Produktnytt side Regjeringsvrideren og Bjorn A. Larsen. side Storebroren i Moss. side 4-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktnytt side 17-21. Regjeringsvrideren og Bjorn A. Larsen. side 10-12. Storebroren i Moss. side 4-5"

Transkript

1 42004 Regjeringsvrideren og Bjorn A. Larsen side Produktnytt side Storebroren i Moss side 4-5

2 524_Lasesmeden_4_ :27 Side 2 7LGHQ JnU RJVn L OnV RJ VLNNHUKHWVEUDQVMHQ 1RHQ SURGXNWHU VHU HQ VWUDNV RP HU JDPOH HOOHU Q\H $QGUH WLQJ YLVHU LNNH DOGHUHQ Vn W\GHOLJ RJ PDQ WURU NDQVNMH DW QRHQ YDUHU HYLJ 7ULR9LQJ 7ZLQ RJ 7ZLQ&RQWURO IRU LNNH n VQDNNH RP 7ZLQ &/,4 HU W\SLVNH HNVHPSOHU Sn DW GHW JMHOGHU n I OJH PHG L XWYLNOLQJHQ 6DPPHQ PHG $66$ $%/2< NRQVHUQHW KDU YL LQYHVWHUW L Q\H RJ EHGUH NRQWUROOWHNQRORJLHU RJ SDWHQWHUWH Q NNHOHPQHU VRP JLU ODQJW K \HUH VLNNHUKHW /D GLQH NXQGHU In GHO L GHQ Q\H WHNQRORJLHQ ZZZ WULRYLQJ QR $Q $66$ $%/2< *URXS FRPSDQ\

3 NL formannen har ordet Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder Desember 2004 NR ÅRGANG Redaktør: Marion Jensen Skribent fagstoff: Bård Eilif Hveding Annonser: NORSKE LÅSESMEDER Postboks Moss Tlf Fax Internett: Design og grafisk produksjon: RM grafika as Opplag: 3000 eks. Låsesmeden utkommer 4 ganger i året; mars, juni, september, desember Jeg vi først takke Anders og Jorunn Huseby som var vår lokale arrangør av NL årsmøtet på Rica Nidelven Hotell i Trondheim i høst. Hotellets beliggenhet og mat var helt i toppklasse, og alle så ut til å ha en trivelig weekend, så: Takk skal dere ha! Årsmøteprogrammet var fullpakket på lørdag, med stort engasjement fra NL deltagerne i work groups, årsmøte gjennomføring, og i den arrangerte paneldebatten. Styret i NL fikk mange gode ideer og innspill fra arbeidsgruppene, og heldigvis kunne styret fastslå at NL medlemmenes tanker, krav og behov stemmer godt med de sakene vi i styret jobber med og må sette fokus på fremover. Nå går året 2004 mot slutten, og rett på nyåret er det igjen Låsesmedtreff på Olrud. Det blir et tradisjonelt Låsesmedtreff, med nye kurs, leverandørutstilling, og hyggelig kollegialt og sosialt selskap. Nytt i år er at det skal avholdes et uoffisielt låsesmed NM for lærlinger under 22 år. Dette er en del av et nordisk samarbeid, med røtter fra en internasjonal tevling som har navnet Youth Skill Competition. Deltagerne skal arbeide med låsesmedoppgaver hele lørdagen, mens alle vi andre ekspertene skal være tilskuere og heiagjeng. Vinneren går videre til en nordisk konkurranse som skal avholdes i Stockholm i forbindelse med ELF kongressen i april Dette kan bli et skikkelig show, så nå er det bare å melde seg på til denne begivenheten. Vi trenger både deltagere og tilskuere! Den sendes NL-, DLF- og SLR-medlemmer, beslag- og låsgrossister, produsenter, banker, forsikringskontor, arkitekter, entreprenører, byggmestere, postkontor, borettslag, politikammere og lensmannskontor, og andre sikringsinteresserte grupper. Redaksjonen forbeholder seg rett til å redigere innsendte manuskripter og bilder. Foreningen NORSKE LÅSESMEDER stiftet i 1977; en landsdekkende forening av godkjente medlemsbedrifter VÅRE MÅLSETTINGER ER: heve forståelsen for fysisk sikring og kriminalforebyggende tiltak bevare og utvikle låsesmedhåndverket i takt med teknologisk utvikling av produkter og tjenester sikre tilgang til faget gjennom samarbeid om fagopplæring og lærlingeplasser kvalitetssikring av medlemsbedriftene gjennom opplæring og etterutdanning skape fornøyde kunder gjennom å tilby førsteklasses produkter og tjenester ANSVAR FAGKUNNSKAP SIKKERHET = trygghet og garanti for arbeidet I paneldebatten fikk både lokale brannmyndigheter og FG (forsikring) en god innføring i låsesmedens utfordringer i forhold til ulik praksis av lover og regler. Veldig viktig at disse instanser blir fortalt hvordan låsesmeden opplever hverdagen, og at det er stor frustrasjon over at låsesmeden blir kasteball og SvartePer i en kundesituasjon. Vi ønsker at krav og regler skal overholdes, men da trenger vi klare retningslinjer for å gjennomføre oppdragene. Dette ble en god debatt for det videre arbeid med våre to prosjekter: Brannklassifiserte dører og praktisering av FG krav. Innhold Benytter også anledningen til å ønske alle En God Jul og et Godt Nytt År! Storebroren i Moss side 4 NL årsmøte side 6 Brann, rømning og forsikring side 8 Bjørn A. Larsen, brukerens tillitsmann side 10 Spørsmål og svar fra arbeidslivet side 13 NL medlemsoversikt side 14 Mesterskap for lærlinger side 15 Med Vennlig hilsen Trond Wang Formann Produktnytt side Bransjenytt side Banklås og safer side 25 Medlemsnytt side 26-27

4 Storebroren Ikke mange andre bedrifter enn TrioVing kan arrangere fotballturnering på tre baner for de ansatte i egen park. Kanskje er det noe av det som er med på å gjøre bedriften til en av Norges beste arbeidsplasser? Pål Andreassen (tekst og foto) Forskningsinstituttet Great Place To Work Institue Norge har nemlig kåret Trio Ving til den fjerde beste arbeidsplassen i Norge i De ansatte karakteriserer selv bedriften sin som en solid, åpen og trygg bedrift, og enkelte mener til og med at barna deres drømmer om få jobbe på TrioVing i Moss når de blir voksne. Akkurat som de selv gjorde. Helt siden starten i 1864 har kjerneproduktene vært lås og beslag. Men selve TrioVing navnet kom ikke til før i 1971, da både Trio Fabrikker A/S i Oslo og Wilhelm Rosenvinge A/S i Moss ble overtatt av storkonsernet Christiania Spigerverk A/S, som slo dem sammen til ett selskap TrioVing A/S. Hovedkontoret og produksjonen holder for øvrig fortsatt til i de samme lokalene litt utenfor Moss sentrum. - Vi regner fortsatt Moss som hovedkontoret vårt. Men for å ikke tråkke noen på tærne sier vi at vi har et hovedstadkontor i Oslo, smiler Per Bakke, markedsdirektør i TrioVing og som til daglig har sin arbeidsplass nettopp i Oslo. Gode naboer I dag er TrioVing eid av gigantkonsernet ASSA ABLOY, og det hersker liten tvil om at TrioVing fortsatt er det ledende navnet på lås i Norge. - Vi kan vel si at vi er storebroren i markedet. Menigmann vil nok først og fremst ha et forhold til den mekaniske TrioVing-nøkkelen. Men mange tenker også på VingCard spesielt de som reiser en del når de hører TrioVing navnet, tror marketingssjef Fred Seierland som har vært hos TrioVing i imponerende 37 år. I 1995 ble VingCard utskilt som et eget selskap, men fortsatt deler de lokaler med storebroren i Moss. Og ikke bare lokaler. - De to selskapene deler også på enkelte maskiner, og lager deler til hverandre. Til sammen arbeider nærmere 400 mennesker i de to selskapene i Moss, forklarer Seierland. Fred Seierland og Per Bakke gjenspeiles i skinnende blanke Ving Card skilt i produksjonslokalene i Moss. 4 LÅSESMEDEN

5 i Moss Det er viktig å ha en god sylinder. Den kommer til å leve med i lang tid fremover, tror Fred Seierland. TrioVing er i dag delt opp i tre selvstendige aksjeselskap, TrioVing A/S, VingCard Produksjon A/S under holdingselskapet ASSA ABLOY NORGE, med VingCard som assosiert medlem og Låsgruppen A/S. I tillegg kommer over 60 sikkerhetssentre over hele Norge. På bøljan blå Seierland var med på bedriftseventyret med VingCard på slutten av 70-tallet, og legger ikke skjul på at suksessen, spesielt i USA, var med på å gjøre TrioVing til et internasjonalt navn. - Den gang var vi en del av Elkem og de var veldig interessert i å bli globalisert. De hadde god økonomi og brukte mange penger på å nå ut. Man kan nok si at VingCard ble en døråpner internasjonalt, sier Seierland. Skipslåser har også vært med på å gjøre TrioVing til et kjent navn i de fleste hjørner av kloden, og det var faktisk med låsesystem på store skip at TrioVing først bemerket seg internasjonalt, lenge før VingCard. Passasjerskip er i dag VingCards sterkeste markedsområde, opplyser Seierland. Internasjonalt samarbeid TrioVing har i alle år vært svært opptatt av funksjonell design, og har lagt stor vekt på at produktene deres både skal se bra ut og selvsagt fungere på best mulig måte. Men selv om man er opptatt av hvordan produktene ser ut, er TrioVing selvsagt minst like opptatt av innmaten. - Det absolutte hovedproduktet vårt er sylindere og alt som henger sammen med det. Det er en veldig stor og viktig del av vår virksomhet. Nøkler, sylindere og låssystemer det er vi eksperter på og det utgjør en vesentlig del av vår virksomhet. Jeg føler at vi er blitt veldig sterke på å tilby komplette løsninger for dørmiljøer og at vi er blant de beste i verden på det, mener Seierland. Det meste av produksjonen foregår fortsatt i lokalene i Moss, men en del av komponentene blir produsert i utlandet. Gjerne hos søsterselskap i ASSA ABLOY-konsernet. - Vi er ikke så kjempeopptatte av om vi produserer selv, eller et annet sted i konsernet. Kostnadsmessig er det tullete å starte en egen produksjon når vi kan kjøpe av en søsterbedrift. Det er totalløsningen vi er opptatt av å tilby, fastslår Bakke. Sylinderfokus Selv om de gammeldagse sylinderlåsene fortsatt er i flertall, er selvsagt TrioVing med på den elektroniske siden også. Det nye nøkkel- og sylindersystemet, Cliq er et godt eksempel på hvordan man samarbeider innad i ASSA ABLOY-konsernet. - Cliq er intet mindre enn en nyvinning og hadde vært vanskelig å gjennomføre som en enkeltstående bedrift, forklarer Bakke. Men TrioVing er ikke utelukkende opptatt av den elektroniske karusellen. Det er minst like viktig å utvikle og forbedre allerede eksisterende produkter. Som for eksempel sylinderen. - TrioVing er ikke bare opptatt av elektronikkbiten, vi skal ha med ordentlige fysiske systemer som holder døren igjen. Det er viktig å ha en god sylinder. Den kommer til å leve med i lang tid fremover, tror Seierland. Sikre systemer, sikker bedrift Like utenfor hovedporten til TrioVing har bedriften et eget skolebygg Sikkerhetsskolen. Hvor ikke bare folk i låsbransjen, men også andre kan lære om sikkerhet. - Dette er en del av at vi ønsker å kalle oss et kompetansesenter. På Sikkerhetsskolen har vi tre faste hovedkurs, pluss flere spesialkurs og vi henter ofte inn eksterne forelesere blant annet fra Forsvaret, forklarer Bakke. TrioVing opplever som alle andre i bransjen et økt fokus på sikkerhet, og er selvsagt opptatt av å levere de best tenkelige systemene. - Vi er veldig opptatt av løsninger i forhold til de gjeldende regelverk. Vi har valgt å bruke de engelske begrepene security og safety. Med det tenker vi security mot for eksempel kriminelle handlinger, og safety som sikkerhet for personer. Det er veldig viktig å ha med seg begge disse aspektene, mener Seierland og Bakke. LÅSESMEDEN

6 NL Årsmøte 2004 NLs årsmøte ble arrangert på Rica hotell Nidelven i Trondheim med Anders og Jorunn Husby som vertskap. 32 medlemmer var tilstede, med ledsagere, NL samarbeidspartnere og representanter fra de danske og svenske låsesmedforeninger på gjestelisten, var vi til sammen 65 deltagere. Tekst og foto M. Jensen Foreningen Norske Låsesmeder er en stadig voksende forening, det er nå 171 medlemmer, fordelt på firma, avdelings og personlige medlemmer. Det er en variert medlemsmasse, og for å sikre kvaliteten på arbeidet man utfører på vegne av medlemmene, hadde NL s styre invitert til brainstorming for å få fram gode ideer fra medlemmene. Temaene som var satt på dagsordenen var: - Hvordan anvende NL medlemskapet bedre i salg og markedsføringsarbeid? - Hvilke forventninger har medlemmene til NL s styre og administrasjon? - Hvilke forventninger bør NL s styre og administrasjon ha til medlemmene? Tre arbeidsgrupper kom fram med en rekke forslag og synspunkter, de fleste av dem i tråd med NL s strategi. NL s styre vil i løpet av våren 2005 sette fokus på ideene som kom fram under arbeidet. Årsmøtet Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, hvor styrets arbeid gjennom året presenteres for medlemmene i årsberetning, strategier og regnskap. Piratkopiering av systemnøkler, framdrift i prosjektene FG og brannklassifiserte dører, samt fagopplæring og mesteropplæring har vært hovedarbeidsområder for styret i Elektrokurs Teoretisk og praktisk Elektrokurs for låsesmeder ble gjennomført med 14 deltagere med meget godt resultat. Prosjektansvarlig har vært Bård Eilif Hveding, og kurset er gjennomført i samarbeid med NUSA og Egge videregående skole. Fagopplæring Stortinget godkjente opplæringsreformen i juni. Arbeidet med valg av utdanningsprogram og innhold i dette for framtidig låsesmedutdanning er i gang. En styringsgruppe med Marion Jensen (leder) Knut Kildahl og Bjørn Ørnung har ansvaret for å få fram kompetanseplattform og reviderte læreplaner. Målet er å få låsesmedteori- og praksis inn i undervisningen. Det er vedtatt å lage lærebok for låsesmedfaget uansett om dette målet innfris eller ikke. Læremateriell skal utveksles gjennom samarbeid i Nordkey. Låsesmedfaget vil synliggjøres med gjennomføring av Youth Skill SESAM Samhold, Entusiasme, Selvinnsikt, Anerkjennelse og Motivasjon SESAM Lederutviklingsprogram for Norske Låsesmeder SESAM Samhold, Entusiasme, Selvinnsikt, Anerkjennelse, Motivasjon Programmet er utviklet i samarbeid med Lederutviklingsprogram for Norske Låsesmeder I samarbeid med Stiftelsen Nordnorsk Lederutvikling, NNL, er det utarbeidet et program for lederutvikling for Norske Låsesmeder. Målet er på lang sikt å gi medlemmene mulighetene til å bli like gode ledere som håndverkere. Programmet gjennomføres i løpet av to år, med fem samlinger. Oppstart våren 2005: Samling 1 Salizbury 30.mai - 2.juni Samling 2 Norge 29.aug - 31.aug Samling 3 Barcelona 4.okt - 7.okt 2006 Samling 4 Norge 13.feb - 17.feb Samling 5 Vilnius 5.juni - 8.juni Tidspunktene er valgt på bakgrunn av temaene, stedene/rammene vi skal jobbe i, samt klimamessige forhold. Kursbrosjyre og påmelding: NL sekretariat, tlf / 6 LÅSESMEDEN

7 Under festmiddagen fikk avtroppende styremedlem Gunnar Kvarsvik overrakt NLs gullnøkkel av formann Trond Wang. Nye NL medlemmer i 2004, fra venstre Lars Kristoffersen, Roy Selstad, Espen Hagen Hansen og Eirik Hallberg. Thomas André Bratsberg og Karl Thomas Klev var ikke tilstede. Competition uoffisielt Norgesmesterskap og Nordisk mesterskap for lærlinger i ( Se side 15.) Mesterordningen Pr. i dag er det 85 låsesmeder med mesterbrev i Norge. Målet er at samtlige medlemsbedrifter skal ha minst èn mester i bedriften. Styret vil fortsatt jobbe for en streng kvalitetssikring av de mesterbrev som allerede er ute, samtidig som vi planlegger å sette stor fokus på bruk av Mestermerket i markedsføringen av NLs medlemmer. Årsmøtefest Når alle avgjørelsene er fattet, og planene for videre arbeid er diskutert, er det duket for fest. Vertskapet Anders og Jorunn Husby har all grunn til å være fornøyde med sine anstrengelser for årsmøtet. Maten var nydelig, servicen topp, historiene morsomme og gjestene blide og fornøyde, spesielt de som mottok godkjennelsesbeviset for NL medlemskap. Valg av NL styre 2005 Formann: Trond Wang Nestformann: Knut Kildahl Kasserer/styremedlem: Finn Jonstang Styremedlemmer: John Erik Myhre Ingeborg Haukerud Børge Marvik LÅSESMEDEN

8 Rammebetingelser Forsikringsselskapenes krav til innbruddssikring Brann i diskotek 63 mennesker omkom Dør i rømningsvei FG-krav Brannkrav Rømningskrav Bygningsforskrifter Kundekrav Dører Låsenheter Beskyttelsesklasser B1, B2, B3 Sikringsutstyr Beslagløsninger Natt til 30. Oktober 1998 brøt det ut brann i et diskotek i Gøteborg. Brannvarslingssystemet slo ikke ut og disc-jockeyen måtte varsle brannen over høyttaleranlegget. Rømningsveiene ut fra lokalet fungerte ikke tilfredsstillende og 63 ungdommer omkom. To personer er tiltalt for å ha tent på. Problemstillinger og løsninger - brann, rømning og for Under NL s årsmøte i Trondheim ble det avholdt en paneldebatt med temaene brann, rømning og forsikring. I anledning av at NL de siste par årene har igangsatt to prosjekter for henholdsvis brannklassifiserte dører (BKD) og forsikringsselskapenes B krav gjeldende avlåsing, - prosjekter som Ørnung nå har fått ansvaret for å videreføre, fant man det formålstjenelig å gjennomføre en slik debatt. Det eksisterer flere reelle problemstillinger NL låsesmedene ønsker nærmere belyst og forsøkt løst, slik at de i sitt daglige arbeide best kan utføre sine gjøremål i henhold til lover og regelverk. Etter en innledende runde hvor Ørnung kort belyste fakta og en del problemstillinger, hvor hver av representantene i panelet orienterte og ga eksempler innen hvert sitt felt, startet en debatt hvor de rundt 60 deltagere fra hele landet var sterkt engasjert. NL s utfordring innen disse to prosjektene er kort fortalt: Fra venstre Jan Petter Nordstrand, TrioVing, Einar Nyberg, Trondheim brannvesen og Hans Erik Andersen If, bidro til å belyse forholdende gjeldende lås og beslag til branndører med og uten rømnings og forsikringskrav. I panelet satt representant for Trondheim brannvesen, Einar Nyberg, forsikringsselskapet If, Hans Erik Andersen, TrioVing, Jan Petter Nordstrand, NL, formann Trond Wang og nestformann Knut Kildahl. Møteleder var seniorkonsulent Bjørn Ørnung fra NL. BKD prosjektet: Sertifiserte brannklassifiserte dører som er installert i eksisterende bygninger. Eier eller bruker av bygget får behov for å endre eller montere tillegg lås og/eller annet beslagutstyr. Hvordan utføre dette uten å komme på kant med lover og regelverk? 8 LÅSESMEDEN

9 Sikre fri vei ut Slå ut i rømningsretningen Minimum fri bredde: 90 cm RK 1, 2 og cm RK 3, 5 og 6 1 cm pr. person Åpnes innenfra uten nøkkel Vrider / nødvrider RK 1-4 Ett greps åpning RK 5 og 6 Mulig å rømme tilbake Dør til rømningsvei Rømningsretning Mulig å rømme tilbake Panikkbeslag Risikoklasse 5 og 6 Med ett grep Uten bruk av nøkkel Låsing av rømningsvei Lokalene bemannet Lokalene ubemannet Illustrasjoner: Trio Ving as. NL Støttegruppe sikring NL har gode forbindelser med flere leverandører og samarbeidspartnere. Et representativt, lite utvalg av disse inngår i NL Støttegruppe: Jan Andre Mikalsen Atle Knudsen Odd Møller Bewator AS Dorma Norge AS Møller Undall AS FG prosjektet: Hvordan sikre at gjeldende B-krav for de respektive kunder (forsikringstagere) kan dokumenteres i henhold til vedkommende forsikringsselskaps krav. Utfordringen blir å beskrive en tilstandsrapport, og om nødvendig en tiltaksrapport. Videre å få satt i system et enkelt administrativt system som sikrer at kunden, dvs. eier/bruker av bygget, får et dokument som viser at arbeidet er utført av en NL låsesmed; kvalifisert fagarbeid. Det samme dokument; tilstands- og tiltaksrapport, kan kunden oversende sitt forsikringsselskap. Bjørn Ørnung presenterte under debatten et utkast til en tilstands og tiltaksrapport: TT- Rapport. If`s representant Hans Erik Andersen, samt det øvrige panel og forsamling ga uttrykk for at en slik TT- Rapport, vil være et verdifullt hjelpemiddel for alle aktørene; den enkelte kunde, forsikringsselskap og NL låsesmed. Det fremkom flere synspunkter om hva TT- Rapporten burde omfatte. Disse verdifulle råd ble notert og videre arbeid med TT- Rapporten fortsetter. Red. Fred Seierland Per Rasmussen Bjørn Ørnung (leder) TrioVing a.s. Sikkerhetsgrossisten AS Formålet med opprettelsen av gruppen er at NL skal kunne tilføres bistand, råd og veiledning i forbindelse med ulike prosjekter og saker som NL arbeider med. Gruppens medlemmer har stor kompetanse innen bransje, fag og produkter. Gruppen har solid erfaring når det gjelder lover og regler på områdene brann, rømning og forsikring relatert mot låser, beslag og adgangskontrollsystemer. NL Støttegruppen har samlet sett et stort nettverk med kontakter mot aktuelle premisseleverandører. Støttegruppen arbeider med flere aktuelle saker, blant annet et prosjekt gjeldende brannklassifiserte dører og et gjeldende forsikringsselskapenes B-krav. I denne forbindelse er planen å få utarbeidet en tilstands, - og tiltaksrapport (TT- Rapport) som alle medlemsbedriftene innen NL kan benytte og som gir kunden, dvs. eier / bruker av bygget et dokument som viser at arbeidet er utført av en NL låsesmed; kvalifisert fagarbeid. Det samme dokument, TT-Rapporten, kan kunden også oversende sitt forsikringsselskap. Det tas videre hensyn til rømnings, og brannsikkerhet, og skjemaet kan også benyttes i forhold til brannmyndighetene. Ørnung/NL Støttegruppe vil i det videre arbeidet med prosjektene også konsultere produsenter av brannklassifiserte dører og representanter for brannmyndighetene. NL LÅSESMEDEN

10 Jakten på norske beslagdesignere: BJØRN A. LARSEN, BRUKERENS TILLITSMANN Det var egentlig Ole S. Trodal som vekket min interesse for noen år tilbake lenge før jeg hadde tenkt å skrive om beslagdesign. Ole driver arkitektkontor på Sandnes og er alltid positivt engasjert. Bjørn A. Larsen har laget en vrider for TrioVing, kan du skaffe den? sier han. Litt irritert over at en arkitekt visste noe om TrioVing som jeg ikke visste reiste jeg hjem og gravde. Jeg fant 2155 eller Regjeringsvrideren som den også kalles, en vrider jeg hadde solgt og montert i mer enn to tiår uten å vite at det var en vrider som i 1957 fikk en internasjonal designpris. I jakten på designere i norsk og skandinavisk beslagdesign var det derfor klart at prof. Bjørn A. Larsen måtte avlegges et besøk. Tekst og fargefoto: Bård Eilif Hveding MODERNE OG KLASSISK I en eldre murgård i etablert strøk mellom Slottet og Majorstuen bor Bjørn (f. 1926) og hans livsledsager Kariin. Inngangspartiet og trappegang er moderne og funksjonelt med ståltrapper og harde flater en for meg uventet kontrast til byggets ellers klassiske stil. Kom helt opp - sa det på hustelefonen. Øverst er det en oransje malt dør med, selvfølgelig, 2155 vrider. Så langt litt kaldt? Jeg hadde lurt på hvordan en av nestorene i norsk industridesign hadde det hjemme. Det har slått meg at dagens interiørblad der alt skal være funkis og tidløst ofte har bolig reportasjer der det hele er så sterilt og upersonlig at en lurer på om det er mulig å bo der i hvert fall med barnefamilier. Toppleiligheten er lys og varm og bebodd. Vinduer og lys også i tak, åpne 10 LÅSESMEDEN

11 løsninger, der reoler og skap er deler rommene. Møbler tegnet av Larsen, men også av tidligere kolleger som han ikke nøler med å skryte av. Kunst, bøker, treverk og tekstiler og en god velkomst. Jeg satte meg ned i sofaen som han hadde designet for Det Norske Veritas (DNV) den skulle være et resepsjonsmøbel men han sa selv at det gikk godt an å hvile middag i den. SNEKKER Larsen forteller at han begynte i snekkerlære i 1940 og gikk på Statens Kunst og Håndverksskole (SHKS) om kveldene han var tidlig bevisst på at han skulle jobbe med design. Han avlegger sin svenneprøve i frigjøringsdagene i 1945 og går videre på skolen, som en av de yngste i klassen. Hans diplomoppgave, en OBOS leilighet på Ryen blir lagt merke til. Etter å ha vært vikar for sin egen lærer begynner han å undervise fast i Han kommer også inn i kretsen rundt Arne Korsmo, en av de mest toneangivende arkitekter og designere på 1900-tallet. Korsmos kontor trekker til seg interessante mennesker som Sverre Fehn og dansken Jørn Utzon (sistnevnte tegnet operahuset i Sydney). Larsen deltar med møbeldesign, som blant annet får hederlig omtale på en utstilling i Museum of Modern Art. Internasjonal aktivitet for å fremme norsk og skandinavisk design har kanskje aldri vært større enn på 50- og begynnelsen av 60-tallet en epoke gjerne kalt Gullalderen. TRIO OG DESIGN Trio fabrikker feirer sitt 50 års jubileum utlyser til designkonkurranse rundt Trio var kanskje den beslagfabrikk i Norge som mest benyttet designere til sine produkter, Grorud og Wilh. Rosenvinge (Ving) var mer passive. Larsen vinner sammen med Tias Echoff. Larsens bidrag blir 2166, tommelfingeren som han selv kaller den. Ytterdørsvrideren ble en best selger langt inn på 60-tallet og er faktisk veldig god å gripe og ta i. I årene som fulgte hadde Larsen et fruktbart samarbeid med Trio, og kronen på verket kom til Regjeringskvartalets nye bygg, som stod ferdig da Gerhardsens dannet regjering i Det var 2155 vrideren og derav klengenavnet, den eneste vrideren som TrioVing fremdeles produserer. Den ble første gang levert i børstet messing. På Triennalen, Milano (olympiade for design og form), 1957 vinner vrideren gullmedalje. Larsen lager flere vridere og vindusbeslag for Trio som var i produksjon i flere år. FANTASTISKE HÅNDVERKERE Larsen lagde sine modeller i tre. Han forteller at de som på Trio skulle lage støpeformer og verktøy målte hver millimeter, og tegnet nøyaktig ned hans tremodeller med imponerende presisjon. I Stavanger havn hadde de en teststasjon for overflatebehandling og holdbarhet kanskje en god ide for flere av dagens svenskevridere som lages i innlandet der det aldri har vært et saltmolekyl i luften. ALLSIDIG Som interiørkonsulent og industridesigner har han satt tydelige spor etter seg. Han var i mange år engasjert av Emaljeverket (Evalet) som konsulent. Han har designet ovner, hvitevarer, møbler og interiør. Aktiviteten vokser og Larsen vinner i 1970 Bransjerådet for Møblers konkurranse. Dette gav grunnlaget for at de premierte møbler ble satt i produksjon av Hov-Dokka og brukt på DNVs nybygg på Høvik. Dette gav også oppdrag på alle innvendige bygningsdetaljer, belysning og utearealer. Hov- 2168, 2166, Vridere som har vært produsert av Trio Ving. Sist nevnte er fremdeles i produkjon Dokka fikk også fart på sakene, som siden 1976 har produsert møbler for alle DNV kontorer verden over. Det offentlige Norge brukte også disse norske møblene, bl.a. Norges Bank, regjeringen mv. Larsens firma vokste fra å være en ansatt i 1970 til 20 mann på 90 tallet i et samarbeid med Meyer og Øvergaard som hadde et stort antall oppdrag. De tegnet bla. en elektrisk varebil, som ble produsert i tre eksemplater. BRUKERENS TILLITSMANN Han har et pragmatisk forhold til møbler, og mener selv at han er den minst filosofiske av sine samtidige kolleger og kaller seg brukerens tillitsmann. Han sier selv at han ikke har tegnet til stas det skal fungere! Når han fikk et oppdrag lagde han en modell, ikke som mange andre flere utgaver og kompromisser. Rett på sak funksjon gir form. Med tanke på stas det er ikke slik at god funksjon ikke gir produkter som ikke kan være en fryd for øyet. Her kan en nevnte i fleng: stolene til Det Norske Teater, 2155 vrideren eller hans arbeider med møbler, parasoller og utvendige detaljer på Studenterlunden. LÅSESMEDEN

12 Bjørn lagde sine modeller i tre. ORGANISASJONSMANN MED ÆRESBEVISNINGER I dag er han medlem av GIG, (Gamle Interiørarkitekters Gruppe). Han var tidlig på 60-tallet med på å starte forløperen til det som i dag er Norsk Form, og har mottatt flere priser både i og utenfor Norge. Han har undervist i møbelkomposisjon og hjeminnredning ved SHKS fra 1948, som timelærer og overlærer og fra 1988 som professor II. Ved siden av en meget allsidig praksis som møbel- og industridesigner, som ga ham en rekke priser i inn- og utland, bl.a. Jacob-prisen i 1976, har han også virket i faglige styrer, råd og utvalg. Han var styreleder i Landsforbundet Norsk Form frem til I 2002 fikk mottok han Norsk Forms hederspris for sitt arbeid for å utvikle designermiljøet i Norge. Dette er en mann som ikke bare har bidratt til å tegne for seg selv, men også skape et miljø der nye talenter kan få et godt arbeidsgrunnlag. HÅP FOR NORGE PÅ DESIGNHIMMELEN Jeg spør hvorfor danskene er så mye bedre enn oss til å selge sine design og designere. Han refererer til en diskusjon om temaet med mannen bak de kjente PH lampene, Paul Henningsen, som mente at industriledere i Danmark omgås kunstnere og designere i sitt sosiale liv der kunstnerne hadde en viss makt over lederne i bedriftene noe det kom nye godt ut av. Bjørn A. Larsen har ellers god tro på norsk design i fremtiden Norge har på flere områder gjort seg bemerket internasjonalt etter 1945, som fredsmeglere, oljenasjon og på idrettsfronten positive elementer som er med på å selge landet. Han sier til slutt at oljevirksomheten ikke bare er av det gode da den, på samme måte som med IT virksomheter, lett lar de økonomiske hensyn overskygge de estetiske og myke verdier i samfunnet. Jeg avslutter med å ta bilde av Bjørn og Kariin, det er et mykt bilde. UTFORDRINGEN TIL BRANSJEN TrioVing utfordres med dette til å sørge for en fortsatt produksjon og aktiv markedsføring av 2155 vrideren. Sett gjerne navn på designeren i katalogen og fortell alle arkitekter og låsesmeder at dette er en gullvinner. Til låsesmeder og arkitekter: ikke bytt den ut med moderne billigvare og dekkilt. Vrideren holder helt til mål! kilder: Norwegian Industrial Design (1963) (sort hvitt bilder) 12 LÅSESMEDEN

13 Rådgiver cand. jur. Odd Bjørnås, Håndverksbedriftenes Landsforening - tilsluttet NHO - svarer på SPØRSMÅL FRA ARBEIDSLIVET arbeidsrettslige spørsmål. DETTE LURER VI PÅ EGENMELDING VED ARBEIDSUFØRHET Daglig leder i en bedrift har tatt kontakt for å få informasjon om de mest sentrale lovreglene om ansattes rett til å bruke egenmelding ved sykdom. Dessuten ber hun om å bli informert om reglene når det gjelder tap av retten til å bruke egenmelding. Hun opplyste at bedriften ikke har inngått Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv, slik at den ikke er en såkalt IA-bedrift. Innledningsvis nevnes at arbeidsgiveren skal betale sykepenger til arbeidstakeren i et tidsrom på opptil 16 kalenderdager når vedkommende er syk (arbeidsgiverperioden), jf. folketrygdlovens Det fremgår av lovens 8-23 hva som menes med egenmelding. Ifølge bestemmelsene må arbeidstakeren melde fra til arbeidsgiveren i arbeidsgiverperioden, skriftlig eller muntlig, om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. Arbeidstakeren må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å få rett til å nytte egenmelding, jf. lovens I arbeidsgiverperioden kan egenmelding nyttes for opptil tre kalenderdager om gangen, jf Et lite eksempel kan belyse disse reglene: En arbeidstaker bruker egenmelding for torsdag og fredag i en uke. Vedkommende arbeider fem dager denne uken, slik at lørdag og søndag er arbeidsfrie dager. Hvis arbeidstakeren fortsatt er syk mandagen etter, kan det kreves dokumentasjon i form av sykemelding fra lege når det gjelder denne dagen. Dette innebærer med andre ord at lørdag og søndag tas med ved beregningen av antall kalenderdager. Dersom arbeidstakeren ikke legger frem legeerklæring etter slikt fravær i tre kalenderdager, faller retten til sykepenger bort for egenmeldingsperioden, med mindre arbeidstakeren har vært forhindret fra å søke lege og det kan godtgjøres at vedkommende har vært arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt, jf Det fremgår også av 8-24 at ved nytt sykefravær innen 16 kalenderdager, regnes tidligere fraværsdager uten legeerklæring med. Når en arbeidstaker har brukt tre egenmeldingsdager i løpet av 16 kalenderdager, må vedkommende arbeide i 16 kalenderdager sammenhengende før det kan brukes egenmelding på nytt. Når det gjelder egenmeldingsperioder, kan disse ha en varighet på fra én til tre dager. Dersom for eksempel en arbeidstaker har ett sykefravær som varer én dag i den ene uken, og dessuten ett fravær som varer én dag i uken etter, slik at disse to sykefravær er innenfor en periode på 16 kalenderdager, regnes dette som to egenmeldingsperioder. Ifølge 8-27 kan egenmelding benyttes for fravær opptil fire ganger i løpet av en periode på 12 måneder. Det fremgår av 8-27 at dersom en arbeidstaker i løpet av 12 måneder har hatt minst fire sykefravær uten å legge frem legeerklæring, kan en arbeidsgiver bestemme at arbeidstakeren for fremtiden ikke lenger skal bruke egenmelding. En arbeidsgiver kan også bestemme at en arbeidstaker skal miste retten til å benytte egenmelding før vedkommende har brukt fire egenmeldinger. Det siste gjelder hvis arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom. Ifølge 8-27 skal arbeidstakeren ha anledning til å uttale seg om grunnen til fraværene før arbeidsgiveren treffer sin beslutning. Dersom arbeidstakeren har tapt retten til å bruke egenmelding, skal arbeidsgiveren vurdere beslutningen på nytt etter seks måneder. GEZE TSA160 IS slagdørautomatikk med integrert mekanisk koordinator Godkjent brukt på branndører. Kan leveres med standardarm eller glideskinne. Produseres ut fra kundens ønsker. Kan leveres med dørlukker under dekkappe på skåtefløy. Kort montasjetid pga. enkel oppbygging. Ferdig koblet mellom automatene. Finnes på lager i Norge. For mer informasjon kontakt: GEZE Scandinavia AB avd. Norge, Postboks 63, 2081 Eidsvoll Telefon: Telefaks: LÅSESMEDEN

14 Godkjente firmaer pr. 1. desember 2004 ALTA Thermoglass AS Betongvn. 1, Pb Elvebakken 9507 Alta Tlf Fax ARENDAL Arve Karlsen Pb. 1630, 4857 Arendal Tlf Fax ASKER Låsservice AS Billingstadsletta 14, Pb Nesbru - Tlf BERGEN Bergen Låsservice AS Kollåsen 1, Pb. 227, 5871 Bergen Tlf Fax Låsgruppen Wilhelm Nielsen AS Fabrikkgt. 3, 5059 Bergen Tlf Fax Døgnservice: Låsmesteren AS Kanalvn. 54, 5068 Bergen Tlf: Fax: Låsservice A/S Pb. 100 Rådal, 5857 Bergen Tlf Fax BODØ Låssenteret Bodø AS Bankgt. 9, 8005 Bodø Tlf Fax BÆRUM Trygge rom Info-Rama, Sandviksvn. 184, 1337 Sandvika Tlf Fax DRAMMEN Låsgruppen Drammen AS Nedre Storgate 37, 3015 Drammen Tlf Fax Møller Undall AS Hamborggt. 21, 3018 Drammen Tlf Fax ELVERUM Lås & Sikring AS Svartbekkvn. 85, 2411 Elverum Tlf Fax FREDRIKSTAD Fredrikstad Butikkmontering Lås og Nøkkelservice AS Sjømannsgt. 15, 1607 Fredrikstad Tlf Låsgruppen Fredrikstad AS Stabburvn. 16,1617 Fredrikstad. Tlf Fax GJØVIK b&t Låsservice as Kallerudsvingen 5, 2815 Gjøvik, Tlf Fax Låssmeden Gjøvik AS Alfarvn. 22, 2816 Gjøvik Tlf Fax HALDEN Låsgruppen Fredrikstad, avd. Halden Oscars gt. 1, 1771 Halden Tlf Fax HAMAR b&t Låsservice as Hamar Pb Midtstranda, 2306 Hamar Tlf Fax HARSTAD Låsservice Nor as Mercurvn. 6, 9408 Harstad Tlf Fax HAUGESUND Glass & Låsservice as Karmsundgt. 176, 5527 Haugesund Tlf Fax Sikring & Låseservice A/S Raglamyrvn. 11, 5536 Haugesund Tlf Fax HOKKSUND Eiker Lås-service AS Sundmoen Næringsområde 3301 Hokksund Tlf Fax Servicetlf HØNEFOSS Brann & Låsservice Hønengt. 25, 3513 Hønefoss Tlf Fax JESSHEIM Ingeborg Beslag og Låssystemer Holmstubben 3, 2051 Jessheim Tlf Fax KONGSBERG Byggsikkerhet A/S Herman Foss gt. 3, 3611 Kongsberg Tlf Fax KONGSVINGER Ingeborg Beslag & Låssystemer Storgt. 2-4, 2212 Kongsvinger Tlf Fax KRAGERØ Låsspesialisten Kragerø AS P. A. Heuchsgate 12, 3770 KRAGERØ Tlf Fax KRISTIANSAND Norlock AS, Lås & Nøkkel service Rådhusgt. 55, P.b. 55 Posebyen 4661 Kristiansand Tlf Fax Låsmontøren Gransangerveien KRISTIANSAND S Tlf.: Fax: KRISTIANSUND Norsk Låsservice AS Industrivn. 13, 6517 Kristiansund Tlf Fax LARVIK Låsesmeden Larvik AS Haraldsgt. 6, 3256 Larvik Tlf Fax Servicetlf LILLEHAMMER b&t Låsservice as Korgvn. 33, 2609 Lillehammer Tlf Fax Låsesmeden AS Industrigt LILLEHAMMER Tlf Fax LILLESTRØM Karl Jensen Lås og Nøkkel service Nittedalsgt. 12, 2000 Lillestrøm Tlf Fax LOFOTEN Låseservice Havnegt. 13, 8372 Gravdal Tlf Fax LØRENSKOG Brann & Sikkerhetsforum AS Lørenskogveien 75, 1470 Lørenskog Tlf Fax MO I RANA Nordland Lås & Sikkerhet AS Midtre gate 4, 8624 Mo Tlf Fax MOLDE Norsk Låsservice AS Fannestrandvn. 55, 6415 Molde Tlf Fax MOSS Lexow A/S, avd. Lexow Låsservice Jeløygt 8, 1532 Moss Tlf Fax Vakttlf MYSEN El-LÅS AS Vandugbakken 7, 1850 Mysen Tlf Fax NAMSOS Lås & Sikring AS Abel Meyers gate 21, 7800 Namsos Tlf Fax NITTEDAL Myhre Lås og Mekaniske Verksted as Stasjonsvn. 70, 1482 Nittedal Tlf Fax ODDA Glass & Låsservice A/S Bustetungt. 4, 5750 Odda Tlf Fax OSLO Alarm & Låsservice - Rolf A. Hemer AS Sannergt. 32, 0557 Oslo Tlf Fax Eiendomssikring A/S Strømsvn. 266, 0668 Oslo Tlf Fax Groruddalen Låsservice Bergensvn. 4 B (Grorud Senter), 0963 Oslo Tlf Fax Låsgruppen Oslo AS Essendropsgt. 7, 0368 Oslo Tlf Fax Låshuset Larsens Eftf. AS Dronningens gt. 32, 0154 Oslo Tlf Fax Låsmester 1 Kjølberggt. 23, 0653 Oslo Tlf Fax Døgnvakt Låsspesialisten AS Grefsenvn. 15,0482 Oslo Tlf Fax Låssystemer A/S Tvetenvn. 164, 0671 Oslo Tlf Fax Låsteknikk AS Stensbergt. 20, 0170 Oslo Tlf Fax Morten s Låsservice Rugveien 15, 0679 Oslo Tlf Fax Møller Undall AS Tvetenvn. 152, 0671 Oslo Tlf Fax Norsk Nøkkelservice A/S Sinsenvn. 4, 0572 Oslo Tlf Fax Oslo Lås og Nøkkelfix AS Jens Bjelkes gt. 37, 0578 Oslo Tlf Fax R. Nygaard A/S Lås og Nøkkelservice Bernt Ankers gt. 4,0183 Oslo Tlf Fax Safe Tec A/S Lås- & Nøkkelservice Thv. Meyers gt. 58, 0552 Oslo Tlf Fax Servicesentralen Lås og Nøkkel A/S Neuberggt. 21, 0367 Oslo Tlf Fax Vakt Service Alarm & Lås AS Nydalsveien 15, 0484 OSLO Tlf Fax Døgnvakt Vrio Lås & Nøkkel A/S Chr. Krogs gt. 2, 0186 Oslo Tlf Fax PORSGRUNN Brann- og sikringservice AS Gimlevn. 1, 3915 Porsgrunn Tlf Fax RISØR Ingvaldsen Låsservice Vika, 4993 Sundebru Tlf Fax SANDEFJORD Lås & Prosjektservice AS Raveien 224, 3242 Sandefjord Tlf Fax Låsgruppen Drammen AS, avd. Sandefjord Nedre Movei 4, 3215 Sandefjord Tlf Fax SANDNES Sikring & Låsservice Stavangervn. 36, 4313 Sandnes Tlf Fax Døgnservice: SARPSBORG EL-Lås AS, avd. Sarpsborg Hundskinnveien 98, 1711 Sarpsborg Tlf Fax Holmens Eftf. Lås og Nøkkelservice Pellygt. 32, 1706 Sarpsborg Tlf./fax SKI Follo Lås og Glass-sikring AS Jernbaneveien 2, 1400 Ski Tlf Fax SKIEN Lås & Beslag AS Melumveien 2, 3730 SKIEN Tlf Fax Låshuset AS Grimsøy Plass 7, 3730 Skien Tlf Fax STAVANGER Låsgruppen Stavanger AS Forusbeen 80, 4033 Stavanger Tlf Fax Marvik Service AS Fritjof Nansensvei 45, 4019 Stavanger Tlf Fax Stavanger Låsservice Zetlitzvn. 2, 4017 Stavanger Tlf Fax STEINKJER Følstad & Jørgensen A/S Sjøfartsgt. 3, 7725 Steinkjer Tlf Fax STORD Glass og Låsservice AS Vabakkjen 6, 5411 Stord Tlf Fax STRØMMEN Romerike Lås-Service Strømsvn. 48/50, 2010 Strømmen Tlf Fax TROMSØ Nøkler & Lås AS Storgt. 110, 9008 Tromsø Tlf Fax Tromsø Låsservice AS Strangt. 144, 9008 Tromsø Tlf Fax TRONDHEIM Beslag-Consult A/S Industrivn. 57, 7484 Trondheim Tlf Fax Låsgruppen Trondheim AS Olav Tryggvasonsgt. 30, 7011 Trondheim Tlf Fax SystemSikring A/S Klæbuvn. 138, 7031 Trondheim Tlf Fax TØNSBERG Alarmkompaniet A/S Slagenvn. 13, 3110 Tønsberg Tlf Fax Vakt Service Alarm & Lås Vestfold AS Kilengt. 10, 3117 Tønsberg Tlf Fax VERDAL P. A. Elektro AS Asbjørnsens gt. 1, 7650 Verdal Tlf Fax ÅLESUND Møre Beslag A/S Moa Syd, Spjelkavik, 6022 Ålesund Tlf Fax Medlemmenes e-post og finner du på

