> logistikk > informasjon > transport > terminaler > samferdsel > logistikk > informasjon > transport >

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "> logistikk > informasjon > transport > terminaler > samferdsel > logistikk > informasjon > transport >"

Transkript

1 > logistikk > informasjon > transport > terminaler > samferdsel > logistikk > informasjon > transport > Smil og latter på Linjegods Forum 2005 Side 6 Lyn-suksess Side 12 Hekta på nettshopping Side 20 Nr 4/2005 N E T T V E R K Michael Holmstrøm, Thomas Held og Thor Bergby glad for integrasjon av Linjegods og Schenker i Norge. Side 4.???

2 innhold november/desember >>> 3 Schenker-Linjegods: Èn aktør på inn- og utland 4 Linjegods inn i Schenker Norges AS 6 Kunnskap, energi og latter Linjegods Forum Jakten på kostnadsdriverne kan avsluttes 10 Klart for OL i Torino Sørger for logistikken til Torino-OL 12 Lyn-suksess for Schenker 14 Transportøren er viktig kundekontakt 16 Komplett logistikktilbud motvirker avstandshandikap Næringspolitisk kommentar. 20 Hekta på nettshopping! 22 e-lopper Fortolle selv fra utlandet? 23 Nye handlemønstre krever nye løsninger 24 Mobilt innhold: Underholdning viktigere enn nyttetjenester 26 Gardermoen med bedre flyfraktløsning: Ny kjøleterminal 30 Nye toner i samferdselspolitikken: Mer penger til infrastruktur 32 Over til intermodale løsninger i Nasjonal Transportplan 35 Vind i seilene UTGIVER Linjegods AS Telefon: Telefaks: Erling Sæther ANSVARLIG REDAKTØR Einar Spurkeland E-post: REDAKSJONSRÅD Nils-Petter Buer Tone Kjeldset Eirik Borge Anne Kristin Djupos Einar Spurkeland ABONNEMENT OG ADRESSERING OPPLAG 7000 N E T T V E R K GRAFISK PRODUKSJON RM grafi ka as TRYKK Stens Trykkeri ADRESSER Linjegods AS Postboks 223 Økern, 0510 Oslo Schenker AS Postboks 292 Alnabru, 0614 Oslo UTGIVELSESPLAN 2006 NR MATERIELLFRIST UTGIVELSE februar mars mai juni august september oktober november ANNONSERING We4you AS Birger Solvang Telefon: E-post: 4/2005 Artikler uttrykker skribentenes meninger. Publisering forutsetter at artikkelen ikke har vært publisert andre steder. Ettertrykk etter avtale med redaktøren. Redaksjonen foretar språklig bearbeiding av tekstene. Titler og ingress er redaksjonens ansvar. Bladet tar ikke ansvar for ikke bestilt materiell. Manus kan sendes pr e-post. Redaksjonen forbeholder seg retten til å utgi alt materiell i elektronisk form. Logistikk Nettverk arbeider etter reglene for god presseetikk. Logistikk Nettverk produseres i samarbeid med Schenker AS. 2 logistikk nettverk

3 >>> innspill Schenker-Linjegods Schenker-Linjegods er nå èn aktør på inn- og utland = sant! På Linjegods Forum , kanskje Norges største godstransport og logistikkforum, var det mange og faglig interessante innlegg og over 400 deltagere. Thor Bergby, adm. direktør i Linjegods AS viste blant annet til den globale utvikling som tegner seg alt tydeligere. Norsk økonomi er inne i en god vekst og arbeidsledigheten er lav. Men samtidig skjer det ting i verden som påvirker også oss i Norge. Kina-effekten påvirker hele Europa. 75 % av verdens tekstilproduksjon er nå i Kina. Det finnes i dag flere dollarmillionærer i Kina enn i USA, men det absolutt store flertall av folket er meget fattige i forhold til norske mål. Grunnet landets nye «kapitalistiske» strømninger er det god grunn til å tro at Kina med raskt tempo overtar en alt større grad av Europa sin industriproduksjon. Europa sin høye kostnad og velferdssituasjon vil nok derfor fremtvinge større handelshindringer enn de vi foreløpig har sett i forhold til Kina. Michael Holmstrøm Adm. dir. Schenker AS Den siste EU-utvidelsen vil definitivt heller ikke gjøre det enkelt for norsk og europeisk kostnadsnivå. Det kan med andre ord bli en spennende tid fremover, hvor ikke minst sittende regjering sine strategier og beslutninger i forhold til norsk næringsliv, vil bli nokså avgjørende. Linjegods AS ble formelt kjøpt opp av Schenkerkonsernet Den nye eiersituasjonen er en bra match for både Schenker AS og Linjegods AS. Med den sterke globalisering har Linjegods blitt alt mer avhengig av det beste internasjonale nettverk og en felles global strategi for å klare å møte markedets fremtidige forventninger. Schenker på sin side er avhengig av et så nasjonalt sterkt selskap som Linjegods for ytterligere vekst i sine utlandstrafikker. Hva betyr disse endringer for deg som kunde? Tiden som har gått siden den formelle dato for oppkjøp er så pass kort at selskapene naturlig nok ikke har rukket å utvikle noe helt nytt i forhold til markedet. Men en ting er vi komfortable med å love kall det gjerne vår programerklæring; Vi lover at du skal oppleve oss som én partner som kan dekke ditt samlede transport- og logistikkbehov Vi lover at du som kunde skal merke en forskjell en styrking av din bedrifts konkurransekraft. Av Michael Holmstrøm Schenker AS har 13 kontorer i Norge., 270 ansatte og over 600 millioner kroner i årlig omsetning. Schenker er en del av Transport og Logistikk Divisjonen i Deutsche Bahn AG, og tilbyr transport- og logistikkløsninger gjennom et nettverk av 1100 kontorer og medarbeidere. Linjegods AS er et av landets ledende logistikk- og transportselskaper. Linjegods AS tilbyr totalløsninger innenfor logistikk og transport nasjonalt og internasjonalt i samarbeid med Schenker. Linjegods har ca. 30 terminaler og avdelinger over hele landet, ansatte og en omsetning på over to milliarder kroner logistikk nettverk 3

4 logistikk >>> Linjegods inn i Schenker Norge AS Fra venstre: Karsten Keller, Michael Holmstrøm, Thomas Held, Thor Bergby og Håkan Bushke har lagt løpet for integrasjonsprosessen. Et nytt holdingselskap, Schenker Norge AS, skal eie både Linjegods AS og Schenker AS. Administrerende direktør i holdingselskapet blir Michael Holmstrøm, som også fortsetter å ha tilsvarende stilling i Schenker AS. Thor Bergby fortsetter som administrerende direktør i Linjegods AS frem til Fra og med januar 2006 tiltrer han som første viseadministrerende direktør i Schenker AB (Sverige) og vil da få ansvaret for landdivisjonen. Michael Holmstrøm blir ny administrerende direktør i Linjegods AS fra samme dato. Fra samarbeid til eierskap Schenker AS og Linjegods AS har i løpet av spesielt de siste 10 årene, utviklet et stadig nærmere samarbeid og en gjensidig avhengighet. Det er derfor ikke noe dramatisk i at Linjegods AS nå blir et heleid Schenker-selskap. Tvert imot ønsker ledelsen i begge de norske selskapene sterkt velkommen de muligheter dette åpner. Hensikten med kjøpet er å styrke selskapenes konkurransedyktighet, utvikle integrerte logistikkløsninger og legge til rette for en langsiktig lønnsomhet som tilfredsstiller eiersiden. Kort sagt, forventningene er med rette at skal bli mer enn 2 - ja minst 3. Mer slagkraft Spesialiseringen og resultatansvaret for inn- respektive utland vil bestå, men selskapene vil over tid gradvis, naturlig og udramatisk samordne alle sentrale funksjoner. Formålet er at den samlede virksomheten skal fremstå som en slagkraftig enhet, med markedets mest komplette servicetilbud. På sikt vil vi sannsynligvis bli et selskap. Det vil være et selskap som er godt forankret i Norge, men samtidig med sterk tilknytning til det globale Schenker-nettverket. De to selskapene vil ha en omsetning i Norge på 3,3 mrd kroner. Felles profil utad Målet er å fremstå som ett selskap, et «one face to the customer». Linjegods er et godt innarbeidet varemerke i Norge, men på et naturlig tidspunkt i fremtiden er det slik som hos flere av våre konkurrenter, naturlig at eier ønsker en rendyrket Schenker profil. Schenkerkonsernet kan tilby nye og spennende jobbutfordringer og muligheter for de ansatte. Selskapene er i dag attraktive arbeidsgivere, og målet er at dette skal gjelde for personalet i enda høyere grad i fremtiden. Vår bransje er en «peoples business». Det viktigste elementet i den service vi tilbyr vil derfor alltid være den fagkompetanse respektive selskap besitter i dag. Omorganiseringer har alltid vært nødvendig i begge selskaper, for å tilpasse seg konkurransen og endringer i markedet. Denne prosessen vil alltid måtte skje fortløpende dersom vi skal være en dynamisk aktør også i fremtiden. Organisatoriske endringer vil skje ut fra disse forhold, og ikke som en direkte konsekvens av oppkjøpet. Nær dialog med ansatte, deres representanter og fagforbund samt kunder er her nøkkelen til suksess. Tekst: Einar Spurkeland Foto: Hege Schytz Andersen 4 logistikk nettverk

5 >>> smånytt POLEN - Nytt logistikksenter i Silesia Schenkers nye anlegg i Silesia nær Katowice i Polen tilbyr avansert teknologi med rask informasjons- og sendingshastighet, noe som øker den operative kapasiteten. Silesia utgjør hjertet av den polske industrien, og er et av de viktigste industriområder i Polen. - Logistikksenteret vil på en bedre måte forbinde alle kunder med vårt globale nettverk og øke den operative kapasiteten, uttalte Dr. Thomas Held, styreformann og administrerende direktør i Schenker AG, under åpningsseremonien av det nye logistikksenteret nylig. Katowice er én av Polens største og viktigste terminaler, og tilbyr tjenester til innlands- og utlandskunder. Her tilbys moderne «Crossdocking» anlegg med et samlet terminalområde på kvadratmeter samt 79 omlastningsramper med et areal på kvadratmeter. Avansert teknologi tillater rask informasjons- og sendingshastighet, og reduserer samtidig den tiden som godset befinner seg på lageret. Terminalen oppfyller alle sikkerhetskrav og er utstyrt med et digitalt system av videokameraer, brannslukningsalarmer samt et alarmsystem. Det nye anlegget har gode veiforbindelser, til viktige byer i Polen. - Takket være vår nye terminal med dens moderne utstyr og teknologi, kan vi tilby våre kunder et bredt spekter av tjenester på høyeste nivå. Det er viktig for oss, fordi det er vår oppgave å levere logistikkløsninger som skaper verdivekst for våre kunder, uttalte Janusz Górski, styreformann hos Schenker i Polen. Schenker Sp.z o.o. i Polen er en internasjonal integrert logistikktilbyder og ledende på det polske markedet. De har et integrert ITnettverk på 17 terminaler og logistikksentre, og over 200 faste bilforbindelser mellom landets viktigste industriområder. Selskapet tilbyr sine kunder omfattende logistikktjenester til lands, til vanns og i luften, både nasjonalt og internasjonalt. Schenker Privpak AB - er distributør for nettbutikker. Privpak i Sverige har et utleveringsnett gjennom bensinstasjoner og matvare- og servicebutikker knyttet til konseptet. Selskapet er også representert i Norge og Finland. Linjegods benyttes som distributør i Norge. Privpaks kunder er blant annet postordefirmaer, e-handelsforetak og foretak med store pakkevolumer til privatpersoner. Kundene representerer bransjer innen klær, husartikler, verktøy, bokklubber, kosmetikk mm. Kundene kan velge fritt blant utleveringsstedene, som blir kundens lokale kontaktpunkt. Privpak tilbyr sine kunder lokal service gjennom et stort spredningsnett. Privpak eies 100 prosent av Schenker logistikk nettverk 5

6 logistikk >>> Linjegods Forum 2005 Kunnskap, energi og latter og en dose inspirasjon Hva gjør du når du lover kunnskap, energi og latter pluss en dose inspirasjon til over 400 deltagere på høstens største logistikksamling Linjegods Forum 2005? Absolutt Trond-Viggo. Krigsmann Manuell Knight. Glad Thor Bergby. Du begynner med en frikirkepastor, deretter direktørene i Linjegods og Schenker og en studierektor i logistikk. Det hele krydrer du med showet «Absolutt Trond-Viggo», litt fingermat og en amerikansk elitesoldat fra den første Golfkrigen for ca. 15 år siden mellom USA og Irak. Litt forkynnelse, gode replikker, mye latter, en sprudlende Trond-Viggo og en rapport fra slagmarken setter stemningen, og skaper en spennende innpakning av de faglige innleggene. I foajeen var det miniutstillinger hvor Linjegods og Schenker viste frem eksempler på gode tiltak i begge bedrifter. De faglige bidragene hadde både spenst og innhold. Adm. dir. Thor Bergby, Linjegods AS, sa han var glad for at Schenker nå har overtatt alle aksjene i Linjegods. Det betyr at Linjegods vil bli fullt integrert med verdens beste logistikknettverk. Dette vil gi oss økt konkurransekraft, som vil komme våre kunder til gode, sa Bergby. Med felles eier og strategi vil det være enklere å finne enda bedre løsninger. Det vil bli en ny æra for Schenker-Linjegods i Norge. Og det er en solid bedrift Schenker overtar. Vi har et landsomfattende nettverk, er markedsleder og har den beste logistikkompetanse og de beste løsningene, sa Bergby. Nå har vi også en sterk opptur i norsk økonomi. Vårt bytteforhold med utlandet er imponerende og næringslivet tjener penger. - Vi har også betydelige utfordringer, sa Bergby. Det gjelder å finne løsninger på at mer og mer av våre daglige forbruksvarer produseres i Kina, mens vi selv produserer mer og mer råvarer i form av olje, gass og fisk. Det andre er endringene i dagligvarestrukturen, som for eksempel Lidls inntreden på det norske markedet. Norge får på denne måten stadig lavere priser på forbruksvarer og høye råvarepriser. Norge er blant vinnerne i verdensøkonomien, sa Bergby. En del av dette bildet er også betydelige endringer i vareflyten. Mens vi tidligere hadde mange distriktslagre, så har vi nå et fåtall sentrallagre og det neste blir Europalagre. Dette krever bedre transportløsninger, bedre samordning og integrasjon gjennom nettverk. Adm. dir. Michael Holmstrøm, Schenker AS, fortalte om Schenkers globale nettverk på land, på sjøen og i luften. I Europa er Schenker-nettverket nr 1, mens det globalt er blant de tre-fire største nettverkene. Linjegym` med innlagt massasje! 6 logistikk nettverk

7 Trykk her for å koble av Trykk her for å koble på Norges største logistikkarena. - Den nye konstellasjonen Schenker-Linjegods vil bety at kundene vil få èn partner for sine totale behov uansett hvor i verden de transporterer sine varer. Dette vil styrke kundenes konkurransekraft og etter hvert bidra til at stadig nye produkter kan utvikles. Privatlevering på jobb For travle mennesker kunne Linjegods introdusere det nye tilbudet for folk som handler i nettbutikker. Bestill varene på nettet og få varene levert på jobben. Ved hjelp av sms-varsling får kunden beskjed om levering. Lanseringen ble introdusert med landslagsspillere i håndball fra Larvik Håndballklubb. Jeg foretrekker å få varene mine levert der jeg jobber, sa Linn-Kristin Riegelhuth og pakket opp sin eske fra Linjegods. Kundene slipper å kjøre innom postkontorer. Varene kan leveres på dagtid rett på jobben eller hjemme på kvelden. Tilbudet omfatter dør-til-dør levering. Det eneste som kreves er at kunden må ha avtale om at levering på jobben er i orden for arbeidsgiver, sa utviklingssjef Johan Haavardtun i sin presentasjon av den nye tjenesten. Noen ganger er det rett og slett mer praktisk å få varene levert på jobb, og da gjør vi det enkelt for kunden, sa Haavardtun. Flere direkteløsninger Østlandet Linjegods har gjennom flere år hatt mange kunder med egne direkteløsninger for levering på Østlandet. Kjente merkevarer som Toyota, Apotek1, Expert, Tine med flere benytter dette tilbudet. Daglig leder Direkte Østlandet, Terje Meyer, presenterte tre nye varianter av dette tilbudet, som nå blir presentert for alle kunder. Direkte Natt er løsnin- Med Mobilt Kontor er det enkelt å jobbe trådløst med bredbåndsfart Klikk på ikonet for oppkobling, så velges automatisk det raskeste nettet der du er. Mobilt Kontor gir deg like stor dekning på din bærbare PC som en mobiltelefon med Telenor-abonnement. NYHET! Fra 1. november kan du få fast pris - uansett hvor mye og hvor i landet du bruker Mobilt Kontor. Som eneste leverandør inkluderer vi også bruk av Trådløs Sone. For mer informasjon, ta kontakt med din nærmeste Telenor-forhandler eller ring oss på telenor.no/bedrift logistikk nettverk 7

8 logistikk >>> Linjegods «Èn til alt!» har jeg sans for, sa Svartdahl. Hvor er hun? Svartdahl fortalte at for ham var det viktig å kunne lede seg selv. Dette mantraet trodde han også kunne være nyttig for næringslivet. Du skal som leder gi råd både oppover, nedover og bortover. Sørg for at de over deg leder bedre, sa Svartdahl. For å kunne lede seg selv kreves klare visjoner, tydelig oppdrag, gode relasjoner og fulladet batteri. Trond-Viggo Torgersen kjørte sitt show «Absolutt Trond-Viggo» og sang «Hvorfor det» «må det være sånn». Dette er standupkonsert Michael Holmstrøm til vanns, til lands og i luften. Terje Meyer Direkte. Johan Haavardtun leverer på jobben. med gamle klassikere i ny tapning, noen nyskrevne låter og standup gags med rariteter om presse og samfunnsliv får Trond-Viggos oppmerksomhet. Han blander seg inn i det som skjer, enten det er «Føling i fjæra», falske legeattester eller hva det måtte være. Alt blandet sammen i en munter og frisk forestilling som gir latter, undring og ettertanke. Jeg liker slagordet «Èn til alt», sa TV-pastor Egil Svartdahl. gen for bedrifter som krever levering før kl Direkte Rute er løsningen for bedrifter med behov for skreddersydde ruter med høy servicegrad. Direkte Kombi er løsningen for bedrifter med stort transportbehov og dør-til-dør leveringer i kombinasjon med levering via terminal. Terje Meyer sa at mye av suksessen til dette opplegget, for de kunder som har benyttet tilbudet til nå, er at det gir kundetilpasset transport med faste sjåfører og biler, fast opplegg og avansert informasjonslogistikk. Dette er det mange bransjer som etterspør. - Direkte Rute oppleves nærmest som om du har din egen privatsjåfør, sa Meyer. Direkte Kombi gir stordriftsfordeler ved at det utnytter vårt nettverk og har kapasitet til å håndtere store sendingsmengder. Èn til alt Frikirke- og TV-pastor Egil Svartdahl sa at han ennå ikke hadde møtt en slik kvinne, enda han har vært med på å lage 5 barn. - Slagordet til Krigserfaring Manuell Knight ble tatt til fange i Irak og var igjennom nådeløse avhør. Finnes det i en slik situasjon noen frihet til å kunne prestere? spurte Knight retorisk! Knight, som var elitesoldat under den første Golfkrigen, holder foredrag om hva som er viktig for den enkelte i kritiske situasjoner. Enten du er på slagmarken eller i en bedrift, så gjelder det at du ikke får panikk, sa Knight. Ofte er det banale mekanismer som fører til at kunden blir glad. Alle foretak tenker på lønnsomhet og hvor de får pengene fra. Kundene tenker på penger på samme måte som oss. Når både vi og kundene tjener penger, ja så bygges gode relasjoner. For å lykkes med dette må vi hele tiden vurdere nøye hva vi gjør og hvordan vi gjør det samt legge inn nødvendig vilje til å gjennomføre tiltaket. Det er også slik at den som har oppdaget et problem eier problemet inntil det er løst eller vil bli overtatt av andre. - Bare gjennom høy kvalitet på våre prestasjoner vil vi lykkes, sa Knight. Tekst: Einar Spurkeland Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto 8 logistikk nettverk

9 Jakten på kostnadsdriverne kan avsluttes De store logistikknettverkene som Schenker-Linjegods har løsningen på næringslivets jakt på kostnadsdriverne i logistikken. Nettverkene kan gi stordriftsfordeler som betyr at næringslivet vil kunne få kontroll med kostnadsdriverne, mener studierektor Eirill Bø, Handelshøgskolen BI. Kundepleie. Fullt hus. Eirill Bø på kostnadsjakt. - De små bedriftene kan ikke tilby så gode løsninger som de store logistikknettverkene, hevdet Bø i sitt fordrag under Linjegods Forum 2005 nylig. Hun understreket at det er vanskelig å ha kontroll over kostnadsdriverne som liten transportør. De mange tusen enbilseierne i Norge, som ikke er tilknyttet noe nettverk, har ikke de samme muligheter som nettverk til å få stordriftsfordeler. Og det er vanskelig som vareeier å vite hvordan man bør gå frem fordi transport og logistikk ikke er det du har spisskompetanse på. Kjernevirksomheten er kanskje å drive butikk ikke transport. Da kan det være lurt å inngå et samarbeid med en stor aktør som kan holde fokus på kostnadsdriverne. Hva er kostnadsdrivere Bø svarte selv på hva som er kostnadsdrivere. Det er transportmengde, sendinger, timeforbruk, mannskapskostnader, antall utgående fakturaer, utnyttelsesgrad osv. Hvorfor de store aktørene er best til å håndtere dette svarte hun også på. Mange bedrifter som kanskje har satt ut innhenting av varer fra leverandører, og selv tar hånd om transport til sine kunder, driver egentlig en håpløs dyr logistikk. Gjennom et nettverk kan en lage løsninger hvor innhenting og levering skjer koordinert. Dette kan ikke små aktører klare, trodde Bø. Størrelse gir rett og slett muligheter til å få storskalaløsninger alle deltagere som er med i nettverket tjener på. Dårlige transportkjøp er dyrt. Risikoen for å gjøre dårlige kjøp er stor når du ikke har logistikk som kjernekompetanse. Mye å gjøre Bedriftene kan selvfølgelig også gjøre mange andre ting for å få ned kostnadene. Det er eksempler på dagligvarekjeder med 185 forskjellige tannpastatyper. Mange produktvarianter koster penger i logistikk. Servicenivå kan også diskuteres mer fleksibelt. Kunden er avhengig av opplevd kvalitet ikke en teoretisk kvalitet. Når kunder som har mange hasteordre blir konfrontert med hva det koster, er de ofte villig til å endre egne rutiner når de skjønner at transportene kan standardiseres. De store aktørene vil også ha lettere for å ta høyde for sesongsvingninger. De har kapasitet når den trengs. IT-infrastruktur er også en ytterligere fordel ved store nettverk. De har systemer som gjør at informasjonen kommer hurtig frem. Verdien av informasjonen faller jo dramatisk etter hvert som tiden går. Knapt noen leser gårsdagens aviser. Eirill Bø hevdet at slike nettverk som bidrar til effektive løsninger henger sammen takket være de relasjoner som danner nettverket. De store finner de beste leverandørene, har de beste systemene, de beste menneskene og de beste organisasjonene. Logistikk er deres unike kjernekompetanse. Tekst: Einar Spurkeland Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto logistikk nettverk 9

10 Idrettslogistikk >>> Klart for OL i Torino 2006 Lekene i Torino er de 20. olympiske vinterleker, og arrangeres februar Drømmen er 30 norske medaljer, og å bli beste vinternasjon! De første olympiske vinterleker ble arrangert i Chamonix i Den gang deltok 258 utøvere fra 16 land i totalt 16 konkurranser. Til sammenligning kan nevnes at under lekene i Salt Lake City i 2002 deltok mer enn utøvere fra mer enn 70 land i 78 forskjellige konkurranser. Det er andre gangen Italia er vertskap for de olympiske leker første gangen var i Cortina i Lekene fordeler seg på 7 forskjellige arenaer (Torino, Bardonecchia, Cesana, Pinerolo, Pragelato, Sauze d Oulx og Sestriere), hvorav Torino, Bardonecchia og Sestriere er olympiabyer; 2500 utøvere Under lekene i Torino 2006 vil cirka utøvere delta, og totalt skal det deles ut 84 medaljer. Toppidrettssjef, Jarle Aambø, anslår at den norske OL-troppen vil utgjøre mellom utøvere. Man forventer at cirka pressefolk fra aviser, radio, TV, etc vil være tilstede under lekene. Det forventes at tilskuerantallet for hele arrangementet kommer opp i en million og at av disse er invitert av sponsorer. I TOROC (den olympiske komiteen i Torino) er det ansatt personer. Ytterligere cirka frivillige er med på å gjøre disse lekene mulig. Torino Åpnings-/avslutningsseremoni Skøyter Ishockey Kunstløp Kortbaneløp Olympiaby Bardonecchia Snowboard Olympiaby Cesana San Sicario Skiskyting Bob & aking Alpint Pinerolo Curling Pragelato Kombinert Langrenn Hopp Sauze D Oulx Freestyle Sestriere Utfor/Super-G Alpint Olympiaby Torino Torino med sine innbyggere er en av de største byene i Piedmont-distriktet. Piedmont er et av de største distriktene i Italia, med totalt 4,5 millioner innbyggere. Torino har vært hjem for både kongelige dynastier og bildynastier, og var i mange år styrt av huset Savoy. Byen er i dag en av de rikeste i landet, er hjemsted for Fiat-formuen og rommer et helt naboområde av luksuriøse villaer. Torino var for øvrig den første hovedstaden i daværende Kongeriket Italia, fra 1861 til I tillegg til å være hovedsete for industrien i Italia, er byen også kjent for produksjon av film, radio, TV og elektronikk. De senere år har byen gjennomgått store endringer, særlig med tanke på byens infrastruktur og arkitektur. Tekst: Tone Kjeldset og Anne Kristin Djupos Kilde: 10 logistikk nettverk

11 Sørger for logistikken til Torino-OL Ingen olympiske leker uten kvalitetslogistikk. Schenker er i full gang med forberedelsene til de olympiske vinterleker i Torino. Schenker har vært offisiell leverandør både ved de olympiske sommer- og vinterleker siden OL i Sydney i Avtalen mellom Schenker og IOC (International Olympic Comittee) gjelder foreløpig til og med OL i Beijing Spedisjon, fortolling og transport Schenker er leverandør av internasjonal spedisjon og fortolling til alle de olympiske begivenheter. I tillegg vil Schenker være ansvarlig for å frakte alt det materiell og utstyr som den olympiske komité har behov for. Schenker samarbeider også om lignende servicetjenester med nasjonale olympiske komiteer, nasjonale forbund, tv-selskaper, pressebyrået og sponsorer. Under de olympiske sommerlekene i Aten i 2004 hadde Schenker i Hellas en meget stor utfordring. De innhentet logistikkpersonale globalt innenfor Schenkerkonsernet for å kunne tilby et høyt servicenivå til de nasjonale olympiske organisasjonene, media, sponsorer, osv. Nasjonal koordinering Innenfor Schenker-organisasjonen er det respektive lands Key Account Manager (KAM) som har ansvaret for koordinering av transporter/logistikktjenester mot sitt lands nasjonale olympiske komité (NOC). I vårt tilfelle gjelder dette koordinering mot Norges Idrettsforbund og Den Olympiske Komité. I tillegg til de behovene som respektive NOC har, finnes det andre organisasjoner som man jobber aktivt mot, for å sørge for at alle er klar over at Schenker er valgt til logistikkpartner. Dette kan være leverandører, sponsorer, kringkastingsselskaper, media, etc. De transport- og logistikktjenester som Schenker utfører i forbindelse med et slikt arrangement kan ikke sammenlignes med vanlige transporttjenester, da det ligger et enormt logistikkapparat bak. Schenker Global Sports Events Schenker satser også sterkt på GSE (Global Sports Events) det handler ikke kun om olympiadene. Friidretts-VM i Helsingfors i år og Volvo Ocean Race er også sportsarrangementer vi har vært og er involvert i. I tillegg til de olympiske lekene og en rekke andre globale sportsaktiviteter, er vårt moderselskap, Deutsche Bahn, en av sponsorene til neste års VM i fotball i Tyskland. På bakgrunn av dette håper vi inderlig at Norge klarer å kvalifisere seg! Torino-lekene vil gå i nydelige omgivelser. Norge forberedt For de fleste nasjoner har gode innkvarteringsmuligheter utenfor olympiabyene vært en stor utfordring. Den norske NOC har heldigvis vært tidlig ute og skaffet seg et pensjonat i en landsby hvor det ikke finnes et eneste hotell. I tillegg har de fått tak i en rekke leiligheter i en annen landsby. De norske utøverne blir derfor innkvartert i to leire - én i Pragelato og én i San Sicario. Utøverne frakter selv en del av utstyret som håndbagasje til/fra Italia, som oftest rett fra diverse treningsleire som de måtte befinne seg på. Annet utstyr og tyngre gjenstander vil enten bli fraktet på flak eller trailer til/fra Torino. Ferske matvarer sendes naturligvis som flyfrakt. Fra «Bump In» til «Lock Down» I oktober i år startet «Bump In» perioden - denne gjelder frem til I denne perioden skjer det en opptrapping av sikkerhetsrutiner for levering av gods til de olympiske arenaene. Vi må forholde oss til bestemte tider for levering og strengere sikkerhetskontroller. Fra begynner «Lock Down» perioden, som stiller enda strengere krav til når gods kan leveres - hovedsaklig i løpet av natten. En arena blir klassifisert som «Locked Down» når: - Sikkerhetsgjerdet er på plass - Når sikkerhetssystemer er aktiverte, og kontrollrom er i full operasjon 24 timer i døgnet. - Sikkerhetsvakter patruljerer sikkerhetsgjerdene som er satt opp. - Streng kontroll på tilgang til arenaene er satt i verk - «Security Sweep» er gjennomført Begge disse perioder krever meget stor fleksibilitet fra Schenkers personale, noe som resulterer i høyere logistikkostnader. Det er spennende å være en del av et stort globalt nettverk og forventningene til både oss og det norske landslaget er store. Norske utøvere har til sammen tatt 75 medaljer i de tre siste vinterleker, så «On the edge of our seats, let the countdown commence»! Tekst: Key Account Manager Simon R. Isherwood logistikk nettverk 11

12 Idrettslogistikk >>> Lyn-suksess for Schenker Schenker inngikk en sponsoravtale med FC Lyn foran sesongen Med et snitt på 7000 tilskuere på hjemmekampene, betydelig TV-eksponering og suksess i serien med 3. plass og deltagelse i Royal League, har Schenker lykkes med sin merkevarestrategi. Schenker er på banen i Lyns hjemmekamper. Da vi tidlig i 2005 inngikk samarbeidsavtale med FC Lyn Oslo var målsetningen klar: økt omsetning og forbedret merkekjennskap til Schenker. For å øke kjennskapen til vår merkevare, Schenker, er arenareklame viktig. Vår logo er strategisk plassert flere steder på Ullevål, også rett bak begge mål. Vi har rikelig med billetter til alle hjemmekamper og ser til vår store glede at gjennomsnittlig tilskuertall er i ferd med å nå Dette er en økning på 50 % i forhold til Lyns målsetning er å fylle Ullevål på hjemmekamper det er bl.a. etablert en prosjektgruppe innen lokalentusiasme «Fullt stadion 2007» som trekker i denne retningen. Våre kunder og ansatte har tilgang til billetter, og vi oppfordrer alle til å benytte denne muligheten. Billetter kan skaffes gjennom deres lokale salgsansvarlige, eller ved henvendelse til sentral markedsavdeling. Vi har også billetter til alle bortekamper, og som kjent er Schenker representert i store deler av landet. Samarbeidsavtalen gir tilgang til både landskamper og cupfinale, og igjen oppfordrer vi interesserte til å ta kontakt! Inspirator for barn og ungdom FC Lyn var et naturlig valg av samarbeidspartner. FC Lyn har som visjon å være inspirator for barn og ungdom. Klubben oppfordrer barn og unge til å drive sunn idrett, gjennom å skape idoler og drømmer. FC Lyn representerer Norges hovedstad og største by, Oslo, i Tippeligaen. Noen ganger er det en fordel å være bak mål. For å gi barn, unge og enhver Oslo-borger et kulturelt og sportslig tilbud, ønsker klubben å samarbeide med næringslivet gjennom samarbeidsavtaler. Kombinerer elite og bredde FC Lyn favner bredden innen barne- og ungdomsidrett, samtidig som de spisser målsetningen for elitelaget. FC Lyn er det eliteserielaget 12 logistikk nettverk

13 som satser mest på intern rekruttering. Gjennomgangstema i klubben er oppofrelse, samarbeid og tillit. De har en sosial profil på sitt arbeid og et sterkt ønske om å bidra positivt i sitt nærmiljø i Oslo. Dette er verdier vi stiller oss bak. Schenker ønsker å bidra til videre utvikling av klubben. FC Lyn er svært aktive i Groruddalen gjennom samarbeid med Groruddalen Ballklubb. Dette er en paraplyorganisasjon for flere lokale fotballag i bydelen, hvor Schenkers norske hovedterminal er lokalisert. Gjennom Lyn har vi mulighet til å støtte denne positive utviklingen av idrettsmiljøet i Oslo generelt, og i særlig grad i vårt eget nærmiljø. Ved avtaleinngåelse var Lyn ennå å regne som utfordrer i norsk eliteseriefotball. I inneværende sesong har de befestet sin posisjon i toppen av tabellen, og etablert seg som klar gullkandidat også i kommende sesonger. Lyns strategi om å være nr 1 i Norge er derfor lett å identifisere seg med. Partnerpool Gjennom Lyns partnerpool kan vi også bidra til økt aktivitet i vårt eget selskap B2B. I tillegg ser vi en positiv synergi gjennom øvrige interessenter i FC Lyns nære omgivelser, eksempelvis CG Holding. Til vår store glede har Lyn økt sin merkevarekjennskap inneværende sesong, og sesongen 2005 har vist at de står for verdier og etiske retningslinjer som er i tråd med vår filosofi. Hos FC Lyn har våre ansattes barn og barnebarn også mulighet for deltagelse på Lyns Fotballskole. I vår bransje, som så mange andre, jobber vi med å redusere sykefraværet. En viktig faktor i dette arbeidet er å legge forholdene til rette for økt fysisk aktivitet. FC Lyn favner bredt innen sine to hovedområder, ski og fotball, og vi tror dette kan bidra til økt interesse og aktivitet blant våre ansatte. I tiden fremover satser vi på å legge forholdene enda bedre til rette gjennom ulike lokale tiltak på våre kontorer. Klar for slaget om Skandinavia Vi gratulerer FC Lyn med årets bronseplass. Det var en kraftfull avslutning på en god sesong med 6-0 hjemme mot Bodø-Glimt. Nå ser vi frem til en spennende vinter med Royal League, hvor FC Lyn utkjemper «Slaget om Skandinavia» med de beste lag fra våre naboland. Schenkers målsetning er å være den foretrukne leverandør av transport- og logistikktjenester i Norge. Dette oppnår vi ved å levere vedvarende høy kvalitet til våre eksisterende kunder. Samtidig er støtteaktiviteter som reklame og logoeksponering en viktig del av arbeidet med å tiltrekke oss nye kunder. Tekst: Eirik Borge Mer informasjon: Mitt skip er lastet med biler 9200 nye biler i 2004, for å være eksakt - over Grenland Havn Grenland Havn innbefatter havner i Skien, Porsgrunn og Bamble. Grenland Havn og distriktets industri er gjensidig avhengige av hverandre. Selv om industrien er havnas drivkraft, er det mye annet som går over Grenland Havn enn råvarer til industrien og foredlede industriprodukter. Biler er ett eksempel. Frukt og grønt, fisk og landbruksmaskiner er andre eksempler. Grenland Havn er en av Norges viktigste havner og er et aktivum for distriktet. Grenland Havn har ukentlige avganger til 5 av de viktigste havner i Europa og daglig fergeforbindelse med Hirtshals. Forsøk bare å tenke deg Grenland uten havn; uten skipsfarten... Strømtangen, Postboks 20, 3991 Brevik, Tlf: Fax: Grenland Havn håndterer årlig ca 10 mill tonn, fordelt på nær anløp - inkludert rute -og linjetrafikk. Private og offentlige kai utgjør ca. 8 km kailengde totalt logistikk nettverk 13

14 logistikk >>> Kundefokus Transportøren er viktig «Kundekontakt» - Som vår transportør er Linjegods i kontakt med kundene våre hver dag og representerer oss på en meget positiv måte. Linjegods er derfor en viktig del av vårt ansikt utad, sier Ma-sjef Vidar Lie i Hafnor AS. Hafnor ble kunde av Linjegods i Tidligere hadde Hafnor avtale med flere transportører. De så behovet for å overlate transporten til en total leverandør. Linjegods ble valgt ut fra at de blant annet hadde et komplett ruteopplegg for Hafnor. Ved å ha en profesjonell transportør er vi sikret god service til våre kunder noe som er meget viktig i et marked med stor konkurranse. Partnerkunde Vi har hatt et tett og godt samarbeid med Linjegods hele veien og det var naturlig for oss å si ja til å bli partnerkunde når vi fikk tilbud om det våren 2005, sier Økonomisjef Tommy Land. Partnersamarbeidet har medført at samarbeidet oppleves tettere enn tidligere. Den tette oppfølgingen fra Linjegods gir resultater på kvaliteten. Vi har nå kontakt med flere nivå hos Linjegods. I tillegg er kontakten vi får med andre Partnerkunder viktig. Transportproduktet fra Linjegods har gjennom partnersamarbeidet blitt bedre, sier Vidar Lie. Lie vil samtidig påpeke at de stiller høye krav til Linjegods og at Linjegods innfrier. Logistikkløsninger Tommy Land fremhever det gode samarbeidet de har når det gjel- Enormt dekklager klar for distribusjon. Avansert lagerløsning. 14 logistikk nettverk

15 Pallepakking. Tommy Land, Tor Gunnar Holen og Vidar Lie er fornøyd med samarbeidet. der logistikkløsninger. Linjegods besitter en kompetanse på logistikk som er viktig for oss. Hafnor har ikke ressurser eller ønske om å utvikle egen logistikk- og transportavdeling og stoler på at Linjegods kommer opp med de beste løsningene. - Løsningen Linjegods har utviklet for direkte distribusjon av spylevæske til bensinstasjoner er et eksempel på hvordan samarbeidet fungerer, sier Tommy Land. Stor kunde i Kristiansand Tor Gunnar Holen er KAM for Hafnor. Han leder kundeteamet og er hovedkontakt mot Hafnor. Både Vidar Lie og Tommy Land er fornøyd med den oppfølgingen de får av KAMen. Han prioriterer å bruke mye tid på videreutvikling av avtalen med Hafnor. - Hafnor er en av våre største kunder, så det skulle bare mangle om vi ikke skulle prioritere de, sier Tor Gunnar Holen. Hafnor sender mesteparten av godset sitt i Nettverk, det vil si over terminal i Linjegods sitt system. Hver dag går det ca 3-4 fulle containere over terminalen i Kristiansand. Hafnor har også en avtale på direkte distribusjon fra produsent på Østlandet direkte til bensinstasjoner. Landsdekkende grossist AS Hafnor er en landsdekkende grossist innen kjente merkevarer av biltilbehør, reservedeler, dekk, felger, bilverkstedsutstyr, verktøy, billakk og fritidsprodukter. Kundene er bilforhandlere, bilverksteder, bilgummiverksteder, transportselskaper, bensinstasjoner og hagemøbelkjeder. Lageret til AS Hafnor er i Kristiansand i Vest-Agder. De har også et nytt lager i Stavanger, som leverer til frittstående bilverksteder. Hovedlager Hovedlageret ligger i Kristiansand og de har til en hver tid ca artikler på lageret. Med blant annet bildeler til de fleste bilmerkene er det klart at det blir mange artikler. De plukker varer på flere lagerlokasjoner som konsolideres til hver enkelt kunde og pakkes på paller. AS Hafnor Selskapet ble startet av Aage Leif Hafnor i Første året var omsetningen 1 million kroner. Selskapet har hatt en god vekst hele veien og omsetter i dag for 210 millioner kroner. AS Hafnor har 2500 kunder og leverer varer til 370 bensinstasjoner, 350 bilverksteder og 180 dekkverksteder. Tekst & foto: Kjetil Aandstad Linjegods Partnerkunder logistikk nettverk 15

16 næringspolitisk kommentar >>> Komplett logistikktilbud motvirker avstandshandikap Med ervervet av alle aksjene i Linjegods, har Schenker og Linjegods tatt skrittet fullt ut i retning av en enda bedre integrering av tilbudet til kundene. Internasjonalt har Schenker den beste flatedekning på landjorda, i luften og på sjøen, mens Linjegods dekker Norge med en komplett flatedekning for alle typer sendinger fra pakker via Nettverksløsninger til store partilastsendinger og termotransport. Både det internasjonale og nasjonale tilbudet støttes av et korps med logistikere som skreddersyr løsninger ut fra kundenes behov slik de er avdekket i behovsanalyser. Ja, i mange tilfeller kommer våre logistikkeksperter opp med løsninger kundene ikke har etterspurt, men som fremstår som mer lønnsomme og kvalitetsorienterte enn den eksisterende løsningen kunden har. Den norske vareforsyningen er drevet av forbrukerimport og lagre som skal betjene stadig større markedsområder, uten at kravene til ledetid svekkes. Da er det desto viktigere å være en del av et verdensomspennende nettverk som kan tilby globale frakt- og logistikktilbud uten at kundene må ty til mange enkeltleverandører. Hele Norge hele verden I Norge besøker Linjegods hver krok daglig. Schenker er representert i alle verdensdeler med til sammen 1100 kontorer og ansatte. Det vi gjør sammen skal tjene til å redusere kostnadene for våre kunder. Dette løser vi på mange måter: Intermodale løsninger er ett område, dvs. at all transport nå går enten med containere eller Semitraller som kan veksles mellom alle transportmidler. Et annet område er å utvikle varestrømmer med færrest mulige terminalbehandlinger. Terminalbehandlinger er et nødvendig onde. Et tredje område er den elektroniske informasjonsutvekslingen som fjerner all papirbehandling og dermed unødvendig administrativt arbeid. Et biprodukt av elektroniske løsninger er tilbud om grenseløse informasjonstjenester over hele verden. Kundene vil til enhver tid kunne spore varene, uansett hvor i verden de er underveis med oss. Et fjerde område er det nye fraktadministrasjonssystemet WebFrakt som gjør det mulig å foreta transportbestillinger og utstede fraktsedler i Norge, men merke godset med opprinnelsessted eller sendersted på et hvilket som helst sted på kloden. Dette gir mulighet til å redusere lagerhåndtering ved import til Norge fordi varene er merket til sluttbruker i opprinnelseslandet. Reduserer avstandshandikap Schenker og Linjegods er ubeskjedne nok til å hevde at vi gjør vårt til å redusere avstandshandikapet i Norge. Vi kjemper mot naturgitte hindre, og noen ganger skulle vi ønske at vi kunne få litt bedre hjelp fra våre myndigheter til å redusere de naturgitte ulempene. Det dreier seg om tilgjengelighet gjennom større veg- og baneinvesteringer, modernisering av terminaler og logistikkinfrastruktur, samt et avgiftsnivå som i det minste er konkurransedyktig med nabolandene våre. Sammen kan logistikkaktørene og myndigheter hjelpe kundene ytterligere i landets verdiskapning. Tekst: Erling Sæther Viseadministrerende direktør i Linjegods AS 16 logistikk nettverk

17 DYNAMISK VEKST Stabil vekst er vanligvis resultat av sunn forretningsfilosofi, hardt arbeide og sterkt engasjement. På Volvo har vi hatt den samme vinklingen da vi utviklet den nye FH-generasjonen. Den nye D13-motoren leverer betydelig mer motoreffekt og høyere dreiemoment, samtidig som den utnytter drivstoffet mer effektivt og oppfyller Euro 5 (incentive). En ny generasjon av Volvos unike girsystem I-Shift og vår fantastiske motorbrems VEB. Vi utviklet også nytt førerhusmiljø og nye sikkerhetssystemer som gjør at sjåfør og lastebil vil kunne bidra til å gjøre din virksomhet mer lønnsom. Nå er våre forhandlere klare til å vise deg lastebilverdenens nye vekstmaskin sammen med Europas smarteste servicetilbud. Derfor la flere containere rulle ut og mer penger rulle inn! VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS logistikk nettverk 17 LASTEBILER ETTERMARKED FINANSIERING TRANSPORTSTYRING

18 smånytt >>> Post Danmark inn i belgisk postvesen Den belgiske stat har sammen med det nasjonale belgiske postvesen - De Post- La Poste - utpekt et konsortium under ledelse av Post Danmark med deltagelse fra CVC Capital Partners som strategisk partner for De Post-La Poste. Tiltaket er et ledd i moderniseringen av belgisk postvesen foran liberalisering av det europeiske postmarked i Post Danmark og CVC går inn med 300 millioner euro i De Post-La Poste og får en eierandel på 50 prosent, minus én aksje. Den belgiske stat beholder dermed aksjemajoriteten i selskapet. Post Danmark vil utstasjonere posteksperter hos De Post-La Poste i konkrete prosjekter i De Post-La Poste, blant annet å øke andelen forsendelser som leveres dag 1 til 95 prosent. De Post-La Poste tilbyr alle former for postale løsninger til de 4,5 millioner husstander og ca. 1 millioner bedrifter i Belgia. Selskapet har ansatte (2004) en samlet omsetning på millioner euro og et nettoresultat på 40 millioner euro. Post Danmark tilbyr postservice til næringslivet og private husstander i Danmark. Post Danmark har en befordringsplikt, som sikrer adgang til postservice på bakgrunn av fastlagte regler og vilkår. Post Danmark har enerett på omdeling av innenlandske brev opp til 50 gram. Selskapet har over ansatte (2004) og en omsetning på mer enn 11 milliarder. DKR (1.509 millioner euro) og et nettoresultat på 546 millioner DKR (73 millioner euro). 60 prosent av omsetningen kommer fra konkurranseutsatte områder. I juni 2005 kjøpte det europeiske investeringsfondet CVC Capital Partners 22 prosent av Post Danmark, som var eiet av den danske stat. CVC Capital Partners har gjennomført mer enn 220 oppkjøp til en samlet verdi av mer enn 61,9 milliarder euro. CVC eier 40 europeiske virksomheder med en samlet verdi av mer enn 34 milliarder euro. Disse virksomheter har en samlet omsetning på mer enn 28,4 milliarder DKR og ansatte. CO 2 -fri lastebilfabrikk AB Volvo har besluttet å gjøre lastebilfabrikken på Tuve utenfor Gøteborg til verdens første CO 2 -frie bilfabrikk. Investeringer i vindkraft og biobrensel til fabrikkens elektrisitet og varme kommer fra kilder, som ikke avgir kulldioksid til atmosfæren. Volvo bygger i samarbeid med Göteborg Energi AB fem store vindkraftfabrikker og en ny fabrikk for biobrensel i forbindelse med Tuve-fabrikken. De fem vindkraftfabrikkene vil alene øke mengden av elektrisitet generert ved vindkraft i Sverige med 4 prosent. Når fabrikken ikke bruker all elektrisitet og varme den produserer, vil den overskytende energi bli distribuert til andre kunder via det lokale varme- og elektrisitetsnettverket. De nye produksjonsenhetene for utnyttelse av vindkraft og produksjon av biobrensel er planlagt ferdigstilt i Volvo ønsker å gjøre flere av sine produksjonsenheter CO 2 -frie. Arbeidsinnvandring EU/EØS-området omfatter 28 land i Europa. Med unntak av Sverige, England og Irland har de fleste landene innført overgangsordninger for arbeidsinnvandring. Norge og Danmark har også slike overgangsordninger som utløper 1. mai Siden har hele Norden hatt en fri arbeidsinnvandring fra EU/EØS. Velferds- og lønnsgapet mellom arbeidstakere i Norge og tidligere land i Øst-Europa vil stimulere arbeidsinnvandring hos oss. I 2004 kom det arbeidssøkere til Norge fra de nye EU-landene. Det er en økning på 40 % fra To av tre søknader gjelder opphold i tre måneder. Det er ventet at rundt personer vil søke om permanent arbeidstillatelse årlig. I den nye situasjonen har det vist seg å være lønnsomt for norske oppdragsgivere å sette ut oppgaver til utenlandske leverandører eller leiefirmaer. Flere slike tilfeller har også vært avdekket, spesielt innenfor bygg og anlegg. Krav om minstelønnssatser har også kommet etter kontroller på byggeplasser. Kilde: Dølvik, Jon i Aetat nr Tog/lastebil til Finnmark Linjegods sender flere containere hver uke med tog til Gällivare og videre med lastebil til Alta. Dette gir både økonomisk fordelaktig godsfremføring og bedre miljø. Linjegods arbeider hele tiden med løsninger hvor målet er å overføre gods fra veg til bane når bane kan konkurrere økonomisk og tidsmessig. Direkte bilfremføring hører også med i logistikkløsningene for Finnmark. Felles europeisk togførerbevis EU ønsker å innføre et felles europeisk togførerbevis. Nå kan ikke belgiske togførere kjøre på tyske jernbanespor. EU vil ha slutt på dette og har satt i gang et arbeid for å få en felles sertifikatordning for hele EU. 18 logistikk nettverk

19 Skreddersydde løsninger for alle typer materialhåndtering Trucker på dine vilkår Utleie Finansiering Service Reservedeler Batterier Dekk Truckførerkurs BT Norge AS Industriveien 18, 1481 Hagan Postboks 124, 1483 Skytta Tel: Fax: Bergen Storbotn 106, 5106 Øvre Ervik Pb. 64, Eidsvåg i Åsane 5876 Bergen Tel: Fax: Stavanger Fabrikkvn Stavanger Tel: Fax: Trondheim Ingvald Ystgaards vei Trondheim Tel: Fax: Åndalsnes Troaveien 3. Postboks Åndalsnes Tel: Fax: Programvare for enklere merking av dine forsendelser Effektivitet Én programvare håndterer alle forsendelser Én etikett dekker alle transportører Besparelse Unngå dyre fortrykte formularer og fraktbrev Adressekontroll - unngå gebyr fra transportør Integrasjon Integrasjon mot ERP-system Track & Trace følger godset frem til kunde Installert hos 2600 kunder. Over utskrifter pr. dag. Din garanti for driftssikkerhet og stabilitet. EDI-Soft Norge AS Tlf Fax

20 ehandel >>> Hekta på nettshopping! Klær, sko og kosmetikk. For oss er shopping på nett det selvsagte valget! Du trenger ikke lenger å oppsøke steder med godt utvalg eller handle på taxfree du kan helt enkelt bestille varer hjemme i din egen stue. Nordmenn er i dag mye mer åpne for å handle på nett enn for bare noen år siden. Flybilletter og reiser er nok det som er mest vanlig å handle på denne måten, men stadig flere velger også å handle musikk, bøker og elektronikk. Vi har derimot funnet et annet varesegment som vi er mer eller mindre hektet på nemlig klær, sko og kosmetikk fra utenlandske nettbutikker. En av grunnene til at kanskje ikke så mange handler for eksempel klær og sko på nett er vel nettopp usikkerheten i forhold til størrelser. Er det dog kjente merkevarer og du vet størrelsen på varen du skal ha, er det enkelt å finne frem i denne jungelen. Og prisen ja den er som oftest betydelig lavere! Hvorfor utenlandske nettsider? For oss er det mange grunner til at vi handler varer via utenlandske nettsider. Først og fremst er det lave priser kombinert med det enorme utvalget som gjør det spennende og morsomt å handle på denne måten. Vi innrømmer gjerne at budrunder gjør handelen ekstra spennende hvor billig kan vi egentlig få produktet? Vi håper jo alltid på at ingen andre er interessert i samme vare da blir det jo veldig billig! Neste spenningsmoment er jo ventetiden på produktet hvordan ser det ut og er det et godt kjøp? Jubelen står i taket når hentelappen kommer i postkassen! Du kan finne de fleste merkevarer, og prisene er som oftest vesentlig lavere enn hva du ellers må betale i butikk i Norge. For noen kan det store utvalget virke skremmende, men det er enkelt å finne frem og å søke på konkrete produkter eller merkenavn. Hva handler vi? På Internett kan du handle alt mellom himmel og jord, både nytt og brukt. Når vi skal handle tenker vi også igjennom hvor mye det vil koste å få det tilsendt til Norge. Utgangspunktet er at varene skal være billig, også når porto er medregnet. Dette medfører derfor at en del varegrupper ikke er aktuelt for oss men dette behøver jo ikke nødvendigvis å være tilfelle for andre. Det er klær, sko, sminke, parfyme, smykker og vesker som er mest interessant, tross alt er vi jo jenter! Vi har også handlet andre ting, slik som CD, DVD og bøker. Et av våre favorittsteder er Ebay. Her kan du søke på det produktet eller den merkevaren du er på jakt etter. Dersom du søker på klær, kan du for eksempel spesifisere at du ønsker å se på dameklær. Deretter kan du definere hvilken type plagg, størrelse, farge, merkenavn, etc. En annen av våre favorittsider på nett er StrawberryNet. Her kan du handle kjente merkevarer innenfor kosmetikk, hudpleieprodukter og parfyme til langt lavere priser enn det som er tilfelle i Norge. Uansett hva du er på jakt etter, søk og du vil finne det! Hvordan kan du handle? Det er enkelt å handle på nett! På de fleste nettsteder må man opprette en brukerkonto, hvorpå man får tildelt brukernavn og passord. Da er det bare å shoppe! På Ebay er mye av salget basert på auksjoner, både fra privatpersoner men også fra nettbutikker. Noen selgere gir også anledning til å PRISEKSEMPLER (StrawberryNet i forhold til norske butikkpriser) Elisabeth Arden Visible Difference Cream StrawberryNet: 310,- Butikkpris i Norge: 555,- (cirka) Ck One Eau De Toilette (100 ml) StrawberryNet: 231, - Butikkpris i Norge: 399,- (cirka) D&G Light Blue Eau De Toilette (50 ml) StrawberryNet : 323,- Butikkpris i Norge: 485,- (cirka) 20 logistikk nettverk

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014 Vedlegg Tallgrunnlag Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» FIGUR 1: Hvor viktig er følgende faktor for deg ved valg av nettbutikk? Trygghet 72% 79% 79% 73% Enkel betalingsløsning 67% 74% 73%

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE www.brubakken.no BRUBAKKEN AS Din totalleverandør av rullende materiell og lifter VISJON: Kunder, leverandører og medarbeidere

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett

ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett Hvordan vet du egentlig at du gjør den beste og tryggeste handelen på nett? Det finnes enormt mange nettbutikker, og det er ikke alltid like lett

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT!

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! GODMAT- HVERDAG! EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! Storhusholdningsmarkedet er i stadig utvikling og det stilles stadig høyere forventninger til både sortimentsomfang, leveringspresisjon, priser, service

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you INNHOLD Om oss side 04 Kvalitet side 06 MILJØ side 08 PRODUKSJON side 10 PRODUKTER HANDEL side 12 PRODUKTER INDUSTRI side 13 HVA STENQVIST STÅR FOR side 14 Kontakt side

Detaljer

SR Groups lille lilla

SR Groups lille lilla SR Groups lille lilla Hjelpsom - Ærlig - Stolt -Det handler om holdninger Vol II Kjære alle ansatte 2. utgave av vår lille lilla er nå klar. Våre erfaringer fra 1. utgave har vært udelt positive, og troen

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene?

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? - Vinn-vinn for alle parter Alle friidrettsklubber og fleridrettslag i Norge har fått tilbud om å arrangere DNB Idrettsleker. Mange kjenner tilbudet

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

BRINGING BRANDS TO LIFE

BRINGING BRANDS TO LIFE BRINGING BRANDS TO LIFE Vårt fokus er å skape hyggelige handleopplevelser gjennom spennende emballasje. Fra handleposer til innpakningspapir, fra gaveesker til gavebånd osv. For det enkelte selskap og

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Bredbåndstelefon Framtidige tjenester Video-on-demand Triple-play Digital-TV Trådløst Internett Nå legger vi fiberoptisk kabel der du bor! Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Hva i all verden er

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

Vi har valgt felles system

Vi har valgt felles system Halvor Nassvik. Assisterende direktør Coop Norge, logistikk. Styreformann TakeCargo Terje Bjørnstadjordet. IT-direktør ICA Norden. Styremedlem TakeCargo Trond Tangen. Direktør distribusjon, Joh System

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

NYHET. Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene

NYHET. Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene NYHET Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene Eie eller leie? det er spørsmålet Du er ikke den eneste som vurderer fordeler og ulemper ved kjøp av proff-verktøy. Med nye Hitachi Fleet Control har

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Et webbasert verktøy som gjør tallene og informasjonen i bedriftens forretningssystemer tilgjengelig for alle

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten?

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Internasjonalisering av godstransporten i Norge Q5 20.10. kl. 10:50. Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Av Einar Spurkeland Schenker AS 2 Logistikk- og transportkjeden vår

Detaljer

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert - Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert Det er kommet en ny aktør på markedet. Han mener forbrukerne blir lurt til å tro at det er smart å leie alarm. Av Elisabeth de Lange Gjesdal For en dag siden.

Detaljer

Den gode kundereisen. Posten og Brings e-handelsrapport 2014

Den gode kundereisen. Posten og Brings e-handelsrapport 2014 Den gode kundereisen Posten og Brings e-handelsrapport 2014 Kundens totalopplevelse er avgjørende. Det finnes ikke én god kundereise, men mange. FØR kjøpet Definere Lete Beslutte Hvor viktig er følgende

Detaljer

Smartlog Trondheim 7. desember 2004 Øyvind Høgset Posten Logistikk

Smartlog Trondheim 7. desember 2004 Øyvind Høgset Posten Logistikk 7. 12. 2004 2 1 Posten Logistikk, Øyvind Høgset Smartlog Trondheim 7. desember 2004 Øyvind Høgset Posten Logistikk Agenda To ord om Posten Markedet og trender 4 områder/strategier vi jobber med 4 Case

Detaljer

PMS ProcessYellowC GET YOUR BRAND OUT THERE.

PMS ProcessYellowC GET YOUR BRAND OUT THERE. PMS ProcessYellowC GET YOUR BRAND OUT THERE. NTC i Kristiansand er din totalleverandør av firmagaver, profileringsprodukter, arbeidsklær og verneutstyr for det norske markedet. Når en bedrift skal bygge

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer

Kan transportetterspørsel og miljøbelastning reduseres ved økt integrering i forsyningskjedene? Stein Erik Grønland, Eirill Bø

Kan transportetterspørsel og miljøbelastning reduseres ved økt integrering i forsyningskjedene? Stein Erik Grønland, Eirill Bø Kan transportetterspørsel og miljøbelastning reduseres ved økt integrering i forsyningskjedene? Stein Erik Grønland, Eirill Bø 30.11.2010 Bakgrunn Transportens betydning i forsyningskjedene er viktigere

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær, sko og annet tilsvarende. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettskyløsning

Detaljer

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han.

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. service 1Sklik skal Volvo være best på service Opplæring, kommunikasjon

Detaljer

Utvikling nordmenns netthandel med kort i utlandet. Knut Erik Rekdal /

Utvikling nordmenns netthandel med kort i utlandet. Knut Erik Rekdal / Utvikling nordmenns netthandel med kort i utlandet Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Utvikling de ulike handelskanalene indeksert (2011=100) 340 320 Indeks 325 Netthandel av varer i utlandet 300 280 260

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

På tide å skille seg ut?

På tide å skille seg ut? På tide å skille seg ut? Sørlandsreklame DEKOR PROFILTØY REKLAME- ARTIKLER SPESIAL- PRODUKSJON Våre ansatte jobber for å hjelpe deg å bli sett. I dagens marked er kampen om kundene hardere enn noen gang,

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport. Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013

Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport. Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013 Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013 Visjon Overføre 250.000 trailerturer fra vei til sjø Utgjør knapt 4-5 million tonn per år 30% av lastebillast

Detaljer

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Velkommen til efrokost Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Vår viktigste oppgave er å bidra til at nordiske netthandlere lykkes Marked Tjenester Salg Konsept Økonomi Bring

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

2004 20 14 J U B I L E U M w w w. a u t o 8-8. n o

2004 20 14 J U B I L E U M w w w. a u t o 8-8. n o 2004 10 20 14 JUBILEUM w w w. a u t o 8-8. n o 10 år i 2014 Auto 8-8 Sildnes & Halaas AS feirer i 2014 10-års jubileum etter sammenslåingen av to tradisjonsrike bilforretninger på Nordmøre, Sigv. Halaas

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter Effektive transportkluster - konkurransefortrinn Kontaktperson: Direktør Informasjon/samfunnskontakt Bjarne Ivar Wist, tlf. 913 12 123 CargoNet-konsernet

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo!

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! OSLO, 26. september 2013 Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! Verdens største gateløpsserie med levende musikk langs løypa, Rock n Roll Marathon, kommer til Oslo 31. mai 2014. Det er første gang

Detaljer

MECA Norway AS Side 1 Agenda MECA konsern MECA Norway AS MECA verdikjede MECA verkstedkonsepter Side 2 MECA konsern Side 3 Vår visjon Visjon Vi skal være den mest ettertraktede og fremgangsrike samarbeidspartneren

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer - Q2 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? AdvArSEl! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene raseres?

Detaljer

Prisliste. Gjelder fra 1. april 2007

Prisliste. Gjelder fra 1. april 2007 PPS-42-07-Prisliste Prisliste Gjelder fra 1. april 2007 Prisendringer kan skje i løpet av året. For mer informasjon, se posten.no, ring 810 00 710 eller kontakt ditt nærmeste postkontor. Produktveileder

Detaljer

Coop Norge Handel AS Trondheim

Coop Norge Handel AS Trondheim Coop Norge Handel AS Trondheim RFID på lastbærere i dagligvaren, fra produsent til butikk Jan Ove Wagnildhaug Logistikk dagligvare i Coop Norge Et formidabelt logistikkapparat som håndterer enorme volum

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Profilen. Nannestad Idrettslag Profilhåndbok - 2007

Profilen. Nannestad Idrettslag Profilhåndbok - 2007 Profilen 2007 Innehold: 1 Hva menes med profilstrategi 1.1 Hovedelementer i Nannestad Idrettslag sin profil 1.2 Hvordan skal de ulike elementene benyttes 1.3 Hvem kan benytte seg av vår profil 2 Vår profilpakke

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Schenker AS Det enestående førstevalg

Schenker AS Det enestående førstevalg Schenker AS Det enestående førstevalg Slik vi transportører vil ha banetransport og bylogistikk Firmapresentasjon Jon Austrheim, Head of Multimodal Solutions Logistikk for næringslivet over hele verden!

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjon om Ung:leder 2014/15 og første samling GRATULERER! Du har fått plass på Ung:leder programmet,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Bredbånd fra Telenor

Bredbånd fra Telenor Bredbånd fra Telenor Velkommen som bredbåndskunde hos Telenor Denne lille guiden skal hjelpe deg med å få mest mulig glede og nytte av ditt nye bredbåndsabonnement. Her finner du verdifulle tips om det

Detaljer

Distribusjon og salg gjennom egen grossist Rolf Sannes, Norske Spesialgrossister / Godt Lokalt

Distribusjon og salg gjennom egen grossist Rolf Sannes, Norske Spesialgrossister / Godt Lokalt Distribusjon og salg gjennom egen grossist Rolf Sannes, Norske Spesialgrossister / Godt Lokalt Hvordan lykkes med nye produkter? Spesielle utfordringer knyttet til innovasjon, distribusjon og markedsadgang

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Størrelsen på brevet bestemmer prisen. Priser 2013. Les mer på: posten.no

Størrelsen på brevet bestemmer prisen. Priser 2013. Les mer på: posten.no Størrelsen på brevet bestemmer prisen Priser 2013 Les mer på: posten.no 8 3............ Brev Pakker Frimerker til samling Hvordan motta post Bank og finans Billetter Adresseendring Fortolling og kort Frimerker

Detaljer

KOMPLETT OG PROBLEMFRITT

KOMPLETT OG PROBLEMFRITT - DIN PARTNER I BIL MOTOR FORUM BERGEN Motor Forum Bergen er autorisert merkeforhandler for Mitsubishi og Renault. Vår viktigste oppgave er å gi deg som kunde profesjonelle råd om bil og tjenester som

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

ROBIN OLSEN RØROSKONFERANSEN

ROBIN OLSEN RØROSKONFERANSEN Kan logistikkløsninger bidra til næringslivets lønnsomhet? Hvordan kan vareeiere og transportører gjøre hverandre gode, og hva kreves av det offentlige? ROBIN OLSEN RØROSKONFERANSEN 2015 Nordisk Logistikkbarometer

Detaljer

Årsmøte Driftsassistansen Nordland Nord

Årsmøte Driftsassistansen Nordland Nord Årsmøte Driftsassistansen Nordland Nord 17-18 Mars 2015 Om Ahlsell Forretningsidè/Visjon Oppkjøp Historie Kvalitet og Miljø Ahlsellkonseptet Vareflyt Energieffektivisering Ahlsell Vi i Ahlsell er der for

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

Posten og Brings netthandelrapport

Posten og Brings netthandelrapport Posten og Brings netthandelrapport Nordisk spørreundersøkelse om vaner og trender Juni 2010 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI 2010 2 Forord Posten og Brings nordiske netthandelsrapport for første

Detaljer

Faktura. Hemmeligheten ligger i flyten. Best i test for fjerde år på rad

Faktura. Hemmeligheten ligger i flyten. Best i test for fjerde år på rad Faktura Hemmeligheten ligger i flyten I Uni Økonomi flyter verdier og informasjon sømløst gjennom systemet og munner ut i rapporter som ikke bare er enkle å forstå, men også lekkert presentert. Dette gir

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi?

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Count of Load ID YTD Dest Country Total NO 5757 Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Norsk laks til europeernes middagsbord Ivar Raugstad Logistics Manager Marine Harvest Raw Material & Trade Transport

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for kampanjen. Sammen mot Tokyo 2020.

Kommunikasjonsstrategi for kampanjen. Sammen mot Tokyo 2020. Kommunikasjonsstrategi for kampanjen Sammen mot Tokyo 2020. KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR KAMPANJEN 1 SAMMEN MOT TOKYO 2020 1 FORORD 3 1 DAGENS SITUASJON 3 KOMMUNIKASJONSMÅL OG BUDSKAP 4 Hovedbudskap 4 Kampanjebeskrivelse

Detaljer

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN 1 ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN HALVE NORGE BOR UNDER TRE TIMERS KJØRING FRA OSLO HAVN Hver kran kan håndtere 27 containere i timen Arne Pettersen, kranfører Oslo

Detaljer

Verdt å vite om Portugal. Reis med hjerte, hjerne og holdning

Verdt å vite om Portugal. Reis med hjerte, hjerne og holdning Verdt å vite om Portugal Reis med hjerte, hjerne og holdning Portugal fakta Hovedstad Innbyggere Språk Lisboa 11 mill. Portugisisk Religion Valuta Areal Romerskkatolisisme Euro Her finner du nyttig informasjon

Detaljer

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS 1 Den digitale revolusjonen En trussel eller en mulighet for den etablerte bilbransjen? Verden er ikke som før Detaljhandelen 2013: Hver nordmann handlet i snitt for kr. 75 000,- Unge norske menn handlet

Detaljer

Hva med de ansatte når troverdigheten svekkes utad? Kommunikasjonsdagen 18. mars, 2009 Gry Rohde Nordhus, Kommunikasjonsdirektør, Siemens AS

Hva med de ansatte når troverdigheten svekkes utad? Kommunikasjonsdagen 18. mars, 2009 Gry Rohde Nordhus, Kommunikasjonsdirektør, Siemens AS Hva med de ansatte når troverdigheten svekkes utad? Kommunikasjonsdagen 18. mars, 2009 Gry Rohde Nordhus, Kommunikasjonsdirektør, Siemens AS Tre saker som har rystet selskapet de siste årene 1. Datterselskapet

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353 Saksframlegg Fotball EM 2016 Arkivsaksnr.: 09/18353 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet vedtar at Trondheim kommune i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trøndelag fotballkrets og Rosenborg

Detaljer