SKYTTER- POSTEN. Nr årgang. Skytter-Posten ønsker alle en riktig GOD JUL og et framgangsrikt GODT NYTT ÅR!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKYTTER- POSTEN. Nr. 4. 2008 36. årgang. Skytter-Posten ønsker alle en riktig GOD JUL og et framgangsrikt GODT NYTT ÅR!"

Transkript

1 SKYTTER- POSTEN Nr årgang VÅR PROFIL: Svein Arne Linnerud, her fotografert foran noen av sine kyllinger, i det nye oppdrettsanlegget sitt hjemme på Lundby gård! Skytter-Posten ønsker alle en riktig GOD JUL og et framgangsrikt GODT NYTT ÅR!

2 VÅR PROFIL S vein Arne Linnerud har i en årrekke vært en av de drivende kreftene i skytterlaget. Han var i mange år nestleder og er for tiden leder i premiekomiteen. Han har gjerne med både kaffe og kake til våre skytinger, der han deler ut til alle så lenge han har noe igjen. Han er en meget sosialt aktiv person og betyr mye for oss andre. H an startet sin skytekarriere for vel 30 år siden, som deltaker på korporasjonsskytingen og Skytingens dag, som medlem i Furnesåsen bom og blink. Her drev de også med skiskyting på jordene rundt Lundby oppi Høsbjør-åsen. Så det er nok fra denne tiden hans interesse for skifeltskyting stammer. N år Martin fikk lyst til å være med på skytebanen i 1993, var det naturlig for Svein Arne å følge opp med skyss og utstyr. Dermed var ikke veien lang for å delta i pokalskytinger osv. i skytterlaget heller. Etter hvert fikk han lyst til å prøve seg på åpne stevner selv også. I dag er han sammen med familien de ivrigste til å delta på Landsskytterstevnet. F orrige gang årets begivenhet var i Målselv (1996) var første gang han deltok på Landsskytterstevnet. Han hadde da slik lyst på en tur til Nord-Norge at han bare måtte. Dette ga slik mersmak at han med familie har deltatt på alle landsskytterstevnene siden. Premiehøsten har ikke vært formidabel, men det har da blitt en del beger opp gjennom årene. Det er ikke premier som drar Svein Arne sterkest til skytebanen, men snarere alle de gode minnene de sammen samler seg gjennom sine mange deltakelser. Men det er nok som lader jeg har gjort mest ut av meg, sier Svein Arne. Tror nok at vi fire til sammen har brukt nærmere 100 kilo med krutt på disse årene, for det har blitt en stor haug med tom emballasje i alle fall, fortsetter han. Hva har satt seg fast som det beste resultatet du har oppnådd på banen? Det vet jeg nesten ikke, for det har ikke blitt så mange slike øyeblikk, humrer Sven Arne. Like vel kommer det etter hvert at en 99-omgang på et Bustenskjoldstevnet har brent seg fast i skallen hans! Hva er det som er stort for deg? Uten tvil at ungene gjør det bra, både på skytterbanen og ellers i livet. Det har gått meget bra så langt og jeg håper det fortsetter i framtiden også, sier Svein Arne med alvorsfylt blikk. S vein Arne har i helt siden han fylte 50 år vært en del av Brumunddals seniorcuplag, både som deltaker på laget og som oppmann. Ja, det syns jeg er en både sosial og fin form for konkurranse så det vil jeg være med på så lenge jeg får lov. Der treffer man så mange fine mennesker og får tid til å snakke om den gamle dager. I alle fall er det moro å høre på Aage (Nordhagen) som kjenner de fleste vi møter og som har spesielle minner til de fleste av dem. Disse stundene blir det aldri for mange av, mener Svein Arne. I høst har all hans ledige tid gått med til å bygge det nye oppdrettsanlegget for kylling, så tiden hans har gått med der. Men, etter jul er han på plass på 15 m i Moelv, med forberedelse til en ny felt og banesesong. Om han ikke blir alt for engasjert i å hjelpe Anne med det nye huset hennes da!

3 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Kvemyra Frammøtte: 8 medlemmer. 1. Åpning og godkjenning av innkalling. Leder Mathias Aasen ønsket velkommen, viste til årsmøteinnkalling i Skytterposten og åpnet møte. Møteinnkallingen ble godkjent. Mathias Aasen ble valgt til møteleder og Torleif B. Jensen til referent. 2. Årsberetning for Styrets forslag til årsberetning ble delt ut og gjennomgått av leder. Forslaget ble med noen mindre endringer enstemmig vedtatt. Årsberetning tas inn i neste utgave av Skytterposten. 3. Regnskap Styrets forslag til regnskap ble delt ut og gjennomgått av kasserer Anne S. Linnerud. Hun utdypet på enkelte poster og svarte på spørsmål. Forslaget var gjennomgått og godkjent av en av revisorene. Den andre revisoren hadde ikke vært tilgjengelig før årsmøtet. Regnskapet ble enstemmig vedtatt. Regnskapet gjengis i neste utgave av Skytterposten. 4. Fastsettelse av medlemskontingenter og evt. subsidiering av våpen / ammunisjon. Leder fremmet styrets forslag: Medlemskontingenten for voksne fra 200 kr. til 250 kr. i Medlemskontingenten for unge holdes uforandret på 150 kr. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 5. Forslag til årsmøtet. Sverre Svenkeruds skriftlige forslag om å legge ned premiekomiteen og styrets innstilling i saken ble delt ut. Leder redegjorde for styrets behandling og forslag: Styret eller en komité oppnevnt av styret framlegger for årsmøte 2009 forslag om endringer av organisasjonsstrukturen i laget. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 6. Budsjett for Forslag til budsjett for 2009 ble delt ut og gjennomgått av kasserer. Forslaget innebar samlede inntekter på kr., samlede utgifter på kr. og et overskudd på kr. Roger Granum foreslo økt kreativitet og aktivitet for å skaffe økte inntekter / redusere utgifter. Torleif B. Jensen foreslo å styrke tiltak til ungdoms- og rekrutteringsarbeid med ca kr. Rolv Baadshaug foreslo konkret å øke utgiftspostene sosiale tiltak og instruksjon, trening, skyteskole med henholdsvis kr. og kr. og at budsjettet balanseres i null.

4 Rolvs forslag ble enstemmig vedtatt. I forbindelse med budsjettdebatten erklærte Egil Havik at han ville forære laget en pengegave på kr. som takk for æresmedlemsskap og bidrag for at han ikke hadde kunnet delta på dugnadsarbeidet de siste to årene. Erklæringen ble mottatt av årsmøtet med applaus. Leder takket for gaven på vegne av laget. Budsjettet gjengis i neste utgave av Skytterposten. 7. Handlingsplan Forslag til handlingsplan ble delt ut og gjennomgått av leder. Følgende endringsforslag ble fremmet: -Det skal gjennomføres skyteskole, temakvelder og felttrening for de yngste skytterne. -Det skal utgis 4 nummer av Skytterposten. -Under sosiale aktiviteter tilføyes ett sosiaialt arrangement på Kvemyra. Forslaget til handlingsplan med ovenstående endringer/tilføyelser ble enstemmig vedtatt. Handlingsplanen gjengis i neste utgave av Skytterposten 8. Valg Valgkomiteens leder Rolv Baadshaug orienterte om frasigelse, oppsummerte valgkomiteens arbeid og la fram komiteens forslag. Som supplement til valgkomiteens innstilling ble Rolv Baadshaug foreslått som nytt styremedlem. Årsmøtet aksepterte Kjell Gustavsens ønske om å fratre valgkomiteen og det ble fremmet forslag om 2 nye medlemmer i valgkomiteen: Sidsel Storihle og Erik Hovdedalen. Leder foreslo på denne bakgrunn at årsmøtet tok hele valglisten opp til samlet avstemming. Leders forslag ble godkjent og valgkomiteens forslag med ovennevnte endringer ble enstemmig vedtatt. Valget gav da følgende resultat: STYRET: Leder Mathias Aasen ikke på valg Nestleder Aage Nordhagen gjenvalg Sekretær Tor Lillemoen gjenvalg Kasserer Anne Storihle Linnerud ikke på valg Styremedlem Svein Arne Linnerud ny Styremedlem Roger Granum gjenvalg Styremedlem Torleif B. Jensen gjenvalg Styremedlem Rolv Baadshaug ny Varamedlem Even Ersnes gjenvalg Varamedlem Henning Evensen ny ARRANGEMENTSKOMITE Leder Aage Nordhagen gjenvalg Medlem Svein Arne Linnerud gjenvalg Medlem Even Ersnes gjenvalg

5 UNGDOMSKOMITE Leder Roger Granum gjenvalg Medlem Henning Evensen ny Medlem Stein Jørgensen ny ØKONOMIKOMITÉ Leder Anne Storihle Linnerud gjenvalg Medlem Roger Granum gjenvalg Medlem Johnny Halvorstuen ny FORVALTNINGSKOMITE Leder Mathias Aasen gjenvalg Medlem Roger Granum gjenvalg Medlem Henning Evensen ny PREMIEKOMITE Leder Svein Arne Linnerud ny Medlem Kjell Gustavsen gjenvalg Medlem Even Ersnes ny JEGERKOMITÉ Leder Tor Lillemoen gjenvalg Medlem Torleif B. Jensen gjenvalg MILJØKOMITÉ Medlem Guri Plassen gjenvalg Medlem Svein Arne Linnerud gjenvalg Medlem Erik Hovdedalen gjenvalg BANEKOMITE Medlem Mathias Aasen gjenvalg Medlem Torleif B. Jensen gjenvalg Medlem Aage Nordhagen gjenvalg VALGKOMITE Leder Bjørn Fodnes 1. år Medlem Sidsel Storihle 2. år Medlem Erik Hovdedalen 3. år DIVERSE VALG Cup-ansvarlig Rolv Baadshaug gjenvalg Revisor Geir Gustavsen gjenvalg Revisor Ragnar Grønstad gjenvalg Vara revisor Bjørn Fodnes gjenvalg Skifeltkontakt Svein Arne Linnerud gjenvalg Pressekontakt Mathias Aasen gjenvalg Ombudsmenn: Mathias Aasen Aage Nordhagen Torleif B. Jensen Anne S. Linnerud Roger Granum

6 Vara ombudsmenn: Tor Lillemoen Rolv Baadshaug Henning Evensen Stein Jørgensen Styret har fullmakt til å skaffe ytterlige varamenn ved behov! 9. Protokoll Referenten leste opp protokollen som ble enstemmig godkjent og underskrevet av alle årsmøtedeltakerne. ÅRSBERETNING FOR STYRESAMMENSETNING. Styret har i 2008 bestått av: Leder Mathias Aasen -leder av forvaltningskomiteen Nestleder Aage Nordhagen -leder av arrangementskomiteen Sekretær Tor Lillemoen -leder av jegerkomiteen Kasserer Anne S Linnerud -leder av økonomikomiteen Styremedlemmer Sverre Svenkerud -leder av premiekomiteen Roger Granum -leder av ungdomskomiteen Torleif B Jensen -leder av banekomiteen/kvemyra Ole Kr Haagenrud Varamedlemmer Jonny Johansen Even Ersnes 2. REPRESENTASJON Torleif B Jensen, Aage Nordhagen og Mathias Aasen har vært lagets representanter i banekomiteen for Kvemyra Sentralskytebane med Torleif B Jensen som leder i komiteen. Ragnar Grønstad har vært ansatt kasserer i samme komité. Aage Nordhagen representerte laget på årets terminlistemøte. Bjørn Fodnes har vært revisor i Hedmark Skyttersamlag. Aage Nordhagen er medlem av valgkomiteen for ombudsmøtet Hedmark Skyttersamlag.

7 Erik Hovdedalen har vært styremedlem i samlagsstyret og hatt oppgaven som utdanningskontakt. På ombudsmøtet i Åsheim møtte Mathias Aasen, Aage Nordhagen, Anne S Linnerud, Torleif B Jensen og Aage Haagenrud. 3. ADMINISTRATIVT Det har vært avholdt 6 styremøter Det er utgitt 4 nummer av Skytterposten siden siste årsmøte På lagskonferansen i Dala Mesna Trykks lokaler i Brumunddal møtte leder, nestleder, kasserer samt leder ungdomskomiteen Anne S Linnerud og Erik Hovdedalen har gjennomført kurs for lagsinstruktører i samlaget 4. ARRANGEMENTER OG AKTIVITETSNIVÅ Laget har stått for følgende arrangementer siste sesong: Klubbmesterskap 15m Samlagsmesterskap 15m 87 Kveldsstevne, bane 37 Klubbmesterskap felt Baneåpning Vårpokalen Skytingens Dag/Dalacup Olav Ringvolds pokal Bjønnes eftf pokal Klubbmesterskap bane Åpent banestevne 127 Dugleiksmerket Veteranpokalen Seniorpokalen Treningspokalen Ringsakermesterskap 15m/felt/bane 94 (50 navn) Seniorcup, delt. lag Veterancup, delt. lag Jaktprøver/trening Lagets medlemmer har for øvrig hatt anledning til utendørs trening iht. terminliste samt innendørs skyting (15m) i Åsheim skytterlags lokaler på Moelv ungdomsskole en kveld pr uke. Laget har deltatt i serieskyting (15m) i sesongen 2007/2008. Sammen med de øvrige lag innen samlaget bisto vårt lag Vang skytterlag med årets samlagsmesterskap i feltskyting. Hamar & Omegns skytterlag var arrangør av årets samlagsmesterskap i baneskyting. Vårt lag bisto arrangøren med teknisk støtte.

8 Etter sesongslutt inviterte laget tidligere skyttere/støttespillere til samling på Kvemyra. 12 stk møtte fram og etter tilbakemeldingene å dømme var de frammøtte meget godt fornøyd med tiltaket. 6. Skyteskole Skyteskole etter opplegg fra DFS ble for første gang arrangert i laget. Interessen var bra og etter hvert ble tilbudet utvidet slik at det ble til sammen 12 ungdommer som fullførte skolen Skolen som gikk over 6 kvelder / dager og inneholdt følgende emner: Informasjon om Det frivillige Skyttervesen, med opplysninger om formål og regelverk. Informasjon om vårt skytterlag. Sikkerhetsregler behandling av våpen og ammunisjon Grunnleggende skyteteknikk med vekt på liggende og knestående. All skyting foregikk mot de nye elektroniske skivene på 100 meter og alle skjøt med våpen i kaliber SPORTSLIGE PRESTASJONER. Anne S Linnerud, klasse 4 oppnådde 238p på Landsskytterstevnet i Førde. Dette kvalifiserte til middels beger. Sidsel Storihle fikk minnemedalje på Landsskytterstevnet i Førde. Runar Granum, klasse R oppnådde 246p åpent stevne Lismarken Runar Granum ble nr to SM baneskyting og fikk ungdomsmedalje. Roger Granum ble nr 1 klasse 1 i Ringsakermesterskapet med 533p. Runar Granum, Fredrik Evensen og Simen Rønning Jørgensen tok trippelseier i klasse R i Ringsakermesterskapet med henholdsvis 549p, 547p og 506p. Anne S Linnerud ble nr 3 i samme mesterskap med 570p Anne slo til med respektable 346p på kveldsstevnet på Åsheim 6. RESULTATER Vandrepremier/trofeer Torgerhagens statuett Annullert Omskyting 2009 Vårpokalen Anne S Linnerud 245p Veteranpokalen Mathias Aasen 737p Seniorpokalen Aage Nordhagen 1297p Treningspokalen R/J Simen Rønning Jørgensen 175p Bjønnes eftf. pokal Mathias Aasen 146p Dala-cup Tor Lillemoen 34p Ringsaker kommunes vandrepremie Anne S Linnerud 235p Tonis pokal Runar Granum 246p Olav Ringvolds vandrepremie Runar Granum 371p Klubbmester bane/mesterskapskruset Anne S Linnerud 332p Klubbmester 15m Anne S Linnerud 235p Klubbmester felt Aage Nordhagen 31p

9 7. MEDLEMMER Laget har 91 betalende medlemmer og 2 æresmedlemmer 9. ØKONOMI Lagets økonomi er tilfredsstillende. Det er mottatt sponsormidler fra følgende: RUUKKI, Norge kr 2500,- Sparebanken Hedmark kr 5000,- Spar Sveum kr 3000,- (etter dugnadsinnsats) Annonser i Skytterposten kr 3000,- Gave fra Halvor Hermansen kr 1000,- Landslotteriet 2008 er i ferd med å avsluttes. Dette vil gi inntekter til laget fordelt på regnskapene 2008 og SAMMENDRAG/KONKLUSJON Konklusjonen i forrige års beretning inneholdt mye om utbyggingen av våre baner til elektroniske skiver. Siste sesong har vi høstet fruktene av det arbeidet som da ble nedlagt. Banene fungerer som forventet og flere av våre medlemmer har etter hvert tilegnet seg kunnskap og erfaring om bruk av anlegget. Vårt åpne banestevne viste til fulle at kapasiteten på banene er stor nok til at laget er i stand til å møte større utfordringer. Et skytterlags framtid er i stor grad avhengig av at nye/unge skyttere blir rekruttert til skyttersporten. Siste sesong har vårt lag gjennomført skyteskole med tilfredsstillende deltakelse. At mange av deltakerne på skyteskolen ser ut til å fortsette aktiviteten ved å delta på våre skytinger på 15m er lovende. En viktig faktor i dette er at foreldre/foresatte i stor grad ser ut til å følge opp sine håpefulle. All ære til ungdomskomiteen m/ hjelpere for gjennomføring av skyteskolen og oppfølgingen i form av innendørs skyting. Styret HANDLINGSPLAN 2009 Stevner og andre arrangementer: Serieskyting 15 m Ett kveldsstevne, samlaget Åpent stevne baneskyting Jegerprøver/trening Senior og veterancup med finaler Skytingens dag Gjennomføre interne skytinger og trening i henhold til terminlister 15m, 100m og 200m. Gjennomføre trening og klubbmesterskap 15m, felt og bane Gjennomføre skyteskole og temakvelder Administrativt: Delta på ombudsmøtet Styremøter etter behov Skytterposten, 4 nummer Årsmøte 2009 Sosialt: Premieutdeling m/ sosialt samvær Forberede/Arbeide for deltakelse Landsskytterstevnet Evje Hyggekveld/premieutdeling på Kvemyra

10 DRIFTSREGNSKAP Brumunddal skytterlag INNTEKTER Tv-cupstevnet kr ,00 Seniorcup/Veterancup kr ,00 kr ,00 SM skifeltskyting kr 1 855,00 Sm 15 meter kr 7 138,50 Ringsakermesterskapene kr 300,00 Kveldsstevne kr 760,00 Åpent stevne kr 6 509,00 Salg kjøkken kr 9 691,00 kr 4 260,00 Skyteskole kr 4 000,00 Våpenlotteri kr ,00 Sponsorinntekter kr 7 500,00 Dugnad SPAR Sveum kr 3 000,00 kr 8 000,00 Annonser kr 3 000,00 kr 2 500,00 Innendørs skyting kr 491,90 Div. inntekter kr 4 254,50 Jaktprøver kr 5 000,00 kr 5 345,00 DFS lotteri kr ,00 Tilskudd Hedmark skyttersamlag 2008 kr 1 200,00 Medlemskontingent kr ,00 kr ,00 Renteinntekter kr 5 156,35 kr 1 592,43 kr ,75 kr ,93 UTGIFTER Tv-cupstevnet kr ,00 Seniorcup/Veterancup kr ,29 kr 9 622,98 Egne arr./premiering kr 4 546,50 kr 3 314,00 Kjøp kjøkken kr 4 970,40 kr 2 800,00 Porto, telefon, rekvisita, tidskrifter, annonser kr 3 381,00 kr 3 040,00 Dugleiksmerker Sosiale tiltak kr 4 321,40 kr 1 459,00 Instruksjon, trening, skyteskole kr 1 374,70 Lagskyting kr 100,00 kr 1 699,00 Driftsutgifter kr ,66 kr ,20 Gavepremie kr 4 265,00 kr 950,00 Baneleie Kvemyra kr ,00 kr ,00 Baneleie Moelven U.skole kr 8 302,00 kr 5 000,00 Skytterposten Tilbakeført tilskudd kr ,00 Lotteri kr 1 500,00 Gebyrer, renteutgifter, postboks leie kr 28,00 kr 74,00 Nedskrivning premiebeholdning kr ,00 kr ,95 kr ,18 Overskudd (underskudd) totalt kr 6 188,80 kr ,75

11 BALANSEREGNSKAP OMLØPSMIDLER Bank kr 687,00 kr 9 456,09 Bank kr 0,37 kr 0,37 Bank kr 0,00 kr ,65 Bank kr ,60 kr 7 767,15 Bank kr ,28 Post kr 0,00 kr 4 784,59 Premier kr 0,00 kr ,00 Merker kr 0,00 kr 6 488,00 Ammunisjon kr ,40 kr ,00 Kundefordringer (medlemmer) kr ,00 Sum I kr ,65 kr ,85 DRIFTS- OG ANLEGGSMIDLER --Kvemyrainnskudd kr ,00 kr ,00 Sum anleggsmidler kr ,00 kr ,00 Eiendeler i alt (sum I + II ) kr ,65 kr ,85 GJELD --Medlemmer kr ,00 --Det frivillige Skyttervesen kr ,00 --avsetninger kr 7 000,00 --kundefordringer kr ,00 kr ,00 kr ,00 EGENKAPITAL --ved årets begynnelse kr ,85 kr ,10 --årets overskudd (underskudd) kr 6 188,80 kr ,75 --Sportskyttergruppa --Sportskyttergruppa --årets overskudd (underskudd) Ved årets slutt kr ,65 kr ,85 GJELD OG EGENKAPITAL I ALT kr ,65 kr ,85 Brumunddal 27.oktober 2008 Anne Storihle Linnerud Kasserer Vi har gått igjennom regnskapet m/bilag og funnet dette i orden. Beholdning av ammunisjon, premier, merker er imidlertid ikke kontrollert av oss. Geir Gustavsen / s Ragnar Grønstad / s

12 BUDSJETT 2009 Brumunddal skytterlag INNTEKTER Åpent banestevne kr 6 000,00 Senior-/Veterancup kr ,00 Kveldsstevne kr 1 000,00 Salg kjøkken kr 5 000,00 Skyteskole - bidrag DFS kr 2 500,00 Jaktprøver kr 5 000,00 Lotteri salg våpen kr ,00 Sponsor/Dugnad/Annonser kr ,00 Tilskudd Hedmark skyttersamlag kr 1 000,00 Medlemskontingent kr ,00 Renteinntekter kr 4 000,00 Sum inntekter kr ,00 UTGIFTER Senior-/Veterancup kr ,00 Egne arr./premiering kr 6 000,00 Kjøp kjøkken kr 3 000,00 Porto Telefon, Rekvisita, Tidskrifter, Annonsering kr 3 500,00 Sosiale tiltak kr 8 000,00 Instruksjon, trening, skyteskole kr 3 500,00 Lagskyting kr 500,00 Driftsutgifter kr ,00 Gavepremie og merker kr 2 000,00 Baneleie Kvemyra kr ,00 Baneleie Moelv ungdomsskole kr ,00 Gebyrer, renteutgifer, postboks leie kr 1 000,00 Sum utgifter kr ,00 Overskudd (underskudd) totalt kr 0,00 Nyttige datoer i /1-09 Serieskyting mot Løiten, hjemmekamp 20/1-09 Serieskyting mot Lismarken, bortekamp 27/1-09 Klubbmesterskap 15m, Moelv 29/1-09 Serieskyting mot Sørskogbygda/Nordskogbygda, bortekamp 28/3-09 Klubbmesterskap i feltskyting, Kvemyra påmelding innen kl For øvrige stevner, se terminliste for Hedmark skyttersamlag Fra 14/1-09 til banesesongen starter er det anledning til innskyting felt på Kvemyra hver onsdag og lørdag.

13 TERMINLISTE HEDMARK SKYTTERSAMLAG 2009 Dato Stevne/aktivitet arrangør Dobbeltstevne 15 m Nes + Lismarken Samlagsmesterskap 15 m Lismarken Midtukestevne 15 m Løiten Fylkesmesterskap 15m Eidskog Samlagsmesterskap skifelt Lismarken Lagskonferansen styret Ungdomslederkurs Styret på Løiten HV-cup Tangen Samlagsmesterskap felt Tangen Landsdelskretsstevne felt Lesja HV-cup Åsheim/Lismarken Østlandsmesterskapet i felt Nord-Østerdal - Folldal HV-cup Kjemsjøstevnet Bjørnen Kroksjøstevnet Åsnes/Finnskog Finale HV-cup/åpent stevne Elverum Dobbeltstevne Tangen + Stange&Romedal Løitenstevnet Løiten Dobbeltstevne Åsheim + Lismarken Banestevne Br.dal Org.med. og kvalifisering Nationen Stange&Romedal Skytingens dag Alle laga Kveldsstevne Br.dal Landsdelskretsstevne bane Elverum Fylkesmesterskapet Trysil Kveldsstevne Tangen Kveldsstevne Løiten Kveldsstevne Åsheim Landsskytterstevnet Evje Finale Bjørnen-cup Bjørnen Samlagsmesterskapet bane Løiten Midtukestevnet Løiten SM skogsløp normaldistanse Løiten Dobbeltstevne Åsheim + Lismarken SM skogsløp sprint Løiten Finale Østlendingenskytingen Østerdal Instruktørmøte Løiten Dobbeltstevne 15m Åsheim + Lismarken Dobbeltstevne Løiten + Tangen Forsvarsskytingen Lismarken Ombudsmøtet Nes Stevne 15m Åsheim

14 Vaktliste 15 m. Moelv 6. januar Henning Evensen Aage Nordhagen 13. januar Aage Nordhagen Roger Granum 20. jan. Ikke trening Serieskyting borte mot Lismarken/Aasveen 27. januar Roger Granum Stein Jørgensen Klubbmesterskap 29. januar Serieskyting borte mot Sørskogb./Nordskogb. 3. februar Stein Jørgensen Rolv Baadshaug 10. februar Rolv Baadshaug Anne Storihle Linnerud 17. februar Anne Storihle Linnerud Mathias Aasen 24. februar Mathias Aasen Svein Arne Linnerud 3. mars Svein Arne Linnerud Henning Evensen 10. mars Siste inneskyting Henning Evensen Even Ersnes Trening i feltskyting Fra og med den 14. mars tar vi den videre skytingen på Kvemyra, med skyting mot feltfigurer. Frammøte for ungdommer er kl i skytterhuset. Det er i skrivende stund ikke bestemt noe, men det er sannsynlig at vi vil starte med en teoridel/tema om feltskyting, for å gi de yngste en bedre ballast for denne formen for skyting. Vi tar sikte på å holde på med feltskyting kl hver lørdag fram til og med 28. mars. Husk å kle deg for å være ute og ligge på snøen! Denne gjengen smiler fornøyd etter å ha mottatt medaljer og premier for årets innsats på skytebanen i våre mange interne skytinger.

15 Takk fra skytterlaget Skytterlaget retter en stor takk til Egil Havik for gaven som laget mottok under årets årsmøte. På første styremøte vil styret ta standpunkt til disponering av mottatt pengesum kr 5000,- Nok en gang MANGE TAKK! Ny Sauer, selges til høystbydende over kr ,- I forbindelse med årets landslotteri i DfS, tok vi ansvar for 4000 lodd. Dette medfører at laget får en Sauer i premie. Denne lyser vi nå ut til salgs og den går til den som har høyeste bud (skriftlig) inne hos Mathias innen 31. januar 2009! Takk! Jeg retter en stor takk til skyttervenner for oppmerksomheten på mim 80-årsdag og ønsker alle en riktig god jul fra oss på Lillehammer. Egil Minneord Halvor Hermansen har gått bort nær 90 år gammel. Med Halvors bortgang har Brumunddal skytterlag mistet en av sine eldste medlemmer. I likhet med sine slektninger i Hermansenfamilien var Halvor i en årrekke en interessert og god utøver av skytesporten. Han har hele tiden tilhørt miljøet omkring vårt lag, ikke bare som aktiv skytter, men også som en god støttespiller når skytebanen trengte fornyelse eller vedlikehold. Hans tilhørighet til laget ble tydelig bekreftet da han for mange år tilbake betalte for livsvarig medlemskap i laget vårt. Det er fra perioden da laget hadde bane ved Framnes vi husker Halvor best, men også etter flyttingen til Kvemyra viste han stor interesse for laget og skytesporten. I de senere år er det støtten til og oppfølgingen av den yngre generasjon som har ført Halvor til skytebanen. Sist høst inviterte laget tidligere skyttere/veteraner til en liten samling på Kvemyra. Til tross for sviktende helse møtte Halvor opp og syntes å hygge seg sammen med tidligere skyttervenner. Ved denne anledning overrakte han en betydelig pengegave til laget. Skyttervenner minnes en lun og hyggelig kollega og vi lyser fred over Halvor Hermansens minne. Mathias Aasen

16 Sendes til: Returadresse: Brumunddal Skytterlag, boks 265, 2380 Brumunddal Nyttige adresser og telefonnummer i skytterlagt Leder Mathias Aasen Bureiserv Br-dal Nestleder Aage Nordhagen Nesv Br-dal Sekretær Tor Lillemoen Røreksg Hamar Kasserer Anne Storihle Linnerud Lundby gård 2380 Br-dal Ungd. leder Roger Granum Ringsakerv Br-dal Styremedl. Svein Arne Linnerud Lundby gård 2380 Br-dal Styremedl. Torleif B. Jensen Greftenenga Vang H Styremedl. Rolv Baadshaug Bausbakkv Br-dal Ungd. kom. Henning Evensen Bureiserv Br-dal Ungd. kom. Stein Jørgensen Flesakerv Br-dal Valgkomite Bjørn Fodnes Nerkvernv Br-dal Lading Jeg kan være behjelpelig med å lade ammunisjon (6,5mm) til felt og banesesongene. Jeg gjør jobben for kr. 1,- pr. skudd, men du må selv skaffe hylser, hetter, kuler og krutt. Kjøp i laget, da vet vi hva du får! Rolv Organisasjonsstruktur På årsmøtet ble det bestemt at vi til neste årsmøte skal se på lagets / organisasjonens oppbygging. I den forbindelse oppfordres alle som vil til å komme med innspill til vårt styre. Skriv eller tegn opp ditt forslag og send det til vår leder. Adressen finner du oppe på siden, eller bruk mail: BRUKT UTSTYR Kvemyra lørdag 10. januar Vi har nå mange nye skyttere i våre rekker. Vi vet også at mange nåværende og tidligere skyttere har brukt utstyr liggende, som de kanskje ikke får på seg eller bruker lenger. Dette kan være både våpen, våpenutstyr, pussesaker, ladeutstyr, klær, pøller, hansker, vesker, albuebeskyttere, lue, hørselsvern osv. Vi inviterer derfor til en dag der dette kan bytte eier. Vi inviterer derfor til Kvemyra lørdag 10. januar. De som ønsker å selge møter til kl for å organisere sin utstilling (åpent fra 10.30). Kjøpere må komme før kl , for da stenger vi. Skytterlaget ordner med kaffe, boller og brus!

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Innkalling til årsmøtet 2014 Skytterlagets medlemmer (ALLE!) innkalles herved til årsmøte i skytterhuset på Granerud. Sakliste tirsdag 28. oktober 2014 klokka 1800

Detaljer

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2008 BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 16. november 2008 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 27 medlemmer. Sak 1 Åpning Møtet ble åpnet av formann Hege

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009.

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. 8 medlemmer møtte fram. Sakliste: Stormoen skytebane fredag 20. november kl.19.00. 1. Åpning og konstituering. 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag for 2009. 3.

Detaljer

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Jubilanter Dameklubben 100 år Samtlige resultater fra feltsesongen Oslo Open DUGNAD onsdag 15. april kl 1700 BANEÅPNING torsdag 16. april kl

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 19. oktober kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: 22:10 Behandlede saker Sak 1 Konstituering 1. Godkjenning

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2010

REFERAT OMBUDSMØTE 2010 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG Sted: Kristiansund VGS, Sankthanshaugen Tid: Lørdag 4. desember 2010 REFERAT OMBUDSMØTE 2010 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 Styrets sammensetning 2009: Styret i Ådal Skytterlag har dette år bestått av følgende: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Materialforvalter

Detaljer

Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00

Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00 2005 Stiftet 1882 Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00 1.130 Lover for skytter sam lagen e Lov f or s kytt ersaml agene, med hjemmel i grunnreglene. Skyttertinget kan for eta endringer, så l angt

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2005, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2003.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2003. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2003. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2003, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Nr 1 Mars 2011 65. årgang Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen:

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31 Nr. 1 2 3 januar februar mars 2005 59. årgang Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13 Terminliste side 31 Styret informerer: Ny 100 meter bane klar til åpningen.

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Protokoll www.dfs.no

Protokoll www.dfs.no Protokoll www.dfs.no Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotell Residence i Sandnes fredag 30. juli og lørdag 31. juli 2004. Åpningen av Skyttertinget fant sted fredag 30. juli klokken

Detaljer

Nr 1 Mars 2015 69. årgang

Nr 1 Mars 2015 69. årgang Nr 1 Mars 2015 69. årgang Marianne Berger ble samlagsmester på 15m Fem samlagstitler til på 15m Fem medaljer/stjerner i Viken II felt Suveren seier i lagskyting grovfelt Åtte medaljer i samlagsstevnet

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer