Moss Magasinet Vi vil takke våre bidragsytere for tålmodig samarbeid med oss, og en takk også til staben i PS Press for all

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Moss Magasinet 2002. Vi vil takke våre bidragsytere for tålmodig samarbeid med oss, og en takk også til staben i PS Press for all"

Transkript

1 MOSS MAGASINET 2002 Redaktører: Rune Lysø Ivar B. Johansen UTGITT I SAMARBEID MED MOSS PENSJONISTFORENING REDAKTØRENE HAR ORDET Kjære Magasinvenner Nå er det faktisk 20 år siden det ble startet. Den gang med Frank Montanus Berg som primus motor, og produktet ble et julemagasin til pensjonistene i Moss. Selv om årets magasin bare er det attende i rekken markerer vi i år tjue års jubileum med et par go`biter fra tidligere magasiner. Vi har fått med oss en del av våre faste skribenter, samt at det har kommet med noen nye, og vi håper at du vil finne spennende lesning om distriktets lokale historie også i år. Vi vil takke våre bidragsytere for tålmodig samarbeid med oss, og en takk også til staben i PS Press for all hjelp og støtte. Redaksjonen ønsker alle våre gamle og trofast og våre nye lesere, en riktig God Jul og et Godt Nyttår. Brannvesenet side 4 Store forandringer side 8 Barndom på Høida side 17 Morsa-aquaviten side 26 Til mine medborgere Det nærmer seg jul, og Moss Magasinet er igjen ute. Det gleder meg. Julestemningen kryper langsomt men sikkert inn i hjertene våre, og gjør oss forhåpentligvis enda snillere, enda mer omtenksom og enda mer opptatte av vår neste. La julen være en påminnelse om det gode og det lyse. Vær med å gi ditt bidrag til å gjøre hverdagen litt lettere for en du ser trenger det. Jeg håper selvfølgelig på en by pyntet til jul i den fineste puddersnø. Ingen by er i mine øyne da vakrere enn Moss. Jeg ønsker dere alle en riktig God Jul og Et Godt Nytt År! Med vennlig hilsen Gretha Kant Ordfører Motstandskvinne side 34 MEDARBEIDERLISTE Arnulf Johannessen, Audun Johannessen, Ingrid Johannessen, Jon Roth Nilsen, Karin Behn Skjævestad, Jan Erik Utberg, Rune Lysø, Lars Engebretsen, Jan Erik Fredriksen, Cato Pedersen, Ivar B. Johansen. En stor takk til: Moss Magasinet vil få rette en spesiell takk til dere som var så snille og velvillige til å låne oss bilder og gjenstander: Brannvesenet ved Kjell Kristiansen, biblioteket og byens aviser. Trykk: Media Øst Trykk, Mysen. Annonsesalg og utforming: PS Press Reklame AS Vestre Øre Gård side 44

2 Brannvesenet De siste hestene i vogn fra venstre: Kusk Emil Kristiansen Br.konst. Hans Nygaard og Br.konst. Leif Evensen 2. vogn til høire: Kusk Aksel Pedersen Br.konst. Jacob Lauritzen og Einar Thorgersen. TEKST: IVAR B. JOHANSEN Før 1876 bestod Moss brannvesen av ett såkalt borgelig brannvern. Antall mannskaper må ha variert mye, men det kan regnes med at man kunne stille ca. 200 mann. 4 Vekterne fungerte også som brannsyn, og brann ble varslet med brannskudd. Av utstyr hadde man bøtter, brannsprøyter, slanger og brannseil. Utstyret var for en stor del lagret i ett sprøytehus, plassert der hvor det gamle politikammer lå. Dette ble flyttet til nåværende brannstasjon i Vogts gate i 1877, hvor det fremdeles står. Det er grunn til å tro at byen på begynnelsen av 1800-tallet disponerte 4 brannsprøyter (stempelpumper).takket være fremsynte folk i brannvesenet opp gjennom alle disse årene, og at det har vært ført skikkelige protokoller, kan vi til en viss grad følge utviklingen av vår bys brannvern frem til i dag. I forbindelse med brannvesenets 125 års jubileum, ble det gitt ut en jubileumsavis som vi har sakset mesteparten av vårt stoff fra. En takk til Kjell Kristiansen og hans medarbeidere i redaksjonen, og vi følger utviklingen steg for steg etter som årene gikk og utstyret ble anskaffet Brannvesenet fast organisert, samtidig med at byens første offentlige vannverk ved Galla ble satt idrift.vannverket kostet kr ,-. Eiendommen i Vogts gate ble innkjøpt for kr ,-. Mannskap: 1 brannmester, 1 pumpemann, 3 brannkonstabler, 6 vektre, statsingeniøren var branninspektør. Byen oppnådde ved dette 25% i nedsettelse av brannkontigenten. (Utgjorde årlig besparelse på kr ,-). Avlønning Den 14. juni 1876 ble fattet følgende vedtak:"brannmesteren avlønnes med kr , - + fri bolig med brenne "og lys, og har plikt til at tage ulykkesforsikring med kr ,-. "Tre av de faste konstabler avlønnes hver med kr. 904, 80, og må "tegne ulykkesforsikring med kr ,-. "Syv brannkonstabler av 2. klasse avlønnes med hver kr. 800,-, "uten plikt til forsikring. "Lønnen omfatter klesgodtgjørelse

3 1894 Bortfalt vekterordningen. Brannvesenet består nå av: Branninspektør, brannmester + 10 faste konstabler dertil 45 reservemannskaper. Materiell Bassenget, Klommesten. Pris kr , -. Ble bygget i 1894, volum 1770 m3, 40 telegraf- og ringledninger, 13 signalkasser på 5 linjer, 2 hester, 6 handsprøyter, 8 brandseil, m. slanger. Korpset var organisert i fem hovedavdelinger: Slangekorps, Redningskorps, Nedbrydnings- og seilkorps, Avspærringskorpset, Sprøytekorpset. Avspærringskorpset var det største. Tjenestetid inntil fylte 60 år. Brannvesenet beholdt sin organisasjonsform fra århundreskiftet, og det ble ingen reorganisering før i 1937, i forbindelse med bygging av nytt vannverk og slukningsavtale med Jeløy I oktober kom byens første brannbil - F. W. D. Ble brukt første gang april 1925 på Cellulosen. Bilen var utstyrt med den første motorpumpen byen fikk. Moss har så vidt vites aldri hatt damppumper Fikk man den første motorsprøyte - Ap! 80 - ca. 800 l/min Brannvesenet ble organisert, det ble bygget nytt vannverk i Vogts gate. Slukningsavtale med Jeløy ble opprettet. BV. 2 og BV. 3 (stigebil) ble innkjøpt. Hesteholdet ble avsluttet samtidig. Det ble anskaffet nytt signalanlegg. Det ble bygget 6 nye garasjer mot Vogts gate. Samlet kostfad kr ,-. (BV ,-/stigebil ,-) Brannvesenets årlige budsjett kr , -. Vaktlaget ble øket fra 4 til 5 mann. Det ble anskaffet ny tilhengersprøyte. Moss Magasinet Radio ble anskaffet 1964 Slukningsavtale med Rygge. Vaktlagene ble utvidet fra 7 til 8 mann. BV. 4 ble anskaffet - pris ca. kr , International Tankbil/mannskapsbil anskaffet som erstatning for BV 2 fra Slukningsavtalen med Rygge opphørte Mannskap: Overbrannmester, svakstrømsformann, 3 vaktlag av 1 brannmester - 1 brannformann + 6 konstabler. I tillegg har man 2 aspiranter og 1 vikar. I alt 29 fast ansatte. Brannvesenet har 70 reservemannskaper. Avtale med industrivernet: 100 mann. Materiell: 6 biler, 2 stk. pumper - Godiva 1000 l/min., 2 stk. pumper - Aster 400 l/min. 1 stk. 250 kg pulveraggregat på hjul 12 surstoff- og friskluftapparater med ca m. slange 11'2 og 12" 4 biler har radio 5 Walkie-talkies Branntelegraf med 87 meldere (Jacobsen-system) Varsling av brannmanskaper ved høytaler. Byen har ca. 600 brannkummer og ca. 90 km offentlige vannledninger Magirius stigebil anskaffet som erstatning forbv 3 fra Administarsjon/forebyggende ble styrket ved ansettelse av varabrannsjef 1986 Trygghetsalarmer for eldre ble innført som en integrert i brannvesenet Brannvesenet ble organisert som en egen etat, og som heltids brannsjef ble ansatt Jostein Flydal Vaktlagene ble redusert fra 8 til 6 mann 1953 Anskaffet BV.1. - høytrykksvogn og BV. 5 - Volvo lastebil. Sittende fra venstre: Hjalmar Johansen, Hans Andresen, Sigurd Nilsen (Gassverkbestyrer og varabrannsjef) Ole Lødemel (Brannmester) Edvin Nilsen, Anton Willadsen. Stående fra venstre:olaus Gundersen, Aug. Schau, Anthon Lauritzen, Christian Hagmansen, Sørum Myhre og Hjalmar Anthonsen 5

