MicroSafe. Brannspjeld styring. micro-matic.no. UG3 røykdetektor. Safegard Global kontrollpanel for styring og overvåkning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MicroSafe. Brannspjeld styring. micro-matic.no. UG3 røykdetektor. Safegard Global kontrollpanel for styring og overvåkning"

Transkript

1 MicroSafe Brannspjeld styring UG3 røykdetektor Safegard Global kontrollpanel for styring og overvåkning micro-matic.no MicroSafe brannspjeld - EI60/90, EI 120 MARKEDETS BESTE SYSTEM FOR BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING

2 Komplett system 2 MICRO MATIC NORGE AS / BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING

3 MicroSafe brannspjeld Safegard Global styringssystem Et godt røyk- og brannvern kan redde menneskeliv og begrense skader på eiendom og løsøre til et absolutt minimum. Micro Matic leverer både brannspjeld og brannspjeldstyring med det anerkjente Safegard global styringssystemet som spydspissen innenfor intelligent brannspjeldkontroll- og overvåkning. I dette heftet kan du lese mer om produktene og systemet som gir deg markedets beste røyk- og brannsikkerhetssystem. Fagpersoner innen brannvernteknikk kjenner godt til alle farene forbundet med røyk som sprer seg i bygninger, selv om brannen er begrenset til et lite område. Et av de viktigste vernetiltakene er automatiske røyk- og brannspjeld tilknyttet HVAC-systemet. Ved nødstilfelle lukkes spjeldene umiddelbart, for å stenge røyk og ild inne og forhindre spredning gjennom kanalsystemet, eller de åpnes umiddelbart for å muliggjøre røykavsug. Micro Matic leverer spjeld med patentert design og optimal luftteknisk utforming. Alle spjeld er utstyrt med Belimo spjeldmotor og er CE-merket. Vi leverer både firkantede og sirkulære brannspjeld, i alle størrelser og i klasse EI 60/90 og EI 120. Ved å kombinere våre spjeld med Safegard Global-systemet får du en sikker og kostnadseffektiv røyk- og brannspjeldkontroll med busbasert kabling og enkel betjening. Sirkulære og firkantede brannspjeld i alle størrelser Brannklasse EI 60/90 og EI 120 PC-basert styringssystem for overvåkning og dokumentasjon Komplett system med busbasert kabling og enkel betjening Enkel integrasjon mot SD-anlegg, brannsentral og øvrige styringsstystemer BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING / MICRO-MATIC.NO 3

4 Avdeler brannsoner Reduserer spredning av røyk og ild Holder rømningsveier fri for røyk Gir brannmannskap mulighet for overstyring av systemet via branntablå Sørger for overtrykk og røykavsug ved kombinert bruk av spjeld og vifter Overvåker og styrer opptil 1024 røyk-/brannspjeld (større systemer leveres på forespørsel) Overtrykk Overtrykk Overtrykk Overtrykk Overtrykk Overtrykk 4 MICRO MATIC NORGE AS / BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING

5 Safegard Global PC-basert brannspjeldstyring Safegard Global-systemet representerer en ny generasjon kostnadseffektiv røyk- og brannspjeldkontroll, som også vil tilfredsstille kravene til dokumentert regelmessig testing av brannspjeld. Systemet er designet med tanke på brukeren, med enkel betjening og forenklet installasjon og idriftsettelse av røyk- og brannspjeld. Systemet bruker en solid innebygd PC med moderne teknologi for å oppnå optimal pålitelighet og har integrert UPS for å sikre stabil drift. Safegard Global-systemet består at et kontrollpanel, med innebygd modul for digitale inn- og utganger, og en kommunikasjonsmodul SFDI-M, som monteres ved alle brannspjeld for kommunikasjon med kontrollpanelet. Oversiktlig og brukervennlig system Automatisk dokumentasjon av drift og test Bussteknologi Touch skjerm Driftssikker Oppdatering av software uten at brannstrategien endres 230V driftsspenning for hele systemet Muligheter med systemet: Brannspjeld kombinert med Safegard Global kontrollpanel og kommunikasjonsmodul sørger for automatisk stengning av brannspjeld og igangsetting av programmert brannstrategi. Fritt programmerbar mht. antall brannsoner og aksjoner ved brann. Enkelt å endre brannstrategi - før, under eller etter levering. Kan brukes sammen med SD-anlegg for å stenge soner. Automatisk eller manuell testing av brannspjeld - også ett og ett spjeld mens ventilasjonsanlegget er i drift. Overvåker og lager rapporter over alle hendelser. Genererer tekstfi l av testrapport for dokumentasjon. Systemnummer og plassering legges inn i systemet. Enkel betjening og overvåking via 12 tommer touchskjerm. BMS (SD-anlegg) integrering via BACnet eller Modbus. Lokal 230V tilførsel sparer kabling og bruk av trafo. Buskabler legges i serie. Systemet kan bygges ut i etapper/utvides. Styring av røykluker, røykvifter og ventilasjonsanlegg. BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING / MICRO-MATIC.NO 5

6 Åpningsbilde Kontrollpanelet viser symbol for etasjer eller soner med beskrivende tekst og status. Grønt betyr at alt er ok, mens rødt betyr at det er feil på ett eller fl ere spjeld. I nedre del av vinduet vises alle hendelser i klartekst, som alarmer, feilmeldinger og overstyringer. Safegard Global kontrollpanel Safegard Global kontrollpanel består av en solid, innebygd PC med forhåndsprogrammert og brukervennlig programvare, 12-tommers touch skjerm, UPS (back-up strøm), digital inn-/utgangsmodul, nettverksmodul og rekkeklemmer for tilkobling. Kontrollpanelet kommuniserer med kommunikasjonsmoduler (SFDI-M), som monteres ved alle brannspjeldene, og sørger for intelligent kontroll og overvåking av anlegget. Innebygd PC med touchskjerm Leveres ferdigprogrammert med Safegard Globals programvare, som er meget brukervennlig med oversiktlige skjermbilder for visuell og rask informasjon. Programvaren lager rapporter over alle hendelser, og testrapporter kan hentes ut på tekstfi l for dokumentasjon. Programmet er fritt programmerbart mht. antall brannsoner og aksjoner, og det er enkelt å endre brannstrategien før, under eller etter installasjon. Programvaren kan oppdateres uten at brannstrategien endres. Den innebygde PC en er dedikert til én oppgave og har derfor ikke roterende harddisk og vifte. Sone/etasje Kontrollpanelet viser symbol for alle spjeld som er i gruppen med systemnummer. Holdes markør over et spjeld vises opplysninger om plassering, spjeldtype, spjeldmerke, busnummer osv. UPS (backup-strøm) Beskytter PC en mot spenningstopper på nettet og lynnedslag, samt at den automatisk kjører systemet ned ved strømbrudd, og opp igjen når strømmen kommer tilbake. Innebygd inn-/utgangsmodul (DI804-M) 8 digitale innganger og 4 digitale reléutganger. Kommuniser på egen bus mot sentralen. Modulens digitale innganger brukes til å ta imot signaler fra brannsentral, overstyringsbrytere fra brannmannspanel, røykmelder, manuelle meldere, SD-anlegg for sonestyring, eller andre signaler som skal brukes til styring av røyk- og brannspjeld. De digitale utgangene brukes til å styre røykgassvifter, branngardiner, ventilasjonsanlegg, dører, porter, signaler til SD-anlegg eller andre enheter som behøves. Modulen er normalt plassert i kontrollpanelet, men kan også plasseres ute i anlegget med egen buskabel. Kontrollpanelet leveres med én modul, men kan tilpasses med det antall moduler som er nødvendig i anlegget. Nettverksmodul Kommuniserer med SFDI-M (kommunikasjonsmodul for spjeldene) via en buskabel (maks lengde 1200 m). Kontrollpanelet kan ha opptil 8 nettverksutganger (buskabler) tilkoblet systemet. Hver nettverksutgang kan kommunisere med opptil 128 stk. SFDI-M moduler (røyk- og brannspjeld). Sone/etasje, overstyring Med kontrollpanelet kan du teste og overstyre alle spjeldene direkte ved å høyreklikke i vinduet eller individuelt på hvert enkelt spjeld. Valg: Åpne, Lukke, Normal posisjon og Feil posisjon. 6 MICRO MATIC NORGE AS / BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING

7 Belimo motor Belimo Sikkerhetstermostat Safegard Global kommunikasjonsmodul Safegard Global kontrollpanel mottar informasjonen fra kommunikasjonsmodulen SFDI-M, som er grensesnittet mellom røyk-/brannspjeldene og kontrollpanelet. Alle røyk-/brannspjeld som brukes sammen med Safegard Global-systemet må tilkobles en SFDI-M som styrer og overvåker hvert sitt spjeld i anlegget. Tilførsel spjeldmotor 230V Endebryter SFDI-M sørger for korrekt funksjon, overvåker spjeldets status og gir alarm på kontrollpanelet dersom det skulle forekomme lokalt strømbrudd eller feil posisjon på spjeldet iht. brannstrategien. Modulen har to digitale innganger som kan brukes i brannstrategien. SFDI-M leveres i både 230V og 24V utgave. Status LED L N F1 L N S6 S4 S2 S1 Tallmerkede ledninger På/Av LED Service LED Service PIN Enkel tilkobling Ledningene fra endebrytere er merket med nummer for enklere tilkobling. Ledning 1 skal på klemme S1, ledning 2 skal på klemme S2, ledning 4 skal på klemme S4 og ledning 6 skal på klemme S6. Ledning 3 og 5 er ikke i bruk. Driftsspenning 230V 1AT Nettverk inn Nettverk ut Funksjon / LED Funksjon / LED På/Av Service Åpen På Av Åpen På Lukket Av På Lukket På Arbeider Blink Blink Arbeider På Feil Feil På Blink Ping (adressere) Sakte Blink Ping (adressere) På Frakoblet På På På På Frakoblet På Lokaliser modulen SFDI-M Lokaliser modulen SFDI-M På Blink i 5 sek. BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING / MICRO-MATIC.NO 7

8 Lav vekt og enkel installasjon Kort huslengde og stålplatetykkelse på 1 mm gir lav vekt og enkel installasjon. Røyktett og holdbar forsegling Forseglingen er laget av høykvalitets gummi med lang holdbarhet og høy toleranse for fuktighet. Solid hus Massivt hus av én plate med sømsveis. Reduserer muligheten for lekkasjer. Redusert spjeldblad-bredde Eliminerer mulighet for kollisjon mellom spjeldblad og kanal. Spjeldoverføring på utsiden Gir lav luftmotstand og enkelt vedlikehold. Aerodynamisk Innsidekantene er designet i 45 vinkel som gir gode aerodynamiske egenskaper. PATENTERT. Kun 25 mm spjeldbladtykkelse (FD/FDC25) Redusert tykkelse på spjeldbladet gir lav luftmotstand og lav vekt. Røyktett gummilist plassert på ytterkant av spjeldbladet Gir både lav luftmotstand og røyktett forsegling. Utvendig gummipakning i begge ender Reduserer mulighet for lekkasjer mellom spjeld og kanal. Ekspanderende tetningslist Gir lav luftmotstand ved normal temperatur og ekspanderer ved høy temperatur. 8 MICRO MATIC NORGE AS / BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING

9 MicroSafe brannspjeld brannklasse EI 60/90 og EI 120 MicroSafe brannspjeld leveres i firkantet og sirkulær utforming, har patentert design og optimal luftteknisk utforming. Alle spjeldene er CE-merket og benytter spjeldmotor fra Belimo. Funksjon Brannspjeld benyttes for å forhindre spredning av røyk og ild gjennom ventilasjonskanaler. Spjeldene installeres der en ventilasjonskanal går gjennom to brannceller. Hvis temperaturen i kanalen når 72 C, lukkes spjeldet automatisk og hindrer spredning mellom branncellene i en garantert tidsperiode (opptil 60/90 eller 120 min). Styring av brannspjeld Spjeldene kan styres av et styringssystem som Safegard Global etter signal fra brannsentral/røykdetektor for å sikre høy brannsikkerhet. God kvalitet, enkel og sikker montering Brannspjeld fra Micro Matic er utviklet med fokus på brukervennlighet. Produktene leveres med klare installasjonsinstruksjoner og gode festeelementer som sikrer enkel og sikker montering. Bruk av standard betong, gips og isolasjon for installasjon av våre produkter gjør dem enkle å montere i henhold til brannmotstandsklassifi sering. Gode aerodynamiske egenskaper sikrer energieffektivitet og minimal støy fra luftstrømmen. Brannspjeld type FD og FDC er optimalisert for på den ene side å sikre lufttetthet i ventilasjonskanalen, og på den andre side å minimere trykkfallet forårsaket av bladet og andre elementer innvendig i brannspjeldet. Alle spjeldene kan monteres både i vegg og tak/gulv. Testet og godkjent for brannmotstand Alle våre brannspjeld er testet for brannmotstand. Brannmotstand indikerer hvor godt et bygningselement, i en bestemt tidsperiode, tåler brann og forhindrer at brannen sprer seg fra ett rom til et annet. Brannmotstandstesten avgjør brannspjeldets oppførsel når det utsettes for visse temperatur- og trykkforhold som kan detekteres i en fullt utviklet brann. Produktenes brannegenskaper er testet og godkjent for bestemte kombinasjoner med vegg- og tetningsmaterialer. Følg derfor monteringsanvisningen nøye for å få en brannsikker montering. Alle våre spjeld er klassifisert iht. EN Eksempel: EI 90 (ve, ho, i o) S (300 Pa) E = Integritet Spjeldets evne for å hindre spredning/lekkasje av ild eller varme gasser fra brannens side til den ueksponerte siden. I = Termisk isolasjon Spjeldets evne til å holde temperaturstigningen på ueksponert side under en bestemt verdi iht. EN (200 C), som garanterer at ueksponerte overfl ater ikke antennes. 90 = Tid Defi nerer antall minutter spjeldet oppfyller EI-kriteriene. Normale tidsangivelser er 60, 90, 120 eller 240 minutter. ve og ho = Vertikal eller horisontal montering Defi nerer hvordan spjeldene skal monteres for å tilfredsstille EI-kravene innenfor tidsangivelsen. Vertikal montering (vegg) og/eller horisontal montering (tak/gulv). (i-o), (o-i) eller (i o) Brannspjeldets evne til å oppfylle de overforstående EI-kriteriene innenfor tidsangivelsen hvis varme gasser eller ild kommer fra innsiden av seksjonen (i) til utsiden (o), i motsatt retning, eller i begge retninger. S (300pa) = Røyktetthet Forteller at røyk- og gasslekkasje forblir under fastsatte verdier (200 m3/h pr. 1m2 spjeldfl ate) innenfor tidsangivelsen (basert på et undertrykk på 300 Pa på ueksponert side). CE-merket Sertifi sering av produkter og produksjon i henhold til EN 15650:2010 har som mål å CE-merke brannspjeld. CE-merket omfatter teknisk informasjon i form av deklarerte verdier for testede kriterier knyttet til motstand mot brann, holdbarhet og aerodynamisk ytelse. Alle brannspjeld fra Micro Matic er CE-merkede, og sertifi sert i samsvar med (EU) nr. 305/ BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING / MICRO-MATIC.NO 9

10 SYSTEMSKJEMA / SAFEGARD GLOBAL, MICROSAFE BRANNSPJELD OG UG3 Lokal 230V Lokal 230V Lokal 230V BACnet IP Modbus RTU Lokal 230V Digitale innganger: Brannsentral SD-anlegg Sonestyring Branntablå Annet 10 Reléutganger: Ventilasjonsanlegg SD-anlegg Røyk- og brannvifter Branngardin Annet M I C R O M AT I C N O R G E A S / B R A N N S P J E L D O G B R A N N S P J E L D S T Y R I N G Buskabel Maks 128 spjeld pr. bus Maks 1024 spjeld pr. kontrollpanel Signalkabel Driftsspenning 230V

11 UG3 røykdetektor for ventilasjonskanaler Micro Matic har levert røykdetektorer for montering i ventilasjonskanaler i over 15 år. Produktet er videreutviklet og optimalisert gjennom mange år, og løsningen med venturirøret er patentert i Europa og USA. Detektoren som benyttes har en intelligent overvåkningskrets som kontinuerlig kontrollerer og justerer følsomheten for optimal funksjon gjennom hele produktets levetid. Når detektoren ikke lengre kan kompensere for miljøpåvirkningen, indikeres en servicealarm. UG3 kan leveres med festebrakett for spirokanal og testspray for funksjonskontroll. UG3 er utviklet for å måle røykgasser i ventilasjonskanaler. Den består av en røykdetektor og et adaptersystem som er spesiallaget for optimal luftstrøm gjennom røykdetektoren. Systemet oppfyller alle krav om god brannsikkerhet ved lufthastighet mellom 0,2 m/s og 20 m/s. UG3-A4O og UG3-A5O inneholder to røykalarmreléer og ett servicerelé. Man kan da benytte ett relé mot byggets brannsentral og ett relé mot Safegard. Servicereléet anbefales også tilknyttet Safegard for varsling. UG3 har en intelligent overvåkningskrets som kontinuerlig kontrollerer og justerer følsomheten for optimal funksjon under hele detektorens levetid. Detektoren funksjonstestes med testspray type DI UG3 leveres med et detektorrør på 60 cm. Lenger rør bestilles separat. Det anbefales at alle ventilasjonsanlegg sikres med røykdetektorer for å ivareta byggets sikkerhet. Forslag til funksjonsbeskrivelse Det plasseres én røykdetektor i avtrekkskanalen og én i tilluftskanalen. Ved røykdeteksjon i avtrekksluft overstyres vifter til maksimal luftmengde. Anlegget går på 1/1 hastighet helt til det detekteres røyk i tilluftskanalen. Da stoppes anlegget. Dermed unngås spredning av røyk i kanalsystemet samtidig som mest mulig røyk blir fjernet inne i bygget ved å la anlegget gå. (Ventilasjonen stoppes FØR røyk blir tilført bygget via tilluftskanaler.) UG3 Avkast UG3 Avtrekk Inntak Tilluft BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING / MICRO-MATIC.NO 11

12 PRODUKTTABELL / STYRINGSSYSTEMER OG RØYKDETEKTORER PRODUKT ART.NR. NAVN BESKRIVELSE BRANNSPJELDSTYRING SA1000 Safegard Gobal kontrollpanel Kontrollpanel med 12" touchskjerm, UPS og innebygd dedikert PC for overvåking og dokumentasjon. Kabinettmål (BxHxD): 500 x 500 x 210 mm (standard) 800 x 800 x 210 mm 800 x 1000 x 300 mm 800 x 1200 x 300 mm Maks belastning: 500W Farge: RAL 7035 Hengslet: Venstre 230V forsyning: Toppinngang, høyre side Nettverkskabel: Toppinngang, venstre side DI804-M-kabler: Toppinngang Beskyttelse: IP 20 (230V terminaler beskytter) Omgivelsetemperatur: Maks 30 C (i ventilert miljø) SA1020 DI804-M Digital inn- og utgangsmodul Modulen har 8 innganger og 4 reléutganger. Kontrollpanelet leveres normalt med én modul, men tilpasses til hvert enkelt anlegg. SA1010 SFDI-M Kommunikasjonsmodul. Grensesnitt mellom spjeld og kontrollpanel. 230Vac, 50/60 Hz. Krever 1 A sylindersikring. SA1011 SFDI-M Kommunikasjonsmodul. Grensesnitt mellom spjeld og kontrollpanel. 24Vac/dc. Kontakt 24V via en isolerende sikkerhetsomformer. Normal bruk: Spenning På = Åpent spjeld Spenning Av = Stengt spjeld (fjærutløsing) Utløsertid = 22 sek. Tilbakestillingstid = 60 sek. Strømforbruk = Maksimalt <15W RØYKDETEKTORER CA 1056 UG3-A5O Optisk røykdetektor for ventilasjonskanal. 230V Røykdetektoren har to innebygde alarmreléer og ett servicerelé. Røret er inkludert i produktet (lengde: 60). Lenger rør bestilles separat. CA 1055 UG3-A4O Optisk røykdetektor for ventilasjonskanal. 24V CA 1065 UG3-RØR Detektorrør for UG3 Detektorrør i aluminium, 150 cm. CA 1058 UG-MB Monteringsbrakett for UG3 Benyttes ved montering på spirokanal. DI 7003 Testspray for UG3 Benyttes for test/funksjonskontroll. Enklere styringssystemer kan leveres på forespørsel. 12 MICRO MATIC NORGE AS / BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING

13 MICROSAFE SIRKULÆRE SPJELD / PRODUKTTABELL SIRKULÆRE SPJELD ART.NR. NAVN BRANN- KLASSE VEGG (ve) BRANN- KLASSE GULV/TAK (ho) LENGDE INNVENDIG DIAMETER MOTOR 230 VOLT / 25 MM SPJELDBLAD KO 3000 MicroSafe FDC EI 60/90 EI mm 100 mm Belimo BLF230-T KO 3001 MicroSafe FDC EI 60/90 EI mm 125 mm Belimo BLF230-T KO 3002 MicroSafe FDC EI 60/90 EI mm 160 mm Belimo BLF230-T KO 3003 MicroSafe FDC EI 60/90 EI mm 200 mm Belimo BLF230-T KO 3004 MicroSafe FDC EI 60/90 EI mm 250 mm Belimo BLF230-T KO 3005 MicroSafe FDC EI 60/90 EI mm 315 mm Belimo BLF230-T 230 VOLT / 40 MM SPJELDBLAD KO 3020 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 100 mm Belimo BLF230-T KO 3021 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 125 mm Belimo BLF230-T KO 3022 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 160 mm Belimo BLF230-T KO 3023 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 200 mm Belimo BLF230-T KO 3024 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 250 mm Belimo BLF230-T KO 3025 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 315 mm Belimo BLF230-T KO 3026 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 400 mm Belimo BLF230-T KO 3027 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 500 mm Belimo BLF230-T KO 3028 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 630 mm Belimo BLF230-T 24 VOLT / 25 MM SPJELDBLAD KO 3010 MicroSafe FDC EI 60/90 EI mm 100 mm Belimo BLF24-T KO 3011 MicroSafe FDC EI 60/90 EI mm 125 mm Belimo BLF24-T KO 3012 MicroSafe FDC EI 60/90 EI mm 160 mm Belimo BLF24-T KO 3013 MicroSafe FDC EI 60/90 EI mm 200 mm Belimo BLF24-T KO 3014 MicroSafe FDC EI 60/90 EI mm 250 mm Belimo BLF24-T KO 3015 MicroSafe FDC EI 60/90 EI mm 315 mm Belimo BLF24-T 24 VOLT / 40 MM SPJELDBLAD KO 3030 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 100 mm Belimo BLF24-T KO 3031 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 125 mm Belimo BLF24-T KO 3032 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 160 mm Belimo BLF24-T KO 3033 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 200 mm Belimo BLF24-T KO 3034 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 250 mm Belimo BLF24-T KO 3035 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 315 mm Belimo BLF24-T KO 3036 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 400 mm Belimo BLF24-T KO 3037 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 500 mm Belimo BLF24-T KO 3038 MicroSafe FDC EI 120 EI mm 630 mm Belimo BLF24-T BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING / MICRO-MATIC.NO 13

14 PRODUKTTABELL / MICROSAFE FIRKANTSPJELD 230 VOLT / FD25 (25 MM SPJELDBLAD) / BRANNKLASSE: EI 60/90 B H KO KO4601 KO KO4603 KO4604 KO KO4606 KO4607 KO4608 KO KO4610 KO4611 KO4612 KO4613 KO KO4615 KO4616 KO4617 KO4618 KO4619 KO KO4621 KO4622 KO4623 KO4624 KO4625 KO4626 KO KO4628 KO4629 KO4630 KO4631 KO4632 KO4633 KO4634 KO KO4636 KO4637 KO4638 KO4639 KO4640 KO4641 KO4642 KO4643 KO KO4645 KO4646 KO4647 KO4648 KO4649 KO4650 KO4651 KO4652 KO KO4654 KO4655 KO4656 KO4657 KO4658 KO4659 KO4660 KO4661 KO KO4663 KO4664 KO4665 KO4666 KO4667 KO4668 KO4669 KO4670 KO KO4672 KO4673 KO4674 KO4675 KO4676 KO4677 KO4678 KO4679 KO VOLT / FD40 (40 MM SPJELDBLAD) / BRANNKLASSE: EI 120 B H KO KO4001 KO KO4003 KO4004 KO KO4006 KO4007 KO4008 KO KO4010 KO4011 KO4012 KO4013 KO KO4015 KO4016 KO4017 KO4018 KO4019 KO KO4021 KO4022 KO4023 KO4024 KO4025 KO4026 KO KO4028 KO4029 KO4030 KO4031 KO4032 KO4033 KO4034 KO KO4036 KO4037 KO4038 KO4039 KO4040 KO4041 KO4042 KO4043 KO KO4045 KO4046 KO4047 KO4048 KO4049 KO4050 KO4051 KO4052 KO4053 KO KO4055 KO4056 KO4057 KO4058 KO4059 KO4060 KO4061 KO4062 KO4063 KO4064 KO KO4066 KO4067 KO4068 KO4069 KO4070 KO4071 KO4072 KO4073 KO4074 KO4075 KO4076 KO KO4078 KO4079 KO4080 KO4081 KO4082 KO4083 KO4084 KO4085 KO4086 KO4087 KO4088 KO4089 KO KO4091 KO4092 KO4093 KO4094 KO4095 KO4096 KO4097 KO4098 KO4099 KO4100 KO4101 KO4102 KO KO4104 KO4105 KO4106 KO4107 KO4108 KO4109 KO4110 KO4111 KO4112 KO4113 KO4114 KO4115 KO KO4117 KO4118 KO4119 KO4120 KO4121 KO4122 KO4123 KO4124 KO4125 KO4126 KO4127 KO4128 KO KO4130 KO4131 KO4132 KO4133 KO4134 KO4135 KO4136 KO4137 KO4138 KO4139 KO4140 KO4141 KO KO4143 KO4144 KO4145 KO4146 KO4147 KO4148 KO4149 KO4150 KO4151 KO4152 KO4153 KO4154 KO KO4156 KO4157 KO4158 KO4159 KO4160 KO4161 KO4162 KO4163 KO4164 KO4165 KO4166 KO4167 KO KO4169 KO4170 KO4171 KO4172 KO4173 KO4174 KO4175 KO4176 KO4177 KO4178 KO4179 KO4180 KO KO4182 KO4183 KO4184 KO4185 KO4186 KO4187 KO4188 KO4189 KO4190 KO4191 KO4192 KO4193 KO KO4195 KO4196 KO4197 KO4198 KO4199 KO4200 KO4201 KO4202 KO4203 KO4204 KO4205 KO4206 KO KO4208 KO4209 KO4210 KO4211 KO4212 KO4213 KO4214 KO4215 KO4216 KO4217 KO4218 KO4219 KO KO4221 KO4222 KO4223 KO4224 KO4225 KO4226 KO4227 KO4228 KO4229 KO4230 KO4231 KO4232 KO KO4234 KO4235 KO4236 KO4237 KO4238 KO4239 KO4240 KO4241 KO4242 KO4243 KO4244 KO4245 KO KO4247 KO4248 KO4249 KO4250 KO4251 KO4252 KO4253 KO4254 KO4255 KO4256 KO4257 KO4258 KO KO4260 KO4261 KO4262 KO4263 KO4264 KO4265 KO4266 KO4267 KO4268 KO4269 KO4270 KO4271 KO4272 Motor hvitt felt: BF230-T Motor grått felt: BLF230-T Alle spjeldene er 350 mm lange. Redusert bredde på spjeldblad reduserer muligheten for kollisjon mellom spjeldblad og hus/kanal. Patentert design. 14 MICRO MATIC NORGE AS / BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING

15 MICROSAFE FIRKANTSPJELD / PRODUKTTABELL 24 VOLT / FD25 (25 MM SPJELDBLAD) / BRANNKLASSE: EI 60/90 B H KO KO4701 KO KO4703 KO4704 KO KO4706 KO4707 KO4708 KO KO4710 KO4711 KO4712 KO4713 KO KO4715 KO4716 KO4717 KO4718 KO4719 KO KO4721 KO4722 KO4723 KO4724 KO4725 KO4726 KO KO4728 KO4729 KO4730 KO4731 KO4732 KO4733 KO4734 KO KO4736 KO4737 KO4738 KO4739 KO4740 KO4741 KO4742 KO4743 KO KO4745 KO4746 KO4747 KO4748 KO4749 KO4750 KO4751 KO4752 KO KO4754 KO4755 KO4756 KO4757 KO4758 KO4759 KO4760 KO4761 KO KO4763 KO4764 KO4765 KO4766 KO4767 KO4768 KO4769 KO4770 KO KO4772 KO4773 KO4774 KO4775 KO4776 KO4777 KO4778 KO4779 KO VOLT / FD40 (40 MM SPJELDBLAD) / BRANNKLASSE: EI120 B H KO KO4301 KO KO4303 KO4304 KO KO4306 KO4307 KO4308 KO KO4310 KO4311 KO4312 KO4313 KO KO4315 KO4316 KO4317 KO4318 KO4319 KO KO4321 KO4322 KO4323 KO4324 KO4325 KO4326 KO KO4328 KO4329 KO4330 KO4331 KO4332 KO4333 KO4334 KO KO4336 KO4337 KO4338 KO4339 KO4340 KO4341 KO4342 KO4343 KO KO4345 KO4346 KO4347 KO4348 KO4349 KO4350 KO4351 KO4352 KO4353 KO KO4355 KO4356 KO4357 KO4358 KO4359 KO4360 KO4361 KO4362 KO4363 KO4364 KO KO4366 KO4367 KO4368 KO4369 KO4370 KO4371 KO4372 KO4373 KO4374 KO4375 KO4376 KO KO4378 KO4379 KO4380 KO4381 KO4382 KO4383 KO4384 KO4385 KO4386 KO4387 KO4388 KO4389 KO KO4391 KO4392 KO4393 KO4394 KO4395 KO4396 KO4397 KO4398 KO4399 KO4400 KO4401 KO4402 KO KO4404 KO4405 KO4406 KO4407 KO4408 KO4409 KO4410 KO4411 KO4412 KO4413 KO4414 KO4415 KO KO4417 KO4418 KO4419 KO4420 KO4421 KO4422 KO4423 KO4424 KO4425 KO4426 KO4427 KO4428 KO KO4430 KO4431 KO4432 KO4433 KO4434 KO4435 KO4436 KO4437 KO4438 KO4439 KO4440 KO4441 KO KO4443 KO4444 KO4445 KO4446 KO4447 KO4448 KO4449 KO4450 KO4451 KO4452 KO4453 KO4454 KO KO4456 KO4457 KO4458 KO4459 KO4460 KO4461 KO4462 KO4463 KO4464 KO4465 KO4466 KO4467 KO KO4469 KO4470 KO4471 KO4472 KO4473 KO4474 KO4475 KO4476 KO4477 KO4478 KO4479 KO4480 KO KO4482 KO4483 KO4484 KO4485 KO4486 KO4487 KO4488 KO4489 KO4490 KO4491 KO4492 KO4493 KO KO4495 KO4496 KO4497 KO4498 KO4499 KO4500 KO4501 KO4502 KO4503 KO4504 KO4505 KO4506 KO KO4508 KO4509 KO4510 KO4511 KO4512 KO4513 KO4514 KO4515 KO4516 KO4517 KO4518 KO4519 KO KO4521 KO4522 KO4523 KO4524 KO4525 KO4526 KO4527 KO4528 KO4529 KO4530 KO4531 KO4532 KO KO4534 KO4535 KO4536 KO4537 KO4538 KO4539 KO4540 KO4541 KO4542 KO4543 KO4544 KO4545 KO KO4547 KO4548 KO4549 KO4550 KO4551 KO4552 KO4553 KO4554 KO4555 KO4556 KO4557 KO4558 KO KO4560 KO4561 KO4562 KO4563 KO4564 KO4565 KO4566 KO4567 KO4568 KO4569 KO4570 KO4571 KO4572 Motor hvitt felt: BF24-T Motor grått felt: BLF24-T Alle spjeldene er 350 mm lange. Redusert bredde på spjeldblad reduserer muligheten for kollisjon mellom spjeldblad og hus/kanal. Patentert design. BRANNSPJELD OG BRANNSPJELDSTYRING / MICRO-MATIC.NO 15

16 MicroSafe brannspjeld styring BRMM / 1014-V1/TMH Micro Matic Norge AS har levert røykdetektorer for ventilasjonsanlegg i over 15 år. Nå leverer vi også brannspjeld og komplett styringssystem for økt røyk- og brannsikkerhet. Vi samarbeider med rådgivere, entreprenører og tiltakshavere. Ta kontakt med vår HVAC-avdeling for optimale løsninger tilpasset dine anlegg. Safegard Global styringssystem Ved valg av Safegard Global styringssystem tilbyr Micro Matic en omfattende oppfølging i forbindelse med prosjektering, levering, programmering og igangkjøring. Kundeservice Micro Matic leverer kvalitetsprodukter til elektro- og HVACmarkedet. Vårt kundesenter innehar høy kompetanse, og bistår gjerne med alt fra produktvalg til teknisk support. HVAC-avdelingen: Torkild Bøe Leder HVAC Mob: Deltagelse på avklaringsmøte med brannkonsulent/riv ved behov. Detaljprosjektering av kontrollpanel for hvert enkelt prosjekt. Levering av nødvendig systemskjema og EL-skjema til RIE/elektriker. Programmering av kontrollpanel iht. brannstrategi fra brannkonsulent. Opplæring av servicepersonale eller deltagelse ved igangkjøring. Deltagelse ved funksjonskontroll av anlegget ved behov. Brukeropplæring av systemet. Tor Egil Strandos Produktsjef HVAC Mob: Per Lian Kam HVAC Mob: Stian Wrålsen Salgsingeniør HVAC Mob: Frode Ryen Salgsingeniør HVAC Mob: micro-matic.no Micro Matic Norge AS Nye Vakåsvei 28, Postboks 264, 1379 Nesbru Telefon / Kundesenter: / MILJØMERKET 241 Trykkeri 875

Produktkatalog. Brannalarm. Talevarsling. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Talevarsling. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Talevarsling Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - nordisk elektronisk versjon februar 203 Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - Svensk elektronisk version Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer 2 Spesialdetektorer 3 Aspirasjonsdetektorer

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - nordisk versjon nov 204 Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer 2 Spesialdeteksjon 3 Aspirasjon

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG PA 5601 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG Godkjent dato: 2012-05-25 DocuLive nr: 200300705-13 Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Dokumentansvarlig: FE Side 1 av 13 PA 5601 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ENØK. Grorud og Lodalen

ENØK. Grorud og Lodalen ENØK Grorud og Lodalen Innledning I forbindelse med gjennomgangen av Grorud verksted og Lodalen, så har hovedfokuset til Schneider Electric vært å avdekke muligheter for forbedringer av eksisterende anlegg,

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

1.10.2013. Exvent eair. Installasjonsinstruksjoner NOR

1.10.2013. Exvent eair. Installasjonsinstruksjoner NOR 1.10.2013 Exvent eair NOR Installasjonsinstruksjoner Innhold Les meg først...4 Advarsler...4 Generelt...4 Elektrisk...4 Terminologi...4 Før du installerer enheten...5 Velge installasjonssted...5 Plaza,

Detaljer

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG BO SMARTERE micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG Den tradisjonelle elektroinstallasjonen er på vei ut til fordel for den nye standarden KNX smarthus.

Detaljer

Delta OP. Brukerhåndbok. Betjeningspanel. Brannalarmsystem

Delta OP. Brukerhåndbok. Betjeningspanel. Brannalarmsystem Delta OP Brukerhåndbok Betjeningspanel Brannalarmsystem 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Novar AS. Uten skriftlig tillatelse fra Novar AS er det ulovlig

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

Produktdokumentasjon Branngardin/Røykgardin

Produktdokumentasjon Branngardin/Røykgardin Branngardiner Produktdokumentasjon Branngardin/Røykgardin Flammatex Branngardin E60/EW60 Flammatex Branngardin E120/EW60 Flammatex Branngardin EI60/EI120* Flammatex Røykgardin Funksjonsbeskrivelse / bruksområder

Detaljer

Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG

Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Automatiseringsanlegg Fylke dato: 31.03.2009 Filnavn: Ver164.doc FEF dato: Side 1 av 39 Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG Side: 2 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

Regler for automatiske brannalarmanlegg

Regler for automatiske brannalarmanlegg Regler for automatiske brannalarmanlegg Gjelder fra 1. september 2007 Erstatter regelverk av 1986 3. utgave, gjelder fra 1. juli 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 0 FORORD

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Produktdatablad Hurtigport Albany HS8010P. ASSA ABLOY Entrance Systems

Produktdatablad Hurtigport Albany HS8010P. ASSA ABLOY Entrance Systems ASSA ABLOY Entrance Systems Kunngjøring vedrørende copyright og ansvarsbegrensning Selv om innholdet i dette dokumentet er utarbeidet med størst mulig nøyaktighet, kan ikke ASSA ABLOY Entrance Systems

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

IQ8Quad branndeteksjon og varsling

IQ8Quad branndeteksjon og varsling IQ8Quad branndeteksjon og varsling IQ8Quad med Delta systemet n Sikkerhet og teknologi hånd i hånd n Fire funksjoner; én enhet: detektor, summer, blitslys og talevarsling n Trådbundet og trådløst IQ8Quad

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Pax hjelper hjemmet ditt til å puste. Vifter Tilluftsventiler Ventilation med varmegjenvinning

Pax hjelper hjemmet ditt til å puste. Vifter Tilluftsventiler Ventilation med varmegjenvinning Pax hjelper hjemmet ditt til å puste Vifter Tilluftsventiler Ventilation med varmegjenvinning Pax hjelper hjemmet ditt til å puste På et viktig punkt er du og ditt hus ganske like hverandre, dere trenger

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som helst måte

Detaljer

Bewator Entro Installasjonsmanual

Bewator Entro Installasjonsmanual Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder

Detaljer

AUTOMATISERINGSFAGET. Programmerbare systemer 1

AUTOMATISERINGSFAGET. Programmerbare systemer 1 AUTOMATISERINGSFAGET Programmerbare systemer 1 Sist revidert: 24.07.2014 KURSMODUL "PROGRAMMERBARE SYSTEMER 1" Kursmodulen inngår i følgende av Industriskolens kurs: Automatiseringsfaget Kursmodulen har

Detaljer

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning Muligheter: GSM FIXI SMS Monteringsanvisning Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Mulighet for termostatfunksjon, begge releer.

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Kravspesifikasjon 2009 S T Y R I N G T E K N I S K E A N L E G G

Kravspesifikasjon 2009 S T Y R I N G T E K N I S K E A N L E G G Kravspesifikasjon 2009 S T Y R I N G T E K N I S K E A N L E G G Kravspesifikasjon 2009 INNHOLD A Orientering... 3 A1 Hensikt med bøkene... 3 A2 Visjon og mål med bøkene... 4 A3 Brukere av bøkene... 5

Detaljer