Den vesentlige mediekanalen...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den vesentlige mediekanalen..."

Transkript

1 Den vesentlige mediekanalen... Årsberetning 2009 Den Norske Fagpresses Forening Fagpressens Informasjonskontor

2 2 Se så flotte blader... (Foto: Even Trygve Hansen)

3 3 INNHOLD FAGPRESSEN en ledende og levende presseorganisasjon... 4 EN VESENTLIG KANAL... 6 BRATT ÅR, TREFFSIKKER KOMPETANSE FAGPRESSEKATALOGEN ÅRSBERETNING

4 FAGPRESSEN en ledende og levende presseorganisasjon 4 Den Norske Fagpresses Forening (Fagpressen) er landets presse- og interesseorganisasjon for fagblader, tidsskrifter og magasiner på trykk og nett. Rundt 230 av Norges ledende fagblader er medlem av Fagpressen. Fagpressen er medlem av Norsk Presseforbund og er en aktiv pådriver i medieutvikingen i Norge. Kontinuerlig arbeider Fagpressen for å bedre rammebetingelsene for publisering av blader, magasiner og tidsskrifter. Vi tilbyr kompetansehevende tiltak som kurs, seminarer, studieopplegg, stipender og rådgivning for redaktører, utgivere, journalister og markedsfolk m.m. Foreningen stiller konkrete krav til medlemmenes faglig-etiske standard, blant annet krav om tilslutning til Redaktørplakaten, Vær Varsomplakaten og gjeldende tekstreklameregler. Sosialt felleskap og faglige fora Det sosiale fellesskapet er viktig for veldig mange av våre medlemmer. Å møte likesinnede redaktører, markedsfolk og journalister i faglig og sosial sammenheng skaper gode samtaler og nye ideer, og bygger viktige nettverk. Opplagskontroll Fagpressen gjennomfører opplagskontroll for medlemsbladene. Godkjente opplagstall brukes som dokumentasjon overfor annonsører, mediebyråer og andre viktige kontakter. Gir seriøst stempel Medlemskapet bekrefter at bladet er en seriøs nyhetsformidler. Særlig for små aktører kan dette være et virkemiddel i dialog med lesere, intervjuobjekter og annonsører. Fagpressens logo i kolofoner styrker bladets troverdighet. Kompetansehevende aktiviteter Fagpressen tilbyr kurs og sosiale møteplasser for våre medlemmer. Alt fra frokostkurs og seminarer til tyngre dybdekurs over flere dager. Vi har tilbud til redaktører, journalister, utgivere og markedsfolk. Fagpressens fordelsprogram For å styrke medlemsfordelene har man det siste året arbeidet med å utvikle Fagpressens fordelsprogram. Fagpressen har for tiden avtaler innen helseforsikring, telefoni, publiseringsverktøy, annonsestyringssystem, nettbaserte spørreundersøkelser, bildekjøp, fagbokrabatt, rådgivning, leserundersøkelser og flere kommer. Lederutvikling Fagpressens lederakademi, FLA, er Fagpressens tyngste satsing på lederutvikling på en god del år. FLA er et samarbeidsprosjekt mellom Fagpressens kompetanseansvarlige og Institutt for journalistikk, IJ. FLA er bygget opp av fire moduler som til sammen dekker sentrale områder av kunnskapsfeltet ledelse i moderne mediebedrifter. Opplegget er tilpasset ledere og blivende ledere i fagpressen og retter seg mot redaktører, markedsledere og fagmedienes utgivere. Rådgivning Fagpressen tilbyr profesjonell rådgivning innen juss, ledelse, økonomi, opphavsrett samt markeds- og redaksjonell utvikling. Informasjonskontoret yter medlemsservice av generell art til alle medlemmer. Fagpressekatalogen Fagpressen vedlikeholder databasen over alle bladene i organisasjonen. Dette er et sterkt virkemiddel og arbeidsverktøy for annonsører, mediebyråer og andre interessenter i mediebransjen. Annonsestatistikk Fagpressen leverer bransjestatistikk til IRM, og følger med i utviklingen av annonsemarkedet i hele mediebransjen. Fagpressen har nær kontakt med MIO

5 KJAPPE FAKTA OM FAGPRESSEN Den Norske Fagpresses Forening har rundt 230 medlemsblader med ca 1100 medarbeidere Opplaget hos medlemmene varierer fra fra 350 til eksemplarer per utgivelse Fagpressen hadde en omsetning på 538 mill. kr, en nedgang på 9,2% i reklamemarkedet i 2009 i henhold til Norsk Reklamestatistikk (IRM). Totalmarkedet gikk ned 14,9%. Til sammen har bladene dokumentert ca 2,7 millioner unike lesere Fagpressens totale opplag økte med 0,3% i 2009 Den netto totale omsetningen i Fagpressen er i underkant av 600 millioner De 20 største bladene står for 80% av annonseomsetningen Fagpressen har ca 3,5% av det totale mediemarkedet 50% av medlemsbladene har opplag under eksemplarer 8% av medlemmene har opplag over eksemplarer 5 (Mediebyråenes interesseorganisasjon), som rapporterer mediebyråstatistikk. Setter politisk dagsorden Et av organisasjonens viktigste mål er å bedre fagbladers rammevilkår, og dette gjøres via aktiv deltakelse i pressepolitiske utvalg og høringer. Fagpressen er nå sterkt involvert i arbeidet overfor Mediestøtteutvalget, som på oppdrag fra Kulturdepartementet skal vurdere fremtidens støtteordninger. Fagpressen har i mange år bedt om dette og vist til den urettferdige og diskriminerende pressestøtten direkte til aviser. Stipender Fagpressen utlyser og innvilger stipender etter søknad til redaktørfondet og utgiverfondet to ganger i året. Lesertall fra Synovate Fagpressen har inngått en samarbeidsavtale med Synovate for å styrke bladene på oppdatert leserdokumentasjon. Dette fremmer kanalens profesjonalitet og vil være av stor betydning både i markedsarbeidet og for den redaksjonelle utviklingen. Prisutdelinger Hver vår inviterer vi til stort Medieparty hvor vi deler ut de gjeve og høythengende Fagpresseprisene og vi kårer også årets fagblad. Mediepartyet avsluttes med mat, drikke, dans og sosial glede! Fagpressedagen Fagpressedagen er en lang tradisjon i vår mediekanal. Aktuelle utfordringer og muligheter presenteres av norske og utenlandske spesialister. Ofte gir også landets kulturminister en mediepolitisk redegjørelse. Pressekort Vi formidler pressekort til redaktører, journalister og andre redaksjonelle medarbeidere i våre medlemsblader.

6 EN VESENTLIG KANAL Av Even Trygve Hansen, adm. direktør Fagpressen 6 Jeg opplever fagpressen som den mest troverdige delen av norske presse, sa kulturminister Anniken Huitfeldt på Fagpressedagen i slutten av november. Denne uttalelsen ble lagt merke til i hele mediebransjen, og ble en sterk avslutning på et turbulent og utfordrende år. Nå er Fagpressen en politisk pådriver til at dette skal endres: Vi vil fortsatt ha momsfritak, men det skal bare gjelde medier hvor innholdet er vesentlig og all støtte til mediene skal være kanaluavhengig. Ingen i Fagpressen bør ha bange anelser i så måte. Vår kanal er vesentlig med stor V! I tillegg var det tre andre saker som også satte vår kanal godt på kartet i 2009: Fagpressen ble den mediekanal som helt klart gjorde det best på trykk i tøffe tider: Vi økte vårt opplag med 0,3 prosent, og var den eneste kanal på trykk som hadde fremgang. Og når det gjaldt annonseomsetning, opplevde aviser og ukepresse tyvetallet i nedgang, mens Fagpressen fikk et tap i omsetning på rundt 8,5%. Og så ble kulturdepartementets Mediestøtteutvalg etablert, en sak Fagpressen i over fem år har argumentert for, i lys av den urettferdighet som praktiseres gjennom dagens pressestøtteordning. La oss stoppe opp og se litt grundigere på denne siste saken! Vi skal være klar over at dette etter alt å dømme vil være den viktigste politiske prosess i norsk mediebransje noensinne. Her skal veivalget legges for mange år fremover, og det er nødt til å tas valg som vil være særdeles smertelige for enkelte. Det vil skape støy når noe som har ligget fast siden 1969 skal endres. Fagpressen er en strategisk viktig brikke i spillet rundt støtteordninger. Vi har i dag et momsfritak basert på en teknisk løsning: Inntil 20 prosent løssalg og 80 prosent abonnement. Denne ordning fikk Fagpressen i kjølvannet av den direkte pressestøtten og avisenes momsfritak. DET VIL ALLTID VÆRE BEHOV FOR MEDIER SOM GÅR I DYBDEN OG MED ET KRITISK BLIKK BIDRAR TIL NY INN- SIKT. DET ER OGSÅ VÅRT MÅL MED MEDIEPOLITIKKEN KULTURMINISTER ANNIKEN HUITFELDT Vi ble hørt! I utgangspunktet vil neppe Mediestøtteuvalgets arbeid få konsekvenser før tidligst Men arbeidet og debatten som vil stå på dagsorden i 2010, vil være svært viktig i forhold til hvor og hvordan den mediepolitiske støtten lander. Mediepolitikken har vært et forsømt område i de senere år. Mens mediebruken er blitt dramatisk endret og gamle gode forretningsmodeller ikke fungerer som før, har støtteordningene stått på stedet hvil. Gjennom Mediestøtteutvalget vil kulturministeren få en ajourført versjon. Det er virkelig på tide. I Fagpressen har vi foreslått et slikt utvalg i mange år og kjempet og mast like lenge. Og vi kan for all del nå slå oss litt på brystet og skryte litt rundt dette. Vi lever i en tid hvor underholdningen tar stadig større plass i norske medier. Kvalitetsjournalistikk og det vesentlige i samfunnet kommer dessverre mer og mer i bakgrunnen. På sikt kan dette gi dramatiske konsekvenser i forhold til demokratiet. En basis for demokratiet er nemlig et opplyst folk. I Danmark har kommisjonen for mediestøtten lagt frem sin utredning. Her til lands er arbeidet i gang, med representanter med ulik mediebakgrunn fra ulike innholdsplattformer. Mange steiner vil bli løftet på, og man vil se fullstendig kanaluavhengig på saken. Mediestøtteutvalget vil være nødt til å se på alt som handler om indirekte eller direkte statlig støtte støtte

7 7 Og nettopp her ligger kjernen i forhold til mediestøtte. Det å drive vesentlig kommunikasjon koster penger ofte langt mer enn det kommersielt smaker. Kvaliteten med ditto kostnader kan ikke 100 prosent overlates til markedet. Da taper det vesentlige, mens den billigste underholdningen blir seierherren. Brytningstid i mediebransjen Med begge føtter godt plantet i landets kunnskapskanal Fagpressen, synes jeg vi står foran et særdeles viktig medieår hvor de to kanskje mest vesentlige problemstillingene handler om mediestøtte, samt maktbalansen mellom innholdsleverandør og distributør, enten det dreier seg om trykte eller elektroniske medier. I den anledning har vi satt ned et rammepolitisk utvalg som skal se på de totale publiseringsrammene for vår kanal. Vi kjenner dagens rammer. som påvirker inntektene i positiv retning eller som reduserer kostnadene. Med andre ord: Rammebetingelser som sikrer et kvalitetsmessig mangfold! 2009 ble et år i kostnadsprosessens tegn. Nyhetssaker om media handlet i stor grad om antall millioner i reduserte kostnader samt hvor mange årsverk som skulle legges ned. Stort sett kunne det forklares ved hjelp av finanskrise som påvirket reklameinntektene eller strukturelle endringer i mediemarkedet og da ikke minst i form av endrede medievaner. Endringene i mediebildet har vært og er enorme. Blant de viktigste endringene er den store nedgangen for tradisjonelle medier som driver massekommunikasjon. Store papiraviser er blitt mindre. Det samme gjelder ukeblader. Også store TV-kanaler har tapt markedsandeler og da til fordel for nisjene. På samme tid har internett og sosiale medier økt voldsomt. Nisjene vokser i bruk på ulike plattformer, men har store utfordringer i forhold til det å finne inntektsstrømmer som sikrer kvaliteten for fremtiden. Utfordringene er å se inn i fremtiden samt ikke minst det å tørre å tenke nytt. Det er også her arbeidet skal videreføres i vår prioriterte jobb med politikk- og samfunnskontakt fremover. Hver eneste politiker på Stortinget som forholder seg til noe som berører mediesektoren, skal personlig få høre om Fagpressens rolle i samfunnet og ståsted når det gjelder fremtidens støtteordninger. Det samme skal gjøres overfor berørte departementer og direktorater. Fagpressen har i dag rundt 230 nisjetitler (magasiner og nettsteder) som satser på seriøst og vesentlig innhold rettet mot sine respektive målgrupper. I tillegg er de fleste titlene også nyhetskatalysatorer til de øvrige mediekanaler i Norge. Også Fagpressen ser store utfordringer i forhold til det å ivareta kvaliteten på inn-

8 8 holdet. Kvalitet koster og krever ressurser. Skal vi beholde kvaliteten i kommunikasjonen i årene fremover, må vi se nærmere på dagens og morgendagens totale rammebetingelser og støtteordninger. Og det må bli slutt på forskjellsbehandling basert på formater, distribusjonskanaler med mer. Det er innholdet og kvalitet det egentlig handler om og det er det som bør legges til grunn for fremtidige støtteordninger. Fagpressen har valgt å forholde seg til to sentrale og umåtelig viktige begreper i denne sammenhengen. Det er vesentlighet og kanaluavhengighet. Med vesentlighet fokuseres det på innhold og tar utgangspunkt i at det ikke er kanalene for kommunikasjon som er det sentrale, men i stedet innholdet som kommuniseres. Content is king! Det er innholdets vesentlighet som bør ligge til grunn for hvem som bør få mediestøtte. I Fagpressen er vi ikke ferdig med defineringen av begrepet vesentlighet, men begreper som samfunnsnyttig, kunnskap, dagsordenfunksjon med mer hører sammen. Kanalutviklingen og de store endringene i mediebruken bekymrer ikke Fagpressen. Det er kun å se som en utfordring. At derimot innholdet går i retning mer underholdning og mindre vesentlighet, bekymrer derimot stort. Etter vårt syn bør Staten nå kjenne sin besøkelsestid. Faksimile fra Dagens Næringsliv 4. mai 2009 Ønsker man et opplyst folk og et sunt demokrati også i fremtiden, så bør man øke støttetiltakene rettet mot medier. Det er tid for endring også i medie-norge. Ingen glemmer 2009 For samtlige mediekanaler i Norge ble 2009 et år som ble annerledes. Virkningen av finanskrisen slo inn og enkelte kanaler ble straffet særdeles hardt. Selv om man var forberedt, har avisene og ukepressen fått så det holder: En lang rekke ukeblader er lagt ned, drøssevis av stillinger er borte og en lang rekke journalister og markedsmedarbeider er blitt arbeidsledige. Vi har selvfølgelig merket dette også i vår kanal og det har vært et prioritert arbeid sentralt i fagpressen å kunne hjelpe våre medlemsblader i størst mulig grad. Et stort antall blader var også med i vårt program og møtevirksomhet rundt kostnadsbesparelser i samtlige ledd. I tillegg til dette har det også vært utstrakt rådgivningsfokus, forsterket med fagpressens eget ekspertteam. IRM-tallene for 2009 viser en tilbakegang for Fagpressen på 9,2 prosent, mens det for aviser og ukepresse ble henholdsvis minus 19,7 og minus 2,1 prosent. Reklamemarkedet vil nok bli bedre, og tilbakemeldinger fra en rekke blader bygger opp rundt det. Men: Markedet vil aldri komme helt tilbake der det var, det må vi bare innse. Det beste på trykk Utdelingen av Fagpresseprisene og kåringen av årets fagblad er et fast, stort og meget populært arrangement. En flott måte å samle kolleger og gjester på og nå debuterte vi med nytt sted nemlig den tradisjonsrike og flotte Roklubben på Bygdøy. Godt over

9 9 Foto: Birgit Danneberg 200 mennesker samlet seg der en litt regnfull og fuktig junidag, men været la ingen demper verken på prisutdelingen eller det etterfølgende medieparty. Og nok en gang i 2009 fikk Fagpressen en statsråd på besøk: Daværende finansminister Kristin Halvorsen overrasket samtlige ved å dele ut årets hederspris! Sykepleien ble årets fagblad 2009 og det er særdeles fortjent mente juryen: Bladet har ligget i toppen en årrekke, med faglig styrke i alle ledd og en stor tro på at journalistisk kvalitet er det som skal til for å fange leserne. Redaktøren lar sine journalister få mulighet til å gå i dybden, noe som slettes ikke er vanlig i tider hvor store redaksjonelle kostnadskutt dominerer nyhetsbildet. Dette er det beste av det beste, understreket juryleder Lasse Gimnes. Prisen ble tatt i mot av FAGPRESSEN ER EN MEDIEKANAL SOM OFTE IKKE FÅR DEN OPPMERK- SOMHET DEN FORTJEN- ER VERKEN POLITISK ELLER I MASSEMEDIENE KULTURMINISTER ANNIKEN HUITFELDT Fagpressedagen 14. november 2009 en stolt redaktør Barth Tholens og hans stab. Hederlig omtale gikk til bladet Bistandsaktuelt. Bjørn Åge Mossin i Journalisten vant årets journalistpris! Hans dekning av investoren Arne Fredlys konflikt med Dagens Næringsliv begeistret årets jury: Årets vinner står for journalistisk integritet på høyt nivå. Glitrende og kritisk om forhold på egen hjemmebane! Marte Bjerke i Musikk-Kultur, Yngve Vogt i Apollon og Håkon Matre Aasarød i Arkitetur N fikk juryens hederlige omtaler. Så dukket finansminister Kristin Halvorsen overraskende opp på de glade gjester, tok ordet og overrakte

10 10 årets hederspris til Tom Staavi, ansvarlig redaktør i Dine Penger. Hun påpekte hvor viktig dette bladet er for vanlige spareres forhold til store banker og litt smålure finansinstitusjoner. Årets vinner setter dagsorden for deg og meg og han er en av Fagpressens viktigste frontfigurer. Dine Pengers journalistikk setter spor etter seg og er et eksempel til etterfølgelse. Bladets samarbeid med VG, nettaktiviteter og TVfokusering gjør at Tom Staavi representerer vår mediekanal på en ypperlig måte, sa juryen i sin begrunnelse. Designprisen gikk til bladet Strek, mens Seilas fikk hederlig omtale. Hederlig omtale fikk Seilas på nytt sammen med Journalisten i klassen beste nettsted. Her hadde ikke juryen funnet en verdig vinner, noe man bør merke seg! Med utgangspunkt i dette fortsetter Fagpressens aktiviteter for at kanalen skal bli enda bedre på nett. Dimitri Koutsomytis fra =Oslo stakk av med fotoprisen for Han vant den for en praktfull fotoserie fra Svalbard. I denne klassen ble det hederlig omtale til Erlend Berge i Agenda 3:16 og Axel Nissen-Lie i Seilas. I nettsamfunnet Det arbeides mye med kanalens forhold og utviklingsmuligheter på nett. Begrepet på nett har nå en særdeles stor bredde og omfatter stadig mer og mer. Noe av det siste som er gjort sentralt på området er å opprette et eget styreutvalg som skal arbeide med utviklingen innen elektroniske lesebrett. Og man må nesten ha piggsko på for å holde følge med utviklingen se bare hva Apples ipad gjorde i løpet av ett minutts lansering: Plutselig var Amazon Kindle, Sony Reader og de andre på markedet et stykke tilbakelagt steinalder. Vi skal være helt i spissen når det gjelder å ha dette som en mulig fremtidig plattform for oss, og så fort produktet er tilgjengelig skal vi presentere pilotprosjekter med fagblader på ipad! Fagpressens rolle og mulighet i nettsamfunnet var også tema på Fagpressdagen i november. Kapasiteter som medieforsker Arne Krumsvik og rådgiver Ingeborg Volan satte de sosiale mediene på kartet, men Googles Norgessjef Jan Grønbech og Magne D. Antonsen fra VG nett viste oss hver sin digitale hverdag. Fra egne rekker presenterte Stine Bjerkestrand nettsamfunnet i legeforeningen, og debatten rundt dette ble ført av redaktørene fra Seilas, Sykepleien og Hus & Bolig. Arne Jensen fra Norsk Redaktørforening avsluttet det faglige med en meget nyttig innføring i etikk på nett. Temperaturen på deltagere og innhold ble kontinuerlig sjekket ved bruk av mentometre. En rask, effektiv og morsom metode som alle satte pris på særlig da avstemmingen viste at forsamlingen på slutten av dagen følte seg adskillig tryggere på sosiale medier!

11 11 FAGPRESSEN HAR EN VERDI I SEG SELV, OG DEN HAR EN VERDI FOR DE ØVRIGE MEDIENE. FAGPRESSEN GÅR I DYBDEN OG FINNER DE VIKTIGE HISTORIENE KULTURMINISTER ANNIKEN HUITFELDT Vi tror her at vår rolle som en ren presse- og interesseorganisasjon skal ha mye av æren. Det å ikke representere verken arbeidsgiver eller arbeidstager i slike oppdrag, er helt klart en viktig faktor. Fagpressen er en virksomhet hvor det er bladene i kraft av sin kvalitet som er medlem ikke enkeltpersoner. PRISUTDELING PÅ ROKLUBBEN PÅ BYGDØY: Finansminister Kristin Halvorsen overrrekker Fagpressses Hederspris til redaktør Tom Staavi i Dine Penger. OG så kommer vi selvfølgelig ikke utenom den da helt ferske kulturminister Anniken Huitfeldt som debuterte i landets mediebransje hos Fagpressen! Hun begeistret salen med en del særdeles gode sitater som vi har tillatt oss å krydre årsberetningen med. Krevende utfordringer En så bred og kompleks kanal som Fagpressen, er selvfølgelig ikke fri for verken eksterne eller interne utfordringer. En betydelig del av tiden til fagpressens sentrale administrasjon går med til å løse opp i mindre og større uenigheter, rolleblandinger og personalkonflikter med mer. Dette er et viktig og prioritert arbeid, og det er gledelig å fastslå at Fagpressens medvirkning så godt som hver eneste gang bidrar til en konstruktiv løsning. Foto: Birgit Nyman Arbeidet med å styrke vår mediekanal på samtlige områder er sterkt prioritert fra administrasjonens side, og aktivitetsnivået mot bladene og deres medarbeidere har vært høyt og særdeles omfattende. Her er staben i Fagpressens administrasjon: Berit Nyman er redaktør redaksjonell kompetanse. I dette ligger ansvaret for fagpressens utvikling på redaksjonelt og presseteknologisk område, samt kompetanserelaterte virksomheter og rådgivning overfor redaktører og journalister. Hun er også hovedansvarlig for FLA, Fagpressens lederakademi. I tillegg innehar Nyman redaktøransvaret for fagpressenytt.no. Berit Nyman er også vararepresentant til styret i Norsk Presseforbund, samt jurymedlem for kåring av årets kvinnelige medieleder. Kjartan Tyvand er fagsjef for økonomi, finans og informasjonsteknologi, og med det siste tydeliggjør dette viktigheten av konstant utvikling og forbedring av Fagpressens databaser, fellesteknologi, nettløsninger og opplagskontroll. Han er også rådgiver overfor bladene på økonomiske områder innen bladutgivelser. Fagpressens styreoppnevnte utvalg som skal se på kanalens rolle rundt elektroniske lesebrett ledes av Tyvand.

12 12 Berit Nyman Kjartan Tyvand Synne Mugaas er markedskoordinator, og hennes hovedområder er Fagpressens store og omfattende avtale med Synovate, medlemsservice, verving av nye blader til foreningen, markedstiltak, støttefunksjon for Kanal F og koordinering av markeds- og reklamestatistikker. Mugaas var i fødselspermisjon store deler av Dagfrid Hammersvik, leder av Fagpressens markedsforum, vikarierte for Mugaas i hennes permisjonstid. Hammersvik vil videreføre en del av sine prosjekter på markedssiden på deltidsbasis i 2010, da disse arbeidsoppgaver stadig blir viktigere både internt og mot omverdenen. Prosjektsekretær Elisabeth Berg Pronkow har ansvar for de daglige sekretærfunksjoner, samt oppfølgning av databaser, konferanser, møtelokaler, bladregistrering, fagpressekatalog mm. FIs adm.direktør, Even Trygve Hansen, har i tillegg til å være daglig leder for informasjonskontorets virksomhet, ansvar for eksterne relasjoner med myndigheter, politiske miljøer og presserelaterte organisasjoner. Han sitter også i ulike styrer og utvalg på vegne av DNFF, bl.a. Norsk Presseforbund (NP), Kopinor og Finansmarkedsfondet samt den internasjonale bladorganisasjonen FIPP. Han er i tillegg også sekretær for DNFFs hovedstyre. JEG OPPLEVER FAGPRESSEN SOM DEN MEST TROVERDIGE DELEN AV NORSK PRESSE KULTURMINISTER ANNIKEN HUITFELDT Opphavsrett og Kopinor Kampen om å eie innholdet utarter seg stadig mer. Nye generasjoner vokser opp og forholdet til opphavsrett er under press. Man blir vant til at det skal være gratis å lese, lytte og laste ned og fritt frem til å bruke alt man kan finne. Og et eller annet sted sitter opphavspersoner med sterkt svekkede rettigheter. Opphavsrettsorganisasjonen Kopinor er umåtelig viktig i så måte, og Fagpressens forvalter gjennom Kopinor kollektive opphavsrettsmidler for landets fagpresseblader. Det er disse midlene som gjør det mulig å ha en stab som arbeider for kanalens leve- og utviklingsforhold i Norge. Fagpressen er en av Kopinors 22 medlemsorganisasjoner og har vært med siden starten for 25 år siden. Kopinor inngår avtaler om analog og digital kopiering innenfor utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker og trossamfunn, næringsliv og organisasjoner. Gjennom avtalene får brukerne enkel tilgang på kultur og kunnskap, samtidig som opphavsmenn og utgivere får betalt for sine verk. DNFF mottok i 2009 kr i kollektive vederlag fra Kopinor kr som redaktørandel og kr som utgiverandel. Kopinors totale inntekter i 2009 var 233,6 mill. kr. Norske rettighetshavere mottok i alt 157,3 mill. kr i kollektive vederlag fra Kopinor. I tillegg utbetales vederlag til utenlandske rettighetshavere for kopiering av utenlandske verk. Kopinor utbetaler også en del vederlag til rettighetshavere individuelt, bl.a. for bruk av åndsverk ved eksamen. I løpet av er de fleste av Kopinors avtaler blitt utvidet til også å gjelde digital kopiering. De nye avtalene gir brukerne rett til bl.a. innskanning, digital lagring og distribusjon av opphavsrettslig beskyttet materiale. I 2009 inngikk Kopinor også sin første heldigitale avtale, ved at Nasjonalbiblioteket fikk tillatelse

13 Dagfrid Hammersvik Synne Mugaas Elisabeth Berg Pronkow 13 til å legge ut digitaliserte bøker på internett. (Bokhylla.no). Prosjektet løper ut Rettighetsklareringen for kompendier i høyere utdanning ble samordnet i Kopinor overtok Pensumtjeneste AS og det meste av forvaltningsoppdraget til Forvaltningsorganisasjonen LINO. Virksomheten videreføres som tidligere; i tillegg arbeides det med hvordan digitale kompendier skal klareres i fremtiden. Berit Røhne var i 2009 DNFFs representant i Kopinors representantskap, med Ingebjørg Alfsen som vararepresentant. På vegne av gruppen Andre utgiverorganisasjoner var Pernille Arneberg Børset (MBL) styremedlem, med Even Trygve Hansen som varamedlem. Hansen var dessuten medlem av Internasjonalt utvalg. Norsk Presseforbund DNFF sitter i styret i Norsk Presseforbund (NP), en særdeles strategisk og viktig posisjon for Fagpressen. NP blir en stadig viktigere aktør når det gjelder den presseetiske debatt i Norge et område under kontinuerlig press fra ulike områder. Pressens selvjustis gjennom PFU (Pressens Faglige Utvalg), som utnevnes av NP, er større enn noensinne. Fagpressens Even Trygve Hansen sitter med fast plass i NP-styret, mens fagsjef Berit Nyman er vararepresentant. Even Trygve Hansen leder også en av komiteene som planlegger NPs 100 årsfeiring i Fagpressens rammepolitiske utvalg og arbeidsgruppen med elektroniske lesebrett i fokus, har begge besøkt våre naboland for møter og nyttige studier. Ved siden av det skandinaviske, styres mye av de internasjonale relasjonene gjennom FIPP The International Federation of the Periodical Press. DNFFs daglige leder sitter i Board of Directors og The Executive Committee. Hovedfokus av det internasjonale arbeidet er rettet mot postale utfordinger, EUdirektiver og ulike rammebetingelser på markedssiden. Fokus på miljø er også økende på den internasjonale siden, samt kombinasjonen av felles utvikling og synergier for trykk og nett. Fagpressen er nå også sterkere involvert i det arbeid som utføres av lobbyorganisasjonen FAEP i Brüssel. Dette har sin bakgrunn i de direktiver som gjelder og videreutvkles i EU rettet mot støtteordninger for medier. Veien videre Fagpressen står som mediekanal særdeles vel rustet til å møte en spennende fremtid. Vi opplever kontinuerlig bladenes engasjerte og faglig sterke medarbeidere på kloss hold, og viljen til nytenkning og relevant omstilling er klar og tydelig. Fagpressen var den kanal som økte i opplag på trykk, og vi var den kanalen som tapte minst annonsekroner i Dette er et utrolig utgangspunkt for landets store, brede og ikke minst vesentlige kunnskapskanal! Internasjonale kontakter Den gode og nyttige kontakten over de nærmeste landegrensene fortsetter. I 2009 har det vært utvekslet mange nyttige erfaringer ol særlig mellom Sverige, Danmark og Norge ikke minst med utgangspunkt i endring av mediestøtte og tøffere annonsetider.

14 14 BRATT ÅR, TREFFSIKKER KOMPETANSE Av Berit Nyman, redaktør, redaksjonell kompetanse Året 2009 ble en nødvendig øvelse i å ligge tett på hverdagsutfordringene for alle som jobber i fagbladene. Det bratte året har filleristet mange medier, og har i høy grad vært merkbart også i Fagpressen. Ingen av våre medlemmer har så langt pakket sammen, men de aller fleste har vært mer enn alminnelig forsiktige med pengene. Mange har holdt stillinger ledige og utsatt investeringer, og det har vært en høy generell bevissthet om kostnadssiden i budsjettene. "Kurs ja, takk, men gi oss mest mulig nytte i korte formater!" har vært innstillingen gjennom 2009, og vi har prøvd å levere deretter. Mange års erfaring med å tilrettelegge kurs og arrangementer slik at også de som jobber alene og har mer enn nok å gjøre, kan benytte seg av tilbudet, kom vel med. I året som gikk, rendyrket vi den stilen, og vi la mye vekt på å spørre medlemmene og lytte til svarene, før vi satte i gang med noe nytt. Kurstilbudet ble flere ganger justert ut fra innhentede svar og kartlegginger blant medlemmene. Steinvending At året ville bli bratt, var klart alt høsten Et av de første arrangementene på nyåret var seminaret "Hva gjør vi i nye tider?" Fersk medieanalyse ble levert av forskningssjef Ådne Cappelen i SSB. Rapporter fra den harde bladvirkeligheten ved Tom Staavi, redaktør i Dine Penger og markedssjef Caroline Nissen-Lie i Norsk Maritimt forlag med bladene Båtliv og Seilas. En gjest fra mediebyråene og en fra lokalavisene bidro med sine synsvinkler. Dette møtet brakte fram i lyset mange av de utfordringene som kom til å prege fagbladåret Som Caroline Nissen-Lie sa det: "Vi må snu alle steiner i år, også dem vi før lot ligge!" Mye tyder på at steinvending har vært en viktig øvelse i møte med finanskrise og andre utfordringer i fagbladene i Da vi tidlig på høsten inviterte til seminar om kostnadseffektivisering, med "vitnesbyrd" fra en rekke fagmedier, ble det stadfestet at hardt arbeid og nøktern drift har brakt de fleste gjennom brottsjøene. Kompetanse når det gjelder Det nyttige kompetansetilbudet fra Fagpressen i 2009 har ellers inneholdt: Fulle fotokurs i to runder Bladverksted Seminar om opphavsrett i samarbeid med Kopinor Seminar om ny markedsføringslov, initiert og gjennomført av Markedsforum og særlig myntet på markedsmedarbeiderne Kick-off på danskebåten en årviss suksess av og for markedsfolk i Fagpressen En rekke frokostmøter med fagpressens rådgivere, der opplegget har gått rett på bedre ressursutnyttelse i ulike deler av bladdriften Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon har levert flere kurs innen design/redesign og programvarer til bildebehandling. Påmeldingen til disse kursene er i underkant av det vi tror den burde være siden de som har gått på kursene har gitt veldig gode tilbakemeldinger! Men Opplæringssenteret er en god samarbeidspartner som viser stor grad av fleksibilitet både i forhold til antall deltakere og påmeldingsfrister. Juss mot jammer I deler av året har vi sett at behovet for juridisk rådgivning er mer akutt. Vi i Fagpressens stab har hatt mange møter med redaktører og utgivere, og heldig-

15 15 vis er det å møtes og snakke ordentlig sammen, ofte nok til å skape et bedre utgangspunkt for samarbeid lokalt. Når det ikke er nok, er det svært verdifullt og viktig at vi har tett kontakt med jurister som kjenner Fagpressen og den jussen som både vi og mediene for øvrig skal forholde oss til. Det første året under "Lov om redaksjonell fridom i media" førte derimot ikke til noen bestemte saker i Fagpressen. Loven kan behøve prøving, og kanskje må vi i Fagpressen spille en rolle for å få det til. Godt samarbeid med OJ Samarbeidet mellom Fagpressen og Oslo journalistklubb om en halvdagskonferanse om høsten, har funnet sin form. I 2009 fant den også et godt tidspunkt i månedsskiftet november/desember. Både Journalistforum og Fagpressens redaktørforening har engasjert seg i planlegging og gjennomføring og fått et godt eierskap til denne konferansen som i 2009 samlet nærmere 50 deltakere. Hovedtema denne gang var "Sitert og vellykket eller god nok på egen kjøl?" og i forkant ble det gjort en undersøkelse blant fagbladene om nettopp dette. Hvilket forhold og hvilke strategier har fagbladene til det å bli sitert og kreditert for sine saker i et større medielandskap? Undersøkelsen viste at 70 prosent tror det er viktig å bli sitert, men at nesten like mange ikke har lagt noen tydelig strategi for å bli det. Her finnes utfordringer, for å si det pent. Konferansen fikk fart på debatten, og bevisstheten. Fagpressen og nyhetsstrømmen Sent på høsten ble Fagpressen kontaktet av forskere ved Medielinjen på høgskulen i Volda som skal gjennomføre en bred undersøkelse om hvilke medier som bidrar i nyhetsstrømmen. Forskernes utgangspunkt syntes å være en noe tilbakelent posisjon i forhold til Fagpressens rolle som nyhetsleverandør. Men vi leverte innspill som begrunnet at fag- og nisjemedier Det gjelder å finne rett kurs ikke minst når det blåser og er bratt! (Foto: Hjørdis Figenschou) spiller en stadig viktigere rolle for å skaffe og grave fram nyheter. Undersøkelsen, som gjøres etter modell av en tilsvarende i Danmark, skal vi følge tett gjennom året som kommer. Stipender Fagpressens stipender inspirerer to ganger i året til at

16 16 noen tar fatt i ideene sine og løfter dem fram til operasjonelle prosjekter. I 2009 ble det også arrangert et seminar med utgangspunkt i at to fagbladjournalister fikk stipend for å dra på skrivekurs i Marrakech, Marokko. De to satte sammen et morsomt ettermiddagsseminar som samlet mange interesserte i Fagpressens lokaler. Å bidra med slikt kan være et godt alternativ til å levere vanlig stipendrapport, og det er noe Fagpressen gjerne er med på. Styrene for Fagpressens redaktørfond og Fagpressens utgiverfond har på sin side gitt uttrykk for at det burde komme flere gode stipendsøknader enn det faktisk gjør. Kanskje trengs det kompetanseheving også i forhold til den kunsten det er å gjøre drømmer om til prosjekter man kan søke støtte for å gjennomføre. Den settes i gang høsten 2010, med opptak fra sommeren av. På senhøsten 2009, da Fagpressens lederakademi markedsførte sitt andre opptak, viste det seg nemlig at den usikre finansielle situasjonen gjorde at det var langt færre søkere enn vi hadde antatt. Flere av dem som hadde signalisert at de ville sende søknader til FLA, meldte nå fra om at de måtte legge det på is på grunn av den usikre økonomien. På denne bakgrunnen bestemte hovedstyret at FLA skulle ha en toårig syklus, med opptak annet hvert år. Det tror vi er fornuftig. I skrivende stund ligger et antall deltakere som likevel sendte søknad til FLA i fjor, klare i startgropa. De har reservert plass, og vi gleder oss til å sette sammen et nytt FLA-lag! IJ er en god samarbeidspartner i dette løpet, og vi satser videre sammen med dem. Fullført FLA Sist, men langtfra minst viktig: Første kull i Fagpressens lederakademi fullførte løpet våren De fleste deltakerne leverte også prosjektoppgaver som både de og arrangørene kan være svært fornøyde med. Flere av prosjektoppgavene er faktisk fulle av aktuell kunnskap om viktige utfordringer i fagbladene. Noen av dem er allerede blitt brukt i analysearbeid for blant annet hovedstyret i Fagpressen. Lederakademiet har fått gode evalueringer, inkludert kritisk-konstruktive innspill fra den svært aktive deltakergruppen i Neste runde skal, om mulig, bli enda bedre!

17 Fagpressekatalogen 2010

18 FAGPRESSEKATALOGEN Navn Utgiver Opplag Utg. Telefon Internett =Oslo Foreningen Erlik Advokatbladet Den Norske Advokatforening Agenda 3:16 Normisjon AGI-Norsk Grafisk Tidsskrift Norske Media AS Aktuell Sikkerhet Ask media as Allergi i Praksis Norges Astma- og Allergiforbund Anleggsmaskinen Maskinentr. Serv. og Innkj.lag AL (MESI) Apéritif Aperitif AS Apollon Universitetet i Oslo Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningen Appell Norsk Folkehjelp Arbeidslederen ULOBA BA Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøsenteret Arkitektnytt Norske arkitekters landsforbund Arkitektur N Norske arkitekters landsforbund AstmaAllergi Norges Astma- og Allergiforbund Audiografen Norsk Audiografforbund Baker og Konditor Baker- og Konditorbransjens Landsfor BAR Apéritif Apéritif AS barnehage.no Private Barnehagers Landsforbund Bedre Gardsdrift Ask media as Bedre Skole Utdanningsforbundet Bedriftsidrett i Oslo Oslo Bedriftsidrettskrets Bibliotekforum Norsk Bibliotekforening Bilbransjen Norges Bilbransjeforbund Billedkunst Norske Billedkunstnere Bioingeniøren NITO Bioingeniørfaglig institutt Biolog Norsk Biologforening Bistandsaktuelt Norad Blomster Interflora Norge/Dansk Blomsterhandlerf Bok & samfunn Den Norske Bokhandlerforening Bok og bibliotek ABM-Media Bonde og Småbruker Norsk Bonde- og Småbrukarlag Bondebladet Tun Media AS Brann & Sikkerhet Norsk brannvernforening Brannmannen Oslo Brannkorpsforening Budbæreren Den Evangelisk Lutherske Frikirke BUSKAP Geno Byggaktuelt Byggfakta Docu AS Byggeindustrien Bygg og Anlegg Media AS Byggmesteren Byggforlaget A/S Båtliv Norsk Maritimt Forlag AS

19 FAGPRESSEKATALOGEN 2010 Navn Utgiver Opplag Utg. Telefon Internett 19 CP-Bladet Cerebral Parese-foreningen Cupido Hverdag as Cøliaki-Nytt Norsk Cøliakiforening Dagligvarehandelen Trade Press v/reidar Molthe Demens & Alderspsykiatri Nasj.komp.senter Aldring og helse Den norske tannlegeforenings Den norske tannlegeforening Tidende deqi Norsk akupunkturforening Diabetes Diabetesforbundet Diabetesforum Diabetesforbundet Din hørsel Hørselshemmedes Landsforbund - HLF Dine Penger Schibsted Magasiner AS DRAMA-Nordisk drama- Landslaget Drama i Skolen pedagogisk tidsskrift Dyslektikeren Dysleksiforbundet i Norge Elektronikk Elektronikkforlaget AS Elektronikkbransjen Stiftelsen Elektronikkbransjen Energiteknikk ElektroMedia AS Ergoterapeuten Norsk Ergoterapeutforbund Estate Lokaler Estate Media AS Estate Magasin Estate Media AS F - Forsvarets forum Forsvarets Forum Fagbladet Fagforbundet Fagbladet CreditInform Experian AS Fagpressenytt.no Den Norske Fagpresses Forening Farojournalen Faro Publishing AS FastFood Ask media as Finansfokus Finansforbundet Fiskeklubben Norges Jeger- og Fiskerforbund Fjell og Vidde Den Norske Turistforening Folkevett Framtiden i våre hender Fontene Fellesorganisasjonen (FO) Forskerforum Forskerforbundet Forskningsetikk Forskningsetiske komitéer Forskningspolitikk NIFU STEP nifu.pdc.no/ Fortidsvern Fortidsminneforeningen Fri tanke Human-Etisk Forbund Frifagbevegelse.no LO Media Fuglehunden Fuglehunden AS Fysioterapeuten Norsk Fysioterapeutforbund

20 FAGPRESSEKATALOGEN Navn Utgiver Opplag Utg. Telefon Internett Første steg Utdanningsforbundet Gamle Hus & Hager Klokkegården Media AS Gatemagasinet Virkelig Foreningen Virkelig Glass & Fasade Glass og Fasadeforeningen Gull&Ur Norges Gullsmed-/Norges Urmakerforb Handelsbladet FK Norges Colonialgrossisters Forbund Handikapnytt Norges Handikapforbund Helsesekretæren Norsk Helsesekretærforbund Hestesport Norges Rytterforbund Hjem & Skole PEDLEX Norsk Skoleinformasjon HK-Nytt Handel og Kontor i Norge HMS Magasinet Ask media as HMT-Helse/Medisin/Teknikk Add Media AS Hold Pusten Norsk Radiografforbund Horeca Ask media as Hotellmagasinet Byggfakta Docu AS Hundekjøring Monica Celius & Arild Stangenes Hus & Bolig Huseiernes Landsforbund Jakt & Fiske Norges Jeger- og Fiskerforbund Journalen Oslo legeforening Journalisten Norsk Journalistlag Juristkontakt Norges Juristforbund Jussportalen.no Kampanje Kampanje Forlag AS Kirkegården Norsk Forening for Kirkegårdskultur Kjemi Media Oslo AS Kjøkkensjefen Norges Kokkemesteres Landsfor. (NKL) Kjøkkenskriveren Kost- og ernæringsforbundet Kjøttbransjen KLF Media AS Kommunal Rapport Kommunal Rapport AS Kommuniké Delta Kretsløpet Kretsløpet AS KUNST+ Norske Kunstforeninger KYSTEN Forbundet KYSTEN Landbrukstidende Tun Media AS Levende Historie Historieforlaget AS LO-Aktuelt Landsorganisasjonen i Norge

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Hvor uavhengige er vi egentlig?

Hvor uavhengige er vi egentlig? Hvor uavhengige er vi egentlig? Rapport om redaksjonell uavhengighet i Fagpressen Basert på spørreundersøkelse blant journalister, redaktører og utgivere September 2014 Analyse av Nils Øy 1 Forord Til

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Forslag til ny mediepolitikk

Forslag til ny mediepolitikk Forslag til ny mediepolitikk ARBEIDERPARTIETS DEMOKRATI- OG MEDIEUTVALG 1 Sammendrag og forslag Arbeiderpartiet ser nyhets- og debattmediene som en sentral del av den norske samfunnsmodellen. Vi trenger

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Flere e-bøker i bibliotekene vil gi flere lesere.

Flere e-bøker i bibliotekene vil gi flere lesere. 37. årgang 4 2012 Flere e-bøker i bibliotekene vil gi flere lesere. e-bøkene er kommet for å bli Trygt med et fremtidsrettet arbeidsredskap i biblioteket Vi har etablert et tett samarbeid med kreative

Detaljer

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA)

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) 2013 Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) Utredning Finansiert av NML og NFR Innholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Innledning... 4 2.1 Premisser... 5 2.2 Om

Detaljer

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter EnklE og gode regler 1 Vi er næringslivet nhos politikk for mindre bedrifter 2 innhold nho er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i norge. I disse bedriftene er det over en halv million arbeidsplasser.

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

Tekstreklame i en digital tid

Tekstreklame i en digital tid Tekstreklame i en digital tid Rapport fra Tekstreklameutvalget april 2012 Norsk Redaktørforening Tekstreklame i en digital tid Rapport fra Tekstreklameutvalget Skrevet på oppdrag fra Norsk Redaktørforening

Detaljer