Avtalebok verdikjede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtalebok verdikjede"

Transkript

1 IT-programmet - Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Avtalebok verdikjede Versjon 7.0 Innovasjon Norge Juni 2005

2 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler Forord I er det nå utviklet en versjon 7.0 av BIT-avtalene. Dette er et komplett sett av avtaler utviklet for nettverks- og samarbeidsprosjekter innenfor elektronisk forretningsdrift eller e-business. Avtalene skal håndtere både bransjeprosjekter og verdikjedeprosjekter og er rettet mot nettverkprosjekter der tre eller flere bedrifter samarbeider. Versjon 7.0 er betydelig omarbeidet i forhold til versjon 6.2. Avtalesettet er delt inn i to en for bransjeprosjekter og en for verdikjedeprosjekter, både nasjonale og internasjonale. Det er foretatt en modernisering av avtalene, og bl.a er enkelte elementer kuttet ut fordi de ikke var tilpasset dagen behov. Standardvilkårne er justert. Nummereringen av avtalen er beholdt i forhold til 6.2-versjonen. Avtalen for SkatteFUNN-finansiering i samarbeidsprosjekter er blitt oppdatert i forhold til de nye kravene til rapportering og tilnærming. Det er ellers gjort noen begrepsjusteringer og -avklaringer i alle avtalene. Avtalene er spesielt rettet mot BITprosjektene, men kan med få justeringer lett benyttes i andre samarbeids- og nettverksprosjekter. E-businessprosjekter vil etter vår oppfatning alltid omfatte mer enn to parter. startet opp som en rekke enkeltstående prosjekter allerede i Hovedperspektivet med BIT-prosjektene har vært å utvikle et samarbeid og nettverk mellom konkurrerende SMB-bedrifter innen en bransje, slik at de i fellesskap kan utvikle bransjeløsninger som fremmer og effektiviserer forretningsdriften i den enkelte bedrift. For å kunne spre løsningene og resultatene til bransjens resterende bedrifter har bransjeorganisasjonen vært en viktig og nødvendig og avgjørende partner. I de siste årene har det innenfor programmet vært stor fokus på å få fram gode verdikjedeprosjekter og i 2005 også Internasjonale prosjekter. Erfaringen fra spesielt BIT-møbel og BIT-gull/ur viser at vi har lykkes å etablere en god gjennomføringsmodell som håndterer tildels vanskelige verdikjedeprosjekter på en tilfredsstillende måte. Vår erfaring er at det i disse prosjektene blir stilt mye høyere krav til bedriften; bl.a. til bedre planlegging, omstilling og effektive anvendelsesprosesser. Dette er betydelig mer ressurs- og kompetansekrevende. Det er innenfor BIT programmet utviklet fire produkter BIT-bransje BIT-verdikjede BIT-internasjonal BIT-kompetanse EU har gjennom Lisboa-strategien satt seg som mål å bli den mest dynamiske, konkurransedyktige og bærekraftige kunnskapsøkonomi i verden. Et av de sentrale virkemidlene for å nå dette målet er utvikling og anvendelse av IKT i tradisjonelt næringsliv. Roald M Johannessen, Innovasjon Norge April 2005 Styringsgruppen: Øyvind Thorenfeldt Ketil Lundgaard Per Jæger Vidar Nygård Roald M Johannessen Innovasjon Norge Innovasjon Norge Boligprodusentenes Forening Prosjekt Consult AS Innovasjon Norge Informasjon kan fås på tlf og e-post 1

3 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler Innhold Forord...1 Innhold... 2 Avtaleoversikt BIT-verdikjedeprosjekter Avtalestruktur... 9 Avtaler og aktører... 9 Eksempel på organisering Rekkefølge for utarbeiding og inngåelse av avtalene Standardvilkår verdikjede Avtale 1 - Samarbeid verdikjede Avtale 2 - Samarbeid verdikjede Avtale 3 - Samarbeid verdikjede Avtale 4 - Utvikling verdikjede Avtale 5 - Utvikling verdikjede Avtale 6 - Kjøp verdikjede Avtale 7 - Support verdikjede Avtale 8 - Konsulent verdikjede Avtale 9 - Finansiering verdikjede Avtale 10 - Partner verdikjede Standardvilkår verdikjede Generelt Beskrivelse av standardvilkår Definisjoner Avtaler Prosjekteier Styringsgrupper Aktører Kravspesifikasjoner Implementering Planlagte leveringsdager Planlagte milepeler Løsning system modul Utviklingsavtalen Ordliste Organisering Bransjens kravspesifikasjon Leverandørens ansvar for videreutvikling Pilotbedriftens ansvar for videreutvikling (fra avtale 4) Opplegg for endringer/oppdatering (fra avtale 4) Oppbevaring/oppdeling (fra avtale 4) Nye versjoner av løsningen Strategi for utvikling og implementering av nye versjoner av løsn Krav til å opprettholde standardløsning for bransjen (fra avtale 1) Rett til å gi innspill til nye versjoner av løsningen (fra avtale 1) Møter Rett til å kreve møte Forhandlingsmøte med leverandør (fra avtale 4) Årlig møte Referansemøte hos pilotbedrifter Brukerforum og referansegrupper Rapportering Status og fremdriftsrapportering fra pilotbedrift Status og fremdriftsrapportering fra leverandør

4 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler 9. Krav til leverandør Leverandørens plikter Krav til integrasjon mot nye standard-, bransje- eller verdikjedesyst Kompetanse Felles opplæring (fra avtale 1) Support Underleverandører (fra avtale 3) Standardsystem Krav til pilotbedrift Tilgang på ressurser fra pilotbedriftene Ventetid i prosjektet forårsaket av pilotbedriften Overføring av pilotansvar Finansiering Prosjekteierens økonomiske forpliktelser Egeninnsats leverandør Egeninnsats pilotbedrift Salgspant Eiendomsrett og disposisjonsrett Eiendomsrett til utstyr Rettigheter til resultatene Disposisjonsrettens omfang Disposisjonsrett til programmer Disposisjonsrett til dokumentasjon Fellesregler for programmer og dokumentasjon Rettigheter til kildekode Risiko for utstyr og programmer Mangler Hva skal anses som mangel Plikt til å avhjelpe mangler Sanksjoner Forsinkelse Varsel om forsinkelse Forsinkelsesperiode Forventet levering etter forsinkelsesperioden Endring av leveringstidspunkt Dagmulkt Heving Pilotbedriftens mislighold Hva som anses som mislighold Merutgifter Morarenter Rettslige mangler Rettslige mangler Reklamasjon Leverandørens ansvar Plikt til å avhjelpe rettslige mangler Heving Erstatning Pilotbedriftens erstatningskrav Leverandørens erstatningskrav Ansvar for uaktsom skadeforvoldelse Force majeure Forsikring Aktsomhet ved eksport Oppsigelse Pilotbedriftenes rett til oppsigelse Prosjekteierens rett til oppsigelse av pilotbedrifter Endring av leverandørforhold Oppkjøp av leverandøren / salg av eierrettigheter til programvare Oppkjøp av leverandør / rett til reforhandling ved konkurr. løsning Konkurs, avvikling m.v

5 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler 26. Taushetsplikt Tvister Bestemmelser for suksessiv og separat leveranse Innledning Effektiv leveringsdag Kontraktsbeløp Heving Forsinket innbetaling Rett til programtilpasning VEDLEGG 1 Ordliste for Avtale 1 Samarbeid verdikjede Generelt Standardvilkår...49 Bilag Innledning Samarbeid mellom Leverandørene Milepeler Parametersetting Standardmoduler Bransjemoduler Verdikjedemoduler Videreutvikling Krav til teknologi Valg av standarder Nye versjoner Versjonshåndtering Krav til integrasjon Overgang til ny generasjon av standardløsning Markedsføring Prosjekteierens bidrag Pilotbedriftens bidrag Markedsaktiviteter fra Leverandør(er) Salg av verdikjedeløsning Salgssamarbeid mellom medleverandører Priser og betingelser Priser Forhandlinger Varighet BILAG Felles 1-1 Endringsprotokoll for Avtale BILAG Leverandør(er) 1-1 Priser og betingelser generelt (spredn.salg) BILAG Leverandør(er) 1-2 Beskrivelse av verdikjedeløsn. m/till.moduler BILAG Leverandør(er) 1-3 Strategi utvikling og implem. av nye versjoner BILAG Leverandør(er) 1-4 Status teknologi og planer for teknologiutv BILAG Leverandør(er) 1-5 Leverandørens markedsaktiviteter for bransjen BILAG Leverandør(er) 1-6 K6 Konstatert funksjonalitet BILAG Leverandør(er) 1-7 Garantier og bekreftelser Avtale 2 Samarbeid verdikjede Generelt Standardvilkår Bilag Forberedelse av egen organisasjon Varighet BILAG 2-1 Vilkår for tilskudd fra Innovasjon Norge BILAG 2-2 Rutine for regnskap og utbetaling av tilskudd BILAG 2-3 Organisering BILAG 2-4 Forberedelse av egen organisasjon BILAG 2-5 Endringsprotokoll for Avtale

6 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler Avtale 3 Samarbeid verdikjede Generelt Bilag Samarbeidsforhold Styringsgruppen Rett til å kreve møte Årlig møte Økonomiske forhold Tilskuddsmidler Økonomiske forpliktelser Krav til bransjeforening Markedsføring Rapportering Pilotbedrifter Varighet BILAG 3-1 Endringsprotokoll for Avtale Avtale 4 Utvikling verdikjede Generelt Standardvilkår Bilag Samarbeidsprosjektets omfang Innhold Fordeling av ansvar for pilotprosjektene Gjennomføring/Organisering/Bemanning Underleverandører Teknologisk plattform Ansvarsforhold og samarbeidsformer Integrasjon Klassifisering av integrasjon Integrasjon mellom økonomi- og MPS-modulene Økonomiske rammer / finansiering Økonomisk ramme Betingelser for pilotbedrifter og Leverandører Økonomisk ramme Finansiering/kostnadsdeling Prisendring Godkjenning Akseptansetest Godkjenning av hvert enkelt pilotprosjekt Godkjenning av bransjesystemet Varighet Konfigurasjon av verdikjedeløsninger hos pilotbedrifter BILAG 4-1 Spesifikasjon av utviklingsprosjekt BILAG 4-2 Priser BILAG 4-3 Integrasjonsmodell BILAG 4-4 K4 Kravspesifikasjon BILAG 4-5 K5 Leverandørens løsningsspesifikasjon BILAG 4-6 Beregning av ytelse for kritiske funksjoner (responstid) BILAG 4-7 Organisering av pilotprosjektene (S2 og S3) BILAG 4-8 Oversikt over avtaler med underleverandører BILAG 4-9 Endringsprotokoll for Avtale Avtale 5 Utvikling verdikjede Generelt Standardvilkår Bilag Oppdraget Innhold

7 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler 1.2 Gjennomføring/Organisering/Bemanning Levering Bedriftsspesifikke tilpasninger Leveransetidspunkt Kjøps- og vedlikeholdsavtale Økonomiske rammer / finansiering Levering Pilotbedriftenes forpliktelser Bestemmelser for suksessiv og separat leveranse Godkjenning Varighet BILAG 5-1 Bedriftsspesifikk tilpasning av programvare BILAG 5-2 Bedriftsspesifikk integrasjon BILAG 5-3 Konfigurasjon av løsning BILAG 5-4 Priser og betingelser BILAG 5-5 Plan for installasjon BILAG 5-6 Plan for opplæring BILAG 5-7 K3 Pilotbedriftens kravspesifikasjon BILAG 5-8 Endringsprotokoll for Avtale Avtale 6 Kjøp verdikjede Generelt Standardvilkår Bilag Leveransen Generelt Tidspunkt for leveransen Priser og betingelser Kjøpesum Betaling Prisendringer Forskuddsbetaling Garanti for oppfyllelse av forpliktelser Test og godkjenning Leverandøren(e)s godkjennelse Pilotgruppens undersøkelsesplikt og -rett Samarbeid med utenforstående Godkjenning/overtagelse Opplæring Rett til avtale om vedlikehold og service BILAG 6-1 Spesifikasjon av leveranser (utstyr, std prog.vare og implem.) BILAG 6-2 Priser og betingelser BILAG 6-3 Installasjon BILAG 6-4 Opplæring BILAG 6-5 Senere delleveranser BILAG 6-6 Endringsprotokoll for Avtale Avtale 7 Support verdikjede Generelt Standardvilkår Bilag Leveransen Priser og betingelser Vederlag Betalingsmåten Prisendringer Diverse Samarbeid med utenforstående Endringer og tilføyelser etter avtaleinngåelse Varighet

8 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler BILAG 7-1 Spesifikasjon av leveransen BILAG 7-2 Priser BILAG 7-3 Endringsprotokoll for Avtale Avtale 8 Konsulent verdikjede Generelt Bilag Leveransen Gjennomføring av oppdrag Leverandøren(e)s ytelser og plikter Kompetanse Pilotbedriftens ytelser og plikter Vederlag og betalingsbetingelser Vederlag Rettigheter til resultatet Taushetsplikt Risiko Mislighold Mislighold fra Leverandøren(e)s side Mislighold fra Pilotbedriftens side Rettslige mangler Force majeure Tvister BILAG 8-1 Beskrivelse av oppdraget BILAG 8-2 Priser og betingelser BILAG 8-3 Varighet og oppsigelse BILAG 8-4 Endringsprotokoll for Avtale Avtale 9 Finansiering verdikjede Generelt Standardvilkår Bilag Informasjon om søknad SkatteFUNN Finansieringen omfatter Mellomfinansiering (fra avtale 4) Prosjektregnskap Informasjon til bedrift og revisor Varighet BILAG 9-1 Endringsprotokoll for Avtale Avtale 10 Partner verdikjede Generelt Bilag Leveransen Gjennomføring av oppdrag Leverandøren(e)s ytelser og plikter BILAG 10-1 Beskrivelse av leveransen BILAG 10-2 Endringsprotokoll for Avtale

9 - Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Avtaleoversikt Versjon 7.0 verdikjede Innovasjon Norge 8

10 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler BIT-verdikjedeprosjekter Avtalestruktur Avtaler og aktører Standardvilkår Samarbeidsavtaler Utviklingsavtaler Kjøpsavtale Supportavtale Konsulentavtale Finansieringsavtale Partneravtale Standardvilkår verdikjede Avtale 1: Samarbeid verdikjede Avtale 2: Samarbeid verdikjede Avtale 3: Samarbeid verdikjede Avtale 4: Utvikling verdikjede Avtale 5: Utvikling verdikjede Avtale 6: Kjøp verdikjede Avtale 7: Support verdikjede Avtale 8: Konsulent verdikjede Avtale 9: Finansiering verdikjede Avtale 10: Partner verdikjede Prosjekteier - Leverandør(er) Prosjekteier - Pilotgruppe Prosjekteier - Bransjefor. Prosjekteier - Leverandør(er) Pilotgruppe - Leverandør(er) Pilotgruppe - Leverandør(er) Pilotgruppe - Leverandør(er) Pilotgruppe - Leverandør(er) Prosjekteier - Pilotgruppe Prosjekteier X X X X X X X Bransjeforeninger Programvareleverandører X X Konsulent - Leverandør(er) X X X X X X X X Pilotgruppe X X X X X Konsulenter X X 9

11 Juni 2005 Avtaleoversikt Eksempel på organisering Styringsgruppe verdikjedeprosjektet (S1) Arbeidsgruppe(r) Fellesprosjekter Prosjektleder Pilotgrupper Pilotgrupper Prosjektleder/ Coach Pilotbedrift Rekkefølge for utarbeiding og inngåelse av avtalene Avt. 3: Samarbeid Prosjekteier Bransjeforening(er) Standardvilkår Avt. 1: Samarbeid Prosjekteier Leverandør(er) Avt. 6: Kjøp Pilotgruppe Leverandør(er) Avt. 7: Support Pilotgruppe Leverandør(er) Avt. 4: Utvikling Prosjekteier Leverandør(er) Avt. 5: Utvikling Pilotbedrift Leverandør(er) Avt. 2: Samarbeid Prosjekteier - Pilotgruppe Avt. 9: Finansiering Prosjekteier - Pilotgruppe Avt. 10: Partner Konsulent Leverandør(er) Avt. 8: Konsulent Pilotbedrift Leverandør(er) 10

12 Juni 2005 Avtaleoversikt Standardvilkår verdikjede Prosjekteier - Leverandør(er) Vilkårene omfatter: 1. Beskrivelse 2. Definisjoner 3. Organisering 4. Bransjens kravspesifikasjon 5. Nye versjoner av verdikjedeløsningen 6. Møter 7. Brukerforum og referansegrupper 8. Rapportering 9. Krav til leverandør 10. Krav til pilotbedrift 11. Finansiering 12. Salgspant 13. Eiendomsrett og disposisjonsrett 14. Risiko for utstyr og programmer 15. Mangler 16. Forsinkelse 17. Pilotbedriftens mislighold 18. Rettslige mangler 19. Erstatning 20. Force majeure 21. Forsikring 22. Aktsomhet ved eksport 23. Oppsigelse 24. Endring av leverandørforhold 25. Konkurs, avvikling m.v. 26. Taushetsplikt 27. Tvister 28. Suksessiv og separat leveranse 11

13 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 1 - Samarbeid verdikjede Prosjekteier - Leverandør(er) Hovedavtale om samarbeid for utvikling/videreutvikling av løsning Denne avtalen er en varig samarbeidsavtale mellom prosjekteier og leverandør. Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Innledning 2. Parametersetting 3. Krav til teknologi 4. Valg av standarder 5. Nye versjoner 6. Overgang til ny generasjon av standardløsning 7. Markedsføring 8. Priser og betingelser 9. Varighet Oversikt over bilag til avtale 1: Bilag felles for alle leverandører: Bilag F 1-1: Endringsprotokoll for Avtale 1 Bilag som utarbeides for hver enkelt leverandør: Bilag L 1-1: Priser og betingelser generelt for bransjen (spredningssalg) Bilag L 1-2: Beskrivelse av verdikjedeløsning m/tilleggsmoduler Bilag L 1-3: Strategi for utvikling og implementering av nye versjoner Bilag L 1-4: Status teknologi og planer for teknologiutvikling Bilag L 1-5: Leverandøren(e)s markedsaktiviteter for bransjen Bilag L 1-6: K6 Konstatert funksjonalitet Bilag L 1-7: Garantier og bekreftelser 12

14 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 2 - Samarbeid verdikjede Prosjekteier Pilotgruppe Samarbeidsavtale mellom prosjekteier og pilotgrupper om verdikjedeløsning Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Forberedelse av egen organisasjon 2. Varighet Oversikt over bilagene til avtale 2: Bilag 2-1: Vilkår for tilskudd fra Innovasjon Norge Bilag 2-2: Rutine for regnskap og utbetaling av tilskudd Bilag 2-3: Organisering Bilag 2-4: Forberedelse av egen organisasjon Bilag 2-5: Endringsprotokoll for Avtale 2 13

15 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 3 - Samarbeid verdikjede Prosjekteier Bransjeforening(er) Avtale om samarbeid mellom prosjekteier og bransjeforeninger Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Samarbeidsforhold 2. Økonomiske forhold 3. Krav til bransjeforening 4. Varighet Oversikt over bilagene til avtale 3: Bilag 3-1: Endringsprotokoll for Avtale 3 14

16 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 4 - Utvikling verdikjede Prosjekteier - Leverandør(er) Samarbeidsavtale om utvikling/videreutvikling av verdikjedeløsning Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Samarbeidsprosjektets omfang 2. Ansvarsforhold og samarbeidsformer 3. Integrasjon 4. Økonomiske rammer / finansiering 5. Godkjenning 6. Varighet 7. Konfigurasjon av verdikjedeløsninger hos pilotbedrifter Oversikt over bilagene til avtale 4: Bilag 4-1: Spesifikasjon av utviklingsprosjekt Bilag 4-2: Priser Bilag 4-3: Integrasjonsmodell Bilag 4-4: K4 Kravspesifikasjon Bilag 4-5: K5 Leverandørens løsningsspesifikasjon Bilag 4-6: Beregning av ytelse for kritiske funksjoner (responstid) Bilag 4-7: Organisering av pilotprosjektene (S2 og S3) Bilag 4-8: Oversikt over avtaler med underleverandører Bilag 4-9: Endringsprotokoll for Avtale 4 15

17 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 5 - Utvikling verdikjede Pilotgruppe Leverandør(er) Samarbeidsavtale om utvikling/videreutvikling av verdikjedesystem for pilotgruppe Avtalen henviser til avtale 4 og er en tidsbegrenset avtale mellom leverandør og pilotgruppe. Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Oppdraget 2. Kjøps- og vedlikeholdsavtale 3. Økonomiske rammer / finansiering 4. Levering 5. Pilotgruppeens forpliktelser 6. Bestemmelser for suksessiv og separat leveranse 7. Godkjenning 8. Varighet Viktige prinsipper Tidsbegrenset avtale som opphører når pilotprosjektet er ferdig og godkjent Avtalen omfatter kun utviklingsprosjektet. Egen avtale (avtale 6) tegnes for kjøp og implementering av standard programvare Oversikt over bilag til avtale 5: Bilag 5-1: Bedriftsspesifikk tilpasning av programvare Bilag 5-2: Bedriftsspesifikk integrasjon Bilag 5-3: Konfigurasjon av løsning Bilag 5-4: Priser og betingelser Bilag 5-5: Plan for installasjon Bilag 5-6: Plan for opplæring Bilag 5-7: K3 Pilotbedriftens kravspesifikasjon Bilag 5-8: Endringsprotokoll for Avtale 5 16

18 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 6 - Kjøp verdikjede Pilotgruppe - Leverandør(er) Kjøpsavtale for programvare og utstyr for pilotgrupper i Avtalen omfatter kjøp av løsninger. Denne avtalen benyttes når løsningen er ferdig utviklet, i forbindelse med at andre bedrifter i bransjen kjøper løsningen. Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Leveransen 2. Priser og betingelser 3. Test og godkjenning 4. Godkjenning/overtagelse 5. Opplæring 6. Rett til avtale om vedlikehold og service Viktige prinsipper Omfatter ikke utvikling/tilpasning. Dette avtales i avtale 5. Oversikt over bilag til avtale 6: Bilag 6-1: Spesifikasjon av leveranser (utstyr, standard programvare og implementering) Bilag 6-2: Priser og betingelser Bilag 6-3: Installasjon Bilag 6-4: Opplæring Bilag 6-5: Senere delleveranser Bilag 6-6: Endringsprotokoll for Avtale 6 17

19 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 7 - Support verdikjede Pilotgruppe - Leverandør(er) Avtale om support av programvare Avtalen omfatter support og leveranse av programvare. Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Leveransen 2. Priser og betingelser 3. Diverse Oversikt over bilag til avtale 7: Bilag 7-1: Spesifikasjon av leveransen Bilag 7-2: Priser Bilag 7-3: Endringsprotokoll for Avtale 7 18

20 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 8 - Konsulent verdikjede Pilotgruppe - Leverandør(er) Avtale om konsulentoppdrag Avtalen omfatter alle konsulentoppdrag som ikke inngår under Avtale 4 Utvikling verdikjede Prosjekteier Leverandør(er). Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Leveransen 2. Gjennomføring av oppdrag 3. Vederlag og betalingsbetingelser 4. Rettigheter til resultatet 5. Taushetsplikt 6. Risiko 7. Mislighold 8. Rettslige mangler 9. Force majeure 10. Tvister Oversikt over bilagene til avtale 8: Bilag 8-1: Beskrivelse av oppdraget Bilag 8-2: Priser og betingelser Bilag 8-3: Varighet og oppsigelse Bilag 8-4: Endringsprotokoll for Avtale 8 19

21 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 9 - Finansiering verdikjede Prosjekteier - Pilotgruppe Samarbeid finansiering prosjekteier pilotgruppe Samarbeidsavtale mellom prosjekteier og pilotgruppe om delfinansiering ved SkatteFUNN. Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Informasjon om søknad SkatteFUNN 2. Finansiering omfatter 3. Mellomfinansiering 4. Prosjektregnskap 5. Informasjon til bedrift og revisor 6. Varighet Oversikt over bilagene til avtale 9: Bilag 9-1: Endringsprotokoll for Avtale 9 20

22 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 10 - Partner verdikjede Konsulent Leverandør(er) Avtale om elektronisk dokumentutveksling Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Leveransen 2. Gjennomføring av oppdrag Oversikt over bilagene til avtale 10: Bilag 10-1: Beskrivelse av leveransen Bilag 10-2: Endringsprotokoll for Avtale 10 21

23 - Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Standardvilkår verdikjede versjon 7.0 verdikjede Juni

24 - Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Standardvilkår verdikjede Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 mellom (Prosjekteieren) og Leverandør A Leverandør B Leverandør C Leverandør D Leverandør E Leverandør F Avtalen er undertegnet i eksemplarer, hvorav hver av partene beholder. Underskrifter tittel dato For Prosjekteieren: For Leverandør A: For Leverandør B: For Leverandør C: For Leverandør D: For Leverandør E: For Leverandør F: Kontaktpersoner Hos Prosjekteieren: Hos Leverandør A: Hos Leverandør D: Hos Leverandør B: Hos Leverandør E: Hos Leverandør C: Hos Leverandør F: Skriftlige henvendelser Til Prosjekteieren: Til Leverandør A: Til Leverandør B: Til Leverandør C: Til Leverandør D: Til Leverandør E: Til Leverandør F: 23

25 - Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Standardvilkår verdikjede Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 mellom (Prosjekteieren) og Pilotbedrift 1 Pilotbedrift 2 Pilotbedrift 3 Pilotbedrift 4 Pilotbedrift 5 Avtalen er undertegnet i eksemplarer, hvorav hver av partene beholder For Prosjekteieren: Pilotbedrift 1: Pilotbedrift 2: Pilotbedrift 3: Pilotbedrift 4: Pilotbedrift 5: Underskrifter tittel dato Hos Prosjekteieren: Pilotbedrift 1: Pilotbedrift 2: Pilotbedrift 3: Pilotbedrift 4: Pilotbedrift 5: Kontaktpersoner Til Prosjekteieren: Pilotbedrift 1: Pilotbedrift 2: Pilotbedrift 3: Pilotbedrift 4: Pilotbedrift 5: Skriftlige henvendelser 24

26 - Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Standardvilkår verdikjede Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 mellom (Prosjekteieren) og (Delprosjekteieren) Pilotbedrift 1 Pilotbedrift 2 Pilotbedrift 3 Pilotbedrift 4 Pilotbedrift 5 Pilotbedrift 6 Pilotbedrift 7 Pilotbedrift 8 Pilotbedrift 9 Pilotbedrift 10 Avtalen er undertegnet i eksemplarer, hvorav hver av partene beholder Underskrifter tittel dato For Prosjekteieren: For Delprosjekteieren: Pilotbedrift 1: Pilotbedrift 2: Pilotbedrift 3: Pilotbedrift 4: Pilotbedrift 5: Pilotbedrift 6: Pilotbedrift 7: Pilotbedrift 8: Pilotbedrift 9: Pilotbedrift 10: Kontaktpersoner 25

27 Hos Prosjekteieren: Hos Delprosjekteieren: Pilotbedrift 1: Pilotbedrift 2: Pilotbedrift 3: Pilotbedrift 4: Pilotbedrift 5: Pilotbedrift 6: Pilotbedrift 7: Pilotbedrift 8: Pilotbedrift 9: Pilotbedrift 10: Skriftlige henvendelser Til Prosjekteieren: Til Delprosjekteieren: Pilotbedrift 1: Pilotbedrift 2: Pilotbedrift 3: Pilotbedrift 4: Pilotbedrift 5: Pilotbedrift 6: Pilotbedrift 7: Pilotbedrift 8: Pilotbedrift 9: Pilotbedrift 10: 26

28 Juni 2005 Standardvilkår Generelt Verdikjedeavtalene 1 10 er utarbeidet spesielt for BIT-prosjektene. De ulike avtalene er utarbeidet i en sammenheng og er ikke tenkt brukt enkeltvis. Avtalene er tilgjengelig på Internett. Endringer i avtaleteksten skal dokumenteres i en egen endringsprotokoll for hver enkelt avtale. Endringsprotokollen skal godkjennes av begge parter og inngå som en del av avtalen. Ved reforhandling skal bilagene gjennomgås og oppdateres, og endringene fremgå av endringsprotokoll. 1. Beskrivelse av standardvilkår Deltakerne må godkjenne standardvilkårene før eller samtidig som andre avtaler inngås. 2. Definisjoner 2.1 Avtaler Avtale 1: Avtale 2: Avtale 3: Avtale 4: Avtale 5: Avtale 6: Avtale 7: Avtale 8: Avtale 9: Samarbeid verdikjede Prosjekteier Leverandør(er) Hovedavtale om samarbeid for utvikling/videreutvikling av løsning. Samarbeid verdikjede Prosjekteier Pilotgruppe Samarbeidsavtale mellom prosjekteieren og pilotgrupper om verdikjedeløsning. Samarbeid verdikjede Prosjekteier Bransjeforening(er) Samarbeidsavtale mellom prosjekteier og bransjeforeninger. Utvikling verdikjede Prosjekteier Leverandør(er) Samarbeidsavtale om utvikling/videreutvikling av verdikjedeløsning. Utvikling verdikjede Pilotgruppe Leverandør(er) Samarbeidsavtale om utvikling/videreutvikling av verdikjedesystem for pilotgruppe. Kjøp verdikjede Pilotgruppe Leverandør(er) Kjøpsavtale for programvare og utstyr for pilotgrupper i. Support verdikjede Pilotgruppe Leverandør(er) Avtale om support av programvare. Konsulent verdikjede Pilotgruppe Leverandør(er) Avtale om konsulentoppdrag Finansiering verdikjede Prosjekteier Pilotgruppe Samarbeidsavtale mellom prosjekteier og pilotgruppe om delfinansiering ved SkatteFUNN Avtale 10: Partner verdikjede Konsulent Leverandør(er) Avtale om elektronisk dokumentutveksling 2.2 Prosjekteier Juridisk person med begrenset ansvar (f.eks. bransjeforeninger) som får tildelt midler fra blant annet Innovasjon Norge, og som har formelt ansvar for midlene. 2.3 Styringsgrupper S1: Hovedstyringsgruppen for totalprosjektet, - hovedstyringsgruppe med ansvar for gjennomføring av totalprosjektet, oppnevnt av prosjekteieren. S2: Styringsgruppen for løsning X, - oppnevnt av S1 Hovedstyringsgruppen for totalprosjektet. S3: Styringsgruppe i pilotbedrift, - oppnevnt av pilotbedriften. 2.4 Aktører Pilotgruppe. 27

29 Juni 2005 Standardvilkår Prosjekteier. Leverandører. Bransjeforeninger. Konsulenter. 2.5 Kravspesifikasjoner K1: Momentliste til kravspesifikasjon startprosjektet.brukerunders;kelsen 1. K2: Bransjens kravspesifikasjon. (Prioriterte funksjoner av K1 Momentliste til kravspesifikasjon.) K2 K3: Pilotbedriftens kravspesifikasjon. (Utarbeides på basis av prioriterte funksjoner av K2 Bransjens kravspesifikasjon for hver enkelt pilotbedrift innenfor bransjesystemet.) K4: Kravspesifikasjon for løsning X for prioriterte funksjoner i pilotprosjektene. Hrf & sogn kart Løsningsspesifikasjon: K5: Leverandørens løsningsspesifikasjon av K4 Kravspesifikasjon for løsning X, som må godkjennes av S2 Styringsgruppen for løsning X. Reaktor svar Konstatert funksjonalitet: K6: Konstatert funksjonalitet i pilotbedriftens akseptansetest med avkryssing i K4 Kravspesifikasjon for løsning X. (K6 Konstatert funksjonalitet brukes som et dokument i spredning av løsningen til andre bedrifter i bransjen.) pg & hs 2.6 Implementering Med implementering menes igangkjøring og opplæring av nye systemer. 2.7 Planlagte leveringsdager L1p (M3p): L2p (M4p): L3p (M5p): L4p (M6p): Effektiv leveringsdag: p: planlagt r: reelt gjennomført Ferdigstillingsdag: Avtalt dag da integrasjonstester, systemtester og implementeringsplan er planlagt ferdig utført iht. K4 Kravspesifikasjon for løsning X. Installasjonsdag: Avtalt dag da leverandøren etter planen får tilgang til pilotbedriftens lokaler. Akseptansetestdag: Avtalt dag da verdikjedesystemet etter planen skal være klargjort for oppstart av akseptansetesten. Avtalt effektiv leveringsdag er når akseptansetest, driftstest og implementering etter planen skal være gjennomført og godkjent av S2 Styringsgruppen for løsning X. Pilotbedriften får maksimalt 6 måneder fra M5r til å gjennomføre akseptanse- og driftstestene, med forbehold om forsinkelser p.g.a. leverte produkter som leverandøren har ansvaret for. 2.8 Planlagte milepeler M1p: Dagen da planlagt prosjektinitiering skal være ferdig. M2p: Dagen da K5 Leverandørens løsningsspesifikasjon etter planen skal være godkjent av S2 Styringsgruppen for løsning X. M3p: Avtalt dag da integrasjonstester, systemtester og implementeringsplan er planlagt ferdig utført iht. K4 Kravspesifikasjon for løsning X. M4p: Dagen da leverandøren etter planen får tilgang til pilotbedriftens lokaler. M5p: Avtalt dag da verdikjedesystemene etter planen skal være klargjort for oppstart av akseptansetesten. 28

e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6

e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6 e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6 Anskaffelsesnummer: 14/0038 Saksnummer: 2014/00380 Difis kontaktperson: Herman Valen Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet

Detaljer

Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på?

Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på? Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på? SSA-konferansen 11. mars 2009 advokat Ingvild Hanssen-Bauer ihb@wr.no WIKBORG REIN 1 Innledning Utgangspunkt i kjøpsavtalen og de viktigste endringene

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Veiledende bilag til SSA-K Kjøpsavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA-K Kjøpsavtalen versjon 2015 Kjøpsavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon... 2 Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av leveransen... 3 Bilag 3: Kundens tekniske plattform... 4 Bilag 4: Leveringstidspunkt og

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

KJØPSAVTALE DAB måleutstyr

KJØPSAVTALE DAB måleutstyr KJØPSAVTALE DAB måleutstyr Basert på: Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre

Detaljer

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett av apparater til treningsrom Kontrakt om Kjøp av utstyr til treningsrom i Kunnskapsdepartementet er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service

Detaljer

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Avtale om vedlikehold og service Kunnskapsdepartementet Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Kontrakt om Vedlikehold

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon I bilaget skal Kunden spesifisere utstyr, programvare og/eller andre ytelser ( leveransen ) som skal anskaffes etter avtalen. Kunden skal på bakgrunn av sine formål og

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Veiledende bilag til SSA-K Kjøpsavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA-K Kjøpsavtalen versjon 2015 Kjøpsavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon... 2 Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av leveransen... 3 Bilag 3: Kundens tekniske plattform... 4 Bilag 4: Leveringstidspunkt og

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for

Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-K lille SSA-K_lille 19-03-2009 Avtale om kjøp,

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Utdanningsdirektoratet Kjøp av utstyr Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang (heretter

Detaljer

1. GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN

1. GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN 1. GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN 1.1 SPESIFIKASJON AV LEVERANDØRENS YTELSER OG PLIKTER 1.1.1 Leverandørens ansvar og kompetanse Leverandørens ytelser skal på en helhetlig måte dekke de formål, funksjoner

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

Utkast til faggrunnlag for bittergrønn, Chimaphila umbellata

Utkast til faggrunnlag for bittergrønn, Chimaphila umbellata KONTRAKT MELLOM XXXX OG Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Utkast til faggrunnlag for bittergrønn, Chimaphila umbellata (Som del av denne avtale følger:) Konkurransegrunnlag av. med kravspesifikasjon

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Kjøpsavtale og kontraktsvilkår. for kjøp av parkeringsfagligsystem

Kjøpsavtale og kontraktsvilkår. for kjøp av parkeringsfagligsystem Kjøpsavtale og kontraktsvilkår for kjøp av parkeringsfagligsystem 1 Innhold 1 HVA AVTALEN OMFATTER... 5 1.1. AVTALENS OMFANG... 5 1.2. KUNDENS ANSVAR FOR KLARHET OVERFOR LEVERANDØREN... 5 1.3. LEVERANDØRENS

Detaljer

Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang

Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-V lille Avtale om vedlikehold og service av utstyr

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR er utarbeidet spesielt for denne anskaffelsen. For øvrige bestemmelser henvises det til alminnelige kontraktsvilkår. Ved strid mellom bestemmelsene viker alminnelige kontraktsvilkår.

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

Kontrakt - rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester. Kontrakt. Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune

Kontrakt - rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester. Kontrakt. Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune Nøtterøy kommune Med vind i seilene Kontrakt Rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune Oppdragstager: Nøtterøy kommune 31.07.2013

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG

KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG.. FOR PROSJEKTET: UTREDNING LUFTSPORT Samferdselsdepartementets referanse: 09/1744 AVTALE OM UTREDNINGSOPPDRAG MELLOM: (heretter kalt Oppdragstaker) og Samferdselsdepartementet

Detaljer

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2015/23) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter

Detaljer

MINIBUSS MELLOM

MINIBUSS MELLOM KONTRAKT LEVERING AV MINIBUSS 16 + 1 MELLOM Oppdragsgiver Og xxxxx Leverandør Side 2 av 6 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser telefonitjenester Saksnummer: Innhold

Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser telefonitjenester Saksnummer: Innhold Innhold 1. Kontraktsvilkår for... 2 1.1 Leverandørens ytelse... 2 1.2 Underleverandører... 2 1.3 Lønns- og arbeidsvilkår... 2 1.4 Kundens ansvar og medvirkning... 3 2 Vederlag og betalingsbetingelser...

Detaljer

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse SIDE 1 AV 11 RAMMEAVTALE KJØP FOR RÅDGIVNING Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens

Detaljer

Spørsmål med svar fra oppdragsgiver.

Spørsmål med svar fra oppdragsgiver. Spørsmål med svar fra oppdragsgiver. Anbud rammeavtale PC-utstyr og tjenester ref. 2014/401334 27.01.15 Spørsmål 3: Siden dette er en offentlig anskaffelse som bruker SSA-K som kontrakt har vi noen juridiske

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser Følgende bestemmelser gjelder for leveranse som er akseptert av STAMINA GROUP AS. Alt arbeid som utføres er underlagt disse vilkårene med mindre annet er klart og skriftlig avtalt.

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENTSTJENESTER

AVTALE OM ABONNEMENTSTJENESTER AVTALE OM ABONNEMENTSTJENESTER fra StyreWeb Effektus AS (heretter benevnt Leverandøren ) 1. FORMÅL Denne Avtale definerer innhold, omfang og ansvar tilknyttet leveransen av Tjenester som fremgår av kapittel

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver Oppdragsavtale mellom (navn) heretter kalt oppdragsgiver og PartnerCo AS Dato: 1. februar 2015 ------------------------- 1. INNLEDNING 1.1. Intensjon Hensikten med denne avtale med vedlegg er å regulere

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR PRINTER SERVICE OG REKVISITA

RAMMEAVTALE FOR PRINTER SERVICE OG REKVISITA RAMMEAVTALE FOR PRINTER SERVICE OG REKVISITA Side 1 av 10 RAMMEAVTALE OM KJØP AV DATAUTSTYR Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Oslo, 12. mai

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

Praktiske erfaringer med bruk av SSA-L Senioradvokat Stian Oddbjørnsen i samarbeid med Difi

Praktiske erfaringer med bruk av SSA-L Senioradvokat Stian Oddbjørnsen i samarbeid med Difi Praktiske erfaringer med bruk av SSA-L Senioradvokat Stian Oddbjørnsen i samarbeid med Difi Tema for innlegget Overordnet innføring i avtalen Erfaringer - basert på bruk i praksis og tilbakemeldinger på

Detaljer

Rammeavtale om juridiske rådgivningstjenester. Samferdselsdepartementet (heretter kalt Kunden)

Rammeavtale om juridiske rådgivningstjenester. Samferdselsdepartementet (heretter kalt Kunden) Rammeavtale om juridiske rådgivningstjenester Avtale mellom: Samferdselsdepartementet (heretter kalt Kunden) og (heretter kalt Leverandøren) For Kunden: (Dato, underskrift) For Kunden: (Dato, underskrift)

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Avtale nr.: Om kjøp av

Avtale nr.: Om kjøp av Avtale nr.: Om kjøp av Mellom Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Org.nr.: 983 971 709 (Heretter kalt Kunden) og Org.nr.: (Heretter kalt Leverandøren) For Kunden: For Leverandøren:... Sted,

Detaljer

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Avtale om Leveranse av Reisekort og impulsbilletter er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Leverandørens

Detaljer

Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE

Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE Konkurransegrunnlagets Del II... 1 KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE... 1 1 Definisjoner... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Rammeavtalens karakter...

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av tekniske skap og tilleggsutstyr

Rammeavtale om kjøp av tekniske skap og tilleggsutstyr Rammeavtale om kjøp av tekniske skap og tilleggsutstyr Rammeavtale om kjøp av tekniske skap og tilleggsutstyr er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Departementenes servicesenter (heretter

Detaljer

Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr. er inngått mellom. SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr (Kunde) FIRMANAVN

Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr. er inngått mellom. SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr (Kunde) FIRMANAVN Kjøpsavtale medisinsk teknisk utstyr Side 1 av 7 Avtale nr. Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr er inngått mellom SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr. 983 971 79 (Kunde) og FIRMANAVN Org.nr. (Leverandør)

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

Kjøpsavtale for Varekjøp

Kjøpsavtale for Varekjøp Kjøpsavtale for Varekjøp Versjon 1.0 Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Kjøp av lett lastebil inkl. serviceavtale Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal kommune (heretter

Detaljer

KONTRAKT MELLOM XXXX. Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

KONTRAKT MELLOM XXXX. Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus KONTRAKT MELLOM XXXX OG Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Som del av denne avtale følger:) Konkurransegrunnlag av 20.mars 2013 med kravspesifikasjon Overvåking av storsalamander i Norge

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser KONKURRANSEGRUNNLAG 1018/12 VEDLEGG 3 DEN NORSKE KIRKE Alminnelige vilkår ved anskaffelser Den Norske Kirke Sandnes Kirkelig Fellesråd 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Det inneholder Sandnes Kirkelige

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr.

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr. KONTRAKT mellom Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr 990 358 699 («Selskapet») og («Leverandør») Org.nr. om innskuddskonto for overskuddslikviditet og trekkfasilitet for mellomfinansiering Sted og dato:

Detaljer

Tittel: Redaksjonelle tjenester. Innovasjon Norge

Tittel: Redaksjonelle tjenester. Innovasjon Norge Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: X Annet: Saksnummer: 2016/109135 Tittel: Redaksjonelle tjenester Leverandør: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER 1. FORMÅL Rammeavtalens formål er å sikre at kommunenes behov for advokattjenester blir dekket når kapasiteten og kompetansen til egne

Detaljer

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtalen omfatter: Avtale om bedriftshelsetjeneste Startdato og sluttdato: 1.1.2013 30.6.2014 Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått

Detaljer

SAKSNUMMER 2012/19601

SAKSNUMMER 2012/19601 Avtale MELLOM Maridalens venner v/tor Øystein Olsen OG Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Gjennomføring av ruteanalyser og skjøtselsarbeid på Slåttmyra naturreservat, Nittedal kommune

Detaljer

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

Rammeavtale AS Fjellinjen Side 1 av 7 RAMMEAVTALE. mellom AS FJELLINJEN (Oppdragsgiver) og NN (Konsulent) om UTFØRELSE AV RÅDGIVERTJENESTER

Rammeavtale AS Fjellinjen Side 1 av 7 RAMMEAVTALE. mellom AS FJELLINJEN (Oppdragsgiver) og NN (Konsulent) om UTFØRELSE AV RÅDGIVERTJENESTER Rammeavtale AS Fjellinjen Side 1 av 7 RAMMEAVTALE mellom AS FJELLINJEN (Oppdragsgiver) og NN (Konsulent) om UTFØRELSE AV RÅDGIVERTJENESTER Rammeavtale AS Fjellinjen Side 2 av 7 1 AVTALENS PARTER Det er

Detaljer

1. Alminnelige bestemmelser... 5

1. Alminnelige bestemmelser... 5 Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 5 1.1 Avtalens omfang... 5 1.2 Bilag til avtalen... 5 1.3 Tolkning - rangordning... 5 1.4 Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen... 6 1.5 Partenes representanter...

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

Avtale om partsforpliktelser mellom: (heretter omtalt som Oppdragstaker) Bybanen Utbygging, org. nr (heretter omtalt som Oppdragsgiver)

Avtale om partsforpliktelser mellom: (heretter omtalt som Oppdragstaker) Bybanen Utbygging, org. nr (heretter omtalt som Oppdragsgiver) BILAG 1 KONTRAKT Avtale om partsforpliktelser mellom: (heretter omtalt som Oppdragstaker) og Bybanen Utbygging, org. nr (heretter omtalt som Oppdragsgiver) For Oppdragsgiver: (Sted/Dato) (Navn) (Tittel)

Detaljer

Avtale om konsulentbistand

Avtale om konsulentbistand Avtale om konsulentbistand Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten) og heretter kalt Kunden sted og dato: Kundens navn Konsulentens navn Kundens underskrift Kundens underskrift Avtalen undertegnes

Detaljer

Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang

Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-V lille Avtale om vedlikehold og service av utstyr

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring

Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring Avtale om system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring

Detaljer

Standard endringer for AFK eiendom FKF i SSA-D bilag 7 og 8

Standard endringer for AFK eiendom FKF i SSA-D bilag 7 og 8 Vedlegg 1 Standard endringer for AFK eiendom FKF i SSA-D bilag 7 og 8 Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Avtalen punkt 3.2. Endringsoverslag Standardpriser for utarbeidelse av endringsoverslag: (Skal

Detaljer