Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050"

Transkript

1 Magellan Maestro Betjeningsveiledning Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050 Magellan Navigation, SAS. ZAC de la Fleuriaye - BP Carquefou Cedex - France

2 VIKTIGE SIKKERHETSADVARSLER Magellan Maestro er et navigasjonshjelpemiddel for kjøretøyer, utviklet for å hjelpe deg med å nå frem til den valgte destinasjonen. Når du bruker Magellan Maestro, må du overholde disse sikkerhetsreglene for å motvirke ulykker som kan resultere i alvorlig personskade eller død for deg selv og andre: I noen land er det forbudt å montere ting på frontruten. Sjekk lokale forskrifter i landet ditt når det gjelder montering på frontruten. Gå til for å finne alternative monteringsløsninger. En klebeplate følger med Magellan Maestro som en alternativ monteringsløsning på dashbordet. Under kjøring er det minimalt behov for å studere skjermen. Taleanvisninger leder deg mot målet. Føreren må bare legge inn data eller foreta innstillinger på Magellan Maestro-mottakeren mens bilen står stille. Hvis data må oppgis eller innstillinger foretas på Magellan Maestro under kjøring, må dette bare gjøres av en passasjer. Det er ditt ansvar å overholde alle trafikkregler. Alle tiltak blir gjort for å sørge for at databasen er nøyaktig. Likevel kan kjørebaner, steder av interesse (POIer), og forretnings- og tjenesteplasseringer endres over tid. Databasen inkluderer, analyserer, behandler, vurderer eller gjenspeiler ikke noe av følgende: Lovmessige begrensninger (som kjøretøytype, vekt, høyde, bredde, last- og fartsbegrensninger) Veiens stignings- eller fallvinkel Brohøyde, bredde, høyde eller andre begrensninger Befolkningstetthet Kriminalitet eller sikkerhet i noe bestemt strøk eller område Tilgjengelighet eller nærhet til politi, nødhjelp, medisinsk eller annen assistanse Byggeplasser/veiarbeidsområder eller fareområder Stengte veier eller kjørebaner Vei, trafikk, eller trafikkfasiliteters sikkerhet eller tilstand Værforhold Veidekkeegenskaper eller -forhold Spesielle arrangementer Trafikktopper eller rushtidsproblemer Det er ditt ansvar å se bort fra ethvert usikkert, farlig eller ulovlig ruteforslag. Beskytt Magellan Maestro-mottakeren mot ekstreme temperaturforhold. La den for eksempel ikke utsettes for direkte sollys over lengre tid. Ta hensyn ved montering av Magellan Maestro-mottakeren i bilen, slik at enten du bruker frontrutefestet eller andre monteringer eller tilbehør, skal ikke enheten hindre førerens frie oversikt over veien, eller være til hinder for bilens sikkerhetssystemer så som kollisjonsputer, eller utgjøre en fare for de reisende i bilen dersom enheten skulle løsne under kjøring. Du påtar deg risikoen tilknyttet skade på kjøretøyet eller kjøretøyets passasjerer som et resultat av hvordan du velger å montere Magellan Maestro-mottakeren. Lover i enkelte land forbyr bruken av stereohodetelefoner mens en fører et motorkjøretøy. Sjekk lokale forskrifter i landet der du kjører. Vær forsiktig hvis du lytter til musikk gjennom hodetelefoner over lang tid, da dette kan føre til hørselsskader. Batteriet i Magellan Maestro er oppladbart, og skal ikke tas ut. Hvis batteriet skulle trenge å skiftes ut, må du kontakte Magellans tekniske brukerstøtte. Om oppladning av Magellan Maestro Bruk bare omformeren (Phihong: PSC2200R-050) som er godkjent for Magellan Maestro. Bruk av en annen type omformer kan føre til funksjonsfeil og/eller medføre brannfare dersom batteriet overopphetes. Bruk bare biladapteren som er godkjent for eller levert sammen med din Magellan Maestro. Bruk av andre typer biladapter vil resultere i funksjonsfeil, og kan føre til skade på mottakeren. Magellan Maestro er beregnet på å få strøm fra en LISTET strømforsyning merket med LPS (Limited Power Source) og output rated + 5 V dc / 2.0 A. Bruk bare USB-kabelen som er godkjent for eller levert sammen med din Magellan Maestro. Av hensyn til sikkerheten vil batteriet i Magellan Maestro slutte å lade når omgivelsestemperaturen er under 0 C eller over 45 C. i

3 VIKTIGE SIKKERHETSADVARSLER Om vekselstrømomformeren Ikke bruk omformeren på steder hvor luftfuktigheten er svært høy. Berør aldri omformeren når du er våt på hendene eller føttene. Sørg for rikelig ventilasjon rundt omformeren når den brukes til å drive mottakeren eller lade opp batteriet. Ikke dekk til omformeren med papir eller andre gjenstander som kan hindre kjøling. Ikke bruk omformeren mens den forvares i en bæreveske. Kople omformeren til en egnet strømkilde. Spennings- og jordingskrav finner du på produktpakningen eller esken. Ikke bruk omformeren dersom ledningen blir skadet. Ikke prøv å foreta ettersyn eller reparasjoner. Enheten inneholder ingen brukerreparerbare deler. Bytt Magellan Maestromottakeren ut med en ny dersom den blir skadet eller ødelagt av fuktighet. Om batteriet Ikke prøv å skifte ut batteriet. Har du problemer med batteriet, kontakter du Magellans tekniske brukerstøtte. Bruk laderen som er godkjent for Magellan Maestro. ii

4 VIKTIGE SIKKERHETSADVARSLER Interferenserklæring iht. Federal Communication Commission Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitalt utstyr i klasse B, som beskrevet i del 15 av FCCreglene. Disse grenseverdiene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens ved installasjon i husholdningsmiljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi, og kan forårsake sjenerende interferens for radiokommunikasjon om det ikke installeres og brukes forskriftsmessig. Det er likevel ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå med noen bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker sjenerende interferens for radiokommunikasjon, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på, oppmuntres brukeren til å korrigere interferensen gjennom å treffe ett eller flere av følgende tiltak: Flytte mottakerantennen, eller orientere den annerledes. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Kople utstyret til en annen elektrisk krets enn den som mottakeren er tilkoplet. Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/tv-installatør for hjelp. Dette utstyret overholder del 15 av FCC-reglene. For bruk gjelder følgende bestemmelser: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. FCC-forbehold: Alle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av instansen som er ansvarlig for samsvar, kan oppheve brukerens rett til å betjene utstyret. VIKTIG ANMERKNING: FCC-erklæring om stråling: Dette utstyret overholder FCC-grensene for strålingstoleranse som oppgitt for ukontrollerte miljøer. Sluttbrukere må følge de spesifikke bruksanvisningene for å sikre overholdelse av reglene for RF-stråling. Denne senderen må ikke plasseres sammen med eller brukes i samband med noen annen antenne eller sender. For å bevare overholdelsen av FCC-reglene, må skjermede kabler brukes med dette utstyret. Bruk i samband med ikkegodkjent utstyr eller uskjermede kabler kan forventes å føre til forstyrrelse for radio- og TV-mottak. Brukeren advares herved om at endringer eller modifikasjoner ved dette utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten, kan gjøre at tillatelsen til bruk av utstyret blir ugyldig. Magellan Maestro må installeres og brukes i en avstand på minst 20 cm fra brukeren. Dette digitale klasse B-apparatet overholder alle krav i de kanadiske reglene for utstyr som forårsaker interferens. iii

5 VIKTIGE SIKKERHETSADVARSLER IC-erklæring For bruk gjelder følgende bestemmelser: 1. Dette utstyret skal ikke forårsake interferens, og 2. Dette utstyret må tolerere all interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket drift av utstyret. VIKTIG ANMERKNING: Erklæring om IC-stråling: Dette utstyret overholder grensene for IC-strålingstoleranse som oppgitt for ukontrollerte miljøer. Sluttbrukere må følge de spesifikke bruksanvisningene for å sikre overholdelse av reglene for RF-stråling. Denne senderen må ikke plasseres sammen med eller brukes i samband med noen annen antenne eller sender Magellan Navigation, Inc. Med enerett. Magellan-logoen, Magellan, Maestro, Turn it on and go, TrueView, QuickSpell, SmartDetour og SmartVolume er varemerker som tilhører Magellan Navigation, Inc. Ingen del av denne brukerhåndboken må reproduseres eller overføres i noen form eller med noen midler, elektronisk eller mekanisk, inkludert fotokopiering og opptak i noen hensikt annen enn til kjøpers personlige bruk uten på forhånd å innhente skriftlig tillatelse fra Magellan Navigation, Inc A iv

6 Magellan Maestro Magellan Maestro er et navigasjonssystem for kjøretøyer som bruker GPS-signaler fra satellitter til å beregne din nøyaktige posisjon og detaljert informasjon om reisene du foretar deg. Ved hjelp av informasjon om posisjon og bevegelse, kan Maestro-mottakeren deretter legge denne informasjonen ut på detaljerte kart som leveres av NAVTEQ, og på denne måten gi en visuell gjengivelse av området. Med Magellan Maestro kan du: Lagre adressen din og raskt og enkelt få ruteinformasjon til hjemmet ditt. Opprette og lagre adresser i adresseboken som du kan åpne når som helst for å innhente ruteinformasjon til den aktuelle adressen. Lage en rute til en adresse som du skriver inn via tastaturet og Magellans QuickSpellfunksjon, som gir rask og feilfri inntasting. Lage ruter til alle steder av interesse (POIer) som er forhåndslagret i Magellan Maestro. (Brukerdefinerte POIer kan også lages og lastes opp via programvaren POI Manager på den medfølgende CD-ROMen.) Lage ruter til POIer som vises på kartet under reisen ved å ganske enkelt trykke på POIikonet. Raskt få en liste over alle bilverksteder i nærheten. Bruke turplanleggeren til å opprette en tur med flere destinasjoner. Nyttig for forretningsfolk som trenger ruteinformasjon til mange destinasjoner. Bruke verktøyet POI nær avkjøring, som gir deg en liste over bensinstasjoner, restauranter, hoteller og bilverksteder som befinner seg nær avkjøringer du nærmer deg, og som du kan opprette en rute til mens du reiser langs en motorvei. Tilpasse Magellan Maestro til dine spesifikke behov. Magellan Maestros grensesnitt er enkelt å bruke så snart du har forstått grunnprinsippene. Du vil kanskje aldri trenge å se i denne brukerhåndboken, men hvis du gjør det, har vi forsøkt å presentere innholdet på en måte som gjør at du finner funksjonen du prøver å bruke og kan følge trinnene som er beskrevet. Magellan Maestro har et innebygd batteri, slik at du i de fleste tilfeller vil kunne følge instruksjonene mens du leser dem på dataskjermen uten å koble den til et strømuttak. Du bør være oppmerksom på at når du befinner deg innendørs, kan det hende du ikke mottar noen satellittsignaler, og at posisjonen derfor ikke oppdateres. Det kraftige SiRFstarIII -brikkesettet som er montert i Magellan Maestro vil likevel kunne fange inn satellittsignaler på svært utsatte steder, så det kan også hende du observerer at Magellan Maestro beregner posisjoner også innendørs. Magellan Maestro 1

7 Sett forfra A Mikrofon A 4.3 Display Sett fra siden A SD-/ MMC-kortspor A B C På/Av USB-kontakt D Nullstill B D C E F Hodetelefonkontakt (3,5 mm miniplugg) Strøminngang fra sigarettenneradapter eller strømadapter (+5 V / 2A). E F Sett bakfra A Høyttaler A Magellan Maestro 2

8 Installasjonsveiledning Det er enkelt å montere Magellan Maestro. Det vanskeligste er å finne den best egnede plasseringen. Velge plassering Her er noen tips til valg av plassering: Monter Magellan Maestro på et sted der det er lett å se den, og der den ikke kommer i veien for utsikten mot veien. Magellan Maestro bør monteres slik at antennen (øverst på mottakeren) har fri sikt mot himmelen gjennom frontruten. Velg om den skal monteres på frontruten med det justerbare festet eller med den medfølgende klebeplaten. Sjekk lokale bestemmelser angående eventuelle restriksjoner før du monterer enheten på frontruten. Enkelte land har lover som forbyr montering av alle typer enheter på frontruten. Hvis du har tenkt å bruke klebeplaten, må du finne en jevn overflate på dashbordet. Ikke fest klebeplaten på frontruten. Pass på at Magellan Maestro og eventuelle kabler ikke kommer i veien i tilfelle airbagene i bilen løses ut. Rense området Bruk en spritpute til å rense område på frontruten eller dashbordet som er valgt ut for montering av Magellan Maestro. Sette på klebeplaten (Hoppes over hvis du monterer direkte på frontruten.) Fjern beskyttelsesteipen fra baksiden av klebeplaten. Sett på platen med klebesiden mot dashbordet. Sett platen under trykk i fem minutter, slik at den fester seg. La platen binde seg i 24 timer før du fortsetter. Sette på holderen Sett de to monteringstappene på holderen på linje med monteringssporene nederst på Magellan Maestro. Trykk på baksiden av holderen til den klikker sammen med baksiden av mottakeren. Vær oppmerksom på at monteringsbraketten som følger med Magellan Maestro kan avvike fra den som vises i dette dokumentet. Montering 3

9 Feste det justerbare festet Sett de to tappene på det justerbare festet på linje med de to hullene på baksiden av holderen. Når det justerbare festet er på linje med holderen, skyver du holderen og mottakeren ned til de låses sammen med det justerbare festet. Sette festet på frontruten eller klebeplaten Kontroller at spaken på foten av det justerbare festet vender oppover. Trykk foten av festet godt på plass over området av frontruten som skal brukes eller klebeplaten. Skyv spaken på foten av festet helt ned til den klikker på plass. Slipp komponentene forsiktig, og kontroller at de er godt festet. Justere festet for å gi best mulig sikt Løsne justeringsknottene og plasser Magellan Maestro slik at du ser den best mulig. Stram til knottene når du er ferdig med å justere. (Forsøk aldri å justere festet mens du kjører.) Koble til strøm Koble enden av sigarettenneradapteren til et 12-volts sigarettenneruttak i kjøretøyet. Koble den andre enden til Magellan Maestro som vist. Det er en ledningsholder på siden av holderen som strømkabelen kan trekkes gjennom for å forhindre at den løsner. Hvis det er strøm i uttaket, skrus Magellan Maestro på. (Merk: Noen kjøretøyer gir bare strøm til sigarettenneruttaket når tenningen er på.) Sikkerhet Det anbefales at Magellan Maestro ikke las liggende synlig uten oppsyn, av tyveriårsaker. Den enkleste måten å fjerne Magellan Maestro på når festet er på plass, er å løsne den fra holderen ved å trykke på tappen øverst på holderen. Montering 4

10 Slå på Magellan Maestro Volum Grunnfunksjoner På-/Av-knappen er den sølvfargede knappen på venstre side av Magellan Maestro, som vist i kapittelet Oversikt. Slå Magellan Maestro på 1. Trykk og hold På-/Av-knappen inne i 1-2 sekunder. 2. Les advarslene og trykk OK. Slå Magellan Maestro av 1. Trykk og hold På-/Av-knappen inne i 1-2 sekunder. Velge tid for funksjonen Slå av automatisk Magellan Maestro kan konfigureres til å slås av automatisk etter en tidsperiode du selv bestemmer. Mottakeren skrus av etter den valgte perioden når: A) posisjonen ikke har endret seg og B) berøringsskjermen ikke har blitt trykket på. 1. Åpne Hovedmenyen. 2. Trykk på Fortsette-pilen for å åpne Hovedmenyside Trykk Brukeralternativer. 4. Trykk Systeminnstillinger. 5. Trykk Strøm. 6. Velg tid for funksjonen Slå av automatisk: Aldri, 10 minutter, 20 minutter eller 30 minutter. 7. Trykk Lagre. 8. Trykk Tilbake-pilen for gå tilbake til Hovedmenyen. Det er to måter å åpne volumkontrollene på: den ene er å trykke på høyttalerikonet på kartskjermen, og den andre er gjennom Brukeralternativer. Endre lysstyrken på kartskjermen. 1. Trykk på høyttalerikonet. 2. Trykk på dempeknappen hvis du vil slå av lyden eller trykk i området inni lydstyrkelinjen under dempeknappen hvis du vil endre lydstyrken. 3. Trykk Lagre. Hvis lydstyrken er dempet, vises høyttalerikonet med en strek gjennom seg for å vise at lyden er slått av. Trykk på høyttalerikonet når du vil skru på lyden igjen. Grunnfunksjoner 5

11 Endre volumet fra Brukeralternativer Lysstyrke 1. Åpne Hovedmenyen. 2. Trykk på Fortsette-pilen for å åpne Hovedmenyside Trykk Brukeralternativer. 4. Trykk Systeminnstillinger. 5. Trykk Lydstyrke. 6. Trykk på dempeknappen hvis du vil slå av lyden eller trykk i området inni lydstyrkelinjen under dempeknappen hvis du vil endre lydstyrken. 7. Trykk Lagre. Åpne lysstyrkekontrollen 1. Åpne Hovedmenyen. 2. Trykk på Fortsette-pilen for å åpne Hovedmenyside Trykk Brukeralternativer. 4. Trykk Systeminnstillinger. 5. Trykk Lysstyrke. 6. Angi ønsket lysstyrke ved å trykke i området inni lysstyrkelinjen. 7. Trykk Lagre. På Lysstyrke-skjermen er det en avkryssingsrute merket Batteridimming (75%). Når det er krysset av her, dimmer Magellan Maestro til 75 % av lysstyrken når den drives kun av strøm fra batteriet. Dette forlenger batteritiden mellom oppladningene. Denne funksjonen kan skrus av ved å trykke i avkryssingsruten. Hovedmenyen Hovedmeny-skjermen er sentralen for alle tilgjengelige funksjoner i Magellan Maestro. Hovedmenyen består av to sider med store ikoner som er enkle å bruke. Åpne hovedmenyen På Kart-skjermbildet trykker du på Meny-knappen. Fra de andre skjermbildene trykker du på Tilbake-knappen. Grunnfunksjoner 6

12 Hovedmenyen - Side 1 Vis kart: Viser kartet med din nåværende posisjon (hvis det beregnes en posisjon på grunnlag av GPSsignalene) angitt av den blå trekanten. Se kapittelet Kartskjermbildet for nærmere informasjon. Oppgi adresse: Viser menyen Oppgi adresse. Adressene kan oppgis ved å først oppgi sted eller postnummer, eller ved å velge stedet fra en liste over steder du allerede har brukt som destinasjon. Du får også tilgang til adresseboken (Mine adresser), og du kan lage en rute til et bysenter. Se kapittelet om ruting til en adresse for nærmere informasjon. POI-Steder av interesse: Viser menyen Søk på steder av interesse. Søker etter steder av interesse (POIer) ved å oppgi navnet eller velge fra en liste over tilgjengelige kategorier. Marco Polo-steder og steder som er opprettet og installert via programvaren POI Editor (ligger på CD-ROMen) kan åpnes fra denne menyen. Nærmere informasjon om menyen Søk på steder av interesse finner du i kapittelet Steder av interesse. Hjem: Hvis du har lagt inn en hjemmeadresse, finner du ruten hjem raskt ved å trykke på Hjemknappen. Hvis det ikke er lagt inn en hjemmeadresse, blir du bedt om å gjøre det nå. Se kapittelet Hjem-knappen for mer informasjon. Veiredningstjeneste: Viser skjermbildet Bilverksteder og service. Se kapittelet Veiredningstjeneste for nærmere informasjon om denne funksjonen. Bluetooth: Viser skjermbildet for Bluetooth-hovedmenyen. Se kapittelet om Bluetooth hvis du ønsker nærmere informasjon om tilkobling til en mobiltelefon. Grunnfunksjoner 7

13 Hovedmenyen - Side 2 Turplanlegger: Åpner menyen Turplanlegger, der du kan opprette, redigere, slette, gi nytt navn til eller aktivere en tur. POI nær avkjøring: (Bare tilgjengelig mens du er på en motorvei.) Gir en liste over restauranter, bensinstasjoner, verksteder eller hoteller nær motorveiavkjøringer du nærmer deg. Du kan velge et av stedene som oppgis og lage en rute dit. Brukeralternativer: Åpner menyen Brukeralternativer. Denne menyen kan brukes til å åpne funksjoner som brukes til å tilpasse Magellan Maestro til dine personlige behov. Hjem: Hvis du har lagt inn en hjemmeadresse, finner du ruten hjem raskt ved å trykke på Hjemknappen. Hvis det ikke er lagt inn en hjemmeadresse, blir du bedt om å gjøre det nå. Se kapittelet Hjem-knappen for mer informasjon. Veiredningstjeneste: Viser skjermbildet Bilverksteder og service. Se kapittelet Veiredningstjeneste for nærmere informasjon om denne funksjonen. Bluetooth: Viser skjermbildet for Bluetooth-hovedmenyen. Se kapittelet om Bluetooth hvis du ønsker nærmere informasjon om tilkobling til en mobiltelefon. Grunnfunksjoner 8

14 Tastaturet Forståelse av hvordan tastaturet fungerer når du skriver inn en adresse er en viktig del av bruken av Magellan Maestro. Tastaturet er den vanligste måten å skrive inn informasjon i Magellan Maestro på, og med viktige funksjoner som QuickSpell går det raskt og enkelt å skrive inn informasjon. Oversikt over tastaturet Spesialtaster Bokstavtastatur Tastatur for spesialtegn Talltastatur Mellomrom Tilbake Godta Avbryt Velge fra en liste Etter at du har godtatt dataene du skrev inn ved å trykke OK, vil du kunne få opp en liste over objekter som ble funnet i databasen. Dette eksempelet viser treffene du får når du trykker OK etter å ha skrevet inn BRE. Bruk rullefeltene til å bevege deg oppover og nedover i listen, og trykk på objektet du leter etter i listen for å fortsette. Grunnfunksjoner 9

15 QuickSpell QuickSpell bruker informasjonen i databasen til å begrense hvilke taster som kan trykkes inn til bare de tastene som gir tilgang til informasjon i databasen. Tenk deg at du for eksempel leter etter BREKSTAD. Når du skriver inn navnet Brekstad, vises bare tastene som kan være med på å stave et sted i databasen. I skjermbildet til høyre har BRE blitt skrevet inn. Taster som ikke vil kunne fortsette å stave et sted i databasen er inaktive (grå). Dette gjøres for at du skal kunne skrive inn steds- og gatenavn raskt og uten fare for tastefeil. Merknader om inntasting av informasjon Hvis du har problemer med å få de treffene du forventer, kan du prøve disse nyttige tipsene: Kontroller at du har stavet navnet riktig. Hvis du er usikker på skrivemåten, kan du bare skrive inn noen av tegnene og trykke OK. En lang liste over navn vises, men du kan bla deg gjennom listen og sannsynligvis finne den riktige skrivemåten. Når navnet på stedet har et prefiks som for eksempel Den, The, Le, La, Saint, osv., må du skrive inn dette prefikset for å finne det du ønsker. Når du skriver inn et gatenavn, kan du som regel hente det frem fra databasen ved å skrive inn bare ett av hovedordene i navnet. Hvis du imidlertid har problemer med å finne gaten du leter etter, anbefaler vi at du prøver å skrive inn hele navnet. Jo flere tegn du skriver inn, desto kortere blir trefflisten. Grunnfunksjoner 10

16 Kartskjermen Den mest brukte skjermen er Kart-skjermen. Mens du er på en rute eller bare reiser rundt i byen, er det stort sett Kart-skjermbildet som vises. Kartskjermen kan vises i to ulike moduser: standardmodus og rutemodus. I standardmodus vises posisjonen din på kartet sammen med klokkeslett og hastighet. Posisjonen din oppdateres mens du beveger deg, slik at du får et tydelig bilde av posisjonen og gatene rundt. B C D A K J I E F G H A B C D E F G H I J K Navnet til gaten du er i Kartskjermbildet - standardmodus Retningen din. Trykk her hvis du vil se skjermbildet Nåværende sted, der du kan lagre posisjonen i adresseboken. Zoome ut Ikon for steder av interesse (POI). Trykk på POI-ikonet hvis du vil lage en rute dit. Obs! Hvis det er flere POIer i samme område, vises en liste over disse POIene. Trykk på navnet i listen for å starte rutefunksjonen. Ikon for nåværende posisjon Tidspunkt på dagen Knapp for hovedmenyen. Når du trykker på den, vises Hovedmenyen. Hastigheten for øyeblikket Volumkontroll. Trykk på den hvis du vil åpne skjermbildet for Voluminnstilling, der volumet kan justeres eller lyden skrus av. (Hvis lyden er skrudd av, skrus lyden på igjen når du trykker på denne knappen - uten å åpne skjermbildet for voluminnstilling.) Zoome inn Satellittstatus. Når alle de fire strekene er grønne, er forholdene optimale. Trykk på den hvis du vil åpne skjermbildet GPS-status. Kartskjermen 11

17 I rutemodus vises tilleggsinformasjon, med detaljert informasjon om ruten du har valgt.. B C D A N M L E F G H I K J A B C D E F G H I J K L M N Navnet til gaten du er i Kartskjermbildet - rutemodus Retningen din. Trykk her hvis du vil se skjermbildet Nåværende sted, der du kan lagre posisjonen i adresseboken. Zoome ut Ikon for steder av interesse (POI). Trykk på POI-ikonet hvis du vil lage en rute dit. Obs! Hvis det er flere POIer i samme område, vises en liste over disse POIene. Trykk på navnet i listen for å starte rutefunksjonen. Ikon for nåværende posisjon Ikonet for neste manøver. Trykk på ikonet hvis du vil åpne skjermbildet Manøverliste. Avstand til neste manøver. Trykk hvis du vil gjenta den forrige talekommandoen. Knapp for hovedmenyen. Trykk hvis du vil åpne hovedmenyskjermen. Vær oppmerksom på at hovedmenyskjermen er annerledes når en rute er aktiv. Se kapittelet om ruter for nærmere informasjon. Trykk her hvis du vil veksle mellom gjenstående distanse til bestemmelsesstedet og et overslag over hvor lang tid det vil ta å komme frem. Gatenavn for neste manøver Grafisk gjengivelse av ruten Volumkontroll. Trykk på den hvis du vil åpne skjermbildet for Voluminnstilling, der volumet kan justeres eller lyden skrus av. (Hvis lyden er skrudd av, skrus lyden på igjen når du trykker på denne knappen - uten å åpne skjermbildet for voluminnstilling.) Zoome inn Satellittstatus. Når alle de fire strekene er grønne, er forholdene optimale. Trykk på den hvis du vil åpne skjermbildet GPS-status. Kartskjermen 12

18 Åpne kartskjermen 1. På hovedmenyen trykker du Vis kart. 2D-modus Kartet vises vanligvis i 3D-modus, men du kan bytte til 2D-modus hvis du ønsker det. Velg modusen som passer deg best. I 2D-modus kan du bevege deg rundt på kartet og lete etter et sted du vil opprette en rute til eller lagre i adresseboken. Stille inn kartmodus (2D eller 3D) 1. På Kart-skjermbildet trykker du MENY. 2. Trykk Fortsette-pilen for å åpne side 2 av Hovedmenyen. Kartskjermbildet i 2D-modus 3. Trykk Brukeralternativer. 4. Trykk Kartinnstillinger. 5. Trykk 3D-kart eller 2D-kart. 6. Trykk Lagre. Bevege deg rundt på kartet 1. Mens du ser på Kart-skjermbildet i 2D-modus, kan du skyve fingeren eller en spiss over kartet. 2. Posisjonsikonet endres til. (Sirkelen er trådkorset for en posisjon, og den røde pilen peker mot din nåværende posisjon. 3. Hvis du er ferdig med å bevege deg rundt på kartet, kan du sette kartet tilbake til din nåværende posisjon ved å trykke ESC. Lagre en posisjon mens du beveger deg rundt 1. Beveg kartet til trådkorset er over posisjonen du vil lagre i adresseboken. (Det må være en posisjon som ikke er opptatt av et POI-ikon.) 2. Trykk i midten av sirkelikonet. (Hvis ingenting skjer, har du ikke zoomet langt nok inn. Trykk på zoomeikonet og prøv igjen.) 3. På skjermbildet Rute til denne adressen? trykker du Lagre. 4. Rediger informasjonen: Trykk Rediger på linjen Rediger navn, og opprett et navn for posisjonen. Trykk på en av de tre telefonknappene (arbeid, hjem, mobil) hvis du vil legge inn et telefonnummer. Trykk Rediger på linjen Rediger informasjonen hvis du ønsker å legge inn ytterligere informasjon. (Inntil 35 tegn kan skrives inn.) Kartskjermen 13

19 5. Hvis du vil merke denne posisjonen som en av favorittene dine, krysser du av for Favoritt. 6. Når du er fornøyd med informasjonen for denne adressen, trykker du Lagre. 7. Hvis du nå vil opprette en rute til denne adressen, trykker du Rute. Trykk eventuelt Avbryt hvis du er ferdig. 8. Når du trykker ESC, settes ikonet tilbake til din nåværende posisjon. Opprette en rute til en posisjon på kartet 1. Beveg deg rundt på kartet til trådkorset er over posisjonen du vil opprette en rute til. 2. Trykk i midten av sirkelikonet. (Hvis ingenting skjer, har du ikke zoomet langt nok inn. Trykk på zoomeikonet og prøv igjen.) 3. På skjermbildet Rute til denne adressen? trykker du Rute. 4. Velg ønsket rutemetode, og trykk på knappen for Beregn rute. Skjermbildet Nåværende sted Dette skjermbildet åpnes fra Kart-skjermbildet enten du er på en rute eller bare kjører som normalt. Skjermbildet Nåværende sted viser omtrentlig adresseinformasjon, neste og forrige gatekryss og lengdegrad/breddgrad. Til høyre er det et kompass som peker i retningen du reiser i, og du ser beregnet høyde og hastighet. På den nederste linjen vises klokkeslett og dato. Åpne skjermbildet Nåværende sted 1. På Kart-skjermbildet trykker du på retningsikonet øverst til venstre. Lagre din aktuelle posisjon til adresseboken 1. Åpne skjermbildet Nåværende sted. 2. Trykk Lagre. 3. Rediger informasjonen: Trykk Rediger på linjen Rediger navn, og opprett et navn for posisjonen. Trykk på en av de tre telefonknappene (arbeid, hjem, mobil) hvis du vil legge inn et telefonnummer. Trykk Rediger på linjen Rediger informasjonen hvis du ønsker å legge inn ytterligere informasjon. (Inntil 35 tegn kan skrives inn.) Lagre nåværende posisjon 4. Hvis du vil merke denne posisjonen som en av favorittene dine, krysser du av for Favoritt. 5. Når du er fornøyd med informasjonen for denne adressen, trykker du Lagre. Kartskjermen 14

20 Manøverlisten Dette skjermbildet åpnes fra kartskjermen, og er bare tilgjengelig under ruting. (Merk: Manøverlisten er ikke tilgjengelig før du begynner å bevege deg langs en rute.) Hver linje i manøverlisten gir informasjon om manøvrene i rekkefølgen de skal utføres i, med den neste manøveren øverst på listen. Den nederste linjen i manøverlisten viser avstanden og tiden til neste manøver, samt den totale beregnede distansen for ruten. Manøverliste Manøverlisten kan endres hvis du vil utelate en av manøvrene fordi du ønsker å unngå en av gatene som er listet opp. Instruksjoner for hvordan du utelater en manøver får du i dette kapittelet. Åpne skjermbildet med manøverlisten 1. Trykk på manøverikonet nederst til venstre for å gå tilbake til kartskjermbildet. Dette ikonet vises bare mens du er på en aktiv rute. Unnta en manøver Det brukes til å modifisere ruten for eventuelt å unngå en bestemt gate. 1. Åpne manøverlisten. 2. Trykk på objektet i listen med gaten du vil prøve å unngå. 3. Bekreft utelatelsen ved å trykke på Unnta. (Trykk på Tilbake-pilen hvis du vil avbryte.) 4. Magellan Maestro beregner ruten på nytt, og viser manøverlisten med de nye manøvrene. Den uthevede delen av ruten skal unntas fra ruten. Manøverlisten viser den nye ruten. Kartskjermen 15

21 Skjermbildet GPS-status 1. Skjermbildet GPS-status åpnes også fra Kart-skjermen, og viser statusen til GPSsatellittene i et grafisk format. (Mer teknisk informasjon om GPS-statusen finnes under menyen Bruker-alternativer: Hovedmeny side 2 > Brukeralternativer > GPSalternativer > GPS-status.) Grønne streker betyr at Magellan Maestro bruker disse satellittene til å beregne posisjonen. Oransje streker betyr at Magellan Maestro prøver å søke seg inn på satellittsignalet. Ingen streker betyr at satellitten ikke spores for øyeblikket. Jo lengre streker, desto bedre er signalet. Skjermbildet GPS-status Åpne skjermbildet GPS-status Zoomenivåer 1. På Kart-skjermen trykker du på ikonet for GPS-signalstyrke øverst til høyre. Trykk på Tilbake-pilen når du vil tilbake til Kart-skjermbildet. Det er 23 tilgjengelige zoomenivåer i Magellan Maestro, fra 30 meter til 2000 kilometer. Velg zoomenivået som passer dine behov best. Stille inn zoomenivå Lydstyrke 1. Mens Kart-skjermen er åpen, trykker du på (zoom in) eller (zoom ut). Lydstyrken kan justeres eller lyden kan slås helt av fra Kart-skjermen. (Lydstyrken kan også justeres fra Brukeralternativer > Systeminnstillinger >Lydstyrke.) Endre lysstyrken på kartskjermen. 1. Trykk på høyttalerikonet. 2. Trykk på dempeknappen hvis du vil slå av lyden eller trykk i området inni lydstyrkelinjen under dempeknappen hvis du vil endre lydstyrken. 3. Trykk Lagre. Hvis lydstyrken er dempet, vises høyttalerikonet med en strek gjennom seg for å vise at lyden er slått av. Trykk på høyttalerikonet når du vil skru på lyden igjen. Kartskjermen 16

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

F10. Brukerveiledning. Norsk

F10. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brukerhåndbok Norsk Oktober 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st

Detaljer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom navigation module Bildokk USB-kabel MyTomTom-brosjyre 2 2. Les meg først Les meg først Bildokk Skyv TomTom navigation module-enheten inn

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Din bruksanvisning MAGELLAN EXPLORIST 600 http://no.yourpdfguides.com/dref/1297132

Din bruksanvisning MAGELLAN EXPLORIST 600 http://no.yourpdfguides.com/dref/1297132 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk SEAT Portable System Brukerhåndbok Norsk Juli 2013 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Garmin fleet 660 Brukerveiledning

Garmin fleet 660 Brukerveiledning Garmin fleet 660 Brukerveiledning Oktober 2014 Trykt i Taiwan 190-01791-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460

nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 2010 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett.

Detaljer

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning Magellan explorist 500 Betjeningsveiledning Innholdsfortegnelse i explorist 500 GPS-mottaker 1 Egenskaper for Magellan explorist GPS-mottaker 1 Knappbeskrivelse 2 Installering og lading av batteri 4 Installering

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 215W user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172485

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 215W user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172485 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GARMIN NUVI 215W. You'll find the answers to all your questions on the GARMIN NUVI 215W in the user

Detaljer

A PÅ-/Av-knapp B Mikrofon C Høyttaler D Minnekortspor (micro SD-kort) c Dokumentasjonspakke

A PÅ-/Av-knapp B Mikrofon C Høyttaler D Minnekortspor (micro SD-kort) c Dokumentasjonspakke Blue&Me-TomTom 1. Hva er i esken Hva er i esken a Blue&Me-TomTom A C B A PÅ-/Av-knapp B Mikrofon C Høyttaler D Minnekortspor (micro SD-kort) D b USB-kabel c Dokumentasjonspakke d Dash Dock 2 2. Før du

Detaljer

TomTom GO. Easy Click-feste. USB-kabel. USB-billader/RDS-TMC-trafikkmottaker. Installasjonsplakat. Hva er i esken

TomTom GO. Easy Click-feste. USB-kabel. USB-billader/RDS-TMC-trafikkmottaker. Installasjonsplakat. Hva er i esken TomTom GO 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom GO Easy Click-feste USB-kabel USB-billader/RDS-TMC-trafikkmottaker Installasjonsplakat 2 2. Les meg først Les meg først EasyClick-holder Bruk EasyClick-holderen

Detaljer

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien for bruk med disse nüvi-modellene: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2010 Garmin

Detaljer

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hvis du vil se hva som er inkludert i ditt produkt, kan du se listen over hva esken inneholder på produktemballasjen.

Hvis du vil se hva som er inkludert i ditt produkt, kan du se listen over hva esken inneholder på produktemballasjen. TomTom GO 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom GO Easy Click-feste USB-kabel USB-billader eller RDS-TMC trafikkmottaker, avhengig av produktet Hvis du vil se hva som er inkludert i ditt produkt, kan

Detaljer

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom ONE/ XL/XXL b EasyPort TM -holder c Billader d RDS-TMC

Detaljer