Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050"

Transkript

1 Magellan Maestro Betjeningsveiledning Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050 Magellan Navigation, SAS. ZAC de la Fleuriaye - BP Carquefou Cedex - France

2 VIKTIGE SIKKERHETSADVARSLER Magellan Maestro er et navigasjonshjelpemiddel for kjøretøyer, utviklet for å hjelpe deg med å nå frem til den valgte destinasjonen. Når du bruker Magellan Maestro, må du overholde disse sikkerhetsreglene for å motvirke ulykker som kan resultere i alvorlig personskade eller død for deg selv og andre: I noen land er det forbudt å montere ting på frontruten. Sjekk lokale forskrifter i landet ditt når det gjelder montering på frontruten. Gå til for å finne alternative monteringsløsninger. En klebeplate følger med Magellan Maestro som en alternativ monteringsløsning på dashbordet. Under kjøring er det minimalt behov for å studere skjermen. Taleanvisninger leder deg mot målet. Føreren må bare legge inn data eller foreta innstillinger på Magellan Maestro-mottakeren mens bilen står stille. Hvis data må oppgis eller innstillinger foretas på Magellan Maestro under kjøring, må dette bare gjøres av en passasjer. Det er ditt ansvar å overholde alle trafikkregler. Alle tiltak blir gjort for å sørge for at databasen er nøyaktig. Likevel kan kjørebaner, steder av interesse (POIer), og forretnings- og tjenesteplasseringer endres over tid. Databasen inkluderer, analyserer, behandler, vurderer eller gjenspeiler ikke noe av følgende: Lovmessige begrensninger (som kjøretøytype, vekt, høyde, bredde, last- og fartsbegrensninger) Veiens stignings- eller fallvinkel Brohøyde, bredde, høyde eller andre begrensninger Befolkningstetthet Kriminalitet eller sikkerhet i noe bestemt strøk eller område Tilgjengelighet eller nærhet til politi, nødhjelp, medisinsk eller annen assistanse Byggeplasser/veiarbeidsområder eller fareområder Stengte veier eller kjørebaner Vei, trafikk, eller trafikkfasiliteters sikkerhet eller tilstand Værforhold Veidekkeegenskaper eller -forhold Spesielle arrangementer Trafikktopper eller rushtidsproblemer Det er ditt ansvar å se bort fra ethvert usikkert, farlig eller ulovlig ruteforslag. Beskytt Magellan Maestro-mottakeren mot ekstreme temperaturforhold. La den for eksempel ikke utsettes for direkte sollys over lengre tid. Ta hensyn ved montering av Magellan Maestro-mottakeren i bilen, slik at enten du bruker frontrutefestet eller andre monteringer eller tilbehør, skal ikke enheten hindre førerens frie oversikt over veien, eller være til hinder for bilens sikkerhetssystemer så som kollisjonsputer, eller utgjøre en fare for de reisende i bilen dersom enheten skulle løsne under kjøring. Du påtar deg risikoen tilknyttet skade på kjøretøyet eller kjøretøyets passasjerer som et resultat av hvordan du velger å montere Magellan Maestro-mottakeren. Lover i enkelte land forbyr bruken av stereohodetelefoner mens en fører et motorkjøretøy. Sjekk lokale forskrifter i landet der du kjører. Vær forsiktig hvis du lytter til musikk gjennom hodetelefoner over lang tid, da dette kan føre til hørselsskader. Batteriet i Magellan Maestro er oppladbart, og skal ikke tas ut. Hvis batteriet skulle trenge å skiftes ut, må du kontakte Magellans tekniske brukerstøtte. Om oppladning av Magellan Maestro Bruk bare omformeren (Phihong: PSC2200R-050) som er godkjent for Magellan Maestro. Bruk av en annen type omformer kan føre til funksjonsfeil og/eller medføre brannfare dersom batteriet overopphetes. Bruk bare biladapteren som er godkjent for eller levert sammen med din Magellan Maestro. Bruk av andre typer biladapter vil resultere i funksjonsfeil, og kan føre til skade på mottakeren. Magellan Maestro er beregnet på å få strøm fra en LISTET strømforsyning merket med LPS (Limited Power Source) og output rated + 5 V dc / 2.0 A. Bruk bare USB-kabelen som er godkjent for eller levert sammen med din Magellan Maestro. Av hensyn til sikkerheten vil batteriet i Magellan Maestro slutte å lade når omgivelsestemperaturen er under 0 C eller over 45 C. i

3 VIKTIGE SIKKERHETSADVARSLER Om vekselstrømomformeren Ikke bruk omformeren på steder hvor luftfuktigheten er svært høy. Berør aldri omformeren når du er våt på hendene eller føttene. Sørg for rikelig ventilasjon rundt omformeren når den brukes til å drive mottakeren eller lade opp batteriet. Ikke dekk til omformeren med papir eller andre gjenstander som kan hindre kjøling. Ikke bruk omformeren mens den forvares i en bæreveske. Kople omformeren til en egnet strømkilde. Spennings- og jordingskrav finner du på produktpakningen eller esken. Ikke bruk omformeren dersom ledningen blir skadet. Ikke prøv å foreta ettersyn eller reparasjoner. Enheten inneholder ingen brukerreparerbare deler. Bytt Magellan Maestromottakeren ut med en ny dersom den blir skadet eller ødelagt av fuktighet. Om batteriet Ikke prøv å skifte ut batteriet. Har du problemer med batteriet, kontakter du Magellans tekniske brukerstøtte. Bruk laderen som er godkjent for Magellan Maestro. ii

4 VIKTIGE SIKKERHETSADVARSLER Interferenserklæring iht. Federal Communication Commission Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitalt utstyr i klasse B, som beskrevet i del 15 av FCCreglene. Disse grenseverdiene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens ved installasjon i husholdningsmiljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi, og kan forårsake sjenerende interferens for radiokommunikasjon om det ikke installeres og brukes forskriftsmessig. Det er likevel ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå med noen bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker sjenerende interferens for radiokommunikasjon, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på, oppmuntres brukeren til å korrigere interferensen gjennom å treffe ett eller flere av følgende tiltak: Flytte mottakerantennen, eller orientere den annerledes. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Kople utstyret til en annen elektrisk krets enn den som mottakeren er tilkoplet. Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/tv-installatør for hjelp. Dette utstyret overholder del 15 av FCC-reglene. For bruk gjelder følgende bestemmelser: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. FCC-forbehold: Alle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av instansen som er ansvarlig for samsvar, kan oppheve brukerens rett til å betjene utstyret. VIKTIG ANMERKNING: FCC-erklæring om stråling: Dette utstyret overholder FCC-grensene for strålingstoleranse som oppgitt for ukontrollerte miljøer. Sluttbrukere må følge de spesifikke bruksanvisningene for å sikre overholdelse av reglene for RF-stråling. Denne senderen må ikke plasseres sammen med eller brukes i samband med noen annen antenne eller sender. For å bevare overholdelsen av FCC-reglene, må skjermede kabler brukes med dette utstyret. Bruk i samband med ikkegodkjent utstyr eller uskjermede kabler kan forventes å føre til forstyrrelse for radio- og TV-mottak. Brukeren advares herved om at endringer eller modifikasjoner ved dette utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten, kan gjøre at tillatelsen til bruk av utstyret blir ugyldig. Magellan Maestro må installeres og brukes i en avstand på minst 20 cm fra brukeren. Dette digitale klasse B-apparatet overholder alle krav i de kanadiske reglene for utstyr som forårsaker interferens. iii

5 VIKTIGE SIKKERHETSADVARSLER IC-erklæring For bruk gjelder følgende bestemmelser: 1. Dette utstyret skal ikke forårsake interferens, og 2. Dette utstyret må tolerere all interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket drift av utstyret. VIKTIG ANMERKNING: Erklæring om IC-stråling: Dette utstyret overholder grensene for IC-strålingstoleranse som oppgitt for ukontrollerte miljøer. Sluttbrukere må følge de spesifikke bruksanvisningene for å sikre overholdelse av reglene for RF-stråling. Denne senderen må ikke plasseres sammen med eller brukes i samband med noen annen antenne eller sender Magellan Navigation, Inc. Med enerett. Magellan-logoen, Magellan, Maestro, Turn it on and go, TrueView, QuickSpell, SmartDetour og SmartVolume er varemerker som tilhører Magellan Navigation, Inc. Ingen del av denne brukerhåndboken må reproduseres eller overføres i noen form eller med noen midler, elektronisk eller mekanisk, inkludert fotokopiering og opptak i noen hensikt annen enn til kjøpers personlige bruk uten på forhånd å innhente skriftlig tillatelse fra Magellan Navigation, Inc A iv

6 Magellan Maestro Magellan Maestro er et navigasjonssystem for kjøretøyer som bruker GPS-signaler fra satellitter til å beregne din nøyaktige posisjon og detaljert informasjon om reisene du foretar deg. Ved hjelp av informasjon om posisjon og bevegelse, kan Maestro-mottakeren deretter legge denne informasjonen ut på detaljerte kart som leveres av NAVTEQ, og på denne måten gi en visuell gjengivelse av området. Med Magellan Maestro kan du: Lagre adressen din og raskt og enkelt få ruteinformasjon til hjemmet ditt. Opprette og lagre adresser i adresseboken som du kan åpne når som helst for å innhente ruteinformasjon til den aktuelle adressen. Lage en rute til en adresse som du skriver inn via tastaturet og Magellans QuickSpellfunksjon, som gir rask og feilfri inntasting. Lage ruter til alle steder av interesse (POIer) som er forhåndslagret i Magellan Maestro. (Brukerdefinerte POIer kan også lages og lastes opp via programvaren POI Manager på den medfølgende CD-ROMen.) Lage ruter til POIer som vises på kartet under reisen ved å ganske enkelt trykke på POIikonet. Raskt få en liste over alle bilverksteder i nærheten. Bruke turplanleggeren til å opprette en tur med flere destinasjoner. Nyttig for forretningsfolk som trenger ruteinformasjon til mange destinasjoner. Bruke verktøyet POI nær avkjøring, som gir deg en liste over bensinstasjoner, restauranter, hoteller og bilverksteder som befinner seg nær avkjøringer du nærmer deg, og som du kan opprette en rute til mens du reiser langs en motorvei. Tilpasse Magellan Maestro til dine spesifikke behov. Magellan Maestros grensesnitt er enkelt å bruke så snart du har forstått grunnprinsippene. Du vil kanskje aldri trenge å se i denne brukerhåndboken, men hvis du gjør det, har vi forsøkt å presentere innholdet på en måte som gjør at du finner funksjonen du prøver å bruke og kan følge trinnene som er beskrevet. Magellan Maestro har et innebygd batteri, slik at du i de fleste tilfeller vil kunne følge instruksjonene mens du leser dem på dataskjermen uten å koble den til et strømuttak. Du bør være oppmerksom på at når du befinner deg innendørs, kan det hende du ikke mottar noen satellittsignaler, og at posisjonen derfor ikke oppdateres. Det kraftige SiRFstarIII -brikkesettet som er montert i Magellan Maestro vil likevel kunne fange inn satellittsignaler på svært utsatte steder, så det kan også hende du observerer at Magellan Maestro beregner posisjoner også innendørs. Magellan Maestro 1

7 Sett forfra A Mikrofon A 4.3 Display Sett fra siden A SD-/ MMC-kortspor A B C På/Av USB-kontakt D Nullstill B D C E F Hodetelefonkontakt (3,5 mm miniplugg) Strøminngang fra sigarettenneradapter eller strømadapter (+5 V / 2A). E F Sett bakfra A Høyttaler A Magellan Maestro 2

8 Installasjonsveiledning Det er enkelt å montere Magellan Maestro. Det vanskeligste er å finne den best egnede plasseringen. Velge plassering Her er noen tips til valg av plassering: Monter Magellan Maestro på et sted der det er lett å se den, og der den ikke kommer i veien for utsikten mot veien. Magellan Maestro bør monteres slik at antennen (øverst på mottakeren) har fri sikt mot himmelen gjennom frontruten. Velg om den skal monteres på frontruten med det justerbare festet eller med den medfølgende klebeplaten. Sjekk lokale bestemmelser angående eventuelle restriksjoner før du monterer enheten på frontruten. Enkelte land har lover som forbyr montering av alle typer enheter på frontruten. Hvis du har tenkt å bruke klebeplaten, må du finne en jevn overflate på dashbordet. Ikke fest klebeplaten på frontruten. Pass på at Magellan Maestro og eventuelle kabler ikke kommer i veien i tilfelle airbagene i bilen løses ut. Rense området Bruk en spritpute til å rense område på frontruten eller dashbordet som er valgt ut for montering av Magellan Maestro. Sette på klebeplaten (Hoppes over hvis du monterer direkte på frontruten.) Fjern beskyttelsesteipen fra baksiden av klebeplaten. Sett på platen med klebesiden mot dashbordet. Sett platen under trykk i fem minutter, slik at den fester seg. La platen binde seg i 24 timer før du fortsetter. Sette på holderen Sett de to monteringstappene på holderen på linje med monteringssporene nederst på Magellan Maestro. Trykk på baksiden av holderen til den klikker sammen med baksiden av mottakeren. Vær oppmerksom på at monteringsbraketten som følger med Magellan Maestro kan avvike fra den som vises i dette dokumentet. Montering 3

9 Feste det justerbare festet Sett de to tappene på det justerbare festet på linje med de to hullene på baksiden av holderen. Når det justerbare festet er på linje med holderen, skyver du holderen og mottakeren ned til de låses sammen med det justerbare festet. Sette festet på frontruten eller klebeplaten Kontroller at spaken på foten av det justerbare festet vender oppover. Trykk foten av festet godt på plass over området av frontruten som skal brukes eller klebeplaten. Skyv spaken på foten av festet helt ned til den klikker på plass. Slipp komponentene forsiktig, og kontroller at de er godt festet. Justere festet for å gi best mulig sikt Løsne justeringsknottene og plasser Magellan Maestro slik at du ser den best mulig. Stram til knottene når du er ferdig med å justere. (Forsøk aldri å justere festet mens du kjører.) Koble til strøm Koble enden av sigarettenneradapteren til et 12-volts sigarettenneruttak i kjøretøyet. Koble den andre enden til Magellan Maestro som vist. Det er en ledningsholder på siden av holderen som strømkabelen kan trekkes gjennom for å forhindre at den løsner. Hvis det er strøm i uttaket, skrus Magellan Maestro på. (Merk: Noen kjøretøyer gir bare strøm til sigarettenneruttaket når tenningen er på.) Sikkerhet Det anbefales at Magellan Maestro ikke las liggende synlig uten oppsyn, av tyveriårsaker. Den enkleste måten å fjerne Magellan Maestro på når festet er på plass, er å løsne den fra holderen ved å trykke på tappen øverst på holderen. Montering 4

10 Slå på Magellan Maestro Volum Grunnfunksjoner På-/Av-knappen er den sølvfargede knappen på venstre side av Magellan Maestro, som vist i kapittelet Oversikt. Slå Magellan Maestro på 1. Trykk og hold På-/Av-knappen inne i 1-2 sekunder. 2. Les advarslene og trykk OK. Slå Magellan Maestro av 1. Trykk og hold På-/Av-knappen inne i 1-2 sekunder. Velge tid for funksjonen Slå av automatisk Magellan Maestro kan konfigureres til å slås av automatisk etter en tidsperiode du selv bestemmer. Mottakeren skrus av etter den valgte perioden når: A) posisjonen ikke har endret seg og B) berøringsskjermen ikke har blitt trykket på. 1. Åpne Hovedmenyen. 2. Trykk på Fortsette-pilen for å åpne Hovedmenyside Trykk Brukeralternativer. 4. Trykk Systeminnstillinger. 5. Trykk Strøm. 6. Velg tid for funksjonen Slå av automatisk: Aldri, 10 minutter, 20 minutter eller 30 minutter. 7. Trykk Lagre. 8. Trykk Tilbake-pilen for gå tilbake til Hovedmenyen. Det er to måter å åpne volumkontrollene på: den ene er å trykke på høyttalerikonet på kartskjermen, og den andre er gjennom Brukeralternativer. Endre lysstyrken på kartskjermen. 1. Trykk på høyttalerikonet. 2. Trykk på dempeknappen hvis du vil slå av lyden eller trykk i området inni lydstyrkelinjen under dempeknappen hvis du vil endre lydstyrken. 3. Trykk Lagre. Hvis lydstyrken er dempet, vises høyttalerikonet med en strek gjennom seg for å vise at lyden er slått av. Trykk på høyttalerikonet når du vil skru på lyden igjen. Grunnfunksjoner 5

11 Endre volumet fra Brukeralternativer Lysstyrke 1. Åpne Hovedmenyen. 2. Trykk på Fortsette-pilen for å åpne Hovedmenyside Trykk Brukeralternativer. 4. Trykk Systeminnstillinger. 5. Trykk Lydstyrke. 6. Trykk på dempeknappen hvis du vil slå av lyden eller trykk i området inni lydstyrkelinjen under dempeknappen hvis du vil endre lydstyrken. 7. Trykk Lagre. Åpne lysstyrkekontrollen 1. Åpne Hovedmenyen. 2. Trykk på Fortsette-pilen for å åpne Hovedmenyside Trykk Brukeralternativer. 4. Trykk Systeminnstillinger. 5. Trykk Lysstyrke. 6. Angi ønsket lysstyrke ved å trykke i området inni lysstyrkelinjen. 7. Trykk Lagre. På Lysstyrke-skjermen er det en avkryssingsrute merket Batteridimming (75%). Når det er krysset av her, dimmer Magellan Maestro til 75 % av lysstyrken når den drives kun av strøm fra batteriet. Dette forlenger batteritiden mellom oppladningene. Denne funksjonen kan skrus av ved å trykke i avkryssingsruten. Hovedmenyen Hovedmeny-skjermen er sentralen for alle tilgjengelige funksjoner i Magellan Maestro. Hovedmenyen består av to sider med store ikoner som er enkle å bruke. Åpne hovedmenyen På Kart-skjermbildet trykker du på Meny-knappen. Fra de andre skjermbildene trykker du på Tilbake-knappen. Grunnfunksjoner 6

12 Hovedmenyen - Side 1 Vis kart: Viser kartet med din nåværende posisjon (hvis det beregnes en posisjon på grunnlag av GPSsignalene) angitt av den blå trekanten. Se kapittelet Kartskjermbildet for nærmere informasjon. Oppgi adresse: Viser menyen Oppgi adresse. Adressene kan oppgis ved å først oppgi sted eller postnummer, eller ved å velge stedet fra en liste over steder du allerede har brukt som destinasjon. Du får også tilgang til adresseboken (Mine adresser), og du kan lage en rute til et bysenter. Se kapittelet om ruting til en adresse for nærmere informasjon. POI-Steder av interesse: Viser menyen Søk på steder av interesse. Søker etter steder av interesse (POIer) ved å oppgi navnet eller velge fra en liste over tilgjengelige kategorier. Marco Polo-steder og steder som er opprettet og installert via programvaren POI Editor (ligger på CD-ROMen) kan åpnes fra denne menyen. Nærmere informasjon om menyen Søk på steder av interesse finner du i kapittelet Steder av interesse. Hjem: Hvis du har lagt inn en hjemmeadresse, finner du ruten hjem raskt ved å trykke på Hjemknappen. Hvis det ikke er lagt inn en hjemmeadresse, blir du bedt om å gjøre det nå. Se kapittelet Hjem-knappen for mer informasjon. Veiredningstjeneste: Viser skjermbildet Bilverksteder og service. Se kapittelet Veiredningstjeneste for nærmere informasjon om denne funksjonen. Bluetooth: Viser skjermbildet for Bluetooth-hovedmenyen. Se kapittelet om Bluetooth hvis du ønsker nærmere informasjon om tilkobling til en mobiltelefon. Grunnfunksjoner 7

13 Hovedmenyen - Side 2 Turplanlegger: Åpner menyen Turplanlegger, der du kan opprette, redigere, slette, gi nytt navn til eller aktivere en tur. POI nær avkjøring: (Bare tilgjengelig mens du er på en motorvei.) Gir en liste over restauranter, bensinstasjoner, verksteder eller hoteller nær motorveiavkjøringer du nærmer deg. Du kan velge et av stedene som oppgis og lage en rute dit. Brukeralternativer: Åpner menyen Brukeralternativer. Denne menyen kan brukes til å åpne funksjoner som brukes til å tilpasse Magellan Maestro til dine personlige behov. Hjem: Hvis du har lagt inn en hjemmeadresse, finner du ruten hjem raskt ved å trykke på Hjemknappen. Hvis det ikke er lagt inn en hjemmeadresse, blir du bedt om å gjøre det nå. Se kapittelet Hjem-knappen for mer informasjon. Veiredningstjeneste: Viser skjermbildet Bilverksteder og service. Se kapittelet Veiredningstjeneste for nærmere informasjon om denne funksjonen. Bluetooth: Viser skjermbildet for Bluetooth-hovedmenyen. Se kapittelet om Bluetooth hvis du ønsker nærmere informasjon om tilkobling til en mobiltelefon. Grunnfunksjoner 8

14 Tastaturet Forståelse av hvordan tastaturet fungerer når du skriver inn en adresse er en viktig del av bruken av Magellan Maestro. Tastaturet er den vanligste måten å skrive inn informasjon i Magellan Maestro på, og med viktige funksjoner som QuickSpell går det raskt og enkelt å skrive inn informasjon. Oversikt over tastaturet Spesialtaster Bokstavtastatur Tastatur for spesialtegn Talltastatur Mellomrom Tilbake Godta Avbryt Velge fra en liste Etter at du har godtatt dataene du skrev inn ved å trykke OK, vil du kunne få opp en liste over objekter som ble funnet i databasen. Dette eksempelet viser treffene du får når du trykker OK etter å ha skrevet inn BRE. Bruk rullefeltene til å bevege deg oppover og nedover i listen, og trykk på objektet du leter etter i listen for å fortsette. Grunnfunksjoner 9

15 QuickSpell QuickSpell bruker informasjonen i databasen til å begrense hvilke taster som kan trykkes inn til bare de tastene som gir tilgang til informasjon i databasen. Tenk deg at du for eksempel leter etter BREKSTAD. Når du skriver inn navnet Brekstad, vises bare tastene som kan være med på å stave et sted i databasen. I skjermbildet til høyre har BRE blitt skrevet inn. Taster som ikke vil kunne fortsette å stave et sted i databasen er inaktive (grå). Dette gjøres for at du skal kunne skrive inn steds- og gatenavn raskt og uten fare for tastefeil. Merknader om inntasting av informasjon Hvis du har problemer med å få de treffene du forventer, kan du prøve disse nyttige tipsene: Kontroller at du har stavet navnet riktig. Hvis du er usikker på skrivemåten, kan du bare skrive inn noen av tegnene og trykke OK. En lang liste over navn vises, men du kan bla deg gjennom listen og sannsynligvis finne den riktige skrivemåten. Når navnet på stedet har et prefiks som for eksempel Den, The, Le, La, Saint, osv., må du skrive inn dette prefikset for å finne det du ønsker. Når du skriver inn et gatenavn, kan du som regel hente det frem fra databasen ved å skrive inn bare ett av hovedordene i navnet. Hvis du imidlertid har problemer med å finne gaten du leter etter, anbefaler vi at du prøver å skrive inn hele navnet. Jo flere tegn du skriver inn, desto kortere blir trefflisten. Grunnfunksjoner 10

16 Kartskjermen Den mest brukte skjermen er Kart-skjermen. Mens du er på en rute eller bare reiser rundt i byen, er det stort sett Kart-skjermbildet som vises. Kartskjermen kan vises i to ulike moduser: standardmodus og rutemodus. I standardmodus vises posisjonen din på kartet sammen med klokkeslett og hastighet. Posisjonen din oppdateres mens du beveger deg, slik at du får et tydelig bilde av posisjonen og gatene rundt. B C D A K J I E F G H A B C D E F G H I J K Navnet til gaten du er i Kartskjermbildet - standardmodus Retningen din. Trykk her hvis du vil se skjermbildet Nåværende sted, der du kan lagre posisjonen i adresseboken. Zoome ut Ikon for steder av interesse (POI). Trykk på POI-ikonet hvis du vil lage en rute dit. Obs! Hvis det er flere POIer i samme område, vises en liste over disse POIene. Trykk på navnet i listen for å starte rutefunksjonen. Ikon for nåværende posisjon Tidspunkt på dagen Knapp for hovedmenyen. Når du trykker på den, vises Hovedmenyen. Hastigheten for øyeblikket Volumkontroll. Trykk på den hvis du vil åpne skjermbildet for Voluminnstilling, der volumet kan justeres eller lyden skrus av. (Hvis lyden er skrudd av, skrus lyden på igjen når du trykker på denne knappen - uten å åpne skjermbildet for voluminnstilling.) Zoome inn Satellittstatus. Når alle de fire strekene er grønne, er forholdene optimale. Trykk på den hvis du vil åpne skjermbildet GPS-status. Kartskjermen 11

17 I rutemodus vises tilleggsinformasjon, med detaljert informasjon om ruten du har valgt.. B C D A N M L E F G H I K J A B C D E F G H I J K L M N Navnet til gaten du er i Kartskjermbildet - rutemodus Retningen din. Trykk her hvis du vil se skjermbildet Nåværende sted, der du kan lagre posisjonen i adresseboken. Zoome ut Ikon for steder av interesse (POI). Trykk på POI-ikonet hvis du vil lage en rute dit. Obs! Hvis det er flere POIer i samme område, vises en liste over disse POIene. Trykk på navnet i listen for å starte rutefunksjonen. Ikon for nåværende posisjon Ikonet for neste manøver. Trykk på ikonet hvis du vil åpne skjermbildet Manøverliste. Avstand til neste manøver. Trykk hvis du vil gjenta den forrige talekommandoen. Knapp for hovedmenyen. Trykk hvis du vil åpne hovedmenyskjermen. Vær oppmerksom på at hovedmenyskjermen er annerledes når en rute er aktiv. Se kapittelet om ruter for nærmere informasjon. Trykk her hvis du vil veksle mellom gjenstående distanse til bestemmelsesstedet og et overslag over hvor lang tid det vil ta å komme frem. Gatenavn for neste manøver Grafisk gjengivelse av ruten Volumkontroll. Trykk på den hvis du vil åpne skjermbildet for Voluminnstilling, der volumet kan justeres eller lyden skrus av. (Hvis lyden er skrudd av, skrus lyden på igjen når du trykker på denne knappen - uten å åpne skjermbildet for voluminnstilling.) Zoome inn Satellittstatus. Når alle de fire strekene er grønne, er forholdene optimale. Trykk på den hvis du vil åpne skjermbildet GPS-status. Kartskjermen 12

18 Åpne kartskjermen 1. På hovedmenyen trykker du Vis kart. 2D-modus Kartet vises vanligvis i 3D-modus, men du kan bytte til 2D-modus hvis du ønsker det. Velg modusen som passer deg best. I 2D-modus kan du bevege deg rundt på kartet og lete etter et sted du vil opprette en rute til eller lagre i adresseboken. Stille inn kartmodus (2D eller 3D) 1. På Kart-skjermbildet trykker du MENY. 2. Trykk Fortsette-pilen for å åpne side 2 av Hovedmenyen. Kartskjermbildet i 2D-modus 3. Trykk Brukeralternativer. 4. Trykk Kartinnstillinger. 5. Trykk 3D-kart eller 2D-kart. 6. Trykk Lagre. Bevege deg rundt på kartet 1. Mens du ser på Kart-skjermbildet i 2D-modus, kan du skyve fingeren eller en spiss over kartet. 2. Posisjonsikonet endres til. (Sirkelen er trådkorset for en posisjon, og den røde pilen peker mot din nåværende posisjon. 3. Hvis du er ferdig med å bevege deg rundt på kartet, kan du sette kartet tilbake til din nåværende posisjon ved å trykke ESC. Lagre en posisjon mens du beveger deg rundt 1. Beveg kartet til trådkorset er over posisjonen du vil lagre i adresseboken. (Det må være en posisjon som ikke er opptatt av et POI-ikon.) 2. Trykk i midten av sirkelikonet. (Hvis ingenting skjer, har du ikke zoomet langt nok inn. Trykk på zoomeikonet og prøv igjen.) 3. På skjermbildet Rute til denne adressen? trykker du Lagre. 4. Rediger informasjonen: Trykk Rediger på linjen Rediger navn, og opprett et navn for posisjonen. Trykk på en av de tre telefonknappene (arbeid, hjem, mobil) hvis du vil legge inn et telefonnummer. Trykk Rediger på linjen Rediger informasjonen hvis du ønsker å legge inn ytterligere informasjon. (Inntil 35 tegn kan skrives inn.) Kartskjermen 13

19 5. Hvis du vil merke denne posisjonen som en av favorittene dine, krysser du av for Favoritt. 6. Når du er fornøyd med informasjonen for denne adressen, trykker du Lagre. 7. Hvis du nå vil opprette en rute til denne adressen, trykker du Rute. Trykk eventuelt Avbryt hvis du er ferdig. 8. Når du trykker ESC, settes ikonet tilbake til din nåværende posisjon. Opprette en rute til en posisjon på kartet 1. Beveg deg rundt på kartet til trådkorset er over posisjonen du vil opprette en rute til. 2. Trykk i midten av sirkelikonet. (Hvis ingenting skjer, har du ikke zoomet langt nok inn. Trykk på zoomeikonet og prøv igjen.) 3. På skjermbildet Rute til denne adressen? trykker du Rute. 4. Velg ønsket rutemetode, og trykk på knappen for Beregn rute. Skjermbildet Nåværende sted Dette skjermbildet åpnes fra Kart-skjermbildet enten du er på en rute eller bare kjører som normalt. Skjermbildet Nåværende sted viser omtrentlig adresseinformasjon, neste og forrige gatekryss og lengdegrad/breddgrad. Til høyre er det et kompass som peker i retningen du reiser i, og du ser beregnet høyde og hastighet. På den nederste linjen vises klokkeslett og dato. Åpne skjermbildet Nåværende sted 1. På Kart-skjermbildet trykker du på retningsikonet øverst til venstre. Lagre din aktuelle posisjon til adresseboken 1. Åpne skjermbildet Nåværende sted. 2. Trykk Lagre. 3. Rediger informasjonen: Trykk Rediger på linjen Rediger navn, og opprett et navn for posisjonen. Trykk på en av de tre telefonknappene (arbeid, hjem, mobil) hvis du vil legge inn et telefonnummer. Trykk Rediger på linjen Rediger informasjonen hvis du ønsker å legge inn ytterligere informasjon. (Inntil 35 tegn kan skrives inn.) Lagre nåværende posisjon 4. Hvis du vil merke denne posisjonen som en av favorittene dine, krysser du av for Favoritt. 5. Når du er fornøyd med informasjonen for denne adressen, trykker du Lagre. Kartskjermen 14

20 Manøverlisten Dette skjermbildet åpnes fra kartskjermen, og er bare tilgjengelig under ruting. (Merk: Manøverlisten er ikke tilgjengelig før du begynner å bevege deg langs en rute.) Hver linje i manøverlisten gir informasjon om manøvrene i rekkefølgen de skal utføres i, med den neste manøveren øverst på listen. Den nederste linjen i manøverlisten viser avstanden og tiden til neste manøver, samt den totale beregnede distansen for ruten. Manøverliste Manøverlisten kan endres hvis du vil utelate en av manøvrene fordi du ønsker å unngå en av gatene som er listet opp. Instruksjoner for hvordan du utelater en manøver får du i dette kapittelet. Åpne skjermbildet med manøverlisten 1. Trykk på manøverikonet nederst til venstre for å gå tilbake til kartskjermbildet. Dette ikonet vises bare mens du er på en aktiv rute. Unnta en manøver Det brukes til å modifisere ruten for eventuelt å unngå en bestemt gate. 1. Åpne manøverlisten. 2. Trykk på objektet i listen med gaten du vil prøve å unngå. 3. Bekreft utelatelsen ved å trykke på Unnta. (Trykk på Tilbake-pilen hvis du vil avbryte.) 4. Magellan Maestro beregner ruten på nytt, og viser manøverlisten med de nye manøvrene. Den uthevede delen av ruten skal unntas fra ruten. Manøverlisten viser den nye ruten. Kartskjermen 15

21 Skjermbildet GPS-status 1. Skjermbildet GPS-status åpnes også fra Kart-skjermen, og viser statusen til GPSsatellittene i et grafisk format. (Mer teknisk informasjon om GPS-statusen finnes under menyen Bruker-alternativer: Hovedmeny side 2 > Brukeralternativer > GPSalternativer > GPS-status.) Grønne streker betyr at Magellan Maestro bruker disse satellittene til å beregne posisjonen. Oransje streker betyr at Magellan Maestro prøver å søke seg inn på satellittsignalet. Ingen streker betyr at satellitten ikke spores for øyeblikket. Jo lengre streker, desto bedre er signalet. Skjermbildet GPS-status Åpne skjermbildet GPS-status Zoomenivåer 1. På Kart-skjermen trykker du på ikonet for GPS-signalstyrke øverst til høyre. Trykk på Tilbake-pilen når du vil tilbake til Kart-skjermbildet. Det er 23 tilgjengelige zoomenivåer i Magellan Maestro, fra 30 meter til 2000 kilometer. Velg zoomenivået som passer dine behov best. Stille inn zoomenivå Lydstyrke 1. Mens Kart-skjermen er åpen, trykker du på (zoom in) eller (zoom ut). Lydstyrken kan justeres eller lyden kan slås helt av fra Kart-skjermen. (Lydstyrken kan også justeres fra Brukeralternativer > Systeminnstillinger >Lydstyrke.) Endre lysstyrken på kartskjermen. 1. Trykk på høyttalerikonet. 2. Trykk på dempeknappen hvis du vil slå av lyden eller trykk i området inni lydstyrkelinjen under dempeknappen hvis du vil endre lydstyrken. 3. Trykk Lagre. Hvis lydstyrken er dempet, vises høyttalerikonet med en strek gjennom seg for å vise at lyden er slått av. Trykk på høyttalerikonet når du vil skru på lyden igjen. Kartskjermen 16

Din bruksanvisning MAGELLAN MAESTRO 4040 http://no.yourpdfguides.com/dref/1297250

Din bruksanvisning MAGELLAN MAESTRO 4040 http://no.yourpdfguides.com/dref/1297250 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning MAGELLAN MAESTRO 3100 http://no.yourpdfguides.com/dref/1297217

Din bruksanvisning MAGELLAN MAESTRO 3100 http://no.yourpdfguides.com/dref/1297217 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning MAGELLAN ROADMATE 1215

Din bruksanvisning MAGELLAN ROADMATE 1215 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MAGELLAN ROADMATE 1215. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MAGELLAN ROADMATE 1215 i bruksanvisningen

Detaljer

Magellan RoadMate. Referansehåndbok. Anvisninger for bruken av Magellan RoadMate 2200T

Magellan RoadMate. Referansehåndbok. Anvisninger for bruken av Magellan RoadMate 2200T Magellan RoadMate Referansehåndbok Anvisninger for bruken av Magellan RoadMate 2200T VIKTIGE SIKKERHETSADVARSLER Magellan RoadMate 2200T er et navigasjonshjelpemiddel utviklet for å hjelpe deg med å nå

Detaljer

Din bruksanvisning MAGELLAN MAESTRO 4200

Din bruksanvisning MAGELLAN MAESTRO 4200 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MAGELLAN MAESTRO 4200. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MAGELLAN MAESTRO 4200 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning MAGELLAN MAESTRO 4245

Din bruksanvisning MAGELLAN MAESTRO 4245 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MAGELLAN MAESTRO 4245. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MAGELLAN MAESTRO 4245 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning MAGELLAN CROSSOVERGPS http://no.yourpdfguides.com/dref/2321361

Din bruksanvisning MAGELLAN CROSSOVERGPS http://no.yourpdfguides.com/dref/2321361 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MAGELLAN CROSSOVERGPS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MAGELLAN CROSSOVERGPS i bruksanvisningen

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Din bruksanvisning MAGELLAN CROSSOVERGPS http://no.yourpdfguides.com/dref/1297295

Din bruksanvisning MAGELLAN CROSSOVERGPS http://no.yourpdfguides.com/dref/1297295 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MAGELLAN CROSSOVERGPS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MAGELLAN CROSSOVERGPS i bruksanvisningen

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Din bruksanvisning MAGELLAN ROADMATE 2200T http://no.yourpdfguides.com/dref/1297402

Din bruksanvisning MAGELLAN ROADMATE 2200T http://no.yourpdfguides.com/dref/1297402 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MAGELLAN ROADMATE 2200T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MAGELLAN ROADMATE 2200T i bruksanvisningen

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Sony

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

RollerMouse Free3 Wireless

RollerMouse Free3 Wireless RollerMouse Free3 Wireless Brukerveiledning Free3_Wireless_User_Guide_NO.indd 1 06/06/2017 12.16 Eskens innhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 4. Trådløs

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U71T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U71T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

dēzl 560 hurtigstartveiledning

dēzl 560 hurtigstartveiledning dēzl 560 hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Før du

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning nüvi 1490TV hurtigstartveiledning Se på nüvi-enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

RollerMouse Pro3 Brukerveiledning. NO_RollerMouse_Pro3_Wired.indd 1 29/05/

RollerMouse Pro3 Brukerveiledning. NO_RollerMouse_Pro3_Wired.indd 1 29/05/ RollerMouse Pro3 Brukerveiledning NO_RollerMouse_Pro3_Wired.indd 1 29/05/2017 14.04 Las ytte Innholdet i esken 1. RollerMouse Pro3 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 2 3 Ro A. B. C.

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Brukerveiledning. NO_Red_User_Guide.indd 1 01/06/

Brukerveiledning. NO_Red_User_Guide.indd 1 01/06/ rukerveiledning NO_Red_User_Guide.indd 1 01/06/2017 11.20 Innholdet i esken 2 3 1. RollerMouse Red 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 4. Håndleddstøtte 5. Nøkkel til å fjerne håndleddstøtten

Detaljer

nülink! 1695 hurtigstartveiledning

nülink! 1695 hurtigstartveiledning nülink! 1695 hurtigstartveiledning 01102436 Om enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Brukerveiledning. NO_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/

Brukerveiledning. NO_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/ rukerveiledning NO_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/2017 14.26 Innholdet i esken 2 3 1. RollerMouse Free3 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 1 /1 NO_Free3_Wired_User_Guide.indd 2

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Kart

Brukerhåndbok Nokia Kart Brukerhåndbok Nokia Kart 1.0. utgave NO Nokia Kart Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, veileder deg frem til bestemmelsesstedet ditt. Du kan: finne byer, gater og tjenester finne veien med detaljerte

Detaljer

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler personlig reiseassistent ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i produktesken for advarsler angående produktet og annen

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Kart

Brukerhåndbok for Nokia Kart Brukerhåndbok for Nokia Kart 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kart 3 Vise nåværende sted og bla i kartet 3 Finne et sted 4 Oppdage steder i nærheten 4 Legge til et bilde av et sted 5 Lagre eller vise

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 20 EASY. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 20 EASY i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

Produktmanual. Wireless

Produktmanual. Wireless Produktmanual Wireless Eskens innhold 4 1. Unimouse 2. Dongel (trådløs mottaker) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Bruksanvisning 2 3 5 1 /1 Unimouse funksjoner Rullehjul / Klikk Venstreklikk

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kjør 3 Kjøre til målet 3 Få taleveiledning 4 Laste ned eller fjerne kart 4 Navigere frakoblet 5 Endre utseendet på Nokia Kjørvisningen

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Hurtig start guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller 3G (Bare visse modeller) Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter

Detaljer

Cobra radarvarsler ESD-9100

Cobra radarvarsler ESD-9100 Cobra radarvarsler ESD-9100 Tilbehør - Feste til frontrute - Festeanordninger - Strømledning Oversikt over komponenter Se tegning i original bruksanvisning side A2. 1. På/av-knapp for volum 2. Muteknapp

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Eye-Pal Solo. Brukerveiledning. ProVista AS Tromøyveien Arendal Tlf Faks

Eye-Pal Solo. Brukerveiledning. ProVista AS Tromøyveien Arendal Tlf Faks Eye-Pal Solo Brukerveiledning ProVista AS Tromøyveien 24 4841 Arendal Tlf 37058686 Faks 37058687 mail@provista.no www.provista.no Produsent: Abisee, Inc. 20 Main Street, Suite G2 Acton. Massatchussetts

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

etrex 10 hurtigstartveiledning

etrex 10 hurtigstartveiledning etrex 10 hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Når du

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON PRIMO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON PRIMO i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang Nokia 500 bilnavigering Komme i gang 9205371 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

210 Hurtigstartguide

210 Hurtigstartguide 210 Hurtigstartguide m Rider 210 Rider 210 er utstyrt med et barometer som viser høyden over havet i sanntid. Denne enheten har tre taster som dekker flere funksjoner. Tastefunksjoner 1 BACK ( ) Trykk

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier. Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088

Din bruksanvisning NAVIGON 8110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2470088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 8110. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 8110 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Brukerhåndbok. Navigasjon

Brukerhåndbok. Navigasjon Brukerhåndbok Navigasjon Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Clarion er det ikke tillatt å kopiere

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer