Helse- og omsorg INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse- og omsorg INNHOLD"

Transkript

1 Helse og omsorg 1

2 2 Helse og omsorg Gyldendal kurs og kompetanse utvikler og arrangerer kurs og seminarer for skole, arbeidsliv, organisasjoner, offentlig sektor og næringslivet. Vi tilbyr: - å lage hele kurset, eller deler av programmet - høy kvalitet på innhold og foredragsholdere - erfarne prosjektledere - gode systemer for kursadministrasjon - gode kurslokaler, hotellavtaler og servering Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale! Bente Irene Johnsrud Prosjektleder mobil: INNHOLD Helse- og omsorg Etikk i praksis...6 Ernæring - hvordan møte daglige utfordringer...7 Barnesamtaler: hvordan snakke med barn...8 Barnehagen: en kreativ læringsarena...9 Aktiv deltakelse og gode relasjoner gir økt læring...9 Du KAN lære en gammel hund å gjø...10 Barn og helse...11 Psykisk helsearbeid...12 Digital kompetanse / IKT-kompetanse Pedagogisk bruk av digitale verktøy: digital fortelling, blogg, podcast...14 Hvordan bygge opp og organisere en digital skole?...16 Praktisk dataopplæring (Office, Outlook, Internett etc)...17 Hvordan undervise i Excel?...17 Ingrid Karlsson Prosjektleder mobil: Camilla J. Frølich Leder mobil: Gyldendal kurs og kompetanse, Sehesteds gate 4 Pb St. Olavs plass, 0130 Oslo tlf Annet Litteratur og psykologi...18 Fysisk aktivitet og helse...19 Stressmestring - en strategi...19 Samspill, ledelse og kommunikasjon I takt med deg selv og dialog med andre - om selvfølelsen...20 Det er lurt å si noe pent - om feedback...20 Konstruktiv kritikk er det egentlig mulig?...21 Manipulasjon - forståelse og håndtering...21 Konfliktforståelse og konflikthåndtering...22 Mekling - videreutvikle ferdighetene...22 Mer av det som virker (LØFT)...23 Ros som virker?...23 God kommunikasjon...24 Hvordan takke begeistret ja til endringer og utforfordringer?.. 24 Hvordan kan jeg utvikle meg selv videre som lærer?...24

3 4 Helse og omsorg Skoleutvikling Vurdering for læring...25 Ny som skoleleder - temadag...28 Ny som skoleleder - prosessbasert kurs over 2+2 dager...28 Tema innen skolefag - for lærere Helse- og omsorg Digital kompetanse, Skoleutvikling Skolefag - for lærere i grunnskole og videregående skole, Litteratur, Psykologi, Fysisk aktivitet og helse Stressmestring,Samspill Ledelse,Kommunikasjon Vurdering i praksis - hvordan gjør vi det?...29 TIP Lær å bruke Edge Cam...30 TIP Innføringskurs i Solid Edge...30 «Eh...eh...eh...» Muntlige aktiviteter og samtaler i fremmedspråk vgs...31 Eleveffektiviserende metodikk, matematikk vgs...32 Muntlige ferdigheter og tilpasset opplæring...32 Vurdering i matematikk...32 Eleveffektiviserende metodikk og samarbeidsverktøy, naturfag vgs Differensiallikninger: Matematikk vgs...33 Kulegeometri: Matematikk vgs...33 Hvordan bør elevene bruke digitalt verktøy i matematikk R Naturfag i fokus...34 Dukkens magi...36 Dans med glede...37 Instruksjon i folkeswing med vekt på metodikk og musikkvalg...38 Vurdering i kroppsøving i videregående skole...38 Formgivingsfag Visuell kultur og samfunn: praktisk og teoretisk formidling i det nye programfaget....40

4 6 Helse og omsorg 7 Helse og omsorg [kurs] Etikk i praksis Dette er praktisk rettet undervisningsopplegg primært for omsorgs- og pleietjenesten i ulike kommuner. Vi utvikler og tilpasser opplæringen i samarbeid med den enkelte kommune i forhold til aktuelle behov/ satsningsområder. Vi kan tilby enkelte kursdager, men anbefaler kursing over flere dager med fokus på hvordan få til ønskete endringer. Kurset/opplæringsopplegget skal bidra til: Å skape mer bevissthet omkring etikk bedre praksis ute hos brukerne At etikk gjennomsyrer kommunikasjon og samhandling Få til ønsket endring av etisk praksisw Å etablere arenaer for å diskutere etiske dilemmaer Sentrale temaer i opplæringen: Hva er etiske dilemmaer? Eksempler på etiske dilemmaer Hvordan håndtere etiske dilemmaer? Vi arrangerer både foredrag og opplæringsprogram med fokus på implementering i egen virksomhet der en eller to prosessansvarlige deltar. Ingvild Skjetne Prosessansvarlig Sykepleier med videreutdanning i praktisk pedagogikk, sosialpedagogikk og arbeidsliv, historie og samfunn. Hun har skrevet flere lærebøker innenfor helse- og sosialfag, og har erfaring med utvikling av digitale læremidler og undervisning. Hun er forlagsredaktør i Medlex, Norsk Helseinformasjon, og har mange års erfaring fra helsesektoren. Agnes Brønstad Prosessansvarlig Sykepleier med videreutdanning i eldreomsorg og pedagogikk. Lang erfaring fra ulike felt innenfor helsesektoren, fra prosjektledelse til undervisning helse- og sosialfag. Har skrevet flere lærebøker, og har erfaring med utvikling av digitale læremidler. Arbeider i dag som avdelingsleder ved Horten videregående skole, avdeling for helse- og sosialfag. [kurs] Ernæring Hvordan møte daglige utfordringer Dette er praktisk rettet undervisningsopplegg primært for omsorgs- og pleietjenesten i ulike kommuner. Vi utvikler og tilpasser opplæringen i samarbeid med den enkelte kommune i forhold til aktuelle behov/ satsningsområder. Vi kan tilby enkelte kursdager, men anbefaler kursing over flere dager med fokus på hvordan få til ønskete endringer. Kurset/opplæringsopplegget skal bidra til: Økt kunnskap om ernæring Økt kompetanse om tilrettelegging av måltider Å sikre at pasienten får riktig ernæring Sentrale temaer i opplæringen: Kost og er næring i pleie- og omsorgstjenesten fremstilling, riktig mat til rett person, på riktig måte Hvorfor er riktig ernæring viktig? Hva er riktig ernæring til hvilken gruppe? Hva er konsekvenser av feil ernæring? Vi arrangerer både foredrag og opplæringsprogram med fokus på implementering i egen virksomhet der en eller to prosessansvarlig deltar. Heidi Aagaard Sykepleier med spesialutdanning i intensivsykepleie. Har klinisk erfaring fra medisinske avdelinger og geriatri. Aagaard har deltatt i arbeidsgrupper vedrørende ernæring i Helsedirektoratet. Hun har også i samarbeid med Helsedirektoratet gjennomført en nasjonal undersøkelse om mat og måltider i sykehjem. Har i tillegg lang erfaring fra undervisning og arbeider i dag som førstelektor ved Høgskolen i Østfold. Ingvild Skjetne Prosessansvarlig, se side 6 Agnes Brønstad Prosessansvarlig, se side 6

5 8 Helse og omsorg Helse og omsorg 9 [kurs] Barnesamtaler: Hvordan snakke med barn? Hvordan kan (systematisk) bruk av barnesamtaler/elevsamtaler gi barnet forutsetninger for å øke selvinnsikt og -kontroll, slik at det bedre kan bli i stand til å uttrykke egne følelser og behov på en hensiktsmessig måte Om egne erfaringer Om relasjonens betydning og viktige kvaliteter i relasjonen Om verdi- og menneskesyn. Teoretisk plattform. Om empati og anerkjennelse i kontakten med barnet Om å SE barn Hvordan bli bedre til å kommunisere med barn? Hvordan kan vi bli bedre til å kommunisere med barnets foreldre? Kursene er spesielt rettet mot ansatte i barnehage og skole. Emilie Kinge Emilie Kinge er utdannet førskolelærer med embetseksamen fra Universitetet i Oslo og arbeider i dag i PP-tjenesten i Bærum. Hun er en hyppig benyttet kursholder og veileder både i forhold til ansatte i barnehage og skole i bruken av samtale i forhold til barn/elever. Hun har gitt ut flere bøker. Hennes nyeste bok er «Hvor er hjelpen når det trengs?» [kurs] Barnehagen - en kreativ læringsarena Ideer til dukkespill og dramaforløp i barnehage. Vi jobber praktisk med verdiøvelser, bildeteater, forumspill og improvisasjon. Vi lærer å lage enkle dukker og gir inspirasjon til å bruke dem i ulike situasjoner. Vi gir eksempler på temabasert jobbing og holdningskapende aktiviteter som hjelper oss i arbeidet med samspill og relasjoner. Et praktisk heldagskurs for barnehager og skoler. Kurset kan rettes mot personalsamarbeid eller direkte mot det pedagogiske arbeidet. [kurs] Aktiv deltakelse og gode relasjoner gir økt læring Yrkesfag videregående skole En hel dag med kreativ og praktisk tilnærming av kompetansemål i videregående skole. Vi gir eksempler på ulike dramametoder, praktiske øvelser og bruk av digitale verktøy. Alt er direkte overførbart til det daglige arbeidet med elevene og til en praktisk eksamensform. Dagen har også fokus på klassemiljø og motivasjon gjennom relasjonsbygging. Målgruppe: Lærere på yrkesfag i videregående skole. Kurset skal gi lærerne ulike verktøy og metoder for å motivere elevene i det daglige arbeidet på skolen. Varighet: Heldagskurs. Målgruppe: Lærere på yrkesfag Foredragene kan sees i sammenheng og gjennomføres på en dag, 4 6 timer.

6 10 Helse og omsorg [kurs] Du KAN lære en gammel hund å gjø... Han må bare forstå hvorfor Gjennom forelesning og drama har vi fokus på holdningskapende arbeid og relasjonsbygging. Vi jobber aktivt med selvfølelse og samspill som er viktige brikker i arbeidet. «Det er ikke verden rundt oss som bestemmer vår adferd. Men det er vi med vår adferd som påvirker verden.» Gjennom løsningsorientert tilnærming, verdiøvelser, bildeteater og forumspill bygger vi opp historier som gir stor læringseffekt og erkjennelse. Hel - eller halvdagskurs for bedrifter, skoler, barnehager som ønsker fokus på arbeidsmiljø. Kurset kan skreddersys etter brukerens ønsker om tema. Helse og omsorg Barn og helse Et riktig kosthold er avgjørende for mental og fysisk helse Bli bevisstbevisst den avgjørende rollen et riktig kosthold spiller i våre barns mentale og fysiske helse Hva er årsakene til barnefedmeepidemien Hvordan spiller både kosthold og livsstil inn ved forebygging og behandling av de fleste helseproblemene hos barn? Forslag til praktiske løsninger og tips Foredraget er egnet for alle som jobber med barns utvikling og trivsel: Barnehage, skole, aktivitetsskoler/sfo, helsestasjoner, idrettslag, helsepersonell i kommuner, barne- og ungdomsarbeidere. Kurset passer meget godt som en del av folkehelsesatsing i regi av fylkeskommunen. Sissel Riis Sissel Riis er utdannet førskolelærer og har i tillegg grunnfag i drama fra Universitetet i Stavanger. Hun har jobbet flere år som styrer i en barnehage og har også drevet sin egen barnehage i 11 år. Hun er adjunkt i videregående skole der hun har jobbet i 13 år. Fedon Lindberg Dr. Fedon Lindberg er utdannet indremedisiner og driver klinikken «Vekt i balanse» for overvektige i Oslo. Han er en meget anerkjent kurs- og foredragsholder innen temaet «kosthold og helse» for ulike fagmiljøer. Lindbergs bøker om kosthold og helse inkluderer: Fedons metode og Barn i balanse. Vibecke Møller Vibecke Møller er utdannet førskolelærer med videreutdanning i småskolepedagogikk og spesialpedagogikk. Hun har jobbet som adjunkt i videregående skole 18 år. Hun har sitt eget marionette-teater og har forestillinger i skoler og barnehager. Målgruppe: Alle som jobber med barns utvikling og trivsel. Varighet: 2-3 timer. Vibecke og Sissel har de siste ti årene jobbet ved Jåttå videregående skole i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 11

7 12 Helse og omsorg Helse og omsorg 13 Psykisk helsearbeid Å tale er gull Kurset går over fire dager: 14. mars, 25. mars, 7. april og 14. april 2010 i Oslo. Kurset gir faglig innsikt for alle som arbeider i yrker med kontakt med et mangfold av mennesker og er særlig rettet mot ansatte i bl.a. pleie- og omsorgstjenester, sykehus, sosialkontor, NAV, sosialkontor, undervisningssektoren. Innholdet i kurset tilpasses behovene i den gruppen som deltar. Det faglige innholdet er utviklet av Psykologbistand AS. Kurset går over fire dager og gir mulighet for å prøve ut læring og bygge erfaring mellom kursdagene. Dag 1: Psykisk helse: Holdninger, normalisering. overgrepsog kulturhistorie Politisk vilje: Opptrappingsplan, pasientrettigheter og effektforskning Diagnoser: Symptomdiagnoser og personlighetsdiagnoser. Labeling. Psykobiososiale perspektiv Angst: Stress og bekymringsfeller. Beredskapssystem ute av spill. Forståelse, psykologisk trening og mestring Organisering av hjelpetjenester knyttet til angst og depresjon Besøk fra noen med livserfaringer Medikamenter Dag 2: Depresjon: Grubling og giftige tanker. Forståelse, psykologisk trening og mestring Bipolare stemningslidelser: Forståelse, psykologisk trening og mestring Psykoseproblematikk: Når en drømmer i våken tilstand Schizofreni: Forståelse, psykologisk trening og mestring Organisering av hjelpetjenester knyttet til psykosebehandling og omsorg. Besøk fra noen med livserfaringer Medikamenter Dag 3: Personlighetsvansker: Når personligheten står i veien for livet. Forståelse, psykologisk trening og mestring Rus og psykiske helseplager: Når rusmiddelavhengigheten gjør vondt verre. Organisering av hjelpetjenester knyttet til personlighetsvansker og rusproblematikk Besøk fra noen med livserfaringer Medikamenter Dag 4: Aldring og psykisk helse: Eldres psykososiale situasjon Demens og psykisk helse: Forståelse, psykologisk trening og mestring Pårørendes situasjon Selvmord og selvmordsforebygging Organisering av hjelpetjenester knyttet til eldres psykiske helse Besøk fra noen med livserfaringer Medikamenter Kursansvarlig Rolv Mohn er daglig leder for 16 organisasjonspsykologer og har lang erfaring med opplæring og trening av kommunalt personell. Fagfolk skal ha arbeidsglede og få anledning til å utvikle trygghet, selvbevissthet og kunnskaper i arbeidet sitt. Dette gjelder særlig når du jobber med utsatte mennesker. Din menneskekunnskap, om deg selv og den andre, er det virksomme. Kurset holdes: 14. mars, 25. mars, 7. april og 14. april 2010 Pris: 6300 kr. Sted: Gyldendalhuset, Oslo Informasjon: Camilla Frølich, telefon:

8 14 Digital kompetanse / IKT-kompetanse 15 Digital kompetanse / IKT-kompetanse Pedagogisk bruk av digitale verktøy Kompetanse på pedagogisk bruk av IKT er et viktig satsningsområde i skolen. Vil tilbyr praktisk rettede kurs innenfor digital fortelling, blogg og podcast. [kurs] Digital fortelling som prosess og presentasjonsverktøy Digital fortelling blir stadig mer populært både innenfor kunst og kultur, men også i private og profesjonelle sammenhenger. Digital fortelling egner seg meget godt i undervisningssammenheng. På dette kurset vil du få en innføring i hva en digital fortelling er eksempler på hvordan det kan brukes i pedagogisk sammenheng tips til hvordan organisere klassen hvordan bruke programvare lære om bruk av bilder og musikk på nett Vi ønsker at du etter dette kurset kan gå tilbake til elevene dine eller barna i barnehagen og sette i gang med digital fortelling. [kurs] Blogg Bruk av blogg i undervisning, kommunikasjon og bearbeiding av fag er noe som blir brukt i ulike fag på ungdomstrinn og opp til høyere utdanning. Ordet Blogg kommer av weblog og betyr dagbok på web. Det er nesten som en hjemmeside, men mye mer dynamisk og ment til å være et prosessverktøy. Blogg egner seg meget godt i prosesskriving, presentasjon av ulike multimodale tekster og som en dokumentasjon av elevarbeid. På kurset vil du få en gjennomgang av hva blogg er eksempler på elevarbeid eksempler på hvordan bruke det som pedagog tips om pedagogisk bruk hjelp til å opprette en blogg [kurs] Podcast som elevradio Podcast er en enkel måte å lage elevradio på. Elevene kan lage spennende reportasje, dokumentarprogrammer, intervju og hørespill med flotte lydeffekter. Programmet som vil bli brukt ligger gratis tilgjengelig og er allerede i bruk av mange skoler. Bruk av Podcast legger til rette for en grundig læringsprosess hvor elevene utvikler sine digitale og muntlige ferdigheter i møte med kunnskapsmålene Birgitte Wergeland Birgitte Wergeland er pedagog og kursholder. Hun arbeider blant annet ved Universitetet i Agder med å utvikle digital kompetanse i læreutdanningen, hvor hun også underviser i pedagogikk. Hun har lang erfaring fra undervisning i barnehager, grunnskole, videre-gående og høgere utdanning. For andre år på rad har hun et prosjekt for Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder. Målgruppe: Lærere i grunn- og videregående skole og førskolelærere.

9 16 Digital kompetanse / IKT-kompetanse 17 [PRAKTISK DATAOPPLÆRING ] Hvordan bygge opp og organisere en digital skole? Dette er viktige temaer for alle skoler. I dette undervisningsopplegget vektlegger vi praktisk erfaring med digitale hjelpmiddel, læring i digital skoleverden og praktiske råd og tips om hvordan bruke Office, Outlook og Internett i undervisningen. Inger Marie Kopperud Inger Marie Kopperud har holdt flere foredrag og kurs om bruk av IKT i undervisningen. Hun har vært ansatt ved Nesodden videregående skole siden 1996 og har 10 års erfaring med bruk av IKT. Hun har fagene tysk, norsk og engelsk og jobber for tiden som avdelingsleder og eksamensansvarlig ved skolen. Inger Marie har sittet 7 år i eksamensnemd i Utdanningsdirektoratet i engelskfaget. Hun har også vært med å skrive lærebok i engelsk. Jon-Gunnar Pettersen Jon-Gunnar Pettersen er en erfaren og populær kursholder innenfor IT-kursområdet. Han har informatikkutdanning fra UiO/Blindern og jobber som selvstendig konsulent innen IT-opplæring, systemutvikling og rådgivning i 20 år. Jon-Gunnar har gitt ut flere lærebøker på Gyldendal Norsk Forlag. Målgruppe: Lærere i grunn- og videregående skole. Kursene skreddersys og kan vare fra 3 timer til en hel dag. [PRAKTISK DATAOPPLÆRING ] Office, Outlook, Internett Et bredt og praktisk IT-kurs. Kurset gir en god innføring i viktige temaer for å jobbe smartere og mer effektivt. Kursholder tar utgangspunkt i Office Kursformen er «plenumsundervisning» (kursdeltakerne benytter ikke PC) som suppleres med skriftlig dokumentasjon og eksempelfiler (som sendes til alle deltakere etter kurset). Kurset egner seg godt til både ansatte i skole, offentlig virksomhet og næringslivet. [PRAKTISK DATAOPPLÆRING ] Hvordan undervise i Excel? Kurset er for deg som skal undervise elever i Excel, på grunnskolen. Du får gode råd av erfaren Excelunderviser både på metodikk, emneutvalg og eksempler. Excel er svært innholdsrikt, så det er avgjørende å velge de mest relevante funksjonene. Temaer Hvilke Excelemner er avgjørende å lære for å gi elevene et godt grunnlag for å jobbe videre -og hvilke kan du godt droppe... Lær gode metodikker for å bygge opp ryddige Excelmodeller - og pass deg for fellene... Ulike undervisningsformer - fordeler og ulemper De vanligste feilene - hvordan oppdage / unngå dem Eksempler på bruk av Excel innen flere ulike fag Lage enkle grafiske fremstillinger Hvordan lage ryddige oppstillinger og oversikter Lær og bygge egne matematiske modeller i Excel Eksempler på gode nettressurser til bruk i Excelundervisningen Jon Gunnar Pettersen Jon-Gunnar Pettersen er en erfaren og populær kursholder innenfor IT-kursområdet. Han har informatikkutdanning fra UiO/Blindern og jobber som selvstendig konsulent innen IT-opplæring, systemutvikling og rådgivning i 20 år. Jon-Gunnar har gitt ut flere lærebøker på Gyldendal Norsk Forlag.

10 18 Annet 19 ANNET [FOREDRAG] Litteratur og psykologi Hvordan bidrar lesing til å utvikle innsikt om mennesker? Litteratur er kunst, også fordi den berører enkeltmennesket i sin egen hverdag. Vi ser hvordan kjente litterære personer opptrer i bøkene - og hvordan de speiler oss selv. Foredraget er aktuelt som innledning til mange tema og passer for alle profesjonsgrupper. Forfatter Henrik H. Langeland samtaler med psykolog Guro Øiestad og tar gjerne opp innspill fra salen. Noen av temaene: Risikoen ved selvinnsikt: Å tape ansikt eller å vinne verdighet? Å se eller å bli sett: Må man finne seg selv for å få øye på andre? Romankarakterer og selvutvikling: Hva er likheten mellom romaner og terapi? Personlighet og konformitet: Hva betyr det å være seg selv? Angsten for ikke å bli likt: Hva driver den oss til? Livsglede: Hva slags lykke er vi egentlig på jakt etter? Guro Øiestad Psykolog (spesialist i klinisk psykologi), jobber med terapi og veiledning i psykologfellesskapet Angst og Jubel. Arbeider også mye med undervisning, og med kurs/foredragsvirksomhet for arbeidslivet. Forfatter av bøkene Feedback (2004), Kritikk (2006) og Selvfølelsen (2009). Henrik H. Langeland Forfatter og Ph.D. i litteraturvitenskap. Debuterte i 2000 og har bl.a. skrevet romanene Wonderboy (2003) og Francis Meyers lidenskap (2007), samt flere sakprosabøker. Fysisk aktivitet og helse Kursets målsetting og innhold: Redusert sykefravær økt trivsel og effektivitet. Dokumentert effekt av systematisk trening Trening som aktiv arbeidsgiverpolitikk. Hvor mye er nok? Intensitet, varighet og hyppighet på trening. Hvordan komme i gang inne i treningssenter, i eget eller bedriftens trimrom, ute i friluft? Enkel treningsplanlegging og oppfølging. Varighet 2 timer Stressmestring - en strategi Kursets målsetting og innhold: Redusert sykefravær økt trivsel og effektivitet. Stress i positiv og negativ forstand. Stressfaktorer i arbeidslivet. Personlige stressfaktorer. Personlig registrering av stressbelastninger og situasjoner disse oppstår i. Personlig plan for stressmestring, forslag til tiltak og oppfølging Varighet 2 timer John Elvestad Elvestad har lang erfaring som kroppsøvingslærer, avdelingsleder i videregående skole og medforfatter av bøkene Trening, helse, trivsel og Ta Sats! er også instruktør i folkeswing. Målgruppe: Kollegier, ledere i næringslivet eller i offentlige organer og skole. Foredragene kan sees i sammenheng og gjennomføres på en dag, 4 6 timer.

11 20 Samspill, ledelse og kommunikasjon 21 Samspill, ledelse og kommunikasjon I takt med deg selv og dialog med andre Om selvfølelsens betydning for livet inni folk og mellom folk Foredraget passer for alle som møter andre mennesker i sitt arbeid. Gjennom enkel teori og gjenkjennbare eksempler får vi høre hvordan kontakten med oss selv kan gi handlekraft og evne til å se andre. Foredraget gir konkrete innspill til arbeid med egen og andres selvfølelse og er en liten reise i noen av selvfølelsens kjerneområder: hvordan gjøre deg selv til aktør - bruk bevisstheten aktivt hva er nærvær, mindfulness kan vi akseptere motsetninger hvordan erfare kroppsopplevelse Det er lurt å si noe pent Om positiv feedback Også voksne mennesker trenger anerkjennelse og mange opplever å få for lite av det. Aktiv og positiv bekreftelse får folk til å blomstre og yte sitt beste. Foredraget kan passe spesielt godt for deg som har oppgaver innen undervisning, rådgivning og ledelse. Kurset gir læring som kan få arbeidsmiljøet til å utvikle seg positivt. Hvorfor feedback er så viktig Ulike måter å gi feedback på, direkte og indirekte Kjøreregler for god tilbakemelding Å bruke sitt eget blikk Arbeid med personlige feedbackmål Konstruktiv kritikk er det egentlig mulig? Om å gi og motta korreksjon Kritikk vekker lett forsvar og motangrep. Samtidig er evnen til å være kritisk og også tåle kritikk fra andre viktig i alle sammenhenger hvor mennesker samarbeider. I alle arbeidsmiljøer kan økt kompetanse innen konstruktiv kritikk bidra til bedre miljø og økt rom for resultater: Psykologien og biologien bak angsten for kritikk: hvorfor vil vi ikke kritiseres? Forskjellen på kritikk og korreksjon Dialog som grunnholdning i konstruktiv korreksjon: Samtale er nøkkelen Nyttige kjøreregler for fruktbar korreksjon Guro Øiestad Psykolog (spesialist i klinisk psykologi), jobber med terapi og veiledning i psykologfellesskapet Angst og Jubel. Guro Øiestad arbeider også mye med undervisning, og med kurs/foredragsvirksomhet for arbeidslivet. Forfatter av bøkene Feedback (2004), Kritikk (2006) og Selvfølelsen (2009). Foredragene hennes fungerer godt i alle arbeidsmiljøer og også for blandete grupper. Med deltakelse og eksempler fra salen tilpasser hun emnene til deres behov. Manipulasjon Manipulasjon har ofte en bedøvende effekt på den som blir utsatt for det. Dømmekraften svekkes og det kreves derfor en skjerpet bevissthet og kjennskap til mekanismene. Psykolog og advokat Grethe Nordhelle foreleser i mange ulike undertema innen manipulasjon, tilpasset deres faglige behov. Fenomenet manipulasjon Manipulasjonsprosessen Ulike manipulasjonsstrategier Manipulasjon og barn Manipulasjon av fagfolk

12 22 Samspill, ledelse og kommunikasjon Samspill, ledelse og kommunikasjon 23 Konfliktforståelse og konflikthåndtering Konflikt er uunngåelig Å lære seg profesjonelle måter å håndtere dem på kan være avgjørende for utfallet. Mekling er en profesjonell kompetanse, der en tredjeperson bistår partene. Psykolog og advokat Grethe Nordhelle foreleser i mange ulike undertema innen temaene, tilpasset deres faglige behov. Å være i konflikt Hvordan kan vi analysere konflikter? Konflikt som en dynamisk prosess Hvordan snakke om, og i, konflikten? Konflikthåndtering og ulike meklingsstrategier Mekling - videreutvikle ferdighetene - Mekling er en profesjonell kompetanse, der en tredjeperson bistår partene. Mange yrker vil ha et element av mekling i seg. Psykolog og advokat Grethe Nordhelle foreleser i mange ulike undertema innen temaene, tilpasset deres faglige behov. Å være i konflikt Hvordan kan vi analysere konflikter? Konflikt som en dynamisk prosess Hvordan snakke om, og i, konflikten? Grethe Nordhelle: Grethe Nordhelle, psykolog og advokat, rådgiver, mekler og terapeut og fagansvarlig for tverrfaglig deltidsutdanning: Konflikthåndtering - ulike meklingsmetoder på Diakonhjemmet Høgskole. Utgitt tre bøker: Mekling. Konfliktforståelse og konflikthåndtering (2006), Mekling II. Sentrale temaer i konflikthåndtering (2007) og Manipulasjon. Forståelse og håndtering (2009). Hennes faglige bredde og lange erfaring i forskjellige profesjoner bidrar til at foredragene hennes treffer svært godt i mange faglige og menneskelige sammenhenger. Mer av det som virker (LØFT) Hvordan samhandle ved å fokusere på løsninger? Foredraget presenterer den løsningsfokuserte metoden LØFT. Ved å fokusere på det som virker i stedet for å finne årsaken til problemene, kan man raskt komme frem til resultater. Ofte søker vi etter kjernen i problemet - men denne metoden gir mulighet for å finne fram løsningsmønstre hos både barn og voksne, i arbeidsliv og familieliv. Gjennom praktiske eksempler og bred erfaring fra arbeid som coach, prest, høgskolelektor og konsulent i næringslivet viser Gry Espedal hvordan enkle teknikker gir god virkning. Ros som virker? Hvordan være anerkjennende leder Ordet «ros» kan være litt unaturlig. Det ligger ikke helt i vår kultur å rose andre. Hvis vi kommenterer andres arbeid blir det ofte i vendinger som: «Så flink du er til å holde foredrag!» Men å være anerkjennende leder handler om noe mer. Det handler om å ha en holdning, et tenkesett og en tilnærming som bringer det beste frem i andre. Det handler om å gi tilbakemeldinger som skaper engasjement og lyst, og det handler om å jobbe med arbeidsmiljøet slik at det kjennes verdsettende. Hvordan er det mulig? Gry Espedal Forfatter, høyskolelektor i ledelse og prest. Espedal har ti års erfaring som lederutvikler og coach, godkjent høyskolelektor og underviser i Ledelse og coaching på BI, og har utgitt boken Løsningsfokusert Coaching (2006), samt skrevet biografien om biskop Rosemarie Köhn (2007). I dag jobber hun som studentprest på Lovisenberg Diakonale Høyskole. Espedal er i ferd med å utgi sin tredje bok: Ros om anerkjennende ledelse og hvordan skape verdsettende arbeidsmiljø!

13 24 Samspill, ledelse og kommunikasjon 25 [kurs] God kommunikasjon Hva er det og hvem har ansvaret? Slik kan du utvikle deg ved å øke bevisstheten på egen kommunikasjonsstil. Foredraget inspirerer til hvordan du kan være mer coachende i kommunikasjon, - en verdi i vinnerkulturer. Foredraget kan tilpasses de kommunikasjonsutfordringer dere er i. Hvordan takke begeistret ja til endringer og utfordringer? Du får alltid det du ber om Se de positive opplevelsene i endringer og utfordringer, og hvordan du kan bidra selv til beste for kolleger, arbeidsplassen og deg selv. Foredraget tilpasses deres ønsker og behov, og kan fungere svært godt som en motivasjonssøkt med kolleger, samarbeidspartnere og elever. Hvordan kan jeg utvikle meg selv videre som lærer? Kurset er et tilbud til deg som er lærer som trives i jobben din, og som ønsker å bygge videre på dine erfaringer og hente ut potensialet ditt. Fokusområder: Hva kan bli bedre? Hva er bra og verdifullt å ta godt vare på? Hvis jeg var rektor for en dag, hva ville jeg hatt fokus på da? 3 ettermiddager over 6 uker, ca 2 timer. Kontakt oss for datoer i Anne-Mette Røsting Med sin helt personlige stil holder Anne-Mette Røsting foredrag og kurs over et stort felt med fokus på: endringer, kommunikasjon og livsglede. Hun er en erfaren foredragsholder, levende på scenen og får alle til å trives. Siviløkonom (markedsføring og organisasjonsledelse), NLP-terapeut og leder i dag firmaet Natural Force hvor hun har som mål å gjøre verden et bedre sted å være for flere! Forfatter av Mulighetsloven (2008). Skoleutvikling [workshop] Vurdering for læring - Et prosessorientert undervisningsopplegg I samarbeid med skoler og kommuner skreddersyr vi et undervisningsopplegg for lærere, skoleledere og skoleeiere. Med utgangspunkt i deres satsning på «Vurdering for læring» (elevvurdering, underveisvurdering mm) og forskriftene om Vurdering ser vi hvilke mål som dere har satt dere og tar en faglig diskusjon med dere om hvilke moduler, foredrag og oppgaver som bør tilbys i kursrekken. Kurset legger til rette for å forstå og reflektere over egen vurderingspraksis, samt kollegaveiledning og deling av erfaringer og læring. Utprøving mellom samlingene ved bruk av arbeidsplassen som læringsarena er en viktig del. Noen samlinger kan være for alle lærerne i kommunen, mens andre samlinger er for skoleledere og ressurslærere som skal drive prosessen på egen skole. Antall samlinger kan variere fra tre til syv i løpet av et skoleår. Ta kontakt med oss for referanser fra kommuner som er i gang med kurset. Sentrale tema: En vurderingskultur som fremmer læring: Vurdering som en integrert del av opplæringen og som bidrar til å øke elevenes motivasjon og læringsutbytte. Skoleutvikling og endringsprosesser. Hvordan utvikler vi en vurderingskultur, hvordan definerer vi mål og tiltak, og hvilke roller har skoleeier, skoleleder og lærere? Vurdering for læring, vurdering av læring, vurdering som læring Vurdering for læring innen grunnleggende ferdigheter og i alle fag Lærings- og vurderingsteori

14 26 Skoleutvikling Skoleutvikling 27 Ny forskrift og ny forskning - begrepsavklaring Internasjonale tendenser i vurderingsfeltet Hvordan kan vurdering kan brukes for å synliggjøre læring for lærer og elev? Videreutvikle lærerens vurderingspraksis til å involvere elevene, støtte læring og øke motivasjon hos elevene Vurdering i forhold til felles nasjonale standarder (mestringsnivåer nasjonale prøver og evt nasjonale kjennetegn) Taksonomi og kriterieutforming Fagpersoner som har utviklet og bidrar i undervisningsopplegget Vurdering for læring: Jarl Inge Wærness Er analytiker i Læringslaben og arbeider hovedsaklig med utdanningsspørsmål. Har sammen med Erling Lars Dale skrevet Vurdering og læring i en elevaktiv skole (2007) og Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen (2003). Cand Pead fra UIO. Trude Slemmen Er forfatter av Vurdering for læring i klasserommet (2009) og var med på å utvikle «vurdering for læring»-satsingen for Osloskolen i Utdanningsetaten. I dag jobber hun som rådgiver i Utdanningsdirektoratet med underveisvurdering og nasjonale prøver. Cand Paed fra UIO. Stephen Dobson, Er professor i pedagogikk Høgskolen i Lillehammer. Leder av Nasjonalt nettverk for elev- og lærling vurdering (Nelvu). PhD (2008) i vurdering med en avhandling om muntlig vurdering. Har skrevet Vurdering for læring (sammen med Roar Engh og Eli Kari Høihilder(2007) om vurderingsformer i grunnskole og Vurdering, prinsipper og praksis (red. Dobson, Smith og Eggen) (2009). Line Tyrdal Er lærer og kursholder med bred praktiske erfaring fra vurdering for læring i klasserommet for barneskole og ungdomsskole. Fungerer også som veileder for skoler som arbeider med vurdering for læring. Bidragsyter i Trude Slemmens bok Vurdering for læring i klasserommet. Hilde Ødegaard Olsen og Arne Bergan Lærere og kursholdere som bruker vurdering for læring i det daglige arbeidet på mellomtrinnet. Bruker alltid mål og kriterier i oppgaver knyttet til læringsplattformen Fronter (digitale mapper) og i undervisningen ellers. Hilde var med å utvikle dvden Vurdering for læring på barnetrinnet. (Utdanningsetaten, Oslo kommune). Aktiv i «Fra ord til handling» og er en superbrukere i forhold til Vurdering for læring på egen skole. Hildes hovedfag er norsk og Arnes er matematikk. Tore Skandsen Jobber med skoleutvikling, vurdering og kvalitetsutvikling i Imtec. Er lærer med en rekke tilleggsutdannelser, Master of Public Management. Bidrar spesielt med kompetanse innen endringsprosesser. Mari Steen-Paulsen Er sosiallærer og kursholder med temaene «Tilpasset opplæring i aldersblanda grupper» og «Veiledet lesing og stasjonsundervisning». Steen-Paulsen kobler dette med vurdering for læring og viser praktiske metoder for utvikling av lesing som grunnleggende ferdighet. Er LUSinstruktør (LeseUtviklingsSkjema) og har sammen med en kollega skrevet Veiledet lesing - metodehefte med DVD for Utdanningsetaten i Oslo. Hva fremmer læring? Hva motiverer elever? Hvordan kan lærere bruke informasjon om elevers læring til å justere sin undervisning? Hvordan kan lærere tilrettelegge for en vurdering som er mest mulig valid og reliabel? Hvordan involvere elevene i kommunikasjon om deres læring til læreren, medelever og foresatte? Målgruppe: Kommuner og skoler. Prosessorientert undervisningsopplegg. Informasjon: Camilla Frølich, telefon:

15 28 Skoleutvikling 29 [temadag] Ny som skoleleder Helt ny som inspektør og rektor, eller i lederstilling på ny skole Etter denne dagen har du styrket ditt fundament som skoleleder. Å være ny som leder for første gang en utfordring for alle ledere Hvordan er det å være skoleleder i Norge i dag? Førstegangsledelse læringsutfordringer og læringsmuligheter Hverdagens lederskole: hvordan lærer ledere ledelse [prosessbasert kurs 2+2 dager med overnatting] Ny som skoleleder Sett fokus på din egen utvikling Kurset er et intensivt gjørekurs som forbereder deg mentalt og praktisk på å bli skoleleder for første gang: Samling 1: En leders selvforståelse: Hvilke læringsprosesser og læringsutfordringer må du håndtere? Å utvikle og jobbe med egen Lederplattform. Hvordan lære jobben samtidig som du må gjøre den. Samling 2: En leders rolleforståelse: Alle lederskifters logikk og logistikk, læringsfaser og -utfordringer. Hvordan drifte, utvikle og omstille en organisasjon. For at læringsprosessen skal fungere på best måte vil deltakerne arbeide med oppgaver i perioden mellom samlingene. Frode Dale: Lederutvikler i De gode hjelperne og forfatter. Dale har spesialisert seg på å jobbe med, og fase inn, nye ledere. I tillegg til å jobbe praktisk i hverdagen med nye ledere, underviser han også i tematikken blant annet ved Politihøgskolen og BI. Han er fagansvarlig for Lederskolen i Ukeavisen Ledelse og har skrevet På randen av ledelse, en veiviser for førstegangsledere sammen med Frode H. Haaland (Høgskolen i Østfold). Tema innen skolefag - for lærere [Halvdags- og heldagskurs, eller kortere inspirasjonsforedrag] Praktiske kurs og foredrag innen Vurdering for læring Hvordan få det til? Klare mål. Tydelige kriterier/kjennetegn. Elevvurdering. Kameratvurdering. Forslag til veien videre. Med fokus på IKT: Lær å lage enkel mappestruktur i forhold til digital læringsplattform Lær å lage multimediale oppgaver: lyd, bilde, film, tekst, excel. Tilpasset alle fag. (Eksempler fra norsk, matematikk, engelsk, kunst og håndverk) Fra kompetansemål til praktisk arbeid i klasserommet. I klasserommet: Metodekurs. På veggen, tommel, trafikklys og bevisark. I digitale arbeider Mål, kriterier/kjennetegn, elevvurdering, kameratvurdering, lærervurdering I skolehverdagen Forarbeid: årsplan, periodeplan, ukeplan Praksis: i klasserommet (enkle praktiske metoder) Vurdering i mappemetodikk Etterarbeid: elevsamtalen, utviklingssamtalen, veien videre Hilde Ødegaard Olsen og Arne Bergan Hilde og Arne er lærere og kursholdere som bruker vurdering for læring daglig. De gir et vell av praktiske råd og deler av sin pedagogiske erfaring. Målgruppe: Nye og kommende ledere i skolen. Kurset kan også bestilles direkte fra skoleeier. Kontakt oss for mer informasjon om sted og dato.

16 30 Tema innen skolefag - for lærere Tema innen skolefag - for lærere 31 [KURS] Lær å bruke Edge Cam Teknisk og industriell produksjon Kurset gir en enkel innføring i hvordan du kan bruke DAP-programmet Edgecam til å lage verktøybaner, simulere produksjonsprosesser og lage CNC-program for deler som er modellert i enten Solid Edge eller Inventor. Kurset krever ingen forkunnskaper, men det vil være en fordel å beherske noe Solid Edge eller Inventor. Hver kursdeltaker vil sitte ved en PC og selv utføre de enkelte operasjonene. PC er tilgjengelig i kurslokalene. Innhold bl.a.: Åpne 3D-modeller fra Solid Edge eller Inventor, gjøre 3D-modellen «intelligent», legge til egenskaper, lage råemne, velge postprosessor, velge verktøy, lage verktøybaner, enkel simulering, full maskinsimulering, rette opp feil som er gjort i prosessen, lage CNC-program. Varighet: Heldag. Maks 15 deltakere. [KURS] Innføringskurs i tegneprogrammet Solid Edge Teknisk og industriell produksjon Kurset gir en enkel opplæring i Solid Edge, men går likevel grundig inn i deler av programmet. Kurset tilpasses for lærere som underviser både på Vg1 og Vg2. Det forutsettes at deltakerne er litt kjent med programvaren på forhånd, men likevel trenger grundigere opplæring. Innhold: Ord og utrykk, komme i gang med Solid Edge, designverktøy, tegne skisser til 3D-modeller, skisseverktøy, redigere skisser, modelleringsverktøy, sammenstillinger, tekniske tegninger, tynnplatemodeller. [KURS] «Eh...eh...eh...» Muntlige aktiviteter og samtaler i fremmedspråk Læreplanene i engelsk og fremmedspråk har alle «samtale» som et av kompetansemålene, men muntlige aktiviteter er ofte høytlesing eller foredrag. Her demonstreres et utvalg aktiviteter som hjelper elevene til mer spontane samtaler. Kurset kan tilpasses forskjellige nivå, og aktivitetene kan brukes i forskjellige språk, men det er praktisk å la engelsk være demonstrasjonsspråket i de fleste eksemplene. Varighet: 3-5 timer. Antall deltakere: Maks 40 (minimum 12) Er det aktuelt med mange deltakere (f.eks. et fylke) kan det kjøres to ganger, før og etter lunsj. Brynjulf Ankerheim Ankerheim er ansatt ved Hetland vgs i Stavanger. Han har engelsk hovedfag og fransk mellom-fag. Ankerheim har også arbeidet i ungdomsskolen og var i perioden ansvarlig for fremmedspråksmetodikk ved Høgskolen i Stavanger, avd. for PPU. Medforfatter av lærebøker i fransk og engelsk Målgruppe: Lærere i fremmedspråk i videregående skole, men kurset er også holdt for lærere i fremmedspråk i ungdomsskolen med stor suksess. Varighet: 3 kvelder á 4 timer pr kurskveld (kl ). Deltakerne må ha med bærbar PC med programvaren installert. Geir Petter Ramstad Kursholderen er faglærer på Glemmen videregående skole i Fredrikstad og er en erfaren kursholder innen Solid Edge og Edgecam. Han er også lærebokforfatter.

17 32 Tema innen skolefag - for lærere Tema innen skolefag - for lærere 33 [KURS] Elevaktiviserende metodikk Matematikk for videregående skole I kurset presenteres ulike metoder som fremmer elevaktivitet. Deltakerne prøver ut metodene på konkrete undervisningsopplegg. Det tas utgangspunkt i en flere av læreplanene. Muntlige ferdigheter og tilpasset opplæring Matematikk for videregående skole I kurset vises det konkrete eksempler på hvordan vi kan hjelpe elevene til å bli muntlig aktive når de lærer seg faget. Eksemplene viser også variasjon når det gjelder vanskegrad. Vurdering i matematikk Matematikk for videregående skole Kurset viser eksempler på hvordan man kan bryte ned læringsmål i fagene, og hvordan dette kan hjelpe elevene i deres læringsprosess og i arbeide med egenvurdering. Elevaktiviserende metodikk OG SAMARBEIDSLÆRING Naturfag for videregående skole Hvordan få mer aktive elever? Hvordan variere undervisningen slik at den tilpasses flere? Kursdeltakerne vil prøve ut og lære om ulike metoder, bl.a. innen samarbeidslæring. Kursene legges opp med veksling mellom gjennomgåelse i plenum og at kursdeltakerne prøver ut aktiviteter i gruppe. Målgruppe: Lærere i naturfag og matematikk i videregående skole. Vg1 eller ungdomsskolelærere. Kursene skreddersys og kan vare fra 2 timer til hel dag. Tone Bakken Lektor i videregående skole i 20 år. Underviser i matematikk, naturfag, biologi og kjemi, og har tatt studier i spesialpedagogikk og utviklingsarbeide. Lærebokforfatter i matematikk på Gyldendal. Nettveileder i naturfag (for NKS). Jobber med «Vurdering for læring» på egen arbeidsplass. Er med på å utarbeide «Veiledning til læreplanen i naturfag»i regi av Utdanningsdirektoratet skoleåret 2009/10. [KURS] Differensiallikninger Matematikk for videregående skole Gjennomgang av løsningsmetoder for første ordens lineære differensiallikninger, separable differensiallikninger og andreordens differensiallikninger. Vi tar opp aktuelle anvendelser. Kulegeometri - Matematikk for videregående skole Gjennomgang av kule med likningsframstilling og parameterframstilling og gjennomgang av noe sfærisk geometri. Vi drøfter hvor dypt det er aktuelt å gå i stoffet. Kursene legges opp med veksling mellom gjennomgåelse i plenum og at kursdeltakerne prøver ut aktiviteter i gruppe. Stein Øgrim Rektor ved Foss videregående skole i Oslo. Har utgitt lærebøker i mate matikk for videregående skole på Gyldendal over mange år bl.a. sammen med Karl-Erik Sandvold. Hvordan bør elevene bruke digitalt verktøy i matematikk R1 - Matematikk for videregående skole Mange elever har i dag tilgang til lommeregner, dynamisk geometriprogram, graftegner og CAS-program. Hva slags typer digitale verktøy bør eleven bruke til hvilke oppgaver? Når bør eleven arbeide uten digitale verktøy? Målgruppe: Lærere i matematikk i videregående skole. Kursene skreddersys og kan vare fra 2 timer til hel dag. Knut Skrindo Lektor på Oslo katedralskole.

18 34 Tema innen skolefag - for lærere Tema innen skolefag - for lærere 35 [KURS] Naturfag i fokus For ungdomsskole og videregående skole Naturfaglærere på ungdomskole og videregående skole inviteres til en ettermiddag med naturfag i fokus. Anerkjente foredragsholdere presenterer ulike områder innen naturfag og naturfagenes didaktikk. Vanskelig fagstoff presenteres på en lettfattelig måte. Temaene er aktuelle og relevante for kompetansemålene i læreplanen og kan enkelt formidles videre til elevene. En kosmisk reise gjennom solsystemet og ut i universet - ved Pål Brekke Norsk ungdom og naturfag: bedre enn sitt rykte? Gode og dårlige nyheter fra internasjonal forskning - ved Svein Sjøberg Darwin i 200 år. Hvorfor er han fortsatt både aktuell og kontroversiell? - ved Dag O. Hessen Naturfag som underholdning. - ved Andreas Wahl Svein Sjøberg Svein Sjøberg er professor i naturfagenes didaktikk ved Universitetet i Oslo og i København. Han er utdannet som fysiker og senere som pedagog. Har utgitt en rekke fagbøker, den siste, Naturfag som allmenndannelse, utkom i Artikler og kronikker om skole og naturfag ligger på hans hjemmeside Dag O.Hessen Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo og har en lang rekke publikasjoner bak seg av både faglig og allmenn art. Opptatt av skjæringsfeltet mellom biologi og filosofi. Han har skrevet 10 populærfaglige bøker og var blant annet en av redaktørene av boken Darwin- Verden ble aldri den samme som utkom våren I 2008 utgav han boken Natur. Hva skal vi med den? Andreas Wahl Andreas Wahl er utdannet fysiker og lektor fra NTNU, og lever av å formidle naturfaget til skoleelever og samfunnet for øvrig. Høsten 2009 ser vi han i Schrödingers katt på NRK1 med Gatefysikk. Pål Brekke Pål Brekke har bakgrunn som solfysiker ved Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UiO, der han i 1993 tok sin doktorgradavhandling. I perioden arbeidet han for den europeiske romorganisasjonen ESA (European Space Agance) som nestleder for SOHO- prosjektet, et av historiens mest vellykkede romprosjekter. Arbeider nå ved Norsk Romsenter som seniorrådgiver. Har utgitt Den store boken om astronomi, sammen med Erik Newth i forbindelse med Astronomiåret Han har publisert mer enn 40 vitenskapelige publikasjoner og opptrer ofte i nyhetsmedier. Dette inkluderer en rekke intervjuer på CNN, USA Today, BBC, Der Spiegel etc. Målgruppe: Lærere i naturfag på ungdomsskole og vgs. Tid: Torsdag 10. desember 2009 kl Pris: 975 kr. Sted: Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, Oslo Invitasjon er sendt til skolene. Se også:

19 36 Tema innen skolefag - for lærere Tema innen skolefag - for lærere 37 [WORKSHOP] Dukkens magi! Et praktisk kurs i stangdukkelaging med Vibecke Møller. Dukkene lages av gips og isopor og er ca 50 cm store. Det blir innføring i hvordan dukker kan brukes i pedagogisk sammenheng, både i barnehage, grunnskole og videregående skole. Alle får lage hver sin flotte stangdukke og det blir anledning til å øve seg på enkle dukkespill. Vibecke Møller Vibecke Møller er utdannet førskolelærer med videreutdanning i småskolepedagogikk og spesialpedagogikk. Hun har jobbet som adjunkt i videregående skole 18 år. Vibecke driver dukketeateret «Vibeckes Marionetteteater» og har besøkt tusenvis av barn i skoler og barnehager med dukkene. Målgruppe: Lærere i videregående skole, HS og MD, grunnskole og barnehageansatte. Varighet: ca. 4 timer [KURS] Dans med glede Kompetanseheving i dans for lærere som underviser i kroppsøving og/eller musikk Dans skal gi inspirasjon, trivsel og mestring. Dans som mål og dans som middel. Lære noen danser som du kan anvende i egen undervisning. Folkedans, etnorytmikk (enkle ring- og rekkedanser fra egen og andres kultur) Tips om hvordan elever og lærere kan lage egne danser. Utgangspunkt i kompetansemålene i dans i læreplanen (Kunnskapsløftet) Informasjon om hjelpemidler (musikk, dansebeskrivelser, instruksjonsvideoer, DVD) Elbjørg Johnsen Dieserud Instruktør og pedagogisk ansvarlig for kurset. Dieserud er undervisningsinspektør, kroppsøvingslærer, dansepedagog ved Fagerborg vgs skole i Oslo. Bred dansefaglig bakrunn med formell kompetanse (bl.a Norges Idrettshøgskole) og en lang rekke kurs/seminarer i inn/utland. Har også laget instruksjonsvideoer i dans. Målgruppe: Lærere som underviser i kroppsøving og/eller musikk. Undervisningsopplegget, valg av danser og danseformer, blir tilpasset målgruppen. Varighet: Halv- eller heldag

20 38 Tema innen skolefag - for lærere Tema innen skolefag - for lærere 39 [KURS] Instruksjon i folkeswing med vekt på metodikk og musikkvalg Dans er kultur, glede, trivsel og god trening. Enkel instruksjon for nybegynnere i folkeswing (4- takts tradisjonswing) For kroppsøvingslærere legges det vekt på metodikk og musikkvalg. Målgruppe: Kroppsøvingslærere, ansatte i SFO eller kollegier ved skoler eller ansatte i bedrifter. Passer for alle. Varighet 4-6 timer, gjerne to økter over to påfølgende dager. Vurdering i kroppsøving i videregående skole Fra kompetansemål og delmål gjennom kjennetegn på måloppnåelse til elevens kompetanse i faget. Vurderingsforskrift Kjennetegn på måloppnåelse Skjema for egenvurdering. Det har vært store endringer for faget når det gjelder vurderingspraksis og forskrift. Hensikten med foredraget er å hjelpe skolene fram til tolkninger av læreplanmålene og krav til måloppnåelse for disse, som gir mulighet til å utvikle en vurderingspraksis som er god og rettferdig. John Elvestad Lang erfaring som foredragsholder om tema vurdering, avdelingsleder og kroppsøvingslærer i videregående skole. Lærebokforfatter i kroppsøving siden Instruktør i folkeswing. [FAGDAG] Formgivingsfag 2010 Fagdag for lærere i formgivingsfag SSP - til refleksjon og inspirasjon Kunst, kultur og kreativitet er kunnskap for livet! Formgivingsfagene er en viktig del av allmenndannelsen Professor i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen, Gunnar Danbolt. Nasjonalmuseet og Persbråten vgs: Prosjekt «Ukens bilde» Frithjof Bringanger fra Nasjonalmuseet i Oslo presenterer bl.a. et samarbeidsprosjekt med Persbråten vgs. Utsmykkingen av biblioteket i Alexandria, om prosessen. Kunstner Jorunn Sannes Arkitekten, dialogen til oppdragsgiver, samfunn og brukere. Kjetil Thorsen, Snøhetta arkitekter Arkitektur: Pedagogisk bruk av skolebygget Liv Merethe Nielsen, Professor Dr. ing. avd. estetiske fag HiO Norsk Form Leif Verdu-Isachsen, fagsjef for Design i Norsk Form Fagdagen arrangeres av Høgskolen i Oslo, Utdanningsforbundet, KKS og Gyldendal kurs og kompetanse. Vi tar forbehold om endringer i programmet. Målgruppe: Lærere i formgivingsfag. Sted: Konferansesenteret i Lærernes Hus, Utdanningsforbundet, Oslo Dato: 15. februar 2010 Tid: kl Mer informasjon vil bli tilsendt skolene, følg også med på netttsiden vår! Målgruppe: Kroppsøvingslærere og mellomledere for kroppsøving i videregående skole. Varighet: minimum 2 timer

10/11. Kompetanseheving for lærere og ledere. Videregående skole

10/11. Kompetanseheving for lærere og ledere. Videregående skole 10/11 Kompetanseheving for lærere og ledere Videregående skole Lære mer, fullføre og bestå Innhold Én av tre elever fullfører ikke videregående skole. Frafall og høyt fravær er blitt et politisk prioriteringsområde.

Detaljer

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Utdanningsspeilet 2008 Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Grunnopplæringen i Norge Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG 18 16 13 13 11 8 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRUNNSKOLE Læretid i bedrift

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Hvordan ser fremtidens skole ut?

Hvordan ser fremtidens skole ut? Hvordan ser fremtidens skole ut? Sandvika videregående bruker digitale læremidler i alle fag Mangfoldig hverdag på Brandengen skole i Drammen Bilaget distribueres sammen med Aftenposten i juni 2014 FREMTIDENS

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Bedre vurdering i kunstfagene

Bedre vurdering i kunstfagene Bedre vurdering i kunstfagene 1 Bedre vurdering i kunstfagene av Kirsten Limstrand og Gerd Abrahamsen Studenter arbeider med selvportrett. Foto: Johanna Collinder Ratkic. 3 INNHOLD 5 forord 6-9 1 INNLEDNING

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs Nr. 6 Juni 2011 www.nslf.no Om digital mobbing Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs www.greentech.no SUPERBUNDLE Lenovo PC + Skjerm 21.5 Widescreen Windows 7 Core2Duo

Detaljer

Bedre vurdering i kunstfagene

Bedre vurdering i kunstfagene Bedre vurdering i kunstfagene 1 Bedre vurdering i kunstfagene av Kirsten Limstrand og Gerd Abrahamsen Studenter arbeider med selvportrett. Foto: Johanna Collinder Ratkic. 3 INNHOLD 5 forord 6-9 1 INNLEDNING

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKOLEMØTET 2015

VELKOMMEN TIL SKOLEMØTET 2015 VELKOMMEN TIL SKOLEMØTET 2015 Skolemøtet arrangeres i år for 65 gang. Det er en viktig møteplass for pedagogisk personell i Rogaland hvor en får pedagogisk inspirasjon og fornye og også oppdatere seg på

Detaljer

Nr. 4. Mai 2006 www.nslf.no

Nr. 4. Mai 2006 www.nslf.no Nr. 4 Mai 2006 www.nslf.no Gi riktig støtte i krevende skolemiljø - praktisk lydoverføring for elever med nedsatt hørsel 904-systemet tilbyr enkel, fleksibel trådløs lydoverføring mellom lærer og elev.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2010 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2010. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Barnehagelærerutdanningen

Cappelen Damm Akademisk. Barnehagelærerutdanningen 2015 Cappelen Damm Akademisk Barnehagelærerutdanningen KJÆRE LESER Velkommen til 2015-katalogen for barnehagelærerutdanningen. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

Introduksjon. mot et allment marked.

Introduksjon. mot et allment marked. Psykologi 2010 PSYKOLOGI 2010 Gyldendal Akademisk 2010 2 Introduksjon Gyldendal Akademisk er Norges største universitets- og høgskoleforlag og utgir hvert år et stort antall nye titler rettet mot psykologifeltet.

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21 s 8: Å spille et instrument har positiv innvirkning på et barns intelligens

Detaljer

Fra frustrasjon til aksjon!

Fra frustrasjon til aksjon! Fra frustrasjon til aksjon! Hvordan tilrettelegge Prosjekt til fordypning på Vg1 helseog sosialfag, slik at elevene opplever mening og yrkesrelevans? Et aksjonsforskningsprosjekt gjennomført ved Vg1 helse-

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer