Pr. 31. januar 2009 hadde Oslo Arbeidersamfunn 302 hovedmedlemmer. I tillegg var det 179 støttemedlemmer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pr. 31. januar 2009 hadde Oslo Arbeidersamfunn 302 hovedmedlemmer. I tillegg var det 179 støttemedlemmer."

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR PERIODEN INNLEDNING Oslo Arbeidersamfunn har et aktivt år bak seg. Hovedaktiviteten har uten tvil vært Stortingsvalget Styret og medlemmer har deltatt aktivt i sin egen bydel, ved valgboden på Karl Johan og på husbesøk. Oslo Arbeidersamfunn betjente valgboden på Karl Johan fire dager pr uke, og er derfor Oslo Arbeidersamfunns hovedaktivitet i valgkampen. Det ble her avholdt en lang rekke gatemøter. Medlemmene fikk flere oppfordringer og invitasjoner til å delta, men en må erkjenne at mye av dette arbeidet faller på styret. Pr. 31. januar 2009 hadde Oslo Arbeidersamfunn 302 hovedmedlemmer. I tillegg var det 179 støttemedlemmer. OSLO ARBEIDERSAMFUNNS STYRE Styret ble valgt på årsmøtet 17.mars 2009 og tiltrådte samme dag. Styret har bestått av: Leder Fredrik Mellem Nestleder Pia Gjesme Holm Sekretær Kirsti Bastholm Økonomileder Trond Rakkestad Styremedlem Kamil Azhar Styremedlem Ivar Leveraas Studieleder Edina Ringdal 1. vara Linn Kristin Sandkjen 2. vara Henrik William B. Holst 3. vara Toiko Kleppe 4. vara Jo Høvik Varamedlemmene er blitt kalt inn på alle styremøter og har deltatt i møtene med forslags- og talerett. Fra gatemøte ved valgboden. Samfunnets medlemstall viste ved årsskiftet en liten nedgang fra Laget beholder likevel sin posisjon som byens klart største partilag. Fra årsskiftet har det vært rekruttert mange nye medlemmer til partilagets gruppe på Facebook, som i skrivende stund teller 224 medlemmer. Et titalls av disse har meldt seg inn som ordinære medlemmer, og utfordringen blir å rekruttere ytterligere. Framveksten av mange andre forumsforeninger de siste årene er en rekrutteringsmessig utfordring for Oslo Arbeidersamfunn. I tillegg tiltrer representanter fra Innflytternes AUF og Pensjonistgruppa styret med fulle rettigheter. Mari Aaby West har representert Innflytternes AUF. Einar Mæland har vært Pensjonistgruppas representant i styret. I siste del av perioden har Kurt Mosbakk fungert for Einar Mæland. Styret har hatt 10 møter i perioden. I tillegg har Arbeidsutvalget hatt noen møter. REPRESENTANTSKAPET I OSLO ARBEIDERPARTI Oslo Arbeidersamfunn har hatt følgende 10 representanter i Oslo Arbeiderpartis representantskap i perioden: Fredrik Mellem 1

2 Pia Gjesme Holm Trond Rakkestad Edina Ringdal Ivar Leveraas Toiko Kleppe Kamil Azhar Anne Cathrine Berger Henrik William Bazalgette Holst Jo Høvik Vara: Rita Skjærvik Bjørn Erikson Lotte Grepp Knutsen Arne Ness Eli Marie Åsen Einar Mæland Kirsti Bastholm Ronald Rooth Ingerid Marie Utvik Karin Teigen REVISOR Bdo Noraudit MEDIA Oslo Arbeidersamfunns nyhetsbrev, Samfunnet, har kommet med tre utgaver i perioden. Samfunnet sendes alle medlemmer, samt andre grupper som synes relevante for den enkelte utgivelse. Styret har i perioden lagt vekt på å profilere seg i nye medier, og har som nevnt tidligere en stor Facebookgruppe. Denne er det annonsert for og en satser på dette som rekrutteringskanal. KONTROLLKOMITE Årsmøtet i 2009 valgte følgende kontrollkomité: Leder: Øystein Mæland Medlem: Ingerid Marie Utvik Medlem: Arne Ness Vara: Rita Skjærvik Vara: Erik Orskaug VALGKOMITE Valgkomiteen har i perioden bestått av: Leder Medlem Medlem Innflytternes AUF Pensjonistgruppa Bjørn Erikson Rita Skjærvik Arne Ness Mari Aaby West Rolf Langset FANEKOMITE OG BRUK AV FANE På årsmøtet ble følgende Fanekomite valgt: Leder: Kjell Gulbrandsen Lagets egen nettside så dagens lys ved nyttår og vil sammen med nyhetsbrevet Samfunnet bli en viktig kanal for kommunikasjon med medlemmene. Nettstedet er på eget domene (OsloArbeidersamfunn.no) men er samtidig en såkalt sone under domenet origo.no. Det er her Arbeiderpartiet samler konsentrerer mye av sin nettaktivitet og legger til rette for medlemsdeltakelse. Styret oppfordrer derfor medlemmene til å registrere seg på Mitt.Arbeiderparti.no og bli med i sonen Oslo Arbeidersamfunn. Nettstedet skal også tjene andre funksjoner enn bare interninformasjon. Det skal være del av Oslo Arbeidersamfunns ansikt utad. Det skal gjøre Oslo Arbeidersamfunn mer tilgjengelig og skal sammen med satsingen på Facebook være ledd i moderniseringen av Oslo Arbeidersamfunn. Denne moderniseringen er igjen ledd i rekrutteringsarbeidet, men skal selvsagt 2

3 ikke gå på akkord med Oslo Arbeidersamfunns rolle, funksjon, historie eller kultur. Oslo Arbeidersamfunns leder har hatt oppslag Dagbladet, Dagsavisen og Arbeiderpartiets medlemsblad Sammen. Han har også hatt kronikker og innlegg i de samme publikasjonene og har dessuten blogg og aktivitet på mikrobloggtjenesten Twitter.com. Toiko Kleppe har hatt innlegg i Aftenposten. MØTEAKTIVITET Oslo Arbeidersamfunn har i perioden hatt flere åpne og annonserte arrangementer: Juni Sommeravslutning og møte om integreringspolitikk. Grünerhaven på Grünerløkka. August-september (valgkampen): Gatemøter på Karl Johan, med Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg, Hadia Tajik, Marit Nybakk med flere. Det ble arrangert pizzakveld på restaurant Røde Mølle der alle valgkampmedarbeidere i AUF og Arbeiderpartiet ble invitert. Desember Foredrag med Haakon Lies biograf Hans Olav Lahlum. Folkets Hus. Januar Medlemmene i Oslo Arbeidersamfunn ble invitert til åpent møte med foredrag av Thorvald Stoltenberg. Møtet var i regi av Innflytternes AUF. Februar: Likestilt nok nå? En studiekveld om likestilling, med foredrag av Anne Cathrine Berger. Avholdt på DnA. FØRSTE MAI Oslo Arbeidersamfunn arrangerte følgende appeller på Vestre Gravlund 1. mai 2009: Einar Gerhardsens grav Tale: Pia Gjesme Holm Arrangør: Oslo Arbeidersamfunn Trygve Brattelis grav Tale: Dag Einar Thorsen Arrangør: Oslo Arbeidersamfunn Oslo Arbeidersamfunns seksjon i toget gikk tradisjonelt under egen fane, rett bak Oslo Arbeiderpartis fane. EILERT SUNDTS FORSKNINGSFOND Styret har satt i gang et arbeid med sikte på en permanent organisering av arbeidet med og forvaltningen av fondet. Styret har besluttet å be styret for Oslo Arbeidersamfunns stiftelse om også å forvalte fondets midler. Det ble ikke utdelt forskningspris for 2009 OSLO ARBEIDERSAMFUNNS PENSJONISTGRUPPE Årsberetning for Oslo Arbeidersamfunns pensjonistgruppe Pensjonistgruppa har i året 2009 hatt følgende styre: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Varamedlem Sølvi Langset Frances Wang Betty Kristiansen Rolf Langset Einar Mæland Karin Hjort Pedersen Medlem av Oslo Arbeidersamfunns styre: Einar Mæland med varamedl. Kurt Mosbakk Medlem av representantskapet i Oslo Fylkesforening av Norsk Pensjonistforbund: Frances Wang med varamedl. Kjell Guneriussen. 3

4 Det er avholdt åtte møter i perioden, med ulike tema og innledere. I tillegg til møtene har gruppa hatt flere utflukter. Ved årsskiftet 2009/2010 er det registrert 40 medlemmer i pensjonistgruppa. Styret i pensjonistgruppe melder at dersom en skal kunne fortsette virksomheten, er nyrekruttering nødvendig. INNFLYTTERNES AUF Styret har i perioden januar 2009 til januar 2010 bestått av følgende personer: Mari Aaby West, leder Lars Gravråk, nestleder Ingrid Aune, økonomiansvarlig Lars Sindre Moen Lauritzen, styremedlem Martin Viggen styremedlem Henrik Holst, vara Maiken Annie Braseth, vara Innflytternes AUF har i år hatt fokus på stortingsvalgkampen og fadderordningen I Themba. Under stortingsvalgkampen hadde Innflytternes AUF et stort aktivitetsnivå. Vi arrangerte egne husbesøk i studentboligene hvor vi delte ut over 500 studentposer og egen løpeseddel, i tillegg til egne studentaksjoner på Blindern. I tillegg har vi arrangert to medlemsmøter gjennom året, og for første gang på mange år gått under egen fane i 1.mai-toget. På grunn av økt aktivitet i laget har vi også opplevd en medlemsøkning i året som har gått. Innflytternes AUF står pr med 61 medlemmer. I februar reiste 8 faddere, inkludert Mari West fra styret, på tur til Sør-Afrika for å besøke fadderbarna våre. Alle barna har nå fått betalt skolegangen sin i tillegg til skoleutstyr og skoleuniformer. I 2009 har vi totalt hatt 39 fadderbarn. En del endringer har skjedd i Langa i 2009 som vil ha konsekvens for fadderordningen vår. Styret skal i 2010 evaluere ordningen grundig og finne ut hvordan vi skal fortsette ordningen videre. ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Støtte fra stiftelsen Oslo Arbeidersamfunn mottok driftsstøtte på kroner i I tillegg ble det gitt valgkampstøtte på Deler av valgkampstøtten ble brukt som bidrag til Oslo Arbeiderparti, og AUF i Oslo sitt valgkamparbeid. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen for stiftelsen ønsker OAS ikke å søke om driftsstøtte for Avkastingen legges til stiftelsens grunnkapital for å styrke denne for fremtiden. Det er ikke tatt noen avgjørelse på om den eksisterende intensjonsavtalen skal fravikes også etter Regnskap for 2009 Regnskapet for 2009 viser et overskudd på Dette er betydelig mer enn budsjettet la opp til. Deler av avviket skyldes at det på grunn av store usikkerheter ikke ble budsjettert med inntekter fra bingovirksomhet. Det viste seg at disse inntektene var betydelige også i Tilsvarende var kostnadene til valgkamp større enn budsjettert, da bingoinntektene i stor grad ble brukt til å dekke kostnader i forbindelse med Stortingsvalget. Flytting til det nye kontoret i 2008 har medført en betydelig innsparing også i 2009, selv tatt i betraktning at inntektene for utleie har falt bort. Også personalkostnadene og eksterne honorarer ble lavere enn forventet som følge av dette. 4

5 Bortsett fra det som er omtalt ovenfor viser regnskapet at kostnadene stort sett har vært som planlagt, og at OAS også i 2009 har økt de disponible midlene, som gjør at det kan planlegges et høyt aktivitetsnivå fremover selv om det ikke søkes om driftsmidler fra stiftelsen i OAS har de siste årene samlet opp et betydelig beløp på bankkonto. Personal Kjell Gulbrandsen er ansatt i Oslo Arbeidersamfunn som kontor- og faneansvarlig og bistår eller styret med praktisk arbeid ved behov. Stillingen er begrenset til fem timer pr mnd. 5

Årsberetning 2012 1 Internasjonalt Forums Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 1 Internasjonalt Forums Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 1 Innhold INNLEDNING... 3 STYRETS SAMMENSETNING... 4 VÅRE REPRESENTANTER I PARTI OG FOLKEVALGTE ORGANER... 5 STYRETS ARBEID... 6 GLOBIEPRISEN... 6 REGNSKAP OG ØKONOMI... 6 SOSIALE MEDIER...

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028

Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 Sak 3: Beretning og regnskap for perioden 1/1-2011 til 31/12-2011 Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 1. Innledning Fagforeningen legger frem foreningens

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på loftet i Brekke Kafe (Brekkeparken i Øvregate 41, Skien), tirsdag 12. mars kl 19:00. Saksliste til

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 1.0. SAMMENSETNING 4 1.1.STYRET 4 1.2.VALGKOMITÉ 4 1.3.ANSATTE 4 1.4.FRIVILLIGE / MEDLEMMER 4 1.5. DRIFTSMIDLER/INNTEKTER/SPONSING 5 1.5.1. Rana kommune 5 1.5.2. Extrastiftelsen

Detaljer

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Onsdag 11. mars 2015 Forslag til dagsorden/kjøreplan 1 Åpning v/leder Fredrik Bjørnebekk 2 Konstituering 3 Den politiske situasjonen 4 Årsberetning for Sarpsborg Arbeiderparti

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Undersøkelse blant medlemsorganisasjonene i Stipendiatorganisasjonene i Norge våren 2011

Undersøkelse blant medlemsorganisasjonene i Stipendiatorganisasjonene i Norge våren 2011 Undersøkelse blant medlemsorganisasjonene i Stipendiatorganisasjonene i Norge våren 2011 Innledning I januar 2011 gjennomførte Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) en undersøkelse blant medlemsorganisasjonene

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2012 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no Medlemmer som har gått bort i år 2012 Bergslid Karsten Braadland Ordin R. Espeland Svein

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF Årsrapport for styreperioden 2011 til 2012 Styret har bestått av: Lene Fjellheim, leder Kolbjørn Nordvik, styremedlem Mina Helen Kristoffersen, styremedlem Kristin Mothes, styremedlem Birgitta Vikstrøm,

Detaljer

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord,

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Postboks 40, 7701 Steinkjer Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Tillitsvalgte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 2013-2014 Landsstyret: Navn verv Nils Solberg leder Halden Laila Hoff nestleder Hattfjelldal Karen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Årsberetning 2015 Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Klubben vår er den eneste svømmeklubben i Ålesund etter at Herd la ned sin svømmegruppe i 2013 og vi er størst

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Årsberetning fra styret 2014

Årsberetning fra styret 2014 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Årsberetning fra styret 2014 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting SKUP skal være sentral i utviklingen av den undersøkende

Detaljer

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 Innledning Samfunnsoppdraget vi vedtok for to år siden var ambisiøst. I perioden har vi jobbet for å gjøre ambisjonene til virkelighet. På noen områder har vi kommet

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer