Bærum kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus. Årsrapport 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærum kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Bærum kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus Årsrapport 2014

2 Innhold 1.0 Personer som var engasjert i UHT 2014: Pådriverrollen i Akershus Faglige nettverk for helse- og omsorgstjenesten i kommunene i Akershus: Demensnettverk: Nettverk for lindrende omsorg: Nettverk for ledere: Besluttet utsatt og p Nettverk for psykisk helse: Informasjon og formidling Regionale nettverk Nettverk for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester(usht Regionalt nettverk for Kunnskapsbasert praksis i Oslo og Akershus Deltagelse i arbeidsgrupper eller råd ledet av andre Fag- og tjenesteutvikling: Kunnskapsbasert praksis Samhandlingsarena for ledere i Bærum kommune og Vestre Viken HF Bærum sykehus Ferdig rehabilitert men ikke ferdig Modellutvikling av et nytt forebyggende og rehabiliterende tiltak for eldre i Helse og omsorgstjenesten Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) Kompetanseutvikling hos ansatte Etikk: «La etikken blomstre i Akershus» Kompetanseutvikling i lindrende omsorg i barnebolig Kompetanseutvikling i lindrende omsorg i helse og omsorgstjenesten Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester i Akershus Læringsnettverk i forbedringsarbeid i sykehjem og hjemmetjenester i Akershus: ALERT når det virkelig gjelder Fagdag før ferien

3 6 Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter Videreutvikling av samarbeidet med høgskolene Samarbeidsprosjekter mellom tjenestesteder og høgskolene i Tilrettelegger for forskning og utvikling

4 1.0 Personer som var engasjert i UHT 2014: Berit Skjerve, leder 100% stilling Kristin Skutle, spesialrådgiver Helse og sosial 50 % stilling Kari Kongshavn, spesialrådgiver Pleie og omsorg 10% stilling Berit Adelaide Myrvold, prosjektleder 20% stilling, fra august ut året 50% Gunhild Nesset, prosjektleder 100% stilling t.o.m. februar. Aurora Nordnes, informasjonskonsulent 10% stilling t.o.m. september Solrun Elvik Apotek 1, konsulent timeavtale. Faglederteam, 2014: Det har vært fire møter i løpet av 2014 Bovild Tjønn, kommunalsjef for Pleie og omsorg, leder Rigmor Rytter Axelsen, tjenesteleder, for kommunalsjef Helse og sosial Anne Margrethe Lindseth, kommunalsjef, Barne- og ungdomstjenester Berit Skjerve, leder UHT Referansegruppe, 2014: Det har vært seks møter i referansegruppen. Anne Kari Randem, avdelingsleder, distrikt Bekkestua Ingrid Soltvedt, faglig rådgiver i Rud/Vøyenenga (miljøarbeidertjenesten) Hege Kamilla Rysstad, tjenesteleder, miljøarbeidertjenesten Brita Holmen, tjenesteleder, Rus- og psykososial oppfølgingstjeneste Trine Arvidsen, avdelingsleder, Opptrening og rehabilitering Inger Andresen, spesialrådgiver, Barnebolig/avlastning Gunhild Nesset, prosjektleder, Opptrening og rehabilitering Kristin Skutle, spesialrådgiver, Helse og sosial Kari Kongshavn, faglig rådgiver, Pleie og omsorg Berit Skjerve, leder UHT Fag- og samarbeidsråd: Det har vært ett møte i Det ble besluttet å avvikle fag og samarbeidsråd i nåværende form. Det opprettes felles fag- og samarbeidsråd for utviklingssenter og sykehjem og hjemmetjenster i Akershus. Dette gjennomføres i

5 Medlemmer 2014: Leder: Bovild Tjønn, kommunalsjef, Pleie og omsorg Sekretær: Berit Skjerve, leder UHT Kari Evang og Unni Henriksbø, Høgskolen i Oslo og Akershus Solrunn Fjalset, Høyskolen Diakonova Elisabeth Rud Rønning, Diakonhjemmet høgskole Kirsti Skovdal, Høgskolen i Buskerud Kristin Fragell Lillevold, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Berit Flønes, Vestreviken HF, Bærum sykehus Maren Sogstad, Senter for omsorgsforskning Øst, Gjøvik Helge Bostad, brukerrepresentant fra Eldrerådet i Bærum kommune Audny Fjæra, hovedtillitsvalgt, Norsk Sykepleieforbund Kari Anette Os, FoU leder for Utviklingssenter for sykehjem i Akershus, Lørenskog sykehjem. 2.0 Pådriverrollen i Akershus 2.1 Faglige nettverk for helse- og omsorgstjenesten i kommunene i Akershus: Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester har etablert nettverk for å styrke kunnskap og kvalitet i helse og omsorgstjenesten innen satsningsområder i Omsorgsplanen Demensnettverk: Demensnettverket i Akershus skal være en arena for kompetanseheving, fagutvikling, erfaringsutveksling og etisk refleksjon innenfor demensomsorgen i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Deltakere i 2014: Representanter fra demenskoordinatorer/demensteam fra kommunene i Akershus, helseforetakene Ahus og VestreViken, Høgskolen i Oslo og Akershus, Nasjonalt Kompteansesenter for Aldring og helse samt Kommunensektorens organisasjon (KS) En arbeidsgruppe har ansvar for planlegging og gjennomføring av nettverkssamlingene 29.april 2014, Tema: Pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A: - fylkesmannens rolle og erfaringer, samtykkekompetanse (juridiske rammer), Vergemålsloven, Vurdering av samtykkekompetanse. Etisk refleksjon av case ved veileder fra KS 5

6 Antall deltakere: 29 personer fra 15kommuner, 16.oktober 2014, Tema: Tidlig og sikker diagnostisering av Alzheimer Innspill til ny Demensplan 2020 Etikkteateret Torbjørn og etisk refleksjon Antall deltakere: 36 personer fra 15 kommuner Nettverk for lindrende omsorg: Besluttet utsatt og planlegges etablert som et tiltak i prosjekt «Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling» fase en. Prosjektstart januar se ptk Nettverk for ledere: Besluttet utsatt og planlegges i forbindelse med konferanse for ledere i Oslo og Akershus september Nettverk for psykisk helse: Målsetting: Nettverket har fokus på kunnskapsformidling, erfaringsoverføring og samarbeid i praksis. Det er en arena for dialog og samhandling om psykiskhelsearbeid. Tema for samlingene skal angå alle kommuner i fylket, være aktuelle og ta høyde for lokale forhold. Nettverket skal være en kilde til inspirasjon for fagfolk og ledere i deres videre arbeid. UHT er medlem i arbeidsgruppen nettverket. Gjennomførte 2014: Dialogseminar 2. juni. Tema: Forsvarlige og nødvendige tjenester med brukermedvirkning. Dialogseminar 17. november. Tema: Om implementering av «Sammen for mestring». Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Antall påmeldte: Informasjon og formidling Internettsider. Reportasjer fra møter, fagdager og andre aktuelle tiltak er presentert under nyheter på nettsiden: Prosjektene er oppdatert på nettsiden lokalt og på den nasjonal nettsiden Elektroniske nyhetsbrev: Det er sendt nyhetsbrev til alle kommuner, nettverkskontakter og samarbeidspartnere i desember Facebookside: Det er 183 likes av siden pr. februar Det er stigende interesse for facebooksiden. Brosjyre og annet informasjonsmateriale: Er formidlet til samarbeidspartnere, kommuner og alle deltakere i fagdager og møter. Brosjyren er tilgjengelig på nettsiden. 6

7 Postere utviklet 2014: 1. Strategi for Kunnskapsbasert i Bærum kommune. 2. Klient- og resultatstyrt praksis(kor) i psykisk helse og rustjenesten 3. Alert i Bærum kommune Formidling i møter, kurs, konferanser og seminar 2014: Erfaringskonferanse; Erfaring med implementering av kunnskapsbasert praksis, 11.februar 2014, v/høgskolen i Oslo og Akershus: Presentasjon av strategi for Kunnskapsbasert praksis i Bærum kommune v/kristin Skutle og Berit Skjerve Den 4. nasjonale konferansen om omsorgsforskning, «Prioriteringer og fordeling i omsorgstjenestene» i regi av Sentrene for omsorgsforskning 22. og 23. oktober 2014: Presentasjoner: o Erfaring med Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) i psykisk helse- og rustjenesten. o Presentsjon av samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen Diakonova og psykisk helse, boliger i Bærum Kommune o Poster: Strategi for kunnskapsbasert praksis i Bærum kommune Nasjonal konferanse i kunnspasbasert praksis, Bergen april Deltatt med poster. Fylkesmannens møte med kommuneleger og bydelsleger 1. april 2014: Informasjon om USHT, Pasientsikkerhetsprogrammet, Tiltakspakke for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester og invitasjon til å delta i læringsnettverk. Emnekurs i Geriatri for fastleger i kommunene i Vestre Viken HF v/bærum sykehus: Deltatt i debattpanel i fire kursdager. o Tema: Forebyggende tiltak for eldre, akutt funksjonssvikt hos eldre, Kad plasser, psykogeriatri, smertebehandling ved demens, palliasjon, legemiddelinteraksjoner. 3.0 Regionale nettverk 3.1 Nettverk for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester(usht), Hedmark, Oppland, Østfold, Oslo og Akershus ved Senter for omsorgsforskning Høgskolen på Gjøvik. Målet er å skape møteplasser for kunnskaps- og erfaringsdeling, og sammen bidra til økt kvalitet i utviklings- og forskningsarbeid. 7

8 Samling på Høgskolen i Gjøvik 4. og 5. mars. Tema: Informasjon om Omsorgsbiblioteket, Velferdsteknologiprogrammet, HelseOmsorg21,videreutvikling av KIU(Kvalitet i utvikling) og Aktiv omsorg. Pasientsikkerhetsprogrammet, erfaringsdeling. Evaluering av USHT. Presentasjon av noen prosjekter. Ledere for USHT i regionen har i tillegg gjennomført to møter. 3.2 Regionalt nettverk for Kunnskapsbasert praksis i Oslo og Akershus. Deltakere: Høgskolen i Oslo og Akershus, spesialisthelsetjenesten i Oslo og Akershus samt USHT i Oslo og Akershus. Gruppen samarbeider om kompetansebygging, prosjekter, erfaringsdeling og er pådrivere for implementering av kunnskapsbasert praksis. UHT har deltatt med to representanter på tre møter. Tema: Utarbeidelse av mandat for gruppen, erfaringsdeling og planlegging av erfaringskonferansen. Den andre regionale nettverkskonferansen for kunnskapsbasert praksis i Oslo og Akershus, 11. februar Tema: Erfaring med implementering av kunnskapsbasert praksis, hvordan få det til i praksis? - Utdanningens rolle og plass - Lederperspektiv og forankring - Kunnskapsbaserte fagprosedyrer Antall deltakere: Deltagelse i arbeidsgrupper eller råd ledet av andre. Arbeidsgruppe ved Høgskolen i Oslo og Akershus for etablering og drift av sykepleieutdanning, heltid fra høsten 2014, Kunnskapssentret i Sandvika. UHT bidrar til utvikling av praksisstudier. Gruppe for tildeling av midler til samarbeidsprosjekter mellom Høyskolen Diakonova, helseforetak og kommunehelsetjenesten Medlem i FOU-utvalg for Høyskolen Diakonova. Gruppe for tildeling av midler til samarbeidsprosjekter mellom Diakonhjemmet høgskole, helseforetak og kommunehelsetjenesten 8

9 Medlem i fag- og samarbeidsråd i USHT Akershus, Lørenskog sykehjem. Nasjonal arbeidsgruppe ved Helsedirektoratet for utvikling av ny nasjonal veileder for barn som pårørende Deltar i referansegruppe for Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer i psykisk helse ved Helsedirektoratet Styringsgruppe for spredning av Alert til 26 kommuner i nedslagsfeltet for Vestre Viken. Prosjektsamarbeid melom Kommunesamarbeidet og Vestre Viken HF. Deltatt i «Kartlegging av ernæringspraksis og legemiddelgjennomgang» et forprosjekt innen ernæring og legemiddelgjennomgang ved Helsedirektoratet. 4 Fag- og tjenesteutvikling: I 2015 har kommunen tilgang på kunnskap fra utviklingsprosjekter i pleie- og omsorgstjenesten innen lokale og nasjonale satsningsområder : 4.1 Kunnskapsbasert praksis UHT har en satsning på kunnskapsbasert praksis. Det er utarbeidet en strategi med tiltksplan med 4 satsningsområder: Organisasjon og ledelse, kompetanseheving, samarbeid og nettverk, teknologi. Deltagelse på nasjonal nettverkskonferanse i kunnskapsbasert praksis med poster. Abstract akseptert: «Strategiske grep for implementering av kunnskapsbasert praksis i Bærum kommune». Utviklet liten flyer for bruk i tjenesten Etablert ressursgruppe for alle med videreutdanning i kunnskasbasert praksis (15 sp) Mål: Videreutvikle egen kompetanse og bidra som ressurspersoner i egen tjeneste Tiltak: Kritisk vurdering av forskningsartikler med relevans for praksis, kurs i Helsebiblioteket, kompetanse i søk etter faglitteratur Antall deltagere: 12 Antall Møter: 3 Deltagelse i regional nettverksgruppe for kunnskapsbasert praksis i Oslo og Akershus Samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Oslo og Akershus: «Styrking av kompetanse i kunnskapsbasert praksis for helsepersonell i Bærum kommune». Gjennomført 3 undervisningsdager i kunnskapsbasert praksis høsten 2014 for sykepleiere på to sykehjem og miljørarbeidertjenesten. Antall deltagere: 37 9

10 Implementering av kunnskapsbasert praksis i miljøarbeidertjenesten avdeling Rud/Vøyenenga. Gjennomføre og evaluere undervisningsopplegg i tjenesten. 4.2 Samhandlingsarena for ledere i Bærum kommune og Vestre Viken HF Bærum sykehus Mål: Etablere tettere samarbeide mellom ledere i sykehus og ledere i kommunehelsetjenesten.gjennom samhandlingsarena skal de bli kjent med hverandre og få større forståelse for hverandres hverdag samt bli kjent med hverandres satsningsområder. En arbeidsgruppe med ledere fra kommunen, sykehuset planlegger og gjennomfører samlingene. 16.januar Tema: Erfaringer med samhandlingsreformen, Pasientsikkerhet i sykehus og kommune, Veien videre, arbeid i grupper Antal deltakere: 70 ledere 30.oktober. Tema: «Bli kjent, bedre forståelse for hverandres hverdag», Deltakerne sirkulerte mellom stands med presentasjon av hverandres tjensestetilbud : Antall deltakere: 65 ledere 4.3 Ferdig rehabilitert men ikke ferdig Bærum Kommune startet i 2011 et treårig prosjekt med oppstart for å utarbeide og prøve ut en modell for helhetlig og koordinert rehabliteringsforløp for personer i yrkesaktiv alder med kognitive vansker. Målgruppen for prosjektet er personer i yrkesaktiv alder med kognitive endringer som følge av ervervet hjerneskade hjerneslag/multippel selerose (MS) /traumatisk hjerneskade - og deres pårørende. Prosjektet har hatt som hovedmål å skape endringer både i forhold til helse- og omsorgstjenestenes kompetanse, arbeidsmåter og tjenesteinnhold. Resultatet bygger på erfaringer fra 15 personer som har prøvd ut Rehabiliteringsmodellen som er utviklet i prosjektet. Finansiert av Helsedirektoratet, Nevroplan Prosjektet er evaluert ved Senter for Omsorgsforskning Øst, Maren Songstad og Gunhild Nesset, prosektleder. Evalueringsrapport: Senter for Omsorgsforskning Rapportserie nr.8/

11 Prosjektets anbefalinger er forankret hos ledere i aktuelle tjenester. De er ansvarlig for implementering. Sluttkonferanse for brukere, pårørende, ansatte fra hele rehabiliteringsforløpet og interesseorganisasjoner den Formidling og spredning av resultater, kurs og undervisning v/gunhild Nesset, prosjektleder for «Ferdig rehabilitert men ikke ferdig»: o Undervist i tre mestringskurs for pårørende/personer i yrkesaktiv alder med kognitive endringer som følge av ervervet hjerneskade; Pårørenderollen, Fysisk aktivitet og trening, balanse mellom aktivitet og hvile o : den 7.nasjonale konferanse om traumatisk hjerneskade, Tromsø o : Slagforum. Erfaringer og resultater fra prosjekt Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Målgruppe; Ergo- og fysioterapeuter i Asker og Bærum kommune, samt på Bærum sykehus o : 1 time, avdelingsledere i Bærum kommune rehabilitering, ergo- fysioterapi Øst og Vest, Erfaringer og resultater fra prosjekt Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. o ; Samhandlingsmøte Bærum kommune og Bærum sykehus avdeling slag og rehabilitering. Oppgave og ansvarsfordeling ved utskrivelse. Hvilke rehabiliteringstilbud har Bærum kommune til pårørende/personer i yrkesaktiv alder med kognitive endringer som følge av ervervet hjerneskade 4.4 Modellutvikling av et nytt forebyggende og rehabiliterende tiltak for eldre i Helse og omsorgstjenesten Mål: Etablere og prøve ut rolle som avansert geriatrisk sykepleie i hjemmesykepleie og bolig med service i distrikt Belset/Lommedalen og Bekkestua, Bærum Kommune. Bakgrunn: To sykepleiere er utdannet som avansert geriatrisk sykepleie ved Universitetet i Oslo (UiO), Avdeling for sykepleievitenskap. Utvikling av ny rolle som avansert geriatrisk sykepleier skjer i samarbeid mellom universitetet og seks kommuner. I Bærum kommune er det etablert en arbeidsgruppe som deltar i utviklingen. 11

12 Stillingsbeskrivelse for avansert geriatrisk sykepleier er godkjent og stillingene er etablert fra medio august «Ny tjenestemodell for avansert geriatrisk sykepleier i distriktene Belset/Lommedalen og Bekkestua» er utarbeidet. Evaluering og oppfølging av modellen planlegges i samarbeid med Universitetet og det er bevilget midler fra Norges forskningsråd. 4.5 Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) er brukermedvirkning i direkte klinisk praksis. Målet er å legge til rette for at bruker aktivt skal medvirke i egen behandling og ha tro på egne ressurser. Sluttrapport sendt Extrastiftelsen/Helse og rehabilitering. Prosjelktets anbefalinger presentert for Faglederteam i UHT Formidle erfaringer fra prosjektet eksternt. Spredning av resultater fra prosjektet deltakelse i to konferanser.(se pkt. 2.2 i rapporten) 5 Kompetanseutvikling hos ansatte. I 2015 har kommunene tilgang på modeller for kompetanseutvikling hos de ulike grupper av ansatte i sykehjem og hjemmetjenesten 5.1 Etikk: «La etikken blomstre i Akershus», samarbeid mellom UHT og UHS i Akershus, KS og Fylkesmannen i Akershus. Mål: Bidra til generell kompetanseheving i kommunene i Akershus når mulig, med fokus på etikk og etikk-kompetanse Finansiering: Det ble tildelte stimuleringsmidler til region Øst for 2014 fra prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» KS. Gerhard Heilmann, Bærum kommune har kombinert stilling 20 % i KS og samarbeider med USHT i Akershus. Gjennomførte tiltak/resultater 2014: Nettverk: Nettverk for Demenskoordinatorene fra kommunene i Akershus møter 29.april og 16.oktober Se pkt Etikk inngår som kompetansetiltak og etisk refleksjon er gjennomført i begge møtene med veiledere fra KS. 12

13 Fagdag: Stand på «Fagdag før ferien» 22.mai på Thon hotell Sandvika. Gerhard Heilmann viste etikk-presentasjon og fikk god dialog med deltakerne. Undervisning: Gjennomførte kurs ved Gerhard Heilmann: Høgskolen i Oslo og Akershus: utdanning for vernepleiere,12 timer etikk-kurs Lørenskog Kommune: 16.1., 3 timer: Etikk for ledere: Hva er etisk refleksjon og hva er nytten å bruke den i hverdagen? (8 personer) 3.12., kl Grunnkurs etikk for ledere Lørenskog sykehjem: timer, Etikk for ledere: Hva er etisk refleksjon og hva er nytten å bruke den i hverdagen? (12 personer) Lørenskog sykehjem 22.4., 3 timer, Hva kan etikken bidra til en verdig demensomsorg? ca. 20 deltakere Vestby kommune: 4.2., 2.5 timer, Når verdier står på spill (31 deltakere) 18.3., 2,5 timer, Selvbestemmelse, brukermedvirkning Asker Kommune: 2.4., 3 timer påfyllkurs (Tema: Vi er stolte, men ikke fornøyde) for etikkveiledere i Asker kommune (Kunnskapssenteret FOU- enheten) 40 deltakere Aurskog kommune: 21.5., 3 timer, Aurskog sykehjem: Hva kan etikken bidra til en verdig omsorg? 24 deltakere Nettverkssamling for etikk-veiledere: , kl : Bærum Kommune i samarbeid med USHT med gjester fra nabokommuner, 20 deltakere Informasjonsarbeid: -Nyhetsbrev fra UHT med informasjon om etikk i oktober. - Gerhard sender ukentlig etikk-hilsen til kontaktpersoner og nettverk i Akershus - KS nettside med mange gode metoder og verktøy 13

14 5.2 Kompetanseutvikling i lindrende omsorg i barnebolig. Hensikt og mål: Hovedmålet med prosjektet var å øke kompetansen innen lindrende omsorg hos ansatte i barnebolig for å skape trygghet, ro og et godt liv for alvorlig syke og døende barn, og deres foreldre/pårørende. Bakgrunn for prosjektet: Det er en mangel på kunnskap om og beskrivelse av lindrende omsorg i barnebolig. Finansiering: Prosjektmidler fra Helsedirektoratet og kommunale midler Tiltak: Utvikle en opplæringsplan/kompetansepakke for ansatte i barneboliger, samt å etablere kontakter og faglige nettverk. Gjennomføring og resultater: Det er utviklet en kompetansepakke i lindrende omsorg for barn i barnebolig som består av seks (6) opplæringsmoduler, systematisk veiledning og etisk refleksjon. Opplæringsmodulene består av følgende temaer: 1. Lindrende omsorg for barn. 2. Aktiv læring og lek. 3. Kommunikasjon. 4. Hjelpemidler. 5. Det medisinske perspektivet. 6. Krise og mestring Sluttrapport er ferdigstilt På bakgrunn av prosjektet er det utarbeidet anbefalinger for det videre arbeidet med å videreutvikle kompetansen innen lindrende omsorg for barn i barnebolig: 1. Implementering av kompetansepakken. 2. Kunnskapsdeling og spredning. 3. Videreutvikling av opplæringsmodulene. 4. Samhandling rundt barna og familien. 5. Prosjekt «Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling v/utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus (USHT). 6. Prosjekt «Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling v/utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus (USHT). 14

15 5.3 Kompetanseutvikling i lindrende omsorg i helse og omsorgstjenesten. Prosjekt "Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling" Utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem i Akershus etablerer prosjektsamarbeid for å utvikle en tiltakspakke som skal bidra til å sikre grunnleggende kompetanse i lindrende behandling i Akershus kommunene. Prosjektet vil samarbeide tett med eksisterende nettverk og kompetansemiljøer innenfor lindrende behandling i Akershus. Læringsnettverk er tenkt brukt som metode i gjennomføring av prosjektet. Prosjektet organiseres i 2 faser: Fase 1 (desember desember2015): Utvikling av kunnskapsbasert tiltakspakke som bygger på prinsippene i undervisningsprosessen, inneholdende: opplæringstiltak, pedagogiske metoder, evaluering og implementering. Vi ønsker i hovedsak å benytte kommunenes egne ressurspersoner (kreftkoordinatoor/- sykepleiere, leger, fysio- og ergoterapeuter, prester, musikkterapeuter) i dette tiltaket, samt samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten. Fase 2 (mars-desember 2016): Gjennomføring av læringsnettverks pilot (3 samlinger, mars-juni). Ressursgruppe fra hver kommune deltar i læringsnettverk og arbeider med temaet i egen kommune mellom læringsnettverkssamlingene. Evaluering av piloten og beslutning om videre spredning (august-desember) Prosjektet vil publiseres på Utviklingssentrenes nettside, presenteres i relevante fora og erfaringskonferanser. Prosjektet er innvilget tilskudd fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (juni 2014)til gjennomføring av fase en. Høsten 2014 ble prosjektet planlagt. Januar 2015 er prosjektets fase en etablert. 5.4 Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester i Akershus. Utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem i Akershus startet høsten 2013 opp læringsnettverk for kommunene i Akershus i riktig legemiddelbruk i tråd med den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender»(pasientsikkerhetsprogrammet fra 2014). 15

16 Læringsnettverket er gjennomført i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Pasientsikkerhetsprogrammet. Læringsnettverkets tidsramme: september 2013-april Deltakere: 13 kommuner med til sammen 25 forbedringsteam i alt ca 130 personer. Det er gjennomført to halvdagskurs 14. og 15. januar med tema: «Legemidler og eldre». Ett kurs for sykepleiere/vernepleiere ett for hjelpepleiere/helsefagarbeidere. Antall deltakere: Telefonkonferanse 3. februar. Antall deltakere: 11 team Alle teamene ferdigstilte sin sluttrapport innen 17. mars. 3. læringsnettverkssamling 31. mars. Tema: formidling av resultater ved postere og presentasjoner, informasjon om Pasientsikkerhetsprogrammet, forelesninger med fokus på implementering, eldre og legemidler og arbeid med implementeringplan i teamene. Evaluering er gjennomført og sluttrapport er ferdigstilt november Læringsnettverk i forbedringsarbeid i sykehjem og hjemmetjenester i Akershus: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus og Fylkesmannen i Oslo og Akershus startet læringsnettverk i forbedringsarbeid høsten 2014, med utgangspunkt i pasientsikkerhetsprogrammet. Det nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet har utviklet mange tiltakspakker hvor flere av dem er relevante for kommunehelsetjenesten. Vi ser spesielt at forebygging av fall og riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester henger nøye sammen og har derfor fokus på tiltaksområdene riktig legemiddelbruk i sykehjem, riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten og forebygging av fall. Læringsnettverkets tidsramme: til og med Deltakere: 4 kommuner: Skedsmo, Nes, Aurskog-Høland, Vestby 10 team: 6 sykehjem, 4 hjemmetjenester Fallforebygging: 4 team (2 sykehjem, 2 hj tjenester) Riktig legemiddelbruk: 6 team ( 4 sykehjem, 2 hj tjenester) Nettverkssamlinger: 8.10, Tema: 16

17 Det var forelesninger om Pasientsikkerhet, kunnskapsbasert praksis og forbedringsarbeid. Erfaring fra en pårørende om medisinering og miljøbehandling. Teamene arbeidet med sine implementeringsplaner. Deltakere: 9 team og 45 deltakere. Nettverkssamling 15.januar 2015 ble planlagt og invitasjon sendt. Alle team har fått en ressursperm med basisdokumenter til bruk i arbeidet og en minnepinne som inneholder mer utfyllende materiale, verktøy, sjekklister osv. Statusrapporter: Seks statusrapporter ble mottatt innen 12. desember. Telefonkonferanse: 15.desember.Oppsummert delte teamene erfaringer om motivasjon på arbeidsplassene, jobber med planlegging og forankring, ulik forberedthet/tilnærming og de ser frem til målinger. Deltakere: Fem team Nettside for læringsnettverket: Forbedringsnettverk - Bærum kommune 5.5 ALERT når det virkelig gjelder. Innovasjosprosjekt i hjemmetjenesten januar desember 2014 Les om kompetansekonseptet ALERT: Bærum kommune deltok i pilotprosjekt «Sammen om kompetanseheving»( 2012/2013), hvor det ble utviklet og utprøvd en kommuneverson av ALERT. Kommunesamarbeidet og Vestre Viken HF fikk i 2014 innvilget samhandlingsmidler av Helse Sørøst til spredning av Alert til 26 kommuner i sitt nedslagsfelt. UHT har samarbeidet med Vestre Viken HF og deltatt i styringsgruppe for deres spredningsprosjektet. Det ble besluttet at ALERT skal implementeres som kompetansetiltak i hjemmesykepleien og bolig m/service i Bærum kommune. Tiltaket er organisert som innovasjonasprosjekt i UHT. Mål: 1. Pasienter som mottar hjemmesykepleie i Bærum unngår unødig sykdomsutvikling og innleggelser i sykehus ved at forverring oppdages og behandles tidlig. 2. Helsepersonell: får økte ferdigheter, bedre rutiner og nødvendig utstyr for å oppdage sykdomsutvikling og behandle livstruende tilstander. 17

18 3. Samarbeidspartnenere: fastleger, institusjoner, legevakt og sykehus mottar muntlig og skriftlig rapport fra hjemmesykepleien som er systematisk, faktabasert og tydelig. Prosjektet ble etablert juni 2014 og forankret på distriktsledernivå og avdelingssykepleiernivå i alle avdelinger, legevakt og Vestre Viken HF Bærum sykehus Prosjektleder tilsatt, 40 % stilling i UHT Læremateriell ble tilpasset i samarbeid med instruktører, hovedinstruktør fra VestreVikenHF og legevakten. Informasjonsmateriell er utarbeidet og formidlet. Prosedyrer og akuttskjema ble utviklet i samarbeid med instruktører, legevakt, akuttmottak ved Bærum sykehus Anskaffelse: 365 sekker med medisinsk utstyr til ansatte og 20 akuttskrin til vakthavende sykepleier ved hver avdeling. Utstyret ble utdelt etter kurs. Finansiert av Pleie og Omsorg. Se utdeling på Østerås distrikt Høsten 2014 var det opplæring av 13 instruktører i fire distrikter. Instruktørene gjennomførte opplæring av 270 sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeiedere. Prosjektleder veieldet instruktørene. Overlege på legevakten er medisinskfaglig ansvarlig for Alert i Bærum kommune. Informasjonsmateriell er tilpasset og produsert og formidlet til kommunens tildelingskontor, kommunehelsekontor, fastleger og lokalpresse om ALERT via presentasjoner, rundskriv (fastlegenytt), artikkel i Bæringen og Asker og Bærum Budstikke. Nettverksgruppe for instruktører er etablert. Det er gjennomført to samlinger og etablert Facebookgruppe. Nettverket deler erfaringer, verktøy og undervisningsopplegg. Prosedyrer for ALERT og for akutte hendelser er beskrevet i kvalitetshåndboken i Pleie og Omsorg og gjort kjent i tjenesten. Instruktørene har angitt mal for dokumentasjon i pasientjournal. Evaluering planlegges og gjennomføres i løpet av våren Sluttrapport utarbeides. 18

19 Noen foreløpige resultater: Ansatte er fornøyd med kursene. På en skala fra 1-5, der 5 er best, er gjennomsnittlig score 4,8. Legevakten registrer forbedring i observasjon og kommunikasjon med hjemmesykepleien. 5.6 Fagdag før ferien. Fagdagen ble arrangert for 6. gang og er et samarbeid mellom USHT, Ahus HF og Vestre Viken HF. Fokus er formidling av kunnskapsbasert praksis i forhold til aktuelle kliniske problemstillinger formidlet av dyktige klinikere med bred erfaringskunnskap på sitt område. Forelesere fra spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste, høgskoler og brukere. 22. mai Tema: Ulike læringsstasjoner med korte undervisninger/ferdighetstreninger med kliniske problemstillinger med tema demens, ernæring, smittevern, hjertesvikt, gastostomisonder og sentrale venekateter Forelesninger i «Personsentrert omsorg» og palliativ omsorg: "Sansen for morgendagen" - bruk av humor, positiv tenkning og humør i møte med palliative pasienter. Antall deltakere: Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter I 2015 har kommunene tilgang på modeller for praksistilbud i sykehjem og hjemmetjenester. 6.1 Videreutvikling av samarbeidet med høgskolene Den fagspesifikke avtalen mellom høgskolene Diakonova, Diakonhjemmet, Oslo og Akershus, Buskerud og Vestfold Bærum kommune, Helse- og Omsorg er revidert høsten Formålet med avtalen er å videreutvikle samarbeidet mellom partene om: - koordinering av praksisplasser - utvikling av gode læringsarenaer for studenter i praksisstudiene - kunnskap- og kompetanseutvikling Samarbeidsavtale: «Samarbeid om veiledningskurs for praksisveiledere» er vedlegg til den fagspesifikke avtalen. Utvidet koordinatorforum: Møteplass for høgskolene og UHT med oppfølging av avtalen/tiltak og planlegging. Forumet har møter en til to ganger i året og setter ned arbeidsgrupper ved behov. 19

Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold

Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Rapport februar 2014 Årsrapport 2013 FoU-avdelingen Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Innholdsfortegnelse her Side 2 1. Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Østfold, Glemmen sykehjem 4 FoU avdelingen

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Revidert 27.02. 2015 Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Kort beskrivelse

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

ålesund kommune Årsmelding

ålesund kommune Årsmelding ålesund kommune Årsmelding 2010 Forord I 2009 startet helsedirektoratet arbeidet med å utarbeide en samlet strategi for Undervisnings-sykehjem(USH) og Undervisningshjemmetjeneste(UHT). Direktoratet inviterte

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2012 IS-2159 Omsorgsplan 2015 Innhold Innledning... 5 1. Omsorgsplan 2015... 9 1.1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging... 9 Kvalitetsindikatorer... 9 Avtale om kvalitetsutvikling i

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6 Årsrapport 2013 2 1. HILSEN FRA SENTERLEDER... 4 2. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 5 3. NØKKELTALL... 5 3.1 ANSATTE TOTALORGANISASJONEN... 5 3.2 ANTALL ÅRSVERK... 5 3.3 UTVIKLING AV TREFF MED BRUKERGRUPPE-HISTORIKK...

Detaljer

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder Rapport overlevert 28.02.2014 Mette Hafstad prosjektleder 1.1 Vedtak I Kommunestyrene 3 1.2 Mål For Delprosjekt Kompetanse 2011 3 2.1 Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: 5 2.2 ORGANISERING 8 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET

Detaljer

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Tysvær kommune - Bjørgene omsorg- og utviklingssenter - Kompetansesenter i lindrande

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune

Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Prosjekt lindrende behandling i Haugesund kommune Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Budsjettkapittel 0761.67. Budsjettår 2011 Haugesund kommune

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

ALERT og HLR kompetanseheving i kommunehelsetjenesten i Østfold 2014-2015

ALERT og HLR kompetanseheving i kommunehelsetjenesten i Østfold 2014-2015 ALERT og HLR kompetanseheving i kommunehelsetjenesten i Østfold 2014-2015 Søknad om samhandlingsmidler fra Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold. 1. oktober 2014 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester ellom i mellom Nummer 2 2013 2. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner U Utviklingssenter

Detaljer

På ALERTEN Samhandling om kompetanse Tilpasning av ALERT-konseptet til kommunehelsetjenesten og prøve ut «Train- The- Trainer» kompetansehevingsmodell

På ALERTEN Samhandling om kompetanse Tilpasning av ALERT-konseptet til kommunehelsetjenesten og prøve ut «Train- The- Trainer» kompetansehevingsmodell Prosjektperiode 18.10.12 16.06.13 Sluttrapport juni 2013 På ALERTEN Samhandling om kompetanse Tilpasning av ALERT-konseptet til kommunehelsetjenesten og prøve ut «Train- The- Trainer» kompetansehevingsmodell

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer