Skjelett-radiologiske funn som bør gi mistanke om generalisert sykdom hos barn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skjelett-radiologiske funn som bør gi mistanke om generalisert sykdom hos barn"

Transkript

1 Skjelett-radiologiske funn som bør gi mistanke om generalisert sykdom hos barn Prof./ overlege Karen Rosendahl Radiologisk avdeling, Seksjon for barn Haukeland Universitetssykehus Haukeland Universitetssykehus, Bergen

2 Generalisert sykdom skjelettdysplasier metabolske sykdommer (syndromer)

3

4 Nosology and Classification of Genetic Skeletal Disorders: 2010 Revision: 456 tilstander; fordelt på 40 ulike grupper (basert på molekylære, biokjemiske og/eller radiografiske kriterier) 6-9 per (0.2 bein tumores per ) Warman ML et al Nosology and classification of genetic skeletal disorders: 2010 revision. Am J Med Genet Part A 155:

5 Thanatophoric OI type II letale typer termineres rtg.totalskjelett - for spesielt interesserte; lett aff. (kan debutere med ledd-symptomer, skoliose, ± kortvoksthet) henvises ortoped - rtg.skoliosebilder, rtg. hofter, rtg. knær etc. ikke-letale typer alvorlig aff. utredes for (asymm.) kortvoksthet

6 Jente, 3 år gml., uvanlig gange

7 bilateral Calve-Legg-Perthe s?

8 Meyer s dysplasi? -primær dysplasi hofter - debut 2-3 år, m/f=6/1-50% bilat - symmetrisk -normaliseres oftest ila 3-4 år..

9 Jente 3år- uvanlig gange - 3år 4år 6år Meyer s komplisert med AVN 7år 9år

10 gutt, 9 år, tidligere stort sett frisk belastningssmerter hø hofte noe redusert utadrotasjon

11

12

13 LS columna normal utvikling: 32 uker 3 år 7 år 14 år

14 far, 35 år gml.

15 -søster, 7 år gml. -ingen spes. plager

16

17 Multiple epiphyseal dysplasia (MED) debut > 2-års alder, evt. i ung voksen alder smertefulle ledd, halting normal høyde, evt. noe kortvokst evt. økt thorakal kyfose, ryggsmerter DD: hypothyreose pseudoachondroplasi

18 Jente, 8,5 år, hoftesmerter

19 11år

20

21 11år

22 MED med særlig affeksjon av knær og ankler, og etterhvert føtter/hender peker i retning av undertypen Fairbanks

23 Haukeland Universitets Sykehus, Bergen rtg. totalskjelett av alle perinatale døde (n=1024) Diagnostic Helpfulness of Radiography Among Infants Who Die During the Perinatal Period Øystein Erlend Olsen, PhD, UiB 2005

24 Femur normal utvikling uke 17 uke 21 uke uke 39 31

25 uke 22 Chondrodysplasia punctata (CDP) group (21) -Conradi-Hünermann type

26 OI and decreased density group (25) OI type II

27 Thanatophoric dysplasia type 1 (FGFR3 Chondrodysplasia group (1))

28 Thanatophoric Achondroplasi Hypochondroplasi FGFR3 Chondrodysplasia group (gruppe 1) letal form manifeste ikke-letale former lettere former (kan debutere med ledd-symptomer, skoliose, ± kortvoksthet) Hypochondroplasi

29 SEDC -kortvokste (voksen høyde cm) -syn-hørsel -leddproblemer (coxa vara) -normal mental utvikl. Type 2 collagen group and similar disorders (gruppe 2) (Achondrogeneis type 2) SEDC 6 år gammel

30 Tilnærming radiologisk diagnose Rtg. totalskjelett Familie Klinisk undersøkelse kroppsproporsjoner: kort trunkus korte ekstremiteter ansiktstrekk dysmorphologi malformasjoner - ganespalte, medf.hjertesykd. andre trekk: døvhet, myopi, mental retardasjon, hudforandringer

31 Rtg.totalskjelett - diagnose Rhizo- Meso- rørknokler korte? (Normalmål: Fetal radiology. A diagnostic atlas. Schumacher R et al. Springer 2004; Caffey s Radiology) evt. hvor i ekstremiteten? Acro-

32 -Madelungs deformitet -genu valgum -korte metacarper og metatarser Meso-melisk D: Dyschondrosteosis (Leri Weill) DD: X0Turner syndrom Jente, 2år 8 mndr., utredes for kortvoksthet

33 2år8mndr. 3,5 5år 6,5år

34 - toungelike prox.humerus Rhizo-melisk -..and prox. femora - trident acetabulae D: Achondroplasi Nyfødt gutt, 40 uker ga, utredes for kortvoksthet

35 9 år gml. jente, radiusfraktur -enchondromer Acro -melisk -exostoser D: Metachondromatose (gruppe 29)

36 -korte mellomfalanger 2 og 5 Acro-melisk -conus-epifyse 2 prematur fyselukning - clinidactyly -lite og langsomtvoksende hår, dysmorf nese 8 år gml. gutt korte fingre D: Tricho-rhinophalangeal dysplasia (Acromelic dysplasias, gruppe 15)

37 Rtg.totalskjelett - diagnose Epi- Meta- Lokalisasjon i rørknokkelen Dia-

38 -diffuse metafyseal flairing, sklerose, urm. -mest uttalt i knær -store femurepifyser metafyser DD: Hypofosfatemisk rakitt -etterhvert coxa vara D: Metaphyseal chondrodysplasia, Schmid type

39 -liten thorax, korte ribber -plumpe metafyser Metafyser - trident acetabulae 2 mndr. gammel gutt utredes for pusteproblemer D: Asphyxiating thoracic dysplasia (Jeune) (Short rib dysplasias, gruppe 9)

40 -generell affeksjon av epifyser epifyser - og vertebrae D: Multiple epiphyseal dysplasia (MED) layered patella: resessive form Gutt, 9 år, tidligere stort sett frisk, belastningssmerter hø hofte, noe redusert utadrotasjon

41 Rtg.totalskjelett - diagnose Affeksjon av vertebrae generell lokal

42 Rtg.totalskjelett - diagnose Vault Affeksjon av skallen Base D: Osteopathia striata with cranial sclerose Pres: fra nyfødt til voksen alder (stort hode, frontal bossing, nedsatt hørsel)

43 Rtg.totalskjelett - diagnose Bein tetthet Økt Nedsatt

44 -medulla involvert -osteolytiske, metafysære bånd -brede metafyser D: Osteopetrose økt beintetthet OBS: fysiologisk, kongenital osteosklerose 1 år gml. jente

45 Rtg.totalskjelett - diagnose Beinets form: femur Dumbbell Undertubulated Flared

46 Rtg.totalskjelett - diagnose Beinets form: os ilium Squared Flared Tall

47 Rtg.totalskjelett - diagnose Beinets form: acetabulum Trident Steil

48 Rtg.totalskjelett - diagnose Beinets form: crista iliaca + platyspondyly= Dyggve-Melchior- Clausen Lace-like

49 Rtg.totalskjelett - diagnose Beinets form: vertebrae Oval Beaked Scalloped SEDC MPS Hypochondroplasi

50 Rtg.totalskjelett - diagnose Beinets form vertebrae Aniso-spondyly SEDC

51 Rtg.totalskjelett - diagnose Stippeling Striations

52 Rtg.totalskjelett - diagnose ØVRIGE MARKØRER: Iliac horns D: Nail patella syndrome

53 Rtg.totalskjelett - diagnose Dysostosis multiplex (Hurler disease MPS I) Koronale spalter Brede ribben

54 Tilnærming til diagnose endelig diagnose kan bygge på en kombinasjon av de viktigste funn, så som: Cranio-diaphyseal dysplasia Spondylo-epiphyseal dysplasia Acro-mesomelic dysplasia

55 Tilnærming til diagnose Cross-referencing gamuts or lists of key findings Textbooks Computer driven databasis incorporating clinical and radiological findings Radiological electronic atlas of malformation syndromes and skeletal dysplasias (REAMS) The London Dysmorphology database Possum-Ossum The European Skeletal Dysplasia Network (ESDN) International dysplasia group Multidisiplinary team

56

57 Take home lav terskel for rtg.totalskjelett korrekt tolkning Interessegruppe i regi av Norsk forening for pediatrisk radiologi

58 9 år gml. jente, ryggsmerter og stivhet siden 3-4 års alder kortvokst (11 cm < 2.5th percentilen for alder) platyspondyly

59 Irregular metaphysis of striations the proximal femurs Longitudinal, metaphyseal

60 Brachyolmia debuterer med ryggsmerter ila tidlig barnealder funn: Platyspondyly Longitudinal, metaphyseal striations Irregular metaphysis of the proximal femurs DD: spondylometafyseale dysplasier Mb.Scheuermann

61 Scheuermann s disease Cobb s kyphose (>45º) med minst 3 på-hverandre følgende kileformede vertebrae (mer enn 5º; kan være vanskelig å måle hos barn)

62 10y

63

64 NORDIC CONGRESS BERGEN 2013 Of the joint societies of Radiology, Medical Physics and Radiography Radisson Blu Royal Hotel, Bergen May 2013

65 Location

66 Location

67

68 Venue: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen Wharf city of Bergen: 342 brand new rooms Brand new Plenary room for 800 persons 650 m2 exhibition space Unrivalled location at the harbour front, down town Bergen

69 Time Wednesday 22nd May to Friday 24th May 2013 with a pre-congress day, Tuesday 21st for

70 Program at a glance Day 0 TUESDAY 21 MAY :00-12:00 12:00-13:00 13: :30-17:00 WORKSHOPS / HANDS ON SESSIONS WORKSHOPS, organized by the Scientific Committee a) CT- MR anatomy for dummies - teaching sessions. Olsen O, UK b) Hip ultrasound for DDH. Brurås KR. NO WORKSHOPS, organized by the sponsors a) Neorad: Laser navigation system for CT b) Post processing tools Radiological subspecialties LUNCH SCIENTIFIC MEETINGS BOARD MEETINGS 18:00- EVENING EVENTS Radiography subspecialties

71 Day 1 WEDNESDAY 22 MAY :00-10:00 10:00-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-15:00 15:00-15:30 15:30-17:00 18:00-19:00 19:30-22:00 REGISTRATION Open COFFEE / TEA / EXHIBITION WELCOME - opening PLENARY SESSION I ADVANCED IMAGING TECHNIQUES Toys for boys or added diagnostic value? PLENARY SESSION II TELERADIOLOGY expectations and future perspectives LUNCH / LUNCH SYMPOSIUM REFRESHER COURSES Musculoskeletal imaging ACTA Symposium Image quality COFFEE / TEA / EXHIBITION SCIENTIFIC SESSIONS WELCOME RECEPTION Håkonshallen (max 399 persons) DINNER Radisson Blu Bryggen

72 Day 2 THURSDAY 23 MAY : :00-10:30 10:30-13:00 13:00-14:00 14:00-15:30 15:30-16:00 16:00-17:30 18:30-19:00 20:00-23:00 Cardiac imaging Challenges and tools, Image processing in DR PLENARY SESSION III THE BEST USE OF RADIOLOGICAL RESOURCES COFFEE / TEA / EXHIBITION REFRESHER COURSES Objective analysis of patient examination data LUNCH / LUNCH SYMPOSIUM REFRESHER COURSES URO-radiology COFFEE / TEA / EXHIBITION SCIENTIFIC SESSIONS Acute radiology Mammography screening THE BERGEN MUSIC FESTIVAL ( FESTSPILL ) EVENT CONFERENCE DINNER Grieghallen

73 Day 3 FRIDAY 24 MAY :30-09:15 09:15-10:00 10:00-10:30 10:30-12:15 12:15-12:30 12:30-13:30 Education PLENARY SESSION IV RESEARCH / EDUCATION PLENARY SESSION V PATIENT CARE COFFEE / TEA / EXHIBITION REFRESHER COURSES Musculo-skeletal imaging New techniques in ultrasound CLOSING STATEMENTS WELCOME TO THE NORDIC CONGRESS 2015, MALMÖ LUNCH

74 Day 1 WEDNESDAY 22 MAY :00-10:00 10:00-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-15:00 15:00-15:30 15:30-17:00 18:00-19:00 19:30-22:00 REGISTRATION Open COFFEE / TEA / EXHIBITION WELCOME - opening PLENARY SESSION I ADVANCED IMAGING TECHNIQUES Toys for boys or added diagnostic value? PLENARY SESSION II TELERADIOLOGY expectations and future perspectives LUNCH / LUNCH SYMPOSIUM REFRESHER COURSES Musculoskeletal imaging ACTA Symposium Image quality COFFEE / TEA / EXHIBITION SCIENTIFIC SESSIONS WELCOME RECEPTION Håkonshallen (max 399 persons) DINNER Radisson Blu Bryggen

75 Web site Scientific Programme Social Programme Congress Fee Information Speakers Biographies Scientific Committee Direct travel to Bergen Congress Venue Hotel accommodation Online Congress Registration Amend your Congress Registration Abstract Submission Invited Speaker's Abstract Submission Pre & Post tours / Bergen International Music Festival Contact Organizer Important dates: Reduced fee: before 10th March Abstract submisison: 15th February

76 Ung gutt som har vanskelig for å løpe

77

78

79 Trevor disease MIM No hereditary factor Unilateral asymmetric hard swelling of knee and/or ankle Overgrowth of one side of epiphysis with irregular contour and ossification, may be separate Mainly: talus, distal femur or tibia DD: exostosis, multiple enchondromatosis, synovial chondromatosis

80 Sixteen month-old boy Painless heel bump

81

82 Your choice A Metachondromatosis B Ollier disease C Metaphyseal dysplasia D Trevor disease E Sequelae of trauma

83 The answer A Metachondromatosis B Ollier disease C Metaphyseal dysplasia D Trevor disease E Sequelae of trauma

84 Metachondromatosis MIM Autosomal dominant Painless lumps and bumps Juxtametaphyseal exostoses pointing toward growth plate and joint (hands and feet) Enchondromatosis lesions (iliac crest and femurs) Unpredictable evolution DD: Ollier, genochondromatosis, TRP II (Langer-Giedion)

RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS

RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS Innledning 2 Erik L. Werner og Satya P. Sharma Nakke og rygglidelser 4 Erik L. Werner Skulder 7 Satya

Detaljer

Februar 2008 HVEM FÅR ÅRETS ABELPRIS?

Februar 2008 HVEM FÅR ÅRETS ABELPRIS? INFOMAT Februar 2008 Kjære leser! Siden sist har Stjernø-utvalget lagt fram sin innstilling, med blandet mottakelse i sektoren. Dette INFOMAT bringer utdrag av sammendraget. Det er høysesong for priser

Detaljer

Sjeldne medisinske tilstander med orale manifestasjoner

Sjeldne medisinske tilstander med orale manifestasjoner Sjeldne medisinske tilstander med orale manifestasjoner en utfordring for tannleger kari storhaug Kroniske sykdommer og funksjonshemninger kan forårsake tann- og kjeveutviklingsforstyrrelser, slimhinnelesjoner

Detaljer

Kontaktmøte på Svalbard Referat generalforsamling Radioaktivitet i beitedyr Nye doktorgrader Biorabiaten Ordkløveri Biostreker. Nr. 1/2015 39.

Kontaktmøte på Svalbard Referat generalforsamling Radioaktivitet i beitedyr Nye doktorgrader Biorabiaten Ordkløveri Biostreker. Nr. 1/2015 39. TIDSSKRIFT FOR NORSK BIOKJEMISK SELSKAP T Kontaktmøte på Svalbard Referat generalforsamling Radioaktivitet i beitedyr Nye doktorgrader Biorabiaten Ordkløveri Biostreker Nr. 1/2015 39. årgang HVEM ER PEDRO

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager 1 Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager ad modum manuell terapi Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene... 6 Formål

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

Fagblad. TEMA: Kurs og konferanser AV INNHOLDET:

Fagblad. TEMA: Kurs og konferanser AV INNHOLDET: Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 3 2014 TEMA: Kurs og konferanser AV INNHOLDET: Leder Hei alle medlemmer! 4 Lungerehabiliteringskonferansen 5 ERS München 2014 6 European Respiratory Society

Detaljer

Vår förening och omvärlden

Vår förening och omvärlden Årgang 15 nr. 1-2006 Av innholdet: Prosjekt Den doble aldringen Vykort från Ôsterrike Abstracts Bokanmeldelse Kurs, konferanser Nordisk Gerontologisk Forenings styre: Formann: Lars Andersson 1. viseformann:

Detaljer

Gentester for brystkreft og eggstokkreft Rapport fra Kunnskapssenteret nr 5 2008 Kunnskapsoppsummering

Gentester for brystkreft og eggstokkreft Rapport fra Kunnskapssenteret nr 5 2008 Kunnskapsoppsummering Gentester for brystkreft og eggstokkreft Rapport fra Kunnskapssenteret nr 5 2008 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Brystkreft og eggstokkreft er blant de hyppigste kreftformene som rammer kvinner i Norge.

Detaljer

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM Veileder for oppfølging ved EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM TRS - et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Forord TRS er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Senteret bygger opp kompetanse,

Detaljer

Fag. Anne Sofie Lofthus, Rådgiver/Fysioterapeut, Helsetilsynet i Oppland, anne.lofthus@fm-op.stat.no

Fag. Anne Sofie Lofthus, Rådgiver/Fysioterapeut, Helsetilsynet i Oppland, anne.lofthus@fm-op.stat.no Fysioterapi er sentralt i den tverrfaglige behandlingen av komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS), en type langvarig smertetilstand som medfører økt smerterespons, redusert funksjon og livskvalitet hos

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus ISSN - NR. 0805-7230 NR. 1-2003 Lederen har ordet... I tiden

Detaljer

Pasienter ut av ingenmannsland: Registeret for myalgisk encefalopati ME/ post viralt fatigue syndrom PVFS

Pasienter ut av ingenmannsland: Registeret for myalgisk encefalopati ME/ post viralt fatigue syndrom PVFS Norsk Epidemiologi 2004; 14 (1): 79-83 79 Pasienter ut av ingenmannsland: Registeret for myalgisk encefalopati ME/ post viralt fatigue syndrom PVFS Sidsel E. Kreyberg Seksjon for forebyggende medisin og

Detaljer

Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akademia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen

Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akademia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akad demia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen Universitetskurs O 24906 Tirsdag 26. oktober 2010 Karkirurgi akademia Engelsk tittel: Vascular surgery academy Godkjenninger:

Detaljer

inf 1510: metoder for å identi,isere behov og krav

inf 1510: metoder for å identi,isere behov og krav inf 1510: metoder for å identi,isere behov og krav Tone Bratteteig hva er egentlig behov og krav? og hvordan kan vi finne dem? å iden,fisere behov først av 4 grunnleggende ak1viteter iterasjon: iden1fisere

Detaljer

Mamma vet hvor gammel jeg er

Mamma vet hvor gammel jeg er Mamma vet hvor gammel jeg er En kartlegging av aldersvurderingen av enslige mindreårige asylsøkere Et samarbeidsprosjekt mellom Redd Barna og Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Barnevernbarnas helse

Barnevernbarnas helse Lars B. Kristofersen Barnevernbarnas helse Uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002 Barnevernbarnas helse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2005:1 NIBR-rapport 2004:3 NIBR-notat 2005:110 Bydelsbarnevernet

Detaljer

Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter

Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter Pediatrisk Endokrinologi 2008;22:56-63 Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter Oddmund Søvik 1, Pétur B. Júlíusson 1,2, Eirik Vangsøy Hansen 2, Pål

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011 Veileder Revidert 2011 Demensutredning i kommunehelsetjenesten www.aldringoghelse.no Forord I forbindelse med Demensplan 2015 er utredning og diagnostisering av demens et satsingsområde. Målet er alle

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

Forklaringer på bostedsløshet

Forklaringer på bostedsløshet NIBR-rapport 2013:6 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Forklaringer på bostedsløshet Forklaringer på bostedsløshet Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:8

Detaljer

StrålevernRapport 2007:2. Representative doser i Helse Øst

StrålevernRapport 2007:2. Representative doser i Helse Øst StrålevernRapport 7: Representative doser i Helse Øst Representative doser for røntgendiagnostikk rapportert fra virksomheter i Helse Øst høsten Referanse: Avset Sundby Berit, Widmark Anders. Representative

Detaljer

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund SAMANDRAG AV POSTERAR TIL HELSE MIDT-NORGES FORSKINGSKONFERANSE 15. OG 16. SEPTEMBER 2008 I ÅLESUND...

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del

Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del 1 Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene.....4 Formål med retningslinjer for

Detaljer

Barneortopedi. Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress. Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat

Barneortopedi. Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress. Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat Barneortopedi Kongress for sykepleiere med interesse for ortopedi NFSO-NSF kongress Anne Kristin Reve LIS i D-grenstilling PhD kandidat orthos = strak, rett paidion = barn 1741 - Nicolas Andry, fransk

Detaljer

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning 266 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 20. Demens Forfattere Jorunn L. Helbostad, fysioterapeut, dr. philos, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer