De nye studentrepresentantene Silje Knutsen og Kristian Sivertsen møter for første gang.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De nye studentrepresentantene Silje Knutsen og Kristian Sivertsen møter for første gang."

Transkript

1 Møteinnkalling Hogskolen i Nesna Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana Dato: Tidspunkt: 09:00 14:00 Det innkalles herved til styremøte for Høgskolen i Nesna, torsdag 12. sept. på Campus Helgeland, Mo i Rana, Torgata 1. Omvisning kl. 09:00 09:30 Seminar kl. 09:30 11:00 Orientering om institutt for IKT v/ instituttleder Geir-Tore Klæbo Krav og forventinger fra regionen til Høgskolen i Nesna i forbindelse med arbeidet med ny strategisk plan v/ sekretariatsleder Arne Langset, Indre Helgeland regionråd Styremøte kl :00 Lunsj kl. 12:00 Magnar Solbakk, Bjørn Audun Risøy og Tor-Helge Allern har meldt forfall. I deres sted møter Synnøve Flynn Jensen, Rolf Reikvam og Svein-Halvard Jørgensen. De nye studentrepresentantene Silje Knutsen og Kristian Sivertsen møter for første gang. Evt. andre forfall må meldes sekretæren så snart som mulig. mobil , e-post: sveneedhinesna.no Vel møtt til høstens første styremøte! Hilsen Styret for Høgskolen i Nesna Aslaug Mikkelsen, styreleder Sven Erik Forfang, sekretær Side 1

2 Saksliste Saksnr SAK 30/13 SAK 31/13 SAK 32/13 SAK 33/13 SAK 34/13 SAK 35/13 SAK 36/13 SAK 37/13 RS 20/13 RS 21/13 RS 22/13 RS 23/13 RS 24/13 RS 25/13 RS 26/13 RS 27/13 RS 28/13 RS 29/13 RS 30/13 RS 31/13 RS 32/13 Innhold Beslutningssaker Godkjennelse av innkalling og dagsorden Godkjennelse av møteprotokoll Bemyndigelse godkjenning av regnskapsrapport for 2. tertial Oppnevning av representant til tilsettingsutvalget for UF-stillinger Endring av møtedato Statusrapport OUP per 1. september 2013 Opprettelse av funksjon som assisterende instituttleder, IFL Tilsetting - professor II sykepleie Opptak studier Etatsstyring Tilbakemelding til Høgskolen i Nesna Invitasjon til styreseminar Kontaktkonferansen forhåndsvarsel Opptak til GLU for trinn 5-10 høsten 2013 Gjennomgang av sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Nesna Vitenskapelig publisering, publisering og formidling, HiNesna 2012 Statusrapport Nordlandsprosessen per juni 2013 Partnerskapsavtale UH vgs. Nordland IDF-referat nr IDF-referat nr Møteprotokoll - TAP TUF-møteprotokoll U.off X

3 Beslutningssaker Side 4

4 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/157-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Hogskolen i Nesna Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 30/ Godkjennelse av innkalling og dagsorden Saksopplysninger Forslag til innkalling og dagsorden framgår av omslagssiden til møtedokumentet. Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte den 12. september Side 5

5 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/158-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Hogskolen i Nesna Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 31/ Godkjennelse av møteprotokoll Saksopplysninger Vedlagt følger møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 5. juni 2013 for godkjennelse. Forslag til vedtak: Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 5. juni 2013 godkjennes. Side 6

6 Møteprotokoll Hogskolen i Nesna Styre/råd/utvalg: Hogskolestyret Møtested: Nesna Dato: Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Hanne Reistad Medlem Tor Helge Allern Medlem Hallstein Hegerholm Medlem Magnar Solbakk Nestleder Barbro Fossland Medlem Anette Smedseng Medlem Aslaug Mikkelsen Leder Inger Aksberg Johansen Medlem Trine Fagervik Medlem Siv Almendingen Medlem Representerer Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Bjørn Audun Risøy MEDL Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rolf Reikvam Bjørn Audun Risøy Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Sven E. Forfang Rektor Margrete Norheim Prorektor Else Lid Instituttleder Hanne Davidsen Instituttleder Geir-Tore Klæbo Instituttleder Alf-Magne Jacobsen Studiesjef Magne Elstad økonomi- og personalsjef Side 7

7 Merknader Før møtet ble det gitt en orientering om Institutt for sykepleie v/ instituttleder Else Lid. I forbindelse med Sak 22/ 13, ble det gitt orienteiring om etatsstyringsmøtet i Bodø den 27. mai. Saksliste Saksnr SAK 19/13 SAK 20/13 SAK 21/13 SAK 22/13 Innhold Beslutningssaker Godkjennelse av innkalling og dagsorden Godkjennelse av møteprotokoll - styrets møte 24. og 25. april 2013 Revisjon av instruks for daglig ledelse OUP-strategisk plan SAK 23/13 Oppstart av studier SAK 24/13 SAK 25/13 SAK 26/13 Endring i forskrift for studier; 2-2 Krav til graden bachelor Retningslinjer for vurdering av fritak for deler av studium på grunnlag av realkompetanse Retningslinjer for behandling av utestående krav SAK 27/13 Regnskapsrapport 1. tertial 2013 SAK 28/13 Revidert årsregnskap 2012 SAK 29/13 Kallelse til professor II RS 17/13 IDF referat RS 18/13 IDF-referat RS 19/13 Møteprotokoll - TAP U.off X Side 8

8 Beslutningssaker SAK 19/13 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte den 5. juni Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 20/13 Godkjennelse av møteprotokoll - styrets møte 24. og 25. april 2013 Forslag til vedtak: Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 24. og 25. april 2013 godkjennes. Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 21/13 Revisjon av instruks for daglig ledelse Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner revidert «Instruks for daglig ledelse ved Høgskolen i Nesna». Saksprotokoll i Høgskolestyret Aslaug Mikkelsen fremmet følgende endringsforslag: Pkt. 3 c. Rektors o aver i forhold til st ret Side 9

9 Nytt første strekpunkt: Rektor skal ha det overordnede faglige og økonomisk/ administrativ ansvar for institusjonen. Pkt. 4 Direktørens rolle/ funks'on Nytt første strekpunkt: Direktøren har ansvar for økonomistyringen ved institusjonen. Utvidet tjerde strekpunkt: Overordnet strategisk planlegging av de økonomisk/ administrative funksjoner, inkludert HR, HMS, og bistå rektor i strategiske spørsmål. Pkt. 5 Instituttleders rolle/ funks'on Ny setningsdel i tredje strekpunkt: og utvikles Fjerne følgende setning i strekpunkt fire: samt ansvar for FoU-virksomhet og kvalitetssikringen av denne. Nytt strekpunkt fem: Skal sørge for god FoU-ledelse, inkludert kvalitetssikring av denne. Ny setningsdel i strekpunkt ti: inkludert plan for kvalifisering og etablering av faggrupper i samarbeid med andre internt og eksternt. Pkt. 6 Økonomi- o ersonals'efens rolle/ funks'on Tillegg i andre setning og andre strekpunkt: i samarbeid med direktøren. Tillegg av setningsdel i tolvte strekpunkt: i egen enhet. Hanne Maren Reistad foreslo nytt strekpunkt seks i pkt. 4: Sørge for at høgskolen har et oppdatert kvalitetssystem. Rektor foreslo følgende endring i strekpunkt seks i pkt. 7: Bidra til at høgskolen har et oppdatert kvalitetssystem. Ved avstemming ble Mikkelsens, Reistads og rektors forslag vedtatt enstemmig. Vedtak Administrasjonens forslag med Mikkelsens, Reistads og rektors endringsforslag. Enstemmig. SAK 22/13 OUP-strategisk plan Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner framlagte forslag til OUP- ny strategisk plan. Side 10

10 Saksprotokoll i Høgskolestyret Aslaug Mikkelsen fremmet nytt forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner framlagte forslag til milepælplan for arbeidet med ny strategi. De momenter som framkom i møtet tas med i det videre arbeid. Vedtak Enstemmig som foreslått av Mikkelsen. SAK 23/13 Oppstart av studier Forslag til vedtak: I tillegg til de studietilbud som det allerede er vedtatt oppstart på etter styrets vedtak i sak 58/ 12, vedtar styret oppstart av følgende studier med utlyste enkeltemner for studieåret : GLU 5-10 i dialog med KD Bachelor idrett/ årsstudium idrett/ idrett 1 og 2 (som del av BA) Kreativt musikkarbeid Flerkulturell forståelse 2 Mentor I Rådgivning 2, Studiesenteret.no Master i musikkvitenskap, Nesna, med minst 10 kvalifiserte søkere ICS, 60 stp. Bachelor, informasjonssystemer Årsstudium informasjonssystemer Årsstudium i medieproduksjon Videreutdanning i seksualitet og seksuelt misbruk Styret forutsetter at det arbeides intenst med å få flere søkere der hvor bærekraften er liten. Følgende studier kan ikke starte opp: Produksjon for sal og scene Musikk for de minste, Nesna Vold mot kvinner, årsstudium RLE påbygging Når det gjelder Musikk for de minste, kan det tilbys som et regionalt betalingsstudium. Det samme gjelder Vold mot kvinner, 15 stp. i samarbeid med Kvinneuniversitetet. Side 11

11 Saksprotokoll i Hogskolestyret Tor-Helge Allern foreslo at Produksjon for sal og scene skal starte opp. Ved avstemmingen fikk Allerns forslag 9 stemmer mens 2 stemmer ble avgitt for administrasjonens innstilling om ikke oppstart. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag: Kreativt musikkarbeid må ha 20 kvalifiserte søkere for å starte opp. Ved avstemmingen fikk Mikkelsens forslag 2 stemmer mot 9 som ble avgitt for administrasjonens innstilling. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag: Rådgivning 2 må ha 20 kvalifiserte søkere for å starte opp. Ved avstemmingen ble Mikkelsens forslag vedtatt enstemmig. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag: International Cultur Studies (ICS) må ha 20 kvalifiserte søkere for å starte opp. Ved avstemmingen fikk Mikkelsens forslag 2 stemmer mot 9 for administrasjonens innstilling. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag: Årsstudium i medieproduksjon må ha 20 kvalifiserte søkere for å starte opp. Ved avstemmingen fikk Mikkelsens forslag 2 stemmer mot 9 for administrasjonens innstilling. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag: Videreutdanning i seksualitet og seksuelt misbruk må ha 20 kvalifiserte søkere for å starte opp. Ved avstemmingen fikk Mikkelsens forslag 1 stemme mot 10 som ble avgitt for administrasjonens innstilling. Vedtak Administrasjonens innstilling med merknad om at Rådgivning 2 må ha 20 søkere for å starte opp samt forslag fra Tor-Helge Allern om oppstart av Produksjon for sal og scene. Protokolltilførsel om saksbehandlin en: Styremedlem Inger A. Johansen framsa stor frustrasjon i forhold til saksbehandlingen i sak 23/ 13. Hun mente at grunnlaget som lå i saksframlegget var mangelfullt og hun savnet en mer prinsipiell tilnærming til vedtak om oppstart av studier. 3 medlemmer i styret sluttet seg til protokolltilførselen. Side 12

12 SAK 24/13 Retningslinjer for vurdering av fritak for deler av studium på grunnlag av realkompetanse Forslag til vedtak: Retningslinjer for vurdering av fritak for deler av studium på grunnlag av realkompetanse godkjennes. Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 25/13 Endring i forskrift for studier; 2-2 Krav til graden bachelor Forslag til vedtak: Følgende formulering tilføyes som et nytt punkt i 2-2 (3): «For bachelorgrader i henhold til 2-2 (2) pkt. 3 må det være en tydelig faglig progresjon med stigende grad av kompleksitet i fordypningen.» Bachelorgrad etter 2-2 (2) pkt. 3 tituleres som Selvvalgt bachelorgrad». Saksprotokoll i Hogskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 26/13 Retningslinjer for behandling av utestående krav Forslag til vedtak: Framlagte retningslinjer for behandling av utestående krav vedtas. Økonomi-/personalsjef og rektor eller direktør gis myndighet til å unnlate å avbryte foreldesesfristen og vilkårene for dette. Saksprotokoll i Høgskolestyret Side 13

13 Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 27/13 Regnskapsrapport 1. tertial 2013 Forslag til vedtak: Regnskapsrapport I. tertial 2013 godkjennes. Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 28/13 Revidert årsregnskap 2012 Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner revidert årsregnskap for 2012 med Riksrevisjonens brev av vedr. revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2012 med revisjonsberetning. Saksprotokoll i Hogskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 29/13 Kallelse til professor II Forslag til vedtak: Professor Arnulf Kolstad kalles til professor II ved Høgskolen i Nesna, institutt for sykepleie, for en periode på to år. Side 14

14 Saksprotokoll i Høgskolestyret Møtet ble lukket. Vedtak Enstemmig som innstilt. Referatsaker nr. 17/13 19/13 ble tatt til etterretning. Ingen saker under eventuelt. Neste møte i høgskolestyret er den 12. september. Side 15

15 Arkiv: Arkivsaksnr: Saksbehandler: Magne Elstad Hogskolen i Nesna Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 32/ Bemyndigelse godkjenning av regnskapsrapport for 2. tertial Det vises til brev fra kunnskapsdepartementet Delarsregnskap for 2. tertial 2013 datert hvo det blant annet står at: «De anbefalte statlige regnskapsstandardene skal danne grunnlaget for foring og presentasjon av regnskapene for de statlige universitetene og høyskolene og Senter for internasjonalisering av høgre utdanning i Slik detfremgar av ovennevnte brev av 18. desember 2012 skal regnskapsavslutningen per 2. tertial glennomfores som en full arsavslutning, og tilfredsstille de samme krav til korrekthet og fillstendighet. Regnskapet skal presenteres etter standard rapporteringspakke før delårsregnskap. Rapporteringspakken vil være tilgjengelig på nettsiden til DBH fra 23. august. Delårsregnskapet for 2. tertial 2013 skal besta av styrets kommentarer til delarsregnskapet, resultatregnskap, balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling etter direkte modell, prinsippnote og øvrige noter til regnskapet, standardiserte nokkeltall tabell 1-4, periodisert resultatbudsjett. saldobalanse og uttylt kontrollark. Departementet gjør oppmerksom p at delarsregnskapet for 2. tertial 2013 skal være godkjent av styret eller den stvret bemyndiger og sendes til DBH innen 1. oktober 2013, i samsvar med de spesifikasjoner og rutiner som er fastsatt før dette.» Regnskapsrapporten for 2. tertial vil ikke kunne være klar til høgskolestyrets møte 12. september. Det er derfor nødvendig at rektor bemyndiges til å godkjenne den. Forslag til vedtak: Rektor bemyndiges til å godkjenne delårsregnskapet for 2. tertial Saksopplysninger Vurdering Side 16

16 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/158-0 Saksbehandler: Magne Elstad Hogskolen i Nesna Saksfrem legg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 33/ Oppnevning av representant til tilsettingsutvalget for UF-stillinger Det vises til delegasjonsreglement for Høgskolen i Nesna vedtatt av høgskolestyret i sak 19/08, , der styret i henhold til UH-lovens 6-3(1-6) har delegert tilsetting av undervisnings- og forskerstillinger til et eget tilsettingsutvalg : «6-3(1-6) Tilsettingsutvalg for undervisnings- ogforskerstillinger foretar tilsettinger etter denne paragraj. Utvalget gis følgende sammensetning: prorektor (leder) trejagtilsatte oppnevnt av styret etter innstilling fra de største jagforeningene to studentrepresentanter oppnevnt av styret etter innstillingfra studentrådet Direktøren innstiller i tilsettingssaker etter rådjra dekanen og sakkyndig bedømmelse. Tilsetting i professorog dosentstillinger foretas av styret selv» Oddbjørn Knutsen som en av tre fagtilsatte har bedt om å få fratre som medlem av tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger, etter å ha sittet i utvalget hele perioden siden delegasjonsreglementet ble vedtatt. Utdanningsforbundet har foreslått at Lisbeth Flatraaker erstatter Oddbjørn Knutsen som medlem at tilsettingsutvalget. Forslag til vedtak: Lisbeth Flatraaker oppnevnes som fagtilsatt medlem av tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger med virkning fra 12. september Side 18

17 Arkiv: Arkivsaksnr: 2012/295-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Hogskolen i Nesna Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 34/ Endring av møtedato Saksopplysninger Styreleder har bedt om at styrets møte den 5. desember flyttes til den 4. desember fra torsdag til onsdag i uke 49. For administrasjonen er det greit. Styret må imidlertid ta endelig stilling til forslaget da det er styret som har fastsatt møteplanen. I følge møteplanen skal neste møte være torsdag 31. oktober. Forslag til vedtak: Styremøtet i desember flyttes fra torsdag 5. desember til onsdag 4. desember. Side 19

18 Arkiv: Arkivsaksnr: 2008/812-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Hogskolen i Nesna Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 35/ Statusrapport OUP per 1. september 2013 Saksopplysninger Styret for Høgskolen i Nesna opprettet på møte et 3-årig omstillings- og utviklingsprosjekt bestående av flere delprosjekter. På styremøtet i april 2013 ble 8 delprosjekter avviklet og to nye prosjekter opprettet: Helhetlig kommunikasjonsstrategi og Oppfølging av FoU-strategi/ Foll-plan. På styremøtet i juni 2013 ble et nytt prosjekt Ny strategisk plan opprettet. Høgskolen har for tiden følgende OUP-er: Lærerutdanning Sykepleierutdanning Kvalitetssystem Helhetlig kommunikasjonsstrategi Oppfølging av FoU-strategi/ FoU-plan Ny strategisk plan Status framgår av vedlegget. Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna tar statusrapporten for OUP per I. september til orientering med de kommentarer som framkom på møtet. Side 20

19 Prosjektnavn: Prosjektperiode: Hovedmål/mandat: Prosjektorganisasjon: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Samarbeidspartnere: Lærerutdanning oktober august 2013 Sikre GLU 1-7 og GLU 5-10 ved Høgskolen i Nesna, studie- og fagutvikling og kompetanseutvikling for de ansatte. Det overordnede målet er å sikre rekruttering, kompetanseoppbygging og forskning. Flere arbeidsgrupper er satt ned, bl.a. innenfor utvikling av profil, rekruttering og digital kompetanse Renee Waara til august 2012, Hanne Davidsen fra september Anne Mette Rosø, Margrete Norheim, Halvor Hestmark, Hal Istein Hegerholm, Trude Gystad, Camilla V. Bakke, Knut Berntsen, Torill Myrbostad, Beata Godejord. Gisle Johnsen ved UiN, Bjørn Cristian Nilsen ved HiN og region 6 forøvrig. Mile æl 1: Sikre re ional støtte Resultater: GLU 1-7 har god regional forankring på Helgeland. Ny kommuner som Lurøy og Træna har nå etablert regionale grunnskolelærerklasser. Det er positivt at utdanningen er godt mottatt i regionen, og at antall kommuner som vi har avtaler med øker. Utdanningsleder, faglig og administrativt tilsatte har god kontakt med regionen gjennom jevnlige møter med rektorer og praksislærere. GLU 5-10 har samlinger på Nesna og regional støtte for denne utdanningen må sikres på en annen måte enn GLU 1-7. Profilen er godt faglig begrunnet, og det er inngått samarbeidsavtaler med relevante organisasjoner og fagpersoner som bygger opp under profilen. Utfordringen er å utforme en rekrutteringsprofil som treffer målgruppa og som også samler regional støtte. Målet er å ha en ha denne på plass til utlysning og studiestart 2014/15. Folkehelsearbeid og forebyggende helsearbeid rettet mot barn og unge er nå lovfestet for kommunene og det er etablert samarbeidsprosjekter mellom HiNe, kommuner/skoler og Polarsirkelen friluftsråd. HiNe må bli en mer aktiv part i partnerskapsavtalene med kommunene for å sikre regional støtte. En måte å gjøre det på er at Høgskolen øker sin forskningsinnsatsen innenfor skolerettet forskning på Helgeland. HiNe er tilbyder i pulje 1 i ungdomsskolesatsingen på Helgeland i samarbeid med UiN og øvrige institusjoner i SAK-region 6. Samarbeid med kommunene i pulje 1, Rana, Hemnes og Nesna, og RKK Rana er etablert. Mile æl 2: Rekrutterin / markedsførin av n lærerutdannin Resultater: Rekruttering til GLU1-7 ligger på et nivå som gjør at vi sikrer en klasse på over 20 studenter ( ). GLU 5-10 rekrutterer ikke så bra, fortiden har vi 18 studenter ( ). Det er derfor nødvendig å gjøre et arbeid før neste utlysning med organisering og rekrutteringsprofil for denne utdanningen. Side 22

20 Målgruppa må deflneres tydeligere og markedsføringen må bli bedre. Arbeidet startet opp våren 2013, men vil bli intensivert ut over høsten 2013, og flere aktører vil bli trukket med. Arbeidet med Nordlandsturneen, utdanningsmesser og annonsering vil bli videreført. Mediedekningen av GLU 5-10 våren 2013 kom i seineste laget for å kunne innvirke på søkningen. Dette må vi få til på en bedre måte neste år. Ny grafisk profllog nye nettsider gir nye muligheter. Mile æl 3-4: Kom etansehevin /førstelektorforum Resultater: Det har vært en økning i andelen førsteamanuensiser, professorer og dosenter ved HiNe fra 2009 til 2012, men en nedgang i antall førstelektorer i samme periode. Det er nødvendig å øke antall førstestillingskompetente i alle stillingskategorier, men særlig antall førstelektorer fordi vi ligger lavere her enn andre sammenlignbare høgskoler. Tabell 1 Andel 1.amanunesis, 1.1ektor, dosent og professor og andel kvinner i disse stillingene ved HiNe 2009 til 2012 År Andel Andel Andel Andel 1.amanunesis Kvinner 1.1ektor kvinner Dosent kvinner Professor kvinner ,75 2,75 11,10 1,60 1,91 0,00 1,20 0, ,95 6,20 11,51 1,71 0,95 0, , ,55 5,55 6,70 1,71 0,95 0,00 3,95 0, ,50 5,50 9,10 2,10 3,20 0,00 3,95 0,00 1.lektorprogram starter opp høsten Et viktig mål er å øke antall førstelektorer de kommende årene. Betydningen av å registrere forskning og formidlingsarbeid i Cristin er tatt opp i medarbeidersamtaler med alle tilsatte. Mile æl 5: Fa li utviklin o forsknin Resultater: Nylig vedtatt FoU-plan gir klare føringer for framtidig FoU-arbeid ved institusjonen (både satsingsområder og målsetting om økt publisering). Instituttleder har gjennomført medarbeidersamtaler hvor FoU har vært i fokus. Det er viktig at HiNe får større tyngde og volum på sin forskning retta mot skolesektoren (vurdering for læring, ungdomssko1esatsingen, grunnleggende ferdigheter mv.). Det er sendt søknad til NOKUT om akkreditering av en mastergrad i profesjonsretta pedagogikk. Målet er å etablere mastergraden fra høsten 2014, og at tiltak vil øke forskningsinnsatsen innenfor skole/det pedagogisk området og bedre resultatene i skolesektoren. SAK samarbeid med UiN er etablert, og det har vært avholdt flere møter, men det er vanskelig å få til et gjennombrudd som innebærer et tettere og mer forpl iktende samarbeid om undervisning og forskning innenfor lærerutdanning. Parallelt med arbeidet for å få til et SAK samarbeid innenfor lærerutdanning har det også vært arbeidet med å få til et samarbeid om HiNes mastergrad i musikkvitenskap. Det har vi delvis lykkes med etter nesten ett år, bl.a. fordi det har vært en god Side 23

21 faglig dialog mellom seksjonene ved UiN og HiNe, og fordi den øverste ledelsen ved UiN har vært positiv. Prosjektet OUP-lærerutdanning skal i følge planen avsluttes i august Styret må ta stilling til om prosjektet skal avsluttes i henhold til planen, eller videreføres, og evt. innen hvilke rammer. Administrasjonen mener det er grunner for å videreføre prosjektet ett år til for å få på plass en avklart profil for og organisering av GLU-ene. Side 24

22 Prosjektnavn: Sykepleieutdanning Prosjektperiode: Oktober 2011 august 2013 Hovedmål/ mandat: Prosjektorganisasjon: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Samarbeidspartnere: Samarbeid med UiN og HiN om: 1) Felles markedsføring, sikre økt rekruttering til sykepleieutdanningene; 2) Styrking av fagmiljøene; 3) samordning av studieplaner og samarbeid om bruk av lærerressurser og praksisplasser. Ledergruppe med representanter fra hver institusjon (SAK-gruppen). Arbeidsgrupper på de 3 områdene med representanter fra hver institusjon, rapporterer til ledergruppe. Even Næss til august 2012 deretter Else Lid Tverrinstitusjonelle arbeidsgrupper på hvert område: 1) Markedsføring og rekruttering; 2) Styrking av fagmiljøene; 3) Samordning av studieplaner, bruk av lærerressurser og praksisplasser. UiN, HiN. Samarbeid med markedsråd. FoU-miljø med førstelektorprogram. Mile æl 1: Konstituerin av leder ru e o etablerin av møte lasser Aktivitet/ resultat: Konklusjon: Samarbeidet er integrert i daglig drift. Delprosjektet avsluttes. Mile æl 2: Felles markedsførin Aktivitet/ resultat: Konklusjon: Samarbeidet er integrert i daglig drift. Delprosjektet avsluttes. Mile æl 3: Fa utviklin o kom etansehevin Aktivitet/ resultat: Alle institusjonene (samt Høgskolen i Harstad) samarbeider om å gjøre UiNs master i klinisk sykepleie mer fleksibel og tilgjengelig. Tilbudet starter opp i haust med studentgrupper på Mo, Bodø, Narvik, Harstad og Leknes. Det var ikke søkergrunnlag nok til egen gruppe i Sandnessjøen. Vår fagperson i prosjektet, Jorunn Hov, vil ta del og bidra sammen med Johanne Alteren, UiN på Mo. Det er utarbeidet en egen samarbeidsavtale mellom institusjonene om finansiering. Samarbeidet med Utviklingssenteret for sykehjem i Nordland fortsetter med like stor innsats som tidligere. Flere av våre lærere er involvert i ulike prosjekt «finansiert» gjennom samarbeidsmidlene. Stilling som professor i sjukepleie, 20 % still. forventes å være klar for tilsetting i styremøte 12.september. Det er også gjort tilsetting av Arnulf Kolstad, professor emeritus, 20 % stilling for 2 år. Dette vil styrke både undervisninga og FOU-aktiviteten vår framover. Kolstad har tatt på seg rollen som FOU-leder, og professor i sykepleie er tiltenkt en rolle i utvikling av et førstelektorprogram innen sykepleiefaget. Det er på nytt tatt et initiativ overfor Helgelandssykehuset om samarbeid og videreføring av prosjektet «Anvendt drama i øving av kommunikasjonsferdigheter mellom ulike fagpersonell som pasienten omgir seg med». Det er ønskelig å få til en intensjonsavtale om del-finansiering av en felles Side 25

23 stipendiatstilling. Institutt for sykepleieutdanning er deltager i prosjektet med en faglærer. Prosjektgruppa har sammensetting fra to institutt ved høgskolen, ulike fagpersoner fra Helgelandssykehuset, avd. Sandnessjøen, Universitetet i Bergen og en professor fra Skottland. For vårt institutt er dette det nærmeste vi er et forskingsnettverk da kompetansen i prosjektgruppa er sammensett av forskere som benytter både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Kompetanseplanen for tilsatte i sykepleierutdanningen er et aktivt redskap for FOU-satsingen i instituttet. Flere er i førstelektorløp. En er i doktorgradsløp. Målsettingen er å få på plass et førstelektorprogram innen årsskifte. Konklusjon: Det arbeides videre omkring faglig samarbeid med særlig vekt på forskningsnettverk og fagutvikling for å styrke sykepleiekompetansen på Helgeland og i Nordland. Videre arbeid nye milepæler: Mile æl 4: N e lokaler Aktivitet/ resultat: Det er utarbeidet kravspesifikasjon for nye lokaler og avholdt sonderingsmøte både med en privat aktør og Alstahaug kommune om våre behov. Kommunen ønsker å samle kompetansekreftene i regionsenteret under same tak. De ønsker å spille på lag med høgskolen for et nybygg i sentrum av Sandnessjøen med tilknytning til Kulturhuset. Instituttet har dårlig tid. Eiendommen vi er lokalisert i er lagt ut for sal. Behovet vårt må realitet behandles med arkitekt-tegninger mm, samt at en intensjonsavtale må på plass snarest. Mile ær 5: Profil o e enart Aktivitet/ resultat: Vi arbeider kontinuerlig med å tydeliggjøre en særeigen profil, egenart og klargjøring av tankegrunnlag, ide, vitenskapelig ståsted og arbeidsmetoder. Det er innvilget partnerskapsmidler (regionalt næringsfond) for å starte dette arbeidet våren Vår utdanning har vektlagt individuell læreroppfølging av studentene i pasientnære praksissituasjoner. Studenter og praksisfelt løfter dette fram som et godt bidrag for en god praksisgjennomføring. Studenten blir gjennom hele studiet utfordret tii ettertanke over det relasjonelle møtet med pasient og pårørende samtidig som de skal ivareta krevende vurderinger og utføre prosedyrer og andre sykepleiehandlinger. Gjennom hele studiet søker vi å støtte studentene til å skatte sin egen livserfaring i dannelsen til sykepleier. Vi ønsker å refiektere rundt hvorfor det har blitt slik i vår utdanning og om dette er en god vei for våre studenter. Prosjektleder er Tone Anita Lund. Hun ønsker å løfte prosjektet til en studie på nivå med utdanningsforskning. Veileder er tiltenkt den som tiltrer professor II stillingen. Side 26

24 Mile æl 6: S rkin av videreutdannin stilbudet. Aktivitet/ resultat: I dag er det kun en faglærer som er knyttet til videreutdanningstilbudet. Dette er svært sårbart, samt at vi nå heller ikke fyller de sentrale krav for et studietilbud. Vi vurderer både organisering, innhold og regulariteten på dette tilbudet framover. Tidligere har dette tilbudet blitt opprettholdt med mye innleid fagpersonell, dette må endres til bruk av mest mulig egne krefter. Det forventes at ressurstilgangen på fast personell må økes noe for å imøtekomme aktiviteten. Samarbeidsparter er RKK og praksisfeltet for å sikre både innhold og rekruttering til slike studietilbud enten det er innenfor studieportefølgen eller som betalingsstudie. Samlet konklusjon: OUP arbeidet justeres og videreføres med avvikling av to og etablering av tre nye utviklingsområde for institutt for sykepleieutdanning. OUP-perioden forlenges med ett år til august Side 27

25 Prosjektnavn: Kvalitetssikringssystem Prosjektperiode: Oktober 2011 Juni 2012 Hovedmål/ mandat: Ferdigstilling av kvalitetssikringssystem og implementering av QualiWare Prosjektorganisasjon: Prosjektleder: Øyvind Steinslett Prosjektgruppe: Ingunn Valan, Alf-Magne Jacobsen Samarbeidspartnere: Ledergruppen, utdanningsledere, faglærere, saksbehandlere, Kvalitets- strategi- og plankonsulent og Kvalitetsutvalget ved HiNe Mile æl 1: Overordnede rosesser identifisert 4. november 2011 ble det gjennomført en Work-shop med ledelsen ved HiNe, under ledelse av vår Gjertrud Leikvoll Laukvik fra QualiSoft. Hensikten med Work-shopen var å identifisere de overordnede prosessene ved høgskolen, og kategorisere disse iht. overordnede ledelsesprosesser, kjerneprosesser og støtteprosesser. De kjerneprosessene som ble fastsatt var Utdanning og keringsmiljø, Forskning og utvikling og Samfunnskontakt og kommunikasjon. Milepæl nådd etter planen Mile æl 2. Modellører o lært Det ble gjennomført kurs for modellører 5. og 6. desember Det deltok fire personer fra kurset, en fra Økonomi/personal, en fra Biblioteket og to fra Studieadministrasjonen. Milepæl nådd etter planen Mile æl 3: Driftsansvarli ualiware o lært Innføring av QualiWare er et resultat av SAK-Nordland, og opplæring av driftsansvarlig for QualiWare var opprinnelig planlagt samkjørt med Høgskolen i Narvik og Universitet i Nordland. Dette har vist seg svært vanskelig å få til. Som nevnt i forrige statusrapport ble vi nødt til å vurdere slikt opplæring uavhengig av Høgskolen i Narvik og Universitetet i Nordland dersom vi ikke fikk avklaring gjennom SAK-Nordland i løpet av andre kvartal Det ble ikke noe felles opplæring gjennom SAK-Nordland. Med bakgrunn i dette fikk vi, utenom det planlagte samarbeidet i Nordland, nødvendig opplæring for godkjenning, revidering og publisering av innholdselementene i kvalitetssystemet i siste halvdel av juni måned. Milepæl nådd Side 28

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna den 22. og 23. november 2012.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna den 22. og 23. november 2012. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rica Nidelven hotel, Trondheim Dato: 22.11.2012 23.11.2012 Tidspunkt: Start med lunsj kl. 13:00 den 22. 11. Avslutning med lunsj kl. 11:30 den

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 7 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana, rom C-212 Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana, rom C-212 Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana, rom C-212 Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Lovund rorbuhotell Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 14.06. kl. 19:30 21:00 og 15.06. kl. 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte.

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Nesna, seminarrom G-1030 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 09:30 15:30 Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag 11.

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam.

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rom G-1030 - Nesna Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: Kl. 09.30 15.30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna torsdag 23. februar

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektene v/ rektor Drøftelse av målstruktur og omstillings- og utviklingsprosjekter mv.

Omstillings- og utviklingsprosjektene v/ rektor Drøftelse av målstruktur og omstillings- og utviklingsprosjekter mv. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 26.04.2012 27.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det innkalles til styreseminar og møte torsdag 26. april og fredag 27.

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Innkalling Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Rapport og planer 2013 / 2014

Rapport og planer 2013 / 2014 Rapport og planer 2013 / 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1 I. Rapport og planer for HBV 2014. II. Forord Fra 31.12.13 opphørte Høgskolen i Buskerud (HiBu)og Høgskolen i Vestfold (HiVe) å eksistere.

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 16. Juni 2010 Vår ref.: 2010/788 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Kristian K. Fredriksen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Mette Løhren,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg

Detaljer

Rapport og plan 2013-2014

Rapport og plan 2013-2014 Rapport og plan 2013-2014 Innhold INNLEDNING 4 HSH sin rolle og egenart 5 HSH og regionen 6 Sektormål 1 10 Universiteter og høyskoler skal gi utdannning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer