Nordreisa kommune Plankontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordreisa kommune Plankontoret"

Transkript

1 Nordreisa kommune Plankontoret Adresseliste Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 2010/ /2013 L Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune I henhold til plan- og bygningsloven legges kommuneplanens arealdel ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Driftsutvalget i Nordreisa kommune den i sak 31/13. Planområdet omfatter hele kommunen. Kommuneplanens arealdel har som hensikt å definere den overordnede arealbruken i kommunen. Dette brevet sendes til alle offentlige høringsinstanser, samt til forslagsstillere og naboer som berøres av kommunens planforslag. Kun offentlige høringsinstanser får tilsendt vedleggene. De øvrige mottakerne av dette brevet må laste dokumentene ned fra kommunens hjemmeside, eventuelt henvende seg til Servicetorget i Nordreisa kommune eller Nordreisa bibliotek (Haltibygget). Kommuneplanens arealdel består av ett plankart med tilhørende bestemmelser og retningslinjer samt en planbeskrivelse. I løpet av høringsperioden vil det bli avholdt åpne høringsmøter på ulike steder i kommunen. Disse vil bli annonsert i forkant. Merknader til planforslaget kan rettes skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT eller innen 1. oktober Med vennlig hilsen Dag Funderud Enhetsleder Nordreisa kommune Arne Samuelsen Daglig leder Nord-Troms plankontor Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 174 Sentrum 11 Telefaks: STORSLETT Organisasjonsnr: E-post:

2 Vedlegg: 1. Planbeskrivelsen 2. Planbeskrivelsens vedlegg 1: Fremdriftsrapport 3. Planbeskrivelsens vedlegg 2: Innspillsoversikt 4. Planbeskrivelsens vedlegg 3: Konsekvensvurdering 5. Planbeskrivelsens vedlegg 4: Areal-ROS 6. Planbeskrivelsens vedlegg 5: Friluftsområdekartleggingen 7. Plankart: Delplan distrikt 8. Plankart: Delplan sentrum 9. Plankart: Hensynssoner 10. Plankart: Temakart 11. Planbestemmelser Adresseliste Sendes som e-post med vedlegg til: Myndigheter Adresse Postnr./sted Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim Fiskeridirektoratet region Troms Postboks Bergen Fylkesmannen i Troms Postboks Tromsø Kystverket Troms og Finnmark Serviceboks Ålesund Norges vassdrags- og energidirektorat Region Nord (NVE) Postboks Narvik Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark Bredbuktnesveien 50B 9520 Kautokeino Sametinget Ávjovárgeaidnu Karasjok Statens vegvesen region nord Postboks Bodø Troms fylkeskommune Postboks Tromsø Andre Adresse Postnr./sted Avinor Postboks Gardermoen Forum for natur og friluftsliv Troms c/o Bioforsk Nord Holt Postboks Tromsø Kvænangen kommune Rådhuset 9161 Burfjord Kåfjord kommune Boks Olderdalen Lyngen kommune Strandveien Lyngseidet Nordreisa idrettslag Postboks Storslett Nordreisa idrettsråd Postboks Storslett Nordreisa næringsforening Hovedveien 2 Nord-Troms Regionråd DA Hovedveien 2 Nord-Troms videregående skole Postboks Storslett Skjervøy kommune Postboks Skjervøy Storfjord kommune Hatteng 9046 Oteren Ungdomsrådet i Nordreisa Postboks Storslett Ymber AS Bjørklysvingen 3/ Sørkjosen Interne Adresse Postnr./sted Alle enhetsledere/sektorledere Her Eldrerådet i Nordreisa Postboks Storslett Side 2 av 2

3 Rådmann Her Ordfører Her Rådet for funksjonshemmede Postboks Storslett Sendes som brev (u/vedlegg) til: Andre lag og foreninger Leder/kontaktperson Adresse Postnr./sted Bakkeby aktivitetslag Johanne Løvoll Bakkeby 9153 Rotsund Foreningen Norden Nordreisa Gunn Lill Johansen Kroken 13 Hamneidet båtforening Torbjørn Arild 9181 Hamneidet Human Etisk forbund Olav Rokne Eriksen Vestre Straumfjord LHL Nordreisa Sigmund Henriksen Solbakken Sørkjosen Mental Helse Nordreisa Sun Bun Johansen Borgan Møteplassen Dagsenter Aud Flatjord Helse- og omsorg Naturvernforbundet Sara Fossum Sonjatunveien 30 B Nordreisa Hagelag Liv S. Birkelund Raappanaveien Sørkjosen Nordreisa Historielag Hanne Krogstad Hansabakken 5 Nordreisa jeger og fiskerlag Nordreisa kirkeforening Nancy Jørgensen Steinsvik Nordreisa leikarring Jan Løvlund Raappanaveien Sørkjosen Nordreisa pensjonistforening Lilly Nyvoll Oksfjordhamn Nordreisa revmatikerforening Arvid Tvedt Fiskelvfaret 11 Nordreisa Røde Kors Kirsten Pedersen Utsikten 10 Nordreisa Sanitetsforening Lillian Larsen Strandveien 24 Nordreisa Scooter og båtforening Idar Sandvik Boks Storslett Nord-Troms Diabetesforening Ragnvald Johnsen Øvre Snemyr Nord-Troms fuglehundklubb Sigleif Pedersen Goppa Sørkjosen Nord-Troms Hørselslag av HLF Sigmund Mathiassen Kirkegårdsveien Skjervøy Nord-Troms Padleklubb Ken Tore Johansen Ringveien Sørkjosen Norges handikapforening Avd. Nordreisa Anny Jorunn Skjervø Sentrum 1 B Norsk Finsk forening Inger Birkelund Holmen Norsk folkehjelp avd. Per Ivan Mikkalsen Boks Storslett Nordreisa Oksfjord Jeger og Harald Elvebakken Oksfjord fiskerforening Oksfjord båtforening Sigmund Rydningen Straumfjord Oksfjord pensjonistforening Marit Isaksen Oksfjord Reisa Montesorriforening Tor Rasmussen Moskomælen Reisafjord båtforening Odd Høgbakk Høgegga 11 Rotsund båtforening Oddvar Olsen 9153 Rotsund Rotsund helselag May Eva Bøklepp 9153 Rotsund Grunneierlag/næringsforening Leder/kontaktperson Adresse Postnr./sted Nordreisa bondelag Widar Marvik Straumfjordnes Nordreisa fiskarlag Jan Ketil Karlsen Bjørkvoll Sørkjosen Nordreisa sau og geit/sankelag Morten Risto Strømmen Side 3 av 3

4 Reisa Elvelag Jan Arvid Johansen Lyngsmark 2 Reisadalen og Kildal grunneierlag Roald Storslett Røyelen Reisaelva interesseforening Frank Båtnes Grendelag Leder/kontaktperson Adresse Postnr./sted Bakkeby grendeutvalg Kai Ø. Olsen Bakkeby 9153 Rotsund Hamneidet grendeutvalg Renate Ingebrigtsen 9181 Hamneidet Havnnes og Vest Uløy grendelag Herman Henriksen 9159 Havnnes Høgegga og Sonjatun grendelag Roar Hole Vierveien 3 Kildal og Krakenes grendelag Johnny Bjerk Kildal Kirkemoen grendelag Britt Andersen Kroken 7 Kjelderen og Snemyr grendelag Algeir Røyland c/o Reisa Montessoriskole Nordkjosen og Straumfjordeidet grendelag Birgit D. Nielsen Flatvoll Oksfjord utviklingslag Gunn Mandal Oksfjordhamn Reisadalen grendelag og idrettslag Hilde Lund Sappen Rotsund og omegn grendeutvalg Marit F. Aarsand 9153 Rotsund Rovdas grendelag Ingar Elvebakken Storestevn. 24 Storbakken grendelag Margrethe Haslund Arnestad 3 Storslett Vest grendelag Gunn Hansen Blomstereng 5 Storvik grendelag Veronica Johansson Storvik Straumfjord grendelag Widar Marvik Straumfjordnes Sørkjosen grendelag Frode Karlsen Bjørklymoen Sørkjosen Reinbeitedistrikt Leder/kontaktperson Adresse Postnr./sted 34 Ábborášša Aslak Anders N. Gaup Boks Kautokeino 35 Fávrosorda Ole Mathis J. Eira Máttaluoppal 9520 Kautokeino 36 Cohkolat Johan Aslak Logje Máttaluoppal 9520 Kautokeino 39 Arnøy/Kågen Aslak Anders I. Gaup Gartnetnjunni Kautokeino 42 Beahcegealli Ellen Inga Kristine Hætta Postboks Kautokeino Barne- og Leder/kontaktperson Adresse Postnr./sted ungdomsorganisasjoner Landvind 4H Anders Eri Bråstad Snemyr Nordlys 4H Stian Rikardsen Goppa Sørkjosen Oksfjord /Straumfjord søndagsskole Even P. Olsen Oksfjordhamn Polarstjerna 4H Ole Martin Isaksen Storvik Reinrosa 4H Mari Kiil Spåkenes 9153 Rotsund Reisalaksen 4H Gro Aslaug Lund Sappen Rotsund søndagsskole Davida Olsen Rotsund 9153 Rotsund Ungdomsforsamling Hjalmar Vangen Snemyr Sang og musikkorganisasjoner Leder/kontaktperson Adresse Postnr./sted Side 4 av 4

5 Nordreisa kirkekor Peter Vang c/o Gerd Inger Saltnes Nordreisa musikkorps Astrid Veseth Lundefjellveien 11 Sangkoret Mollis Svein Arne Eide Kirkely 1 Stjernekoret Tove Reibo Boks Storslett Idrettsorganisajoner Leder/kontaktperson Adresse Postnr/Sted Bakkeby Idrettsklubb Helge Olsen, Midtgård Bakkeby 9153 Rotsund Bocciaklubben Knall Anny Jorunn Skjervø Sentrum 1 B Kjelderen Idrettsforening Arvid Bergmo Nyheim Nedre Nordreisa Skytterlag Birger Solbakken Karl Lundesvei 6 Nordreisa dykkerklubb Kenneth Nordstrøm Fallvika Nordreisa hundekjørerlag Kjell Løken Nordreisa il, hovedlaget Elin Kaasen Boks Storslett Nordreisa il, fotballgruppa Lisbeth Sandberg Boks Storslett Nordreisa il, håndballgruppa Asbjørn Tretten Boks 112 Nordreisa il, o-gruppa Jan Løvlund Raappanaveien Sørkjosen Nordreisa il, ski/skyting Odd Hugo Pedersen Solbakkmelen Sørkjosen Nordreisa il, sykkelgruppa Stein Erik Lunde Strandveien 20 Nordreisa Innebandyklubb Johanne Olaussen Olderskogen 15 Nordreisa Kickboksing Eskil Vollstad Lilleslett 12 Nordreisa Motorklubb Harald Kaasen Jr. Boks Storslett Nordreisa pistolklubb Stig Fagerhaug Moskodalen Nordreisa Rideklubb May-Britt Nilsen Nylund, Tømmernes Nordreisa skytterlag Dagfinn Kristiansen Snemyr Nordreisa Taekwon-do Kristin Høidalen Nesseveien Sørkjosen Nord-Troms trav/kjørelag Line Ørstad Tømmernes Oksfjord og Straumfjord il Øystein Jensen Klubbenes Reisadalen il / grendelag Hilde Lund Sappen Rotsund skytterlag Olaf Skogmo 9153 Rotsund Rotsundelv idrettslag Kurt Wiik Ravelseidet 9153 Rotsund Ryttersportklubben NOR Caroline Hammari Boks Storslett Forslagsstillere Adresse Postnr. / E-post poststed Asbjørg Lilleng Oksfjordhamn Viggo Johnsen Fiskelvfaret 10 Chris Hugo Vangen Pynten 5 Trond-Øystein Bjørnnes Martin Stokkens 7027 vei 6 D TRONDHEIM Inger Lyngsmark Jensen Uranusveien Tomasjord Margit Hansen-Krone Arnestad 12 Molvik Eiendom AS Mælen 4 Kyrre Elveskog Elveskog Betongservice A/S Industriveien Sørkjosen Avinor, Sørkjosen Lufthavn Flyplassvegen Sørkjosen Side 5 av 5

6 Alvin Jakobsen Straumfjord Kåre Solvang Oksfjordhamn AR-ing Oksfjord 9152 Storslett Gunn M. Iversen Einars vei OSLO Gudmund Halvorsen Vassbotn Asgeir Blixgård Straumfjordnes 9151 STORSLETT Olaf Fredriksen Sentrum 6 Else Johansen Bjorklyrnoen Sorkjosen Kjell Henriksen Høgegga 89 Svein H Severinsen Båtnesvn STORSLETT Anne Mette Gausdal Tømmernes O.H Byggtjenester Raappanavegen Sørkjosen Tømmernes gårds- og Tømmernes natur barnehage Bjørnar Stennes Billebakken terrasse 1783 Halden 22 Rolf Stennes Fyllingsdalen 5845 BERGEN Rigmor Olsen Fjæreplyttvegen Krokelvdalen Vigdis Hagan Skoleveien 2 Nansy Hammari Sappen Elvebåt senteret Saraelv Henry Vangen Svartfossveien 123 Roald H. Hammari Sappen Jan-Harald Tørfoss Tørfoss Tore G. Bilto Bilto Evald M. Olsen Bakkeby. Vindkraft Nord AS Postboks Harstad Ymber Bjørklysvingen 3 /7 Sørkjosen Pål Pettersen Jens Hansen Havnnes 9159 Havnnes Kjell Johansen Meierivegen Sørkjosen Rotsund og Omegn Aarsand 9153 ROTSUND Grendeutvalg Tormod Heggelund Engvegen 14 Geir Jensen Punta Britt Andersen og Svein Olderskogen 27 Erik Andersen Geir Sagelv Lyngsmark Jarle Johnsen og Jorunn Oksfjordhamn Johnsen Finn-Erik Gausdal Straumfjordeiet Reidar Karlsen Eideveien, 9181 Hamneidet Hilde Berg Dramsvegen TROMSØ Pål Halvor Bjerkli Straumfjordnes Trond Hallen Båtnesvegen 15 A Tore Elvestad Sappen Side 6 av 6

7 Stiftelsen NYBO Flomstadvegen 1 Storslett Bios Cafè v/jane Sentrum 5 Johansen Eskil Vollstad Reisafjord Hotell Nessevegen Sørkjosen Nordreisa Hovedvegen 2 Næringsforening Nord-Troms Trav- og Tretten Kjørelag v/aud E. Brøderud Oksfjord og Straumfjord IL Nordreisa IL Postboks STORSLETT Kjell Båtnes Båtnesvegen 17 Menighetsrådet Nordreisa hundeklubb Finn Steffen Steffensen Kirkegårdsvegen 9009Tromsø 35B Elvekraft A/S Erteløkka Asker Hjemmelshavere og Adresse Postnr. / poststed berørte naboer Johansen Elin Adolf Øiens Veg 8 G 7036 Trondheim Johansen Marius Alvheim 16 B 9152 Sørkjosen Brataas Erling Sigvart Ansjøn Persen Jon Vidar Ansjøn Johannessen Fred Øystein Badevegen 2 Rikardsen Frode Bekkestien 1 Jensen Janne Maria Bekkestien 1 B Hansen Siv Hege Bekkestien 10 Samuelsen Albina Maria Bekkestien 12 Gaino Anne-Marie J og Bekkestien 2 Larsen Kjetil Garden Sonja Bekkestien 3 Kristiansen Harry og Bekkestien 5 Soleng Marit Irene Olaussen Kirsti Helene Bekkestien 9 Nilsen Elisabeth Marie Bevervegen Tromsø Torgersen Ann T Johnsen Bjerkelundsveien Gressvik Henriksen Einar Nils Bjønnliveien Finnsnes Helberg Øystein Bjørkvoll Sørkjosen Simonsen Hildegunn Bukta Sørkjosen Hjellnes Rolf Dagfinn Burfjord 9161 Burfjord Pedersen Inge Wilhelm og Bussvegen 4 Pedersen Vigdis Johanne Severinsen Svein Harald Båtnesvegen 13 Båtnes Tor-Eivind Båtnesvegen 18 Side 7 av 7

8 Severinsen Beate Helen Båtnesvegen 6 Cetho Eiendom As C/O Nordic Last Og 8305 Svolvær Buss As Jakobsen Iris Einevegen 20 Einevoll Leif R A Einevoll Einevoll Solveig Einevoll Reiersen Margareth Einevoll Johansen Terje Fiskeribølgen Tromsø Flatvoll Jorun Nellie Flatvoll Nilsen May Britt Flyplassvegen Sørkjosen Skorpen Olaug Alise Gamle Dalaveien 445 Hagan Carina Emmerense Gammelbruvegen 13 C Bratsberg Bernt Magne Gaustadveien Oslo Lunde Vibeke Glimmervegen Krokelvdalen Jensen Liv Jorunn Haganjordet Rud Johnsen Ellen Borghild Hagegata Oslo Salomonsen Grete Irene Hannestadfjellet Yven Nygård Torstein Halvor Hansabakken 1 Skjønsfjell Kurt Hansabakken 10 Hansen Asbjørn Hansabakken 2 Bergmo Kari Marie Hansabakken 4 Isdahl Hans Andreas og Hansabakken 5 Krogstad Hanne Ellinor Bøyum Arvid og Bøyum Hansabakken 8 Kitty Alice Lokøy Seljelund Aud og Hveding Hovedvegen 1 Roger Pettersen Jensen Rolf Hovedvegen 1 Strand Per Storslett As Hovedvegen 16 Jakobsen Unni Elise Hovedvegen Sørkjosen Fosnes Ole K Gjerdevik Hovedvegen Sørkjosen Fossvoll Bjørg Mølleng Hovedvegen Sørkjosen Klasvoll Eiendom As Hovedvegen Sørkjosen Gustafsen Sonja Monika Huldertjernvegen Råholt E Hallen Sandra Høgegga 84 Hegrand Trond Harald Industriveien Furuflaten Nytrø Kjell Jakobslivegen 98 C 7059 Jakobsli Nilsen Harald Jerpefaret 3 B 1447 Drøbak Lyngsmark Ingrid Marie Kirkely 1 Henriksen Ingebjørg Kirkevegen 15 A Myrslett Arvid Holger og Kirkevegen 15 C Myrslett Ellinor Marion Moe Haldis Kirkevegen 15 D Storaas Rigmor og Kirkevegen 15 E Gausdal Petter Lauritz Hermansen Øivind Peder Kirkevegen 15 F Side 8 av 8

9 M Gausdal Terry Kirkevegen 7 Sejrup Evy Karin Lunde Kirsten Flagstads Vei 5146 Fyllingsdalen 28 Bjerke Aagot Signy Kittistien Kvaløysletta Rasmussen Arnfinn Krakenesveien 289 Fredriksen Maj-Britt Kristiansfeld Gate Trondheim A Johnsen Gunnar Kroken 1 Wiik Johannes Kroken 2 Andersen Britt Johanne Kroken 7 Holene Bjørg Lakskjønnveien Andebu Løvoll Trygve Latteren Rotsund Bersvendsen Edith Ågot Leil.1 Sentrum 6 Johansen Jan-Egil Leonh Isaksens Veg 2 Vollstad Arne Eilert Lilleslett 8 Seljelund Ottar Severin Lisbeth Bardonsens 9321 Moen Veg 26 A Seppola Agnar Oluf Livegen Sørkjosen Hegrand Anbjørg og Lunde Finnsnes Hegrand Rolf Hugo Arild Kenneth Lundefjellvegen 24 Sveen Martin og Hallen Lundevegen 10 Oddny Johanne Bjerke Laila og Bjerke Lundevegen 12 Steinar Gudmund Kristiansen Arne Martin Lundevegen 16 Leirbakk Kjetil Lundevegen 5 Heggelund Alf-Erik Lundevegen 6 Lyng Kai Lyngsmark 12 Andersen Birthe Elisabeth Lyngsmark 7 Bratsberg Stig Arne Lønsetbakken Molde Soleng Judith Hansine O Marsvegen Tomasjord Logje Johan Aslak Nilsen Mattaluoppal 9520 Kautokeino Angell Hedvig Maursund 9180 Skjervøy Simonsen Rigmor Sofie Meierivegen Sørkjosen Halvorsen Haldis Marie og Mellavegen 1 Mathiassen Gudmund A Nilsen Konrad Olaus Mellavegen 10 Grønlund Christian Andre Mellavegen 11 og Grønlund Ellen Katrine Samuelsen Ketty M Thybo Mellavegen 2 Halvorsen Gunn Mary Mellavegen 3 Ophaug John Gunnar og Mellavegen 6 Ophaug Liss Oddveig Vangen Kjell Håkon og Mellavegen 9 Vangen Lin-Anita Dyrnes Marvik Wigdis Seljelund Mellavegen 9 Side 9 av 9

10 Solheim Wenche Lise Moan 1 Hanss Kaspersen Stein-Åge og Moan 10 Andersen Åshild Eriksen Leif Petter Moan 11 Fredriksen Aud Moan 12 Evanger Ann-M Moan 13 Rasmussen og Evanger Øyvind Mathisen Dagny Moan 14 Hallen Kjetil Moan 15 Sodefjed Kolbjørn og Moan 16 Sodefjed Torill Johansen Pedersen Hulda Elvine Moan 17 Mortensen Øivind Moan 18 Jakobsen Bjørg Helene Moan 19 Olsen Geir Olav Moan 2 Thomasjord Odd Kåre Moan 20 Follerås Britt Jennie H Moan 21 Isaksen Kathrine og Moan 23 Isaksen Tor-Arne Johansen Jakob Annar Moan 25 Holmen Inger Anita og Moan 27 Larsen Henning Walter Bentsen Hilde-Marie og Moan 29 Bentsen Jostein Nøis Liv Inger Moan 3 Løvoll Line Bertelsen og Moan 33 Løvoll Kyrre Sandvik Idar Petter Moan 35 Karlsen John Eivind og Moan 36 Karlsen Merete Spirdal Karin og Hardang Moan 37 Odd Arvid Berg Karl Johan Moan 38 Nyskog Elin Moan 39 Johansen Thor Øivind og Moan 4 Johansen Vibeke Olaussen May Liss Moan 40 Larsen Arne Torstein Moan 42 Lundvoll Astrid Marie Moan 45 Birkelund Nelly A M og Moan 46 Birkelund Nils Peder Skorpen Daniel Østerholm Moan 47 Hansen Lisa Moan 47 Rognli Liv Moan 48 Kjellevold Solveig Moan 5 Karlsen Kurt-Einar og Karlsen Miriam Moan 50 Side 10 av 10

11 Bakkehaug Kristiansen Arnt Hugo og Moan 51 Kristiansen Jenneh Keita Henriksen Torstein Moan 53 Hansen Gudleif Moan 54 Bergland Øystein og Moan 55 Bergland Julie Therese Hermansen Ann Helene Moan 57 Mathiassen Liv Sigrid Moan 8 Johannessen Harald Erik Moskodal Vita Nova A/S Moskodalen Næss Signe Muoniovegen 4 Auko Eiendom As Muoniovegen 4 Heimdal Anne Marie Muoniovegen 7 Lunde Henriksen Sven Harald Mælen 9 Hjellnes Svein Birger Nedre Baisit Sørkjosen Heidenberg Julie og Trond Nessevegen Sørkjosen Ivar Rasmussen Janne Nessevegen Sørkjosen Knudsen Maj-Kirsti og Nessevegen Sørkjosen Næss John-Bjørnar Isaksen Eskel Nessevegen Sørkjosen Seppola Jens Petter Nessevegen Sørkjosen Wara Lasse Einar og Wara Nessevegen Sørkjosen Wenche Aarberg Fossvoll Dan Morten og Nessevegen Sørkjosen Fossvoll Mona Fjellaksel Sandnes Anne-Mari Nessevegen Sørkjosen Walgren og Sandnes Bent Åge Wassnes Birgit Annie og Nessevegen Sørkjosen Wassnes Arne H. Næss Irene Nessevegen Sørkjosen Andvik Svein Terje W. og Nessevegen Sørkjosen Westheim Karin Susanne Hansen Liv Konstanse Nessevegen Sørkjosen Steinsvik Espen Andre og Nessevegen Sørkjosen Steinsvik Vilde Winther Thoresen Birger Wilhelm Nessevegen Sørkjosen Seppola Gudmund Nessevegen Sørkjosen Næss Merete Nessevegen Sørkjosen Johansen Cecilie Nessevegen Sørkjosen Olaussen Ken Johar Nessevegen Sørkjosen Karlsen Edny Nessevegen Sørkjosen Seppola Asle Nessevegen Sørkjosen Seppola André Nessevegen Sørkjosen Blomsøy Oddveig Næss Nessevegen Sørkjosen Side 11 av 11

12 Mikkelsen Kari Nessevegen Sørkjosen Bratland Jim og Bratland Nessevegen Sørkjosen Lillian H Lyse Olav Reidar Nilseskogen Sørkjosen Jacobsen Gunn Anita Nordbotn 9162 Sørstraumen Holene Tove Normannsgata 43 A 0655 Oslo Marvoll Olav Sigmund Nygårdsveien Sandefjord Thoresen Solbjørg Nærbyveien Drammen Thoresen Solbjørg Nærbyveien Drammen Ravnklo Helge Kristian Oberst Rodes Vei Oslo Nyvoll Harald Eivind Oksfjordhamn Karres Gerhard Otto Oksfjordhamn Holm Trond Olderskogen 14 Bråstad Håkon Peter Olderskogen 2 Bratsberg Svein Erik Parkveien Trondheim Rasmussen Gunnar Postboks Storslett Rasmussen Bjørn Tore Postboks Longyearbyen Nordreisa Sanit Forening Postboks Storslett Sentrum 18 Eiendom Da Postboks Storslett Johnsen Odd Bernhard Postboks Storslett Musum Ida O Bakkejord Postboks Storslett Imerslund Bente Postboks Storslett Nord Troms Postboks Storslett Veterinærkontor Ggh Eiendom Ans Postboks 24 Hansabakken Invest As Postboks Storslett Gausdal Håkon Postboks Longyearbyen Iversen Einar og Iversen Postboks Sørkjosen Kirsti Pettersen Petter J Reinelv 9300 Finnsnes Storslett Kjell Gunnar Reisadalen 2879 Bråstad Bodil Reistadskogen Alta Henriksen Arild Kolbjørn Revebjelleveien Moss Arnestad Dagny Kristine Rideveien 32 A 1361 Østerås Rikardsen Trond-Arne Ringvegen Sørkjosen Løkvoll Rakel Elisabeth Ringvegen Sørkjosen Pedersen Ole Morten og Ringvegen Sørkjosen Schanche Gunn Karin Richardsen Svein-Tore Ringvegen Sørkjosen Iversen Aleksander Ringvegen Sørkjosen Bergland Stein Roar Ringvegen Sørkjosen Sørkjosen Bygdelag Ringvegen Sørkjosen Johansen Ken Tore Ringvegen Sørkjosen Storslett Kari Ann og Røyelen Storslett Terje Johansen Alf-Johan Sandbakken Sørkjosen Lunde Tim Fredrik Sandbrekkevegen Paradis Side 12 av 12

13 Hansen Jon Erik Saraelv 354 Leirbakk Marit Sentrum 1 B Elvelandet boligpark v/ Sentrum 1 B styreleder Marit Leirbakk Sentrum 14 Utleiebygg As Sentrum 14 Simonsen Beate Sentrum 21 Nordgaard og Mikalsen Halvard Madsen Dennis Paul Sentrum 31 Nygaard Bjørg Tove Sentrum 31 Johansen Johan K As Sentrum 5 Dalsaune Birger Sentrum 6 Yttregaard Frode Sentrum 6 Rgs Eiendom As Sentrum 6 Rikardsen Rikard Skarpsno 2 Hermann Bæhr Marit Inga Siri Skarpsno 6 Johannessen Harald Skogly Sørkjosen Johan Vangen Hjalmar Snemyr Vangen Svein Holger Snemyr Braastad Alf Magnus Snemyr Myrvang Trygve Vidar Snemyr Richardsen Richard Solbakken Sørkjosen Wara Svanhild Antona Solbakken Sørkjosen Henriksen Sigmund Solbakken Sørkjosen Hjalmar Nilsen Helge Norvald Solbakken Sørkjosen Pedersen Stian Endré Solbakkmelen Sørkjosen Holst Ingunn Solbakkmelen Sørkjosen Hansen Hege Solbakkmelen 32 A 9152 Sørkjosen Lunde Leif Waldemar Sonjatunvegen 20 Stormo Aud Jorunn Stigerbakken Rykkinn Leirbakk Inger-Ann Storslett Lunde Tor Gunnar Storslett Leirbakk Inger-Ann Storslett Lunde Stein Erik Strandvegen 20 Gausdal Finn Erik Straumfjordeidet Musum Lars Ole Svartfossveien 228 Lunde Torgeir Amund og Svartfossveien 82 Vangen Elin Slettvoll Annfrid Ellaug Sør Tverrfjord 9584 Sør-Tverrfjord Andreassen Ella Emelie Th Widdings Veg Tromsdalen Johansen Gunvald Hedly Torsketrøa Kristiansund N Høegh Ketil Trollbakken 8 C 9009 Tromsø Berg Astrid Marie Trollringen 12 B 9016 Tromsø Fosnes Jørn Hugo Karlsen Tømmernesvegen 152 Side 13 av 13

14 Fosnes Arnfinn Tømmernesvegen 175 Hermansen Birger Tømmernesvegen Andreas 202 Hermansen Liv Hilde Tømmernesvegen 212 Olaussen Gunn Marry Tømmernesvegen 219 Sandmo Anton Tømmernesvegen 224 Olsen Arnold Tømmernesvegen 230 Gylstrøm Mary Johanne N Tømmernesvegen 260 Ørstad Line Olsen Tømmernesvegen 279 Elvebakken Hugo Tømmernesvegen 56 Hammari Ragnhild Tømmernesvegen 56 Dalevold Reidun Synøve Vik Torg Røyse Gausdal Ingrid Wilhelm Færdens Vei 0361 Oslo 4 A Sandnes Åse Elisif Østenbekkveien Harstad Fredriksen Asbjørn Åsheim Snemyr Og Kjelderen Grende Side 14 av 14

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Nordreisa kommune Utviklingsavdeling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato «REF» 2014/1681-2 25995/2014 L12 30.06.2014 Varsel om oppstart: Detaljregulering

Detaljer

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Nordreisa kommune Utviklingsavdeling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2015/2406-5 448/2016 K01 19.01.2016 Høring

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2013 O 2013/1546-1 17631/2013 Birgit Wassnes 03.05.2013 O 2013/1546-2

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Nordreisa kommune Utvikling

Nordreisa kommune Utvikling Nordreisa kommune Utvikling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2015/2351-37 5078/2017 L12 20.06.2017 Varsel om

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Åpent miniatyrstevne januar 11

Åpent miniatyrstevne januar 11 Åpent miniatyrstevne 15-16 januar 11 Premieliste Klasse 3-5 1 Fred-Gaute Aarsandøy Bardu 5 48 48 50 97 243 2 Åsgeir Lingrasmo Lakselvdal 4 49 46 49 96 240 3 Lars A. Nymo Gisund 4 46 49 47 97 239 4 Sveinung

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

Partiliste: Fremskrittspartiet :18:12 Valgoppgjør for Gáivuotna Kåfjord Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Fremskrittspartiet :18:12 Valgoppgjør for Gáivuotna Kåfjord Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Fremskrittspartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Aud Helene Marthinsen 1 ** 1,50 3,50 13,75 13 9 35,75 39,25 5 Terje Lilleberg 2 * 0,00 2 3 5,0,00

Detaljer

Vaktliste, Oksfjord Båtforening.

Vaktliste, Oksfjord Båtforening. Vaktliste, Oksfjord Båtforening. Uke Navn Etternavn Adresse Postnr Poststed Tel.nr. Ant.g År 2011. Sommer: Uke 24 Kasper V Johannesen Oksfjordhamn 9151 Storslett 45688648 3 Uke 25 Kåre Solvang Oksfjordhamn

Detaljer

HØYRE VALGLISTE TIL KOMMUNEVALGET 2011-2015

HØYRE VALGLISTE TIL KOMMUNEVALGET 2011-2015 HØYRE VALGLISTE TIL KOMMUNEVALGET 2011-2015 1. Halvard M. Wahlgren 1958 Adjunkt Bjørkvoll 18 9152 Sørkjosen 2. Øystein Jensen 1961 Fisker Straumfj ord 9151 Storslett 3. Anja Cecilie Birkelund 1971 Daglig

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

GNR BNR FNR EIER EIENDOMSNAVN TAKST SKATT MERKNAD

GNR BNR FNR EIER EIENDOMSNAVN TAKST SKATT MERKNAD KÅGEN 49 1 ERIKSEN ARNE KÅGEN 5 000-49 2 OLSEN EDGAR KÅGNESSET 50 000 350 49 2 1 ANDERSEN EMIL KÅGNESSET 5 000-49 3 OLSEN HARRY KÅGEN 5 000-49 4 SIMONSEN ANFINN BUKTEN 50 000 350 49 5 SAMUELSEN HÅKON SANDNES

Detaljer

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Etternavn, Fornavn Adresse Postnr./-sted Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 2014/1682-2 26095/2014 L12 07.07.2014 Varsel om oppstart: Områderegulering av Hjellnes

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 16.09.2015 14:34:10 Valgoppgjør for Storfjord Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Storfjord

Partiliste: Arbeiderpartiet. 16.09.2015 14:34:10 Valgoppgjør for Storfjord Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Storfjord Partiliste: Arbeiderpartiet 1 Sigmund Steinnes 1 ** 14,75 29 4 47,75 40,25 89 17 146,25 194,00 3 Øistein Nilsen 2 ** 0,00 22 3 25,00 0,00 59 20 79,00 104,00 2 Stine Jakobsson Strømsø 3 ** 14,75 11 2 27,75

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Partiliste: Fremskrittspartiet :14:15 Valgoppgjør for Skjervøy Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget Valgoppgjør for Skjervøy

Partiliste: Fremskrittspartiet :14:15 Valgoppgjør for Skjervøy Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget Valgoppgjør for Skjervøy Partiliste: Fremskrittspartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Vidar Langeland 1 ** 9,00 11 4 24,00 48,75 88 19 155,75 179,75 2 Arne Nilssen 2 ** 9,0 0 9,00

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 245 7* 4 Gro Bjerregaard Bardu 50 48 50 96 244 9* 5 Sveinung

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap 12/347 31.10.2012 DS 604/12 TEK//JHØ Anne-Lise og Jan K. Pettersen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 26 BNR. 2 12/2102 08.10.2012 DS 755/12 TEK//ENI Beate Jørgensen BEATE JØRGENSEN - KARSVIKVEIEN 19

Detaljer

SOMMERSTARTEN 2010 LØRDAG 15. MAI.

SOMMERSTARTEN 2010 LØRDAG 15. MAI. SOMMERSTARTEN 2010 LØRDAG 15. MAI. STEVNET ER KLASSESTTENDE. Baneskyting Rek/Jun 25 Skudd klasse AR 1 Sigve Ch. Iversen Storfjord AR 9XX** 49 88889 41 89XX* 47 137 8899999X** 91 228 2 Agnete Bergum Storsteinnes

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Dok.dato: 27.06.2013. Klassering: Dok.dato: 28.06.2013. Klassering: SK/MSO

Dok.dato: 27.06.2013. Klassering: Dok.dato: 28.06.2013. Klassering: SK/MSO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.07.13, Journalenhet: sk*, Dokumenttype: I,, Status: J,A 01.08.2013 Samarbeidsavtale mellom kommunene: Kvængangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord

Detaljer

Resultatliste fra Åpent Miniatyrstevne

Resultatliste fra Åpent Miniatyrstevne Resultatliste fra Åpent Miniatyrstevne 05-07.02.2010 Antall deltakere: 117 Premieliste Aspirant 1 Agnethe Bergum Storsteinnes 43 47 46 93 229 Gjenstand 2 Fredrik Sivertsen Nedre Målselv 48 44 46 96 234

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5 G 9 år 1 km klas. fellesstart Tobias Farstad Burfjord IL 6 06:02 Harald Hauge 5 07:03 DNS Isak Sørensen 7 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Startende: 2 G 10 år 1 km klas. fellesstart Martin Kaasen 8 05:50 Hans

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Forhåndspåmelding. Tromsø skytterlag. SM - Tromsøhylsa Austre Målselv sk.lag Yngvar Fossland Postboks MOEN. Leon - Resultatprogram

Forhåndspåmelding. Tromsø skytterlag. SM - Tromsøhylsa Austre Målselv sk.lag Yngvar Fossland Postboks MOEN. Leon - Resultatprogram Austre Målselv sk.lag Yngvar Fossland Postboks 42 9329 MOEN 200/300m lø 18/08-12:00 9 2. Yngvar Fossland 4 200/300m lø 18/08-12:00 9 3. Odd Kjellmo 3 200/300m lø 18/08-12:00 9 4. Tore Winje 3 200/300m

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ragnhild Åsmo Hansen Gisund 24 38 43 79 184 0,- Gave 1. Runar Sætherskar Høgmo Tromsø 43 40 43 82 208 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 50 50 49 95 244 0,- Gave 1. Dennis

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Vedlegg 1. Oversiktskart og kartutsnitt

Vedlegg 1. Oversiktskart og kartutsnitt Vedlegg 1. Oversiktskart og kartutsnitt Vedlegg 2. Fastsatt utredningsprogram fra NVE Vedlegg 3. Visualiseringer TRAFO KOBBKROKEN FØR: UNDER OMBYGGING: ETTER: BUETJERNET FØR: ETTER: Trasé

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet Hundvåg Planområdet Planområd Stavanger Vedlegg 2: Kart med plangrense PLAN- OMRÅDE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb. 43, 4291 Kopervik Fortidsminneforeningen, Pb 385, 4001 STAVANGER

Detaljer

3630 Rødberg jglian@online.no 452 46 308. Lars Fullu 3629 Nore lful@online.no (l for Lars) 404 60 337

3630 Rødberg jglian@online.no 452 46 308. Lars Fullu 3629 Nore lful@online.no (l for Lars) 404 60 337 LAG OG FORENINGER pr. 11.01.13 Lag Leder Adr. NORE Norefjord Gammeldans Tormod Skriudalen Gunn Lian (sekretær) 3630 Rødberg jglian@online.no 452 46 308 Nore Spelemannslag Gunlaug Tråseviken 3629 Nore 938

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigattest gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 15.03.2016 17.03.2016

Offentlig journal. Ferdigattest gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 15.03.2016 17.03.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16/03.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2016 Ferdigattest gnr. 1942/60/11 Byggesak på gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 Trine Soini Johansen og Johan

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1719016 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT 17.11.2014 ) Guppeledere er uthevet i kursiv. Vi ber om at rettelser sendes til post@mkirken.no Nr. Etternavn Fornavn Email Tlf mobil Tlf privat

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Høringsfrist: 1. november 2013

Høringsfrist: 1. november 2013 Adresseliste DETALJREGULERINGSPLAN HØGTOPPEN BOLIGFELT OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG Ovenfor nevnte planforslag var oppe til politisk behandling i Formannskapet i Nesseby kommune den 05.09.13. I henhold

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1619015 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt Alta IF Dato 1.1.21 Nummer 1 Kundeid: 64554 Kontigentliste Kretsrenn Nordreisa dato: 2.1.1 FI 77 Henriksen Magne M 17 år 7,5 km 398241 11:38:3 15 Sum 15 Antall Løpere 1 Vennligst betal skyldig beløp til

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4 Pengepremier 15 skudd kl. 1 Premiering Nyttårstreffen 27-28.01.2012 Arr. Sandnessund Skytterlag 1. Anniken Lorentzen Tromsø 47 48 49 144 70,- 2. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 47 47 47 141 0,- Pengepremier

Detaljer

Øygardsgrend Båtforening Arve Bjerke Ungdomslaget Fjellblom Trine Snarheim 3630 Rødberg Trine_fasthome@hotmail.

Øygardsgrend Båtforening Arve Bjerke Ungdomslaget Fjellblom Trine Snarheim 3630 Rødberg Trine_fasthome@hotmail. LAG OG FORENINGER pr. 23.05.11 Lag Leder Adr. NORE Norefjord Gammeldans Lars Egedahl 3629 Nore Nore Spelemannslag Eli H. Enerstvedt 3629 Nore Undomslaget Noringen Lars Fullu lful@online.no Teater/revy

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik Madsen 1949 Kirkeøy

Detaljer

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne)

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Vedlegg 2. Vannregionutvalget for vannregion Troms (etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Organisasjon Navn e-postadresse Adresse Kvæfjord

Detaljer

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Rennesøy Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: på % DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

1 Torbjørg Nordås. 2 Øystein Thomassen. 6 Åslaug Selnes Finseth. 12 Gunn-Sonja Nordås. 4 Hans Arne Gulbrandsen. 5 Sissel Stavseth Edvardsen

1 Torbjørg Nordås. 2 Øystein Thomassen. 6 Åslaug Selnes Finseth. 12 Gunn-Sonja Nordås. 4 Hans Arne Gulbrandsen. 5 Sissel Stavseth Edvardsen Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Lurøy Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Antall stemmesedler: på % Torbjørg Nordås ** Torbjørg Nordås ** Torbjørg Nordås ** Torbjørg Nordås **

Detaljer

RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL

RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL MENN SENIOR: KL. A: 1. Per Johan Sandbakk, Ørsta 10.01 2. Arild Bjørdal, Ørsta 10.02 KL. B: 1. Jostein Vartdal, Hødd 10.07 2. Øystein Johansen, Hareid 10.18 3. Ole

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: 14.11.2007 Tid: Kl. 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0060/07 07/00659 SAKSPROTOKOLL: VALG AV DIVERSE UTVALG

Detaljer

Sonerenn Nord-Troms. Resultatliste. Saga skistadion Klubb Start nr. Tid Etter Brage Berglund Nordreisa IL 7 Iver Skjellberg Nordreisa IL 6

Sonerenn Nord-Troms. Resultatliste. Saga skistadion Klubb Start nr. Tid Etter Brage Berglund Nordreisa IL 7 Iver Skjellberg Nordreisa IL 6 Saga skistadion 09.0.206 G 8 år Brage Berglund Nordreisa IL 7 05:29 Iver Skjellberg Nordreisa IL 6 05:08 J 8 år Helga Myrslett Bakke Nordreisa IL 9 06:05 Bertine Eivindsdatter Nordreisa IL 2 06:27 Bianca

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

Åpent banestevne

Åpent banestevne Åpent banestevne 04-05.06.2010 Statistikk Felt: Klasse 1 3 Skyttere Klasse 2 7 Skyttere Antall skytterlag 23 Klasse 3 15 Skyttere Antall skyttere 200 m 55 Klasse 4 13 Skyttere Antall skyttere 100 m 38

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok.

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2011 nnhold: Vedrørende eiendomsskatt på eiendommen 1942/65/42 Klage/spørsmål

Detaljer

Saksprotokoll. Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/ Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG

Saksprotokoll. Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/ Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.10.2015 Sak: PS 7/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/4563-2 Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG 2015-2019

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlem møtte: Navn Møtte for Representerer Jenny Fyhn Olsen Ole Josefsen Høyre

Møteprotokoll. Følgende varamedlem møtte: Navn Møtte for Representerer Jenny Fyhn Olsen Ole Josefsen Høyre Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 10:00 13:00. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Jensen Leder Kystpartiet

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Nattevakt Skolen Skolen Islandsbotn Islandsbotn 03-07

Nattevakt Skolen Skolen Islandsbotn Islandsbotn 03-07 Nattevakt Skolen 23-03 Skolen 03-07 Islandsbotn 23-03 Islandsbotn 03-07 Fredag 22.6 Marianne Torsteinsen Otto og Torstein Otto og Torstein Skolen 23-03 Skolen 03-07 Islandsbotn 23-03 Islandsbotn 03-07

Detaljer

FISKERMANNTALLET 2017

FISKERMANNTALLET 2017 FISKERMANNTALLET 2017 Kommune: 1936 KARLSØY FØDSNR NAVN GATEADRESSE PONR POSTSTED BLAD ====== ============================== ================== ===== ========= ==== 100352 ALBERTSEN FINN HARALD VANNVÅG

Detaljer

Harstad Kommune. Rolle Hjemmelshaver (H) /11 HARSTAD KOMMUNE. Postmottak 9479 HARSTAD. Rolle Hjemmelshaver (H) Personstatus.

Harstad Kommune. Rolle Hjemmelshaver (H) /11 HARSTAD KOMMUNE. Postmottak 9479 HARSTAD. Rolle Hjemmelshaver (H) Personstatus. Harstad Kommune Eierliste for: Gamle Stangnesvei 1903-54/11 HARSTAD KOMMUNE 1903-54/17 STAKKSUND HALLUR GAMLE STANGNESVEI 8 B 1903-54/19 HESSEN MERETE BIRGIT GAMLE STANGNESVEI 10 B 1903-54/19 KARLSEN TAGE

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Nor kaiool@hotmail.com Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontingent Ordinært påmeldt

Nor kaiool@hotmail.com Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontingent Ordinært påmeldt Bakkeby IK Bakkeby 9153 ROTSUND Dato 28.2.214 Nummer 1 Kundeid: 64535 Forfall: 14.3.214 Kontingentliste Sonerenn dato: 1.3.14 kaiool@hotmail.com 6 Olsen Eirill Helene J 13 år 12:29:3 77 Olsen Helge Menn

Detaljer

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11.

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. 2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. Plass Lag Poeng Navn Klubb Lagsammensetning 1 7 231 SandefjordBK/JORUNNN Sandefjord BK Feness - Raanes - Syvertsen -

Detaljer