15 Uoffisielt Nordisk Mesterskap for Låsesmedlærlinger I april 2005 skal det være ELF Convention på Sheraton hotell i Stockholm. I forbindelse med dette arrangementet vil det bli avholdt uoffisielt Nordisk Mesterskap for låsesmedlærlinger som er yngre enn fylte 22 år i løpet av Konkurranse skal inneholde: Nymontering av elektromekanisk lås med gjennomboring og karmoverføring. Montering av biometrisk adgangskontroll med tilkobling, Montering av dørlukker, sylinder og beslag. Tilvirking av nøkkel etter gammel lås. Arbeidsklær kan brukes med firmaets egen reklame på bukse og bryst på ryggen vil det bli satt på nasjonens flagg. Eget verktøy skal brukes, men fres er ikke tillatt. Bedømmelsen av prøvene vil utøves av en sensor fra hvert av deltagerlandene. Uoffisielt Norsk Mesterskap på Olrud 29. januar For å utpeke Norges representant i Nordisk vil vi avholde en uttakning blant medlemsbedriftene i NL. Dette vil foregå på Olrud i forbindelse med Låsesmedtreff, og lærlingene konkurrerer i de samme øvelsene som i Nordisk mesterskap. Bedømmelsen av de norske prøvene vil utøves av tre sensorer med bakgrunn fra prøvenemndsarbeid. De to beste av lærlingene premieres med deltakelse og opphold/reise til det Nordiske Mesterskapet i april 2005, og kanskje enda flere overraskelser venter på lur! Har du en lærling du vil skal høste ære og berømmelse for seg selv og ditt firma? Kast deg rundt med påmelding til NLs sekretariat! Frist for påmelding er NL-kurskomité Produktnytt Mini safe med kodelås Norsk Nøkkelservice tilbyr oppbevaringsboks; Mini safe med kodelås til bil/camping/båtbruk. Enheten er i A4 størrelse, og har en ramme som kan skrues fast i underlaget. I åpen stilling kan den lett frigjøres fra rammen. Det er enkelt å legge inn en personlig kode. Oppbevaringsboksen er utstyrt med en sylinder som overstyrer kodelåsen. Ta kontakt med Norsk Nøkkelservice AS for nærmere informasjon. LÅSESMEDEN

16

17 PRODUKT NYTT Fingeravtrykk Codoor - Nå kan du glemme nøklene! Med Fingeravtrykk Codoor FP5000 er det nok å legge fingeren på leseren for å låse opp døren. Samtidig innebærer den avanserte fingeravtrykk avlesningen at sikkerheten holder høyeste klasse. Teknikken bygger på at fingeravtrykk leses og lagres i minnet. Sensoren i Codoor FP5000 er av kapasitiv tredimensjonal type, hvilket innebærer at den søker et antall unike punkter, som får en verdi på hver eneste persons fingeravtrykk. Når samme finger igjen plasseres på leseren, skjer en registrering som verifiseres mot minneposisjonene. Om dette stemmer overens åpner låsen. Verifiseringen av et fingeravtrykk på FP5000 tar mindre enn ett sekund. FP5000 er beregnet for kontordører, konferanserom, lager, datarom, garderobe - en god løsning for alle typer innvendige dører hvor man på en smidig måte vil begrense adgangen. High-tech design og robust kapsling i rustfritt stål gjør at den passer inn i de fleste dørmiljøer. Fingeravtrykk Codoor FP5000 er batteridrevet og komplett med fingeravtrykkleser, mekanisk låsing og strømforsyning i ett. Man behøver derfor ikke å dra kabel eller foreta inngrep i døren. Opptil 32 fingeravtrykk / personer kan programmeres inn i en FP5000. Leveringsklar desember Lanserer FG godkjente motorlåser Låsene leveres i fire forskjellige utgaver: - DML 100-B, lås med reile - DML 100-LB, lås med falle og reile - DML 100-H, lås med hakereile - DML 100- LH, lås med falle og hakereile. Fordeler: en type styring til alle låsenheter. samme låsenhet og styrenhet kan leveres med kodet signal mellom enhetene. rask åpning, mindre enn 0.5 sek. fleksible tilkoblinger ved bruk av f.eks. slagdørautomatikk og motorlås. Låsene leveres i kit med låsenhet, styring, kabel og sluttstykke med magnet. Produktkatalog 2005 Det foreligger ny produktkatalog med forhandlerpriser og rabatt til NLs medlemmer på svakstrømsprodukter til hjem, industri, marine/offshore og nettverk. Prosjektprisliste for komplette svakstrømsanlegg for dørmiljø sendes på forespørsel. Aktiviteter, kampanjer og nyheter vil fortløpende bli presentert på nett; følg med på Kontakt info: Ronny Borgen, Tlf / LÅSESMEDEN

18 Slagenvn

19 PRODUKT NYTT Ny dørvrider med faste skilt og returfjær FG-godkjent to-funksjonsbeslag Møller Undall AS presenterer DEJO3000, et tofunksjonsbeslag for hjemmebekvem og bortesikker avlåsing. Beslaget er Forsikringsgodkjent (FG) og benyttes til privatboliger og leiligheter. DEJO3000 benyttes på alle låskasser i MU1200-serien, og kan også brukes på andre låskasser med SIS-mål. DEJO300 er lagervare og leveres i forkrommet, forkrommet matt, messing matt og messing polert utførelse. Møller Undall presenterer dørvrider 2645 med faste skilt, returfjær og tilhørende nøkkelskilt Vrideren leveres med gjennomgående skruer M5 for dørtykkelse mm. Dørvrideren leveres i messing og messing forkrommet, begge variantene består av både matte og polerte overflater. Nøkkelskiltene har matte overflater. Denne utførelsen er et spennende valg for den som er på jakt etter det litt spesielle. Dørvrideren vil erstatte modellene 2643 og Se flere produktnyheter og informasjon på Bravo Maxima - En typisk låsesmedmaskin. Motorlåser med hakereile fra Møller Undall er nå FG-godkjent Neste trinn i Bravo-seriens utvikling er Bravo Maxima, den første manuelle maskinen med digital kalibrering. 1003: hakereile uten kodet signal. 1004: falle-hakereile uten kodet signal. 1013: hakereile med kodet signal. 1014: falle-hakereile med kodet signal. Maskinen er en videreutvikling fra Bravo Professional, noe som gjør maskinene veldig like under selve slipingen. Maxima kan kalibreres ved hjelp av en LCD skjerm, slik at kalibreringsprosessen bli mye enklere. I tillegg har den 4-sidige bakker, fjærbelastet vogge og autostart. Låsen leveres med styreenhet for hakereilelås, 10 meter kabel og magnetkontakt. Sluttstykke med magnetkontakt bestilles separat for hakereilelås. LÅSESMEDEN

20 GJØR DET ENKELT FOR HJEMMEHJELPEN Montér nøkkelboks. Hjemmehjelpen, hjemmesykepleien og andre åpner boksen med universalnøkkel og får dermed tilgang til dørnøkkelen. KOLON Dim.: Ø 125 mm, D 46 mm Se også våre andre nøkkelsafeprodukter på hjelper deg å flytte lageret ut i butikken Solbakkev Sandefjord Tlf: Fax: E-post: Fridtjof Nansens vei 45 Stavanger. Tlf.: Vi ønsker aller våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år, og vi ser frem til å møtes på Hamar i januar. I løpet av 2005 kommer vi med mange spennende nyheter! Følg med! SIKKERHETSgrossisten

Dørvridere. www.mu.no Tlf: 06866

Dørvridere. www.mu.no Tlf: 06866 Dørvridere www.mu.no Tlf: 06866 Dørvridere Møller Undall produserer egne dørvridere og fører et komplett utvalgt for privat og offentlig bruk. Dørvridere kategoriseres innledningsvis i grupper for utvendige

Detaljer

Har du god nok avlåsning i din bolig?

Har du god nok avlåsning i din bolig? Har du god nok avlåsning i din bolig? Det tar mellom 15 og 20 sekunder å bryte seg inn i en dårlig sikret bolig... Sikkerhet er god økonomi TrioVing Maxi FG-godkjent komplett sikkerhetslås. Gir deg maksimal

Detaljer

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet Elektrisk avlåsing Løsninger for økt trygghet Elektrisk låsing skaper løsninger og økt trygghet Moderne bygg og sikkehets forskrifter krever stadig mer automatiserte løsninger for å tilfredsstille brukervennlighet

Detaljer

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet Elektrisk avlåsing Løsninger for økt trygghet Med ellåsing øker du kontrollen på dine dører. Vi kan tilby ulike sikkerhetsløsninger som tilfredstiller ditt sikkerhetsbehov, alt fra mindre kontorbygg til

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

TrioVing dp og dp CLIQ

TrioVing dp og dp CLIQ TrioVing dp og dp CLIQ Avansert låssylinderteknologi ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Teknologi i system Låssylinderen er låsens hjerne; den utskiftbare komponenten som kontrollerer

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Rustfrie vridere, beslag og håndtak An ASSA ABLOY Group company

Rustfrie vridere, beslag og håndtak An ASSA ABLOY Group company Business Line Rustfrie vridere, beslag og håndtak An ASSA ABLOY Group company Business Line En serie dørvridere og beslag i børstet, rustfritt stål beregnet for bruk i offentlige og private næringsbygg.

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

TrioVing Line. Dørvridere og skilt i rustfritt stål

TrioVing Line. Dørvridere og skilt i rustfritt stål TrioVing Line Dørvridere og skilt i TrioVing Line - dørvriderserie i skandinavisk design Form og funksjon TrioVing Line er beregnet på innvendige og utvendige miljøer der det legges vekt på stil og holdbarhet.

Detaljer

Kaba MøllerUndall AS. Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll

Kaba MøllerUndall AS. Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll Kaba MøllerUndall AS Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll Kaba Group Kaba er mer enn 150 år gammel, men fremstår yngre og mer aktiv enn noensinne! Alt startet i et lite lokale i Zurich (Sveits)

Detaljer

Elektronisk boliglås. -Yale Doorman. An ASSA ABLOY Group brand

Elektronisk boliglås. -Yale Doorman. An ASSA ABLOY Group brand Elektronisk boliglås -Yale Doorman An ASSA ABLOY Group brand Yale Doorman Har du nøkkelskap i gangen? Nøkkelknippe i lommen? Ekstra nøkkel gjemt under en stein i busken eller hos naboen? Eller enda verre;

Detaljer

SMARTair Guest fra romnøkler til Smartkort på en-to-tre

SMARTair Guest fra romnøkler til Smartkort på en-to-tre SMARTair Guest fra romnøkler til Smartkort på en-to-tre Adgangskontroll-løsningen for mindre hoteller, pensjonater og hosteller www.trioving.no/smartair Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

www.norsk-lasservice.no

www.norsk-lasservice.no Dørautomatikker Kodelåser Adgangskontroll, kortproduksjon Lås og beslagprodukter Nøkkelskap Elektromekanisk avlåsning Porttelefon-systemer Rømningsdørteknikk Postkasser Fast/rulle-gitter Dører og vinduer

Detaljer

De beste dørvriderne for de beste idéene

De beste dørvriderne for de beste idéene 316 De beste dørvriderne for de beste idéene La detaljene løfte helhetsopplevelsen Hos Habo har vi en lidenskap for detaljer. Som Nordens ledende leverandør innenfor beslag vet vi at valget av dørvridere

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY 1 ASSA panikkbeslag SK1125 Panikkbeslag for utadslående dører. Kombineres med låskasser i 700- serien rømningslås for panikkbeslag med back-set 50 og 70 mm. Panikkbeslag

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

C:\lotus\jobber\wordpro\badbakfdv FDV DOKUMENTASJON. prosjektets navn 446023 Badebakken adresse badebakken 2-36 postnr.

C:\lotus\jobber\wordpro\badbakfdv FDV DOKUMENTASJON. prosjektets navn 446023 Badebakken adresse badebakken 2-36 postnr. C:\lotus\jobber\wordpro\badbakfdv FDV DOKUMENTASJON prosjektets navn 446023 Badebakken adresse badebakken 2-36 postnr. / sted 0467 Oslo EMMIJ LÅS OG BESLAG AS, østensjøvelen 18, 0661 Oslo Telefon 22 72

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør!

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør! INSPIRERT Nå har vi også kontormøbler og interiør! Inspirasjon Dette er en inspirasjonsbrosjyre som vi håper kan inspirere til ytterligere å styrke deres profil, samt kvalitetsnivå på det du trenger til

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

KABA Elolegic. en innovasjon innen elektromekanisk låsing. www.mu.no Tlf: 06866

KABA Elolegic. en innovasjon innen elektromekanisk låsing. www.mu.no Tlf: 06866 KABA Elolegic en innovasjon innen elektromekanisk låsing www.mu.no Tlf: 06866 KABA elolegic sikkerhet og fleksibilitet KABA elolegic er et perfekt låssystem for deg som ønsker - å slette nøkler på avveie

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Å se nye muligheter gjør dagen spennende!

Å se nye muligheter gjør dagen spennende! Å se nye muligheter gjør dagen spennende! 1 S pesialdesign Ny list produsert og designet av Viken Sag Hafjell 2014 for kunde til leilighetsbygg i Oslo. Mål: 17 x 100 mm. Listen er tilpasset øvrig design

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

FDV Dokumentasjon. Innhold: Lås og beslag. Prosjektnr: 101819 Dato: 24.02.2014 Leverandør: Kaba MøllerUndall AS, Avd Trondheim

FDV Dokumentasjon. Innhold: Lås og beslag. Prosjektnr: 101819 Dato: 24.02.2014 Leverandør: Kaba MøllerUndall AS, Avd Trondheim FDV Dokumentasjon Fag: Lås og beslag Prosjekt: Nedre Humlehaugen Prosjektnr: 101819 Leverandør:, Avd Trondheim Ordrenr Fakturanr Vedrørende 209897 Nedre Hummlehaugen B3 Innhold: Kontaktpersoner Ettersyn

Detaljer

Utskifting av låskasse

Utskifting av låskasse Utskifting av låskasse Vi trenger følgende informasjon for å kunne montere låskasse: Sett fra hengselside (hengsler er synlige). L R Er døren høyre- eller venstre hengslet (L / R)? Typebetegnelse på eksisterende

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Miljøvennlig varme fra Danmark

Miljøvennlig varme fra Danmark Miljøvennlig varme fra Danmark Siden 1978 har Scan produsert det vi selv kaller varmende møbler ved vår fabrikk utenfor Odense i Danmark. En kombinasjon av Dansk design og fokus på smarte detaljer har

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

FLeKSIBEL. Electronic Access Control

FLeKSIBEL. Electronic Access Control FLeKSIBEL TILGJENGELIGHET Electronic Access Control Fleksibel tilgjengelighet electronic Access Control FLEKSIBEL TILGJENGELIGHET MED ENKEL ADMINISTRASJON DORMA lanserer et komplett konsept for fleksibel

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD BOLIG2017-18 ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD Arrangert av: Marknadsrespons AB Fabriksgatan 2 531 30 Lidköping Sverige Tel +46 (0)510-220 95 STILL UT PÅ BOLIG2017 Når dere deltar

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

CLIQ Remote. Kirker, museer og andre verneverdige bygg

CLIQ Remote. Kirker, museer og andre verneverdige bygg CLIQ Remote Kirker, museer og andre verneverdige bygg Moderne sikring av verneverdige bygg Gamle bygninger er en viktig del av vår kulturarv. Disse vitner om tidligere tiders samfunnsforhold, liv og levnet,

Detaljer

Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio

Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio Utvid ditt adgangssystem med låser uten kabling Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio 2 Har du adgangskontroll på de fleste dører i dag, men fortsatt må bruke nøkler på enkelte dører? Hvorfor drifte to systemer,

Detaljer

Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet

Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet Et snekkerfirma fra Schleswig-holstein lykkes på veien å etablere seg på det Norske markedet med god håndverksmessige

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Sikring av skoler side 4-7

Sikring av skoler side 4-7 22005 Sikring av skoler side 4-7 Kompetanse side 8-15 Nordisk mesterskap side 25 LÅSESMEDEN 2-2005 1 Sikkerhet gir frihet......til å bekymre seg mindre og leve mer! www.trioving.no 2 LÅSESMEDEN 2-2005

Detaljer

Siedle porttelefonsystemer

Siedle porttelefonsystemer Siedle porttelefonsystemer Kaba MøllerUndall AS Alt fra mekanikk og montasje til elektronikk og service. Vi er din totalleverandør! Med vårt landsdekkende nettverk av egne avdelinger, Kaba Partnere, Kaba

Detaljer

Navn og adresser. NL opplæringslogg. Lærlingens navn. Adresse. E-post. Navn på lærebedriften. Ansvarlig leder. Faglig leder. Tilsynsrepresentant

Navn og adresser. NL opplæringslogg. Lærlingens navn. Adresse. E-post. Navn på lærebedriften. Ansvarlig leder. Faglig leder. Tilsynsrepresentant 1. Felles mål for opplæringen i bedrift for låsesmed 2. Framstilling av nøkler 3. Låser og beslag 4. Låsesystemer og beslaglister 5. Elektro 6. Elektromekaniske låser og adgangskontrollanlegg 7. Dørlukkere

Detaljer

TrioVing Line. Dørvridere og skilt i rustfritt stål. Foto av hvit dør med montert dørvrider fra TrioVing Line med hånd

TrioVing Line. Dørvridere og skilt i rustfritt stål. Foto av hvit dør med montert dørvrider fra TrioVing Line med hånd TrioVing Line Dørvridere og skilt i rustfritt stål Foto av hvit dør med montert dørvrider fra TrioVing Line med hånd ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions TrioVing Line dørvriderserie

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon ELOK Låsproduksjon AS s. 3. Elektrisk sluttstykke 301-304 s. 4-5. Elektrisk sluttstykke 301-304M s.

Innholdsfortegnelse. Introduksjon ELOK Låsproduksjon AS s. 3. Elektrisk sluttstykke 301-304 s. 4-5. Elektrisk sluttstykke 301-304M s. Innholdsfortegnelse Introduksjon ELOK Låsproduksjon AS s. 3 Elektrisk sluttstykke 301-304 s. 4-5 Elektrisk sluttstykke 301-304M s. 6-7 Elektrisk sluttstykke 471-474 s. 8-9 Stolper for elektriske sluttstykker

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio

Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio Utvid ditt adgangssystem med låser uten kabling Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio 2 Har du adgangskontroll på de fleste dører i dag, men fortsatt må bruke nøkler på enkelte dører? Hvorfor drifte to systemer,

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Syklistene i Haugesund har ingen grunn til å være fornøyde. Det viser en nasjonal sykkelundersøkelse. Og forholdene blir ikke bedre. Syklistenes i Haugesund har

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthusstag Malthuskassetter Hjørnelåser Kiler Støpetrakter Malthusknekter Grunnmursventiler Armeringsstoler Radonprodukter Plastprodukter EPS produkter Malthus forskaling 1 23 XPS produkter Formolje Finèr

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Derfor søker vi fotball-em 2016

Derfor søker vi fotball-em 2016 Folkefest! EM 2016 Derfor søker vi fotball-em 2016 Fotball-EM er en folkefest som skaper varige og positive ringvirkninger for hele samfunnet Fotball-EM vil gi et løft for fotballen, både topp og bredde

Detaljer

KAPITTEL 3 LÅSKASSER/ DØRLÅSER NOTATER:

KAPITTEL 3 LÅSKASSER/ DØRLÅSER NOTATER: KAPITTEL 3 LÅSKASSER/ DØRLÅSER NOTATER: 65 RE 2011 Falle - reilelås 1 stk. Selvvalg Industripk. Beregnet for brannklassifiserte dører B15 og B30. Slagretning endres ved å trekke ut fallen og vri den 180

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

Velkommen til NESOs årsmøte 2016!

Velkommen til NESOs årsmøte 2016! V E L KO M M E N T I L N E S O S Å R S M Ø T E I T R O M S Ø 1 0. 1 2. J U N I 2 0 1 6 Tromsø, foto: Gaute Bruvik Velkommen til NESOs årsmøte 2016! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

På grunn av at virksomhetene har sendt en felles søknad, har vi valgt å treffe to likelydende vedtak.

På grunn av at virksomhetene har sendt en felles søknad, har vi valgt å treffe to likelydende vedtak. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.01.2016 2015/1133 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Dorthe Henden Clark tlf 938 50 888 DERES REFERANSE «REF» «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «UTLANDSADRESSE»«POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

Sikring av kjøpesenter

Sikring av kjøpesenter 42002 Sikring av kjøpesenter side12 Produktnytt side 18-21 Ut av bakgårdstilværelsen side 4 NLs formann har ordet: Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder DESEMBER 2002 NR. 4 18. ÅRGANG Redaktør:

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Folkefest! EM E 2 0 2 1 0 6

Folkefest! EM E 2 0 2 1 0 6 Folkefest! EM 2016 Derfor søker vi fotball-em 2016 Fotball-EM er en folkefest som skaper varige og positive ringvirkninger for hele samfunnet Fotball-EM vil gi et løft for fotballen, både topp og bredde

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Arne Jacobsen 1902-1971

Arne Jacobsen 1902-1971 ble ble født født 1902 i København. i I samme I by by utdannet han han seg seg ved ved Kunstakademiet og og gikk gikk arkitekturens vei. vei. Han Han var var også professor ved ved skolen i perioden i

Detaljer

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09 Entreprenøren skal tilby låser, beslag, dørautomatikk og adgangskontroll i henhold til beskrivelsen i dette kapitlet. Generelt: Beslagliste som viser konkret hvilket utstyr, også kortleser utstyr, som

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Avfallsbransjen og smarte byer. Gard Jenssen

Avfallsbransjen og smarte byer. Gard Jenssen Avfallsbransjen og smarte byer Gard Jenssen Hva er egentlig en smart by? Fra St.mld. 27 (2015-2015) om Digital agenda https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/sec3?q=smarte%20byer

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Talgø Møbelfabrikk AS N-6645 TODALEN Telefon 71 65 80 00 Telefaks 71 65 81 90 www.talgo.no

Talgø Møbelfabrikk AS N-6645 TODALEN Telefon 71 65 80 00 Telefaks 71 65 81 90 www.talgo.no Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og fargeavvik. Foto: Talgø Markedsavdeling Tradisjon Talgø har produsert møbler helt siden 1899, og kvalitet og design har hele tiden vært det viktigste for oss.

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer