Stortinget vedtok våren 2014 endringer i adopsjonsloven 16 e fjerde ledd om utvidelse av hjemmelen for å gi forskrift om utenlandsadopsjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stortinget vedtok våren 2014 endringer i adopsjonsloven 16 e fjerde ledd om utvidelse av hjemmelen for å gi forskrift om utenlandsadopsjon."

Transkript

1 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/ Høring. Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sender med dette på høring forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet. Stortinget vedtok våren 2014 endringer i adopsjonsloven 16 e fjerde ledd om utvidelse av hjemmelen for å gi forskrift om utenlandsadopsjon. Departementet har utarbeidet et høringsnotat med forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet. Forskriftsutkastet inneholder nærmere regler om: - virkeområde og formål - forhåndssamtykke til adopsjon av barn fra utlandet, men forslag om at adopsjonsforberedende kurs skal være obligatorisk før forhåndssamtykke gis. - utredning av adopsjonssøkere - krav til adopsjonssøkere - hvem kan søke om å adoptere - krav til søkere når eldre barn og søsken skal adopteres - søknad om forhåndssamtykke og dokumentasjonskrav - opplysningsplikt om endringer og nye forhold - ikraftsetting og overgangsregler. Høringsbrevet er lagt ut under høringer på departementets nettside på Postadresse Kontoradresse Telefon* Familie- og Saksbehandler Postboks 8036 Dep Akersgt oppvekstavdelingen Elin Rønningen NO-0030 Oslo Org no

2 Listen over høringsinstanser følger nedenfor. Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsbrevet bør forelegges eventuelle underliggende enheter, instanser, medlemsorganisasjoner mv. som ikke står på listen. BLD ber spesielt om tilbakemeldinger på når i adopsjonsprosessen adopsjonsforberedende kurs bør være gjennomført, se nærmere om dette i merknader til 2. Høringsfristen er 3. desember 2014 på grunn av stram tidsplan for å få iverksatt endringene. Høringsuttalelser sendes elektronisk til departementets postmottak på e-postadressen Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Elin Rønningen, telefon , e-post eller til seniorrådgiver Kristin Gregusson, telefon , e-post Med hilsen Inge Ovesen (e.f.) Konst. ekspedisjonssjef Ingvild Vesterdal avdelingsdirektør Vedlegg: Liste over høringsinstanser Høringsnotat. Forskrift om adopsjon av barn fra utlandet Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. Side 2

3 Arbeids- og sosialdepartementet Pb Dep 0030 OSLO Finansdepartementet Pb Dep 0030 OSLO Helse- og omsorgsdepartementet Pb Dep 0030 OSLO Justis- og beredskapsdepartementet Pb Dep 0030 OSLO Kommunal- og moderniseringsdepartementet Pb Dep 0032 OSLO Kulturdepartementet Pb Dep 0030 OSLO Kunnskapsdepartementet Pb Dep 0032 OSLO Utenriksdepartementet Pb Dep 0032 OSLO Arbeids- og velferdsdirektoratet Pb. 5 St. Olavs plass 0130 OSLO Atferdssenteret Pb Majorstuen 0306 OSLO Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Pb TØNSBERG Barneombudet Pb Youngstorget 0028 OSLO Barnevernets utviklingssenter i Nord Norge 9037 TROMSØ Datatilsynet Pb Dep 0034 OSLO Domstoladministrasjonen Pb Sluppen 7485 TRONDHEIM og sosiale saker i Agder Pb. 516 Lundsiden 4605 KRISTIANSAND S og sosiale saker i Buskerud og Pb Postterminalen 3007 DRAMMEN Vestfold og sosiale saker i Hordaland og Pb. 244 Sentrum 5804 BERGEN Sogn og Fjordane og sosiale saker i Møre og Fylkeshuset 6404 MOLDE Romsdal og sosiale saker i Nordland Moloveien BODØ og sosiale saker i Oppland og Fåberggt LILLEHAMMER Hedmark og sosiale saker i Oslo og Pb Dep 0034 OSLO Akershus og sosiale saker i Rogaland Pb STAVANGER Side 3

4 og sosiale saker i Sør-og Nord- Pb Sluppen 7468 TRONDHEIM Trøndelag og sosiale saker i Telemark Pb Handelstorget 3707 SKIEN og sosiale saker i Troms og Strandveien TROMSØ Finnmark og sosiale saker i Østfold Pb MOSS Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern Pb Dep 0034 OSLO og sosiale saker Helsedirektoratet Pb St. Olavs plass 0130 OSLO Human Rights Service Pb Youngstorget 0028 OSLO Høgskolen i Finnmark 9509 ALTA Høgskolen i Bergen Pb BERGEN Høgskolen i Harstad 9480 HARSTAD Høgskolen i Lillehammer Pb LILLEHAMMER Høgskolen i Nesna 8700 NESNA Høgskolen i Hedmark Pb ELVERUM Høgskolen i Nord-Trøndelag Pb STEINKJER Høgskolen i Oslo og Akershus Pb. 4 St. Olavs plass 0130 OSLO Høgskolen i Sør-Trøndelag 7004 TRONDHEIM Høgskolen i Telemark Pb PORSGRUNN Høgskolen i Volda Pb VOLDA Høgskolen i Vestfold Pb TØNSBERG Høgskolen i Østfold 1757 HALDEN Diakonhjemmet Høgskole Pb. 184 Vinderen 0319 OSLO Innvandrernes landsorganisasjon Motzfeldtsgt OSLO Institutt for samfunnsforskning Pb Elisenberg 0208 OSLO Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Pb Dep 0031 OSLO Likestillings- og diskrimineringsombudet Pb Dep 0031 OSLO Likestillingssenteret Vangsvegen HAMAR MiRA ressurssenter for kvinner Pb Vika med minoritetsbakgrunn 0121 OSLO Nasjonalt Folkehelseinstitutt Pb Nydalen 0403 OSLO Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Pb. 181 Nydalen 0409 OSLO NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, Pb Elisenberg 0208 OSLO Side 4

5 velferd og aldring Norsk Innvandrerforum Pb. 32 Romsås 0907 OSLO Norges forskningsråd Pb LYSAKER Norges teknisknaturvitenskapelige universitet 7491 TRONDHEIM Norsk Senter for Barneforskning NTNU 7491 TRONDHEIM Norsk senter for menneskerettigheter Universitetet i Oslo 0130 OSLO Organisasjonen mot offentlig diskriminering Pb Sofienberg 0506 OSLO Politidirektoratet Pb Dep 0031 OSLO Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Pb Nydalen 0405 OSLO Sør Regjeringsadvokaten Pb Dep 0030 OSLO Riksadvokaten Pb Dep 0030 OSLO Riksrevisjonen Pb Dep 0032 OSLO Sametinget Ávjovárgeaidnu KARASJOK Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Rådhusgt OSLO Sivilombudsmannen Pb. 3 Sentrum 0101 OSLO Helsetilsynet Pb Dep 0032 OSLO Statistisk sentralbyrå Pb Dep 0033 OSLO Statens sivilrettsforvaltning Pb Dep 0030 OSLO Utlendingsnemnda Pb Dep 0034 OSLO Utlendingsdirektoratet Pb Dep 0032 OSLO Dep Universitetet i Agder Pb KRISTIANSAND Universitetet i Bergen Pb BERGEN Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier 0317 OSLO Universitetet i Stavanger 4036 STAVANGER UIT - Norges arktiske universitetet Pb Langnes 9037 TROMSØ Longyearbyen lokalstyre Pb LONGYEARBYEN Adopsjonsforum Pb Solli 0201 OSLO Akademikerne Fridtjof Nansens plass OSLO Aleneforeldreforeningen Baneveien OSLO Stiftelsen Amathea - Pilestredet park OSLO Veiledningstjeneste for gravide Amnesty International Norge Pb. 702 Sentrum 0106 OSLO Antirasistisk senter Pb. 244 Sentrum 0103 OSLO Arbeidsgiverforeningen Spekter Pb Vika 0117 OSLO Side 5

6 Den Norske Legeforening Pb Sentrum 0107 OSLO Den Norske Advokatforening Kr. Augustsgt OSLO Den norske dommerforening c/o Norges Juristforbund 0164 OSLO Fagforbundet Pb St. Olavsplass 0130 OSLO Fellesorganisasjonen Pb Sofienberg 0506 OSLO Foreningen 2 Foreldre Postboks NESODDTANGEN Forum for kvinner og utviklingsspørsmål Storgt OSLO Forum for menn og omsorg - FMO Tajeveien 1C 1900 FETSUND Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Mariboes gt OSLO InorAdopt Pb KRISTIANSAND Juridisk rådgivning for kvinner Arbins gt OSLO Jussformidlingen i Bergen Sydneshaugen BERGEN Juss-Buss - Juss-studentenes rettsinformasjon Arbins gt OSLO Jusshjelpa i Nord-Norge Breivika senter 9037 TROMSØ Jushjelpa i Midt-Norge Sverresgt TRONDHEIM Kilden - Informasjonssenter for Stensberggt. 25 kjønnsforskning 0170 OSLO Kirkens bymisjon - Oslo Tollbugt OSLO Stiftelsen Kirkens familievern Akersgt OSLO Kommunesektorens organisasjon Pb Vika 0114 OSLO Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og Pb Dep 0031 OSLO myndighetene Kvinnefronten Osterhaugsgt OSLO Kvinnegruppa Ottar v/landsstyret 0412 OSLO KUN Senter for kunnskap og likestilling 8286 NORDFOLD Landsforeningen for barnevernsbarn Stortorvet OSLO Landsorganisasjonen i Norge Youngsgt OSLO Landsrådet for Norges barneog ungdomsorganisasjoner Øvre Slottsgt. 2 B 0157 OSLO Mental helse Storgata OSLO Nasjonalforeningen for folkehelsen Pb Majorstua 0307 OSLO Norges Juristforbund Kr. Augustsgt OSLO Norges Kvinne- og familieforbund Stortingsgt OSLO Norges Røde Kors Pb. 1 Grønland 0133 OSLO Side 6

7 Norsk barnevernlederorganisasjon c/o Gunnar Toresen 4009 STAVANGER Norsk barnevernsamband Storgt. 10 A 0155 OSLO Norsk Folkehjelp Pb Youngstorget 0028 OSLO Norsk fosterhjemsforening Storgt. 10 A 0155 OSLO Norsk sykepleierforbund Pb. 456 Sentrum 0104 OSLO Norsk Psykologforening Pb. 419 Sentrum 0103 OSLO Norsk Sykehus og Helsetjenesteforening Nedre Slottsgt OSLO Utdanningsforbundet Pb Grønland 0134 OSLO Norsk kvinnesaksforening Pb Youngstorget 0028 OSLO Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) Pb Youngstorget 0028 OSLO Næringslivets Hovedorganisasjon Pb Majorstua 0303 OSLO Press - Redd Barna Ungdom Pb St. Olavsplass 0130 OSLO Redd Barna Pb St. Olavsplass 0130 OSLO Reform - Ressurssenter for menn Pb. 28 Sentrum 0101 OSLO Sami Nisson Forum - Samisk Kvinne Forum Pb KARASJOK Selvhjelp for innvandrere og flyktninger Pb St. Olavs plass 0130 OSLO Stiftelsen 0153 OSLO menneskerettighetshuset Stiftelsen Rettferd for taperne Storgt DOKKA Unge funksjonshemmede Mariboesgt OSLO UNICEF Norge Pb. 438 Sentrum 0103 OSLO UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgt OSLO Verdens barn Bogstadveien 27B 0355 OSLO Voksne for barn Stortorvet OSLO Yrkesorganisasjonenes sentralforbund Kirkerådet Norges forskningsråd Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Sysselmannen på Svalbard Universitetet i Nordland Longyearbyen lokalstyre Forandringsfabrikken/Barnever Pb Grønland 0134 OSLO Side 7

8 nsproffene Childwatch International UiO Den norske tannlegeforeningen Rettspolitisk forening Rådet for psykisk helse Surrogatiforeningen Ønskebarn Bioteknologirådet Fedrerett Enestående Adoptanters Forening Foreningen for partnerskapsbarn Urtegata 39, 0187 OSLO Hovedorganisasjonen Virke Pb Solli 0230 OSLO Pasientforeningen Landsgruppen for helsesøstre, NSF Postboks 456 SENTRUM 0104 OSLO Human-Etisk forbund Pb St. Olavs plass 0130 OSLO Foreningen Adopterte Familiestiftelsen 15. mai Parkveien OSLO Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Nord Norges arktiske universitet 9037 TROMSØ Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt- Det medisinske fakultet 7491 TRONDHEIM Norge Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Vest Pb BERGEN Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør Pb Nydalen 0405 OSLO Side 8

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Atferdssenteret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene Barneombudet Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

Høringsnotat om endringer i barnehageloven - endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse

Høringsnotat om endringer i barnehageloven - endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse ITTT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Se vedlagte liste over høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 200900767-/CAG 10.11.2009 Høringsnotat om endringer i barnehageloven - endringer i barnehageloven

Detaljer

Gjennomgang kunnskaps- og kompetansesentrene. Høringsinstanser Samfunnsoppdraget

Gjennomgang kunnskaps- og kompetansesentrene. Høringsinstanser Samfunnsoppdraget 06.12.2013 Gjennomgang kunnskaps- og kompetansesentrene. Høringsinstanser Samfunnsoppdraget Landets kommuner, Bydeler i Oslo og Bergen De regionale helseforetak Helseforetakene Pasient- og brukerombudene

Detaljer

Deres ref.: Post- og teletilsynet (PT) sender med dette på høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett.

Deres ref.: Post- og teletilsynet (PT) sender med dette på høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett. Post-og teletilsynet Norwegian Post and Telecommunications Authority Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO Vår ref.: 1203644-4-004 Deres ref.: Vår dato: 5.3.2013 Deres dato: Saksbehandler:

Detaljer

Statens vegvesen. Julie Runde Krogstad - 22073378. Høring av utkast til bestemmelse om tidsdifferensiering av bompenger i vegloven 27

Statens vegvesen. Julie Runde Krogstad - 22073378. Høring av utkast til bestemmelse om tidsdifferensiering av bompenger i vegloven 27 IHØRHALAMU F^LKESKUMMUNEI Likelydende brev Se vedlagt liste Sakm.QoliOoQ 2r3ok.nT. /,,.2 3 m 1011 Arkivnr. (^,, OO fsaksh. Eksp. U.off. I Behandlende enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Julie

Detaljer

Høringsinstanser. Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen

Høringsinstanser. Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen Høringsinstanser Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen Barnekreftforeningen Barneombudet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Bergen

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett

Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven Departementene Statsministerens kontor Høyesterett Agder lagmannsrett Borgarting lagmannsrett Eidsivating lagmannsrett Frostating lagmannsrett

Detaljer

Erik Skedsmo (e.f.) avdelingsdirektør Hanne Krogenæs rådgiver

Erik Skedsmo (e.f.) avdelingsdirektør Hanne Krogenæs rådgiver Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/919 24.10.2014 Høring forslag til endring i statsborgerloven - krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test

Detaljer

Prop. 56 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 56 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 56 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til ratifikasjon av valgfri protokoll av 18. desember 2002 til FN-konvensjonen av 10. desember 1984 mot tortur og

Detaljer

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider.

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider. Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 201102591 30.05.11 Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem høring Ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Prop. 90 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Innhold Del I Bakgrunn... 9 1 Proposisjonens hovedinnhold 11 1.1 Innledning... 11 1.2

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endring i læreplan i fremmedspråk på høring.

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endring i læreplan i fremmedspråk på høring. kirsti.aandstad.hettasch@utdanningsdirektoratet.no Til høringsinstansene jf. vedlagt liste Høringsbrev om forslag til endring av læreplan i fremmedspråk - privatisteksamen i språk det ikke blir gitt opplæring

Detaljer

Jussformidlingen Jusshjelpa Kreftforeningen Kreftregisteret KS Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets helseforetak Landets høgskoler

Jussformidlingen Jusshjelpa Kreftforeningen Kreftregisteret KS Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets helseforetak Landets høgskoler Høringsinstanser: Akademikerne Akupunkturforeningen Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon (AMPY) Apotekforeningen Arbeidsgiverforeningen SPEKTER Barneombudet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-,

Detaljer

statens vegvesen Vår dato: Vegdirektoratet Offentlig høring om forslag til å bruke alkolås som alternativ til inndraging av førerett - alkolåsprogram

statens vegvesen Vår dato: Vegdirektoratet Offentlig høring om forslag til å bruke alkolås som alternativ til inndraging av førerett - alkolåsprogram HORDALAND FYLKESKOMMUNE Likelydende brev Se vedlagte adresseliste statens vegvesen Saknry^ø/2)o4^^^f Dok.nr. / I 0 MAI 2010 ArkivnrJ^ Saksh. ^''^ f 6) Eksp. U.off. Behandlende enhet: Salubehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet "Vold og seksuelle overgrep mot gravide"

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide v2.1-18.03.2013 HERE Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 13/10865-1 Saksbehandler: Kjersti Kellner Dato: 20.12.2013 Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Detaljer

Udir.no - Høringsbrev om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere HORDALAND FYLKESKOMMUNE 1 O SEP! 2008. iu Efep. U.off.

Udir.no - Høringsbrev om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere HORDALAND FYLKESKOMMUNE 1 O SEP! 2008. iu Efep. U.off. Udir.no - Høringsbrev om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere HORDALAND FYLKESKOMMUNE Page l of.nr. / 1 O SEP! 2008 Velg tema Utskriftsvennfic) iu Efep. U.off. Høringsbrev om retten

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: AKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 10.03.2011. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: AKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 10.03.2011. orientering. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv J our,alpostid: saldd.: 1112128 11/519 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 013/11 I KOMMUNESTYRE II I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: 10.03.2011 REFERATS

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Levekårsutvalget. Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Levekårsutvalget. Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 10.11.2014

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 10.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3961 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.11.2014 REFERATLISTA FORMANNSKAPET 10.11.2014 1. Brev til ordfører av 26.10.2014: Opprop

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 20.08.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 20.08.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 20.08.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11 HØRINGSLISTE: Arbeids- og sosialepartementet postmottak@ad.dep.no Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift

Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift Fylkeskommuner Videregående skoler Departementene Universiteter og høgskoler Fylkesmennene Abelia ADHD Norge Aftenskolen Høyres Studieforbund

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer