Avtalebok verdikjede

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtalebok verdikjede"

Transkript

1 IT-programmet - Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Avtalebok verdikjede Versjon 7.0 Innovasjon Norge Juni 2005

2 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler Forord I er det nå utviklet en versjon 7.0 av BIT-avtalene. Dette er et komplett sett av avtaler utviklet for nettverks- og samarbeidsprosjekter innenfor elektronisk forretningsdrift eller e-business. Avtalene skal håndtere både bransjeprosjekter og verdikjedeprosjekter og er rettet mot nettverkprosjekter der tre eller flere bedrifter samarbeider. Versjon 7.0 er betydelig omarbeidet i forhold til versjon 6.2. Avtalesettet er delt inn i to en for bransjeprosjekter og en for verdikjedeprosjekter, både nasjonale og internasjonale. Det er foretatt en modernisering av avtalene, og bl.a er enkelte elementer kuttet ut fordi de ikke var tilpasset dagen behov. Standardvilkårne er justert. Nummereringen av avtalen er beholdt i forhold til 6.2-versjonen. Avtalen for SkatteFUNN-finansiering i samarbeidsprosjekter er blitt oppdatert i forhold til de nye kravene til rapportering og tilnærming. Det er ellers gjort noen begrepsjusteringer og -avklaringer i alle avtalene. Avtalene er spesielt rettet mot BITprosjektene, men kan med få justeringer lett benyttes i andre samarbeids- og nettverksprosjekter. E-businessprosjekter vil etter vår oppfatning alltid omfatte mer enn to parter. startet opp som en rekke enkeltstående prosjekter allerede i Hovedperspektivet med BIT-prosjektene har vært å utvikle et samarbeid og nettverk mellom konkurrerende SMB-bedrifter innen en bransje, slik at de i fellesskap kan utvikle bransjeløsninger som fremmer og effektiviserer forretningsdriften i den enkelte bedrift. For å kunne spre løsningene og resultatene til bransjens resterende bedrifter har bransjeorganisasjonen vært en viktig og nødvendig og avgjørende partner. I de siste årene har det innenfor programmet vært stor fokus på å få fram gode verdikjedeprosjekter og i 2005 også Internasjonale prosjekter. Erfaringen fra spesielt BIT-møbel og BIT-gull/ur viser at vi har lykkes å etablere en god gjennomføringsmodell som håndterer tildels vanskelige verdikjedeprosjekter på en tilfredsstillende måte. Vår erfaring er at det i disse prosjektene blir stilt mye høyere krav til bedriften; bl.a. til bedre planlegging, omstilling og effektive anvendelsesprosesser. Dette er betydelig mer ressurs- og kompetansekrevende. Det er innenfor BIT programmet utviklet fire produkter BIT-bransje BIT-verdikjede BIT-internasjonal BIT-kompetanse EU har gjennom Lisboa-strategien satt seg som mål å bli den mest dynamiske, konkurransedyktige og bærekraftige kunnskapsøkonomi i verden. Et av de sentrale virkemidlene for å nå dette målet er utvikling og anvendelse av IKT i tradisjonelt næringsliv. Roald M Johannessen, Innovasjon Norge April 2005 Styringsgruppen: Øyvind Thorenfeldt Ketil Lundgaard Per Jæger Vidar Nygård Roald M Johannessen Innovasjon Norge Innovasjon Norge Boligprodusentenes Forening Prosjekt Consult AS Innovasjon Norge Informasjon kan fås på tlf og e-post 1

3 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler Innhold Forord...1 Innhold... 2 Avtaleoversikt BIT-verdikjedeprosjekter Avtalestruktur... 9 Avtaler og aktører... 9 Eksempel på organisering Rekkefølge for utarbeiding og inngåelse av avtalene Standardvilkår verdikjede Avtale 1 - Samarbeid verdikjede Avtale 2 - Samarbeid verdikjede Avtale 3 - Samarbeid verdikjede Avtale 4 - Utvikling verdikjede Avtale 5 - Utvikling verdikjede Avtale 6 - Kjøp verdikjede Avtale 7 - Support verdikjede Avtale 8 - Konsulent verdikjede Avtale 9 - Finansiering verdikjede Avtale 10 - Partner verdikjede Standardvilkår verdikjede Generelt Beskrivelse av standardvilkår Definisjoner Avtaler Prosjekteier Styringsgrupper Aktører Kravspesifikasjoner Implementering Planlagte leveringsdager Planlagte milepeler Løsning system modul Utviklingsavtalen Ordliste Organisering Bransjens kravspesifikasjon Leverandørens ansvar for videreutvikling Pilotbedriftens ansvar for videreutvikling (fra avtale 4) Opplegg for endringer/oppdatering (fra avtale 4) Oppbevaring/oppdeling (fra avtale 4) Nye versjoner av løsningen Strategi for utvikling og implementering av nye versjoner av løsn Krav til å opprettholde standardløsning for bransjen (fra avtale 1) Rett til å gi innspill til nye versjoner av løsningen (fra avtale 1) Møter Rett til å kreve møte Forhandlingsmøte med leverandør (fra avtale 4) Årlig møte Referansemøte hos pilotbedrifter Brukerforum og referansegrupper Rapportering Status og fremdriftsrapportering fra pilotbedrift Status og fremdriftsrapportering fra leverandør

4 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler 9. Krav til leverandør Leverandørens plikter Krav til integrasjon mot nye standard-, bransje- eller verdikjedesyst Kompetanse Felles opplæring (fra avtale 1) Support Underleverandører (fra avtale 3) Standardsystem Krav til pilotbedrift Tilgang på ressurser fra pilotbedriftene Ventetid i prosjektet forårsaket av pilotbedriften Overføring av pilotansvar Finansiering Prosjekteierens økonomiske forpliktelser Egeninnsats leverandør Egeninnsats pilotbedrift Salgspant Eiendomsrett og disposisjonsrett Eiendomsrett til utstyr Rettigheter til resultatene Disposisjonsrettens omfang Disposisjonsrett til programmer Disposisjonsrett til dokumentasjon Fellesregler for programmer og dokumentasjon Rettigheter til kildekode Risiko for utstyr og programmer Mangler Hva skal anses som mangel Plikt til å avhjelpe mangler Sanksjoner Forsinkelse Varsel om forsinkelse Forsinkelsesperiode Forventet levering etter forsinkelsesperioden Endring av leveringstidspunkt Dagmulkt Heving Pilotbedriftens mislighold Hva som anses som mislighold Merutgifter Morarenter Rettslige mangler Rettslige mangler Reklamasjon Leverandørens ansvar Plikt til å avhjelpe rettslige mangler Heving Erstatning Pilotbedriftens erstatningskrav Leverandørens erstatningskrav Ansvar for uaktsom skadeforvoldelse Force majeure Forsikring Aktsomhet ved eksport Oppsigelse Pilotbedriftenes rett til oppsigelse Prosjekteierens rett til oppsigelse av pilotbedrifter Endring av leverandørforhold Oppkjøp av leverandøren / salg av eierrettigheter til programvare Oppkjøp av leverandør / rett til reforhandling ved konkurr. løsning Konkurs, avvikling m.v

5 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler 26. Taushetsplikt Tvister Bestemmelser for suksessiv og separat leveranse Innledning Effektiv leveringsdag Kontraktsbeløp Heving Forsinket innbetaling Rett til programtilpasning VEDLEGG 1 Ordliste for Avtale 1 Samarbeid verdikjede Generelt Standardvilkår...49 Bilag Innledning Samarbeid mellom Leverandørene Milepeler Parametersetting Standardmoduler Bransjemoduler Verdikjedemoduler Videreutvikling Krav til teknologi Valg av standarder Nye versjoner Versjonshåndtering Krav til integrasjon Overgang til ny generasjon av standardløsning Markedsføring Prosjekteierens bidrag Pilotbedriftens bidrag Markedsaktiviteter fra Leverandør(er) Salg av verdikjedeløsning Salgssamarbeid mellom medleverandører Priser og betingelser Priser Forhandlinger Varighet BILAG Felles 1-1 Endringsprotokoll for Avtale BILAG Leverandør(er) 1-1 Priser og betingelser generelt (spredn.salg) BILAG Leverandør(er) 1-2 Beskrivelse av verdikjedeløsn. m/till.moduler BILAG Leverandør(er) 1-3 Strategi utvikling og implem. av nye versjoner BILAG Leverandør(er) 1-4 Status teknologi og planer for teknologiutv BILAG Leverandør(er) 1-5 Leverandørens markedsaktiviteter for bransjen BILAG Leverandør(er) 1-6 K6 Konstatert funksjonalitet BILAG Leverandør(er) 1-7 Garantier og bekreftelser Avtale 2 Samarbeid verdikjede Generelt Standardvilkår Bilag Forberedelse av egen organisasjon Varighet BILAG 2-1 Vilkår for tilskudd fra Innovasjon Norge BILAG 2-2 Rutine for regnskap og utbetaling av tilskudd BILAG 2-3 Organisering BILAG 2-4 Forberedelse av egen organisasjon BILAG 2-5 Endringsprotokoll for Avtale

6 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler Avtale 3 Samarbeid verdikjede Generelt Bilag Samarbeidsforhold Styringsgruppen Rett til å kreve møte Årlig møte Økonomiske forhold Tilskuddsmidler Økonomiske forpliktelser Krav til bransjeforening Markedsføring Rapportering Pilotbedrifter Varighet BILAG 3-1 Endringsprotokoll for Avtale Avtale 4 Utvikling verdikjede Generelt Standardvilkår Bilag Samarbeidsprosjektets omfang Innhold Fordeling av ansvar for pilotprosjektene Gjennomføring/Organisering/Bemanning Underleverandører Teknologisk plattform Ansvarsforhold og samarbeidsformer Integrasjon Klassifisering av integrasjon Integrasjon mellom økonomi- og MPS-modulene Økonomiske rammer / finansiering Økonomisk ramme Betingelser for pilotbedrifter og Leverandører Økonomisk ramme Finansiering/kostnadsdeling Prisendring Godkjenning Akseptansetest Godkjenning av hvert enkelt pilotprosjekt Godkjenning av bransjesystemet Varighet Konfigurasjon av verdikjedeløsninger hos pilotbedrifter BILAG 4-1 Spesifikasjon av utviklingsprosjekt BILAG 4-2 Priser BILAG 4-3 Integrasjonsmodell BILAG 4-4 K4 Kravspesifikasjon BILAG 4-5 K5 Leverandørens løsningsspesifikasjon BILAG 4-6 Beregning av ytelse for kritiske funksjoner (responstid) BILAG 4-7 Organisering av pilotprosjektene (S2 og S3) BILAG 4-8 Oversikt over avtaler med underleverandører BILAG 4-9 Endringsprotokoll for Avtale Avtale 5 Utvikling verdikjede Generelt Standardvilkår Bilag Oppdraget Innhold

7 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler 1.2 Gjennomføring/Organisering/Bemanning Levering Bedriftsspesifikke tilpasninger Leveransetidspunkt Kjøps- og vedlikeholdsavtale Økonomiske rammer / finansiering Levering Pilotbedriftenes forpliktelser Bestemmelser for suksessiv og separat leveranse Godkjenning Varighet BILAG 5-1 Bedriftsspesifikk tilpasning av programvare BILAG 5-2 Bedriftsspesifikk integrasjon BILAG 5-3 Konfigurasjon av løsning BILAG 5-4 Priser og betingelser BILAG 5-5 Plan for installasjon BILAG 5-6 Plan for opplæring BILAG 5-7 K3 Pilotbedriftens kravspesifikasjon BILAG 5-8 Endringsprotokoll for Avtale Avtale 6 Kjøp verdikjede Generelt Standardvilkår Bilag Leveransen Generelt Tidspunkt for leveransen Priser og betingelser Kjøpesum Betaling Prisendringer Forskuddsbetaling Garanti for oppfyllelse av forpliktelser Test og godkjenning Leverandøren(e)s godkjennelse Pilotgruppens undersøkelsesplikt og -rett Samarbeid med utenforstående Godkjenning/overtagelse Opplæring Rett til avtale om vedlikehold og service BILAG 6-1 Spesifikasjon av leveranser (utstyr, std prog.vare og implem.) BILAG 6-2 Priser og betingelser BILAG 6-3 Installasjon BILAG 6-4 Opplæring BILAG 6-5 Senere delleveranser BILAG 6-6 Endringsprotokoll for Avtale Avtale 7 Support verdikjede Generelt Standardvilkår Bilag Leveransen Priser og betingelser Vederlag Betalingsmåten Prisendringer Diverse Samarbeid med utenforstående Endringer og tilføyelser etter avtaleinngåelse Varighet

8 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler BILAG 7-1 Spesifikasjon av leveransen BILAG 7-2 Priser BILAG 7-3 Endringsprotokoll for Avtale Avtale 8 Konsulent verdikjede Generelt Bilag Leveransen Gjennomføring av oppdrag Leverandøren(e)s ytelser og plikter Kompetanse Pilotbedriftens ytelser og plikter Vederlag og betalingsbetingelser Vederlag Rettigheter til resultatet Taushetsplikt Risiko Mislighold Mislighold fra Leverandøren(e)s side Mislighold fra Pilotbedriftens side Rettslige mangler Force majeure Tvister BILAG 8-1 Beskrivelse av oppdraget BILAG 8-2 Priser og betingelser BILAG 8-3 Varighet og oppsigelse BILAG 8-4 Endringsprotokoll for Avtale Avtale 9 Finansiering verdikjede Generelt Standardvilkår Bilag Informasjon om søknad SkatteFUNN Finansieringen omfatter Mellomfinansiering (fra avtale 4) Prosjektregnskap Informasjon til bedrift og revisor Varighet BILAG 9-1 Endringsprotokoll for Avtale Avtale 10 Partner verdikjede Generelt Bilag Leveransen Gjennomføring av oppdrag Leverandøren(e)s ytelser og plikter BILAG 10-1 Beskrivelse av leveransen BILAG 10-2 Endringsprotokoll for Avtale

9 - Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Avtaleoversikt Versjon 7.0 verdikjede Innovasjon Norge 8

10 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler BIT-verdikjedeprosjekter Avtalestruktur Avtaler og aktører Standardvilkår Samarbeidsavtaler Utviklingsavtaler Kjøpsavtale Supportavtale Konsulentavtale Finansieringsavtale Partneravtale Standardvilkår verdikjede Avtale 1: Samarbeid verdikjede Avtale 2: Samarbeid verdikjede Avtale 3: Samarbeid verdikjede Avtale 4: Utvikling verdikjede Avtale 5: Utvikling verdikjede Avtale 6: Kjøp verdikjede Avtale 7: Support verdikjede Avtale 8: Konsulent verdikjede Avtale 9: Finansiering verdikjede Avtale 10: Partner verdikjede Prosjekteier - Leverandør(er) Prosjekteier - Pilotgruppe Prosjekteier - Bransjefor. Prosjekteier - Leverandør(er) Pilotgruppe - Leverandør(er) Pilotgruppe - Leverandør(er) Pilotgruppe - Leverandør(er) Pilotgruppe - Leverandør(er) Prosjekteier - Pilotgruppe Prosjekteier X X X X X X X Bransjeforeninger Programvareleverandører X X Konsulent - Leverandør(er) X X X X X X X X Pilotgruppe X X X X X Konsulenter X X 9

11 Juni 2005 Avtaleoversikt Eksempel på organisering Styringsgruppe verdikjedeprosjektet (S1) Arbeidsgruppe(r) Fellesprosjekter Prosjektleder Pilotgrupper Pilotgrupper Prosjektleder/ Coach Pilotbedrift Rekkefølge for utarbeiding og inngåelse av avtalene Avt. 3: Samarbeid Prosjekteier Bransjeforening(er) Standardvilkår Avt. 1: Samarbeid Prosjekteier Leverandør(er) Avt. 6: Kjøp Pilotgruppe Leverandør(er) Avt. 7: Support Pilotgruppe Leverandør(er) Avt. 4: Utvikling Prosjekteier Leverandør(er) Avt. 5: Utvikling Pilotbedrift Leverandør(er) Avt. 2: Samarbeid Prosjekteier - Pilotgruppe Avt. 9: Finansiering Prosjekteier - Pilotgruppe Avt. 10: Partner Konsulent Leverandør(er) Avt. 8: Konsulent Pilotbedrift Leverandør(er) 10

12 Juni 2005 Avtaleoversikt Standardvilkår verdikjede Prosjekteier - Leverandør(er) Vilkårene omfatter: 1. Beskrivelse 2. Definisjoner 3. Organisering 4. Bransjens kravspesifikasjon 5. Nye versjoner av verdikjedeløsningen 6. Møter 7. Brukerforum og referansegrupper 8. Rapportering 9. Krav til leverandør 10. Krav til pilotbedrift 11. Finansiering 12. Salgspant 13. Eiendomsrett og disposisjonsrett 14. Risiko for utstyr og programmer 15. Mangler 16. Forsinkelse 17. Pilotbedriftens mislighold 18. Rettslige mangler 19. Erstatning 20. Force majeure 21. Forsikring 22. Aktsomhet ved eksport 23. Oppsigelse 24. Endring av leverandørforhold 25. Konkurs, avvikling m.v. 26. Taushetsplikt 27. Tvister 28. Suksessiv og separat leveranse 11

13 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 1 - Samarbeid verdikjede Prosjekteier - Leverandør(er) Hovedavtale om samarbeid for utvikling/videreutvikling av løsning Denne avtalen er en varig samarbeidsavtale mellom prosjekteier og leverandør. Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Innledning 2. Parametersetting 3. Krav til teknologi 4. Valg av standarder 5. Nye versjoner 6. Overgang til ny generasjon av standardløsning 7. Markedsføring 8. Priser og betingelser 9. Varighet Oversikt over bilag til avtale 1: Bilag felles for alle leverandører: Bilag F 1-1: Endringsprotokoll for Avtale 1 Bilag som utarbeides for hver enkelt leverandør: Bilag L 1-1: Priser og betingelser generelt for bransjen (spredningssalg) Bilag L 1-2: Beskrivelse av verdikjedeløsning m/tilleggsmoduler Bilag L 1-3: Strategi for utvikling og implementering av nye versjoner Bilag L 1-4: Status teknologi og planer for teknologiutvikling Bilag L 1-5: Leverandøren(e)s markedsaktiviteter for bransjen Bilag L 1-6: K6 Konstatert funksjonalitet Bilag L 1-7: Garantier og bekreftelser 12

14 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 2 - Samarbeid verdikjede Prosjekteier Pilotgruppe Samarbeidsavtale mellom prosjekteier og pilotgrupper om verdikjedeløsning Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Forberedelse av egen organisasjon 2. Varighet Oversikt over bilagene til avtale 2: Bilag 2-1: Vilkår for tilskudd fra Innovasjon Norge Bilag 2-2: Rutine for regnskap og utbetaling av tilskudd Bilag 2-3: Organisering Bilag 2-4: Forberedelse av egen organisasjon Bilag 2-5: Endringsprotokoll for Avtale 2 13

15 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 3 - Samarbeid verdikjede Prosjekteier Bransjeforening(er) Avtale om samarbeid mellom prosjekteier og bransjeforeninger Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Samarbeidsforhold 2. Økonomiske forhold 3. Krav til bransjeforening 4. Varighet Oversikt over bilagene til avtale 3: Bilag 3-1: Endringsprotokoll for Avtale 3 14

16 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 4 - Utvikling verdikjede Prosjekteier - Leverandør(er) Samarbeidsavtale om utvikling/videreutvikling av verdikjedeløsning Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Samarbeidsprosjektets omfang 2. Ansvarsforhold og samarbeidsformer 3. Integrasjon 4. Økonomiske rammer / finansiering 5. Godkjenning 6. Varighet 7. Konfigurasjon av verdikjedeløsninger hos pilotbedrifter Oversikt over bilagene til avtale 4: Bilag 4-1: Spesifikasjon av utviklingsprosjekt Bilag 4-2: Priser Bilag 4-3: Integrasjonsmodell Bilag 4-4: K4 Kravspesifikasjon Bilag 4-5: K5 Leverandørens løsningsspesifikasjon Bilag 4-6: Beregning av ytelse for kritiske funksjoner (responstid) Bilag 4-7: Organisering av pilotprosjektene (S2 og S3) Bilag 4-8: Oversikt over avtaler med underleverandører Bilag 4-9: Endringsprotokoll for Avtale 4 15

17 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 5 - Utvikling verdikjede Pilotgruppe Leverandør(er) Samarbeidsavtale om utvikling/videreutvikling av verdikjedesystem for pilotgruppe Avtalen henviser til avtale 4 og er en tidsbegrenset avtale mellom leverandør og pilotgruppe. Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Oppdraget 2. Kjøps- og vedlikeholdsavtale 3. Økonomiske rammer / finansiering 4. Levering 5. Pilotgruppeens forpliktelser 6. Bestemmelser for suksessiv og separat leveranse 7. Godkjenning 8. Varighet Viktige prinsipper Tidsbegrenset avtale som opphører når pilotprosjektet er ferdig og godkjent Avtalen omfatter kun utviklingsprosjektet. Egen avtale (avtale 6) tegnes for kjøp og implementering av standard programvare Oversikt over bilag til avtale 5: Bilag 5-1: Bedriftsspesifikk tilpasning av programvare Bilag 5-2: Bedriftsspesifikk integrasjon Bilag 5-3: Konfigurasjon av løsning Bilag 5-4: Priser og betingelser Bilag 5-5: Plan for installasjon Bilag 5-6: Plan for opplæring Bilag 5-7: K3 Pilotbedriftens kravspesifikasjon Bilag 5-8: Endringsprotokoll for Avtale 5 16

18 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 6 - Kjøp verdikjede Pilotgruppe - Leverandør(er) Kjøpsavtale for programvare og utstyr for pilotgrupper i Avtalen omfatter kjøp av løsninger. Denne avtalen benyttes når løsningen er ferdig utviklet, i forbindelse med at andre bedrifter i bransjen kjøper løsningen. Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Leveransen 2. Priser og betingelser 3. Test og godkjenning 4. Godkjenning/overtagelse 5. Opplæring 6. Rett til avtale om vedlikehold og service Viktige prinsipper Omfatter ikke utvikling/tilpasning. Dette avtales i avtale 5. Oversikt over bilag til avtale 6: Bilag 6-1: Spesifikasjon av leveranser (utstyr, standard programvare og implementering) Bilag 6-2: Priser og betingelser Bilag 6-3: Installasjon Bilag 6-4: Opplæring Bilag 6-5: Senere delleveranser Bilag 6-6: Endringsprotokoll for Avtale 6 17

19 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 7 - Support verdikjede Pilotgruppe - Leverandør(er) Avtale om support av programvare Avtalen omfatter support og leveranse av programvare. Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Leveransen 2. Priser og betingelser 3. Diverse Oversikt over bilag til avtale 7: Bilag 7-1: Spesifikasjon av leveransen Bilag 7-2: Priser Bilag 7-3: Endringsprotokoll for Avtale 7 18

20 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 8 - Konsulent verdikjede Pilotgruppe - Leverandør(er) Avtale om konsulentoppdrag Avtalen omfatter alle konsulentoppdrag som ikke inngår under Avtale 4 Utvikling verdikjede Prosjekteier Leverandør(er). Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Leveransen 2. Gjennomføring av oppdrag 3. Vederlag og betalingsbetingelser 4. Rettigheter til resultatet 5. Taushetsplikt 6. Risiko 7. Mislighold 8. Rettslige mangler 9. Force majeure 10. Tvister Oversikt over bilagene til avtale 8: Bilag 8-1: Beskrivelse av oppdraget Bilag 8-2: Priser og betingelser Bilag 8-3: Varighet og oppsigelse Bilag 8-4: Endringsprotokoll for Avtale 8 19

21 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 9 - Finansiering verdikjede Prosjekteier - Pilotgruppe Samarbeid finansiering prosjekteier pilotgruppe Samarbeidsavtale mellom prosjekteier og pilotgruppe om delfinansiering ved SkatteFUNN. Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Informasjon om søknad SkatteFUNN 2. Finansiering omfatter 3. Mellomfinansiering 4. Prosjektregnskap 5. Informasjon til bedrift og revisor 6. Varighet Oversikt over bilagene til avtale 9: Bilag 9-1: Endringsprotokoll for Avtale 9 20

22 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 10 - Partner verdikjede Konsulent Leverandør(er) Avtale om elektronisk dokumentutveksling Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Leveransen 2. Gjennomføring av oppdrag Oversikt over bilagene til avtale 10: Bilag 10-1: Beskrivelse av leveransen Bilag 10-2: Endringsprotokoll for Avtale 10 21

23 - Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Standardvilkår verdikjede versjon 7.0 verdikjede Juni

24 - Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Standardvilkår verdikjede Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 mellom (Prosjekteieren) og Leverandør A Leverandør B Leverandør C Leverandør D Leverandør E Leverandør F Avtalen er undertegnet i eksemplarer, hvorav hver av partene beholder. Underskrifter tittel dato For Prosjekteieren: For Leverandør A: For Leverandør B: For Leverandør C: For Leverandør D: For Leverandør E: For Leverandør F: Kontaktpersoner Hos Prosjekteieren: Hos Leverandør A: Hos Leverandør D: Hos Leverandør B: Hos Leverandør E: Hos Leverandør C: Hos Leverandør F: Skriftlige henvendelser Til Prosjekteieren: Til Leverandør A: Til Leverandør B: Til Leverandør C: Til Leverandør D: Til Leverandør E: Til Leverandør F: 23

25 - Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Standardvilkår verdikjede Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 mellom (Prosjekteieren) og Pilotbedrift 1 Pilotbedrift 2 Pilotbedrift 3 Pilotbedrift 4 Pilotbedrift 5 Avtalen er undertegnet i eksemplarer, hvorav hver av partene beholder For Prosjekteieren: Pilotbedrift 1: Pilotbedrift 2: Pilotbedrift 3: Pilotbedrift 4: Pilotbedrift 5: Underskrifter tittel dato Hos Prosjekteieren: Pilotbedrift 1: Pilotbedrift 2: Pilotbedrift 3: Pilotbedrift 4: Pilotbedrift 5: Kontaktpersoner Til Prosjekteieren: Pilotbedrift 1: Pilotbedrift 2: Pilotbedrift 3: Pilotbedrift 4: Pilotbedrift 5: Skriftlige henvendelser 24

26 - Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Standardvilkår verdikjede Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 mellom (Prosjekteieren) og (Delprosjekteieren) Pilotbedrift 1 Pilotbedrift 2 Pilotbedrift 3 Pilotbedrift 4 Pilotbedrift 5 Pilotbedrift 6 Pilotbedrift 7 Pilotbedrift 8 Pilotbedrift 9 Pilotbedrift 10 Avtalen er undertegnet i eksemplarer, hvorav hver av partene beholder Underskrifter tittel dato For Prosjekteieren: For Delprosjekteieren: Pilotbedrift 1: Pilotbedrift 2: Pilotbedrift 3: Pilotbedrift 4: Pilotbedrift 5: Pilotbedrift 6: Pilotbedrift 7: Pilotbedrift 8: Pilotbedrift 9: Pilotbedrift 10: Kontaktpersoner 25

27 Hos Prosjekteieren: Hos Delprosjekteieren: Pilotbedrift 1: Pilotbedrift 2: Pilotbedrift 3: Pilotbedrift 4: Pilotbedrift 5: Pilotbedrift 6: Pilotbedrift 7: Pilotbedrift 8: Pilotbedrift 9: Pilotbedrift 10: Skriftlige henvendelser Til Prosjekteieren: Til Delprosjekteieren: Pilotbedrift 1: Pilotbedrift 2: Pilotbedrift 3: Pilotbedrift 4: Pilotbedrift 5: Pilotbedrift 6: Pilotbedrift 7: Pilotbedrift 8: Pilotbedrift 9: Pilotbedrift 10: 26

28 Juni 2005 Standardvilkår Generelt Verdikjedeavtalene 1 10 er utarbeidet spesielt for BIT-prosjektene. De ulike avtalene er utarbeidet i en sammenheng og er ikke tenkt brukt enkeltvis. Avtalene er tilgjengelig på Internett. Endringer i avtaleteksten skal dokumenteres i en egen endringsprotokoll for hver enkelt avtale. Endringsprotokollen skal godkjennes av begge parter og inngå som en del av avtalen. Ved reforhandling skal bilagene gjennomgås og oppdateres, og endringene fremgå av endringsprotokoll. 1. Beskrivelse av standardvilkår Deltakerne må godkjenne standardvilkårene før eller samtidig som andre avtaler inngås. 2. Definisjoner 2.1 Avtaler Avtale 1: Avtale 2: Avtale 3: Avtale 4: Avtale 5: Avtale 6: Avtale 7: Avtale 8: Avtale 9: Samarbeid verdikjede Prosjekteier Leverandør(er) Hovedavtale om samarbeid for utvikling/videreutvikling av løsning. Samarbeid verdikjede Prosjekteier Pilotgruppe Samarbeidsavtale mellom prosjekteieren og pilotgrupper om verdikjedeløsning. Samarbeid verdikjede Prosjekteier Bransjeforening(er) Samarbeidsavtale mellom prosjekteier og bransjeforeninger. Utvikling verdikjede Prosjekteier Leverandør(er) Samarbeidsavtale om utvikling/videreutvikling av verdikjedeløsning. Utvikling verdikjede Pilotgruppe Leverandør(er) Samarbeidsavtale om utvikling/videreutvikling av verdikjedesystem for pilotgruppe. Kjøp verdikjede Pilotgruppe Leverandør(er) Kjøpsavtale for programvare og utstyr for pilotgrupper i. Support verdikjede Pilotgruppe Leverandør(er) Avtale om support av programvare. Konsulent verdikjede Pilotgruppe Leverandør(er) Avtale om konsulentoppdrag Finansiering verdikjede Prosjekteier Pilotgruppe Samarbeidsavtale mellom prosjekteier og pilotgruppe om delfinansiering ved SkatteFUNN Avtale 10: Partner verdikjede Konsulent Leverandør(er) Avtale om elektronisk dokumentutveksling 2.2 Prosjekteier Juridisk person med begrenset ansvar (f.eks. bransjeforeninger) som får tildelt midler fra blant annet Innovasjon Norge, og som har formelt ansvar for midlene. 2.3 Styringsgrupper S1: Hovedstyringsgruppen for totalprosjektet, - hovedstyringsgruppe med ansvar for gjennomføring av totalprosjektet, oppnevnt av prosjekteieren. S2: Styringsgruppen for løsning X, - oppnevnt av S1 Hovedstyringsgruppen for totalprosjektet. S3: Styringsgruppe i pilotbedrift, - oppnevnt av pilotbedriften. 2.4 Aktører Pilotgruppe. 27

29 Juni 2005 Standardvilkår Prosjekteier. Leverandører. Bransjeforeninger. Konsulenter. 2.5 Kravspesifikasjoner K1: Momentliste til kravspesifikasjon startprosjektet.brukerunders;kelsen 1. K2: Bransjens kravspesifikasjon. (Prioriterte funksjoner av K1 Momentliste til kravspesifikasjon.) K2 K3: Pilotbedriftens kravspesifikasjon. (Utarbeides på basis av prioriterte funksjoner av K2 Bransjens kravspesifikasjon for hver enkelt pilotbedrift innenfor bransjesystemet.) K4: Kravspesifikasjon for løsning X for prioriterte funksjoner i pilotprosjektene. Hrf & sogn kart Løsningsspesifikasjon: K5: Leverandørens løsningsspesifikasjon av K4 Kravspesifikasjon for løsning X, som må godkjennes av S2 Styringsgruppen for løsning X. Reaktor svar Konstatert funksjonalitet: K6: Konstatert funksjonalitet i pilotbedriftens akseptansetest med avkryssing i K4 Kravspesifikasjon for løsning X. (K6 Konstatert funksjonalitet brukes som et dokument i spredning av løsningen til andre bedrifter i bransjen.) pg & hs 2.6 Implementering Med implementering menes igangkjøring og opplæring av nye systemer. 2.7 Planlagte leveringsdager L1p (M3p): L2p (M4p): L3p (M5p): L4p (M6p): Effektiv leveringsdag: p: planlagt r: reelt gjennomført Ferdigstillingsdag: Avtalt dag da integrasjonstester, systemtester og implementeringsplan er planlagt ferdig utført iht. K4 Kravspesifikasjon for løsning X. Installasjonsdag: Avtalt dag da leverandøren etter planen får tilgang til pilotbedriftens lokaler. Akseptansetestdag: Avtalt dag da verdikjedesystemet etter planen skal være klargjort for oppstart av akseptansetesten. Avtalt effektiv leveringsdag er når akseptansetest, driftstest og implementering etter planen skal være gjennomført og godkjent av S2 Styringsgruppen for løsning X. Pilotbedriften får maksimalt 6 måneder fra M5r til å gjennomføre akseptanse- og driftstestene, med forbehold om forsinkelser p.g.a. leverte produkter som leverandøren har ansvaret for. 2.8 Planlagte milepeler M1p: Dagen da planlagt prosjektinitiering skal være ferdig. M2p: Dagen da K5 Leverandørens løsningsspesifikasjon etter planen skal være godkjent av S2 Styringsgruppen for løsning X. M3p: Avtalt dag da integrasjonstester, systemtester og implementeringsplan er planlagt ferdig utført iht. K4 Kravspesifikasjon for løsning X. M4p: Dagen da leverandøren etter planen får tilgang til pilotbedriftens lokaler. M5p: Avtalt dag da verdikjedesystemene etter planen skal være klargjort for oppstart av akseptansetesten. 28

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. Versjon 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av Evaluering av den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Tjenesteavtale Konsulentbistand

Tjenesteavtale Konsulentbistand Norproff Quality Management AS/Norproff AS E-post: postkasse@norporff.no Telefon: +47 4005 1110 Tjenesteavtale Konsulentbistand heretter kalt Avtalen Mellom Norproff QM AS (org.nr. 9861992259MVA) heretter

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Vilkårene som er en integrert del av Tilskuddsbrevet for prosjekter som støttes av CLIMITdemo programmet, gjelder fra 01.01.15 dersom

Detaljer

HiOA er landets største høgskole med ca 17 000 studenter og ca 1850 ansatte.

HiOA er landets største høgskole med ca 17 000 studenter og ca 1850 ansatte. Kravspesifikasjon for anskaffelse av konsulenttjenester Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering Saksnr.: 2013/5079 1. Bakgrunn HiOA er landets største høgskole

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P

STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om partsforpliktelser

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning

Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning Prosjektstyring år 2000 Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning Dato: 10. september 1999 Versjon 1.0 Gradering: Åpen Prosjektstyring år 2000 PS 2000 - RAPPORT TITTEL

Detaljer

Lisensavtale Pindena AS

Lisensavtale Pindena AS Lisensavtale Pindena AS Lisensavtale Pindena AS 2 Innhold INNHOLD AVTALEN GJELDER: DEFINISJONER BAKGRUNN BESKRIVELSE AV STANDARD PD LISENSTYPER PINDENA FORPLIKTELSER KUNDE ER FORPLIKTET TIL Å PINDENA AS

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-128 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Kontrolltjenester i henhold til alkohol- og tobakkskadeloven til kommunene på Øvre Romerike For 2 år med

Detaljer

AVTALE OM VEDLIKEHOLD OG PROGRAMSERVICE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM VEDLIKEHOLD OG PROGRAMSERVICE (heretter kalt Avtale) STANDARDAVTALE AVTALE OM VEDLIKEHOLD OG PROGRAMSERVICE (heretter kalt Avtale) MELLOM Orgnr 989 334 603 (heretter kalt Leverandøren) OG Rohkunborri nasjonalparkstyre Fylkesmannen i Troms Orgnr 974 772 124

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester Standard Norge fremlegger følgende forslag til Norsk Standard til kritikk: prns 8431 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester Høringsfrist: 2015-08-10 General conditions of contract

Detaljer