PROGRAM. Nasjonalgalleriet, Oslo 1. og 2. desember 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM. Nasjonalgalleriet, Oslo 1. og 2. desember 2014"

Transkript

1 PROGRAM Nasjonalgalleriet, Oslo 1. og 2. desember 2014

2 Hvordan skaper vi mening i formidlingen av kunst til barn og unge? Hvordan kan vi best mulig koble kunst, kunnskap, samarbeid og erfaring? Nasjonalmuseet, Rikskonsertene og Scenekunstbruket har for første gang gått sammen om å presentere forskning og forskningsfunn fra de tre kunstområdene visuell kunst, scenekunst og musikk. Vi ønsker å påvirke arbeidet med kunstformidling til barn og unge gjennom å framheve forskningens fellestrekk, og har et mål om å vise at forskningen som presenteres har overføringsverdi og relevans også for andre kunstarter. Velkommen!

3 PROGRAM 1. DESEMBER 11:00 11:45: Lunsj & registrering 11:45 12:00: Kunstnerisk innslag 12:00 12:05: Åpning v/ Per Odd Bakke, avdelingsdirektør Nasjonalmuseet, Oslo 12:05 13:00: Learning to Listen: How children and young people engage with live music Alexandra Lamont, Senior Lecturer in Psychology of Music at Keele University, England 13:00 13:15 Pause 13:15 14:15: Interaktive dramaturgier - tyranni eller magi? Forskningsfunn i SceSam-prosjektet Lisa Nagel, prosjektleder SceSam og stipendiat ved Norsk barnebokinstitutt, Oslo. Lise Hovik, forskningsleder SceSam og førsteamanuensis i drama/teater ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Trondheim. 14:15 14:30 Pause 14:30 15:20: Embodied Interpretation: Gesture, Social Interaction and Meaning Making Palmyre Pierroux, ass. professor ved Universitetet i Oslo Rolf Steier, PhD-kandidat ved Universitetet i Oslo 15:20 16:00: fourms Music, Mind, Motion, Machines Alexander Refsum Jensenius, instituttleder ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo PROGRAM 2. DESEMBER 10:00 11:00: Stjerneopplevelser eller gymsalsestetikk? Kari Holdhus, førsteamanuensis ved Høgskolen Stord/Haugesund 11:00 11:15: No Man is an Island, Erik Kaiel / Arch 8 11:15 11:45: Playuba - en tverrfaglig undervisningsmetode Vibeke Kirkebø Hegg, arkitekt Oslo 11:45 12:00 Pause 12:00 12:45: Er publikumsdeltakelse en nødvendighet ved formidling av dansekunst som kroppslig og estetisk erfaring? Ina Coll Kjølmoen, danser og koreograf i Landing, Oslo Venke Marie Sortland, danser og koreograf i Landing, Oslo 12:45 13:00 Oppsummering ved Magne Espeland, professor ved Høgskolen Stord Haugesund 13:00 Lunsj Med forbehold om endringer.

4 om innlederne ALEXANDRA LAMONT is a Senior Lecturer in Psychology of Music at Keele University in England. Her key research question is why and how people engage with music, and she has carried out research with children and adults of all ages into both music listening and performing. How come even small children respond so strongly to music they know? What can we learn about ourselves through music? Lamont explores questions like these, and sees music experiences in a wider context. LISE HOVIK er førsteamanuensis i drama/teater ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanningen, der hun har vært dramapedagog siden Hun er kunstnerisk leder for Teater Fot og forskningsleder i SceSam. I 2014 disputerte hun med en PhD-avhandling om teater for små barn, hvor forestillingen De Røde skoene var et kunstnerisk utgangspunkt for forskningsarbeidet. Prosjektet var en kunstnerisk og teoretisk undersøkelse av barneteatrets interaktive og performative estetikk, med fokus på lek og improvisasjon. LISA MARIE NAGEL er stipendiat ved Norsk barnebokinstitutt og Universitetet i Oslo. Hennes stipendiatstilling er tilknyttet Norsk barnebokinstitutts prosjekt Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers. I sin doktorgradsavhandling undersøker hun forholdet mellom kunstnerisk kvalitet og barns egne opplevelser i teater og litteratur. Nagel er utdannet dramapedagog, og har en mastergrad i teatervitenskap. Hun er dramaturg, kritiker og prosjektleder for det kunstneriske forskningsprosjektet SceSam. PALMYRE PIERROUX is Associate Professor at the Department of Education, University of Oslo, where she leads the researcher group InterMedia. Her research focuses on studies of meaning making in museums and school contexts, and on the role of digital representations and social media in different knowledge practices. Recent projects include CONTACT ( ), an NFR project that explored the design and use of emergent technologies in museums, with the National Museum as a partner. Rolf Steier is a PhD Candidate in the Department of Education, University of Oslo. He has a Master s in Learning Design & Technology from Stanford University, and has worked in a variety of museum contexts, performing both design and research in art galleries, science centers and children s museums. Through collaboration with the National Museum, his doctoral research focus is on the relationship between physical space and digital technologies that mediate collaborative learning experiences. Alexander Refsum Jensenius (BA, MA, MSc, PhD) er en musikkforsker og forskermusiker som arbeider med musikk, bevegelse og teknologi. Han studerte musikk, matematikk og informatikk i Oslo, Chalmers, McGill og Berkeley, og er en ledende figur i det internasjonale musikkteknologimiljøet.

5 Venke Marie Sortland er dansekunstner og skribent, og driver produsentenheten Landing sammen med Ina Coll Kjølmoen. Landing er en produksjonsenhet som produserer og formidler situasjons- og målgruppespesifikke dansekunstprosjekter. Hun har kunstnerisk utdannelse fra Skolen for Samtidsdans i Oslo, og har jobbet som utøver for flere norske og utenlandske koreografer. Hun underviser på Skolen for Samtidsdans, og gjør skribentoppdrag for Danseinformasjonen og scenekunst.no. INA COLL KJØLMOEN er dansekunstner og driver produsentenheten Landing sammen med Venke Marie Sortland. Landing er en produksjonsenhet som produserer og formidler situasjons- og målgruppespesifikke dansekunstprosjekter. Hun har kunstnerisk utdannelse fra Skolen for Samtidsdans i Oslo. Hun underviser barn i samtidsdans ved Rom for Dans, og holder workshops. Kjølmoen har vært utøver og kunstnerisk medansvarlig i Prosjekt ISADORA. Kari Holdhus er 1.amanuensis ved musikkseksjonen på Høgskolen Stord/Haugesund. Hun er faglig leder for masterstudiet Kreative fag og læreprosesser, som har basis i teorier om kreativitet, estetikk og estetiske læreprosesser. Holdhus har bakgrunn som organisasjonssekretær, musikkjournalist og produsent for skolekonserter i Rogaland. Hun disputerte i København i mars Tittel på monografien er: «Stjerneopplevelser eller gymsalsestetikk? En studie av kvalitetsoppfatninger i skolekonsertpraksiser». Vibeke Kirkebø Hegg har en Post-Graduate Diploma/M.Arch. in Architecture fra University of Huddersfield i England. Siden 2002 har hun drevet Yuba Stunt Arkitekt hvor hun krysser grenser mellom arkitektur, design, kunst og musikk. I tre år har hun hatt ansvaret for arkitektur og design som faglærer ved høgskolen i Hedmark (Hamar). I dag arbeider hun 50 % for Den kulturelle skolesekken i Akershus som fagansvarlig og produsent for området Visuell kunst. Arch 8-Erik Kaiel har vært danser og koreograf i over 20 år. Han har skapt dans på T-banestasjoner, i hager, tomme svømmebassenger, forlatte varehus og ulike byrom, i tillegg til et mer tradisjonelt scenerom. Han bor i Nederland, hvor han underviser og jobber som danser/koreograf. I tillegg turnerer han og hans kompani verden rundt med forestillinger og workshops. Programleder: Guttorm Andreasen Guttorm Andreasen er en av Norges mest erfarne og allsidige musikkjournalister. Han er musiker, kjent radioprogramleder og DJ, blogger og kulturarrangør med lang fartstid fra NRK. De fleste kjenner ham fra musikkprogrammet Wasabi på NRK P2 og som DJ 99. Oppsummering av konferansen ved Magne Espeland, professor i Musikk og Fagdidaktikk ved Høgskolen Stord/Haugesund.

6 om innleggene FOURMS MUSIC, MIND, MOTION, MACHINES I fourms-gruppen arbeider musikkforskere, informatikere og psykologer sammen for å løse problemer knyttet til hvordan vi opplever musikk (musikkognisjon), og hvordan vi kan studere musikk ved hjelp av nye teknologier. I det musikalske bevegelseslaboratoriet studeres alt fra profesjonelle musikere og dansere til folk som beveger seg til musikk på forskjellige måter. Forskningsresultatene brukes også til kunstneriske aktiviteter, innen helse, og i innovasjon. EMBODIED INTERPRETATION: GESTURE, SOCIAL INTERACTION AND MEANING MAKING, Palmyre Pierroux and Rolf Steier: Digital content and technologies are increasingly used in art museums as interpretive resources. There is a merge, spatially and temporally, between traditional encounters with authentic artworks, and interactions with digital interpretive media that bring new gestures, behaviors and movements into museum spaces. In this talk, we introduce the concept embodied interpretation to frame our study of visitors bodily and gestural practices in the National Gallery. LEARNING TO LISTEN: HOW CHILDREN AND YOUNG PEOPLE ENGAGE WITH LIVE MUSIC Alexandra Lamont will talk about issues around experiencing live music and emotional responses to music in children. She will talk about some of her own research in relation to how to engage children with live music events, some general theories of development and learning in relation to music listening, and some practical challenges for musicians/arts promoters. STJERNEOPPLEVELSER ELLER GYMSALSESTETIKK? EN STUDIE AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I SKOLEKONSERTPRAKSISER I Kari Holdhus doktorgradsavhandling analyseres norske skolekonsertpraksiser med henblikk på hvordan musikeres kvalitetsoppfatninger er konstruerte, og hvordan de kan fungere som grunnlag for konsertenes betydning i skolers hverdagsliv og læring. Skolekonsertpraksisen drives primært på kunstneriske premisser, og publikums kroppslige uttrykk og deltaking valueres lavt. Bør konsertene tilpasses bedre til skolekonteksten gjennom vektlegging av elevers og læreres aktive relasjoner og medvirking? Studien identifiserer behov for utvikling av en kvalitetsoppfatning som tillater stadig reforhandling og redefinering av kvalitetskriterier for skolekonsertpraksisen.

7 INTERAKTIVE DRAMATURGIER - TYRANNI ELLER MAGI? FORSKNINGSFUNN I SCESAM-PROSJEKTET I arbeidet med fire norske scenekunstgrupper har forskerne Hovik og Nagel undersøkt ulike former for interaktive dramaturgier i scenekunst for barn. Når interaktivitet anses som en garanti for kvalitet i scenekunst for barn, vitner det om manglende forståelse for forskjellen mellom overfladisk interaksjon og dyp deltakelse. Det hevder Nagel og Hovik, som presenterer en teori om ulike kvaliteter i interaksjonen mellom utøvere og barn i interaktive forestillinger. ER PUBLIKUMS DELTAKELSE EN NØDVENDIGHET VED FORMIDLING AV DANSEKUNST SOM KROPPSLIG OG ESTETISK ERFARING? Gjennom refleksjon rundt hvordan dansekunst best mulig kan formidles til ulike målgrupper, har de gått stadig lengre i å utfordre forestillingen (i tradisjonell forstand) som formidlingsform. De har lekt seg i gråsonen mellom kunst og pedagogikk. I sitt kunstneriske utviklingsarbeid arbeider de med å inkludere publikum i både produksjonsprosessen og det ferdige verket. Utveksling med og inkludering av publikum har blitt en essensiell del av måten de jobber på. PLAYUBA EN TVERRFAGLIG UNDERVISNINGSMETODE Vibeke Kirkebø Hegg presenterer Playuba, som er et enkelt, praktisk, morsomt og inkluderende undervisningsverktøy/metode til bruk innen design- og arkitekturfag i grunnskole og videregående skole. Playuba startet i 2009 og er i stadig utvikling i samarbeid med skoleetaten / Den kulturelle skolesekken i Skedsmo kommune. Playuba gir barn og ungdommer en hurtiginnføring i arkitektur-faget gjennom egen erfaring.

8 Konferansen er et samarbeid mellom Nasjonalmuseet, Rikskonsertene og Scenekunstbruket. nasjonalmuseet.no rikskonsertene.no scenekunstbruket.no Bilde på forsiden: The Black Sheep, TeatroDistinto. Design: Kristian Ulyses Andaur / Rikskonsertene

Landing - dansekunstnere med stedssans

Landing - dansekunstnere med stedssans Landing - dansekunstnere med stedssans Venke Marie Sortland og Ina Coll Kjølmoen Introduksjon Hva skjer med oss som dansekunstnere, med kunsten vår og med publikum, når vi trekker ut av det tradisjonelle

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 27. JANUAR 2015, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET, møterom 1 (like ved Lesesenterets lunsjområde), PTIL-BYGGET. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning

Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning Kjersti Wæge Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning Doktoravhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, desember 2007 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4

INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 Årsrapport 2000 INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 FORSKNING - ITUS PROSJEKTER... 5 INNOVATIVE LÆRINGSMILJØER... 5 SITES M2... 6 PILOT... 7 PLUTO

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

Vestlandske Teatersenter presenterer

Vestlandske Teatersenter presenterer Vestlandske Teatersenter presenterer Teaterfestivalen med ny scenekunst for barn og unge i Bergen 25. - 28. november 2009 Et glimt av lykke i høstmørket! A glimmer of light in the autumn-darkness Vestlandske

Detaljer

Solveig Nedrum Kandidatnummer 111

Solveig Nedrum Kandidatnummer 111 Masteroppgave i formgiving, kunst og håndverk 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for teknologi, kunst og design. Institutt for estetiske fag. Solveig Nedrum Kandidatnummer 111 Image not shown

Detaljer

Sigbjørn Hals. IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel?

Sigbjørn Hals. IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel? 0 Sigbjørn Hals IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel? En studie av faktorer som kan påvirke bruken av IKT generelt og GeoGebra spesielt, hos lærere og elever på 10. og 11. årstrinn.

Detaljer

springbrett til kunnskap BRUKERKONFERANSEN 2010 12.-14. april, Scandic Bergen City, Bergen

springbrett til kunnskap BRUKERKONFERANSEN 2010 12.-14. april, Scandic Bergen City, Bergen springbrett til kunnskap BRUKERKONFERANSEN 2010 12.-14. april, Scandic Bergen City, Bergen Velkommen! Kjære it s learning-bruker De fleste av oss forbinder det å være kreativ med å skape noe utenom det

Detaljer

FAKULTET FOR SCENEKUNST THE FACULTY OF PERFORMING ARTS

FAKULTET FOR SCENEKUNST THE FACULTY OF PERFORMING ARTS FAKULTET FOR SCENEKUNST THE FACULTY OF PERFORMING ARTS VELKOMMEN TIL KUNSTHØGSKOLEN I OSLO WELCOME TO OSLO NATIONAL ACADEMY OF THE ARTS Denne katalogen gir deg en introduksjon til Kunsthøgskolen i Oslo,

Detaljer

KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Aud Berggraf Sæbø KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Et forprosjekt for tiltak 25 i Skapende læring: Muligheter og sentrale utfordringer for estetiske fag og estetiske læreprosesser i grunnskolens opplæring,

Detaljer

TILDELING AV LÆRERUTDANNINGSRELEVANTE FoU-MIDLER UNIVERSITETET I AGDER

TILDELING AV LÆRERUTDANNINGSRELEVANTE FoU-MIDLER UNIVERSITETET I AGDER TILDELING AV LÆRERUTDANNINGSRELEVANTE FoU-MIDLER UNIVERSITETET I AGDER 2015 INNHOLD INNLEDNING... 3 TILDELTE PROSJEKTER 2015... 4 PRESENTASJON AV TILDELTE PROSJEKTER 2015... 6 Barns matmot (phd prosjekt

Detaljer

Veier til mangfold i utdanning og kulturliv

Veier til mangfold i utdanning og kulturliv Veier til mangfold i utdanning og kulturliv Hovedkonferansen i Mangfoldsåret Oslo, 6. - 7. november 2008 Universitetsbiblioteket i Oslo, Blindern Rikskonsertene og Riksteatret, Nydalen ALLE KUNSTENS REGLER

Detaljer

Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie

Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie INGVILL RASMUSSEN, ØYSTEIN GILJE, LEILA FERGUSON, LINE INGULFSEN OG HILDUR BAKKENE En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, videregående INGVILL RASMUSSEN, ØYSTEIN GILJE, LEILA FERGUSON, LINE INGULFSEN

Detaljer

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

Detaljer

Hverdagsliv og drømmer

Hverdagsliv og drømmer ordlandsforskning F-rapport nr. 6/2009 Hverdagsliv og drømmer. For unge som står utenfor arbeid og skole Hverdagsliv og drømmer For unge som står utenfor arbeid og skole av Hilde Marie Thrana Cecilie Høj

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST Oppdatert pr. 29.5. 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INTRODUKSJON OM PROGRAMMENE.

Detaljer

Bruk av transparente glassvegger i skoler et case studie. Use of Transparancy in Schools A Case Study. Amanda Høysæter. Masteroppgave 2014 30 stp

Bruk av transparente glassvegger i skoler et case studie. Use of Transparancy in Schools A Case Study. Amanda Høysæter. Masteroppgave 2014 30 stp Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 2014 30 stp Bruk av transparente glassvegger i skoler

Detaljer

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 AFI-rapport 8/2014 Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning Et lag rundt læreren En kunnskapsoversikt Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE

Detaljer

NOR. Årsrapport 2013. Annual Report 2013

NOR. Årsrapport 2013. Annual Report 2013 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Transnational Arts Production (TrAP) er en uavhengig kunstprodusent og en pådriver for mangfold i norsk kunst- og kulturliv. Vi arbeider

Detaljer

Voksne minoritetsspråklige. - lesing og skriving i et livslangt løp

Voksne minoritetsspråklige. - lesing og skriving i et livslangt løp Birgit Hagem Voksne minoritetsspråklige - lesing og skriving i et livslangt løp Master oppgave Mai 2011 Masteroppgave i flerkulturell og internasjonal utdanning Avdeling for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Rapport fra prosjektet

Rapport fra prosjektet Rapport fra prosjektet «Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, Akershus- og Hedmarksregionen» NU E15 Innhold Generell prosjektinformasjon...

Detaljer

In my spare time I like to

In my spare time I like to KAJA GRANUM SKARPAAS, LINE INGULFSEN OG ØYSTEIN GILJE En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 5. klasse KAJA GRANUM SKARPAAS, LINE INGULFSEN OG ØYSTEIN GILJE, UNIVERSITETET I OSLO KAJA GRANUM SKARPAAS,

Detaljer

TILDE. rapporter från Institutionen för estetiska ämnen

TILDE. rapporter från Institutionen för estetiska ämnen TILDE rapporter från Institutionen för estetiska ämnen 1 Tilde ~ Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen Redaktör: Per-Olof Erixon Omslag och grafisk form: Eva Skåreus Redaktionens adress: Humanistiska

Detaljer

Rapport fra prosjektet

Rapport fra prosjektet Rapport fra prosjektet «Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, Akershus- og Hedmarksregionen» NU E15 1 Generell prosjektinformasjon Målet

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Praktiske opplegg og yrkesretting på Service og samferdsel - en relevant og meningsfull skolehverdag Mette Holm og Ragnvald Holst-Larsen

Detaljer

Monika Saggar. Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonal utdanning

Monika Saggar. Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonal utdanning Monika Saggar Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst Masteroppgave Master i flerkulturell og internasjonal utdanning (Mai 2011) 1 SAMMENDRAG Tema for denne avhandlingen er utvikling

Detaljer

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN K L Æ R S O M K U N S T KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 24. JUNI TIL 3. SEPTEMBER 2006 Marit Helen AKSLEN Ove Harder FINSETH Gunnar FON Ida GULLHAV Marit Eken KALAGER Svein Ove KIRKHORN Siri Merete LARSEN

Detaljer