seniorpolitikk.no Påvirket holdninger til seniorene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "seniorpolitikk.no Påvirket holdninger til seniorene"

Transkript

1 nr. 3 - mai 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Plan og bygningsdirektør Ellen de Vibe i Oslo kommune rekrutterer i krisetider. (Foto Tora Herud) Finanskrisen: Påvirket holdninger til seniorene Holdningene til seniorer i arbeidslivet har hatt en jevn og positiv utvikling fra 2003 til , men ser deretter ut til å ha stagnert, sier forsker i NOVA, Per Erik Solem. Han ser stagnasjonen i sammenheng med finanskrisen. Solem har undersøkt materialet fra det årlige Norsk Seniorpolitisk baro meter fra 2003 og fram til i dag. Barometeret utføres av Synovate for Senter for seniorpolitikk (SSP). Resultatet av undersøkelsen kommer fram i rapporten «Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag». Plan- og bygningsdirektør Ellen de Vibe i Oslo kommune er en av dem som merker svingninger i konjunkturene. Men for henne blir det ekstra viktig å holde på seniorene. Vi mistet halvparten av byggesaksbehandlerne under byggeboomen. Det siste halvannet året har vi klart å rekruttere mange nye, men vi sliter med å få tak i erfarne folk. Det er mange nye, unge som trenger opplæring, og da er det selvfølgelig bra å ha seniorene der i en mentorfunksjon, sier hun. Plan og bygningsetaten utarbeidet derfor en seniorpolitikk i 2008 og som ble evaluert mot slutten av Se side 6, 7 og 8 Tilbake i butikken etter hjerneblødning Se side 4

2 2 1 Er den seniorpolitiske bevisstheten i samfunnet større nå enn for 7-8 år siden, og hva tror du evt. er årsaken til det? Smilerynker: Bør jeg bytte bank? I det siste har Gjensidige reklamert stort i dagsavisene om at selskapet går godt og at det vil dele utbyttet med kundene sine. Det står imidlertid ingenting om selskapets kundebehandler på 67 år, som nylig vant fram i Oslo tingrett med kravet om å få jobbe til hun fyller 70. Jeg har derfor tatt meg den frihet og pyntet litt på slagordet til Gjensidige bank og forsikring, der jeg for tiden er kunde: Tiden går Gjensidige består men kaster ut ansatte etter fylte 67 år. Det er bare et par år siden Gjensidige takket være god service og gode økonomiske betingelser, fikk meg som kunde. Det med god service er svært viktig for meg. Men vil jeg fortsette å være kunde i en bank og et forsikringsselskap som behandler ansatte på denne måten? Tora Herud (55) Jeg tror vi er mer bevisst nå enn før, men det gjelder egentlig alle aldersgrupper. En grunn til det er at SSP har markeds ført og satt seniorpolitikk på dagsorden i mediene. Det andre er at mediene skriver om befolkningsutviklingen i Europa, om at det blir færre unge og flere eldre i årene som kommer. 2 Hvilke fordeler kan en virksomhet ha av god alderssammensetning? Mangfold gjør det morsommere på jobben og er mer enn alder. Et arbeidsmiljø med bare unge eller bare eldre gir fortere en ensidig kultur. 3 Hva er viktigst for å få en person til å jobbe lenger? Det har jeg tenkt mye på. Jeg var først leder for 43 personer, da jeg oppdaget at nesten 15 av dem kunne finne på å gå av med pensjon samtidig. Hva skal vi gjøre, noen må jobbe lenger, tenkte jeg. Det viktigste er at jeg som leder viser at jeg verdsetter medarbeiderne mine, og da snakker jeg om litt oftere enn når de fyller Kommentar: Uverdig med aldersgrenser spørsmål om seniorpolitikk 50 og 60 år. Jeg må spørre den enkelte om hva vi kan gjøre for å få han eller hun til å fortsette. Si: Vi trenger ditt hode og din tid. Verdsett medarbeidere for det de gjør, ikke på grunn av alder. Jeg tror på det individuelle og har liten tro på tiltak rettet mot grupper av seniorer. Lærerne for eksempel går i for stor grad av tidlig og tar for ofte AFP. Svenske skattebetalere skal ikke behøve å betale for at grekerne velger å gå av med pensjon i 40-årsalderen. Anders Borg, finansminister i Sverige. (Dagbladet) 67 år gamle Karin Haare Johansen får fortsette i jobben sin som kundebehandler i Gjensidige. Den gledelige nyheten som kom fra Oslo Tingrett nylig, slår fast at det er alders diskriminerende å nekte henne å jobbe til hun fyller 70 år. Aftenposten siterer informasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige, som uttrykker skuffelse over dommen og sier at for- sikringsselskapet har forholdt seg til at arbeidstakeren har en avtale om pensjon ved fylte 67 år. Han sier også at de synes det er spesielt at Johansen har krav på både lønn og pensjon dersom hun fortsetter til hun er 70 år, og får støtte av spesialrådgiver Olav Magnussen i NHO. Magnussen sier at muligheten for å jobbe til man er 70 år dersom man har tjenestepensjon, vil utgjøre en stor kostnad for både denne og andre bedrifter. Pensjonsalder og aldersgrenser Saken viser hvor viktig det er å skille mellom pensjonsalder og aldersgrenser. Aldersgren-

3 3 Hanne Luthen (54) Stilling: Regiondirektør i Arbeidstilsynet Østfold og Akershus 4 Hvilke sterke sider mener du en senior kan ha? Det er ingen standard for det, men de har en realkompetanse uten like. Seniorer kan ha vært gjennom mange omstillinger. De mest erfarne forstår hvorfor tingene skjer og diskusjonene kommer, vet at slik er arbeidslivet. 5 Hva er det viktigste en 55-åring kan gjøre for å få en lang yrkeskarriere? Vi bruker så mye tid på jobben at hvis du vil arbeide lenge, må du sikre deg at det du skal drive med er spennende. Samtidig må ikke jobben ta all tid, det er også viktig å balansere med fritid. 6 Hvor lett tror du det er for en person over 55 år å få seg ny jobb? Det er veldig bransjeavhengig. Ungdom settes høyt noen steder, hos oss er det motsatt. Erfaring teller. Men noen vil tenke at eldre er «satt», så jeg tror nok at 55-åringen må innse at det er nødvendig å gjøre seg litt ekstra lekker. Lederne må gå inn på fakta om den enkelte i en søknadsprosess og tenke over om minst 12 års ansettelse er viktig eller ikke. 7 Hvilke råd ville du gi en person som har sendt 50 jobbsøknader uten å få napp? De samme rådene som jeg gir til unge nieser og nevøer som søker jobb. Finn ut hvem som mottar søknaden. Ring denne personen, men ikke mas, så vet vedkommende litt mer om deg senere i prosessen. Framhev også andre sider ved deg selv enn de rent formelle som gjelder utdanning og yrkeserfaring. 8 Hvor viktig er det å ha forventninger til- og stille krav til seniorer i arbeidslivet? Jeg synes ikke noe om å forholde meg til seniorer som en gruppe som skal behandles spesielt. Samtidig har jeg en grunnleggende tanke om at jeg som leder må anstrenge meg for å beholde folk. Nå er jeg leder for 63 forskjellige personer i Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus, og de fortjener forskjellig tilnærming. 9 Hva bør en leder gjøre for å beholde sine eldre medarbeidere? Ledere må være på alerten. Som arbeidsgivere må de også gjøre seg litt lekre, og være opptatt av hvordan de skal få ansatte til å fortsette. De må vise hver enkelt ansatt hva de ønsker, for det er det lederen gjør i praksis som betyr noe. Les mer på seniorpolitikk.no sen i Norge er 70 år og pensjonsalderen i forhold til folketrygden er 67 år, begge deler er lovbestemt. Unntaket er en del yrkesgrupper med særaldersgrenser, noe det ikke er snakk om i denne saken. Bakgrunnen for aldergrensen var at mennesker etter et langt arbeidsliv skulle kunne gå av med verdighet. Det skulle ikke være et nederlag for den eldre å slutte i jobben, dersom vedkommende ønsket det. Men uverdigheten ligger først og fremst i ikke å behandle eldre arbeidstakere på samme måten som yngre. Noen kan av ulike årsaker være ute av stand til å gjøre jobben sin tilfredsstillende lenge før de fyller 67 eller 70 år. Da vil det være mangel på respekt om ledelsen ikke viser ansvar og i stedet lar vedkommende jobbe i åresvis. Et forbilde for andre Samtaler om å avslutte et arbeidsforhold vil selvfølgelig alltid være ubehage lig, men det gjelder enten en person er 30 år eller 66 år. Andre igjen kan være friske og raske lenger enn til fylte 70 år, det finnes det mange gode eksempler på. Pensjonsreformen fra 2011 gir dessuten adgang til pensjonsopptjening fram til fylte 75 år, og en grunn til det er selvfølgelig at myndighetene ønsker å beholde flest mulig i arbeid lengst mulig. En annen grunn kan være å gi dem som ikke har full pensjonsopptjening, mulighet til det. Karin Haare Johansen er med våre og myndighetenes øyne et godt forbilde. Hun roser Gjensidige som en god arbeidsplass gjennom nesten 30 år og ønsker å fortsette i tre til. Er ikke det noe en arbeidsgiver bør vite å sette pris på? Av Åsmund Lunde, direktør Senter for seniorpolitikk (SSP) Dag for nye ansikter Kari Østerud (48) ble på årsmøtet i mai ønsket velkommen som ny direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP). Avtroppende direktør Åsmund Lunde (63) ble takket av, men fortsetter i annen stilling. Nyalgt styreleder i SSP er Liv Ragnhild Teig, NHO, og erstatter Anne-Kristin Hjortbakk, Spekter. Nytt styremedlem er Ellen Stensrud, LO, som erstatter Trine Lise Sundnes, LO. Disse fortsetter: Siri Røyne, FAD, Robert Salomon, AFI og Tore Eugen Kvalheim, YS og Jon Olav Bjergene, Unio.

4 4 i butikken Trond Angelsen (56) ble alvorlig rammet av hjerneblødning sommeren Det kunne endt med uføretrygd. Men Angelsen og arbeidsgiver Coop Elektro fant en løsning. Foreløpig jobber han én dag i uka. Angelsen har mer enn 40 års fartstid i Coop. Nesten hele tiden har han jobbet med elektro. En bransje i konstant utvikling, men så lenge man er levende interessert er det ikke vanskelig å holde seg oppdatert, sier han. Aldri sykmeldt Ikke én gang hadde Angelsen vært sykmeldt. Inntil den sommerdagen i 2008 da sønnen fant ham liggende i hagen, alvorlig rammet av hjerneblødning. Jeg bare segnet om, tilsynelatende uten forvarsel. I ettertid har jeg innsett at jeg fikk noen signaler, som jeg ikke forstod, sier han. Angelsen bor på Nygårdsjøen, seks mil fra Bodø. Syketransporten gikk med helikopter. Jeg ba kona hente ipod og sigaretter som lå i stua. ipod en fikk jeg med meg. Sigarettene har jeg ikke savnet én dag. Lærte å gå Trond Angelsen hadde aldri sett for seg noe annet enn å fortsette å jobbe full tid til han ble pensjonist. Med hjerneblødningen ble tilværelsen snudd på hodet. Mine omgivelser, og også noen leger, så for seg uføretrygd. Selv var jeg helt uenig. Tilbake i jobb ville og skulle jeg! Det var riktignok stunder da jeg fryktet jeg ville ende som en grønnsak i en rullestol. Opptreningen jeg fikk i Norge ga heller ikke de store framskrittene. Heldigvis, og tilfeldigvis, fikk jeg høre om en klinikk i Dresden i Tyskland som hadde fått hardt rammede hjerneblødningspasienter på beina igjen. Takket være økonomisk støtte fra familiemedlemmer har jeg hatt to opphold på denne klinikken. Svært intensiv trening ga resultater, og jeg gjenvant håpet om å komme tilbake i jobb. Nå kan jeg gå igjen. Det er bare her på jobb, hvor det er store avstander i butikk-

5 5 Trond er en av oss. Butikken er arbeidsplassen hans. Det er klart vi gjør det vi kan for å beholde ham her, sier butikksjef Øyvind Helbostad i Coop Sambo, her sammen med Trond Angelsen. Jeg fryktet en helt annen framtid da slaget rammet, sier Trond Angelsen (56) tilbake på jobb etter iherdig opptrening. lokalene, at jeg bruker rullestolen. Hjemme går jeg uansett hvor jeg skal, sier han. I eget tempo 12. november 2009 ble en stor dag i Trond Angelsens liv. Da kunne han gå inn på arbeidsplassen igjen. Til å begynne med jobbet han fire timer hver onsdag. Etter hvert er arbeidstiden økt til seks timer én dag i uka. Coop Elektro, som er en del av Coop Sambo, betaler normal lønn de timene han er på jobb. Trond får ta dette i sitt eget tempo og øke arbeidstiden når han er klar for det. Det er også greit om han fortsetter med én dag i uka. Vi har omorganisert arbeidet i avdelingen litt, slik at det alltid finnes meningsfullt kontorarbeid til ham, blant annet vedlikehold av vareregistre. Et regulerbart pc-bord står klart til Trond når han blir klar for å arbeide mer ute i butikken. Det er veldig positivt for miljøet at Trond er tilbake, sier butikksjef Øyvind Helbostad. En av oss Det var et sjokk for butikksjefen og resten av staben da de fikk høre om Tronds sykdom. Det var aldri noen tvil om at vi skulle gjøre alt vi kunne for å hjelpe Trond tilbake. Trond er en av oss. Butikken er jo arbeidsplassen hans. Det burde være en selvfølge at alle får muligheter til å komme tilbake, inntil det motsatte er bevist. Men jeg blir litt skremt av andre historier jeg hører, medgir Helbostad. Det samme sier Trond Angelsen. Det er mange som opplever å bli slått hånden av når sykdom rammer. «Du har en fantastisk arbeidsgiver», sier de. Og det har de rett i, sier Angelsen. Fra tanke til handling Coop Sambo har 750 ansatte, og en stabil arbeidsstokk. Folk trives bra og jobber lenge her. Rundt 50 av våre ansatte er 60 år eller eldre, sier personalsjef Monika Moen. Bedriften er tolerant med hensyn til redusert arbeidsevne og tåler at tempoet går ned. I Trond Angelsens tilfelle opplevde vi også at kundene etterspurte ham. Det sier oss noe om den verdifulle kompetansen Det er mange som opplever å bli slått hånden av når sykdom rammer. Trond Angelsen hans. Vi vil ha ham i jobb så sant det går, sier Moen. Personalsjefen roser både Angelsens pågangsmot og butikksjefens innstilling. Det gjør også Arild Jensen, rådgiver ved Nav Arbeidslivssenter i Nordland. Coop Elektro gjør det mange snakker om. Historien om Trond Angelsen er akkurat det vi ønsker å oppnå: At folk får være i arbeid på den ene eller den andre måten. Kraftfullt signal Jensen fortsetter: Coop Elektro har en leder som ikke gjemmer seg bak at «vi har bare hele stillinger» eller «vi må drive butikk». Helbostad tar ansvar og yter det han kan. Ved å vise i praksis at bedriften tar vare på en medarbeider når sykdom rammer, sender han ut et kraftfullt signal. Dette er en sjef mange vil være villig til å «gå i krigen for». Hva kan andre bedrifter lære av Coop Sambo? At reell inkludering er fullt mulig uten at det behøver å koste skjorta. Det fordrer en innsats, men det finnes hjelpere i Navsystemet. Mest av alt handler det om vilje til å gjøre i praksis det man sier med ord, sier Jensen. Tekst og foto Hanne Løkås Veigård

6 6 Les mer på seniorpolitikk.no Oslo kommune: Merker at konjunkturene svinger Det vi sliter med er at gode seniorer slutter. Ansatte hos oss får i perioder mye kjeft og er utsatt for stress. I medarbeiderundersøkelser ser vi at mange er bekymret for hva omverdenen tenker om oss sier plan- og bygningsdirektør Ellen de Vibe i Oslo kommune. Hun er en av dem som merker svingninger i konjunkturene. Les om seniorpolitikken i Plan- og bygningsetaten: Finanskrisen: Positiv utvikling har stagnert De endringene vi har sett i endrede holdninger til seniorene gir grunn til å øke innsatsen rettet mot delmål 3 i IA-avtalen, sier forsker i NOVA Per Erik Solem. Det kan kreves mer innsats nå enn forrige periode for å oppnå målet om senere pensjonering, sier Solem. Teksten i den nye IA-.avtalens delmål 3, lyder slik: Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år). Solem ser flere tegn i dette materialet som tyder på at det er viktig å sørge for mest mulig balansert informasjon om seniorer i arbeidslivet, for unngå at man reagerer på sånne automatiske, negative grunnholdninger om aldring og arbeid. Det har vært til dels store svingninger i lederes interesse for eldre arbeidstakere. Slike svingninger vil kunne motvirkes gjennom balansert kunnskap om fordeler og ulemper ved eldre arbeidskraft. I arbeidet med delmål 3 kan partene bidra til å utbre slik kunnskap både på nasjonalt og lokalt nivå, sier han. Privat sektor mest utsatt Finanskrisen rammer hardest i privat sektor, og det er der vi i størst grad ser at en positiv utvikling har stagnert. Men bildet er ikke entydig. Ledere i offentlig sektor er i tiden 2003 til 2009 i økende grad enige i at de over 50 år har minst like gode arbeidsprestasjoner som de under 50 år, sier Solem. Arbeidstakernes opplevelse av selvbestemmelse på arbeidsplassen er svekket under finanskrisen, viser NOVA-rapporten. Det kan være fordi det blir færre arbeidsoppgaver. Det er ikke rart å tenke seg at det blir mindre handlingsrom når det er trangere ti der. Færre klager dessuten over at de har for mye å gjøre, noe som kan være en konsekvens av færre oppdrag. Ble ansiennitetsprinsippet svekket? Krisen førte også til en akutt og kraftig reaksjon fra ledere i privat sektor om at de var mindre opptatt av å skjerme eldre ved nedbemanning, men det gikk fort over, sier Solem og peker på figurer i rapporten som viser det. Reaksjonen var mest negativ blant de spurte i februar 2009, men allerede i september samme år var den igjen normalisert og på samme nivå som september Det kan gi håp om at også andre uheldige effekter i forhold eldre arbeidskraft kan komme inn i positive baner igjen når konjunkturene snur i positiv retning, sier Per Erik Solem, men legger til at det er risikabelt å tro at konjunkturene skal «ordne opp» slik at oppfyllelsen av delmål 3 kommer av seg selv, om bare tidene skifter. Økte pensjo Vi har økt den reelle pensjoneringsalderen fra 54 år i 2004 til 62 år i 2010, sier Helge Leite, administrerende direktør i Unibuss i Oslo. Målet er at seniorene føler at de blir satt pris på og fortsetter til normal pensjonsalder, og gjerne lenger hvis de er motivert for det. Den forventede pensjoneringsalderen i Norges befolkning blant dem som er fylt 50 år, steg med et halvt år fra 2001 til 2008, men så sank den igjen 0,3 år i 2009 til 63,7 år, ifølge NAV, Arbeid og velferd nr. 2/2010. Mangel på bussjåfører Vi har mangel på arbeidskraft, og det er vanskelig å få tak i gode bussjåfører, sier Helge Leite. Selskapet økte omsetningen i fjor, bare turbussene merket finanskrisen. Unibuss (tidligere Sporveisbussene) har 1600 ansatte og driver hovedsakelig med rutebusstrafikk i Oslo og Akershus. Men i flere år har selskapet vært nødt til å rekruttere sjåfører fra Tsjekkia, Slovakia og Tyskland. Dagens arbeidsledige i Norge er de som i praksis ikke vil jobbe, eller de vil jobbe i bransjer der de ikke får jobb, sier Leite. Seniorpolitiske tiltak n Arbeidstiden for 62-åringer kan reduseres med 10 prosent uten lønnsreduksjon. Ansatte i full stilling kan få et seniortillegg, en bonus, på 10 prosent av den faste lønnen. Men tillegget vil ikke være med i beregningen for feriepenger, overtid og skift, og det vil ikke være pensjonsgivende. n Bonus ved delvis uttak av AFP. Ved uttak av 20 prosent AFP er bonusen kroner per år. Ved uttak av 40 prosent AFP er bonusen kroner per år, og ved 60 prosent AFP er den kroner per år. Bonusen vil heller ikke være med i beregningen av ferie penger etc. n Ledere skal gjennomføre standardiserte seniorsamtaler med alle over 50 år. Samtalen skal gjøre lederen bedre kjent med den enkelte medarbeiders ønsker og behov for jobben i framtida. Målet er at medarbeideren skal trives og om mulig velge å fortsette i jobben fram mot pensjonsalderen. Samtalen gjennomføres ved fylte 51 år, 55 år, 58 år og 61 år. n Tilbud om fri med lønn i to timer for en mer omfattende helseundersøkelse ved fylte 50 år.

7 7 neringsalderen med 8 år Flere hindere for de unge Mange unge tar førekort når de fyller 18 år, men de får ikke kjøre buss før de fyller 21 år. En 18-åring kan kjøre trailer til Italia, men ikke buss i Oslo, sier han. Leite mener at unge, potensielle bussjåfører fanges opp i andre sjåføryrker innen de blir gamle nok til å kjøre buss. De eldste er lite syke Unibuss har også redusert sykefraværet fra prosent til 8 prosent siden Bussjåfører er en utsatt yrkesgruppe. De møter mange mennesker og sitter ofte i trekk fra dørene. Vi følger opp sjåførene gjennom personlig ledelse og kan lære mer av de friske enn de syke. Og de eldste sjåførene er nesten ikke syke, kan stressmestring og vet hvordan de skal ta vare på helsen sin, sier han. I Unibuss får alle som er friske, brev og et Flax-lodd hvert halvår med takk for at de tar vare på helsen sin. Hvert år får 20 av de friske en spa-tur til Riga i Latvia. Forgubbes ikke Vi har mange eldre sjåfører, men jeg protesterer når noen sier at vi forgubbes. Mange kommer til oss etter å ha vært i andre yrker tidligere, lærere for eksempel. Noen synes det er greit å kjøre buss og så gå hjem og ha fri etterpå, sier Helge Leite. Tommy Sandvold slår av en prat med kollega Najwan Rashid (47). Begge kjører rute 21 mellom Helsfyr og Aker Brygge denne dagen. Livet er jobb og jakt! Som sjåfør i Unibuss jobber Tommy Sandvold (64) mest deltvakter, til gjengjeld har han fri om kveldene og alle helger og helligdager. Hunden min liker at jeg jobber deltvakter, da kan vi nemlig gå turer i marka midt på dagen, sier han. Tekst og foto Tora Herud Jeg er for ung i hodet til å gå av, men alderen sier sitt, det ser jeg i speilet. Livet har satt sine spor, men jeg er ung til sinns og ser fortsatt på damene, smiler Tommy Sandvold lurt. Fra minutt til minutt Familielivet kan bli lidende når jeg må legge meg klokka 22 for å få nok søvn, sier han. En delt arbeidsdag kan først starte klokka og vare til klokka 09.31, deretter pause i 4 timer og 41 minutter, fram til han møter på jobb igjen klokka og fortsetter til klokka Andre arbeidsdager starter tidligere. Det er farlig å sitte på rumpa hele dagen hvis en ikke rører på seg. I pausen blir det gjerne en og en halv time i marka og en halvtime på sofaen, sier Sandvold. Holder deg oppdatert Han har jobbet siden han fylte 16 år og har tidligere blant annet drevet eget transportbyrå. Nå synes han det er greit å slippe ansvaret for egne ansatte. Han trives som bussjåfør og sammen med kollegene. Du kutter et stort nettverk den dagen du slutter å jobbe, og holder deg oppdatert så lenge du fortsetter, sier Tommy Sandvold. Han vil holde på så lenge han har lyst, og så lenge han får tid til å gå på jakt og å holde jegerkurs for kvinner.

8 Returadresse: SSP, St. Olavs plass 3, 0165 Oslo om finanskrisens betydning for holdninger til seniorer i arbeidslivet Tekst og foto Tora Herud Ragnhild Molstad (59), senior konsulent, Right Management (datterselskap av Manpower), Oslo: Jeg kan bekrefte NOVAforsker Per Erik Solems funn. I en periode når Manpowers kunder har hatt flere kandidater å velge mellom, så velger de yngre framfor eldre medarbeidere. Jeg synes det er kjempetrist, for Manpower møter svært mange kompetente godt voksne. Right Management hjelper arbeidstakere som er fristilt fra tidligere arbeidsgivere med å finne nytt og riktig arbeid. Blant disse er det også mange godt voksne som må jobbe ekstra hardt for å få innpass hos ny arbeidsgiver. Holger Iversen (42 år), personalsjef, Aker Stord: Vi har prøvd å uttrykke de samme holdningene som da vi vant prisen Årets seniorinitiativ i På vegne av Aker Solutions, gjorde Aker Stord i fjor en kartlegging internt i konsernet, om seniorpolitikken skulle videreføres slik som den ble implementert i De som ble spurt var HR-ansvarlige, tillitsvalgte, seniorer og pensjonister som har jobbet her tidligere. Svaret ble et klart ja fra bedriftene som deltok. Fra vi begynnte å jobbe med seniorpolitikk, hadde vi lært og erfart utrolig mye nytt og positivt om seniorer i arbeidslivet og dette endret seg ikke gjennom en slik kartlegging. Noe annet ville også ødelagt tilliten hos de ansatte innad i virksomheten og vårt eksterne omdømme. Sett i lyset av den nye pensjonsreformen som kommer, må vi riktignok vurdere om vi har de rette tiltakene, men dette vil ikke påvirke den positive kulturen som vi har klart å skape i bedriften. Med den nye IA-avtalens delmål 3 er vårt mål fortsatt å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen med et halvt år. I desember 2009 var den 63,4 år. Geir H. Liengen (45 år), daglig leder, Glåma Bygg AS, Kirkenær: Finanskrisen har påvirket oss vesentlig, og vi har hatt langt mindre aktivitet enn vanlig. Det har ført til både nedbemanning og permitteringer, men det har ikke spesielt gått ut over seniorgruppen, nesten tvert imot. I denne perioden fikk vi Basiskompetansemidler (BKA-midler) fra VOX og har holdt kurs, men vi har ikke fått innvilget alt vi søkte om. Nå bygger vi nyforretning for Coop Extra på Kongsvinger og et tilbygg til Elverum videregående skole. Det ser lysere ut nå, og om ikke lenge er alle de 90 fast ansatte, inkludert de permitterte, tilbake. Dette er Senter for seniorpolitikk (SSP) Senter for seniorpolitikk (SSP) er et kompetansesenter som arbeider for å stimulere og utvikle god seniorpolitikk i privat og offentlig virksomhet. n SSP samarbeider med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og personalfaglige organisasjoner og opplæringsorganisasjoner. n SSP initierer, støtter og koordinerer seniorpolitisk forskning. n SSP yter seniorpolitiske rådgivningstjenester til offentlige og private virksomheter. n SSP: Research conference June 2010: olderworkers.seniorpolitikk.no St. Olavs plass 3, 0165 Oslo Tlf: Fax: E-post: Internett: Direktør: Åsmund Lunde Adm. leder: Kari Sørgaard Seniorrådgiver: Roger Moen Adm. sekr.: May-Britt Pedersen Ansvarlig redaktør: Tora Herud Design/layout: Almås Design seniorpolitikk.no redigeres i henhold til Redaktørplakaten og presseetiske retningslinjer Redaksjonen avsluttet 19. mai 2010

seniorpolitikk.no Jobben kan være slitsom Skedsmotun bo- og behandlingssenter Minister for kunnskapssugne seniorer Se side 6 og 7

seniorpolitikk.no Jobben kan være slitsom Skedsmotun bo- og behandlingssenter Minister for kunnskapssugne seniorer Se side 6 og 7 nr. 1 - februar 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Bjørg Lorentzen og Bjørg Mossin trives i arbeidet med eldre. (Foto Tora Herud) Jobben kan være slitsom Ved sykefravær gjøres det ved sykehjemmene

Detaljer

seniorpolitikk.no Jobber og tar ut pensjon Pensjonsreformen har gjort kombinasjonen En suveren ordning

seniorpolitikk.no Jobber og tar ut pensjon Pensjonsreformen har gjort kombinasjonen En suveren ordning nr. 1 - februar 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Jobber og tar ut pensjon Stadig flere gjør som Trond Evensen og Johnny Asp, tar ut pensjon og fortsetter å jobbe. Tidligere jobbet Trond

Detaljer

seniorpolitikk.no Utålmodig etter ny jobb

seniorpolitikk.no Utålmodig etter ny jobb nr. 5 - oktober 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Rolf Hansen er uvant med å ha så god tid. (Foto Tom Melby) Utålmodig etter ny jobb Rolf Hansen (56) i Bødø er litt utålmodig etter å komme

Detaljer

seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud)

seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud) nr. 4 - september 2011 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud) Senkarriere etter eget ønske Her tas seniorpolitikken

Detaljer

seniorpolitikk.no Ny jobb etter fylte 50 år? Årets seniorinitiativ 2013 til Skedsmo kommune

seniorpolitikk.no Ny jobb etter fylte 50 år? Årets seniorinitiativ 2013 til Skedsmo kommune nr. 5 - desember 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ivar Romundstad. (Foto Tora Herud) Ny jobb etter fylte 50 år? 12.434 personer over 50 år var registrert ledige i august i år. Det er 878

Detaljer

seniorpolitikk.no Mobile medarbeidere

seniorpolitikk.no Mobile medarbeidere nr. 2 - april 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ruth Berg og Synnøve Wetal (Foto Tora Herud) Mobile medarbeidere Da vi var på jobbintervju, fikk vi en opplevelse av at ingenting var umulig.

Detaljer

seniorpolitikk.no Far Ivar Bakke (69) og sønnen Jon Ivar Bakke (46) har hver sine arbeidsområder på Skjerven gård.

seniorpolitikk.no Far Ivar Bakke (69) og sønnen Jon Ivar Bakke (46) har hver sine arbeidsområder på Skjerven gård. nr. 2 - april 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Far Ivar Bakke (69) og sønnen Jon Ivar Bakke (46) har hver sine arbeidsområder på Skjerven gård. (Foto Tora Herud) Fra generasjon til generasjon

Detaljer

seniorpolitikk.no Aktiv Noe av treningen tar hun ved å finne -, for eget og andres beste Hold deg oppdatert om seniorpolitikk

seniorpolitikk.no Aktiv Noe av treningen tar hun ved å finne -, for eget og andres beste Hold deg oppdatert om seniorpolitikk nr. 4 - september 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Aktiv for eget og andres beste Fysisk aktivitet er viktig for å få energi til jobben, for velvære og for kondi sjon til idretten min,

Detaljer

seniorpolitikk.no Tone Nilssen omskolerte seg for å jobbe i barnehage.

seniorpolitikk.no Tone Nilssen omskolerte seg for å jobbe i barnehage. nr. 3 - juni 2009 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Sporer opp førskolelærere i fleng I desember 2008 manglet det 4.395 personer med førskolelærerutdanning i Norge. Det gjelder å jobbe ut mot

Detaljer

seniorpolitikk.no «Kunder» tilbake i jobb Regio Vision arbeider blant annet Ulike syn på seniorpolitikken «Vi tror på framtiden!»

seniorpolitikk.no «Kunder» tilbake i jobb Regio Vision arbeider blant annet Ulike syn på seniorpolitikken «Vi tror på framtiden!» nr. 3 - mai 2011 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no «Kunder» tilbake i jobb Jobbmentor Britta Becker-Haverbier og direktør Jürgen Brandt i RegioVision i Tyskland. (Foto Tora Herud) Vi driver jobbformidling

Detaljer

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen.

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. nr. 1 - februar 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. Wam har ikke

Detaljer

seniorpolitikk.no Lange vakter mot deltid

seniorpolitikk.no Lange vakter mot deltid nr. 3 - mai 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ingrid Vaggen og Brita Stjern. (Foto Tora Herud) Lange vakter mot deltid Steinkjer sykehjem i Nord-Trøndelag prøver 12 ¼ times vakter for å

Detaljer

seniorpolitikk.no Patruljen ble etablert i sommer og Politiets Seniorpatrulje hedres Seniorer blir yngre og yngre Årets seniorinitiativ 2009:

seniorpolitikk.no Patruljen ble etablert i sommer og Politiets Seniorpatrulje hedres Seniorer blir yngre og yngre Årets seniorinitiativ 2009: nr. 5 - oktober 2009 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Fra venstre: Terje Haugstad (54), Tommy Bruland (54), Trond Skaarud (57), Geir Bing (57), Øyvin J. Herstad (54), Torger Røhmesmo (53) bak,

Detaljer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer nr. 5 - november 2014 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer Roar Lundeby (60) oppdaterte kompetansen sin og er i nytt yrke som lektor i realfagene matematikk og IT på Lambertseter

Detaljer

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Knus mytene i arbeidslivet! Rådet for psykisk helse vet at mange med psykiske plager møter stengte dører i arbeidslivet. Ikke fordi de ikke kan jobbe, men fordi

Detaljer

seniorpolitikk.no Skaper nye virksomheter Lyst og lidenskap, viktigst Les mer på www.seniorpolitikk.no Se sidene 6-7

seniorpolitikk.no Skaper nye virksomheter Lyst og lidenskap, viktigst Les mer på www.seniorpolitikk.no Se sidene 6-7 nr. 2 - mars 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Kerstin Sofia Anderssson driver Sörbyn Turism & konferens. (Foto Tora Herud) Skaper nye virksomheter Jeg kunne ikke utstå å se på for fallet

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag ISBN 978-82-78-94344-1 ISSN 0808-5013 Per Erik Solem 5/2010 Rapport nr 5/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf. 22 54 12 00 www.nova.no Eldres posisjon

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Forord 2/3. Vi jobber målrettet med denne visjonen gjennom avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.

Forord 2/3. Vi jobber målrettet med denne visjonen gjennom avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Innhold Forord... 3 Inkluderende arbeidsliv... 5 Tilbake til arbeidslivet... 6 Springbrett ut i arbeidslivet... 9 Fra praksisplasser til fast arbeid... 12 Overtalt til omskolering... 15 Helsa sviktet fikk

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet // Entreprenør som tenker nytt INNHOLD Forord Side 2 Nytt fellesskap skal gi enklere NAV-hverdag

Detaljer

Likestillingens ubehagelige sannhet. Vil, bør og kan. AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011. Side 5. Fordi vi fortjener det?

Likestillingens ubehagelige sannhet. Vil, bør og kan. AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011. Side 5. Fordi vi fortjener det? AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011 Fordi vi fortjener det? Side 13 Punktlighet i togtrafikken: Vi må tenke nytt Side 22 Vil, bør og kan Side 19 Likestillingens ubehagelige sannhet Side

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s. Inkluderende Temabilag fra lo media arbeidsliv Trivsel er avgjørende s. 12 15 Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5 Dette betyr 1 begrepene s. 10-11 Må skje på arbeidsplassen s. 18-19 Inkluderende Arbeidsliv

Detaljer

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre.

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. 2 En begeistret hilsen fra Oss som står bak Dette er

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 Alle fortjener en ny sjanse!

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 Alle fortjener en ny sjanse! Foto: Torbjørn Tandberg brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 NAV-leder: Ingen skal stå uten tilbud Ungdom som faller ut av skolen og blir stående utenfor arbeidslivet

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer