Lederkandidater til Mellomkirkelig råd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lederkandidater til Mellomkirkelig råd"

Transkript

1 KM 02.8/10 Lederkandidater til Mellomkirkelig råd Jakobe Olea T.H. Juul Bispedømme Nidaros Fødselsår 1977 Yrke/stilling Informasjonskonsulent, Felleskjøpet Agri Utdanning Grunnfag kommunikasjon, NTNU Bachelor of Art i Media og Kommiunikasjon, University of Central England Praktisk Pedagogisk utdanning, fagdidaktikk i media og kommunikasjon, HiØ Grunnfag kristendom, NTNU Lederutviklingsprogram, Aspire Utvikling & Felleskjøpet Agri Olavsfestdagene, Styret, personlig vara Kirkemøtet, DNK, roller som komitèleder og medlem av valgkomitèen Nidaros Bispedømmeråd, nestleder Kirkens Bymisjon i Trondheim, Representantskapet, varamedlem Barne- og ungdomsutvalget, Byneset og Leinstrand menighet, medlem Nidaros Bispedømmeråd, lek folkevalgt medlem Byneset Menighetsråd, medlem Fusion, Byneset ungdomsklubb, leder, økonomiansvarlig, mentor Viktige saker for MKR i kommende periode - Være en tydelig stemme inn imot aktuelle internasjonale spørsmål, samt være med å sette dagsorden ift de saker kirken ønsker å løfte/fronte. - Fremme religionsmøter og den gode dialog, som igjen kan bidra til å stimulere til teologisk refleksjon. 1

2 - Innvandring og integrering: viktig for kirken å fremme ivaretakelse av den andre - Fortsette å fremme kontakten mellom DNK og utenlandske kirker - Fortsette å ivareta kontakten med de internasjonale organer der DNK er medlem - Ivareta ansvaret for å samordne og fremme kontakt med andre kirker i Norge 2

3 Kjetil Aano Bispedømme Stavanger Fødselsår 1949 Yrke/stilling Prest/ generalsekretær Utdanning Cand. theol Generalsekretær Det Norske Misjonsselskap Stiftskapellan, rådgivar ved Stavanger bispedømekontor Vikar for sokneprest (vikarprest) i Hinna, Stavanger Redaktør av Misjonstidende, Det Norske Misjonsselskap (NMS) Dagleg leiar, Kristent Innvandrerarbeid (KIA), Stavanger Rektor ved regionalt teologisk seminar, Madagaskar Ansvarleg for prosjektet Menighet og Misjon i Oslo krets av Det Norske Misjonsselskap Administrativ leiar for team av evangelistar i ein av Den gassisk lutherske kyrkja sine synodar Prest og evangelist i Den gassisk lutherske kyrkja Oslo krets av Det Norske Misjonsselskap 2008 Medlem av Representantskapet ved Menighetsfakultetet Valt av Den norske kyrkja til Sentralkomiteen i KV Medlem av Mellomkyrkjeleg Råd. Leiar frå november Medlem representntskapet av NLA og Bibelselskapet Medlem av Styret for Kristen Riksradio, P Medlem av Norges Kristne Råds økumeniske kontaktgruppe for Rwanda. 3

4 Styremedlem i KKL (Kristelig Kringkastingslag) Medlem i Råd for teologisk utdanning under Det Madagassiske Kyrkjerådet Medlem av Komite for internasjonale saker, Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner (LNU) Eventuelle andre relevante opplysninger Eg kan kanskje nemna at eg har vore delegat for Den norske kyrkja vei ein del økumeniske konferansar, og deltatt regelmessig på rådsmøta i LVF dei siste ti åra. Viktige saker for MKR i kommende periode 1. Arbeida fagleg med MKR s ansvarsfelt: Å halda på breidda av engasjement, for å visa korleis økumenikk, misjon, diakoni og sosialetikk heng saman med kyrkjas liv og teologisk refleksjon og spring ut av kyrkjas mandat. 2. Medvite arbeida med å kommunisera dette med alle nivå i kyrkja. 3. Bygga bru mellom dei ulike miljøa i kyrkja både dei som framahevar kyrkjas forkynnande mandat og dei som har hjarta sitt i det diakonale. 4. Styrka brubygginga mellom forskjellige typar økumenisk engasjement. 4

5 Kandidater til Mellomkirkelig råd Oslo Anne Anita Lillebø, Leiar og prest ved Kirkelig senter for religionsmøte og dialog, f 1968 Utdanning: Cand. theol KFUK-speidar, KFUK/M; Ten Sing formann lokalt, ungdomsutvalet Sunnmøre krins, Ten Sing utvalet, nasjonalt. : Medlem av Paulus menighetsråd i Oslo Annet: Har vore tilsett ved dialogsenteret Emmaus frå Leiar f.o.m Kjell Nordstokke, Professor i diakonivitenskap ved Diakonhjemmet Høgskole. Professor II i misjonsdiakoni ved Misjonshøgskolen i Stavanger, f 1946 Utdanning:Dr.theol. : Forstander (tilsvarer adm.dir.) Diakonhjemmet , styreleder Diakonhjemmet Høgskole og Diakonhjemmet Sykehus samme periode. Direktør for Department for Mission and Development, Lutheran World Federation, Genève : Styreleder for Kirkens Nødhjelp fra Har tidligere (tidlig på 1990-tallet) vært styremedlem i samme organisasjon. Medlem av Mellomkirkelig Råd (tidlig på 1990-tallet), og i flere av Rådets utvalg (bl.a. i KISP). Annet: Ordinert prest i Den norske kirke. Var ansatt i Kirkerådet som leder for Kirkens u-landsinformasjon Var medlem av Stat-kirke-utvalget (Gjønnes-utvalget). Borg Nina Elisabeth Lind, Bioingeniør/ansatt tannlegekontor, f 1956 Utdanning: Bioingeniørutdannelse fra Ullevål sykehus eksamen 1978 Misjonærforberedende kurs Misjonshøyskolen 1981 : Misjonær i Kamerun , Det norske misjonsselskap. Leder Borg bispedømmeråd Leder Årnes menighetsråd , Nes kirkelige fellesråd Mdl kretsstyre NMS Varamdl styret Menighetsfakultetet Bjørn Solberg, Rektor Mysen videregående skole, f Utdanning:Cand. Philol. 5

6 : Formann Mysen menighetsråd Kretsformann Østfold krets av Norges KFUK-KFUM, Medlem av forbundsstyret Norges KFUK-KFUM Leder i forbundsstyret Norges KFUK-KFUM Deltaker på generalforsamlingene i europeisk KFUM Medlem av eksekutivkomiteen World Alliance of YMCAs Vice President World Alliance Leder av valgkomiteen i World Alliance 2002 og 2006 Delegat til Verdensrådsmøtet (World Council) i World Alliance of YMCAs1969, 1988, 1991, 1994, 1998, 2002, 2006 Styremedlem Delta internasjonalt (KFUK-KFUMs bistandsorganisasjon) Styreleder Delta Styremedlem Flyktningerådet Ordfører representantskapet 1996 Divers komiteer/utvalg i Norges KFUK-KFUM Nåværende verv:styreleder Rønningen folkehøyskole (siden 2001) Medlem Borg bispedømmeråd Hamar Janne Kristine Dale Hauger, Hamar, f 1986 Yrke/stilling: Mastergradsstudent, internasjonal samfunnshelse, Universitetet i Oslo Utdanning: Aug d.d.: Mastergrad i internasjonal samfunnshelse Aug juni 2009: Årsstudium i tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid, inkludert syv måneders praksisarbeid i Peru Sept mai 2008: Bachelorgrader i psykologi og kvinnestudier : Sept mai 2008: Bibelgruppe koordinator, Fellowship of Christian Athletes Aug mai 2008: Leder Team, St. Olaf Kreftforening : April 2010-d.d.: Nestleder av internasjonalt utvalg, Hamar Bispedømmeråd Sept d.d.: Vararepresentant til Kirkens Nødhjelps Representantskap Feb d.d.: Studentrepresentant ved Instituttrådet, Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo Aug juni 2009: Studentrådsleder ved Hald Internasjonal Senter Jenny Skumsnes Moe, Hamar f 1986 Yrke/stilling: Student Prosjektmedarbeider Unges Rådsmøte (Norges Kristne Råd) Utdanning: Tverrkulturell kommunikasjon, medisin, fransk : KFUK/KFUM Kristen medisinerkrets 6

7 : : Council Lutherske Verdensforbund : Utvalg for ungdomsspørsmål, leder siden : Kirkelig responsgruppe, Bibelselskapet : Mellomkirkelig råd : Evalueringsnemnda, vara : Hamar bispedømmeråd Tunsberg Stina Frøvoll Thoresen, student f Utdanning Teologi, profesjonsstudiet Global forståelse, KFUK-KFUM lederkurs og solidaritetsettåring. KFUK-KFUM Global som frivillig og på utveksling. Normisjon (Acta) lederkurs. Norges Kristelige studentforbund Tunsberg Bispedømmeråd (1.vara, lek), Arrangering av Taize-treff i Oslo 2010, Oslo ICY (Internationally commited youth (YMCA)), Dialoggruppe på UiO. Medlem og leder av ungdommens bispedømmeråd i Tunsberg Delegat på Ungdommens kirkemøte og Medlem av styret for TT09 og programutvalg for KFUK- KFUM. Studentrepresentant i styret for det praktisk-teologiske seminar. Annet Studieopphold i Sverige og Svenske kyrkan, utveksling og lederkurs til kristne organisasjoner og kirker i India, Bangladesh, Sri Lanka og Israel og Palestina. Besøkt den koptisk-ortodokse kirken i Egypt. Bydelsleder for tv-aksjonen 2005 (fokus). Kåre Olav Solhjell, Historiker/forfatter, f 1942 Utdanning: Cand. philol/lektor : hovedsakelig fra valgte verv. 16 års erfaring fra folkehøgskole og videregående skole, blant annet som tillitsvalgt. : Tidligere styreleder i Gol Normisjon. Har også hatt verv i Det norske misjonsselskap og Santalmisjonen. Flere verv i Kristeleg Folkeparti, lokalt, i fylket og på landsplan. Flere perioder i kommunestyre og fylkesting, og flere andre offentlige verv i kommune og fylke. Er nå varaordfører i Gol. Tidligere styreleder i Hallingdal Kraftnett. Nå i andre periode som varamedlem til Tunsberg Bispedømmeråd. Medlem av bispedømmerådets Fagråd for økumenikk. Mangeårig medarbeider i Gol og Hemsedal kyrkjeblad. Annet: Har gjennomført reiser i flere land, hovedsaklig i studieøyemed, og også i kirkelige sammenhenger. Behersker engelsk skriftlig og muntlig. Har også god forståelse for tysk skriftlig og muntlig, men snakker ikke flytende. 7

8 Agder og Telemark Kjetil Drangsholt, Koordinerende rådgivende overlege NAV Vest-Agder,f.1949 Utdanning: Lege, Spesialist samfunnsmedisin, Diploma in Public Health : Domkirken menighet, Folkehelseforeningen, Kristiansand Rotaryklubb, Posebyen velforening : Fakultet for idrettsvitenskap og helse, UiA styremedlem Medlem av hovedutvalg for fordelingsspørsmål i Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, leder MR i Kristiansand Domkirke Annet: Medisinsk sjef for Flyktningehjelpen i Kroatia Trainee v EU kommisjonens direktorat for folkehelse, Luxembourg 2001 Helje Kringlebotn Sødal, f 1962, 1. amanuensis i RLE (religion, livssyn og etikk) ved Universitetet i Agder Utdanning: Doktorgrad i norsk kirkehistorie, cand. philol., bla. med hovedfag i kristendomskunnskap og nordisk : NKSS, Normisjon, korvirksomhet : Leder for trosopplæringsreformgruppa i Lund menighet, redaktør av Lund menighetsblad, medlem av redaksjonsrådet for tidsskriftene Prismet og Credo, kirkevert, foredragsholder i diverse kristne sammenhenger, flere styreverv i NKSS, mentor for delprosjekter i Skal-skal-ikke-prosjektet (Kristent Pedagogisk Forbund) Annet Har skrevet og redigert mange fagbøker og artikler om emner som er relevante for Mellomkirkelig råd, og samarbeidet og intervjuet representanter for en lang rekke kristne konfesjoner og ikke-kristne religioner. Skriver nå læreverk for grunnskolen og RLEfaget. Han her ansvar for jødedom, buddhisme, livssynshumanisme og kristendomsemner. Fire eksempler på relevante bøker: Det kristne Norge. Innføring i konfesjonskunnskap (2002). Barn med ulik tro. Møte med livssynsmangfoldet i skole og barnehage (2000). Jehovas vitner. En flerfaglig studie (2009), Du og jeg 1-7 (læreverk i RLE, ). Stavanger Thor Bjarne Bore, sjefredaktør( adm.dir. pensjonist siden 2000) f Utdanning: matematikk.astronomi, historie UiO Styreleder Forbundet mot Rusgift Medlem Ski menighetsråd Nestleder Kirkens massemediakommisjon Norsk pressedelegat i FN 1977 Styremedlem Kirkeakademienes fellesråd

9 Styremedlem Norsk Redaktørforening Medlem Pressens Faglige Utvalg Leder av Regjeringens TV 2-utvalg Leder Norsk Presseforbund Styremedlem Edruskapsdirektoratet Medlem Menighetsfakultetets forstanderskap Medlem Legal Framework Committee i den europeiske avisutgiverforeningen Styremedlem Ecumenical News Service, Geneve, Medlem Ytringsfrihetskommisjonen Medlem Tjensvoll menighetsråd Styremedlem NRK (nestleder ) Styremedlem Statistisk Sentralbyrå Medlem av Justisdepartementets Innsynsutvalg ( mappeutvalget ) Leder Kirkerådet Medlem Stavanger bystyre Medlem Stavanger bispedømmeråd Annet: Repr. Den norske kirke i LWF gen.fors. I Winnipeg, Canada 2003 Kirkenes Verdensråd gen.fors, i Portoi erlegge, Brasil 2006 Skjema for foreslåtte kandidater til Mellomkirkelig råd Ingvill Hagesæther Foss, Sjefingeniør, Petroleumstilsynet, f 1966 Utdanning Sivilingeniør, NTH (1989), Kristendom grunnfag, MHS (2002), Master of Management, BI (2009) Den norske kirke, KFUK/KFUM, Laget Lek gudstjenesteleder, bibeltimeholder, sanger og kordirigent. 1. vara Stavanger BDR (fast møtende) , møtte på tre kirkemøter i perioden. Styremedlem Menighetsfakultetet Annet: Internasjonal erfaring fra studentteam (IFES) i Wien En del internasjonal erfaring i jobbsammenheng. Deltok ved bispeinnsettelse i Kimberly, Sør-Afrika på vegne av Stavanger BD i Behersker engelsk flytende skriftlig og muntlig. Snakker godt tysk. Bjørgvin Henny Koppen, Høskolelektor i Volda, f : KNs representantskap : Bjørgvin bdr fra 2006, medlem av MKR Roar P. Strømme, Sokneprest i Fusa, f

10 Utdanning: Teologisk embetseksamen og praktisk teologisk seminar (MF) Religionssosiologiske studiar (PLU, U.S.A.) Spesialist i allmenn presteteneste (SPP, PF) Krinsformann i Sogn krins av NKUF Stiftsstyreleiar i Bjørvin, Presteforeningen Varamedlem MKR Leiar utval for utviklingshemma i Bjørgvin bispedømme Medlem av Bjørgvin bispedømeråd (3. periode) Annet; Timelærar i etikk ved helse- og sosialfaglege høgskular i Bergen Kurshaldar for kommunar/helseføretak om utviklingshemming og etikk Møre: Karen Andrine Flatø, f 1943 pensjonist Utdanning: Adjunkt m. opprykk : Norges KFUK speidere, KFIK/M, NMS, Lærerinnenes Misjonsforbund, KN : Ombudsleder Norges KFUK-speidere, Formann Lærerinnenes Misjonsforbund, Prostikontakt KN, Frei menighetsråd, Kristiansund Kirkelige Felelsråd, Form.adm.utv.d.s Frei kommunestyre, vararepr. Kristiansund kommunestyre Ann-Kristin Sørvik, Kirketjener, selvstendig næringsdrivende og politikker, f 1957 Utdanning: Grunnskole, handelskole og markedsføringskolene : Leder i mange år i idrett og korps, nei til EU og politisk arbeid Lokallagsleder i Senterpartiet, fylkesleder på femte året for Senterpartiet. Sitter tredje perioden i formannskapet/kommunestyre i Averøy kommune. Medlem i kirkeligfellesråd for Averøy kommunen på det 7. året. Er medlem av fylket sitt kontrollutvalg. Ellers så har jeg noen mindre utvalg i politikken. Nidaros Petter Normann Dille, Samfunnsfagstudent ved Menighetsfakultetet og Konsulent ved Studentprestekontoret på Høgskolen i Oslo, f 1984 : Jobbet både som ansatt og frivillig i flere organisasjoner og festivaler, med større og mindre ansvarsområder. : - Medlem av Nidaros Bispedømmeråd siden Medlem av Kirkerådets utvalg for ungdomsspørsmål siden Medlem av Kirkerådet siden 2006 Styremedlem i Ecumenical Youth Council of Europe Annet: 10

11 - Delegat til 3rd European Ecumenical Assembly i Sibiu, Romania NGO på FNs kommisjon for bærekraftig utvikling i New York, USA Prosjektansvarlig på vegne av EYCE for det inter-religiøse seminaret Overcome fundamentalism, overcome violence i Pogradec, Albania Jobber med religionsdialog på Høgskolen i Oslo (siden høsten 2009) Jakobe Olea T.H. Juul, Informasjonskonsulent, Felleskjøpet Agri; f 1977 Utdanning: Grunnfag kommunikasjon, NTNU Bachelor of Art i Media og Kommiunikasjon, University of Central England Praktisk Pedagogisk utdanning, fagdidaktikk i media og kommunikasjon, HiØ Grunnfag kristendom, NTNU Lederutviklingsprogram, Aspire Utvikling & Felleskjøpet Agri Olavsfestdagene, Styret, personlig vara Kirkemøtet, DNK, roller som komitèleder og medlem av valgkomitèen Nidaros Bispedømmeråd, nestleder Kirkens Bymisjon i Trondheim, Representantskapet, varamedlem Barne- og ungdomsutvalget, Byneset og Leinstrand menighet, medlem Nidaros Bispedømmeråd, lek folkevalgt medlem Byneset Menighetsråd, medlem Fusion, Byneset ungdomsklubb, leder, økonomiansvarlig, mentor Sør Hålogaland Harold Holtermann, sokneprest f 1951 Utdanning cand.theol., praktikum, viderut. familieterapi, diverse kurs lokalleder PF, nestleder Miljø- og rettferds-gruppe S-H, styre for Kirkens fam.rådgivning i Mo i Rana, Annet: Leder for 2 konferanser om etikk og marin forvaltning med deltakere fra flere kyststater Katrine Lind Solstad, Sør Hålogaland, f 1986 Yrke/stilling: Student Utdanning Teologi, 2006 Kristendom og ungdomsarbeid, Norges KFUK KFUM, Ten Sing Norway, LiV kurs Norges kristelige Studentforbund, Nåværende verv; Mellomkirkeligråd 2008 Vestre Aker barne- og ungdomsutvalg 2008 Styret i PFs studentfaglag vara Sør Hålogaland bispedømmeråd 2010 Studentrepresentant Fakultetsstyret ved TF 11

12 2010 Samarbeidsutvalget TF og PTS 2010 Norges kristelige Studentforbund, Internasjonalansvarlig, med særlig ansvar for Midtøsten Tidligere; Sør Hålogaland bispedømmeråd Kretsstyret Oslo og Akershus KFUK-KFUM Kretsstyret Nordland KFUK-KFUM Programutvalget for Klubb og Ten Sing Annet: Diverse turer/utveksling gjennom KFUK KFUM til Russland, Kenya, Israel og Palestina. Ungdommens kirkemøte Nord Hålogaland Arne Bernt Håkonseth, sokneprest, f 1956 Utdanning: cand. theol. : Presteforeningen, Santalmisjonen, lokale lag : Vararepr til bdr , vararepr til KR Styremedl. Trondenes lokallag av PF , leder Styremedlem Troms krets av Den norske Santalmisjon, Tromsø lokallag av Den norske kirkes presteforening, , leder Medlem av Grønnåsen MR , leder 1987 Oddhild Klevberg, Prestevikar (permisjon fra kateketstilling i 2 år), f 1959 Utdanning: Kateketutdanning Har vært medlem i Kateketforeningens stiftsstyre og sentralstyre Medlem i Nord-Hålogaland bispedømmeråd Medlem i Kirkens Nødhjelps representantskap Medlem i Mellomkirkelig råd Annet: Har vært/er distriktskontakt for Kirkens Nødhjelp siden ordningen startet 12

Kandidater til Mellomkirkelig råd (prioritert bispedømmevis)

Kandidater til Mellomkirkelig råd (prioritert bispedømmevis) Kandidater til Mellomkirkelig råd (prioritert bispedømmevis) Nordstokke, Kjell Oslo Bispedømme Pareliusveien 1 D, 1177 Oslo Født i 1946 Yrke: Pensjonist, professor em. Diakonhjemmet Utdanning: Dr.theol.

Detaljer

Oversikt over kandidater til Kirkens Nødhjelps representantskap

Oversikt over kandidater til Kirkens Nødhjelps representantskap Oversikt over kandidater til Kirkens Nødhjelps representantskap 2017-20 Leif Christian Andersen Stavanger 1985 Sykepleier 1999-2010: Avløser Lilleland Gard 2001-2007: Avløser Dagsland Gard 2006-2009: Drosjesjåfør

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE KM 02/10 Kirkemøtet 2010

DEN NORSKE KIRKE KM 02/10 Kirkemøtet 2010 DEN NORSKE KIRKE KM 02/10 Kirkemøtet 2010 Fra den foreløpige protokollen Valg og oppnevninger Merknader fra kirkemøtekomitéen og KM 2.7/10 Valg av Kirkerådets leder Valgkomiteens forslag til kandidater:

Detaljer

Kjetil Aano Varen 1 4070 Randaberg. Prost Tungenes prosti

Kjetil Aano Varen 1 4070 Randaberg. Prost Tungenes prosti Kjetil Aano Varen 1 4070 Randaberg Prost Tungenes prosti 62 år Framlegg leiarkandidat Mellomkyrkjeleg råd CV Yrkesliv: 1978 88: Utsend av Det Norske Misjonsselskap (NMS), til å arbeida i Den gassisk lutherske

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

Valgkomiteen ble valgt på GF09 og har bestått av Anne Grete Frøyland, Knut Arild Hareide, og Erlend Rørvik.

Valgkomiteen ble valgt på GF09 og har bestått av Anne Grete Frøyland, Knut Arild Hareide, og Erlend Rørvik. Valgkomiteens arbeid Valgkomiteen ble valgt på GF09 og har bestått av Anne Grete Frøyland, Knut Arild Hareide, og Erlend Rørvik. Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på å utforme et forslag til sentralstyre

Detaljer

Ørnulf Axel Elseth. Curriculum vitae. Adresse Kalvedalsveien 47 5018 Bergen Fødselsdato 15. oktober 1952

Ørnulf Axel Elseth. Curriculum vitae. Adresse Kalvedalsveien 47 5018 Bergen Fødselsdato 15. oktober 1952 Ørnulf Axel Elseth Curriculum vitae Adresse Kalvedalsveien 47 5018 Bergen Fødselsdato 15. oktober 1952 Sivil status Utdanning Eventuelle faglege publikasjonar Arbeidspraksis Gift, 3 barn 1971 Realartium

Detaljer

Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske Menighetsfakultet

Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske Menighetsfakultet OLAV ØYGARD Født: 29.07.1956 Gift Ordinert til prestetjeneste 2. august 1981 i Karasjok kirke Nåværende stilling: Prost i Alta prosti Utdanning: Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske

Detaljer

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Kristin Fæhn Saksdokumenter: Statuttene for European Federation for Diaconia Eurodiaconia

Detaljer

Olav Rune Ertzeid. Utdanning: Etter- og videreutdanning: Arbeidspraksis: 55 år. Sivilstatus: Gift. Nåværende stilling: Prost i Nord-Helgeland

Olav Rune Ertzeid. Utdanning: Etter- og videreutdanning: Arbeidspraksis: 55 år. Sivilstatus: Gift. Nåværende stilling: Prost i Nord-Helgeland Olav Rune Ertzeid 55 år Sivilstatus: Gift Nåværende stilling: Prost i Nord-Helgeland Utdanning: Cand.theol. fra Menighetsfakultetet Ordinert 26. august 1987 Etter- og videreutdanning: Utdanningssted: Høgskolen

Detaljer

Presentasjon av lederkandidater til Mellomkirkelig råd I alfabetisk rekkefølge

Presentasjon av lederkandidater til Mellomkirkelig råd I alfabetisk rekkefølge KM 2.5.1/08 Presentasjon av lederkandidater til Mellomkirkelig råd 2009-2010 I alfabetisk rekkefølge Berit Hagen Agøy CV Fødselsdato: 30.09.60 Stilling: Studieleder ved Bø videregåande skole. Utdannelse

Detaljer

Holmen menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Holmen menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Holmen menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Holmen menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er presentert med: 1. Navn,

Detaljer

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP Vedtatt av Representantskapet 23. oktober 1979 med endringer av 4 av 26. november 1993, 5 av 25. november 1983 og 22. april 1994, 4 av 22. november 1996, 5 og 6 av 26. november

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

Valg av prest. til Hamar bispedømmeråd/kirkemøtet 2016-2019. Slik stemmer du Presentasjon av kandidatene

Valg av prest. til Hamar bispedømmeråd/kirkemøtet 2016-2019. Slik stemmer du Presentasjon av kandidatene Valg av prest til Hamar bispedømmeråd/kirkemøtet 2016-2019 Slik stemmer du Presentasjon av kandidatene Slik stemmer du: Skriv navnet på inntil to av de nominerte kandidater på stemmeseddelen Det er ikke

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til styre

Valgkomiteens innstilling til styre Valgkomiteens innstilling til styre Valgkomiteen for GF15 har bestått av Thomas Mæland, Åshild Margrethe Lode og Nikolai Fuglseth. Valgkomiteens innstilling til nytt følger under. Ønsker du å sende inn

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/209-1 Sakstittel J.f.dato: 12.01.2015 GRUNNLOVENS 200-ÅRSJUBILEUM 2014 Brev.dato 05.01.2015 Avsender Turid S. Myrholt Arkivkode 1-BMSF-523 Rapport om nasjonale grunnlovsjubileumsarrangement

Detaljer

Vardåsen menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Vardåsen menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Vardåsen menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Vardåsen menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er presentert med:

Detaljer

Presentasjon av Gunn Ågot Leite

Presentasjon av Gunn Ågot Leite Presentasjon av Gunn Ågot Leite Gunn Ågot Leite, F. 25.04.1968. Bosatt på Jøa i Fosnes kommune, ei perle ut mo= havet, nord for Namsos. Kateket i Midtre Namdal kirkelige fellesråd/daglig leder i Fosnes

Detaljer

Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER. II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken

Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER. II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken Høring om I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER II) FASTSETTELSE AV GRENSER FOR SOKN OG SAMARBEIDSOMRÅDER i Døvekirken I) FORORDNING AV GUDSTJENESTER i Døvekirken Føringer: Kirkepolitiske mål: «8 levende og aktive

Detaljer

Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det til møte i Skåre menighetsråd tirsdag 8.desember kl. 19.00 i Udland kirke.

Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det til møte i Skåre menighetsråd tirsdag 8.desember kl. 19.00 i Udland kirke. DEN NORSKE KIRKE Skåre menighet Til Medlemmer av Skåre menighetsråd Varamedlemmer Prost Kirkeverge Ansatte i Skåre mandag, 14. desember 2015 Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen

SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen Kartlegging. Med spørreskjemaet ønsket vi å kartlegge «hvordan overgrepsproblematikk behandles i studieretninger

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD FRA Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategidokument

STRATEGIPLAN FOR BORG BISKOP OG BISPEDØMMERÅD FRA Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Strategidokument Råd Møtedato Utvalgsak Arkivsak Borg bispedømmeråd 04.04.2013 12/721 Forslag om at saken blir behandlet for lukkede dører i medhold av 3 i regler for bispedømmerådets virksomhet Saksbehandler: Stiftsdirektør

Detaljer

Forslag til KRIK-landsstyre for 2013-2015 KRIK Generalforsamling 2013

Forslag til KRIK-landsstyre for 2013-2015 KRIK Generalforsamling 2013 Forslag til KRIK-landsstyre for 2013-2015 KRIK Generalforsamling 2013 Valgkomitéens arbeid: Valgkomitéen for GF13 har bestått av Thomas G. Gardum, Roger Os og Anne-Mari Vadset. Vi startet prosessen med

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

HØRINGSINSTANSER NOU 2006: 2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE

HØRINGSINSTANSER NOU 2006: 2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE HØRINGSINSTANSER NOU 2006: 2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE OFFENTLIGE ORGAN MV. Departementene Fylkesmennene Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Kommunene Likestillings- og diskrimineringsombudet Longyearbyen

Detaljer

Født: 28.01.1969 Yrke: Prest

Født: 28.01.1969 Yrke: Prest Vedlegg til KM 2.9/06 Kandidatinformasjon Samisk kirkeråd Lederkandidat: Tore Johnsen Født: 28.01.1969 Yrke: Prest Utdanning 1992 Samisk grunnfag, Universitetet i Tromsø 1996 3 mnd. Studieopphold knyttet

Detaljer

Som vanlig ble hver sak presentert av en saksordfører. Møtet ble ledet av MKRs leder Kjetil Aano.

Som vanlig ble hver sak presentert av en saksordfører. Møtet ble ledet av MKRs leder Kjetil Aano. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Trondheim, 14.-16. september 2011 Protokoll Mellomkirkelig råd (MKR) 14.-16.09.2011 Comfort Hotel Park, Trondheim MKR Til stede: Kjetil

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Kandidater ved valget i Åpen folkekirke 6.2.2016

Kandidater ved valget i Åpen folkekirke 6.2.2016 VEDLEGG TIL VALGKOMITEENS INNSTILLING Kandidater ved valget i Åpen folkekirke 6.2.2016 Alle kandidatene er spurt om: Alder pr. årsmøtet 6. februar 2016 / stud.theol/ teolog Yrke/stilling Bispedømme Valgt

Detaljer

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd

Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møteprotokoll for Oslo bispedømmeråd Møtedato: 14.09.2015 Møtested: Bispegården Møtetid: 16:00-21:00 Møtedeltakere Aud Kvalbein Gard Realf Sandaker-Nielsen Harald Hegstad Knut Lundby Knut Rune Saltnes

Detaljer

Kandidater til menighetsrådsvalget 2015 Horten menighetsråd

Kandidater til menighetsrådsvalget 2015 Horten menighetsråd Kandidater til menighetsrådsvalget 2015 Horten menighetsråd 1 Trond Fykse Tveit 2 Ellen Langeland Gjerde 3 Morten Conrad Sæthern 4 Hilde Nornes 5 Lars Kristian Holme 6 Christine Krüger 7 Tone Solberg Schmidt

Detaljer

Leder: Elin Engeseth (ny)

Leder: Elin Engeseth (ny) Leder: Elin Engeseth (ny) 1970 Statens fysioterapiskole, Oslo Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi 1995 Spesialist MNFF 1996 98 Arbeidsliv, organisasjon og ledelse, UiB /UiO 2001 2002 Rehabilitering

Detaljer

KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012

KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE N Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012 Protokoll Kirkerådet (KR) Godkjent 20.05.2012 2.-3.05.2012 Losby Gods Til stede: May Lisbet Hovlid Aurdal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 02/14 FR/MR GODKJENNING PROTOKOLL AV 18.12.13 03/14 FR GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP 2013

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 02/14 FR/MR GODKJENNING PROTOKOLL AV 18.12.13 03/14 FR GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP 2013 MØTEINNKALLING Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen : 05.06.2014 Tid: 12:00 14:00 1. og 2. vararepresentant innkalles sammen med de øvrige medlemmene. Kommunens

Detaljer

Asker menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Asker menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Asker menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Asker menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er presentert med: 1. Navn,

Detaljer

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Nominasjonene presenteres med utgangspunkt i verv. Der hvor det er nominert flere kandidater til vervet, blir kandidatene presentert i alfabetisk

Detaljer

Organisasjonserfaring: 13 år som avdelingsleder Tre år som medlem av Etisk utvalg Leder av Appellutvalget i inneværende periode

Organisasjonserfaring: 13 år som avdelingsleder Tre år som medlem av Etisk utvalg Leder av Appellutvalget i inneværende periode Leder: Olai Myklebust (gjenvalg) 1970 Oslo Videreutdanning: 1979 Pedagogikk Privatpraksis 13 år som avdelingsleder Tre år som medlem av Etisk utvalg Leder av Appellutvalget i inneværende periode Alder:

Detaljer

Presentasjon av kandidater til Mellomkirkelig råd

Presentasjon av kandidater til Mellomkirkelig råd Vedlegg til KM 2.8/06 Presentasjon av kandidater til Mellomkirkelig råd Lederkandidat til Mellomkirkelig råd Navn: Ingrid Vad Nilsen Fødselsdato: 31.07.1957 Stilling: Prost i Vinger og Odal Utdanning:

Detaljer

Utdanning: Can.san. Avsluttet på UIO 1995 Grunnutdanning fra Statens Fysioterapiskole i Oslo

Utdanning: Can.san. Avsluttet på UIO 1995 Grunnutdanning fra Statens Fysioterapiskole i Oslo Leder: Ragnhild Bech (gjenvalg) Alder: 61 Bosted: 0276 Oslo Stilling: fysioterapeut i skolen Tlf. privat: 22 52 53 11 Tlf. arbeid: 953 07 302 E-post: ragnhildbech@hotmail.com Can.san. Avsluttet på UIO

Detaljer

KR 31/12. Evalueringsnemnda - orientering om nemnda og arbeidet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd.

KR 31/12. Evalueringsnemnda - orientering om nemnda og arbeidet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. DEN NORSKE KIRKE KR 31/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 27.-28. sept 2012 Saksdokumenter: KR 31.1/12 Forskrift om tilsetting av menighetsprest KR 31.2/12 Veiledning for søknader_08

Detaljer

Spesifisert for hvert forventede resultat, se R1 R5. Antall menigheter/ bispedømmer/organisasjoner som

Spesifisert for hvert forventede resultat, se R1 R5. Antall menigheter/ bispedømmer/organisasjoner som Mandat Visjon Den norske kirkes nord/sør-informasjon (KUI) KOMMUNIKASJONSSTRATEGI (2011 2014) TILTAK og FORVENTEDE RESULTATER (del 2) Tiltak / Aktiviteter Indikatorer Ref.dok. /metode Forutsetninger Lokal

Detaljer

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015:

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015: Sak 8/13 VALG Landsstyret oppnevnte i møte 20. april 2012, etter innstilling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret, jfr. lovens 10 nr. 4 f) følgende valgkomité: Magnar Lussand, Hordaland,

Detaljer

1978 Newcastle-upon-Tyne School of Physiotherapy, England

1978 Newcastle-upon-Tyne School of Physiotherapy, England Leder: Birgit Gran (gjenvalg) 1978 Newcastle-upon-Tyne School of Physiotherapy, England Videreutdanning: Alder: 57 Bosted: 5099 Bergen Stilling: Enhetsleder for ergo- og fysioterapitjenesten i Fana og

Detaljer

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving.

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. Årsmelding 2011 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden.

Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden. 1 Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden. Misjonshøgskolen (MHS) er et globalt knutepunkt for utdanning og forskning i et mangfoldig og omfattende nettverk. Hos oss skapes engasjement og relasjoner

Detaljer

Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder)

Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder) Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder) 2009 (Vår) Høgskolen i Oslo. Helse- og sosialforvaltning (15 studiepoeng) 2007 (Høst) Høgskolen i Oslo. Pedagogisk veiledning av helsefagstudenter i praksis

Detaljer

SAK. Valg. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Valg. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 11 Valg Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 11 Valg a) Valg iht. vedtektene Vedlegg 1-4

Detaljer

MKR. Protokoll Mellomkirkelig råd (MKR) 10.-11. september 2006 Børsparken Hotel Oslo. Oslo, 10.-11. september 2006

MKR. Protokoll Mellomkirkelig råd (MKR) 10.-11. september 2006 Børsparken Hotel Oslo. Oslo, 10.-11. september 2006 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd MKR Oslo, 10.-11. september 2006 Protokoll Mellomkirkelig råd (MKR) 10.-11. september 2006 Børsparken Hotel Oslo Til stede: Ingrid Vad Nilsen

Detaljer

Kristine Sandmæl. Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn

Kristine Sandmæl. Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn Kristine Sandmæl 45 år Sivilstatus: Ugift Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn Utdanning: Utdanningssted: Det teologiske menighetsfakultet Ordinert til prestetjeneste:

Detaljer

Kandidater v alg L eder o g s entralstyre K UFO

Kandidater v alg L eder o g s entralstyre K UFO Sak 07 15 Kandidater v alg L eder o g s entralstyre K UFO Leder velges for to år Runar Godø Styremedlemmer sentralstyret Velges for fire år. De som ikke velges blir vararepresentanter for to år. Marit

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3179-18 Sakstittel J.f.dato: 08.08.2016 DKR-MEDLEMSREGISTER - TILHØRIGHET Brev.dato 22.07.2016 Avsender *** Arkivkode 1-KRSF-373.6 Bekreftelse på medlemskap Offl. 13 1. ledd,

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

KANDIDATLISTE KANDIDATER SENTRALSTYRE FOR VALG 2009 2011/2013

KANDIDATLISTE KANDIDATER SENTRALSTYRE FOR VALG 2009 2011/2013 KANDIDATLISTE KANDIDATER SENTRALSTYRE FOR VALG 2009 2011/2013 Anne Kirsti Kjenne stiller som lederkandidat (Dersom hun ikke blir valgt, sitter hun 2 år til i sentralstyret) Vi har forsøkt å finne flere

Detaljer

Kandidater til valg av menighetsråd i. Laksevåg menighet

Kandidater til valg av menighetsråd i. Laksevåg menighet Kandidater til valg av menighetsråd i Laksevåg menighet Vidar Brudvik Alder: 56 år Yrke: Avdelingsleder, Sparebanken Vest Har vært med i Laksevåg menighetsråd i 6 år, de siste fire årene som leder. Medlem

Detaljer

Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver

Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver Informasjon om kandidater til Kirkerådet Lederkandidater (i alfabetisk rekkefølge) Navn: Nils-Tore Andersen Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver Vedlegg til KM 2.7/06 (Oppdatert pr. 26.10)

Detaljer

Lover for Den norske kirkes presteforening

Lover for Den norske kirkes presteforening Presteforeningens generalforsamling 16.-18. mars 2015 Sak 5 Revisjon av Presteforeningens lover Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak: Generalforsamlingen 2015 vedtar

Detaljer

Utdanning: 1980 Statens Mensendieckskole 1985 ½-årig videreutdanning i generell fysioterapi 2004 Manuellterapi Universitetet i Bergen

Utdanning: 1980 Statens Mensendieckskole 1985 ½-årig videreutdanning i generell fysioterapi 2004 Manuellterapi Universitetet i Bergen Leder: Stig Salberg (ny) 1980 Statens Mensendieckskole 1985 ½-årig videreutdanning i generell fysioterapi 2004 Manuellterapi Universitetet i Bergen 1981 turnus ved Sykehuset Levanger og Vårtun opplæringssenter

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Genève, 9.-11. september 2014 Protokoll Mellomkirkelig råd (MKR) 9.-11.09.2014 Bossey Ecumenical Institute, Genève MKR Til stede: Erling

Detaljer

b Forslag til valgkomite 2016 Valgkomiteens innstilling: Se saksfremstilling.

b Forslag til valgkomite 2016 Valgkomiteens innstilling: Se saksfremstilling. NKA 12/15 Valg Saksdokument: a Valgkomiteens innstilling b Forslag til valgkomite 2016 Valgkomiteens innstilling: Se saksfremstilling. Styrets forslag til vedtak i 12/15 b Styret anbefaler årsmøtet å velge

Detaljer

Adresseliste over høringsinstanser - "Strategiplan for sam

Adresseliste over høringsinstanser - Strategiplan for sam Adresseliste over høringsinstanser - "Strategiplan for sam Alle menighetsråd i Norge Alle bispedømmeråd Bispemøtet Alle proster Andre kirkelige institusjoner / organer: Norges Samemisjon SÅR Samisk menighetsråd

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. VEDTEKTER FOR NLA HØGSKOLEN AS (Vedtatt i generalforsamling 9. desember 2009 med endringer 21.11.2012 og 21.05.2014) 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets

Detaljer

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes Ann-Helen Fjeldstad Jusnes 58 år Sivilstatus: gift Nåværende stilling: prost i Lofoten Sør Hålogaland bispedømme Utdanning: Hadeland Gymnas, reallinjen,1972-75 Sagavoll folkehøyskole, bibel og lederlinje

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Informasjon om bispekandidater Torstein Lalim

Informasjon om bispekandidater Torstein Lalim Informasjon om bispekandidater Torstein Lalim Bispenominasjon i Stavanger curriculum vitae NAVN: TORSTEIN LALIM PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn: Torstein Lalim Fødselsdato: 15. januar 1958 Adresse:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 08.3/13 Dato: 12.12.2012 Vår ref: Deres ref: SMM-rådet 12. desember 2012 Kl. 08.45: Andakt i «hjørnesteinen»/kapellet i Kirkens hus Møte

Detaljer

Kari Veiteberg. Curriculum vitae. Husebygrenda 8a, 0378 Oslo. Fødselsdato 0402 1961

Kari Veiteberg. Curriculum vitae. Husebygrenda 8a, 0378 Oslo. Fødselsdato 0402 1961 Kari Veiteberg Curriculum vitae Adresse Husebygrenda 8a, 0378 Oslo Fødselsdato 0402 1961 Sivil status Gift, to barn Utdanning Dr.theol september 2006. 1995-2000 Fullført dr.gradsutd. ved TF, UiO 1991 v.

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009

ÅRSMELDING 2008. For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009 ÅRSMELDING 2008 For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009 1 1. Styret Styret har i årsmøteperioden hatt følgende sammensetning: Styreleder: Eric Shabaj, Kristiansand Europeiske Ungdom (fra 4/2 09 Uavhengig)

Detaljer

1. Stillingsstruktur og kompetansekrav for kirkelige undervisningsmedarbeidere

1. Stillingsstruktur og kompetansekrav for kirkelige undervisningsmedarbeidere UNDERVISNINGSTJENESTEN I DEN NORSKE KIRKE HØYRINGSUTTALING FRÅ DET TEOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO. 1. Stillingsstruktur og kompetansekrav for kirkelige undervisningsmedarbeidere. a) Ivaretar

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

UKM 06/13 Økumenisk dialog

UKM 06/13 Økumenisk dialog UKM 06/13 Økumenisk dialog Bakgrunn for saken: De senere år har UKM og KM behandlet flere saker som vedrører økumenikk. Noen eksempler: 1) I 2009 behandlet UKM en sak om Kirke som fellesskap (UKM 04/09).

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4707-52 Sakstittel J.f.dato: 02.02.2015 DIVERSE HENVENDELSER KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Mottaker Magnar Dybwad Arkivkode 1-KRSF-046 Politisk streik Arkivsak/doknr. 14/4707-53 Sakstittel

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 3.-4. mars 2016 Protokoll Mellomkirkelig råd (MKR) 3.-4.03.2016 Kirkens Hus, Oslo MKR Til stede: Erling J. Pettersen (leder/bms representant),

Detaljer

SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL AKTUELLE KANDIDATAR TIL NY BISKOP I STAVANGER BISPEDØME

SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL AKTUELLE KANDIDATAR TIL NY BISKOP I STAVANGER BISPEDØME SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL AKTUELLE KANDIDATAR TIL NY BISKOP I STAVANGER BISPEDØME KJETIL AANO (59) Generalsekretær i Det norske misjonsselskap 1. Kva visjonar har du for Den norske kyrkja framover? Den norske

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Lederkandidater Mellomkirkelig Råd

Lederkandidater Mellomkirkelig Råd Lederkandidater Mellomkirkelig Råd Nordstokke, Kjell Oslo Bispedømme Pareliusveien 1 D, 1177 Oslo Født i 1946 Yrke: Pensjonist, professor em. Diakonhjemmet Utdanning: Dr.theol. Helt fra studietiden har

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut [Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut Tlf. privat: 90980117 Tlf. arbeid: 77626410 E-post: johanne.aasen@unn.no 1980 Fysioterapeututdanning,

Detaljer

Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling.

Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling. Valg Sak: GF 11/10 Behandling Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling. Innstilling på valg av valgkomité

Detaljer

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor Sak 7 Valg Rådet, valkomite og revisor Rådet: Amund Vik Christina Ramsøy Eli van der Eynden Hege Lothe Hege Myklebust Heidi K. Larsen Helge Solum Larsen Ingeborg Gjærum Ivar Hellesnes Kjell Brygfjeld Kjell

Detaljer

Angvik gamle handelssted, Molde, 19.-20. mai 2015

Angvik gamle handelssted, Molde, 19.-20. mai 2015 DEN NORSKE KIRKE N BISPEMØTET Oslo, 19.-20. mai 2015 Godkjent 10. juni 2015 Protokoll Bispemøtet BM Angvik gamle handelssted, Molde, 19.-20. mai 2015 Til stede: Helga Haugland Byfuglien, preses Halvor

Detaljer

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015 Presentasjon av kandidatene Valg til Strindheim menighetsråd 2015 Her presenteres kandidatene til menighetsrådsvalget for perioden 2015 2019 i den rekkefølgen

Detaljer

Utdanning Barnevernpedagog 1993. FO erfaring Styremedlem og kasserer FO Sør Trøndelag, plasstillitsvalgt Trondheim kommune. KPU. Valgkomiteen 2006 15.

Utdanning Barnevernpedagog 1993. FO erfaring Styremedlem og kasserer FO Sør Trøndelag, plasstillitsvalgt Trondheim kommune. KPU. Valgkomiteen 2006 15. SAK 11. 6. Valg av valgkomite perioden 2015-19 Innstiling fra valgkomiteen Einar Ingebrigtsen Født 1954 Hordaland Leder (ny) i VK Vernepleier 1996, videreutd. administrasjon/ledelse, veiledning. Nå: miljøterapeut

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd : Bispegården, Fredrikstad, den 25.02.2014 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Jofrid Trandem Myhre, Erling

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd: Fredrikstad, den 04.09.2014 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Jofrid Trandem Myhre (nestleder), Erling Birkedal,

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FOR KONTOR I DEN NORSKE KIRKE Side 1 Arkivsak/doknr. 16/307-3 Sakstittel J.f.dato: 08.02.2016 DIVERSE HENVENDELSER VTP Mottaker Biskop preses; Biskopen i Agder & Telemark; Biskopen i Bjørgvin; Biskopen i Borg; Biskopen i Hamar; Biskopen

Detaljer

Rolf Steffensen. Egenpresentasjon Rolf Steffensen Tilleggsnominert 27. mai 2015 til stillingen som biskop i Sør-Hålogaland. 56 år.

Rolf Steffensen. Egenpresentasjon Rolf Steffensen Tilleggsnominert 27. mai 2015 til stillingen som biskop i Sør-Hålogaland. 56 år. Rolf Steffensen 56 år Sivilstatus: Gift Nåværende stilling: Sokneprest i Hamarøy (permisjon siden 2007). Ordfører i Hamarøy 2007-2015. Utdanning: Cand theol fra Det teologiske menighetsfakultetet, 1983

Detaljer

KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner

KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 2.-4. mars 2003 Saksbehandler: Øyvind Meling Saksdokumenter: Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for diakoner

Detaljer

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd Møtedato: 19.02.2015 Møtested: Bispegården Møtetid: 10:00-16:00 Møtedeltakere Anne-Lise Brenna Ording Dag Landmark Gunnar Gjevre

Detaljer

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81 Signe Laake Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Født: 01.09.81 Tlf: 90 88 49 01 Sivilstand: Ugift E-post: signe.laake@iln.uio.no Utdanning Jan. 04 sep. 07 Aug. 00 des. 03 Mastergrad i nordisk språk Masteroppgavens

Detaljer

KR 14/03 Kvalifikasjonskrav for kateketer

KR 14/03 Kvalifikasjonskrav for kateketer KR 14/03 Kvalifikasjonskrav for kateketer Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 2.-4. mars 2003 Saksbehandler: Øyvind Meling Saksdokumenter: Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateket

Detaljer

Evaluering av godkjenningsordning for personer uten cand.theol-grad

Evaluering av godkjenningsordning for personer uten cand.theol-grad DEN NORSKE KIRKE KM 4.1/08 Kirkemøtet Saksorientering Saksbehandler: Øyvind Meling Referanser: KM 09/98, KR 31/01, KR 46/04, KR 37/08 Vedlegg: KM 4.1.1/08 Bruk av ikke-teologer som er godkjent av Evalueringsnemnda

Detaljer