(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B24C 11/00 (06.01) A61C 3/02 (06.01) A61Q 11/00 (06.01) B24C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato.09.1 (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Ferton Holding SA, Rue de l'avenir 23, 2800 Delemont, Sveits (72) Oppfinner Donnet, Marcel, 48 route de Choudans, 016 Saint Jean de Gonville, Frankrike Wittmann, Jörg, Jahnstrasse 126, 6428 Darmstadt, Tyskland (74) Fullmektig Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 817 BERGEN, Norge (4) Benevnelse Anvendelse av et pulver eller en pulverblanding for fremstilling av et middel til pulverstrålerensing av tannoverflater (6) Anførte publikasjoner DE-A DE-A EP-A EP-A EP-A EP-A JP-A WO-A-98/40434

2 1 ANVENDELSE AV ET PULVER ELLER EN PULVERBLANDING FOR FREMSTILLING AV ET MIDDEL TIL PULVERSTRÅLERENSING AV TANNOVERFLATER. Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelse vedrører anvendelse av et pulver respektivt en pulverblanding for fremstilling av et middel til pulverrensing av tannoverflater, fortrinnsvis dentin. Et pulver for pulverstråling med et pulverstråleapparat respektivt en pulverblanding for pulverstråling med et pulverstråleapparat er for eksempel beskrevet i EP eller i DE Slike pulver er allerede kjent fra US eller US , hvorved videreutviklingen ifølge den andre ovennevnte publikasjon har som formål å angi særlig skånende pulver, så som glutamat eller natriumglukonat, som i forhold til de tidligere kjente pulver av natriumhydrogenkarbonat eller Islandspat oppviser en mindre abrasivitet og derved svekker ømfintlige overflater, for eksempel tannrotsoverflater, men også tannemaljeoverflater, mindre sterkt. Foretrukne kornstørrelser angis med fra 140 μm til 0 μm, ved sterkere abrasivt virkende pulver også med fra μm til 70 μm. Ved bearbeidelse av ømfintlige tannoverflater, så som rotdentin, eller andre mindre sterkt mineraliserte tannoverflater ved hjelp av et pulverstråleapparat anbefales det å anvende pulver med en densitet på ikke mer enn 2,0 g/cm 3 og en midlere kornstørrelse på ikke mer enn 4 μm. WO 00/314 åpenbarer slike særlig skånende pulver for rensing av subgingivale tannoverflater, for eksempel rotdentin. Også US åpenbarer noe lignende, hvorved ømfintlige, særlig subgingivale tannrotoverflater bearbeides med et pulver av for eksempel krystallinsk cellulose med midlere kornstørrelser på 6, 1,, 0 eller også 1 μm og rensevirkningen er lignende god som ved anvendelsen av et pulver av natriumhydrogenkarbonat, hvorved vekkslipingen av rotdentin er betydelig mindre.

3 2 Mens US åpenbarer vannuløselige stoffer, viser WO 00/314 vannløselige stoffer, så som aminosyrer, sukker eller organiske syrer samt deres salter, som har den fordel at pulveret ved anvendelsen på tannen løser seg i vann og særlig ikke samler seg i tannkjøttslommene, hvor vannuløselige stoffer frembringer en ubehagelig følelse og eventuelt sågar kan bidra til en betennelse av tannkjøttslommene respektivt tannkjøttet. Riktignok har disse pulver den ulempe at fremstillingen på grunn av ett eller flere male- og siktetrinn er kostbar og omstendelig. 1 Mens pulver som består av mindre partikler har en mindre puls når de treffer tannoverflaten og dermed sliper bort mindre materiale, gjelder det samme for lettere stoffer som også har en mindre puls og derved sliper bort mindre materiale. Av US blir det riktignok tydelig at pulver med en mindre midlere kornstørrelse oppnår like gode rensevirkninger som pulver med større midlere kornstørrelser, slik at kornstørrelsen alene og densiteten alene ikke gir noen opplysning om pulveret, ved omtrent like god rensevirkning, innvirker sterkere eller svakere abrasivt på tannoverflaten. 2 US.8.87 åpenbarer en ytterligere sammensetning for rensing av ømfintlige tannoverflater ved hjelp av pulverstråleapparater, hvorved det på den ene side oppnås en god rensevirkning for fjerning av tannbelegg, mens det samtidig skal oppnås en så liten abrasivitet som mulig når de treffer ømfintlige tannoverflater. Ifølge US.8.87 anbefales anvendelsen av meget findelte stoffer, som er sammensatt til større «snøballer» og når de treffer tannoverflaten brytes opp i fragmenter. Partikler med størrelser på fra 0,1 til μm formes til større kuler som oppviser dimensjoner på fra til 0 μm og som når de treffer tannoverflaten brytes opp i fragmenter. Som råmateriale anbefales gibbsitt. I det vesentlige er fem faktorer fremherskende for abrasiviteten til et pulver for pulverstråleanvendelsen. Ved siden av partikkelhastigheten, hardheten og bruddfastheten til partiklene er også overflatebeskaffenheten og massen fremherskende. Ved samme masse har større deler med en mindre densitet omtrent den samme abrasivitet som mindre partikler med en større densitet.

4 3 Mindre partikler lar seg riktignok i de kjente pulverstråleapparater bearbeide mindre godt. Som regel befinner et slikt pulver seg inne i et pulverkammer, slik EP viser dette. Luft blåses inn i dette pulverkammer for å virvle opp pulveret, hvorved luft/pulverblandingen som dermed oppstår tilføres til en dyse hvortil som regel også vann tilføres via en separat ledning. I dyseenden trer pulver- /luftblandingen ut omgitt av en vannstråle og treffer tannoverflaten, som somregel er anordnet mellom 1 og mm fra dyseutløpet. Fra US er det kjent å anvende vannløselige pulver, som også smaksmessig ikke finnes ubehagelige av mennesker. Også klumpdannelsen inne i pulverkammeret bør unngås, hvorfor pulveret også ikke bør være hygroskopisk. Denne egenskap lar seg også bedre ved tilsetning av ytterligere findelte substanser, så som pyrogen kiselsyre. 1 2 Ytterligere kriterier for utvelgelsen av egnete strålemidler er de anvendte partiklers blande- og flyveegenskaper. Ved oppvirvlingen i pulverkammeret må man passe på at det foregår en konstant pålessing av den utstrømmende luftstråle, og det uavhengig av den innfylte pulvermengde i pulverkammeret. Dette sikres bare når pulveret blandes jevnt av luftstrømmen og risleevnen ikke er begrenset, for eksempel av dannelse av fortettede arealer. Mindre partikler er mer tilbøyelige til slik dannelse av fortettede arealer enn større partikler, som på grunn av sin for det meste større masse riktignok ofte er mindre egnet til å virvles opp av luftstrålen. Blandbarheten er dessuten avhengig av det anvendte stoff. Samtidig skal pulveret kunne bearbeides av pulverstråleapparater som allerede befinner seg i anvendelse, og fremstillingen av pulveret bør foregå mest mulig kostnadsgunstig. Videre bør pulver for pulverstrålingen har en så liten korrosjonstilbøyelighet som mulig for å slite så lite som mulig på stråledysen. Pulveret bør i den foretrukne størrelse kunne fremstilles mest mulig direkte og uten ytterligere sikreprosesser og være hudvennlig. Pulveret bør kunne tåles godt av mennesker og om mulig være akseptabelt smaksmessig. For å forkorte eller unngå omfattende tillatelsesprosesser bør pulveret ha minst mulig bivirkninger og være meget sunt.

5 4 Formåles med den foreliggende oppfinnelse er derfor å unngå de ovennevnte ulemper med kjente pulver mens de ovennevnte krav mest mulig omfattende samtidig oppfylles. Formålet løses ved hjelp av trekkene i de selvstendige krav 1 og 7. Fordelaktige utførelsesformer av oppfinnelsen er angitt i de uselvstendige krav. Den foreliggende oppfinnelse har overraskende fastslått at praktisk talt alle ovennevnte krav til slike pulver kan oppfylles når det anvendes en alditol som pulver. Alditoler er acykliske polyoler med formelen HOCH 2 [CH(OH)] n CH 2 OH, som strukturelt avledes av karbohydratene. De betegnes også som sukkeralkoholer. 1 2 For den foreliggende oppfinnelse er foretrukne sukkeralkoholer mannitol, erytritol, xylitol, sorbitol eller treit. Alditoler smaker søtt, er ikke kariogene og viser en avførende virkning først ved et konsum på mer enn til gram/dag, kan altså uten videre anvendes for pulverstrålerensingen av tannoverflater. Alditolene anvendt i sukkererstatningsstoffer øker ikke blodsukkerspeilet og krever intet insulin for å nedbrytes. De er derfor også egnet for diabetikere og kan derved uten videre anvendes for pulverstråleanvendelsen. Som foretrukne alditoler har mannitol og erytritol vist seg frem. Mannitol er en alditol med fire CH(OH)- grupper og anvendes som sukkererstatning (E 421) samt som legemiddel ved tablettfremstilling. Det er et fargeløst, søtt smakende krystall og har en tetthet på ca 1,2 g/cm 3. Ved sin lette løselighet i vann egner det seg utmerket for pulverstrålerensingen, i det det etter å ha truffet tannoverflaten kan løses og spyles bort. Den molare masse av mannitol utgjør 182,17 g/mol. Summeformelen lyder C 6 H 14 O 6. Handelsvanlig er mannitol tilgjengelig under merkene «Osmofundin», «Osmosteril» eller også som «Bronchitol». Mannitol har i motsetning til de hittil kjente pulvertyper, så som glycin, natriumglukonat eller natriumhydrogenkarbonat flere fordeler.

6 Mannitol sliter i sammenligning med glycin mindre på stråledysen, men har sammenlignet med glycin ved lignende partikkelstørrelse en sammenlignbar abrasivitet. Mannitol renser også tannoverflatene bedre enn glycin uten å skade ømfintlig dentin. Samtidig har det vist seg at mannitol i pulverbeholderen lar seg meget godt blande med luft, og det finner sted en jevn oppvirvling. Den støver til tross for mindre partikkelstørrelse mindre lett enn for eksempel glycin og lar seg derved bedre blande og tilføre jevnere til pulverstråleapparatets dyse. Derved bedres jevnheten i tannbehandlingen. 1 Videre kan mannitol som pulver fremstilles direkte i de ønskede størrelser og må ikke først, som for eksempel natriumhydrogenkarbonat eller glycin, males og siktes til den ønskede størrelse. Videre tåles mannitol tydelig bedre. Glycin er cytotoksisk og kan ved en kontakt med huden føre til irritasjoner. Mannitol er et sukkererstatningsstoff og kan settes inn som næringsmiddel. Den er vannløselig, klumper seg ikke og smaker søtlig. Den foretrukne midlere kornstørrelse av pulveret ifølge oppfinnelsen skal ikke være større enn 4 μm, fortrinnsvis ikke større enn 3 μ, særlig foretrukket omtrent mellom μm og omtrent μm. En egnet midlere kornstørrelse for mannitolpulver for rengjøringen av ømfintlige tannoverflater ligger på ca μm til μm. 2 Pulveret ifølge oppfinnelsen har en densitet på ikke mer enn 2,0 g/cm 3, fortrinnsvis ikke mer enn 1,8 g/cm 3, særlig foretrukket ikke mer enn 1, g/cm 3. Særlig foretrukne densiteter ligger mellom 1,4 g/cm 3 og 1, g/cm 3. Videre har en særlig foretrukket utførelsesform av pulveret ifølge oppfinnelsen en moh-hardhet på ikke mer enn, fortrinnsvis ikke mer enn 3,, særlig foretrukket ikke mer enn 2,. Videre har pulveret ifølge oppfinnelsen en molar masse på mindre enn 90 g/mol, foretrukket ikke mindre enn 1 g/mol, særlig foretrukket ikke mindre enn 1 g/mol. Langkjedete hydrokarboner danner derved partikler med lav densitet, det vil si med en større angrepsflate ved samme masse, hvorved oppvirvlingsegenskapene i virvelkammeret bedres.

7 6 Mens glycin ved en partikkelstørrelse på mindre enn μm ikke lenger lar seg oppvirvle på pålitelig måte i pulverkammeret i handelsvanlige apparater og selv ved tilsetning av midler for økning av risleevnen, så som pyrogen kiselsyre, danner fortettede arealer og derved ikke muliggjør noen tilstrekkelig anrikning av luftstrålen med strålemiddelet, viser dette seg ikke ved anvendelsen av et pulver av for eksempel erytritol. 1 Erytritol har to CH(OH)- grupper og anvendes likeledes som sukkererstatningsstoff (E 968). Den er ved romtemperatur fast, har en densitet på 1,4 g/cm 3 og er løselig i vann. Som ved mannitol har erytritol de ovennevnte positive egenskaper og har i forhold til andre alditoler, så som sorbitol, maltitol, lantitt og isomaltose fordelen ved en særlig høy digestiv toleranse. Ved vekkslipingsmålinger har det overraskende vist seg at til tross for en noe lavere densitet i forhold til mannitol var erytritols abrasivitet ved samme partikkelstørrelse litt forhøyet. Dette ligger sannsynligvis i den forskjellige krystallmorfologi hos erytritol, som hører til en mer skarpkantet overflate hos partiklene. Særlig fordelaktig er erytritol idet den i blandekammerne i handelsvanlige pulverstråleapparater på pålitelig måte ned til nedre partikkelstørrelser på ca 12 μm kan oppvirvles. Selv om virksomheten ved rensingen av tannoverflater er lignende god som ved større mannitol- eller glycinpulver, er abrasiviteten tydelig mindre enn hos et pulver av glycin med en midlere partikkelstørrelse på μm eller mannitol med en midlere kornstørrelse på 23 μm. Derved er erytritol særlig skånende mot dentin. 2 Videre er et pulver av xylitol, et fargeløst, søtt smakende krystall med en molar masse på 12,1 g/mol og en lav densitet på 0,77 g/cm 3 seg. Den er lett løselig i vann og har den fordel at den fremviser en antikariogen virkning. Den er en naturlig sukkeralkohol som opptrer i mange grønnsakesorter og frukter (blant annet i plommer, jordbær eller bringebær). Under karbohydratnedbrytningen fremstilles xylitol i menneskekroppen i leveren daglig og har på grunn av sin søtaktige egenskap gjennomgående et næringsmiddelsuppleringsmiddels positive egenskaper. Xylitol er likeledes egnet for diabetikere.

8 7 Et ytterligere egnet alditol er sorbitol med en densitet på 1,49 g/cm 3 og en molar masse på ca 182,2 g/mol. Sorbitol danner fargeløse, luktfrie og hygroskopiske nåler med en søt smak og lar seg fremstille av mais- eller hvetestivelse. Den er meget lett løselig i vann og egner seg derfor særlig godt for pulveret på grunn av sine ovennevnte egenskaper. Oppfinnelsen vedrører også en anvendelse av en pulverblanding for fremstilling av et middel for pulverstrålerensing av tannoverflater, fortrinnsvis dentin. 1 Pulverblandingen oppviser minst to av de ovennevnte pulver, hvorved hvert pulver foreligger i en masseandel på ikke mindre enn 2 %, fortrinnsvis ikke mindre enn %, særlig foretrukket ikke mindre enn %, regnet av totalmassen av de ovennevnte pulver. Masseangivelsene vedrører derved utelukkende de abrasivt virkende pulver ifølge oppfinnelsen, hvorved pulverblandingen naturligvis også kan tilføres ytterligere bestanddeler. Et egnet middel for pulverstrålerensing av tannoverflater består derved av pulveret ifølge oppfinnelsen eller pulverblandingen ifølge oppfinnelsen eventuelt med tillegg av andre bestanddeler, for eksempel findelte stoffer som silikagel, blekemidler, analgetika, bakteriocider eller smaksstoffer, som tilføres middelet. Videre kan det i middelet tilføres luft og vann for å kunne anbringe det på tannflatene som skal bearbeides ved hjelp av et pulverstråleapparat. 2 Pulverblandingen har dessuten minst to av de ovennevnte abrasive pulver med en partikkelandel (det vil si stoffmengde) på ikke mindre enn %, fortrinnsvis ikke mindre enn %, særlig foretrukket ikke mindre enn %, regnet av total partikkelandel (det vil si totalstoffmengden) av pulverne ifølge de ovennevnte foretrukne utførelsesformer. En særlig foretrukket pulverblanding oppviser mannitol med en masseandel på ca % og erytritol med en masseandel på ca 70 %. Dette tilsvarer et stoffmengdeforhold (det vil si partikkelforhold) på ca 1:6. Ifølge den foreliggende oppfinnelsen har det overraskende vist seg at det er mulig å blande et meget findelt og lett pulver, som for eksempel erytritol, med en midlere kornstørrelse på 12 μm med andeler av et annet pulver med noe større partikler, for

9 8 1 eksempel mannitol med en midlere kornstørrelse på ca μm. Ved tilsetningen av de større partikler kan luftstrømmen lettere blandes med pulveret i pulverkammeret og minimalisere faren for kompaktering, det vil si en dannelse av fortettede områder inne i pulverkammeret, det vil si at oppvirvlingsevnen til den anvendte pulverblanding er god både før og etter mens det samtidig opptrer et særlig findelt pulver på tannoverflaten, hvorved særlig de ømfintlige tannrotoverflater skånes. Pulverblandingens abrasivitet øker derved bare uvesentlig idet andelen av de innblandede større partikler ikke er alt for høy og pulveret med de større partikler på grunn av partikkeloverflatens morfologi virker mindre abrasivt. Mens ifølge teknikkens stilling et abrasivt virkende (primær-) pulver tilsettes ytterligere findelte stoffer, som for eksempel silikagel, for bedring av risleevnen, har den foreliggende oppfinnelse åpenbart at disse krav til oppvirvlingsevnen i pulverstråleapparatet og abrasiviteten på tannoverflaten kan oppnås med et pulver som oppfyller begge konkurrerende krav, altså oppvirvlingsevne og abrasivitet. 2 Eksempler Pulveret respektivt pulverblandingen ble sammenlignet med et tradisjonelt pulver av meget findelt natriumhydrogenkarbonat. For tiden er natriumhydrogenkarbonat med en midlere kornstørrelse på ca. 6 μm det mest utbredte pulver for rensing av tannoverflater, særlig tannemalje. På grunn av sin tydelig høyere abrasivitet for ømfintlige tannoverflater, som for eksempel på tannhalsen, blir dette pulver som regel ikke anvendt der. Riktignok må et slikt natriumhydrogenkarbonatpulver bearbeides til en pulverstørrelse med en midlere kornstørrelse på μm i et handelsvanlig pulverstråleapparat. Imidlertid er abrasiviteten også ved slike små partikler alltid ennå merkbart høyere enn med erytritolpulveret ifølge oppfinnelsen med en midlere kornstørrelse på ca 12 μm. Forsøkene ble derfor gjennomført med et handelsvanlig pulverstråleapparat («Airflow» S1, EMS Electro Medical Systems SA, Sveits).

10 9 Som erstatning for den ømfintlige del av en tannoverflate kom i de foreliggende forsøk plasten PEEK GF til anvendelse, det vil si et polyetereterketon med en % glassfiberandel. Pulverapparatets dyse ble anordnet i en avstand på ca. 2 mm over plastoverflaten, og pulverstrålen ble hver gang aktivert sekunder. Dybden på det aktuelle pulvers utarbeidede område i plastoverflaten ble målt og vurdert som mål for henholdsvis vekkslipingsforholdet og abrasiviteten. Som sammenligning ble det også tiltrukket et pulver av glycin med forskjellige midlere kornstørrelser. Tabell 1. Abrasivitet for forskjellige pulver. Midlere kornstørrelse Ø 6 μm Ø μm Ø 12 μm Natriumhydrogenkarbonat 6 3 Glycin Mannitol 12 4 (*) - Erytritol Mannitol ( %) /Erytritol (70 %) 3 (*) Ved partikkelstørrelser på 23 μm En verdi på tilsvarer egenskapene til natriumhydrogenkarbonat ved Ø 6 μm «-«betyr at pulveret ikke kunne transporteres med det tradisjonelle apparat Tabell 2 Blandbarhet av forskjellige pulver Midlere kornstørrelse Ø 6 μm Ø μm Ø 12 μm Natriumhydrogenkarbonat Glycin 9 - Mannitol (*) - Erytritol 8 Mannitol ( %) /Erytritol (70 %) 9 (*) Ved partikkelstørrelser på 23 μm En verdi på tilsvarer egenskapene til natriumhydrogenkarbonat ved Ø 6 μm «-«betyr at pulveret ikke kunne transporteres med det tradisjonelle apparatet

11 Tabellene 1 og 2 ovenfor viser henholdsvis abrasiviteten og blandbarheten for de undersøkte pulver i forhold til de tradisjonelle pulver av henholdsvis natriumhydrogenkarbonat og glycin med en midlere kornstørrelse på ca 6 μm. Verdien tilsvarer derved de tilsvarende egenskaper hos natriumhydrogenkarbonat. Av tabell 1 kan det uttas at abrasiviteten for pulver av mannitol med en midlere kornstørrelse på 23 μm er mindre enn abrasiviteten for natriumhydrogenkarbonat, selv om blandbarheten ifølge tabell 2 ikke blir dårligere. Enda mindre partikkelstørrelser på for eksempel 12 μm lar seg ved anvendelsen av erytritol bearbeide i handelsvanlige pulverstråleapparater, hvorved abrasiviteten er mindre og blandbarheten bedre enn for tradisjonelt natriumhydrogenkarbonat. 1 Særlig forbausende er henholdsvis abrasiviteten og blandbarheten for en pulverblanding av en masseandel på % mannitol med midlere kornstørrelser på ca. 23 μm og en masseandel på 70 % erytritol med midlere kornstørrelser på ca. 12 μm (det vil si stoffmengdeforhold på ca. 1,6, det vil si at forholdet mellom antallet partikler antar derved en verdi på ca. 1,6) (mannitol: erytritol)), som omtrent tilsvarer henholdsvis abrasiviteten og blandbarheten for glycin, selv om pulverblandingen oppviser betydelige fordeler i forhold til glycin. Således har denne pulverblanding en mindre korrosjonsvirkning på stål og bevirker en mindre slitasje på stråledysen enn glycin. Dessuten er pulverblandingen ikke for toksisk og kan ikke, som for glycin, ved kontakt med huden føre til irritasjoner. Blandingen er direkte fremstillbar og må ikke, som glycin, males og siktes, hvorved fremstillingskostnadene lar seg redusere betydelig. Pulverblandingen er ikke kariogen og kan anvendes for diabetikere. 2 Særlig fordelaktig er anvendelsen ifølge oppfinnelsen av et pulver idet dettes rensevirkning er betydelig bedre enn hos tradisjonelle pulver, det vil si at vekkslipingen av tannbelegg foregår hurtigere, sannsynligvis på grunn av erytritols krystallmorfologi. Til dette ble følgende forsøk utført. For bestemmelse av verdien av rensevirkningen av de ovenfor angitte sammenligningspulver og pulverne ifølge oppfinnelsen ble av en belagt plate respektivt et 1 cm x 0, cm stort areal så lenge bearbeidet med pulveret som kom ut av pulver-

12 11 stråleapparatet inntil denne flate var fullstendig befridd for belegget. Tiden som var nødvendig for dette ble målt. Hvert forsøk ble gjentatt to ganger for å ta hensyn til statistiske svingninger. Forsøkene ble igjen gjennomført ved et handelsvanlig pulverstråleapparat («Airflow» S1, EMS Electro Medical Systems SA, Sveits). Rensevirkningen for natriumhydrogenkarbonatpulveret med 6 μm partikkeldiameter er for bedre sammenlignbarhet, som i de andre forsøk tidligere, tilordnet verdien. De påviste tider for de andre pulver er blitt normert med denne verdi og de resiproke verdier innført i tabell 3. En høy punktverdi står derfor for en god rensevirkning. Tabell 3 Rensevirkning for forskjellige pulver. Ø 6 μm Ø μm Ø 12 μm Natriumhydrogenkarbonat 11 Glycin 8 8 Mannitol 13 6 Erytritol Mannitol ( %) /Erytritol (70 %) En verdi på tilsvarer egenskapene til natriumhydrogenkarbonat ved Ø 6 μm «-«betyr at pulveret ikke kunne transporteres med det tradisjonelle apparatet 1 Rensevirkningen til de undersøkte pulver er overraskende for alle pulversorter i sammenligning med standardpulveret (natriumhydrogenkarbonat med en midlere kornstørrelse på ca. 6μm) enten bedre eller i det minste lignende. Bare mannitol med en kornstørrelse på μm faller noe av. Også de undersøkte glycinpulver oppnår ikke ytelsen til standardpulveret. Pulveret av erytritol derimot viser en fremragende rensevirkning som alltid lå over standardpulverets virkning. Også rensevirkningen til blandingen av mannitol og erytritol er ekvivalent med standardpulverets virkning. Under hensyn til de påviste verdier for abrasiviteten, blandbarheten og rensevirkningen er pulversortene erytritol 12 μm og blandingen av erytritol og mannitol

13 12 overlegen de kjente pulver for ømfintlige tannoverflater. Dersom en abrasivitetsverdi på 3 fastlegges som øvrig grense for ømfintlige tannoverflater så oppfyller de nevnte pulver denne respektivt ligger under den. Samtidig viser de en bedre rensevirkning enn kjente pulver av glycin.

14 13 PATENTKRAV 1. Anvendelse av et pulver som oppviser en alditol for fremstilling av et middel for pulverrensing av tannoverflater, fortrinnsvis dentin. 2. Anvendelse i samsvar med krav 1, hvor pulverets midlere kornstørrelse ikke er større enn 4 μm, fortrinnsvis ikke større enn 3 μm, særlig foretrukket ligger mellom μm og μm. 3. Anvendelse i samsvar med krav 1 eller 2, k a r a k t e r i s e r t v e d a t pulveret har en densitet på ikke mer enn 2,0 g/cm 3, fortrinnsvis ikke mer enn 1,8 g/cm 3, særlig foretrukket ikke mer enn 1, g/cm Anvendelse i samsvar med et av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d a t pulveret har en Mohs-hardhet på ikke mer enn 4, fortrinnsvis ikke mer enn 3,, særlig foretrukket ikke mer enn 2,.. Anvendelse i samsvar med et av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d a t pulveret oppviser en molar masse på ikke mindre enn 90 g/mol, fortrinnsvis ikke mindre enn 1 g/mol, særlig foretrukket ikke mindre enn 1 g/mol. 6. Anvendelse i samsvar med et av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d a t pulveret oppviser en mannitol eller erytritol Anvendelse av en pulverblanding for fremstilling av et middel for pulverstrålerengjøring av tannoverflater, fortrinnsvis dentin, hvor pulverblandingen oppviser minst to pulver som hvert inneholder en alditol, og hvor hvert pulver foreligger i en masseandel på ikke mindre enn 2 %, fortrinnsvis ikke mindre enn %, særlig foretrukket ikke mindre enn %, regnet av pulverets totale masse. 8. Anvendelse i samsvar med krav 7, k a r a k t e r i s e r t v e d a t hvert pulver foreligger med en partikkelandel på ikke mindre enn %, fortrinnsvis ikke

15 14 mindre enn %, særlig foretrukket ikke mindre enn %, regnet av den totale partikkelandel i pulveret som inneholder mannitol. 9. Anvendelse i samsvar med krav 7 eller 8, k a r a k t e r i s e r t v e d a t pulverets midlere kornstørrelse ikke er større enn 4 μm, fortrinnsvis ikke større enn 3 μm, særlig foretrukket ligger mellom og μm.. Anvendelse i samsvar med et av kravene 7-9, k a r a k t e r i s e r t v e d a t pulveret har en densitet på ikke mer enn 2,9 g/cm 3, fortrinnsvis ikke mer enn 1,8 g/cm 3, særlig foretrukket ikke mer enn 1, g/cm Anvendelse i samsvar med et av kravene 7-, k a r a k t e r i s e r t v e d a t pulveret har en Mohs-hardhet på ikke mer enn 4, fortrinnsvis ikke mer enn 3,, særlig foretrukket ikke mer enn 2,. 12. Anvendelse i samsvar med et av kravene 7-11, k a r a k t e r i s e r t v e d a t pulveret oppviser en molar masse på ikke mindre enn 90 g/mol, fortrinnsvis ikke mindre enn 1 g/mol, særlig foretrukket ikke mindre enn 1 g/mol. 13. Anvendelse i samsvar med et av kravene 7-12, k a r a k t e r i s e r t v e d a t pulverblandingen oppviser en mannitol eller erytritol og fortrinnsvis mannitol med en masseandel på % og erytritol med en masseandel på 70 % Anvendelse i samsvar med et av kravene 1-13, k a r a k t e r i s e r t v e d a t middelet for pulverrensingen av tannoverflater inneholder andre findelte stoffer, så som silikagel, blekemiddel, analgetika, bakteriocider og/eller smaksstoffer. 1. Anvendelse i samsvar med et av kravene 1-14, k a r a k t e r i s e r t v e d a t middelet for pulverstrålerensingen av tannoverflater i tillegg oppviser luft og vann og anbringes ved hjelp av et pulverstråleapparat på tannflatene som skal bearbeides.

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 288800 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 3/02 (06.01) F21V /00 (06.01) F21V 17/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1970496 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224173 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24H 3/00 (06.01) F24F 1/00 (11.01) F24F /00 (06.01) F24F 12/00 (06.01) F28D 1/02 (06.01) H01M 8/06 (06.01) F24D

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2321 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03C 1/04 (06.01) E03C 1/0 (06.01) H01H 2/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..14 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2149632 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. D06B 3/04 (06.01) A61C 1/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 26/08 (2014.01) B21C 37/18 (2006.01) B23K 26/26 (2014.01) E02D /48 (2006.01) E04H 12/08 (2006.01) E04H 12/10

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2150678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E21B 33/03 (2006.01) E21B 34/04 (2006.01) E21B 43/34 (2006.01) E21B 43/38 (2006.01) E21B 47/10 (2012.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 13/00 (06.01) E0B 4/06 (06.01) E0B 47/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.01 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240727 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G02B 6/44 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2344995 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G06Q 30/00 (2012.01) G06F 21/00 (2013.01) G07F 7/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1412 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 11/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.0.06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 226837 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 39/02 (06.01) B63B 39/00 (06.01) B63J 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.0 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2301044 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H01B 1/24 (2006.01) H01Q 1/38 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.12.30 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2393707 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 1/04 (2006.01) B63B 3/44 (2006.01) B63B 39/00 (2006.01) B63B 39/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 26399 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/00 (06.01) G01S /02 (.01) H04W 4/02 (09.01) H04W 24/00 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.0.18

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2294684 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02M 7/49 (07.01) H02J 3/36 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170316 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/7 (06.01) A23L 1/ (06.01) A23L 1/2 (06.01) A23L 1/4 (06.01) A61K 31/7072 (06.01) A61P 2/28 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217040 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 49/04 (06.01) A61K 49/06 (06.01) A61K 1/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.04 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240322 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/26 (06.01) G06F 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217389 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B07C 3/00 (06.01) B07C 3/18 (06.01) G06Q /08 (12.01) G06Q 0/32 (12.01) H04L 29/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238780 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07K 7/4 (06.01) A61K 38/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

[B] (12) UTLEGNINGSSKRIFT a» M 160060

[B] (12) UTLEGNINGSSKRIFT a» M 160060 NORGE (i') [NO] STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN [B] (12) UTLEGNINGSSKRIFT a» M 160060 (51) Int. Cl.'«B 21 C 1/00, 7/00 (83) (21) Patentsøknad nr. 864331 (22) Inngivelsesdag 30.10.86 (24) Løpedag

Detaljer