RESULTATER OG (egne) ERFARINGER FRA EGENKAPITALINVESTERINGER I POTENSIELLE NORD-NORSKE VEKSTBEDRIFTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESULTATER OG (egne) ERFARINGER FRA EGENKAPITALINVESTERINGER I POTENSIELLE NORD-NORSKE VEKSTBEDRIFTER"

Transkript

1 RESULTATER OG (egne) ERFARINGER FRA EGENKAPITALINVESTERINGER I POTENSIELLE NORD-NORSKE VEKSTBEDRIFTER Ansvarlig partner Karl-Johan Jakola, Norinnova Forvaltning AS (rolig høylytt eksekutør. 20 år i bransjen «gammel ringrev»)

2 NorInnova Forvaltning AS 3 fond under forvaltning høyrisiko egenkapitalfond tidlig fase Norinnova Technology Transfer AS Kapitalbase 60 mill kr såkornfond evergreen tidlig fase, etablert i 1993 NorInnova Invest AS (2. generasjons såkornfond 2007) Investeringsfond på inntil 272 mill kr innenfor teknologi- og forskningsbaserte vekstselskaper Universitetsbyfond Såkorn/venture-fond Statlig:privat 175 mill lån : 96 mill privat egenkapital Såkorninvest Nord AS (1. generasjons såkornfond 1999) Kapitalbase 70 mill kr såkornfond, delforvaltning av co-investeringer med Norinnova AS Lukket for nye investeringer 35 mill statlig lån : 35 mill privat egenkapital

3 Investeringskrav Investering i tidlig fase såkornfasen - høy risiko Ulik høy kompetanse-team/gründer/leder Prioriterte bransjer/fagfelt/fokusområder der nord-norske FoU-miljøer har/kan tilføre kompetanse. 80% innenfor disse områder inntil 20 % innen andre vekstområder Kommersialisering av FoU-resultater nettverk mot teknologi og naturvitenskapelige FoU-miljøer Produktene/konseptet må nå nasjonal/internasjonalt marked i vekst god inntjening/avkastning hvis man lykke med teknologien Unikitet/patenter/IPR og høy kompetanse i produktteamet internt/eksternt. Aktiv eierskap - styrerepresentant Investeringsområde Nord-Norge - lav deal-flow. Investorgruppe sammenfallende mål og langsiktig kapital

4 Investorer/forventninger Avkastningskrav IRR 15% - såkorn/tidlig venture (IRR 0-10%). Derfor har staten satt opp tapsfond 25% av lånekapitalen i alle såkornfond; 43 mill kr avskrives krone mot krone EK og tapsfond. Vanlig i de fleste europeiske land. Norinnova Invest ca 50% finansielle investorer og 50% industrielle/teknologirelaterte investorer Utvikle nye høyteknologiske arbeidsplasser kommersialisering av FoU-resultater - samfunnsansvar 10% av kapitalen kan investeres i en enkelt bedrift - diversifisering

5 BASISFORUTSETNING: FoU-miljøet: Naturvitenskap/teknologi Universitetet i Tromsø studenter, 2500 ansatte -Ca 1000 forskerårsverk hvorav *400 innen bioteknologiske områder vitenskapelig ansatte -Norges Fiskerihøgskole Nofima AS - Anvendt forskningsinstitutt 150 ansatte (i Tromsø) * Ca 30 i avdeling for marin bioteknologi Universitetssykehuset Nord-Norge - Universitets- og landsdelssykehus 4500 ansatt Utdanner spesialister innen medisinsk mikrobiologi og er ett av landets største miljø med ca 150 ansatte Norut AS - Anvendt forskningsinstitutt 120 ansatte Tromsø, Narvik, Alta. Norsk Polarinstitutt -150 ansatte Polar, klima og miljøforskning. Høyskolen i Narvik - Noen utvalgte teknologiområder med spisskompetanse * Til sammen innenfor bioteknologi ca 500 årsverk, herav ca 200 vitenskapelige stillinger.

6 Fokusområder Fiskeri- og oppdrettsteknologi Oppdrett av nye marine arter Marin og medisinsk bioteknologi Satellittkommunikasjon og jordobservasjon IKT og telemedisin Energi/olje/gass

7 Høyere sysselsettingsvekst i PE-bedrifter (Menon 2010) 60% 56% 50% Alle bedrifter 40% 30% Bedrifter med aktive eierfond som eiere 26% 20% 15% 10% 6% 10% 9% 0% 1 år 3 år 5 år

8 Total kapital under forvaltning fordelt på fase halvår 2011 (kilde: NVCA og Menon) Kun 3,2 mrd kroner totalt i såkornkapital av 61 mrd kroner 8

9 Mill.NOK Samlede investeringer fordelt på fase (kilde: NVCA og Menon) Urovekkende få nye såkorninvesteringer i perioden mill til såkorn i 1. halvår 2012 Buyout Venture Seed H1 H2 H1 H2 H1 H2 H

10 Landsdekkende såkornfondene status Total Kapital Alliance Polaris Oslo Såkorn Invest Stavanger Sarsia Seed Bergen ProVenture Seed Trondheim Norinnova Invest Tromsø Sum 250 mill 240 mill 240 mill 275 mill 200 mill mill Investert 206 mill 126 mill 152 mill 221 mill 155 mill (17%) 850 mill (25%) Ko investor Soft money Lån/kreditt 316 mill 108 mill 20 mill 191 mill 105 mill 25 mill 225 mill 275 mill 11 mill 388 mill 146 mill 45 mill 407 mill (46%) 114 mill (13%) 217 mill (24%) mill (44%) 748 mill (22%) 318 mill (9%) Total kapital tilført 650 mill 447 mill 661 mill 800 mill 893 mill mill Antall bedrifter Antall ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte 82 bedrifter 878 ansatte Tilgj kapital nye invest Antall nye invest 5 mill 30 mill mill 15 mill 85 mill bedrifter

11 Portefølje pr NorInnova Invest NorInnova SINAS Totalt Bransje Arena Norge AS 50,3 % ,2% IKT Dualog AS 22,4 % 11,4% 5,6% 39,4% Satelittkom Helgelandstorsk AS (15,2 %)* - - (15,2%)* Oppdrett Lofitorsk AS (5,2 %)* (13,8%)* (8,2%)* (27,2%)* Oppdrett Lytix Biopharma AS 6,7 % 3,0% 2,8% 12,5% Med. biotek Orthogenics AS 18,8 % 14,7% 11,8% 45,0% Med. biotek SnapTV AS 24,0 % ,0% IKT 2KTools AS 30,5 % ,5% Olje/gass Ayanda Group AS 6,9% 7,0% 4,3% 18,2% Biotek Ad Biopolymers AS - (22,3%)* - (22,3%)* Biotek Calanus AS 20,5% 11,0% - 31,5% Biotek ObexCode AS 25,3% 10,7% - 36,0% IKT Scan Aqua AS ( 56,3%)* (14,6%)* (70,9%)* Oppdrett Art Nor AS ,9% 17,9% Næringsmid Prophylix Pharma AS 18,0% 27,6% - 45,6% Med. biotek Narvik Composite AS 18,7% ,7% Material tek ProAware AS 37,4% ,4% IKT ReSight AS 27,2% ,2% Totalt investert 155 MNOK 50 MNOK 42 MNOK 247 MNOK Investert per dato i porteføljen 127 MNOK 31 MNOK 32 MNOK Antall bedrifter 13 (16) 7 5 Realisert gevinst - 16,0 MNOK - Tap egenkapital 12,9 MNOK 17,9 MNOK Tap ført mot tapsfondet 12,9 MNOK * Avviklet/konkurs

12 Resultater og erfaringer Vært investor fra dag 1 i samtlige bedrifter såkorninvesteringer Skapt netto tilveks av nye høyteknologiske arbeidsplasser (ikke flyttet fra andre regioner) Norinnova Invest: 340 nye arbeidsplasser i porteføljebedriftene. Investert 155 mill kr (27,5%), Ko-investorer 407 mill kr (72,5%), totalt 562 mill kr i høyrisiko aksjekapital. Investert 155 mill kr markedsverdi portefølje ca 110 mill kr. Har ko-investeringer sammen med fondene i Stavanger, Bergen. Trondheim og Bodø, samt Investinor Norinnova Technology Transfer AS Investert 50 mill i 45 såkornbedrifter, hvorav 30 med opphav i FoU-miljø. 8 solgt + 2 nedsalg (gevinst 16,0 mill) 5 avviklet med tap av egenkapitalen ( 17,9 mill) Betydelig upside i dagens portefølje (ca 20 mill kr etter siste emisjonskurs) Såkornbedriftene tilført totalt ca 700 mill kr i høyrisiko egenkapital fra ca 200 investorer ( 500 mill kr), hvorav NorInnova 50 mill kr og NorInnova Invest AS 155 mill kr, totalt 205 mill kr. + Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd ca 250 mill kr + Bankfinansiering ca 200 mill kr Totalt ca 1200 mill kr Forskningsparken i Tromsø AS: 900 ansatte m 2 inkl Barents Biosenter Industribioparken i Tromsø: ansatte, investering 250 mill kr og er på 7000m 2 SFI: MabCent marin bioprospektering to av våre deleide bedrifter med i konsortiet

13 ERFARINGER To hovedrisikoområder i tidlig fase: Finansiell risiko fondet, aksjonærer nettverk Teknologisk risiko spisskompetanse fra FoU-miljø/industrielle aksjonærer Naturvitenskaplige og teknologiske FoU-miljøer er hovedgeneratorer for unike ideer Grunnlaget er patenter eller unik kompetanse - radikale innovasjoner Totalt 30 av 45 bedrifter (65%) er kommersialiseringer med basis i FoU-resultater Våre deleide bedrifter kjøpte FoU-tjenester i 2008/09: 20 mill kr. Universitetet i Tromsø med i en bedrift, gevinst salg aksjer i Lytix Biopharma ca 20 mill kr (10X) 60% av de ansatte i bedriftene har høyere utdanning (mot for eksempel fiskeindustri 3-4%) Såkornfasen høy risiko, små beløp, mye arbeid, ustrukturert organisasjon, dårlig likviditet. Høy investeringsvillighet på produktutvikling - investeres for lite i markedsføring/salg Lang vei til kommersiell suksess lønnsomhet, spesielt bioteknologi. TTT. Vanskelig å kommunisere ny teknologi til våre regionale investorer. Mangel på risikovillig egenkapital i landsdelen. Krevende å innhente egenkapital i tidlig fase. Venturefasen større investeringsbeløp og lettere å jobbe med enn bedrifter i såkornfasen. Fremtidens arbeidsplasser for høyeregrads kandidater utfordrende, tilpasset utdanning Ingen investeringscases (tidspunkt/marked, ol) er like illustrert med påfølgende eksempler:

14 Lofitorsk AS, Leknes Integrert torskeoppdrett yngel og matfisk NOK Torskeyngel Matfisk Markedets beste yngel Ekstensiv yngeloppdrett Ferskvare hele året PRODUKTER Vurderinger SELSKAPET Hovedkontor/etablert: Leknes/ 2006 God lokalitet og god drift Ansatte: 14 Sektor: Marin oppdrett Torsk God investorsammensetning Konkurs i 2010 Produsksjonspris 30 kr/kg Markedspris i 2007 ca 40 kr/kg ; kr/kg Torsk vår neste oppdrettsart Det beste torskeoppdretts-konseptet i konsesjoner i drift i 2007/08 Finanskrise 2008/09 I dag 2 konsesjoner i drift begge går med underskudd MARKED Verdensmarkedet matfisk ferskmarkedet voksende Yngelmarkedet begrenset

15 # Ansatte Salg Ayanda Group AS, Tromsø Selskapsinformasjon Produkt Fortrinn Omega-3,legemidler Marine råvarer, patenter Tyggbar,smak,bedre bioopptak Marked Fiskeolje, legemidler, vekst 20% Bakgrunn Milepæler Gründer sterk på marked/teknologi 2008: Emisjon på 90 mill. kroner 2009: Utvikling av Concordix teknologi 2010: Markedsintroduksjon Concordix 2010: Emisjon på 55 mill. kroner 2012: Realisering av n3pharma AS Investering på 175 mill kr i Industribioparken Tromsø Investorinfo Fondets eierandel 6,9 % Første investering 2008 Andre eiere Totalt investert AK Salgsinntekt (mnok) og antall ansatte Ved NI' investering Kverva, Orkla, Investinor. 165 mill kr etter

16 # Ansatte Salg Lytix Biopharma AS, Tromsø Selektiv hurtig nedbrytning av cellemembran T=5 minutes T=10 minutes T=20 minutes Investorinfo Fondets eierandel 6,7 % Første investering 2007 Selskapsinformasjon Produkt Aktive molekyler Infeksjon og kreft Fortrinn Spisskompetanse, sterk IPR Marked Farmasi, legemiddel Sterk FoU-team Tromsø Bakgrunn Gründerutviklet teknologi Andre eiere Totalt investert AK Totalt investert Spesielt Picasso, Care Holding, North Murray, SNN Invest 145 mill kr (eter 2007) Ca 350 mill kr i prod.utvikl Kommersialisering av FoUprosjekt som et farmaselskap ga opp. Salgsinntekt (mnok) og antall ansatte Milepæler : Preklinisk fase 2009: Preklinisk fase ferdig 2010: Inn i klinisk fase I og II (friske frivillige) : Klinisk fase II (pr dato 12 pasienter kreft og 50 på infeksjon) Ved NI' investering

17 # Ansatte Salg Dualog AS, Tromsø Investorinfo Selskapsinformasjon Produkt Marked Bakgrunn Programvare, satellittkomm. Handelsflåte,supply, fiskeri Komm for båter nord for 80 brg Milepæler 2008: Sluttføring av produkt og markedsarbeid. Datterselskap Singapore, markedsinvestering 12 mill kr 2009: Ny produktplattform lansert i markedet. Investering ca 18 mill kr 2012: Systemet er installert i 2000 fartøy Fondets eierandel 22,4 % Første investering 2007 Andre eiere Ledelsen/ansatte, Nor I, Norinnova TT. Spesielt Web-basert instalasjon via satellitt. Ingen patenter, spesiell kompetanse. Egen markedsføring/salg Kommersialisering av FoUkonsept Salgsinntekt (mnok) og antall ansatte Ved NI' investering

18 # Ansatte Salg Narvik Composite AS, Narvik NOK Bærerull i kompositt 17 kg (stålrull 35 kg.) Selskapsinformasjon Produkt Komposittruller Fortrinn Vekt, slitestyrke og sikkerhet Marked Gruve- og bergverksindustri Bakgrunn Gründerutviklet teknologi Investorinfo Fondets eierandel 18,7 % Første investering 2010 Andre eiere Forte Narvik, Narvik Kapital, gründer, nøkkelpersonell Salgsinntekt (mnok) og antall ansatte Milepæler 2009: Prototype uttestet lang uttesting hos seriøs kunde : IFU kontrakt LKAB. Testleveranser til pilotkunder 2011/12: Etablering av produksjonslinje. Markedsintroduksjon og -posisjonering i Norden. Utvikle sortiment. 1 3 Ved NI' investering

19 # Ansatte Salg 2K Tools AS, Narvik Investorinfo Selskapsinformasjon Produkt Fortrinn Marked Bakgrunn Brønnbore verktøy Patent, prod. egenskaper Olje- og gassindustri Gründerutviklet teknologi, patenter Fondets eierandel 30,5 % Første investering 2008 Andre eiere Såkorn Invest, Narvik Kapital, gründere Salgsinntekt (mnok) og antall ansatte Milepæler 2008: Patentering av teknologi 2009: Utvikling av første produkt 2010: Salg av første produkt 2012: Utvikling av andre produkter IFU-kontrakt Ved NI' investering

20 # Ansatte Salg SnapTV AS, Tromsø Leverandør av IPTV, multimedia lagring og streaming N O K Finansiering Investorinfo (mnok) Selskapsinformasjon Produkt Fortrinn Marked Bakgrunn IPTV løsninger Kompakt og rimelig løsning Maritimt, offshore og hotell Gründerutviklet teknologi Kompetanse, ingen patenter Fondets eierandel 24,0 % Første investering 2008 Andre eiere Proventure, CEO, gründer Salgsinntekt (mnok) og ansatte Salgsinntekt (mnok) og antall ansatte Milepæler 2008: Produkt ferdig for maritime og offshore 2009: Første større hotelleveranse 2010: Kontrakt med Studentsamskipnaden i Oslo for inntil 7500 studenthybler 2010: Utrulling internasjonalt via partnere Ved NI' investering

21 # Ansatte Salg Calanus AS; Tromsø Investorinfo Selskapsinformasjon Produkt Fortrinn Omega-3, Kosttilskudd og farmasi Råvaretilgang og kompetanse Marked Vekst omega-3 markedet 20% Bakgrunn Milepæler Zooplankton Calanus finmarcicus (3-4 mm) Årlig produksjon millioner tonn Gründerutviklet teknologi 2009: Patentering av teknologi 2010: Oppskalering av konsept 2011: Investering i prosessanlegg 25 mil kr i Industribioparken i Tromsø 2012: Oppskalering fangst 150 tonn Fondets eierandel 20,5 % Første investering 2009 Andre eiere Spesielt Ved NI' investering Norinnova TT, gründere Spesiell fettsyresammensetning. Kliniske forsøk pågår Eneste selskap med konsesjon Salgsinntekt (mnok) og antall ansatte

22 Prophylix Pharma AS, Tromsø Utvikling av profylaks mot dødelig barnesykdom - NAIT Investorinfo Selskapsinformasjon Produkt Profylaks mot blødersykdom som rammer 1 av 1500 fødsler Fortrinn Marked Bakgrunn Milepæler Spisskompetanse, patenter Helse MNOK/år Gründerutviklet teknologi 2010: Ny investor inn i selskapet 2011: Prøvebatch 5l positive resultater 2011: Orphan Drug 35 evaluatorer 2012: 42 mill EU-finansiering Fondets eierandel 18,0 % Første investering 2010 Andre eiere Spesielt UNN (18%), Sarsia Seed (18%), Norinnova TT (27,6%), gründere FoU-resultat, stort FoUprosjekt kvinner testet. Orphan drug status gir: markedsadgang (+10 år), EUrådgivning, fast track godkjenninger og EUfinansiering. 5 år til produkt pga godkjente prosedyrer. Forhandler farmapartneravtale. Nytt produkt diagnose-kit

ehelse Store investeringer gir store muligheter

ehelse Store investeringer gir store muligheter ÅRSBERETNING 2008 ehelse Store investeringer gir store muligheter For å løse finanskrisen har President Barack Obama valgt e-helse som ett av de fire områder han vil bruke 5000 milliarder kroner på. Hva

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Skaper verdier Bekjemper fattigdom Virksomhetsrapport 2008 Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner Norges BNP per innbygger er på verdenstoppen, på FNs Human Development

Detaljer

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Nord Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hold den. Den er kortere. Nord er best. Vinterens flammehimmel, sommernattens

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS Kreftforskning Norsk forskning står sterkt internasjonalt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Skreddersydd medisin Individtilpasset behandling er god økonomi Kommersialisering Hvorfor utvikle

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Offentlig Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: NFU-2012-1 Rapportnummer:

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012.

Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012. HANDELSHØYSKOLEN BI Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012. Yuriy Zhovtobryukh, Marius Nordkvelde

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg venture kapital? Johan Gjesdahl Januar 2012

Hvordan tiltrekke seg venture kapital? Johan Gjesdahl Januar 2012 Hvordan tiltrekke seg venture kapital? Johan Gjesdahl Januar 2012 Agenda 1. Introduksjon til Springfondet 2. Hva er venture-kapital? 3. Hva ser investor etter? 4. Hvordan finner jeg en investor? About

Detaljer

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Petroleumsrelatert leverandørindustri Troms OKTAN brightid.no OKTAN NORD OKTAN brightid.no OKTAN NORD Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Bakgrunn og metodisk avgrensing Bakgrunnen

Detaljer

Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje 1995-2004

Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje 1995-2004 Nyhetsbrev nr. 7/25 Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje 1995-24 FORNY-programmet har i perioden 1995-24 bidratt til etableringen av 231 bedrifter og inngåelsen av 125 avtaler om utlisensiering

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent Rapport for fjerde kvartal Aker ASA har i fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de operative selskapene i porteføljene. Det er lagt et godt grunnlag for verdivekst fremover. Aker Drilling satser

Detaljer

OECD PROSJEKTET OM HØYERE UTDANNINGS- INSTITUSJONERS BIDRAG TIL REGIONAL UTVIKLING

OECD PROSJEKTET OM HØYERE UTDANNINGS- INSTITUSJONERS BIDRAG TIL REGIONAL UTVIKLING OECD PROSJEKTET OM HØYERE UTDANNINGS- INSTITUSJONERS BIDRAG TIL REGIONAL UTVIKLING EGENEVALUERING OG EKSTERN EVALUERING NORSK KORTVERSJON SEPTEMBER 2006 OECD prosjektet om høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006 ARBEIDSNOTAT 37/2005 Statsbudsjettet 2006 Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006 - Sterk vekst i bevilgningene til grunnforskning og næringsrettet forskning. - Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering?

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Knut Allum Vice President Business Development 26. februar 2015 Om Inven2 Vi bygger bro

Detaljer