BERETNING FRA LEDER FOR ÅRET 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERETNING FRA LEDER FOR ÅRET 2014."

Transkript

1 1 BERETNING FRA LEDER FOR ÅRET Styret har i perioden bestått av følgende: Bjørn Willumsen, leder Ingrid Lettrem Olsen, nestleder Paul Isaksen, kasserer / pensjonistrepresentant Lillian Bakken, seksjonsleder SHS (Seksjon helse og sosial) Grethe Raanes, seksjonsleder SKKO (Seksjon kirke, kultur og oppvekst) Grethe M. Karlsen, seksjonsleder SKA (seksjon kontor og administrasjon) Stein Sivertsen, seksjonsleder SST (seksjon samferdsel og teknisk) Ragnhild Hakkebo, ungdomsutvalget Kristine M. Mortensen, ungdomsutvalget Kari Angelsen, styremedlem (private barnehager) Håvard Sandberg, hovedverneombud med møte og talerett. 2 av de hovedtillitsvalgte har fulle rettigheter i styret. Dette avgjøres dem imellom fra gang til gang. Samtlige hovedtillitsvalgte har møte og talerett i styret. Fagforeningskontoret har i perioden vært bemannet av følgende personer: Hovedtillitsvalgt Vivi Jakobsen Sandberg (SKKO) 100 % Hovedtillitsvalgt Ingrid Lettrem Olsen, 100 % (SHS) Hovedtillitsvalgt Fred Magne Johansen, 100 % (SST) Hovedtillitsvalgt Kristin Arvesen, 45 % (SKA) Leder Bjørn Willumsen, 55 % leder + 45 % hovedtillitsvalgt = 100 % frikjøp Styret har i perioden avviklet 16 styremøter, inkl et heldagsmøte Styret har behandlet 125 saker. Styret har møte hver tredje tirsdag kl Styret fungerer veldig godt som kollegium og som besluttende organ. I de fleste saker diskuterer styret seg fram til enighet, og det er en stor styrke for fagforeninga som helhet. De hovedtillitsvalgte gjør en stor og viktig jobb for medlemmene. Det er et voldsomt trøkk og mye ansvar og arbeidspress knyttet til det å fungere som hovedtillitsvalgt under det mørkeblå regimet vi lever under for tida. Ivaretakelse av medlemmene og de tillitsvalgte ute på arbeidsplassene, deltakelse i prosjekter, råd og utvalg og møter på rådhuset. Faglig politisk arbeid tar også mye tid, og det er viktig i den alliansebygginga som er nødvendig for å stå sterkt nok i arbeidet for medlemmenes interesser. De hovedtillitsvalgte har en stor samlet kompetanse og erfaring og fungerer veldig godt som et team, i et godt arbeidsmiljø. Kontoret og de tillitsvalgte der er et samlende element i vår store fagforening, og det kan ikke understrekes nok hvor viktig det interne samholdet i hele fagforeninga vil være framover. Den 17. juni ble hovedtillitsvalgt Odd Harald Brenneset begravet, etter over tre års alvorlig sykdom. Han ble bare 57 år gammel. Odd Harald hadde vært hovedtillitsvalgt siden 1993 og fram til han ble syk i april Før det var han i ti år tillitsvalgt for renovasjonen og også klubbleder på Slottet. Vi lyser fred over Odd Harald sitt gode minne!

2 2 Fred Magne Johansen fra VA-kontoret har overtatt etter Odd Harald som hovedtillitsvalgt for teknisk sektor. Denne unge mannen fra Moss gjør en fantastisk jobb for fagforeninga og for våre medlemmer i teknisk sektor. Fagforeningskontoret: Vi har nå lagt bak oss det første året i våre nyinnredete, sentrale lokaler på torget, der vi har en tiårskontrakt med huseierne «Stortorget 5 AS». Her har vi et lite møterom med plass til 15 personer, samt et stort møterom med møte- og kursfasiliteter til 6o personer + 6 lydtette kontor til våre frikjøpte tillitsvalgte + kjøkken/toaletter og mye lagerplass. Vi har nytt data og AV-utstyr, samt lys- og lyd til bruk i egne lokaler og ute på torget. Vi har kort sagt fått perfekte, topp utstyrte lokaler til våre formål. Styret har som målsetting at disse lokalitetene skal være mest mulig i bruk til et mangfold av aktiviteter. Med unntak av tillitsvalgtsamlinger i plenum + årsmøter så kan vi nå kjøre alt av vår møte- og kursvirksomhet i egne lokaler. Stortorget 5 har vært brukt til mye av mange i året som er gått, og det er glimrende. LO Tromsø, Fagforbundet Buss, Naturvernforbundet og Nei til EU har hatt sine årsmøter her. «Vi bryr oss- alliansen», Solidaritetsungdommen, FO, SV, Rødt og «Vennskap Tromsø Gaza» har hatt møter her. Aksjonen «Gjenreis Kyst-Norge» ble stiftet i våre lokaler den Stortorget 5 er perfekt til møter kurs sosiale sammenkomster, og det skal brukes mest mulig av oss og våre medlemmer og av våre samarbeidspartnere. Spesielt gledelig var det at vi i fjor kunne hjelpe de streikende havnearbeiderne og deres støttespillere med lokaler i forbindelse med aktiviteter og aksjoner. Den 10. februar arrangerte vi sammen med LO i Tromsø fest for dem i våre lokaler. Tor og Bjørn og Georg spilte opp. Fra den 30. mars til den 1. april var våre lokaler base for flere aksjoner fra havnearbeidernes side. Økonomi: Lokalene på Stortorget 5 har vært gunstig for oss økonomisk. Vi sparer mye på samle mesteparten av våre aktiviteter i egne lokaler. Vi og forbundet sentralt har som politikk å ikke salte penger på bok fagforeningene skal bruke inntektene hvert år, men i balanse. Dermed har vi etter flyttinga til torget mer midler disponible til våre faglige aktiviteter. Og det er viktig, sett på bakgrunn av de utfordringene vi står foran. Aktiviteter i 2014: - Den 4 mars var 8 tillitsvalgte fra vår fagforening på Manifestkonferansen i Oslo. En profesjonelt gjennomført konferanse, med mange viktige tema på dagsorden. Vi er støttemedlemmer i Manifest, og det skal vi være bekjent av. De gjør en utrolig viktig jobb for fagbevegelsen og venstresida i Norge. - Bjørn, Vivi, Ingrid og Fred Magne deltok på faglig-politisk samling på Sørmarka 6-7 mars, med bl.a Raymond Johansen, Snorre Valen og LO-leder Gerd Kristiansen. - Den 4. april hadde vi innflyttingsfest på torget. Tor og Bjørn spilte til dans mai hadde vi frokost i våre nye flotte lokaler. Kvelden før var vi som vanlig samlet på Skarven, der Fagforbunds-bandet spilte opp. Bjørn var i år medlem av 1.maikomitèen til LO i Tromsø. Utdanningsforbundet deltok i toget og holdt appell på torget.

3 3 - Den 24. juni hadde vi Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag på besøk. Vi opprettet et pensjonskontor i våre lokaler på torget, og averterte i avisene at alle som hadde pensjonsspørsmål kunne komme til oss for å få svar. - Om ettermiddagen den 24. juni inviterte vi de ansatte i private barnehager i Tromsø til et møte med Steinar Fuglevaag om PBL-pensjonen og hva som står på spill. Et tyvetalls medlemmer møtte opp. - Et fire dagers Fase 1 kurs for 13 nye tillitsvalgte ble avsluttet fredag 5.9. Kurset ble gjennomført i våre egne lokaler, og tilbakemeldingene var gode. - Den 8.9 deltok Bjørn og Ingrid på en konferanse i Røde Kors-huset i Oslo i regi av Forsvar Offentlig Pensjon. Vi støtter denne viktige organisasjonen økonomisk inviterte vi til faglig-politisk møte med to sentrale tillitsvalgte fra Fredrikstad. Fredrikstad hadde før valget i 2011 mørkeblått flertall en seigt og langvarig arbeid fra LO i Fredrikstad før valget bidro til at de rød-grønne nå hadde flertall, med AP nesten i reint flertall aleine. Vi hadde mye å hente i erfaringene fra Fredrikstad. - Den gjennomførte vi ei heldags tillitsvalgtsamling på Choice Hotell Aurora, med 94 tillitsvalgte i vår fagforening til stede. - Den inviterte vi til åpen medlemsfest på Stortorget 5. Den var meget vellykket og må gjentas! - Den 9.12 arrangerte vi merkeutdeling til 25- og 40 års jubilantene i våre egne lokaler. Med julemat fra Mydland og allsang og god drikke ble det ei trivelig og høytidelig stund for alle som var der. Når vi summerte kommunal tjenestetid for jubilantene, så var vi tilbake til 900-tallet. Så den kvelden var mye kommunal kompetanse og erfaring samlet på Stortorget 5! - Vår fagforening stilte fulltallig opp med 12 representanter på det eneste representantskapsmøtet som LO i Tromsø har gjennomført i år. - Vår fagforening stilte med lyd på 5 solidaritetsarrangementer for Gaza på torget i Tromsø i sommer. På ett av disse opptrådte Bjørn og Tor med gitar og bass og sang + dro i gang flere allsanger. - I samarbeid med AOF arrangerte vår fagforening i 2014 språkkurs for renholdere. Kurset ble gjennomført i våre lokaler på torget. - Fagforbundet avd. 177 har et godt samarbeid og en god dialog med LO i Tromsø Bevilgninger: - Styret bevilget i fjor til Tromsø kommunale blandakor kr Styret bevilget i fjor kr til 8.marskomitèen.

4 4 - Styret bevilget i fjor kr til aksjonen «Forsvar offentlig pensjon» - Fagforbundet avd. 177 støtter Manifest Analyse med kr pr. år Faglig-politisk beretning for 2014: Vi er ei aktiv og oppegående fagforening. Vi er landsdelens største fagforening og vi er omtrent like stor som de øvrige fagforeningene i Tromsø kommune til sammen - og vi vokser. Vi oppfylte forbundets vervemål for 2014 allerede i august! Byrådet fikk sommeren 2012 fullmakt til å konkurranseutsette hele kommunen bak lukkete dører. Vår sterke motstand sommeren 2012, med aksjoner, store åpne møter og politisk streik, medførte at ekstremprivatiseringen i Tromsø ble en nasjonal sak. Vi kan oppsummere at etter mer enn tre år med mørkeblått regime i rådhuset så har ingen virksomheter så langt blitt konkurranseutsatt, og ingen kommunalt ansatte har blitt oppsagt som følge av konkurranseutsetting. Våre aksjoner bidro ganske sikkert til å hindre høyrekreftene fra å gå for raskt og brutalt fram. Men nå står sentralkjøkkenet og Fagrent foran reell konkurranseutsetting. Det er mindre kjent at byrådet også har fått kommunestyrets fullmakt til å omorganisere hele kommuneadministrasjonen bak lukkete dører. I 2014 har byrådet jobbet mye med å bygge opp en topptung bestiller-administrasjon innafor samtlige avdelinger, med bl.a et nytt etatsjefsnivå. Konkurranseutsetting fører i praksis med seg store transaksjonskostnader og et stort bestiller byråkrati. Prisen for å la private kapitalkrefter få store og lukrative sugerør inn i velferdsproduksjonen er høy. Så langt har vi klart å bidra til å holde høyrekreftene litt på vent. I år er det viktigste kommunevalget i moderne tid. Dersom de mørkeblå får en periode til, så vil mange av våre medlemmers arbeidsplasser være truet. Vi skal gjøre alt for å bidra til at en sentrum venstreallianse inntar rådhuset til høsten. Den norske velferdsstaten og den norske arbeidslivsmodellen har gjort vårt land til et av verdens beste land å bo i for vanlige folk. Den norske modellen er verdt å forsvare, også i Tromsø kommune. Status barnehager: Byrådet vedtok tidlig i perioden at det ikke skal bygges flere kommunale barnehager i Tromsø. PWC fikk i oppdrag å utrede flere alternativer for barnehageutvikling i Tromsø framover, bl.a salg av kommunale barnehager. Sommeren 2013 kom konklusjonen. PWC frarådde utskilling eller salg av kommunale barnehager. Kostnadene for kommunen ved privatisering ville bli i størrelsesorden mill. kr pr. år. Årsaken er at tilskuddene til de private beregnes ut fra hva det koster å drive kommunale barnehager. Dersom kommunen skilte ut eller solgte 28 sentrumsbarnehager så ville kommunen bli sittende igjen med de dyreste barnehagene i distriktene, med den konsekvensen at tilskuddene til de private måtte økes. Byrådet måtte ta konklusjonen til etterretning og vedtok å drive videre de kommunale barnehagene. Men kommersielle barnehager er blitt big business. Det handler om store penger. De to nordlendingene som fikk fire kommunale barnehagetomter i Tromsø i 1997 er i dag blitt

5 5 milliardærer på barnehager. Og det er deres venner som sitter i byrådet i Tromsø. I fjor åpnet to barnehager i Tromsø, og begge er kommersielle, eid av hver sin gruppering av søkkrike barnehagebaroner: Norlandia i Marsveien og Læringsverkstedet på Haugenstykket. Det er nå en overkapasitet av barnehageplasser i Tromsø. Byrådet svarer på denne situasjonen med å legge ned kommunale barnehager - og kanaliserere unger og penger inn i de to nye kommersielle barnehagene i byen. Hvilhaug og Håpet barnehage ble nedlagt sommeren 2014, og nå står Strimmelen og Åsgård barnehager foran nedleggelse. Pensjonskamp i private barnehager: PBL-avtalen i private barnehager er en av de beste i privat sektor, med ytelsespensjon på 66 % og til dels bedre begynnerlønn enn i KS-området. Tidlig i 2014 fikk vi beskjed om at Norlandia meldte overgang fra PBL til Spekter fra 1.mai. Det ble snart klart at dette handlet om et forsøk på tariffdumping og overgang til dårligere pensjonsordninger. Det ble også kjent at PBL krevde overgang til innskuddspensjon i fjorårets hovedoppgjør. Organisasjonene sentralt samlet seg til forsvar for ytelsespensjonen, og fikk en hovedoppgjøret i fjor en protokoll med PBL som utsatte pensjonskampen til mellomoppgjøret i Norlandia beholdt PBL-avtalen som en såkalt «hengende» avtale i påvente av forhandlinger. Under forhandlingene i høst opptrådte Norlandia uryddig og på en måte som ikke kan karakteriseres som annet enn forsøk på obstruksjon av hele forhandlingsprosessen. De gikk på den enkelte ansatte og feilinformerte om forhandlingssituasjonen. Men organisasjonene sentralt står samlet, og i skrivende stund er det brudd i forhandlingene. Kommersielle barnehager er verdens sikreste investeringsobjekt. Eierne har garanterte inntekter, basert på hva det koster å drive kommunale barnehager. Pensjonstilskuddene til de private barnehagene beregnes ut fra gjennomsnittet av den kommunale lønnsmassen, som er mye høyere enn lønnsnivået i en barnehage. Fagforbundet avd. 177 og Utdanningsforbundet i Tromsø engasjerte i 2013 De Facto, som kunne påvise at pensjonstilskuddet ga et overskudd på mellom kr til 1,2 millioner i en vanlig 4-avdelingsbarnehage. (Sarpsborg kommune så det samme og ville i fjor vår endre pensjonstilskuddet slik at det ble beregnet ut fra det faktiske lønnsnivået i de kommunale barnehagene. De ble stoppet i departementet.) De kommersielle eierne, som allerede er blitt søkkrike på offentlige barnehagekroner, vil ha mer. Nå akter de å gå i lommene på hver enkelt av sine ansatte. Det blir sannsynligvis streik i Norlandia barnehagene i vinter. Det er viktig og nødvendig at organisasjonene nå står sammen mot denne typen «røverkapitalisme». Det store pensjonsslaget for ca ansatte i PBL-området står til våren. Dersom PBL-avtalen ryker, så brenner det på sikt et blått lys for tariffen i de kommunale barnehagene. Derfor angår pensjonskampen i de private barnehagene samtlige som arbeider i barnehagesektoren her i landet det være seg private eller offentlige. Status helse og sosial: Det store Otium-prosjektet ble før siste kommunevalg lovet ferdig i Siste prognose nå er at spaden går i jorda våren Før valget var det mye snakk fra høyre og frp om å drive det som et OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid), men det har vært stille om dette de siste årene. Tromsø mangler et helt sykehjem, og presset på omsorgsboliger, hjemmesykepleie, hjemmehjelp og øvrige tjenestetilbud øker tilsvarende. Mellomveien 100 ble kjøpt for å pusses opp til korttidsplasser, omsorgsboliger og dagsenter. Driften skulle konkurranseutsettes og var utlyst på anbud da det plutselig kom stoppordre.

6 6 Årsak: Prosjektet ble fire ganger dyrere enn beregnet. Dette stiller noen store spørsmålstegn ved prosjektering, planlegging og kvalitetssikring i det byrådssystemet vi har for tida. Sånt skal ganske enkelt ikke skje. Der heller ikke bra at Tromsø kommune har så mange «overliggere» på UNN at funksjonen som akuttsykehus i perioder har vært truet. Men byråden og den politiske rådgiveren fra Frp var i fjor opptatt av viktigere ting. I fjor fattet byrådet ei beslutning om å gå for en etatsmodell innafor helse- og sosialsektoren i Tromsø kommune. Dette er en modell som tilrettelegger for privatisering og konkurranseutsetting, saker som alltid står øverst på Frp sin agenda. I hjemmetjenesten har de ansatte i to omganger i fjor måttet bruke mye tid på å måle alt de gjør med stoppeklokke. Dette for å forberede en spesiell type privatisering av denne tjenesten kalt tjenestekonsesjon. For å sikre valgfrihet, så skal nå hjelpetrengende eldre få velge mellom flere firma som kan utføre hjemmesykepleie og hjemmehjelp hos den enkelte. Tildelingskontoret vedtar tidsbruken. Det er kun logoen på uniformen til de ansatte de eldre kan velge mellom. Men brukere som har penger kan sjølsagt kjøpe ekstra tjenester fra disse firmaene. Som i barnehagesektoren er privat helsebusiness blitt et lukrativt forretningsområde. Bl.a. presser Orange Helse, et helsekonsern fra Bergen, kraftig på Kanestrøm for å komme inn i hjemmetjenesten her i byen. Konkurranseutsettingen av sentralkjøkkenet blir nå gjennomført, etter to anbudsrunder. Når det gjelder teknisk sektor, henvises til den gode og grundige beretningen fra hovedtillitsvalgt Fred Magne Johansen. Han har bl.a deltatt i det partssammensatte arbeidet under ledelse av kommunaldirektør Nermo, som har utredet samling av samtlige enheter i et teknisk ressurssenter. Samtlige involverte har vært positive til dette prosjektet og de var kommet langt da det i høst plutselig endret karakter til å bli et nedstyringsprosjekt, etter innspill fra byrådet. Flere av enhetslederne, samt Fagforbundet, har reagert sterkt på at byrådet på denne måten legger inn premisser som bygger ned teknisk sektor i kommunen. Status vedr. byrådet, parlamentarismen og bedriftskulturen: De seks byrådene har samlet alle administrative og politiske fullmakter i sine hender. De administrative lederne, inkl kommunaldirektørene, har ingen beslutningsfullmakter. All makt og det meste av fullmakter er samlet i byrådet. Alle beslutninger i Tromsø kommune er politiske, i følge byrådsleder Hilmarsen. («Det er f.eks ei politisk og ikke ei faglig beslutning hvor høyt vi kan bygge i Tromsø sentrum» Dette sa byrådsleder Hilmarsen på Gardermoen 12. februar i fjor, der vi begge var blitt engasjert av et konsulentfirma til å prate for og mot parlamentarisme som styringssystem i Fredrikstad. Jeg liker å tenke at jeg gjorde en god jobb på Gardemoen I alle fall satte kommunestyret i høst foten ned for parlamentarisme i Fredrikstad, en by på størrelse med Tromsø. Dette skjedde etter sterk mobilisering fra hele fagbevegelsen) All saksbehandling i Tromsø kommune skjer nå bak lukkete dører i rådhuset. Ingen får vite hva fagfolkene og saksbehandlerne mener i den enkelte sak, for det er kun byrådenes innstilling og anbefaling som følger saken før den ferdig behandlet og vedtatt sendes fra byrådet til komiteene og til kommunestyret. En slik udemokratisk saksbehandling er en trussel mot selve grunnlaget for folkestyret nemlig at en sak blir vurdert fra flere sider og at alle

7 7 kan komme til orde. Gjennomsiktighet og avveininger av «checks and balances» er avgjørende for gode beslutninger. Vi har gått motsatt vei i Tromsø. Innafor en stadig mer autoritær kultur, hvor beskyldinger mot ansatte om illojalitet og politisk innblanding sitter løst, så er kvaliteten og kvalitetssikringen på alle nivå truet. Det er et faresignal når administrative og faglige ledere på alle nivå velger å tie heller enn å si sin mening. Dette inntrykket har befestet seg i året som har gått. Bedriftskulturen i Tromsø kommune er mer og mer i ferd med å likne ei amerikansk bedrift, der alle snakker sjefen etter munnen. New Public Management har satt seg i ekstrem grad i Tromsø kommune. Det blir litt av en jobb å endre denne kulturen, dersom åpne demokratiske prosesser og respekt for faglighet igjen blir aktuell politikk i kommunen og det må skje. Parlamentarismen i Tromsø er blitt dilettantenes lekegrind. Byrådene og deres pol. rådgivere tar seg til rette på fagfolkenes områder og detaljstyrer i stedet for å respektere faglighet og kompetanse. Resultatet er kaos og ineffektivitet og manglende gjennomføringskraft. Hvorfor er det blitt slik? De til dels ekstreme kreftene på ytre høyre har ingen respekt for offentlige virksomheter og offentlige arbeidstakere. Hovedprosjektet til det sittende byrådsregimet er å stykke opp vel fungerende enheter og avdelinger i den hensikt å konkurranseutsette. Mål: Å la profittdrevne virksomheter få sugerør inn i offentlige kasser. Byrådet reduserer ansattes medvirkning: Byrådet har fjernet de ansattes representanter fra alle styringsgrupper i alle prosjekter. Sentralt samarbeidsorgan er et reint informasjonsorgan, uten beslutningsmyndighet i noen saker. Ansattes ankerett i tilsettingssaker er forsvunnet. I sum gjør dagens byrådsregime alt som står i deres makt for å svekke partssamarbeidet og innflytelsen til de ansattes organisasjoner. Byrådet forsøker å presse Fagforbundet økonomisk: Når det gjelder oss i Fagforbundet avd. 177, så kjører byrådet et rått løp. Vi har siden 1. september 2013 holdt til på Stortorget 5, i lokaler vi leier sjøl. Vi fikk sommeren 2013 en skriftlig avtale med finansbyråd Fusdahl om husleierefusjon for kontorene til de hovedtillitsvalgte, som arbeidsgiver er forpliktet til å holde, jf. hovedavtalen. Eiendom fikk en framleieavtale med oss for kontor til hovedverneombudet (hvo) i våre nye lokaler på torget. Avtalen innebar en husleierefusjon + husleie for hvo-kontoret fastsatt til kr pr. kontor pr. år. Fusdahl var ryddig. Men hun gikk av ved årsskiftet i fjor. Den ba vi i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2013 om å få overført husleierefusjonen + husleien for hovedverneombudet for året som var gått. Vi fikk til svar at byrådet ville se kontrakten for Stortorget 5. Vi svarte at vi forholdt oss til den skriftlige avtalen med finansbyråd Fusdahl og vi ba om å få refusjonen overført. Da kom det tilbake fra rådhuset at dersom de ikke fikk oversendt kontrakten, så fikk vi ingenting! Vi hadde ikke noe å skjule, så i februar oversendte vi leiekontrakten med huseier på 5+5 år, samt ei oversikt over våre totale kostnader i dette leieforholdet. Det framkom at refusjonen fra arbeidsgiver dekker omtrent 45 % av våre totalkostnader. Det varte og rakk før vi hørte noe mer. Fra Eiendom fikk vi i februar vite at saken var tatt ut av deres hender og nå ble behandlet på høyeste politiske nivå. Dette forholdet ble bekreftet skriftlig av byrådsleder Hilmarsen. Den 25 mars kom svaret fra arbeidsgiver. Byrådet sa opp refusjonsavtalen og leieforholdet for

8 8 hvo fra 1.7. Dette gjorde de på tross av at de kjente til at vår fagforening hadde signert et leieforhold i 5+5 år, basert på avtalen med Fusdahl. Den 2.4 fikk vi et møte med to kommunaldirektører på vårt kontor, uten at det endret noe på situasjonen. Den 5.7 skrev Klassekampen ei helside om saken. Vi fikk advokatbistand fra forbundet sentralt, og den 23.7 stilte advokat Benum og undertegnede i et møte på rådhuset med kommunaldirektør Limstrand og en jurist fra Eiendom. Etter en times møte konkluderte Limstrand med at han gikk inn for at refusjonsavtalen ble forlenget ut året, slik at vi kunne forhandle oss ferdige. Han tok det forbeholdet at det ikke var han som hadde beslutningsmyndighet i denne saken. Kanestrøm fra Frp var fungerende byrådsleder på dette tidspunktet, og vi fikk raskt tilbakemelding om at han hadde besluttet å forlenge refusjonsavtalen bare ut september. Oppsigelsen av hvo sto fast, og den var korrekt og lovlig, hjemlet i husleieloven. Håvard Sandberg flyttet ut den 1.9. Vi hørte ikke noe mer fra arbeidsgiver, og vår advokat purret flere ganger, før vi endelig fikk et nytt møte med Per Limstrand og juristen den De kunne fortelle at saken hadde vært forelagt kommuneadvokaten og at de nå hadde mandat til reelle forhandlinger med oss. Vi ble raskt enige om en refusjonsavtale fram til , med klausul om nye forhandlinger i god tid før avtalen går ut. Vår advokat sendte kontrakten til rådhuset den Igjen måtte vi purre på kommunen. Den 4.11 undertegnet jeg kontrakten i rådhuset. Da kunne juristen på Eiendom opplyse at ingen enkelt byråd hadde fullmakt til å undertegne en slik kontrakt, så nå måtte han lage en sak til byrådet. Refusjonsavtalen ble vedtatt i byrådet den I følge kontrakten skal utestående beløp overføres til oss innen 2 uker etter signering. Over nyttår måtte vår advokat purre på. I SKRIVENDE STUND HAR VI ENNÅ IKKE FÅTT EI KRONE I REFUSJONSBELØP + HUSLEIE FOR HVO SIDEN VI FLYTTET INN PÅ STORTORGET 5 DEN Det er grunn til å anta at høyre og frp på denne måten prøver å sette den største og mest aktive fagforeninga i kommunen under økonomisk press med sikte på å svekke oss. Det klarer de ikke. Og vi skal sjølsagt ha de pengene vi har krav på i følge skriftlige avtaler. Fagforbundets tillitsvalgte blir utsatt for grov trakassering: Den 27. mars, to dager etter at byrådet skriftlig hadde sagt opp refusjonsavtalen og leieforholdet til hvo, stilte samtlige fem hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet avd. 177 i et evalueringsmøte i byrådssalen. Der var hele den administrative og politiske ledelsen, samt alle arbeidstakerorganisasjonene. Der opplevde Fagforbundets representanter å bli utsatt for en planlagt drittpakke fra ledelsens side. Trakasseringen antok en slik karakter at to av våre fem hovedtillitsvalgte ikke maktet å gå tilbake etter pausen, av hensyn til egen helse. Kanestrøm & co gliste godt da vår htv Ingrid opplyste om dette forholdet etter pausen. Møtet gikk videre som om ingen ting var skjedd, inntil kommunaldirektør Limstrand mot slutten uttrykte ekstremt ubehag over det han hadde opplevd tidligere på dagen. Han hadde ikke deltatt i trakasseringen av oss. Limstrand uttrykte et sterkt behov for debriefing og en gjennomgang av hva som hadde skjedd, og hvorfor. Byrådsleder Hilmarsen ba i etterkant oss tre hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet om å bli igjen etter møtet, sammen med noen av de administrative lederne. Han framsto ydmyk der og da. Vi spurte hvorfor de ikke hadde bedt om et separat møte med oss, når de tydeligvis hadde så mye å si til oss, i stedet for «ta» oss foran alle de andre. Hilmarsen svarte følgende: «Vi valgte

9 9 å gjøre det sånn». (Han bekreftet dermed at det vi var utsatt for var planlagt. Det skjønte vi allerede. I autoritære organisasjoner er det viktig å disiplinere underordnede å skape en fryktkultur - ved å vise i klartekst hvordan man behandler de som ikke innordner seg.) Med henvisning til de to tillitsvalgte som måtte forlate møtet, så ble vi enige med Hilmarsen om et oppfølgingsmøte. For min egen del sa jeg til Hilmarsen at når vi angripes av dem, så tar jeg det for det meste som en kompliment for godt utført arbeid. Men jeg måtte si til han at kommunaldirektør Loftås hadde gått langt over grensen i sin omtale av meg. Han hadde servert en meget stygg løgnhistorie. Loftås var der, og byrådslederen sa direkte til han: «Du gikk for langt!» Loftås kom deretter med ei uforbeholden unnskyldning, som jeg forlangte at han gjentok overfor alle som hadde vært til stede på møtet. Det skjedde i etterkant, skriftlig. Tromsø kommunale pensjonskasse (TKP): Norske pensjoner er blitt en svært innviklet affære å forstå, og det er absurd at det er blitt slik. For ordens skyld: Ingen ting av det jeg skriver her har innvirkning på de ansattes pensjoner. Pensjonen er tariff-festet og ligger fast. Det jeg beskriver her kan ha konsekvenser for arbeidsgivers pensjonskostnader. De samme høyre-politikerne som er svært opptatt av å konkurranseutsette det meste av kommunal virksomhet, har helt fra de vant valget vært svært opptatt av å etablere et eget lite forsikringsselskap basert på kommunens pensjonsfond, som pr. i dag er på ca 2,7 milliarder kr. Situasjonen i pensjonsmarkedet endret seg i Vår pensjonsleverandør DNB Liv besluttet da å trekke seg ut av dette markedet, og da hadde vi kun to valg. Enten å tilknytte oss KLP, som er eid av mesteparten av landets kommuner og fylkeskommuner i fellesskap, eller å opprette en egen kasse. Byrådet tok aldri kontakt med KLP, for de var ikke interessert i ei tilknytning til dette store, seriøse selskapet der vi naturlig hører hjemme. En samlet opposisjon samt LO-kommune og UNIO, samlet seg høsten 2013 om en henvendelse til finanstilsynet, med anmodning om at finanstilsynet måtte pålegge kommunen å utrede KLP som et seriøst alternativ. Dette skjedde ikke. Et av byrådets argumenter for egen kasse var at Tromsø skulle bygge opp en egen kompetanse på drift av pensjonskasser. Men etter forslag fra Frp i finans- og næringskomiteen var høyre med på å sette alt ut på anbud. Et anbud som Storebrand vant i Både når det gjelder administrasjon og kapitalforvaltning. Det har vært en kronglete prosess for byrådet å opprette en egen kasse. Første oppstartsdato var Fra samme dato ble kontrakten med DNB Liv sagt opp. Oppstarten ble deretter utsatt til I april 14 ble styret i TKP etablert. Først den var pensjonskassen operativ. Samme dag overførte DNB Liv ca 2.7 milliarder kr til Storebrand, og den 1.12 overtok Storebrand utbetalingen av de løpende pensjonene til kommunens pensjonister fra DNB Liv. Det reiser seg noen spørsmål i tilknytning til etableringen av pensjonskassen: - Hvor stor er regningen fra DNB Liv for administrasjonskostnadene i 2014, og hvem skal dekke den? - Slottet, Heracleum og Laureng ble 1.10 overført til TKP som egenkapital. Fra byrådets side ble dette tidligere, også overfor kommunestyret, forklart som utelukkende en finansiell transaksjon. Nå har byrådet snudd, med den konsekvensen at alle de økonomiske forpliktelsene knyttet til vedlikeholdsetterslep, løpende vedlikehold og investeringsbehov på disse tre slitne eiendommene er overført til TKP. Det må på bordet hvilke summer dette handler om. Så langt oppfatter vi denne saken som en useriøs, uakseptabel og uryddig

10 10 handtering av de ansattes pensjonsmidler fra byrådets side. Denne saken følges opp av vår fagforening. Kontraktene mellom TKP og Tromsø kommune må gjennomgås grundig. Undertegnede er Fagforbundet / LO-K sin representant i styret. Jeg ble valgt som styremedlem dit før kommunestyret fastsatte styrehonorarer på kr pr år. Det ante meg at det ville bli slik, så i fagforeningsstyret satte jeg som forutsetning for å gå inn i styret i TKP at honoraret tilfaller fagforeninga. I praksis må det gjøres slik at pensjonskassen trekker tilstrekkelig med skatt fra meg, og så overføres nettobeløpet til fagforeningens driftskonto. I den grad det blir mye ekstraarbeid å sitte i styret i TKP, så skal dette være en sak mellom fagforeningsstyret og meg. Slik får vi en ryddig og oversiktlig og gjennomsiktig situasjon. Det blir flere utskillinger og flere lukrative styreverv for våre tillitsvalgte framover det jeg har foreskrevet over er generelt ei løsning som jeg håper viser veien for hvordan vår fagforening framover skal handtere denne typen styreverv på en ryddig måte. Hvis det blir et regimeskifte til høsten, så må vi kunne forutsette at det nye flertallet tar kontakt med KLP med sikte på å få utredet et alternativ til egen kasse. Sluttord: Den norske sosialdemokratiske blandingsøkonomien er en suksess, og har skapt et av verdenshistoriens beste samfunn for vanlige folk. Norge ligger helt i verdenstoppen på de fleste levekårs-statistikker. Men den norske velferdsstaten er nå under angrep. Vi er i ferd med å få et nytt adelskap her i landet: Barnehagebaroner. Kvotebaroner. Asylbaroner. Osv. Aggressive kapitalkrefter blir søkkrike gjennom å rane fellesskapets verdier. Det være seg våre naturressurser eller gjennom å få fete sugerør inn i fellesskapets velferdsproduksjon. Og de er blitt rollemodeller for mange andre. Den fremste forretningsideen til NHO for tida er for medlemsbedriftene å få sugerør inn i offentlig sektor det er derfor de arbeider for sammenslåing av kommuner. Forskjellene øker her i landet, og det har de gjort i over 20 år. Paradokset er at folk flest har det så «farlig» godt her i landet at vi bryr oss ikke før det rammer oss sjøl. H-Frp regjeringa klarte den bragden det er å vekke den jevne nordmann da de la fram sitt første statsbudsjett. For vi liker ikke deres politikk. Nordmenn flest liker ikke at uføre får mindre ytelser for å betale for skattelette til milliardærene. Alle galluper viser at et flertall av oss faktisk er villige til å betale mer skatt for å leve i en velfungerende velferdsstat. Folk flest her i landet ønsker ikke et samfunn med store forskjeller. Utfordringa ligger nå på AP, som i alt for stor grad har kjørt en sentrum høyrepolitikk de siste 25 årene. Satsingen på New Public Management innafor offentlig sektor har vært, og er, en katastrofe. For innbyggerne, for de ansatte, for skattebetalerne. Og for velferdsstaten. Ap i Tromsø har nylig lansert en tillitsreform i pleie og omsorg som i realiteten er et kraftig oppgjør med NPM-politikken. Øyner vi et håp om en snuoperasjon her, Kristin Røymo & co? At det ikke lenger skal være Ernst & Young, PWC, Deloitte eller KPMG som legger rammene for politikken her i landet? At folk flest fortjener å bli møtt med tillit i stedet for målstyring og kostbare og farlige kontrollregimer, basert på mistillit og et tvilsomt menneskesyn? VI È ME!

VALG på årsmøtet 2017 i Fagforbundet Tromsø kommune, avd. 177.

VALG på årsmøtet 2017 i Fagforbundet Tromsø kommune, avd. 177. VALG på årsmøtet 2017 i Fagforbundet Tromsø kommune, avd. 177. Styret (vedtektene 11. 3) Årsmøtet velger styre og avgjør hvilke funksjoner som skal velges ved særskilt og antall styremedlemmer/varamedlemmer.

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

2003-2013 LO/GLTE er 10 år

2003-2013 LO/GLTE er 10 år 2003-2013 LO/GLTE er 10 år LO/GLTE ble dannet på et stiftelsesmøte for 10 år siden. Det må vi kunne si var en bra sammenslåing av 6 Samorganisasjoner. Vi har hatt rimelig mange arbeidsoppgaver og tatt

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Aon. Farsund kommune Notat

Aon. Farsund kommune Notat Aon Farsund kommune Notat 23.September 2013 Sammendrag Farsund kommune har engasjert Aon Norway AS til å utrede pensjonsordningen i lys av at leverandør DNB i juni 2013 varslet at de ville trekke seg fra

Detaljer

Privatisering av barnehager - Oslo

Privatisering av barnehager - Oslo Rapport 4: 2013 Stein Stugu Privatisering av barnehager - Oslo Lønner det seg? Forord 2 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 1 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER... 4 2 REGLENE FOR STØTTE TIL PRIVATE

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Handlingsprogrammet om privatisering Trygge, godt kvalifiserte og motiverte offentlig ansatte gir de beste tjenestene Privatisering, konkurranseutsetting og

Detaljer

Lørenskog kommune OMRÅDE: PENSJON GURI HORSFJORD LASSEN. TEMA: Opprettelsen av LKP en orientering

Lørenskog kommune OMRÅDE: PENSJON GURI HORSFJORD LASSEN. TEMA: Opprettelsen av LKP en orientering Lørenskog kommune PUBLISERT: 20. AUGUST 2013 TEMA: Opprettelsen av LKP en orientering GURI HORSFJORD LASSEN OMRÅDE: PENSJON 2 Nøkkeltall for Lørenskog (2010) Oppsparte midler Premie Storebrand Lønnsgrunnlag

Detaljer

Ingeniørvesenets Arbeiderforening

Ingeniørvesenets Arbeiderforening Aktivitetsplan for 2011 Ingeniørvesenets Arbeiderforening 100 år 1.november 2011 Februar 2011 8. februar Styremøte. 15. februar Planleggingsdag Tid: Kl: 15.30 21.00 28. februar Styremøte. Møterom Valøya

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00 PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad,

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal

Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Til stede: Forfall: Alise Strøm Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Eli Rishaug, Henrik

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG PROTOKOLL ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG KONFERANSESALEN, SKJEBERG ADMINISTRASJONSBYGG 30. JANUAR 2008 1. Åpning Eva Elisabeth Johansen ønsket velkommen. Alle reiste seg mens Eva leste navnene på de medlemmene

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Fagforbundet Vest-Agder skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer.

Fagforbundet Vest-Agder skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer. Vest-Agder Retningslinjer 2009-2011 omtanke solidaritet samhold MÅL: skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer. Disse retningslinjene

Detaljer

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen:

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen: Dato: 01.04.14 kl. 16.00 20.00. Sted: Nova Kurs og konferansesenter, 4 etg. Tilstede: Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Bente Elisabeth Hepsø Cornejo, Geir

Detaljer

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24. Fagforbunds blekka Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: 1.350 Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.09 . Hvorfor medlemsmøte om tariffkrav? Tariffavtalen er grunnmuren for

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 938 548 560 Fastsatt 25.09.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Meløy avd 379 Vedtatt på årsmøtet den 02.02.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Protokoll styremøte torsdag 18. juni 2015 kl 1700 på Stiklestad hotell, Verdal

Protokoll styremøte torsdag 18. juni 2015 kl 1700 på Stiklestad hotell, Verdal Protokoll styremøte torsdag 18. juni 2015 kl 1700 på Stiklestad hotell, Verdal Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog,

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 20.november

Detaljer

Medlemsavis. Årsmøteprotokoll. Feriehytter/leiligheter. Båttur. Informasjon fra pensjonistgruppen. Styret i Fagforbundet Sandnes. www.fagforbundet.

Medlemsavis. Årsmøteprotokoll. Feriehytter/leiligheter. Båttur. Informasjon fra pensjonistgruppen. Styret i Fagforbundet Sandnes. www.fagforbundet. www.fagforbundet.no FAGFORBUNDET AVD.281 Tlf. 51 97 57 94 51 97 57 94 51 97 58 23 Medlemsavis Årsmøteprotokoll Feriehytter/leiligheter Båttur Informasjon fra pensjonistgruppen Styret i Fagforbundet Sandnes

Detaljer

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker Interpellantens spørsmål til ordføreren blir dermed som følger: Vil ordføreren ta initiativ til en sak der bystyre får forelagt mulighetene for streaming av komitemøtene og formannskapsmøtene, samt kostnader

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 30. januar 2012 kl. 0900 1410 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

8 Det politiske systemet i Norge

8 Det politiske systemet i Norge 8 Det politiske systemet i Norge Maktfordeling I Norge har vi en tredeling av makten: - Stortinget er den lovgivende makten. - Regjeringen er den utøvende makten. - Domstolene er den dømmende makten. Politiske

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Bjørn Ingvaldsen Bestefarkrigen Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Til Aslak Nasjonal AVSKJED Vi sto og vinket etter Dick og foreldrene så lenge vi kunne se bilen de satt i. Og litt etter at bilen var

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Arbeidsløs etter anbudskarusell

Arbeidsløs etter anbudskarusell Arbeidsløs etter anbudskarusell Første gang kommunen satte jobbene deres ut på anbud, ble alle ansatte ivaretatt. I andre anbudsrunde fikk de klare seg som best de kunne. Nå står flere av dem uten arbeid.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 07.11.2016 kl 14:00 16:25 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtende medlemmer: Aud H. Kvalvik, leder Eirik Grøset Sund, nestleder Morten

Detaljer

Velferdsprofitørene - Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene. Linn Herning For velferdsstaten

Velferdsprofitørene - Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene. Linn Herning For velferdsstaten Velferdsprofitørene - Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene Linn Herning For velferdsstaten NSF Østfold 10.12.2015 06.05.2015 Sykehjemsanbud: Mangfold og alle gode krefter? Konkurranseutsatte

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn?

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn? Ledere - intervjuguide - Bakgrunn: hvor lenge medlem, hvor lenge ledermedlem, hva er den største forskjellen på å være ordinært medlem og ledermedlem? Andre ledere organisert i Utdanningsforbundet? - Hvilken

Detaljer

Aon. Hordaland Fylkeskommune Notat til administrasjonsutvalget

Aon. Hordaland Fylkeskommune Notat til administrasjonsutvalget Aon Hordaland Fylkeskommune Notat til administrasjonsutvalget 12.September 2013 Sammendrag Hordaland Fylkeskommune har engasjert Aon Norway AS til å utrede pensjonsordningen i lys av at leverandør DNB

Detaljer

Bakgrunnen var den endra innstillinga var ny informasjon frå DNB Livsforsikring AS.

Bakgrunnen var den endra innstillinga var ny informasjon frå DNB Livsforsikring AS. Arkivsak: 201204904-33 FYLKESRÅDMANNEN: 27. SEPTEMBER 2013 Fylkesrådmannen forslo på møtet i fylkesutvalet 26. september å ta ut avsnittet i innstillinga om å gje fylkesutvalet fullmakt til å fastsetje

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL. Egil Bjerga møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. Styrets innstilling: Innkallingen og dagsorden godkjennes.

ÅRSMØTEPROTOKOLL. Egil Bjerga møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. Styrets innstilling: Innkallingen og dagsorden godkjennes. 1 ÅRSMØTEPROTOKOLL Sted: Tid: Frammøtt: Sola sjukeheim, storstua Torsdag 24.januar 2013 kl.18:00 44 medlemmer Egil Bjerga møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. DAGSORDEN: Sak 1: GODKJENNING AV

Detaljer

Sendt fra min HTC. Viser til din mail.

Sendt fra min HTC. Viser til din mail. Fra: Leif Harald Olsen Dato: 12. januar 2017 kl. 08.00.50 CET Til: Tor Asgeir Johansen , Ann Aashild Hansen Kopi: Gr-pol-kommunestyret

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 11 13/14 Sted: KLOKKERHOLMEN Oppmøtested: Brygga i Brevik (under brua). Tid: fredag 23.05.14 kl. 12.00 17.00 Servering: Sommermat fra Klokkerholmen Møteleder:

Detaljer

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB)

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Først vil jeg berømme helse- og sosialkomiteen for initiativet til dette seminaret. Vi hadde allerede satt på vår agenda at

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

ÅRSMØTE 2016 PROTOKOLL

ÅRSMØTE 2016 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 PROTOKOLL Utvalg: Årsmøte Fagforbundet Sandnes avd. 281 Møtested: Kantinen, Sandnes rådhus Møtedato: Torsdag 28.01.2016 kl. 18.00 Det var 63 medlemmer til stede. I tillegg møtte Synnøve Haugland,

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2015 78958/2015 2015/6641 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/160 Formannskapet 25.11.2015 15/155 Bystyret 10.12.2015 Parkveien 51 - forlengelse

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak XX/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

Godt fagforeningsarbeid

Godt fagforeningsarbeid Godt fagforeningsarbeid Konklusjoner og anbefalinger De to hovedmåla i prosjektet har i henhold til forbundsstyrets vedtak vært: å sikre at fagforeningene lykkes i sitt arbeid. Fagforeningene er det utførende,

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER

FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER Juni 2009 LEDEREN HAR ORDET Vi som har laget denne informasjonsfolderen er stolte over å være tillitsvalgte i Norges største arbeidstakerorganisasjon.

Detaljer

Div. + arbeidsgiverpolitiske utfordringer v/kommunesammenslåinger, KS FoU/Deloitte personalledersamling

Div. + arbeidsgiverpolitiske utfordringer v/kommunesammenslåinger, KS FoU/Deloitte personalledersamling Div. + arbeidsgiverpolitiske utfordringer v/kommunesammenslåinger, KS FoU/Deloitte personalledersamling 11.05.2016 Marit Moe, daglig leder KS Nord-Trøndelag marit.moe@ks.no 95 22 24 25 Disposisjon KS kurs

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 13. oktober 2010 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 13. oktober 2010 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Terje Greger Holmsberg, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Liv Ingunn Rønningen, Rannveig Skaufel, Britt Austad Hege Ugseth, Jan Erik Berdahl Protokoll fra styremøte

Detaljer

Årsmøtet 2010 vel gjennomført

Årsmøtet 2010 vel gjennomført Medlemsinfo nr 1 2010 fra Fagforbundet Bergen Årsmøtet 2010 vel gjennomført Lillian Vangberg og Bente Økland ledet årsmøtet med stødige hender fra dirigentbordet De formelle postene på årsmøtet ble gjennomført

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 7. mars 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 7. mars 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Liv Ingunn Rønningen, Tonje Karin Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Ann-Mari Skomsvold, Britt Austad Forfall: Protokoll

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Fylkesstyret Møtested: Fylkeskontoret, Dronningensgate 10, Trondheim Møtedato: 26.03.2007 kl. 13:30-16:25 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

Kommunereformen Midt-Norge

Kommunereformen Midt-Norge Kommunereformen Midt-Norge Representantskapsmøte Sør-Trøndelag 21. og 22. oktober 2014 v/rådgiver Siri Kristin Konstad, Hva betyr kommunereformen for din rolle som tillitsvalgt? Kommunesammenslåing? Kommunalt

Detaljer

Tor-Arne Solbakken: Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Tor-Arne Solbakken: Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke 1 LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres ved framføring Tor-Arne Solbakken: Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Sekretariatet vedtok i januar 2011 å sette ned en arbeidsgruppe som fikk i

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Meløy avd 379

Årsberetning for. Fagforbundet Meløy avd 379 Årsberetning 2016 for Fagforbundet Meløy avd 379 Behandlet av årsmøtet den 2.Februar 2017 Innhold Innledning... 3 Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:... 3 Representanter til fylkeskretsens

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 20. april 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 20. april 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 20. april 2016 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Eli Rishaug, Jorunn Oddny

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Innlegg om PENSJON medlemsmøte Sauda 28. oktober 2015

Innlegg om PENSJON medlemsmøte Sauda 28. oktober 2015 Innlegg om PENSJON medlemsmøte Sauda 28. oktober 2015 ET APROPOS.. Ifølge Dagens Næringliv 28. oktober: Bevisstheten rundt PENSJON er sterkt økende blant norske arbeidstakere. 2015: 36 % prioriterer pensjon

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/409 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 23. september 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Tove Referent: Lars

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 139/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

Sammendrag - Omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester i kommunesektoren

Sammendrag - Omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester i kommunesektoren Sammendrag - Omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester i kommunesektoren Hovedformålet med dette arbeidet har vært å gjøre en kartlegging av omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer