Vedlegg til årsmelding til Kurland Fotballklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til årsmelding til Kurland Fotballklubb"

Transkript

1 Postboks Løvenstad - Vedlegg til årsmelding til Kurland Fotballklubb for perioden Innhold Prosjektplan Nytt medlemsregister i Kurland fotballklubb Årsmelding fra turneringskomiteen Årsmelding fra materialforvalter Årsmelding fra kioskansvarlig Årsmelding fra Kureren Årsmelding fra redaktøren av hjemmesidene Årsmeldinger fra lagene Menn veteran (Ikke levert) Kvinner senior Menn senior Juniordamer Jenter Smågutter 87 Småjenter 88 Smågutter 88 Lillejenter 89 Lillegutter 89 Lillejenter 90 Lillegutter 90 Minigutter 91 Minijenter Minigutter 92 (Ikke levert) Minigutter 93 (Ikke levert) Minijenter 94 Minigutter 94

2 Prosjektplan Nytt medlemsregister i Kurland fotballklubb Innhold INNHOLD MANDAT PROSJEKTPLAN SPESIFIKASJONER FUNKSJONELLE KRAV TIL NYTT MEDLEMSREGISTER TEKNISK SPESIFIKASJONER TIL NYTT MEDLEMSREGISTER RUTINER FOR ENDING AV OPPLYSNINGER I MEDLEMSREGISTERET RUTINER FOR UTSENDING OG INNFORDRING AV KONTINGENT REKRUTTERING AV NYE MEDLEMMER... 5 Mandat Årsmøtet vedtok på årsmøtet 2000 følgende mandat for prosjektet Nytt medlemsregister : Det vil bli utarbeidet et nytt medlemsregister for å lette arbeidet med innkreving av kontingent. Vi bør ha et system hvor vi kan skille på betalende medlemmer og tidligere medlemmer som ikke har skiftet klubb. Formålet med dette ville være å ha oversikt over utestående kontingentkrav i de tre årene, fram til slike krav er foreldet. Styret bør videre ta stilling til hvorvidt vi skal beregne kontingent for medlemmer som ikke aktivt melder seg ut av klubben i sesonger de ikke er aktive og kreve denne betalt ved overgang til ny klubb. Stryking av medlemmer, som ikke har betalt kontingent de to siste år, vil bli foretatt samt nye purringer på kontingent for 1999 og Prosjektplan Prosjektet bør gi følgende resultat: 1. Nytt medlemsregister inkl. rutiner for vedlikehold av registeret og for inn og utmelding av klubben 2. Rutiner for utsending og innfordring av kontingent 3. Rekruttere flere medlemmer til klubben Prosjektet bør være sluttført innen 1. april. Prosjektet har ikke egne budsjettmidler og henter nødvendige resurser fra budsjettpostene under økonomigruppa. Prosjektgruppa består av følgende: Prosjektleder kasserer Pål Rustad Medlem regnskapsfører Alf Larsen

3 Medlem Oddrun Stoll som vil benytte Christoffer Stoll som konsulent ved behov 2 representanter for laglederne i klubben, valgt på forumet 8. mars. Styringsgruppe Styret Referansegruppe Trener og lederforumet, Saken vil også bli lagt fram på årsmøtet. Spesifikasjoner Funksjonelle krav til nytt medlemsregister Medlemsregisteret skal inneholde et komplett adresseregister med opplysninger om Kjønn Fødselsdato Navn Adresse vei + post Telefoner p/a/mob E-postadresser a/å Medlemmene skal fortløpende kunne tildeles individuelle medlemsnummer. Familiemedlemmer skal kunne identifiseres både individuelt og som del av ett familiemedlemskap. Medlemsregisteret skal kunne benyttes til å kjøre ut følgende rapporter: Medlemmer fordelt på alder, stigende og synkende Medlemmer fordelt på medlemsnummer Medlemmer fordelt på type medlemskap Medlemmer fordelt på kjøn og alder Medlemmer fordelt på lag På samtlige av disse rapportene skal det være mulig å sortere på: Betalt dato - ikke betalt Utsendt krav på dato, herunder purringer Det skal være mulig å registrere medlemmer i følgende kategorier: Familiemedlemskap Enkeltmedlemskap voksen Enkeltmedlemskap barn Støttemedlemskap voksen Støttemedlemskap barn Støttemedlem Team Strømmen Det skal være mulig å kjøre ut regnskapsrapport sortert på: Innbetalt totalt og betalt pr. medlemskap pr. regnskapsår Restanser totalt og betalt pr. medlemskap pr. regnskapsår

4 Teknisk spesifikasjoner til nytt medlemsregister Medlemsregisteret skal føres på harddisk PC eller på servere med internett tilknytning til PC på klubbhuset. Dersom det ikke medfører for store kostnader bør det ved en internettløsning være mulig å føre registeret fra den ansvarliges hjemme eller jobb PC i tillegg. Programmet som benyttes til å lage registeret bør være kompatibelt med programmene Officepakken. Det må være mulig å knytte opplysningene i registeret opp mot et standardbrev, som kan flettes med opplysninger fra medlemsregisteret. På standardbrev for familiemedlemmer bør i tillegg til hovedmedlem, også de andre medlemmene knyttet til dette medlemskapet, stå oppført på standardbrevet. Når en utsending, purring eller betaling registreres på et hovedmedlem i et familiemedlemskap, bør denne registreringen automatisk skje også på de andre medlemmene som er knyttet til dette medlemskapet. Endringer i registeret bør kunne spores gjennom logg som beskriver når og hvilken opplysning som ble endret. Rutiner for ending av opplysninger i medlemsregisteret Det utarbeides detaljerte rutiner for vedlikehold av medlemsregisteret på følgende områder: Endringer av medlemsopplysninger for medlemmer Innmelding ny registrering Eget skjema på papir Gjennom å være oppført på et lags spillerliste B-skjema/andre formelle overgangsskjema Elektronisk innmelding via KFK s hjemmesider Utmelding Overføring til passiv medlemsregister Sletting fra medlemsregister Rutiner for utsending og innfordring av kontingent Det utarbeides detaljerte rutiner for utsending og innfordring av kontingent basert på følgende. Det gjøres oppmerksom på at vi er 5 uker forsinket i forhold til denne malen i år 2001: Nr. Frist Aktivitet Ansvar nov Årsmøtet vedtar kontingentsatser for påfølgende år 1 1. feb Spillerlister inn fra lagene 2 8. feb Oppdatere medlemsregister fra spillerlister 3 8. feb Lage tekst til årets standardbrev/kjøpe blenketter feb Kjøre ut og distribuere kontingentkravet til medlemmene mars Ordinært forfall kontingent april Kjøre ut rapport 1 på restanser april Oversikt til oppmenn som viser betalt/ikke betalt på alle spillere i gruppa mai Oppmennene leverer korrigert spillerliste 9 5. mai Sende ordinært krav til nye medlemmer og purring 1 direkte medlemmer som ikke har betalt mottatt krav ved forfall, samt varsel til oppmenn om hvilke spillere som

5 Nr. Frist Aktivitet Ansvar ikke kan benyttes i kamp før kvittering på betalt kontingent er forevist skriftlig avtale om betaling er gjort med kasserer styret har innvilget vedkommende fritak for kontingent dette regnskapsåret Fremgangsmåten må beskrives nærmere. Varsel gis til foresatte og ikke til spiller under 16 år mai Betalingsfrist purring august Kjøre ut rapport 2 på restanser, inkludert medlemmer som fikk krav første gang i mai august Sende purring 2 direkte medlemmer som ikke har betalt mottatt krav eller purring 1 ved forfall, samt varsel til oppmenn om hvilke spillere oppmannen skal ta fra spillertrøyen og nekte å delta på trening. Fremgangsmåten må beskrives nærmere. Varsel gis til foresatte og ikke til spiller under 16 år sept Kjøre restanserapport okt? Status kontingentinnfordring og antall betalende medlemmer fordelt på kjønn og alder kjøres ut til årameldingen og til bruk på årsmøtet for å avgjøre stemmerett des Ikke betalende medlemmer flyttes over til register for passive medlemmer med ikke foreldede kontingent restanser Rekruttering av nye medlemmer I tillegg vil det bli foretatt en gjennomgang av medlemsregisteret med tanke på å rekruttere nye medlemmer. Følgende grupper vil bli tilskrevet med tilbud om medlemskap i KFK: Nåværende tillitsvalgte som ikke er medlemmer Foresatte til aktive spillere i barne- og ungdomsfotballen Tidligere tillitsvalgte som ikke er medlemmer for tiden Tidligere spillere Alle husstander i inntaksområdet til Kurland skole Målet er øke antallet betalende medlemmer til over 400 stk.

6 Oppsummering VinterCup 2001 Turneringskomiteen har bestått av: Leder: Ola Hugo Jordhøy Sekretariatsleder: Nina Niemi Nordeng Kampoppsett: Rune Andersen Baneleder: Reidar Noer / Bjørn Grevstad Dommerkoordinator: Finn Løvseth Kafeteria: Dagny Øby Påmeldinger: Anne Marie Fæster Vaktoppsett / sanitet: Olav Strand Økonomi: Nina Niemi Nordeng Premieutdeling: Bjørn Grevstad / Hanne Jordhøy Oppsummeringsmøte avholdt kl 20: Oppsummering Vi kan igjen se tilbake på en meget vellykket VinterCup. I år med hele 106 lag i gutteturneringen og 75 lag i jenteturneringen. Som tidligere år får vi også i år mange positive tilbakemeldinger for vår måte å arrangere turnering på og for gjennomføringen av turneringen. Også i år la vi opp til at lillegutt og lillejente fikk spille alle sine kamper på samme dag. Det har også i år vært jobbet med å pressedekning. Vi fikk innslag på TV-Romerike fra begge turneringshelgene og det er veldig positivt. Romerikes Blad hadde et oppslag i Lille-Sporten far turneringen. Avisene er ellers vanskelig å få interessert i turneringen, bortsett fra at Kureren jobbet aktivt med å dekke turneringen. Vinner av vandrepokal inviteres automatisk til neste års turnering Beholde invitasjonen som den er (gjenkjenningseffekt av samme utseendet) Regler for aldersbestemmelsene samordnes mellom program og turneringsregler. Ikke bruk av overårige i fremtidige turneringer uavhengig av disp fra krets. Økonomisk ser dette også ut til å bli en bra turnering med et anslått resultat på ca (se regnskap for nøyaktige tall). Olav Strand har gjort en kjempejobb med å holde vår web-side løpende oppdatert under turneringen hvor deltakerne kunne gå inn og se på puljeoppsett og resultater Ola Hugo Jordhøy takker for seg som turneringsleder og Nina Nordeng har sagt seg villig til å ta over vervet igjen. Styret må bare sørge for at Fjellhamar-hallen bestilles til januar og februar Veldig mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Flere kom opp i sekretariatet for å fortelle hvor fornøyd de var med turneringen. Nedenfor følger mer detaljert oppsummering innen de forskjellige områdene. Dette er for spesielt interesserte og komiteens eget bruk.

7 2. Kafeteria Anne Marie Fester er ny assistent i kafeteriaen. Dette fungerte veldig bra. Kafeteriavakter - fungerer dårlig å ta med unger på vakt Rignes brus fungerer bra, men vi gikk tom under gutteturneringen (bestilte brus til guttehelgen og 760 brus til jentehelgen som er mer en tidligere turneringer Mange dyktige folk i kafeteriaen Mange som ikke leverte kaker spesielt på gutteturneringen. Bare halvparten leverte totalt på hele turneringen. Dette på klubben ta tak i! (trener / leder forum?) Ikke sportsflasker med Imsdal på neste turnering pga pant problemer dyrere pant og dyrere utsalgspris 3. Kampoppsett / påmeldinger For fremtiden må det være en og samme person som håndterer dette! Kampoppsettet fungerte veldig bra Kampene ble gjennomført uten forsinkelser. Dette har vi blitt veldig gode på! I klassene lillejenter og lillegutter fortsatte vi med at de fikk spille alle sine kamper på samme dag. Dette ble veldig positivt mottatt fra deltakerne. Vi hadde i år 106 lag i gutteturneringen og måtte derfor sette opp kamper på fredag igjen (18:00 23:00). Vi har tidligere år sagt vi ikke ønsker dette fordi fredagen trengs til forberedelser, men det fungerte bra i år og det ga oss muligheten til å ha med så mange lag. 4. Baner Resultattavler ble sjekket en uke før turneringen slik at vi var sikre på at disse virket. Vi må kjøpe armert tape til neste år (for reparasjon av sprekker i dekket). 5. Vaktmannskaper Opplegg som tidligere. Reduserte antall vaktmannskaper på jenteturneringen. Alt fungerte meget bra. Også her som på andre områder harf vi stor fordel av at de samme personene deltar i turneringskomiteen. Også i år gikk brannalarmen uten at KFK kan klandres for dette. I år slo den ut pga damp fra dusjene. Evakueringsprosedyrene fungerte som de skulle i henhold til branninstruksen. Parkering fungerte greit i begge turneringshelger, med unntak av at det ofte parkerte biler foran inngangen. Til neste år må vi ha sperrebukker som kan settes opp her. 6. Sekretariat Forferdelig kaldt! Sekretariatet må ikke bli garderobe for alle Neste år sette ovn i vindfanget for å varme opp der og gi mer stabil temperatur i sekretariatet Sekretariatet fungerte greit Må lage nye plakater til neste år 7. Premieutdeling / premier Premieutdeling for lillegutt ble gjennomført i kafeteriaen, mens vi flyttet den til bane 1 for lillejente. Dette var mye bedre da det fort blir for mye støy i kafeteriaen. Dette må legges inn i kampprogrammet neste år. Delte ut premier i to puljer veldig greit Ferdig på 20 minutter med 12 lag

8 Finaledommerne fornøyde med å bli trukket frem under premieutdelingen og premiert Konklusjon etter å ha jobbet mye med å skaffe ekstrapremier i år er at vi slutter med disse tilleggspremiene i lillegutt og lillejente klassene. Det har blitt for mye problemer med å skaffe gratis premier. Neste år deler vi foreslår vi å erstatte gull-medaljer med statuett til spillerne i disse klassene. Dette utgjør ca 500 premier. Vi sjekker pris på statuetter fra annen leverandør. Nøytral påskrift og klistremerke med årstall. Diplomer ble også i år høyst velvillig trykket av Odd-Inge. 8. Dommere / regelverk Vi får kritikk på to dommer. Dette har vi også fått tidligere år og disse skal derfor ikke være med neste år. Dommeransvarlig sørger for dette. Dommeransvarlig må følge opp dommerne og spesielt nye (og ferske) dommere. Dommeransvarlig må bruke tiden til å ta seg av dommerne, følge opp disse og holde orden på dommerrommet og ikke selv dømme kamper. Dommeransvarlig skal kun være reserve i tilfelle en dommer ikke møter opp. Dommeransvarlig er også ansvarlig for at finnnes mat og drikke på dommerrommet slik at dommerne ikke kommer til kafeteriaen for å få mat. Etter en del uklarhet og diskusjoner om aldersbestemmelsene må reglene / programmet endres slik at disse stemmer overens. Overårige er ikke tillatt i noen klasser fra neste år for å unngå misbruk og likhet for alle. Vedtaket gjennomføres uten unntak. Vinner av vandrepokal får automatisk deltakelse påfølgende år. I jenteklassen må sette på fødselsår i invitasjon / program. Kamper over to dager vurderes. Lag med lang reiseveg bør evt ha alle kamper samme dag. 9. Økonomi Nina ansvarlig for økonomi i år. Foreløpig anslag på et resultat på ca Se regnskapet for detaljer og endelig tall. Vi har mistet de fleste sponsorer til premier og måtte derfor kjøpe en del premier til de yngste. Dommerregninger er en stor utgiftspost. Godtgjøring må ikke øke mer nå. Det må også presiseres at det ikke gis km-godtgjørelse for dommerne. Den enkelte er ansvarlig for å levere bilag for utgifter til telefon og kjøring til Nina for refundering. 10. Takk til Alle turneringskomiteen fortjener stor takk for sin innsats i år. Dette ble formidlet hver enkelt i oppsummeringsmøtet. Turneringskomiteen takker dessuten: Skedsmo vgs for lån av bord Postbanken for premier Tor Støvne, Fjellsrud skole for lån av gymsal og toaletter Lørenskog kommune, idrettskontoret for lån av hall Odd-Inge for kopiering

9 11. Neste års turneringskomite Alle i turneringskomiteen har gjort en kjempejobb og brukt mye tid på å få disse arrangementene i havn med en kvalitet som vi fortsatt er stolte av og på en slik måte at deltakende vil komme tilbake også neste år. Mange i komiteen har vært med fra begynnelsen og det har bidratt til at arrangementet går veldig greikt og at vi har fått et profesjonelt preg på turneringen. Nye medlemmer i komiteen har kommet greit inn i sine oppgaver. I tillegg er dette en veldig positiv gjeng med et godt humør og en fin og lett tone seg i mellom. Leder for turneringskomiteen, Ola Hugo Jordhøy, takker for seg og overlater roret til Nina igjen. De andre i turneringskomiteen har sagt seg villig til å fortsette i turneringskomiteen for KFK VinterCup 2002 med de samme oppgaver som de hadde i VinterCup Styret bes sørge for at Fjellhamar-hallen bestilles til januar og februar Kurland Ola Hugo Jordhøy Leder turneringskomiteen

10 ÅRSRAPPORT FRA MATERIELLFORVALTER 2001 Utlevering av utstyr til lagene var des Klubbhuset Aabel Sport kom til Kurlandsparken med materiell. Hver oppmann/lagleder hadde på forånd fylt ut utstyrslista, kom til klubbhuset på Parken og fikk så og si ønskene oppfylt. Det ble utlevert kjegler, innefotballer, vinterballer, vester, keeperutstyr, førstehjelpskofferter med innhold is, tape, nipler, pumper og ballnett. Matchballer ble utlevert like før seriestart. Aabel Sport og materiellforvalter hadde en kveld i klubbhuset i april hvor medlemmene kunne få bestille den nye Kurlands overtrekkdress., samt kjøpe div utstyr som fotballsko, leggskinn, shorts og annet fritidstøy. K.F.K og Aabel Sport var godt fornøyd med frammøte. UTSTYRSAVTALE. Utstyrsavtalen som ble inngått med Puma i år 2000, har fungert ganske bra. Noen små irritasjonsmomenter har det vært, men det er slike ting man retter opp når neste sesongutstyr skal behandles. K.F.K dame og Herrelag fikk i år gleden av å ta ut gratis utstyr fra Puma på lydende kr ,- Dette hjalp meget på det stramme budsjettet til materiellforvalter, som da kunne konsentrere seg om de andre lagenes behov for utstyr. I år har Kurland fotballklubb og dets medlemmer handlet Pumavarer for kr Avtalen sier at går vi går inn i det tredje avtaleåret kan vi ta ut gratis varer for kr Kurland Fotballklubbs materiellforvalter har og er veldig fornøyd med servicen og hjelp som Aabel Sport gir.så derfor brukers denne butikken som vår leverandør av utstyr til lagene. Jobben som materiellforvalter har vært grei og uten de store problemene i året som er gått. 14 November 2001 Oddrun Stoll Materiellforvalter K.F.K.

11 ÅRSRAPPORT Kiosken Kurlandsparken 2001 Alle lag i KFK fikk en uke hver i kiosken. Mange lagledere tok ansvar og sørget for at kiosktjenesten fungerte bra. Informasjon var lagt ut på internett. Arbeidsinstrukser er hengt opp på oppslagstavlen i kiosken. Varesortementet dette året har vært: Vafler, brus, kaffe, te, varme drikker (sjokolade og toddy), pølser, sjokolade, drops, is, og hamburgere. Varene ble kjøpt inn fra Brobekk Storcash. Høy tempratur inne i kiosken medførte at en del sjokolade, som ikke ble satt på plass i kjøleskapet ble ødelakt og måtte kastes. Noen pølser gikk til spille fordi det var vanskelig å beregne salget. Ved ukestart møtte en av kioskansvarlig med nøkler og kasse (inneholdt kr 1.000,- til vekslepenger og dommerregninger). Det ble informert om bruken av kiosken og regnskap som ble ført opp i egen bokoppgjør ved ukeslutt og overlevert til kioskansvarlig person. Vareopptelling ble foretatt av kioskansvarlige ved ukeslutt (egne lister) Ved siden av åpen kiosk ved seriekamper har det også vært åpent under St. Hansfeiring og Jentefestivalen. Viser her til klubbens regnskap. Kioskansvarlige takker alle som har gjort en insats slik at kiosken har fungert og kundene har vært fornøyd. Kurland 11 november 2001 Oddrun Stoll Dagny Øby Kioskansvarlige

12 ÅRSRAPPORT 2001 Denne års stab i Kuréren har bestått av: Redaktør: Magne Storløkken Trykkeriansvarlig: Tom Lindemark Distribusjon: Ann Kristin Søraa I år har vi kun kommet ut med 2 utgivelser. Ett nummer fra vintersesongen og sesongforberdelser fra lagene og klubben forøvrig, og ett nummer fra sesongen Magne har ikke lenger anledning til å besøke alle lagene pga jobbsituasjonen, og en redaksjon til Kuréren er vanskelig å bygge opp. Derfor har vi i år forsøkt med å gjøre det til en plikt for lagene å komme med stoff og nyheter til Kuréren. Lagene har fått en påminnelse om at de skal lage et innlegg via mail. Mange har laget flotte innlegg, men flere har ikke kommet med noe. Her ser vi klart et forbedringspotensiale neste år. Kuréren er avhengig av innspill fra medlemmene for at bladet skal overleve i tiden som kommer. I løpet av kort til har klubben klart å bygge opp en levende hjemmeside. Her kan medlemmene finne nyttig informasjon og mange lag er flinke til å legge inn nyheter. Vi har derfor følt at det er gammelt stoff som ville kommet inn i Kúreren dersom det hadde blitt publisert via bladet. For å lette arbeidet med bilder til Kuréren ønsker vi å gå til innkjøp av et digitalkamera. Dette vil også lette arbeidet til for rask bildebehandling. Dette kameraet ønsker vi å kjøpe så fort som mulig i Utgivelser 2002: For neste år foreslår vi 2 utgivelser etter følgende mønster: - Nr.1 dekker Vinter Cup og annet stoff fra forsesongen/vårsesongen - Nr.2 dekker Norway Cup, sesongavslutning, Årsmøtet og oppsummering av sesongen. Vi prøver fortsatt med å pålegge lagene å komme med ett innlegg hver til Kuréren. Vi foreslår denne planen: Nr.1 Minilagene Senior Jentelaget Lillegutter Lillejenter Magne Storløkken Redaktør Nr.2 Smågutter Småjenter Veteran Junior Ann Kristin Søraa Distribusjonsansvarlig

13 Årsmelding Hjemmesidene har gjennom året blitt gradvis oppdatert. Fra være et lite prøveprosjekt har nå sidene blitt etablert og kommet for å bli. Hjemmesidene består nå av over 150 sider. Klubben fikk registrert eget domene. Vi har hele tiden hatt som mål å skape en dynamisk/interaktiv hjemmeside. Ett ledd i dette var blant annet å legge ut muligheter til at man kunne melde på lag til VinterCup 2001 gjennom webben. Det ble godt mottatt og mange benyttet seg av muligheten. I tillegg la vi også ut på nett evalueringsskjema for vintercupen og vi fikk også der mange tilbakemeldinger. Den største og mest omfattende endringen skjedde i vår da vi la ut eget nyhetsscript. I stedet for at en person la inn all informasjon som skulle ut på nettet, har nå alle som ønsker det mulighet til å kunne legge inn nyheter og annet stoff direkte i webben, eneste kravet er at man har tilgang til internett. I første omgang er det styret og lagledelser som har benyttet seg av dette. Mange lag har fått brukertilgang, men vi hadde gjerne sett at flere har benyttet sine tilganger til å legge ut stoff om laget, resymeer fra kamper, historier mv. Vi forventer at lagene blir mer aktive neste år. Klubben har vært meget aktiv med å legge ut informasjon. Websidene skal være en nyhetskanal for alle.

14 Årsrapport for Kvinner Senior sesongen 2001

15 Innholdsfortegnelse ORGANISERING MÅLSETTING KAMPER/RESULTAT RUNDE NM: DIV. KVINNER, AVD Spillere benyttet i kamper Toppscorer Kampene Tabellen ved sesongslutt TRENINGER AKTIVITETER UTSTYR ØKONOMI REGNSKAP Organisering Hovedtrener: Ann Kristin Søraa Hjelpetrener: Kim Olsen Keepertrenere: Rune Andersen og Morten Haslie Utstyrsansvarlig: Morten Haslie Lagleder: Haakon Falch Kjellsen Oppmann: Olav Strand Spillere: 1. Camilla Aamold Skadet siden Mars Susanne (Sussi) Berg 3. Yvonne Berg Startet Mai 2001, Sluttet September 2001 pga. jobb. 4. Janie Christensen Overgang til Skjetten før sesongstart 5. Kine Egge Sluttet, Juli 2001 pga. flytting 6. Marte Haga 7. Nina (jr.) Hansen Flyttet opp fra junior Mai Nina Hektoen Kun treninger 9. Margit Hesla Startet April Elisabeth Larsen 11. Cecilie Leine Har deltatt på noen treninger i vårsesongen 12. Torunn Midtseim 13. Monica Myhrvold 14. Solfrid Månum 15. Kristine Nilsen Uten kontrakt. Deltok på noen kamper på vårsesongen

16 16. Cate Nygård 17. Maria Smith Nygård 18. Caroline Opsahl Startet August 2001 Odden 19. Hilda Pettersen Startet Mai 2001, Kamper fra Augugst Pernille Ristebråten Sluttet, Juli 2001 pga. studier i Sarpsborg Startet April Sluttet August 2001 pga. jobb 21. Ann-Christin (Anki) Sandberg 22. Mari Bøe Sebelien 23. Gunn Magny Startet Storrøsten 24. Sissel Strand 25. Tove Strand 26. Erika Tanaka Wasseng Startet Juni Lise Zetterstrøm Sluttet, Juli 2001 Målsetting Etablere oss i divisjonen. Etter en laber vårsesong måtte vi revurdere våre mål for sesongen. Og bestemte oss for at det skulle være mulig å kapre 9 poeng på høstsesongen. Vi klarte bare 3. Vi endte på sisteplass i divisjonen og nedrykk til 3.div. Kamper/Resultat 1. runde NM: Bækkelaget KFK: Vi måtte trekke laget pga. for mange skader i laget. 2.div. Kvinner, Avd. 1 Spillere benyttet i kamper 25 forskjellige spillere er benyttet på kamp. Navn: Ant. kamper Ant. mål Camilla Aamold 1 Susanne (Sussi) 18 1 Berg Yvonne Berg 8 1 Kine Egge 6 Marte Haga 22 Nina (jr.) Hansen 9 1 Nina Hektoen 1 Margit Hesla 12 1 Elisabeth Larsen 5 Torunn Midtseim 20 Monica Myhrvold 15 Solfrid Månum 19 Kristine Nilsen 5 Cate Nygård 19

17 Navn: Ant. Ant. kamper mål Maria Smith Nygård 19 1 Caroline Opsahl 5 Odden Hilda Pettersen 8 Pernille Ristebråten 10 Ann-Christin (Anki) 6 Sandberg Mari Bøe Sebelien 21 1 Gunn Magny 15 Storrøsten Sissel Strand Tove Strand 17 Erika Tanaka 7 Wasseng Lise Zetterstrøm 6 Toppscorer Lagets toppskorer ble Sissel Strand med 10 mål totalt Kampene Dato Hjemmelag Bortelag Resultat kl. 19:00 Kurland Skeid kl. 18:00 Team Strømmen 2 Mål KFK: Kurland 2-1 Sissel Spillere: Gunn Magny, Tove, Margit, Solfrid, Torunn, Maria, Mari, Pernille, Cate, Anki, Sisse, Sussi, Marte Gunn Magny, Tove, Mari, Solfrid, Torunn, Maria, Pernille, Margit, Cate, Kine, Sissel, Marte,

18 Dato Hjemmelag Bortelag Resultat kl. 15:00 Kurland Kvik Halden FK kl. 18:30 Kurland Gjelleråsen kl. 19:00 Kolbotn 2 Kurland 7-0 Mål KFK: Sissel, Margit kl. 15:00 Kurland Gjøvik FK 2-1 Sissel, Yvonne Spillere: Sussi, Anki Lise, Tove, Mari, Solfrid, Torunn, Maria, Pernille, Margit, Cate, Kine, Sissel, Marte, Sussi, Anki Lise, Tove, Mari, Solfrid, Torunn, Maria, Pernille, Monica, Margit, Cate, Sissel, Sussi, Marte, Elisabeth (ikke benyttet) Lise, Tove, Mari, Solfrid, Torunn, Maria, Pernille, Monica, Margit, Cate, Sissel, Sussi, Marte Lise, Tove, Solfrid, Mari, Torunn,

19 Dato Hjemmelag Bortelag Resultat kl. 18: kl. 18:30 Bækkelaget Kurland 4-0 Mål KFK: Kurland Asker Sissel? kl. 19:30 Vallset Kurland 1-1 Sissel Spillere: Kine, Margit, Monica, Cate, Yvonne, Sissel, Maria, Marte, Kristine Lise, Tove, Solfrid, Mari, Torunn, Kine, Margit, Monica, Cate, Yvonne, Sissel, Maria, Marte, Sussi, Pernille Lise, Tove, Solfrid, Mari, Torunn, Kine, Margit, Monica, Cate, Yvonne, Sissel, Maria, Marte, Kristine, Sussi, Pernille, Nina jr. Lise, Tove, Solfrid, Mari, Torunn, Kine,

20 Dato Hjemmelag Bortelag Resultat Mål KFK: kl. 15:00 Kurland Storhamar 1-3 Mari kl. 19: kl. 19: kl. 18:30 Kurland Skjetten Kurland 6-0 Skeid Kurland 8-0 Team Strømmen Sissel Spillere: Margit, Monica, Cate, Yvonne, Sissel, Maria, Marte, Sussi, Pernille, Nina jr. Gunn Magny, Marte, Solfrid, Nina, Torunn, Pernille, Mari, Yvonne, Monica, Cate, Sissel, Kristine, Anki, Cate Gunn Magny, Marte, Mari, Solfrid, Torunn, Monica, Pernille, Kristine, Cate, Sussi, Sissel, Nina jr. Gunn Magny, Marte, Mari, Solfrid, Torunn, Nina jr, Erika, Monica, Maria, Sussi, Yvonne, Anki, Hilda, Tove. Gunn Magny, Marte, Tove, Solfrid, Torunn,

21 Dato Hjemmelag Bortelag Resultat kl. 16:00 Kvik Halden FK Kurland 5-1 Sissel kl. 15:00 Gjelleråsen Kurland kl. 18:30 Kurland Kolbotn Sissel kl. 15:00 Gjøvik FK Kurland kl. 18:15 Kurland Bækkelaget 0-6 Sissel, Sussi Mål KFK: Spillere: Maria, Monica, Yvonne, Mari, Erika, Sisse, Anki, Elisabeth, Hilda, Margit, Sussi, Kristine Gunn Magny, Marte, Tove, Solfrid, Torunn, Margit, Mari, Monica, Yvonne, Maria, Sissel Gunn Magny, Marte, Tove, Solfrid, Torunn, Maria, Mari, Monica, Cate, Sussi, Sissel, Elisabeth Camilla, Nina jr, Torunn, Mari, Marte, Sussi, Maria, Mari, Cate, Erika, Sissel, Hilda, Caro Gunn Magny, Margit, Tove, Torunn, Monica, Maria, Mari, Solfrid, Erika, Cate, Sissel, Nina jr, Sussi, Marte Gunn Magny, Marte, Solfrid, Torunn, Hilda, Sussi, Erika, Mari, Cate, Caro, Maria, Elisabeth. Asker 2 Kurland 10-0 Gunn Magny,

22 Dato Hjemmelag Bortelag Resultat kl. 18: kl. 15:00 Kurland Vallset kl. 16:00 Storhamar Kurland kl. 16:00 Kurland Skjetten 2-3 Maria, Sissel Mål KFK: Spillere: Marte, Solfrid, Torunn, Hilda, Sussi, Maria, Cate, Caro, Erika, Elisabeth, Nina jr, Mari Gunn Magny, Nina jr, Hilda, Tove, Marte, Maria, Monica, Cate, Caro, Erika, Sissel, Torunn Gunn Magny, Nina jr, Torunn, Solfrid, Tove, Sussi, Monica, Mari, Caro, Erika, Sissel, Marte, Hilda Gunn Magny, Marte, Mari, Tove, Hilda, Maria, Cate, Erika, Caro, Sussi, Sissel

23 1.1.1 Tabellen ved sesongslutt Lag Kamper V U T Målforskjell Poeng 1 Skeid Kolbotn Gjelleråsen Bækkelaget Storhamar Asker Vallset Team Strømmen Skjetten Gjøvik FK Kvik Halden FK Kurland Treninger Sesongen har vært preget av lite folk på trening. Noen av spillerne har vært flinke til å møte opp, men alt for mange har ikke prioritert treninger. I vinter hadde vi en periode hvor svært få møtte til trening ute på Parken. Oppmøte var langt større når vi trente inne i Fjellhamarhallen eller på Kurland skole. Pga lavt oppmøte på treninger har det vært vanskelig å øve inn et spillemønster for laget. Bare noen få ganger har vi kunnet drillet laget i offensiv eller defensiv organisering. På treningene har vi derfor i større grad trent på individuelle ferdigheter. Vi har også satt stor fokus på det å spille sammen. Derfor har vi hatt mye spill med 2 lag på treningene. Aktiviteter 1 runde med Spillersamtaler 2 Spillermøter Hellerudsletta, 17.mars 2001: Vinteraktiviteter, innetrening, fest Sommerfest Avslutningsfest

24 Utstyr Spillerne har i år fått utdelt følgende utstyr: REGNJAKKER FRA PUMA Grønn treningsgenser Svart knickers Røde treningsstrømper Røde matchstrømper fra Puma Rød kampsjorts fra Puma (de som ikke hadde fra i fjor) Svart overtrekksbukse fra Puma Rød overtrekksgenser fra Puma OK = har fått alt utstyr Camilla Aamold Susanne (Sussi) Berg Yvonne Berg Marte Haga Nina (jr.) Hansen Nina Hektoen Margit Hesla Elisabeth Larsen Torunn Midtseim Monica Myhrvold Solfrid Månum Cate Nygård Maria Smith Nygård Caroline Opsahl Odden Hilda Pettersen Pernille Ristebråten Ann-Christin (Anki) Sandberg Mari Bøe Sebelien Gunn Magny Storrøsten Sissel Strand Tove Strand Erika Tanaka Wasseng? Lise Zetterstrøm OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Fått regnjakke Fått regnjakke OK OK OK Har alt bortsett fra regnjakke og knickers OK OK Økonomi Laget var forespeilet noe mer inntekt fra bingoaktivitene. Vi har ikke hatt markedsgruppe og heller ingen sponsoravtale. Inntektene fra dugnader har blitt lavere enn budsjettert, dette skyldes i hovedsak at det til tider har vært vanskelig å få spillere til dugnad på Hellerudsletta. Det er ulike årsaker til dette, men i hovedsak skyldes det at dugnadene kræsjer med lørdagsjobbing. Spillere som ikke har oppfylt sin kontrakt mht antall dugnader vil bli avkrevd sin restgjeld. Totalt utgjør restgjeld fra spillere under kontrakt kr. 6500,-. Budsjett og regnskap avviker vesentlig på mange poster. Regnskapet gjenspeiler et forholdsvis lavt aktivitetsnivå

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Dato: Torsdag 24. november 2011 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Faglinjen Følgende har hatt lederfunksjoner i 2011: Treneransvarlig: Jørn Olsen (ikke besatt etter april 2011)

Faglinjen Følgende har hatt lederfunksjoner i 2011: Treneransvarlig: Jørn Olsen (ikke besatt etter april 2011) Melhus idrettslag, avdeling Fotball ÅRSBERETNING FOR 2011 Melhus 14/3-2012 LEDELSE Styret Fotballstyret har i 2010 bestått av følgende personer : Styreleder: Nestleder: Styremedlem, Leder Aldersbestemt

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Sist oppdatert 12. januar 2013. Side 1 av 20. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Sist oppdatert 12. januar 2013. Side 1 av 20. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Sist oppdatert 12. januar 2013 Side 1 av 20 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET FOR PERIODEN 1. JAN. 2007 til 31. DES. 2007

ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET FOR PERIODEN 1. JAN. 2007 til 31. DES. 2007 ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET FOR PERIODEN 1. JAN. 2007 til 31. DES. 2007 1. STYRET Styret i FL Fart har i 2007 bestått av: Leder: Kasserer og regnskapsfører: Sekretær: Leder sportsavdeling: Leder økonomiavdeling:

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

ASTOR FOTBALLKLUBB Styrets årsberetning 2011

ASTOR FOTBALLKLUBB Styrets årsberetning 2011 ASTOR FOTBALLKLUBB Styrets årsberetning 2011 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...3 STYRETS SAMMENSETTING 2011...6 ANDRE ADMINISTRATIVE FUNKSJONER 2011... 6 STYRETS MÅLSETTING...7

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 29. november 2005

Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 29. november 2005 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 29. november 2005 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka. 3. Behandle lagets årsmeldinger, herunder gruppenes årsmeldinger.

Detaljer

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21 Sist oppdatert 20. oktober 2013 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 21 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Håndballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer