Bærum kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus. Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærum kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Bærum kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus Årsrapport 2014

2 Innhold 1.0 Personer som var engasjert i UHT 2014: Pådriverrollen i Akershus Faglige nettverk for helse- og omsorgstjenesten i kommunene i Akershus: Demensnettverk: Nettverk for lindrende omsorg: Nettverk for ledere: Besluttet utsatt og p Nettverk for psykisk helse: Informasjon og formidling Regionale nettverk Nettverk for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester(usht Regionalt nettverk for Kunnskapsbasert praksis i Oslo og Akershus Deltagelse i arbeidsgrupper eller råd ledet av andre Fag- og tjenesteutvikling: Kunnskapsbasert praksis Samhandlingsarena for ledere i Bærum kommune og Vestre Viken HF Bærum sykehus Ferdig rehabilitert men ikke ferdig Modellutvikling av et nytt forebyggende og rehabiliterende tiltak for eldre i Helse og omsorgstjenesten Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) Kompetanseutvikling hos ansatte Etikk: «La etikken blomstre i Akershus» Kompetanseutvikling i lindrende omsorg i barnebolig Kompetanseutvikling i lindrende omsorg i helse og omsorgstjenesten Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester i Akershus Læringsnettverk i forbedringsarbeid i sykehjem og hjemmetjenester i Akershus: ALERT når det virkelig gjelder Fagdag før ferien

3 6 Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter Videreutvikling av samarbeidet med høgskolene Samarbeidsprosjekter mellom tjenestesteder og høgskolene i Tilrettelegger for forskning og utvikling

4 1.0 Personer som var engasjert i UHT 2014: Berit Skjerve, leder 100% stilling Kristin Skutle, spesialrådgiver Helse og sosial 50 % stilling Kari Kongshavn, spesialrådgiver Pleie og omsorg 10% stilling Berit Adelaide Myrvold, prosjektleder 20% stilling, fra august ut året 50% Gunhild Nesset, prosjektleder 100% stilling t.o.m. februar. Aurora Nordnes, informasjonskonsulent 10% stilling t.o.m. september Solrun Elvik Apotek 1, konsulent timeavtale. Faglederteam, 2014: Det har vært fire møter i løpet av 2014 Bovild Tjønn, kommunalsjef for Pleie og omsorg, leder Rigmor Rytter Axelsen, tjenesteleder, for kommunalsjef Helse og sosial Anne Margrethe Lindseth, kommunalsjef, Barne- og ungdomstjenester Berit Skjerve, leder UHT Referansegruppe, 2014: Det har vært seks møter i referansegruppen. Anne Kari Randem, avdelingsleder, distrikt Bekkestua Ingrid Soltvedt, faglig rådgiver i Rud/Vøyenenga (miljøarbeidertjenesten) Hege Kamilla Rysstad, tjenesteleder, miljøarbeidertjenesten Brita Holmen, tjenesteleder, Rus- og psykososial oppfølgingstjeneste Trine Arvidsen, avdelingsleder, Opptrening og rehabilitering Inger Andresen, spesialrådgiver, Barnebolig/avlastning Gunhild Nesset, prosjektleder, Opptrening og rehabilitering Kristin Skutle, spesialrådgiver, Helse og sosial Kari Kongshavn, faglig rådgiver, Pleie og omsorg Berit Skjerve, leder UHT Fag- og samarbeidsråd: Det har vært ett møte i Det ble besluttet å avvikle fag og samarbeidsråd i nåværende form. Det opprettes felles fag- og samarbeidsråd for utviklingssenter og sykehjem og hjemmetjenster i Akershus. Dette gjennomføres i

5 Medlemmer 2014: Leder: Bovild Tjønn, kommunalsjef, Pleie og omsorg Sekretær: Berit Skjerve, leder UHT Kari Evang og Unni Henriksbø, Høgskolen i Oslo og Akershus Solrunn Fjalset, Høyskolen Diakonova Elisabeth Rud Rønning, Diakonhjemmet høgskole Kirsti Skovdal, Høgskolen i Buskerud Kristin Fragell Lillevold, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Berit Flønes, Vestreviken HF, Bærum sykehus Maren Sogstad, Senter for omsorgsforskning Øst, Gjøvik Helge Bostad, brukerrepresentant fra Eldrerådet i Bærum kommune Audny Fjæra, hovedtillitsvalgt, Norsk Sykepleieforbund Kari Anette Os, FoU leder for Utviklingssenter for sykehjem i Akershus, Lørenskog sykehjem. 2.0 Pådriverrollen i Akershus 2.1 Faglige nettverk for helse- og omsorgstjenesten i kommunene i Akershus: Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester har etablert nettverk for å styrke kunnskap og kvalitet i helse og omsorgstjenesten innen satsningsområder i Omsorgsplanen Demensnettverk: Demensnettverket i Akershus skal være en arena for kompetanseheving, fagutvikling, erfaringsutveksling og etisk refleksjon innenfor demensomsorgen i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Deltakere i 2014: Representanter fra demenskoordinatorer/demensteam fra kommunene i Akershus, helseforetakene Ahus og VestreViken, Høgskolen i Oslo og Akershus, Nasjonalt Kompteansesenter for Aldring og helse samt Kommunensektorens organisasjon (KS) En arbeidsgruppe har ansvar for planlegging og gjennomføring av nettverkssamlingene 29.april 2014, Tema: Pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A: - fylkesmannens rolle og erfaringer, samtykkekompetanse (juridiske rammer), Vergemålsloven, Vurdering av samtykkekompetanse. Etisk refleksjon av case ved veileder fra KS 5

6 Antall deltakere: 29 personer fra 15kommuner, 16.oktober 2014, Tema: Tidlig og sikker diagnostisering av Alzheimer Innspill til ny Demensplan 2020 Etikkteateret Torbjørn og etisk refleksjon Antall deltakere: 36 personer fra 15 kommuner Nettverk for lindrende omsorg: Besluttet utsatt og planlegges etablert som et tiltak i prosjekt «Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling» fase en. Prosjektstart januar se ptk Nettverk for ledere: Besluttet utsatt og planlegges i forbindelse med konferanse for ledere i Oslo og Akershus september Nettverk for psykisk helse: Målsetting: Nettverket har fokus på kunnskapsformidling, erfaringsoverføring og samarbeid i praksis. Det er en arena for dialog og samhandling om psykiskhelsearbeid. Tema for samlingene skal angå alle kommuner i fylket, være aktuelle og ta høyde for lokale forhold. Nettverket skal være en kilde til inspirasjon for fagfolk og ledere i deres videre arbeid. UHT er medlem i arbeidsgruppen nettverket. Gjennomførte 2014: Dialogseminar 2. juni. Tema: Forsvarlige og nødvendige tjenester med brukermedvirkning. Dialogseminar 17. november. Tema: Om implementering av «Sammen for mestring». Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Antall påmeldte: Informasjon og formidling Internettsider. Reportasjer fra møter, fagdager og andre aktuelle tiltak er presentert under nyheter på nettsiden: Prosjektene er oppdatert på nettsiden lokalt og på den nasjonal nettsiden Elektroniske nyhetsbrev: Det er sendt nyhetsbrev til alle kommuner, nettverkskontakter og samarbeidspartnere i desember Facebookside: Det er 183 likes av siden pr. februar Det er stigende interesse for facebooksiden. Brosjyre og annet informasjonsmateriale: Er formidlet til samarbeidspartnere, kommuner og alle deltakere i fagdager og møter. Brosjyren er tilgjengelig på nettsiden. 6

7 Postere utviklet 2014: 1. Strategi for Kunnskapsbasert i Bærum kommune. 2. Klient- og resultatstyrt praksis(kor) i psykisk helse og rustjenesten 3. Alert i Bærum kommune Formidling i møter, kurs, konferanser og seminar 2014: Erfaringskonferanse; Erfaring med implementering av kunnskapsbasert praksis, 11.februar 2014, v/høgskolen i Oslo og Akershus: Presentasjon av strategi for Kunnskapsbasert praksis i Bærum kommune v/kristin Skutle og Berit Skjerve Den 4. nasjonale konferansen om omsorgsforskning, «Prioriteringer og fordeling i omsorgstjenestene» i regi av Sentrene for omsorgsforskning 22. og 23. oktober 2014: Presentasjoner: o Erfaring med Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) i psykisk helse- og rustjenesten. o Presentsjon av samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen Diakonova og psykisk helse, boliger i Bærum Kommune o Poster: Strategi for kunnskapsbasert praksis i Bærum kommune Nasjonal konferanse i kunnspasbasert praksis, Bergen april Deltatt med poster. Fylkesmannens møte med kommuneleger og bydelsleger 1. april 2014: Informasjon om USHT, Pasientsikkerhetsprogrammet, Tiltakspakke for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester og invitasjon til å delta i læringsnettverk. Emnekurs i Geriatri for fastleger i kommunene i Vestre Viken HF v/bærum sykehus: Deltatt i debattpanel i fire kursdager. o Tema: Forebyggende tiltak for eldre, akutt funksjonssvikt hos eldre, Kad plasser, psykogeriatri, smertebehandling ved demens, palliasjon, legemiddelinteraksjoner. 3.0 Regionale nettverk 3.1 Nettverk for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester(usht), Hedmark, Oppland, Østfold, Oslo og Akershus ved Senter for omsorgsforskning Høgskolen på Gjøvik. Målet er å skape møteplasser for kunnskaps- og erfaringsdeling, og sammen bidra til økt kvalitet i utviklings- og forskningsarbeid. 7

8 Samling på Høgskolen i Gjøvik 4. og 5. mars. Tema: Informasjon om Omsorgsbiblioteket, Velferdsteknologiprogrammet, HelseOmsorg21,videreutvikling av KIU(Kvalitet i utvikling) og Aktiv omsorg. Pasientsikkerhetsprogrammet, erfaringsdeling. Evaluering av USHT. Presentasjon av noen prosjekter. Ledere for USHT i regionen har i tillegg gjennomført to møter. 3.2 Regionalt nettverk for Kunnskapsbasert praksis i Oslo og Akershus. Deltakere: Høgskolen i Oslo og Akershus, spesialisthelsetjenesten i Oslo og Akershus samt USHT i Oslo og Akershus. Gruppen samarbeider om kompetansebygging, prosjekter, erfaringsdeling og er pådrivere for implementering av kunnskapsbasert praksis. UHT har deltatt med to representanter på tre møter. Tema: Utarbeidelse av mandat for gruppen, erfaringsdeling og planlegging av erfaringskonferansen. Den andre regionale nettverkskonferansen for kunnskapsbasert praksis i Oslo og Akershus, 11. februar Tema: Erfaring med implementering av kunnskapsbasert praksis, hvordan få det til i praksis? - Utdanningens rolle og plass - Lederperspektiv og forankring - Kunnskapsbaserte fagprosedyrer Antall deltakere: Deltagelse i arbeidsgrupper eller råd ledet av andre. Arbeidsgruppe ved Høgskolen i Oslo og Akershus for etablering og drift av sykepleieutdanning, heltid fra høsten 2014, Kunnskapssentret i Sandvika. UHT bidrar til utvikling av praksisstudier. Gruppe for tildeling av midler til samarbeidsprosjekter mellom Høyskolen Diakonova, helseforetak og kommunehelsetjenesten Medlem i FOU-utvalg for Høyskolen Diakonova. Gruppe for tildeling av midler til samarbeidsprosjekter mellom Diakonhjemmet høgskole, helseforetak og kommunehelsetjenesten 8

9 Medlem i fag- og samarbeidsråd i USHT Akershus, Lørenskog sykehjem. Nasjonal arbeidsgruppe ved Helsedirektoratet for utvikling av ny nasjonal veileder for barn som pårørende Deltar i referansegruppe for Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer i psykisk helse ved Helsedirektoratet Styringsgruppe for spredning av Alert til 26 kommuner i nedslagsfeltet for Vestre Viken. Prosjektsamarbeid melom Kommunesamarbeidet og Vestre Viken HF. Deltatt i «Kartlegging av ernæringspraksis og legemiddelgjennomgang» et forprosjekt innen ernæring og legemiddelgjennomgang ved Helsedirektoratet. 4 Fag- og tjenesteutvikling: I 2015 har kommunen tilgang på kunnskap fra utviklingsprosjekter i pleie- og omsorgstjenesten innen lokale og nasjonale satsningsområder : 4.1 Kunnskapsbasert praksis UHT har en satsning på kunnskapsbasert praksis. Det er utarbeidet en strategi med tiltksplan med 4 satsningsområder: Organisasjon og ledelse, kompetanseheving, samarbeid og nettverk, teknologi. Deltagelse på nasjonal nettverkskonferanse i kunnskapsbasert praksis med poster. Abstract akseptert: «Strategiske grep for implementering av kunnskapsbasert praksis i Bærum kommune». Utviklet liten flyer for bruk i tjenesten Etablert ressursgruppe for alle med videreutdanning i kunnskasbasert praksis (15 sp) Mål: Videreutvikle egen kompetanse og bidra som ressurspersoner i egen tjeneste Tiltak: Kritisk vurdering av forskningsartikler med relevans for praksis, kurs i Helsebiblioteket, kompetanse i søk etter faglitteratur Antall deltagere: 12 Antall Møter: 3 Deltagelse i regional nettverksgruppe for kunnskapsbasert praksis i Oslo og Akershus Samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Oslo og Akershus: «Styrking av kompetanse i kunnskapsbasert praksis for helsepersonell i Bærum kommune». Gjennomført 3 undervisningsdager i kunnskapsbasert praksis høsten 2014 for sykepleiere på to sykehjem og miljørarbeidertjenesten. Antall deltagere: 37 9

10 Implementering av kunnskapsbasert praksis i miljøarbeidertjenesten avdeling Rud/Vøyenenga. Gjennomføre og evaluere undervisningsopplegg i tjenesten. 4.2 Samhandlingsarena for ledere i Bærum kommune og Vestre Viken HF Bærum sykehus Mål: Etablere tettere samarbeide mellom ledere i sykehus og ledere i kommunehelsetjenesten.gjennom samhandlingsarena skal de bli kjent med hverandre og få større forståelse for hverandres hverdag samt bli kjent med hverandres satsningsområder. En arbeidsgruppe med ledere fra kommunen, sykehuset planlegger og gjennomfører samlingene. 16.januar Tema: Erfaringer med samhandlingsreformen, Pasientsikkerhet i sykehus og kommune, Veien videre, arbeid i grupper Antal deltakere: 70 ledere 30.oktober. Tema: «Bli kjent, bedre forståelse for hverandres hverdag», Deltakerne sirkulerte mellom stands med presentasjon av hverandres tjensestetilbud : Antall deltakere: 65 ledere 4.3 Ferdig rehabilitert men ikke ferdig Bærum Kommune startet i 2011 et treårig prosjekt med oppstart for å utarbeide og prøve ut en modell for helhetlig og koordinert rehabliteringsforløp for personer i yrkesaktiv alder med kognitive vansker. Målgruppen for prosjektet er personer i yrkesaktiv alder med kognitive endringer som følge av ervervet hjerneskade hjerneslag/multippel selerose (MS) /traumatisk hjerneskade - og deres pårørende. Prosjektet har hatt som hovedmål å skape endringer både i forhold til helse- og omsorgstjenestenes kompetanse, arbeidsmåter og tjenesteinnhold. Resultatet bygger på erfaringer fra 15 personer som har prøvd ut Rehabiliteringsmodellen som er utviklet i prosjektet. Finansiert av Helsedirektoratet, Nevroplan Prosjektet er evaluert ved Senter for Omsorgsforskning Øst, Maren Songstad og Gunhild Nesset, prosektleder. Evalueringsrapport: Senter for Omsorgsforskning Rapportserie nr.8/

11 Prosjektets anbefalinger er forankret hos ledere i aktuelle tjenester. De er ansvarlig for implementering. Sluttkonferanse for brukere, pårørende, ansatte fra hele rehabiliteringsforløpet og interesseorganisasjoner den Formidling og spredning av resultater, kurs og undervisning v/gunhild Nesset, prosjektleder for «Ferdig rehabilitert men ikke ferdig»: o Undervist i tre mestringskurs for pårørende/personer i yrkesaktiv alder med kognitive endringer som følge av ervervet hjerneskade; Pårørenderollen, Fysisk aktivitet og trening, balanse mellom aktivitet og hvile o : den 7.nasjonale konferanse om traumatisk hjerneskade, Tromsø o : Slagforum. Erfaringer og resultater fra prosjekt Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Målgruppe; Ergo- og fysioterapeuter i Asker og Bærum kommune, samt på Bærum sykehus o : 1 time, avdelingsledere i Bærum kommune rehabilitering, ergo- fysioterapi Øst og Vest, Erfaringer og resultater fra prosjekt Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. o ; Samhandlingsmøte Bærum kommune og Bærum sykehus avdeling slag og rehabilitering. Oppgave og ansvarsfordeling ved utskrivelse. Hvilke rehabiliteringstilbud har Bærum kommune til pårørende/personer i yrkesaktiv alder med kognitive endringer som følge av ervervet hjerneskade 4.4 Modellutvikling av et nytt forebyggende og rehabiliterende tiltak for eldre i Helse og omsorgstjenesten Mål: Etablere og prøve ut rolle som avansert geriatrisk sykepleie i hjemmesykepleie og bolig med service i distrikt Belset/Lommedalen og Bekkestua, Bærum Kommune. Bakgrunn: To sykepleiere er utdannet som avansert geriatrisk sykepleie ved Universitetet i Oslo (UiO), Avdeling for sykepleievitenskap. Utvikling av ny rolle som avansert geriatrisk sykepleier skjer i samarbeid mellom universitetet og seks kommuner. I Bærum kommune er det etablert en arbeidsgruppe som deltar i utviklingen. 11

12 Stillingsbeskrivelse for avansert geriatrisk sykepleier er godkjent og stillingene er etablert fra medio august «Ny tjenestemodell for avansert geriatrisk sykepleier i distriktene Belset/Lommedalen og Bekkestua» er utarbeidet. Evaluering og oppfølging av modellen planlegges i samarbeid med Universitetet og det er bevilget midler fra Norges forskningsråd. 4.5 Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) er brukermedvirkning i direkte klinisk praksis. Målet er å legge til rette for at bruker aktivt skal medvirke i egen behandling og ha tro på egne ressurser. Sluttrapport sendt Extrastiftelsen/Helse og rehabilitering. Prosjelktets anbefalinger presentert for Faglederteam i UHT Formidle erfaringer fra prosjektet eksternt. Spredning av resultater fra prosjektet deltakelse i to konferanser.(se pkt. 2.2 i rapporten) 5 Kompetanseutvikling hos ansatte. I 2015 har kommunene tilgang på modeller for kompetanseutvikling hos de ulike grupper av ansatte i sykehjem og hjemmetjenesten 5.1 Etikk: «La etikken blomstre i Akershus», samarbeid mellom UHT og UHS i Akershus, KS og Fylkesmannen i Akershus. Mål: Bidra til generell kompetanseheving i kommunene i Akershus når mulig, med fokus på etikk og etikk-kompetanse Finansiering: Det ble tildelte stimuleringsmidler til region Øst for 2014 fra prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» KS. Gerhard Heilmann, Bærum kommune har kombinert stilling 20 % i KS og samarbeider med USHT i Akershus. Gjennomførte tiltak/resultater 2014: Nettverk: Nettverk for Demenskoordinatorene fra kommunene i Akershus møter 29.april og 16.oktober Se pkt Etikk inngår som kompetansetiltak og etisk refleksjon er gjennomført i begge møtene med veiledere fra KS. 12

13 Fagdag: Stand på «Fagdag før ferien» 22.mai på Thon hotell Sandvika. Gerhard Heilmann viste etikk-presentasjon og fikk god dialog med deltakerne. Undervisning: Gjennomførte kurs ved Gerhard Heilmann: Høgskolen i Oslo og Akershus: utdanning for vernepleiere,12 timer etikk-kurs Lørenskog Kommune: 16.1., 3 timer: Etikk for ledere: Hva er etisk refleksjon og hva er nytten å bruke den i hverdagen? (8 personer) 3.12., kl Grunnkurs etikk for ledere Lørenskog sykehjem: timer, Etikk for ledere: Hva er etisk refleksjon og hva er nytten å bruke den i hverdagen? (12 personer) Lørenskog sykehjem 22.4., 3 timer, Hva kan etikken bidra til en verdig demensomsorg? ca. 20 deltakere Vestby kommune: 4.2., 2.5 timer, Når verdier står på spill (31 deltakere) 18.3., 2,5 timer, Selvbestemmelse, brukermedvirkning Asker Kommune: 2.4., 3 timer påfyllkurs (Tema: Vi er stolte, men ikke fornøyde) for etikkveiledere i Asker kommune (Kunnskapssenteret FOU- enheten) 40 deltakere Aurskog kommune: 21.5., 3 timer, Aurskog sykehjem: Hva kan etikken bidra til en verdig omsorg? 24 deltakere Nettverkssamling for etikk-veiledere: , kl : Bærum Kommune i samarbeid med USHT med gjester fra nabokommuner, 20 deltakere Informasjonsarbeid: -Nyhetsbrev fra UHT med informasjon om etikk i oktober. - Gerhard sender ukentlig etikk-hilsen til kontaktpersoner og nettverk i Akershus - KS nettside med mange gode metoder og verktøy 13

14 5.2 Kompetanseutvikling i lindrende omsorg i barnebolig. Hensikt og mål: Hovedmålet med prosjektet var å øke kompetansen innen lindrende omsorg hos ansatte i barnebolig for å skape trygghet, ro og et godt liv for alvorlig syke og døende barn, og deres foreldre/pårørende. Bakgrunn for prosjektet: Det er en mangel på kunnskap om og beskrivelse av lindrende omsorg i barnebolig. Finansiering: Prosjektmidler fra Helsedirektoratet og kommunale midler Tiltak: Utvikle en opplæringsplan/kompetansepakke for ansatte i barneboliger, samt å etablere kontakter og faglige nettverk. Gjennomføring og resultater: Det er utviklet en kompetansepakke i lindrende omsorg for barn i barnebolig som består av seks (6) opplæringsmoduler, systematisk veiledning og etisk refleksjon. Opplæringsmodulene består av følgende temaer: 1. Lindrende omsorg for barn. 2. Aktiv læring og lek. 3. Kommunikasjon. 4. Hjelpemidler. 5. Det medisinske perspektivet. 6. Krise og mestring Sluttrapport er ferdigstilt På bakgrunn av prosjektet er det utarbeidet anbefalinger for det videre arbeidet med å videreutvikle kompetansen innen lindrende omsorg for barn i barnebolig: 1. Implementering av kompetansepakken. 2. Kunnskapsdeling og spredning. 3. Videreutvikling av opplæringsmodulene. 4. Samhandling rundt barna og familien. 5. Prosjekt «Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling v/utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus (USHT). 6. Prosjekt «Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling v/utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus (USHT). 14

15 5.3 Kompetanseutvikling i lindrende omsorg i helse og omsorgstjenesten. Prosjekt "Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling" Utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem i Akershus etablerer prosjektsamarbeid for å utvikle en tiltakspakke som skal bidra til å sikre grunnleggende kompetanse i lindrende behandling i Akershus kommunene. Prosjektet vil samarbeide tett med eksisterende nettverk og kompetansemiljøer innenfor lindrende behandling i Akershus. Læringsnettverk er tenkt brukt som metode i gjennomføring av prosjektet. Prosjektet organiseres i 2 faser: Fase 1 (desember desember2015): Utvikling av kunnskapsbasert tiltakspakke som bygger på prinsippene i undervisningsprosessen, inneholdende: opplæringstiltak, pedagogiske metoder, evaluering og implementering. Vi ønsker i hovedsak å benytte kommunenes egne ressurspersoner (kreftkoordinatoor/- sykepleiere, leger, fysio- og ergoterapeuter, prester, musikkterapeuter) i dette tiltaket, samt samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten. Fase 2 (mars-desember 2016): Gjennomføring av læringsnettverks pilot (3 samlinger, mars-juni). Ressursgruppe fra hver kommune deltar i læringsnettverk og arbeider med temaet i egen kommune mellom læringsnettverkssamlingene. Evaluering av piloten og beslutning om videre spredning (august-desember) Prosjektet vil publiseres på Utviklingssentrenes nettside, presenteres i relevante fora og erfaringskonferanser. Prosjektet er innvilget tilskudd fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (juni 2014)til gjennomføring av fase en. Høsten 2014 ble prosjektet planlagt. Januar 2015 er prosjektets fase en etablert. 5.4 Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester i Akershus. Utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem i Akershus startet høsten 2013 opp læringsnettverk for kommunene i Akershus i riktig legemiddelbruk i tråd med den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender»(pasientsikkerhetsprogrammet fra 2014). 15

16 Læringsnettverket er gjennomført i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Pasientsikkerhetsprogrammet. Læringsnettverkets tidsramme: september 2013-april Deltakere: 13 kommuner med til sammen 25 forbedringsteam i alt ca 130 personer. Det er gjennomført to halvdagskurs 14. og 15. januar med tema: «Legemidler og eldre». Ett kurs for sykepleiere/vernepleiere ett for hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Antall deltakere: Telefonkonferanse 3. februar. Antall deltakere: 11 team Alle teamene ferdigstilte sin sluttrapport innen 17. mars. 3. læringsnettverkssamling 31. mars. Tema: formidling av resultater ved postere og presentasjoner, informasjon om Pasientsikkerhetsprogrammet, forelesninger med fokus på implementering, eldre og legemidler og arbeid med implementeringplan i teamene. Evaluering er gjennomført og sluttrapport er ferdigstilt november Læringsnettverk i forbedringsarbeid i sykehjem og hjemmetjenester i Akershus: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus og Fylkesmannen i Oslo og Akershus startet læringsnettverk i forbedringsarbeid høsten 2014, med utgangspunkt i pasientsikkerhetsprogrammet. Det nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet har utviklet mange tiltakspakker hvor flere av dem er relevante for kommunehelsetjenesten. Vi ser spesielt at forebygging av fall og riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester henger nøye sammen og har derfor fokus på tiltaksområdene riktig legemiddelbruk i sykehjem, riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten og forebygging av fall. Læringsnettverkets tidsramme: til og med Deltakere: 4 kommuner: Skedsmo, Nes, Aurskog-Høland, Vestby 10 team: 6 sykehjem, 4 hjemmetjenester Fallforebygging: 4 team (2 sykehjem, 2 hj tjenester) Riktig legemiddelbruk: 6 team ( 4 sykehjem, 2 hj tjenester) Nettverkssamlinger: 8.10, Tema: 16

17 Det var forelesninger om Pasientsikkerhet, kunnskapsbasert praksis og forbedringsarbeid. Erfaring fra en pårørende om medisinering og miljøbehandling. Teamene arbeidet med sine implementeringsplaner. Deltakere: 9 team og 45 deltakere. Nettverkssamling 15.januar 2015 ble planlagt og invitasjon sendt. Alle team har fått en ressursperm med basisdokumenter til bruk i arbeidet og en minnepinne som inneholder mer utfyllende materiale, verktøy, sjekklister osv. Statusrapporter: Seks statusrapporter ble mottatt innen 12. desember. Telefonkonferanse: 15.desember.Oppsummert delte teamene erfaringer om motivasjon på arbeidsplassene, jobber med planlegging og forankring, ulik forberedthet/tilnærming og de ser frem til målinger. Deltakere: Fem team Nettside for læringsnettverket: Forbedringsnettverk - Bærum kommune 5.5 ALERT når det virkelig gjelder. Innovasjosprosjekt i hjemmetjenesten januar desember 2014 Les om kompetansekonseptet ALERT: Bærum kommune deltok i pilotprosjekt «Sammen om kompetanseheving»( 2012/2013), hvor det ble utviklet og utprøvd en kommuneverson av ALERT. Kommunesamarbeidet og Vestre Viken HF fikk i 2014 innvilget samhandlingsmidler av Helse Sørøst til spredning av Alert til 26 kommuner i sitt nedslagsfelt. UHT har samarbeidet med Vestre Viken HF og deltatt i styringsgruppe for deres spredningsprosjektet. Det ble besluttet at ALERT skal implementeres som kompetansetiltak i hjemmesykepleien og bolig m/service i Bærum kommune. Tiltaket er organisert som innovasjonasprosjekt i UHT. Mål: 1. Pasienter som mottar hjemmesykepleie i Bærum unngår unødig sykdomsutvikling og innleggelser i sykehus ved at forverring oppdages og behandles tidlig. 2. Helsepersonell: får økte ferdigheter, bedre rutiner og nødvendig utstyr for å oppdage sykdomsutvikling og behandle livstruende tilstander. 17

18 3. Samarbeidspartnenere: fastleger, institusjoner, legevakt og sykehus mottar muntlig og skriftlig rapport fra hjemmesykepleien som er systematisk, faktabasert og tydelig. Prosjektet ble etablert juni 2014 og forankret på distriktsledernivå og avdelingssykepleiernivå i alle avdelinger, legevakt og Vestre Viken HF Bærum sykehus Prosjektleder tilsatt, 40 % stilling i UHT Læremateriell ble tilpasset i samarbeid med instruktører, hovedinstruktør fra VestreVikenHF og legevakten. Informasjonsmateriell er utarbeidet og formidlet. Prosedyrer og akuttskjema ble utviklet i samarbeid med instruktører, legevakt, akuttmottak ved Bærum sykehus Anskaffelse: 365 sekker med medisinsk utstyr til ansatte og 20 akuttskrin til vakthavende sykepleier ved hver avdeling. Utstyret ble utdelt etter kurs. Finansiert av Pleie og Omsorg. Se utdeling på Østerås distrikt Høsten 2014 var det opplæring av 13 instruktører i fire distrikter. Instruktørene gjennomførte opplæring av 270 sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeiedere. Prosjektleder veieldet instruktørene. Overlege på legevakten er medisinskfaglig ansvarlig for Alert i Bærum kommune. Informasjonsmateriell er tilpasset og produsert og formidlet til kommunens tildelingskontor, kommunehelsekontor, fastleger og lokalpresse om ALERT via presentasjoner, rundskriv (fastlegenytt), artikkel i Bæringen og Asker og Bærum Budstikke. Nettverksgruppe for instruktører er etablert. Det er gjennomført to samlinger og etablert Facebookgruppe. Nettverket deler erfaringer, verktøy og undervisningsopplegg. Prosedyrer for ALERT og for akutte hendelser er beskrevet i kvalitetshåndboken i Pleie og Omsorg og gjort kjent i tjenesten. Instruktørene har angitt mal for dokumentasjon i pasientjournal. Evaluering planlegges og gjennomføres i løpet av våren Sluttrapport utarbeides. 18

19 Noen foreløpige resultater: Ansatte er fornøyd med kursene. På en skala fra 1-5, der 5 er best, er gjennomsnittlig score 4,8. Legevakten registrer forbedring i observasjon og kommunikasjon med hjemmesykepleien. 5.6 Fagdag før ferien. Fagdagen ble arrangert for 6. gang og er et samarbeid mellom USHT, Ahus HF og Vestre Viken HF. Fokus er formidling av kunnskapsbasert praksis i forhold til aktuelle kliniske problemstillinger formidlet av dyktige klinikere med bred erfaringskunnskap på sitt område. Forelesere fra spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste, høgskoler og brukere. 22. mai Tema: Ulike læringsstasjoner med korte undervisninger/ferdighetstreninger med kliniske problemstillinger med tema demens, ernæring, smittevern, hjertesvikt, gastostomisonder og sentrale venekateter Forelesninger i «Personsentrert omsorg» og palliativ omsorg: "Sansen for morgendagen" - bruk av humor, positiv tenkning og humør i møte med palliative pasienter. Antall deltakere: Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter I 2015 har kommunene tilgang på modeller for praksistilbud i sykehjem og hjemmetjenester. 6.1 Videreutvikling av samarbeidet med høgskolene Den fagspesifikke avtalen mellom høgskolene Diakonova, Diakonhjemmet, Oslo og Akershus, Buskerud og Vestfold Bærum kommune, Helse- og Omsorg er revidert høsten Formålet med avtalen er å videreutvikle samarbeidet mellom partene om: - koordinering av praksisplasser - utvikling av gode læringsarenaer for studenter i praksisstudiene - kunnskap- og kompetanseutvikling Samarbeidsavtale: «Samarbeid om veiledningskurs for praksisveiledere» er vedlegg til den fagspesifikke avtalen. Utvidet koordinatorforum: Møteplass for høgskolene og UHT med oppfølging av avtalen/tiltak og planlegging. Forumet har møter en til to ganger i året og setter ned arbeidsgrupper ved behov. 19

Bærum kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus. Årsrapport 2015

Bærum kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus. Årsrapport 2015 Bærum kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus Årsrapport 2015 Innhold 1.0 Organisering... 4 1. 1 Personer som var engasjert i UHT 2015:... 4 2.0 Pådriverrollen i Akershus... 5 2.1 Faglige

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Lederen som tilrettelegger for en god læringsarena-planlegging og gjennomføring i en travel hverdag

Lederen som tilrettelegger for en god læringsarena-planlegging og gjennomføring i en travel hverdag Lederen som tilrettelegger for en god læringsarena-planlegging og gjennomføring i en travel hverdag Avdelingssykepleier Anne Berit Johansen Avdelingssykepleier Hilde Ryan fra Distrikt Rykkinn 17.10.2013

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

Bærum kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus. Årsrapport - 2013

Bærum kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus. Årsrapport - 2013 Bærum kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus Årsrapport - 2013 Innhold 1.0 Mål og visjon... 4 2.0 Organisering... 5 3.0 Pådriverrollen i Akershus... 7 3.1 Fagdager... 8 3.2 Informasjon

Detaljer

Er hjemmetjenesten på vei mot avansert klinisk sykepleierolle i geriatri(ags)?

Er hjemmetjenesten på vei mot avansert klinisk sykepleierolle i geriatri(ags)? Er hjemmetjenesten på vei mot avansert klinisk sykepleierolle i geriatri(ags)? Bærum kommune Berit Skjerve, Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus Agenda Bakgrunn Hvorfor og hvordan udorme en

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Innhold 1. Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 3. Pådriver for fag- og tjenesteutvikling

Detaljer

Undervisningshjemmetjenester

Undervisningshjemmetjenester Undervisningshjemmetjenester Prosjektleder Berit Skjerve Bærum kommune Prosjekt 2009-2011 BÆRUM KOMMUNE 109 700 innbyggere Landskap som spenner fra bysentrum til strand, fjord, skog og fjell. Bærum har

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune HANDLINGSPLAN 2010 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune Satsningsområde Mål Tiltak Etisk kompetanseheving Hovedmål: Styrke den etiske

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA U Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter,

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 3 2.1 Visjon... 3 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» Grimstad kommune 2. Kontaktperson: Inger Johanne Bolstad 3. E-post: inger.johanne.bolstad@grimstad.kommune.no 4. Telefon: 958 35 668 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester i Akershus Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester i Akershus September 2013 mars 2014 Kari Annette Os, Hege Berntzen, Berit Skjerve Lørenskog kommune 1 Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 3 Mål og hensikt

Detaljer

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Strategisk kompetanseutvikling Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Berit Skjerve, utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune 26.11.2012 Innhold Strategisk

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Kommunehelsesamarbeidet sområdet Samarbeid innen forskning, utdanning og gjensidig kompetanseutveksling Handlingsplan 2015-2018 Innledning Planen beskriver hvordan FoU-nettverket vil videreføre og utvikle

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Glemmen sykehjem, Fredrikstad Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Innhold Fra undervisningssykehjem til utviklingssenter Satsningsområder 2011-2015 Historikk Det nasjonale

Detaljer

Begrense tvang kort og godt

Begrense tvang kort og godt GLEMMEN SYKEHJEM Prosjektrapport juli 2011 Begrense tvang kort og godt - UTVIKLING AV EN MODELL FOR REFLEKSJON I HVERDAGEN OMSORG KVALITET GLEDE Av FoU-leder Elisabeth Østensvik BEGRENSE TVANG - KORT OG

Detaljer

Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving. Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011

Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving. Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011 Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011 Satsing på etisk kompetanse 2007-2015 Etisk kompetanse og systematisk etikkarbeid

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Åfjord kommune (UHT) Kommunene 25 kommuner i Sør-Trøndelag med

Detaljer

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten

Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Prosjekter om lindrende behandling til sykehjemspasienten Bakgrunn: Lørenskog sykehjem: Søkt om midler i 2009, oppstart høsten 2010 Aurskog sykehjem: Søkt om midler i 2011, oppstart våren 2011 Gjerdrum

Detaljer

Årsrapport. Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune

Årsrapport. Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune Årsrapport Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune Innledning: Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune, har hatt et aktivt år i 2011. Vi arbeider systematisk

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Generelt om nettverket Historie Nettverket ble etablert i 1993 som et samarbeid mellom Kreftforeningen og Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende

Detaljer

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC Rapport Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - (USHT) i Hordaland 2011-2015

Detaljer

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Prosjekt/ aktivitet Lindrende behandling Demensomsorgen Innhold Samarbeids - partnere

Detaljer

Rapport publisert 01.02.2016. Årsrapport 2015. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 01.02.2016. Årsrapport 2015. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 01.02.2016 Årsrapport 2015 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Målsetting... 3 2 Satsingsområder 2015-2016... 3 2.1 USHT Aust-Agder... 4 2.2 USHT

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen Riktig legemiddelbruk i sykehjem. Kari Sunnevåg 6. juni 2013

Pasientsikkerhetskampanjen Riktig legemiddelbruk i sykehjem. Kari Sunnevåg 6. juni 2013 Pasientsikkerhetskampanjen Riktig legemiddelbruk i sykehjem Kari Sunnevåg 6. juni 2013 Innsatsområder www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Målsettinger for kampanjen 1. Redusere antall pasientskader

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen. Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013

Pasientsikkerhetskampanjen. Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013 Pasientsikkerhetskampanjen Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013 I Trygge Hender. er en nasjonal kampanje for å forbedre pasientsikkerheten i Norge og

Detaljer

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registrerer i Extranett)

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registrerer i Extranett) Sluttrapport Deltakende enhet: Engen Sykehjem USHT Hordaland Tallfestet mål: 5 Gruppeleder: Måleansvarlig: Gruppemedlemmer: Veileder: Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registrerer

Detaljer

Delprosjekt 2 c Demens Utredning av demensutredning og samarbeid på området

Delprosjekt 2 c Demens Utredning av demensutredning og samarbeid på området 2012 Delprosjekt 2 c Demens Utredning av demensutredning og samarbeid på området [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. Pasientskader 09.02.2015. 14 % av sykehuspasienter blir påført en eller annen form for skade

Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. Pasientskader 09.02.2015. 14 % av sykehuspasienter blir påført en eller annen form for skade Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid Kari.sunnevag@bergen.kommune.no Pasientskader 14 % av sykehuspasienter blir påført en eller annen form for skade 8 % av oppholdene medførte skade som ga forlenget

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Gruppeleder / ergoterapeut 27. oktober 2015 Bodø kommune 50.000 innbyggere By, landsbygd, øyer Bestiller utførermodell Helse og omsorgsavdeling,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune

ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014. Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etisk arbeid i Larvik kommune ÅRSRAPPORT 2013 OG 2014 Systematisk etikkarbeid i helse- og omsorgstjenestene i Larvik kommune er her beskrevet todelt. En del omhandler

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Erfaringer med implementering av pasientsikkerhetstiltak i sykehjem i Hordaland. kari.sunnevag@bergen.kommune.no

Erfaringer med implementering av pasientsikkerhetstiltak i sykehjem i Hordaland. kari.sunnevag@bergen.kommune.no Erfaringer med implementering av pasientsikkerhetstiltak i sykehjem i Hordaland kari.sunnevag@bergen.kommune.no Tilsyn, rapporter og veiledere Innsatsområder Hva lærer deltakerne på læringsnettverk?

Detaljer

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Satsingen Løft for bedre ernæring, delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler 1. Kort om hensikt

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Oppsummering nettverk Møre og Romsdal

Oppsummering nettverk Møre og Romsdal Oppsummering nettverk Møre og Romsdal Bakgrunn 23 april 2008 ble Rokilde sykehjem i Kristiansund offisielt godskjent av Sosial- og helsedirektoratet som undervisningssykehjem (USH) i Møre og Romsdal fylke.

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester Statusrapport TRUST Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester 1. juni 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 INNLEDNING... 2 3 STATUS... 2 3.1 KOM-UT SENGENE... 2 3.2 FELLES

Detaljer

N Y H E I T S B R E V 2 2 0 1 4

N Y H E I T S B R E V 2 2 0 1 4 August 2014 N Y H E I T S B R E V 2 2 0 1 4 S A K E R A V I N- T E R E S S E : P r o s j e k t k o o r d i - n a t o r H e r b j ø r g D a l e n e B j e r k e g å r o v e r i n y s t i l l i n g 1 5. s

Detaljer

Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem

Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem Velkommen til nettverkssamling for sykehjem i Østfold Stolt over å jobbe på sykehjem PROGRAM navneendringer 09.00 09.30 Velkommen v/ Elisabeth Østensvik, FoU-leder Undervisningssykehjemmet i Østfold 09.30

Detaljer

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Vedlegg 1 BÆRUM KOMMUNE Kravspesifikasjon Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Websaknr. 15/60720 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Fagleder / ergoterapeut 22. april 2015 «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Et samarbeid mellom USHT og SiV Kontaktperson: Sidsel Riisberg Paulsen Sidsel.riisberg.paulsen@sfjkom.no

Et samarbeid mellom USHT og SiV Kontaktperson: Sidsel Riisberg Paulsen Sidsel.riisberg.paulsen@sfjkom.no Oversikt over satsingsområdene 2014 Pr september 2014 Forskning og fagutviklingsprosjekter i USHT (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) Prosjekt/tiltak Aktører Målgruppe Tidsperspektiv 2014

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

«Samarbeid om etisk kompetanseheving»

«Samarbeid om etisk kompetanseheving» ETIKKPROSJEKTET «Samarbeid om etisk kompetanseheving» «Høy etisk standard på arbeidsplassen er stimulerende for arbeidsmiljøet, gir mening til arbeidet, stimulerer motivasjonen og øker evnen til mestring.

Detaljer

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Meg Hva er gode pasientforløp? fra til Visjon Fra hva er i veien med deg? til hva er viktig for deg?

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Strategisk handlingsplan 2012-2014

Strategisk handlingsplan 2012-2014 Strategisk handlingsplan 2012-2014 Best i demensomsorg! Vi skaper gode dager! ISO 9001:2008 Godkjent 1.0 INNLEDNING 2.0 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK 2.1 Demens kompetanse og nettverk i Stavanger kommune 2.2

Detaljer

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registerer i Extranett)

Engen Sykehjem USHT Hordaland. Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registerer i Extranett) Statusrapport Deltakende enhet: Engen Sykehjem USHT Hordaland Tallfestet mål: Se pkt 1. Gruppeleder: Måleansvarlig: Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registerer

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

Undertittel. Fagdag ernæring 20.03.2012. Brit Steinnes Krøvel

Undertittel. Fagdag ernæring 20.03.2012. Brit Steinnes Krøvel Undertittel Fagdag ernæring 20.03.2012 Brit Steinnes Krøvel Presentasjon av UHT Etablert 2009 etter innvilget søknad Delfinansiering av helsedirektoratet 2011 Nytt navn og strategiplan Målsetting Pådriver

Detaljer

3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen

3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen 3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen Hva er pasientsikkerhet? Skade på pasient som kan unngås Definisjon Vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens

Detaljer

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Økt KOLS kompetanse Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Behov for økt KOLS kompetanse 250 000-300 000 nordmenn har KOLS i dag Pasientgruppen er økende KOLS forverring

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Trusler og vold. Forberedt og kompetent i møte med utfordrende situasjoner. Oslo kommune Helseetaten

Trusler og vold. Forberedt og kompetent i møte med utfordrende situasjoner. Oslo kommune Helseetaten Oslo kommune Helseetaten Trusler og vold Forberedt og kompetent i møte med utfordrende situasjoner Hvem er vi Helseetaten i Oslo kommune, seksjon for psykisk helse og Oppdrag fra byrådsavdelingen eller

Detaljer

Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A. Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011

Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A. Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011 Kort og Godt refleksjonskort Pasientrettighetsloven kapittel 4A Etikk i helse og omsorgstjenestene Bergen 16. mars 2011 Glemmen sykehjem USH Østfold Fredrikstad kommune ca 70 000 innbyggere Glemmen sykehjem

Detaljer

Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING

Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING 1 Innledning Helse- og omsorgstjenesteloven understreker kommunenes ansvar for systematisk kvalitetsforbedringsarbeid (http://lovdata.no/dokument/nl/lov/2011-06-24-30).

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Sykehjem som læringsarena for elever, lærlinger og studenter. Fagdag, Læringsarena. Sandvika november 2010

Sykehjem som læringsarena for elever, lærlinger og studenter. Fagdag, Læringsarena. Sandvika november 2010 Sykehjem som læringsarena for elever, lærlinger og studenter Innledning En av intensjonene med etableringen av Undervisningssykehjem er at undervisning, kompetanseutvikling, forskning og fagutvikling foregår

Detaljer

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn En viktig oppgave for kommunen er å gjøre det mulig for den enkelte innbygger å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig, også når sykdom og skade

Detaljer

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling.

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Et vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon mellom Helse Stavanger og kommunene i Helse Stavanger foretaksområde

Detaljer

Tettere på p. Utvikling av nye tjeneste- og kompetansemodeller. Presentasjon av Tettere på prosjektene

Tettere på p. Utvikling av nye tjeneste- og kompetansemodeller. Presentasjon av Tettere på prosjektene Tettere på p Utvikling av nye tjeneste- og kompetansemodeller Presentasjon av Tettere på prosjektene Undervisningssykehjemmet i Buskerud/Ål kommune 16. desembember 2008 Tettere på Omfatter tjeneste- og

Detaljer

Forebygging av fall utvikling av en kunnskapsbasert prosedyre

Forebygging av fall utvikling av en kunnskapsbasert prosedyre Forebygging av fall utvikling av en kunnskapsbasert prosedyre Lillestrøm 15.01.2015 Bakgrunn Fall er den alvorligste og hyppigste hjemmeulykken hos eldre mennesker og innebærer ofte sykehusinnleggelse.

Detaljer

FLERE BLIR BEDRE. Anne Lyngroth prosjektleder i Østre Agder

FLERE BLIR BEDRE. Anne Lyngroth prosjektleder i Østre Agder FLERE BLIR BEDRE Anne Lyngroth prosjektleder i Østre Agder Fra livsglede til pasientforløp Østre Agder Harry Svendsens suksesskriterier 1. Møtepunkt hver mnd. ordførere, rådmenn og helse og omsorgsledere

Detaljer

Drammen kommunes etikkarbeid På rett spor

Drammen kommunes etikkarbeid På rett spor Drammen kommunes etikkarbeid På rett spor Drammen kommunes mål om heving av etisk kompetanse er at pasienter og brukere opplever god kvalitet på tjenestene og at det er kultur for økt bevissthet i etiske

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Sluttrapport Kort og godt. Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven.

Sluttrapport Kort og godt. Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven. Sluttrapport Kort og godt Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven. Bakgrunn, formål og målgrupper Bakgrunn: Et nytt kapittel i

Detaljer

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09.

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09. Prosjekt - Sammen Om Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen Sammen Om - 50 minutter Bakgrunn om prosjektet Prosjekt Sammen Om Legevisitt for hjemmeboende Gevinstrealisering

Detaljer

Heving av vurderingskompetanse

Heving av vurderingskompetanse Kommunehelsesamarbeidet Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING Lier, Røyken og Hurum kommuner. 1 Innledning Helse- og omsorgstjenesteloven understreker kommunenes ansvar for systematisk kvalitetsforbedringsarbeid

Detaljer

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Agenda 1. Pasientsikkerhet 2. Kampanjen 3. Brukermedvirkning 28.10.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hva er pasientsikkerhet?

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk. 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen

Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk. 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Gratulerer med oppstart av læringsnettverk! 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no

Detaljer

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjekt i Østre Agder i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Prosjektet er en del av den nasjonale satsingen gjennom KS og Nasjonalt

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Forskning i kommunene hva nå? Fellesseminar for Regionalt helseprosjekt 16. januar 2012. Maren R. Sogstad, leder og Siv Magnussen, Phdstipendiat

Forskning i kommunene hva nå? Fellesseminar for Regionalt helseprosjekt 16. januar 2012. Maren R. Sogstad, leder og Siv Magnussen, Phdstipendiat Forskning i kommunene hva nå? Fellesseminar for Regionalt helseprosjekt 16. januar 2012 Maren R. Sogstad, leder og Siv Magnussen, Phdstipendiat, Senter for omsorgsforskning, Østlandet Disposisjon 1. Ny

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 1.0. Hovedfokus i 2010... 3 1.1. Samarbeid... 4 2.0. Informasjon og kommunikasjon... 4 2.1. IKT og USH... 5 3.0. Faglige satsingsområder i 2010... 5 3.1. Omsorgsfilosofiens

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006).

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006). Avtale om etablering og drift av nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, kommunene i Helse Bergen foretaksområde, Kreftforeningen Seksjon Vest

Detaljer

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Samhandlingskjeden kronisk syke Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Trondheim kommune Målsetting Utvikle en systematisk samhandlingskjede for kronisk syke mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Detaljer

Områdeplan rehabilitering. Vestre Viken helseområde

Områdeplan rehabilitering. Vestre Viken helseområde VEDLEGG 2 Områdeplan rehabilitering Vestre Viken helseområde Arbeidsgruppe Hjerneslag Medlemmer i arbeidsgruppen: Navn: Funksjon: Representerer: Ingvild Akeren Teamleder/fagleder ergoterapeut Fram helserehabilitering

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer