Nordreisa kommune Plankontoret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordreisa kommune Plankontoret"

Transkript

1 Nordreisa kommune Plankontoret Adresseliste Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 2010/ /2013 L Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune I henhold til plan- og bygningsloven legges kommuneplanens arealdel ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Driftsutvalget i Nordreisa kommune den i sak 31/13. Planområdet omfatter hele kommunen. Kommuneplanens arealdel har som hensikt å definere den overordnede arealbruken i kommunen. Dette brevet sendes til alle offentlige høringsinstanser, samt til forslagsstillere og naboer som berøres av kommunens planforslag. Kun offentlige høringsinstanser får tilsendt vedleggene. De øvrige mottakerne av dette brevet må laste dokumentene ned fra kommunens hjemmeside, eventuelt henvende seg til Servicetorget i Nordreisa kommune eller Nordreisa bibliotek (Haltibygget). Kommuneplanens arealdel består av ett plankart med tilhørende bestemmelser og retningslinjer samt en planbeskrivelse. I løpet av høringsperioden vil det bli avholdt åpne høringsmøter på ulike steder i kommunen. Disse vil bli annonsert i forkant. Merknader til planforslaget kan rettes skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT eller innen 1. oktober Med vennlig hilsen Dag Funderud Enhetsleder Nordreisa kommune Arne Samuelsen Daglig leder Nord-Troms plankontor Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 174 Sentrum 11 Telefaks: STORSLETT Organisasjonsnr: E-post:

2 Vedlegg: 1. Planbeskrivelsen 2. Planbeskrivelsens vedlegg 1: Fremdriftsrapport 3. Planbeskrivelsens vedlegg 2: Innspillsoversikt 4. Planbeskrivelsens vedlegg 3: Konsekvensvurdering 5. Planbeskrivelsens vedlegg 4: Areal-ROS 6. Planbeskrivelsens vedlegg 5: Friluftsområdekartleggingen 7. Plankart: Delplan distrikt 8. Plankart: Delplan sentrum 9. Plankart: Hensynssoner 10. Plankart: Temakart 11. Planbestemmelser Adresseliste Sendes som e-post med vedlegg til: Myndigheter Adresse Postnr./sted Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim Fiskeridirektoratet region Troms Postboks Bergen Fylkesmannen i Troms Postboks Tromsø Kystverket Troms og Finnmark Serviceboks Ålesund Norges vassdrags- og energidirektorat Region Nord (NVE) Postboks Narvik Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark Bredbuktnesveien 50B 9520 Kautokeino Sametinget Ávjovárgeaidnu Karasjok Statens vegvesen region nord Postboks Bodø Troms fylkeskommune Postboks Tromsø Andre Adresse Postnr./sted Avinor Postboks Gardermoen Forum for natur og friluftsliv Troms c/o Bioforsk Nord Holt Postboks Tromsø Kvænangen kommune Rådhuset 9161 Burfjord Kåfjord kommune Boks Olderdalen Lyngen kommune Strandveien Lyngseidet Nordreisa idrettslag Postboks Storslett Nordreisa idrettsråd Postboks Storslett Nordreisa næringsforening Hovedveien 2 Nord-Troms Regionråd DA Hovedveien 2 Nord-Troms videregående skole Postboks Storslett Skjervøy kommune Postboks Skjervøy Storfjord kommune Hatteng 9046 Oteren Ungdomsrådet i Nordreisa Postboks Storslett Ymber AS Bjørklysvingen 3/ Sørkjosen Interne Adresse Postnr./sted Alle enhetsledere/sektorledere Her Eldrerådet i Nordreisa Postboks Storslett Side 2 av 2

3 Rådmann Her Ordfører Her Rådet for funksjonshemmede Postboks Storslett Sendes som brev (u/vedlegg) til: Andre lag og foreninger Leder/kontaktperson Adresse Postnr./sted Bakkeby aktivitetslag Johanne Løvoll Bakkeby 9153 Rotsund Foreningen Norden Nordreisa Gunn Lill Johansen Kroken 13 Hamneidet båtforening Torbjørn Arild 9181 Hamneidet Human Etisk forbund Olav Rokne Eriksen Vestre Straumfjord LHL Nordreisa Sigmund Henriksen Solbakken Sørkjosen Mental Helse Nordreisa Sun Bun Johansen Borgan Møteplassen Dagsenter Aud Flatjord Helse- og omsorg Naturvernforbundet Sara Fossum Sonjatunveien 30 B Nordreisa Hagelag Liv S. Birkelund Raappanaveien Sørkjosen Nordreisa Historielag Hanne Krogstad Hansabakken 5 Nordreisa jeger og fiskerlag Nordreisa kirkeforening Nancy Jørgensen Steinsvik Nordreisa leikarring Jan Løvlund Raappanaveien Sørkjosen Nordreisa pensjonistforening Lilly Nyvoll Oksfjordhamn Nordreisa revmatikerforening Arvid Tvedt Fiskelvfaret 11 Nordreisa Røde Kors Kirsten Pedersen Utsikten 10 Nordreisa Sanitetsforening Lillian Larsen Strandveien 24 Nordreisa Scooter og båtforening Idar Sandvik Boks Storslett Nord-Troms Diabetesforening Ragnvald Johnsen Øvre Snemyr Nord-Troms fuglehundklubb Sigleif Pedersen Goppa Sørkjosen Nord-Troms Hørselslag av HLF Sigmund Mathiassen Kirkegårdsveien Skjervøy Nord-Troms Padleklubb Ken Tore Johansen Ringveien Sørkjosen Norges handikapforening Avd. Nordreisa Anny Jorunn Skjervø Sentrum 1 B Norsk Finsk forening Inger Birkelund Holmen Norsk folkehjelp avd. Per Ivan Mikkalsen Boks Storslett Nordreisa Oksfjord Jeger og Harald Elvebakken Oksfjord fiskerforening Oksfjord båtforening Sigmund Rydningen Straumfjord Oksfjord pensjonistforening Marit Isaksen Oksfjord Reisa Montesorriforening Tor Rasmussen Moskomælen Reisafjord båtforening Odd Høgbakk Høgegga 11 Rotsund båtforening Oddvar Olsen 9153 Rotsund Rotsund helselag May Eva Bøklepp 9153 Rotsund Grunneierlag/næringsforening Leder/kontaktperson Adresse Postnr./sted Nordreisa bondelag Widar Marvik Straumfjordnes Nordreisa fiskarlag Jan Ketil Karlsen Bjørkvoll Sørkjosen Nordreisa sau og geit/sankelag Morten Risto Strømmen Side 3 av 3

4 Reisa Elvelag Jan Arvid Johansen Lyngsmark 2 Reisadalen og Kildal grunneierlag Roald Storslett Røyelen Reisaelva interesseforening Frank Båtnes Grendelag Leder/kontaktperson Adresse Postnr./sted Bakkeby grendeutvalg Kai Ø. Olsen Bakkeby 9153 Rotsund Hamneidet grendeutvalg Renate Ingebrigtsen 9181 Hamneidet Havnnes og Vest Uløy grendelag Herman Henriksen 9159 Havnnes Høgegga og Sonjatun grendelag Roar Hole Vierveien 3 Kildal og Krakenes grendelag Johnny Bjerk Kildal Kirkemoen grendelag Britt Andersen Kroken 7 Kjelderen og Snemyr grendelag Algeir Røyland c/o Reisa Montessoriskole Nordkjosen og Straumfjordeidet grendelag Birgit D. Nielsen Flatvoll Oksfjord utviklingslag Gunn Mandal Oksfjordhamn Reisadalen grendelag og idrettslag Hilde Lund Sappen Rotsund og omegn grendeutvalg Marit F. Aarsand 9153 Rotsund Rovdas grendelag Ingar Elvebakken Storestevn. 24 Storbakken grendelag Margrethe Haslund Arnestad 3 Storslett Vest grendelag Gunn Hansen Blomstereng 5 Storvik grendelag Veronica Johansson Storvik Straumfjord grendelag Widar Marvik Straumfjordnes Sørkjosen grendelag Frode Karlsen Bjørklymoen Sørkjosen Reinbeitedistrikt Leder/kontaktperson Adresse Postnr./sted 34 Ábborášša Aslak Anders N. Gaup Boks Kautokeino 35 Fávrosorda Ole Mathis J. Eira Máttaluoppal 9520 Kautokeino 36 Cohkolat Johan Aslak Logje Máttaluoppal 9520 Kautokeino 39 Arnøy/Kågen Aslak Anders I. Gaup Gartnetnjunni Kautokeino 42 Beahcegealli Ellen Inga Kristine Hætta Postboks Kautokeino Barne- og Leder/kontaktperson Adresse Postnr./sted ungdomsorganisasjoner Landvind 4H Anders Eri Bråstad Snemyr Nordlys 4H Stian Rikardsen Goppa Sørkjosen Oksfjord /Straumfjord søndagsskole Even P. Olsen Oksfjordhamn Polarstjerna 4H Ole Martin Isaksen Storvik Reinrosa 4H Mari Kiil Spåkenes 9153 Rotsund Reisalaksen 4H Gro Aslaug Lund Sappen Rotsund søndagsskole Davida Olsen Rotsund 9153 Rotsund Ungdomsforsamling Hjalmar Vangen Snemyr Sang og musikkorganisasjoner Leder/kontaktperson Adresse Postnr./sted Side 4 av 4

5 Nordreisa kirkekor Peter Vang c/o Gerd Inger Saltnes Nordreisa musikkorps Astrid Veseth Lundefjellveien 11 Sangkoret Mollis Svein Arne Eide Kirkely 1 Stjernekoret Tove Reibo Boks Storslett Idrettsorganisajoner Leder/kontaktperson Adresse Postnr/Sted Bakkeby Idrettsklubb Helge Olsen, Midtgård Bakkeby 9153 Rotsund Bocciaklubben Knall Anny Jorunn Skjervø Sentrum 1 B Kjelderen Idrettsforening Arvid Bergmo Nyheim Nedre Nordreisa Skytterlag Birger Solbakken Karl Lundesvei 6 Nordreisa dykkerklubb Kenneth Nordstrøm Fallvika Nordreisa hundekjørerlag Kjell Løken Nordreisa il, hovedlaget Elin Kaasen Boks Storslett Nordreisa il, fotballgruppa Lisbeth Sandberg Boks Storslett Nordreisa il, håndballgruppa Asbjørn Tretten Boks 112 Nordreisa il, o-gruppa Jan Løvlund Raappanaveien Sørkjosen Nordreisa il, ski/skyting Odd Hugo Pedersen Solbakkmelen Sørkjosen Nordreisa il, sykkelgruppa Stein Erik Lunde Strandveien 20 Nordreisa Innebandyklubb Johanne Olaussen Olderskogen 15 Nordreisa Kickboksing Eskil Vollstad Lilleslett 12 Nordreisa Motorklubb Harald Kaasen Jr. Boks Storslett Nordreisa pistolklubb Stig Fagerhaug Moskodalen Nordreisa Rideklubb May-Britt Nilsen Nylund, Tømmernes Nordreisa skytterlag Dagfinn Kristiansen Snemyr Nordreisa Taekwon-do Kristin Høidalen Nesseveien Sørkjosen Nord-Troms trav/kjørelag Line Ørstad Tømmernes Oksfjord og Straumfjord il Øystein Jensen Klubbenes Reisadalen il / grendelag Hilde Lund Sappen Rotsund skytterlag Olaf Skogmo 9153 Rotsund Rotsundelv idrettslag Kurt Wiik Ravelseidet 9153 Rotsund Ryttersportklubben NOR Caroline Hammari Boks Storslett Forslagsstillere Adresse Postnr. / E-post poststed Asbjørg Lilleng Oksfjordhamn Viggo Johnsen Fiskelvfaret 10 Chris Hugo Vangen Pynten 5 Trond-Øystein Bjørnnes Martin Stokkens 7027 vei 6 D TRONDHEIM Inger Lyngsmark Jensen Uranusveien Tomasjord Margit Hansen-Krone Arnestad 12 Molvik Eiendom AS Mælen 4 Kyrre Elveskog Elveskog Betongservice A/S Industriveien Sørkjosen Avinor, Sørkjosen Lufthavn Flyplassvegen Sørkjosen Side 5 av 5

6 Alvin Jakobsen Straumfjord Kåre Solvang Oksfjordhamn AR-ing Oksfjord 9152 Storslett Gunn M. Iversen Einars vei OSLO Gudmund Halvorsen Vassbotn Asgeir Blixgård Straumfjordnes 9151 STORSLETT Olaf Fredriksen Sentrum 6 Else Johansen Bjorklyrnoen Sorkjosen Kjell Henriksen Høgegga 89 Svein H Severinsen Båtnesvn STORSLETT Anne Mette Gausdal Tømmernes O.H Byggtjenester Raappanavegen Sørkjosen Tømmernes gårds- og Tømmernes natur barnehage Bjørnar Stennes Billebakken terrasse 1783 Halden 22 Rolf Stennes Fyllingsdalen 5845 BERGEN Rigmor Olsen Fjæreplyttvegen Krokelvdalen Vigdis Hagan Skoleveien 2 Nansy Hammari Sappen Elvebåt senteret Saraelv Henry Vangen Svartfossveien 123 Roald H. Hammari Sappen Jan-Harald Tørfoss Tørfoss Tore G. Bilto Bilto Evald M. Olsen Bakkeby. Vindkraft Nord AS Postboks Harstad Ymber Bjørklysvingen 3 /7 Sørkjosen Pål Pettersen Jens Hansen Havnnes 9159 Havnnes Kjell Johansen Meierivegen Sørkjosen Rotsund og Omegn Aarsand 9153 ROTSUND Grendeutvalg Tormod Heggelund Engvegen 14 Geir Jensen Punta Britt Andersen og Svein Olderskogen 27 Erik Andersen Geir Sagelv Lyngsmark Jarle Johnsen og Jorunn Oksfjordhamn Johnsen Finn-Erik Gausdal Straumfjordeiet Reidar Karlsen Eideveien, 9181 Hamneidet Hilde Berg Dramsvegen TROMSØ Pål Halvor Bjerkli Straumfjordnes Trond Hallen Båtnesvegen 15 A Tore Elvestad Sappen Side 6 av 6

7 Stiftelsen NYBO Flomstadvegen 1 Storslett Bios Cafè v/jane Sentrum 5 Johansen Eskil Vollstad Reisafjord Hotell Nessevegen Sørkjosen Nordreisa Hovedvegen 2 Næringsforening Nord-Troms Trav- og Tretten Kjørelag v/aud E. Brøderud Oksfjord og Straumfjord IL Nordreisa IL Postboks STORSLETT Kjell Båtnes Båtnesvegen 17 Menighetsrådet Nordreisa hundeklubb Finn Steffen Steffensen Kirkegårdsvegen 9009Tromsø 35B Elvekraft A/S Erteløkka Asker Hjemmelshavere og Adresse Postnr. / poststed berørte naboer Johansen Elin Adolf Øiens Veg 8 G 7036 Trondheim Johansen Marius Alvheim 16 B 9152 Sørkjosen Brataas Erling Sigvart Ansjøn Persen Jon Vidar Ansjøn Johannessen Fred Øystein Badevegen 2 Rikardsen Frode Bekkestien 1 Jensen Janne Maria Bekkestien 1 B Hansen Siv Hege Bekkestien 10 Samuelsen Albina Maria Bekkestien 12 Gaino Anne-Marie J og Bekkestien 2 Larsen Kjetil Garden Sonja Bekkestien 3 Kristiansen Harry og Bekkestien 5 Soleng Marit Irene Olaussen Kirsti Helene Bekkestien 9 Nilsen Elisabeth Marie Bevervegen Tromsø Torgersen Ann T Johnsen Bjerkelundsveien Gressvik Henriksen Einar Nils Bjønnliveien Finnsnes Helberg Øystein Bjørkvoll Sørkjosen Simonsen Hildegunn Bukta Sørkjosen Hjellnes Rolf Dagfinn Burfjord 9161 Burfjord Pedersen Inge Wilhelm og Bussvegen 4 Pedersen Vigdis Johanne Severinsen Svein Harald Båtnesvegen 13 Båtnes Tor-Eivind Båtnesvegen 18 Side 7 av 7

8 Severinsen Beate Helen Båtnesvegen 6 Cetho Eiendom As C/O Nordic Last Og 8305 Svolvær Buss As Jakobsen Iris Einevegen 20 Einevoll Leif R A Einevoll Einevoll Solveig Einevoll Reiersen Margareth Einevoll Johansen Terje Fiskeribølgen Tromsø Flatvoll Jorun Nellie Flatvoll Nilsen May Britt Flyplassvegen Sørkjosen Skorpen Olaug Alise Gamle Dalaveien 445 Hagan Carina Emmerense Gammelbruvegen 13 C Bratsberg Bernt Magne Gaustadveien Oslo Lunde Vibeke Glimmervegen Krokelvdalen Jensen Liv Jorunn Haganjordet Rud Johnsen Ellen Borghild Hagegata Oslo Salomonsen Grete Irene Hannestadfjellet Yven Nygård Torstein Halvor Hansabakken 1 Skjønsfjell Kurt Hansabakken 10 Hansen Asbjørn Hansabakken 2 Bergmo Kari Marie Hansabakken 4 Isdahl Hans Andreas og Hansabakken 5 Krogstad Hanne Ellinor Bøyum Arvid og Bøyum Hansabakken 8 Kitty Alice Lokøy Seljelund Aud og Hveding Hovedvegen 1 Roger Pettersen Jensen Rolf Hovedvegen 1 Strand Per Storslett As Hovedvegen 16 Jakobsen Unni Elise Hovedvegen Sørkjosen Fosnes Ole K Gjerdevik Hovedvegen Sørkjosen Fossvoll Bjørg Mølleng Hovedvegen Sørkjosen Klasvoll Eiendom As Hovedvegen Sørkjosen Gustafsen Sonja Monika Huldertjernvegen Råholt E Hallen Sandra Høgegga 84 Hegrand Trond Harald Industriveien Furuflaten Nytrø Kjell Jakobslivegen 98 C 7059 Jakobsli Nilsen Harald Jerpefaret 3 B 1447 Drøbak Lyngsmark Ingrid Marie Kirkely 1 Henriksen Ingebjørg Kirkevegen 15 A Myrslett Arvid Holger og Kirkevegen 15 C Myrslett Ellinor Marion Moe Haldis Kirkevegen 15 D Storaas Rigmor og Kirkevegen 15 E Gausdal Petter Lauritz Hermansen Øivind Peder Kirkevegen 15 F Side 8 av 8

9 M Gausdal Terry Kirkevegen 7 Sejrup Evy Karin Lunde Kirsten Flagstads Vei 5146 Fyllingsdalen 28 Bjerke Aagot Signy Kittistien Kvaløysletta Rasmussen Arnfinn Krakenesveien 289 Fredriksen Maj-Britt Kristiansfeld Gate Trondheim A Johnsen Gunnar Kroken 1 Wiik Johannes Kroken 2 Andersen Britt Johanne Kroken 7 Holene Bjørg Lakskjønnveien Andebu Løvoll Trygve Latteren Rotsund Bersvendsen Edith Ågot Leil.1 Sentrum 6 Johansen Jan-Egil Leonh Isaksens Veg 2 Vollstad Arne Eilert Lilleslett 8 Seljelund Ottar Severin Lisbeth Bardonsens 9321 Moen Veg 26 A Seppola Agnar Oluf Livegen Sørkjosen Hegrand Anbjørg og Lunde Finnsnes Hegrand Rolf Hugo Arild Kenneth Lundefjellvegen 24 Sveen Martin og Hallen Lundevegen 10 Oddny Johanne Bjerke Laila og Bjerke Lundevegen 12 Steinar Gudmund Kristiansen Arne Martin Lundevegen 16 Leirbakk Kjetil Lundevegen 5 Heggelund Alf-Erik Lundevegen 6 Lyng Kai Lyngsmark 12 Andersen Birthe Elisabeth Lyngsmark 7 Bratsberg Stig Arne Lønsetbakken Molde Soleng Judith Hansine O Marsvegen Tomasjord Logje Johan Aslak Nilsen Mattaluoppal 9520 Kautokeino Angell Hedvig Maursund 9180 Skjervøy Simonsen Rigmor Sofie Meierivegen Sørkjosen Halvorsen Haldis Marie og Mellavegen 1 Mathiassen Gudmund A Nilsen Konrad Olaus Mellavegen 10 Grønlund Christian Andre Mellavegen 11 og Grønlund Ellen Katrine Samuelsen Ketty M Thybo Mellavegen 2 Halvorsen Gunn Mary Mellavegen 3 Ophaug John Gunnar og Mellavegen 6 Ophaug Liss Oddveig Vangen Kjell Håkon og Mellavegen 9 Vangen Lin-Anita Dyrnes Marvik Wigdis Seljelund Mellavegen 9 Side 9 av 9

10 Solheim Wenche Lise Moan 1 Hanss Kaspersen Stein-Åge og Moan 10 Andersen Åshild Eriksen Leif Petter Moan 11 Fredriksen Aud Moan 12 Evanger Ann-M Moan 13 Rasmussen og Evanger Øyvind Mathisen Dagny Moan 14 Hallen Kjetil Moan 15 Sodefjed Kolbjørn og Moan 16 Sodefjed Torill Johansen Pedersen Hulda Elvine Moan 17 Mortensen Øivind Moan 18 Jakobsen Bjørg Helene Moan 19 Olsen Geir Olav Moan 2 Thomasjord Odd Kåre Moan 20 Follerås Britt Jennie H Moan 21 Isaksen Kathrine og Moan 23 Isaksen Tor-Arne Johansen Jakob Annar Moan 25 Holmen Inger Anita og Moan 27 Larsen Henning Walter Bentsen Hilde-Marie og Moan 29 Bentsen Jostein Nøis Liv Inger Moan 3 Løvoll Line Bertelsen og Moan 33 Løvoll Kyrre Sandvik Idar Petter Moan 35 Karlsen John Eivind og Moan 36 Karlsen Merete Spirdal Karin og Hardang Moan 37 Odd Arvid Berg Karl Johan Moan 38 Nyskog Elin Moan 39 Johansen Thor Øivind og Moan 4 Johansen Vibeke Olaussen May Liss Moan 40 Larsen Arne Torstein Moan 42 Lundvoll Astrid Marie Moan 45 Birkelund Nelly A M og Moan 46 Birkelund Nils Peder Skorpen Daniel Østerholm Moan 47 Hansen Lisa Moan 47 Rognli Liv Moan 48 Kjellevold Solveig Moan 5 Karlsen Kurt-Einar og Karlsen Miriam Moan 50 Side 10 av 10

11 Bakkehaug Kristiansen Arnt Hugo og Moan 51 Kristiansen Jenneh Keita Henriksen Torstein Moan 53 Hansen Gudleif Moan 54 Bergland Øystein og Moan 55 Bergland Julie Therese Hermansen Ann Helene Moan 57 Mathiassen Liv Sigrid Moan 8 Johannessen Harald Erik Moskodal Vita Nova A/S Moskodalen Næss Signe Muoniovegen 4 Auko Eiendom As Muoniovegen 4 Heimdal Anne Marie Muoniovegen 7 Lunde Henriksen Sven Harald Mælen 9 Hjellnes Svein Birger Nedre Baisit Sørkjosen Heidenberg Julie og Trond Nessevegen Sørkjosen Ivar Rasmussen Janne Nessevegen Sørkjosen Knudsen Maj-Kirsti og Nessevegen Sørkjosen Næss John-Bjørnar Isaksen Eskel Nessevegen Sørkjosen Seppola Jens Petter Nessevegen Sørkjosen Wara Lasse Einar og Wara Nessevegen Sørkjosen Wenche Aarberg Fossvoll Dan Morten og Nessevegen Sørkjosen Fossvoll Mona Fjellaksel Sandnes Anne-Mari Nessevegen Sørkjosen Walgren og Sandnes Bent Åge Wassnes Birgit Annie og Nessevegen Sørkjosen Wassnes Arne H. Næss Irene Nessevegen Sørkjosen Andvik Svein Terje W. og Nessevegen Sørkjosen Westheim Karin Susanne Hansen Liv Konstanse Nessevegen Sørkjosen Steinsvik Espen Andre og Nessevegen Sørkjosen Steinsvik Vilde Winther Thoresen Birger Wilhelm Nessevegen Sørkjosen Seppola Gudmund Nessevegen Sørkjosen Næss Merete Nessevegen Sørkjosen Johansen Cecilie Nessevegen Sørkjosen Olaussen Ken Johar Nessevegen Sørkjosen Karlsen Edny Nessevegen Sørkjosen Seppola Asle Nessevegen Sørkjosen Seppola André Nessevegen Sørkjosen Blomsøy Oddveig Næss Nessevegen Sørkjosen Side 11 av 11

12 Mikkelsen Kari Nessevegen Sørkjosen Bratland Jim og Bratland Nessevegen Sørkjosen Lillian H Lyse Olav Reidar Nilseskogen Sørkjosen Jacobsen Gunn Anita Nordbotn 9162 Sørstraumen Holene Tove Normannsgata 43 A 0655 Oslo Marvoll Olav Sigmund Nygårdsveien Sandefjord Thoresen Solbjørg Nærbyveien Drammen Thoresen Solbjørg Nærbyveien Drammen Ravnklo Helge Kristian Oberst Rodes Vei Oslo Nyvoll Harald Eivind Oksfjordhamn Karres Gerhard Otto Oksfjordhamn Holm Trond Olderskogen 14 Bråstad Håkon Peter Olderskogen 2 Bratsberg Svein Erik Parkveien Trondheim Rasmussen Gunnar Postboks Storslett Rasmussen Bjørn Tore Postboks Longyearbyen Nordreisa Sanit Forening Postboks Storslett Sentrum 18 Eiendom Da Postboks Storslett Johnsen Odd Bernhard Postboks Storslett Musum Ida O Bakkejord Postboks Storslett Imerslund Bente Postboks Storslett Nord Troms Postboks Storslett Veterinærkontor Ggh Eiendom Ans Postboks 24 Hansabakken Invest As Postboks Storslett Gausdal Håkon Postboks Longyearbyen Iversen Einar og Iversen Postboks Sørkjosen Kirsti Pettersen Petter J Reinelv 9300 Finnsnes Storslett Kjell Gunnar Reisadalen 2879 Bråstad Bodil Reistadskogen Alta Henriksen Arild Kolbjørn Revebjelleveien Moss Arnestad Dagny Kristine Rideveien 32 A 1361 Østerås Rikardsen Trond-Arne Ringvegen Sørkjosen Løkvoll Rakel Elisabeth Ringvegen Sørkjosen Pedersen Ole Morten og Ringvegen Sørkjosen Schanche Gunn Karin Richardsen Svein-Tore Ringvegen Sørkjosen Iversen Aleksander Ringvegen Sørkjosen Bergland Stein Roar Ringvegen Sørkjosen Sørkjosen Bygdelag Ringvegen Sørkjosen Johansen Ken Tore Ringvegen Sørkjosen Storslett Kari Ann og Røyelen Storslett Terje Johansen Alf-Johan Sandbakken Sørkjosen Lunde Tim Fredrik Sandbrekkevegen Paradis Side 12 av 12

13 Hansen Jon Erik Saraelv 354 Leirbakk Marit Sentrum 1 B Elvelandet boligpark v/ Sentrum 1 B styreleder Marit Leirbakk Sentrum 14 Utleiebygg As Sentrum 14 Simonsen Beate Sentrum 21 Nordgaard og Mikalsen Halvard Madsen Dennis Paul Sentrum 31 Nygaard Bjørg Tove Sentrum 31 Johansen Johan K As Sentrum 5 Dalsaune Birger Sentrum 6 Yttregaard Frode Sentrum 6 Rgs Eiendom As Sentrum 6 Rikardsen Rikard Skarpsno 2 Hermann Bæhr Marit Inga Siri Skarpsno 6 Johannessen Harald Skogly Sørkjosen Johan Vangen Hjalmar Snemyr Vangen Svein Holger Snemyr Braastad Alf Magnus Snemyr Myrvang Trygve Vidar Snemyr Richardsen Richard Solbakken Sørkjosen Wara Svanhild Antona Solbakken Sørkjosen Henriksen Sigmund Solbakken Sørkjosen Hjalmar Nilsen Helge Norvald Solbakken Sørkjosen Pedersen Stian Endré Solbakkmelen Sørkjosen Holst Ingunn Solbakkmelen Sørkjosen Hansen Hege Solbakkmelen 32 A 9152 Sørkjosen Lunde Leif Waldemar Sonjatunvegen 20 Stormo Aud Jorunn Stigerbakken Rykkinn Leirbakk Inger-Ann Storslett Lunde Tor Gunnar Storslett Leirbakk Inger-Ann Storslett Lunde Stein Erik Strandvegen 20 Gausdal Finn Erik Straumfjordeidet Musum Lars Ole Svartfossveien 228 Lunde Torgeir Amund og Svartfossveien 82 Vangen Elin Slettvoll Annfrid Ellaug Sør Tverrfjord 9584 Sør-Tverrfjord Andreassen Ella Emelie Th Widdings Veg Tromsdalen Johansen Gunvald Hedly Torsketrøa Kristiansund N Høegh Ketil Trollbakken 8 C 9009 Tromsø Berg Astrid Marie Trollringen 12 B 9016 Tromsø Fosnes Jørn Hugo Karlsen Tømmernesvegen 152 Side 13 av 13

14 Fosnes Arnfinn Tømmernesvegen 175 Hermansen Birger Tømmernesvegen Andreas 202 Hermansen Liv Hilde Tømmernesvegen 212 Olaussen Gunn Marry Tømmernesvegen 219 Sandmo Anton Tømmernesvegen 224 Olsen Arnold Tømmernesvegen 230 Gylstrøm Mary Johanne N Tømmernesvegen 260 Ørstad Line Olsen Tømmernesvegen 279 Elvebakken Hugo Tømmernesvegen 56 Hammari Ragnhild Tømmernesvegen 56 Dalevold Reidun Synøve Vik Torg Røyse Gausdal Ingrid Wilhelm Færdens Vei 0361 Oslo 4 A Sandnes Åse Elisif Østenbekkveien Harstad Fredriksen Asbjørn Åsheim Snemyr Og Kjelderen Grende Side 14 av 14

Vedlegg 3 Adresser grunneiere

Vedlegg 3 Adresser grunneiere Vedlegg 3 Adresser grunneiere Verneplan for Lofotodden nasjonalpark Moskenes kommune Antall grunneiere: 463 Knr Gnr BnrFnr/Snr Bruksnavn Navn Adresse, Postnr og Poststed 1874 1 1 0 0 kirkefjord ERNSTSEN

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen

16/1 2012 Eva M Jensen Forord til stor-lista 2004: Etter å ha fått mange spørsmål: Navnene er samlet inn av Eva M Jensen. Jeg har ikke jobbet på kontoret, heller ikke hatt tilgang på Texacos egne lister. Navnene nedenfor er

Detaljer

Resultatliste 09.06.2012

Resultatliste 09.06.2012 K 17-19 Fauske-Mørkved 1 Ingrid Sofie Storteig innstranda 1:54:46 02:07 2 Marte Pedersen elev Bodin vg.skole 1:59:06 04:20 02:12 3 Emilie Ness Olsen Team Skibabes 1:59:08 04:22 02:12 4 Trine Sønstelien

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

Utgjevar Sykkylven sogenemnd 1996 Oppdatering 2000 Til linkliste

Utgjevar Sykkylven sogenemnd 1996 Oppdatering 2000 Til linkliste Utgjevar Sykkylven sogenemnd 1996 Oppdatering 2000 Til linkliste 1 INNHALD Forord og forkortingar Husstandar gnr 1-7 Aursnes - Grebstad Husstandar gnr 8-16 Eidem - Nakkegjerde Husstandar gnr 17-19 Vik

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen. Arrangements-komitéen 2012: Se helt nederst!

16/1 2012 Eva M Jensen. Arrangements-komitéen 2012: Se helt nederst! Forord til adresse-liste pr 2010: Etter å ha fått mange spørsmål: Nedenstående navn er fra stor-lista pluss navn som kom til etter hvert. Deretter ble adressene oppdatert før 2010-treffet. Var du på 2004-lista,

Detaljer

Resultat Coop Minimaraton

Resultat Coop Minimaraton Resultat Coop Minimaraton Damer 1 6203 00:17:18 Elvemo Ingvild Trondheim friidrett Norway 2 6493 00:17:33 Henriksen Ragni TIL Norway 3 6259 00:17:39 Bjørnenak Amanda Bardu il Norway 4 6459 00:17:41 Østvik

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse SØGNETUNET 1 Vest-agder Fylkeskommune 118 1 / 1 / / 8 85 2 2 Bratland Berit Langfeldt 118 1 / 2 / / 6 5 8 85 4 725 2 9 45 8 Stokke Marianne Breland 118 1 /

Detaljer

Knarvikmila 2012 Naturløyper

Knarvikmila 2012 Naturløyper 4309 A. Nesse, Torstein (NOR) 3:45:29 3249 Abbedissen, Kirsti (NOR) 2:15:00 2913 Abdul Rahim, Noor Atika Binti (MAS) 2:23:02 2501 Agasøster, Sissel (NOR) 3:03:33 2502 Ahmad, Siti Binti (MAS) 0:35:16 3225

Detaljer

Deltakere. 39. landsmøte

Deltakere. 39. landsmøte Deltakere 39. landsmøte Innhold Landsstyret...4 Kontrollkomiteen...4 Sentral valgkomité...4 Det sentrale råd...4 Landsråd Røde Kors Hjelpekorps...5 Landsråd Røde Kors Omsorg...5 Landsråd Røde Kors Ungdom...5

Detaljer

Kretser i Region Nord-Norge

Kretser i Region Nord-Norge Kretser i Region Nord-Norge 1 Sør-Varanger 2 Øst-Finmark (Tana, Nesseby, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Gamvik, Berlevåg) 3 Midt-Finmark (Porsanger, Nordkapp, Lebesby, Karasjok) 5 Vest-Finmark (Alta, Kautokeino,

Detaljer

Resultater fra Blåvegenløpet 2015 28.03.2015

Resultater fra Blåvegenløpet 2015 28.03.2015 Resultater fra Blåvegenløpet 2015 28.03.2015 Det var totalt 1113 startende. Klasse K15-16 45.0 km 1 påmeldt, 1 startende 1 premiert 1 Benedicte Stien Schreiner Bossmo & Ytteren IL 2:32:29 Klasse M15-16

Detaljer

Adresseliste E39 - Gartnerløkka - Meieriet detaljregulering Vedtatt plan Planid 1380

Adresseliste E39 - Gartnerløkka - Meieriet detaljregulering Vedtatt plan Planid 1380 PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN PLANAVDELINGEN Deres ref: Vår ref (saksnr): 201207760 Saksbeh: Ålaug Rosseland Dato:09.03.2015 Adresseliste E39 - Gartnerløkka - Meieriet detaljregulering Vedtatt plan

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 19.01.04

Formannskapets møteprotokoll 19.01.04 Page 1 of 29 Formannskapets møteprotokoll 19.01.04 Karmøy kommune Side 37 av 37 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 19.01.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer:

Detaljer

Deltakere Sak- og portaldagene 2015

Deltakere Sak- og portaldagene 2015 Etternavn Fornavn Kunde Aanderaa Jenny Bømlo kommune Aas Ann Elin Malvik kommune Aas Gunn Hege Trondheim byarkiv, Trondheim kommune Aas Mette Mattilsynet Aas Per Arne Fredrikstad kommune Abrahamsen Gry

Detaljer

TROMSØKARUSELL 2012. Krokenmila 20.08.2012 (resultatliste 11. løp av 16) Antall deltakere. 200 Kontrollmålt 10 km

TROMSØKARUSELL 2012. Krokenmila 20.08.2012 (resultatliste 11. løp av 16) Antall deltakere. 200 Kontrollmålt 10 km TROMSØKARUSELL 2012 Krokenmila 20.08.2012 (resultatliste 11. løp av 16) Antall deltakere. 200 Kontrollmålt 10 km Resultatliste, 10 km Nr Alder Fornavn Etternavn Bedrift / Bedriftsidrettslag Andre I.L.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyrevalget 2015 i Porsgrunn Valglistens navn: Høyre 1 Esben Storvand 1972 2 Anne Karin Alseth Hansen 1963 3 Petter Ellefsen 1957 4 Bjørn Tore Hjartsjø 1970 5 Maren Synnøve Aks Moen 1997 6 Geirr

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 20.04.2009-26.04.2009 09/00474-001 Datert: 06.04.2009 Til: I Sak: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Dok: Oppsigelse av festekontrakt for eiendommen 15/1/44 Saksbeh: 214 / EMD Lnr: 002254/09 09/00474-002 Datert:

Detaljer

RESULTATLISTE 2011 HINNØYLØPET 26. Mars

RESULTATLISTE 2011 HINNØYLØPET 26. Mars OFFISIELL RESULTATLISTE 2011 HINNØYLØPET 26. Mars LAG s- OG INDIVIDUELLE PREMIER STATUETTER OG PLAKETTER FAMILIEKLASSEN HINNØYPILTEN TRIM UTEN TID TURRENNKLASSER Vandrepremier: 1. HARSTAD SPAREBANK s pokal

Detaljer

ANDERSEN RUNE BAKKEVEIEN 3 B 3055 KROKSTADELVA ANDERSEN SIGRID MOGEN UVDAL 3632 UVDAL ANDERSSON ØIVIND OG NINA

ANDERSEN RUNE BAKKEVEIEN 3 B 3055 KROKSTADELVA ANDERSEN SIGRID MOGEN UVDAL 3632 UVDAL ANDERSSON ØIVIND OG NINA Adresseliste ved 1. gangs høring av områdereguleringsplan for Øvre Uvdal reiselivsområde Naboliste Høringsfrist 24.04.2014 «Navn» «Kontaktperson» «Adresse» «Poststed» AABAKKEN JO HELLIK W STEENSTRUPS GATE

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset, blåsalen Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland.

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatert mars 2009: Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Ansvarlig: Leif Olsen. Oppdatert: Henry O Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

LAG OG FORENINGER I PORSANGER KOMMUNE pr. 26.02.13

LAG OG FORENINGER I PORSANGER KOMMUNE pr. 26.02.13 LAG OG FORENINGER I PORSANGER KOMMUNE pr. 26.02.13 Lag og foreninger uten angitt kontaktperson eller har rød skrift er, så vidt Porsanger kommune er kjent med, for tiden ikke i drift. Foreningens navn

Detaljer

OFFISIELL RESULTATLISTE 2013 HINNØYLØPET 23. Mars

OFFISIELL RESULTATLISTE 2013 HINNØYLØPET 23. Mars OFFISIELL RESULTATLISTE 2013 HINNØYLØPET 23. Mars LAG s- OG INDIVIDUELLE PREMIER STATUETTER OG PLAKETTER FAMILIEKLASSEN HINNØYPILTEN TRIM UTEN TID [Skriv inn tekst] Side 1 TURRENNKLASSER Vandrepremier:

Detaljer

20110618 - Tour de Tomtvatnet Etapperesultat

20110618 - Tour de Tomtvatnet Etapperesultat K20 1 436 HUSTAD Gøril Aas 1:36:36 0:00:00 2 419 FLÅTT Synne M. Oslofjord Triatlonklubb 1:41:08 0:04:32 3 496 GUIN Mari 1:42:33 0:05:57 4 435 HUSTAD Cathrine 1:42:33 5 453 OLSEN Ida Katrine 1:43:27 0:06:51

Detaljer

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 4 September 2004 10. årgang Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen Hvordan spiller du? Nord DJ9 EJ62 83 K1052 Syd EK8632 3 EK72 D7 Du skal spille

Detaljer

Resultater Fjellmaraton 2000

Resultater Fjellmaraton 2000 Resultater Fjellmaraton 2000 Menn 1/1 maraton 21-29 år: 1) Lundin Peter 3.50.24 Menn 1/1 maraton 30-39 år: 1) Aaby Kristen Gjesdal il,2.37.32, 2) Hafsås Helge Olden,2.42.40, 3) Torgersen Tommy Lørenskog

Detaljer

Gårdsnr Bruksnr Festenr Seksjonsnr Registeringstype 200 38 0 0 Bosatt i Norge 200 42 0 0 200 91 0 0 Bosatt i Norge 200 118 0 0 Bosatt i Norge 200 134

Gårdsnr Bruksnr Festenr Seksjonsnr Registeringstype 200 38 0 0 Bosatt i Norge 200 42 0 0 200 91 0 0 Bosatt i Norge 200 118 0 0 Bosatt i Norge 200 134 Gårdsnr Bruksnr Festenr Seksjonsnr Registeringstype 200 38 0 0 Bosatt i Norge 200 42 0 0 200 91 0 0 Bosatt i Norge 200 118 0 0 Bosatt i Norge 200 134 0 0 Bosatt i Norge 200 137 0 0 Bosatt i Norge 200 137

Detaljer

Adelskalender Montebellorennet pr 2012Alfabetisk

Adelskalender Montebellorennet pr 2012Alfabetisk Etternavn Fornavn Klubb 2012 Antall Abrahamsen Magne Stokke IL 2 Abrahamsen Odd Bækelaget 1 Agard Jan Cato Selvik IL 1 Akselsen William Martinius Mjøndalen IF X 1 Alm Ørjan Viken Skog BIL 1 Alte Kent X

Detaljer