Avtalebok verdikjede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtalebok verdikjede"

Transkript

1 IT-programmet - Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Avtalebok verdikjede Versjon 7.0 Innovasjon Norge Juni 2005

2 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler Forord I er det nå utviklet en versjon 7.0 av BIT-avtalene. Dette er et komplett sett av avtaler utviklet for nettverks- og samarbeidsprosjekter innenfor elektronisk forretningsdrift eller e-business. Avtalene skal håndtere både bransjeprosjekter og verdikjedeprosjekter og er rettet mot nettverkprosjekter der tre eller flere bedrifter samarbeider. Versjon 7.0 er betydelig omarbeidet i forhold til versjon 6.2. Avtalesettet er delt inn i to en for bransjeprosjekter og en for verdikjedeprosjekter, både nasjonale og internasjonale. Det er foretatt en modernisering av avtalene, og bl.a er enkelte elementer kuttet ut fordi de ikke var tilpasset dagen behov. Standardvilkårne er justert. Nummereringen av avtalen er beholdt i forhold til 6.2-versjonen. Avtalen for SkatteFUNN-finansiering i samarbeidsprosjekter er blitt oppdatert i forhold til de nye kravene til rapportering og tilnærming. Det er ellers gjort noen begrepsjusteringer og -avklaringer i alle avtalene. Avtalene er spesielt rettet mot BITprosjektene, men kan med få justeringer lett benyttes i andre samarbeids- og nettverksprosjekter. E-businessprosjekter vil etter vår oppfatning alltid omfatte mer enn to parter. startet opp som en rekke enkeltstående prosjekter allerede i Hovedperspektivet med BIT-prosjektene har vært å utvikle et samarbeid og nettverk mellom konkurrerende SMB-bedrifter innen en bransje, slik at de i fellesskap kan utvikle bransjeløsninger som fremmer og effektiviserer forretningsdriften i den enkelte bedrift. For å kunne spre løsningene og resultatene til bransjens resterende bedrifter har bransjeorganisasjonen vært en viktig og nødvendig og avgjørende partner. I de siste årene har det innenfor programmet vært stor fokus på å få fram gode verdikjedeprosjekter og i 2005 også Internasjonale prosjekter. Erfaringen fra spesielt BIT-møbel og BIT-gull/ur viser at vi har lykkes å etablere en god gjennomføringsmodell som håndterer tildels vanskelige verdikjedeprosjekter på en tilfredsstillende måte. Vår erfaring er at det i disse prosjektene blir stilt mye høyere krav til bedriften; bl.a. til bedre planlegging, omstilling og effektive anvendelsesprosesser. Dette er betydelig mer ressurs- og kompetansekrevende. Det er innenfor BIT programmet utviklet fire produkter BIT-bransje BIT-verdikjede BIT-internasjonal BIT-kompetanse EU har gjennom Lisboa-strategien satt seg som mål å bli den mest dynamiske, konkurransedyktige og bærekraftige kunnskapsøkonomi i verden. Et av de sentrale virkemidlene for å nå dette målet er utvikling og anvendelse av IKT i tradisjonelt næringsliv. Roald M Johannessen, Innovasjon Norge April 2005 Styringsgruppen: Øyvind Thorenfeldt Ketil Lundgaard Per Jæger Vidar Nygård Roald M Johannessen Innovasjon Norge Innovasjon Norge Boligprodusentenes Forening Prosjekt Consult AS Innovasjon Norge Informasjon kan fås på tlf og e-post 1

3 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler Innhold Forord...1 Innhold... 2 Avtaleoversikt BIT-verdikjedeprosjekter Avtalestruktur... 9 Avtaler og aktører... 9 Eksempel på organisering Rekkefølge for utarbeiding og inngåelse av avtalene Standardvilkår verdikjede Avtale 1 - Samarbeid verdikjede Avtale 2 - Samarbeid verdikjede Avtale 3 - Samarbeid verdikjede Avtale 4 - Utvikling verdikjede Avtale 5 - Utvikling verdikjede Avtale 6 - Kjøp verdikjede Avtale 7 - Support verdikjede Avtale 8 - Konsulent verdikjede Avtale 9 - Finansiering verdikjede Avtale 10 - Partner verdikjede Standardvilkår verdikjede Generelt Beskrivelse av standardvilkår Definisjoner Avtaler Prosjekteier Styringsgrupper Aktører Kravspesifikasjoner Implementering Planlagte leveringsdager Planlagte milepeler Løsning system modul Utviklingsavtalen Ordliste Organisering Bransjens kravspesifikasjon Leverandørens ansvar for videreutvikling Pilotbedriftens ansvar for videreutvikling (fra avtale 4) Opplegg for endringer/oppdatering (fra avtale 4) Oppbevaring/oppdeling (fra avtale 4) Nye versjoner av løsningen Strategi for utvikling og implementering av nye versjoner av løsn Krav til å opprettholde standardløsning for bransjen (fra avtale 1) Rett til å gi innspill til nye versjoner av løsningen (fra avtale 1) Møter Rett til å kreve møte Forhandlingsmøte med leverandør (fra avtale 4) Årlig møte Referansemøte hos pilotbedrifter Brukerforum og referansegrupper Rapportering Status og fremdriftsrapportering fra pilotbedrift Status og fremdriftsrapportering fra leverandør

4 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler 9. Krav til leverandør Leverandørens plikter Krav til integrasjon mot nye standard-, bransje- eller verdikjedesyst Kompetanse Felles opplæring (fra avtale 1) Support Underleverandører (fra avtale 3) Standardsystem Krav til pilotbedrift Tilgang på ressurser fra pilotbedriftene Ventetid i prosjektet forårsaket av pilotbedriften Overføring av pilotansvar Finansiering Prosjekteierens økonomiske forpliktelser Egeninnsats leverandør Egeninnsats pilotbedrift Salgspant Eiendomsrett og disposisjonsrett Eiendomsrett til utstyr Rettigheter til resultatene Disposisjonsrettens omfang Disposisjonsrett til programmer Disposisjonsrett til dokumentasjon Fellesregler for programmer og dokumentasjon Rettigheter til kildekode Risiko for utstyr og programmer Mangler Hva skal anses som mangel Plikt til å avhjelpe mangler Sanksjoner Forsinkelse Varsel om forsinkelse Forsinkelsesperiode Forventet levering etter forsinkelsesperioden Endring av leveringstidspunkt Dagmulkt Heving Pilotbedriftens mislighold Hva som anses som mislighold Merutgifter Morarenter Rettslige mangler Rettslige mangler Reklamasjon Leverandørens ansvar Plikt til å avhjelpe rettslige mangler Heving Erstatning Pilotbedriftens erstatningskrav Leverandørens erstatningskrav Ansvar for uaktsom skadeforvoldelse Force majeure Forsikring Aktsomhet ved eksport Oppsigelse Pilotbedriftenes rett til oppsigelse Prosjekteierens rett til oppsigelse av pilotbedrifter Endring av leverandørforhold Oppkjøp av leverandøren / salg av eierrettigheter til programvare Oppkjøp av leverandør / rett til reforhandling ved konkurr. løsning Konkurs, avvikling m.v

5 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler 26. Taushetsplikt Tvister Bestemmelser for suksessiv og separat leveranse Innledning Effektiv leveringsdag Kontraktsbeløp Heving Forsinket innbetaling Rett til programtilpasning VEDLEGG 1 Ordliste for Avtale 1 Samarbeid verdikjede Generelt Standardvilkår...49 Bilag Innledning Samarbeid mellom Leverandørene Milepeler Parametersetting Standardmoduler Bransjemoduler Verdikjedemoduler Videreutvikling Krav til teknologi Valg av standarder Nye versjoner Versjonshåndtering Krav til integrasjon Overgang til ny generasjon av standardløsning Markedsføring Prosjekteierens bidrag Pilotbedriftens bidrag Markedsaktiviteter fra Leverandør(er) Salg av verdikjedeløsning Salgssamarbeid mellom medleverandører Priser og betingelser Priser Forhandlinger Varighet BILAG Felles 1-1 Endringsprotokoll for Avtale BILAG Leverandør(er) 1-1 Priser og betingelser generelt (spredn.salg) BILAG Leverandør(er) 1-2 Beskrivelse av verdikjedeløsn. m/till.moduler BILAG Leverandør(er) 1-3 Strategi utvikling og implem. av nye versjoner BILAG Leverandør(er) 1-4 Status teknologi og planer for teknologiutv BILAG Leverandør(er) 1-5 Leverandørens markedsaktiviteter for bransjen BILAG Leverandør(er) 1-6 K6 Konstatert funksjonalitet BILAG Leverandør(er) 1-7 Garantier og bekreftelser Avtale 2 Samarbeid verdikjede Generelt Standardvilkår Bilag Forberedelse av egen organisasjon Varighet BILAG 2-1 Vilkår for tilskudd fra Innovasjon Norge BILAG 2-2 Rutine for regnskap og utbetaling av tilskudd BILAG 2-3 Organisering BILAG 2-4 Forberedelse av egen organisasjon BILAG 2-5 Endringsprotokoll for Avtale

6 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler Avtale 3 Samarbeid verdikjede Generelt Bilag Samarbeidsforhold Styringsgruppen Rett til å kreve møte Årlig møte Økonomiske forhold Tilskuddsmidler Økonomiske forpliktelser Krav til bransjeforening Markedsføring Rapportering Pilotbedrifter Varighet BILAG 3-1 Endringsprotokoll for Avtale Avtale 4 Utvikling verdikjede Generelt Standardvilkår Bilag Samarbeidsprosjektets omfang Innhold Fordeling av ansvar for pilotprosjektene Gjennomføring/Organisering/Bemanning Underleverandører Teknologisk plattform Ansvarsforhold og samarbeidsformer Integrasjon Klassifisering av integrasjon Integrasjon mellom økonomi- og MPS-modulene Økonomiske rammer / finansiering Økonomisk ramme Betingelser for pilotbedrifter og Leverandører Økonomisk ramme Finansiering/kostnadsdeling Prisendring Godkjenning Akseptansetest Godkjenning av hvert enkelt pilotprosjekt Godkjenning av bransjesystemet Varighet Konfigurasjon av verdikjedeløsninger hos pilotbedrifter BILAG 4-1 Spesifikasjon av utviklingsprosjekt BILAG 4-2 Priser BILAG 4-3 Integrasjonsmodell BILAG 4-4 K4 Kravspesifikasjon BILAG 4-5 K5 Leverandørens løsningsspesifikasjon BILAG 4-6 Beregning av ytelse for kritiske funksjoner (responstid) BILAG 4-7 Organisering av pilotprosjektene (S2 og S3) BILAG 4-8 Oversikt over avtaler med underleverandører BILAG 4-9 Endringsprotokoll for Avtale Avtale 5 Utvikling verdikjede Generelt Standardvilkår Bilag Oppdraget Innhold

7 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler 1.2 Gjennomføring/Organisering/Bemanning Levering Bedriftsspesifikke tilpasninger Leveransetidspunkt Kjøps- og vedlikeholdsavtale Økonomiske rammer / finansiering Levering Pilotbedriftenes forpliktelser Bestemmelser for suksessiv og separat leveranse Godkjenning Varighet BILAG 5-1 Bedriftsspesifikk tilpasning av programvare BILAG 5-2 Bedriftsspesifikk integrasjon BILAG 5-3 Konfigurasjon av løsning BILAG 5-4 Priser og betingelser BILAG 5-5 Plan for installasjon BILAG 5-6 Plan for opplæring BILAG 5-7 K3 Pilotbedriftens kravspesifikasjon BILAG 5-8 Endringsprotokoll for Avtale Avtale 6 Kjøp verdikjede Generelt Standardvilkår Bilag Leveransen Generelt Tidspunkt for leveransen Priser og betingelser Kjøpesum Betaling Prisendringer Forskuddsbetaling Garanti for oppfyllelse av forpliktelser Test og godkjenning Leverandøren(e)s godkjennelse Pilotgruppens undersøkelsesplikt og -rett Samarbeid med utenforstående Godkjenning/overtagelse Opplæring Rett til avtale om vedlikehold og service BILAG 6-1 Spesifikasjon av leveranser (utstyr, std prog.vare og implem.) BILAG 6-2 Priser og betingelser BILAG 6-3 Installasjon BILAG 6-4 Opplæring BILAG 6-5 Senere delleveranser BILAG 6-6 Endringsprotokoll for Avtale Avtale 7 Support verdikjede Generelt Standardvilkår Bilag Leveransen Priser og betingelser Vederlag Betalingsmåten Prisendringer Diverse Samarbeid med utenforstående Endringer og tilføyelser etter avtaleinngåelse Varighet

8 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler BILAG 7-1 Spesifikasjon av leveransen BILAG 7-2 Priser BILAG 7-3 Endringsprotokoll for Avtale Avtale 8 Konsulent verdikjede Generelt Bilag Leveransen Gjennomføring av oppdrag Leverandøren(e)s ytelser og plikter Kompetanse Pilotbedriftens ytelser og plikter Vederlag og betalingsbetingelser Vederlag Rettigheter til resultatet Taushetsplikt Risiko Mislighold Mislighold fra Leverandøren(e)s side Mislighold fra Pilotbedriftens side Rettslige mangler Force majeure Tvister BILAG 8-1 Beskrivelse av oppdraget BILAG 8-2 Priser og betingelser BILAG 8-3 Varighet og oppsigelse BILAG 8-4 Endringsprotokoll for Avtale Avtale 9 Finansiering verdikjede Generelt Standardvilkår Bilag Informasjon om søknad SkatteFUNN Finansieringen omfatter Mellomfinansiering (fra avtale 4) Prosjektregnskap Informasjon til bedrift og revisor Varighet BILAG 9-1 Endringsprotokoll for Avtale Avtale 10 Partner verdikjede Generelt Bilag Leveransen Gjennomføring av oppdrag Leverandøren(e)s ytelser og plikter BILAG 10-1 Beskrivelse av leveransen BILAG 10-2 Endringsprotokoll for Avtale

9 - Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Avtaleoversikt Versjon 7.0 verdikjede Innovasjon Norge 8

10 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler BIT-verdikjedeprosjekter Avtalestruktur Avtaler og aktører Standardvilkår Samarbeidsavtaler Utviklingsavtaler Kjøpsavtale Supportavtale Konsulentavtale Finansieringsavtale Partneravtale Standardvilkår verdikjede Avtale 1: Samarbeid verdikjede Avtale 2: Samarbeid verdikjede Avtale 3: Samarbeid verdikjede Avtale 4: Utvikling verdikjede Avtale 5: Utvikling verdikjede Avtale 6: Kjøp verdikjede Avtale 7: Support verdikjede Avtale 8: Konsulent verdikjede Avtale 9: Finansiering verdikjede Avtale 10: Partner verdikjede Prosjekteier - Leverandør(er) Prosjekteier - Pilotgruppe Prosjekteier - Bransjefor. Prosjekteier - Leverandør(er) Pilotgruppe - Leverandør(er) Pilotgruppe - Leverandør(er) Pilotgruppe - Leverandør(er) Pilotgruppe - Leverandør(er) Prosjekteier - Pilotgruppe Prosjekteier X X X X X X X Bransjeforeninger Programvareleverandører X X Konsulent - Leverandør(er) X X X X X X X X Pilotgruppe X X X X X Konsulenter X X 9

11 Juni 2005 Avtaleoversikt Eksempel på organisering Styringsgruppe verdikjedeprosjektet (S1) Arbeidsgruppe(r) Fellesprosjekter Prosjektleder Pilotgrupper Pilotgrupper Prosjektleder/ Coach Pilotbedrift Rekkefølge for utarbeiding og inngåelse av avtalene Avt. 3: Samarbeid Prosjekteier Bransjeforening(er) Standardvilkår Avt. 1: Samarbeid Prosjekteier Leverandør(er) Avt. 6: Kjøp Pilotgruppe Leverandør(er) Avt. 7: Support Pilotgruppe Leverandør(er) Avt. 4: Utvikling Prosjekteier Leverandør(er) Avt. 5: Utvikling Pilotbedrift Leverandør(er) Avt. 2: Samarbeid Prosjekteier - Pilotgruppe Avt. 9: Finansiering Prosjekteier - Pilotgruppe Avt. 10: Partner Konsulent Leverandør(er) Avt. 8: Konsulent Pilotbedrift Leverandør(er) 10

12 Juni 2005 Avtaleoversikt Standardvilkår verdikjede Prosjekteier - Leverandør(er) Vilkårene omfatter: 1. Beskrivelse 2. Definisjoner 3. Organisering 4. Bransjens kravspesifikasjon 5. Nye versjoner av verdikjedeløsningen 6. Møter 7. Brukerforum og referansegrupper 8. Rapportering 9. Krav til leverandør 10. Krav til pilotbedrift 11. Finansiering 12. Salgspant 13. Eiendomsrett og disposisjonsrett 14. Risiko for utstyr og programmer 15. Mangler 16. Forsinkelse 17. Pilotbedriftens mislighold 18. Rettslige mangler 19. Erstatning 20. Force majeure 21. Forsikring 22. Aktsomhet ved eksport 23. Oppsigelse 24. Endring av leverandørforhold 25. Konkurs, avvikling m.v. 26. Taushetsplikt 27. Tvister 28. Suksessiv og separat leveranse 11

13 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 1 - Samarbeid verdikjede Prosjekteier - Leverandør(er) Hovedavtale om samarbeid for utvikling/videreutvikling av løsning Denne avtalen er en varig samarbeidsavtale mellom prosjekteier og leverandør. Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Innledning 2. Parametersetting 3. Krav til teknologi 4. Valg av standarder 5. Nye versjoner 6. Overgang til ny generasjon av standardløsning 7. Markedsføring 8. Priser og betingelser 9. Varighet Oversikt over bilag til avtale 1: Bilag felles for alle leverandører: Bilag F 1-1: Endringsprotokoll for Avtale 1 Bilag som utarbeides for hver enkelt leverandør: Bilag L 1-1: Priser og betingelser generelt for bransjen (spredningssalg) Bilag L 1-2: Beskrivelse av verdikjedeløsning m/tilleggsmoduler Bilag L 1-3: Strategi for utvikling og implementering av nye versjoner Bilag L 1-4: Status teknologi og planer for teknologiutvikling Bilag L 1-5: Leverandøren(e)s markedsaktiviteter for bransjen Bilag L 1-6: K6 Konstatert funksjonalitet Bilag L 1-7: Garantier og bekreftelser 12

14 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 2 - Samarbeid verdikjede Prosjekteier Pilotgruppe Samarbeidsavtale mellom prosjekteier og pilotgrupper om verdikjedeløsning Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Forberedelse av egen organisasjon 2. Varighet Oversikt over bilagene til avtale 2: Bilag 2-1: Vilkår for tilskudd fra Innovasjon Norge Bilag 2-2: Rutine for regnskap og utbetaling av tilskudd Bilag 2-3: Organisering Bilag 2-4: Forberedelse av egen organisasjon Bilag 2-5: Endringsprotokoll for Avtale 2 13

15 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 3 - Samarbeid verdikjede Prosjekteier Bransjeforening(er) Avtale om samarbeid mellom prosjekteier og bransjeforeninger Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Samarbeidsforhold 2. Økonomiske forhold 3. Krav til bransjeforening 4. Varighet Oversikt over bilagene til avtale 3: Bilag 3-1: Endringsprotokoll for Avtale 3 14

16 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 4 - Utvikling verdikjede Prosjekteier - Leverandør(er) Samarbeidsavtale om utvikling/videreutvikling av verdikjedeløsning Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Samarbeidsprosjektets omfang 2. Ansvarsforhold og samarbeidsformer 3. Integrasjon 4. Økonomiske rammer / finansiering 5. Godkjenning 6. Varighet 7. Konfigurasjon av verdikjedeløsninger hos pilotbedrifter Oversikt over bilagene til avtale 4: Bilag 4-1: Spesifikasjon av utviklingsprosjekt Bilag 4-2: Priser Bilag 4-3: Integrasjonsmodell Bilag 4-4: K4 Kravspesifikasjon Bilag 4-5: K5 Leverandørens løsningsspesifikasjon Bilag 4-6: Beregning av ytelse for kritiske funksjoner (responstid) Bilag 4-7: Organisering av pilotprosjektene (S2 og S3) Bilag 4-8: Oversikt over avtaler med underleverandører Bilag 4-9: Endringsprotokoll for Avtale 4 15

17 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 5 - Utvikling verdikjede Pilotgruppe Leverandør(er) Samarbeidsavtale om utvikling/videreutvikling av verdikjedesystem for pilotgruppe Avtalen henviser til avtale 4 og er en tidsbegrenset avtale mellom leverandør og pilotgruppe. Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Oppdraget 2. Kjøps- og vedlikeholdsavtale 3. Økonomiske rammer / finansiering 4. Levering 5. Pilotgruppeens forpliktelser 6. Bestemmelser for suksessiv og separat leveranse 7. Godkjenning 8. Varighet Viktige prinsipper Tidsbegrenset avtale som opphører når pilotprosjektet er ferdig og godkjent Avtalen omfatter kun utviklingsprosjektet. Egen avtale (avtale 6) tegnes for kjøp og implementering av standard programvare Oversikt over bilag til avtale 5: Bilag 5-1: Bedriftsspesifikk tilpasning av programvare Bilag 5-2: Bedriftsspesifikk integrasjon Bilag 5-3: Konfigurasjon av løsning Bilag 5-4: Priser og betingelser Bilag 5-5: Plan for installasjon Bilag 5-6: Plan for opplæring Bilag 5-7: K3 Pilotbedriftens kravspesifikasjon Bilag 5-8: Endringsprotokoll for Avtale 5 16

18 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 6 - Kjøp verdikjede Pilotgruppe - Leverandør(er) Kjøpsavtale for programvare og utstyr for pilotgrupper i Avtalen omfatter kjøp av løsninger. Denne avtalen benyttes når løsningen er ferdig utviklet, i forbindelse med at andre bedrifter i bransjen kjøper løsningen. Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Leveransen 2. Priser og betingelser 3. Test og godkjenning 4. Godkjenning/overtagelse 5. Opplæring 6. Rett til avtale om vedlikehold og service Viktige prinsipper Omfatter ikke utvikling/tilpasning. Dette avtales i avtale 5. Oversikt over bilag til avtale 6: Bilag 6-1: Spesifikasjon av leveranser (utstyr, standard programvare og implementering) Bilag 6-2: Priser og betingelser Bilag 6-3: Installasjon Bilag 6-4: Opplæring Bilag 6-5: Senere delleveranser Bilag 6-6: Endringsprotokoll for Avtale 6 17

19 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 7 - Support verdikjede Pilotgruppe - Leverandør(er) Avtale om support av programvare Avtalen omfatter support og leveranse av programvare. Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Leveransen 2. Priser og betingelser 3. Diverse Oversikt over bilag til avtale 7: Bilag 7-1: Spesifikasjon av leveransen Bilag 7-2: Priser Bilag 7-3: Endringsprotokoll for Avtale 7 18

20 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 8 - Konsulent verdikjede Pilotgruppe - Leverandør(er) Avtale om konsulentoppdrag Avtalen omfatter alle konsulentoppdrag som ikke inngår under Avtale 4 Utvikling verdikjede Prosjekteier Leverandør(er). Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Leveransen 2. Gjennomføring av oppdrag 3. Vederlag og betalingsbetingelser 4. Rettigheter til resultatet 5. Taushetsplikt 6. Risiko 7. Mislighold 8. Rettslige mangler 9. Force majeure 10. Tvister Oversikt over bilagene til avtale 8: Bilag 8-1: Beskrivelse av oppdraget Bilag 8-2: Priser og betingelser Bilag 8-3: Varighet og oppsigelse Bilag 8-4: Endringsprotokoll for Avtale 8 19

21 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 9 - Finansiering verdikjede Prosjekteier - Pilotgruppe Samarbeid finansiering prosjekteier pilotgruppe Samarbeidsavtale mellom prosjekteier og pilotgruppe om delfinansiering ved SkatteFUNN. Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Informasjon om søknad SkatteFUNN 2. Finansiering omfatter 3. Mellomfinansiering 4. Prosjektregnskap 5. Informasjon til bedrift og revisor 6. Varighet Oversikt over bilagene til avtale 9: Bilag 9-1: Endringsprotokoll for Avtale 9 20

22 Juni 2005 Avtaleoversikt Avtale 10 - Partner verdikjede Konsulent Leverandør(er) Avtale om elektronisk dokumentutveksling Avtalen omfatter i hovedsak: 1. Leveransen 2. Gjennomføring av oppdrag Oversikt over bilagene til avtale 10: Bilag 10-1: Beskrivelse av leveransen Bilag 10-2: Endringsprotokoll for Avtale 10 21

23 - Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Standardvilkår verdikjede versjon 7.0 verdikjede Juni

24 - Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Standardvilkår verdikjede Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 mellom (Prosjekteieren) og Leverandør A Leverandør B Leverandør C Leverandør D Leverandør E Leverandør F Avtalen er undertegnet i eksemplarer, hvorav hver av partene beholder. Underskrifter tittel dato For Prosjekteieren: For Leverandør A: For Leverandør B: For Leverandør C: For Leverandør D: For Leverandør E: For Leverandør F: Kontaktpersoner Hos Prosjekteieren: Hos Leverandør A: Hos Leverandør D: Hos Leverandør B: Hos Leverandør E: Hos Leverandør C: Hos Leverandør F: Skriftlige henvendelser Til Prosjekteieren: Til Leverandør A: Til Leverandør B: Til Leverandør C: Til Leverandør D: Til Leverandør E: Til Leverandør F: 23

25 - Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Standardvilkår verdikjede Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 mellom (Prosjekteieren) og Pilotbedrift 1 Pilotbedrift 2 Pilotbedrift 3 Pilotbedrift 4 Pilotbedrift 5 Avtalen er undertegnet i eksemplarer, hvorav hver av partene beholder For Prosjekteieren: Pilotbedrift 1: Pilotbedrift 2: Pilotbedrift 3: Pilotbedrift 4: Pilotbedrift 5: Underskrifter tittel dato Hos Prosjekteieren: Pilotbedrift 1: Pilotbedrift 2: Pilotbedrift 3: Pilotbedrift 4: Pilotbedrift 5: Kontaktpersoner Til Prosjekteieren: Pilotbedrift 1: Pilotbedrift 2: Pilotbedrift 3: Pilotbedrift 4: Pilotbedrift 5: Skriftlige henvendelser 24

26 - Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Standardvilkår verdikjede Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 mellom (Prosjekteieren) og (Delprosjekteieren) Pilotbedrift 1 Pilotbedrift 2 Pilotbedrift 3 Pilotbedrift 4 Pilotbedrift 5 Pilotbedrift 6 Pilotbedrift 7 Pilotbedrift 8 Pilotbedrift 9 Pilotbedrift 10 Avtalen er undertegnet i eksemplarer, hvorav hver av partene beholder Underskrifter tittel dato For Prosjekteieren: For Delprosjekteieren: Pilotbedrift 1: Pilotbedrift 2: Pilotbedrift 3: Pilotbedrift 4: Pilotbedrift 5: Pilotbedrift 6: Pilotbedrift 7: Pilotbedrift 8: Pilotbedrift 9: Pilotbedrift 10: Kontaktpersoner 25

27 Hos Prosjekteieren: Hos Delprosjekteieren: Pilotbedrift 1: Pilotbedrift 2: Pilotbedrift 3: Pilotbedrift 4: Pilotbedrift 5: Pilotbedrift 6: Pilotbedrift 7: Pilotbedrift 8: Pilotbedrift 9: Pilotbedrift 10: Skriftlige henvendelser Til Prosjekteieren: Til Delprosjekteieren: Pilotbedrift 1: Pilotbedrift 2: Pilotbedrift 3: Pilotbedrift 4: Pilotbedrift 5: Pilotbedrift 6: Pilotbedrift 7: Pilotbedrift 8: Pilotbedrift 9: Pilotbedrift 10: 26

28 Juni 2005 Standardvilkår Generelt Verdikjedeavtalene 1 10 er utarbeidet spesielt for BIT-prosjektene. De ulike avtalene er utarbeidet i en sammenheng og er ikke tenkt brukt enkeltvis. Avtalene er tilgjengelig på Internett. Endringer i avtaleteksten skal dokumenteres i en egen endringsprotokoll for hver enkelt avtale. Endringsprotokollen skal godkjennes av begge parter og inngå som en del av avtalen. Ved reforhandling skal bilagene gjennomgås og oppdateres, og endringene fremgå av endringsprotokoll. 1. Beskrivelse av standardvilkår Deltakerne må godkjenne standardvilkårene før eller samtidig som andre avtaler inngås. 2. Definisjoner 2.1 Avtaler Avtale 1: Avtale 2: Avtale 3: Avtale 4: Avtale 5: Avtale 6: Avtale 7: Avtale 8: Avtale 9: Samarbeid verdikjede Prosjekteier Leverandør(er) Hovedavtale om samarbeid for utvikling/videreutvikling av løsning. Samarbeid verdikjede Prosjekteier Pilotgruppe Samarbeidsavtale mellom prosjekteieren og pilotgrupper om verdikjedeløsning. Samarbeid verdikjede Prosjekteier Bransjeforening(er) Samarbeidsavtale mellom prosjekteier og bransjeforeninger. Utvikling verdikjede Prosjekteier Leverandør(er) Samarbeidsavtale om utvikling/videreutvikling av verdikjedeløsning. Utvikling verdikjede Pilotgruppe Leverandør(er) Samarbeidsavtale om utvikling/videreutvikling av verdikjedesystem for pilotgruppe. Kjøp verdikjede Pilotgruppe Leverandør(er) Kjøpsavtale for programvare og utstyr for pilotgrupper i. Support verdikjede Pilotgruppe Leverandør(er) Avtale om support av programvare. Konsulent verdikjede Pilotgruppe Leverandør(er) Avtale om konsulentoppdrag Finansiering verdikjede Prosjekteier Pilotgruppe Samarbeidsavtale mellom prosjekteier og pilotgruppe om delfinansiering ved SkatteFUNN Avtale 10: Partner verdikjede Konsulent Leverandør(er) Avtale om elektronisk dokumentutveksling 2.2 Prosjekteier Juridisk person med begrenset ansvar (f.eks. bransjeforeninger) som får tildelt midler fra blant annet Innovasjon Norge, og som har formelt ansvar for midlene. 2.3 Styringsgrupper S1: Hovedstyringsgruppen for totalprosjektet, - hovedstyringsgruppe med ansvar for gjennomføring av totalprosjektet, oppnevnt av prosjekteieren. S2: Styringsgruppen for løsning X, - oppnevnt av S1 Hovedstyringsgruppen for totalprosjektet. S3: Styringsgruppe i pilotbedrift, - oppnevnt av pilotbedriften. 2.4 Aktører Pilotgruppe. 27

29 Juni 2005 Standardvilkår Prosjekteier. Leverandører. Bransjeforeninger. Konsulenter. 2.5 Kravspesifikasjoner K1: Momentliste til kravspesifikasjon startprosjektet.brukerunders;kelsen 1. K2: Bransjens kravspesifikasjon. (Prioriterte funksjoner av K1 Momentliste til kravspesifikasjon.) K2 K3: Pilotbedriftens kravspesifikasjon. (Utarbeides på basis av prioriterte funksjoner av K2 Bransjens kravspesifikasjon for hver enkelt pilotbedrift innenfor bransjesystemet.) K4: Kravspesifikasjon for løsning X for prioriterte funksjoner i pilotprosjektene. Hrf & sogn kart Løsningsspesifikasjon: K5: Leverandørens løsningsspesifikasjon av K4 Kravspesifikasjon for løsning X, som må godkjennes av S2 Styringsgruppen for løsning X. Reaktor svar Konstatert funksjonalitet: K6: Konstatert funksjonalitet i pilotbedriftens akseptansetest med avkryssing i K4 Kravspesifikasjon for løsning X. (K6 Konstatert funksjonalitet brukes som et dokument i spredning av løsningen til andre bedrifter i bransjen.) pg & hs 2.6 Implementering Med implementering menes igangkjøring og opplæring av nye systemer. 2.7 Planlagte leveringsdager L1p (M3p): L2p (M4p): L3p (M5p): L4p (M6p): Effektiv leveringsdag: p: planlagt r: reelt gjennomført Ferdigstillingsdag: Avtalt dag da integrasjonstester, systemtester og implementeringsplan er planlagt ferdig utført iht. K4 Kravspesifikasjon for løsning X. Installasjonsdag: Avtalt dag da leverandøren etter planen får tilgang til pilotbedriftens lokaler. Akseptansetestdag: Avtalt dag da verdikjedesystemet etter planen skal være klargjort for oppstart av akseptansetesten. Avtalt effektiv leveringsdag er når akseptansetest, driftstest og implementering etter planen skal være gjennomført og godkjent av S2 Styringsgruppen for løsning X. Pilotbedriften får maksimalt 6 måneder fra M5r til å gjennomføre akseptanse- og driftstestene, med forbehold om forsinkelser p.g.a. leverte produkter som leverandøren har ansvaret for. 2.8 Planlagte milepeler M1p: Dagen da planlagt prosjektinitiering skal være ferdig. M2p: Dagen da K5 Leverandørens løsningsspesifikasjon etter planen skal være godkjent av S2 Styringsgruppen for løsning X. M3p: Avtalt dag da integrasjonstester, systemtester og implementeringsplan er planlagt ferdig utført iht. K4 Kravspesifikasjon for løsning X. M4p: Dagen da leverandøren etter planen får tilgang til pilotbedriftens lokaler. M5p: Avtalt dag da verdikjedesystemene etter planen skal være klargjort for oppstart av akseptansetesten. 28

Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på?

Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på? Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på? SSA-konferansen 11. mars 2009 advokat Ingvild Hanssen-Bauer ihb@wr.no WIKBORG REIN 1 Innledning Utgangspunkt i kjøpsavtalen og de viktigste endringene

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Utdanningsdirektoratet Kjøp av utstyr Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang (heretter

Detaljer

Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for

Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-K lille SSA-K_lille 19-03-2009 Avtale om kjøp,

Detaljer

Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang

Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-V lille Avtale om vedlikehold og service av utstyr

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver Oppdragsavtale mellom (navn) heretter kalt oppdragsgiver og PartnerCo AS Dato: 1. februar 2015 ------------------------- 1. INNLEDNING 1.1. Intensjon Hensikten med denne avtale med vedlegg er å regulere

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER 1. FORMÅL Rammeavtalens formål er å sikre at kommunenes behov for advokattjenester blir dekket når kapasiteten og kompetansen til egne

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå Rammeavtale Mediebyrå Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Medie tjenester er inngått mellom: (heretter kalt Byrået) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Byråets navn) Bernt Reitan

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE XXX KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE XXX KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE OG XXX KOMMUNE 1 PARTENE Denne samarbeidsavtalen (Avtalen) er inngått mellom følgende parter: 1. Ålesund kommune, organisasjonsnummer: 942 953 119 2. xxx kommune,

Detaljer

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012 Kontrakt mellom Samferdselsdepartementet og xxxxxxxx For prosjektet Verdivurdering av NSB AS 2012 Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Verdivurdering av NSB AS er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten)

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Avtale. Senter for fremragende forskning

Avtale. Senter for fremragende forskning Endelig avtaletekst pr 03.02.26 Avtale om Senter for fremragende forskning 1 Avtalens parter 1.1 Denne avtalen, SFF-avtalen, er inngått mellom Norges forskningsråd og.. (vertsinstitusjonens navn) som vertsinstitusjon

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Denne avtale er inngått mellom:

Denne avtale er inngått mellom: Vedlegg 7 i konkurransegrunnlaget Denne avtale er inngått mellom: SUNNAAS SYKEHUS HF (heretter kalt KUNDEN) OG XX (heretter kalt LEVERANDØREN) AVTALEN GJELDER: AVTALEN GJELDER I PERIODEN: 21.05 2013 18.09.2015.

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS 1. Anvendelse 1.1. Alle Smart Connection IKT AS tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet

Detaljer

SSA 2015. Gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D. seniorrådgiver Mari Vestre, Difi

SSA 2015. Gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D. seniorrådgiver Mari Vestre, Difi SSA 2015 Gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D seniorrådgiver Mari Vestre, Difi Mål med endringene i gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D Legge til rette for mindre detaljerte kravspesifikasjoner

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Utarbeidelse av kravspesifikasjon for anskaffelse av NOARK system

Utarbeidelse av kravspesifikasjon for anskaffelse av NOARK system Utarbeidelse av kravspesifikasjon for anskaffelse av NOARK system Mars 2013 Astrid Øksenvåg Om EKOR Konsulenthus spesialisert på informasjonsforvaltning Bistår kunder med: Behovskartlegging Kravspesifisering

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for.. Mellom Fylkesmannen i.. og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette revidert kontrakt om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for..:

Detaljer

STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE

STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE 1 DEFINISJONER, LEVERING OG INSTALLASJON 1.1 Definisjoner Avtalen Kjøpsavtalen Kunden Partene Leveransen Leveringsstedet Standardbetingelsene

Detaljer

Generelle vilkår Internet Service Portfolio

Generelle vilkår Internet Service Portfolio Generelle vilkår Internet Service Portfolio Side 1 av 5 1. LEVERANSENS FORMÅL Avtalen inngås for å sikre Kunden en kostnadseffektiv og stabil leveranse av Tjenestene som er bestilt. I Tjenesten(e) inngår

Detaljer

KONTRAKT. UNINETT AS (org nr. 968 100 211) Organisasjon (org.nr. )

KONTRAKT. UNINETT AS (org nr. 968 100 211) Organisasjon (org.nr. ) DEL 1 FEIDE TILKNYTNINGSKONTRAKT K00-000 KONTRAKT mellom UNINETT AS (org nr. 968 100 211) (heretter kalt UNINETT) og Organisasjon (org.nr. ) (heretter kalt Organisasjonen) vedrørende tilknytning og bruk

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV IKT-RELATERT UTSTYR FOR STATENS LANDBRUKSFORVALTNING

AVTALE OM LEIE AV IKT-RELATERT UTSTYR FOR STATENS LANDBRUKSFORVALTNING AVTALE OM LEIE AV IKT-RELATERT UTSTYR FOR STATENS LANDBRUKSFORVALTNING Leieavtale av maskinvare Avtale om leie av IKT-relatert utstyr for Statens landbruksforvaltning mellom: (heretter kalt Utleieren)

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Driftslisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Driftslisensavtale

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 6: Administrative bestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 6 Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 AVTALEN PUNKT 1.9: PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Generell Rammeavtale om Konsulenttjenester

Generell Rammeavtale om Konsulenttjenester Generell Rammeavtale om Konsulenttjenester Side 2 av 10 RAMMEAVTALE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Helse Nord RHF (heretter kalt Kunden) Sted og

Detaljer

Vedlegg 4 - Utkast til

Vedlegg 4 - Utkast til Sør-Odal kommune Vedlegg 4 - Utkast til KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETJENESTER MELLOM Sør-Odal kommune (heretter benevnt Kommunen) OG (LEVERANDØR) (heretter benevnt Leverandøren) Avtaleperiode fra (kontraktsstart)

Detaljer

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Saksnummer 13/00203 1 / 7 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 0.1 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 02. 01.11.2013 Difi Ny definisjon

Detaljer

Kontrakt kjøp av klassisk massasje

Kontrakt kjøp av klassisk massasje Kontrakt kjøp av klassisk massasje mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og om Klassisk massasje Nasjonal Postadresse: Tel: 22 82 46 00 NO 974 446 871 kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 82 46

Detaljer

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse] [Kort beskrivelse

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8401 - oppdrag etter fast pris (forutberegnelighet knyttet til omfanget) Større avvik fra avtale mal avtales med teknisk sjef. Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTUTVIKLING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTUTVIKLING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTUTVIKLING Mellom OPPDRAGSGIVER og ENTREPRENØR Side 1 av 6 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt oppdragsgiver) Entreprenør: Org nr: Adresse:

Detaljer

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB)

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) AVTALE om ABONNEMENT MELLOM - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN ) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Avtale om Bake- og konditorvarer

Avtale om Bake- og konditorvarer Avtale om Bake- og konditorvarer er inngått mellom:.. (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

MAL FOR konsortiumavtaler (samarbeidsavtaler)

MAL FOR konsortiumavtaler (samarbeidsavtaler) Mal tilpasset SFF/SFI-konsortier. Datert 22.04.05 Mal for konsortiumavtaler (samarbeidsavtaler) mellom deltakere i FoU-prosjekter finansiert av Norges forskningsråd Dette er en mal for de konsortiumavtaler

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206

Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206 Betingelser Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206 Gyldighetsperiode Denne avtalen på formstøpte sitteenheter gjelder fra 01.06.2014-30.05.2016. Etter 31.05.2016 har NAV muligheten til forlenge hele

Detaljer

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. INNLEDNING De Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelsene ) er gjeldende for alle leveranser av produkter og/eller

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder Normalvilkår for kontrakt om sekretariat Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder Kontrakts nr: 1 Mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og XX 1

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av: Innherred samkommune FORESPØRSEL Fra Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune på leveranse av: Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool

Detaljer

Engasjementsavtale Peter Klubben Arbeidsoppgaver og myndighet 1. Øvrige arbeidsoppgaver herunder arbeid for andre

Engasjementsavtale Peter Klubben Arbeidsoppgaver og myndighet 1. Øvrige arbeidsoppgaver herunder arbeid for andre Engasjementsavtale Denne avtalen er inngått mellom Børje Peter Eriksson («Peter») org nr 979 152 825 og Holmen Tennisklubb («Klubben») org nr 980 480 798 1. Arbeidsoppgaver og myndighet Peter som er selvstendig

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

UTKAST Rammeavtale. Konsulentbistand IKT-tjenester

UTKAST Rammeavtale. Konsulentbistand IKT-tjenester UTKAST Rammeavtale om kjøp av Konsulentbistand IKT-tjenester mellom Ruter As Organisasjonsnr.: 991 609 407 MVA med forretningsadresse Dronningens gate 40, postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

Engasjementsavtale. Peter har rett og plikt til å delta i Klubbens styremøter og er fast medlem av klubbens styringsgruppe.

Engasjementsavtale. Peter har rett og plikt til å delta i Klubbens styremøter og er fast medlem av klubbens styringsgruppe. Engasjementsavtale Denne avtalen er inngått mellom Børje Peter Eriksson («Peter») org nr 979 152 825 og Holmen Tennisklubb («Klubben») org nr 980 480 798 1. Arbeidsoppgaver og myndighet Peter, som er selvstendig

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

VEDLIKEHOLDSKONTRAKT XX/XXXXX. for. utstyrsnavn/-beskrivelse. er inngått mellom. Akershus universitetssykehus HF (Kjøper) xxxxxxx (Leverandør)

VEDLIKEHOLDSKONTRAKT XX/XXXXX. for. utstyrsnavn/-beskrivelse. er inngått mellom. Akershus universitetssykehus HF (Kjøper) xxxxxxx (Leverandør) VEDLIKEHOLDSKONTRAKT XX/XXXXX for utstyrsnavn/-beskrivelse er inngått mellom Akershus universitetssykehus HF (Kjøper) og xxxxxxx (Leverandør) For Akershus universitetssykehus: Dato: For xxxxx: Dato: Heidi

Detaljer

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 15.12.2015 14.12.2017. Etter 14.12.2017 kan avtalen forlenges i en periode på totalt 2 år. Eventuelle oppdateringer vil bare publiseres på

Detaljer

Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service

Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service Avtalen er basert på Statens standardavtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare Vedlikeholdsavtalen Direktoratet for forvaltning og IKT

Detaljer

Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge.

Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten regulerer de

Detaljer

Drift- og vedlikeholdsavtale kurs.kommit.no

Drift- og vedlikeholdsavtale kurs.kommit.no Drift- og vedlikeholdsavtale kurs.kommit.no Basert på statens standardavtaler for IT-anskaffelser Avtale om drift og vedlikehold av tjenesten «kurs.kommit.no» er inngått mellom: KS KommIT (heretter kalt

Detaljer

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Bilag 1 Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Avtale om engasjement mellom Navn: Adr.: Personnr.:

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Betingelser Anbud 14/4969 og 15/3482 Senger, sengebunner, madrasser, hjertebrett, sengebord, tilbehør og reservedeler

Betingelser Anbud 14/4969 og 15/3482 Senger, sengebunner, madrasser, hjertebrett, sengebord, tilbehør og reservedeler Betingelser 1. OMFANG OG BRUK AV AVTALENE Arbeids- og velferdsetaten har inngått rammeavtale for kjøp av senger (til barn og voksne), ståsenger, sengebunner, madrasser, hjertebrett, sengebord, (heretter

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer