Blodet og kroppens forsvarssystem. MFEL , Torunn Bruland, IKM, DMF, NTNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blodet og kroppens forsvarssystem. MFEL , Torunn Bruland, IKM, DMF, NTNU"

Transkript

1 Blodet og kroppens forsvarssystem MFEL , Torunn Bruland, IKM, DMF, NTNU 1

2 Oversikt I: kapittel 11 Blodets hovedoppgaver Blodets sammensetning og egenskaper Hemostase -mekanismer for å stanse blødning Blodgrupper (Diagnostiske blodtester) II: kapittel 14 Immunsystemet Immunresponser Når immunsystemet er i uorden. HIV og ervervet immunsviktsyndrom Blodet og kroppens forsvarssystem, MFEL1010 H2008, Torunn Bruland, IKM, DMF, NTNU 2

3 Blodets hovedoppgaver 1. Transport av gasser (f.eks. oksygen), næringsstoffer og avfallsprodukt av bearbeidet molekyl av regulatoriske molekyler som hormoner 2. Regulering av ph og osmose (normal ph i de fleste kroppsvev er mellom 7.35 og 7.45) av kroppstemperatur 3. Beskyttelse mot skadelig kroppsfremmed materiale mot blødning (hemostase) 3

4 Blodets sammensetning blodlegemer Røde blodceller (erytrocytter) Hvite blodceller (leukocytter) granulocytter monocytter og lymfocytter Blodplater (trombocytter) Blodlegemer_animation 4

5 Blodets sammensetning -plasma a. uorganiske og organiske stoffer løst i vann b. proteiner (de fleste er dannet i leveren) 1. Albumin 56% 2. Globuliner 38% 3. Fibrinogen 4% kjønnshormonbindene globulin Antistoff (immunglobulin) 5

6 Blodets sammensetning 6

7 Hematopoese -danning og utvikling av blodlegemer Stamceller: alle blodlegemer er dannet fra en felles stamcelle Proerytroblaster: utvikles til røde blodceller Myeloblaster: utvikles til basofil, nøytrofil og eosinofil granulocytter Lymfoblaster: utvikles til lymfocytter Monoblaster: utvikles til monocytter Megakaryoblaster: utvikles til blodplater -blast bud, germ 7

8 Hematopoese Stem cell (hemocytoblast) Proerythroblast Myeloblast Lymphoblast Monoblast Megakaryoblast Early erythroblast Progranulocyte Megakaryocyte Intermediate erythroblast Basophilic myelocyte Eosinophilic myelocyte Neutrophilic myelocyte Late erythroblast Megakaryocyte breakup Nucleus extruded Reticulocyte Basophilic band cell Eosinophilic band cell Neutrophilic band cell Basophil Eosinophil Neutrophil Lymphocyte Monocyte Red blood cell Granulocytes Agranulocytes White blood cells Platelets 8

9 Røde blodceller (erytrocytter) Red blood cell White blood cell Platelet Komponenter 1/3 Hemoglobin 2/3 Lipider, ATP, enzymet karbonsyreanhydrase SEM 2600x 7.5 µm Top view Side view 2.0 µm Stor overflate i forhold til volum letter gassutveksling 9

10 Røde blodcellers funksjon: TRANSPORT Oksygen fra lunger til vev: 98.5% festet til hemoglobin; 1.5% løst i plasma b 2 Hemoglobin b 1 Heme CH 2 =CH CH 3 N CH 3 Heme N Fe N CH 2 CH 2 COOH N CH 2 CH 2 COOH CH 3 a 2 a 1 CH 2 =CH CH 3 Karbondioksid fra vev til lunger. 7% løst i plasma 23% i kombinasjon med (Karbamino)hemoglobin Transport i form av bikarbonat ioner (70%). Enzymet karbonsyreanhydrase i røde blodceller omdanner H 2 O og CO 2 karbonsyreanhydrase 10

11 Røde blodcellers funksjon: TRANSPORT Høyreforskyvning. Øket H+, CO 2, temp, DPG (DiPhosphoGlycerate) øker O 2 leveranse til vev. Venstreforskyvning: Øket CO, og redusert H+, CO 2, temp, DPG senker O 2 leveranse til vev. Left shift: increased Hb-O 2 affinity Right shift: decreased Hb-O 2 affinity 11

12 Hemoglobin Hemoglobin Heme b 2 b 1 CH 3 CH 2 CH 2 COOH Heme CH 2 =CH CH 3 N N Fe N CH 2 CH 2 COOH CH 3 N a 2 a 1 CH 2 =CH CH 3 Hemoglobintyper: Fosterhemoglobin binder oksygen bedre enn hemoglobin hos voksne Oksyhemoglobin: transporterer oksygen Deoksyhemoglobin: hemoglobin uten bundet oksygen Karbaminohemoglobin : transporterer karbondioksid 12

13 Normale røde blodceller versus Sigdeceller 13

14 Sigdecellehemoglobin (hemoglobin S) Normal mrna Normal protein Mutant mrna Mutant protein GUG CAC CUG ACU CCU GAG GAG AAG val his leu thr pro glu glu lys Mutasjon (i DNA) GUG CAC CUG ACU CCU GUG GAG AAG val his leu thr pro val glu lys Glutamat (glu), en negativ ladet aminosyre byttes med valin (val), som ikke har ladning. 14

15 Sigdecellehemoglobin Signifikant strukturforandring pga. en enkel mutasjon Glutamat 6 Valin 6 15

16 Sigdecelleanemi Genetisk sykdom Heterozygot individ er bærer kan beskytte mot malaria Homozygot individ har hemoglobin S SCA er et resultat av hemoglobin S Hemoglobin S klebes sammen Røde blodceller skades; de er skjøre og ødelegges lett ved passasje gjennom kapillærene Komplikasjoner pga lav oksygentilførsel til vev (smert, organskader, slag, infeksjoner, osv). Sigdecelleanemi_ movie 16

17 Danning og modning av erytrocytter Decreased blood oxygen Increased blood oxygen Red blood cells Kidney Increased red blood cell production Increased erythropoietin Red bone marrow erytrocyttenes levetid er gjennomsnittlig 120 dager Produksjon av erytrocytter Stamcelle proerytroblast tidlig erytroblast intermediære erytroblast sein erytroblast retikulocytt Erytropoietin: hormonet stimulerer produksjon av røde blodceller; produseres i nyrene som respons på lavt O 2 nivå. 17

18 Nedbrytning av hemoglobin Aged, abnormal, or damaged red blood cells Macrophage Hemoglobin Heme Globin Biliverdin 1 2 Iron Bilirubin Amino acids 120 days in general circulation Red blood cells 4 3 Free bilirubin Iron + transferrin Erythropoiesis Liver Storage Spleen Conjugated bilirubin 5 Bile Intestine Kidney Bilirubin derivatives 6 18

19 Nedbrytning av hemoglobin I Makrofag Hemoglobin Globin Amino syrer Gamle, unormale eller ødelagte røde blodceller 120 dager i sirkulasjon Røde blodceller Lever Milt Erythropoiesis; dannelse av nye røde blodlegemer Tarm Nyre Hemoglobinets globulinkjeder brytes ned til aminosyrer (rosa pil) som blir metabolisert eller brukt til å danne nye proteiner. 19

20 Nedbrytning av hemoglobin II Makrofag Hemoglobin Heme Biliverdin Jern Bilirubin Gamle, unormale eller ødelagte røde blodceller 120 dager i sirkulasjon Røde blodceller Erythropoiesis Lever Milt Tarm Nyre Jern frigis fra hemdelen av hemoglobinet. Makrofagenzym omformer hemdelen gjennom mange trinn, og sluttproduktet er et gulaktig stoff; bilirubin 20

21 Nedbrytning av hemoglobin III Makrofag Hemoglobin Jern Gamle, unormale eller ødelagte røde blodceller 120 dager i sirkulasjon Røde blodceller Jern + transferrin Erythropoiesis lever lagring Milt Tarm Nyre Jernet bindes transferrin og transporteres til forskjellige vev for lagring eller til beinmargen hvor det brukes i produksjonen av nytt hemoglobin (grønne piler ). 21

22 Nedbrytning av hemoglobin IV Makrofag Hemoglobin Gamle, unormale eller ødelagte røde blodceller 120 dager i sirkulasjon Røde blodceller Fritt bilirubin Erythropoiesis Lever Milt Tarm Nyre Fritt bilirubin (blå pil ) transporteres med blodet til leveren. 22

23 Nedbrytning av hemoglobin V Makrofag Hemoglobin Gamle, unormale eller ødelagte røde blodceller 120 dager i generell sirkulasjon Røde blodceller Erythropoiesis, dannelse av røde blodlegemer Lever Milt Tarm konjugert bilirubin Galle Nyre Levercellene tar opp bilirubin fra blodet og skiller det ut med gallen. Noe transporteres med blodet til nyrene hvor det skilles ut med 23 urinen.

24 Nedbrytning av hemoglobin VI Makrofag Hemoglobin Gamle, unormale eller ødelagte røde blodceller 120 dager i sirkulasjon Røde blodceller Erythropoiesis Lever Milt Tarm Bilirubin derivater Nyre I tarmene omformer bakterieenzymer bilirubin til andre fargestoffer, som gir avføringen farge. Enkelte av spaltningsproduktene skilles ut med urinen og er årsaken til urinens gule farge. 24

25 25

26 Hvite blodceller (leukocytter; leuko=hvit) Beskytter kroppen mot mikroorganismer og fjerner døde celler og avfall Hvite blodceller kan bevege seg Amøboide bevegelser - cellen sender først ut en tynn utløper, deretter strømmer resten av cytoplasma gjennom utløperen. Diapedese: cellene kan passere kapillærveggen. Kjemotakse: bakteriegiftstoffer og stoffer fra skadet vev trekker til seg celler. 26

27 Granulocytter Basofil granulocytt: minst vanlig. Forlater sirkulasjonen og migrerer gjennom vev. Spiller en rolle både ved betennelsesreaksjoner og allergiske reaksjoner. Produserer histamin og heparin. Eosinofil granulocytt. Forlater sirkulasjonen og går inn vev ved betennelsesreaksjoner. Alminnelig ved allergiske reaksjoner. Ødelegger stoffer som histamin. Skiller ut giftige substanser som kan virke i forsvaret mot parasitter. Nøytrofil granulocytt: Forlater beinmargen og blir i sirkulasjon timer før den beveger seg inn i vev. Kan bevege seg og fagocytere (cellespising) bakterier, antigen-antistoff komplekser og annet fremmed materiale. Skiller ut lysozymer. Går selv hurtig til grunne (1-2 dager). 27

28 To typer leukocytter har ikke kornet utseende Lymfocytt: produseres i beinmarg men migrerer til lymfevev. Noen kan leve i årevis. Viktig i forsvaret mot alle typer mikroorganismer og i forsvar mot kreftceller. Monocytt: vandrer ut i vevene. Her blir de større og forandrer egenskaper. Kalles da makrofager. Makrofager kan leve i flere år. Noen makrofager er stasjonære i lever og respirasjonsveier. 28

29 Blodplater (trombocytter) Dannes i beinmarg fra MEGAKARYOCYTTER Cellefragmenter uten kjerne men med celleorganeller og cytoplasmiske enzymer som syntetiserer et stort antall viktige biologiske produkter Blodplatene har en sentral rolle i hemostase (=alle de mekanismer som bidrar til å stanse blødning). danning av plateplugg koagulasjon Blodplater (trombocytter) Nøytrofil granulocytt Lymfocytt Rød blodcelle 29

30 Blodplater (trombocytter) Lymfocytt Rød blodcelle Blodplate (trombocytt) 30

31 Blodplater (trombocytter) Typisk glatte skiveformede hvilende blodplater Aktiverte blodplater Ved aktivering begynner blodplatene å svelle og sende ut utløpere, slik at de får form som en blekksprut. 31

32 Oversikt I: kapittel 11 Blodets hovedoppgaver Blodets sammensetning og egenskaper Hemostase -mekanismer for å stanse blødning Blodgrupper (Diagnostiske blodtester) II: kapittel 14 Immunsystemet Immunresponser Når immunsystemet er i uorden. HIV og ervervet immunsviktsyndrom Blodet og kroppens forsvarssystem, MFEL1010 H2008, Torunn Bruland, IKM, DMF, NTNU 32

33 Blodplatenes (Trombocyttenes) hovedfunksjon er knyttet til deres evne til å adherere til kollagen og basalmembran, som blottlegges ved skader av karveggens endotel. Etter adhesjon utskilles granulas innhold, som stimulerer blodplatene til aggregering og dannelse av en plateplugg. Blodplatene inntar derfor en nøkkelstilling i hemostasemekanismene. hemostase = alle de mekanismer som bidrar til å stanse blødning dvs. blodstansing, koaguleringsevne 33

34 Hemostase omfatter alle de mekanismer som bidrar til å stoppe blødning. Kan deles i tre ulike trinn: 1) Karkontraksjon 2) Platepluggdanning 3) Koagulasjon Koagulasjonsprosessen: 34

35 Danning av plateplugg ADP Thromboxane Platelet Granules von Willebrand factor Fibrinogen Fibrinogen receptor Endothelial cell Collagen Blood vessel wall Platelet plug Smooth muscle cell 35

36 Blodets koagulasjon Resultat: nettverk av uløselige, trådaktige molekyl (FIBRIN) som fanger blodceller, blodplater og væske Tre hovedtrinn 1. Aktivering av protrombinase 2. Omdanning av protrombin til trombin 3. Omdanning av fibrinogen til fibrin Koagulasjonsfaktorer Proteiner i plasma. Sirkulerer i innaktiv form. Aktiveres ved skader Ødelagt vev og blodplater produsere kjemikalier som aktiverer faktorene To ulike baner Det ytre aktiveringssystemet Det indre aktiveringssystemet 36

37 Ytre aktiveringsvei Indre aktiveringsvei Extrinsic clotting pathway Intrinsic clotting pathway Tissue damage Thromboplastin Ca 2+ 1 Factor VII Thromboplastin/ factor VII complex Activated factor IX 2 Activated factor XI Factor IX Contact with collagen of damaged blood vessel Activated factor XII Ca 2+ Factor XI Factor XII Stage 1 Activated factor X Factor VIII platelet phospholipids, Ca 2+ Factor X Factor V, platelet phospholipids, Ca 2+ 3 Prothrombinase Stage 2 Prothrombin Thrombin 4 Ca 2+ Activated factor XIII Factor XIII Stage 3 Fibrinogen Fibrin 5 Fibrin clot 37

38 Kontroll av koagulasjonsprosessen Antikoagulanter hindrer koagulasjonsfaktorene å starte prosessen Antikoagulanter: Antitrombin produseres i leveren og inaktiverer (sakte) trombin Heparin produseres av basofil granulocytter og endotelceller. Forsterker effekten til antitrombin Prostasyklin er et prostaglandin (biologisk aktiv fettsyre) derivert fra endotelceller. Fører til utvidelse av blodkar og hemmer frigivelse av koagulasjonsfaktorer fra blodplater. 38

39 Det fibrinolytiske system Thrombin, factor XII, t-pa, urokinase, lysosomal enzymes 1 Plasminogen Plasmin 2 Fibrin Clot dissolution Et plasmaprotein, plasminogen, omdannes til det aktive enzymet plasmin. Plasmin angriper fibrintrådene slik at koagelet løses opp 39

40 Oversikt I: kapittel 11 Blodets hovedoppgaver Blodets sammensetning og egenskaper Hemostase -mekanismer for å stanse blødning Blodgrupper (Diagnostiske blodtester) II: kapittel 14 Immunsystemet Immunresponser Når immunsystemet er i uorden. HIV og ervervet immunsviktsyndrom Blodet og kroppens forsvarssystem, MFEL1010 H2008, Torunn Bruland, IKM, DMF, NTNU 40

41 Blodgrupper Transfusjon: overføring av blod fra et individ til et annet Infusjon: injeksjon av væske i en vene Erytrocytter har mange karbohydratholdige proteiner med antigenegenskaper på plasmamembranen. Antigenene nedarves og kan grupperes i ulike systemer. To av disse systemene har spesiell betydning i praktisk medisin: ABO-systemet og rhesus-systemet. 41

42 ABO- systemet Red blood cells Antigen A Antigen B Antigen A and B Neither antigen A nor B Anti-B antibody Anti-A antibody Neither Anti-A nor Anti-B antibodies Anti-A and Anti-B antibodies Plasma Type A Type B Type AB Type O 42

43 Agglutinering + Type A blood of donor Anti-B antibody in type A blood of recipient Antigen and antibody do not match No agglutination + Type A blood of donor Anti-A antibody in type B blood of recipient Antigen and antibody match Agglutination Dersom agglutinering, betegnes blodet til de to personene som uforlikelige. 43

44 Transfusjon Type A blod har anti-b antistoffer Type B blod har anti-a antistoffer Naturlig forekommende antistoffer. Antatt årsak: Tarmbakterier har antigen som ligner A- og B antigen Givere gir blod og mottaker får blod Type O er betegnet universale givere. Type AB er betegnet universale mottakere Men det er også andre antigen og antistoff til stede som kan føre til uheldige reaksjoner ved blodoverføring 44

45 Rh-systemet Først studert rhesus aper Rh positive har Rh-faktor (D-antigen) på overflaten av røde blodceller Rh negative har ikke Rh-faktorer Blant europeere er ca 85% av befolkningen Rh-positive 45

46 Rhesus uforlikelighet mellom foster og mor Rh- positiv foster, Rh-negativ mor 1 Maternal circulation Maternal Rh-negative red blood cell Fetal Rh-positive red blood cell in the maternal circulation Maternal circulation Maternal Rh-negative red blood cell Anti-Rh antibodies Fetal Rh-positive red blood cell 2 Maternal circulation 3 Maternal anti-rh antibodies cross the placenta HDN: hemolytic disease of the newborn 4 Agglutination of fetal Rh-positive red blood cells leads to HDN 46

47 Oversikt I: kapittel 11 Blodets hovedoppgaver Blodets sammensetning og egenskaper Hemostase -mekanismer for å stanse blødning Blodgrupper Diagnostiske blodtester II: kapittel 14 Immunsystemet Immunresponser Når immunsystemet er i uorden. HIV og ervervet immunsviktsyndrom Blodet og kroppens forsvarssystem, MFEL1010 H2008, Torunn Bruland, IKM, DMF, NTNU 47

48 Diagnostiske blodtester Blodtyping: bestemmer ABO and Rh blod typer. Fullstendig blodtelling Røde blodceller: antall erytrocytter/µl blod Hemoglobinmåling: hemoglobin (g)/100 ml blod. menn, 14-18, kvinner g/100 ml hematokrittmålinger: andelen de røde blodcellene utgjør av hele blodvolumet Telling av hvite blodceller: 5,000-10,000 /µl blod 48

49 Hematokrittmålinger Centrifuge blood in the hematocrit tube 100 Hematocrit tube Hematocrit scale Plasma White blood cells and platelets form the buffy coat Withdraw blood into hematocrit tube Red blood cells 0 Male Female 49

50 Differensialtelling: den prosentvise fordelingen av de ulike typene leukocytter Neutrofiler: 60-70% Lymfocytter: 20-30% Monocytter: 2-8% Eosinofiler: 1-4% Basofiler: 0.5-1% Koagulering Blodplatetelling: 250, ,000/µl Protrombin tid: måler hvor lang tid det tar å starte koagulasjonsprosessen (tromboplastin tilsettes plasma ) Blodkjemi: 50

51 Oversikt I: kapittel 11 Blodets hovedoppgaver Blodets sammensetning og egenskaper Hemostase -mekanismer for å stanse blødning Blodgrupper Diagnostiske blodtester II: kapittel 14 Immunsystemet Immunresponser Når immunsystemet er i uorden. HIV og ervervet immunsviktsyndrom Blodet og kroppens forsvarssystem, MFEL1010 H2008, Torunn Bruland, IKM, DMF, NTNU 51

52 52

Blod og kroppen sitt forsvarssystem

Blod og kroppen sitt forsvarssystem 1 Blod og kroppen sitt forsvarssystem Astrid Lægreid Institutt for kreftforsking og molekylær medisin Det medisinske fakultetet NTNU Inkluderer materiale frå forelesingsnotat frå Torunn Bruland, IKM, DMF

Detaljer

BIOS 1 Biologi

BIOS 1 Biologi . Figurer kapittel 10: Menneskets immunsystem Figur s. 281 En oversikt over immunsystemet og viktige celletyper.> Immunsystemet Uspesifikt immunforsvar Spesifikt immunforsvar Ytre forsvar: hindrer mikroorganismer

Detaljer

Blod og Beinmarg. Bruk av oljeimmersjon. Legg preparatet på objektbordet Legg en LITEN oljedråpe på dekkglasse.

Blod og Beinmarg. Bruk av oljeimmersjon. Legg preparatet på objektbordet Legg en LITEN oljedråpe på dekkglasse. Blod og Beinmarg Michael Daws Bruk av oljeimmersjon Legg preparatet på objektbordet Legg en LITEN oljedråpe på dekkglasse 1 Bruk av oljeimmersjon Still inn med x100-linsen. NB: Bruk ingen andre linser

Detaljer

Oppgave: MED1100-3_OPPGAVE1_V17_ORD

Oppgave: MED1100-3_OPPGAVE1_V17_ORD Side 2 av 39 Oppgave: MED1100-3_OPPGAVE1_V17_ORD Del 1: Oppgaver i fysiologi Spørsmål 1: Hvordan fordeler blodet seg i sirkulasjonssystemet? Mest blod vil være i kapillærene, siden de samlet sett har størst

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 17. desember 2015 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Klargjøring av spørreord som brukes i oppgavene: Hva, Hvilke,

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 051HOEM2 2-1 Prøve i anatomi og fysiologi. 18.10.2010 På spørsmål 1-25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt. Riktig svar på spørsmål 1-25 gir 1 poeng, feil svar

Detaljer

Flervalgsoppgaver: Immunsystemet

Flervalgsoppgaver: Immunsystemet Flervalgsoppgaver - immunsystemet Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Immunsystemet 1 Vaksinasjon der det tilføres drepte, sykdomsfremkallende virus gir A) passiv, kunstig immunitet B) aktiv kunstig,

Detaljer

Figurer kap 6: Menneskets immunforsvar Figur s. 156

Figurer kap 6: Menneskets immunforsvar Figur s. 156 Figurer kap 6: Menneskets immunforsvar Figur s. 156 kjemiske forbindelser bakterie røde blodceller fagocytt kapillæråre Huden blir skadet, og mikroorganismer kommer inn i kroppen. Mange fagocytter beveger

Detaljer

Forløp av ikke-adaptiv og adaptiv immunrespons. Mononukleære celler, metylfiolett farging

Forløp av ikke-adaptiv og adaptiv immunrespons. Mononukleære celler, metylfiolett farging Forløp av ikke-adaptiv og adaptiv immunrespons Mononukleære celler, metylfiolett farging 1 Nøytrofile granulocytter Gjenkjennelsesprinsipper medfødt vs. adaptiv immunitet Toll Like Receptors Mikroorganismer

Detaljer

Velkommen. Rogaland legeforening First Hotel Alstor 22. september 2015

Velkommen. Rogaland legeforening First Hotel Alstor 22. september 2015 Velkommen Rogaland legeforening First Hotel Alstor 22. september 2015 KOAGULASJON OG HEMOFILI Kjell Sverre Galdal Overlege 2K Avdeling for blod- og kreftsykdommer Stavanger universitetssjukehus Hvorfor

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 13 Immunforsvar, smittespredning og hygiene

Figurer og tabeller kapittel 13 Immunforsvar, smittespredning og hygiene Side 262 Øre med ørevoks Øye med tårer Munn med spytt og slimhinner Slimhinner med normalflora Flimmerhår og slim i luftveier Hud med normalflora Magesyre Slimhinner med normalflora i urinveier og skjede

Detaljer

Koagulopati ved leversvikt Nasjonal blodbankkonferanse Trondheim, 4/ Håkon Haugaa, MD, PhD Anestesiavdelingen OUS-Rikshospitalet

Koagulopati ved leversvikt Nasjonal blodbankkonferanse Trondheim, 4/ Håkon Haugaa, MD, PhD Anestesiavdelingen OUS-Rikshospitalet Koagulopati ved leversvikt Nasjonal blodbankkonferanse Trondheim, 4/6-2015 Håkon Haugaa, MD, PhD Anestesiavdelingen OUS-Rikshospitalet Klassisk koagulasjonsmodell Celle basert modell: Initiation Celle

Detaljer

Hematologi og tolkning av cytogrammer

Hematologi og tolkning av cytogrammer Hematologi og tolkning av cytogrammer Stein Istre Thoresen Sentrallaboratoriet Norges veterinærhøgskole Hemogram 1. Systematisk tilnærming 2. Vurdering av de enkelte analysesvar 3. Se enkeltresultatene

Detaljer

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN MÅL: Forklare transport gjennom cellemembranen ved å bruke kunnskap om passive og aktive transportmekanismer Cellemembranen - funksjon - beskytte innholdet i cellen kontroll

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Immunforsvaret Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Vi skal lære om bakterier og virus hvordan kroppen forsvarer seg mot skadelige bakterier og virus hva vi kan gjøre for å beskytte

Detaljer

Hva er Immunterapi? Anders Sundan Senter for myelomforskning, NTNU

Hva er Immunterapi? Anders Sundan Senter for myelomforskning, NTNU Hva er Immunterapi? Anders Sundan Senter for myelomforskning, NTNU 1 3 typer immunterapi; Antistoffer som aktiverer immunforsvaret mot kreftcellene. (Anti-CTLA4, -PD1/PD1L) Antistoffer som binder kreftceller

Detaljer

... Proteiner og enzymer. kofaktor. polypeptid

... Proteiner og enzymer. kofaktor. polypeptid 30 Proteiner og enzymer Proteiner er bygd opp av rekker av aminosyrer som er kveilet sammen ved hjelp av bindinger på kryss og tvers, såkalte peptidbindinger. Slike oppkveilete rekker av aminosyrer kaller

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 31. mars 2016 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Eksamensoppgaven består av 5 oppgaver med delspørsmål og er på 9

Detaljer

När och hur kan man mäta koagulationsfaktor III?

När och hur kan man mäta koagulationsfaktor III? När och hur kan man mäta koagulationsfaktor III? Carola Elisabeth Henriksson seksjonsleder, overlege Seksjon for hemostase og trombose Avdeling for medisinsk biokjemi Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet,

Detaljer

Oppgave: MED2200-2_OPPGAVE1_H16_ORD

Oppgave: MED2200-2_OPPGAVE1_H16_ORD Side 2 av 38 Oppgave: MED2200-2_OPPGAVE1_H16_ORD Del 1: OM RUS OG RUSS Jeanette er 19 år og russ. Hun og flere i hennes familie har familiær hyperkolesterolemi, en sykdom som gjør at pasienten har høyt

Detaljer

Symbiose. Mutualisme. Kommensalisme. Parasittisme

Symbiose. Mutualisme. Kommensalisme. Parasittisme Symbiose Mutualisme Kommensalisme Parasittisme Bestemmelse av LD50 for en patogen mikroorganisme Betingelser for bakterieinfeksjon 1. Transport til vertsorganismen (transmisjon) 2. Invasjon, adhesjon,

Detaljer

BIOKJEMI MED BIOTEKNOLOGI

BIOKJEMI MED BIOTEKNOLOGI EKSAMEN BIOKJEMI MED BIOTEKNOLOGI Dato: 22.05.06 Tid: Kl. 09.00-13.00 Antall timer: 4 Antall studiepoeng: 6 Antall sider: 5 (herav 2 vedlegg) Fagansvarlig: Sven Olav Aastad Tillatte hjelpemidler: Kalkulator

Detaljer

Lytt til hjertet ditt

Lytt til hjertet ditt Lærerveiledning Passer for: Varighet: Lytt til hjertet ditt 9.-10.trinn 90 minutter Lytt til hjertet ditt er et skoleprogram hvor elevene får kunnskap om hjertet gjennom praktiske øvelser og deltakelse

Detaljer

Hva er myelomatose? Hva er immunterapi?

Hva er myelomatose? Hva er immunterapi? Hva er myelomatose? Hva er immunterapi? Anders Sundan Senter for myelomforskning KREFTFORENINGEN 1 Kreft er genetiske sykdommer i den forstand at det alltid er genetiske forandringer (mutasjoner) i kreftcellene

Detaljer

NITO Bioingeniørfaglig Institutt kurs i Immunologi The Edge, Tromsø, 11. februar 2015. Generell Immunologi

NITO Bioingeniørfaglig Institutt kurs i Immunologi The Edge, Tromsø, 11. februar 2015. Generell Immunologi NITO Bioingeniørfaglig Institutt kurs i Immunologi The Edge, Tromsø, 11. februar 2015 Generell Immunologi Tor B Stuge Immunologisk forskningsgruppe, IMB Universitetet i Tromsø Innhold: 1. Immunsystemets

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 20. april Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 20. april Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 20. april 2017 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 14 Klargjøring

Detaljer

Fasit til eksamensoppgavene

Fasit til eksamensoppgavene Fasit til eksamensoppgavene 1 a. carotis (halspulsåren) 10 2 arcus aortae (aortabuen) a. pulmonalis dexter (høyre lungearterie) Hjertet og sirkulasjonssystemet 3 a. coronaria sinistra (venstre koronararterie)

Detaljer

Fasit til oppgavene. K-skallet L-skallet M-skallet

Fasit til oppgavene. K-skallet L-skallet M-skallet Kapittel 1 1. Tegn atomet til grunnstoffet svovel (S), og få med antall protoner, nøytroner, elektroner, elektronskall og antall valenselektroner. K-skallet L-skallet M-skallet Svovel har, som vi kan se

Detaljer

Medikamentell Behandling

Medikamentell Behandling www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Medikamentell Behandling Versjon av 2016 13. Biologiske legemidler Gjennom bruk av biologiske legemidler har nye behandlingsprinsipper mot revmatisk sykdom

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

Blodutstryk kan avsløre leukemi

Blodutstryk kan avsløre leukemi Blodutstryk kan avsløre leukemi Men det meste skjer nå ved hjelp av automatiske celletellere BLOD Blod består av: vann oppløste stoffer celler Etter sentrifugering: plasma/serum ca 60% blodceller ca 40

Detaljer

KROPPENS FORSVARSMEKANISMER

KROPPENS FORSVARSMEKANISMER KROPPENS FORSVARSMEKANISMER Immunitet = fri for, uberørt av Immunologi Immunsystemet Uspesifikke forsvarsmekanismer Ytre- og indre forsvarslinje Spesifikke forsvarsmekanismer Cellulære forsvar (T-celler)

Detaljer

Så hva er indikasjoner for transfusjon ved kirurgisk blødning?

Så hva er indikasjoner for transfusjon ved kirurgisk blødning? Så hva er indikasjoner for transfusjon ved kirurgisk blødning? Delvis baser på tidligere notater av Hans Erik Heier 12. semester 151110 Holdt av 14/11.2011 Felt for signatur (enhet, navn og tittel) Transfusjon

Detaljer

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsykdom

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsykdom Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsykdom A gentle revolution in IBD therapy innhold Mage-tarmkanalen...4 Ulcerøs kolitt...6 Crohns sykdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Slik fungerer Adacolumn...12

Detaljer

SE-HÖRA-GÖRA BILDER. diagnose bilder. Se Høre Gjøre bildene

SE-HÖRA-GÖRA BILDER. diagnose bilder. Se Høre Gjøre bildene SE-HÖRA-GÖRA BILDER diagnose bilder Se Høre Gjøre bildene Presentasjon AV Se Høre Gjøre bildene, diagnose bilder Hvitt blodlegemet (liten og stor) Denne cellen ser ut som en soldat, har grønn hjelm og

Detaljer

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i dyr

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i dyr Flervalgsoppgaver gassutveksling i dyr Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Gassutveksling dyr 1 Gassutveksling i pattedyr skjer i A) alveoler og vener B) bronkioler og kapillærer C) alveoler og

Detaljer

METABOLISME AV HEME. 7.1.10 gjøre rede for jernmetabolismen, metabolismen av heme og hematopoiesen

METABOLISME AV HEME. 7.1.10 gjøre rede for jernmetabolismen, metabolismen av heme og hematopoiesen 1 METABOLISME AV HEME Stadium IB Førsteamanuensis Ingunn Bakke Institutt for kreftforskning og molekylær medisin Det medisinske fakultet, NTNU 2 Læringsmål IB 7.1.10 gjøre rede for jernmetabolismen, metabolismen

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET Side 1 av 5 INSTITUTT FOR FYSIKK. EKSAMEN I FAG CELLEBIOLOGI 1 august 1997 Tid: kl

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET Side 1 av 5 INSTITUTT FOR FYSIKK. EKSAMEN I FAG CELLEBIOLOGI 1 august 1997 Tid: kl NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET Side 1 av 5 INSTITUTT FOR FYSIKK Faglig kontakt under eksamen: Navn: Professor Tore Lindmo Tlf.:93432 EKSAMEN I FAG 74618 CELLEBIOLOGI 1 august 1997 Tid: kl

Detaljer

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Nynorsk

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Nynorsk Bachelorutdanning i sjukepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 31. mars 2016 Nynorsk Eksamenstid 4 timar Kl. 9.00 13.00 Eksamensoppgåva består av 5 oppgåver med delspørsmål og er på 9

Detaljer

FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, 2015. 2 Cellebiologi. Einar Sagstuen, Fysisk institutt, UiO

FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, 2015. 2 Cellebiologi. Einar Sagstuen, Fysisk institutt, UiO FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, 2015 2 Cellebiologi Einar Sagstuen, Fysisk institutt, UiO CELLEBIOLOGI PROKARYOTE anaerobe kan leve uten tilførsel av oksygen mangler celle kjerne bakterier har

Detaljer

ved inflammatorisk tarmsykdom

ved inflammatorisk tarmsykdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsykdom www.adacolumn.net INNHOLD Mage-tarmkanalen...4 Ulcerøs kolitt...6 Crohns sykdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Slik fungerer Adacolumn...12 Behandling

Detaljer

BIOS 1 Biologi

BIOS 1 Biologi BIS 1 Biologi..... 1.................... Figurer kapittel 5: Transport gjennom cellemembranen Figur s. 123 glyserol organisk molekyl fosfat glyserol 2 2 2 2 3 R P 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2

Detaljer

Blodet og kroppens forsvarsystem, del 2. MFEL1010 H2008, Torunn Bruland, IKM, DMF, NTNU

Blodet og kroppens forsvarsystem, del 2. MFEL1010 H2008, Torunn Bruland, IKM, DMF, NTNU Blodet og kroppens forsvarsystem, del 2 MFEL1010 H2008, Torunn Bruland, IKM, DMF, NTNU 1 Oversikt I: kapittel 11 Blodets hovedoppgaver Blodets sammensetning og egenskaper Hemostase -mekanismer for å stanse

Detaljer

Hvorfor er denne undervisningen nødvendig?

Hvorfor er denne undervisningen nødvendig? Sertifiseringskurs for sykepleiere/leger Transfusjonsrutiner ved Nordlandssykehuset, Bodø TEMA: Bakgrunn for kurset / nasjonal statistikk Enkel blodtypeserologi Rutiner ved henting av blod Kontrollrutiner

Detaljer

Colostrum FAQ. Hyppig stilte spørsmål om LRs Colostrum-produkter

Colostrum FAQ. Hyppig stilte spørsmål om LRs Colostrum-produkter Colostrum FAQ Hyppig stilte spørsmål om LRs Colostrum-produkter Innholdsfortegnelse I. Hva er colostrum? S 3 II. Hvilket dyr kommer colostrum fra? S 3 III. Hva skjer med kalvene? S 3 IV. Hvorfor er colostrum

Detaljer

FLYMEDISIN. Grunnleggende Flymedisin

FLYMEDISIN. Grunnleggende Flymedisin FLYMEDISIN Grunnleggende Flymedisin 1 MÅL Angi omtrentlig hvordan lufttrykk og temperatur endres oppover i atmosfæren Kjenne sammensetningen av luften i atmosfæren Kjenne begrepene partialtrykk og kunne

Detaljer

Institutt for biologi Faglig kontaktperson(er) under eksamen: Diem Hong Tran mobil tlf. nr Sensurdato: 3 uker fra eksamen + 10 dager

Institutt for biologi Faglig kontaktperson(er) under eksamen: Diem Hong Tran mobil tlf. nr Sensurdato: 3 uker fra eksamen + 10 dager Side 1 av 7 Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Faglig kontaktperson(er) under eksamen: Diem Hong Tran mobil tlf. nr. 906 30 861

Detaljer

Flervalgsoppgaver: celleånding

Flervalgsoppgaver: celleånding Flervalgsoppgaver - celleånding Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Celleånding 1 Nettoutbyttet av glykolysen er pyruvat, 2 ATP og 2 NADH + H + B) 2 pyruvat, 6 ATP og 2 NADH + H + C) 4 pyruvat,

Detaljer

Praktisk utførelse ved utredning av økt blødningstendens på Rikshospitalet.

Praktisk utførelse ved utredning av økt blødningstendens på Rikshospitalet. Praktisk utførelse ved utredning av økt blødningstendens på Rikshospitalet. Marie Skogstad Le Spesialbioingeniør Seksjon for Hemostase og Trombose (SHOT) Medisinsk biokjemi Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Detaljer

Så hva er indikasjoner for transfusjon ved kirurgisk blødning? Transfusjon. Transfusjon. Transfusjon ved kirurgisk blødning handler om å

Så hva er indikasjoner for transfusjon ved kirurgisk blødning? Transfusjon. Transfusjon. Transfusjon ved kirurgisk blødning handler om å Så hva er indikasjoner for transfusjon ved kirurgisk blødning? Transfusjon ved kirurgisk blødning handler om å Sikre evnen til hemostase Sikre adekvat oksygenering av vevene Delvis baser på tidligere notater

Detaljer

BLODETS KASKADESYSTEMER

BLODETS KASKADESYSTEMER Helixate NexGen ZLB Behring Rekombinant koagulasjonsfaktor VIII-konsentrat. ATC-nr.: B02B D02 TINJEKSJONSSUBSTANS 250 IE, 500 IE og 1000 IE: Hvert sett inneh.: I) Pulver: Oktokog alfa (rekombinant koagulasjonsfaktor

Detaljer

SHIFT SuperZym-6 CandidaCure 60 kapsler

SHIFT SuperZym-6 CandidaCure 60 kapsler SHIFT SuperZym-6 CandidaCure 60 kapsler SHIFT SuperZym-6 CandidaCure 60 kapsler 0146 Ingen forbindelse Nyutviklet produkt, med enzymer som kan bekjempe overvekst av Candida albicans i tarmen og bidra til

Detaljer

røde blodceller. EPO produseres i nyrene men utøver sin primære effekt inne i

røde blodceller. EPO produseres i nyrene men utøver sin primære effekt inne i EPO ERYTROPOIETIN Det skrives mye i mediene om EPO og sykling for tiden. Dessverre er det ikke alt som er helt korrekt. Jeg ønsker derfor å prøve å rydde litt opp i begrepene kring EPO med denne artikkelen.

Detaljer

Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner

Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner Bachelor i sykepleie Kartlegging Trine Mathisen, PVI HiST 1 Eksamensopplevelse? 2 1 Ett blikk på Blooms taksonomi 3 7 6 4 3 2 1 Hva spør vi om? Dette gjelder

Detaljer

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Blodgass made easy Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Hvordan ta en arteriell blodgass? Stabil sirkulasjon (20-30 min) Heparinisert 2 ml sprøyte Kastesprøyte ved arteriekran

Detaljer

PRINSIPPER PENTRA 120

PRINSIPPER PENTRA 120 ABX Pentra 120 PRINSIPPER PENTRA 120 Tre ulike analyseprinsipp kombineres: Motstand (impedans) Cytokjemi (spesifikk farging) Optisk måling (absorbans) Pentra har 4 kanaler: RBC/PLT-kanal Teller antall

Detaljer

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet hjertet pumper ut blod, og trekker seg sammen etterpå. Hvis du kjenner på en arterie, kan du føle hvert hjerteslag, hjertet pulserer. Derfor kalles arteriene pulsårer. Det er disse pulsårene som frakter

Detaljer

[Version 8, 10/2012] VEDLEGG I PREPARATOMTALE

[Version 8, 10/2012] VEDLEGG I PREPARATOMTALE [Version 8, 10/2012] VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Uniferon 200 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: Hver ml inneholder 200

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 18. desember Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 18. desember Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 18. desember 2017 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 10 Klargjøring

Detaljer

Ernæring. Ernæring = Næring + Fordøyelse + Forbrenning. 01.07.2012 www.mammasmatside.no 1

Ernæring. Ernæring = Næring + Fordøyelse + Forbrenning. 01.07.2012 www.mammasmatside.no 1 Ernæring Ernæring = Næring + Fordøyelse + Forbrenning 01.07.2012 www.mammasmatside.no 1 Hvorfor trenger vi mat? Vi trenger mat for at kroppen skal fungere som den skal. Det finnes forskjellige slags drivstoff

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ENERGIOMSETNING

FLERVALGSOPPGAVER ENERGIOMSETNING FLERVALGSOPPGAVER ENERGIOMSETNING FLERVALGSOPPGAVER FRA EKSAMEN I BIOLOGI 2 V2008 - V2011 Disse flervalgsoppgavene er hentet fra eksamen i Biologi 2 del 1. Det er fire (eller fem) svaralternativer i hver

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ARV

FLERVALGSOPPGAVER ARV FLERVALGSOPPGAVER ARV Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Arv 1 En organisme med to identiske alleler for en egenskap blir kalt A) homozygot B) dominant C) selvpollinerende D) heterozygot Arv

Detaljer

STERKT VÆSKENDE SÅR MARCUS GÜRGEN AVDELINGSOVERLEGE KIRURGISK-ORTOPEDISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD HJELPEMIDLER VED

STERKT VÆSKENDE SÅR MARCUS GÜRGEN AVDELINGSOVERLEGE KIRURGISK-ORTOPEDISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD HJELPEMIDLER VED HJELPEMIDLER VED STERKT VÆSKENDE SÅR MARCUS GÜRGEN AVDELINGSOVERLEGE KIRURGISK-ORTOPEDISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD EKSUDATETS ROLLE Fremmer sårhelingen Diffusjon av vekstfaktorer og immunsystemets

Detaljer

Immunitet hos eldre. Lisbeth Meyer Næss Divisjon for smittevern. Vaksinedagene 2010

Immunitet hos eldre. Lisbeth Meyer Næss Divisjon for smittevern. Vaksinedagene 2010 Immunitet hos eldre Lisbeth Meyer Næss Divisjon for smittevern Vaksinedagene 2010 Andelen eldre i befolkningen øker 14 % av befolkning 12 10 8 6 4 2 2010 2020 2060 0 67-79 80- Alder Antall > 65 år 2010:

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR MAT- OG MEDISINSK TEKNOLOGI BIOINGENIØRUTDANNINGEN Kandidatnr: Eksamensdato: Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): Studiepoeng: Faglærer(e): Hjelpemidler: Oppgavesettet

Detaljer

STUDENTKURS HEMATOLOGISK DIAGNOSTIKK

STUDENTKURS HEMATOLOGISK DIAGNOSTIKK STUDENTKURS HEMATOLOGISK DIAGNOSTIKK Øystein Bruserud Førbuing til kurs Bakgrunn og kasuistikkar NORMAL HEMATOPOIESE: Dette er den normal hematopoiesa i beinmargen, det er berre cellene heilt til høgre

Detaljer

Oppgave 2b V1979 Hvor i cellen foregår proteinsyntesen, og hvordan virker DNA og RNA i cellen under proteinsyntesen?

Oppgave 2b V1979 Hvor i cellen foregår proteinsyntesen, og hvordan virker DNA og RNA i cellen under proteinsyntesen? Bi2 «Genetikk» [3B] Målet for opplæringa er at elevane skal kunne gjere greie for transkripsjon og translasjon av gen og forklare korleis regulering av gen kan styre biologiske prosessar. Oppgave 2b V1979

Detaljer

Antitrombin i laboratoriet

Antitrombin i laboratoriet Antitrombin i laboratoriet Carola Henriksson, Seksjonsoverlege, hematologiseksjonen, avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo Universitetssykehus, Ullevål Hurdalsjøen, 8. juni Oslo Universitetssykehus (OUS)

Detaljer

'1$YDNVLQHUÃHQÃQ\ÃYDNVLQDVMRQVVWUDWHJLÃ

'1$YDNVLQHUÃHQÃQ\ÃYDNVLQDVMRQVVWUDWHJLÃ '1$YDNVLQHUÃHQÃQ\ÃYDNVLQDVMRQVVWUDWHJLÃ $XGXQÃ1HUODQGÃ 'HWÃHUÃLQJHQÃWYLOÃRPÃDWÃYDNVLQHULQJÃHUÃHQÃDYÃKRYHGJUXQQHQHÃWLOÃDWÃILVNHRSSGUHWWÃ KDUÃYRNVWÃWLOÃHQÃDYÃ1RUJHVÃVW UVWHÃQ ULQJHUÃLÃO SHWÃDYÃGHÃVLVWHÃÃnUHQHÃ7UDVVÃLÃ

Detaljer

LEVERENS FUNKSJONER 4/22/2016. Stadium IB. Læringsmål IB. 7.1.13 gjøre rede for leverens funksjon

LEVERENS FUNKSJONER 4/22/2016. Stadium IB. Læringsmål IB. 7.1.13 gjøre rede for leverens funksjon 1 LEVERENS FUNKSJONER Stadium IB Førsteamanuensis Ingunn Bakke Institutt for kreftforskning og molekylær medisin Det medisinske fakultet, NTNU 2 Læringsmål IB 7.1.13 gjøre rede for leverens funksjon Kunnskapsmål

Detaljer

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Blodgass made easy Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Hvordan ta en arteriell blodgass? Stabil sirkulasjon (20-30 min) Heparinisert 2 ml sprøyte Kastesprøyte ved arteriekran

Detaljer

Helseeffekter av nanopartikler. Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs hospital / NTNU www.stolav.no/arbeidsmedisin

Helseeffekter av nanopartikler. Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs hospital / NTNU www.stolav.no/arbeidsmedisin Helseeffekter av nanopartikler Sikkerhetsdagene, NTNU 1.-2.11.2010 11 2010 Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs hospital / NTNU www.stolav.no/arbeidsmedisin 1 Forstørrelse: 500.000.000 Nanopartikler

Detaljer

Flervalgsoppgaver: transport i planter

Flervalgsoppgaver: transport i planter Flervalgsoppgaver transport i planter Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Transport planter 1 Stengel II I III IV Rot Figuren viser plasseringen av ledningsvev i stilken og rota til en tofrøbladet

Detaljer

ILA sykdomsutvikling Opptak og spredning av virus i fisken

ILA sykdomsutvikling Opptak og spredning av virus i fisken ILA sykdomsutvikling Opptak og spredning av virus i fisken Workshop for kontroll med ILA på Radisson Blu, Værnes, 3-4 april 2017 Maria Aamelfot ILA sykdomsutvikling Opptak og spredning av virus i fisken

Detaljer

Figurer kapittel 4: Fotosyntesen: en grunnleggende oppbyggingsprosess Figur s.103

Figurer kapittel 4: Fotosyntesen: en grunnleggende oppbyggingsprosess Figur s.103 Figurer kapittel 4: Fotosyntesen: en grunnleggende oppbyggingsprosess Figur s.103 Sollys Reflektert lys Absorbert lys Transmittert lys Når sollys treffer et grønt blad, blir noen bølgelengder av lyset

Detaljer

Innledning om ERYTROPOIETISK PROTOPORFYRI

Innledning om ERYTROPOIETISK PROTOPORFYRI Atle Brun NAPOS Innledning om ERYTROPOIETISK PROTOPORFYRI Hvorfor gir lyset smerter i huden? Hva er det som er galt i kroppen ved denne sykdommen? Hvorfor gir lyset smerter i huden? Hvorfor kan jeg tåle

Detaljer

Hemostase- og platefunksjonstesting med Multiplate. Monica Orlin

Hemostase- og platefunksjonstesting med Multiplate. Monica Orlin Hemostase- og platefunksjonstesting med Multiplate Monica Orlin Bioingeniørkongressen 2016 Hemostase - blodstansing En rekke koordinerte cellulære og enzymatiske reaksjoner settes i gang når blodet kommer

Detaljer

Ringegrenser i Norge. Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus

Ringegrenser i Norge. Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus Ringegrenser i Norge Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus Kvifor ringe? Sikre at klinikkarane får nødvendig informasjon raskt nok utilfredstillande elektronisk overføring

Detaljer

Preanalyse. Kurs i Molekylærpatologi Oslo, juni 2017

Preanalyse. Kurs i Molekylærpatologi Oslo, juni 2017 Preanalyse Kurs i Molekylærpatologi Oslo, 07.-08. juni 2017 Heidemarie Svendsen Bioingeniør Enhet for molekylærpatologi Avdeling for Patologi Oslo Universitetssykehus Innhold Prøvemateriale Preparering

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 10. august 2017

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 10. august 2017 Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 10. august 2017 Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 13 Bokmål Klargjøring

Detaljer

ABO - uforlikelig transplantasjon. Anna Varberg Reisæter Nyreseksjonen Rikshospitalet -OUS

ABO - uforlikelig transplantasjon. Anna Varberg Reisæter Nyreseksjonen Rikshospitalet -OUS ABO - uforlikelig transplantasjon Anna Varberg Reisæter Nyreseksjonen Rikshospitalet -OUS Problemstilling Utvide tilgang på nyregivere Nyre transplantasjoner Rikshospitalet 1969-2009. 300 250 200 LD (n=2465)

Detaljer

Pasienter som blør Blødningsovervåkning. Tor Hervig Blodbanken Haukeland universitetssjukehus

Pasienter som blør Blødningsovervåkning. Tor Hervig Blodbanken Haukeland universitetssjukehus Pasienter som blør Blødningsovervåkning Tor Hervig Blodbanken Haukeland universitetssjukehus Takk til Rolf Størkson, Blodbanken, HUS (flere slides laget av ham, brukt med tillatelse) Per Johansson, Blodbanken,

Detaljer

Bioteknologi i dag muligheter for fremtiden

Bioteknologi i dag muligheter for fremtiden Bioteknologi i dag muligheter for fremtiden Arvestoff Genetisk materiale, DNA. Baser En del av et nukleotid som betegnes med bokstavene A, C, G og T. Med disse fire bokstavene skriver DNAtrådene sine beskjeder

Detaljer

Oppgave: MED1100-3_OPPGAVE2_H16_KONT

Oppgave: MED1100-3_OPPGAVE2_H16_KONT Side 10 av 35 Oppgave: MED1100-3_OPPGAVE2_H16_KONT Del 1: Ola har en arvelig betinget kombinert immundefekt med mangel på både T-celler og B-celler. Ola får derfor gjentatte Hvorfor er Ola beskyttet mot

Detaljer

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning?

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? Hovedområde: Ernæring og helse Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? A) natrium B) kalsium

Detaljer

Stamceller og blodcelledannelse

Stamceller og blodcelledannelse Stamceller og blodcelledannelse Haakon Breien Benestad Avd. Fysiologi, IMB, UiO h.b.benestad@medisin.uio.no Dagens første tema Blodcelledannelse fra stamceller Noen reguleringsmekanismer for blodcelledannelsen

Detaljer

Plasmaferese en alvorlig hendelse å ta lærdom av

Plasmaferese en alvorlig hendelse å ta lærdom av Plasmaferese en alvorlig hendelse å ta lærdom av Bakgrunn, vurderinger og rutineendring Plasmaferese hva er det? Giver kobles til en aferesemaskin satt opp med et engangssett Plasmaferese: Selektiv oppsamling

Detaljer

Postpartum blødning - anestetisk håndtering

Postpartum blødning - anestetisk håndtering Postpartum blødning - anestetisk håndtering Alnsf årsmøte 5. sept.2015 Kjersti Bergjord, overlege anestesiavd. Ålesund sjukehus Hva er målet? Gjenopprette eller vedlikeholde sirkulerende blodvolum unngå

Detaljer

Porfyrisykdommer. Pasientkurs 7. november Porfyria Cutanea Tarda. Cytokrom i lever. Porfyria cutanea tarda. Hemoglobiner har 4 «heme» grupper

Porfyrisykdommer. Pasientkurs 7. november Porfyria Cutanea Tarda. Cytokrom i lever. Porfyria cutanea tarda. Hemoglobiner har 4 «heme» grupper 16.11.2016 Porfyrisykdommer Pasientkurs 7. november 2016 Øyvind Skadberg, diagnostikk og symptomer Overlege NAPOS En samling av ulike sykdommer Felles for alle er opphopning av forstadier (metabolitter)

Detaljer

VELKOMMEN TIL BLODBANKEN

VELKOMMEN TIL BLODBANKEN VELKOMMEN TIL BLODBANKEN Utarbeidet av Norges Røde Kors Blodprogram med faglig støtte fra Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet Utarbeidet av

Detaljer

Rom nummer AM029 Institutt for Oral Biologi Universitetet i Oslo KRAV TIL ARBEID MED BIOLOGISKE OG GENMODIFISERTE MIKROORGANISMER (GMM)

Rom nummer AM029 Institutt for Oral Biologi Universitetet i Oslo KRAV TIL ARBEID MED BIOLOGISKE OG GENMODIFISERTE MIKROORGANISMER (GMM) KRAV TIL ARBEID MED BIOLOGISKE OG GENMODIFISERTE MIKROORGANISMER (GMM) Internkontrollhåndbok KRAV TIL ARBEID MED BIOLOGISKE OG GENMODIFISERTE MIKROORGANISMER (GMM) Rom nummer AM029 1 Ansvarsforhold Daglig

Detaljer

Nye rutiner for svangerskapsprøver. Line Nilsen Nygård Laboratoriekonsulent, Noklus Sør-Trøndelag

Nye rutiner for svangerskapsprøver. Line Nilsen Nygård Laboratoriekonsulent, Noklus Sør-Trøndelag Nye rutiner for svangerskapsprøver Line Nilsen Nygård Laboratoriekonsulent, Noklus Sør-Trøndelag Hva er nytt? Nye rutiner for påvisning av Rh(D) Nye rutiner for påvisning av svangerskapsdiabetes Nye rutiner

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØRTRØNDELAG AVDELING FOR MAT OG MEDISINSK TEKNOLOGI BIOINGENIØRUTDANNINGEN Kanditatnr: Eksamensdato: Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): Studiepoeng: Faglærer(e): Hjelpemidler: Oppgavesettet

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER - CELLEMEMBRANEN

FLERVALGSOPPGAVER - CELLEMEMBRANEN FLERVALGSOPPGAVER - CELLEMEMBRANEN Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Transport cellemembranen 1 På hvilken måte er ulike membraner i en celle forskjellige? A) Fosfolipider finnes bare i enkelte

Detaljer