Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no"

Transkript

1 Sør Trøndelag fylkeskommune Adressater Vår saksbehandler: Tove Gaupset Tlf E-post: Postmottak: Deres ref.: Vår ref.: Oppgis ved alle henvendelser Vår dato: Rådgivende utvalg samiske spørsmål den 29. mai. kl10.00 Oppmøte på Brekken lokal-og oppvekstsenter Brekken i Røros Omvisning og orientering. kl Møte på Vauldalen fjellhotel Saker: 7/09 Referatsaker Orienteringer. -refleksjon fra dialogsamling Nansenskolen-felles politikk fjellområder -utkast til Sørsamisk informasjonsprosjekt fra Aajege -samarbeidsavtaleprosessen m/sametinget mfl. 08 /09 Utfordringsdokument for Sør-Trøndelag fylkeskommune.del av strategiplan (deles ut på møtet - trykkes 27.5) 09/09 Temamøte høsten -09? Eventuelt. Vara innkalles særskilt. Evnt. forfall meldes : Riktig vel møtt! Vennlig hilsen Solveig Kvidal utvalgsleder sign Milian Myraunet fylkesrådmann Besøksadresse: Postadresse: Erling Skakkes gate Postuttak Trondheim Telefon: Telefaks: Bank: Org.nr:

2 REFERATSAKER Referat fra møte i rådgivende utvalg samiske spørsmål 20. febr Røros videregående skole kl Til stede: Solveig Kvidal, Lina Homme,Tora Husan, Sør-Trøndelag fylkeskommune. Inge Even Danielsen, Sør-Trøndelag og Hedmark reinsamelag (NRL), Arnfinn Nergård, Hedmark fylkeskommune, Brit Skjelbred, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Forfall; Aasta Joma Granefjell, Sør-Trøndelag og Hedmark Saemien Saervi. Fylkesmann Kåre Gjønnes. Fra administrasjonen: Tor Indset, Knut Wik, Zlatko Dzaferovic, Tove Gaupset. Tor Indset ønsket velkommen til Røros videreg. skole. Innkalling godkjent Sak 1/09. Referatsaker. I tilknytning til referatsak om fylkestingskomiteens innstilling til fylkestinget ang. samerettsutvalgets utredning, redegjorde NRL sin representant kort for Norske reindriftsamers landsforbund sin uttalelse med vekt på Dato: Side 2 av 6

3 at kartleggingsprosessen det åpnes for i forslag om ny lov om kartlegging og utmarksdomstoler skal gjennomføres først. Og at det deretter vurderes forvaltningsordning. Fylkesmannen i Sør Trøndelag sin uttalelse formidles på e-post til utvalget. Høringsuttalelsene kan i sin helhet leses på den-nye-sameretten/horingsuttalelser.html Konklusjon: Utvalgsleder vil formidle videre til fylkestinget kommentarer fra rådgivende utvalg ang. samerettsutvalgets innstilling. Sak 2/09 Samarbeidsavtalen med Sametinget. Samarbeidsavtalen med Sametinget revideres våren 2009 og det ble gitt innspill med relevans til avtalen mht omfang, detaljeringsgrad og innhold. Samarbeidsavtalen er viktig. Det at det blir en avtale er viktigere enn detaljeringsgraden. Avtalen har virka. Viktig å være ambisiøs og stille krav da det går store pengestrømmer gjennom sametingssystemet. Fylkeskommunen må ta ansvar for at det samiske blir mer synlig Aajege gjør mye med lite ressurser og det bør rekrutteres mer kompetanse. Avtalen bør inneholde noe mer om den overordna utviklingen på opplæringssiden Den Kulturelle skolesekken er et viktig informasjonsmiddel. Kunnskapsnivået om det sørsamiske må opp. Interkommunalt samarbeid om arealbruken mer og mer viktig, da reduksjon av produksjonsarealene er en trussel for reindrifta. Konklusjon. Administrasjonen tar med seg innspillene inn i arbeidet med revisjon av avtalen. Sak 4/09: Oppsummering Dialogsamling Vauldalen og oppfølgingsbehov fra prosjektet. Fylkesutvalget ønsker innspill fra rådgivende utvalg på hva som bør videreføres ut fra at dialogen må fortsette selv om prosjektet avsluttes. Brit Skjelbred gikk gjennom oppfølgingspunkter fra forrige styremøte i prosjektet: 1. Interkommunal plan/fylkesdelplan arealbruken. På gang: interkommunal plan Trollheimen. Fylkesdelplan for øvrige områder? 2. Deltakelse i prosesser. Styret for prosjektet vil henstille til interdepartemental gruppe å øke ressursbehovet i reindrifta/samisk for å delta i prosessene 3. Arbeides med å spre kunnskap og holdning om primærnæringene. 4. God dialog mellom partene forts dialogsamlinger 5. Etablere kontaktforum for ferdsel i reinbeiteområder. Dato: Side 3 av 6

4 6. Gjenopprette forum for reindrifta og kommunene Konklusjon: Utvalget lot seg orientere om saken og ønsker å ta opp problemstillingene på nytt før vedtak av fylkeskommunens utfordringsdokument. Sak 4/09 Oppfølging av strategiplan. Innspill til informasjons- og synlighetstiltak; FM sin hjemmeside er oversatt til nordsamisk. Tekst på sørsamisk kan være et aktuelt prosjekt. Videregående skoler plikter å ha undervisning om samisk kultur og samfunnsliv, men får det ikke helt tid. Røros videregående skole vil derfor søke om en stilling for å sørge for å lage opplegg for at skolene kan følge opp med undervisning om samisk. Aajege har planer om et større informasjonsprosjekt for å kunne serve grunnskoler og videregående skoler mht formidling og være leverandør til Den Kulturelle skolesekken. Konklusjon: Saken tas til orientering. Sak 5/09. Årsmelding. Konklusjon. Utvalget vedtar forslaget til årsmelding for Sak 6/09. Møteplan Konklusjon: Møter i 2009: 29.mai og 25. sept. Møtet ble avrundet med Bergmannsbord på Bergstaden hotell Ref.sak REFSAK PROGRAM DIALOGSAMLING Nansenskolen mai Dato: Side 4 av 6

5 DIALOGPROSJEKTET felles politikk for fjellområdene samling på Nansenskolen mai TIRSDAG 19.MAI 1300 Lunsj 1345 Åpning av seminar 1400 Hoppbakken 1530 Dialog og forsoning v. Inge Eidsvåg 1645 Arbeid i grupper dialog, Steinar Bryn/Ingunn Skurdal 1900 Middag, ute eller inne avhengig av været (ta med uteklær) ONSDAG 20. MAI 0800 Frokost 0830 Mekling som virkemiddel v. Dag Hareide 0945 Fortsette dialog i gruppe, Steinar Bryn/Ingunn Skurdal 1200 Oppsummering av prosjektet Hva nå v.oddgeir Myklebust/Grete Bakken Hoem og Helen Blind Brandsfjell 1245 Avslutning v. Kåre Gjønnes 1300 Lunsj 1400 Avreise fra Lillehammer. REFSAK Rapport samarbeidsavtalen med Sametinget april 07 utg Dato: Side 5 av 6

6 SAK 08/09 UTFORDRINGSDOKUMENTET SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. DEL AVSTRATEGIPLANEN Utfordringsdokumentet er utgangspunkt for strategiplan som legges fram til politisk behandling i høst. Dette gjelder for fylkeskommunens virksomhet også som samfunnsaktør Dokumentet bygger på vedtatt strategiplan og politisk plattform fra fylkestinget i des. 07. Skal vise nye rammebetingelser og peke framover. Dokumentet trykkes/sendes 27.5 og legges derfor fram på møtet. Behandles i fylkestingskomiteene juni og i fylkestinget juni. SAK 09/09. TEMAMØTE I HØST? På møteplan står 25. sept som tid for neste møte. Bør dette være et temamøte? I såfall, aktuelle tema? For eksempel Regjeringens handlingsplan for samisk språk? Dato: Side 6 av 6

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 11/123 Møtedato/tid: 10.03.2011, kl. 10.00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Thulitt Deltagere: Kontrollutvalgets medlemmer Kopi:

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 MOTTATT 0 JUNI 2011 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.12.2008 kl. 10:00 Møtested: Hotel Augustin, Trondheim Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SAKLISTE Saker til behandling 64/2008 Godkjenning av møtebok

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 26.03.2015, kl. 09:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Kommunestyresalen, rådhuset Tom Skare, leder Lindis

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Torsdag 3. mai 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Møteinnkalling SNILLFJORD KOMMUNE

Møteinnkalling SNILLFJORD KOMMUNE SNILLFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Snillfjord kommune Møtedato/tid : Tirsdag 29. juni 2010 kl 10.00 Møtested/lokaler : Rådhuset i Snillfjord, Lille møterom Arkivsak

Detaljer

Protokoll. Stein Aarskog Østen Lybeck på sak: 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 Håkon Nettum på sak: 24

Protokoll. Stein Aarskog Østen Lybeck på sak: 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 Håkon Nettum på sak: 24 08.02.2011 Side 1 av 9 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Rolf Kristiansen Jørn Inge Løssfelt, Mari Kramprud Arnesen, Hildegunn Aas, Sigurd Kolloen og Ida Karina Skjellerud. Administrasjon:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Rådmanns kontor Tidspunkt: 12.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Ståle Refstie, Heidi Pawlik Carlson, Jan-Erik Brenden Tommy Kristoffersen (sentrene).

Ståle Refstie, Heidi Pawlik Carlson, Jan-Erik Brenden Tommy Kristoffersen (sentrene). PROTOKOLL FRA STYREMØTE STED: Otta, Sel rådhus, møterom Sjoa DATO: 05.03.14. KL.: 1100 1430 Til stede: Tove Rønning, Inger-Lise Vorkinn og Henning Øverås. Forfall: Ståle Refstie, Heidi Pawlik Carlson,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 5. november 2014 TID: 10:00 STED: Fylkets hus, Derhviegåetie B 201, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 11.03.2013 kl. 10:00 13.45 Sted: Utvalgs salen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Christian

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.03.2009 kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer