MicroSafe. Brannspjeld styring. micro-matic.no. UG3 røykdetektor. Safegard Global kontrollpanel for styring og overvåkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MicroSafe. Brannspjeld styring. micro-matic.no. UG3 røykdetektor. Safegard Global kontrollpanel for styring og overvåkning"

Transkript

1 MicroSafe Brannspjeld styring UG3 røykdetektor Safegard Global kontrollpanel for styring og overvåkning micro-matic.no MicroSafe brannspjeld - EI60/90, EI 120 MARKEDETS BESTE SYSTEM FOR BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING

2 Komplett system 2 MICRO MATIC NORGE AS / BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING

3 MicroSafe brannspjeld Safegard Global styringssystem Et godt røyk- og brannvern kan redde menneskeliv og begrense skader på eiendom og løsøre til et absolutt minimum. Micro Matic leverer både brannspjeld og brannspjeldstyring med det anerkjente Safegard global styringssystemet som spydspissen innenfor intelligent brannspjeldkontroll- og overvåkning. I dette heftet kan du lese mer om produktene og systemet som gir deg markedets beste røyk- og brannsikkerhetssystem. Fagpersoner innen brannvernteknikk kjenner godt til alle farene forbundet med røyk som sprer seg i bygninger, selv om brannen er begrenset til et lite område. Et av de viktigste vernetiltakene er automatiske røyk- og brannspjeld tilknyttet HVAC-systemet. Ved nødstilfelle lukkes spjeldene umiddelbart, for å stenge røyk og ild inne og forhindre spredning gjennom kanalsystemet, eller de åpnes umiddelbart for å muliggjøre røykavsug. Micro Matic leverer spjeld med patentert design og optimal luftteknisk utforming. Alle spjeld er utstyrt med Belimo spjeldmotor og er CE-merket. Vi leverer både firkantede og sirkulære brannspjeld, i alle størrelser og i klasse EI 60/90 og EI 120. Ved å kombinere våre spjeld med Safegard Global-systemet får du en sikker og kostnadseffektiv røyk- og brannspjeldkontroll med busbasert kabling og enkel betjening. Sirkulære og firkantede brannspjeld i alle størrelser Brannklasse EI 60/90 og EI 120 PC-basert styringssystem for overvåkning og dokumentasjon Komplett system med busbasert kabling og enkel betjening Enkel integrasjon mot SD-anlegg, brannsentral og øvrige styringsstystemer BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING / MICRO-MATIC.NO 3

4 Avdeler brannsoner Reduserer spredning av røyk og ild Holder rømningsveier fri for røyk Gir brannmannskap mulighet for overstyring av systemet via branntablå Sørger for overtrykk og røykavsug ved kombinert bruk av spjeld og vifter Overvåker og styrer opptil 1024 røyk-/brannspjeld (større systemer leveres på forespørsel) Overtrykk Overtrykk Overtrykk Overtrykk Overtrykk Overtrykk 4 MICRO MATIC NORGE AS / BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING

5 Safegard Global PC-basert brannspjeldstyring Safegard Global-systemet representerer en ny generasjon kostnadseffektiv røyk- og brannspjeldkontroll, som også vil tilfredsstille kravene til dokumentert regelmessig testing av brannspjeld. Systemet er designet med tanke på brukeren, med enkel betjening og forenklet installasjon og idriftsettelse av røyk- og brannspjeld. Systemet bruker en solid innebygd PC med moderne teknologi for å oppnå optimal pålitelighet og har integrert UPS for å sikre stabil drift. Safegard Global-systemet består at et kontrollpanel, med innebygd modul for digitale inn- og utganger, og en kommunikasjonsmodul SFDI-M, som monteres ved alle brannspjeld for kommunikasjon med kontrollpanelet. Oversiktlig og brukervennlig system Automatisk dokumentasjon av drift og test Bussteknologi Touch skjerm Driftssikker Oppdatering av software uten at brannstrategien endres 230V driftsspenning for hele systemet Muligheter med systemet: Brannspjeld kombinert med Safegard Global kontrollpanel og kommunikasjonsmodul sørger for automatisk stengning av brannspjeld og igangsetting av programmert brannstrategi. Fritt programmerbar mht. antall brannsoner og aksjoner ved brann. Enkelt å endre brannstrategi - før, under eller etter levering. Kan brukes sammen med SD-anlegg for å stenge soner. Automatisk eller manuell testing av brannspjeld - også ett og ett spjeld mens ventilasjonsanlegget er i drift. Overvåker og lager rapporter over alle hendelser. Genererer tekstfi l av testrapport for dokumentasjon. Systemnummer og plassering legges inn i systemet. Enkel betjening og overvåking via 12 tommer touchskjerm. BMS (SD-anlegg) integrering via BACnet eller Modbus. Lokal 230V tilførsel sparer kabling og bruk av trafo. Buskabler legges i serie. Systemet kan bygges ut i etapper/utvides. Styring av røykluker, røykvifter og ventilasjonsanlegg. BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING / MICRO-MATIC.NO 5

6 Åpningsbilde Kontrollpanelet viser symbol for etasjer eller soner med beskrivende tekst og status. Grønt betyr at alt er ok, mens rødt betyr at det er feil på ett eller fl ere spjeld. I nedre del av vinduet vises alle hendelser i klartekst, som alarmer, feilmeldinger og overstyringer. Safegard Global kontrollpanel Safegard Global kontrollpanel består av en solid, innebygd PC med forhåndsprogrammert og brukervennlig programvare, 12-tommers touch skjerm, UPS (back-up strøm), digital inn-/utgangsmodul, nettverksmodul og rekkeklemmer for tilkobling. Kontrollpanelet kommuniserer med kommunikasjonsmoduler (SFDI-M), som monteres ved alle brannspjeldene, og sørger for intelligent kontroll og overvåking av anlegget. Innebygd PC med touchskjerm Leveres ferdigprogrammert med Safegard Globals programvare, som er meget brukervennlig med oversiktlige skjermbilder for visuell og rask informasjon. Programvaren lager rapporter over alle hendelser, og testrapporter kan hentes ut på tekstfi l for dokumentasjon. Programmet er fritt programmerbart mht. antall brannsoner og aksjoner, og det er enkelt å endre brannstrategien før, under eller etter installasjon. Programvaren kan oppdateres uten at brannstrategien endres. Den innebygde PC en er dedikert til én oppgave og har derfor ikke roterende harddisk og vifte. Sone/etasje Kontrollpanelet viser symbol for alle spjeld som er i gruppen med systemnummer. Holdes markør over et spjeld vises opplysninger om plassering, spjeldtype, spjeldmerke, busnummer osv. UPS (backup-strøm) Beskytter PC en mot spenningstopper på nettet og lynnedslag, samt at den automatisk kjører systemet ned ved strømbrudd, og opp igjen når strømmen kommer tilbake. Innebygd inn-/utgangsmodul (DI804-M) 8 digitale innganger og 4 digitale reléutganger. Kommuniser på egen bus mot sentralen. Modulens digitale innganger brukes til å ta imot signaler fra brannsentral, overstyringsbrytere fra brannmannspanel, røykmelder, manuelle meldere, SD-anlegg for sonestyring, eller andre signaler som skal brukes til styring av røyk- og brannspjeld. De digitale utgangene brukes til å styre røykgassvifter, branngardiner, ventilasjonsanlegg, dører, porter, signaler til SD-anlegg eller andre enheter som behøves. Modulen er normalt plassert i kontrollpanelet, men kan også plasseres ute i anlegget med egen buskabel. Kontrollpanelet leveres med én modul, men kan tilpasses med det antall moduler som er nødvendig i anlegget. Nettverksmodul Kommuniserer med SFDI-M (kommunikasjonsmodul for spjeldene) via en buskabel (maks lengde 1200 m). Kontrollpanelet kan ha opptil 8 nettverksutganger (buskabler) tilkoblet systemet. Hver nettverksutgang kan kommunisere med opptil 128 stk. SFDI-M moduler (røyk- og brannspjeld). Sone/etasje, overstyring Med kontrollpanelet kan du teste og overstyre alle spjeldene direkte ved å høyreklikke i vinduet eller individuelt på hvert enkelt spjeld. Valg: Åpne, Lukke, Normal posisjon og Feil posisjon. 6 MICRO MATIC NORGE AS / BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING

7 Belimo motor Belimo Sikkerhetstermostat Safegard Global kommunikasjonsmodul Safegard Global kontrollpanel mottar informasjonen fra kommunikasjonsmodulen SFDI-M, som er grensesnittet mellom røyk-/brannspjeldene og kontrollpanelet. Alle røyk-/brannspjeld som brukes sammen med Safegard Global-systemet må tilkobles en SFDI-M som styrer og overvåker hvert sitt spjeld i anlegget. Tilførsel spjeldmotor 230V Endebryter SFDI-M sørger for korrekt funksjon, overvåker spjeldets status og gir alarm på kontrollpanelet dersom det skulle forekomme lokalt strømbrudd eller feil posisjon på spjeldet iht. brannstrategien. Modulen har to digitale innganger som kan brukes i brannstrategien. SFDI-M leveres i både 230V og 24V utgave. Status LED L N F1 L N S6 S4 S2 S1 Tallmerkede ledninger På/Av LED Service LED Service PIN Enkel tilkobling Ledningene fra endebrytere er merket med nummer for enklere tilkobling. Ledning 1 skal på klemme S1, ledning 2 skal på klemme S2, ledning 4 skal på klemme S4 og ledning 6 skal på klemme S6. Ledning 3 og 5 er ikke i bruk. Driftsspenning 230V 1AT Nettverk inn Nettverk ut Funksjon / LED Funksjon / LED På/Av Service Åpen På Av Åpen På Lukket Av På Lukket På Arbeider Blink Blink Arbeider På Feil Feil På Blink Ping (adressere) Sakte Blink Ping (adressere) På Frakoblet På På På På Frakoblet På Lokaliser modulen SFDI-M Lokaliser modulen SFDI-M På Blink i 5 sek. BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING / MICRO-MATIC.NO 7

8 Lav vekt og enkel installasjon Kort huslengde og stålplatetykkelse på 1 mm gir lav vekt og enkel installasjon. Røyktett og holdbar forsegling Forseglingen er laget av høykvalitets gummi med lang holdbarhet og høy toleranse for fuktighet. Solid hus Massivt hus av én plate med sømsveis. Reduserer muligheten for lekkasjer. Redusert spjeldblad-bredde Eliminerer mulighet for kollisjon mellom spjeldblad og kanal. Spjeldoverføring på utsiden Gir lav luftmotstand og enkelt vedlikehold. Aerodynamisk Innsidekantene er designet i 45 vinkel som gir gode aerodynamiske egenskaper. PATENTERT. Kun 25 mm spjeldbladtykkelse (FD/FDC25) Redusert tykkelse på spjeldbladet gir lav luftmotstand og lav vekt. Røyktett gummilist plassert på ytterkant av spjeldbladet Gir både lav luftmotstand og røyktett forsegling. Utvendig gummipakning i begge ender Reduserer mulighet for lekkasjer mellom spjeld og kanal. Ekspanderende tetningslist Gir lav luftmotstand ved normal temperatur og ekspanderer ved høy temperatur. 8 MICRO MATIC NORGE AS / BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING

9 MicroSafe brannspjeld brannklasse EI 60/90 og EI 120 MicroSafe brannspjeld leveres i firkantet og sirkulær utforming, har patentert design og optimal luftteknisk utforming. Alle spjeldene er CE-merket og benytter spjeldmotor fra Belimo. Funksjon Brannspjeld benyttes for å forhindre spredning av røyk og ild gjennom ventilasjonskanaler. Spjeldene installeres der en ventilasjonskanal går gjennom to brannceller. Hvis temperaturen i kanalen når 72 C, lukkes spjeldet automatisk og hindrer spredning mellom branncellene i en garantert tidsperiode (opptil 60/90 eller 120 min). Styring av brannspjeld Spjeldene kan styres av et styringssystem som Safegard Global etter signal fra brannsentral/røykdetektor for å sikre høy brannsikkerhet. God kvalitet, enkel og sikker montering Brannspjeld fra Micro Matic er utviklet med fokus på brukervennlighet. Produktene leveres med klare installasjonsinstruksjoner og gode festeelementer som sikrer enkel og sikker montering. Bruk av standard betong, gips og isolasjon for installasjon av våre produkter gjør dem enkle å montere i henhold til brannmotstandsklassifi sering. Gode aerodynamiske egenskaper sikrer energieffektivitet og minimal støy fra luftstrømmen. Brannspjeld type FD og FDC er optimalisert for på den ene side å sikre lufttetthet i ventilasjonskanalen, og på den andre side å minimere trykkfallet forårsaket av bladet og andre elementer innvendig i brannspjeldet. Alle spjeldene kan monteres både i vegg og tak/gulv. Testet og godkjent for brannmotstand Alle våre brannspjeld er testet for brannmotstand. Brannmotstand indikerer hvor godt et bygningselement, i en bestemt tidsperiode, tåler brann og forhindrer at brannen sprer seg fra ett rom til et annet. Brannmotstandstesten avgjør brannspjeldets oppførsel når det utsettes for visse temperatur- og trykkforhold som kan detekteres i en fullt utviklet brann. Produktenes brannegenskaper er testet og godkjent for bestemte kombinasjoner med vegg- og tetningsmaterialer. Følg derfor monteringsanvisningen nøye for å få en brannsikker montering. Alle våre spjeld er klassifisert iht. EN Eksempel: EI 90 (ve, ho, i o) S (300 Pa) E = Integritet Spjeldets evne for å hindre spredning/lekkasje av ild eller varme gasser fra brannens side til den ueksponerte siden. I = Termisk isolasjon Spjeldets evne til å holde temperaturstigningen på ueksponert side under en bestemt verdi iht. EN (200 C), som garanterer at ueksponerte overfl ater ikke antennes. 90 = Tid Defi nerer antall minutter spjeldet oppfyller EI-kriteriene. Normale tidsangivelser er 60, 90, 120 eller 240 minutter. ve og ho = Vertikal eller horisontal montering Defi nerer hvordan spjeldene skal monteres for å tilfredsstille EI-kravene innenfor tidsangivelsen. Vertikal montering (vegg) og/eller horisontal montering (tak/gulv). (i-o), (o-i) eller (i o) Brannspjeldets evne til å oppfylle de overforstående EI-kriteriene innenfor tidsangivelsen hvis varme gasser eller ild kommer fra innsiden av seksjonen (i) til utsiden (o), i motsatt retning, eller i begge retninger. S (300pa) = Røyktetthet Forteller at røyk- og gasslekkasje forblir under fastsatte verdier (200 m3/h pr. 1m2 spjeldfl ate) innenfor tidsangivelsen (basert på et undertrykk på 300 Pa på ueksponert side). CE-merket Sertifi sering av produkter og produksjon i henhold til EN 15650:2010 har som mål å CE-merke brannspjeld. CE-merket omfatter teknisk informasjon i form av deklarerte verdier for testede kriterier knyttet til motstand mot brann, holdbarhet og aerodynamisk ytelse. Alle brannspjeld fra Micro Matic er CE-merkede, og sertifi sert i samsvar med (EU) nr. 305/ BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING / MICRO-MATIC.NO 9

10 SYSTEMSKJEMA / SAFEGARD GLOBAL, MICROSAFE BRANNSPJELD OG UG3 Lokal 230V Lokal 230V Lokal 230V BACnet IP Modbus RTU Lokal 230V Digitale innganger: Brannsentral SD-anlegg Sonestyring Branntablå Annet 10 Reléutganger: Ventilasjonsanlegg SD-anlegg Røyk- og brannvifter Branngardin Annet M I C R O M AT I C N O R G E A S / B R A N N S P J E L D O G B R A N N S P J E L D S T Y R I N G Buskabel Maks 128 spjeld pr. bus Maks 1024 spjeld pr. kontrollpanel Signalkabel Driftsspenning 230V

11 UG3 røykdetektor for ventilasjonskanaler Micro Matic har levert røykdetektorer for montering i ventilasjonskanaler i over 15 år. Produktet er videreutviklet og optimalisert gjennom mange år, og løsningen med venturirøret er patentert i Europa og USA. Detektoren som benyttes har en intelligent overvåkningskrets som kontinuerlig kontrollerer og justerer følsomheten for optimal funksjon gjennom hele produktets levetid. Når detektoren ikke lengre kan kompensere for miljøpåvirkningen, indikeres en servicealarm. UG3 kan leveres med festebrakett for spirokanal og testspray for funksjonskontroll. UG3 er utviklet for å måle røykgasser i ventilasjonskanaler. Den består av en røykdetektor og et adaptersystem som er spesiallaget for optimal luftstrøm gjennom røykdetektoren. Systemet oppfyller alle krav om god brannsikkerhet ved lufthastighet mellom 0,2 m/s og 20 m/s. UG3-A4O og UG3-A5O inneholder to røykalarmreléer og ett servicerelé. Man kan da benytte ett relé mot byggets brannsentral og ett relé mot Safegard. Servicereléet anbefales også tilknyttet Safegard for varsling. UG3 har en intelligent overvåkningskrets som kontinuerlig kontrollerer og justerer følsomheten for optimal funksjon under hele detektorens levetid. Detektoren funksjonstestes med testspray type DI UG3 leveres med et detektorrør på 60 cm. Lenger rør bestilles separat. Det anbefales at alle ventilasjonsanlegg sikres med røykdetektorer for å ivareta byggets sikkerhet. Forslag til funksjonsbeskrivelse Det plasseres én røykdetektor i avtrekkskanalen og én i tilluftskanalen. Ved røykdeteksjon i avtrekksluft overstyres vifter til maksimal luftmengde. Anlegget går på 1/1 hastighet helt til det detekteres røyk i tilluftskanalen. Da stoppes anlegget. Dermed unngås spredning av røyk i kanalsystemet samtidig som mest mulig røyk blir fjernet inne i bygget ved å la anlegget gå. (Ventilasjonen stoppes FØR røyk blir tilført bygget via tilluftskanaler.) UG3 Avkast UG3 Avtrekk Inntak Tilluft BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING / MICRO-MATIC.NO 11

12 PRODUKTTABELL / STYRINGSSYSTEMER OG RØYKDETEKTORER PRODUKT ART.NR. NAVN BESKRIVELSE BRANNSPJELDSTYRING SA1000 Safegard Gobal kontrollpanel Kontrollpanel med 12" touchskjerm, UPS og innebygd dedikert PC for overvåking og dokumentasjon. Kabinettmål (BxHxD): 500 x 500 x 210 mm (standard) 800 x 800 x 210 mm 800 x 1000 x 300 mm 800 x 1200 x 300 mm Maks belastning: 500W Farge: RAL 7035 Hengslet: Venstre 230V forsyning: Toppinngang, høyre side Nettverkskabel: Toppinngang, venstre side DI804-M-kabler: Toppinngang Beskyttelse: IP 20 (230V terminaler beskytter) Omgivelsetemperatur: Maks 30 C (i ventilert miljø) SA1020 DI804-M Digital inn- og utgangsmodul Modulen har 8 innganger og 4 reléutganger. Kontrollpanelet leveres normalt med én modul, men tilpasses til hvert enkelt anlegg. SA1010 SFDI-M Kommunikasjonsmodul. Grensesnitt mellom spjeld og kontrollpanel. 230Vac, 50/60 Hz. Krever 1 A sylindersikring. SA1011 SFDI-M Kommunikasjonsmodul. Grensesnitt mellom spjeld og kontrollpanel. 24Vac/dc. Kontakt 24V via en isolerende sikkerhetsomformer. Normal bruk: Spenning På = Åpent spjeld Spenning Av = Stengt spjeld (fjærutløsing) Utløsertid = 22 sek. Tilbakestillingstid = 60 sek. Strømforbruk = Maksimalt <15W RØYKDETEKTORER CA 1056 UG3-A5O Optisk røykdetektor for ventilasjonskanal. 230V Røykdetektoren har to innebygde alarmreléer og ett servicerelé. Røret er inkludert i produktet (lengde: 60). Lenger rør bestilles separat. CA 1055 UG3-A4O Optisk røykdetektor for ventilasjonskanal. 24V CA 1065 UG3-RØR Detektorrør for UG3 Detektorrør i aluminium, 150 cm. CA 1058 UG-MB Monteringsbrakett for UG3 Benyttes ved montering på spirokanal. DI 7003 Testspray for UG3 Benyttes for test/funksjonskontroll. Enklere styringssystemer kan leveres på forespørsel. 12 MICRO MATIC NORGE AS / BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING

13 MICROSAFE SIRKULÆRE SPJELD / PRODUKTTABELL SIRKULÆRE SPJELD ART.NR. NAVN BRANN- KLASSE VEGG (ve) BRANN- KLASSE GULV/TAK (ho) LENGDE INNVENDIG DIAMETER MOTOR 230 VOLT / 25 MM SPJELDBLAD KO 3000 MicroSafe FDC EI 60/90 EI mm 100 mm Belimo BLF230-T KO 3001 MicroSafe FDC EI 60/90 EI mm 125 mm Belimo BLF230-T KO 3002 MicroSafe FDC EI 60/90 EI mm 160 mm Belimo BLF230-T KO 3003 MicroSafe FDC EI 60/90 EI mm 200 mm Belimo BLF230-T KO 3004 MicroSafe FDC EI 60/90 EI mm 250 mm Belimo BLF230-T KO 3005 MicroSafe FDC EI 60/90 EI mm 315 mm Belimo BLF230-T 230 VOLT / 40 MM SPJELDBLAD KO 3020 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 100 mm Belimo BLF230-T KO 3021 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 125 mm Belimo BLF230-T KO 3022 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 160 mm Belimo BLF230-T KO 3023 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 200 mm Belimo BLF230-T KO 3024 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 250 mm Belimo BLF230-T KO 3025 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 315 mm Belimo BLF230-T KO 3026 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 400 mm Belimo BLF230-T KO 3027 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 500 mm Belimo BLF230-T KO 3028 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 630 mm Belimo BLF230-T 24 VOLT / 25 MM SPJELDBLAD KO 3010 MicroSafe FDC EI 60/90 EI mm 100 mm Belimo BLF24-T KO 3011 MicroSafe FDC EI 60/90 EI mm 125 mm Belimo BLF24-T KO 3012 MicroSafe FDC EI 60/90 EI mm 160 mm Belimo BLF24-T KO 3013 MicroSafe FDC EI 60/90 EI mm 200 mm Belimo BLF24-T KO 3014 MicroSafe FDC EI 60/90 EI mm 250 mm Belimo BLF24-T KO 3015 MicroSafe FDC EI 60/90 EI mm 315 mm Belimo BLF24-T 24 VOLT / 40 MM SPJELDBLAD KO 3030 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 100 mm Belimo BLF24-T KO 3031 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 125 mm Belimo BLF24-T KO 3032 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 160 mm Belimo BLF24-T KO 3033 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 200 mm Belimo BLF24-T KO 3034 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 250 mm Belimo BLF24-T KO 3035 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 315 mm Belimo BLF24-T KO 3036 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 400 mm Belimo BLF24-T KO 3037 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 500 mm Belimo BLF24-T KO 3038 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 630 mm Belimo BLF24-T BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING / MICRO-MATIC.NO 13

14 PRODUKTTABELL / MICROSAFE FIRKANTSPJELD 230 VOLT / FD25 (25 MM SPJELDBLAD) / BRANNKLASSE: EI 60/90 B H KO KO4601 KO KO4603 KO4604 KO KO4606 KO4607 KO4608 KO KO4610 KO4611 KO4612 KO4613 KO KO4615 KO4616 KO4617 KO4618 KO4619 KO KO4621 KO4622 KO4623 KO4624 KO4625 KO4626 KO KO4628 KO4629 KO4630 KO4631 KO4632 KO4633 KO4634 KO KO4636 KO4637 KO4638 KO4639 KO4640 KO4641 KO4642 KO4643 KO KO4645 KO4646 KO4647 KO4648 KO4649 KO4650 KO4651 KO4652 KO KO4654 KO4655 KO4656 KO4657 KO4658 KO4659 KO4660 KO4661 KO KO4663 KO4664 KO4665 KO4666 KO4667 KO4668 KO4669 KO4670 KO KO4672 KO4673 KO4674 KO4675 KO4676 KO4677 KO4678 KO4679 KO VOLT / FD40 (40 MM SPJELDBLAD) / BRANNKLASSE: EI 120 B H KO KO4001 KO KO4003 KO4004 KO KO4006 KO4007 KO4008 KO KO4010 KO4011 KO4012 KO4013 KO KO4015 KO4016 KO4017 KO4018 KO4019 KO KO4021 KO4022 KO4023 KO4024 KO4025 KO4026 KO KO4028 KO4029 KO4030 KO4031 KO4032 KO4033 KO4034 KO KO4036 KO4037 KO4038 KO4039 KO4040 KO4041 KO4042 KO4043 KO KO4045 KO4046 KO4047 KO4048 KO4049 KO4050 KO4051 KO4052 KO4053 KO KO4055 KO4056 KO4057 KO4058 KO4059 KO4060 KO4061 KO4062 KO4063 KO4064 KO KO4066 KO4067 KO4068 KO4069 KO4070 KO4071 KO4072 KO4073 KO4074 KO4075 KO4076 KO KO4078 KO4079 KO4080 KO4081 KO4082 KO4083 KO4084 KO4085 KO4086 KO4087 KO4088 KO4089 KO KO4091 KO4092 KO4093 KO4094 KO4095 KO4096 KO4097 KO4098 KO4099 KO4100 KO4101 KO4102 KO KO4104 KO4105 KO4106 KO4107 KO4108 KO4109 KO4110 KO4111 KO4112 KO4113 KO4114 KO4115 KO KO4117 KO4118 KO4119 KO4120 KO4121 KO4122 KO4123 KO4124 KO4125 KO4126 KO4127 KO4128 KO KO4130 KO4131 KO4132 KO4133 KO4134 KO4135 KO4136 KO4137 KO4138 KO4139 KO4140 KO4141 KO KO4143 KO4144 KO4145 KO4146 KO4147 KO4148 KO4149 KO4150 KO4151 KO4152 KO4153 KO4154 KO KO4156 KO4157 KO4158 KO4159 KO4160 KO4161 KO4162 KO4163 KO4164 KO4165 KO4166 KO4167 KO KO4169 KO4170 KO4171 KO4172 KO4173 KO4174 KO4175 KO4176 KO4177 KO4178 KO4179 KO4180 KO KO4182 KO4183 KO4184 KO4185 KO4186 KO4187 KO4188 KO4189 KO4190 KO4191 KO4192 KO4193 KO KO4195 KO4196 KO4197 KO4198 KO4199 KO4200 KO4201 KO4202 KO4203 KO4204 KO4205 KO4206 KO KO4208 KO4209 KO4210 KO4211 KO4212 KO4213 KO4214 KO4215 KO4216 KO4217 KO4218 KO4219 KO KO4221 KO4222 KO4223 KO4224 KO4225 KO4226 KO4227 KO4228 KO4229 KO4230 KO4231 KO4232 KO KO4234 KO4235 KO4236 KO4237 KO4238 KO4239 KO4240 KO4241 KO4242 KO4243 KO4244 KO4245 KO KO4247 KO4248 KO4249 KO4250 KO4251 KO4252 KO4253 KO4254 KO4255 KO4256 KO4257 KO4258 KO KO4260 KO4261 KO4262 KO4263 KO4264 KO4265 KO4266 KO4267 KO4268 KO4269 KO4270 KO4271 KO4272 Motor hvitt felt: BF230-T Motor grått felt: BLF230-T Alle spjeldene er 350 mm lange. Redusert bredde på spjeldblad reduserer muligheten for kollisjon mellom spjeldblad og hus/kanal. Patentert design. 14 MICRO MATIC NORGE AS / BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING

15 MICROSAFE FIRKANTSPJELD / PRODUKTTABELL 24 VOLT / FD25 (25 MM SPJELDBLAD) / BRANNKLASSE: EI 60/90 B H KO KO4701 KO KO4703 KO4704 KO KO4706 KO4707 KO4708 KO KO4710 KO4711 KO4712 KO4713 KO KO4715 KO4716 KO4717 KO4718 KO4719 KO KO4721 KO4722 KO4723 KO4724 KO4725 KO4726 KO KO4728 KO4729 KO4730 KO4731 KO4732 KO4733 KO4734 KO KO4736 KO4737 KO4738 KO4739 KO4740 KO4741 KO4742 KO4743 KO KO4745 KO4746 KO4747 KO4748 KO4749 KO4750 KO4751 KO4752 KO KO4754 KO4755 KO4756 KO4757 KO4758 KO4759 KO4760 KO4761 KO KO4763 KO4764 KO4765 KO4766 KO4767 KO4768 KO4769 KO4770 KO KO4772 KO4773 KO4774 KO4775 KO4776 KO4777 KO4778 KO4779 KO VOLT / FD40 (40 MM SPJELDBLAD) / BRANNKLASSE: EI120 B H KO KO4301 KO KO4303 KO4304 KO KO4306 KO4307 KO4308 KO KO4310 KO4311 KO4312 KO4313 KO KO4315 KO4316 KO4317 KO4318 KO4319 KO KO4321 KO4322 KO4323 KO4324 KO4325 KO4326 KO KO4328 KO4329 KO4330 KO4331 KO4332 KO4333 KO4334 KO KO4336 KO4337 KO4338 KO4339 KO4340 KO4341 KO4342 KO4343 KO KO4345 KO4346 KO4347 KO4348 KO4349 KO4350 KO4351 KO4352 KO4353 KO KO4355 KO4356 KO4357 KO4358 KO4359 KO4360 KO4361 KO4362 KO4363 KO4364 KO KO4366 KO4367 KO4368 KO4369 KO4370 KO4371 KO4372 KO4373 KO4374 KO4375 KO4376 KO KO4378 KO4379 KO4380 KO4381 KO4382 KO4383 KO4384 KO4385 KO4386 KO4387 KO4388 KO4389 KO KO4391 KO4392 KO4393 KO4394 KO4395 KO4396 KO4397 KO4398 KO4399 KO4400 KO4401 KO4402 KO KO4404 KO4405 KO4406 KO4407 KO4408 KO4409 KO4410 KO4411 KO4412 KO4413 KO4414 KO4415 KO KO4417 KO4418 KO4419 KO4420 KO4421 KO4422 KO4423 KO4424 KO4425 KO4426 KO4427 KO4428 KO KO4430 KO4431 KO4432 KO4433 KO4434 KO4435 KO4436 KO4437 KO4438 KO4439 KO4440 KO4441 KO KO4443 KO4444 KO4445 KO4446 KO4447 KO4448 KO4449 KO4450 KO4451 KO4452 KO4453 KO4454 KO KO4456 KO4457 KO4458 KO4459 KO4460 KO4461 KO4462 KO4463 KO4464 KO4465 KO4466 KO4467 KO KO4469 KO4470 KO4471 KO4472 KO4473 KO4474 KO4475 KO4476 KO4477 KO4478 KO4479 KO4480 KO KO4482 KO4483 KO4484 KO4485 KO4486 KO4487 KO4488 KO4489 KO4490 KO4491 KO4492 KO4493 KO KO4495 KO4496 KO4497 KO4498 KO4499 KO4500 KO4501 KO4502 KO4503 KO4504 KO4505 KO4506 KO KO4508 KO4509 KO4510 KO4511 KO4512 KO4513 KO4514 KO4515 KO4516 KO4517 KO4518 KO4519 KO KO4521 KO4522 KO4523 KO4524 KO4525 KO4526 KO4527 KO4528 KO4529 KO4530 KO4531 KO4532 KO KO4534 KO4535 KO4536 KO4537 KO4538 KO4539 KO4540 KO4541 KO4542 KO4543 KO4544 KO4545 KO KO4547 KO4548 KO4549 KO4550 KO4551 KO4552 KO4553 KO4554 KO4555 KO4556 KO4557 KO4558 KO KO4560 KO4561 KO4562 KO4563 KO4564 KO4565 KO4566 KO4567 KO4568 KO4569 KO4570 KO4571 KO4572 Motor hvitt felt: BF24-T Motor grått felt: BLF24-T Alle spjeldene er 350 mm lange. Redusert bredde på spjeldblad reduserer muligheten for kollisjon mellom spjeldblad og hus/kanal. Patentert design. BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING / MICRO-MATIC.NO 15

16 MicroSafe brannspjeld styring BRMM / 1014-V1/TMH Micro Matic Norge AS har levert røykdetektorer for ventilasjonsanlegg i over 15 år. Nå leverer vi også brannspjeld og komplett styringssystem for økt røyk- og brannsikkerhet. Vi samarbeider med rådgivere, entreprenører og tiltakshavere. Ta kontakt med vår HVAC-avdeling for optimale løsninger tilpasset dine anlegg. Safegard Global styringssystem Ved valg av Safegard Global styringssystem tilbyr Micro Matic en omfattende oppfølging i forbindelse med prosjektering, levering, programmering og igangkjøring. Kundeservice Micro Matic leverer kvalitetsprodukter til elektro- og HVACmarkedet. Vårt kundesenter innehar høy kompetanse, og bistår gjerne med alt fra produktvalg til teknisk support. HVAC-avdelingen: Torkild Bøe Leder HVAC Mob: Deltagelse på avklaringsmøte med brannkonsulent/riv ved behov. Detaljprosjektering av kontrollpanel for hvert enkelt prosjekt. Levering av nødvendig systemskjema og EL-skjema til RIE/elektriker. Programmering av kontrollpanel iht. brannstrategi fra brannkonsulent. Opplæring av servicepersonale eller deltagelse ved igangkjøring. Deltagelse ved funksjonskontroll av anlegget ved behov. Brukeropplæring av systemet. Tor Egil Strandos Produktsjef HVAC Mob: Per Lian Kam HVAC Mob: Stian Wrålsen Salgsingeniør HVAC Mob: Frode Ryen Salgsingeniør HVAC Mob: micro-matic.no Micro Matic Norge AS Nye Vakåsvei 28, Postboks 264, 1379 Nesbru Telefon / Kundesenter: / MILJØMERKET 241 Trykkeri 875

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning Beskytt liv og bygning En brann i en bygning kan forårsake stor skade og gi store negative økonomiske konsekvenser for

Detaljer

Komplett brannsikringssystem for alle bygg

Komplett brannsikringssystem for alle bygg MicroBrann Komplett brannsikringssystem for alle bygg Komplett system med spjeld, detektorer og bus-basert styring. Sikker og kostnadseffektiv løsning, designet for optimal brukervennlighet. micromatic.no

Detaljer

MicroVAV. Spjeld og spjeldstyring. micro-matic.no. MP-bus BACnet, LON Modbus. MicroVAV sirkulære spjeld for optimal behovsstyring av ventilasjon

MicroVAV. Spjeld og spjeldstyring. micro-matic.no. MP-bus BACnet, LON Modbus. MicroVAV sirkulære spjeld for optimal behovsstyring av ventilasjon MicroVAV Spjeld og spjeldstyring MP-bus BACnet, LON Modbus Plug & play kabling MicroVAV sirkulære spjeld for optimal behovsstyring av ventilasjon micro-matic.no Regulatorer og givere for CO 2, temperatur

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning Beskytt liv og bygning En brann i en bygning kan forårsake stor skade og gi store negative økonomiske konsekvenser for

Detaljer

Installasjon røykdetektor ELQZ-2-428-2 GOLD

Installasjon røykdetektor ELQZ-2-428-2 GOLD Installasjon røykdetektor ELQZ-2-428-2 GOLD Generelt Røykdetektor ELQZ-2-428-2 brukes for å måle røykgasser i ventilasjonskanaler. Den består av en ioniserende detektor montert i et adaptersystem der både

Detaljer

Brukermanual MicroBrann BSS-60

Brukermanual MicroBrann BSS-60 MicroBrann BrannSpjeldSentral, BSS-60, kommer med høyoppløselig berøringsskjerm. Sentralen er for styring og overvåking av opptil 120 MicroBrann kommunikasjonsmodul, BSM, via BACnet eller Modbus. Opptil

Detaljer

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BEK - EI 120 BEW - EI 60

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BEK - EI 120 BEW - EI 60 Brannspjeld Produktdokumentasjon Brannspjeld BEK - EI 120 BEW - EI 60 BRANNSPJELD BRANNSPJELD BEK-EI120 Typegodkjennelse Z-41.3-325 Brannklasse EI120 BRANNSPJELD BEW-EI60 Typegodkjennelse Z-41.3-648 Brannklasse

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PIR 360, 1 KANAL OG LYSFØLER TYPE SE 41 700 FOR INNFELT TAKMONTERING Art.navn: TILSTEDEV.SENSOR PIR 360 IF Art.nr.: SE 41 700 El.nr.: 14

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 1 Detaljprosjektering: Kanalgjennomføring og brannisolasjon Innhold - Hvorfor skjer det egentlig endringer nå - Overgangsordning - Trekk ut strategi, Avtrekkskanal

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Micro Matic Norge Etablert 1969 I 42 ansatte I Hovedkontor i Asker I Omsetning på 229 mill. kr. i 2013

Micro Matic Norge Etablert 1969 I 42 ansatte I Hovedkontor i Asker I Omsetning på 229 mill. kr. i 2013 www.micro-matic.no Micro Matic Norge Etablert 1969 I 42 ansatte I Hovedkontor i Asker I Omsetning på 229 mill. kr. i 2013 Demand Controlled Ventilation DCV: DCV står for Demand Controlled Ventilation og

Detaljer

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km BVN Veileder for brannsikker ventilering Trondheim 7991 km Geir Jensen COWI 1 BV Nett (BVN) Veileder for brannsikker ventilering Utarbeidet av brann og ventilasjonsmiljøene i et bredt nettverk. Finansielt

Detaljer

Sturla Ingebrigtsen. En partner å regne med!

Sturla Ingebrigtsen. En partner å regne med! En partner å regne med! Fabrikk i Brandbu på Hadeland Sturla Ingebrigtsen Våre produkter Jethetter, takhatter Fortrengningsventiler Brannspjeld Spjeld, VAV Avtrekksventiler Ytterveggsrister, overstrømningsrister

Detaljer

Systemair brannspjeld

Systemair brannspjeld Systemair brannspjeld Brannklasse EI60S; EI90S og EI120S www.systemair.no Sirkulære og rektangulære brannspjeld Våre brannspjeld er utformet og sertifisert iht. EI-S. PK-I brannspjeld er beregnet for innfelling

Detaljer

RØYKDETEKTORER/BEVEGELSESDETEKTORER CO2-ROMFØLER

RØYKDETEKTORER/BEVEGELSESDETEKTORER CO2-ROMFØLER RØYKDETEKTORER/BEVEGELSESDETEKTORER CO2-ROMFØLER CO2-romføler...134 Røykdetektor for ventilasjonsanlegg...135 Kontrollenhet for røykdetektorer...13 Bevegelseskontroll...138 133 CO 2 -ROMFØLER CO 2 -romføleren

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Brannventilen kan leveres med microbrytere som indikerer åpen/lukket posisjon av ventilhodet.

Brannventilen kan leveres med microbrytere som indikerer åpen/lukket posisjon av ventilhodet. BRANNVENTIL EIS 60 BRANN SIKKERHET parametric libraries FUNKSJON BX-1H Brannventil er utviklet for bruk i alle typer bygninger hvor det er behov for separat avtrekk i egen brann celle. Brannventilen benyttes

Detaljer

Bruksområde BX-1H Brannventil er utviklet for montasje i enden på spirokanaler, eller som overstrømningsventiler i branncellebegrensende vegger.

Bruksområde BX-1H Brannventil er utviklet for montasje i enden på spirokanaler, eller som overstrømningsventiler i branncellebegrensende vegger. TILBEHØR BRANNSIKKERHET Tilbehør Automatisk brannventil: Bruksområde BX-1H Brannventil er utviklet for montasje i enden på spirokanaler, eller som overstrømningsventiler i branncellebegrensende vegger.

Detaljer

Icas Microsentral ucu tilpasset Universell utforming og TEK10

Icas Microsentral ucu tilpasset Universell utforming og TEK10 BRANNVARSLING Moderne Teknologi og Design Icas Microsentral ucu tilpasset Universell utforming og TEK0 for Bolig, Leiligheter og Blokker - Brukervennlig - Lokal kontroll i boenhet - Integrasjon mot: -

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

TROX Auranor. Vi har fokus på Brannsikring. Valg av brannsikringsstrategi og konsekvens for ventilasjonsanlegget.

TROX Auranor. Vi har fokus på Brannsikring. Valg av brannsikringsstrategi og konsekvens for ventilasjonsanlegget. TROX Auranor Valg av brannsikringsstrategi og konsekvens for ventilasjonsanlegget. De fleste brannskiller prosjekteres og utføres ulovlig! Vi har fokus på Brannsikring Brannsikringsstrategi Når man velger

Detaljer

Teknisk Datablad MicroSafe BSS-60

Teknisk Datablad MicroSafe BSS-60 MicroSafe BrannSpjeldSentral 60 kommer med høyoppløselig berøringsskjerm for styring og overvåking av opptil 60 motoriserte brann- eller røykspjeld og røykvarslere via BACnet eller Modbus. Tekniske Data

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Det eneste du ikke kan måle, er potensialet

Det eneste du ikke kan måle, er potensialet lindab vi forenkler byggingen Det eneste du ikke kan måle, er potensialet Oppdatert teknologi Lindab UltraLink Revolusjonerende teknologi for nøyaktig måling og regulering av luftstrøm uten økt trykkfall

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

500-IDx Systemdetektor med SIRENE

500-IDx Systemdetektor med SIRENE 500-IDx Systemdetektor med ENE Beskrivelse ICAS Model 500-Idx (x: O=optisk, I=ionisk, T=termisk) er en eksternt strømforsynt systemdetektor med digital signalbehandling. en har en uavhengig intern sirene

Detaljer

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BR - EI 120

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BR - EI 120 Brannspjeld Produktdokumentasjon Brannspjeld BR - EI 120 BRANNSPJELD Bestillings koder BR-EI120 / ED / BLF24-T / 100 / NP Generell informasjon BVS Brannspjeld type BR-EI120 er godkjent for montasje i brannvegger

Detaljer

Røyk- og brannspredning i ventilasjonsanlegg

Røyk- og brannspredning i ventilasjonsanlegg - et sikkert valg! Brannsikring av ventilasjonsanlegg - gamle vaner holder ikke dagens krav - Sturla Ingebrigtsen Røyk- og brannspredning i ventilasjonsanlegg Hvordan sikrer vi ventilasjonskanaler i dag

Detaljer

PK-I-R EI60S / EI90S / EI120S Sirkulært brann-/branngasspjeld & PK-I-S EI90S / EI120S Rektangulært brann-/branngasspjeld

PK-I-R EI60S / EI90S / EI120S Sirkulært brann-/branngasspjeld & PK-I-S EI90S / EI120S Rektangulært brann-/branngasspjeld PK-I-R EI60S / EI90S / EI120S Sirkulært brann-/branngasspjeld & PK-I-S EI90S / EI120S Rektangulært brann-/branngasspjeld NO Anvisning for installasjon, drift og vedlikehold PP28_NO 2011-08/SI 1 Systemair

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket

Brannvarslingsanlegg for landbruket Brannvarslingsanlegg for landbruket Installasjonsveiledning Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er for vanskelig for vanlige røykdetektorer.

Detaljer

UF600 UF600. Luftport for bruk med utblåsingåpning under gulvet i store industriporter/dører. For dører opptil (H x B): 6 x 12 m

UF600 UF600. Luftport for bruk med utblåsingåpning under gulvet i store industriporter/dører. For dører opptil (H x B): 6 x 12 m UF00 Luftport for bruk med utblåsingåpning under gulvet i store industriporter/dører For dører opptil (H x B): x m Vertikal montering Bruksområde UF00 skaper en svært effektiv luftsperre når luft med høy

Detaljer

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no)

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS DIFFERANSETRYKK- OG LUFTMENGDEGIVER TYPE PTH-DF-3202 Art.navn: TRYKKGIVER M/DISP. 0-2500 PA, PTH-3202 DF-CK Art.nr.: OJ 1394 El.nr.: - EAN kode: 5703502550893

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK10

Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK10 BRANNVARSLING Moderne Teknologi og Design Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK0 for Boliger, Barnehager, Omsorgsbygg, Overnattingssteder Intelligent og Enkelt - Automatiske funksjoner:

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

SIGMA Informasjon Montasje Versjon 0

SIGMA Informasjon Montasje Versjon 0 SIGMA Informasjon Montasje Versjon 0 Elotec AS 1 1 SIGMA 1.1 Antenner 1.1.1 Typer Det kan benyttes flere antennetyper avhengig av ønsket rekkevidde: Piskantenne (ca 15cm) for innendørs montasje ( standard

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Bosch-teknologi uten sidestykke forbedrer deteksjonen og reduserer

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Brannsikring. av ventilasjonssystemer

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Brannsikring. av ventilasjonssystemer Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon Brannsikring av ventilasjonssystemer 2 Plan- og Bygningsloven Plan- og Bygningsloven Gjennom Plan-

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS ALARM FOR OLJE-/BENSINUTSKILLER FOR EN ELLER TO FØLERE TYPE LAL-SRW Art.navn: LAL-SRW-MM-04, KVF - 198703 Art.nr.: OJ 5018 El.nr.: - EAN kode: 5703502410548 GENERELT

Detaljer

røykventilasjon Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Trondheim bydrift juni 2006

røykventilasjon Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Trondheim bydrift juni 2006 Detaljprosjektering av røykventilasjon Siviling. Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Røykventilasjon Røykventilasjon er et tiltak for å øke tilgjengelig rømningstid i bygninger

Detaljer

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glassull Askim Glassull Stjørdal Våtromsplater Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glavas samarbeidspartner på cellegummiisolasjon er Armacell Gmbh som produserer isolasjon over hele verden. De har

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS TRYKKGIVER, DIFFERANSETRYKK TYPE PTH-3202 Art.navn: TRYKKGIVER, U/DISPLAY 0-2500PA, PTH-3202-CK Art.nr.: OJ 1392 El.nr.: - EAN kode: 5703502550275 GENERELT PTH-3202

Detaljer

Exvent Pinion ET LITE, STILLE AGGREGAT FOR LEILIGHETER

Exvent Pinion ET LITE, STILLE AGGREGAT FOR LEILIGHETER Exvent Pinion ET LITE, STILLE AGGREGAT FOR LEILIGHETER Exvent Pinion Exvent Pinion er et svært stillegående aggregatet som er best egnet for bruk i leiligheter og andre mindre områder. Aggregatet gir mulighet

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

VOLUMREGULATORER FOR VENTILASJONSANLEGG

VOLUMREGULATORER FOR VENTILASJONSANLEGG MicroVAV VOLUMREGULATORER FOR VENTILASJONSANLEGG AV/PÅ 0-10V MP-BUS MODBUS LON KNX micro-matic.no Beskrivelse Tekniske data Prosjekteringstabell Monteringsanvisning Lyddata 04.07.16 LEVERES I SPIRODIAMETER

Detaljer

Styring og overvåking av VAV system

Styring og overvåking av VAV system Styring og overvåking av system Vellykket anlegg Vellykket anlegg Utforming av kanalnettet Plassering av spjeld og komponenter Vellykket anlegg Utforming av kanalnettet Plassering av spjeld og komponenter

Detaljer

Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler

Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler 3 20 30 Elvarme 5 modeller Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler Bruksområde Panther 20 30 er en serie kraftige og stillegående varmevifter for stasjonær bruk. De er beregnet

Detaljer

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER 1 Innhold - HVORFOR? - GAMMELT OG NYTT - OVERGANGEN - NY PROSJEKTERING - VENTILASJON I DRIFT UNDER BRANN - PRAKTISK LØSNING FRA GLAVA 2 Hvorfor skjer

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Luftporter ELiS B. Egenskaper. Dimensjoner JUSTERBARE LAMELLER RADIAL VIFTE BMS KONTROLL SYSTEM ENKEL KONSTRUKSJON

Luftporter ELiS B. Egenskaper. Dimensjoner JUSTERBARE LAMELLER RADIAL VIFTE BMS KONTROLL SYSTEM ENKEL KONSTRUKSJON Luftporter ELiS B Luftporter ELiS B Maks montasjehøyde [m] 3,5 Effekt avgivelse (2) [kw] 14,7 22,9 Luftmengde [m 3 /h] 22 66 Vekt [kg] 31,7 53,2 Farge hvit Deksel stål, plast, EPP (ekspandert polypropylen),

Detaljer

KUNNSKAP, KLIMA OG KULDE NYHET

KUNNSKAP, KLIMA OG KULDE NYHET KUNNSKAP, KLIMA OG KULDE Luftmengde 360-33840 m³/h Integrert automatikk Integrert Energisparing Enkel installering nye størrelser IV Produkt IV Produkt utvikler, produserer og selger miljøog energieffektive

Detaljer

Varmluftsvifter LEO FB

Varmluftsvifter LEO FB 0 Varmluftsvifter LEO Varmluftsvifter LEO Effekt avgivelse [kw] 1 82 Luftmengde [m 3 /h] 150 8500 Vekt [kg] 7,4 35,7 Farge grå Deksel ekspandert polypropylen Bruksområder: Industrihaller, lagerbygg, kjøpesentere,

Detaljer

Distribuert I/O, u-remote

Distribuert I/O, u-remote Distribuert I/O, u-remote fra Weidmüller DISTRIBUERT I/O, U-REMOTE fra Weidmüller Weidmüller u-remote, vårt mest innovative konsept for distribuert I/O med fokus på en rekke brukerfordeler: Enkel planlegging,

Detaljer

15 år. 20 år. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer. Raskt Enkelt Sikkert. Funksjonsgaranti.

15 år. 20 år. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer. Raskt Enkelt Sikkert. Funksjonsgaranti. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer Raskt Enkelt Sikkert Fargegaranti 15 år Funksjonsgaranti 20 år hvis installert på et Lindab-tak Hvorfor VILPE? Raskt Enkelt Sikkert

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Baderomsvifter Kanalvifter Varmeflyttere FOR ET SUNT INNEMILJØ Moderne og effektive baderomsvifter Flexit baderomsvifter - fjerner fukt og dårlig

Detaljer

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Brannsikring. av ventilasjonssystemer

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Brannsikring. av ventilasjonssystemer Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon Brannsikring av ventilasjonssystemer 2 Plan- og Bygningsloven Plan- og bygningsloven Gjennom Plan-

Detaljer

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning Innovativt system for nybygg og rehabilitering e² + e go Boligventilasjon med og e go i desentralt system varmegjenvinning 2 3 Prinsipp og System Ventilasjon

Detaljer

Boligkonferansen 2016

Boligkonferansen 2016 Boligkonferansen 2016 Hvordan løse de nye forskriftskravene til rørisolering Løsninger for termisk isolering av rør samt brannbeskyttelse av kanaler Verktøy for kalkulering Henrik Stene Produktsjef Teknisk

Detaljer

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE01, VE02, VE03, VE04. System nr Betjener Luftmengde

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

Luftporter for energieffektivitet og bedre komfort. Ny intelligent luftportserie PA-serien

Luftporter for energieffektivitet og bedre komfort. Ny intelligent luftportserie PA-serien PA Luftporter for energieffektivitet og bedre komfort Ny intelligent luftportserie PA-serien PA -luftporter én serie, flere muligheter Det skal være enkelt å velge Frico og det skal også være enkelt å

Detaljer

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon S3 Kryss L venstremodell: Art. nr. 14350 Nobb nr. 23376429 Falcon S3 Kryss R høyremodell: Art. nr. 14351 Nobb

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY 1 ASSA panikkbeslag SK1125 Panikkbeslag for utadslående dører. Kombineres med låskasser i 700- serien rømningslås for panikkbeslag med back-set 50 og 70 mm. Panikkbeslag

Detaljer

Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon

Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Tenker du på hvorfor du skal ventilere din boenhet? Det er i hovedsak to grunner til at vi må ventilere: 1. Tilføre ren frisk luft som

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Varmluftsvifte Panther 6-15 Effektive varmevifte for middels store lokaler.

Varmluftsvifte Panther 6-15 Effektive varmevifte for middels store lokaler. Varmluftsvifte 6-15 3 6 15 kw Elvarme 5 modeller Varmluftsvifte 6-15 Effektive varmevifte for middels store lokaler. Bruksområde 6-15 er en serie svært stillegående og effektive varmevifter for stasjonær

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Lanse Sikret PDU 2x6x16Amp

Lanse Sikret PDU 2x6x16Amp Lanse Sikret PDU 2x6x16Amp Lanse Sikret PDU 2x6x16Amp er en kraftig 19 fordeler for el kraft med topolet automatsikringer. PDUèn er konstruert for plassering i 19 dataskap og bygger 3U. Med Lanse Sikret

Detaljer