Lederkandidater til Mellomkirkelig råd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lederkandidater til Mellomkirkelig råd"

Transkript

1 KM 02.8/10 Lederkandidater til Mellomkirkelig råd Jakobe Olea T.H. Juul Bispedømme Nidaros Fødselsår 1977 Yrke/stilling Informasjonskonsulent, Felleskjøpet Agri Utdanning Grunnfag kommunikasjon, NTNU Bachelor of Art i Media og Kommiunikasjon, University of Central England Praktisk Pedagogisk utdanning, fagdidaktikk i media og kommunikasjon, HiØ Grunnfag kristendom, NTNU Lederutviklingsprogram, Aspire Utvikling & Felleskjøpet Agri Olavsfestdagene, Styret, personlig vara Kirkemøtet, DNK, roller som komitèleder og medlem av valgkomitèen Nidaros Bispedømmeråd, nestleder Kirkens Bymisjon i Trondheim, Representantskapet, varamedlem Barne- og ungdomsutvalget, Byneset og Leinstrand menighet, medlem Nidaros Bispedømmeråd, lek folkevalgt medlem Byneset Menighetsråd, medlem Fusion, Byneset ungdomsklubb, leder, økonomiansvarlig, mentor Viktige saker for MKR i kommende periode - Være en tydelig stemme inn imot aktuelle internasjonale spørsmål, samt være med å sette dagsorden ift de saker kirken ønsker å løfte/fronte. - Fremme religionsmøter og den gode dialog, som igjen kan bidra til å stimulere til teologisk refleksjon. 1

2 - Innvandring og integrering: viktig for kirken å fremme ivaretakelse av den andre - Fortsette å fremme kontakten mellom DNK og utenlandske kirker - Fortsette å ivareta kontakten med de internasjonale organer der DNK er medlem - Ivareta ansvaret for å samordne og fremme kontakt med andre kirker i Norge 2

3 Kjetil Aano Bispedømme Stavanger Fødselsår 1949 Yrke/stilling Prest/ generalsekretær Utdanning Cand. theol Generalsekretær Det Norske Misjonsselskap Stiftskapellan, rådgivar ved Stavanger bispedømekontor Vikar for sokneprest (vikarprest) i Hinna, Stavanger Redaktør av Misjonstidende, Det Norske Misjonsselskap (NMS) Dagleg leiar, Kristent Innvandrerarbeid (KIA), Stavanger Rektor ved regionalt teologisk seminar, Madagaskar Ansvarleg for prosjektet Menighet og Misjon i Oslo krets av Det Norske Misjonsselskap Administrativ leiar for team av evangelistar i ein av Den gassisk lutherske kyrkja sine synodar Prest og evangelist i Den gassisk lutherske kyrkja Oslo krets av Det Norske Misjonsselskap 2008 Medlem av Representantskapet ved Menighetsfakultetet Valt av Den norske kyrkja til Sentralkomiteen i KV Medlem av Mellomkyrkjeleg Råd. Leiar frå november Medlem representntskapet av NLA og Bibelselskapet Medlem av Styret for Kristen Riksradio, P Medlem av Norges Kristne Råds økumeniske kontaktgruppe for Rwanda. 3

4 Styremedlem i KKL (Kristelig Kringkastingslag) Medlem i Råd for teologisk utdanning under Det Madagassiske Kyrkjerådet Medlem av Komite for internasjonale saker, Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner (LNU) Eventuelle andre relevante opplysninger Eg kan kanskje nemna at eg har vore delegat for Den norske kyrkja vei ein del økumeniske konferansar, og deltatt regelmessig på rådsmøta i LVF dei siste ti åra. Viktige saker for MKR i kommende periode 1. Arbeida fagleg med MKR s ansvarsfelt: Å halda på breidda av engasjement, for å visa korleis økumenikk, misjon, diakoni og sosialetikk heng saman med kyrkjas liv og teologisk refleksjon og spring ut av kyrkjas mandat. 2. Medvite arbeida med å kommunisera dette med alle nivå i kyrkja. 3. Bygga bru mellom dei ulike miljøa i kyrkja både dei som framahevar kyrkjas forkynnande mandat og dei som har hjarta sitt i det diakonale. 4. Styrka brubygginga mellom forskjellige typar økumenisk engasjement. 4

5 Kandidater til Mellomkirkelig råd Oslo Anne Anita Lillebø, Leiar og prest ved Kirkelig senter for religionsmøte og dialog, f 1968 Utdanning: Cand. theol KFUK-speidar, KFUK/M; Ten Sing formann lokalt, ungdomsutvalet Sunnmøre krins, Ten Sing utvalet, nasjonalt. : Medlem av Paulus menighetsråd i Oslo Annet: Har vore tilsett ved dialogsenteret Emmaus frå Leiar f.o.m Kjell Nordstokke, Professor i diakonivitenskap ved Diakonhjemmet Høgskole. Professor II i misjonsdiakoni ved Misjonshøgskolen i Stavanger, f 1946 Utdanning:Dr.theol. : Forstander (tilsvarer adm.dir.) Diakonhjemmet , styreleder Diakonhjemmet Høgskole og Diakonhjemmet Sykehus samme periode. Direktør for Department for Mission and Development, Lutheran World Federation, Genève : Styreleder for Kirkens Nødhjelp fra Har tidligere (tidlig på 1990-tallet) vært styremedlem i samme organisasjon. Medlem av Mellomkirkelig Råd (tidlig på 1990-tallet), og i flere av Rådets utvalg (bl.a. i KISP). Annet: Ordinert prest i Den norske kirke. Var ansatt i Kirkerådet som leder for Kirkens u-landsinformasjon Var medlem av Stat-kirke-utvalget (Gjønnes-utvalget). Borg Nina Elisabeth Lind, Bioingeniør/ansatt tannlegekontor, f 1956 Utdanning: Bioingeniørutdannelse fra Ullevål sykehus eksamen 1978 Misjonærforberedende kurs Misjonshøyskolen 1981 : Misjonær i Kamerun , Det norske misjonsselskap. Leder Borg bispedømmeråd Leder Årnes menighetsråd , Nes kirkelige fellesråd Mdl kretsstyre NMS Varamdl styret Menighetsfakultetet Bjørn Solberg, Rektor Mysen videregående skole, f Utdanning:Cand. Philol. 5

6 : Formann Mysen menighetsråd Kretsformann Østfold krets av Norges KFUK-KFUM, Medlem av forbundsstyret Norges KFUK-KFUM Leder i forbundsstyret Norges KFUK-KFUM Deltaker på generalforsamlingene i europeisk KFUM Medlem av eksekutivkomiteen World Alliance of YMCAs Vice President World Alliance Leder av valgkomiteen i World Alliance 2002 og 2006 Delegat til Verdensrådsmøtet (World Council) i World Alliance of YMCAs1969, 1988, 1991, 1994, 1998, 2002, 2006 Styremedlem Delta internasjonalt (KFUK-KFUMs bistandsorganisasjon) Styreleder Delta Styremedlem Flyktningerådet Ordfører representantskapet 1996 Divers komiteer/utvalg i Norges KFUK-KFUM Nåværende verv:styreleder Rønningen folkehøyskole (siden 2001) Medlem Borg bispedømmeråd Hamar Janne Kristine Dale Hauger, Hamar, f 1986 Yrke/stilling: Mastergradsstudent, internasjonal samfunnshelse, Universitetet i Oslo Utdanning: Aug d.d.: Mastergrad i internasjonal samfunnshelse Aug juni 2009: Årsstudium i tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid, inkludert syv måneders praksisarbeid i Peru Sept mai 2008: Bachelorgrader i psykologi og kvinnestudier : Sept mai 2008: Bibelgruppe koordinator, Fellowship of Christian Athletes Aug mai 2008: Leder Team, St. Olaf Kreftforening : April 2010-d.d.: Nestleder av internasjonalt utvalg, Hamar Bispedømmeråd Sept d.d.: Vararepresentant til Kirkens Nødhjelps Representantskap Feb d.d.: Studentrepresentant ved Instituttrådet, Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo Aug juni 2009: Studentrådsleder ved Hald Internasjonal Senter Jenny Skumsnes Moe, Hamar f 1986 Yrke/stilling: Student Prosjektmedarbeider Unges Rådsmøte (Norges Kristne Råd) Utdanning: Tverrkulturell kommunikasjon, medisin, fransk : KFUK/KFUM Kristen medisinerkrets 6

7 : : Council Lutherske Verdensforbund : Utvalg for ungdomsspørsmål, leder siden : Kirkelig responsgruppe, Bibelselskapet : Mellomkirkelig råd : Evalueringsnemnda, vara : Hamar bispedømmeråd Tunsberg Stina Frøvoll Thoresen, student f Utdanning Teologi, profesjonsstudiet Global forståelse, KFUK-KFUM lederkurs og solidaritetsettåring. KFUK-KFUM Global som frivillig og på utveksling. Normisjon (Acta) lederkurs. Norges Kristelige studentforbund Tunsberg Bispedømmeråd (1.vara, lek), Arrangering av Taize-treff i Oslo 2010, Oslo ICY (Internationally commited youth (YMCA)), Dialoggruppe på UiO. Medlem og leder av ungdommens bispedømmeråd i Tunsberg Delegat på Ungdommens kirkemøte og Medlem av styret for TT09 og programutvalg for KFUK- KFUM. Studentrepresentant i styret for det praktisk-teologiske seminar. Annet Studieopphold i Sverige og Svenske kyrkan, utveksling og lederkurs til kristne organisasjoner og kirker i India, Bangladesh, Sri Lanka og Israel og Palestina. Besøkt den koptisk-ortodokse kirken i Egypt. Bydelsleder for tv-aksjonen 2005 (fokus). Kåre Olav Solhjell, Historiker/forfatter, f 1942 Utdanning: Cand. philol/lektor : hovedsakelig fra valgte verv. 16 års erfaring fra folkehøgskole og videregående skole, blant annet som tillitsvalgt. : Tidligere styreleder i Gol Normisjon. Har også hatt verv i Det norske misjonsselskap og Santalmisjonen. Flere verv i Kristeleg Folkeparti, lokalt, i fylket og på landsplan. Flere perioder i kommunestyre og fylkesting, og flere andre offentlige verv i kommune og fylke. Er nå varaordfører i Gol. Tidligere styreleder i Hallingdal Kraftnett. Nå i andre periode som varamedlem til Tunsberg Bispedømmeråd. Medlem av bispedømmerådets Fagråd for økumenikk. Mangeårig medarbeider i Gol og Hemsedal kyrkjeblad. Annet: Har gjennomført reiser i flere land, hovedsaklig i studieøyemed, og også i kirkelige sammenhenger. Behersker engelsk skriftlig og muntlig. Har også god forståelse for tysk skriftlig og muntlig, men snakker ikke flytende. 7

8 Agder og Telemark Kjetil Drangsholt, Koordinerende rådgivende overlege NAV Vest-Agder,f.1949 Utdanning: Lege, Spesialist samfunnsmedisin, Diploma in Public Health : Domkirken menighet, Folkehelseforeningen, Kristiansand Rotaryklubb, Posebyen velforening : Fakultet for idrettsvitenskap og helse, UiA styremedlem Medlem av hovedutvalg for fordelingsspørsmål i Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, leder MR i Kristiansand Domkirke Annet: Medisinsk sjef for Flyktningehjelpen i Kroatia Trainee v EU kommisjonens direktorat for folkehelse, Luxembourg 2001 Helje Kringlebotn Sødal, f 1962, 1. amanuensis i RLE (religion, livssyn og etikk) ved Universitetet i Agder Utdanning: Doktorgrad i norsk kirkehistorie, cand. philol., bla. med hovedfag i kristendomskunnskap og nordisk : NKSS, Normisjon, korvirksomhet : Leder for trosopplæringsreformgruppa i Lund menighet, redaktør av Lund menighetsblad, medlem av redaksjonsrådet for tidsskriftene Prismet og Credo, kirkevert, foredragsholder i diverse kristne sammenhenger, flere styreverv i NKSS, mentor for delprosjekter i Skal-skal-ikke-prosjektet (Kristent Pedagogisk Forbund) Annet Har skrevet og redigert mange fagbøker og artikler om emner som er relevante for Mellomkirkelig råd, og samarbeidet og intervjuet representanter for en lang rekke kristne konfesjoner og ikke-kristne religioner. Skriver nå læreverk for grunnskolen og RLEfaget. Han her ansvar for jødedom, buddhisme, livssynshumanisme og kristendomsemner. Fire eksempler på relevante bøker: Det kristne Norge. Innføring i konfesjonskunnskap (2002). Barn med ulik tro. Møte med livssynsmangfoldet i skole og barnehage (2000). Jehovas vitner. En flerfaglig studie (2009), Du og jeg 1-7 (læreverk i RLE, ). Stavanger Thor Bjarne Bore, sjefredaktør( adm.dir. pensjonist siden 2000) f Utdanning: matematikk.astronomi, historie UiO Styreleder Forbundet mot Rusgift Medlem Ski menighetsråd Nestleder Kirkens massemediakommisjon Norsk pressedelegat i FN 1977 Styremedlem Kirkeakademienes fellesråd

9 Styremedlem Norsk Redaktørforening Medlem Pressens Faglige Utvalg Leder av Regjeringens TV 2-utvalg Leder Norsk Presseforbund Styremedlem Edruskapsdirektoratet Medlem Menighetsfakultetets forstanderskap Medlem Legal Framework Committee i den europeiske avisutgiverforeningen Styremedlem Ecumenical News Service, Geneve, Medlem Ytringsfrihetskommisjonen Medlem Tjensvoll menighetsråd Styremedlem NRK (nestleder ) Styremedlem Statistisk Sentralbyrå Medlem av Justisdepartementets Innsynsutvalg ( mappeutvalget ) Leder Kirkerådet Medlem Stavanger bystyre Medlem Stavanger bispedømmeråd Annet: Repr. Den norske kirke i LWF gen.fors. I Winnipeg, Canada 2003 Kirkenes Verdensråd gen.fors, i Portoi erlegge, Brasil 2006 Skjema for foreslåtte kandidater til Mellomkirkelig råd Ingvill Hagesæther Foss, Sjefingeniør, Petroleumstilsynet, f 1966 Utdanning Sivilingeniør, NTH (1989), Kristendom grunnfag, MHS (2002), Master of Management, BI (2009) Den norske kirke, KFUK/KFUM, Laget Lek gudstjenesteleder, bibeltimeholder, sanger og kordirigent. 1. vara Stavanger BDR (fast møtende) , møtte på tre kirkemøter i perioden. Styremedlem Menighetsfakultetet Annet: Internasjonal erfaring fra studentteam (IFES) i Wien En del internasjonal erfaring i jobbsammenheng. Deltok ved bispeinnsettelse i Kimberly, Sør-Afrika på vegne av Stavanger BD i Behersker engelsk flytende skriftlig og muntlig. Snakker godt tysk. Bjørgvin Henny Koppen, Høskolelektor i Volda, f : KNs representantskap : Bjørgvin bdr fra 2006, medlem av MKR Roar P. Strømme, Sokneprest i Fusa, f

10 Utdanning: Teologisk embetseksamen og praktisk teologisk seminar (MF) Religionssosiologiske studiar (PLU, U.S.A.) Spesialist i allmenn presteteneste (SPP, PF) Krinsformann i Sogn krins av NKUF Stiftsstyreleiar i Bjørvin, Presteforeningen Varamedlem MKR Leiar utval for utviklingshemma i Bjørgvin bispedømme Medlem av Bjørgvin bispedømeråd (3. periode) Annet; Timelærar i etikk ved helse- og sosialfaglege høgskular i Bergen Kurshaldar for kommunar/helseføretak om utviklingshemming og etikk Møre: Karen Andrine Flatø, f 1943 pensjonist Utdanning: Adjunkt m. opprykk : Norges KFUK speidere, KFIK/M, NMS, Lærerinnenes Misjonsforbund, KN : Ombudsleder Norges KFUK-speidere, Formann Lærerinnenes Misjonsforbund, Prostikontakt KN, Frei menighetsråd, Kristiansund Kirkelige Felelsråd, Form.adm.utv.d.s Frei kommunestyre, vararepr. Kristiansund kommunestyre Ann-Kristin Sørvik, Kirketjener, selvstendig næringsdrivende og politikker, f 1957 Utdanning: Grunnskole, handelskole og markedsføringskolene : Leder i mange år i idrett og korps, nei til EU og politisk arbeid Lokallagsleder i Senterpartiet, fylkesleder på femte året for Senterpartiet. Sitter tredje perioden i formannskapet/kommunestyre i Averøy kommune. Medlem i kirkeligfellesråd for Averøy kommunen på det 7. året. Er medlem av fylket sitt kontrollutvalg. Ellers så har jeg noen mindre utvalg i politikken. Nidaros Petter Normann Dille, Samfunnsfagstudent ved Menighetsfakultetet og Konsulent ved Studentprestekontoret på Høgskolen i Oslo, f 1984 : Jobbet både som ansatt og frivillig i flere organisasjoner og festivaler, med større og mindre ansvarsområder. : - Medlem av Nidaros Bispedømmeråd siden Medlem av Kirkerådets utvalg for ungdomsspørsmål siden Medlem av Kirkerådet siden 2006 Styremedlem i Ecumenical Youth Council of Europe Annet: 10

11 - Delegat til 3rd European Ecumenical Assembly i Sibiu, Romania NGO på FNs kommisjon for bærekraftig utvikling i New York, USA Prosjektansvarlig på vegne av EYCE for det inter-religiøse seminaret Overcome fundamentalism, overcome violence i Pogradec, Albania Jobber med religionsdialog på Høgskolen i Oslo (siden høsten 2009) Jakobe Olea T.H. Juul, Informasjonskonsulent, Felleskjøpet Agri; f 1977 Utdanning: Grunnfag kommunikasjon, NTNU Bachelor of Art i Media og Kommiunikasjon, University of Central England Praktisk Pedagogisk utdanning, fagdidaktikk i media og kommunikasjon, HiØ Grunnfag kristendom, NTNU Lederutviklingsprogram, Aspire Utvikling & Felleskjøpet Agri Olavsfestdagene, Styret, personlig vara Kirkemøtet, DNK, roller som komitèleder og medlem av valgkomitèen Nidaros Bispedømmeråd, nestleder Kirkens Bymisjon i Trondheim, Representantskapet, varamedlem Barne- og ungdomsutvalget, Byneset og Leinstrand menighet, medlem Nidaros Bispedømmeråd, lek folkevalgt medlem Byneset Menighetsråd, medlem Fusion, Byneset ungdomsklubb, leder, økonomiansvarlig, mentor Sør Hålogaland Harold Holtermann, sokneprest f 1951 Utdanning cand.theol., praktikum, viderut. familieterapi, diverse kurs lokalleder PF, nestleder Miljø- og rettferds-gruppe S-H, styre for Kirkens fam.rådgivning i Mo i Rana, Annet: Leder for 2 konferanser om etikk og marin forvaltning med deltakere fra flere kyststater Katrine Lind Solstad, Sør Hålogaland, f 1986 Yrke/stilling: Student Utdanning Teologi, 2006 Kristendom og ungdomsarbeid, Norges KFUK KFUM, Ten Sing Norway, LiV kurs Norges kristelige Studentforbund, Nåværende verv; Mellomkirkeligråd 2008 Vestre Aker barne- og ungdomsutvalg 2008 Styret i PFs studentfaglag vara Sør Hålogaland bispedømmeråd 2010 Studentrepresentant Fakultetsstyret ved TF 11

12 2010 Samarbeidsutvalget TF og PTS 2010 Norges kristelige Studentforbund, Internasjonalansvarlig, med særlig ansvar for Midtøsten Tidligere; Sør Hålogaland bispedømmeråd Kretsstyret Oslo og Akershus KFUK-KFUM Kretsstyret Nordland KFUK-KFUM Programutvalget for Klubb og Ten Sing Annet: Diverse turer/utveksling gjennom KFUK KFUM til Russland, Kenya, Israel og Palestina. Ungdommens kirkemøte Nord Hålogaland Arne Bernt Håkonseth, sokneprest, f 1956 Utdanning: cand. theol. : Presteforeningen, Santalmisjonen, lokale lag : Vararepr til bdr , vararepr til KR Styremedl. Trondenes lokallag av PF , leder Styremedlem Troms krets av Den norske Santalmisjon, Tromsø lokallag av Den norske kirkes presteforening, , leder Medlem av Grønnåsen MR , leder 1987 Oddhild Klevberg, Prestevikar (permisjon fra kateketstilling i 2 år), f 1959 Utdanning: Kateketutdanning Har vært medlem i Kateketforeningens stiftsstyre og sentralstyre Medlem i Nord-Hålogaland bispedømmeråd Medlem i Kirkens Nødhjelps representantskap Medlem i Mellomkirkelig råd Annet: Har vært/er distriktskontakt for Kirkens Nødhjelp siden ordningen startet 12

Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver

Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver Informasjon om kandidater til Kirkerådet Lederkandidater (i alfabetisk rekkefølge) Navn: Nils-Tore Andersen Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver Vedlegg til KM 2.7/06 (Oppdatert pr. 26.10)

Detaljer

Landsmøte 11.-13. September 2015 VALG

Landsmøte 11.-13. September 2015 VALG Landsmøte 11.-13. September 2015 VALG 1 Valgkomiteenes innstillinger Leder 1. Geir Jørgen Bekkevold Styremedlem/Varamedlem 1. Lemma Desta 2. Mette M. Hebnes 3. Tor Øyvind Sandaker 4. Sissel Smørvik 5.

Detaljer

Valg. 39. landsmøte. Presentasjon av kandidater til: Landsstyret. Valgkomiteen

Valg. 39. landsmøte. Presentasjon av kandidater til: Landsstyret. Valgkomiteen Valg 39. landsmøte Presentasjon av kandidater til: Landsstyret Kontrollkomiteen Valgkomiteen Valgkomiteens arbeid i landsmøteperioden 2011-2014 Valgkomiteens mandat er å innstille overfor landsmøtet på

Detaljer

NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009. Gudstjeneste på Aslakane. Vennskapstreff på Portåsen. jubilerer. ...og mye, mye mer!

NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009. Gudstjeneste på Aslakane. Vennskapstreff på Portåsen. jubilerer. ...og mye, mye mer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009 Vennskapstreff på Portåsen Gudstjeneste på Aslakane Babysang OMNIBUS jubilerer...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 2 2009 ANDAKTEN

Detaljer

ÅRSPLAN 2008. Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd

ÅRSPLAN 2008. Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd ÅRSPLAN 2008 Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd 2 ÅRSPLAN FOR DE SENTRALKIRKELIGE RÅD 2008 Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd 3 Innholdsfortegnelse Utfordringer for Kirkerådet i 2008:...

Detaljer

ENGASJERT PENSJONIST OG PRESTESKOLELÆR S.8

ENGASJERT PENSJONIST OG PRESTESKOLELÆR S.8 Barna er fullverdige medlemmer av den kristne menigheten. Misjonsmarka 3:5 2014 THOR STRANDENÆS ENGASJERT PENSJONIST OG PRESTESKOLELÆR S.8 MISJONSMARKA LEDER MISJONSMARKA INNHOLD LEDER MHS SOM UTDANNINGSINSTITUSJON

Detaljer

Nyheter. Palestinske kirkeledere på besøk i Borg - vennskapsavtale undertegnes søndag

Nyheter. Palestinske kirkeledere på besøk i Borg - vennskapsavtale undertegnes søndag Nyheter Palestinske kirkeledere på besøk i Borg - vennskapsavtale undertegnes søndag (10.01.2001) - Biskop Younan har de senere måneder fremstått som en viktig talsmann for de palestinske kristne og en

Detaljer

Valg av prest. til Hamar bispedømmeråd/kirkemøtet 2016-2019. Slik stemmer du Presentasjon av kandidatene

Valg av prest. til Hamar bispedømmeråd/kirkemøtet 2016-2019. Slik stemmer du Presentasjon av kandidatene Valg av prest til Hamar bispedømmeråd/kirkemøtet 2016-2019 Slik stemmer du Presentasjon av kandidatene Slik stemmer du: Skriv navnet på inntil to av de nominerte kandidater på stemmeseddelen Det er ikke

Detaljer

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes Ann-Helen Fjeldstad Jusnes 58 år Sivilstatus: gift Nåværende stilling: prost i Lofoten Sør Hålogaland bispedømme Utdanning: Hadeland Gymnas, reallinjen,1972-75 Sagavoll folkehøyskole, bibel og lederlinje

Detaljer

Olsvik kirke. VALGEKSTRA 2015-31. årgang

Olsvik kirke. VALGEKSTRA 2015-31. årgang Olsvik kirke VALGEKSTRA 2015-31. årgang Kandidatene til Olsvik menighetsråd Yngve Jørgensen (59), rektor Lærerutdannet, skoleleder, fagforeningsleder, ungdomsleder, medlem i menighetsrådet. Gudstjenesten,

Detaljer

Nyheter. Menighetsrådene går til spillebordet

Nyheter. Menighetsrådene går til spillebordet Nyheter Menighetsrådene går til spillebordet (02.01.2002) - I hver menighet bør menighetsrådet, de ansatte og de frivillige medarbeiderne med jevne mellomrom drøfte hva som det er viktig å bruke tid og

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Sakspapirer. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Sakspapirer. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Sakspapirer 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Orientering om landsmøtet Velkommen 4 Program for landsmøtet 5 Praktiske opplysninger 6 Taletid etter leders tale 7 Saksdokumenter

Detaljer

Yrke med mening 15 MITT FUNN: GUDS ETISKE AUTORITET 22 STUDIEOVERSIKT

Yrke med mening 15 MITT FUNN: GUDS ETISKE AUTORITET 22 STUDIEOVERSIKT 4 LYTT TIL DEN INDRE MOTIVASJONEN 8 MANGE VEIER TIL ROM 12 SR-LEDER: Å SKAPE MENING 15 MITT FUNN: GUDS ETISKE AUTORITET 22 STUDIEOVERSIKT NR.1/15. 81. ÅRG. TEMA Yrke med mening REKTOR VIDAR L. HAANES Rektor

Detaljer

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Høsten 2009 39. årgang. Pinsegudstjeneste på Hovinsetra

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Høsten 2009 39. årgang. Pinsegudstjeneste på Hovinsetra TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL Nr. 2 Høsten 2009 39. årgang Pinsegudstjeneste på Hovinsetra Kirkebladet Ask kapell gjenåpnet Tyristrand barnekor våren 2009 Pinsegudstjeneste

Detaljer

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene:

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: Nyheter Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: 1. s. i adv. - 2/12-01 - Sef 3,14-18 (T) 2. juledag - 26/12-01 - Matt 23,34-39 (T)

Detaljer

Kven vil du skal styre i kyrkja?

Kven vil du skal styre i kyrkja? Kandidatpresentasjon frå valrådet i Bjørgvin bispedøme Kven vil du skal styre i kyrkja? Du er med på å bestemma kven som skal sitja i bispedømerådet og på Kyrkjemøtet, kyrkja sitt «storting» i perioden

Detaljer

Valgkomiteen ble valgt på GF09 og har bestått av Anne Grete Frøyland, Knut Arild Hareide, og Erlend Rørvik.

Valgkomiteen ble valgt på GF09 og har bestått av Anne Grete Frøyland, Knut Arild Hareide, og Erlend Rørvik. Valgkomiteens arbeid Valgkomiteen ble valgt på GF09 og har bestått av Anne Grete Frøyland, Knut Arild Hareide, og Erlend Rørvik. Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på å utforme et forslag til sentralstyre

Detaljer

Kjønn K X M (kryss av) Frå Noverande stilling Kapellan på Voss, Hardanger og Voss prosti 2008

Kjønn K X M (kryss av) Frå Noverande stilling Kapellan på Voss, Hardanger og Voss prosti 2008 Skjema for presentasjon av geistlege kandidatar ved val av bispedømeråd/kyrkjemøtet Bjørgvin bispedøme. Opplysningane er til bruk ved offentleg presentasjon av kandidatane. Fødselsdato 1973 Namn Bustadsadresse

Detaljer

En årskavalkade trykket i Årbok for Den norske kirke

En årskavalkade trykket i Årbok for Den norske kirke Det hendte i 2005 En årskavalkade trykket i Årbok for Den norske kirke 15. januar Sørgemarkeringer i domkirkene 15. januar ble nasjonen vevd sammen i en kjede av sørgegudstjenester og musikkandakter i

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 3 August 2011 e. Kr. Årgang 80 HAN gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir HAN stor styrke.

odum Menighetsblad Nr. 3 August 2011 e. Kr. Årgang 80 HAN gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir HAN stor styrke. Nr. 3 August 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad HAN gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir HAN stor styrke. Jesaja 29 Jesaja 29 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn.

Detaljer

Lys& Liv. Nr. 2, februar 2007. 73. årgang. Torleiv Austad takker av, s 10

Lys& Liv. Nr. 2, februar 2007. 73. årgang. Torleiv Austad takker av, s 10 Lys& Liv Informasjonsblad for Menighetsfakultetet Nr. 2, februar 2007. 73. årgang Torleiv Austad takker av, s 10 Lys & Liv Tid for selvangivelse UTGIVER Det teologiske Menighetsfakultet. Lys & Liv er informasjonsbladet

Detaljer

InterCollegas. 3-2011 - Årgang 43

InterCollegas. 3-2011 - Årgang 43 InterCollegas 3-2011 - Årgang 43 1 InterCollegas Innhold 2 Medlemsblad for Den norske kirkes presteforening Rådhusgata 1-3 Pb 437 Sentrum 0103 OSLO Tlf 23 08 16 00 Fax 23 08 16 01 ic@prest.no www.prest.no

Detaljer

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Bispemøtet 2011 Innhold Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Innsettelse av preses 43 Tor Singsaas: Inngangsord 44 Ole

Detaljer

Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008. Årbok. 163. årgang

Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008. Årbok. 163. årgang Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008 Årbok 2008 4b 163. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e a k t u e l t o m m i s j o n o g

Detaljer

KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015

KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015 Referanser: KM 11/08, KM 11/10 Organisering av praktisk teologisk-utdanning høring Sammendrag Kirkerådet

Detaljer

lysliv &liv 3 juni www.mf.no 71. årgang : MARGARETH GLAD - NY PRAKSISLEDER PÅ PRAKTIKUM 12-13 : MAGNE SÆBØ MEDARBEIDER I DEN NYE BIBLIA HEBRAICA 8-9

lysliv &liv 3 juni www.mf.no 71. årgang : MARGARETH GLAD - NY PRAKSISLEDER PÅ PRAKTIKUM 12-13 : MAGNE SÆBØ MEDARBEIDER I DEN NYE BIBLIA HEBRAICA 8-9 lysliv Informasjonblad for Menighetsfakultetet nr &liv 3 juni 2005 71. årgang : MARGARETH GLAD - NY PRAKSISLEDER PÅ PRAKTIKUM 12-13 : MAGNE SÆBØ MEDARBEIDER I DEN NYE BIBLIA HEBRAICA 8-9 Foto: Linda Cartridge

Detaljer

I år hadde det ikke vært så lett å gjennomføre en friluftsgudstjeneste uten mulighet for å søke tilflukt fra regnet i Magnusløo.

I år hadde det ikke vært så lett å gjennomføre en friluftsgudstjeneste uten mulighet for å søke tilflukt fra regnet i Magnusløo. Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 4 - S E P T E M B E R 2 0 1 5-7 3. Å R G A N G (Foto: Tor D Hanson). Friluftsgudstjeneste under tett tak I år hadde det ikke vært så lett å gjennomføre en friluftsgudstjeneste

Detaljer

Kandidater v alg L eder o g s entralstyre K UFO

Kandidater v alg L eder o g s entralstyre K UFO Sak 07 15 Kandidater v alg L eder o g s entralstyre K UFO Leder velges for to år Runar Godø Styremedlemmer sentralstyret Velges for fire år. De som ikke velges blir vararepresentanter for to år. Marit

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Til høringsinstansene Dato: 24.03.2014 Vår ref: 14/51-2 KAA Deres ref: Invitasjon til høring - Undervisningstjenesten i Den norske kirke

Detaljer

oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon

oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon 1 stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon alfabetisk liste Astrup, Nikolai 4 Badea, Maria 5 Bakke, Erland

Detaljer