seniorpolitikk.no Påvirket holdninger til seniorene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "seniorpolitikk.no Påvirket holdninger til seniorene"

Transkript

1 nr. 3 - mai 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Plan og bygningsdirektør Ellen de Vibe i Oslo kommune rekrutterer i krisetider. (Foto Tora Herud) Finanskrisen: Påvirket holdninger til seniorene Holdningene til seniorer i arbeidslivet har hatt en jevn og positiv utvikling fra 2003 til , men ser deretter ut til å ha stagnert, sier forsker i NOVA, Per Erik Solem. Han ser stagnasjonen i sammenheng med finanskrisen. Solem har undersøkt materialet fra det årlige Norsk Seniorpolitisk baro meter fra 2003 og fram til i dag. Barometeret utføres av Synovate for Senter for seniorpolitikk (SSP). Resultatet av undersøkelsen kommer fram i rapporten «Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag». Plan- og bygningsdirektør Ellen de Vibe i Oslo kommune er en av dem som merker svingninger i konjunkturene. Men for henne blir det ekstra viktig å holde på seniorene. Vi mistet halvparten av byggesaksbehandlerne under byggeboomen. Det siste halvannet året har vi klart å rekruttere mange nye, men vi sliter med å få tak i erfarne folk. Det er mange nye, unge som trenger opplæring, og da er det selvfølgelig bra å ha seniorene der i en mentorfunksjon, sier hun. Plan og bygningsetaten utarbeidet derfor en seniorpolitikk i 2008 og som ble evaluert mot slutten av Se side 6, 7 og 8 Tilbake i butikken etter hjerneblødning Se side 4

2 2 1 Er den seniorpolitiske bevisstheten i samfunnet større nå enn for 7-8 år siden, og hva tror du evt. er årsaken til det? Smilerynker: Bør jeg bytte bank? I det siste har Gjensidige reklamert stort i dagsavisene om at selskapet går godt og at det vil dele utbyttet med kundene sine. Det står imidlertid ingenting om selskapets kundebehandler på 67 år, som nylig vant fram i Oslo tingrett med kravet om å få jobbe til hun fyller 70. Jeg har derfor tatt meg den frihet og pyntet litt på slagordet til Gjensidige bank og forsikring, der jeg for tiden er kunde: Tiden går Gjensidige består men kaster ut ansatte etter fylte 67 år. Det er bare et par år siden Gjensidige takket være god service og gode økonomiske betingelser, fikk meg som kunde. Det med god service er svært viktig for meg. Men vil jeg fortsette å være kunde i en bank og et forsikringsselskap som behandler ansatte på denne måten? Tora Herud (55) Jeg tror vi er mer bevisst nå enn før, men det gjelder egentlig alle aldersgrupper. En grunn til det er at SSP har markeds ført og satt seniorpolitikk på dagsorden i mediene. Det andre er at mediene skriver om befolkningsutviklingen i Europa, om at det blir færre unge og flere eldre i årene som kommer. 2 Hvilke fordeler kan en virksomhet ha av god alderssammensetning? Mangfold gjør det morsommere på jobben og er mer enn alder. Et arbeidsmiljø med bare unge eller bare eldre gir fortere en ensidig kultur. 3 Hva er viktigst for å få en person til å jobbe lenger? Det har jeg tenkt mye på. Jeg var først leder for 43 personer, da jeg oppdaget at nesten 15 av dem kunne finne på å gå av med pensjon samtidig. Hva skal vi gjøre, noen må jobbe lenger, tenkte jeg. Det viktigste er at jeg som leder viser at jeg verdsetter medarbeiderne mine, og da snakker jeg om litt oftere enn når de fyller Kommentar: Uverdig med aldersgrenser spørsmål om seniorpolitikk 50 og 60 år. Jeg må spørre den enkelte om hva vi kan gjøre for å få han eller hun til å fortsette. Si: Vi trenger ditt hode og din tid. Verdsett medarbeidere for det de gjør, ikke på grunn av alder. Jeg tror på det individuelle og har liten tro på tiltak rettet mot grupper av seniorer. Lærerne for eksempel går i for stor grad av tidlig og tar for ofte AFP. Svenske skattebetalere skal ikke behøve å betale for at grekerne velger å gå av med pensjon i 40-årsalderen. Anders Borg, finansminister i Sverige. (Dagbladet) 67 år gamle Karin Haare Johansen får fortsette i jobben sin som kundebehandler i Gjensidige. Den gledelige nyheten som kom fra Oslo Tingrett nylig, slår fast at det er alders diskriminerende å nekte henne å jobbe til hun fyller 70 år. Aftenposten siterer informasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige, som uttrykker skuffelse over dommen og sier at for- sikringsselskapet har forholdt seg til at arbeidstakeren har en avtale om pensjon ved fylte 67 år. Han sier også at de synes det er spesielt at Johansen har krav på både lønn og pensjon dersom hun fortsetter til hun er 70 år, og får støtte av spesialrådgiver Olav Magnussen i NHO. Magnussen sier at muligheten for å jobbe til man er 70 år dersom man har tjenestepensjon, vil utgjøre en stor kostnad for både denne og andre bedrifter. Pensjonsalder og aldersgrenser Saken viser hvor viktig det er å skille mellom pensjonsalder og aldersgrenser. Aldersgren-

3 3 Hanne Luthen (54) Stilling: Regiondirektør i Arbeidstilsynet Østfold og Akershus 4 Hvilke sterke sider mener du en senior kan ha? Det er ingen standard for det, men de har en realkompetanse uten like. Seniorer kan ha vært gjennom mange omstillinger. De mest erfarne forstår hvorfor tingene skjer og diskusjonene kommer, vet at slik er arbeidslivet. 5 Hva er det viktigste en 55-åring kan gjøre for å få en lang yrkeskarriere? Vi bruker så mye tid på jobben at hvis du vil arbeide lenge, må du sikre deg at det du skal drive med er spennende. Samtidig må ikke jobben ta all tid, det er også viktig å balansere med fritid. 6 Hvor lett tror du det er for en person over 55 år å få seg ny jobb? Det er veldig bransjeavhengig. Ungdom settes høyt noen steder, hos oss er det motsatt. Erfaring teller. Men noen vil tenke at eldre er «satt», så jeg tror nok at 55-åringen må innse at det er nødvendig å gjøre seg litt ekstra lekker. Lederne må gå inn på fakta om den enkelte i en søknadsprosess og tenke over om minst 12 års ansettelse er viktig eller ikke. 7 Hvilke råd ville du gi en person som har sendt 50 jobbsøknader uten å få napp? De samme rådene som jeg gir til unge nieser og nevøer som søker jobb. Finn ut hvem som mottar søknaden. Ring denne personen, men ikke mas, så vet vedkommende litt mer om deg senere i prosessen. Framhev også andre sider ved deg selv enn de rent formelle som gjelder utdanning og yrkeserfaring. 8 Hvor viktig er det å ha forventninger til- og stille krav til seniorer i arbeidslivet? Jeg synes ikke noe om å forholde meg til seniorer som en gruppe som skal behandles spesielt. Samtidig har jeg en grunnleggende tanke om at jeg som leder må anstrenge meg for å beholde folk. Nå er jeg leder for 63 forskjellige personer i Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus, og de fortjener forskjellig tilnærming. 9 Hva bør en leder gjøre for å beholde sine eldre medarbeidere? Ledere må være på alerten. Som arbeidsgivere må de også gjøre seg litt lekre, og være opptatt av hvordan de skal få ansatte til å fortsette. De må vise hver enkelt ansatt hva de ønsker, for det er det lederen gjør i praksis som betyr noe. Les mer på seniorpolitikk.no sen i Norge er 70 år og pensjonsalderen i forhold til folketrygden er 67 år, begge deler er lovbestemt. Unntaket er en del yrkesgrupper med særaldersgrenser, noe det ikke er snakk om i denne saken. Bakgrunnen for aldergrensen var at mennesker etter et langt arbeidsliv skulle kunne gå av med verdighet. Det skulle ikke være et nederlag for den eldre å slutte i jobben, dersom vedkommende ønsket det. Men uverdigheten ligger først og fremst i ikke å behandle eldre arbeidstakere på samme måten som yngre. Noen kan av ulike årsaker være ute av stand til å gjøre jobben sin tilfredsstillende lenge før de fyller 67 eller 70 år. Da vil det være mangel på respekt om ledelsen ikke viser ansvar og i stedet lar vedkommende jobbe i åresvis. Et forbilde for andre Samtaler om å avslutte et arbeidsforhold vil selvfølgelig alltid være ubehage lig, men det gjelder enten en person er 30 år eller 66 år. Andre igjen kan være friske og raske lenger enn til fylte 70 år, det finnes det mange gode eksempler på. Pensjonsreformen fra 2011 gir dessuten adgang til pensjonsopptjening fram til fylte 75 år, og en grunn til det er selvfølgelig at myndighetene ønsker å beholde flest mulig i arbeid lengst mulig. En annen grunn kan være å gi dem som ikke har full pensjonsopptjening, mulighet til det. Karin Haare Johansen er med våre og myndighetenes øyne et godt forbilde. Hun roser Gjensidige som en god arbeidsplass gjennom nesten 30 år og ønsker å fortsette i tre til. Er ikke det noe en arbeidsgiver bør vite å sette pris på? Av Åsmund Lunde, direktør Senter for seniorpolitikk (SSP) Dag for nye ansikter Kari Østerud (48) ble på årsmøtet i mai ønsket velkommen som ny direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP). Avtroppende direktør Åsmund Lunde (63) ble takket av, men fortsetter i annen stilling. Nyalgt styreleder i SSP er Liv Ragnhild Teig, NHO, og erstatter Anne-Kristin Hjortbakk, Spekter. Nytt styremedlem er Ellen Stensrud, LO, som erstatter Trine Lise Sundnes, LO. Disse fortsetter: Siri Røyne, FAD, Robert Salomon, AFI og Tore Eugen Kvalheim, YS og Jon Olav Bjergene, Unio.

4 4 i butikken Trond Angelsen (56) ble alvorlig rammet av hjerneblødning sommeren Det kunne endt med uføretrygd. Men Angelsen og arbeidsgiver Coop Elektro fant en løsning. Foreløpig jobber han én dag i uka. Angelsen har mer enn 40 års fartstid i Coop. Nesten hele tiden har han jobbet med elektro. En bransje i konstant utvikling, men så lenge man er levende interessert er det ikke vanskelig å holde seg oppdatert, sier han. Aldri sykmeldt Ikke én gang hadde Angelsen vært sykmeldt. Inntil den sommerdagen i 2008 da sønnen fant ham liggende i hagen, alvorlig rammet av hjerneblødning. Jeg bare segnet om, tilsynelatende uten forvarsel. I ettertid har jeg innsett at jeg fikk noen signaler, som jeg ikke forstod, sier han. Angelsen bor på Nygårdsjøen, seks mil fra Bodø. Syketransporten gikk med helikopter. Jeg ba kona hente ipod og sigaretter som lå i stua. ipod en fikk jeg med meg. Sigarettene har jeg ikke savnet én dag. Lærte å gå Trond Angelsen hadde aldri sett for seg noe annet enn å fortsette å jobbe full tid til han ble pensjonist. Med hjerneblødningen ble tilværelsen snudd på hodet. Mine omgivelser, og også noen leger, så for seg uføretrygd. Selv var jeg helt uenig. Tilbake i jobb ville og skulle jeg! Det var riktignok stunder da jeg fryktet jeg ville ende som en grønnsak i en rullestol. Opptreningen jeg fikk i Norge ga heller ikke de store framskrittene. Heldigvis, og tilfeldigvis, fikk jeg høre om en klinikk i Dresden i Tyskland som hadde fått hardt rammede hjerneblødningspasienter på beina igjen. Takket være økonomisk støtte fra familiemedlemmer har jeg hatt to opphold på denne klinikken. Svært intensiv trening ga resultater, og jeg gjenvant håpet om å komme tilbake i jobb. Nå kan jeg gå igjen. Det er bare her på jobb, hvor det er store avstander i butikk-

5 5 Trond er en av oss. Butikken er arbeidsplassen hans. Det er klart vi gjør det vi kan for å beholde ham her, sier butikksjef Øyvind Helbostad i Coop Sambo, her sammen med Trond Angelsen. Jeg fryktet en helt annen framtid da slaget rammet, sier Trond Angelsen (56) tilbake på jobb etter iherdig opptrening. lokalene, at jeg bruker rullestolen. Hjemme går jeg uansett hvor jeg skal, sier han. I eget tempo 12. november 2009 ble en stor dag i Trond Angelsens liv. Da kunne han gå inn på arbeidsplassen igjen. Til å begynne med jobbet han fire timer hver onsdag. Etter hvert er arbeidstiden økt til seks timer én dag i uka. Coop Elektro, som er en del av Coop Sambo, betaler normal lønn de timene han er på jobb. Trond får ta dette i sitt eget tempo og øke arbeidstiden når han er klar for det. Det er også greit om han fortsetter med én dag i uka. Vi har omorganisert arbeidet i avdelingen litt, slik at det alltid finnes meningsfullt kontorarbeid til ham, blant annet vedlikehold av vareregistre. Et regulerbart pc-bord står klart til Trond når han blir klar for å arbeide mer ute i butikken. Det er veldig positivt for miljøet at Trond er tilbake, sier butikksjef Øyvind Helbostad. En av oss Det var et sjokk for butikksjefen og resten av staben da de fikk høre om Tronds sykdom. Det var aldri noen tvil om at vi skulle gjøre alt vi kunne for å hjelpe Trond tilbake. Trond er en av oss. Butikken er jo arbeidsplassen hans. Det burde være en selvfølge at alle får muligheter til å komme tilbake, inntil det motsatte er bevist. Men jeg blir litt skremt av andre historier jeg hører, medgir Helbostad. Det samme sier Trond Angelsen. Det er mange som opplever å bli slått hånden av når sykdom rammer. «Du har en fantastisk arbeidsgiver», sier de. Og det har de rett i, sier Angelsen. Fra tanke til handling Coop Sambo har 750 ansatte, og en stabil arbeidsstokk. Folk trives bra og jobber lenge her. Rundt 50 av våre ansatte er 60 år eller eldre, sier personalsjef Monika Moen. Bedriften er tolerant med hensyn til redusert arbeidsevne og tåler at tempoet går ned. I Trond Angelsens tilfelle opplevde vi også at kundene etterspurte ham. Det sier oss noe om den verdifulle kompetansen Det er mange som opplever å bli slått hånden av når sykdom rammer. Trond Angelsen hans. Vi vil ha ham i jobb så sant det går, sier Moen. Personalsjefen roser både Angelsens pågangsmot og butikksjefens innstilling. Det gjør også Arild Jensen, rådgiver ved Nav Arbeidslivssenter i Nordland. Coop Elektro gjør det mange snakker om. Historien om Trond Angelsen er akkurat det vi ønsker å oppnå: At folk får være i arbeid på den ene eller den andre måten. Kraftfullt signal Jensen fortsetter: Coop Elektro har en leder som ikke gjemmer seg bak at «vi har bare hele stillinger» eller «vi må drive butikk». Helbostad tar ansvar og yter det han kan. Ved å vise i praksis at bedriften tar vare på en medarbeider når sykdom rammer, sender han ut et kraftfullt signal. Dette er en sjef mange vil være villig til å «gå i krigen for». Hva kan andre bedrifter lære av Coop Sambo? At reell inkludering er fullt mulig uten at det behøver å koste skjorta. Det fordrer en innsats, men det finnes hjelpere i Navsystemet. Mest av alt handler det om vilje til å gjøre i praksis det man sier med ord, sier Jensen. Tekst og foto Hanne Løkås Veigård

6 6 Les mer på seniorpolitikk.no Oslo kommune: Merker at konjunkturene svinger Det vi sliter med er at gode seniorer slutter. Ansatte hos oss får i perioder mye kjeft og er utsatt for stress. I medarbeiderundersøkelser ser vi at mange er bekymret for hva omverdenen tenker om oss sier plan- og bygningsdirektør Ellen de Vibe i Oslo kommune. Hun er en av dem som merker svingninger i konjunkturene. Les om seniorpolitikken i Plan- og bygningsetaten: Finanskrisen: Positiv utvikling har stagnert De endringene vi har sett i endrede holdninger til seniorene gir grunn til å øke innsatsen rettet mot delmål 3 i IA-avtalen, sier forsker i NOVA Per Erik Solem. Det kan kreves mer innsats nå enn forrige periode for å oppnå målet om senere pensjonering, sier Solem. Teksten i den nye IA-.avtalens delmål 3, lyder slik: Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år). Solem ser flere tegn i dette materialet som tyder på at det er viktig å sørge for mest mulig balansert informasjon om seniorer i arbeidslivet, for unngå at man reagerer på sånne automatiske, negative grunnholdninger om aldring og arbeid. Det har vært til dels store svingninger i lederes interesse for eldre arbeidstakere. Slike svingninger vil kunne motvirkes gjennom balansert kunnskap om fordeler og ulemper ved eldre arbeidskraft. I arbeidet med delmål 3 kan partene bidra til å utbre slik kunnskap både på nasjonalt og lokalt nivå, sier han. Privat sektor mest utsatt Finanskrisen rammer hardest i privat sektor, og det er der vi i størst grad ser at en positiv utvikling har stagnert. Men bildet er ikke entydig. Ledere i offentlig sektor er i tiden 2003 til 2009 i økende grad enige i at de over 50 år har minst like gode arbeidsprestasjoner som de under 50 år, sier Solem. Arbeidstakernes opplevelse av selvbestemmelse på arbeidsplassen er svekket under finanskrisen, viser NOVA-rapporten. Det kan være fordi det blir færre arbeidsoppgaver. Det er ikke rart å tenke seg at det blir mindre handlingsrom når det er trangere ti der. Færre klager dessuten over at de har for mye å gjøre, noe som kan være en konsekvens av færre oppdrag. Ble ansiennitetsprinsippet svekket? Krisen førte også til en akutt og kraftig reaksjon fra ledere i privat sektor om at de var mindre opptatt av å skjerme eldre ved nedbemanning, men det gikk fort over, sier Solem og peker på figurer i rapporten som viser det. Reaksjonen var mest negativ blant de spurte i februar 2009, men allerede i september samme år var den igjen normalisert og på samme nivå som september Det kan gi håp om at også andre uheldige effekter i forhold eldre arbeidskraft kan komme inn i positive baner igjen når konjunkturene snur i positiv retning, sier Per Erik Solem, men legger til at det er risikabelt å tro at konjunkturene skal «ordne opp» slik at oppfyllelsen av delmål 3 kommer av seg selv, om bare tidene skifter. Økte pensjo Vi har økt den reelle pensjoneringsalderen fra 54 år i 2004 til 62 år i 2010, sier Helge Leite, administrerende direktør i Unibuss i Oslo. Målet er at seniorene føler at de blir satt pris på og fortsetter til normal pensjonsalder, og gjerne lenger hvis de er motivert for det. Den forventede pensjoneringsalderen i Norges befolkning blant dem som er fylt 50 år, steg med et halvt år fra 2001 til 2008, men så sank den igjen 0,3 år i 2009 til 63,7 år, ifølge NAV, Arbeid og velferd nr. 2/2010. Mangel på bussjåfører Vi har mangel på arbeidskraft, og det er vanskelig å få tak i gode bussjåfører, sier Helge Leite. Selskapet økte omsetningen i fjor, bare turbussene merket finanskrisen. Unibuss (tidligere Sporveisbussene) har 1600 ansatte og driver hovedsakelig med rutebusstrafikk i Oslo og Akershus. Men i flere år har selskapet vært nødt til å rekruttere sjåfører fra Tsjekkia, Slovakia og Tyskland. Dagens arbeidsledige i Norge er de som i praksis ikke vil jobbe, eller de vil jobbe i bransjer der de ikke får jobb, sier Leite. Seniorpolitiske tiltak n Arbeidstiden for 62-åringer kan reduseres med 10 prosent uten lønnsreduksjon. Ansatte i full stilling kan få et seniortillegg, en bonus, på 10 prosent av den faste lønnen. Men tillegget vil ikke være med i beregningen for feriepenger, overtid og skift, og det vil ikke være pensjonsgivende. n Bonus ved delvis uttak av AFP. Ved uttak av 20 prosent AFP er bonusen kroner per år. Ved uttak av 40 prosent AFP er bonusen kroner per år, og ved 60 prosent AFP er den kroner per år. Bonusen vil heller ikke være med i beregningen av ferie penger etc. n Ledere skal gjennomføre standardiserte seniorsamtaler med alle over 50 år. Samtalen skal gjøre lederen bedre kjent med den enkelte medarbeiders ønsker og behov for jobben i framtida. Målet er at medarbeideren skal trives og om mulig velge å fortsette i jobben fram mot pensjonsalderen. Samtalen gjennomføres ved fylte 51 år, 55 år, 58 år og 61 år. n Tilbud om fri med lønn i to timer for en mer omfattende helseundersøkelse ved fylte 50 år.

7 7 neringsalderen med 8 år Flere hindere for de unge Mange unge tar førekort når de fyller 18 år, men de får ikke kjøre buss før de fyller 21 år. En 18-åring kan kjøre trailer til Italia, men ikke buss i Oslo, sier han. Leite mener at unge, potensielle bussjåfører fanges opp i andre sjåføryrker innen de blir gamle nok til å kjøre buss. De eldste er lite syke Unibuss har også redusert sykefraværet fra prosent til 8 prosent siden Bussjåfører er en utsatt yrkesgruppe. De møter mange mennesker og sitter ofte i trekk fra dørene. Vi følger opp sjåførene gjennom personlig ledelse og kan lære mer av de friske enn de syke. Og de eldste sjåførene er nesten ikke syke, kan stressmestring og vet hvordan de skal ta vare på helsen sin, sier han. I Unibuss får alle som er friske, brev og et Flax-lodd hvert halvår med takk for at de tar vare på helsen sin. Hvert år får 20 av de friske en spa-tur til Riga i Latvia. Forgubbes ikke Vi har mange eldre sjåfører, men jeg protesterer når noen sier at vi forgubbes. Mange kommer til oss etter å ha vært i andre yrker tidligere, lærere for eksempel. Noen synes det er greit å kjøre buss og så gå hjem og ha fri etterpå, sier Helge Leite. Tommy Sandvold slår av en prat med kollega Najwan Rashid (47). Begge kjører rute 21 mellom Helsfyr og Aker Brygge denne dagen. Livet er jobb og jakt! Som sjåfør i Unibuss jobber Tommy Sandvold (64) mest deltvakter, til gjengjeld har han fri om kveldene og alle helger og helligdager. Hunden min liker at jeg jobber deltvakter, da kan vi nemlig gå turer i marka midt på dagen, sier han. Tekst og foto Tora Herud Jeg er for ung i hodet til å gå av, men alderen sier sitt, det ser jeg i speilet. Livet har satt sine spor, men jeg er ung til sinns og ser fortsatt på damene, smiler Tommy Sandvold lurt. Fra minutt til minutt Familielivet kan bli lidende når jeg må legge meg klokka 22 for å få nok søvn, sier han. En delt arbeidsdag kan først starte klokka og vare til klokka 09.31, deretter pause i 4 timer og 41 minutter, fram til han møter på jobb igjen klokka og fortsetter til klokka Andre arbeidsdager starter tidligere. Det er farlig å sitte på rumpa hele dagen hvis en ikke rører på seg. I pausen blir det gjerne en og en halv time i marka og en halvtime på sofaen, sier Sandvold. Holder deg oppdatert Han har jobbet siden han fylte 16 år og har tidligere blant annet drevet eget transportbyrå. Nå synes han det er greit å slippe ansvaret for egne ansatte. Han trives som bussjåfør og sammen med kollegene. Du kutter et stort nettverk den dagen du slutter å jobbe, og holder deg oppdatert så lenge du fortsetter, sier Tommy Sandvold. Han vil holde på så lenge han har lyst, og så lenge han får tid til å gå på jakt og å holde jegerkurs for kvinner.

8 Returadresse: SSP, St. Olavs plass 3, 0165 Oslo om finanskrisens betydning for holdninger til seniorer i arbeidslivet Tekst og foto Tora Herud Ragnhild Molstad (59), senior konsulent, Right Management (datterselskap av Manpower), Oslo: Jeg kan bekrefte NOVAforsker Per Erik Solems funn. I en periode når Manpowers kunder har hatt flere kandidater å velge mellom, så velger de yngre framfor eldre medarbeidere. Jeg synes det er kjempetrist, for Manpower møter svært mange kompetente godt voksne. Right Management hjelper arbeidstakere som er fristilt fra tidligere arbeidsgivere med å finne nytt og riktig arbeid. Blant disse er det også mange godt voksne som må jobbe ekstra hardt for å få innpass hos ny arbeidsgiver. Holger Iversen (42 år), personalsjef, Aker Stord: Vi har prøvd å uttrykke de samme holdningene som da vi vant prisen Årets seniorinitiativ i På vegne av Aker Solutions, gjorde Aker Stord i fjor en kartlegging internt i konsernet, om seniorpolitikken skulle videreføres slik som den ble implementert i De som ble spurt var HR-ansvarlige, tillitsvalgte, seniorer og pensjonister som har jobbet her tidligere. Svaret ble et klart ja fra bedriftene som deltok. Fra vi begynnte å jobbe med seniorpolitikk, hadde vi lært og erfart utrolig mye nytt og positivt om seniorer i arbeidslivet og dette endret seg ikke gjennom en slik kartlegging. Noe annet ville også ødelagt tilliten hos de ansatte innad i virksomheten og vårt eksterne omdømme. Sett i lyset av den nye pensjonsreformen som kommer, må vi riktignok vurdere om vi har de rette tiltakene, men dette vil ikke påvirke den positive kulturen som vi har klart å skape i bedriften. Med den nye IA-avtalens delmål 3 er vårt mål fortsatt å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen med et halvt år. I desember 2009 var den 63,4 år. Geir H. Liengen (45 år), daglig leder, Glåma Bygg AS, Kirkenær: Finanskrisen har påvirket oss vesentlig, og vi har hatt langt mindre aktivitet enn vanlig. Det har ført til både nedbemanning og permitteringer, men det har ikke spesielt gått ut over seniorgruppen, nesten tvert imot. I denne perioden fikk vi Basiskompetansemidler (BKA-midler) fra VOX og har holdt kurs, men vi har ikke fått innvilget alt vi søkte om. Nå bygger vi nyforretning for Coop Extra på Kongsvinger og et tilbygg til Elverum videregående skole. Det ser lysere ut nå, og om ikke lenge er alle de 90 fast ansatte, inkludert de permitterte, tilbake. Dette er Senter for seniorpolitikk (SSP) Senter for seniorpolitikk (SSP) er et kompetansesenter som arbeider for å stimulere og utvikle god seniorpolitikk i privat og offentlig virksomhet. n SSP samarbeider med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og personalfaglige organisasjoner og opplæringsorganisasjoner. n SSP initierer, støtter og koordinerer seniorpolitisk forskning. n SSP yter seniorpolitiske rådgivningstjenester til offentlige og private virksomheter. n SSP: Research conference June 2010: olderworkers.seniorpolitikk.no St. Olavs plass 3, 0165 Oslo Tlf: Fax: E-post: Internett: Direktør: Åsmund Lunde Adm. leder: Kari Sørgaard Seniorrådgiver: Roger Moen Adm. sekr.: May-Britt Pedersen Ansvarlig redaktør: Tora Herud Design/layout: Almås Design seniorpolitikk.no redigeres i henhold til Redaktørplakaten og presseetiske retningslinjer Redaksjonen avsluttet 19. mai 2010

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no Agenda - innhold 1. Om Senter for seniorpolitikk 2. Hvorfor seniorpolitikk? 3. Hvordan praktiseres seniorpolitikk i arbeidslivet? 2 Agenda - innhold 1. Om Senter

Detaljer

Pensjon i et seniorpolitisk perspektiv

Pensjon i et seniorpolitisk perspektiv Pensjon i et seniorpolitisk perspektiv Høsten 2010 Kari Østerud Senter for seniorpolitikk 1 Hva er SSP? Senter for seniorpolitikk (SSP) er et nasjonalt kompetansesenter som arbeider med stimulering og

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det.

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det. Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk NAV Arbeidslivssenter i Østfold Rådgiver, Mili Dzabic Rådgiver, Gro Momrak Rådgiver, Aud I.Måleng IA, 21.11.2014 Side

Detaljer

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden?

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? FAFO Pensjonsforum 06.11.09 Anne-Cathrine Grambo Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 06.11.2009 Side 1 Hvordan vil

Detaljer

Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06

Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06 Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06 ssp@seniorpolitikk.no 1 Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2 Krafttaket Organisasjonene bak

Detaljer

Steinar A. Hopland i Polyteknisk Forening 2013

Steinar A. Hopland i Polyteknisk Forening 2013 Steinar A. Hopland i Polyteknisk Forening 2013 1 1. Hvorfor skal vi ha et særskilt blikk på de eldste i arbeidslivet? 2. Hvordan praktiseres seniorpolitikk i bedriftene? 3. Hva kan vi gjøre på en bedre

Detaljer

Om å finne tonen. Per Egil Hegge

Om å finne tonen. Per Egil Hegge Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Fra arbeidsevneperspektiv - til ressursperspektiv. Forsker Anne Inga Hilsen AGP konferansen 2011

Fra arbeidsevneperspektiv - til ressursperspektiv. Forsker Anne Inga Hilsen AGP konferansen 2011 Fra arbeidsevneperspektiv - til ressursperspektiv Forsker Anne Inga Hilsen AGP konferansen 2011 Sats på en senior - seniorer som attraktiv arbeidskraft Skifte av perspektiv: Fra et arbeidsevneperspektiv

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Er arbeidslinja realistisk sett i lys av eldres rett til å jobbe redusert, pensjonsreformen og gjeldende aldersgrenser?

Er arbeidslinja realistisk sett i lys av eldres rett til å jobbe redusert, pensjonsreformen og gjeldende aldersgrenser? Foto: Jo Michael Er arbeidslinja realistisk sett i lys av eldres rett til å jobbe redusert, pensjonsreformen og gjeldende aldersgrenser? Nina Melsom, direktør for Arbeidsrettsavdelingen i NHO. Abelia 4.

Detaljer

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Revideres k-styre 11.12.13 Virkning fra 1.1.14 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært

Detaljer

KLP Fagseminar for meglere

KLP Fagseminar for meglere KLP Fagseminar for meglere 15. oktober 15 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk 14, yrkesaktive Kan du tenke deg å fortsette i arbeid etter at du får rett til pensjon? 9 8 7 4 3 44 4 35 34 45 45 38 37

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Strategiplan 2016 2019

Strategiplan 2016 2019 Strategiplan 2016 2019 Senter for seniorpolitikk, Akersgt. 32, 0180 Oslo Arbeidslivets nasjonale kompetansesenter seniorpolitikk.no org.nr. 955 895 916 Tlf sentralbord: 23 15 65 50 - ssp@seniorpolitikk.no

Detaljer

50+ i arbeidslivet: Status og utviklingstrender

50+ i arbeidslivet: Status og utviklingstrender Roger Moen Senter for seniorpolitikk 50+ i arbeidslivet: Status og utviklingstrender IA-konferansen i Tromsø 31. mai 2016 Quiz Hvor lenge tror dere folk har lyst til å jobbe? Hvem står bak Senter for seniorpolitikk?

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Tilpasninger til ny aldersgrenser. Pensjonsforum 16. oktober 2016 Anne Inga Hilsen og Jon M. Hippe Fafo

Tilpasninger til ny aldersgrenser. Pensjonsforum 16. oktober 2016 Anne Inga Hilsen og Jon M. Hippe Fafo Tilpasninger til ny aldersgrenser Pensjonsforum 16. oktober 2016 Anne Inga Hilsen og Jon M. Hippe Fafo Problemstillinger virksomheters erfaringer og tilpasninger med de øvre aldersgrensene Hva har de,

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

Kurs for tillitsvalgte i. seniorpolitikk. Utarbeidet i samarbeid med Senter for seniorpolitikk. Modul 5 -kurs for lokallagsnivå

Kurs for tillitsvalgte i. seniorpolitikk. Utarbeidet i samarbeid med Senter for seniorpolitikk. Modul 5 -kurs for lokallagsnivå Kurs for tillitsvalgte i seniorpolitikk Utarbeidet i samarbeid med Senter for seniorpolitikk Modul 5 -kurs for lokallagsnivå Et inkluderende arbeidsliv skal bidra til: å forebygge langtidsfravær og utstøting

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Seniorpolitikk ved UiO. Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO

Seniorpolitikk ved UiO. Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO Seniorpolitikk ved UiO Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO Andel av befolkningen over 67 år (Kilde: Storebrand og HMS) 20,00 % 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Vedtatt k-styre 16.6.2010 Gjeldende fra 1.1.2011 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært mange

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

«Er det noe annet enn pensjonssysystemet som kan få folk til å jobbe lenger?»

«Er det noe annet enn pensjonssysystemet som kan få folk til å jobbe lenger?» «Er det noe annet enn pensjonssysystemet som kan få folk til å jobbe lenger?» Nordisk Sosialforsikringsmøte 9. juni 2016 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk SSP er Et nasjonalt kompetansesenter som

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Involveringsprosjektet i Nordland Hildegunn Estensen Seniorrådgiver Tema for ungdommenes vurdering Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år Er tjenestene

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Motivasjon for læring på arbeidsplassen Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Deltakermønster Lite endring i deltakermønsteret, tross store satsinger Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er

Detaljer

Arbeidsglede smitter

Arbeidsglede smitter Arbeidsglede smitter Norge fortjener et positivt syn på arbeidslivet og næringslivet Jobben vår er for de aller fleste en kilde til glede og energi, ikke bare et sted hvor vi hever lønn. Vi i Hovedorganisasjonen

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale.

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale. Sakens bakgrunn En gruppe eldre ansatte i Ålesund kommune hevder at de er diskriminert av Ålesund kommune. Klagerne er 65 år eller eldre. Klagen er begrunnet med at de ikke omfattes av alle de seniorpolitiske

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen?

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen? Lek og kontakt Lek og kontakt er viktig, uansett hva du har tenkt å bruke hunden din til. Målet med slik trening er å få hunden til å oppsøke/ta kontakt med eier. Treningen vil da gå lettere fordi hunden

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser Econa 08.10.2013 Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser 1 Status I norsk arbeidsliv er det en rekke ordninger for å fremme et aktivt yrkesliv i ulike livsfaser. Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler inneholder

Detaljer

Hva kan seniorer bidra med for å inkludere unge med minoritetsbakgrunn i arbeidslivet?

Hva kan seniorer bidra med for å inkludere unge med minoritetsbakgrunn i arbeidslivet? Hva kan seniorer bidra med for å inkludere unge med minoritetsbakgrunn i arbeidslivet? MIA-seminar 15. oktober 2015 Roger Moen Senter for seniorpolitikk Senter for seniorpolitikk Arbeidslivets nasjonale

Detaljer

SEES I MORGEN! Arbeid og psykisk helse ... ... Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer

SEES I MORGEN! Arbeid og psykisk helse ... ... Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Til arbeidstakere: Til tillitsvalgte: Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet?

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/12 12/489 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. JULI 2012 25/12 12/2086 EVALUERING AV SENIORPOLITIKK - 2012 26/12 12/4033 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/12 12/489 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. JULI 2012 25/12 12/2086 EVALUERING AV SENIORPOLITIKK - 2012 26/12 12/4033 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19 eller til valg@karmoy.kommune.no.

Detaljer

Norsk Arbeidslivsforum. 02. November 2010

Norsk Arbeidslivsforum. 02. November 2010 Norsk Arbeidslivsforum 02. November 2010 1 Disposisjon Presentasjon Gjensidiges seniorpolitikk Ny pensjonsreform utfordringer for arbeidsgiver Noen refleksjoner og innspill til diskusjon Spørsmål? 2 Gjensidige

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Saksnr. Utvalg Møtedato 103/10 Formannskapet 02.12.2010 5/11 Formannskapet

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Innhold 1. Hva er kompetanse? 2. Kort om brands 3. Employer branding, hvorfor og hvordan 4. Målgrupper

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018 Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018 Bydel Grorud 2015 Innledning I de siste 20-30 år har det vært en sterk nedgang i 60- åringers yrkesfrekvens, både i Oslo kommune og på landsbasis.

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING -TO SIDER AV SAMME SAK- 9.juni 2010 Irene B. Dahle, Petroleumstilsynet Elin Bergsholm, NAV Arbeidslivssenter Rogaland Alt jeg spurte etter var to hjelpsomme hender, men jeg

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Hva begrenser eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidsmarkedet?

Hva begrenser eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidsmarkedet? Hva begrenser eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidsmarkedet? www.seniorpolitikk.no Det enkle svaret? Hva påvirker - det ikke fullt så enkle svaret Forskning kort oppsummert: Arbeidsplassens betydning

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017 Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017 Seniorforsker Tove Midtsundstad Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund 13.5.2014

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund 13.5.2014 God seniorpolitikk Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund 13.5.2014 Hva er god seniorpolitikk? God seniorpolitikk på virksomhetsnivå er en personalpolitikk som anerkjenner og utvikler seniorressursene på

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Aldring og forutsetninger for lengre yrkeskarrierer

Aldring og forutsetninger for lengre yrkeskarrierer Aldring og forutsetninger for lengre yrkeskarrierer Per Erik Solem NOVA/ HiOA Seminar i Pensjonsforum, Fafo 16. Oktober 2015 Aldring er vekst og svekkelser med ulik sammensetning i ulike faser Fase Vekst,

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Alstahaug Kommune vedtok Seniorpolitiske retningslinjer i Administrasjonsutvalget sak 002/06

Alstahaug Kommune vedtok Seniorpolitiske retningslinjer i Administrasjonsutvalget sak 002/06 Alstahaug kommune SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt - revidert 08.04.2010 sak 03/10 Administrasjonsutvalget Revideres innen 01.07 hvert 2. år, første gang 01.07.2012. Brev, sakskorrespondanse

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Evaluering av seniorpolitiske tiltak

SAKSFREMLEGG. Evaluering av seniorpolitiske tiltak SAKSFREMLEGG Sak 32/12 Evaluering av seniorpolitiske tiltak Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.10.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 08/7462-35 Arkiv: 220 Innstilling Styret for

Detaljer

Kurs 1 våren 2017 Dag 1: ved St.Olav Dag 2 + 3: ved Ørland Kysthotell Dag 4: ved St.Olav

Kurs 1 våren 2017 Dag 1: ved St.Olav Dag 2 + 3: ved Ørland Kysthotell Dag 4: ved St.Olav St Olav trenger din erfaring trenger du jobben? St Olavs Hospital har i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter satt sammen et kurs for arbeidstakerne ved sykehuset som er over 55 år. Formålet er å inspirere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010 Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

Om seniorpolitikk i arbeidslivet - behov og utfordringer

Om seniorpolitikk i arbeidslivet - behov og utfordringer Om seniorpolitikk i arbeidslivet - behov og utfordringer Nettverkssamling i Nome kommune Programmet Kvalitetskommuner 25. mai 2010 Roger Moen Senter for seniorpolitikk Hva er SSP? Senter for seniorpolitikk

Detaljer

Flere står lenger i jobb

Flere står lenger i jobb AV OLE CHRISTIAN LIEN SAMMENDRAG Antall AFP-mottakere har økt kraftig siden årtusenskiftet og vi kan fortsatt forvente en betydelig økning i årene som kommer. Dette er tilsynelatende i strid med NAVs målsetning

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer