De nye studentrepresentantene Silje Knutsen og Kristian Sivertsen møter for første gang.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De nye studentrepresentantene Silje Knutsen og Kristian Sivertsen møter for første gang."

Transkript

1 Møteinnkalling Hogskolen i Nesna Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana Dato: Tidspunkt: 09:00 14:00 Det innkalles herved til styremøte for Høgskolen i Nesna, torsdag 12. sept. på Campus Helgeland, Mo i Rana, Torgata 1. Omvisning kl. 09:00 09:30 Seminar kl. 09:30 11:00 Orientering om institutt for IKT v/ instituttleder Geir-Tore Klæbo Krav og forventinger fra regionen til Høgskolen i Nesna i forbindelse med arbeidet med ny strategisk plan v/ sekretariatsleder Arne Langset, Indre Helgeland regionråd Styremøte kl :00 Lunsj kl. 12:00 Magnar Solbakk, Bjørn Audun Risøy og Tor-Helge Allern har meldt forfall. I deres sted møter Synnøve Flynn Jensen, Rolf Reikvam og Svein-Halvard Jørgensen. De nye studentrepresentantene Silje Knutsen og Kristian Sivertsen møter for første gang. Evt. andre forfall må meldes sekretæren så snart som mulig. mobil , e-post: sveneedhinesna.no Vel møtt til høstens første styremøte! Hilsen Styret for Høgskolen i Nesna Aslaug Mikkelsen, styreleder Sven Erik Forfang, sekretær Side 1

2 Saksliste Saksnr SAK 30/13 SAK 31/13 SAK 32/13 SAK 33/13 SAK 34/13 SAK 35/13 SAK 36/13 SAK 37/13 RS 20/13 RS 21/13 RS 22/13 RS 23/13 RS 24/13 RS 25/13 RS 26/13 RS 27/13 RS 28/13 RS 29/13 RS 30/13 RS 31/13 RS 32/13 Innhold Beslutningssaker Godkjennelse av innkalling og dagsorden Godkjennelse av møteprotokoll Bemyndigelse godkjenning av regnskapsrapport for 2. tertial Oppnevning av representant til tilsettingsutvalget for UF-stillinger Endring av møtedato Statusrapport OUP per 1. september 2013 Opprettelse av funksjon som assisterende instituttleder, IFL Tilsetting - professor II sykepleie Opptak studier Etatsstyring Tilbakemelding til Høgskolen i Nesna Invitasjon til styreseminar Kontaktkonferansen forhåndsvarsel Opptak til GLU for trinn 5-10 høsten 2013 Gjennomgang av sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Nesna Vitenskapelig publisering, publisering og formidling, HiNesna 2012 Statusrapport Nordlandsprosessen per juni 2013 Partnerskapsavtale UH vgs. Nordland IDF-referat nr IDF-referat nr Møteprotokoll - TAP TUF-møteprotokoll U.off X

3 Beslutningssaker Side 4

4 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/157-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Hogskolen i Nesna Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 30/ Godkjennelse av innkalling og dagsorden Saksopplysninger Forslag til innkalling og dagsorden framgår av omslagssiden til møtedokumentet. Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte den 12. september Side 5

5 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/158-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Hogskolen i Nesna Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 31/ Godkjennelse av møteprotokoll Saksopplysninger Vedlagt følger møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 5. juni 2013 for godkjennelse. Forslag til vedtak: Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 5. juni 2013 godkjennes. Side 6

6 Møteprotokoll Hogskolen i Nesna Styre/råd/utvalg: Hogskolestyret Møtested: Nesna Dato: Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Hanne Reistad Medlem Tor Helge Allern Medlem Hallstein Hegerholm Medlem Magnar Solbakk Nestleder Barbro Fossland Medlem Anette Smedseng Medlem Aslaug Mikkelsen Leder Inger Aksberg Johansen Medlem Trine Fagervik Medlem Siv Almendingen Medlem Representerer Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Bjørn Audun Risøy MEDL Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rolf Reikvam Bjørn Audun Risøy Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Sven E. Forfang Rektor Margrete Norheim Prorektor Else Lid Instituttleder Hanne Davidsen Instituttleder Geir-Tore Klæbo Instituttleder Alf-Magne Jacobsen Studiesjef Magne Elstad økonomi- og personalsjef Side 7

7 Merknader Før møtet ble det gitt en orientering om Institutt for sykepleie v/ instituttleder Else Lid. I forbindelse med Sak 22/ 13, ble det gitt orienteiring om etatsstyringsmøtet i Bodø den 27. mai. Saksliste Saksnr SAK 19/13 SAK 20/13 SAK 21/13 SAK 22/13 Innhold Beslutningssaker Godkjennelse av innkalling og dagsorden Godkjennelse av møteprotokoll - styrets møte 24. og 25. april 2013 Revisjon av instruks for daglig ledelse OUP-strategisk plan SAK 23/13 Oppstart av studier SAK 24/13 SAK 25/13 SAK 26/13 Endring i forskrift for studier; 2-2 Krav til graden bachelor Retningslinjer for vurdering av fritak for deler av studium på grunnlag av realkompetanse Retningslinjer for behandling av utestående krav SAK 27/13 Regnskapsrapport 1. tertial 2013 SAK 28/13 Revidert årsregnskap 2012 SAK 29/13 Kallelse til professor II RS 17/13 IDF referat RS 18/13 IDF-referat RS 19/13 Møteprotokoll - TAP U.off X Side 8

8 Beslutningssaker SAK 19/13 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte den 5. juni Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 20/13 Godkjennelse av møteprotokoll - styrets møte 24. og 25. april 2013 Forslag til vedtak: Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 24. og 25. april 2013 godkjennes. Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 21/13 Revisjon av instruks for daglig ledelse Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner revidert «Instruks for daglig ledelse ved Høgskolen i Nesna». Saksprotokoll i Høgskolestyret Aslaug Mikkelsen fremmet følgende endringsforslag: Pkt. 3 c. Rektors o aver i forhold til st ret Side 9

9 Nytt første strekpunkt: Rektor skal ha det overordnede faglige og økonomisk/ administrativ ansvar for institusjonen. Pkt. 4 Direktørens rolle/ funks'on Nytt første strekpunkt: Direktøren har ansvar for økonomistyringen ved institusjonen. Utvidet tjerde strekpunkt: Overordnet strategisk planlegging av de økonomisk/ administrative funksjoner, inkludert HR, HMS, og bistå rektor i strategiske spørsmål. Pkt. 5 Instituttleders rolle/ funks'on Ny setningsdel i tredje strekpunkt: og utvikles Fjerne følgende setning i strekpunkt fire: samt ansvar for FoU-virksomhet og kvalitetssikringen av denne. Nytt strekpunkt fem: Skal sørge for god FoU-ledelse, inkludert kvalitetssikring av denne. Ny setningsdel i strekpunkt ti: inkludert plan for kvalifisering og etablering av faggrupper i samarbeid med andre internt og eksternt. Pkt. 6 Økonomi- o ersonals'efens rolle/ funks'on Tillegg i andre setning og andre strekpunkt: i samarbeid med direktøren. Tillegg av setningsdel i tolvte strekpunkt: i egen enhet. Hanne Maren Reistad foreslo nytt strekpunkt seks i pkt. 4: Sørge for at høgskolen har et oppdatert kvalitetssystem. Rektor foreslo følgende endring i strekpunkt seks i pkt. 7: Bidra til at høgskolen har et oppdatert kvalitetssystem. Ved avstemming ble Mikkelsens, Reistads og rektors forslag vedtatt enstemmig. Vedtak Administrasjonens forslag med Mikkelsens, Reistads og rektors endringsforslag. Enstemmig. SAK 22/13 OUP-strategisk plan Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner framlagte forslag til OUP- ny strategisk plan. Side 10

10 Saksprotokoll i Høgskolestyret Aslaug Mikkelsen fremmet nytt forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner framlagte forslag til milepælplan for arbeidet med ny strategi. De momenter som framkom i møtet tas med i det videre arbeid. Vedtak Enstemmig som foreslått av Mikkelsen. SAK 23/13 Oppstart av studier Forslag til vedtak: I tillegg til de studietilbud som det allerede er vedtatt oppstart på etter styrets vedtak i sak 58/ 12, vedtar styret oppstart av følgende studier med utlyste enkeltemner for studieåret : GLU 5-10 i dialog med KD Bachelor idrett/ årsstudium idrett/ idrett 1 og 2 (som del av BA) Kreativt musikkarbeid Flerkulturell forståelse 2 Mentor I Rådgivning 2, Studiesenteret.no Master i musikkvitenskap, Nesna, med minst 10 kvalifiserte søkere ICS, 60 stp. Bachelor, informasjonssystemer Årsstudium informasjonssystemer Årsstudium i medieproduksjon Videreutdanning i seksualitet og seksuelt misbruk Styret forutsetter at det arbeides intenst med å få flere søkere der hvor bærekraften er liten. Følgende studier kan ikke starte opp: Produksjon for sal og scene Musikk for de minste, Nesna Vold mot kvinner, årsstudium RLE påbygging Når det gjelder Musikk for de minste, kan det tilbys som et regionalt betalingsstudium. Det samme gjelder Vold mot kvinner, 15 stp. i samarbeid med Kvinneuniversitetet. Side 11

11 Saksprotokoll i Hogskolestyret Tor-Helge Allern foreslo at Produksjon for sal og scene skal starte opp. Ved avstemmingen fikk Allerns forslag 9 stemmer mens 2 stemmer ble avgitt for administrasjonens innstilling om ikke oppstart. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag: Kreativt musikkarbeid må ha 20 kvalifiserte søkere for å starte opp. Ved avstemmingen fikk Mikkelsens forslag 2 stemmer mot 9 som ble avgitt for administrasjonens innstilling. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag: Rådgivning 2 må ha 20 kvalifiserte søkere for å starte opp. Ved avstemmingen ble Mikkelsens forslag vedtatt enstemmig. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag: International Cultur Studies (ICS) må ha 20 kvalifiserte søkere for å starte opp. Ved avstemmingen fikk Mikkelsens forslag 2 stemmer mot 9 for administrasjonens innstilling. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag: Årsstudium i medieproduksjon må ha 20 kvalifiserte søkere for å starte opp. Ved avstemmingen fikk Mikkelsens forslag 2 stemmer mot 9 for administrasjonens innstilling. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag: Videreutdanning i seksualitet og seksuelt misbruk må ha 20 kvalifiserte søkere for å starte opp. Ved avstemmingen fikk Mikkelsens forslag 1 stemme mot 10 som ble avgitt for administrasjonens innstilling. Vedtak Administrasjonens innstilling med merknad om at Rådgivning 2 må ha 20 søkere for å starte opp samt forslag fra Tor-Helge Allern om oppstart av Produksjon for sal og scene. Protokolltilførsel om saksbehandlin en: Styremedlem Inger A. Johansen framsa stor frustrasjon i forhold til saksbehandlingen i sak 23/ 13. Hun mente at grunnlaget som lå i saksframlegget var mangelfullt og hun savnet en mer prinsipiell tilnærming til vedtak om oppstart av studier. 3 medlemmer i styret sluttet seg til protokolltilførselen. Side 12

12 SAK 24/13 Retningslinjer for vurdering av fritak for deler av studium på grunnlag av realkompetanse Forslag til vedtak: Retningslinjer for vurdering av fritak for deler av studium på grunnlag av realkompetanse godkjennes. Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 25/13 Endring i forskrift for studier; 2-2 Krav til graden bachelor Forslag til vedtak: Følgende formulering tilføyes som et nytt punkt i 2-2 (3): «For bachelorgrader i henhold til 2-2 (2) pkt. 3 må det være en tydelig faglig progresjon med stigende grad av kompleksitet i fordypningen.» Bachelorgrad etter 2-2 (2) pkt. 3 tituleres som Selvvalgt bachelorgrad». Saksprotokoll i Hogskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 26/13 Retningslinjer for behandling av utestående krav Forslag til vedtak: Framlagte retningslinjer for behandling av utestående krav vedtas. Økonomi-/personalsjef og rektor eller direktør gis myndighet til å unnlate å avbryte foreldesesfristen og vilkårene for dette. Saksprotokoll i Høgskolestyret Side 13

13 Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 27/13 Regnskapsrapport 1. tertial 2013 Forslag til vedtak: Regnskapsrapport I. tertial 2013 godkjennes. Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 28/13 Revidert årsregnskap 2012 Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner revidert årsregnskap for 2012 med Riksrevisjonens brev av vedr. revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2012 med revisjonsberetning. Saksprotokoll i Hogskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 29/13 Kallelse til professor II Forslag til vedtak: Professor Arnulf Kolstad kalles til professor II ved Høgskolen i Nesna, institutt for sykepleie, for en periode på to år. Side 14

14 Saksprotokoll i Høgskolestyret Møtet ble lukket. Vedtak Enstemmig som innstilt. Referatsaker nr. 17/13 19/13 ble tatt til etterretning. Ingen saker under eventuelt. Neste møte i høgskolestyret er den 12. september. Side 15

15 Arkiv: Arkivsaksnr: Saksbehandler: Magne Elstad Hogskolen i Nesna Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 32/ Bemyndigelse godkjenning av regnskapsrapport for 2. tertial Det vises til brev fra kunnskapsdepartementet Delarsregnskap for 2. tertial 2013 datert hvo det blant annet står at: «De anbefalte statlige regnskapsstandardene skal danne grunnlaget for foring og presentasjon av regnskapene for de statlige universitetene og høyskolene og Senter for internasjonalisering av høgre utdanning i Slik detfremgar av ovennevnte brev av 18. desember 2012 skal regnskapsavslutningen per 2. tertial glennomfores som en full arsavslutning, og tilfredsstille de samme krav til korrekthet og fillstendighet. Regnskapet skal presenteres etter standard rapporteringspakke før delårsregnskap. Rapporteringspakken vil være tilgjengelig på nettsiden til DBH fra 23. august. Delårsregnskapet for 2. tertial 2013 skal besta av styrets kommentarer til delarsregnskapet, resultatregnskap, balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling etter direkte modell, prinsippnote og øvrige noter til regnskapet, standardiserte nokkeltall tabell 1-4, periodisert resultatbudsjett. saldobalanse og uttylt kontrollark. Departementet gjør oppmerksom p at delarsregnskapet for 2. tertial 2013 skal være godkjent av styret eller den stvret bemyndiger og sendes til DBH innen 1. oktober 2013, i samsvar med de spesifikasjoner og rutiner som er fastsatt før dette.» Regnskapsrapporten for 2. tertial vil ikke kunne være klar til høgskolestyrets møte 12. september. Det er derfor nødvendig at rektor bemyndiges til å godkjenne den. Forslag til vedtak: Rektor bemyndiges til å godkjenne delårsregnskapet for 2. tertial Saksopplysninger Vurdering Side 16

16 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/158-0 Saksbehandler: Magne Elstad Hogskolen i Nesna Saksfrem legg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 33/ Oppnevning av representant til tilsettingsutvalget for UF-stillinger Det vises til delegasjonsreglement for Høgskolen i Nesna vedtatt av høgskolestyret i sak 19/08, , der styret i henhold til UH-lovens 6-3(1-6) har delegert tilsetting av undervisnings- og forskerstillinger til et eget tilsettingsutvalg : «6-3(1-6) Tilsettingsutvalg for undervisnings- ogforskerstillinger foretar tilsettinger etter denne paragraj. Utvalget gis følgende sammensetning: prorektor (leder) trejagtilsatte oppnevnt av styret etter innstilling fra de største jagforeningene to studentrepresentanter oppnevnt av styret etter innstillingfra studentrådet Direktøren innstiller i tilsettingssaker etter rådjra dekanen og sakkyndig bedømmelse. Tilsetting i professorog dosentstillinger foretas av styret selv» Oddbjørn Knutsen som en av tre fagtilsatte har bedt om å få fratre som medlem av tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger, etter å ha sittet i utvalget hele perioden siden delegasjonsreglementet ble vedtatt. Utdanningsforbundet har foreslått at Lisbeth Flatraaker erstatter Oddbjørn Knutsen som medlem at tilsettingsutvalget. Forslag til vedtak: Lisbeth Flatraaker oppnevnes som fagtilsatt medlem av tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger med virkning fra 12. september Side 18

17 Arkiv: Arkivsaksnr: 2012/295-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Hogskolen i Nesna Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 34/ Endring av møtedato Saksopplysninger Styreleder har bedt om at styrets møte den 5. desember flyttes til den 4. desember fra torsdag til onsdag i uke 49. For administrasjonen er det greit. Styret må imidlertid ta endelig stilling til forslaget da det er styret som har fastsatt møteplanen. I følge møteplanen skal neste møte være torsdag 31. oktober. Forslag til vedtak: Styremøtet i desember flyttes fra torsdag 5. desember til onsdag 4. desember. Side 19

18 Arkiv: Arkivsaksnr: 2008/812-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Hogskolen i Nesna Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 35/ Statusrapport OUP per 1. september 2013 Saksopplysninger Styret for Høgskolen i Nesna opprettet på møte et 3-årig omstillings- og utviklingsprosjekt bestående av flere delprosjekter. På styremøtet i april 2013 ble 8 delprosjekter avviklet og to nye prosjekter opprettet: Helhetlig kommunikasjonsstrategi og Oppfølging av FoU-strategi/ Foll-plan. På styremøtet i juni 2013 ble et nytt prosjekt Ny strategisk plan opprettet. Høgskolen har for tiden følgende OUP-er: Lærerutdanning Sykepleierutdanning Kvalitetssystem Helhetlig kommunikasjonsstrategi Oppfølging av FoU-strategi/ FoU-plan Ny strategisk plan Status framgår av vedlegget. Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna tar statusrapporten for OUP per I. september til orientering med de kommentarer som framkom på møtet. Side 20

19 Prosjektnavn: Prosjektperiode: Hovedmål/mandat: Prosjektorganisasjon: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Samarbeidspartnere: Lærerutdanning oktober august 2013 Sikre GLU 1-7 og GLU 5-10 ved Høgskolen i Nesna, studie- og fagutvikling og kompetanseutvikling for de ansatte. Det overordnede målet er å sikre rekruttering, kompetanseoppbygging og forskning. Flere arbeidsgrupper er satt ned, bl.a. innenfor utvikling av profil, rekruttering og digital kompetanse Renee Waara til august 2012, Hanne Davidsen fra september Anne Mette Rosø, Margrete Norheim, Halvor Hestmark, Hal Istein Hegerholm, Trude Gystad, Camilla V. Bakke, Knut Berntsen, Torill Myrbostad, Beata Godejord. Gisle Johnsen ved UiN, Bjørn Cristian Nilsen ved HiN og region 6 forøvrig. Mile æl 1: Sikre re ional støtte Resultater: GLU 1-7 har god regional forankring på Helgeland. Ny kommuner som Lurøy og Træna har nå etablert regionale grunnskolelærerklasser. Det er positivt at utdanningen er godt mottatt i regionen, og at antall kommuner som vi har avtaler med øker. Utdanningsleder, faglig og administrativt tilsatte har god kontakt med regionen gjennom jevnlige møter med rektorer og praksislærere. GLU 5-10 har samlinger på Nesna og regional støtte for denne utdanningen må sikres på en annen måte enn GLU 1-7. Profilen er godt faglig begrunnet, og det er inngått samarbeidsavtaler med relevante organisasjoner og fagpersoner som bygger opp under profilen. Utfordringen er å utforme en rekrutteringsprofil som treffer målgruppa og som også samler regional støtte. Målet er å ha en ha denne på plass til utlysning og studiestart 2014/15. Folkehelsearbeid og forebyggende helsearbeid rettet mot barn og unge er nå lovfestet for kommunene og det er etablert samarbeidsprosjekter mellom HiNe, kommuner/skoler og Polarsirkelen friluftsråd. HiNe må bli en mer aktiv part i partnerskapsavtalene med kommunene for å sikre regional støtte. En måte å gjøre det på er at Høgskolen øker sin forskningsinnsatsen innenfor skolerettet forskning på Helgeland. HiNe er tilbyder i pulje 1 i ungdomsskolesatsingen på Helgeland i samarbeid med UiN og øvrige institusjoner i SAK-region 6. Samarbeid med kommunene i pulje 1, Rana, Hemnes og Nesna, og RKK Rana er etablert. Mile æl 2: Rekrutterin / markedsførin av n lærerutdannin Resultater: Rekruttering til GLU1-7 ligger på et nivå som gjør at vi sikrer en klasse på over 20 studenter ( ). GLU 5-10 rekrutterer ikke så bra, fortiden har vi 18 studenter ( ). Det er derfor nødvendig å gjøre et arbeid før neste utlysning med organisering og rekrutteringsprofil for denne utdanningen. Side 22

20 Målgruppa må deflneres tydeligere og markedsføringen må bli bedre. Arbeidet startet opp våren 2013, men vil bli intensivert ut over høsten 2013, og flere aktører vil bli trukket med. Arbeidet med Nordlandsturneen, utdanningsmesser og annonsering vil bli videreført. Mediedekningen av GLU 5-10 våren 2013 kom i seineste laget for å kunne innvirke på søkningen. Dette må vi få til på en bedre måte neste år. Ny grafisk profllog nye nettsider gir nye muligheter. Mile æl 3-4: Kom etansehevin /førstelektorforum Resultater: Det har vært en økning i andelen førsteamanuensiser, professorer og dosenter ved HiNe fra 2009 til 2012, men en nedgang i antall førstelektorer i samme periode. Det er nødvendig å øke antall førstestillingskompetente i alle stillingskategorier, men særlig antall førstelektorer fordi vi ligger lavere her enn andre sammenlignbare høgskoler. Tabell 1 Andel 1.amanunesis, 1.1ektor, dosent og professor og andel kvinner i disse stillingene ved HiNe 2009 til 2012 År Andel Andel Andel Andel 1.amanunesis Kvinner 1.1ektor kvinner Dosent kvinner Professor kvinner ,75 2,75 11,10 1,60 1,91 0,00 1,20 0, ,95 6,20 11,51 1,71 0,95 0, , ,55 5,55 6,70 1,71 0,95 0,00 3,95 0, ,50 5,50 9,10 2,10 3,20 0,00 3,95 0,00 1.lektorprogram starter opp høsten Et viktig mål er å øke antall førstelektorer de kommende årene. Betydningen av å registrere forskning og formidlingsarbeid i Cristin er tatt opp i medarbeidersamtaler med alle tilsatte. Mile æl 5: Fa li utviklin o forsknin Resultater: Nylig vedtatt FoU-plan gir klare føringer for framtidig FoU-arbeid ved institusjonen (både satsingsområder og målsetting om økt publisering). Instituttleder har gjennomført medarbeidersamtaler hvor FoU har vært i fokus. Det er viktig at HiNe får større tyngde og volum på sin forskning retta mot skolesektoren (vurdering for læring, ungdomssko1esatsingen, grunnleggende ferdigheter mv.). Det er sendt søknad til NOKUT om akkreditering av en mastergrad i profesjonsretta pedagogikk. Målet er å etablere mastergraden fra høsten 2014, og at tiltak vil øke forskningsinnsatsen innenfor skole/det pedagogisk området og bedre resultatene i skolesektoren. SAK samarbeid med UiN er etablert, og det har vært avholdt flere møter, men det er vanskelig å få til et gjennombrudd som innebærer et tettere og mer forpl iktende samarbeid om undervisning og forskning innenfor lærerutdanning. Parallelt med arbeidet for å få til et SAK samarbeid innenfor lærerutdanning har det også vært arbeidet med å få til et samarbeid om HiNes mastergrad i musikkvitenskap. Det har vi delvis lykkes med etter nesten ett år, bl.a. fordi det har vært en god Side 23

21 faglig dialog mellom seksjonene ved UiN og HiNe, og fordi den øverste ledelsen ved UiN har vært positiv. Prosjektet OUP-lærerutdanning skal i følge planen avsluttes i august Styret må ta stilling til om prosjektet skal avsluttes i henhold til planen, eller videreføres, og evt. innen hvilke rammer. Administrasjonen mener det er grunner for å videreføre prosjektet ett år til for å få på plass en avklart profil for og organisering av GLU-ene. Side 24

22 Prosjektnavn: Sykepleieutdanning Prosjektperiode: Oktober 2011 august 2013 Hovedmål/ mandat: Prosjektorganisasjon: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Samarbeidspartnere: Samarbeid med UiN og HiN om: 1) Felles markedsføring, sikre økt rekruttering til sykepleieutdanningene; 2) Styrking av fagmiljøene; 3) samordning av studieplaner og samarbeid om bruk av lærerressurser og praksisplasser. Ledergruppe med representanter fra hver institusjon (SAK-gruppen). Arbeidsgrupper på de 3 områdene med representanter fra hver institusjon, rapporterer til ledergruppe. Even Næss til august 2012 deretter Else Lid Tverrinstitusjonelle arbeidsgrupper på hvert område: 1) Markedsføring og rekruttering; 2) Styrking av fagmiljøene; 3) Samordning av studieplaner, bruk av lærerressurser og praksisplasser. UiN, HiN. Samarbeid med markedsråd. FoU-miljø med førstelektorprogram. Mile æl 1: Konstituerin av leder ru e o etablerin av møte lasser Aktivitet/ resultat: Konklusjon: Samarbeidet er integrert i daglig drift. Delprosjektet avsluttes. Mile æl 2: Felles markedsførin Aktivitet/ resultat: Konklusjon: Samarbeidet er integrert i daglig drift. Delprosjektet avsluttes. Mile æl 3: Fa utviklin o kom etansehevin Aktivitet/ resultat: Alle institusjonene (samt Høgskolen i Harstad) samarbeider om å gjøre UiNs master i klinisk sykepleie mer fleksibel og tilgjengelig. Tilbudet starter opp i haust med studentgrupper på Mo, Bodø, Narvik, Harstad og Leknes. Det var ikke søkergrunnlag nok til egen gruppe i Sandnessjøen. Vår fagperson i prosjektet, Jorunn Hov, vil ta del og bidra sammen med Johanne Alteren, UiN på Mo. Det er utarbeidet en egen samarbeidsavtale mellom institusjonene om finansiering. Samarbeidet med Utviklingssenteret for sykehjem i Nordland fortsetter med like stor innsats som tidligere. Flere av våre lærere er involvert i ulike prosjekt «finansiert» gjennom samarbeidsmidlene. Stilling som professor i sjukepleie, 20 % still. forventes å være klar for tilsetting i styremøte 12.september. Det er også gjort tilsetting av Arnulf Kolstad, professor emeritus, 20 % stilling for 2 år. Dette vil styrke både undervisninga og FOU-aktiviteten vår framover. Kolstad har tatt på seg rollen som FOU-leder, og professor i sykepleie er tiltenkt en rolle i utvikling av et førstelektorprogram innen sykepleiefaget. Det er på nytt tatt et initiativ overfor Helgelandssykehuset om samarbeid og videreføring av prosjektet «Anvendt drama i øving av kommunikasjonsferdigheter mellom ulike fagpersonell som pasienten omgir seg med». Det er ønskelig å få til en intensjonsavtale om del-finansiering av en felles Side 25

23 stipendiatstilling. Institutt for sykepleieutdanning er deltager i prosjektet med en faglærer. Prosjektgruppa har sammensetting fra to institutt ved høgskolen, ulike fagpersoner fra Helgelandssykehuset, avd. Sandnessjøen, Universitetet i Bergen og en professor fra Skottland. For vårt institutt er dette det nærmeste vi er et forskingsnettverk da kompetansen i prosjektgruppa er sammensett av forskere som benytter både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Kompetanseplanen for tilsatte i sykepleierutdanningen er et aktivt redskap for FOU-satsingen i instituttet. Flere er i førstelektorløp. En er i doktorgradsløp. Målsettingen er å få på plass et førstelektorprogram innen årsskifte. Konklusjon: Det arbeides videre omkring faglig samarbeid med særlig vekt på forskningsnettverk og fagutvikling for å styrke sykepleiekompetansen på Helgeland og i Nordland. Videre arbeid nye milepæler: Mile æl 4: N e lokaler Aktivitet/ resultat: Det er utarbeidet kravspesifikasjon for nye lokaler og avholdt sonderingsmøte både med en privat aktør og Alstahaug kommune om våre behov. Kommunen ønsker å samle kompetansekreftene i regionsenteret under same tak. De ønsker å spille på lag med høgskolen for et nybygg i sentrum av Sandnessjøen med tilknytning til Kulturhuset. Instituttet har dårlig tid. Eiendommen vi er lokalisert i er lagt ut for sal. Behovet vårt må realitet behandles med arkitekt-tegninger mm, samt at en intensjonsavtale må på plass snarest. Mile ær 5: Profil o e enart Aktivitet/ resultat: Vi arbeider kontinuerlig med å tydeliggjøre en særeigen profil, egenart og klargjøring av tankegrunnlag, ide, vitenskapelig ståsted og arbeidsmetoder. Det er innvilget partnerskapsmidler (regionalt næringsfond) for å starte dette arbeidet våren Vår utdanning har vektlagt individuell læreroppfølging av studentene i pasientnære praksissituasjoner. Studenter og praksisfelt løfter dette fram som et godt bidrag for en god praksisgjennomføring. Studenten blir gjennom hele studiet utfordret tii ettertanke over det relasjonelle møtet med pasient og pårørende samtidig som de skal ivareta krevende vurderinger og utføre prosedyrer og andre sykepleiehandlinger. Gjennom hele studiet søker vi å støtte studentene til å skatte sin egen livserfaring i dannelsen til sykepleier. Vi ønsker å refiektere rundt hvorfor det har blitt slik i vår utdanning og om dette er en god vei for våre studenter. Prosjektleder er Tone Anita Lund. Hun ønsker å løfte prosjektet til en studie på nivå med utdanningsforskning. Veileder er tiltenkt den som tiltrer professor II stillingen. Side 26

24 Mile æl 6: S rkin av videreutdannin stilbudet. Aktivitet/ resultat: I dag er det kun en faglærer som er knyttet til videreutdanningstilbudet. Dette er svært sårbart, samt at vi nå heller ikke fyller de sentrale krav for et studietilbud. Vi vurderer både organisering, innhold og regulariteten på dette tilbudet framover. Tidligere har dette tilbudet blitt opprettholdt med mye innleid fagpersonell, dette må endres til bruk av mest mulig egne krefter. Det forventes at ressurstilgangen på fast personell må økes noe for å imøtekomme aktiviteten. Samarbeidsparter er RKK og praksisfeltet for å sikre både innhold og rekruttering til slike studietilbud enten det er innenfor studieportefølgen eller som betalingsstudie. Samlet konklusjon: OUP arbeidet justeres og videreføres med avvikling av to og etablering av tre nye utviklingsområde for institutt for sykepleieutdanning. OUP-perioden forlenges med ett år til august Side 27

25 Prosjektnavn: Kvalitetssikringssystem Prosjektperiode: Oktober 2011 Juni 2012 Hovedmål/ mandat: Ferdigstilling av kvalitetssikringssystem og implementering av QualiWare Prosjektorganisasjon: Prosjektleder: Øyvind Steinslett Prosjektgruppe: Ingunn Valan, Alf-Magne Jacobsen Samarbeidspartnere: Ledergruppen, utdanningsledere, faglærere, saksbehandlere, Kvalitets- strategi- og plankonsulent og Kvalitetsutvalget ved HiNe Mile æl 1: Overordnede rosesser identifisert 4. november 2011 ble det gjennomført en Work-shop med ledelsen ved HiNe, under ledelse av vår Gjertrud Leikvoll Laukvik fra QualiSoft. Hensikten med Work-shopen var å identifisere de overordnede prosessene ved høgskolen, og kategorisere disse iht. overordnede ledelsesprosesser, kjerneprosesser og støtteprosesser. De kjerneprosessene som ble fastsatt var Utdanning og keringsmiljø, Forskning og utvikling og Samfunnskontakt og kommunikasjon. Milepæl nådd etter planen Mile æl 2. Modellører o lært Det ble gjennomført kurs for modellører 5. og 6. desember Det deltok fire personer fra kurset, en fra Økonomi/personal, en fra Biblioteket og to fra Studieadministrasjonen. Milepæl nådd etter planen Mile æl 3: Driftsansvarli ualiware o lært Innføring av QualiWare er et resultat av SAK-Nordland, og opplæring av driftsansvarlig for QualiWare var opprinnelig planlagt samkjørt med Høgskolen i Narvik og Universitet i Nordland. Dette har vist seg svært vanskelig å få til. Som nevnt i forrige statusrapport ble vi nødt til å vurdere slikt opplæring uavhengig av Høgskolen i Narvik og Universitetet i Nordland dersom vi ikke fikk avklaring gjennom SAK-Nordland i løpet av andre kvartal Det ble ikke noe felles opplæring gjennom SAK-Nordland. Med bakgrunn i dette fikk vi, utenom det planlagte samarbeidet i Nordland, nødvendig opplæring for godkjenning, revidering og publisering av innholdselementene i kvalitetssystemet i siste halvdel av juni måned. Milepæl nådd Side 28

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Nesna Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Hallstein

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 09:30 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Hallstein

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Mo i Rana Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Kristine

Detaljer

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Tor-Helge Allern

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Tor-Helge Allern Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: IFS Sandnessjøen Dato: 29.04.2014 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Tor-Helge

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Magnar Solbakk Alf-Magne Jacobsen

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Magnar Solbakk Alf-Magne Jacobsen Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 27.04.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 Dato: 16.02.2015 kl. 10:00 13.30 Sted: Campus Helgeland, rom C-205 Mo i Rana Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland MEDL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland MEDL Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rica Nidelven hotel, Trondheim Dato: 22.11. 23.11.2012 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 den 22.11 til kl. 11:30 den 23.11 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: IFS, Sandnessjøen Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern

Detaljer

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 Dato: 16.03.2015 kl. 10:30 15:00 Sted: D-210 Høgskolen i Nesna, Nesna Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Bjørn Audun Risøy, Hanne Maren Reistad og Kristian Sivertsen. 17/15 15/00135-9 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2

Bjørn Audun Risøy, Hanne Maren Reistad og Kristian Sivertsen. 17/15 15/00135-9 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2 MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Nesna Dato: 20.05.2015 kl. 10:00 13:30 Sted: Rom D-210 Høgskolen i Nesna Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Aslaug

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Lovund rorbuhotell Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 14.06. kl. 19:30 21:00 og 15.06. kl. 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. juni kl. 09:30 på rom G- 1030 (drama seminarrom).

Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. juni kl. 09:30 på rom G- 1030 (drama seminarrom). Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Høgskolen i Nesna, rom G-1030, Nesna Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna den 22. og 23. november 2012.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna den 22. og 23. november 2012. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rica Nidelven hotel, Trondheim Dato: 22.11.2012 23.11.2012 Tidspunkt: Start med lunsj kl. 13:00 den 22. 11. Avslutning med lunsj kl. 11:30 den

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-16:30 Til stede: Rita

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Avsluttende oppsummering fra Prosjektet for utvikling av digital kompetanse.

Avsluttende oppsummering fra Prosjektet for utvikling av digital kompetanse. Avsluttende oppsummering fra Prosjektet for utvikling av digital kompetanse. Denne oppsummeringen bygger på tidligere arbeid i prosjektgruppa samt avsluttende møte 8/1-2013 om Organisering av IT-tjenester

Detaljer

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Møtets varighet. 11.30-15.00 Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 30.09.2015 kl. 9:00 11.00 Sted: Scandic Hell, Stjørdal Arkivsak: 15/0173 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør)

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør) MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.03.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 Sted: Norgesuniversitetets lokaler i Pilestredet, Oslo Tid: Fra kl 11 til 17 onsdag 21. april Til stede: Jan Olav Fretland (leder) (kom kl. 1230) Dagny Blom Torstein

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 Møtedato: 24.- Seminardag: 24.06.13 kl 0830-1700 Møtested: Britannia Hotel Styremøte kl 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 Sted: Pilestredet 46, Oslo Tid: Fra kl 10.00 til kl 12.30 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger-Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Dagny Blom Torstein Rekkedal

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 16.06.2014 Møtested:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30 på Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: C4041, Grimstad Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 09:15-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 7/2007 10. desember 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Marit Allern Randi Punsvik Sidsel Kruuse-Meyer Bjørn Reidar Sørensen Marit Andreassen Annette Meidell Per

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3 MØTEINNKALLING Fakultetsstyre Profesjonshøgskolen Dato: 03.06.2015 kl. 9:00 Sted: Arkivsak: 15/02668 Arkivkode: Møterom 3428.16 (Grønne møterommet i administrasjonen) Mulige forfall meldes snarest til

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER Vår dato: 18.11.03 Vår referanse: Vår saksbehandler: Pål Hovde Deres dato: Deres referanse: Til: Alle fast tilsatte i administrative stillinger ved HiST. IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.04.2012 Tid: kl 08.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 13. september 2013 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: Inge Særheim (nestleder), Svein Ragnvald Tjora, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes, Hans

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30 på Styrerommet, HiN Deltakere: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Randi Lillegård LEDER AP Grete Moan MEDL TV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Randi Lillegård LEDER AP Grete Moan MEDL TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ellen

Detaljer