Produktnytt side Regjeringsvrideren og Bjorn A. Larsen. side Storebroren i Moss. side 4-5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktnytt side 17-21. Regjeringsvrideren og Bjorn A. Larsen. side 10-12. Storebroren i Moss. side 4-5"

Transkript

1 42004 Regjeringsvrideren og Bjorn A. Larsen side Produktnytt side Storebroren i Moss side 4-5

2 524_Lasesmeden_4_ :27 Side 2 7LGHQ JnU RJVn L OnV RJ VLNNHUKHWVEUDQVMHQ 1RHQ SURGXNWHU VHU HQ VWUDNV RP HU JDPOH HOOHU Q\H $QGUH WLQJ YLVHU LNNH DOGHUHQ Vn W\GHOLJ RJ PDQ WURU NDQVNMH DW QRHQ YDUHU HYLJ 7ULR9LQJ 7ZLQ RJ 7ZLQ&RQWURO IRU LNNH n VQDNNH RP 7ZLQ &/,4 HU W\SLVNH HNVHPSOHU Sn DW GHW JMHOGHU n I OJH PHG L XWYLNOLQJHQ 6DPPHQ PHG $66$ $%/2< NRQVHUQHW KDU YL LQYHVWHUW L Q\H RJ EHGUH NRQWUROOWHNQRORJLHU RJ SDWHQWHUWH Q NNHOHPQHU VRP JLU ODQJW K \HUH VLNNHUKHW /D GLQH NXQGHU In GHO L GHQ Q\H WHNQRORJLHQ ZZZ WULRYLQJ QR $Q $66$ $%/2< *URXS FRPSDQ\

3 NL formannen har ordet Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder Desember 2004 NR ÅRGANG Redaktør: Marion Jensen Skribent fagstoff: Bård Eilif Hveding Annonser: NORSKE LÅSESMEDER Postboks Moss Tlf Fax Internett: Design og grafisk produksjon: RM grafika as Opplag: 3000 eks. Låsesmeden utkommer 4 ganger i året; mars, juni, september, desember Jeg vi først takke Anders og Jorunn Huseby som var vår lokale arrangør av NL årsmøtet på Rica Nidelven Hotell i Trondheim i høst. Hotellets beliggenhet og mat var helt i toppklasse, og alle så ut til å ha en trivelig weekend, så: Takk skal dere ha! Årsmøteprogrammet var fullpakket på lørdag, med stort engasjement fra NL deltagerne i work groups, årsmøte gjennomføring, og i den arrangerte paneldebatten. Styret i NL fikk mange gode ideer og innspill fra arbeidsgruppene, og heldigvis kunne styret fastslå at NL medlemmenes tanker, krav og behov stemmer godt med de sakene vi i styret jobber med og må sette fokus på fremover. Nå går året 2004 mot slutten, og rett på nyåret er det igjen Låsesmedtreff på Olrud. Det blir et tradisjonelt Låsesmedtreff, med nye kurs, leverandørutstilling, og hyggelig kollegialt og sosialt selskap. Nytt i år er at det skal avholdes et uoffisielt låsesmed NM for lærlinger under 22 år. Dette er en del av et nordisk samarbeid, med røtter fra en internasjonal tevling som har navnet Youth Skill Competition. Deltagerne skal arbeide med låsesmedoppgaver hele lørdagen, mens alle vi andre ekspertene skal være tilskuere og heiagjeng. Vinneren går videre til en nordisk konkurranse som skal avholdes i Stockholm i forbindelse med ELF kongressen i april Dette kan bli et skikkelig show, så nå er det bare å melde seg på til denne begivenheten. Vi trenger både deltagere og tilskuere! Den sendes NL-, DLF- og SLR-medlemmer, beslag- og låsgrossister, produsenter, banker, forsikringskontor, arkitekter, entreprenører, byggmestere, postkontor, borettslag, politikammere og lensmannskontor, og andre sikringsinteresserte grupper. Redaksjonen forbeholder seg rett til å redigere innsendte manuskripter og bilder. Foreningen NORSKE LÅSESMEDER stiftet i 1977; en landsdekkende forening av godkjente medlemsbedrifter VÅRE MÅLSETTINGER ER: heve forståelsen for fysisk sikring og kriminalforebyggende tiltak bevare og utvikle låsesmedhåndverket i takt med teknologisk utvikling av produkter og tjenester sikre tilgang til faget gjennom samarbeid om fagopplæring og lærlingeplasser kvalitetssikring av medlemsbedriftene gjennom opplæring og etterutdanning skape fornøyde kunder gjennom å tilby førsteklasses produkter og tjenester ANSVAR FAGKUNNSKAP SIKKERHET = trygghet og garanti for arbeidet I paneldebatten fikk både lokale brannmyndigheter og FG (forsikring) en god innføring i låsesmedens utfordringer i forhold til ulik praksis av lover og regler. Veldig viktig at disse instanser blir fortalt hvordan låsesmeden opplever hverdagen, og at det er stor frustrasjon over at låsesmeden blir kasteball og SvartePer i en kundesituasjon. Vi ønsker at krav og regler skal overholdes, men da trenger vi klare retningslinjer for å gjennomføre oppdragene. Dette ble en god debatt for det videre arbeid med våre to prosjekter: Brannklassifiserte dører og praktisering av FG krav. Innhold Benytter også anledningen til å ønske alle En God Jul og et Godt Nytt År! Storebroren i Moss side 4 NL årsmøte side 6 Brann, rømning og forsikring side 8 Bjørn A. Larsen, brukerens tillitsmann side 10 Spørsmål og svar fra arbeidslivet side 13 NL medlemsoversikt side 14 Mesterskap for lærlinger side 15 Med Vennlig hilsen Trond Wang Formann Produktnytt side Bransjenytt side Banklås og safer side 25 Medlemsnytt side 26-27

4 Storebroren Ikke mange andre bedrifter enn TrioVing kan arrangere fotballturnering på tre baner for de ansatte i egen park. Kanskje er det noe av det som er med på å gjøre bedriften til en av Norges beste arbeidsplasser? Pål Andreassen (tekst og foto) Forskningsinstituttet Great Place To Work Institue Norge har nemlig kåret Trio Ving til den fjerde beste arbeidsplassen i Norge i De ansatte karakteriserer selv bedriften sin som en solid, åpen og trygg bedrift, og enkelte mener til og med at barna deres drømmer om få jobbe på TrioVing i Moss når de blir voksne. Akkurat som de selv gjorde. Helt siden starten i 1864 har kjerneproduktene vært lås og beslag. Men selve TrioVing navnet kom ikke til før i 1971, da både Trio Fabrikker A/S i Oslo og Wilhelm Rosenvinge A/S i Moss ble overtatt av storkonsernet Christiania Spigerverk A/S, som slo dem sammen til ett selskap TrioVing A/S. Hovedkontoret og produksjonen holder for øvrig fortsatt til i de samme lokalene litt utenfor Moss sentrum. - Vi regner fortsatt Moss som hovedkontoret vårt. Men for å ikke tråkke noen på tærne sier vi at vi har et hovedstadkontor i Oslo, smiler Per Bakke, markedsdirektør i TrioVing og som til daglig har sin arbeidsplass nettopp i Oslo. Gode naboer I dag er TrioVing eid av gigantkonsernet ASSA ABLOY, og det hersker liten tvil om at TrioVing fortsatt er det ledende navnet på lås i Norge. - Vi kan vel si at vi er storebroren i markedet. Menigmann vil nok først og fremst ha et forhold til den mekaniske TrioVing-nøkkelen. Men mange tenker også på VingCard spesielt de som reiser en del når de hører TrioVing navnet, tror marketingssjef Fred Seierland som har vært hos TrioVing i imponerende 37 år. I 1995 ble VingCard utskilt som et eget selskap, men fortsatt deler de lokaler med storebroren i Moss. Og ikke bare lokaler. - De to selskapene deler også på enkelte maskiner, og lager deler til hverandre. Til sammen arbeider nærmere 400 mennesker i de to selskapene i Moss, forklarer Seierland. Fred Seierland og Per Bakke gjenspeiles i skinnende blanke Ving Card skilt i produksjonslokalene i Moss. 4 LÅSESMEDEN

5 i Moss Det er viktig å ha en god sylinder. Den kommer til å leve med i lang tid fremover, tror Fred Seierland. TrioVing er i dag delt opp i tre selvstendige aksjeselskap, TrioVing A/S, VingCard Produksjon A/S under holdingselskapet ASSA ABLOY NORGE, med VingCard som assosiert medlem og Låsgruppen A/S. I tillegg kommer over 60 sikkerhetssentre over hele Norge. På bøljan blå Seierland var med på bedriftseventyret med VingCard på slutten av 70-tallet, og legger ikke skjul på at suksessen, spesielt i USA, var med på å gjøre TrioVing til et internasjonalt navn. - Den gang var vi en del av Elkem og de var veldig interessert i å bli globalisert. De hadde god økonomi og brukte mange penger på å nå ut. Man kan nok si at VingCard ble en døråpner internasjonalt, sier Seierland. Skipslåser har også vært med på å gjøre TrioVing til et kjent navn i de fleste hjørner av kloden, og det var faktisk med låsesystem på store skip at TrioVing først bemerket seg internasjonalt, lenge før VingCard. Passasjerskip er i dag VingCards sterkeste markedsområde, opplyser Seierland. Internasjonalt samarbeid TrioVing har i alle år vært svært opptatt av funksjonell design, og har lagt stor vekt på at produktene deres både skal se bra ut og selvsagt fungere på best mulig måte. Men selv om man er opptatt av hvordan produktene ser ut, er TrioVing selvsagt minst like opptatt av innmaten. - Det absolutte hovedproduktet vårt er sylindere og alt som henger sammen med det. Det er en veldig stor og viktig del av vår virksomhet. Nøkler, sylindere og låssystemer det er vi eksperter på og det utgjør en vesentlig del av vår virksomhet. Jeg føler at vi er blitt veldig sterke på å tilby komplette løsninger for dørmiljøer og at vi er blant de beste i verden på det, mener Seierland. Det meste av produksjonen foregår fortsatt i lokalene i Moss, men en del av komponentene blir produsert i utlandet. Gjerne hos søsterselskap i ASSA ABLOY-konsernet. - Vi er ikke så kjempeopptatte av om vi produserer selv, eller et annet sted i konsernet. Kostnadsmessig er det tullete å starte en egen produksjon når vi kan kjøpe av en søsterbedrift. Det er totalløsningen vi er opptatt av å tilby, fastslår Bakke. Sylinderfokus Selv om de gammeldagse sylinderlåsene fortsatt er i flertall, er selvsagt TrioVing med på den elektroniske siden også. Det nye nøkkel- og sylindersystemet, Cliq er et godt eksempel på hvordan man samarbeider innad i ASSA ABLOY-konsernet. - Cliq er intet mindre enn en nyvinning og hadde vært vanskelig å gjennomføre som en enkeltstående bedrift, forklarer Bakke. Men TrioVing er ikke utelukkende opptatt av den elektroniske karusellen. Det er minst like viktig å utvikle og forbedre allerede eksisterende produkter. Som for eksempel sylinderen. - TrioVing er ikke bare opptatt av elektronikkbiten, vi skal ha med ordentlige fysiske systemer som holder døren igjen. Det er viktig å ha en god sylinder. Den kommer til å leve med i lang tid fremover, tror Seierland. Sikre systemer, sikker bedrift Like utenfor hovedporten til TrioVing har bedriften et eget skolebygg Sikkerhetsskolen. Hvor ikke bare folk i låsbransjen, men også andre kan lære om sikkerhet. - Dette er en del av at vi ønsker å kalle oss et kompetansesenter. På Sikkerhetsskolen har vi tre faste hovedkurs, pluss flere spesialkurs og vi henter ofte inn eksterne forelesere blant annet fra Forsvaret, forklarer Bakke. TrioVing opplever som alle andre i bransjen et økt fokus på sikkerhet, og er selvsagt opptatt av å levere de best tenkelige systemene. - Vi er veldig opptatt av løsninger i forhold til de gjeldende regelverk. Vi har valgt å bruke de engelske begrepene security og safety. Med det tenker vi security mot for eksempel kriminelle handlinger, og safety som sikkerhet for personer. Det er veldig viktig å ha med seg begge disse aspektene, mener Seierland og Bakke. LÅSESMEDEN

6 NL Årsmøte 2004 NLs årsmøte ble arrangert på Rica hotell Nidelven i Trondheim med Anders og Jorunn Husby som vertskap. 32 medlemmer var tilstede, med ledsagere, NL samarbeidspartnere og representanter fra de danske og svenske låsesmedforeninger på gjestelisten, var vi til sammen 65 deltagere. Tekst og foto M. Jensen Foreningen Norske Låsesmeder er en stadig voksende forening, det er nå 171 medlemmer, fordelt på firma, avdelings og personlige medlemmer. Det er en variert medlemsmasse, og for å sikre kvaliteten på arbeidet man utfører på vegne av medlemmene, hadde NL s styre invitert til brainstorming for å få fram gode ideer fra medlemmene. Temaene som var satt på dagsordenen var: - Hvordan anvende NL medlemskapet bedre i salg og markedsføringsarbeid? - Hvilke forventninger har medlemmene til NL s styre og administrasjon? - Hvilke forventninger bør NL s styre og administrasjon ha til medlemmene? Tre arbeidsgrupper kom fram med en rekke forslag og synspunkter, de fleste av dem i tråd med NL s strategi. NL s styre vil i løpet av våren 2005 sette fokus på ideene som kom fram under arbeidet. Årsmøtet Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, hvor styrets arbeid gjennom året presenteres for medlemmene i årsberetning, strategier og regnskap. Piratkopiering av systemnøkler, framdrift i prosjektene FG og brannklassifiserte dører, samt fagopplæring og mesteropplæring har vært hovedarbeidsområder for styret i Elektrokurs Teoretisk og praktisk Elektrokurs for låsesmeder ble gjennomført med 14 deltagere med meget godt resultat. Prosjektansvarlig har vært Bård Eilif Hveding, og kurset er gjennomført i samarbeid med NUSA og Egge videregående skole. Fagopplæring Stortinget godkjente opplæringsreformen i juni. Arbeidet med valg av utdanningsprogram og innhold i dette for framtidig låsesmedutdanning er i gang. En styringsgruppe med Marion Jensen (leder) Knut Kildahl og Bjørn Ørnung har ansvaret for å få fram kompetanseplattform og reviderte læreplaner. Målet er å få låsesmedteori- og praksis inn i undervisningen. Det er vedtatt å lage lærebok for låsesmedfaget uansett om dette målet innfris eller ikke. Læremateriell skal utveksles gjennom samarbeid i Nordkey. Låsesmedfaget vil synliggjøres med gjennomføring av Youth Skill SESAM Samhold, Entusiasme, Selvinnsikt, Anerkjennelse og Motivasjon SESAM Lederutviklingsprogram for Norske Låsesmeder SESAM Samhold, Entusiasme, Selvinnsikt, Anerkjennelse, Motivasjon Programmet er utviklet i samarbeid med Lederutviklingsprogram for Norske Låsesmeder I samarbeid med Stiftelsen Nordnorsk Lederutvikling, NNL, er det utarbeidet et program for lederutvikling for Norske Låsesmeder. Målet er på lang sikt å gi medlemmene mulighetene til å bli like gode ledere som håndverkere. Programmet gjennomføres i løpet av to år, med fem samlinger. Oppstart våren 2005: Samling 1 Salizbury 30.mai - 2.juni Samling 2 Norge 29.aug - 31.aug Samling 3 Barcelona 4.okt - 7.okt 2006 Samling 4 Norge 13.feb - 17.feb Samling 5 Vilnius 5.juni - 8.juni Tidspunktene er valgt på bakgrunn av temaene, stedene/rammene vi skal jobbe i, samt klimamessige forhold. Kursbrosjyre og påmelding: NL sekretariat, tlf / 6 LÅSESMEDEN

7 Under festmiddagen fikk avtroppende styremedlem Gunnar Kvarsvik overrakt NLs gullnøkkel av formann Trond Wang. Nye NL medlemmer i 2004, fra venstre Lars Kristoffersen, Roy Selstad, Espen Hagen Hansen og Eirik Hallberg. Thomas André Bratsberg og Karl Thomas Klev var ikke tilstede. Competition uoffisielt Norgesmesterskap og Nordisk mesterskap for lærlinger i ( Se side 15.) Mesterordningen Pr. i dag er det 85 låsesmeder med mesterbrev i Norge. Målet er at samtlige medlemsbedrifter skal ha minst èn mester i bedriften. Styret vil fortsatt jobbe for en streng kvalitetssikring av de mesterbrev som allerede er ute, samtidig som vi planlegger å sette stor fokus på bruk av Mestermerket i markedsføringen av NLs medlemmer. Årsmøtefest Når alle avgjørelsene er fattet, og planene for videre arbeid er diskutert, er det duket for fest. Vertskapet Anders og Jorunn Husby har all grunn til å være fornøyde med sine anstrengelser for årsmøtet. Maten var nydelig, servicen topp, historiene morsomme og gjestene blide og fornøyde, spesielt de som mottok godkjennelsesbeviset for NL medlemskap. Valg av NL styre 2005 Formann: Trond Wang Nestformann: Knut Kildahl Kasserer/styremedlem: Finn Jonstang Styremedlemmer: John Erik Myhre Ingeborg Haukerud Børge Marvik LÅSESMEDEN

8 Rammebetingelser Forsikringsselskapenes krav til innbruddssikring Brann i diskotek 63 mennesker omkom Dør i rømningsvei FG-krav Brannkrav Rømningskrav Bygningsforskrifter Kundekrav Dører Låsenheter Beskyttelsesklasser B1, B2, B3 Sikringsutstyr Beslagløsninger Natt til 30. Oktober 1998 brøt det ut brann i et diskotek i Gøteborg. Brannvarslingssystemet slo ikke ut og disc-jockeyen måtte varsle brannen over høyttaleranlegget. Rømningsveiene ut fra lokalet fungerte ikke tilfredsstillende og 63 ungdommer omkom. To personer er tiltalt for å ha tent på. Problemstillinger og løsninger - brann, rømning og for Under NL s årsmøte i Trondheim ble det avholdt en paneldebatt med temaene brann, rømning og forsikring. I anledning av at NL de siste par årene har igangsatt to prosjekter for henholdsvis brannklassifiserte dører (BKD) og forsikringsselskapenes B krav gjeldende avlåsing, - prosjekter som Ørnung nå har fått ansvaret for å videreføre, fant man det formålstjenelig å gjennomføre en slik debatt. Det eksisterer flere reelle problemstillinger NL låsesmedene ønsker nærmere belyst og forsøkt løst, slik at de i sitt daglige arbeide best kan utføre sine gjøremål i henhold til lover og regelverk. Etter en innledende runde hvor Ørnung kort belyste fakta og en del problemstillinger, hvor hver av representantene i panelet orienterte og ga eksempler innen hvert sitt felt, startet en debatt hvor de rundt 60 deltagere fra hele landet var sterkt engasjert. NL s utfordring innen disse to prosjektene er kort fortalt: Fra venstre Jan Petter Nordstrand, TrioVing, Einar Nyberg, Trondheim brannvesen og Hans Erik Andersen If, bidro til å belyse forholdende gjeldende lås og beslag til branndører med og uten rømnings og forsikringskrav. I panelet satt representant for Trondheim brannvesen, Einar Nyberg, forsikringsselskapet If, Hans Erik Andersen, TrioVing, Jan Petter Nordstrand, NL, formann Trond Wang og nestformann Knut Kildahl. Møteleder var seniorkonsulent Bjørn Ørnung fra NL. BKD prosjektet: Sertifiserte brannklassifiserte dører som er installert i eksisterende bygninger. Eier eller bruker av bygget får behov for å endre eller montere tillegg lås og/eller annet beslagutstyr. Hvordan utføre dette uten å komme på kant med lover og regelverk? 8 LÅSESMEDEN

9 Sikre fri vei ut Slå ut i rømningsretningen Minimum fri bredde: 90 cm RK 1, 2 og cm RK 3, 5 og 6 1 cm pr. person Åpnes innenfra uten nøkkel Vrider / nødvrider RK 1-4 Ett greps åpning RK 5 og 6 Mulig å rømme tilbake Dør til rømningsvei Rømningsretning Mulig å rømme tilbake Panikkbeslag Risikoklasse 5 og 6 Med ett grep Uten bruk av nøkkel Låsing av rømningsvei Lokalene bemannet Lokalene ubemannet Illustrasjoner: Trio Ving as. NL Støttegruppe sikring NL har gode forbindelser med flere leverandører og samarbeidspartnere. Et representativt, lite utvalg av disse inngår i NL Støttegruppe: Jan Andre Mikalsen Atle Knudsen Odd Møller Bewator AS Dorma Norge AS Møller Undall AS FG prosjektet: Hvordan sikre at gjeldende B-krav for de respektive kunder (forsikringstagere) kan dokumenteres i henhold til vedkommende forsikringsselskaps krav. Utfordringen blir å beskrive en tilstandsrapport, og om nødvendig en tiltaksrapport. Videre å få satt i system et enkelt administrativt system som sikrer at kunden, dvs. eier/bruker av bygget, får et dokument som viser at arbeidet er utført av en NL låsesmed; kvalifisert fagarbeid. Det samme dokument; tilstands- og tiltaksrapport, kan kunden oversende sitt forsikringsselskap. Bjørn Ørnung presenterte under debatten et utkast til en tilstands og tiltaksrapport: TT- Rapport. If`s representant Hans Erik Andersen, samt det øvrige panel og forsamling ga uttrykk for at en slik TT- Rapport, vil være et verdifullt hjelpemiddel for alle aktørene; den enkelte kunde, forsikringsselskap og NL låsesmed. Det fremkom flere synspunkter om hva TT- Rapporten burde omfatte. Disse verdifulle råd ble notert og videre arbeid med TT- Rapporten fortsetter. Red. Fred Seierland Per Rasmussen Bjørn Ørnung (leder) TrioVing a.s. Sikkerhetsgrossisten AS Formålet med opprettelsen av gruppen er at NL skal kunne tilføres bistand, råd og veiledning i forbindelse med ulike prosjekter og saker som NL arbeider med. Gruppens medlemmer har stor kompetanse innen bransje, fag og produkter. Gruppen har solid erfaring når det gjelder lover og regler på områdene brann, rømning og forsikring relatert mot låser, beslag og adgangskontrollsystemer. NL Støttegruppen har samlet sett et stort nettverk med kontakter mot aktuelle premisseleverandører. Støttegruppen arbeider med flere aktuelle saker, blant annet et prosjekt gjeldende brannklassifiserte dører og et gjeldende forsikringsselskapenes B-krav. I denne forbindelse er planen å få utarbeidet en tilstands, - og tiltaksrapport (TT- Rapport) som alle medlemsbedriftene innen NL kan benytte og som gir kunden, dvs. eier / bruker av bygget et dokument som viser at arbeidet er utført av en NL låsesmed; kvalifisert fagarbeid. Det samme dokument, TT-Rapporten, kan kunden også oversende sitt forsikringsselskap. Det tas videre hensyn til rømnings, og brannsikkerhet, og skjemaet kan også benyttes i forhold til brannmyndighetene. Ørnung/NL Støttegruppe vil i det videre arbeidet med prosjektene også konsultere produsenter av brannklassifiserte dører og representanter for brannmyndighetene. NL LÅSESMEDEN

10 Jakten på norske beslagdesignere: BJØRN A. LARSEN, BRUKERENS TILLITSMANN Det var egentlig Ole S. Trodal som vekket min interesse for noen år tilbake lenge før jeg hadde tenkt å skrive om beslagdesign. Ole driver arkitektkontor på Sandnes og er alltid positivt engasjert. Bjørn A. Larsen har laget en vrider for TrioVing, kan du skaffe den? sier han. Litt irritert over at en arkitekt visste noe om TrioVing som jeg ikke visste reiste jeg hjem og gravde. Jeg fant 2155 eller Regjeringsvrideren som den også kalles, en vrider jeg hadde solgt og montert i mer enn to tiår uten å vite at det var en vrider som i 1957 fikk en internasjonal designpris. I jakten på designere i norsk og skandinavisk beslagdesign var det derfor klart at prof. Bjørn A. Larsen måtte avlegges et besøk. Tekst og fargefoto: Bård Eilif Hveding MODERNE OG KLASSISK I en eldre murgård i etablert strøk mellom Slottet og Majorstuen bor Bjørn (f. 1926) og hans livsledsager Kariin. Inngangspartiet og trappegang er moderne og funksjonelt med ståltrapper og harde flater en for meg uventet kontrast til byggets ellers klassiske stil. Kom helt opp - sa det på hustelefonen. Øverst er det en oransje malt dør med, selvfølgelig, 2155 vrider. Så langt litt kaldt? Jeg hadde lurt på hvordan en av nestorene i norsk industridesign hadde det hjemme. Det har slått meg at dagens interiørblad der alt skal være funkis og tidløst ofte har bolig reportasjer der det hele er så sterilt og upersonlig at en lurer på om det er mulig å bo der i hvert fall med barnefamilier. Toppleiligheten er lys og varm og bebodd. Vinduer og lys også i tak, åpne 10 LÅSESMEDEN

11 løsninger, der reoler og skap er deler rommene. Møbler tegnet av Larsen, men også av tidligere kolleger som han ikke nøler med å skryte av. Kunst, bøker, treverk og tekstiler og en god velkomst. Jeg satte meg ned i sofaen som han hadde designet for Det Norske Veritas (DNV) den skulle være et resepsjonsmøbel men han sa selv at det gikk godt an å hvile middag i den. SNEKKER Larsen forteller at han begynte i snekkerlære i 1940 og gikk på Statens Kunst og Håndverksskole (SHKS) om kveldene han var tidlig bevisst på at han skulle jobbe med design. Han avlegger sin svenneprøve i frigjøringsdagene i 1945 og går videre på skolen, som en av de yngste i klassen. Hans diplomoppgave, en OBOS leilighet på Ryen blir lagt merke til. Etter å ha vært vikar for sin egen lærer begynner han å undervise fast i Han kommer også inn i kretsen rundt Arne Korsmo, en av de mest toneangivende arkitekter og designere på 1900-tallet. Korsmos kontor trekker til seg interessante mennesker som Sverre Fehn og dansken Jørn Utzon (sistnevnte tegnet operahuset i Sydney). Larsen deltar med møbeldesign, som blant annet får hederlig omtale på en utstilling i Museum of Modern Art. Internasjonal aktivitet for å fremme norsk og skandinavisk design har kanskje aldri vært større enn på 50- og begynnelsen av 60-tallet en epoke gjerne kalt Gullalderen. TRIO OG DESIGN Trio fabrikker feirer sitt 50 års jubileum utlyser til designkonkurranse rundt Trio var kanskje den beslagfabrikk i Norge som mest benyttet designere til sine produkter, Grorud og Wilh. Rosenvinge (Ving) var mer passive. Larsen vinner sammen med Tias Echoff. Larsens bidrag blir 2166, tommelfingeren som han selv kaller den. Ytterdørsvrideren ble en best selger langt inn på 60-tallet og er faktisk veldig god å gripe og ta i. I årene som fulgte hadde Larsen et fruktbart samarbeid med Trio, og kronen på verket kom til Regjeringskvartalets nye bygg, som stod ferdig da Gerhardsens dannet regjering i Det var 2155 vrideren og derav klengenavnet, den eneste vrideren som TrioVing fremdeles produserer. Den ble første gang levert i børstet messing. På Triennalen, Milano (olympiade for design og form), 1957 vinner vrideren gullmedalje. Larsen lager flere vridere og vindusbeslag for Trio som var i produksjon i flere år. FANTASTISKE HÅNDVERKERE Larsen lagde sine modeller i tre. Han forteller at de som på Trio skulle lage støpeformer og verktøy målte hver millimeter, og tegnet nøyaktig ned hans tremodeller med imponerende presisjon. I Stavanger havn hadde de en teststasjon for overflatebehandling og holdbarhet kanskje en god ide for flere av dagens svenskevridere som lages i innlandet der det aldri har vært et saltmolekyl i luften. ALLSIDIG Som interiørkonsulent og industridesigner har han satt tydelige spor etter seg. Han var i mange år engasjert av Emaljeverket (Evalet) som konsulent. Han har designet ovner, hvitevarer, møbler og interiør. Aktiviteten vokser og Larsen vinner i 1970 Bransjerådet for Møblers konkurranse. Dette gav grunnlaget for at de premierte møbler ble satt i produksjon av Hov-Dokka og brukt på DNVs nybygg på Høvik. Dette gav også oppdrag på alle innvendige bygningsdetaljer, belysning og utearealer. Hov- 2168, 2166, Vridere som har vært produsert av Trio Ving. Sist nevnte er fremdeles i produkjon Dokka fikk også fart på sakene, som siden 1976 har produsert møbler for alle DNV kontorer verden over. Det offentlige Norge brukte også disse norske møblene, bl.a. Norges Bank, regjeringen mv. Larsens firma vokste fra å være en ansatt i 1970 til 20 mann på 90 tallet i et samarbeid med Meyer og Øvergaard som hadde et stort antall oppdrag. De tegnet bla. en elektrisk varebil, som ble produsert i tre eksemplater. BRUKERENS TILLITSMANN Han har et pragmatisk forhold til møbler, og mener selv at han er den minst filosofiske av sine samtidige kolleger og kaller seg brukerens tillitsmann. Han sier selv at han ikke har tegnet til stas det skal fungere! Når han fikk et oppdrag lagde han en modell, ikke som mange andre flere utgaver og kompromisser. Rett på sak funksjon gir form. Med tanke på stas det er ikke slik at god funksjon ikke gir produkter som ikke kan være en fryd for øyet. Her kan en nevnte i fleng: stolene til Det Norske Teater, 2155 vrideren eller hans arbeider med møbler, parasoller og utvendige detaljer på Studenterlunden. LÅSESMEDEN

12 Bjørn lagde sine modeller i tre. ORGANISASJONSMANN MED ÆRESBEVISNINGER I dag er han medlem av GIG, (Gamle Interiørarkitekters Gruppe). Han var tidlig på 60-tallet med på å starte forløperen til det som i dag er Norsk Form, og har mottatt flere priser både i og utenfor Norge. Han har undervist i møbelkomposisjon og hjeminnredning ved SHKS fra 1948, som timelærer og overlærer og fra 1988 som professor II. Ved siden av en meget allsidig praksis som møbel- og industridesigner, som ga ham en rekke priser i inn- og utland, bl.a. Jacob-prisen i 1976, har han også virket i faglige styrer, råd og utvalg. Han var styreleder i Landsforbundet Norsk Form frem til I 2002 fikk mottok han Norsk Forms hederspris for sitt arbeid for å utvikle designermiljøet i Norge. Dette er en mann som ikke bare har bidratt til å tegne for seg selv, men også skape et miljø der nye talenter kan få et godt arbeidsgrunnlag. HÅP FOR NORGE PÅ DESIGNHIMMELEN Jeg spør hvorfor danskene er så mye bedre enn oss til å selge sine design og designere. Han refererer til en diskusjon om temaet med mannen bak de kjente PH lampene, Paul Henningsen, som mente at industriledere i Danmark omgås kunstnere og designere i sitt sosiale liv der kunstnerne hadde en viss makt over lederne i bedriftene noe det kom nye godt ut av. Bjørn A. Larsen har ellers god tro på norsk design i fremtiden Norge har på flere områder gjort seg bemerket internasjonalt etter 1945, som fredsmeglere, oljenasjon og på idrettsfronten positive elementer som er med på å selge landet. Han sier til slutt at oljevirksomheten ikke bare er av det gode da den, på samme måte som med IT virksomheter, lett lar de økonomiske hensyn overskygge de estetiske og myke verdier i samfunnet. Jeg avslutter med å ta bilde av Bjørn og Kariin, det er et mykt bilde. UTFORDRINGEN TIL BRANSJEN TrioVing utfordres med dette til å sørge for en fortsatt produksjon og aktiv markedsføring av 2155 vrideren. Sett gjerne navn på designeren i katalogen og fortell alle arkitekter og låsesmeder at dette er en gullvinner. Til låsesmeder og arkitekter: ikke bytt den ut med moderne billigvare og dekkilt. Vrideren holder helt til mål! kilder: Norwegian Industrial Design (1963) (sort hvitt bilder) 12 LÅSESMEDEN

13 Rådgiver cand. jur. Odd Bjørnås, Håndverksbedriftenes Landsforening - tilsluttet NHO - svarer på SPØRSMÅL FRA ARBEIDSLIVET arbeidsrettslige spørsmål. DETTE LURER VI PÅ EGENMELDING VED ARBEIDSUFØRHET Daglig leder i en bedrift har tatt kontakt for å få informasjon om de mest sentrale lovreglene om ansattes rett til å bruke egenmelding ved sykdom. Dessuten ber hun om å bli informert om reglene når det gjelder tap av retten til å bruke egenmelding. Hun opplyste at bedriften ikke har inngått Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv, slik at den ikke er en såkalt IA-bedrift. Innledningsvis nevnes at arbeidsgiveren skal betale sykepenger til arbeidstakeren i et tidsrom på opptil 16 kalenderdager når vedkommende er syk (arbeidsgiverperioden), jf. folketrygdlovens Det fremgår av lovens 8-23 hva som menes med egenmelding. Ifølge bestemmelsene må arbeidstakeren melde fra til arbeidsgiveren i arbeidsgiverperioden, skriftlig eller muntlig, om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. Arbeidstakeren må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å få rett til å nytte egenmelding, jf. lovens I arbeidsgiverperioden kan egenmelding nyttes for opptil tre kalenderdager om gangen, jf Et lite eksempel kan belyse disse reglene: En arbeidstaker bruker egenmelding for torsdag og fredag i en uke. Vedkommende arbeider fem dager denne uken, slik at lørdag og søndag er arbeidsfrie dager. Hvis arbeidstakeren fortsatt er syk mandagen etter, kan det kreves dokumentasjon i form av sykemelding fra lege når det gjelder denne dagen. Dette innebærer med andre ord at lørdag og søndag tas med ved beregningen av antall kalenderdager. Dersom arbeidstakeren ikke legger frem legeerklæring etter slikt fravær i tre kalenderdager, faller retten til sykepenger bort for egenmeldingsperioden, med mindre arbeidstakeren har vært forhindret fra å søke lege og det kan godtgjøres at vedkommende har vært arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt, jf Det fremgår også av 8-24 at ved nytt sykefravær innen 16 kalenderdager, regnes tidligere fraværsdager uten legeerklæring med. Når en arbeidstaker har brukt tre egenmeldingsdager i løpet av 16 kalenderdager, må vedkommende arbeide i 16 kalenderdager sammenhengende før det kan brukes egenmelding på nytt. Når det gjelder egenmeldingsperioder, kan disse ha en varighet på fra én til tre dager. Dersom for eksempel en arbeidstaker har ett sykefravær som varer én dag i den ene uken, og dessuten ett fravær som varer én dag i uken etter, slik at disse to sykefravær er innenfor en periode på 16 kalenderdager, regnes dette som to egenmeldingsperioder. Ifølge 8-27 kan egenmelding benyttes for fravær opptil fire ganger i løpet av en periode på 12 måneder. Det fremgår av 8-27 at dersom en arbeidstaker i løpet av 12 måneder har hatt minst fire sykefravær uten å legge frem legeerklæring, kan en arbeidsgiver bestemme at arbeidstakeren for fremtiden ikke lenger skal bruke egenmelding. En arbeidsgiver kan også bestemme at en arbeidstaker skal miste retten til å benytte egenmelding før vedkommende har brukt fire egenmeldinger. Det siste gjelder hvis arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom. Ifølge 8-27 skal arbeidstakeren ha anledning til å uttale seg om grunnen til fraværene før arbeidsgiveren treffer sin beslutning. Dersom arbeidstakeren har tapt retten til å bruke egenmelding, skal arbeidsgiveren vurdere beslutningen på nytt etter seks måneder. GEZE TSA160 IS slagdørautomatikk med integrert mekanisk koordinator Godkjent brukt på branndører. Kan leveres med standardarm eller glideskinne. Produseres ut fra kundens ønsker. Kan leveres med dørlukker under dekkappe på skåtefløy. Kort montasjetid pga. enkel oppbygging. Ferdig koblet mellom automatene. Finnes på lager i Norge. For mer informasjon kontakt: GEZE Scandinavia AB avd. Norge, Postboks 63, 2081 Eidsvoll Telefon: Telefaks: LÅSESMEDEN

14 Godkjente firmaer pr. 1. desember 2004 ALTA Thermoglass AS Betongvn. 1, Pb Elvebakken 9507 Alta Tlf Fax ARENDAL Arve Karlsen Pb. 1630, 4857 Arendal Tlf Fax ASKER Låsservice AS Billingstadsletta 14, Pb Nesbru - Tlf BERGEN Bergen Låsservice AS Kollåsen 1, Pb. 227, 5871 Bergen Tlf Fax Låsgruppen Wilhelm Nielsen AS Fabrikkgt. 3, 5059 Bergen Tlf Fax Døgnservice: Låsmesteren AS Kanalvn. 54, 5068 Bergen Tlf: Fax: Låsservice A/S Pb. 100 Rådal, 5857 Bergen Tlf Fax BODØ Låssenteret Bodø AS Bankgt. 9, 8005 Bodø Tlf Fax BÆRUM Trygge rom Info-Rama, Sandviksvn. 184, 1337 Sandvika Tlf Fax DRAMMEN Låsgruppen Drammen AS Nedre Storgate 37, 3015 Drammen Tlf Fax Møller Undall AS Hamborggt. 21, 3018 Drammen Tlf Fax ELVERUM Lås & Sikring AS Svartbekkvn. 85, 2411 Elverum Tlf Fax FREDRIKSTAD Fredrikstad Butikkmontering Lås og Nøkkelservice AS Sjømannsgt. 15, 1607 Fredrikstad Tlf Låsgruppen Fredrikstad AS Stabburvn. 16,1617 Fredrikstad. Tlf Fax GJØVIK b&t Låsservice as Kallerudsvingen 5, 2815 Gjøvik, Tlf Fax Låssmeden Gjøvik AS Alfarvn. 22, 2816 Gjøvik Tlf Fax HALDEN Låsgruppen Fredrikstad, avd. Halden Oscars gt. 1, 1771 Halden Tlf Fax HAMAR b&t Låsservice as Hamar Pb Midtstranda, 2306 Hamar Tlf Fax HARSTAD Låsservice Nor as Mercurvn. 6, 9408 Harstad Tlf Fax HAUGESUND Glass & Låsservice as Karmsundgt. 176, 5527 Haugesund Tlf Fax Sikring & Låseservice A/S Raglamyrvn. 11, 5536 Haugesund Tlf Fax HOKKSUND Eiker Lås-service AS Sundmoen Næringsområde 3301 Hokksund Tlf Fax Servicetlf HØNEFOSS Brann & Låsservice Hønengt. 25, 3513 Hønefoss Tlf Fax JESSHEIM Ingeborg Beslag og Låssystemer Holmstubben 3, 2051 Jessheim Tlf Fax KONGSBERG Byggsikkerhet A/S Herman Foss gt. 3, 3611 Kongsberg Tlf Fax KONGSVINGER Ingeborg Beslag & Låssystemer Storgt. 2-4, 2212 Kongsvinger Tlf Fax KRAGERØ Låsspesialisten Kragerø AS P. A. Heuchsgate 12, 3770 KRAGERØ Tlf Fax KRISTIANSAND Norlock AS, Lås & Nøkkel service Rådhusgt. 55, P.b. 55 Posebyen 4661 Kristiansand Tlf Fax Låsmontøren Gransangerveien KRISTIANSAND S Tlf.: Fax: KRISTIANSUND Norsk Låsservice AS Industrivn. 13, 6517 Kristiansund Tlf Fax LARVIK Låsesmeden Larvik AS Haraldsgt. 6, 3256 Larvik Tlf Fax Servicetlf LILLEHAMMER b&t Låsservice as Korgvn. 33, 2609 Lillehammer Tlf Fax Låsesmeden AS Industrigt LILLEHAMMER Tlf Fax LILLESTRØM Karl Jensen Lås og Nøkkel service Nittedalsgt. 12, 2000 Lillestrøm Tlf Fax LOFOTEN Låseservice Havnegt. 13, 8372 Gravdal Tlf Fax LØRENSKOG Brann & Sikkerhetsforum AS Lørenskogveien 75, 1470 Lørenskog Tlf Fax MO I RANA Nordland Lås & Sikkerhet AS Midtre gate 4, 8624 Mo Tlf Fax MOLDE Norsk Låsservice AS Fannestrandvn. 55, 6415 Molde Tlf Fax MOSS Lexow A/S, avd. Lexow Låsservice Jeløygt 8, 1532 Moss Tlf Fax Vakttlf MYSEN El-LÅS AS Vandugbakken 7, 1850 Mysen Tlf Fax NAMSOS Lås & Sikring AS Abel Meyers gate 21, 7800 Namsos Tlf Fax NITTEDAL Myhre Lås og Mekaniske Verksted as Stasjonsvn. 70, 1482 Nittedal Tlf Fax ODDA Glass & Låsservice A/S Bustetungt. 4, 5750 Odda Tlf Fax OSLO Alarm & Låsservice - Rolf A. Hemer AS Sannergt. 32, 0557 Oslo Tlf Fax Eiendomssikring A/S Strømsvn. 266, 0668 Oslo Tlf Fax Groruddalen Låsservice Bergensvn. 4 B (Grorud Senter), 0963 Oslo Tlf Fax Låsgruppen Oslo AS Essendropsgt. 7, 0368 Oslo Tlf Fax Låshuset Larsens Eftf. AS Dronningens gt. 32, 0154 Oslo Tlf Fax Låsmester 1 Kjølberggt. 23, 0653 Oslo Tlf Fax Døgnvakt Låsspesialisten AS Grefsenvn. 15,0482 Oslo Tlf Fax Låssystemer A/S Tvetenvn. 164, 0671 Oslo Tlf Fax Låsteknikk AS Stensbergt. 20, 0170 Oslo Tlf Fax Morten s Låsservice Rugveien 15, 0679 Oslo Tlf Fax Møller Undall AS Tvetenvn. 152, 0671 Oslo Tlf Fax Norsk Nøkkelservice A/S Sinsenvn. 4, 0572 Oslo Tlf Fax Oslo Lås og Nøkkelfix AS Jens Bjelkes gt. 37, 0578 Oslo Tlf Fax R. Nygaard A/S Lås og Nøkkelservice Bernt Ankers gt. 4,0183 Oslo Tlf Fax Safe Tec A/S Lås- & Nøkkelservice Thv. Meyers gt. 58, 0552 Oslo Tlf Fax Servicesentralen Lås og Nøkkel A/S Neuberggt. 21, 0367 Oslo Tlf Fax Vakt Service Alarm & Lås AS Nydalsveien 15, 0484 OSLO Tlf Fax Døgnvakt Vrio Lås & Nøkkel A/S Chr. Krogs gt. 2, 0186 Oslo Tlf Fax PORSGRUNN Brann- og sikringservice AS Gimlevn. 1, 3915 Porsgrunn Tlf Fax RISØR Ingvaldsen Låsservice Vika, 4993 Sundebru Tlf Fax SANDEFJORD Lås & Prosjektservice AS Raveien 224, 3242 Sandefjord Tlf Fax Låsgruppen Drammen AS, avd. Sandefjord Nedre Movei 4, 3215 Sandefjord Tlf Fax SANDNES Sikring & Låsservice Stavangervn. 36, 4313 Sandnes Tlf Fax Døgnservice: SARPSBORG EL-Lås AS, avd. Sarpsborg Hundskinnveien 98, 1711 Sarpsborg Tlf Fax Holmens Eftf. Lås og Nøkkelservice Pellygt. 32, 1706 Sarpsborg Tlf./fax SKI Follo Lås og Glass-sikring AS Jernbaneveien 2, 1400 Ski Tlf Fax SKIEN Lås & Beslag AS Melumveien 2, 3730 SKIEN Tlf Fax Låshuset AS Grimsøy Plass 7, 3730 Skien Tlf Fax STAVANGER Låsgruppen Stavanger AS Forusbeen 80, 4033 Stavanger Tlf Fax Marvik Service AS Fritjof Nansensvei 45, 4019 Stavanger Tlf Fax Stavanger Låsservice Zetlitzvn. 2, 4017 Stavanger Tlf Fax STEINKJER Følstad & Jørgensen A/S Sjøfartsgt. 3, 7725 Steinkjer Tlf Fax STORD Glass og Låsservice AS Vabakkjen 6, 5411 Stord Tlf Fax STRØMMEN Romerike Lås-Service Strømsvn. 48/50, 2010 Strømmen Tlf Fax TROMSØ Nøkler & Lås AS Storgt. 110, 9008 Tromsø Tlf Fax Tromsø Låsservice AS Strangt. 144, 9008 Tromsø Tlf Fax TRONDHEIM Beslag-Consult A/S Industrivn. 57, 7484 Trondheim Tlf Fax Låsgruppen Trondheim AS Olav Tryggvasonsgt. 30, 7011 Trondheim Tlf Fax SystemSikring A/S Klæbuvn. 138, 7031 Trondheim Tlf Fax TØNSBERG Alarmkompaniet A/S Slagenvn. 13, 3110 Tønsberg Tlf Fax Vakt Service Alarm & Lås Vestfold AS Kilengt. 10, 3117 Tønsberg Tlf Fax VERDAL P. A. Elektro AS Asbjørnsens gt. 1, 7650 Verdal Tlf Fax ÅLESUND Møre Beslag A/S Moa Syd, Spjelkavik, 6022 Ålesund Tlf Fax Medlemmenes e-post og finner du på

15 Uoffisielt Nordisk Mesterskap for Låsesmedlærlinger I april 2005 skal det være ELF Convention på Sheraton hotell i Stockholm. I forbindelse med dette arrangementet vil det bli avholdt uoffisielt Nordisk Mesterskap for låsesmedlærlinger som er yngre enn fylte 22 år i løpet av Konkurranse skal inneholde: Nymontering av elektromekanisk lås med gjennomboring og karmoverføring. Montering av biometrisk adgangskontroll med tilkobling, Montering av dørlukker, sylinder og beslag. Tilvirking av nøkkel etter gammel lås. Arbeidsklær kan brukes med firmaets egen reklame på bukse og bryst på ryggen vil det bli satt på nasjonens flagg. Eget verktøy skal brukes, men fres er ikke tillatt. Bedømmelsen av prøvene vil utøves av en sensor fra hvert av deltagerlandene. Uoffisielt Norsk Mesterskap på Olrud 29. januar For å utpeke Norges representant i Nordisk vil vi avholde en uttakning blant medlemsbedriftene i NL. Dette vil foregå på Olrud i forbindelse med Låsesmedtreff, og lærlingene konkurrerer i de samme øvelsene som i Nordisk mesterskap. Bedømmelsen av de norske prøvene vil utøves av tre sensorer med bakgrunn fra prøvenemndsarbeid. De to beste av lærlingene premieres med deltakelse og opphold/reise til det Nordiske Mesterskapet i april 2005, og kanskje enda flere overraskelser venter på lur! Har du en lærling du vil skal høste ære og berømmelse for seg selv og ditt firma? Kast deg rundt med påmelding til NLs sekretariat! Frist for påmelding er NL-kurskomité Produktnytt Mini safe med kodelås Norsk Nøkkelservice tilbyr oppbevaringsboks; Mini safe med kodelås til bil/camping/båtbruk. Enheten er i A4 størrelse, og har en ramme som kan skrues fast i underlaget. I åpen stilling kan den lett frigjøres fra rammen. Det er enkelt å legge inn en personlig kode. Oppbevaringsboksen er utstyrt med en sylinder som overstyrer kodelåsen. Ta kontakt med Norsk Nøkkelservice AS for nærmere informasjon. LÅSESMEDEN

16

17 PRODUKT NYTT Fingeravtrykk Codoor - Nå kan du glemme nøklene! Med Fingeravtrykk Codoor FP5000 er det nok å legge fingeren på leseren for å låse opp døren. Samtidig innebærer den avanserte fingeravtrykk avlesningen at sikkerheten holder høyeste klasse. Teknikken bygger på at fingeravtrykk leses og lagres i minnet. Sensoren i Codoor FP5000 er av kapasitiv tredimensjonal type, hvilket innebærer at den søker et antall unike punkter, som får en verdi på hver eneste persons fingeravtrykk. Når samme finger igjen plasseres på leseren, skjer en registrering som verifiseres mot minneposisjonene. Om dette stemmer overens åpner låsen. Verifiseringen av et fingeravtrykk på FP5000 tar mindre enn ett sekund. FP5000 er beregnet for kontordører, konferanserom, lager, datarom, garderobe - en god løsning for alle typer innvendige dører hvor man på en smidig måte vil begrense adgangen. High-tech design og robust kapsling i rustfritt stål gjør at den passer inn i de fleste dørmiljøer. Fingeravtrykk Codoor FP5000 er batteridrevet og komplett med fingeravtrykkleser, mekanisk låsing og strømforsyning i ett. Man behøver derfor ikke å dra kabel eller foreta inngrep i døren. Opptil 32 fingeravtrykk / personer kan programmeres inn i en FP5000. Leveringsklar desember Lanserer FG godkjente motorlåser Låsene leveres i fire forskjellige utgaver: - DML 100-B, lås med reile - DML 100-LB, lås med falle og reile - DML 100-H, lås med hakereile - DML 100- LH, lås med falle og hakereile. Fordeler: en type styring til alle låsenheter. samme låsenhet og styrenhet kan leveres med kodet signal mellom enhetene. rask åpning, mindre enn 0.5 sek. fleksible tilkoblinger ved bruk av f.eks. slagdørautomatikk og motorlås. Låsene leveres i kit med låsenhet, styring, kabel og sluttstykke med magnet. Produktkatalog 2005 Det foreligger ny produktkatalog med forhandlerpriser og rabatt til NLs medlemmer på svakstrømsprodukter til hjem, industri, marine/offshore og nettverk. Prosjektprisliste for komplette svakstrømsanlegg for dørmiljø sendes på forespørsel. Aktiviteter, kampanjer og nyheter vil fortløpende bli presentert på nett; følg med på Kontakt info: Ronny Borgen, Tlf / LÅSESMEDEN

18 Slagenvn

19 PRODUKT NYTT Ny dørvrider med faste skilt og returfjær FG-godkjent to-funksjonsbeslag Møller Undall AS presenterer DEJO3000, et tofunksjonsbeslag for hjemmebekvem og bortesikker avlåsing. Beslaget er Forsikringsgodkjent (FG) og benyttes til privatboliger og leiligheter. DEJO3000 benyttes på alle låskasser i MU1200-serien, og kan også brukes på andre låskasser med SIS-mål. DEJO300 er lagervare og leveres i forkrommet, forkrommet matt, messing matt og messing polert utførelse. Møller Undall presenterer dørvrider 2645 med faste skilt, returfjær og tilhørende nøkkelskilt Vrideren leveres med gjennomgående skruer M5 for dørtykkelse mm. Dørvrideren leveres i messing og messing forkrommet, begge variantene består av både matte og polerte overflater. Nøkkelskiltene har matte overflater. Denne utførelsen er et spennende valg for den som er på jakt etter det litt spesielle. Dørvrideren vil erstatte modellene 2643 og Se flere produktnyheter og informasjon på Bravo Maxima - En typisk låsesmedmaskin. Motorlåser med hakereile fra Møller Undall er nå FG-godkjent Neste trinn i Bravo-seriens utvikling er Bravo Maxima, den første manuelle maskinen med digital kalibrering. 1003: hakereile uten kodet signal. 1004: falle-hakereile uten kodet signal. 1013: hakereile med kodet signal. 1014: falle-hakereile med kodet signal. Maskinen er en videreutvikling fra Bravo Professional, noe som gjør maskinene veldig like under selve slipingen. Maxima kan kalibreres ved hjelp av en LCD skjerm, slik at kalibreringsprosessen bli mye enklere. I tillegg har den 4-sidige bakker, fjærbelastet vogge og autostart. Låsen leveres med styreenhet for hakereilelås, 10 meter kabel og magnetkontakt. Sluttstykke med magnetkontakt bestilles separat for hakereilelås. LÅSESMEDEN

20 GJØR DET ENKELT FOR HJEMMEHJELPEN Montér nøkkelboks. Hjemmehjelpen, hjemmesykepleien og andre åpner boksen med universalnøkkel og får dermed tilgang til dørnøkkelen. KOLON Dim.: Ø 125 mm, D 46 mm Se også våre andre nøkkelsafeprodukter på hjelper deg å flytte lageret ut i butikken Solbakkev Sandefjord Tlf: Fax: E-post: Fridtjof Nansens vei 45 Stavanger. Tlf.: Vi ønsker aller våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år, og vi ser frem til å møtes på Hamar i januar. I løpet av 2005 kommer vi med mange spennende nyheter! Følg med! SIKKERHETSgrossisten

Sikring av skoler side 4-7

Sikring av skoler side 4-7 22005 Sikring av skoler side 4-7 Kompetanse side 8-15 Nordisk mesterskap side 25 LÅSESMEDEN 2-2005 1 Sikkerhet gir frihet......til å bekymre seg mindre og leve mer! www.trioving.no 2 LÅSESMEDEN 2-2005

Detaljer

Sikring av kjøpesenter

Sikring av kjøpesenter 42002 Sikring av kjøpesenter side12 Produktnytt side 18-21 Ut av bakgårdstilværelsen side 4 NLs formann har ordet: Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder DESEMBER 2002 NR. 4 18. ÅRGANG Redaktør:

Detaljer

Elektroutdanning på NUSA, side 8-9. Boyesen & Munthe AS - nisjeleverandør til låsbransjen side 6-9

Elektroutdanning på NUSA, side 8-9. Boyesen & Munthe AS - nisjeleverandør til låsbransjen side 6-9 32004 Elektroutdanning på NUSA, side 8-9 Boyesen & Munthe AS - nisjeleverandør til låsbransjen side 6-9 NL formannen har ordet Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder September 2004 NR. 3 20.

Detaljer

Låsesmedtreff, side 4-7. 25år. Nye kvinnelige medlemmer i NL, side 27

Låsesmedtreff, side 4-7. 25år. Nye kvinnelige medlemmer i NL, side 27 12002 Låsesmedtreff, side 4-7 25år 1977 2002 Nye kvinnelige medlemmer i NL, side 27 NL-lederen har ordet Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder APRIL 2002 NR. 1 18. ÅRGANG Redaktør: Marion Jensen

Detaljer

NLs årsmøte og jubileumsfeiring. i Stavanger. Side 11. 25år. NLs historie, side 4-5

NLs årsmøte og jubileumsfeiring. i Stavanger. Side 11. 25år. NLs historie, side 4-5 32002 NLs årsmøte og jubileumsfeiring i Stavanger Side 11 25år 1977 2002 NLs historie, side 4-5 NL-lederen har ordet Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder SEPTEMBER 2002 NR. 3 18. ÅRGANG Redaktør:

Detaljer

Lås og beslagdesign i Norge side 6-9. Det er kunden som er sjefen. side 4-5

Lås og beslagdesign i Norge side 6-9. Det er kunden som er sjefen. side 4-5 22004 Lås og beslagdesign i Norge side 6-9 Det er kunden som er sjefen side 4-5 NL formannen har ordet Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder Juni 2004 NR. 2 20. ÅRGANG Redaktør: Marion Jensen

Detaljer

Firmaprofilen 12-13. ELF Convention Athen 6-7. Ingeborgs 10 års jubileum 9. LÅsesmeden

Firmaprofilen 12-13. ELF Convention Athen 6-7. Ingeborgs 10 års jubileum 9. LÅsesmeden Firmaprofilen 12-13 Ingeborgs 10 års jubileum 9 ELF Convention Athen 6-7 LÅsesmeden 208 Foreningen NORSKE LÅSESMEDER TrioVing TREND elektronisk boliglås www.trioving.no Sikkerhet gir frihet......til å

Detaljer

Dormasosiale døråpnere side 4

Dormasosiale døråpnere side 4 32003 Dormasosiale døråpnere side 4 Firmaprofil Holmens Eftf. Lås og Nøkkelservice side 13 Produktnytt side 15-19 NL formannen har ordet Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder September 2003

Detaljer

Spør Låsesmeden på www.nl-lasesmed.no LÅSESMED. NL årsmøte side 4-5 Medlemskap i NL side 6-7 Ny garantiordning side 13. side 22

Spør Låsesmeden på www.nl-lasesmed.no LÅSESMED. NL årsmøte side 4-5 Medlemskap i NL side 6-7 Ny garantiordning side 13. side 22 Organ for Foreningen Norske Låsesmeder Desember 20013 Spør Låsesmeden på www.nl-lasesmed.no side 22 NL årsmøte side 4-5 Medlemskap i NL side 6-7 Ny garantiordning side 13 LÅSESMED Medlem av Foreningen

Detaljer

Bruktbil med startsperre side 4

Bruktbil med startsperre side 4 22003 Bruktbil med startsperre side 4 Mr. TrioVing side 14 Produktnytt side 19-25 NLs formann har ordet: Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder JUNI 2003 NR. 2 19. ÅRGANG Redaktør: Marion Jensen

Detaljer

Hvordan låser du døren din?

Hvordan låser du døren din? Organ for Foreningen Norske Låsesmeder Desember 20003 Hvordan låser du døren din? side 7 NL årsmøte side 4-5 Rekruttering i videregående skole side 8 Ny organisasjon i Norske Låsesmeder side 13 Låsesmed

Detaljer

Låsesmedtreff i England

Låsesmedtreff i England Organ for Foreningen Norske Låsesmeder September 20002 Låsesmedtreff i England side 4-5 Produktnytt Tre generasjoner Møller i låsbransjen side 6-8 side 18-21 De ansattes faglige kunnskaper er etter hvert

Detaljer

NL årsmøte og 30 årsjubileum 4-5. Firmaprofil Låssystemer 16-17. NL el. mek kurs på Steinkjer 10-13. LÅsesmeden

NL årsmøte og 30 årsjubileum 4-5. Firmaprofil Låssystemer 16-17. NL el. mek kurs på Steinkjer 10-13. LÅsesmeden NL årsmøte og 30 årsjubileum 4-5 NL el. mek kurs på Steinkjer 10-13 Firmaprofil Låssystemer 16-17 LÅsesmeden 307 Foreningen NORSKE LÅSESMEDER NL formannen har ordet 30 års jubileet for foreningen vår

Detaljer

Firmaprofilen 14-15. Marion Jensen takker for seg 12-13. Treff 4-11. LÅsesmeden

Firmaprofilen 14-15. Marion Jensen takker for seg 12-13. Treff 4-11. LÅsesmeden Firmaprofilen 14-15 Treff 4-11 Marion Jensen takker for seg 12-13 LÅsesmeden 108 Foreningen NORSKE LÅSESMEDER TrioVing TREND elektronisk boliglås www.trioving.no Sikkerhet gir frihet......til å bekymre

Detaljer

Drømmedag på TrioVing

Drømmedag på TrioVing Organ for Foreningen Norske Låsesmeder April 20011 Drømmedag på TrioVing side 12-13 Kriminalvern side 8-9 NL-medlemmer side 15-16 LÅSESMED Medlem av Foreningen Norske Låsesmeder Offisielt organ for Foreningen

Detaljer

LÅsesmeden. F o r e n i n g e n N O R S K E L Å S E S M E D E R

LÅsesmeden. F o r e n i n g e n N O R S K E L Å S E S M E D E R Firmaprofilen s. 12-13 Universell utforming av bygg s. 4-5 Ny samarbeidspartner s. 8-9 LÅsesmeden 209 F o r e n i n g e n N O R S K E L Å S E S M E D E R ...perfekt system for min butikk! Thorbjørn Boiesen

Detaljer

Låshuset Larsens historie side 16-18. Låsesmedtreff 2005 side 4-10

Låshuset Larsens historie side 16-18. Låsesmedtreff 2005 side 4-10 12005 Låshuset Larsens historie side 16-18 Låsesmedtreff 2005 side 4-10 NL formannen har ordet Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder April 2005 NR. 1 21. ÅRGANG Redaktør: Marion Jensen Annonser:

Detaljer

Vellykket Låsesmedtreff på Storefjell 4-11. Brann og Låsservice 14-15 LÅSESMEDEN FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER

Vellykket Låsesmedtreff på Storefjell 4-11. Brann og Låsservice 14-15 LÅSESMEDEN FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER Vellykket Låsesmedtreff på Storefjell 4-11 Brann og Låsservice 14-15 LÅSESMEDEN 106 FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER Sikkerhet gir frihet......til å bekymre seg mindre og leve mer! www.trioving.no NL formannen

Detaljer

Firmaprofilen 14-15 Årsmøtet 18-19 Messe 4-11 109 LÅsesmeden F o r e n i n g e n n o r S K e L Å S e S M e D e r

Firmaprofilen 14-15 Årsmøtet 18-19 Messe 4-11 109 LÅsesmeden F o r e n i n g e n n o r S K e L Å S e S M e D e r Firmaprofilen 14-15 Årsmøtet 18-19 Messe 4-11 LÅsesmeden 109 Foreningen NORSKE LÅSESMEDER ...perfekt system for min butikk! Thorbjørn Boiesen 7-eleven i Drammen Med TrioVing Solo kan butikkeieren trygt

Detaljer

Firmaprofilen 16-18 Pionerene på egge 8-9 Passerte nåløyet 20-21 308 LÅsesmeden F o r e n i n g e n n o r S K e L Å S e S M e D e r

Firmaprofilen 16-18 Pionerene på egge 8-9 Passerte nåløyet 20-21 308 LÅsesmeden F o r e n i n g e n n o r S K e L Å S e S M e D e r Firmaprofilen 16-18 Pionerene på Egge 8-9 Passerte nåløyet 20-21 LÅsesmeden 308 Foreningen NORSKE LÅSESMEDER TrioVing Solo Bedriften apple Enkel montering apple Ingen kabling apple Fjern nøkler som du

Detaljer

Nr. 2 2010. Låsesmeden. Yrket som har egen kirke og helgen side 4-6. Fortsatt høyt oppe side 12-13. Har vokst uten smerter side 14-15

Nr. 2 2010. Låsesmeden. Yrket som har egen kirke og helgen side 4-6. Fortsatt høyt oppe side 12-13. Har vokst uten smerter side 14-15 Nr. 2 2010 Låsesmeden Yrket som har egen kirke og helgen side 4-6 Fortsatt høyt oppe side 12-13 Har vokst uten smerter side 14-15 innhold 2/10 Knut Kildahl, Formann 3 Leder 4-6 Yrket som har egen kirke

Detaljer

Låsesmedtreff 4-15 Kurs 5 Ut på tur 14 107 LÅsesmeden F o r e n i n g e n n o r S K e L Å S e S M e D e r

Låsesmedtreff 4-15 Kurs 5 Ut på tur 14 107 LÅsesmeden F o r e n i n g e n n o r S K e L Å S e S M e D e r Låsesmedtreff 4-15 Kurs 5 Ut på tur 14 LÅsesmeden 107 Foreningen NORSKE LÅSESMEDER Sikkerhet gir frihet......til å bekymre seg mindre og leve mer! www.trioving.no NL formannen har ordet Våren er i anmarsj.

Detaljer

Nr. 1-2012. Låsesmeden. ELF 2012 side 4. Firmaprofil side 26. Produktnytt side 28. Bransjenytt side 30

Nr. 1-2012. Låsesmeden. ELF 2012 side 4. Firmaprofil side 26. Produktnytt side 28. Bransjenytt side 30 Nr. 1-2012 Låsesmeden ELF 2012 side 4 Firmaprofil side 26 Produktnytt side 28 Bransjenytt side 30 innhold s. 3 Formannen har ordet s. 4 ELF 2012 s. 26 Firmaprofil s. 35 Fra foreningen s. 37 Nytt fra administrasjonen

Detaljer

Nr. 1 2010 LÅSESMEDEN. Låsesmedtreff side 4-11. Tradisjonsbærere på Majorstua side 20-21. Nytt FG Regelverk side 30-31 NORSKE LÅSESMEDER

Nr. 1 2010 LÅSESMEDEN. Låsesmedtreff side 4-11. Tradisjonsbærere på Majorstua side 20-21. Nytt FG Regelverk side 30-31 NORSKE LÅSESMEDER Nr. 1 2010 LÅSESMEDEN Låsesmedtreff side 4-11 Tradisjonsbærere på Majorstua side 20-21 Nytt FG Regelverk side 30-31 NORSKE LÅSESMEDER innhold 3 Leder 4-11 Låsesmedtreff 12 Halvveis til hundre 13 Nytt sted

Detaljer

Nr. 2 2015 LÅSESMEDEN. Forebyggende kriminalitet. side 4-5. Flere består opptaksprøvene. side 12-15. Tettere på kundene.

Nr. 2 2015 LÅSESMEDEN. Forebyggende kriminalitet. side 4-5. Flere består opptaksprøvene. side 12-15. Tettere på kundene. Nr. 2 2015 LÅSESMEDEN Forebyggende kriminalitet side 4-5 Flere består opptaksprøvene side 12-15 Tettere på kundene side 20-21 innhold s. 4-5 Forebyggende kriminalitet ny bok av Tore Bjørgo s. 6 Skandinavisk

Detaljer

Nr. 1 2015 LÅSESMEDEN. Låsesmedtreff 2015. side 4-9. Låsesmedene strømmer til Kuben. side 16-17. Prognosesenteret. side 21

Nr. 1 2015 LÅSESMEDEN. Låsesmedtreff 2015. side 4-9. Låsesmedene strømmer til Kuben. side 16-17. Prognosesenteret. side 21 Nr. 1 2015 LÅSESMEDEN Låsesmedtreff 2015 side 4-9 Låsesmedene strømmer til Kuben side 16-17 Prognosesenteret side 21 innhold s. 4-9 Låsesmedtreffet 2015 s. 10-11 Nyheter fra messen: Trådløs og offline

Detaljer

Låsesmeden. 25 års jubileum - Feiret med stil. Lærevillig låsesmed. Låsesmedene med lærlinge offensiv - Lovende interesse på utdanningsmessa

Låsesmeden. 25 års jubileum - Feiret med stil. Lærevillig låsesmed. Låsesmedene med lærlinge offensiv - Lovende interesse på utdanningsmessa Nr. 1 2014 Låsesmeden 25 års jubileum - Feiret med stil side 10-11 Lærevillig låsesmed side 13 Låsesmedene med lærlinge offensiv - Lovende interesse på utdanningsmessa side 14-15 innhold s. 4-7 Årets messe

Detaljer

Nr. 3 2012 LÅSESMEDEN. på gølvet side 4-6. Full rulle i oljebyen side 8-9. Kort og godt side 12-13

Nr. 3 2012 LÅSESMEDEN. på gølvet side 4-6. Full rulle i oljebyen side 8-9. Kort og godt side 12-13 Nr. 3 2012 LÅSESMEDEN Låsesmedlærlinger starter på gølvet side 4-6 Full rulle i oljebyen side 8-9 Kort og godt side 12-13 innhold s. 3 Formannen har ordet s. 4-6 Starter på gølvet s. 8-9 Full rulle i oljebyen

Detaljer

Nr. 2 2013. Låsesmeden. Oppkjøp side 5-8. Gjør comeback...med bilnøkler side 10-11. Systemnøkler på avveie side 18-19

Nr. 2 2013. Låsesmeden. Oppkjøp side 5-8. Gjør comeback...med bilnøkler side 10-11. Systemnøkler på avveie side 18-19 Nr. 2 2013 Låsesmeden Oppkjøp side 5-8 Gjør comeback...med bilnøkler side 10-11 Systemnøkler på avveie side 18-19 innhold s. 3 Formannen har ordet s. 5 Nye krav tvinger frem sammenslåing s. 5-8 Oppkjøp

Detaljer

Låsesmeden. side 4-7. GEZE 150 år side 24-25. Låsesmedtreffet: Hektiske dager på Lillehammer. Universell utforming: Her er pilotprosjektet side 16-19

Låsesmeden. side 4-7. GEZE 150 år side 24-25. Låsesmedtreffet: Hektiske dager på Lillehammer. Universell utforming: Her er pilotprosjektet side 16-19 Nr. 1 2013 Låsesmeden Låsesmedtreffet: Hektiske dager på Lillehammer side 4-7 Universell utforming: Her er pilotprosjektet side 16-19 GEZE 150 år side 24-25 innhold s. 3 Formannen har ordet s. 4-7 Låsesmedtreffet:

Detaljer