Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008."

Transkript

1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag kl 18.00, Fellesrommet 5. etasje, Thv. Meyersgt. 5. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 Side Fossheim Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes Tirsdag kl 18.00, Fellesrommet 5. etasje, Thv. Meyersgt. 5 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2008 A) Årsberetning og regnskap for 2008 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Andre godtgjørelser 4. FORSLAG A) Ansettelse av en vaktmester i full stilling. B) Fra beboer: Kun eventuell nødvendig oppussing på det eksisterende er akseptabelt. Forslag er tatt inn bakerst i heftet 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 5 styremedlemmer for 1 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Fossheim Borettslag Robin Hørling /s/ Anne Cecilie Andresen /s/ Hilde Reh Stensrud /s/ Jørgen Finstad /s/ Finn A Sæthre /s/ Monica Hovdan /s/ Jannicke Blindheim /s/

3 Side Fossheim Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2008 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Robin Hørling Thorvald Meyers Gt 5 (1809 Nestleder Anne Cecilie Andresen Thorvald Meyers Gt 5 (1008 Styremedlem Hilde Reh Stensrud Thorvald Meyers Gt 5 (1404 Styremedlem Jørgen Finstad Thorvald Meyers Gt 5 (212) Styremedlem Finn A Sæthre Hegermannsgt 21 Styremedlem Monica Hovdan Thorvald Meyers Gt 5 (309) Styremedlem Jannicke Blindheim Thorvald Meyers Gt 5 (1302 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Beate Høgset Thorvald Meyers Gt 5 (1208 Varamedlem Camilla Bjørnum Thorvald Meyers Gt 5 (1502 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert OBOS generalforsamling Robin Hørling Thorvald Meyers Gt 5 (1809 Varadelegert OBOS generalforsamling Jørgen Finstad Thorvald Meyers Gt 5 (212) VALGKOMITEEN Valgkomite Siri Rognli Olsen Thorvald Meyers Gt 5 (809) Valgkomite Asbjørn Lindh Thorvald Meyers Gt 5 (607) FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 Side Fossheim Borettslag GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 3 Sagene i Oslo kommune og har adresse: Thorvald Meyers Gt 5 Borettslaget består av 160 andelsleiligheter, fordelt på 1 bygninger. Tomten, kjøpt i 1986 er på 3015 m 2 og har følgende gårds- og bruksnummer : Første innflytting skjedde i Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Av borettslagets 7 styremedlemmer er det 4 kvinner og 3 menn. Borettslaget er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. STYRET Styret har kontor i 1.etg. Styrets postkasse er i 6.etg, og liste over medlemmene er slått opp på tavlene. Styret kan nås på adressen og tlf RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. VAKTMESTERTJENESTE Borettslaget har vaktmesteravtale med Neas AS som leverer vaktmestertjenester til borettslaget. Vaktmester kan nås på adressen og ved postkasse i 6. etasje. PARKERING Borettslaget har parkerings-/garasjeplasser som fordeles etter ventelister. Ved ønske om parkerings-/garasjeplass, ta kontakt med styret. Hvis spørsmål/kontakt vedr. parkering, bruk adressen

5 Side Fossheim Borettslag NØKLER/SKILT Nøkler kan kjøpes/bestilles ved henvendelse til styret og betales av den enkelte. Postkasseskilt kan bestilles ved å kontakte styret. VASKERI Fellesvaskeriet er i 4. etasje og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Det brukes et kortbasert betalingssystem. Ved salg og framleie skal vaskekortet følge leiligheten. Spørsmål vedr. vaskeri sendes til RENHOLD Fra høsten 2007 har borettslaget engasjert firmaet Bjerke Rengjøring AS som vasker trappeoppganger/fellesarealer. KABEL-TV Get er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-tv. Gets servicetelefon er betjent mandag - fredag mellom kl og og lørdag - søndag mellom kl og Feilmelding og support kan også meldes på Gets kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv-pakker" for telefoni. På Gets hjemmeside finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. OBOS og Get har inngått avtale for beboere i boligselskaper forvaltet av OBOSkonsernet om kollektiv avtale på Digital TV, internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. TELEFONI Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjelder til og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor betydelige rabatter. Det gis opp til 25% rabatt på bruken av telefonen (gjelder Basis-abonnementene) på fasttelefon og bredbåndstelefon : * Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 89 øre pr samtale uansett varighet) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. * Den enkelte beboer får dessuten fri etablering av ADSL Bredbånd og 15% rabatt på abonnementstypene ADSL Medium og ADSL Premium. (Rabatt ytes ikke på

6 Side Fossheim Borettslag nybestilte abonnement på ADSL Basis og ADSL Turbo). For kunder som hadde ADSL-abonnement fra før fortsetter priser og rabatter som tidligere. * Det gis 30 minutter ekstra fri ringetid på alle mobilabonnement fra Telenor og Djuice (ikke kontantkort og Djuice Control). Ekstra ringeminutter gis uavhengig av om kunden er i en bindingsperiode, og aktiviseres ved at kunden selv sender en SMS fra sin egen mobiltelefon til nr 2000 med tekst OBOS. Med tre typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt på 5% i tillegg til de øvrige rabattene. Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på eller ved å sende en SMS til 2080 med kodeord OBOS. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS til å kjøpe elektrisk kraft, og er tilsluttet avtale med Energipartner AS og LOS (Agder Energi AS). Energipartner AS står for rådgivning og kraftforvaltning, og LOS står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Opprinnelig avtale med Energipartner/LOS utløp den OBOS har forlenget avtalen fra med de samme fordelene som i forrige periode. Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,95 øre pr kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med forvaltning som gir gunstige strømpriser. Profesjonell forvaltning fra Energipartner AS. Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Tinfos AS. Resultatet av kraftforvaltningsavtalen har gitt besparelser også i Det har vært store områdemessige variasjoner i Norge i 2008, men målt mot gjennonsnittlig spotpris ser besparelsene ut til å bli ca 11%. FJERNVARME Borettslaget får levert fjernvarme fra Viken Fjernvarme. Prisen på fjernvarme varierer gjennom året. Forutsatt likt forbruk i 2009 som i 2008, regner Hafslund Fjernvarme AS med en økning i fjernvarmekostnaden i år 2009 på ca 5%. Dette vil imidlertid avhenge av utviklingen i pris på elektrisk kraft og olje. AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader.

7 Side Fossheim Borettslag BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 6 bruksoverlatinger i borettslaget per FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i NEMI FORSIKRING ASA med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Den enkelte andelseier må imidlertid ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til Crawford & Company AS, Eyvind Lychesvei 19 A, 1338 Sandvika tlf , faks , (telefonnummeret kan benyttes hele døgnet). Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring krever, forsikringsselskapet en egenandel på kr 6 000,-.

8 Side Fossheim Borettslag Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD 1992 Nye vinduer og verandadører. Nytt inngangsparti i 6. etg. + ny dør i 5. etg Ny kloakkpumpestasjon og nye heiskabler 1996 Ny garasjeport 1997 Inngangspartier og hovedtrapp pusset opp. Hovedreparasjon heiser Nytt kjøkken i fellesrom, oppussing av sykkelstall

9 1999 Gulvbelegg i alle korridorer og i heisene Korridorer og trapper malt Rehabilitering av oljetank Nytt kabelanlegg Pålagt oppgradering av heisene Innvendig oppussing av heisene Tredører pusset opp Vaskeriet malt i 3. etg Fyrrommet isolert mot varmetap 2000 Takreparasjon Nøkkelsystem Dør til sykkelbod Vikling av heismotor 2001 Rens av avløpsrør Utskifting av inngangsdører Utskifting av hovedtavle Rengjøring av ventilasjonsanlegg Oppussing av vaktmesterleilighet Side Fossheim Borettslag 2002 Montering av nye heiser Isolering av rør og ventiler i fyrrom Montering av renseanlegg for radiatorvann Utbedring av fuger på takterrassen Automatisk overvåkingssystem for leveranse av fyringsolje Automatisk kjelvelgersystem i fyrrom 10 års kontroll av brannapparater og montering av nye røykvarslere i leilighetene 2003 Nytt vaskeri. 6 nye vaskemaskiner og 3 nye tørketromler. Kortbasert betalingssystem. Oppussing av vaskeriet. Oppgradering av utendørs inngangspartier i 1. og 6. etasje. Nytt trykkforsterkeranlegg (som pumper vann opp i etasjene). Automatiske luftventiler på radiatorer på alle bad i 19. etasje. Elektrisk døråpner 6. etasje 2004 Nytt porttelefonanlegg med video. Automatiske lufteventiler på radiatorer i alle rom i 19. etasje Oppussing av felleslokalet i 5. etasje Online bookingsystem for vaskeriet Utskifting av PCB-holdig lysarmatur 2005 Det gamle vaskeriet i 3. etasje er omgjort til utleieenhet. Ny garasjeport til parkeringsgarasje 2007 Fjernvarme installert

10 Side Fossheim Borettslag STYRETS BERETNING Et borettslag med 160 leiligheter kan godt sammenlignes med en bedrift. Den "daglige drift" av Fossheim Borettslag utføres i et samarbeid mellom vaktmestertjenesten, styret og vår forvaltningskonsulent i OBOS. Det er styrets ansvar å sørge for at lover og forskrifter som gjelder for borettslaget etterleves. 1. REGULERING FELLESKOSTNADER (tidligere kalt husleie) Felleskostnadene ble økt med 30 prosent fra 1. mars Reguleringen skulle dekke økte kostnader på faste utgifter, startkostnader ved rehabiliteringen, fjernvarme og økte renter. Situasjonen nå er at byggestart for rehabiliteringen er vesentlig forsinket og felleskostnadene er derfor ikke regulert i Vaskeriet a) Vaskeriet i 4. etasje har 6 vaskemaskiner og 3 tørketromler, alle med kortbasert betalingssystem. Kortet fungerer som et kredittkort og faktura for bruk kommer i posten. b) Booking/reservering av vasketid gjøres med vaskekortet på tavlen i vaskeriet. Internett bestilling er p.t. ute av drift c) Vaskeriet er åpent for bruk alle dager mellom kl og d) Ved salg av leilighet i borettslaget skal vaskekort overdras til ny andelseier. Skjema for overføring av vaskekort finnes i vaskeriet. e) Vi har anskaffet egen maskin for produksjon av magnetkort til vaskeriet, dette har redusert ventetiden på nye kort vesentlig. 3. Innbrudd, hærverk M.M. Vi har dessverre hatt en del innbrudd og hærverk, spesielt i bod arealene i første etasje og i sykkelstallen. Vektere går runder hver kveld og har prioritering av bodene. Vi ber beboerne vurdere hva som oppbevares i bodene og sørge for at de er låst. Selskapet G4S Security Systems AS er vår leverandør av vektertjenester. Beboerne har mulighet for å kontakte G4S og tilkalle vekter dersom det er bråk eller ved andre problemer. Telefonnummer er Informasjon / kontakt med beboerne a) Oppslag på tavlene i 1 og 6 etasje samt rundskriv benyttes. I tillegg er det mye nyttig informasjon på borettslagets nettsider. b) Beboerne har ved oppslag før enkelte av styremøtene blitt invitert til å stikke innom å slå av en prat en halvtimes tid før styremøtet.

11 Side Fossheim Borettslag c) Styret har postkasse i 6 etasje. Alle henvendelser må være skriftlige og signert dersom de skal behandles. E-post sendt fra beboerens egen mailadresse med navn til avsender nederst regnes også som skriftlig og signert henvendelse for de aller fleste formål. d) Styret kan nåes på e-post. E-post adressen er Vi har følgende e-postadresser for spesielle formål: e) Fossheim Borettslag har egen hjemmeside på internett. Den skal være en informasjonskanal til beboerne og oppdateres jevnlig. Nettadressen er Besøksstatistikk - Fossheim borettslags nettsider Dersom du har en interessant artikkel du ønsker å få lagt ut, bilder fra området/borettslaget eller har annet på hjertet som kan være interessant for beboerne så send gjerne en e-post til f) Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen skal sendes styret. Når generalforsamlingen varsles vil det bli gitt informasjon om frist for innsendte saker. Det kan selvfølgelig sendes inn forslag hele året.

12 Side Fossheim Borettslag 5. Velferdskomiteen. a) Tillitsvalgte Velferdskomiteen som ble valgt på generalforsamlingen i 2008 har hatt følgende sammensetning: Siri Rognli Olsen og Ingebjørg Bjørnaraa. b) Arrangementer Det har ikke vært noen arrangementer i På vegne av borettslaget sørger velferdskomiteen for blomster ved spesielle anledninger (store fødselsdager, bårebuketter etc.). c) Kassabeholdning Kassabeholdning pr var kr ,-. Kassabeholdning pr var kr ,-. Alle regninger blir oppbevart på styrerommet. d) Fellesrommet i 5. etasje. Siri Olsen i leilighet 809 har ansvar for utleie av lokalet i borettslaget. Alle henvendelser vedrørende leie skal rettes direkte til henne. Det er satt opp instruks for leie og lokalet må vaskes og ryddes etter bruk. Leien er kr og depositum på kr Fellesrommet ble utleid 11 ganger i stk. depositum holdt tilbake pga forsvunnet stol under fest. Vaskeartikler har blitt kjøpt inn. 6. BYGGEKOMITEEN Byggekomiteen besto opprinnelig av fem medlemmer. Medlemmene var Jeanett Bjune (leder), Asbjørn Lindh, Jana Wiedswang, Adler Suhr og June Elin Ludvigsen. Pr. i dag våren 2009 er Asbjørn Lindh og Jana Wiedswang de to eneste som er igjen i byggekomiteen, de tre andre har flytte fra borettslaget. Detaljutformingen av rehabiliteringsprosjektet er i det alt vesentlige ferdig og det er i fortsettelsen mer en politisk beslutningsprosess som foregår og sannsynligvis vil ende ut i en ekstraordinær generalforsamling som tar den endelige avgjørelsen. Byggekomiteen er derfor ikke lengre i funksjon. 7. Renhold a) Rengjøring av fellesarealer utføres av Bjerke Renholdstjenester på Tirsdager. Da vaskes inngangspartiene, heisene, korridorene i alle etasjer og trappene fra 9. etasje og ned. Annenhver uke vaskes de øvrige trappene, gulvet i fellesrommet og vaskeriet. Hver måned støvsuges slisser i heisene og baktrappa vaskes. Dersom vaskedag faller på en helligdag skal vasking foregå nærmeste hverdag.

13 Side Fossheim Borettslag b) Det benyttes tre matter i inngangspartiene (en i 1. etasje og to i 6. etasje) og to matter i heisene. Disse skiftes annenhver uke i vinterhalvåret og hver fjerde uke i sommerhalvåret. 8. Avfall a) Kun husholdningsavfall skal kastes i søppelkassene. Disse tømmes mandag, onsdag og fredag (unntatt helligdager). b) Papirkassene er kun ment for papp og papir. Hvis pappesker slås sammen tar de mindre plass i kassen. Kassene ute tømmes hver 14. dag. c) Beboerne er selv ansvarlig for å kvitte seg med avfall etter oppussing og lignende. Plassering av kasserte saker & ting i fellesarealer som kjeller, brannbalkonger eller korridorer er ikke tillatt fordi det blokkerer rømningsveier. d) Borettslaget bestiller avfallscontainer vår og høst slik at beboerne kan kvitte seg med større ting. e) Det er av hygieniske årsaker ikke tillatt å sette fra seg søppelposer utenfor entredøren i korridoren. 9. Parkering a) Borettslaget har 28 utendørs P-plasser og 24 plasser i garasje. De som ønsker parkeringsplass kan sende en e-post til eller legge en lapp i styrets postkasse i 6. etasje eller send sms til parkeringsansvarlig på Venteliste for P-plasser og garasjeplasser henger på tavlene i 1 og 6 etasje. b) Parkeringsplassene følger ikke leiligheten. c) Det er ikke tillatt å ha avskiltet bil stående over lengre tid. d) Leie for garasjeplass er kr 4 800,- pr år. Det er et depositum på kr 5000 for garasjeplass. e) Leie for utendørs parkeringsplass er kr pr år. f) Leie kreves inn sammen med fellesekostnader. g) Det er mulig å leie plass for motorsykkel i fellesgarasjen. h) Borettslaget har to gjesteparkeringsplasser. Disse plassene er plass 1 og 2 på Ringnessiden. Plass 1 er reservert for servicebiler på dagtid (08-16). Etter dette tidspunkt og i helgene kan den benyttes som gjesteparkeringsplass. Se skiltene for mer informasjon.

14 Side Fossheim Borettslag 10. Vaktmestertjenester a) NEAS AS leverer vaktmestertjenester til Fossheim borettslag.vaktmesteren er normalt her i borettslaget i tidsrommet Vaktmester har postkasse i 6 etasje. Postkassen tømmes alle hverdager. Driftslederen til vaktmestrene våre nåes på e-post Via denne e-postadressen når du også styrets representant i Fossheim borettslag med ansvar for vaktmestertjenestene. b) Borettslaget har avtale om beredskapsvakt med NEAS AS for akutte tjenester det måtte være behov for utenom vaktmesterens arbeidstid, på kveldstid og i helger. NEAS AS kan kontaktes ved akutte/alvorlige hendelser som for eksempel vannlekkasje. NEAS vakttelefon har telefonnummer Referansen hos vakt-telefonen er: Fossheim borettslag. c) Ved å ringe styret i borettslaget på telefonnummer , og deretter trykk 2 for vaktmester, vil du bli satt over til styrets representant for vaktmestertjenester. Styrets representant vil videreformidle forespørselen til driftsleder hos NEAS AS. d) NEAS AS leverer en rekke eiendomstjenester og kan derfor være behjelpelige ved behov for håndverker. For mer informasjon, ta kontakt som beskrevet i punkt a, b eller c over. 11. Andre faste kontakter a) Borettslaget har avtale med NEAS AS for brøyting og strøing i vintersesongen. b) Borettslagets faste låsesmed er Trygg Lås. Telefon Overlating av bruk (Tidligere Fremleie ) a) Overlating av bruk må godkjennes av styret på forhånd. Overlating av bruk uten godkjenning er ikke tillatt og kan være oppsigelsesgrunn. b) Det er nye regler for overlating av bruk. Etter den nye loven vil andelseier med godkjenning fra styret kunne overlate bruken av hele boligen til andre for inntil tre år, dersom andelseier selv har bodd i boligen ett av de siste to årene. Etter en utleieperiode må det gå minst ett år, hvor andelseieren bor i boligen, før andelseier igjen kan leie ut for inntil tre år. Styret kan bare nekte godkjenning dersom forhold ved brukeren gir grunn til det. Det stilles ytterligere krav dersom boligen er klausulert. Utover den ubetingede retten til å leie ut i tre år, vil andelseier også kunne leie ut dersom vedkommende skal være borte midlertidig og fraværet skyldes tungtveiende grunner (sykdom og lignende.) Hvor det foreligger tungtveiende grunner, kan andelseier leie ut så lenge han eller hun har behov for det, forutsatt at fraværet er midlertidig. Ifølge den nye loven har andelseier rett til å overlate bruken til sine nærstående. Til sine

15 Side Fossheim Borettslag nærstående kan andelseier leie ut boligen så lenge vedkommende ønsker det, men det må søkes om tillatelse først allikevel. c) Fremgangsmåte for søknad om fremleie: OBOS kontaktespå telefon for å få søknadsskjema. Skjema returneres til OBOS i utfylt stand. Pass på at all relevant informasjon kommer med slik at søknadspapirene ikke blir sendt i retur pga manglende opplysninger. Styret får deretter søknaden til godkjenning. Styret har frist på 20 dager for å svare ellers blir søknaden godkjent automatisk, dersom den tilfredsstiller reglene i punkt b. Tilbakemelding på søknaden fås via OBOS. 13. Planer fremover a. Fjernvarme Borettslaget er nå tilkoblet fjernvarme. Oppvarming av tappevann og radiatorvann skjer nå i en varmeveksler i fyrrommet. Det gjenstår fortsatt litt justeringer og opplæring i forbindelse med overgangen. De som står opp tidlig har klaget over lang ventetid på en levelig dusjtemperatur. Gården vår har sirkulasjonssystem som sender varmtvannet rundt og rundt slik at det ikke står stille og blir kaldt. Dette virker fint så lenge vi bruker varmtvann og det blir blandet inn nytt varmtvann i rørene, men om natten er det ingen som bruker varmtvann og systemet sender det samme vannet rundt og rundt uten å varme det opp og tilslutt blir det kaldt allikevel fordi det ikke går innom varmekilden. Slik har det vært siden systemet ble bygget. Vi har gitt Multiconsult i oppdrag og utrede saken. Problemet må ha to forskjellige løsninger fordi det er stor forskjell på trykket i lavblokka og høyblokka. Vi har også fått klager på ustabil temperatur på dusjvann, mest fra høyblokka. Vi vet ikke hva dette kommer av, men har satt Multiconsult på jobben med å finne ut av dette også. b. Fasaderehabiliteringen På generalforsamlingen 2005 ble det vedtatt at bygget skulle rehabiliteres. Det ble forelagt tre alternativ. Alternativ 1 ble valgt med et budsjett på 41 millioner kroner. Dette alternativet innbefatter teglfasade, nye balkonger, nytt inngangsparti og takterrasse. I tillegg vil utvendige arealer oppgraderes. På to påfølgende ekstraordinære generalforsamlinger høsten 2008 ble rehabiliteringsprosjektet med en da budsjettert kostnadsramme på 61,6 mill. nedstemt, sist med 61% for, 39% mot, det manglet altså 6 stemmer for å få prosjektet vedtatt. Styret arbeider videre med prosjektet. Styret ser det slik at hvis vi reparerer de gamle balkongene og ellers gjør fasaden og resten av prosjektet billigst mulig vil de fleste av de 39% som stemte mot bli fornøyd og de fleste av de 61% som stemte for bli misfornøyd. Hvis vi p.g.a. de dårlige tidene i entreprenørbransjen og ved å ta ut enkelte deler av prosjektet klarer å legge fram et noe rimeligere prosjekt med ny balkong og ny fasade vil de fleste av de 61% stemme for også denne gang og kanskje noen av de 39% som stemte mot sist snur. Da kan vi kanskje oppnå 67% eller mere stemmer for prosjektet. Det er bedre enn at 40 50% føler de har fått løsningen de foretrekker.

16 Side Fossheim Borettslag På de ekstraordinære generalforsamlingene ble det stil spørsmål til styret om tilstanden på gårdens teknisk anlegg og fremtidig behov for vedlikehold og utskiftninger av disse. Styret hadde ingen systematisk kunnskap om dette og hadde ikke tilfredsstillende svar på spørsmålene. Det er nå igangsatt utredningsarbeid på følgende områder: - VVS: Inspeksjon av rør, først og fremst kloakkrør som er det mest utsatte område i en gård som er 43 år gammel. Rapport kommer i april. - Elektriske anlegg: Inspeksjon av elektrisk anlegg mellom hovedsikringstavlen og sikringsskapene er utført. Hovedtavlen er ny og sikringsskapene er andelseiers ansvar, det imellom er 43 år gammelt og borettslagets ansvar. Rapport kommer i april. - Balkonger, hvordan er egentlig tilstanden til balkongenes betong og armering i dag? Balkongene er undersøkt med drill, hammer og meisel og kjemiske analyser. Prisen for å rehabilitere dem vil vi kunne få vite mer om på grunnlag av tilstandsrapporten som kommer i april. - Betong i gulv og søyler i garasjene. I 43 år har biler kjørt inn og ut av garasjene. Om vinteren vil de ofte ha dratt med seg snø og is som inneholder salt inn i garasjene. Smeltevannet renner ned i gulv og rundt bæresøyler. Salt får armeringsjern inni betong til å ruste. Analyse av betong og armering i garasjene er bestilt. - Setningsskader: På ordinær generalforsamling 2008 fortalte flere andelseiere om sprekkdannelser i leilighetene og ga uttrykk for bekymring for at arbeidene på Ringnes Park II hadde påvirket grunnforholdene og medført setningsskader. Muremester har inspisert 5 leiligheter, fellesgarasjen og kjeller i 1. og 2. etasje. I tillegg har styreleder sett på flere sprekker i andre leiligheter i ettertid. Alle sprekker er i lettbetongvegger eller i puss. Ingen sprekker er funnet i bærende vegger eller konstruksjoner i leilighetene. Sprekkene kommer av at den bærende konstruksjonen rundt har beveget seg. Den kan bevege seg pga temperaturendringer, fuktendringer eller setningsskader. Etter å ha besiktiget leiligheter som hadde rapportert om sprekker inspiserte vi fellesgarasjen og kjeller i 1.og 2. etasje. Her ble det funnet tre tynne riss (sprekker) fra gulv til tak i kjeller i 1. etasje. Disse var grå og brune av elde og var kanskje fra da blokka var ny. For at vi skal se om disse endrer seg ble de plombert, d.v.s. at det ble støpt en liten gipsplugg over dem for å se om det er bevegelse i sprekken, da sprekker gipsen. Det var også sprekker i gulvet i fellesgarasjen. Dette er bare et tynt betongdekke som ble støpt rett på bakken under blokka. Når massen med årene har sunket litt ujevnt og bilene har kjørt på dekket har det sprukket opp. Konstruksjonene ellers i fellesgarasjen har ingen tegn til setningsskader. Konklusjonen blir sannsynligvis at blokka vil stå fint i hundre år til og mere, men vi vil se om de tre plomberte sprekkene i 1. kjelleretasje endrer seg før vi konkluderer endelig.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 7 mai kl 18:30

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag

Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 78 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 23. mars

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 6. mai

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Side 1 82 Rabben Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer