forrige kontrollen før du starter en kontroll på en annen pasient. Referansehåndbok 15

16 Forsiktig! En feil ved programmereren (for eksempel en defekt pekepenn) kan føre til feil programmering eller gjøre det umulig å avbryte en pågående handling eller aktivitet. ed en eventuell feil på programmereren må du straks slå av programmereren for å deaktivere telemetrien og avbryte all pågående programmererkontrollert aktivitet. Forsiktig! Under en trådløs telemetrikontroll må du verifisere at du har valgt riktig pasient før du fortsetter med kontrollen, samt ha øyekontakt med pasienten så lenge kontrollen varer. Hvis du velger feil pasient og fortsetter kontrollen, kan du utilsiktet programmere enheten til feil pasient. Forsiktig! Forlat ikke programmereren uten tilsyn så lenge en trådløs telemetrikontroll pågår. Hold øye med programmereren under kontrollen for å unngå feilaktig kommunikasjon med pasientens enhet. Merk! Under den første avlesningen er det kun akuttfunksjonene som er tilgjengelige på programmereren lik starter du en pasientkontroll med trådløs telemetri 1. elg [Find atient ] på skjermbildet elect Model. 2. Merk av i boksen "llow wireless communication" på skjermbildet Find atient. 3. Bruk Conexus-aktivatoren eller plasser programmeringshodet over enheten et kort øyeblikk for å aktivere trådløs telemetri i enheten. Merk! Når Conexus-aktivatoren brukes til å aktivere telemetri i enheten, starter programmereren pasientkontrollen uten å avbryte takykardideteksjonen midlertidig. Hvis en magnet plasseres i nærheten av enheten, avbrytes takykardideteksjonen midlertidig. Når programmeringshodet brukes til å aktivere telemetri i enheten, starter programmereren automatisk pasientkontrollen med takykardideteksjonen midlertidig avbrutt. Deteksjonen er avbrutt så lenge programmeringshodet holdes over enheten. Hvis takyarytmideteksjon er programmert til On, vil en advarsel minne deg om at takyarytmideteksjon er midlertidig avbrutt. 4. elg den aktuelle pasienten under atient Name på skjermbildet Find atient. Merk! rogrammereren viser alle pasienter med implanterte enheter som er aktivert for trådløs telemetri, og som befinner seg innenfor rekkevidden for telemetri. 5. elg [tart]. 16 Referansehåndbok

17 2.2.2 lik starter du en pasientkontroll med telemetri 1. elg [Find atient ] på skjermbildet elect Model. 2. Hvis du bruker en Medtronic CareLink-programmerer, modell 29, med Conexus trådløs telemetri, må du forsikre deg om at avmerkingsboksen llow wireless communication i vinduet Find atient ikke er valgt. Hvis du starter en kontroll ved å holde programmeringshodet over pasientens implanterte enhet, og det er merket av i boksen "llow wireless communication", starter systemet en trådløs telemetrikontroll og leser av enheten automatisk. Hvis du bruker en Medtronic CareLink-programmerer, modell 29, uten Conexus trådløs telemetri, vises ikke avmerkingsboksen llow wireless communication i vinduet Find atient. 3. lasser programmeringshodet over enheten, og telemetrikontrollen starter automatisk Enhets- og telemetrieffekter under en pasientkontroll akykardideteksjon under en trådløs telemetrikontroll Hvis du plasserer et programmeringshode over enheten, vil magneten i programmeringshodet alltid avbryte takykardideteksjonen midlertidig. akykardideteksjon under en telemetrikontroll Hvis du plasserer et programmeringshode over enheten og telemetri er opprettet, vil magneten i programmeringshodet ikke avbryte takykardideteksjonen midlertidig. Episoder som pågår under en trådløs telemetrikontroll Hvis du forsøker å starte en pasientkontroll når en detektert arytmiepisode pågår, behandler enheten arytmien som normalt. Hvis telemetri ikke er opprettet, sørger magneten inni programmeringshodet for at enheten avbryter deteksjonen midlertidig så lenge programmeringshodet holdes over enheten. Episoder som pågår under en telemetrikontroll Når telemetri er opprettet og du plasserer programmeringshodet over enheten mens en detektert arytmiepisode pågår, behandler enheten arytmien som normalt. Hvis telemetri ikke er opprettet og du plasserer programmeringshodet over enheten, sørger magneten inni programmeringshodet for at enheten avbryter deteksjonen midlertidig. Kondensatorlading under en trådløs telemetrikontroll Forstyrrelser forårsaket av kondensatorlading kan påvirke telemetrien mellom enheten og programmereren. like forstyrrelser kan føre til at indikatorlampene for telemetri midlertidig slukkes, som vist på programmererens oppgavelinje, og midlertidig avbrudd i Marker-overføringer. Evnen til å sende programmeringskommandoer kan også påvirkes midlertidig. ørg for at flest mulig av indikatorlysene for telemetristyrke lyser på programmererens oppgavelinje, slik at telemetrien blir mer pålitelig før en eventuell manuell eller automatisk kondensatorlading. Referansehåndbok 17

18 Kondensatorlading under en telemetrikontroll Forstyrrelser forårsaket av kondensatorlading kan påvirke telemetriforbindelsen mellom enheten og programmereren. Det kan være indikatorlampene på programmeringshodet slukker under lading. Dette er normalt. Merk! -knappen på programmeringshodet er deaktivert under elektrofysiologiske undersøkelser og manuelle systemtester. Under takykardiinduksjoner er også I -knappen på programmeringshodet deaktivert. Marker-overføringer under en trådløs telemetrikontroll Enheten overfører kontinuerlig Marker Channel-data og andre markørdata mens det er opprettet telemetri. Enheten stopper disse overføringene når telemetrien avbrytes. Hvis Holter-telemetri er programmert til On, overfører enheten telemetri kontinuerlig, bortsett fra når det utføres en kontroll med Conexus trådløs telemetri. For å bruke Holter-telemetri under en kontroll med Conexus trådløs telemetri må du først aktivere standbymodus. Marker Channel-overføringer under en telemetrikontroll Enheten overfører kontinuerlig Marker Channel-data og andre markørdata mens det er opprettet telemetri og programmeringshodet holdes over enheten. Enheten stanser disse overføringene når du løfter programmeringshodet, med mindre Holter-telemetri er aktivert. Hvis Holter-telemetri er aktivert, overfører enheten Marker Channel-data og andre markørdata uavhengig av om programmeringshodet holdes over enheten eller ikke. Enhetens levetid og trådløs telemetri I forbindelse med vanlige pasientkontroller og vanlig drift av enheten har ikke trådløs telemetri noen betydelig effekt på enhetens levetid lik leser du av enheten under en kontroll I begynnelsen av en pasientkontroll leser programmereren av enheten. Du kan lese av enheten manuelt når som helst under pasientkontrollen på følgende måte: 1. elg [Interrogate ] på kommandolinjen. Under en ikke-trådløs kontroll kan du også lese av enheten ved å trykke på knappen I på programmeringshodet. 2. Hvis du ønsker å lese av informasjonen som er samlet inn siden forrige pasientkontroll, velger du alternativet ince Last ession i avlesningsvinduet. Hvis du ønsker å lese av all informasjon fra enheten, velger du alternativet ll. 3. elg [tart]. Merk! Du kan ikke lese av enheten manuelt under en akutt programmererfunksjon. Du må velge [Exit Emergency] før du kan lese av enheten manuelt. 18 Referansehåndbok

19 2.3 Funksjoner på skjermbildet rogrammereren har en skjerm som viser tekst og grafikk. Den fungerer også som et kontrollpanel med knapper og menyvalg som kan aktiveres ved hjelp av pekepennen. Figur 3 viser hovedelementene på et vanlig skjermbilde under en pasientkontroll. Figur 3. Hovedelementene på skjermbildet 1 Oppgavelinje 2 tatuslinje 3 EKG-vindu 4 Oppgaveområde 5 Kommandolinjen 6 erktøypalett Oppgavelinje Øverst på skjermbildet er det en oppgavelinje. Du kan bruke oppgavelinjen til å se statusen til programmererspesifikke funksjoner, for eksempel nalyzer. Referansehåndbok 19

20 å oppgavelinjen er det også en indikator som viser signalstyrken ved telemetri. elemetriforbindelsen brytes hvis du trykker på symbolet for trådløs telemetri mens en trådløs telemetrikontroll pågår. Hvis du trykker på symbolet én gang til, gjenopprettes telemetriforbindelsen. ed telemetri gjenspeiler oppgavelinjen lyspanelet for signalstyrke på programmeringshodet. Figur 4. Oppgavelinjen 1 ymbol for telemetri og indikator for signalstyrke (trådløs telemetri vist) 2 ymbol for diskett 3 ymbol for UB 4 ymbol for nalyzer 5 ymbol for enhet tatuslinje Når enheten er avlest, kan du bruke statuslinjen øverst på skjermbildet (rett nedenfor oppgavelinjen) til å utføre noen grunnleggende funksjoner og se enhetens nåværende status. Figur 5. tatuslinjen ktiv pacemodus 2 rogrammert deteksjons- og behandlingskonfigurasjon 3 Knapper som brukes til å gjenoppta eller midlertidig avbryte deteksjonen 4 tatus for automatisk deteksjon 5 Indikator som angir en pågående takykardiepisode 6 tatus for gjeldende episode, behandling eller manuelle funksjoner, eller enhetens navn og modellnummer 2 Referansehåndbok

21 2.3.3 EKG-vindu I EKG-vinduet vises kurver for EKG, Leadless EKG, Marker Channel og telemetri-egm. I tillegg til kurver viser vinduet for sanntidsrytmeovervåking også følgende informasjon: Hjertefrekvens og frekvensintervall vises hvis det er opprettet telemetri med enheten. Benevningene over kurven viser punktet der parameterne er programmert. induet for sanntidsrytmeovervåking vises som standard som delvisning. Du kan maksimere vinduet til full størrelse ved å velge den lille firkantknappen øverst i høyre hjørne av vinduet eller ved å velge [djust ]. Du finner mer informasjon under vsnitt 2.7, Overvåke hjerteaktivitet med sanntidsrytmeovervåking, side Oppgaveområde Den delen av skjermbildet som befinner seg mellom EKG-vinduet øverst i skjermbildet og kommandolinjen nederst i skjermbildet, endres i henhold til oppgaven eller funksjonen du velger. Ett eksempel på et oppgaveområde er arameters-skjermbildet, som brukes til å vise og programmere enhetsparametere som beskrevet i vsnitt 2.9, rogrammere enhetens parametere, side 38. Figur 6. Oppgaveområdet Referansehåndbok 21

22 2.3.5 erktøypaletten amlingen av knapper og symboler langs høyre kant på skjermbildet kalles verktøypaletten. Du kan bruke disse verktøyene til å vise skjermbildet for en oppgave eller funksjon. Når du har startet en pasientkontroll, vises verktøypaletten på alle skjermbilder bortsett fra på Emergency- og Live Rhythm Monitor djust -skjermbildene, slik at du raskt og enkelt kan flytte til ønsket oppgave eller funksjon. Hvert symbol fungerer på samme måte som en knapp. elg et symbol ved å peke på det med pekepennen. Hvert av alternativene på verktøypaletten beskrives i abell 2. abell 2. lternativer på verktøypaletten [Freeze]-knappen fryser en del av EKG-vinduet. [trips ]-knappen gir tilgang til kurvestrimlene som er lagret i løpet av kontrollen. [djust ]-knappen åpner et vindu der du kan justere innstillingene for EKG-vinduet. Checklist-symbolet åpner Checklist-skjermbildet der du enkelt kan navigere gjennom et sett med oppfølgingsoppgaver. Checklist [>>]-knappen brukes til å navigere til neste oppgave på listen. Data-symbolet viser alternativer for visning av enhetsinformasjon og diagnostiske data. arams-symbolet viser arameters-skjermbildet for visning og programmering av enhetsparametere. ests-symbolet viser alternativer for gjennomføring av systemtester og elektrofysiologiske undersøkelser. Reports-symbolet viser alternativer for utskrift av rapporter. atient-symbolet viser alternativer for å få tilgang til herapyguideskjermbildet eller atient Information-skjermbildet. ession-symbolet viser alternativer for justering av innstillinger, visning av parameterendringer som er gjort under kontrollen, lagring av data og avslutning av kontrollen. 22 Referansehåndbok

EVERA VR. Serie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer. Referansehåndbok

EVERA VR. Serie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer. Referansehåndbok erie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer Referansehåndbok 0123 2012 Referansehåndbok En referansehåndbok for digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer i Evera R-serien fra Medtronic.

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter 0123 2001 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren. Følgende

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer Referansehåndbok MEDTRONIC CARELINK 2090 Referansehåndbok Veiledning for oppsett og bruk av Medtronic CareLink 2090-programmereren. Den følgende listen inneholder

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

NORTHEAST MONITORING, INC.

NORTHEAST MONITORING, INC. NORTHEAST MONITORING, INC. PROGRAMVAREN HOLTER LX ANALYSIS Internasjonal brukerhåndbok Norsk versjon NorthEast Monitoring, Inc. 141 Parker Street, Suite 111 Telefon: [+1] 978-461-3992 Maynard, MA 01754

Detaljer

Welch Allyn 1500 Patient Monitor

Welch Allyn 1500 Patient Monitor Welch Allyn 1500 Patient Monitor Bruksanvisning Programvareversjon 1.1.X ii Welch Allyn 1500 Patient Monitor 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å støtte den tiltenkte bruken av produktet som er beskrevet

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

CardioPerfect Workstation Arbeids-EKG-modul - brukerhåndbok

CardioPerfect Workstation Arbeids-EKG-modul - brukerhåndbok Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning Connex Spot Monitor Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK Viktig Dette apparatet skal kun brukes av autorisert personale.!usa Rx Only!USA Sporing av apparatet U.S. Food and Drug

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Barostim neo. 900097-NOR Rev. D

Barostim neo. 900097-NOR Rev. D Barostim neo 900097-NOR Rev. D INNHOLD 1. BESKRIVELSE AV SYSTEMET...1-1 Implanterbar pulsgenerator (IPG)...1-1 Sinus caroticus-ledninger...1-2 Implanteringsadapter...1-2 Implanteringsverktøy...1-2 CVRx

Detaljer

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Komme i gang med BarTender Application Suite Oversikt, installasjon og grunnleggende bruk (Norsk utgave) Rev. 12.09.20.1154

Detaljer

SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV

SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV Teknisk håndbok 2004 0123 Følgende er varemerker for Medtronic:

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt Velkommen Takk for at du har valgt Animas Vibe. Ditt Animas Vibe -system kan spille en integrert rolle i håndteringen av blodglukose

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

NOD32 Antivirus 3.0. Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. vi beskytter din digitale verden

NOD32 Antivirus 3.0. Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. vi beskytter din digitale verden NOD32 Antivirus 3.0 Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Brukerveiledning vi beskytter din digitale verden innhold 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Hva er nytt... 4 1.2

Detaljer

1 Generell bruk 1 M8000-9001E. M3015A og M3016A Microstream og hovedstrøm-co 2 -tilleggsmoduler 10 M3012A tilleggsmodul for hemodynamikk 11

1 Generell bruk 1 M8000-9001E. M3015A og M3016A Microstream og hovedstrøm-co 2 -tilleggsmoduler 10 M3012A tilleggsmodul for hemodynamikk 11 M8000-9001E 1Innhold 1 Generell bruk 1 Introduksjon 1 IntelliVue MP20/MP30 2 MP20/MP30 - deler og knapper 2 IntelliVue MP40/MP50 3 MP40/MP50 - deler og knapper 4 IntelliVue MP60/MP70 5 MP60/MP70 - deler

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication Brukerveiledning Tobii PCEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne brukerveiledningen. Brukerveiledning,

Detaljer