Fyllingsdalen/Krohnehagen 34 Seniorboliger 300 meter fra Oasen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fyllingsdalen/Krohnehagen 34 Seniorboliger 300 meter fra Oasen."

Transkript

1 Fyllingsdalen/Krohnehagen 34 Seniorboliger 300 meter fra Oasen. LARS JØNSSON BOLIG AS

2 Krohnehagen Fyllingsdalen- 34 Seniorboliger 300 meter fra Oasen. Rolige og fine omgivelser med gode sol- og utsiktsforhold Oppdragsansvarlig: Alexander Tvedt E T M Oppdragsansvarlig: Atle Seim E T M Oppdragsansvarlige: Jan Erik Guldbrandsen E M Fana Sparebank Eiendom Org.nr.: Nesttun Lagunen Sentrum Åsane Straume

3

4 Beskrivelse av prosjektet Lars Jønsson Bolig A/S skal bygge 34 selveierleiligheter i Fyllingsdalen. Boligene får en sentral beliggenhet på en liten kolle med fri utsikt over store deler av Fyllingsdalen med gode solforhold. Adressen som blir på enden av Nebbeveien, er omgitt av park, friområder og gangveier og er dermed fri for trafikkstøy. Prima beliggenhet i forhold til Oasen som er innen få minutters gange ca 300 meter via gangvei. Boligene er seniorboliger der nedre aldersgrense er satt til 50 år for en av eierne i husstanden. Krohnehagen vil bli ett grønt prosjekt med lavenergistandard. Her skal det oppføres to bygg med leiligheter fordelt på 2-, 3- og 4- rom med størrelser fra 63 kvm til 103 kvm. Det vil bli gode balkonger og private uteplasser på terreng samt parkeringsanlegg i underetasje med heis til alle etasjer. Byggene vil omkranse den eksisterende Konow Lund-villaen som er på tomten i dag. Denne er fredet og vil derfor bestå på tomten og være en del av sameiet. Den vil bli solg på et senere tidspunkt. Vedlikehold av Konow Lund-villaen og tilleggsareal rundt boligen tilfaller beboer av denne enheten. Utearealene blir opparbeidet med gangveier, benker, lekeplass og gjesteparkering. Innendørs vil det bli innredet ett felles forsamlingslokale på 76 kvm med oppholdsrom og kjøkken. Her kan du arrangere dine store dager og ellers kan lokalet nyttes til felles aktiviteter og møter. I Krohnehagen er det tilrettelagt for sosialt samvær. Arkitektkontoret b+ b har tegnet og utformet byggene og leilighetene. Prosjektet vil bli gjennomført med god håndverksmessig utføring og i samsvar med NS 3700:2010 Norsk passivhusstandard og lavenergihus for boligbygninger. Prosjektet har sin egen hjemmeside Her har vi en leilighetsfinner med priser og tegninger som gjør det enkelt å få oversikt over de leilighetene som er ledig for salg. Adkomst Fra Bergen sentrum kjører man over Puddefjordsbroen og gjennom Løvstakktunnellen. Kjør rett frem i første rundkjøring og videre forbi Rema 1000 på venstre hånd Ta deretter inn første avkjørsel til venstre. Kjør rett frem og inn Nebbeveien, følg veien til endes forbi Fyllingsdalen kirke. Standard Sigdal Kjøkken AS er valgt som kjøkkenleverandør til Krohnehagen. Av kjøkkeninnredning som leveres kan man velge mellom en klassisk variant "Bello" eller en mer stilren variant med slette dører "Uno". Benkeplate leveres i laminat. Her kan man velge blant 30 mulige overflater. Kjøkken leveres med integrerte hvitevarer som induksjon koketopp, komfyr og oppvaskmaskin. Ønskes det annet kjøkken kan det velges blant Sigdals innholdsrike produktspekter mot pristillegg. Det leveres helfliset bad med moderne innredning "Tone" fra Linnbad. Innredningen leveres i 90 cm bredde med speil med aluminiumsramme og belysning. Her kan det velges mellom hvit matt og svart matt utførelse på frontene. Ønsker man annen innredning kan dette tas ut mot pristillegg hos prosjektets rørlegger som vil ha et bredt utvalg.

5 Areal Leilighetene vil være fordelt på 2-, 3- og 4- rom med størrelser fra 63 kvm til 103 kvm. Areal som er oppgitt til bruksareal (BRA), er boligens areal innvendig målt ved boligens omsluttede vegger, inklusive innvendige vegger, boder og sjakter, men ikke medregnet yttervegger. Det tas forbehold om at mindre arealavvik kan forekomme. Oppvarming Boligene forsynes med bergvarme som dekker 60 % av energibehovet for tappevann og oppvarming. Oppvarming av leilighetene skjer ved 1 radiator og varmekabler i bad. Det installeres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, gjenvinningsgrad på 75 %. Tilførsel av frisk luft til oppholdsrom og avtrekk fra bad, wc/ vaskerom, ventilator over komfyr. Energimerking Selger har energimerket boligen og kommet til energikarakter A. Brannsikring For seniorboliger stilles det høyere krav til brannsikkerhet enn for vanlige boliger. Som såkalt passiv sikring er dette løst med rømningsveier og aktiv sikring ved boligsprinkling. Ved brannalarm varsles alle leiligheter samt utvendig sirene. Hver leilighet utstyres med brannslukkingsapparat. Parkering Boligene får egen parkeringsplass i felles garasjebygg. Garasjeporten styres med fjernkontroll. Gulv asfalteres og merkes. Vegger og himling hvitmales direkte på betong. Tomt/beskaffenhet Felles eiet tomt. Alle grønne arealer opparbeides som plen, det plantes busker og skråninger dekkes med bark. Tomten sikres mot steinsprang og arealene sikres mot fall med gjerder. I gangvei mellom inngangspartiene for byggene legges det varmekabel bredde 70 cm. Vann, vei og kloakk Boligene vil bli tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett via felles private stikkledninger. Felles privat adkomstvei til offentlig. Reguleringsforhold Eiendommen er omfattet av reguleringsplan med id vedtatt med reguleringsformål: Boligområde. Eiendommen er omfattet av kommuneplan som definerer bruken av eiendommen til byggeområde. Konferer med megler for å se oversikt over reguleringsmessige forhold. Tinglyste bestemmelser Ingen av betydning. Forsikring Utbygger holder byggene forsikret under oppføring. Det er kjøpers ansvar å forsikre bygget fra overtakelse

6 Diverse Boligene vil bli solgt etter bustadoppføringslova ( Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.) Utbygger tar forbehold om at 75 % av boligene må forhåndsselges innen for at prosjektet skal kunne igangsettes. Samtidig tas det forbehold om endelige offentlige godkjenninger for bygging og gjennomføring av prosjektet. Planlagt byggetid er 18 mnd fra igangsettingstillatelse til oppføring av bygg. Ved nok salg og endelige kommunale godkjenninger kan forbeholdet trekkes før For alle leiligheter under 90 kvm er det søkt om finansiering gjennom Husbanken. Lånet omfatter inntil 80% av kjøpesummen, med avdragsfri periode på inntil 8 år. Det er en forutsetning at kjøper blir godtatt som låntaker i Husbanken, og at prosjektet får godkjennelse. 3D-framstillinger og illustrasjoner er kun ment for å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan derfor inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning. Disse gjelder derfor ikke som kontraktsmateriell. Megler anbefaler alle å lese salgsoppgaven med vedlegg før kjøp av leilighet. Kommunale avgifter Vil bli fastsatt av Bergen kommeun. Ligningsverdi For boligen du bor i blir ligningsverdien satt til 25 prosent av antatt markedsverdi. For alle andre boliger du eier (sekundærboliger) skal ligningsverdien settes til 40 prosent av den antatte markedsverdien Ferdigattest Ved innflytting vil det foreligge midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Utbygger vil innhente ferdigattest så snart det er praktisk mulig

7 Pris/omkostninger Pris fra kr ,- til kr ,- Omkostninger utover kjøpesum: kr ,- dokumentavgift (2,5 % av andel tomteverdi) kr 172,- (Pantattest) kr 525,- (Tingl.gebyr skjøte) kr 525,- (Tingl.gebyr pr. panteobligasjon) Kr ,- (Omkostninger totalt) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon. Totalpris Pris + omkostninger. Det tas forbehold om endringer av satsene for offentlige avgifter og gebyrer frem til hjemmelsovergang finner sted. Innbetalingsplan Innbetalingsplan er kr ,- som forfaller til betaling etter inngåelse av kontrakt når utbyggers bank har stilt garanti etter bustadsoppføringsloven. Deretter vil det bli krevd kr ,- ved igangsettelse av prosjektet. Resterende del av kjøpesum skal betales ved overlevering. Kjøpesummen er fastpris og skal ikke indeksreguleres. Fellesutgifter Fellesutgifter vil bli fordelt etter eierbrøk. Fellesutgiftene er stipulert og vil dekke utvendig forsikring av bygningsmassen, grunnpakke kabel-tv/ internett, fellesvask, avsetning vedlikehold, serviceavtale heis/ garasjeport, brøyting, drift av fellesarealer, styrehonorar, forretningsfører og vaktmestertjenester. Det er styret i sameiet som fastsetter riktige/forsvarlige felleskostnader som sikrer god økonomisk drift av sameiet. Dette styret blir valgt på stiftelsesmøte i sameiet. Felleskostnadene er beregnet ut fra ett budsjett satt opp av utbygger. Oversikt over felleskostnader vil man finne i prisliste lengre bak i salgsoppgaven. Tegningsskjem Ved kjøp av bolig må man fylle ut ett tegningsskjema som man finner lengre bak i salgsoppgaven

8 Oasen og busstopp er bare 300 meter unna Enkel adkomst via gangvei til Oasen

9 Beliggende på en kolle med fin utsikt og gode solforhold Byggene vil omkranse den eksisterende Konow Lund-villaen som er på tomten i dag

10 Lars Jønsson Bolig A/S 15 mai 2014 Side 1 av 5 Krohnehagen Leveransebeskrivelse GENERELT. Alle arbeider utføres etter gjeldende plan og bygningslov, Bustadoppføringsloven, Bergen Kommunes forskrifter og NBI s detaljer, NS etter Lars Jønssons Bolig A/S s valg. Eierformen blir som sameie der leilighetene seksjoneres. LAVENERGIHUS. Boligene evalueres i h.h.t TEK 10 og NS 3700 kriterier for passivhus og lavenergihus Boligbygninger. Boligene tilfredsstiller kravene til energiklasse A. GRUNNARBEIDER, VEIER, P -PLASSER OG LEDNINGER. Bygninger, veier, p- plasser og ledninger bygges opp med sprengstein. Felles vann- og avløpsledninger legges på forskriftsmessig dybde. Overvann, drensvann og takvann føres til terreng eller til overvannsystem. Kjøre- og gangveier, fortau og parkeringsplasser asfalteres. UTEAREALER OG LEKEPLASSER. Lekeplassen utstyres med benk og sandkasse. Kjøreveien som går helt frem helt frem til eksisterende villa, gangveier og plasser i tunet asfalteres i ulike farger. Alle grønne arealer opparbeides som plen, det plantes busker og skråninger dekkes med bark. Tomten sikres mot steinsprang og arealene sikres mot fall med gjerder. I gangvei mellom inngangspartiene for BB1 og BB2 legges det varmekabel bredde 70 cm. For deler av utearealene med hellesymbol legges det markbetong. FELLES GANGER, TRAPPER OG SVALGANGER. Ganger og trapper får gulvbelegg, vegger og himlinger males. Belysning. FELLES AKTIVITETSLOKALE. Lokalet er på 76 M2 og omfatter stue, kjøkken og HC toalett. Rommene og kjøkkenet møbleres og utstyres. Alle overflater har samme kvalitet som for leilighetene. BYGNINGENS KONSTRUKSJON. Boligene oppføres i betong- og stålkonstruksjoner, på steinsprengfylling. Boligrommene sikres mot radongass med godkjent membran. Som lyd- og brannskille mellom boligene nyttes betongvegger eller Leca lyd - og brannblokk. HEISER. Det installeres personheis i begge blokkene. BRANNSIKRING. For seniorboliger stilles det høyere krav til brannsikkerhet enn for vanlige boliger. Som såkalt passiv sikring er dette løst med rømningsveier og aktiv sikring ved boligsprinkling. Ved brannalarm varsles alle leiligheter samt utvendig sirene. Hver leilighet utstyres med brannslukkingsapparat. GARASJEANLEGG. Boligen får egen parkeringsplass i felles garasjebygg. Garasjeporten styres med fjernkontroll. Gulv asfalteres og merkes. Vegger og himling hvitmales direkte på betong

11 Lars Jønsson Bolig A/S 15 mai 2014 Side 2 av 5 Krohnehagen Leveransebeskrivelse BOLIGENES OPPBYGGING OG KVALITET. BETONG- OG MUREREARBEIDER. Betonggulv på grunn i boligrom: Isolasjon 300 mm isopor. Radonsperre i h.h.t offentlige krav. Diffusjonsperre 70 mm betonggulv Fall til sluk i bad. Murerarbeider i bad. Gulv og vegger påsmøres tettemembran og flises. Fall mot sluk. TØMMER-, BLIKKENSLAGER-, OG SNEKKERARBEIDER. Tak. - Takbelegg av folie. - Selvbærende tak av stålprofiler. - Isolasjon, 250 m.m. isopor + 50 m.m. minerallullisolasjon - Elektrikerlekter - Diffusjonssperre. - Himling 13 mm gipsplater. Yttervegger. - Pussete plater og kledning etter arkitektens valg - Utlekting og sløyfer for liggende/ stående kledning. - Vindtette gipsplater skjøter tapes - Mineralullisolasjon 200 mm kvalitet A, - Stenderverk 36 x 198 mm, i frittstående sportsbod 36 x 98 mm - Diffusjonssperre - Krysslekting - Mineralullisolasjon 50mm. - Gipsplater 13 mm Innvendige vegger. Standard vegger. - Stenderverk 36 x68 mm - Gipsplater 13 mm på hver side. - For bad dampsikre Litexplater. Lyd- og brannskille. - Betongvegg/ betongblokker. Etasjeskiller m.m. Parkett. - Lyddempende underlag - Betongplate Listverk. Gulvlister i eik. Dør og vinduslister leveres ferdig malt fra fabrikk m. synlige spikerhoder og kutt i gjerdinger etter montering. Listfri overgang mellom tak og vegger. Innkassinger. Rør for vann, avløp og ventilasjon føres skjult. Likevel må det påregnes enkelte innkassinger som ikke er vist på salgs- eller kontraktstegninger

12 Lars Jønsson Bolig A/S 15 mai 2014 Side 3 av 5 Krohnehagen Leveransebeskrivelse Innvendig bæring. Det må forventes synlige dragere og søyler selv om disse ikke er vist på kontrakttegninger. Blikkenslagerarbeider. Takrenner og nedløp, takhatter, gradrenner og beslag utføres i stål aluminiumsfarge. Vinduer og balkongdører. Vinduer leveres som 3- lags energi glass med Argonfylling eller tilsvarende kvalitet, aluminiumsbeslag utvendig. Gjennomsnittlig Uverdi = 0,8 på vinduer og 1,0 på balkongdører. Dører. Inngangsdører for leiligheter og innvendige dører leveres fra Swedoor. Innvendige dører leveres som profilerte hvite dører. Hovedinngangsdørene til blokkene leveres i aluminium med elektrisk åpning og lukking. Kjøkken og garderobeinnredning. Kjøkkeninnredning monteres etter egen spesifikasjon fra Sigdal. Type er Bello eller Uno i hvit farge. Egen tegning gjelder for leveransens omfang. I soverommene monteres det 1 stk. kombiskap 1 m lengde pr. sengeplass. Kunde kan endre leveranse og omfang innenfor leverandørens produktspekter. Plassering av vasker og komfyr kan ikke endres. Baderomsinnredning. Det leveres baderomsinnredning bredde 90 cm av type Tone fra Linnbad. Underskap m.skuffer, heldekkende vask og speil med belysning. HVITEVARER. På kjøkkenet leveres integrerte hvitevarer som platetopp, stekeovn og oppvaskmaskin.. BALANSERT VENTILASJON. Det installeres balansert ventilasjonsanlegg med gjenvinningsgrad på 75 %. Tilførsel av frisk luft til oppholdsrom og avtrekk fra bad, wc/ vaskerom, ventilator over komfyr. VARMTVANN TIL LEILIGHETENE. Boligene forsynes med varmtvann (tappevann) fra bergvarme. RØRLEGGERARBEIDER. Felles utvendig anlegg. Utvendige ledningsanlegg med stakekummer utføres i plast. Ledningene legges på frostfri dybde i telefrie masser eller isoleres. På vannledningen monteres det stoppekran. En utvendig spylekran for hvert hus. Brannslukkingsapparet i garasje. Innvendig. Vannledningene legges som rør i rør system som hindrer skader ved vannlekkasje. Sentral plasseres i synlig skap på vegg på våtrom. Anlegget leveres skult. Mindre vannledningsstrekk frem til den enkelte installasjon samt på yttervegger vil bli lagt synlig. Utstyr. - 1 håndvask dekkende på 90 cm skuffeinnredning, m. ettgreps blandebatteri - 1 toalettskål i hvit farge m. lokk. - 1 uttak og avløp for vaskemaskin. - 1 blandebatteri m. dusjgarnityr - 1 gulvsluk m. rist. - 1 uttak og avløp for oppvaskmaskin - 1 oppvaskum m. ettgreps blandebatteri på kjøkken - 1 stk. brannslukkingsapparat (pulver) 6 kg. Se kontrakttegning for plassering av utstyret. Inntegnet utstyr utover beskrevet leveres ikke

13 Lars Jønsson Bolig A/S 15 mai 2014 Side 4 av 5 Krohnehagen Leveransebeskrivelse ELEKTROINSTALLASJONER. Fellesanlegg. I garasje og trapperom monteres belysning i tak, utvendig belysning som lysmaster for veier og plasser. Sikringsskap med måler plasseres i teknisk rom. For boligen. Det elektriske anlegget utføres i h.h.t NEK 400, 2010 og omfatter ca. 78 punkter. Som 1 punkt regnes lampepunkt inkl. bryter, rørfremlegg for fremtidige installasjoner som TV, doble stikkontakter, v.v. beholder, komfyr, vaskemaskin, avtrekksanlegg for kjøkken og bad med mer. Punkter plasseres etter egen plan fra installatør. For komfyr leveres 2 stikkontakter og komfyrvakt. Belysning. Kjøkken: 1 stk. 30 W lysarmatur under overskap. Bad: 1 stk. lysarmatur i tak. Bad: Varmekabler i gulv m. elektronisk termostat. Ringeapparat, belysning v. inngangsdør, belysning ved balkong OPPVARMING Oppvarming skjer ved varmekabler på bad og en radiator. KABEL TV/ BREDBÅND/ TELEFON. Det blir lagt fellesanlegg for TV. Det blir lagt frem 1 kontakt for TV og bredbånd i stue. Lars Jønsson Bolig A/S tegner TV- og bredbåndabonnement for 5 år regnet fra dato for overtakelse. Kjøper forplikter seg ved overtakelse å binde seg til den avtalen som inngås. Det blir ikke lagt frem kabler for telefon. MALERARBEIDER. Utvendig. Fasader pusses og ytterkledning hjørnekjøler og listverk, rekkverk, vindskier leveres med 2 strøk maling fra fabrikk. Vinduer med aluminiumsbeslag og dører leveres ferdig lakkert fra fabrikk. Innvendig. Vegger og himlinger sparkles og males, våtromsmaling i bad. Listverk leveres ferdig malt fra fabrikk og spikres. Stiftehoder og naturlig inntrykk i trevirket etter stifting samt gjerding vil bli synlig. Se eget romskjema. Dører, vinduer og innredninger. Dører og vinduer leveres i tre, ferdig malt innvendig og utvendig fra fabrikk. Kjøkken, garderobe og baderomsinnredning leveres ferdig lakkert fra fabrikk. BYGGVASK. Hele bygget og utvendige arealer ryddes. Alle leiligheter og fellesrom vaskes. VISTE INNREDNINGER SOM IKKE LEVERES. - Alle innredninger og utstyr vist med stiplet strek. - Møbler, kjøleskap (Unntatt felleslokale) - Badekar, dusjhjørner, dusjkabinett

14 Lars Jønsson Bolig A/S 15 mai 2014 Side 5 av 5 Krohnehagen Leveransebeskrivelse KOSTNADER SOM IKKE ER INKLUDERT. - Tinglysingsgebyrer, dokumentavgifter, takstgebyr m.m. GENERELLE FORBEHOLD. Det tas forbehold om gjennomføring av prosjektet avhengig tilstrekkelig salg. Videre har Lars Jønsson Bolig A/S rett å foreta mindre vesentlige endringer uten å forringe prosjektets eller husenes kvalitet. Det tas forbehold om at det kan komme søyler og dragere for bæring som ikke fremkommer på salgstegning. Dersom det oppstår uenighet om kvaliteten etter godkjennelse i forhold til prospekt har begge parter rett å heve nærværende avtale uten at det kan gjøres krav om å få dekket kostnader. Renteinntekter til Lars Jønsson Bolig A/S tilbakebetales kjøper. DRIFT AV FELLESANLEGG. Sameiet vil forestå drift og vedlikehold av hele bygget utenfor den enkelte leilighet, veier, plasser, VA- ledninger, overvannsanlegg, strøm- og signalkabler, benker, lekeutstyr, utvendig og innvendig belysning, heis, port og felles anlegg for varmtvannsforsyning. For heis, port, dørmekanisme og felles varmtvannsanlegg må det inngås vedlikeholdsavtale med utførende firma for å sikre garanti. Lars Jønsson Bolig A/S dekker slik vedlikeholdsavtale i 1 år etter overtakelsesdato for den første boligen. Lars Jønsson Bolig A/S vil stå for opplæring av driften ovenfor alle beboerne. Slik opplæring skal skje samlet for alle beboere i sameiets felleslokale

15 Krohnehagen romskjema ROM VEGGER HIMLING GULV Entre Maling Maling Parkett Stue Maling Maling Parkett Kjøkken Maling Maling Parkett Soverom Maling Maling Parkett Bad Keramiske fliser Maling Keramiske fliser Innvendig bod Maling Maling vinylbelegg Sportsbod Maling Maling Maling Dør- og vinduslister Ferdig malt fra fabrikk Gulvlister eik

16 - 15 -

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Krohnehagen PRISLISTE Etasje Leilighet Areal m² P-ROM m² m² altan Pris felleskostn Tv- Bredbånd nr BRA m² bod bod pr mnd pr mnd ,8 86,2 5 kr kr 1200 kr ,8 100,2 6 kr kr 1387 kr ,9 70,2 6,6 kr kr 1083 kr ,8 100,2 5 kr kr 1387 kr ,9 76,2 5 kr kr 1068 kr ,6 61,4 5 kr kr 863 kr , kr kr 845 kr , kr kr 845 kr ,8 100,2 9 kr kr 1387 kr ,9 76,2 5 kr kr 1068 kr ,3 5 kr kr 1069 kr ,9 76,2 5 kr kr 1068 kr ,5 85,9 5 kr kr 1196 kr ,3 5 kr kr 1069 kr ,9 76,2 5 kr kr 1068 kr ,5 85,9 5 kr kr 1196 kr ,2 72,3 5 kr kr 1149 kr ,8 81,8 8,4 kr kr 1256 kr ,2 72,3 5 kr kr 1018 kr ,9 90,9 5 kr kr 1268 kr ,2 72,3 5 kr kr 1018 kr ,4 71,4 5 kr kr 1016 kr ,2 72,3 5 kr kr 1018 kr ,5 90,5 5 1,5 kr kr 1250 kr ,9 94,7 5 2,5 kr kr 1322 kr ,9 76,2 5 kr kr 1068 kr ,9 76,2 5 kr kr 1068 kr ,3 82,7 5 kr kr 1153 kr ,5 87,4 5 kr kr 1236 kr ,5 90,5 5 1,5 kr kr 1250 kr ,9 94,7 5 2,5 kr kr 1322 kr ,9 76,2 5 kr kr 1068 kr ,9 76,2 5 kr kr 1068 kr ,3 82,7 5 kr kr 1153 kr

39 Garasjer/bod Inkludert i salgspris er 1 stk parkeringsplass i felles garasjeanlegg. Unntak er leilighet nr 7. Der medfølger ikke parkeringsplass. Oppgitt bod i denne prisliste er en ekstern sportsbod. Arealet kommer i tillegg til oppgitt bruksareal. Betalingsbetingelser Det innbetales et forskudd ved kontraktsinngåelse på kr ,- Ved igangsetting betales ytterligere kr ,- Resterende del av kjøpesummen + omkostninger innbetales megler før overtakelse. Omkos tning er 2,5 % dok avg til staten av tomteverdi kr Tinglysning av skjøte: kr 525 Tinglysning av pantobligasjon kr 525 P anteattest kr 172 Kjøpesummen er fast og vil ikke bli indeksregulert. Selger forbeholder seg retten til å endre pris på usolgte enheter. Det tas forbehod om endring i offentlige avgifter/gebyrer

40 Tegningsskjema Undertegnede binder seg for kjøp av leilighet nr i prosjektet: Krohnehagen Kjøpesum: Eventuelle forbehold:. FINANSIERINGSPLAN Egenkapital salg av egen bolig eller fast eiendom kr. disponibelt kontantbeløp kr. Låneistitusjon m/referanse og tlf.nr. kr. SUM FINANSIERING kr. Ønskes tilbud om finansiering fra Fana Sparebank Ja Nei Tegners navn: Tegners navn: Adresse: Person nr.: Person nr.: Tlf. privat: Sted: Tlf. Mobil : Undertegnede bekrefter med sin underskrift at han/de har forstått at kjøp av bolig er inngått når bekreftelse på dette tegningsskjema blir gitt av megler. På ett senere tidspunkt vil avtalen bli formalisert ved underskrift av kjøpekontrakt. STED/DATO: STED/DATO: BYDERS SIGN.: BYDERS SIGN.: Telefaks: Nesttun Mail:

41 Vi hjelper deg med økonomi og sånt! Kontakt en av oss og bestill en GRATIS og uforpliktende rådgivningstime nå! T:

42 Egne notater

43

44 Nesttun Lagunen Sentrum Åsane Straume

Hillerhøyden/Mathopen

Hillerhøyden/Mathopen Hillerhøyden/Mathopen 17 prosjekterte selveierleiligheter med nydelig sjøutsikt og sol til sen kveld Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer 1159001 Betegnelse Gnr 129, Bnr 728 Utbygger Lars Jønsson Bolig AS

Detaljer

Lars Jønsson Bolig A/S 15 april 2013 Side 1 av 5 Krohnehagen Leveransebeskrivelse

Lars Jønsson Bolig A/S 15 april 2013 Side 1 av 5 Krohnehagen Leveransebeskrivelse Side 1 av 5 GENERELT. Alle arbeider utføres etter gjeldende plan og bygningslov, Bustadoppføringsloven, Bergen Kommunes forskrifter og NBI s detaljer, NS 3420-1 etter Lars Jønssons Bolig A/S s valg. Eierformen

Detaljer

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nordeidtunet 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Noreidtunet. 37 rekkehus i barnevennlig tun

Noreidtunet. 37 rekkehus i barnevennlig tun Noreidtunet 37 rekkehus i barnevennlig tun Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no Nordeidtunet

Detaljer

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nordeidtunet 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Lars Jønsson Bolig A/S 1 August 2013 Side 1 av 6 Nordeidtunet Leveransebeskrivelse

Lars Jønsson Bolig A/S 1 August 2013 Side 1 av 6 Nordeidtunet Leveransebeskrivelse Side 1 av 6 GENERELT. Alle arbeider utføres etter gjeldende plan og bygningslov, Bustadoppføringsloven og Bergen Kommunes forskrifter. Arbeidene utføres med toleranse i h.h.t normalkrav for de enkelte

Detaljer

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Kommandanten 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Kommandanten 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Kommandanten. 13 selveierleiligheter - byggetrinn 2 i Gravdal/Laksevåg

Kommandanten. 13 selveierleiligheter - byggetrinn 2 i Gravdal/Laksevåg Kommandanten 13 selveierleiligheter - byggetrinn 2 i Gravdal/Laksevåg Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Kommandanten. 52 selveierleiligheter - byggetrinn 1, 2 og 3

Kommandanten. 52 selveierleiligheter - byggetrinn 1, 2 og 3 Kommandanten 52 selveierleiligheter - byggetrinn 1, 2 og 3 Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer 1139003 Betegnelse Gnr 146, Bnr 300 Eier Komandanten AS. Org nr 99923011484 Adresse Kommandanten, 5165 Laksevåg.

Detaljer

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer 1129009 Betegnelse Gnr 35, Bnr 167 Eier/utbygger Bergen Properties AS Adresse Søreideparken, 5251

Detaljer

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer 1129009 Betegnelse Gnr 35, Bnr 167 Eier/utbygger Bergen Properties AS Adresse Søreideparken, 5251

Detaljer

Morvikparken- byggetrinn 2. Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt

Morvikparken- byggetrinn 2. Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt Morvikparken- byggetrinn 2 Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no

Detaljer

Morvikparken. Nyt solnedgangen i nydelige omgivelser

Morvikparken. Nyt solnedgangen i nydelige omgivelser Morvikparken Nyt solnedgangen i nydelige omgivelser Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Søreideparken. Priser og leilighetstegninger

Søreideparken. Priser og leilighetstegninger Søreideparken. Priser og leilighetstegninger Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer 1129009 Betegnelse Gnr 35, Bnr 167 Eier Bergen Properties AS Adresse Søreideparken, 5251 Søreidgrend. Totalt kr. 2 500 000,

Detaljer

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV

HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet Bygg a Bygg b SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser SELGER

Detaljer

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE Leil. nr. Ant. Rom BRA P-ROM Ant garasjeplasser* Kjøpesum Estimert felleskostnad pr mnd H0201 4

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C Bygg C SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Eventyrtunet

Detaljer

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet.

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Fana/Steinsvikskrenten Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no

Detaljer

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet.

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Fana/Steinsvikskrenten Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no

Detaljer

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 Kalandsvatnet Panorama trinn 3, 5229 KALANDSEIDET Oppdrag: 71515093 DNB EIENDOM NYBYGG 14 MODERNE LEILIGHETER, BYGGINGEN HAR STARTET. KALANDSVATNET PANORAMA TRINN 3 INNHOLD

Detaljer

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka.

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA Kapteinslia, Sjøhagen Nå lanseres første byggetrinn

Detaljer

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1)

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) TILLEGGSSKRIV Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) SELGER Selger er Lillestrøm By- og Næringsutvikling AS, org.nr.: 996 963 594 PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste. Leilighetene

Detaljer

18 nye leiligheter med gode planløsninger, heis og parkeringskjeller

18 nye leiligheter med gode planløsninger, heis og parkeringskjeller Fredrikstad 18 nye leiligheter med gode planløsninger, heis og parkeringskjeller BRA Fra kr 2.745.000 2 Sov 1 bad 102 m 2 BRA Fra kr 3.495.000 3 Sov 2 bad Illustrasjon www.arcanova.no Velkommen til Illustrasjon

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Velkommen til Borgeparken 2 Borgeparken Borgeparken bygg C er siste del av et større leilighetsprosjekt som oppføres i attraktive omgivelser på Hovenga i Porsgrunn

Detaljer

SELVEIENDE BOLIGER MED SÆRPREG

SELVEIENDE BOLIGER MED SÆRPREG SELVEIENDE BOLIGER MED SÆRPREG Prosjektet Heimborg består av totalt 16 enheter i størrelse fra 58 m BRA 10 m BRA. Boligene ligger i 3 punkthus som er plassert på et fellesgarasjeanlegg. MODERNE OG FUNKSJONELLE

Detaljer