4 1998 Moss, Rygge, Råde og Våler kommuner ble enige om felles brannvesen i Mosseregionen. Dette medførte at Moss-, Rygge-, og Råde brannvesen ble lagt under Movar som et interkommunalt driftsselskap og navnet ble Mosseregionens interkommunale brann og feiervesen (MIB). Ny brannstasjon er planlagt bygget på Tykkemyr. Etaten er i dag besatt med følgende stillinger: Administrasjon Brannsjef Varabrannsjef/leder i beredskapsavdeling Leder forebyggende avdeling Kontormedarbeider Brannsynsseksjon 1 branningeniør 3 branninspektører Feierseksjon 1 feierinspektør Moss Magasinet feiermester 1 feierformann 3 feiere 2 lærlinger Beredskapsavdeling: Stasjon 1 Moss 4 vaktlag bestående av: 1 brannmester Branninspektører i Moss: Navn: Funksjonstid: Lars Olsen 1773 Lars Bohn Peter Herfodt Sivert Ruud Teodor Nfitz Hans Chrystie 1820 Svend Chrystie 1822 Christian Fr. Land Jens Ludvig Geiner Carsten Smith Torvald C Larsen 1858 N.W. Grønn, kjøbmann Joh O. Bosted, kjøbmann Carl L.Stabell, overingeniør 1 brannformann 3 brannskonstabler Stasjon 2, Rygge: 4 vaktlag bestående av 1 brannmester 1 brannformann 3 brannskonstabler Ernst Hilditch, kjøbmann Anton A Hansen, kjøbmann 1875 Brannsjefer i Moss: Navn: Funksjonstid: Carl Ludvig Stabell Ystgård Smidt Meyer Einar Mathisen Ame Sverming Sverre Gulbrandsen Jostein Flydal BYGGEVARER BYGGMAKKER NORGES STØRSTE BYGGVAREKJEDE SIDEN 1839 Vi er byens og distriktets største byggevarehus Velkommen! Herføll Varnavn. 31, 1523 Moss Tlf ÅPENT: 7-17(19) Butikk fra 9.30 Solberg Sarpsborgvn. 5, 1640 Råde Tlf ÅPENT: 7-17(19) Besøk våre trivelige konditori og bakeri Bestill Deres kaker hos oss! BAKERI-UTSALG TLF UTSALG - HØYDEN TLF UTSALG - KAMBO TLF UTSALG - HOPPERN TLF UTSALG - MOSSEPORTEN TLF KAFFEBAR-AMFI TLF AMFISENTERET TLF

5 Gjennom Mossemagasinet benytter vi anledningen til å ønske våre medlemmer og forretningsforbindelser God Jul og et Godt Nytt År! Stiftet 1946 MOSS BOLIGBYGGELAG Petersongruppen, Norges største emballasjekonsern, består av tre forretningsområder: Peterson Linerboard, Peterson Barriere, Peterson Emballasje. Konsernet har i alt ansatte og omsetter for ca. 3.2 milliarder kr. pr. år. 70 % kommer fra eksport. M. Peterson & Søn AS er konsernets morselskap, og eier 100 % av aksjene i alle datterselskapene. Peterson Linerboard, Moss er en cellulose- og papirfabrikk med 385 ansatte og en årsomsetning på ca. 982 millioner kr. Peterson Barriere, Polycoat, er en bedrift for fremstilling av plastbelagt papir og kartong til emballasjeformål, med 85 ansatte og en årsomsetning på ca. 260 millioner kr. 7

6 Gjensyn med Henrik Gerners gate 6 Jeg avla hjembyen et besøk like før jul i Etter mange års fravær var det for meg en forunderlig opplevelse å vandre gate opp, og gate ned, forbi stedet der fru Børnich hadde sin pølsevogn øverst i Dronningens gate, og prisen var 35 øre stykke, eller tre for en krone. Videre nedover Dronningens gate og Storgaten til helomvending ved nordre jernbane- overgang. Dette var den samme rute vi fulgte før i tiden, men vi snudde bare ikke om vi skulle til Gimle kino. TEKST: JAN ERIK UTBERG Denne ruten kunne vi gå om og om igjen, 4-5 ganger på en kveldsstund, før vi endelig sent på kvelden (kl ) vandret hjem og i seng. Som nevnt tok jeg samme rute denne gang, alene, og i dype tanker. Alt var annerledes. Pølsevognen til fru Børnich var borte, den øverste trange delen av Dronningens gate med sine lave koselige hus og forretninger var en saga blott. Dette og mye mer var så forandret at det gav et stikk i hjertet. Det påstås av kloke hoder at det bare måtte bli slik. Husene var i en så dårlig forfatning at enhver tanke på restaurering var urealistisk. Skal tro om man hadde vurdert det likeledes i dag, i 2002? Kunne det for eksempel tenkes at de kloke hoder ikke hadde sans for det som var historie? Eller ligger svaret i datidens fremtredende ønske om å skape noe nytt? Vel, nok om det. Moss sentrum er ikke hva det engang var for oss som var unge for 50 år siden. Nostalgi, sier du kanskje. Ja muligens det, men dette var i alle fall FORANDRINGER: Gamle boligstrøk er totalt forandret. Her representert ved Konggata. byen for oss unge. Knising og fnising Hvor ble det for eksempel av den runde beplantede lunden øverst i kirkeparken, som på folkemunne hadde et meget spesielt navn. Hit kunne vi søke til fred og ro, langt, langt borte fra sentrums mas og bråk. Her var vi alene og i fred. Der var det aldri noe bråk, bortsett fra knising og fnising på benkene i de dunkle aftentimer. Også denne idylliske perle er borte, men de gamle minner lever fortsatt. Var det kanskje nettopp her du hadde ditt første møte med det annet kjønn, hva vet jeg? Konggata Jeg nevnte Gimle kino med sine tre losjer på den ene siden på galleriet. Vi lurte oss til å sitte der noen ganger. Det kunne gå bra, men plassene var for byens prominensia. Når disse kom var det å fjerne seg med lynets hastighet. For respekt for voksne, det hadde vi. La oss ta vingene fatt og dale ned i Konggata, - gatebildet fra Elefantapoteket ved øvre torv og nordover mot fossen. Jeg mener ha nese for at denne gatebiten ble bebodd av det som den gang ble kalt Konggatarampen, men de var i realiteten slitets kvinner og menn. I ettertid ser vi jo at det var ren vandalisme å radere bort den særprege- 8

7 de arkitekturen som rådet der, den var av det sjeldne. Tenk bare på nr. 12, eller tollèrn, som den het på folkemunne, og på flere andre gårder i samme strøk. Jeg var ofte i de stuene som telegrafbud under krigen. Det var blending og stummende mørkt, og ofte var jeg redd, men jeg ble aldri rørt eller antastet av noen. Sykkelen parkerte jeg ute på fortauet og vandret inn gjennom den lave mørke inngangen, opp en smal trapp og så bortover en lang mørk svalgang som ikke var opplyst. Man måtte være lokalkjent for å finne frem. I dagslys var denne turen som i eventyret. Det var lave dører, slik at man måtte bøye seg noe ned for å komme inn. Mossesåpe Men rent var det, og det luktet mossesåpe over alt. Menneskene i dette strøket var takknemlige, blide og greie, men vi måtte ikke prøve å tråkke i deres bed. Hvorfor skulle vi egentlig prøve på å gjøre det? Det som nå møtte meg i disse historiske strøkene var vandalismens underverker i form av nedrevne hus, og ødelagte miljøer. Særpregede bolighus måtte vike plass for parkeringsplasser, eksos og forurensning. Hollenderbærja Ikke langt derfra fant jeg restene av det gamle Hollenderbjerget. Enda et domene for dem som valgte å bo tett sammen og slite til livets opphold. Karakteristiske hus, muligens kalde om vinteren, men dog, det var da ikke vinter hele året. Hva møtte meg? Mitt eget bilde av gamle hollenderbærja ble brått og brutalt utslettet og erstattet av en ruvende boligblokk, uten sjel og særpreg. Det måtte bli slik, sier atter en gang de kloke hoder. Og når vi likevel er på disse kanter, hvorfor ikke ta turen til gamle dodærn. Før i tiden var dette faktisk et lite samfunn, en stat i staten, på en eller annen måte. Vi hørte aldri at det kom noe bråk derfra. Slummen Så tar vi en titt på noe av det som Moss Magasinet 2002 blant mange ble betegnet som slummen. Helt riktig, jeg tenker da på Henrik Gerners gate, og spesielt nr. 6, Gudes gate og nordre del av Storgaten frem mot møllene. Dette var etter manges mening så nære slummen det gikk an å komme i norsk forstand. Her skulle visstnok selve rampen hatt sitt arnested. I dette strøket hadde jeg min beste tid som unggutt. Her fant jeg det første av livets verdier, - her fant jeg springbrettet til det som skulle forme meg for senere i livet. De to siste krigsårene husker jeg som om det var i går. Jeg husker alle kameratene, gutter og jenter. Vi var vel omtrent 40 i tallet, og det var ofte 4-5 barn i hver familie, det var datidens statussymbol å ha mange barn. Henrik Gernergate 6 Spesielt husker jeg Henrik Gerners gate 6 for det var der jeg bodde. Jeg har også mange minner om den karakteristiske, trekantede parken som lå foran Folkets Hus. Thorne s Preserving, Bøndernes Hus, Brynildsens Kaffebrenneri, Rolto Skofabrikk, Sadelmaker Kure, Grellands Tredreieri og mange flere. Disse stedene har brent seg fast i hukommelsen, og vil for alltid ha sin plass der. Men akk, så nedverdigende å vandre rundt på disse gamle tomter. Preservingen var borte, Bøndenes likeså, i tilknytning til alle de andre firmaene. På Bøndene som vi kalte stedet kunne vi være opptil 5 gutter på en spleis vørterøl. Hans Løken er også borte, der var vi en sjelden gang innom for å låne en pakke kjeks, eller to. Den gamle kornsiloen står der fremdeles og har fått en like ruvende nabo. Til den gamle silokjelleren søkte vi som oftest på nettene når flyalarmen gikk, og som skremte oss opp som skadeskutte fugler. Da var det hurtigst å komme i sikkerhet. Folkebadet der vi fikk skrubbet av oss ukens uhumskheter under oppsikt av Bademester Kvalvig. Han tillot ikke noe slinger i valsen, og vi smårollinger lystret ham blindt. Kålrabi stekt i tran I Brynildsens Kaffebrenneri brente de sukkerroer og malte det til kaffe. Disse roene spiste vi, og ble så syke at man bare så det hvite i øynene på oss. Men vi regnet det som et måltid, okke som, for det var meget dårlig med matforsynger den gang. Hjemme alenefester hadde vi. Da spiste vi biff, kålrabi stekt i tran, med en liten fleskebit fra en tjuvslaktet gris, om en eller annen hadde fått lurt til seg noe av det stoffet. Musikk og dans var ulovlig under krigen, men vi praktiserte det likevel. Ingen av oss kunne danse, men vi simulerte for det svake kjønn, og dette gikk rett hjem. Musikken var spesiell som alt annet. Det var sveivegrammofon med slitte stifter og med minst like slitte plater. Jeg husker spesielt en plate av og med Evert Taube som vi slet helt ned til underlaget, det var Calle Schewens vals. Ja da var det luft i lukkan blant ungdommen i Henrik Gerners gate. Mor Kjønigsen Jeg husker godt gamle mor Kjønigsen som vandret kvartalet rundt, dag etter dag, i sin karakteristiske sorte klessdrakt. Tynn, ja, og noe lut i ryggen der hun holdt sine rundetider, på et forunderlig vis. Hun benyttet alltid fortauet, men vi sto aldri i veien for henne når Kjønigsa kom, da gikk vi alle til side, mens vi ropte til hverandre: Nå kommer Kjønigsa. Vi heftet henne aldri, og kom heller ikke med noen ukvensord mot henne. Hun var på en måte vår eiendom, i vårt eget domene. Jeg husker vi guttunger smøg oss rundt de voksne når de sto klikket og pratet om siste nytt fra London. De visket og tisket, og lot seg ikke forstyrre av oss. På en umerkelig måte forsto vi at det vi hørte ikke måtte prates videre om til andre. Som det var i dag kan jeg også minnes turene til Molbæktjernet og Mobækhytta. Med ryggsekk og sengklær dro vi innover på helgetur. Lite ante vi at gutta på skauen lå i trening i de samme dype skoger. Dette og mye mer kunne en representant for rampen i de eldre bydeler trekke frem. Jeg regner med at flere vil kjenne seg igjen i det jeg her har mimret frem, og da er hensikten oppnådd. 9

8 Du klarer mer når synet stemmer Er du klar over den viktige sammenhengen mellom godt syn og gode prestasjoner? Moss Magasinet 2002 Vi ønsker pensjonistene en riktig God Jul Th. Petersonsgt. 9, 1530 Moss - Tlf./Fax Vi ønsker våre medlemmer en God Jul og etgodt Nytt År Vi ønsker våre medlemmer og pensjonister En God Jul og et Godt Nytt År! Moss Bygningsarbeiderforening MOSS KOMMUNALE FORENING AVDELING 638 FELLESFORBUNDET Når det gjelder! Benytt deg av distriktets største eiendomsmegler med kvalifiserte meglere og lengst erfaring. EiendomsMegler Midtveien Moss - Tlf Fax

9 75 år og datafrik kraftpakke som han har montert sammen selv og har det meste av de finesser man ser i reklamene. Redigering av film Etter hvert som maskinene ble kraftige nok til å klare av store og kompliserte oppgaver begynte han så smått med videoredigering. Han fikk alle sine gamle smalfilmer over på tape, og siden har han redigert dem og lagt dem over på tape og DVD. Motiverende At Roars hobby har vært motiverende er det nok ingen tvil om. Han og kona Sissi har tre barn som igjen har forsynt dem med fire barnebarn. Av disse er det bare et av barnebarna som ikke jobber med data. De vet mye om data sier Roar med et smil, men når det kommer til det gamle operasjonssystemet DOS har de fremdeles mye å spørre bestefar om. Det var jo her han i sin tid begynte. Roar Pedersen 75 år og selvlært programmerer. Betaler regninger TEKST. IVAR B. JOHANSEN FOTO: RUNE LYSØ Den pensjonerte radio og TV reparatøren Roar Pedersen har funnet sin lidenskapelige hobby i datamaskiner. Han tilbringer daglig mange timer foran skjermen og tastaturet. I 1980 kjøpte Roar Pedersen sin første datamaskin. Det var en Amstrad og var i følge de dagers målestokk en dugelig god maskin med hele 20 mb harddisk. En sort / hvit skjerm og store disketter 5 1/4. Han var nok lenger fremme enn de fleste på den tiden. Det sto nok ikke datamaskiner i alle hjem heller den gang som nå. Programmerte Det var jo ikke så mange programmer å velge mellom den gangen, så Roar startet opp med å lære seg programmering. Han benyttet samme fremgangsmåte som han gjorde da han lærte seg selv opp til å reparere radioer og tv apparater. Med andre ord helt selvlært. Det er nok ikke få tippeprogrammer og enkle spill som har sett dagens lys under Pedersens fingere på tastaturet. Fulgte med Han har fulgt med etter beste evne i takt med utviklingen på datasiden. Holdt seg oppdatert, som det heter, og i tillegg har han innført mange i datasystemenes mysterier. Det har blitt mange forskjellige maskiner etter hvert, og han har i dag en Roar Pedersen følger fortsatt med i tiden. Han er daglig på Internett og betaler alle sine og konas regninger over nettet. Han har mange kontakter på mail, og chatter på MSN med gode venner. Laster ned Han er glad i musikk, og har gjennom årenes løp lastet ned atskillig megabytes med musikk og for ikke å snakke om programmer som han benytter i datamaskin til å grabbe inn musikk som det heter. De bare ligger der oppe og venter på å bli tatt i bruk sier han med et smil. Hvordan? - Ikke noe problem, sier han med et smil du bare gjør sånn og slik, så trykker han på noen knapper og dermed er prosessen i gang. Jeg tror jeg fortsetter med å skrive jeg, frem til jeg kan det ordentlig. 11

10 Erindringer fra femtiåra TEKST: LARS ENGEBRETSEN I 1954, var jeg 8 år og bodde i Vidarsgate 1 på Jeløy. (En sidegate til Gimleveien) Det var melkeutsalg i første etasje der jeg bodde med frøken Kjærre som sjef. (De ble jo titulert den gangen) Hver dag var det kø som skulle ha melk. Med sine melkespann fra en til fem liter sto de tålmodige og ventet på sin tur. Min kameratkrets besto av syv gutter(litt forskjellige alder) Tor Nilsen, Rolf Viggen, TrondAasen, Asbjørn Pedersen, Jon Bakke og Ronald Meyer, samt meg selv. Vi bodde i samme strøk. Asbjørn og Ronald er dessverre borte nå. Bøker og maltekstrakt til jul Hver jul, julaftens formiddag tok min far og jeg sparken til Klommesten og Bytårnet for å levere og hente pakker. Det var jo alltid snø om vinteren i min barndom, så jeg kan ikke huske at sparken ikke ble brukt på denne turen. Mine Besteforeldre og noen onkler og tanter på far siden som bodde der, så turen var viktig kan dere tro. Jeg fikk de samme julegavene hvert år etter at jeg hadde lært å lese: GGB Gyldendals gode barnebøker, men hos min onkel Kristian på Malakoff som var sjåfør på Moss Bryggeri fikk jeg alltid et stort glass med Maltekstrakt. Det var snadder den gangen skal jeg si dere. Når julekvelden nærmet seg tok vi på finhabitten. For min del var det matrosdress med fløyte. Jeg var ikke ordentlig pynta før denne var på. Da sparket vi til Hopperen hvor mormor bodde. Der var hele min morsslekt samlet og det ble servert kaffe og kaker, brus til barna og en skarp en til de voksne. Etter at julenissen hadde vært på besøk dro vi hjem til Vidarsgate hvor vi spiste Tekstforfatter Lars Engebretsen i matrosdress, flittig brukt som antrekk på femtitallet. julemiddag og lekte med presangene vi hadde fått. Blå og gule oljebukser Det var populært å ake på den tiden, akkurat som i dag. Fadersminne(Torderød) og Kleiva, like ved Vidarsgate, var kjempefine akesteder. Akebrett fantes ikke den gangen, men oljebukser var tingen. Det var to typer oljebukser, gule og blå. En gang min mor kom hjem med en ny oljebukse som var blå, ble jeg så skuffet at hun måtte gå tilbake til butikken og bytte slik at jeg fikk en gul. De gule hadde mye bedre gli det var hevet over enhver tvil. Aldersgrense Om det var noen aldersgrense for å kjøpe øl og tobakk på den tiden, var det ingen som tok det så alvorlig. Lasse (Jeg ble kalt det av noen) ropte nabofrua en dag jeg kom fra skolen Kan du stikke bort på Gimle å kjøpe 20 south State til meg? Ja, det gjorde jeg uten problem og fikk jammen 25 øre for jobben. Murere, som det var mange av i Gimlestrøket den gang, spurte oss stadig om vi kunne bayer til dem. Det krydde jo av nærbutikker og kjente som vi var, ble vi aldri spurt om hvem som skulle ha ølet. Kjøpmannen tok det nok for gitt at det var våre foreldre som skulle ha 12

11 ølet, ettersom butikken var stengt nå de kom hjem fra jobb. Gjenger Selv om det var lite vold og kriminalitet i 50 åra, fantes det fem ungdomsgjenger på Jeløy. Det var: Krabbengjengen, Bråtengjengen, Jeddergjengen, Hopperngjengen og Krosserngjengen. Jeddergjengen gikk for å være den værste selv om det aldri hendte at noen ble alvorlig skadd. De hadde sitt territorium fra Bellevue til Hopperen og opp til Ramberg og Løversbakke. Som regel sto de på Bellvuefeltet og kastet stein på de son gikk under. Man kunne også bli møtt av sprettert eller bil og bue. Snøballkrig Vi som bodde i Vidarsgate kunne bli overrasket av Krabbengjengen på Vinteren. De dukket som opp i tussmørket rundt hushjørnene med harde snøballer. Da var det om å gjøre å skaffe seg dekning litt brennfort. Ellers kunne det bli blåmerker og snø i nakken som resultat. Adskillig hardere gikk det nok for seg når samme gjengentørnet sammen med Bråtengjengen på vår og sommer. Da var det steinkasting. Noen fikk hull i hodet og måtte sy, men ellers gikk det bra. Naken i telefonkiosk Alle disse gjengene var mer eller mindre aktive, og fra Hopperngjengen husker jeg en episode. De hadde kledd Nupper n, som var en ung gutt den gangen, nesten naken og stengt ham inne i en telefonkiosk ved Hopperen Samvirkelag (der Finbakeriets utsalg er i dag). Dette var kanskje ikke så ille tenker du, men det var tross alt midt på vinteren. Pottepeller i Peter Pan sko Da våren kom fikk vi masse å glede oss over. Størst var det nok at vi igjen fikk gå ut i sko. Hele vinteren hadde vi blitt påkledd med Beksom, Botfår og gummistøvler. Peter Pan sko var de mest populære blant gutta den gangen. Så fort det ble bare flekker satrtet stikkekastingen (Strek-kasting), og vi smågutta Moss Magasinet 2002 fikk som regel være pottepellere. Potten ble samlet opp i blikkbokser og de som ble nummer en og to osv. kastet opp om kron og mynt. Dette var nervepirrende, for potten var ofte stor da det ofte var vekslet in sølv i potten. Dette var enkroner og femtiører som var mye penger den gangen. Som takk for jobben fikk vi som regel en krone og det rakk til en kinobillett og en 25-øres knekk. Far til fire og Hoppalong Cassady Det var gøy å gå på kino. Gimle var den kionen vi besøkte mest. Ikke bare for at den var nærmest, men den kjørte mest barnefilmer og Parkteateret hadde som regel voksen film. Hver fredag var det filmavis klokka fem på Gimle. Høydepunktene var sporten og spesielt da Hjallis på skøyter, men da mannekengoppvisningene kom var det masse stønn og sukk i salen.vi kunne stå opptil tre timer i kø på Femmer n på søndager. - Far til Fire - med rakkerungene som forfilm var meget populære, men kremen var nok Tarzan og Hoppalong Cassady. Hver mandag ved sekstida om kvelden kom de voksne i store flokker til kinoen. Da var det nemlig Cowboy med Alan Ladd. Nye blader Onsadger, og spesielt når det var skolefri, gledet vi oss veldig til. Leif Holmen som den gang drev Gimle Frukt og tobakk (senere Tronvik Selvbetjening) kom om morgenen på sin store motorsykkel med nye ukeblader som vi hjalp ham med å bære inn. Donald, Texas, Wild West og Jukan var de mest populære. Leif Holmen var en utrolig sosial og hyggelig kjøpmann som tok godt vare på alle sine kunder enten de var små eller store. Adærn og Anker Hver dag kom Adærn (fillekremmer) inn med sin strisekker og kjøpte to esker med menthol. Vi gutta skjønte aldri hva den mannen egentlig levde av. Utenfor butikken traff vi ofte Anker som ville spille Svarteper (barnekort). Uansett hvor mange ganger vi spilte med Anker, vant han og dere kan tro han var stolt. Sommerferie og lukejobbber I sommerferien fikk vi ofte lukejobber på jorde til gårdene Grønli og Kubberød på Jeløy. Etter en ukes jobb gikk turen til byen hvor det ble investert i Kada dykkermaske med snorkel samt svømmeføtter. Dette kostet den gang den svimlende sum av tjuefire kroner. Masse penger, når man tenker på at lønna var en krone og femti øre for hver time. Søndag familiedag På søndagene når det var fint vær var det som regel badetur til en av de mange herlige strender vi hadde i nærheten. Sjøbadet, Vårli og Reiertangen var de mest populære. Sammen med min kusine og hennes foreldre hadde vi mange flotte og minnerike søndager. Makrelltid På denne tida kom også makrellen. Mye mer en det gjør i dag. Særlig pir var det mye av. På Persilbrygga og på Tollbodbrygga var det fullt av folk som fisket. Noen hadde kastestenger, men de fleste brukte fem meter lange bambusstenger med krok og dupp og sild som agn. Noen hadde også hekle så de kunne få flere på av gangen. Vi i kameratgjengen fikk også bambusstenger av våre foreldre, men det var light utgaven. Det vil si maks 2 meter lange. Små som vi var med de korte stengene kom vi til kort på de beste plassene og ble henvist til den lille brygga nedenfor Fiskebasaren. Vi fikk seks simper og tre små flyndrer. Fiskekassen vi hadde med oss var hjemmelaget og veide svært mye. Vi bar den mellom oss på omgang opp Helgerødgaten og var svært stolte da vi kom hjem med fangsten. De ristet på hodet av den lille fisken, men skuffelsen i de små barneøynene gjorde nok sitt til at fisken ble stekt. Det ble mye spytting av fiskeben ved middagsbordet den kvelden. 13

12 Husker du? Fra Moss Magasinet 1982 Moss Magasinet 2002 Den gamle soldat TEKST. FRANK BERG Han var «fillekremmer'n» i Moss i nesten femti år. I alle disse årene var han daglig å se i gatene, med håndkjerra på slep og hunden «Pelle» svinsende rundt seg. Men 70 år gam-mel klarte han ikke dette daglige slitet for et magert utbytte lenger, - den ene foten sviktet. Og etter hvert ble synet svak-ere. I de fleste årene, da han bodde i Stengaten, var han blind. Så flyttet han til Mosseporten `sykehjem, der han bodde inntil sin død 13, januar i år. 27. november vill han ha fylt 90 år. Oskar var et kjent og populært trekk i bybildet, og når vi snakker med folk om gamle Moss så hender det ikke så sjel-den at man spør hvordan det står til med Oskar Johansen. Han måtte nok døyve både det ene og det andre. Folk er nå en gang så rare, det er ikke det samme hva man tjener peng-ene på. Men Oskar tok det hele med stoisk ro, han gjorde ærlig arbeid og lå ingen til last. Han og Pelle brydde seg ikke om godtfolks småborgerlige meninger. Og det var nå dem som ble glad i ham også. Det kan være det samme med hva folk har tenkt og trodd, forresten. Oskar hadde minner å leve på - fra den gang han var soldat - legionær. For ham skjedde modningen i fremmedlegionen, her opp-levde han slitet, trykket og vanskelighetene, kameratskapet som han kanskje hadde savnet. Og her fikk han føle livet på nært hold, sånn jernhard disiplin kan nok på sett og vis være verdifull nok for den som ikke riktig kan holde orden på seg selv. Ja - det spørs om ikke disse årene for Oskar Johansen slik vi husker ham. Fotografert en vinterdag. (Foto: Frank Berg) over 50 år siden har vært hans eneste virkelighet. I fremmedlegionen ble karene flasket opp med brennevin. Bokstavelig talt. Fikk rom til frokost og konjakk til kaffen. Andre kan bry seg med nestens gjerninger, med naboens vandel, misunner hans framgang og godter seg over menn-eskers feiltrinn. Men Oskar lot slikt i fred, han tenkte på slaget ved Verdun - på blodmarsjer gjennom Algeris rørrsvidde ørkener. Og på Kittelsen fra Stavanger, Oskars venn i verdifulle år. De stakk av fra samme båt, Kittelsen og Johan-sen, siden vervet de seg i Fremmedlegionen- i frykt for å bli sendt hjem på Statens bekostning. De lå sammen i skyttergrav-gjørma - men til slutt bukket Kittelsen under. Fremmedlegionen var ikke den samme for Oskar etter at Kittelsen ble skutt! 14

13 Arbeiderhøvding og borgermester Da jeg en januardag i 1951 gikk mine første skritt opp mot "løkka" visste jeg naturligvis ikke at jeg skulle overleve seks ordførere og seks rådmenn, ei heller visste jeg at dette var den første dagen i et forhold som skulle vare i femti år. Mine ordførere og rådmenn var: Ordførere Henry Jacobsen Emil Andersen Birger Eriksen Bjørn Barang Paul-Erik Krogsvold Gretha Kant ( - ) Rådmenn Arne Magnussen Alf Herland Hans Haugli Arne Svenning (teknisk rådmann) Amund Rydland Kirsten Tegle Bryne Første møte Alle disse hadde sine særegenheter og spesielle vaner som jeg husker dem godt for. Den mest spesielle av dem alle var nok rådmann Arne Magnussen.. Da jeg møtte rådmann Arne Magnussen første gang så var det på en lørdagsinspeksjon. Vi fikk et tips på forhånd om at rådmannen kom på inspeksjon, og da burde det være ryddig. Kontoret måtte være i full aktivitet. Han var en ruvende skikkelse rent fysisk, og ingen var i tvil om at det også var en autoritet som vandret fra rom til rom. Alltid med et spørsmål og et stimulerende ord til hver enkelt. Komfirmasjonsgave En av disse lørdagsinspeksjonene var dagen før min konfirmasjonsdag, og stor var overraskelsen da selveste rådmannen stoppet opp og overrakte meg en gave fra kollegaer på Rådhuset! Tenk det: "fra mine kollegaer på Rådhuset"! Et flott lenke til et armbåndsur. Helt til jeg på hjemvegen stoppet opp i Kirkeparken der hvor "elgen" står nå omtrent. Da først oppdaget jeg at det også var et armbåndsur i gavepakningen. Hva jeg tenkte akkurat da husker jeg ikke, men jeg har i all ettertid tenkt på at jeg "fikk det av rådmannen". Talerstolen Talerstolen ble på mange måter Arne Magnussens arena. Den behersket han som en mester. Jeg kan huske ham fra 17. mai feiringene og andre større folkefester. Som barn var det kjedelig å måtte høre på denne mannen før festlighetene kunne begynne for alvor. Stortingsmann Sin første l. Mai-tale holdt han som 21-åring i 1907, og han ble stortingsmann i Det var for øvrig etter et overraskende valgresultat. Postassistenten var nå blitt en ledende personlighet i den norske arbeiderbevegelse. Når han ble borgermester (rådmann) i Moss i 1933 vek han aldri fra sitt politiske engasjement. Han ble sett på som en ærlig, oppriktig og ikke minst temperamentsfull kommunal personlighet. I noen sammenhenger var han original. Som for eksempel da han hver lønningsdag fremsto i all sin pondus på rådhustrappen og ventet på en av de yngste i familien. Der og da overrakte han månedens lommepenger. Marshallhjelpen I forbindelse med Marshall-hjelpen etter krigen reiste han rundt som landets kanskje største entusiast. Ved siden av denne hjelpen fra USA måtte vi selv dokumentere økt innsats for å få landet på fote igjen. Dette var hans enkle budskap, og igjen ble det de tusen talerstoler rundt omkring som ble hans redskap. På et av disse inspirasjonsmøtene på M. Peterson & Søn A/S gikk han litt for langt da han lovet at overtid i forbindelse med økt innsats ikke skulle innberettes (skattes av). Dette måtte jeg, som ung ligningsassistent, rette opp igjen med det resultat at en rekke cellulosearbeidere måtte betale skatt også for økt innsats. Jeg var nok ikke spesielt populær på Cellulosen en tid etter det. Vinsjenker Ved Arne Magnussens fratredelse i 1954 var det naturligvis stor mottakelse i formannskapssalen på løkka. Jeg fikk det ærefulle verv å sørge for påfyll i vinglassene. Dette førte til at vennekretsen for noen timer ble betydelig utvidet. 15

14 MOSS HAVN er under stadig utvikling for å imøtekomme brukernes og næringslivets krav til en rasjonell og effektiv havn. Moderne kaier med Ro/Ro anlegg - containerterminal med Gantry kran for effektiv lossing og lasting av containere - jernbanespor på havneområdet tilknyttet NSB s jernbanenett og fergeforbindelse med Horten Moss havnevesen KF Moss Maritime Senter SHIPPING - TRANSPORT SPEDISJON - FORTOLLING - FLYFRAKT Vi ordner transporten - Import - Eksport Fortolling - Distribusjon Postboks Moss - Telefon Telefax Telex SHIPPING AS Totalleverandør innen shipping, transport, spedisjon og logistikk H. Schianders Eftf. AS, Postboks 428, 1502 Moss - Tlf

15 Barndom på Høida Artikkelforfatteren i seksårsalderen, sammen med sin far, Nils Nilsen og kusinen Edith Nilsen AV INGRID JOHANNESSEN Artikkelforfatteren har tidligere skrevet om den gamle Carlberg- og Høidaveien og om den gamle Ekholtveien. I denne artikkelen forteller hun om livet på småbruket og om torghandelen i Moss. Alle har vel sin «barndoms dal». Min var på gårdsbruket Carlsminde, «Løkka» kalt, på Høida. På «Løkka» hadde vi flere dyr og vi barna fikk tidlig lære å ta del i arbeid og stell på gården. Det var ikke forbud mot barnearbeid den gang. Men vi led aldri noen overlast, tvert om! Vi ble opplært til å få tidlige plikter, og det hadde vi ikke vondt av å lære. Vi måtte være med og stelle dyra og delta i arbeidet på åker og jorde fra tidlig vår til innhøsting. Vi gikk på skolen annenhver dag den gangen, så vi hadde på den måten mye «fri». Om våren satte vi poteter, plantet kål, la frø til bønner, agurker og erter. Siden var det å luke og holde jordene rene for ugress. Senere var det jordbær som skulle plukkes, og slik gikk det slag i slag som grøden vokste til og ble moden. En jobb som min bror Knut og jeg tidlig fikk ansvaret for, var å gjøre rent hos hønene. Vi kunne ha opptil søtti høns, så det sier seg selv at dette kunne bli ganske hardt arbeid. Hønsehytta lå på fjøstrevet. Far hadde laget en lang og fin innebygget passasje som hønene måtte gå ned, for å komme ut i hønsegården. Når Knut og jeg kom for å gjøre rent, var det ikke bestandig at alle hønene ville gå frivillig ut av verpekassene sine. Mange av dem var passe «liggegærne»! Men vi ville ha fritt spillerom, så det var å husje på og lempe ut dem som ikke ville gå av seg selv. Det kunne bli et svare spetakkel på dem når de endelig kom seg fornærmet kaklende ned «langgangen» og ut i hønsegården. Dess mer leven hønene holdt, desto mer moro hadde vi det. Men vi fikk da gjort rent og lempet hønemøkka ut gjennom en stor glugge. Etterpå strødde vi med sagflis så det ble tørt og fint både i verpekassene og på gulvet. Hønene måtte trives, hvis de skulle verpe godt. En gang hadde vi en folkevond hane. Det var en stor hvit italiener hane. Det var bare mor som fikk gå i fred for den. Så en dag ble broren min inderlig lei hele hanen. Han snek seg bakpå den, grep den i begge bena og sendte hanen høyt til værs. Hanen dalte 17

16 var nok like lei seg som jeg var. Jeg gråt og sørget over dukken i lang tid etterpå. Dette var nok til da den største sorgen i en liten pikes liv. Og det var ikke bare å kjøpe nytt den gangen - det hadde ikke blitt helt det samme heller! Artikkelforfatterens søsken Agnes og Knut Nilsen i full sving med å luke grønnsaksåkeren på Carlsminde, 1936 ned som en sekk med dun og lusket flau unna. Siden prøvde den seg aldri på oss, nå var det tvert imot mor den lot sinnet sitt gå utover! Hun ble også riktig lei den til slutt, og da var det ikke lange veien for den til gryta. Og smakte godt, det gjorde den! Når vi skulle slakte til jul, så var det gjerne to griser som skulle avlives. Den ene skulle vi selge, den andre skulle vi ha selv. Det var far og en mann som het Halvor, som sto for slaktingen. Far og Halvor skaffet seg ekstrainntekter ved også å slakte for andre. Og mye griseslakting ble det - det skulle ikke rare jordlappen til før folk hadde en gris eller fler. Halvors faste omkved til slaktegrisen var: «Kom'a, kom'a, kom'a - det er'nte fali!» En gang det skulle slaktes, var verken min bror Knut eller min søster Agnes hjemme. Jeg hadde fylt ti år den høsten, og nå ble det bestemt at det var blitt min tur til å røre i blodet. Det måtte røres i med en gang og hele tiden mens det ble tappet ut av griseskrotten, ellers ville det bare levre seg. Vi skulle jo bruke blodet til mat, blodpudding og blodklubb. Jeg husker far sa til meg: «Du blir inne til du hører at grisen har sluttet å skrike. Da kommer du ut med en gang og rører i blodet!» Jeg syntes nok det var litt ekkelt å røre i blodet første gangen, men far var jo der, og da var det ikke noe farlig. I barndommen ble det mye tid til lek og moro også. Men vi var vel ikke akkurat bortskjemte med lekestuer eller mengder med leker. Mine venninner og jeg lagde dukkestuer der det kunne passe. Jeg var så heldig at jeg fikk ha dukkestue i sjyka på låven. Der kunne vi leke, selv om det regnet. Jeg hadde noen fine leker, de fleste hadde jeg arvet etter Agnes. Ellers så fikk jeg ikke så mye nytt. Men det var to ting jeg fikk, som jeg aldri har glemt! Da jeg var fire år, fikk jeg dukkevogn til jul - en liten dogcart med to hjul. Nå kunne jeg trille dukken min! Dogcarten har jeg forresten ennå. En tid senere fikk jeg ny dukke av mor. Den var en nydelig babydukke med lyst krøllet hår. Denne dukken var det kjæreste jeg eide, men den fikk en brå slutt! Vi hadde en liten hundevalp, som hadde sin egen plass i uthuset om natten. En natt hadde den ikke holdt seg på plassen sin, men kommet seg inn i dukkestuen. Det ble rene massakren! Valpen rev og slet den fine dukken min i stumper og stykker. Jeg husker far kom med restene en morgen han hadde vært og foret dyra. Han En tid torgførte min far varer i Oslo. Det var særlig bønner og agurker, kål og poteter han reiste inn med. Men for det meste solgte mor og far gårdsproduktene på torget i Moss. Det hendte at jeg fikk være med på torget, og det var en begivenhet av de store! Jeg husker særlig at jeg fikk være med på kafé når mor skulle ha seg en kaffepause. Det var utsalget til Møllearbeidernes Bakeri vi besøkte, og aldri har vel et wienerbrød og et glass med kald melk smakt bedre! Utsalget lå nederst i Torvbakken. Det er selvfølgelig for lengst revet og erstattet med en parkeringsplass. Dette var i siste halvdel av 30-årene. Torghandelen foregikk den gangen på Nedre Torv. Handelen var blitt flyttet dit fra Øvre Torv i Og den gangen var det torghandel i Moss! Det var en mengde handlende - fra Rygge, Jeløy og Våler kom de, og kundene strømmet på. Det kunne bli langt mellom pausene. Den gangen ble jordbærene solgt for fra nitti øre til en krone kurven. Poteter ble solgt i to-litere og fem-litere til en pris av rundt søttifem øre fem-literen. Ellers kunne hodekål koste fem øre kiloen. Jeg husker at jeg en gang solgte et digert kålhode for tyve øre. Agurker ble solgt i hundre og hundre, det var vanlig den gangen. Aspargesbønner solgte vi for seksti til søtti øre kiloen. Vi solgte egg også. De gikk for fra nitti øre til en krone sneset. En gang jeg var med på torget, fikk jeg penger til å kjøpe moreller. Det var en av de få tingene vi ikke hadde hjemme. For ti øre fikk jeg verdens største kremmerhus breddfullt av glinsende kjøttmoreller. Når det var torgdag - tirsdag og fredag - reiste far ned med hesten og lasset tidlig på morgenen. Det var om å gjøre å få sin vanlige plass på torget. De faste kundene skulle slippe å lete etter oss. Hesten satte far 18

17 inn i stallen hos kjøpmann Dammen i Kongens gate. Mor måtte først gjøre unna fjøsstellet, før hun kunne dra til torgs. Hun reiste omsider nedover med halvni bussen. Høydabussen stoppet ikke bare på holdeplassene den gang, men tok med seg alle som strakte ut handa langs med veien. Det var særlig torgkoner som skulle av gårde med sine kurver - eggekoner og bærkoner, eller så solgte de begge deler. Bussbilletten kostet ti øre for barn og femogtyve for voksen. Når vi kom fram til torget, bugnet det av alle slags varer. Det var grønnsaker av alle de slag, poteter, bær, frukt, egg, blomster og ikke å forglemme - kjøtt! Det var en hel egen rad med kjøttboder på torget. Hesten Lena er klar til frakte grønnsaker til torget. Midt på bildet artikkelforfatterens foreldre Ellen og Nils Nilsen. Carlsminde høiden i ca De handlende hadde hvite seildukstak over bodene sine og kjøttet var delvis tildekket med gas. Det siste var vel helst for å holde insektene unna varene. Jeg husker en gang mor kjøpte et stort stykke oksebog på torget. Det kunne vel ha veid en to og en halv kilo, tenker jeg. Hele fire kroner måtte mor ut med den gangen! Fiskebodene lå utenfor selve torget. De lå et stykke oppi Torvbakken, omtrent ved Høyvekta. Der summet det godt med fluer på de varme dagene. Når torgdagen var endt, var det å kjøre varene hjem til flere av kundene. Det var ikke alle som orket å bære med seg alt de hadde kjøpt. Denne servicen fikk vi ikke noe ekstra betalt for. Mange ganger måtte vi kjøre nesten halve byen rundt og levere varer. Så torgdagene kunne bli både slitsomme og lange. Selv om jeg måtte være med i arbeidet hjemme, ble det altså mye tid til både lek og samvær med andre barn. Jeg har jo i ettertid forstått at man ikke har vondt av å få tidlige plikter og at det for vår del var nødvendig. Men jeg må si at når vi var ferdige med arbeidet på jordet for sesongen, da var jeg glad. Jeg er fortsatt mest glad i høsten, og det har vel nettopp sin forklaring i dette! Carlsminde, eller Løkka i 1930 årene. Hovedbygningen har i dag adresse løkkeveien 36 19

18 Advokatene på Jeløy I KONTORFELLESKAP MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING Advokatfirmaet PEDERSEN, REIER & CO AS Organisasjonsnr.: Advokat Ronald Pedersen Advokat Marte Reier Advokat Stein Olsvik Cort Adelersgt. 8 - Pb. 1064, Jeløy Moss Telefon: Telefax: Advokat Tone Monclayr Advokatene Richard A. Bromander Svein Bromander Ernest Tell i kontorfelleskap Henrik Gernersgate Moss Telefon Telefax ADVOKATENE AGNES VOGT OG ELISABETH V. UBISCH I KONTORFELLESKAP ALT I ARV OG SKIFTE MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING GUDES GATE 2 POSTBOKS 313, 1502 MOSS TELEFON / TELEFAX ADVOKATENE KNUT LOLLAND ERIK RYNNING SVERRE LOLLAND MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING FLEISCHERSGT MOSS TLF FAX: SVENN STRAY ADVOKATENE PER LINDBERG MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING Torggt. 2, 1530 Moss - Postboks 5030, 1503 Moss Telefon Telefax Mobil LØKKEGT. 21 TELEFON Th. Petersonsgt. 6, 1530 Moss - Tlf Fax: DU ER TRYGGEST MED LOVLIG UTFØRT FAGARBEID! 20

19 Husker du? Fra Moss Magasinet 1984 Moss Magasinet 2002 Tante Rosa fortsatt i sin beste alder TEKST: INGRID SAGRANDEN En liten energibunt struttende av sunnhet, godt humør og overskudd svinger seg og ordner opp enda mer enn vanlig i Helgerødgata om dagen. Utrolig nok er hun i full gang med å forberede selskapet på sin 80-års dag som nærmer seg med stormskritt. Vi taler selvfølgelig om Rosa Eriksen. Ingen ville ved et møte med damen, falle inn på tanken om at hun kom til verden allerede 8. oktober I halvparten av disse årene har hun med glød og iver ledet Moss Studiescenes Barneteater. En institusjon så fast forbundet med Rosas navn og person at den eir utenkelig uten henne. Så var det da også hun og hennes mann, Marcus Eriksen, som startet teatret i Hvert eneste år bruker hun minst tre måneder på å forberede forestillingen som settes opp på Parkteatret første søndag i desember. Tross sine etter hvert mange år, er Rosa fremdeles en kvinne i sin beste alder - formelig glitrer av livsappetitt og nysgjerrighet over hva livet fremdeles har å by. - Jeg synes slett ikke det er trist å være en gammel pensjonist, forsikrer hun. Vi tror henne - hun er et levende bevis på at det er sant. De siste fem årene har hun fått en ny interesse som hun med sedvanlig entusiasme dyrker - nemlig reiser til fjerne mål. MED KNÆR SOM GELE Det hele startet da hun i 1976 ble tildelt Østfold fylkeskommunes kulturpris. - Min datter insisterte på at Rosa Eriksen slik vi husker henne. Energibunten fra Helgerødgata er dessverre ikke lenger blant oss. jeg skulle bevilge meg selv en tur til Syden. Selv hadde jeg aldri vært tiltrukket av tanken. Billig vin og fyll frister ikke meg. Dessuten hadde jeg aldri tatt fly. Så ble det til at jeg bestilte tur til Gardasjøen i Italia. Jeg kom på flyplassen med knær som gele, klarte knapt å holde meg på bena - så redd var jeg. Men du verden, jeg merket ikke en gang at vi lettet! Forresten, jeg har en pussig episode fra Kreta. Jeg hadde en myntpung med Moss Dagblad på. Barkeeperen på hotellet stirret lengselsfullt på den. Så fikk han den da, og du verden, hvor glad han ble. Hver ettermiddag holdt han av bord til meg og serverte uoppfordret kaffe! TURN OG IDRETT Rosa var i sin tid en meget habil turner, og vant Moss Turnforenings vandrepokal i årene Så løp jeg 60-meteren på 9 blank. Var ikke så værst i høyde heller, ler hun. Marcus var en meget aktiv mann, og Rosa var ikke den som sa nei til å delta både med den ene og det andre. Hun var med på å starte Sprints Damegruppe, som etter krigen ble slått sammen med Moss Turnforening. Rosa arbeidet i mange år som instruktør. DEL GLEDENE Rosa har et enkelt og effektivt livsmotto: «Hold sorgene for deg selv, del gledene med andre». - Selvfølgelig har jeg mine tunge stunder, men så besøker jeg gode venner, og dermed blir alt lysere. Et dårlig sovehjerte har jeg lært meg å leve med uten problemer. Jeg setter meg ved kjøkkenvinduet med en kopp kaffe og en liten røyk. Dermed får blodomløpet fart på seg igjen. Jo, en ukonvensjonell og uortodoks dame, denne Rosa. Apropos gleder. - Min største glede er omgang og samvær med barn. En kommentar som irriterer meg: At du gidder, sier enkelte når jeg forteller at jeg er i gang med å arbeide fram en ny forestilling med barneteatret. Så lenge jeg holder meg på, bena, fortsetter jeg! Rosa Eriksen innrømmer at hennes store ideal er Inga Bjørnson og hennes teater. - Hun holdt på til hun var 70, så nå har jeg slått henne med 10 år, sier Rosa med en god latter. 21

20 Hanne Brockenhuus Gerner til Melløs AV ARNULF JOHANNESSEN, «MOSSEKVINNER 3» Borgerskapets betydning for handels- og industribyen Moss kan vanskelig overvurderes. Særlig har de fire familiene Chrystie, Gude, Gerner og Peterson satt spor etter seg. Under størsteparten av tallet og i de tre første tiårene på 1800-tallet hadde Chrystiene sin storhetstid tallet blir i høy grad familien Gerners århundre i Moss. Hva Gude-slekten angår, så har den fostret dyktige handelsmenn både på 17- og 1800-tallet. Slektene Gude og Gerner ble giftet inn i hverandre, noe som igjen førte til et nært forretningssamarbeid. For mer utdypende lesing om dette, henviser vi til «Moss bys historie» bind 2 og 3 av Nils Johan Ringdal. Peterson er den eneste av de fire familiene som fremdeles spiller en betydelig rolle i byens næringsliv. I «Mossekvinner» 1 og 2 har vi fokusert på kvinner både fra familiene Chrystie og Peterson. Vi finner det derfor naturlig å trekke fram en av Gerner-slektens kvinner i seriens avsluttende bind. Når det gjelder glans og overdådighet, overgår «Gærnerane», som mossefolk sa, de andre borgerfamiliene. Ikke minst gjelder dette for flere av familiens kvinner. Vi velger å fokusere på den kanskje mest nøkterne, driftigste og klokeste av gernerkvinnene - Hanne Brockenhuus Gerner. Hanne Brockenhuus Løwenhjelm, eller Johanne som hun egentlig het, ble født 4. desember 1788 på Hovinsholm på Helgøya. Foreldrene 22 Hanne Brockenhuus Gerner. var Karen Robsahm og major og kammerjunker Hans Brockenhuus Løwenhjelm. Navnet Brockenhuus Løwenhjelm stammer fra Danmark. Brockenhuus er et såkalt uradelsnavn, mens det velklingende Løwenhjelm er et resultat av at en av Hannes aner, som egentlig het Schrøder, ble adlet for sin krigsinnsats. Hanne Brockenhuus Løwenhjelm mistet moren sin da hun var liten, og hun tilbrakte store deler av sin barndom og oppvekst hos en familie Sjølberg på Snarøya i Bærum. I 1810, 22 år gammel, ble hun gift med den da 30 år gamle Captein Henrich Gerner i Moss. Hvordan de traff hverandre, er dessverre ikke kjent. Fra siste halvpart av 1600-tallet ble adelens stilling i det norske samfunnet stadig svekket. Rike og driftige borgerfamilier overtok mye av det som hadde vært adelens eiendom. De nyrike «oppkomlingene» ble kalt proprietærer og var ofte av utenlandsk opprinnelse, så også med familien Gerner. Henrich Gerners aner kom fra Skottland, men rømte landet, angivelig på grunn av motsetningsforhold til kirken og kongen. Danmark ble deres nye hjem. Familien Gerner kom fra Danmark til Norge i 1753 og den første Gerner i Moss var Henrichs far, kammerråd, senere toller og postmester Jens Gerner. Også Henrichs mor, Witte Christine Angell, er en interessant kvinneskikkelse i byhistorien. Som enke etter postmester Nicolay Gude, overtok hun sin avdøde ektemanns verv. Da hun giftet seg for andre gang, med Jens Gerner, ble han postmester i Moss. Kanskje hadde ikke Hannes aner likt at hun giftet seg med Henrich Gerner. For et bedre eksempel på rik borger og proprietær, skal det letes lenge etter. Deres ekteskap er et godt eksempel på adelens svekkede posisjon og borgerskapets sterke framvekst. Captein Henrich Gerner var utdannet ved Det militære akademi i København. Han studerte også fabrikkvirksomhet i England. I 1808 var han sekondløytnant i Det Norske Jægerkorps. Men det var fabrikkeier og handelsmann han først og fremst skulle bli. Som industrimann var Henrich Gerner innom områdene tekstilindustri, tobakksspinneri og han drev også brenneri. I 1824 overtok han Stormøllen etter familien Gude. Det er vel særlig innen brenneri- og mølledrift Gerner gjorde seg bemerket. Gerners møller er forløperen til det senere A/S Moss Aktiemøller, dagens Regal Mølle. I 1807 bygde Henrich Gerner et praktfullt mursteinshus i Storgaden. Bygningen ble sagnomsust. «Den er enda flottere enn Moss Jernverks

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Gledelig Jul. Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

Gledelig Jul. Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter NR. 4 NR. - DESember 3 - SEPTEMBER 2000 1998 ÅRG. 20 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Gledelig Jul Forsidebildet gjengir en vinterstemning i Badeparken med Biologen som hovedmotiv. Det er fotograf

Detaljer

NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kirken pusses opp. Foto: Kjell Chr. Gripstad

NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kirken pusses opp. Foto: Kjell Chr. Gripstad NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Kirken pusses opp Foto: Kjell Chr. Gripstad Rollen som besteforeldre De aller fleste pensjonister i vår kommune har det godt

Detaljer

NR. 4 - DESember 2001 ÅRG. 21 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

NR. 4 - DESember 2001 ÅRG. 21 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter NR. 4 - DESember 2001 ÅRG. 21 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Farvel bryggene En overlevering fra gamle pensjonister til nye pensjonister og eldre innflyttere Bryggene som blir borte Ennå

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

MER GAMMELT ENN NYTT. Kupper'n. Minner fra Enebakkveien side 3-8. Neste medlemsmøte 15/11: se side 13

MER GAMMELT ENN NYTT. Kupper'n. Minner fra Enebakkveien side 3-8. Neste medlemsmøte 15/11: se side 13 MER GAMMELT ENN NYTT ÅRGANG 13 NR. 3-2011 Neste medlemsmøte 15/11: Kupper'n se side 13 Minner fra Enebakkveien side 3-8 Fotograf Per Lyng, Oslo Byarkiv HUSK fotoutstillingen på Vålerenga! Lørdag 22. og

Detaljer

Nr. 1 Mars 2004 Årg. 24 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

Nr. 1 Mars 2004 Årg. 24 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Nr. 1 Mars 2004 Årg. 24 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Bildet viser en kjernebiter. Fuglen er fotografert i Frogn marka. Kjernebiteren kan overvintre, men de fleste trekker sørover og kommer

Detaljer

Orkideens hemmelighet

Orkideens hemmelighet Orkideens hemmelighet Lucinda Riley Orkideens hemmelighet Oversatt av Elisabeth Sætvedt Lucinda Riley Originalens tittel: Hothouse Flower First published in Great Britain in the English language by Penguin

Detaljer

Stamfaren Jacob Carlsen

Stamfaren Jacob Carlsen Nr. 4 Desember 2008 Årg. 28 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Stamfaren Jacob Carlsen God jul til unge og gamle Drøbak er blitt en helårs juleby, den trekker publikum fra hele landet, ja, utlandet

Detaljer

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Nr 2 Oktober 2009 Årgang 21...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Utsikt fra vårt nye sykehjem ved Høybråten Stasjon Det fortelles at enkelte pasienter forlanger værelse med denne utsikt

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

En handelsreisendes død

En handelsreisendes død En handelsreisendes død Av Arthur Miller Norsk oversettelse Peter Magnus Premiere på hovedscenen 22. januar Trøndelag Teater 2013 De medvirkende Willy Loman Linda Loman Biff Loman Happy Loman Bernard Kvinnen

Detaljer

Nr. 4 Desember 2003 Årg. 23 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kanefart i gamle dager

Nr. 4 Desember 2003 Årg. 23 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kanefart i gamle dager Nr. 4 Desember 2003 Årg. 23 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Kanefart i gamle dager esteforeldre i skolen B Karl Det har vært gjort gode forsøk med at besteforeldre har tatt del i undervisningen

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG. Jul i Grenseland

AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG. Jul i Grenseland Nr. 6 November 2008 trives i marker Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Markerordfører Stein Erik Lauvås drømmer om en dag å få seg en seilbåt. Side 6 og 7 bra tilbud for UNGdom Det

Detaljer

I denne boken forteller jeg mye om mine erfaringer, om mitt møte med dette industriland og refleksjoner jeg har gjort underveis.

I denne boken forteller jeg mye om mine erfaringer, om mitt møte med dette industriland og refleksjoner jeg har gjort underveis. Forord Dette skulle bli en bok med masse tekst om alt det jeg skulle finne ut om forbruk, produksjon, priser, miljø, forurensning osv. Til dette skulle jeg hente fakta i bøker, aviser og tv programmer

Detaljer

Nr. 2 Juni 2004 Årg. 24 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. En herlig vårdag i Skaubygda. Tekst s. 11

Nr. 2 Juni 2004 Årg. 24 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. En herlig vårdag i Skaubygda. Tekst s. 11 Nr. 2 Juni 2004 Årg. 24 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter En herlig vårdag i Skaubygda Tekst s. 11 lt forandrer seg A Vi kan ikke lenger kalle oss et ungt kongehus. Vi er med Ingrid Alexandra

Detaljer

Eventyrvennene. Et møte på kaféen

Eventyrvennene. Et møte på kaféen Eventyrvennene Et møte på kaféen Langt, langt borte, bak dype daler og høye fjell, ligger Mellomskogen. Den er så stor at det tar flere dager å gå igjennom den, og det er ikke noen vanlig skog, heller.

Detaljer

Det skjer ting i bygda. Faktisk har vi sett ei lita næringsutvikling,

Det skjer ting i bygda. Faktisk har vi sett ei lita næringsutvikling, God jul - 2006 Austavinden 27. Årgang Redaksjon 2005: Martin Indregard tlf. 76959621 eller 90772497 epost: martini@online.no Arna Flønes tlf. 76959620 epost: arna54@hotmail.com Torgunn Olsen Tlf. 76959640

Detaljer

AUGUST 2009. dilla på buttons Mer enn JordBÆr Hva skjer? Frode Rekve går videre. reidars MAttiPS

AUGUST 2009. dilla på buttons Mer enn JordBÆr Hva skjer? Frode Rekve går videre. reidars MAttiPS HaldenMagasinet AUGUST 2009 Frode Rekve går videre dilla på buttons Mer enn JordBÆr Hva skjer? reidars MAttiPS 2 HaldenMagasinet Bidragsytere i dette nummer: Stein Andersen Billedkunstner og lærer ved

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2009 Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget Ballplassen Naken flaggstang Nyoppusset barnehage Innhold Leder... 2 I dag står flaggstangen

Detaljer

Nr. 2 Juni 2010 Årg. 30 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

Nr. 2 Juni 2010 Årg. 30 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Nr. 2 Juni 2010 Årg. 30 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Sommer i Drøbak Fra handelshus og nærbutikker til supermarked Norge har vært på toppen i Europa når det gjelder dagligvarebutikker pr.

Detaljer

Ingen julemesse uten Unni og Ragnhild Oslo Døveforening 130 år En julefortelling Portrett: Odd-Inge Schröder NDFs landsråd

Ingen julemesse uten Unni og Ragnhild Oslo Døveforening 130 år En julefortelling Portrett: Odd-Inge Schröder NDFs landsråd Ingen julemesse uten Unni og Ragnhild Oslo Døveforening 130 år En julefortelling Portrett: Odd-Inge Schröder NDFs landsråd 10 Desember 2008 Side 4 Døves Tidsskrift 10-2008 Side 14 Side 24 Side 26 Side

Detaljer

Hansen & Narvesen 100 år

Hansen & Narvesen 100 år Hansen & Narvesen 100 år Av Kurt Stangeby 1 Langbrygga 1915. Foto: Privat 2 Om høsten har sjøen en tendens til å gå opp i Strandgata. Foto: Privat Innhold Før 1911... 5 De neste 10 årene... 10 Johan Christian

Detaljer

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN Stein på stein ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere CAPPELEN Forord Stein på stein er et læreverk for voksne som lærer norsk. Det passer for kursdeltakere

Detaljer

SER DEG PÅ EPA! - lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret

SER DEG PÅ EPA! - lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret SER DEG PÅ EPA! - lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret Lokalhistorie Slik var det engang på Tveita, side 4-5 8. oktober 2003 åpner Tveita Senter dørene for publikum etter en omfattende og nødvendig

Detaljer

Keramiske figurer fra Drøbak

Keramiske figurer fra Drøbak Nr. 2 Juni 2013 Årg. 33 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Keramiske figurer fra Drøbak Nr. 2/2013 Årgang 33 www.pensjonistnytt.org Pensjonist-nytt utgis av pensjonister ved Eldresenteret. De

Detaljer

NR. 3 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 3 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Mortepumpen Mortepumpen 30 30 år år NR. 3 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein

Detaljer

Et vendepunkt Nord-Paraguay

Et vendepunkt Nord-Paraguay Et vendepunkt Nord-Paraguay La oss nå gå fram til 1967. Dette var på mange måter et spennende år. Da dro Astrid Myhrvold og Anna Strømsrud nordover i Paraguay til et helt nytt felt, og i første omgang

Detaljer