Studentboligene. Kartlegging, oppfølging og dokumentasjon av en. a Oslo 29 oktober 2009 Jonn Eggerud Sjef Kvalitet, sikkerhet, teknikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentboligene. Kartlegging, oppfølging og dokumentasjon av en. a Oslo 29 oktober 2009 Jonn Eggerud Sjef Kvalitet, sikkerhet, teknikk"

Transkript

1 Studentboligene Kartlegging, oppfølging og dokumentasjon av en Operasjonell e Risiko og Sårbarhetsanalyse. a Oslo 29 oktober 2009 Jonn Eggerud Sjef Kvalitet, sikkerhet, teknikk

2 Studentsamskipnaden i Oslo- Rammevilkår En studentsamskipnad har til oppgave å ta seg av interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested Samskipnadslovens 4: Utdanningsinstitusjonen har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø Opprettet ved egen lov i selvstendig rettssubjekt og er et særlovsselskap sse s SiOs visjon Vi skal gjøre det enkelt og utviklende å være student i Vi skal gjøre det enkelt og utviklende å være student i Oslo

3 Studentboligenes visjon Vi skal ha det mest attraktive bo- tilbudet t for studenter t ved læresteder tilknyttet SiO studentboliger Pr juni 2009 har SiO 5939 utleieenheter på 13 studenthus og studentbyer i Oslo. Vi har 2 hovedkategorier av boliger; hybler og leiligheter. Bjølsen studentby byggeår 2002/2003 Bjølsen studentby, byggeår 2002/2003, 1062 utleieenheter Fagtidskriftet Byggeindustrien kåret Bjølsen Studentby til Årets bygg i 2004.

4 Grünerløkka studenthus - Siloen, byggeår 2001, 225 utleieenheter. Fikk Oslo kommunes pris for god by-arkitektur i 2002 Fra De eldste husene i Sogn studentby var deltagerlandsby under OL i Oslo i 1952, og siden tatt i bruk som studentboliger Sogn studentby. Byggeår , 1377 utleieenheter, 132 familieleiligheter

5 Kringsjå studentby, byggeår utleieenheter og er SiOs største studentby Fjellbirkeland studentby, byggeår 1990, 462 utleieenheter, 8 enkeltstående hus Bjerke studenthus, byggeår Pilestredet 1973, 259 utleienheter studenthus,, byggeår 1979, 133 utleieenheter Tullinløkka Studenthus, byggeår 1935, studentboliger fra 1997, 103 utleieenheter

6 Vestgrensa studentby, byggeår 1999, 235 utleieenheter Ullevål Studentby, byggeår 1952, studentboliger fra utleieenheter Enerhaugen Studenthus, byggeår familieleiligheter Pilestredet Park studenthus, byggeår 2006, 129 utleieenheter Det byøkologiske prosjektet Pilestredet Park, som Pilestredet Park studenthus er en del av, fikk Statens Byggeskikkpris i 2007

7 Studenterhuset Schultz' gate Ligger på Majorstua i Oslo og er et av de eldste studenthus th i landet. Byggeår Huset har 52 utleieenheter t OROS Hva er en OROS? - Et verktøy for kartlegging g og analyse a av virksomhetens risiko og sårbarhetsområder. - OROS ble gjennomført i godt samarbeid med de ansatte i Studentboligene (SB). - Analysen ble lagt til grunn for SB sitt videre arbeid med risikoområder og dimensjonering av beredskapsorganisasjon og planverket for dette.

8 Fremgangsmåte - SB valgte å fokusere på de områder som eget personell e anså som potensielle e e risikoområder relatert til virksomhetens drift. - Kartlegging g av risikoområder ble gjennomført ved at arbeidsgrupper sammensatt på tvers av avdelinger og funksjoner jobbet fram en grovanalyse. GROVANALYSE - Grovanalysen tok sikte på å identifisere forskjellige analyseobjekter og potensielle uønskede hendelser - Grovanalysen resulterte i grupper av av objekter eller hendelser med tilnærmet likt risiko- potensiale. - Eksempel analyseobjekter: Lavblokker, høyblokker, utleielokaler, fyrrom tavlerom, heiser, verksteder - Eksempel potensielle uønskede hendelser: Branntilløp, brann, dødsfall, drap, ran, seksuelle overgrep, trusler, strømbrudd, teknisk svikt.

9 Hendelsesgruppering - Etter idedugnaden og grovanalysen ble potensielle e e hendelser samlet i grupper. - Følgende grupperinger ble valgt: Branntilløp (tilløp av mindre branner som ikke kan slukkes av eget personell) Brann (større) Vold og trusler (seksuelle overgrep, rasisme, ran, fysisk vold, Medisinske tilfeller (skade på personell, ulykker etc.) Dødsfall (drap, selvdrap, akutte dødsfall) Teknisk svikt (strømbrudd, heiser, maskiner, fyrrom, fjernvarme) Konsekvenser, sannsynlighet og vurderinger - Risikobegrepet: Et uttrykk for en antagelse om hvor stor sannsynlighet det er for at en hendelse skal inntreffe og hvilke konsekvenser denne har for virksomheten. Risiko- sannsynlighet konsekvens. Sannsynlighet ble vurdert ut fra følgende kriterier: Lite sannsynlig (sjeldnere enn hvert 10 år), mindre sannsynlig, sannsynlig, meget sannsynlig og svært sannsynlig at hendelsen skal inntreffe (10 hendelser pr. år eller oftere).

10 Konsekvenser, sannsynlighet og vurderinger Konsekvensvurderinger: Konsekvenser ved uønskede hendelser ble definert på følgende måte: (både eget personell og leietakere) - Ufarlig (ikke personskade) -Farlig g( (mindre personskade) - Kritisk (betydelig personskade) - Meget kritisk (død eller varig men) - Katastrofalt (mer enn 3 døde) Konsekvensene ble vurdert opp mot: - Eget personell og SB sine leietakere - Miljøkonsekvenser - Materielle verdier, økonomisk tap eller omdømme. RESULTATER AV OROS I STUDENTBOLIGENE Risikovurdering ved uønskede hendelser: - Risiko for uønskede hendelser med eget personell svært lave. (virksomhetens egenart) - Risiko for uønskede hendelser mot miljø er svært lave. (virksomhetens egenart) - Risiko for uønskede hendelser for leietakere er større (BRANNTILLØP OG BRANN)

11 KONKLUSJONER Konklusjoner Basert på gjennomført OROS fremkom følgende konklusjoner kl : Hovedutfordringen i forbindelse med 2. linje beredskap vil være informasjon, personell- håndtering og logistikk ute på hendelsesstedet. I forbindelse med evakuering vil det være et stort antall personer å ivareta på kort sikt. I forbindelse med at hele bygninger kan bli ubeboelige vil det kunne være et stort antall personer som er uten bolig. ANBEFALINGER ANBEFALINGER Basert på analysen a og de opplysninger som fremkom under arbeidet ble følgende iverksatt: Etablerte prosedyrer, rutiner og kompetanse for å redusere risiko for personskader på eget personell og leietakere der risiko er høyest. Etablerte en 1 og 2 linje beredskap med eget personell. Dvs. en beredskapsorganisasjon.

12 Veien videre Etablerte en beredskapsledelse med 1 og 2 linje beredskap. eds Startet arbeidet med den uønskede hendelsen som det med størst sannsynlighet vil inntreffe i SB BRANNTILLØP OG BRANN 1.Brannforbyggende arbeid 2.Branndokumentasjon 3.Evne til å håndtere en brann i en boligblokk 1. BRANNFOREBYGGENE ARBEID Gjennomgang av rutiner for sjekk av rømningsveier, egenkontroll av branntekniske anlegg Gjennomgang av avtaler med serviceleverandører på bl.a brannalarmsentraler, slukkemidler og ledelys. l Kontaktet OBRE for et tettere samarbeid. Ansatte HMS Ingeniør med hovedfokus brann Iverksatte opplæring og kursing av egne ansatte, slukkekurs, livreddende førstehjelp, varme arbeider, gjennomgang med leverandører på brannsentraler etc. Klar definisjon av brannansvarlig og brannkoordinatorer rollene og deres oppgaver og plikter. Kontroll og eventuell supplering av slukkeutstyr etter behov. Definering av serietiltak innenfor brann med påfølgende avviksrapportering. Tuning av brannalarmanlegg for uønskede alarmer. Safty at Home ved innflytting.

13 2. BRANNDOKUMENTASJON SB har startet med å etablere en Brannbok på web. Redefinering i av OBRE sin Innsatsplan på samtlige studentbyer tb og hus. Rapportering og avviksbehandling av avvik som genereres fra serietiltak knyttet til brannforebyggende tiltak. Gjennomgang med OBRE: - En kontaktperson. - Gjennomgang av nøkkelsafer. - Utarbeidelse av Innsatsplaner - Definisjon av møteplasser ved evakuering - Særskilte brannobjekt. - Kvalitetssikring av brannbok på web - Oppfølging og samarbeid på unødige brannalarmer - Generell bistand og spørsmålsavklaringer. 3. Evnen til å håndtere en brann i en boligblokk Beredskapsplan med definerte roller i 1 og 2 linje beredskap. Varslingsplan ved hendelser. Fullskala og Tabel Top øvelser hver annet år. Vi skal klare å ta vare på leietakere, sikre verdier, håndtere pårørende og sikre omdømme ved riktig pressehåndtering Vi skal gjøre alt vi kan for å ivareta sikkerhet. Dette har alltid første prioritet.

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Håndbok i krise- og beredskapsledelse

Håndbok i krise- og beredskapsledelse Håndbok i krise- og beredskapsledelse 2 «En organisasjons fremtid ligger sjelden i å gjøre dagens operasjoner bedre. Oftest ligger veien til suksess i å gjøre nye og annerledes ting» (Frank Henriksen)

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring Forsikringsdagene 2014 Risiko og ansvar relatert til forsikring Olav Kjærland Risikoingeniør/Underwriter - KLP Skadeforsikring Bygningsingeniør/Branningeniør Siste 15 år i Forsikring Brannsjef i interkommunalt

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID 2 1. Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget 1.3 Brannverntekniske opplysninger

Detaljer

Risikoanalyse. Industrivern. Felles overordnet risikoanalyse for Industrivernberedskapen med dimensjonerende hendelser MO INDUSTRIPARK.

Risikoanalyse. Industrivern. Felles overordnet risikoanalyse for Industrivernberedskapen med dimensjonerende hendelser MO INDUSTRIPARK. Side 1 av 28 Risikoanalyse 2015 Industrivern Felles overordnet risikoanalyse for Industrivernberedskapen med dimensjonerende hendelser MO INDUSTRIPARK Postboks 500 Telefax: 75 13 68 28 Beskrivelse av fremgangsmåte

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Rev.00/14

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Rev.00/14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rev.00/14 Side 2 av 73 Tittel for Fosen brann- og redningstjeneste IKS Oppsummering Rapporten beskriver den risiko- og sårbarhet som foreligger i Fosen brann- og redningstjeneste

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen.

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. RANDABERG KOMMUNE ROS-ANALYSE OKTOBER 01 ROS-ANALYSE Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. Randaberg kommune Tungindustri i Mekjarvikområdet (Foto: Ove Tennfjord) ROS-analyse Randaberg

Detaljer

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan...

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget....3 1.3 Brannverntekniske opplysninger om bygget....3 1.4 Etasjenes

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 BEREDSKAPSPLAN Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 Del 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

FFI Forsvarets ARBEIDSNOTAT 2. Ingrid Bouwer Utne, Per Hokstad, Jørn Vatn SAMMENDRAG. DECRIS Sammendrag ROS analyser

FFI Forsvarets ARBEIDSNOTAT 2. Ingrid Bouwer Utne, Per Hokstad, Jørn Vatn SAMMENDRAG. DECRIS Sammendrag ROS analyser TITTEL ARBEIDSNOTAT 2 FFI Forsvarets Forskningsinstitutt DECRIS Sammendrag ROS analyser FORFATTERE Ingrid Bouwer Utne, Per Hokstad, Jørn Vatn SAMMENDRAG Dette notatet oppsummerer ROS analyser for Oslo

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1 1 Innledning 3 1.1 Hjemmelsgrunnlag 3 1.2 Bakgrunn for ROS-analysen 3 1.3 Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode 5 3.1 Definisjoner

Detaljer

Security I Safety I Crisis Management I HSE Services

Security I Safety I Crisis Management I HSE Services Security I Safety I Crisis Management I HSE Services Oslo I Bergen I Trondheim I Stavanger Risikoanalyse 2014 Sikkerhet og beredskap Tribe Hotels 2 Risikoanalyse Tribe Hotels Innholdsfortegnelse Oppsummering

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

KORT OM SIO OG MILJØ 2013

KORT OM SIO OG MILJØ 2013 1 INNHOLD Innhold... 2 Kort om SiO og miljø 2013... 3 Energi... 4 SiO Bolig... 4 SiO for øvrig... 5 Avfall... 6 Husholdningsavfall... 6 Næringsavfall... 6 Drifts- og byggavfall... 6 Innkjøp... 8 Transport...

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID. Mariknotten AS. Næringsbygg på tot. 4600 m 2

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID. Mariknotten AS. Næringsbygg på tot. 4600 m 2 ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID Mariknotten AS Næringsbygg på tot. 4600 m 2 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske

Detaljer

Risikovurdering Beredskap Kalnes

Risikovurdering Beredskap Kalnes 1 /13 Risikovurdering Beredskap Kalnes Navn Utarbeidet av: Godkjent av Dato Risikovurdering Beredskap Vigdis Velgaard Adm. dir Just Ebbesen 02.12.2013 Kalnes Lene Merete Osvik Revison Versjon 2.1 Velgaard/Osvik

Detaljer

HMS-regnskap for 2014

HMS-regnskap for 2014 HMS-regnskap for 24 HMS- og miljøpolitikk I har HMS øverste prioritet sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn. HMS-politikken gjelder for all -relatert virksomhet i inn- og utland.

Detaljer

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15)

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) 1 Innledning I sivilbeskyttelsesloven er kommunene pålagt en generell beredskapsplikt. Som grunnlag for dette sier lovens

Detaljer

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Beskrivelse av analyseobjekt Hendelser

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer