Curriculum Vitae. Heidi M. Kvalvaag. from 2008 Assistant professor at Diakonhjemmet university collage, Institute of nursing and health.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum Vitae. Heidi M. Kvalvaag. from 2008 Assistant professor at Diakonhjemmet university collage, Institute of nursing and health."

Transkript

1 Curriculum Vitae Heidi M. Kvalvaag. Title: Assistant professor Adress: Korsvollbakken 3, 0880 Oslo Telefon: Born 16th July 1960 Family: married with 4 children Present job from 2008 Assistant professor at Diakonhjemmet university collage, Institute of nursing and health. Previous work: Entrepreneur, developing and leader of LiViT. Plus: leading a total restoration of a villa in Oslo and olive farm in Italy Project manager and researcher at National center for competence on learning and coping of chronic disease, Aker university hospital PhD, Inst. for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Arbeidssted fra 2001: Seksjon for helsefag, UiO : Teacher and project manager, HiNT : Researcher 3, Diakonhjemmet høgskolesenter : 1. konsulent, Statens helsetilsyn : Nurse. Education: 2003 PhD courses, Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, med følgende kurs: - Medicalisation as a social process, Sosiologisk inst., UiB (2003) - Diskursanalyseseminar, SV-fakultetet, UiO (2002) - Fenomenologisk livsvärldsforskning, Seksj. for helsefag, UiO (2002) - Kropp, sosialitet, moral, Avd. for sykepleie og helsefag, UiTø (2001) - Vitenskapsteori, SV-fakultetet, UiTø (2000) 1993 Cand.sociol., Institutt for sosiologi, UiO Diakoni, Diakonhjemmet høgskolesenter 1985 Sykepleie, Diakonhjemmet høgskolesenter Kristendom grunnfag, DH Volda. 1

2 PUBLICATIONS Kvalvaag, H. Hvorfor er varig livsstilsendring vanskelig? Kropp, mat og livsstil som (ernærings-)teori og praksis. Avhandling for PhD-graden, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. (completed August 2012) Book chapters, papers and articles Brooks S, Kvalvaag H, Watson DB, Draper A, Goodman M, and Wills W (2012) Chewing over Food Choice: Pushing Forward Debates on the Politics and Policies of Healthy Eating. BMJ (submitted, under revision). Brooks, S, Watson, DB, Draper, A, Goodman, M, Kvalvaag, H, and Wills, W. (2012, under revision). Chewing on choice. In Abbots, E-J (ed) Why we eat how we eat. London: Ashgate. Kvalvaag, H. Why don t they just change their lifestyle? Paper to The conference Why we eat how we eat. London, February Skule, C., Kvalvaag, H. og Johnson, J. Lærings- og mestringssentrene: Fagkunnskap og brukererfaring som likestilte bidrag. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 2006, 43, Kvalvaag, H. Patient as objective witness. Paper to The International R&D Conference in Health Education and Promotion, Århus 20th-22nd August Kvalvaag, H. Kunnskap som diskursiv praksis. Paper til dr.gradskurs i Diskursanalyse, Universitetet i Oslo oktober Kvalvaag, H. Kropp, læring og sosiale relasjoner. Paper til dr.gradskurs i Vitenskapsteori, Universitetet i Tromsø mars Research- and evaluation reports Kvalvaag, H. Seksuelt overført hiv-smitte blant bistandsarbeidere. Intervju med 17 norske menn om risiko og beskyttelse på arbeidsoppdrag i Afrika. Diakonhjemmets høgskolesenter, Forskningsrapport nr 6/97 (114 s) Kvalvaag, H. Forebyggende arbeid overfor bekymringsungdom. Diakonhjemmets høgskolesenter, Forskningsavdelingen, Arbeidsrapport nr 1, 1996 (76 s). Kvalvaag, H, Sørby LW. og Vetvik, E. En evaluering av AAN s organisasjon og virksomhet. Diakonhjemmets høgskolesenter, Forskningsavdelingen. Rapport nr. 4/95 (221 s) 2

3 Development projects Utvikling av Masterstudie i helsetjenester til eldre (2010) Diakonhjemmet høgskole. Kvalvaag, H (2007) Mestringsgrupper i legesenter. Organisering og metode. Pilotprosjekt LiVit. Kvalvaag, H (2005) Startgrupper på vei mot likevekt. Mestrings- og selvhjelpsprogram som ledd i overvektsbehandling i Helse Øst, Aker universitetssykehus. Consultative reports Helse Midt-Norge (2005): Nasjonale retningslinjer for overvektsbehandling av voksne, hovedansvar for kapitlene om forberedelseskurs og ettervern, overvektsbehandling i kurssenter og behandlingskjede og organisering. Trondheim, Solli, E og Kvalvaag; H. Hovedfag i kroppsøving og helsepedagogikk ved Høgskolen i Nord- Trøndelag. Levanger Media Karbokrig på kokepunktet? VG søndag, 2. oktober 2011 Hva gjør vi med fedmen? Intervju med professor i ernæringsfysiologi Cristian Drevon og sosiolog Heidi Kvalvaag. Forskning 1/2005. Bli sunnere, slankere og sprekere. NRK Puls Helsemagasin nr. 06/34 s ORAL PRESENTATIONS Invited lectures - Bruker og helsepersonell. Ulike perspektiv på mat og spising. Fagkurs for tannpleiere, Stjørdal 31. mai 1. juni Hvorfor brukerperspektiv i overvektsbehandling? Livsstilsutfordringer i primærhelsetjenesten, Inter-fylkeskonferanse Hamar oktober Matvaner og endring en praktisk innfallsvinkel for å belyse muligheter og begrensninger for livsstilsendring. Den 5. nasjonale lungerehabiliteringskonferansen, Oslo januar Hvorfor brukermedvirkning? Sosial- og helsedirektoratets seminar om brukerstyring, Sem gård 24. august

4 - Kurssenterbehandling. Høringsseminar med fremlegg av forslag til Nasjonale retningslinjer for behandling av sykelig overvekt hos voksne, Trondheim 14. april Betydninger av mat. Nasjonal LMS-samling i Bergen oktober Ekspertkunnskap og brukerkunnskap. Hva slags kunnskap trenger vi? Når livet endrer retning. Helse Nord og Norsk telemedisin i 7 studioer, Tromsø 5. februar Forskningsbasert viten om læring og mestring. Dagskonferanse om lærings- og mestringssenter, Helse-Sør, Skien 6. oktober Livsstil og endring. Forståelser av kropp, mat og kunnskap. Undervisning på etterutdanningskurs for kliniske ernæringsfysiologer, Oslo 27. oktober Selvhjelpsgrupper, en forutsetning for å mestre endring? Startkonferanse om selvhjelp, Sosial- og helsedirektoratet og Norsk selvhjelpsforum, Oslo 2. desember Nettverk og livsstilsendring. Den 3. nasjonale konferanse om helse, læring og mestring. Læring for livet, Oslo november Brukermedvirkning i forebyggende helsearbeid. Kurs for tannhelsetjenesten i Oppegård kommune. Ski, 2. mars Læring og mestring ved sykdom. Hvordan skape rom for endring? NSF s 1. nasjonale konferanse for sykepleiere innen rehabilitering. Oslo september Kriterier for måling av kvalitet og effektivitet av helsetjenesten. Lederkonferanse for barnerehabilitering i Norge, Ålesund september Forståelser av kunnskap (og handling) i pasientopplæring. Forskningsdagene, Høgskolen i Volda 24. september Ulike tilnærminger i pasientopplæring hvor går vi? Pasientopplæring, Norsk sykehus og helsetjenesteforskning konferanse. Oslo 3. og 4. desember Brukermedvirkning Empowerment i praksis. Fagaktuelt forum, Diakonhjemmet høgskole, Oslo 17. september Teaching 2011 Vitenskapsteori. Masterstudie i helsetjenester til eldre. Diakonhjemmet høgskole Vitenskapsteori og metode. Bachelor i sykepleie, Diakonhjemmet høgskole Psykisk helsearbeid. Bachelor i sykepleie, Diakonhjemmet høgskole Sosiologiske perspektiver på mat, Masterstudie i ernæringsvitenskap, UiO. 4

5 Sosiologi og vitenskapsteori, Videreutdanning i rehabilitering, HiNT. COMMITEE AND BOARD MEMBER Referansegruppe for Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring. ( ) Nasjonal faggruppe for overvektsbehandling av voksne, representant for Helse Øst ( ) Nasjonal faggruppe for prioriteringer i helsevesenet, representant for Helse Øst ( ) Styringsgruppe for obesitasforskning, Helse-Øst ( ) Utvalg for Masterstudie i helsepedagogikk og empowerment, Høgskolen i Akershus, avd. for sykepleieutdanning. (2004) Styremedlem i Norsk sosiologforening ( ) ABROAD 1997: 2 uker feltarbeid i Kenya, i forbindelse med undersøkelsen Seksuelt overført hivsmitte blant bistandsarbeidere. 1994: 10 dagers opphold i Ungarn i forbindelse med utarbeiding av prosjektsøknad til ARENA om demokratibevegelser i Ungarn. 1993: 2 ukers studieopphold ved ELTÔ universitet i Budapest, finansiert av Institutt for sosiologi, UiO. 1991: 10 dagers studietur til Budapest i forbindelse med hovedoppgave i sosiologi : 5 måneders reise i Egypt og Etiopia, med besøk og omvisning på flere utviklings- og nødhjelpsprosjekt. 1984: 6 ukers opphold i Sør Sudan, med innføring i nødhjelpsarbeid i Juba, Torit og Palotaka Volenter på barnehjem for etiopiske barn i Jerusalem (10 måneder). 5

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway CURRICULUM VITAE Brataas, Hildfrid Vikkelsmo Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway Faculty of Health Science Nord-Trøndelag University College Serviceboks

Detaljer

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse CURRICULUM VITAE Marit Borg, 17.09. 1952 Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse Utdanning Bachelor

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap (Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor - RFFMIDT) Side: 1 Søknadsnummer: ES492624 Prosjektnummer: 220551 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 CURRICULUM VITAE Jan Andersen Født: 12. august 1957 Arbeidssted: Boligadresse: Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 Gudbrandsdalsvegen 350 2609 Lillehammer 2624 Lillehammer Mob 97 16 59 36 Tlf 61 28 82

Detaljer

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse 1 CURRICULUM VITAE Navn: Ulla-Britt Lilleaas Fødselsdato: 17.10.44 Adresse (privat): Sorgenfrigate 3, 0367 Oslo, Norge, tlf. 920 38 367 Adresse (arbeid): Senter for likestilling, Universitetet i Agder

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004 Foreløpig versjon Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no

Detaljer

Aktivitetsrapport 2014

Aktivitetsrapport 2014 Aktivitetsrapport 2014 Ansatte per 31.12.2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Terje Christiansen Administrerende direktør Astri Vannebo Kommunikasjonsrådgiver (80 %) Inger-Hege Kristiansen Spesialkonsulent Rukiye

Detaljer

B.A. Physical education The Norwegian University of Sport and Physical Education, Oslo, June 1984

B.A. Physical education The Norwegian University of Sport and Physical Education, Oslo, June 1984 Øygardveien 36 1357 Bekkestua +47 67155890 +47 92241745 jorunn.sundgotborgen@nih.no Jorunn Sundgot-Borgen Personal data 3 children Age: 49 yr Born: 18.03.1961 Nationality: Norway Education Eikeli high

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Forord ved senterleder

Forord ved senterleder ÅRSRAPPORT 2012 Forord ved senterleder Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging region Midt-Norge (RVTS Midt) er ett av fem regionale ressursentra med fokus på selvmordsforebygging,

Detaljer

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring Årsrapport 2011 Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring 1 Innhold Forord 3 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring 4 Lærings- og mestringssentrenes arbeidsmåte og grunntanke 5 Samarbeidspartnere

Detaljer

UTDANNING OG ETTERUTDANNING FOR HELSESØSTRE

UTDANNING OG ETTERUTDANNING FOR HELSESØSTRE UTDANNING OG ETTERUTDANNING FOR HELSESØSTRE Nasjonal kartleggingsundersøkelse av tilbud ved utdanningsinstitusjoner og andre aktuelle instanser RAPPORT NR.1 Utdanningsutvalget, LaH NSF Mars 2011. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BRUKERSTEMMER I TEKST OG FILM

BRUKERSTEMMER I TEKST OG FILM BRUKERSTEMMER I TEKST OG FILM - et utviklingsprosjekt for å videreformidle brukererfaringer fra mennesker med psykiske lidelser til studenter på helse- og sosialfaglige utdanninger ved universiteter og

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Trude Hella Eide Stilling: Forskningsleder / Forsker 2, Østlandsforskning Telefon: 959 23 283 E post: trude.eide@ostforsk.no Utdanning: 1992 95: Cand. Philol. i Sosialantropologi,

Detaljer

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt Årsrapport 2013 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt FORORD VED SENTERLEDER... 2 OM RVTS MIDT... 3 1. ORGANISERING OG FORANKRING... 3 2. NØKKELTALL... 4 2.1 PERSONELL/ÅRSVERK

Detaljer

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Avdelingens arbeid og utvikling i 2013 Om avdelingen

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

NSH presenterer den nye stortingsmeldingen om omsorg...side 3. Gode erfaringer med nettbasert individuell plan...side 3

NSH presenterer den nye stortingsmeldingen om omsorg...side 3. Gode erfaringer med nettbasert individuell plan...side 3 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH-Nytt 2/06 NSH presenterer den nye stortingsmeldingen om omsorg...side 3 Gode erfaringer med nettbasert individuell plan...side 3 Forskningsbasert behandlingskjede

Detaljer

Aktivitetsrapport 2013

Aktivitetsrapport 2013 Aktivitetsrapport 2013 Ansatte per 31.12.2013 ADMINISTRASJON OG FORMIDLING Terje Christiansen Administrerende direktør Astri Vannebo Kommunikasjonsrådgiver (70 %) Inger-Hege Kristiansen Spesialkonsulent

Detaljer

Diabetesforskningskonferanse

Diabetesforskningskonferanse Diabetesforskningskonferanse Clarion Hotel Oslo Airport 15.-16. november 2012 For diabetesforskere og helsepersonell www.diabetes.no Velkommen til Diabetesforskningskonferanse! Diabetes er en av vår tids

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Torhild Andersen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 911 62 441 E post: tan@ostforsk.no Utdanning: 2010 11: 2007 08: 2005 06: 1994 96: Årsstudiet i skrivekunst, Nansenskolen

Detaljer

Norwegian HPH network

Norwegian HPH network Medlemmene Ahus Akershus Tannhelsetjenesten Helse Bergen Helse Nord-Trøndelag Lovisenberg Diakonale sykehus NAKMI THE 22ND CONFERENCE ON HEALTH PROMOTING HOSPITALS AND HEALTH SERVICES (HPH) Barcelona 23.

Detaljer

EKSAMENSINNLEVERING. Emnenavn: Sykepleie, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave. Emnekode: SYKSB3001. Eksamensform: Prosjektoppgave

EKSAMENSINNLEVERING. Emnenavn: Sykepleie, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave. Emnekode: SYKSB3001. Eksamensform: Prosjektoppgave EKSAMENSINNLEVERING Emnenavn: Sykepleie, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave Emnekode: SYKSB3001 Eksamensform: Prosjektoppgave Leveringsfrist: 21.02.2014 Kandidatnummer: 64 Antall ord: 8710 Overvekt

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Årsrapport 2012. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no

Årsrapport 2012. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no Årsrapport 2012 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Årsrapport 2012 Innhold Om senteret 2 Noen nøkkeltall for 2012 3 Direktøren ord 4 Senterets virksomhet 5 Forskning

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Desember 2007

CURRICULUM VITAE. Desember 2007 CURRICULUM VITAE Desember 2007 Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 22 37 02 Navn: Akademisk grad: Stilling: Nasjonalitet: Språk: E-post:

Detaljer

CV for Eva Stormorken

CV for Eva Stormorken CV for Eva Stormorken 2011- Stipendiat ved Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for sykepleievitenskap 2006- Ph.D. kurser ved Universitetet i Oslo, Universitetet

Detaljer

Utdanning. ved bruk av en avansert dukke som styres av en kontrollenhet. Det kan blant annet måles blodtrykk, puls og respirasjon.

Utdanning. ved bruk av en avansert dukke som styres av en kontrollenhet. Det kan blant annet måles blodtrykk, puls og respirasjon. AVANSERT: Fullskalasimulering gjennomføres ved bruk av en avansert dukke som styres av en kontrollenhet. Det kan blant annet måles blodtrykk, puls og respirasjon. Foto: ELLEmELLE 10 KREFTSYKEPLEIE 2-2013

Detaljer