Fra: Informasjonsavdelingen Til: Postmottak byr. helse og omsorg Emne: VS: Høring - Forslag til samleforskrift for psykisk helsevern del 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra: Informasjonsavdelingen Til: Postmottak byr. helse og omsorg Emne: VS: Høring - Forslag til samleforskrift for psykisk helsevern del 2"

Transkript

1 Registrert Saksnr SARK-03 Fra: Informasjonsavdelingen Til: Postmottak byr. helse og omsorg Emne: VS: Høring - Forslag til samleforskrift for psykisk helsevern del 2 Fra: Postmottak HOD Sendt: 3. september :52 Til: Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Landsforeningen for etterlatte ved selvmord Landsforeningen for Psykopat Ofre Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri Landsforeningen for Transseksuelle Landsforeningen for utekontaktene LUK Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende Landsforeningen for Voldsofre Landsorganisasjonen; LAR-nett Norge Legeforeningens forskningsinstitutt Likestillings- og diskrimineringsombudet Marborg Medborgernes Menneskerettighets kommisjon Menneskeverd Mental Helse Norge Anonyme Narkomane (NA) Nasjonalt Folkehelseinstitutt Nasjonalforeningen for folkehelsen Nasjonalt Kunnskapssenter For Helsetjenesten Nettverket for priavte helsevirksomheter Norges farmaceutiske forening Norges Forskningsråd Norges Handikapforbund Norges juristforbund Norges Røde Kors Norsk forbund for psykoterapi Norsk forum for terapeutiske samfunn Norsk forskerforbund Norsk helsesekretærforbund tvangslidelse Norsk pasientforening Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pensjonistforbund Norsk Presseforbund Norsk psykologforening Norsk Psykiatrisk Forening Norsk psykoanalytisk institutt Norsk redaktørforening Norsk senter for menneskerettigheter Norsk sykepleierforbund Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Norsk tjenestemannslag Norsk Tourette Forening Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring NOVA Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin - NAKOS Norsk Forbund for Utviklingshemmede NHSL Norsk Helse- og Sosiallederlag Fylkesmannen i Aust-Agder; Fylkesmannen i Buskerud; Fylkesmannen i Finnmark; Fylkesmannen i Hedmark; Fylkesmannen i Hordaland; Fylkesmannen i Møre og Romsdal; Fylkesmannen i Nordland; Fylkesmannen i Nord-Trøndelag; Fylkesmannen i Oppland; Fylkesmannen i Oslo og Akershus; Fylkesmannen i Rogaland; Fylkesmannen i Sogn og Fjordane; Fylkesmannen i Sør- Trøndelag; Fylkesmannen i Telemark; Fylkesmannen i Troms; Fylkesmannen i Vest- Agder; Fylkesmannen i Vestfold; Fylkesmannen i Østfold; Sysselmannen på Svalbard Akershus fylkeskommune; Aust-Agder fylkeskommune; Buskerud fylkeskommune; Finnmark fylkeskommune; Hedmark fylkeskommune; Hordaland fylkeskommune; Møre og Romsdal fylkeskommune; Nordland fylkeskommune; Nord- Trøndelag fylkeskommune; Oppland fylkeskommune; Oslo kommune

2 Rogaland fylkeskommune; Sogn og Fjordane fylkeskommune; Sør-Trøndelag fylkeskommune; Telemark fylkeskommune; Troms fylkeskommune; Vest-Agder fylkeskommune; Vestfold fylkeskommune; Østfold fylkeskommune; Fylkesnemnda for sosiale saker, Agder; Fylkesnemnda for sosiale saker, Hordaland og Sogn og Fjordane; Fylkesnemnda for sosiale saker, Møre og Romsdal; Fylkesnemnda for sosiale saker, Nordland; Fylkesnemnda for sosiale saker, Oppland og Hedmark; Fylkesnemnda for sosiale saker, Oslo og Akershus; Fylkesnemnda for sosiale saker, region nord; Fylkesnemnda for sosiale saker, region vest; Fylkesnemnda for sosiale saker, region øst; Fylkesnemnda for sosiale saker, Sør- og Nord-Trøndelag; Fylkesnemnda for sosiale saker, Telemark; Fylkesnemnda for sosiale saker, Vestfold og Buskerud; Helgelandssykehuset HF Helse Bergen HF Helse Finnmark HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nord-Trøndelag HF Helse Stavanger HF Helse Sunnmøre HF; Nordlandssykehuset HF Oslo universitetssykehus ; Psykiatrien i Vestfold HF Rusforetak Midt-Norge; St. Olavs Hospital HF Sunnaas Sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Vestre Viken; Kontrollkommisjon for Aker Universitetssykehus I; Kontrollkommisjon for Aker Universitetssykehus II; Kontrollkommisjon for Akershus område I; Kontrollkommisjon for Akershus område II; Kontrollkommisjon for Blakstad sykehus; Kontrollkommisjon for Diakonhjemmet sykehus; Kontrollkommisjon for Gjøvik, Toten, Hadeland og Valdres; Kontrollkommisjon for Gudbrandsdalen; Kontrollkommisjon for Haukeland sykehus psykiatrisk klinikk; Kontrollkommisjon for Helgeland; Kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen; Kontrollkommisjon for Lovisenberg diakonale sykehus I; Kontrollkommisjon for Lovisenberg diakonale sykehus II; Kontrollkommisjon for Nord Rogaland; Kontrollkommisjon for Nordhordaland, Midhordland og Sotra; Kontrollkommisjon for Nordland psykiatriske sykehus; Kontrollkommisjon for Nordmøre og Romsdal HF - psyk.avd.; Kontrollkommisjon for Ofoten; Kontrollkommisjon for Psyk. avd. og Drammen psyk. senter, Sykehuset Buskerud HF; Kontrollkommisjon for Psyk. klinikk SSSF Førde; Kontrollkommisjon for Psykiatrien i Vestfold HF; Kontrollkommisjon for Psykisk helsevern for b&u; Kontrollkommisjon for Psykisk helsevern i Telemark; Kontrollkommisjon for Salten; Kontrollkommisjon for Sanderud; Kontrollkommisjon for Sandviken sykehus; Kontrollkommisjon for Sogn og Fjordane; Kontrollkommisjon for St. Olavs Hospital, avd. Østmarka; Kontrollkommisjon for St. Olavs Hospital, psyk. helsevern, Sentral fagenhet; Kontrollkommisjon for St. Olavs Hosptial, avd. Brøset; Kontrollkommisjon for Sunnmøre; Kontrollkommisjon for Sykehuhset innlandet HF avd. Reinsvoll; Kontrollkommisjon for Sykehuset Levanger; Kontrollkommisjon for Sykehuset Namsos; Kontrollkommisjon for Sørlandet Sykehus, Arendal I; Kontrollkommisjon for Sørlandet Sykehus, Arendal II; Kontrollkommisjon for Sør-Rogaland; Kontrollkommisjon for Sør-Trøndelag, Reisende; Kontrollkommisjon for Ullevål Universitetssykehus I; Kontrollkommisjon for Ullevål Universitetssykehus II; Kontrollkommisjon for Ullevål Universitetssykehus III; Kontrollkommisjon for Universitetssykehuset i Nord- Norge; Kontrollkommisjon for Valen sykehus, Stord DPS og Folgefonn DPS; Kontrollkommisjon for Vest- og Midt-Finnmark; Kontrollkommisjon for Vest-Agder; Kontrollkommisjon for Vest-Agder Storavdeling; Kontrollkommisjon for Vestfold; Kontrollkommisjon for Vest-Hedmark; Kontrollkommisjon for Øst-Finnmark; Kontrollkommisjon for Østfold I; Kontrollkommisjon for Østfold II; Kontrollkommisjon for Østfold III; Kontrollkommisjon for Øvre Buskerud; Kontrollkommisjon I - psykiatrisk klinikk, Stavanger universitetssykehus (Midt- Sektor); Kontrollkommisjon II - psykaitrisk klinikk, Stavanger Universitetssykehus (tverrsektor); Kompetansesenter rus - Oslo Kompetansesenter rus - region sør Kompetansesenter rus - region vest - Bergen Kompetansesenter rus - region vest -

3 Stavanger Kompetansesenter rus - region vest - Stavanger Midt-Norsk Kompetansesenter for Rusfaget (Region Midt-Norge); Agder lagmannsrett Borgarting lagmannsrett Eidsivating lagmannsrett Frostating lagmannsrett Gulating lagmannsrett Hålogaland lagmannsrett Agder Politidistrikt; Asker og bærum politidistrikt; Follo politidistrikt; Gudbrandsdal politidistrikt; Haugaland og Sunnhodland politidistrikt; Hedmark politidistrikt; Helgeland politidistrikt; Hordaland politidistrikt; Midtre Hålogaland politidistrikt; Nordmøre og Romsdal politidistrikt; Nordre Buskerud politidistrikt; Nord-Trøndelag politidistrikt; Oslo politidistrikt; Rogaland politidistrikt; Romerike politidistrikt; Salten politidistrikt; Sogn og Fjordane politidistrikt; Sunnmøre politidistrikt; Søndre Buskerud politidistrikt; Sør-Trøndelag politidistrikt; Telemark politidistrikt; Troms politidistrikt; Vestfinnmark politidistrikt; Vestfold politidistrikt; Vestoppland politidistrikt; Østfinnmark politidistrikt; Østfold politidistrikt; Helse Midt-Norge; Helse Nord; Helse Sør-Øst; Helse Vest; Betanien diakonale høgskole; Diakonhjemmet høgskole Oslo Diakonhjemmet høgskole Rogaland; Haraldsplass diakonale høgskole; Høgskolen i Akershus; Høgskolen i Bergen; Høgskolen i Bodø; Høgskolen i Buskerud; Høgskolen i Finnmark; Høgskolen i Gjøvik; Høgskolen i Harstad; Høgskolen i Hedmark; Høgskolen i Lillehammer; Høgskolen i Molde; Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag; Høgskolen i Oslo (HiO); Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Sør-Trøndelag; Høgskolen i Telemark; Høgskolen i Vestfold; Høgskolen i Østfold; Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord_Haugesund Lovisenberg diakonale høgskole; Universitetet i Tromsø ; Helse- og sosialombudet i Oslo; Pasient- og brukerombudet i Akershus Pasientombudet i Aust-Agder; Pasientombudet i Buskerud; Pasientombudet i Finnmark; Pasientombudet i Hedmark/Oppland; Pasientombudet i Hordaland; Pasientombudet i Møre og Romsdal; Pasientombudet i Nordland; Pasientombudet i Nord-Trøndelag; Pasientombudet i Rogaland ; Pasientombudet i Sogn- og Fjordane; Pasientombudet i Sør-Trøndelag Pasientombudet i Telemark; Pasientombudet i Troms ; Pasientombudet i Vest-Agder; Pasientombudet i Vestfold; Pasientombudet i Østfold; Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU); Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB); Universitetet i Agder; Universitetet i Bergen ; Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger; Universitetstudier på Svalbard Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Alvdal kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal kommune Aukra kommune Aure kommune Aurland kommune Aurskog-Høland kommune Austevoll kommune Austrheim kommune Averøy kommune Balestrand kommune Ballangen kommune Balsfjord kommune Bamble kommune Bardu kommune Beiarn kommune Berg kommune Informasjonsavdelingen; Berlevåg kommune Bindal kommune Birkenes kommune Bjarkøy kommune Bjerkreim kommune

4 Bjugn kommune Bodø kommune Bokn kommune Bremanger kommune Brønnøy kommune Bygland kommune Bykle kommune Bærum kommune Bø kommune (1) Bø kommune Bømlo kommune Båtsfjord kommune Drammen kommune Drangedal kommune Dyrøy kommune Dønna kommune Eid kommune Eide kommune Eidfjord kommune Eidsberg kommune Eidskog kommune Eidsvoll kommune Eigersund kommune Elverum kommune Enebakk kommune Engerdal kommune Etne kommune Etnedal kommune Evenes kommune Farsund kommune Fauske kommune Fedje kommune Fet kommune Finnøy kommune Fitjar kommune Fjaler kommune Fjell kommune Flakstad kommune Flatanger kommune Flekkefjord kommune Flesberg kommune Flora kommune Flå kommune Folldal kommune Forsand kommune Fosnes kommune Fredrikstad kommune Frogn kommune Froland kommune Emne: Høring - Forslag til samleforskrift for psykisk helsevern del 2 Invitasjon til høring om forslag til samleforskrift for psykisk helsevern. Høringsbrev og høringsnotat om forslag til samleforskrift for psykisk helsevern finner du på <http://www.regjeringen.no/hod> under Dokumenter - høringer. Høringsfrist er 15. desember Adressatene bes videresende til underliggende etater, avdelinger el underforeninger iflg. liste over høringsinstanser. Med vennlig hilsen

5 Helse- og omsorgsdepartementet Denne meldingen er sendt til: - Se egen liste For generelle henvendelser til Helse- og omsorgsdepartementet: vennligst bruk adressen

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11 HØRINGSLISTE: Arbeids- og sosialepartementet postmottak@ad.dep.no Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

HOD tildeling 2.runde 2011

HOD tildeling 2.runde 2011 Halden Helsehus for Halden og Aremark 0101 Halden, 0118 Aremark, Sykehuset Østfold - Moss Etablering av lokalmedisinsk senter i Mosseregionen Mosseregionen: 0104 Moss, 0135 Råde, 0136 Rygge, 0137 Våler,

Detaljer

Gjennomgang kunnskaps- og kompetansesentrene. Høringsinstanser Samfunnsoppdraget

Gjennomgang kunnskaps- og kompetansesentrene. Høringsinstanser Samfunnsoppdraget 06.12.2013 Gjennomgang kunnskaps- og kompetansesentrene. Høringsinstanser Samfunnsoppdraget Landets kommuner, Bydeler i Oslo og Bergen De regionale helseforetak Helseforetakene Pasient- og brukerombudene

Detaljer

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider.

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider. Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 201102591 30.05.11 Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem høring Ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning

Detaljer

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Prop. 90 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Innhold Del I Bakgrunn... 9 1 Proposisjonens hovedinnhold 11 1.1 Innledning... 11 1.2

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008

Vedleggsrapport. Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Vedleggsrapport Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Heidi Jensberg (red.) Linda Midttun, Kjartan Sarheim Anthun, Johan Håkon Bjørngaard, Vidar Halsteinli,

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112 Ringmur Isolerende byggsystem 0112 Forskaling, isolasjon og puss i ett Kort byggetid Bredt bruks - område Komplett system Tidsriktige løsninger Energibesparende - i grunnen er vi best! byggisolasjon En

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

Høringsinstanser. Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen

Høringsinstanser. Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen Høringsinstanser Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen Barnekreftforeningen Barneombudet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Bergen

Detaljer

Jussformidlingen Jusshjelpa Kreftforeningen Kreftregisteret KS Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets helseforetak Landets høgskoler

Jussformidlingen Jusshjelpa Kreftforeningen Kreftregisteret KS Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets helseforetak Landets høgskoler Høringsinstanser: Akademikerne Akupunkturforeningen Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon (AMPY) Apotekforeningen Arbeidsgiverforeningen SPEKTER Barneombudet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-,

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1.

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1. Tabell 6 ANSATTE INNEN FORVALTNING I PRIMÆR, LøNN. Arbeidstakere etter antaii,, pr, tusen innbyggere, gjennomsnittlig gnunnlønn pr, månedsverk, relativ grunnlønn og kommune pr'. 1. 12.2013 Nr Kommune still

Detaljer

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff NJFF-Nordland X X 2001 Alta JFF NJFF-Finnmark X X 420 Alvdal

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes Attraktivitetsbarometeret 2007 Topp og bunn i regionenes attraksjonskraft Bli en attraktiv region! Hva kom først, høna eller egget? Det er på mange måter denne problemstillingen vi står oppe i når vi skal

Detaljer

Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 RAPPORT NR. 2 2015 August 2015 FORORD Huseiernes Landsforbund (HL) ser det som viktig å fokusere oppmerksomheten på de måtene kommunene legger gebyrer

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Prop. 56 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 56 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 56 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til ratifikasjon av valgfri protokoll av 18. desember 2002 til FN-konvensjonen av 10. desember 1984 mot tortur og

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Atferdssenteret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene Barneombudet Barnevernets utviklingssenter

Detaljer