Kina skal bygge ut MW vannkraft de neste 20 årene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kina skal bygge ut 120 000 MW vannkraft de neste 20 årene"

Transkript

1 Mars 2006 nr.2 3 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kina skal bygge ut MW vannkraft de neste 20 årene Les også: Reduserer strømforbruket med inntil 70 prosent, Bølge- og tidevannskraft: Kan dekke opp tyve prosent av Storbritanias kraftbehov, Energisk design, Fra Pirelli til Prysmian, Automatisering og instrumentering: Nivåmålinger del 2

2

3

4

5 Utnytt vannressursene nå! Basert på alle protester og demonstrasjoner kan man gå ut ifra at miljøvernforkjempere verken har behov for oppvarming eller lys. Resten av oss har et skrikende behov for elektrisk energi og da gjerne produsert i Norge av det mest miljøvennlige som finnes nemlig vannkraft. I en pressemelding fra Norges vassdrags- og energidirektorat leser vi at Mindre snø enn normalt og lite tilsig har gitt redusert vannkraftproduksjon de siste ukene. Det har medvirket til å holde kraftprisene oppe, og høy produksjon fra nordiske varmekraftverk. Samlet har dette gitt kraftimport til Norge også i uke 16, og i løpet av de fire siste ukene har det vært en norsk nettoimport av elektrisk energi på 0,7 TWh. Kraftprisene i Norden er fortsatt høyere enn i Tyskland.. Disse pressemeldingene har vi jo etter hvert blitt vant til og med politikere som ikke evner å ta beslutninger må vi nok i mange år fremover se oss nødt til å importere kraft. Tar vi en titt på hjemmesiden til Norges vassdrags- og energidirektorat vil vi finne et nytt og interessant diagram som viser vannkraftpotensialet per Det totale teknisk/økonomiske utbyggbare vannkraftpotensialet per er beregnet til 205 TWh, med øvre investeringsgrense på 3 kr/kwh. Det er en betydelig endring fra oversikten per og begrunnes med økt kunnskap om potensial for små kraftverk. Mildere produksjonsevne i utbygd system er beregnet til 118,9 TWh og 44,2 TWh er vernet gjennom verneplan for vassdrag og vern etter naturvernloven. Gjenværende utbyggbart potensiale er 41,9 TWh. Dette er prosjekter som er under bygging, har fått tillatelse til å bygge ut og har søknader under behandling. I tillegg kommer det prosjekter som er registrert gjennom samlet plan for vassdrag og den digitale ressurskartleggingen for små kraftverk. Samlet plan for vassdrag ble etablert på tallet med det som målsetning å få til en samlet, nasjonal forvaltning av landets vassdrag. Planen har karakter av en nasjonal rammeplan for forvaltning av vassdrag, og ble ledet av Miljødepartementet. Er det ikke nå på tide å korrigere denne planen og bygge ut de 44,2 TWh som er vernet slik at vi ikke er avhengige av å importere elektrisk energi. Tor Bergersen Utbygd 118,9 TWh Under bygging 1,2 TWh Konsesjon gitt 1,5 TWh Små kraftverk 23,8 TWh Vernet 44,2 TWh O/U og ny kraftproduksjon over 10 MV 15,4 TWh s.6-9 Kina skal bygge ut MW vannkraft de neste 20 årene s Reduserer strømforbruket med inntil 70 prosent s Bølge- og tidevannskraft: Kan dekke opp tyve prosent av Storbritanias kraftbehov s.10 Frekvensomformere, eit enkelt valg for Rikshospitalet s.10 Logging og rapportering av energi og nettkvalitet s.12 InfraCAM til inspeksjon av elektriske anlegg s Betydelig energibesparelser med nye UPS anlegg s.22 Oljeovner sparer strøm s Energisk design s.28 Presenterer kassevognslift med 16 meters arbeidshøyde s.29 Ny kabelsøker på det norske markedet s.30 Fra Pirelli til Prysmian s.31 Solid satsing på mainstream PLM s Korrosjon skyldes konstruksjonsfeil s Nivåmålinger del 2 s Nye produkter s.45 Populær forbruksmåler for båtbatterier s.46 E1000-familien vokser videre Nr. 2, årgang ISSN Ansvarlig redaktør Tor Bergersen Epost: Telefon: Mobiltelefon: Mobilfaks: Fagredaktør Thor Ole Gundersen Epost: Mobiltelefon: Salgsansvarlig Charlotte Foss Epost: Mobiltelefon: Spesialmedarbeidere Oddvar Lind Magne Skåltveit Rolf Solheim Utgiver Volt-Medium Postboks 122 N-1300 Sandvika Telefon: Telefaks: Epost: Forside: Longtan, nest største kraftverk under bygging i Kina etter Three Gorges Neste utgave Uke 25, 2006 Annonsematr. til V3-06 Matr. frist 12. Juni Tema: Solenergi og alternative energiformer Annonsematriell: Epost: Form SidepåSide Forside: Jan Neste Design Trykk Hestholms Trykkeri AS Copyright Volt Medium. Forbud mot ettertrykk. Samarbeidende foreninger SEF - Maritim Elektroteknisk forening url: Norsk Solenergiforening url: Abonnement Årsabonnement kr 485,- Norden kr 495,-. Europa 515,-. Andre verdensdeler 550,- Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke. Redaksjonsråd: Thore Andersen, NEK Pål Heine Torp, SES Per Ivar Wethe, IFE Terje Thomassen, NTP Terje Finsrud, Advokat Yngve Aabø, Troll Power AS

6 Satser på vannkraft Kina skal bygge ut MW Det er utrolig spennende å jobbe i Kina for tiden, og jeg kunne ikke si nei til forespørselen om å lede Voith Siemens Hydro Power Generation Shanghai, sier siv. ing. Åge Dalsjø når vi møtes i selskapets hovedbase i Minhang i Pudong utenfor Shanghai, en by med snart 20 millioner innbyggere og lokomotivet i Kinas nye industrielle revolusjon. Dalsjø har snart fire års fartstid i Kina, først halvannet år for Kværner Hangfa på 1990-tallet, og han er en av 250 nordmenn som jobber i Shanghai-området. Av Oddvar Lind Dalsjø viser oss turbiner og løpehjul i megaformat når vi besøker fabrikken i Minhang. Her produseres utstyret med den ytterste presisjon, det files og slipes i time etter time, før det skrus sammen og sendes til kraftanlegg over hele Kina. I tillegg leveres alle typer tjenester knyttet til slike anlegg, inkludert nøkkelferdige vannkraftanlegg. For øyeblikket jobber rundt 400 personer for Voith Siemens Hydro Power Generation Shanghai. Vi har kontrakter som omfatter leveranser av 40 enheter fram til 2009, dvs MW. Det betyr at tallet på ansatte skal økes til 500 de nærmeste årene, og vi utvider produksjonslokalene, forteller han. Shanghai er lokomotivet i Kinas nye industrielle revolusjon, her med Pudong-området i bakgrunnen. Millioner Vi satser på å kapre markedsandeler i Kina som er verdens største marked for vannkraftutstyr, sier Åge Dalsjø som er adm. direktør i Voith Siemens Hydro Power Generation Shanghai, her fotografert sammen med privatsjåføren Zhuang Bin foran selskapets produksjonsanlegg i Minhang i Pudong-området utenfor Shanghai (foto: Oddvar Lind) Volt Størst på vannkraft Kina har verdens største vannkraftpotensial, og hittil er ca megawatt (MW) bygd ut. Fram til 2025 skal ytterligere MW bygges ut, og det vil øke andelen vannkraft til 25 prosent av det totale kraftproduksjonen i Kina. Det er et sterkt ønske i Kina å øke andelen fornybar energi i kraftsystemet, sier Dalsjø som er utdannet maskiningeniør ved NTH og har jobbet med vannkraftutstyr siden midten av 1970-tallet, bl.a. som sjef for Kværner Sørumsand. Voith Siemens er i dag verdens nest største produsent av turbiner og generatorer med ca ansatte globalt. Bare Alstom er større. For turbiner og generatorer i storformat, dvs MW, har Voith Siemens halvparten av markedet i verden. Tendensen i markedet går mot stadig større maskiner.

7 vannkraft de neste 20 årene av kinesere strømmer hvert år til strandpromenaden The Bund i Shanghai, og her er fotografering viktig (foto: Oddvar Lind) Voith Siemens skal øke markedsandelene i Kina? Det er riktig. Vi satser på å øke våre markedsandeler av turbiner og generatorer framover. Vi har for øyeblikket en markedsandel på vel prosent i Kina. Den skal vi forsøke å øke til prosent de nærmeste årene. Det blir en stor utfordring, fordi byggingen av nye kraftanlegg skjer i et høyt tempo. Det stiller store krav til logistikk, leveringssikkerhet og kvalitet på alle nivåer. Noen ganger må elementene til løpehjul og turbiner produseres on site, dvs. på selve vannkraftanlegget. Dette er ikke et marked for amatører, og det er ingen nykommere i markedet. Men det er økende konkurranse fra kinesiske selskaper. Det er snakk om store leveranser? Helt klart. Kina er det største markedet i verden. De største vannkraftprosjektene framover er av tilnærmet samme dimensjon som Three Gorges-anlegget som vi for øvrig leverte utstyr til i et konsortium med General Electric. Three Gorges-anlegget er på MW, og årsproduksjonen av kraft er beregnet til 84 TWh, dvs. over to tredeler av den totale kraftproduksjonen i Norge i et normalår. Hvert år skal det leveres turbiner og generatorer til nye kraftanlegg i Kina som tilsvarer MW. I tillegg kommer vannkraftutstyr til pumpekraftverk og til oppgradering av eldre kraftverk. Pumpekraftverkene har en viktig funksjon for å dekke toppene i kraftetterspørselen, og Voith Siemens har levert utstyr til slike anlegg helt siden 1960-tallet. Du jobber tett sammen med kineserne? Ja, Voith Siemens i Kina etablerte

8 Installed / Planned Hydro GW Installed Planned Source: China Electric Power News for noen år siden et joint venture med Shanghai Electrical Corp. som eier 25 prosent av selskapet. Det betyr at kineserne med høy kompetanse er med i ledelsen av selskapet og i salg og markedsføring av våre produkter. Vi anser dette som helt nødvendig, fordi Kina har en forretningskultur og et språk som stiller helt spesielle krav. Teamarbeid er svært viktig. Min erfaring er at samarbeidet med våre kinesiske partnere og kolleger stort sett går meget bra. Det er riktignok en økende konkurranse om kvalifisert arbeidskraft og økende lønninger i Shanghai-området, men vi får tak i de folkene vi trenger. Mange av våre ansatte får kurs og opplæring i selskapet. Voith Siemens er godt kjent i Kina? Vi er anerkjent som en solid og pålitelig leverandør av vannkraftutstyr. Både Voith og Siemens har som separate selskaper drevet virksomheter i Kina i flere generasjoner, og etter etableringen av et felles selskap der også Shanghai Electrical Corp. Kom med, har det styrket vår posisjon ytterligere. En del norske ingeniører vil huske at Siemens leverte vannkraftutstyr til kraftanlegget i Lubuge i Yunnan-provinsen i 1983, et anlegg hvor Kværner Volt

9 Longtan, nest største kraftverk under bygging i Kina etter Three Gorges hvor vi Voith Siemens Shanghai leverer turbinene. Dette er maskiner på 700 MW og løpehjulene produseres på anlegg i spesialbygget verksted. Anlegget ligger nord i Guangxi Provinsen, øvre del av Hongshui River Tiane County. Totalt installert kapasitet er 6300 MW, 9 maskiner. Anlegget vil få den høyeste RCC dam i verden med en høyde på m, den største underground kraftstasjon ( lengde 388.5, bredde 28.5 og høyde 76.4 m) og den høyeste ship lift med løftehøyde 179 m i to steps ( ). Anlegget er et av de top ten prosjektene som ingår i Great Western Development med overføring av kraft fra vest til øst i Kina. leverte turbinene. Det var det første prosjektet av denne type som Verdensbanken finansierte i Kina. Du har ikke fritidsproblemer i Kina? Nei, her blir det ofte lange dager. Det er en god del reising, både til utlandet og til kraftanlegg i Kina. Men jeg forsøker å sette av tid til løpeturer et par tre ganger i uka. Vi bor et stykke utenfor Shanghai sentrum, der lufta er bedre enn inne i byen. Vi trives godt i Shanghai. Men jeg må innrømme at det rykker litt i foten når jeg hører om gnistrende skiføre i Nordmarka, slik det har vært i vinter, sier Dalsjø til slutt. Det er store dimensjoner over vannkraftutstyret som produseres i Minhang utenfor Shanghai. Bildet viser produksjonen av løpehjul til et kraftverk i Longtan som skal installere 4 x 700 MW turbiner. Verdens største vannkraftanlegg, Three Gorges, under bygging over Yangtze i Kina. Anleggsperioden er ferdig i disse dager, og i 2008 vil kraftanlegget være i full drift og produsere 84 TWh årlig. Det tilsvarer mer enn to tredeler av den totale kraftproduksjonen i Norge i et normalår.voith Siemens har i samarbeid med General Electric levert deler av utstyret til anlegget. China Power Market Segment GW % % % % % % E 2010E 2020E Others Thermal Hydro

10 Frekvensomformere, eit enkelt valg for Rikshospitalet Då det nye Rikshospitalet i Oslo vart ferdigstilt i 1997, var dette Norges største byggeprosjekt. Det vart frå starten av utstyrt med turtalsregulerte vifter og pumper, for å kunne tilpasse luft og vannmengde til det aktuelle behov, og dermed spare store mengder energi. Sjukehuset inneheld over 500 regulerte motordrifter, og det vart valgt å bruke Telemecanique puls-breddemodulerte frekvensomformere. Hallvard Slettevoll, Stadt as Johnson Control Norden AS har hatt ansvaret for denne del av ventilasjonssystemet ved Rikshospitalet. Ingeniør Steinar Aasheim fortel at det etter kort tid vart registrert ei rekkje problem knytta til frekvens-omformarane, som forstyrrelsar på kringliggande elektronisk utstyr, lagerhavari i elmotorane, høge jordfeilstraumar, og havari på sjølve omformane. Ingeniør Steinar Aasheim viser eit typisk kontrollkabinett, no utstyrt med NFO Sinus støyfrie 10 Volt frekvensomformere. Som vi ser her; ingen lause ekstra filterbokser nødvendig. Det vart sett i gang ei omfattande gransking av problema, og det vart forsøkt med mange korrektive tiltak, utan at ein vart fornøgd. Det vart så forsøkt med å sette inn omformarar frå andre kjende produsentar, men resultata var minst like nedslåande. Ein fekk så høyre om dei nye NFO Sinus frekvensomformarane, og valgte å prøve desse. I motsetning til andre frekvensomformarar, genererer desse ei rein sinusspenning ut til motoren. Dette gjer at ein unngår alle kjende problem knytta til PBM-baserte frekvensomformarar. Elektroansvarleg ved Rikshospitalet, Arne Nilsen, seier Logging og rapportering av energi og nettkvalitet Electrix startet i 1988, i tett samarbeid med Universitet og forskningsinstitutt i Finland, utvikling og produksjon av instrumenter for måling av nettkvalitet. Systemene som i dag leveres i Norge av Tormatic AS består av instrumenter for montering ute i felt, samt programvare for programmering, overvåking, registrering og rapportering. Instrumentet finnes i ulike versjoner avhengig av nøyaktighet og type nett (TN, IT). I tillegg fås det som fastmontert eller flyttbart. Instrumentet kan programmeres med PC før det settes på plass og kobles, og kan hente lagrede data enten direkte fra enheten eller via fast telefonlinje eller GSM. Teksnisk Hvert instrument kan, i tillegg til å måle kvalitetsparametrene i nettet, sette reléutganger for styring ved tariffbasert abonnement, gi ut pulser for aktiv og reaktiv effekt, ta inn pulser fra for eksempel målere, vise kwh med mekanisk telleverk, vise målte data i display. Instrumentene kan dermed byttes ut med eksisterende målere, dersom nettkvaliteten skal måles i samme punkt. Programvare EQL Online; enkelt program for oppsett og avlesning av instrument. Transmit; detaljert programmering av instrument. Automatisk avlesning av instrumenter via modem, og lagring av data i SQL-database. at erfaringane med NFO Sinus har vore svært positive. Så langt er om lag 200 NFO Sinus frekvensomformarar installerte på dette sjukehuset, og dei har no standardisert på dei støyfrie NFO Sinusomformarane. QualityReport; henter opp lagrede data og lager grafiske visninger, samt skriver ut rapporter etter mal.

11 11

12 InfraCAM til inspeksjon av elektriske anlegg Nye InfraCAM 2006 har et større temperaturområde og en markant større skjerm enn den tidligere modellen. Videre har det nye kameraet lavere vekt (550 g) og en mer kompakt utforming. Nytt batterisystem gir 7 timers driftstid for termografering ute i felten. FLIR Systems presenterer nå oppfølgeren til suksessen Infra- CAM. Å inspisere elektriske anlegg med varmekamera er i dag en helt naturlig del av vedlikeholdet. Termografi er en ypperlig metode til å avdekke termiske feil og avvik på elektriske komponenter under normal drift. InfraCAM er et verktøy som gir mulighet til å oppdage feil og svakheter som ikke kan sees med det blotte øyet. Typiske avvik er over- temperatur i kontaktpunkter, defekte sikringer, rekkeklemmer osv. InfraCAM kan også lokalisere varmekabler og lekkasje i vannbaserte varmekabler. Ergonomisk, brukervennlig og lett InfraCAM er et lite, robust og brukervennlig varmekamera som passer utmerket til elinspeksjon. Kameraet har en detektor med 120 x 120 piksler som gir et klart og tydelig bilde som vises på den store LCD skjermen. Temperaturområdet er fra -10 C til +350 C. Den store fordelen med kameraet er brukervennligheten som gjør at det bare tar et par minutter å lære seg å bruke kameraet. InfraCAM styres med kun fire taster og en joystick. Kameraet har en innebygd laserpeker LocatIR som gjør det enkelt å lokalisere problemer som oppdages ved hjelp av kameraet. Solid Kameraet er konstruert for å brukes i krevende miljøer og er IP 54 klasset som sammen med den lange driftstiden gjør det til et ypperlig inspeksjonsverktøy. For å dokumentere feil og svakheter som oppdages med InfraCAM, lagres opp til 50 varmebilder i kameraet som senere kan overføres til PC for rapportering i QuickView (som følger med ved levering) eller i andre programmer som Word, Excel eller lignende. Fakta Presisjons Teknikk as er Norges ledende leverandør av termiske kameraer til bruk innen elektrisk vedlikehold, bygginspeksjon og forskning og utvikling og har over 20 års erfaring med faget. Presisjons Teknikk as tilbyr det mest komplette kursprogrammet innenfor termografi i Norden med kurser for de fleste bruksområder. Presisjons Teknikk as er sertifisert servicesenter for FLIR System. FLIR Systems er ledende innen konstruksjon, produksjon og markedsføring av varmekameraer og flybårne kamerasystemer. FLIR har mer enn 30 års erfaring med termografi og over systemer i bruk verden over. Dette er systemer som bl.a. brukes til forebyggende vedlikehold, prosesstyring i produksjonsindustrien, forskning og utvikling m.m. FLIR Systems termografihovedkontor ligger i Stockholm, med produksjonsenheter også i Portland, Boston og Santa Barbara i USA. FLIR har 1000 ansatte, og et 80-talls representanter verden over. 12 Volt

13 VI HAR GJORT DET IGJEN! Besøk oss på Eliaden og opplev vår siste nyhet! Stand B1-17

14 Betydelig energibesparelser Investeringen i nytt nødstrømsanlegg fra Sønnico Teknikk har resultert i en årlig energibesparelse på nærmere kroner på hovedkontoret til Gjensidige Forsikring, sier sikkerhetskonsulent Alf Haugen i forsikringsselskapet. UPS ene sikrer kraftbehovet til noen av de viktigste tjenesteplattformene til NetCom i Norge. Vi har ikke opplevd noe driftsutfall med UPSene som vi har installert, sier byggteknisk sjef Arnt Hernes i NetCom as Gjensidige Forsikring har ut fra et sikkerhetsperspektiv valgt et helautomatisk nødstrømsanlegg (UPS) fra Sønnico Teknikk. Systemet ble installert i 2005 og har en ytelse på 300 KVA. - Det sikrer strømforsyningen på vårt hovedkontor på Lysaker 365 dager i året. Vi er også operative med dieselaggregat til alt prioritert utstyr i bygget umiddelbart etter et strømbrudd, sier Haugen. Katastrofale følger UPS-anlegget er koblet til en batteribank og et dieselaggregat, som opprettholder kontinuerlig drift så lenge strømforsyningen er nede. - Uten et slikt anlegg vil det ta ca 6-8 timer før hele bygningsmassen er i drift etter et strømutfall. Et slikt nettutfall vil få katastrofale følger for forsikringsselskapets forretningsdrift, mener Haugen. Markedets mest driftsstabile løsning Da UPS-anlegget hos Gjensidige Forsikring ble skiftet ut i fjor tok selskapet i bruk den sikreste og mest driftsstabile løsningen i markedet - SOCO- MEC SICON UPS. Leverandøren Sønnico Teknikk har et godt utbygd serviceog vedlikeholdsapparat som så langt har fungert meget tilfredsstillende, sier Haugen. - Det er bl.a. etablert gode testrutiner av nødstrømsanlegget. Oppdager vi feil rettes disse opp før et eventuelt strømbrudd oppstår. Gjensidiges hovedkontor er bemannet 24 timer i døgnet av et vaktselskap som kontinuerlig inspiserer utstyret. I tilfelle varslinger meldes disse til ansvarlig personell i vår sikkerhetsavdeling. Energibesparelse Fornyelsen av nødstrømsanlegget har resultert i en årlig energibesparelse på ca kroner. - I løpet av få år vil det være nedbetalt med dagens høye energikostnader, sier Haugen. Gjensidige Forsikring har derfor valgt et UPS-anlegg dimensjonert for fremtidige behov. Full beskyttelse NetCom benytter en avansert online UPS fra Sønnico Teknikk. Det er en UPS som gir full beskyttelse for alle typer applikasjoner. - Den korrigerer til enhver tid spenningen fra nettet og stabiliserer og filtrerer spenningen til vårt bruk, sier Hernes. Teleoperatøren benytter to 160 KVA UPS er som er koblet som et redundant A + B system. Kobles for eksempel UPS A ut vil UPS B opprettholde driften,.og vi har den andre i reserve. I tilegg til intern bypass har vi ekstern bypass som muliggjør UPS bytte uten å måtte koble ut strømmen for våre tjenesteplattformer. Null feil I 2004 gikk NetCom ut med en tilbudsrunde hvor 3 tilbydere kjempet om å få kontrakten. Vi valgte UPS ene fra Sønnico Teknikk på grunn av pris, kvalitet og ytelse, sier Hernes. Driftsstabiliteten har vært meget god og installatøren har et godt service- og vedlikeholdsapparat, som er raskt på pletten når behovet er til stede. Dekker NetComs kraftbehov UPS ene dekker kraftbehovet til noen av de viktigste tjenesteplattformene til NetCom over UPS ene sikrer kraftbehovet til noen av de viktigste tjenesteplattformene til NetCom i Norge. Vi har ikke opplevd noe driftsutfall med UPSene som vi har installert, sier byggteknisk sjef Arnt Hernes i NetCom as hele Norge. UPS ene er ennå ikke fullt belastet men vi er i ferd med å henge på flere og flere tjenesteplattformer. I løpet av 2006 vil behovet være dekket. UPSene er dimensjonert for to forhold. Det ene er å opprettholde drift ved strømutfall inntil nødaggregat overtar strømforsyning, og det andre er å opprettholde drift hvis funksjonsfeil i nødaggregat skulle oppstå.. Så langt har det ikke vært driftsutfall på utstyret. Aktuell UPS-leverandør Har dere planer om å installere flere UPS er? Vi kommer til å implementere nye UPS er etter hvert som utrangerte systemer er modne for utskiftning. Da vil vi gå ut med en åpen tilbudsrunde. Det gjør vi for å sikre oss den beste teknologien som er tilgjengelig i markedet, sier Hernes. Han mener Sønnico Teknikk er en aktuell UPS-leverandør i en slik tilbudsrunde. Avansert teknologi Sønnico Teknikks leverandør - Socomec Sicon - er en av de ledende UPS produsentene i Europa. De driver med kontinuerlig produktutvikling. Alle UPSene er full digitalisert, og har trans- 14 Volt

15 med nye UPS anlegg Investeringen i nytt nødstrømsanlegg fra Sønnico Teknikk har resultert i en årlig energibesparelse på nærmere kroner på hovedkontoret til Gjensidige Forsikring, sier sikkerhetskonsulent Alf Haugen i forsikringsselskapet Gjensidige Forsikring. istorbaserte like- og vekselrettere. Med en slik teknologi blir det minimale forstyrrelser i anlegget. Dette gir 100 prosent stabil spenning ut under alle forhold, sier Henning Holmøy, salgs og markedssjef i Sønnico Teknikk AS. 15

16 Komplett tilbud for jordmotstandsmåling Tormatic presenterer de nye tangampermeterene for jordsystemsmåling. Disse kompletterer Meggers produktspekter slik at alle behov for jordmotstandsmålinger kan dekkes med deres produkter. DET10C og DET20C Måler overgangsmotstand fra 25 mω til 1550 Ω, måler uten å åpne jordledningen, måler uten jordspyd, måler lekkasjestrøm fra 0,2mA til 35A, automatisk kalibrering, automatisk område, alarmer og lagring og overføring til PC. DET10C/20C Egner seg godt der en har full oversikt over jordingssystemet som mastejord, elektroder, kiosker og lignende som har gjennomgående jord og gir fordeler som rask måling og mulighet for avlesning av lekkasjestrøm. Metoden forutsetter at parallelle jordingsforbindelser finnes. Den vil ikke måle motstanden til jordsmonnet. Det er visse betraktninger som må gjøres og instrumentet erstatter ikke tradisjonelle jordplatemålere tilsvarende DET 2/2 som måler med elektroder etter Spenningsfall metoden. Men for en rask kontroll i et kjent system vil DET10C/DET20C gi store besparelser i tidsbruk, og kan faktisk være eneste mulige løsning for eksempel hvor en av sikkerhetsgrunner ikke vil åpne jordingsforbindelsen. Ved forebyggende vedlikehold vil lagring og utskrift av måleresultatet for sammenlignende analyser gi en stor sikkerhet for at jordingssystemet tilfredsstiller sikkerhetskravene. DET10C/20C Baserer seg ikke overraskende på Ohms lov R=E/I. En kjent vekselspenning på 1,667KHz induseres i jordledningen og som resultat vil en strøm flyte i jordkretsen. Denne strømmen måles og motstandsverdien kalkuleres. Tangen inneholder en kombinasjon av senderspole og mottagerspole. Dette fører til at hele kretsen med parallelle jordingsforbindelser, inkludert koblingsmotstand måles. Forutsatt at det er mange parallelle jordforbindelser vil disse være små i forhold til den aktuelle jordelektroden som måles i serie med disse. Ny innovativ løsning fra Møre Trafo på Eliaden Møre Trafo AS lanserer ny løsning som erstatning for mastearrangement. Det dreier seg om en kompakt pakkeløsning med transformator og LS-arrangement. Dette er montert inn i en kapsling i moderne innovativt design. Kapslingen er vedlikeholdsfri og er designet av Møre Trafo s samarbeidende designbyrå Widenoja Design AS. Løsningen er utviklet i samarbeid med Skagerak Nett, som har ca. 900 mastearrangement DET 2/2 Markedets kraftigste jordplatemåler med filter som gir svært nøyaktige målinger også i støyfylte omgivelser. Opptil 50mA teststrøm og justerbar testfrekvens. Baserer seg på måling i følge Spenningsfall metoden med elektroder. Måleområde: 0,01Ω 19,99kΩ. DET 5/4 er en enklere og rimeligere modell med samme funksjon og måleområde som DET 2/2. som skal bygges om i løpet av en periode på 10 år. Produktet har fått navnet FLEX1, og er den minste i en serie på 7 forskjellige varianter i Møre Trafo sin nye nettstasjonsserie FLEX. FLEX-serien består av nettstasjoner med plass til transformatorer opp til 1250 kva. FLEX1 blir lansert på Eliaden Volt

17 PRODUKTGRUPPER Pigg/LP isolatorer porselen Støtteisolatorer porselen Epoxyisolatorer Kompositt isolatorer Glassisolatorer Flymarkører Keramisk sveisemothold Avstandsholdere/Klemmer Gjennomføringer Elektrostatfilterisolatorer Keramiske tekniske komponenter Postboks Fredrikstad Telefon: Telefaks: Nærmere tekniske data av enkeltprodukter, besøk vår web side

18 Reduserer strømforbruket me Strømkostnadene til Oslo Sporveier kan reduseres med nærmere kroner per døgn med nye sporvekselvarmerne fra Proxll (tidligere Sønnico Teknikk) Under normale værforhold har Jernbaneverket redusert det årlige strømforbruket med inntil 70 prosent på Østlandsområdet med tilsvarende utstyr. Gardermobanen styrer og regulerer effektforbruket på sporvekselvarmere via bærbare PC er Oslo Sporveier har installert sporvekselvarmere av typen System 94 fra Proxll for å holde sporvekslerne fri for snø i vinterhalvåret. Årlig strømforbruk er nå på ca. 5,5 GWh, som tilsvarer en kostnad på 3-4 millioner kroner. Tidligere har anleggene hatt fullt strømpådrag fra september til april, sier Johnny Lie, leder av energiforvaltningen i Oslo Sporveier. Årsaken var at togledersentralen på Tøyen i Oslo ikke kunne koble dem ut. Styringsautomatikk Anleggene har nå fått styringsautomatikk som reduserer og regulerer strømpådraget. Vi kan hente ut store energibesparelser ved å koble anleggene ut i tørrværsperioder, sier Lie. Ved snøvær er anleggene manuelt operert fra togledersentralen på Tøyen. Vi vurderer å helautomatisere denne operasjonen i løpet av neste vintersesong, basert på værprognoser fra Meteorlogisk Institutt. Nytt varmesystem Fra 2000 og frem til i dag er ca 1/3 av sporvekslerne til Oslo Sporveier skiftet ut med et nytt varmesystem fra Proxll. På de østlige banestrekninger i Oslo er anleggene innstilt med en innkoblingsverdi og en skinnetemperatur på 5 grader. Resultatet er at energiforbruket er redusert med ca 50 prosent sammenliknet med fullt effektpådrag, som kun benyttes ved kraftig snøfall. Sparepotensialet er på 75 prosent, sier Johnny Lie. - Systemet er pålitelig og har fungert feilfritt. Overordnet styringssystem Så langt er 40 styreskap, som administrerer 2-3 sporvekslere, ombygd av Proxll. 20 av skapene er sammenkoblet i et Ethernet (LAN). I hvert av skapene er det montert PLS er som er linket opp mot Oslo Sporveiers overordnete styringssystem. - De resterende På en 15 kw sporvekselvarmer kan vi årlig redusere energiforbruket med kwh. Det utgjør ca kroner med dagens strømpriser, sier ENØK ansvarlig Ingebjørg S. Bjørgum og oppsynsmann lavspent Per Løvstad i Jernbaneverket/ Drammen Vestfoldbanen. Gardermobanen tok i bruk System 94 da hovedflyplassbanen ble bygd i perioden Systemet har så dermobanen. Selskapet har til sammen installert varme i120 sporveksler fra Etterstad til Eidsvoll. 20 er koblet til styringssystemet via GSM linjer. Om kort tid vil styringen bli automatisert, sier Lie. Det er ikke lenge siden vi begynte å fjernstyre vekselvarmen. Vi arbeider intenst med å optimalisere våre driftsrutiner for å sikre best mulig regularitet. Uten store feil og mangler Gardermobanen tok i bruk System 94 da hovedflyplassbanen ble bygd i perioden Systemet har så langt vært uten store feil og mangler, sier vedlikeholdsingeniør Trond Runar Paulsberg i Strømforsyning Gardermobanen. Selskapet har til sammen installert varme i120 sporveksler fra Etterstad til Eidsvoll. Disse styres og overvåkes via selskapets Elkraftsentral på Oslo S. Alle feilmeldinger registreres i oppfølgingssystemet Maximo. Optimalisert effektforbruk Paulsberg overvåker i dag 10 av 60 sporvekselvarmegrupper fra sin bærbare PC både på jobb og privat. Her kan han regulere energipådraget eller varmesettepunkt på vekselen. Ved ekstremt snøvær, slik det har vært i år, kan vi sette på maksimal effekt på sporvekselvarmeren. Via PC en kan jeg også optimalisere effektbehovet på en veksel med lav temperatur. Strømforbruket kan reduseres med prosent i forhold til konstant forbruk som er på mellom kw pr veksel. Oppgradering Gardermobanen jobber kontinuerlig med å oppgradere sporvekselvarmen. Mitt umiddelbare behov er å kunne styre alle 60 sporvekselgruppene fra min bærbare PC. Det vil forenkle overvåkingen av systemet som utføres på kontoret vårt i Lillestrøm. Sparepotensial På en 15 kw sporvekselvarmer kan vi årlig redusere energiforbruket med kwh. Det utgjør ca kroner med dagens strømpriser, sier ENØK ansvarlig Ingebjørg S. Bjørgum og oppsynsmann lavspent Per Løvstad i Jernbaneverket/ Drammen Vestfoldbanen. De legger til at styringsenheten System 94 fra Proxll har bidratt til reduksjonen. Overvåkes via GSM-nettet Jernbaneverket i Drammen Vestfoldbanen (strekningen Lysaker til Skien, Nordagutu, Kongsberg 18 Volt

19 d inntil 70 prosent Bjørgum har hatt det nasjonale ansvaret for etatens ENØK-satsing fra Prosjektet har så langt fått innvilget to søknader fra ENOVA om økonomiske tiltaksmidler. Det har vært utløsende for etatens satsing på ENØK. Sammen med flere andre tiltak har Jernbaneverket på landsbasis totalt spart 26,5 GWh. Det tilsvarer en årlig besparelse på ca 16 millioner kroner. Lang erfaring Proxll har lang erfaring med leveranse av sporvekselvarmere. System 94 er et komplett system med styring utviklet sammen med kunder og samarbeidspartnere. Systemet er mekanisk robust, lett å installere og driftsikkert. De fleste anlegg vi har levert har et redusert effektforbruk på mer enn 70 prosent, som tilsvarer ca 7 GWh pr år. - Alle deler som er montert ute i sporet er utviklet spesielt for sporvekselvarme slik at varmeelementer og øvrig utstyr tåler ekstreme forhold, sier produktansvarlig Lasse Andersson i Proxll. - Flere kunder ønsker nå å integrere sporvekselvarme i et toppsystem for å kunne optimalisere driften. Vi har utviklet løsninger som enten går via GSM nettet eller over Ethernet slik at våre kunder får en enda bedre utnyttelse av anleggene. langt vært uten store feil og mangler, sier vedlikeholdsingeniør Trond Runar Paulsberg i Strømforsyning Gar- og Drammen) har siden midten av 90-tallet skiftet ut ca 35 sporvekselvarmegrupper. I tillegg er det installert 7 grupper på det nye dobbeltsporet mellom Sandvika og Asker. Med unntak av fem grupper er alle overvåket via GSM-nettet fra våre bærbare PC er. Det gjør at vi kan endre effektpådraget på anlegget etter skiftende værforhold, sier Løvstad. Varmen reguleres via temperaturfølere (luft- og nedbørsdetektorer) på skinnene. Styring av varme Værsituasjonen på Østlandet har vært ekstrem i år med lange kuldeperioder og store snømengder. Det har ført til økt energiforbruk, sier Bjørgum og Løvstad. Ved å styre varmepådraget fra bærbare PC er kan Jernbaneverkets oppsynsmenn gå inn å heve minimumstemperaturen i sporvekslene før et meldt snøfall. Oppstår det driftsforstyrrelser på en veksel kan vi benytte PC en til å øke effekten slik at vi unngår forsinkelser i togtrafikken. ENØK-prosjekt Montering av regulering på sporvekselvarmegrupper er en del av Jernbaneverkets ENØK-prosjekt som har pågått siden Oslo Sporveier har installert sporvekselvarmere av typen System 94 fra Proxll for å holde sporvekslerne fri for snø i vinterhalvåret. Årlig strømforbruk er nå på ca. 5,5 GWh, som tilsvarer en kostnad på 3-4 millioner kroner. Tidligere har anleggene hatt fullt strømpådrag fra september til april, sier Johnny Lie, leder av energiforvaltningen i Oslo Sporveier. Enklere og mer effektiv innmåling av ledningsnett Med DPOS-data korrigeres dine GPS-målinger slik at du oppnår desimeters nøyaktighet i sanntid Spar opptil 70% i utstyrsinvestering Spar tid til forberedelse og i feltarbeid Bedrer muligheten til å måle ved lett vegetasjon Kun en GPS-mottaker er nødvendig vi har basestasjonene SATREF dpos STATENS KARTVERK 19

20 Bølge- og tidevannskraft Kan dekke opp tyve prosent a Rapporten er utarbeidet av Carbon Trust, en uavhengig ikke-profitt-organisasjon som er finansiert av den britiske regjeringen for å oppmuntre til, fremme og akselerere utviklingen og anvendelsen av lavkarbonteknologi, samt å bidra til at landet omdannes til en lavkarbonøkonomi. I følge en rapport som er nettopp blitt utgitt kan bølge- og tidevannskraft dekke opp til 20 prosent av dagens strømbehov i Storbritannia og bli priskonkurrerende med konvensjonelle eller andre fornybare energier. Administrerende direktør Tom Delay sier: Havenergi kan få en stor positiv virkning på både miljøet og bedriften Storbritannia. Hittil har ikke noe land tatt en ledende stilling innen havenergi. En relativt liten investering nå kan ha en betydelig virkning på Storbritannias konkurransestilling og bidra til å utvikle en verdensledende industrisektor. For å oppnå dette har Carbon Trust begitt seg ut på det de kaller for deres Marine Energy Challenge MEC, en undersøkelse som koster tre millioner britiske pund og som skal forbedre forståelsen for bølge- og tidevannskraft ved å hjelpe utviklere til å fremme deres teknologier. Verdensledende Selskapets programingeniør John Callaghan sier: Storbritannia er verdensledende innen utviklingen av fornybar havteknologi. Takket være våre fremragende naturressurser og lang erfaring innen offshore olje og gass, skipsbygging og kraftproduksjon, står Storbritannia godt utrustet til å få til kommersiell fremgang innen havenergisektoren og sikre økonomiske verdier ved å selge havenergiinnretninger, utvikle bølge- og tidevannsanlegg og skape nye inntekter fra strømproduksjon. Han fortsetter: Vår rapport tyder på at bølge- og tidevannsressurser kan til syvende og sist dekke opp til en femtedel av energibehovet i Storbritannia. Gitt sektorens potensial som en lavkarbon- og hjemmehørende energikilde, gir utviklingen av 20 Volt havenergimarkedet spennende muligheter i Storbritannias kamp mot klimaforandringer. Marcus Rand er administrerende direktør på Den britiske vindkraftforeningen (BWEA) som kjemper for både fornybar vind- og havkraft. Han støtter Carbon Trust i deres tro om at Storbritannia har potensialet for å bli en global leder innen havkraft og sier: Den nye rapporten er en viktig impuls bak visjonen om at Storbritannia kan herske over vinden og bølgene og dermed oppnå en betydelig reduksjon i landets karbonutslipp. Samtidig kan vi skape nye industrier i verdensklassen for bedriften Storbritannia. Rapporten bekrefter at havkraft kan spille en stor rolle i forbindelse med å produsere 20 prosent av landets kraft på en sikker og karbonfri måte. Rapporten fra Carbon Trust opplyser også at sektoren kan dekke tre prosent av Storbritannias strømforsyning innen Flere aktører Havenergiutfordringen ble lansert i januar 2004, og siden den gangen har åtte utviklere av havkraftinnretninger og fem rådgivende ingeniører inngått samarbeidsavtaler som skal allerede ha ført til reduksjoner i energikostnadene knyttet til konstruksjonen av flere bølge- og tidevannskraftinnretninger. En talsmann sier: Arbeidet har også gitt en bedre oversikt over kostnader og prestasjon, samt størrelsen av potensielle marked for visse innretningstyper og nye fremgangsmåter innen både offshore risikoer og muligheter for optimalisering av innretningsdesign. Arbeidet på de åtte bølgekraftanleggene som er utført i regi av havenergiutfordringen kommer etter mange år med undersøkelse i Storbritannia innen bølgekraft prosjekter med svingende vannsøyle (OWC) som skal gjennomføres langs eller like utenfor kysten. Storbritannia er for tiden demonstrasjonsverten for et 0,5 MW OWC-anlegg langs kysten som heter LIMPET (land-installed marine-powered energy transformer) og som er knyttet til strømnettet. Da det ble bygd på kysten av øya Islay i det skotske høylandet ble det verdens første bølgekraftomdanner på kommersiell skala. Nå er det bygd prototype OWCer ved eller like utenfor kysten i fire andre land, Australia, India, Japan og Portugal. En undersøkelse om potensialet for slike anlegg, som ble utført på vegne av Carbon Trust, har vist at når det gjelder Storbritannia så er kystanlegg de mest lovende med et anslått potensial for å levere 7,8 terawatt timer strøm pr. år, noe som tilsvarer ca. 2,3 prosent of dagens etterspørsel i Storbritannia. Flere anlegg samtidig Selv om kystlanlegg skal ha en optimal størrelse på mindre enn 2 MW installert effekt er det mer fornuftig å bruke anlegg litt utenfor kysten når man skal produsere mer enn 2 MW: det er anslått at et 2,25 MW OWC-anlegg med en effekt på 6,1 MW/t per år kan bygges for 4,6 millioner pund dersom det bygges som ett anlegg i en serie på 10 pengebesparende anlegg. Studien konkluderer: Hvis man tar i betrakning den anslåtte lærehastigheten, virker det som det vil bli mulig å oppnå de prisog prestasjonsforbedringene som kreves for at OWC like utenfor kysten kan bli priskonkurrerende. Opp og ned De åtte konstruksjonene som inngår i havenergiutfordringen

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Atlas Copco Kompressorteknikk AS. Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen

Atlas Copco Kompressorteknikk AS. Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen Atlas Copco Kompressorteknikk AS Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen Energi å spare? Hvor store er dine energikostnader? Hva er deres årlige energiforbruk på kompressorene? Hva skulle det innebærer

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

SI Energi og Miljø

SI Energi og Miljø SI0 7005 Energi og Miljø Elektrisk energiteknikk Noen aktuelle utfordringer 5. Mars 2003 Arne Nysveen 1 Kraftsystem - tradisjonelt Generering Transmisjon (overføring) Distribusjon Forbruker Husholdning

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

Nettilknyttet solcelleanlegg

Nettilknyttet solcelleanlegg Nettilknyttet solcelleanlegg Oktober 2012 www.getek.no GETEK N e t t i l k n y t t e t solcelleanlegg i bygg. Selv så langt mot nord som i Norge kan man ha god nytte av solenergi. Pga. vår lange sommer,

Detaljer

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER!

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! 1 HVORFOR BYTTES EL-MÅLEREN? Vi bytter el-måleren for å gjøre det enklere og bedre for våre kunder. Etter pålagte myndighetskrav vil alle landets strømkunder få installert

Detaljer

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Kardex Remstar i

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Konsentrert kraft i kompakt form

Konsentrert kraft i kompakt form Konsentrert kraft i kompakt form Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Den nye Compact-generasjonen slagbormaskiner fra Bosch. Enten det er Easy, Universal eller Expert du

Detaljer

Trykkluft lekkasje kontroll

Trykkluft lekkasje kontroll Trykkluft lekkasje kontroll Tilbud/nyhetsbrev på utførelse av trykkluft lekkasje kontroll. 3 motivasjons faktorer for å utføre trykkluft lekkasje kontroll: Registrering og utbedring av lekkasjer er enøk

Detaljer

STRØMSØYLER Alfa og Beta. KAISENTRAL Omega

STRØMSØYLER Alfa og Beta. KAISENTRAL Omega STRØMSØYLER Alfa og Beta KAISENTRAL Omega El-Bjørn AS Med mer en 50 års erfaring innen provisorisk strøm, er El-Bjørn AS Norges ledende produsent/leverandør av byggestrømsentraler og utstyr for provisoriske

Detaljer

ENDRINGER I KRAFTMARKEDET

ENDRINGER I KRAFTMARKEDET ENDRINGER I KRAFTMARKEDET Introduksjon Status quo Nyere historikk Markedsutsiktene Kortsiktige Langsiktige 1 Introduksjon John Brottemsmo Samfunnsøkonom UiB Ti år som forsker ved CMI / SNF innen energi

Detaljer

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Micrologic E Den smarte veien til energieffektivitet Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Innhold Behov for nøyaktig energi-informasjon Micrologic E: Energieffektivitet

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 5 Side: 2 av 5 Hensikten med kapittelet er å sikre at sporvekselvarmeanlegg bygges i henhold til prosjekterte planer, at monteringen av utstyr i sporvekselen ikke påvirker funksjonen til anlegget,

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

FLUMILL TIDEVANNSKRAFT. TEKNA KONFERANSEN 14.06.12 Jon Inge Brattekås, Teknisk Direktør Flumill as

FLUMILL TIDEVANNSKRAFT. TEKNA KONFERANSEN 14.06.12 Jon Inge Brattekås, Teknisk Direktør Flumill as FLUMILL TIDEVANNSKRAFT TEKNA KONFERANSEN 14.06.12 Jon Inge Brattekås, Teknisk Direktør Flumill as OFFSHORE PRODUKTER 2 Hvorfor Fornybar Energi? Vi (og Norge) trenger flere ben å stå på etter oljen tar

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

! "" " " # " $" % & ' (

!    #  $ % & ' ( ! "" " " # " $" % & ' ( ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Det er fremdeles høy magasinfylling og det har vært høyere tilsig enn normalt. Vannmagasinstatistikk for uke 5 viser en fyllingsgrad på 65,3%.

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Rev.: 4 Sporvekselvarme Side: 1 av 8

Rev.: 4 Sporvekselvarme Side: 1 av 8 Sporvekselvarme Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 SPORVEKSELVARMESYSTEM... 3 2.1 Sporvekselvarmeanlegg... 3 2.1.1 Strømforsyning...3 2.2 Fordelingsskap for sporvekselvarmeanlegg... 3 2.3 Aktivering,

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Håndkletørkere www.wimpel.no

Håndkletørkere www.wimpel.no Leverandør av lys og var me Tørker og varmer Håndkletørkere www.wimpel.no Tørker og varmer - ELEKTRISK LINEAR Den elegante elektriske håndkletørkeren Linear finnes i to størrelser: 300W og 600W. Håndkletørkeren

Detaljer

Utvikling av priser og teknologi

Utvikling av priser og teknologi Utvikling av priser og teknologi innen fornybar energi Click to edit Master subtitle style Norges energidager 2009 KanEnergi AS Peter Bernhard www.kanenergi.no 15.10.2009 Status fornybar energi 2008 2

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 LG 9 AC 10 LG PRO

1 2 3 4 5 6 7 8 LG 9 AC 10 LG PRO LG varmepumper 0 Innehåll 1 2 3 4 5 Om LG AE Company Hvorfor jobbe med LG? Vårt kvalitetsarbeid Bygd for nordiske forhold WiFi Ready Enkel installatjon Vårt utvalg LG Service-tools: SIMs AC Academy LG

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb SG/MG-grabber Den perfekte kombinasjonen Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb En optimalisert grabb for hver tiltrotator Indexator Rototilt Systems har utviklet en ny generasjon multi-

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

The new electricity age

The new electricity age The new electricity age Teknologifestivalen i Nord-Norge 2010 Olav Rygvold 21.10.2010 Siemens 2009 Hva gjør vi i Siemens? Side 2 21.10.2010 The new electricity age Olav Rygvold Energiforsyning i fremtiden,

Detaljer

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon SMARTE boliger Hjemmeautomasjon SMARTE løsninger Hjemmeautomasjon er i dag langt mer enn lys- og varme styring. En smarthusløsning gjør hjemmet til noe helt spesielt, og gir høy komfort, trygghet og sikkerhet

Detaljer

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Problemstilling Gi en anbefaling til nettselskaper om hvordan de

Detaljer

Innovativ vannkraft teknologi. Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower AS

Innovativ vannkraft teknologi. Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower AS Innovativ vannkraft teknologi Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower AS Om Rainpower Rainpower: er en ledende leverandør innen vannkraft utvikler egen teknologi har egen produksjon i Norge leverer utstyr

Detaljer

PTS400M(I) / PTS400N(I)

PTS400M(I) / PTS400N(I) PTS400M(I) / PTS400N(I) 1.1.2007 Norsk versjon INSTALLASJONS VEILEDNING FOR PTS400M,N(I) Nybakveien 32 B, 2013 Skjetten, Norway. Org. nr. 985 745 803 E-post: post@autosense.no Faks: +47 921 719 42 1 10

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Vibrasjonsvern. Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk

Vibrasjonsvern. Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk Vibrasjonsvern Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk IKM Instrutek AS IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter og tjenester

Detaljer

FREMTIDENS ELKUNDER. Potensial for fleksibilitet på forbrukssiden. Monica Havskjold Seksjonssjef, Energibruk og teknologier (EE), NVE

FREMTIDENS ELKUNDER. Potensial for fleksibilitet på forbrukssiden. Monica Havskjold Seksjonssjef, Energibruk og teknologier (EE), NVE FREMTIDENS ELKUNDER Potensial for fleksibilitet på forbrukssiden Monica Havskjold Seksjonssjef, Energibruk og teknologier (EE), NVE GW EU har fokus på forbrukerfleksibilitet Stort behov for fleksibilitet

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING Hvorfor velger skandinavias ledende virksomheter autocash fra Nokas? Lavere kostnader ved bruk av Kontanthåndtering består ikke lengre av bare telling og transport

Detaljer

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder PTZ-kameraet er utformet for å passe perfekt Når en fast minidome ikke er nok, men et tradisjonelt PTZ-kamera gir mer sikkerhet enn du

Detaljer

Hovedkontor lokalisert i Trondheim med 20 ansatte Over 1200 anlegg tilknyttet driftssenteret OEM løsning for partnere

Hovedkontor lokalisert i Trondheim med 20 ansatte Over 1200 anlegg tilknyttet driftssenteret OEM løsning for partnere IWMAC WEB Løsninger for å forbedre energi- og miljøyteevnen på ådine tekniske k installasjoner PRESENTE AV Klaus Ditlefsen IWM AC AS IWMAC Internet & Wap for Monitoring And Control IWMAC AS. Etabl. 2001

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV Norske myndigheter legger opp til en storstilt utbygging av fjernvarme for å løse miljøutfordringene. Fjernvarme tar i bruk fornybare energikilder, sparer

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gjør det enkelt å velge riktig gulvvarmesystem

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gjør det enkelt å velge riktig gulvvarmesystem UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor gjør det enkelt å velge riktig gulvvarmesystem 12 2009 5005 Når den nyeste teknikken går hånd i hånd med det beste varmesystemet Et nytt hus, utbygging

Detaljer

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker.

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. "Hvem har rett?" - Energi 1. Om energiforbruk - Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. - Sola produserer like mye energi som den forbruker,

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Industriens problemløser

Industriens problemløser Industriens problemløser Hva kan vi gjøre for din bedrift? Odda Plast AS har eksistert siden 1974, og har opparbeidet en betydelig erfaring innen produksjon, utvikling og leveranse av forskjellige typer

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Nettplan. Stor-Oslo. Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo

Nettplan. Stor-Oslo. Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo Nettplan Stor-Oslo Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo Sentralnettet i Stor-Oslo må fornyes for å sikre trygg strømforsyning i fremtiden Gammelt nett og økt strømforbruk krever oppgradering til et mer

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal

lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fullt potensial... Enkelt design... Enkel prosjektering... Lavt energiforbruk... Neste generasjon VAV Bruk av VAV systemer i moderne

Detaljer

dager Den beste mobile energiforsyningen BOBIL BÅT HYTTE uavhengig av stikkontakt!

dager Den beste mobile energiforsyningen BOBIL BÅT HYTTE uavhengig av stikkontakt! 365 dager uavhengig av stikkontakt! Den beste mobile energiforsyningen BOBIL BÅT HYTTE EFOY COMFORT lader forbruksbatteriet helautomatisk. Dermed har du alltid nok strøm til å dekke behovene hele året

Detaljer

Begynn å spare, velg eco!

Begynn å spare, velg eco! Begynn å spare, velg eco! Philips miljøvennlige lysrørserie. Energieffektiv belysning som sparer penger og miljø. 2 På verdensbasis blir rundt 20 % av energiforbruket brukt til belysning. Dette utgjør

Detaljer

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter EnergiRike Haugesund, 10. August 2005 Fred. Olsen Tore Gulli En mulighet for Norge til å bli en global drivkraft innen bølgeenergi Nye løsninger

Detaljer

En skorstein er ikke bare en skorstein

En skorstein er ikke bare en skorstein Stålskorsteiner En skorstein er ikke bare en skorstein Den skal også se godt ut. Vår fabrikk i Danmark har i mer enn 35 år utviklet skorsteiner med fokus på sikkerhet og utseende. Vi har valgt en enkel,

Detaljer

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg VARIODYN D1 Comprio Profesjonell talevarsling for alle typer bygg Lett å bruke med enestående kvalitet og enkelt vedlikehold. Høyt og tydelig: Talevarslingssystem Talevarsling redder liv. Fordi panikk

Detaljer

FAQ ewave. Om installering

FAQ ewave. Om installering FAQ ewave Om installering Hva skal følge med i esken med ewave? - ewave (displayet) - Senderen som skal monteres i strømmåleren - Strømadapter - Installasjonsmanual Jeg klarer ikke å få satt inn senderen

Detaljer

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016 Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør - 2-3 november 2016 Agenda Om Smart Strøm og status Muligheter for kunden Montasje og utstyr

Detaljer

Solenergi for landbruk

Solenergi for landbruk Solenergi for landbruk Hver time mottar jorda nok energi fra solen til å dekke vårt totale årlige energiforbruk! SINTEF Hver dag mottar takene våre store mengder energi fra sola som ikke blir utnyttet.

Detaljer

Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS. Klaus Livik. Nettkonferansen 2009 1. og 2.

Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS. Klaus Livik. Nettkonferansen 2009 1. og 2. Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS Klaus Livik Nettkonferansen 2009 1. og 2. desember Innhold Smart Grid en realitet, mulighet eller forbigående floskel?

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft 1. STATKRAFT 2. VINDKRAFT 3. VINDKRAFT I NORGE side 2 STATKRAFT KONSERNET 2008 Kraft produksjon, TWh 53.4 Av dette vind 0.6 TWh

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Strømtilførsel til brygga Alfa-II & Beta Strømsøyle Delta Strømfordelingsskap Omega kaisentral

Strømtilførsel til brygga Alfa-II & Beta Strømsøyle Delta Strømfordelingsskap Omega kaisentral Strømtilførsel til brygga Alfa-II & Beta Strømsøyle Delta Strømfordelingsskap Omega kaisentral * Nå gir vi 5 års garanti ved kjøp av nye El-Bjørn produkter. Gå inn på vår hjemmeside for å registrere deg

Detaljer

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming VANNBÅREN GULVVARME Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no Innhold Vannbåren gulvvarme 4 Variant

Detaljer

Arne Onshus. Oppgaveseminar i forbindelse med Agritechnica 2007. Landbruksteknikk og agronomi 2007. HIHM

Arne Onshus. Oppgaveseminar i forbindelse med Agritechnica 2007. Landbruksteknikk og agronomi 2007. HIHM Arne Onshus Oppgaveseminar i forbindelse med Agritechnica 2007. Landbruksteknikk og agronomi 2007. HIHM 1 Innholdsfortegnelse: Innledning 3 Sammendrag 4 Material og metoder 4 Resultater 5 Diskusjon 10

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER Håkon Egeland 28. Oktober 2011 NORDISK VANNKRAFT TWh/uke 6 5 4 3 2 1 0 Årlig nyttbar energitilgang 206 TWh, +/-52 TWh Årlig kraftproduksjon

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner Totalløsningen for et behagelig inneklima Bensinstasjoner Frico tilbyr totalløsninger for et behagelig inneklima på bensinstasjoner, så vel i butikken som i bilvaskehallen, i skap for luftkompressorer

Detaljer

Industrielle IT- løsninger.

Industrielle IT- løsninger. Industrielle IT- løsninger. Introduksjon Nordkontakt AS er en ingeniørbedrift med automasjon og informasjonsteknologi som spesialområde. Vi leverer produkter og tjenester på alle nivå i foredlingsprosessen,

Detaljer

GSM-R. [forside] Sikker og effektiv kommunikasjon for jernbanen. Foto: Øystein Grue

GSM-R. [forside] Sikker og effektiv kommunikasjon for jernbanen. Foto: Øystein Grue GSM-R Sikker og effektiv kommunikasjon for jernbanen [forside] Foto: Øystein Grue HVA ER GSM-R Hvorfor bygger Jernbaneverket ut GSM-R? GSM-R er et vesentlig bidrag til sikkerheten i togtrafikken. Mobilnettet

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 5 Banedivisjonen Regler for vedlikehold Utgitt:

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 5 Banedivisjonen Regler for vedlikehold Utgitt: Sporvekselvarme Side: 1 av 7 1 OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 2.1 Kontroll etter sporarbeid... 3 2.2 Beskyttelse mot indirekte berøring av utsatte anleggsdeler... 3 2.3 Kabler... 3 3 GRUPPESKAP... 4 3.1 Dokumentasjon

Detaljer

NÆRMERE VIRKELIGHETEN UTVIKLINGSPLANLEGGING MED BIM

NÆRMERE VIRKELIGHETEN UTVIKLINGSPLANLEGGING MED BIM NÆRMERE VIRKELIGHETEN UTVIKLINGSPLANLEGGING MED BIM Hvordan Linz i Østerrike ble banebrytende innen 3D byplanlegging 5 MINUTTER LESETID INTRODUKSJON 2 Linz en pioner innen 3D byplanlegging 3D-modeller

Detaljer

Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING

Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft internasjonalt

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

TECEone spyletoalett. Leveres fra 4 kvartal 2015.

TECEone spyletoalett. Leveres fra 4 kvartal 2015. TECEnyheter Våren 2015 TECEone Spyletoalett Perfekt intimhygiene med varmt vann TECE har nå integrert det tradisjonelle bidet til et toalett ved hjelp av moderne teknologi: Et rimelig spyletoalett ble

Detaljer

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene.

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. ELKOmatic - fornuft og komfort Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. Høyere komfort - Lavere strømforbruk Ett styringssystem er nok Du trenger

Detaljer

Ren energi Produksjon av elektrisk kraft i drikkevannsforsyningen

Ren energi Produksjon av elektrisk kraft i drikkevannsforsyningen Ren energi Produksjon av elektrisk kraft i drikkevannsforsyningen www.zeropex.com Ren energi Kombinert turbin/generator som erstatter trykkreduksjonsventiler www.zeropex.com ZEROPEX AS Zeropex AS er en

Detaljer