Vedlegg til årsmelding til Kurland Fotballklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til årsmelding til Kurland Fotballklubb"

Transkript

1 Postboks Løvenstad - Vedlegg til årsmelding til Kurland Fotballklubb for perioden Innhold Prosjektplan Nytt medlemsregister i Kurland fotballklubb Årsmelding fra turneringskomiteen Årsmelding fra materialforvalter Årsmelding fra kioskansvarlig Årsmelding fra Kureren Årsmelding fra redaktøren av hjemmesidene Årsmeldinger fra lagene Menn veteran (Ikke levert) Kvinner senior Menn senior Juniordamer Jenter Smågutter 87 Småjenter 88 Smågutter 88 Lillejenter 89 Lillegutter 89 Lillejenter 90 Lillegutter 90 Minigutter 91 Minijenter Minigutter 92 (Ikke levert) Minigutter 93 (Ikke levert) Minijenter 94 Minigutter 94

2 Prosjektplan Nytt medlemsregister i Kurland fotballklubb Innhold INNHOLD MANDAT PROSJEKTPLAN SPESIFIKASJONER FUNKSJONELLE KRAV TIL NYTT MEDLEMSREGISTER TEKNISK SPESIFIKASJONER TIL NYTT MEDLEMSREGISTER RUTINER FOR ENDING AV OPPLYSNINGER I MEDLEMSREGISTERET RUTINER FOR UTSENDING OG INNFORDRING AV KONTINGENT REKRUTTERING AV NYE MEDLEMMER... 5 Mandat Årsmøtet vedtok på årsmøtet 2000 følgende mandat for prosjektet Nytt medlemsregister : Det vil bli utarbeidet et nytt medlemsregister for å lette arbeidet med innkreving av kontingent. Vi bør ha et system hvor vi kan skille på betalende medlemmer og tidligere medlemmer som ikke har skiftet klubb. Formålet med dette ville være å ha oversikt over utestående kontingentkrav i de tre årene, fram til slike krav er foreldet. Styret bør videre ta stilling til hvorvidt vi skal beregne kontingent for medlemmer som ikke aktivt melder seg ut av klubben i sesonger de ikke er aktive og kreve denne betalt ved overgang til ny klubb. Stryking av medlemmer, som ikke har betalt kontingent de to siste år, vil bli foretatt samt nye purringer på kontingent for 1999 og Prosjektplan Prosjektet bør gi følgende resultat: 1. Nytt medlemsregister inkl. rutiner for vedlikehold av registeret og for inn og utmelding av klubben 2. Rutiner for utsending og innfordring av kontingent 3. Rekruttere flere medlemmer til klubben Prosjektet bør være sluttført innen 1. april. Prosjektet har ikke egne budsjettmidler og henter nødvendige resurser fra budsjettpostene under økonomigruppa. Prosjektgruppa består av følgende: Prosjektleder kasserer Pål Rustad Medlem regnskapsfører Alf Larsen

3 Medlem Oddrun Stoll som vil benytte Christoffer Stoll som konsulent ved behov 2 representanter for laglederne i klubben, valgt på forumet 8. mars. Styringsgruppe Styret Referansegruppe Trener og lederforumet, Saken vil også bli lagt fram på årsmøtet. Spesifikasjoner Funksjonelle krav til nytt medlemsregister Medlemsregisteret skal inneholde et komplett adresseregister med opplysninger om Kjønn Fødselsdato Navn Adresse vei + post Telefoner p/a/mob E-postadresser a/å Medlemmene skal fortløpende kunne tildeles individuelle medlemsnummer. Familiemedlemmer skal kunne identifiseres både individuelt og som del av ett familiemedlemskap. Medlemsregisteret skal kunne benyttes til å kjøre ut følgende rapporter: Medlemmer fordelt på alder, stigende og synkende Medlemmer fordelt på medlemsnummer Medlemmer fordelt på type medlemskap Medlemmer fordelt på kjøn og alder Medlemmer fordelt på lag På samtlige av disse rapportene skal det være mulig å sortere på: Betalt dato - ikke betalt Utsendt krav på dato, herunder purringer Det skal være mulig å registrere medlemmer i følgende kategorier: Familiemedlemskap Enkeltmedlemskap voksen Enkeltmedlemskap barn Støttemedlemskap voksen Støttemedlemskap barn Støttemedlem Team Strømmen Det skal være mulig å kjøre ut regnskapsrapport sortert på: Innbetalt totalt og betalt pr. medlemskap pr. regnskapsår Restanser totalt og betalt pr. medlemskap pr. regnskapsår

4 Teknisk spesifikasjoner til nytt medlemsregister Medlemsregisteret skal føres på harddisk PC eller på servere med internett tilknytning til PC på klubbhuset. Dersom det ikke medfører for store kostnader bør det ved en internettløsning være mulig å føre registeret fra den ansvarliges hjemme eller jobb PC i tillegg. Programmet som benyttes til å lage registeret bør være kompatibelt med programmene Officepakken. Det må være mulig å knytte opplysningene i registeret opp mot et standardbrev, som kan flettes med opplysninger fra medlemsregisteret. På standardbrev for familiemedlemmer bør i tillegg til hovedmedlem, også de andre medlemmene knyttet til dette medlemskapet, stå oppført på standardbrevet. Når en utsending, purring eller betaling registreres på et hovedmedlem i et familiemedlemskap, bør denne registreringen automatisk skje også på de andre medlemmene som er knyttet til dette medlemskapet. Endringer i registeret bør kunne spores gjennom logg som beskriver når og hvilken opplysning som ble endret. Rutiner for ending av opplysninger i medlemsregisteret Det utarbeides detaljerte rutiner for vedlikehold av medlemsregisteret på følgende områder: Endringer av medlemsopplysninger for medlemmer Innmelding ny registrering Eget skjema på papir Gjennom å være oppført på et lags spillerliste B-skjema/andre formelle overgangsskjema Elektronisk innmelding via KFK s hjemmesider Utmelding Overføring til passiv medlemsregister Sletting fra medlemsregister Rutiner for utsending og innfordring av kontingent Det utarbeides detaljerte rutiner for utsending og innfordring av kontingent basert på følgende. Det gjøres oppmerksom på at vi er 5 uker forsinket i forhold til denne malen i år 2001: Nr. Frist Aktivitet Ansvar nov Årsmøtet vedtar kontingentsatser for påfølgende år 1 1. feb Spillerlister inn fra lagene 2 8. feb Oppdatere medlemsregister fra spillerlister 3 8. feb Lage tekst til årets standardbrev/kjøpe blenketter feb Kjøre ut og distribuere kontingentkravet til medlemmene mars Ordinært forfall kontingent april Kjøre ut rapport 1 på restanser april Oversikt til oppmenn som viser betalt/ikke betalt på alle spillere i gruppa mai Oppmennene leverer korrigert spillerliste 9 5. mai Sende ordinært krav til nye medlemmer og purring 1 direkte medlemmer som ikke har betalt mottatt krav ved forfall, samt varsel til oppmenn om hvilke spillere som

5 Nr. Frist Aktivitet Ansvar ikke kan benyttes i kamp før kvittering på betalt kontingent er forevist skriftlig avtale om betaling er gjort med kasserer styret har innvilget vedkommende fritak for kontingent dette regnskapsåret Fremgangsmåten må beskrives nærmere. Varsel gis til foresatte og ikke til spiller under 16 år mai Betalingsfrist purring august Kjøre ut rapport 2 på restanser, inkludert medlemmer som fikk krav første gang i mai august Sende purring 2 direkte medlemmer som ikke har betalt mottatt krav eller purring 1 ved forfall, samt varsel til oppmenn om hvilke spillere oppmannen skal ta fra spillertrøyen og nekte å delta på trening. Fremgangsmåten må beskrives nærmere. Varsel gis til foresatte og ikke til spiller under 16 år sept Kjøre restanserapport okt? Status kontingentinnfordring og antall betalende medlemmer fordelt på kjønn og alder kjøres ut til årameldingen og til bruk på årsmøtet for å avgjøre stemmerett des Ikke betalende medlemmer flyttes over til register for passive medlemmer med ikke foreldede kontingent restanser Rekruttering av nye medlemmer I tillegg vil det bli foretatt en gjennomgang av medlemsregisteret med tanke på å rekruttere nye medlemmer. Følgende grupper vil bli tilskrevet med tilbud om medlemskap i KFK: Nåværende tillitsvalgte som ikke er medlemmer Foresatte til aktive spillere i barne- og ungdomsfotballen Tidligere tillitsvalgte som ikke er medlemmer for tiden Tidligere spillere Alle husstander i inntaksområdet til Kurland skole Målet er øke antallet betalende medlemmer til over 400 stk.

6 Oppsummering VinterCup 2001 Turneringskomiteen har bestått av: Leder: Ola Hugo Jordhøy Sekretariatsleder: Nina Niemi Nordeng Kampoppsett: Rune Andersen Baneleder: Reidar Noer / Bjørn Grevstad Dommerkoordinator: Finn Løvseth Kafeteria: Dagny Øby Påmeldinger: Anne Marie Fæster Vaktoppsett / sanitet: Olav Strand Økonomi: Nina Niemi Nordeng Premieutdeling: Bjørn Grevstad / Hanne Jordhøy Oppsummeringsmøte avholdt kl 20: Oppsummering Vi kan igjen se tilbake på en meget vellykket VinterCup. I år med hele 106 lag i gutteturneringen og 75 lag i jenteturneringen. Som tidligere år får vi også i år mange positive tilbakemeldinger for vår måte å arrangere turnering på og for gjennomføringen av turneringen. Også i år la vi opp til at lillegutt og lillejente fikk spille alle sine kamper på samme dag. Det har også i år vært jobbet med å pressedekning. Vi fikk innslag på TV-Romerike fra begge turneringshelgene og det er veldig positivt. Romerikes Blad hadde et oppslag i Lille-Sporten far turneringen. Avisene er ellers vanskelig å få interessert i turneringen, bortsett fra at Kureren jobbet aktivt med å dekke turneringen. Vinner av vandrepokal inviteres automatisk til neste års turnering Beholde invitasjonen som den er (gjenkjenningseffekt av samme utseendet) Regler for aldersbestemmelsene samordnes mellom program og turneringsregler. Ikke bruk av overårige i fremtidige turneringer uavhengig av disp fra krets. Økonomisk ser dette også ut til å bli en bra turnering med et anslått resultat på ca (se regnskap for nøyaktige tall). Olav Strand har gjort en kjempejobb med å holde vår web-side løpende oppdatert under turneringen hvor deltakerne kunne gå inn og se på puljeoppsett og resultater Ola Hugo Jordhøy takker for seg som turneringsleder og Nina Nordeng har sagt seg villig til å ta over vervet igjen. Styret må bare sørge for at Fjellhamar-hallen bestilles til januar og februar Veldig mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Flere kom opp i sekretariatet for å fortelle hvor fornøyd de var med turneringen. Nedenfor følger mer detaljert oppsummering innen de forskjellige områdene. Dette er for spesielt interesserte og komiteens eget bruk.

7 2. Kafeteria Anne Marie Fester er ny assistent i kafeteriaen. Dette fungerte veldig bra. Kafeteriavakter - fungerer dårlig å ta med unger på vakt Rignes brus fungerer bra, men vi gikk tom under gutteturneringen (bestilte brus til guttehelgen og 760 brus til jentehelgen som er mer en tidligere turneringer Mange dyktige folk i kafeteriaen Mange som ikke leverte kaker spesielt på gutteturneringen. Bare halvparten leverte totalt på hele turneringen. Dette på klubben ta tak i! (trener / leder forum?) Ikke sportsflasker med Imsdal på neste turnering pga pant problemer dyrere pant og dyrere utsalgspris 3. Kampoppsett / påmeldinger For fremtiden må det være en og samme person som håndterer dette! Kampoppsettet fungerte veldig bra Kampene ble gjennomført uten forsinkelser. Dette har vi blitt veldig gode på! I klassene lillejenter og lillegutter fortsatte vi med at de fikk spille alle sine kamper på samme dag. Dette ble veldig positivt mottatt fra deltakerne. Vi hadde i år 106 lag i gutteturneringen og måtte derfor sette opp kamper på fredag igjen (18:00 23:00). Vi har tidligere år sagt vi ikke ønsker dette fordi fredagen trengs til forberedelser, men det fungerte bra i år og det ga oss muligheten til å ha med så mange lag. 4. Baner Resultattavler ble sjekket en uke før turneringen slik at vi var sikre på at disse virket. Vi må kjøpe armert tape til neste år (for reparasjon av sprekker i dekket). 5. Vaktmannskaper Opplegg som tidligere. Reduserte antall vaktmannskaper på jenteturneringen. Alt fungerte meget bra. Også her som på andre områder harf vi stor fordel av at de samme personene deltar i turneringskomiteen. Også i år gikk brannalarmen uten at KFK kan klandres for dette. I år slo den ut pga damp fra dusjene. Evakueringsprosedyrene fungerte som de skulle i henhold til branninstruksen. Parkering fungerte greit i begge turneringshelger, med unntak av at det ofte parkerte biler foran inngangen. Til neste år må vi ha sperrebukker som kan settes opp her. 6. Sekretariat Forferdelig kaldt! Sekretariatet må ikke bli garderobe for alle Neste år sette ovn i vindfanget for å varme opp der og gi mer stabil temperatur i sekretariatet Sekretariatet fungerte greit Må lage nye plakater til neste år 7. Premieutdeling / premier Premieutdeling for lillegutt ble gjennomført i kafeteriaen, mens vi flyttet den til bane 1 for lillejente. Dette var mye bedre da det fort blir for mye støy i kafeteriaen. Dette må legges inn i kampprogrammet neste år. Delte ut premier i to puljer veldig greit Ferdig på 20 minutter med 12 lag

8 Finaledommerne fornøyde med å bli trukket frem under premieutdelingen og premiert Konklusjon etter å ha jobbet mye med å skaffe ekstrapremier i år er at vi slutter med disse tilleggspremiene i lillegutt og lillejente klassene. Det har blitt for mye problemer med å skaffe gratis premier. Neste år deler vi foreslår vi å erstatte gull-medaljer med statuett til spillerne i disse klassene. Dette utgjør ca 500 premier. Vi sjekker pris på statuetter fra annen leverandør. Nøytral påskrift og klistremerke med årstall. Diplomer ble også i år høyst velvillig trykket av Odd-Inge. 8. Dommere / regelverk Vi får kritikk på to dommer. Dette har vi også fått tidligere år og disse skal derfor ikke være med neste år. Dommeransvarlig sørger for dette. Dommeransvarlig må følge opp dommerne og spesielt nye (og ferske) dommere. Dommeransvarlig må bruke tiden til å ta seg av dommerne, følge opp disse og holde orden på dommerrommet og ikke selv dømme kamper. Dommeransvarlig skal kun være reserve i tilfelle en dommer ikke møter opp. Dommeransvarlig er også ansvarlig for at finnnes mat og drikke på dommerrommet slik at dommerne ikke kommer til kafeteriaen for å få mat. Etter en del uklarhet og diskusjoner om aldersbestemmelsene må reglene / programmet endres slik at disse stemmer overens. Overårige er ikke tillatt i noen klasser fra neste år for å unngå misbruk og likhet for alle. Vedtaket gjennomføres uten unntak. Vinner av vandrepokal får automatisk deltakelse påfølgende år. I jenteklassen må sette på fødselsår i invitasjon / program. Kamper over to dager vurderes. Lag med lang reiseveg bør evt ha alle kamper samme dag. 9. Økonomi Nina ansvarlig for økonomi i år. Foreløpig anslag på et resultat på ca Se regnskapet for detaljer og endelig tall. Vi har mistet de fleste sponsorer til premier og måtte derfor kjøpe en del premier til de yngste. Dommerregninger er en stor utgiftspost. Godtgjøring må ikke øke mer nå. Det må også presiseres at det ikke gis km-godtgjørelse for dommerne. Den enkelte er ansvarlig for å levere bilag for utgifter til telefon og kjøring til Nina for refundering. 10. Takk til Alle turneringskomiteen fortjener stor takk for sin innsats i år. Dette ble formidlet hver enkelt i oppsummeringsmøtet. Turneringskomiteen takker dessuten: Skedsmo vgs for lån av bord Postbanken for premier Tor Støvne, Fjellsrud skole for lån av gymsal og toaletter Lørenskog kommune, idrettskontoret for lån av hall Odd-Inge for kopiering

9 11. Neste års turneringskomite Alle i turneringskomiteen har gjort en kjempejobb og brukt mye tid på å få disse arrangementene i havn med en kvalitet som vi fortsatt er stolte av og på en slik måte at deltakende vil komme tilbake også neste år. Mange i komiteen har vært med fra begynnelsen og det har bidratt til at arrangementet går veldig greikt og at vi har fått et profesjonelt preg på turneringen. Nye medlemmer i komiteen har kommet greit inn i sine oppgaver. I tillegg er dette en veldig positiv gjeng med et godt humør og en fin og lett tone seg i mellom. Leder for turneringskomiteen, Ola Hugo Jordhøy, takker for seg og overlater roret til Nina igjen. De andre i turneringskomiteen har sagt seg villig til å fortsette i turneringskomiteen for KFK VinterCup 2002 med de samme oppgaver som de hadde i VinterCup Styret bes sørge for at Fjellhamar-hallen bestilles til januar og februar Kurland Ola Hugo Jordhøy Leder turneringskomiteen

10 ÅRSRAPPORT FRA MATERIELLFORVALTER 2001 Utlevering av utstyr til lagene var des Klubbhuset Aabel Sport kom til Kurlandsparken med materiell. Hver oppmann/lagleder hadde på forånd fylt ut utstyrslista, kom til klubbhuset på Parken og fikk så og si ønskene oppfylt. Det ble utlevert kjegler, innefotballer, vinterballer, vester, keeperutstyr, førstehjelpskofferter med innhold is, tape, nipler, pumper og ballnett. Matchballer ble utlevert like før seriestart. Aabel Sport og materiellforvalter hadde en kveld i klubbhuset i april hvor medlemmene kunne få bestille den nye Kurlands overtrekkdress., samt kjøpe div utstyr som fotballsko, leggskinn, shorts og annet fritidstøy. K.F.K og Aabel Sport var godt fornøyd med frammøte. UTSTYRSAVTALE. Utstyrsavtalen som ble inngått med Puma i år 2000, har fungert ganske bra. Noen små irritasjonsmomenter har det vært, men det er slike ting man retter opp når neste sesongutstyr skal behandles. K.F.K dame og Herrelag fikk i år gleden av å ta ut gratis utstyr fra Puma på lydende kr ,- Dette hjalp meget på det stramme budsjettet til materiellforvalter, som da kunne konsentrere seg om de andre lagenes behov for utstyr. I år har Kurland fotballklubb og dets medlemmer handlet Pumavarer for kr Avtalen sier at går vi går inn i det tredje avtaleåret kan vi ta ut gratis varer for kr Kurland Fotballklubbs materiellforvalter har og er veldig fornøyd med servicen og hjelp som Aabel Sport gir.så derfor brukers denne butikken som vår leverandør av utstyr til lagene. Jobben som materiellforvalter har vært grei og uten de store problemene i året som er gått. 14 November 2001 Oddrun Stoll Materiellforvalter K.F.K.

11 ÅRSRAPPORT Kiosken Kurlandsparken 2001 Alle lag i KFK fikk en uke hver i kiosken. Mange lagledere tok ansvar og sørget for at kiosktjenesten fungerte bra. Informasjon var lagt ut på internett. Arbeidsinstrukser er hengt opp på oppslagstavlen i kiosken. Varesortementet dette året har vært: Vafler, brus, kaffe, te, varme drikker (sjokolade og toddy), pølser, sjokolade, drops, is, og hamburgere. Varene ble kjøpt inn fra Brobekk Storcash. Høy tempratur inne i kiosken medførte at en del sjokolade, som ikke ble satt på plass i kjøleskapet ble ødelakt og måtte kastes. Noen pølser gikk til spille fordi det var vanskelig å beregne salget. Ved ukestart møtte en av kioskansvarlig med nøkler og kasse (inneholdt kr 1.000,- til vekslepenger og dommerregninger). Det ble informert om bruken av kiosken og regnskap som ble ført opp i egen bokoppgjør ved ukeslutt og overlevert til kioskansvarlig person. Vareopptelling ble foretatt av kioskansvarlige ved ukeslutt (egne lister) Ved siden av åpen kiosk ved seriekamper har det også vært åpent under St. Hansfeiring og Jentefestivalen. Viser her til klubbens regnskap. Kioskansvarlige takker alle som har gjort en insats slik at kiosken har fungert og kundene har vært fornøyd. Kurland 11 november 2001 Oddrun Stoll Dagny Øby Kioskansvarlige

12 ÅRSRAPPORT 2001 Denne års stab i Kuréren har bestått av: Redaktør: Magne Storløkken Trykkeriansvarlig: Tom Lindemark Distribusjon: Ann Kristin Søraa I år har vi kun kommet ut med 2 utgivelser. Ett nummer fra vintersesongen og sesongforberdelser fra lagene og klubben forøvrig, og ett nummer fra sesongen Magne har ikke lenger anledning til å besøke alle lagene pga jobbsituasjonen, og en redaksjon til Kuréren er vanskelig å bygge opp. Derfor har vi i år forsøkt med å gjøre det til en plikt for lagene å komme med stoff og nyheter til Kuréren. Lagene har fått en påminnelse om at de skal lage et innlegg via mail. Mange har laget flotte innlegg, men flere har ikke kommet med noe. Her ser vi klart et forbedringspotensiale neste år. Kuréren er avhengig av innspill fra medlemmene for at bladet skal overleve i tiden som kommer. I løpet av kort til har klubben klart å bygge opp en levende hjemmeside. Her kan medlemmene finne nyttig informasjon og mange lag er flinke til å legge inn nyheter. Vi har derfor følt at det er gammelt stoff som ville kommet inn i Kúreren dersom det hadde blitt publisert via bladet. For å lette arbeidet med bilder til Kuréren ønsker vi å gå til innkjøp av et digitalkamera. Dette vil også lette arbeidet til for rask bildebehandling. Dette kameraet ønsker vi å kjøpe så fort som mulig i Utgivelser 2002: For neste år foreslår vi 2 utgivelser etter følgende mønster: - Nr.1 dekker Vinter Cup og annet stoff fra forsesongen/vårsesongen - Nr.2 dekker Norway Cup, sesongavslutning, Årsmøtet og oppsummering av sesongen. Vi prøver fortsatt med å pålegge lagene å komme med ett innlegg hver til Kuréren. Vi foreslår denne planen: Nr.1 Minilagene Senior Jentelaget Lillegutter Lillejenter Magne Storløkken Redaktør Nr.2 Smågutter Småjenter Veteran Junior Ann Kristin Søraa Distribusjonsansvarlig

13 Årsmelding Hjemmesidene har gjennom året blitt gradvis oppdatert. Fra være et lite prøveprosjekt har nå sidene blitt etablert og kommet for å bli. Hjemmesidene består nå av over 150 sider. Klubben fikk registrert eget domene. Vi har hele tiden hatt som mål å skape en dynamisk/interaktiv hjemmeside. Ett ledd i dette var blant annet å legge ut muligheter til at man kunne melde på lag til VinterCup 2001 gjennom webben. Det ble godt mottatt og mange benyttet seg av muligheten. I tillegg la vi også ut på nett evalueringsskjema for vintercupen og vi fikk også der mange tilbakemeldinger. Den største og mest omfattende endringen skjedde i vår da vi la ut eget nyhetsscript. I stedet for at en person la inn all informasjon som skulle ut på nettet, har nå alle som ønsker det mulighet til å kunne legge inn nyheter og annet stoff direkte i webben, eneste kravet er at man har tilgang til internett. I første omgang er det styret og lagledelser som har benyttet seg av dette. Mange lag har fått brukertilgang, men vi hadde gjerne sett at flere har benyttet sine tilganger til å legge ut stoff om laget, resymeer fra kamper, historier mv. Vi forventer at lagene blir mer aktive neste år. Klubben har vært meget aktiv med å legge ut informasjon. Websidene skal være en nyhetskanal for alle.

14 Årsrapport for Kvinner Senior sesongen 2001

15 Innholdsfortegnelse ORGANISERING MÅLSETTING KAMPER/RESULTAT RUNDE NM: DIV. KVINNER, AVD Spillere benyttet i kamper Toppscorer Kampene Tabellen ved sesongslutt TRENINGER AKTIVITETER UTSTYR ØKONOMI REGNSKAP Organisering Hovedtrener: Ann Kristin Søraa Hjelpetrener: Kim Olsen Keepertrenere: Rune Andersen og Morten Haslie Utstyrsansvarlig: Morten Haslie Lagleder: Haakon Falch Kjellsen Oppmann: Olav Strand Spillere: 1. Camilla Aamold Skadet siden Mars Susanne (Sussi) Berg 3. Yvonne Berg Startet Mai 2001, Sluttet September 2001 pga. jobb. 4. Janie Christensen Overgang til Skjetten før sesongstart 5. Kine Egge Sluttet, Juli 2001 pga. flytting 6. Marte Haga 7. Nina (jr.) Hansen Flyttet opp fra junior Mai Nina Hektoen Kun treninger 9. Margit Hesla Startet April Elisabeth Larsen 11. Cecilie Leine Har deltatt på noen treninger i vårsesongen 12. Torunn Midtseim 13. Monica Myhrvold 14. Solfrid Månum 15. Kristine Nilsen Uten kontrakt. Deltok på noen kamper på vårsesongen

16 16. Cate Nygård 17. Maria Smith Nygård 18. Caroline Opsahl Startet August 2001 Odden 19. Hilda Pettersen Startet Mai 2001, Kamper fra Augugst Pernille Ristebråten Sluttet, Juli 2001 pga. studier i Sarpsborg Startet April Sluttet August 2001 pga. jobb 21. Ann-Christin (Anki) Sandberg 22. Mari Bøe Sebelien 23. Gunn Magny Startet Storrøsten 24. Sissel Strand 25. Tove Strand 26. Erika Tanaka Wasseng Startet Juni Lise Zetterstrøm Sluttet, Juli 2001 Målsetting Etablere oss i divisjonen. Etter en laber vårsesong måtte vi revurdere våre mål for sesongen. Og bestemte oss for at det skulle være mulig å kapre 9 poeng på høstsesongen. Vi klarte bare 3. Vi endte på sisteplass i divisjonen og nedrykk til 3.div. Kamper/Resultat 1. runde NM: Bækkelaget KFK: Vi måtte trekke laget pga. for mange skader i laget. 2.div. Kvinner, Avd. 1 Spillere benyttet i kamper 25 forskjellige spillere er benyttet på kamp. Navn: Ant. kamper Ant. mål Camilla Aamold 1 Susanne (Sussi) 18 1 Berg Yvonne Berg 8 1 Kine Egge 6 Marte Haga 22 Nina (jr.) Hansen 9 1 Nina Hektoen 1 Margit Hesla 12 1 Elisabeth Larsen 5 Torunn Midtseim 20 Monica Myhrvold 15 Solfrid Månum 19 Kristine Nilsen 5 Cate Nygård 19

17 Navn: Ant. Ant. kamper mål Maria Smith Nygård 19 1 Caroline Opsahl 5 Odden Hilda Pettersen 8 Pernille Ristebråten 10 Ann-Christin (Anki) 6 Sandberg Mari Bøe Sebelien 21 1 Gunn Magny 15 Storrøsten Sissel Strand Tove Strand 17 Erika Tanaka 7 Wasseng Lise Zetterstrøm 6 Toppscorer Lagets toppskorer ble Sissel Strand med 10 mål totalt Kampene Dato Hjemmelag Bortelag Resultat kl. 19:00 Kurland Skeid kl. 18:00 Team Strømmen 2 Mål KFK: Kurland 2-1 Sissel Spillere: Gunn Magny, Tove, Margit, Solfrid, Torunn, Maria, Mari, Pernille, Cate, Anki, Sisse, Sussi, Marte Gunn Magny, Tove, Mari, Solfrid, Torunn, Maria, Pernille, Margit, Cate, Kine, Sissel, Marte,

18 Dato Hjemmelag Bortelag Resultat kl. 15:00 Kurland Kvik Halden FK kl. 18:30 Kurland Gjelleråsen kl. 19:00 Kolbotn 2 Kurland 7-0 Mål KFK: Sissel, Margit kl. 15:00 Kurland Gjøvik FK 2-1 Sissel, Yvonne Spillere: Sussi, Anki Lise, Tove, Mari, Solfrid, Torunn, Maria, Pernille, Margit, Cate, Kine, Sissel, Marte, Sussi, Anki Lise, Tove, Mari, Solfrid, Torunn, Maria, Pernille, Monica, Margit, Cate, Sissel, Sussi, Marte, Elisabeth (ikke benyttet) Lise, Tove, Mari, Solfrid, Torunn, Maria, Pernille, Monica, Margit, Cate, Sissel, Sussi, Marte Lise, Tove, Solfrid, Mari, Torunn,

19 Dato Hjemmelag Bortelag Resultat kl. 18: kl. 18:30 Bækkelaget Kurland 4-0 Mål KFK: Kurland Asker Sissel? kl. 19:30 Vallset Kurland 1-1 Sissel Spillere: Kine, Margit, Monica, Cate, Yvonne, Sissel, Maria, Marte, Kristine Lise, Tove, Solfrid, Mari, Torunn, Kine, Margit, Monica, Cate, Yvonne, Sissel, Maria, Marte, Sussi, Pernille Lise, Tove, Solfrid, Mari, Torunn, Kine, Margit, Monica, Cate, Yvonne, Sissel, Maria, Marte, Kristine, Sussi, Pernille, Nina jr. Lise, Tove, Solfrid, Mari, Torunn, Kine,

20 Dato Hjemmelag Bortelag Resultat Mål KFK: kl. 15:00 Kurland Storhamar 1-3 Mari kl. 19: kl. 19: kl. 18:30 Kurland Skjetten Kurland 6-0 Skeid Kurland 8-0 Team Strømmen Sissel Spillere: Margit, Monica, Cate, Yvonne, Sissel, Maria, Marte, Sussi, Pernille, Nina jr. Gunn Magny, Marte, Solfrid, Nina, Torunn, Pernille, Mari, Yvonne, Monica, Cate, Sissel, Kristine, Anki, Cate Gunn Magny, Marte, Mari, Solfrid, Torunn, Monica, Pernille, Kristine, Cate, Sussi, Sissel, Nina jr. Gunn Magny, Marte, Mari, Solfrid, Torunn, Nina jr, Erika, Monica, Maria, Sussi, Yvonne, Anki, Hilda, Tove. Gunn Magny, Marte, Tove, Solfrid, Torunn,

21 Dato Hjemmelag Bortelag Resultat kl. 16:00 Kvik Halden FK Kurland 5-1 Sissel kl. 15:00 Gjelleråsen Kurland kl. 18:30 Kurland Kolbotn Sissel kl. 15:00 Gjøvik FK Kurland kl. 18:15 Kurland Bækkelaget 0-6 Sissel, Sussi Mål KFK: Spillere: Maria, Monica, Yvonne, Mari, Erika, Sisse, Anki, Elisabeth, Hilda, Margit, Sussi, Kristine Gunn Magny, Marte, Tove, Solfrid, Torunn, Margit, Mari, Monica, Yvonne, Maria, Sissel Gunn Magny, Marte, Tove, Solfrid, Torunn, Maria, Mari, Monica, Cate, Sussi, Sissel, Elisabeth Camilla, Nina jr, Torunn, Mari, Marte, Sussi, Maria, Mari, Cate, Erika, Sissel, Hilda, Caro Gunn Magny, Margit, Tove, Torunn, Monica, Maria, Mari, Solfrid, Erika, Cate, Sissel, Nina jr, Sussi, Marte Gunn Magny, Marte, Solfrid, Torunn, Hilda, Sussi, Erika, Mari, Cate, Caro, Maria, Elisabeth. Asker 2 Kurland 10-0 Gunn Magny,

22 Dato Hjemmelag Bortelag Resultat kl. 18: kl. 15:00 Kurland Vallset kl. 16:00 Storhamar Kurland kl. 16:00 Kurland Skjetten 2-3 Maria, Sissel Mål KFK: Spillere: Marte, Solfrid, Torunn, Hilda, Sussi, Maria, Cate, Caro, Erika, Elisabeth, Nina jr, Mari Gunn Magny, Nina jr, Hilda, Tove, Marte, Maria, Monica, Cate, Caro, Erika, Sissel, Torunn Gunn Magny, Nina jr, Torunn, Solfrid, Tove, Sussi, Monica, Mari, Caro, Erika, Sissel, Marte, Hilda Gunn Magny, Marte, Mari, Tove, Hilda, Maria, Cate, Erika, Caro, Sussi, Sissel

23 1.1.1 Tabellen ved sesongslutt Lag Kamper V U T Målforskjell Poeng 1 Skeid Kolbotn Gjelleråsen Bækkelaget Storhamar Asker Vallset Team Strømmen Skjetten Gjøvik FK Kvik Halden FK Kurland Treninger Sesongen har vært preget av lite folk på trening. Noen av spillerne har vært flinke til å møte opp, men alt for mange har ikke prioritert treninger. I vinter hadde vi en periode hvor svært få møtte til trening ute på Parken. Oppmøte var langt større når vi trente inne i Fjellhamarhallen eller på Kurland skole. Pga lavt oppmøte på treninger har det vært vanskelig å øve inn et spillemønster for laget. Bare noen få ganger har vi kunnet drillet laget i offensiv eller defensiv organisering. På treningene har vi derfor i større grad trent på individuelle ferdigheter. Vi har også satt stor fokus på det å spille sammen. Derfor har vi hatt mye spill med 2 lag på treningene. Aktiviteter 1 runde med Spillersamtaler 2 Spillermøter Hellerudsletta, 17.mars 2001: Vinteraktiviteter, innetrening, fest Sommerfest Avslutningsfest

24 Utstyr Spillerne har i år fått utdelt følgende utstyr: REGNJAKKER FRA PUMA Grønn treningsgenser Svart knickers Røde treningsstrømper Røde matchstrømper fra Puma Rød kampsjorts fra Puma (de som ikke hadde fra i fjor) Svart overtrekksbukse fra Puma Rød overtrekksgenser fra Puma OK = har fått alt utstyr Camilla Aamold Susanne (Sussi) Berg Yvonne Berg Marte Haga Nina (jr.) Hansen Nina Hektoen Margit Hesla Elisabeth Larsen Torunn Midtseim Monica Myhrvold Solfrid Månum Cate Nygård Maria Smith Nygård Caroline Opsahl Odden Hilda Pettersen Pernille Ristebråten Ann-Christin (Anki) Sandberg Mari Bøe Sebelien Gunn Magny Storrøsten Sissel Strand Tove Strand Erika Tanaka Wasseng? Lise Zetterstrøm OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Fått regnjakke Fått regnjakke OK OK OK Har alt bortsett fra regnjakke og knickers OK OK Økonomi Laget var forespeilet noe mer inntekt fra bingoaktivitene. Vi har ikke hatt markedsgruppe og heller ingen sponsoravtale. Inntektene fra dugnader har blitt lavere enn budsjettert, dette skyldes i hovedsak at det til tider har vært vanskelig å få spillere til dugnad på Hellerudsletta. Det er ulike årsaker til dette, men i hovedsak skyldes det at dugnadene kræsjer med lørdagsjobbing. Spillere som ikke har oppfylt sin kontrakt mht antall dugnader vil bli avkrevd sin restgjeld. Totalt utgjør restgjeld fra spillere under kontrakt kr. 6500,-. Budsjett og regnskap avviker vesentlig på mange poster. Regnskapet gjenspeiler et forholdsvis lavt aktivitetsnivå

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun.

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun. Referat: Dato: Tirsdag 11. juni 2002 Tid: 19.30-22.00 Sted: Klubbhuset Saksnr. Tidspunkt Sak 60/02 Innkalling og saksliste Godkjent uten merknader 61/02 Referat fra styremøtet i mai Nina påpeker at det

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 21.12.05 Tid: 19.00 22.00 Sted: Fuseta, Portugisisk restaurant, Strømmen, 1 etg Idrettens hus Tilsted: Klaus, Jacob, Mari, Nina, Ole, Bjørn og

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.01.08 Tid: Kl 19.45 22.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Ole, Nina, Stig, Bjørn, Oddrun og Ola Forfall: Bjørn 06/08 19.45 Innkalling og saksliste

Detaljer

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.09.15 Tid: Kl. 18.30 21:30 Sted: Klubbhuset Til stede: Simen Wenche, Klaus, Ole, Lea, Kari Mette Forfall: Bjørn 36/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.01.12 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til:,, Klaus, Ole, Irene, Wenche Forfall: Nina, 07/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.06.12 Tid: Kl 18.30 Sted: Lørenskogs hus, Restaurant Buen Tilstede:, Klaus,, Simen, Wenche, Ole Forfall: Irene, 45/12 Innkalling, saksliste

Detaljer

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret.

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 15.08.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Lea, Klaus,, Nina,. Forfall: Wenche, Nina (fra sak 38/13) 35/13 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Referat fra ledermøte 1/13 i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 20.45 Sted: Klubbhuset Tilstede: Fra styret: Bjørn, Lea, Simen, Klaus,

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak

Saksnr. Tidspunkt Sak Referat til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 21.01.03 Tid: 18.30-22.00 Tilstede:,, Anne Marie, Vidar,. Forfall: Jacob Odrunn og Sted: Klubbhuset 07/03 18.30 Innkalling og saksliste Godkjent.

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 19/08 19.45 Innkalling og saksliste Klaus. 20/08 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 19/08 19.45 Innkalling og saksliste Klaus. 20/08 Referat fra siste møte Klaus Referat fra Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 12.03.08 Tid: Kl 19.45 22.00 Sted: Klubbhuset Til: Klaus, Ole, Nina, Stig og Bjørn Forfall: Oddrun, Ola og Einar 19/08 19.45 Innkalling og saksliste Klaus

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Årshjul KFK Dato/ 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Bane Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Uke 48 Kontraktsforhandlinger seniorspillere. Henholdsvis min 10 kvinner/15 menn senior signert.

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Dato: Tirsdag 10 februar 2004 Tid: 18.45 22.00 Sted: Klubbhuset Klaus, Jacob, Nina, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie, Hilda. Saksnr.

Dato: Tirsdag 10 februar 2004 Tid: 18.45 22.00 Sted: Klubbhuset Klaus, Jacob, Nina, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie, Hilda. Saksnr. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 10 februar 2004 Tid: 18.45 22.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Jacob,, Magny, Solveig, Anne-Marie, Saksnr. Tid Sak Ansvar 04/04 18.30 Innkalling

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015 Foreldremøte Skeid Junior Lokal Januar 2015 Agenda Sportslig opplegg for 2015 treninger og treningshelg, treningskamper i vinter, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2015 Støtteapparat, Økonomi,

Detaljer

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24.02.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche (sak 13 og 14), Simen Forfall: Wenche fra sak 15

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 20.01.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche, Nina (sak 10/15) og Sara (sak 8/15 og 10/15) Forfall:

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Fotballaget FART ønsker alle velkommen til GLA'FOTBALL på Fartbana for 34. gang! Velkommen til Fart! Hei alle fotballvenner! Vi er klare

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 13.09.07 Tid: Kl. 19.45 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Ole, Bjørn, Nina, Kathe og. Alf Larsen deltok ved behandlingen av sak 44/07. Forfall:

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 11.01.05 Tid: 19.15 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Nina,,, Rita, Ole, Mari + Ordfører Åge Tovan og leder hovedutvalg kultur og oppvekst Roar

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingenh MØTE 11.JUNI 2010

Orkanger IF håndballavdelingenh MØTE 11.JUNI 2010 MØTE 11.JUNI 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; h hvem har ansvar for hva? Presentasjon av trenere, lagledere, dommere Oversikt legges ut påp hjemmesida Treningstider og kamper Treningstider avklart,

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Foreldremøte NIF J97 Kort oppsummering av sesongen 2009/2010 Bortecuper Vårens hjemmecuper Opplegg for sesongen 2010/2011 Skadeforebygging basistrening Eventuelt

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 23.01.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea,, Susanne Forfall: 06/14 Innkalling, saksliste 07/14 Orientering Regnskapsrapport

Detaljer

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 Innhold Innhold...2 1. Stillingsinstruks DHK rekrutt...3 1.1 Sportslig leder (rekrutt)...3 1.2 Trener...3 1.3 Assistent

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. Godkjent. Ny sak om lekeparti for spillere født 1997 23/03 18.30. Referat fra styremøtet i januar Godkjent uten merknader

Saksnr. Tidspunkt Sak. Godkjent. Ny sak om lekeparti for spillere født 1997 23/03 18.30. Referat fra styremøtet i januar Godkjent uten merknader Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 18.02.03 Tid: 18.30-22.00 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Vidar, Anne Marie og fra sak 31/03 Forfall: Hilda, Morten 22/03 18.30 Innkalling og saksliste

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Kick-off vårsesongen 2015 TRENER-/ LAGLEDERMØTE

Kick-off vårsesongen 2015 TRENER-/ LAGLEDERMØTE Kick-off vårsesongen 2015 TRENER-/ LAGLEDERMØTE Agenda Styret & sportslig utvalg Spillerlister Utstyr/ web Banefordeling & omberamming av kamper Cuper, policy Dommeroppsett Nils Trener Herrer senior/ G16

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.02.05 Tid: 19.15 21.30 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Solveig, Rita, Ole, Mari Forfall: Jacob 15/05 19.15 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

Fysioterapi: Fjellhamar fysio og manuellterapi: tlf.: 90 01 53 31. Helsestudio: Condis, solheimsveien 112, Skårer pris: ca kr.

Fysioterapi: Fjellhamar fysio og manuellterapi: tlf.: 90 01 53 31. Helsestudio: Condis, solheimsveien 112, Skårer pris: ca kr. Løvenstad A-lag 2005 Formann: Terje Rustad tlf.: 99 62 32 84 Sportslig leder: Stig Hestetun tlf.: 90 15 22 26 Hovedtrener/leder: Roger Haugen tlf.: 92 03 10 31 / fuzialt@online.no Trener/spiller: Jon Petter

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea, Wenche Forfall: Nina, Klaus (sak 6 og 7 pkt sportslig utvalg) 06/13

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 17.JUNI 2011

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 17.JUNI 2011 MØTE 17.JUNI 2011 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Trenere, lagledere, dommere Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider og kamper Treningstider avklart, forslag til terminlister

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.04.12 Tid: Kl 18.30 21.30 Sted: Klubbhuset Til:,,,, Forfall: Irene, Simen, 31/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 32/12 Referat

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Velkommen til sesongen 2013!

Velkommen til sesongen 2013! Velkommen til sesongen 2013! Hei, her følger litt informasjon til spillere og foresatte fra MIF breddefotball om sesongen 2013! Deltageravtale Alle som skal spille fotball i MIF breddefotball må lese gjennom

Detaljer

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN AGENDA - GRUNNIDÉ - DAMELAG - FLINT BASIS TILBUD - FLINT UTVIDET TILBUD - FLINT RESSURSER - FLINT SPILLERE - TRENINGSLEIR - DATO - TRENINGSTIDER

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med tillegg av spørsmål om størrelsen på refusjonen fra seniorspillerne på forsikringen som klubben legger ut.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med tillegg av spørsmål om størrelsen på refusjonen fra seniorspillerne på forsikringen som klubben legger ut. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.02.11 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Irene,,, Oddrun og Wenche Forfall: Einar, 14/11 Innkalling og saksliste Godkjent med tillegg

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Jente 16 og senior dame Træffhuset, Molde 5. - 6. desember

Jente 16 og senior dame Træffhuset, Molde 5. - 6. desember Velkommen til Jente 16 og senior dame Træffhuset, Molde 5. - 6. desember HVEM FÅR INNBYDELSE. Innbydelsen er sendt ut til alle klubber med lag i kretsserier. Cupen gjelder klubblag. Innbydelsen er utsendt

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR. Turneringens hovedsponsor: www.sortlandil.no. elteamcup@gmail.com. facebook.

CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR. Turneringens hovedsponsor: www.sortlandil.no. elteamcup@gmail.com. facebook. EL-TEAM CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR Velkommen til EL-TEAM CUP Sortland IL ønsker deltakere, ledere, dommere og tilskuere velkommen til Blåbyhallen og EL-TEAM CUP 2014. Dette er første året

Detaljer

IL AASGUTEN Gutter 12

IL AASGUTEN Gutter 12 Kampoppsett med kaffeliste Tid Mandag 23.4. 18.00, oppmøte banken Mandag 7.5. 18.00, oppmøte banen Mandag 14.5 Remyra 16.40 Mandag 21.5. 18.00, oppmøte banen Fredag 1.6. 18.00 Verdal mini 2(stadion) 16.45

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Årsmelding - Gutter - 99

Årsmelding - Gutter - 99 Årsmelding - Gutter - 99 Referat fra foreldremøte avholdt mandag 16.11.09 Tilstede; Anne Britt og Richard Killi (Simen K.), Tore Myrseth (Øivind), Anne Bente Halvorsen (Herman), Lars Sætrenes (Sander),

Detaljer

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte!

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! WWW.OPPSALFOTBALL.NO Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Vårt mål: Norges beste breddeklubb! Vår visjon: Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! www.oppsalfotball.no Agenda 1. Informasjon om

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Foreldremøte Holmen J02 Jenter 14. Sesongen 2016

Foreldremøte Holmen J02 Jenter 14. Sesongen 2016 Foreldremøte Holmen J02 Jenter 14 Sesongen 2016 Agenda Sesongen 2015 Spillerstallen Vintersesongen 2015/2016 Sommersesongen 2016 Dugnader (og andre inntekter) Kommunikasjon Julegavetips Eventuelt Sesongen

Detaljer

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball Veitvet Sportsklubb Kl. 18-19 5.3.2015 Referat trener/lagledermøte fotball Da det ble brukt en del tid på noen av punktene, ble ikke alle oppsatte saker diskutert under møtet. Disse sakene informeres om

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

FOR MINIJENTER MINIGUTTER

FOR MINIJENTER MINIGUTTER PROGRAM MINITURNERING 26. og 27. MARS 2011 FOR MINIJENTER MINIGUTTER FØDT: 01 02 03 04 05 I FJELLHAMARHALLEN Velkommen til fotballfest i Lørenskog Lørenskog Idrettsforening arrangerer 26. -27. mars for

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Her er en oppsummering av en del praktiske forhold som gjelder avvikling av sesongen. Jeg håper oversikten kan være til hjelp i den travle trenerhverdagen Gi beskjed

Detaljer

Jente 16, junior og dame Træffhuset, Molde 30. november - 1. desember

Jente 16, junior og dame Træffhuset, Molde 30. november - 1. desember Velkommen til CUP 2013 Jente 16, junior og dame Træffhuset, Molde 30. november - 1. desember HVEM FÅR INNBYDELSE. Innbydelsen er sendt ut til alle klubber med lag i kretsserier. Cupen gjelder klubblag.

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Velkommen til julecupen 2011

Velkommen til julecupen 2011 Velkommen til julecupen 2011 Også i år er det en stor glede for oss å kunne ønske deltakere og tilskuere velkommen til den tradisjonelle julecupen i regi av Rælingen Håndballklubb. Arrangementet er det

Detaljer

Kråkerøy IL. Ønsker din klubber velkommen til KRÅKERØY CUP. for Lillegutter og Smågutter 29. - 30. august 2015. Turneringens hovedsponsor:

Kråkerøy IL. Ønsker din klubber velkommen til KRÅKERØY CUP. for Lillegutter og Smågutter 29. - 30. august 2015. Turneringens hovedsponsor: Kråkerøy IL Ønsker din klubber velkommen til KRÅKERØY CUP for Lillegutter og Smågutter 29. - 30. august 2015 Turneringens hovedsponsor: STENE STÅL GJENVINNING AS VELKOMMEN TIL KRÅKERØY Igjen har vi gleden

Detaljer

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august.

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 18.06.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Lørenskog hus, restaurant Buen Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus 33/14 Innkalling, saksliste

Detaljer

SARPSBORG BANDYKLUBB

SARPSBORG BANDYKLUBB REGLEMENT/INFO POSTBANKEN SARPSBORG CUP AUGUST 2008 Spilleravgift overnatting - bowling Spilleravgiften betales i klubbhuset ved fotballbanen. Den kan betales i sekriteriatet til vår kasserer Lene Bøhaugen

Detaljer

Møte referat. Foreldremøte Strindheim Fotball G16 (94 og 95 årgang) SIL Fotball G16 - Referat Foreldremøte 10.03.2010 side 1 av 5

Møte referat. Foreldremøte Strindheim Fotball G16 (94 og 95 årgang) SIL Fotball G16 - Referat Foreldremøte 10.03.2010 side 1 av 5 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G16 (94 og 95 årgang) Møtedato: 10. mars 2010 Deltakere: Neste møte: 21 deltakere foreldre Ikke avtalt Innhold I. Status så langt I 2010... 2 II. Kampansvar

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Hinnas Miniputturnering

Hinnas Miniputturnering Instrukser for Sekretariat 1.1 Minimum 2 personer deltar i sekretariatet Sekretariats 1.2 Dugnadsgjeng deltar da en halv dag hver Sekretariats 1.3 Mail sendes ut med instruks og møtetid til alle som skal

Detaljer

Ca. 650 medlemmer. Fotball. Håndball. Ski. Allidrett

Ca. 650 medlemmer. Fotball. Håndball. Ski. Allidrett 11.09.14 Ca. 650 medlemmer Fotball Håndball Ski Allidrett Bredde og kvalitet: Flest mulig lengst mulig Lag i alle aldersklasser Målet er å utvikle: Det sportslige tilbudet, også for spillere med ambisjoner.

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 20.01.09 Tid: Kl 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede: Klaus, Stig, Einar (fra sak 09/09), Nina Ole, Oddrun Forfall: Kristin, Nina fra sak 12/09

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. Godkjent med følgende tillegg: Evt. Midler til vedlikehold av Parken Hilda setter nummer på sakene. 18.35 Orienteringer Alle

Saksnr. Tidspunkt Sak. Godkjent med følgende tillegg: Evt. Midler til vedlikehold av Parken Hilda setter nummer på sakene. 18.35 Orienteringer Alle Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 08.04.03 Tid: 18.30-22.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:,,, Anne Marie, Jacob (kun orienteringssakene, sak om trener- og lederforum og eventuelt),

Detaljer

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg Årsmøte 2016 HK Trøgstad 97 Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg ÅRSMELDING SESONGEN 2015/2016 Styret i HKTrøgdtad97 har bestått

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 14.09.11 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:,, Ole, Wenche og Oddrun Forfall: Einar, Irene 55/11 Innkalling og saksliste Godkjent uten

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Innholdsfortegnelse - Styret 2010 - Økonomi - Barn og ungdomsfotballen - JIF Budbiler - Daglig leder - Vedlegg: - Budsjett 2011 - Resultatregnskap 2010 - Balanse

Detaljer

Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015

Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015 Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015 Saker: Lagene Sportsplan og holdninger Treningstider og seriekamper Dommere Turneringer og fotballskole Utstyr og drakter

Detaljer

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 A: Kampreglement A1: Aldersklasser Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 13 år: Klasse C: Lillegutter født 2001 Klasse D: Lillejenter født 2001 7er fotball 12 år: Klasse E: Lillegutter født 2002

Detaljer