SKYTTER- POSTEN. Nr årgang. Skytter-Posten ønsker alle en riktig GOD JUL og et framgangsrikt GODT NYTT ÅR!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKYTTER- POSTEN. Nr. 4. 2008 36. årgang. Skytter-Posten ønsker alle en riktig GOD JUL og et framgangsrikt GODT NYTT ÅR!"

Transkript

1 SKYTTER- POSTEN Nr årgang VÅR PROFIL: Svein Arne Linnerud, her fotografert foran noen av sine kyllinger, i det nye oppdrettsanlegget sitt hjemme på Lundby gård! Skytter-Posten ønsker alle en riktig GOD JUL og et framgangsrikt GODT NYTT ÅR!

2 VÅR PROFIL S vein Arne Linnerud har i en årrekke vært en av de drivende kreftene i skytterlaget. Han var i mange år nestleder og er for tiden leder i premiekomiteen. Han har gjerne med både kaffe og kake til våre skytinger, der han deler ut til alle så lenge han har noe igjen. Han er en meget sosialt aktiv person og betyr mye for oss andre. H an startet sin skytekarriere for vel 30 år siden, som deltaker på korporasjonsskytingen og Skytingens dag, som medlem i Furnesåsen bom og blink. Her drev de også med skiskyting på jordene rundt Lundby oppi Høsbjør-åsen. Så det er nok fra denne tiden hans interesse for skifeltskyting stammer. N år Martin fikk lyst til å være med på skytebanen i 1993, var det naturlig for Svein Arne å følge opp med skyss og utstyr. Dermed var ikke veien lang for å delta i pokalskytinger osv. i skytterlaget heller. Etter hvert fikk han lyst til å prøve seg på åpne stevner selv også. I dag er han sammen med familien de ivrigste til å delta på Landsskytterstevnet. F orrige gang årets begivenhet var i Målselv (1996) var første gang han deltok på Landsskytterstevnet. Han hadde da slik lyst på en tur til Nord-Norge at han bare måtte. Dette ga slik mersmak at han med familie har deltatt på alle landsskytterstevnene siden. Premiehøsten har ikke vært formidabel, men det har da blitt en del beger opp gjennom årene. Det er ikke premier som drar Svein Arne sterkest til skytebanen, men snarere alle de gode minnene de sammen samler seg gjennom sine mange deltakelser. Men det er nok som lader jeg har gjort mest ut av meg, sier Svein Arne. Tror nok at vi fire til sammen har brukt nærmere 100 kilo med krutt på disse årene, for det har blitt en stor haug med tom emballasje i alle fall, fortsetter han. Hva har satt seg fast som det beste resultatet du har oppnådd på banen? Det vet jeg nesten ikke, for det har ikke blitt så mange slike øyeblikk, humrer Sven Arne. Like vel kommer det etter hvert at en 99-omgang på et Bustenskjoldstevnet har brent seg fast i skallen hans! Hva er det som er stort for deg? Uten tvil at ungene gjør det bra, både på skytterbanen og ellers i livet. Det har gått meget bra så langt og jeg håper det fortsetter i framtiden også, sier Svein Arne med alvorsfylt blikk. S vein Arne har i helt siden han fylte 50 år vært en del av Brumunddals seniorcuplag, både som deltaker på laget og som oppmann. Ja, det syns jeg er en både sosial og fin form for konkurranse så det vil jeg være med på så lenge jeg får lov. Der treffer man så mange fine mennesker og får tid til å snakke om den gamle dager. I alle fall er det moro å høre på Aage (Nordhagen) som kjenner de fleste vi møter og som har spesielle minner til de fleste av dem. Disse stundene blir det aldri for mange av, mener Svein Arne. I høst har all hans ledige tid gått med til å bygge det nye oppdrettsanlegget for kylling, så tiden hans har gått med der. Men, etter jul er han på plass på 15 m i Moelv, med forberedelse til en ny felt og banesesong. Om han ikke blir alt for engasjert i å hjelpe Anne med det nye huset hennes da!

3 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Kvemyra Frammøtte: 8 medlemmer. 1. Åpning og godkjenning av innkalling. Leder Mathias Aasen ønsket velkommen, viste til årsmøteinnkalling i Skytterposten og åpnet møte. Møteinnkallingen ble godkjent. Mathias Aasen ble valgt til møteleder og Torleif B. Jensen til referent. 2. Årsberetning for Styrets forslag til årsberetning ble delt ut og gjennomgått av leder. Forslaget ble med noen mindre endringer enstemmig vedtatt. Årsberetning tas inn i neste utgave av Skytterposten. 3. Regnskap Styrets forslag til regnskap ble delt ut og gjennomgått av kasserer Anne S. Linnerud. Hun utdypet på enkelte poster og svarte på spørsmål. Forslaget var gjennomgått og godkjent av en av revisorene. Den andre revisoren hadde ikke vært tilgjengelig før årsmøtet. Regnskapet ble enstemmig vedtatt. Regnskapet gjengis i neste utgave av Skytterposten. 4. Fastsettelse av medlemskontingenter og evt. subsidiering av våpen / ammunisjon. Leder fremmet styrets forslag: Medlemskontingenten for voksne fra 200 kr. til 250 kr. i Medlemskontingenten for unge holdes uforandret på 150 kr. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 5. Forslag til årsmøtet. Sverre Svenkeruds skriftlige forslag om å legge ned premiekomiteen og styrets innstilling i saken ble delt ut. Leder redegjorde for styrets behandling og forslag: Styret eller en komité oppnevnt av styret framlegger for årsmøte 2009 forslag om endringer av organisasjonsstrukturen i laget. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 6. Budsjett for Forslag til budsjett for 2009 ble delt ut og gjennomgått av kasserer. Forslaget innebar samlede inntekter på kr., samlede utgifter på kr. og et overskudd på kr. Roger Granum foreslo økt kreativitet og aktivitet for å skaffe økte inntekter / redusere utgifter. Torleif B. Jensen foreslo å styrke tiltak til ungdoms- og rekrutteringsarbeid med ca kr. Rolv Baadshaug foreslo konkret å øke utgiftspostene sosiale tiltak og instruksjon, trening, skyteskole med henholdsvis kr. og kr. og at budsjettet balanseres i null.

4 Rolvs forslag ble enstemmig vedtatt. I forbindelse med budsjettdebatten erklærte Egil Havik at han ville forære laget en pengegave på kr. som takk for æresmedlemsskap og bidrag for at han ikke hadde kunnet delta på dugnadsarbeidet de siste to årene. Erklæringen ble mottatt av årsmøtet med applaus. Leder takket for gaven på vegne av laget. Budsjettet gjengis i neste utgave av Skytterposten. 7. Handlingsplan Forslag til handlingsplan ble delt ut og gjennomgått av leder. Følgende endringsforslag ble fremmet: -Det skal gjennomføres skyteskole, temakvelder og felttrening for de yngste skytterne. -Det skal utgis 4 nummer av Skytterposten. -Under sosiale aktiviteter tilføyes ett sosiaialt arrangement på Kvemyra. Forslaget til handlingsplan med ovenstående endringer/tilføyelser ble enstemmig vedtatt. Handlingsplanen gjengis i neste utgave av Skytterposten 8. Valg Valgkomiteens leder Rolv Baadshaug orienterte om frasigelse, oppsummerte valgkomiteens arbeid og la fram komiteens forslag. Som supplement til valgkomiteens innstilling ble Rolv Baadshaug foreslått som nytt styremedlem. Årsmøtet aksepterte Kjell Gustavsens ønske om å fratre valgkomiteen og det ble fremmet forslag om 2 nye medlemmer i valgkomiteen: Sidsel Storihle og Erik Hovdedalen. Leder foreslo på denne bakgrunn at årsmøtet tok hele valglisten opp til samlet avstemming. Leders forslag ble godkjent og valgkomiteens forslag med ovennevnte endringer ble enstemmig vedtatt. Valget gav da følgende resultat: STYRET: Leder Mathias Aasen ikke på valg Nestleder Aage Nordhagen gjenvalg Sekretær Tor Lillemoen gjenvalg Kasserer Anne Storihle Linnerud ikke på valg Styremedlem Svein Arne Linnerud ny Styremedlem Roger Granum gjenvalg Styremedlem Torleif B. Jensen gjenvalg Styremedlem Rolv Baadshaug ny Varamedlem Even Ersnes gjenvalg Varamedlem Henning Evensen ny ARRANGEMENTSKOMITE Leder Aage Nordhagen gjenvalg Medlem Svein Arne Linnerud gjenvalg Medlem Even Ersnes gjenvalg

5 UNGDOMSKOMITE Leder Roger Granum gjenvalg Medlem Henning Evensen ny Medlem Stein Jørgensen ny ØKONOMIKOMITÉ Leder Anne Storihle Linnerud gjenvalg Medlem Roger Granum gjenvalg Medlem Johnny Halvorstuen ny FORVALTNINGSKOMITE Leder Mathias Aasen gjenvalg Medlem Roger Granum gjenvalg Medlem Henning Evensen ny PREMIEKOMITE Leder Svein Arne Linnerud ny Medlem Kjell Gustavsen gjenvalg Medlem Even Ersnes ny JEGERKOMITÉ Leder Tor Lillemoen gjenvalg Medlem Torleif B. Jensen gjenvalg MILJØKOMITÉ Medlem Guri Plassen gjenvalg Medlem Svein Arne Linnerud gjenvalg Medlem Erik Hovdedalen gjenvalg BANEKOMITE Medlem Mathias Aasen gjenvalg Medlem Torleif B. Jensen gjenvalg Medlem Aage Nordhagen gjenvalg VALGKOMITE Leder Bjørn Fodnes 1. år Medlem Sidsel Storihle 2. år Medlem Erik Hovdedalen 3. år DIVERSE VALG Cup-ansvarlig Rolv Baadshaug gjenvalg Revisor Geir Gustavsen gjenvalg Revisor Ragnar Grønstad gjenvalg Vara revisor Bjørn Fodnes gjenvalg Skifeltkontakt Svein Arne Linnerud gjenvalg Pressekontakt Mathias Aasen gjenvalg Ombudsmenn: Mathias Aasen Aage Nordhagen Torleif B. Jensen Anne S. Linnerud Roger Granum

6 Vara ombudsmenn: Tor Lillemoen Rolv Baadshaug Henning Evensen Stein Jørgensen Styret har fullmakt til å skaffe ytterlige varamenn ved behov! 9. Protokoll Referenten leste opp protokollen som ble enstemmig godkjent og underskrevet av alle årsmøtedeltakerne. ÅRSBERETNING FOR STYRESAMMENSETNING. Styret har i 2008 bestått av: Leder Mathias Aasen -leder av forvaltningskomiteen Nestleder Aage Nordhagen -leder av arrangementskomiteen Sekretær Tor Lillemoen -leder av jegerkomiteen Kasserer Anne S Linnerud -leder av økonomikomiteen Styremedlemmer Sverre Svenkerud -leder av premiekomiteen Roger Granum -leder av ungdomskomiteen Torleif B Jensen -leder av banekomiteen/kvemyra Ole Kr Haagenrud Varamedlemmer Jonny Johansen Even Ersnes 2. REPRESENTASJON Torleif B Jensen, Aage Nordhagen og Mathias Aasen har vært lagets representanter i banekomiteen for Kvemyra Sentralskytebane med Torleif B Jensen som leder i komiteen. Ragnar Grønstad har vært ansatt kasserer i samme komité. Aage Nordhagen representerte laget på årets terminlistemøte. Bjørn Fodnes har vært revisor i Hedmark Skyttersamlag. Aage Nordhagen er medlem av valgkomiteen for ombudsmøtet Hedmark Skyttersamlag.

7 Erik Hovdedalen har vært styremedlem i samlagsstyret og hatt oppgaven som utdanningskontakt. På ombudsmøtet i Åsheim møtte Mathias Aasen, Aage Nordhagen, Anne S Linnerud, Torleif B Jensen og Aage Haagenrud. 3. ADMINISTRATIVT Det har vært avholdt 6 styremøter Det er utgitt 4 nummer av Skytterposten siden siste årsmøte På lagskonferansen i Dala Mesna Trykks lokaler i Brumunddal møtte leder, nestleder, kasserer samt leder ungdomskomiteen Anne S Linnerud og Erik Hovdedalen har gjennomført kurs for lagsinstruktører i samlaget 4. ARRANGEMENTER OG AKTIVITETSNIVÅ Laget har stått for følgende arrangementer siste sesong: Klubbmesterskap 15m Samlagsmesterskap 15m 87 Kveldsstevne, bane 37 Klubbmesterskap felt Baneåpning Vårpokalen Skytingens Dag/Dalacup Olav Ringvolds pokal Bjønnes eftf pokal Klubbmesterskap bane Åpent banestevne 127 Dugleiksmerket Veteranpokalen Seniorpokalen Treningspokalen Ringsakermesterskap 15m/felt/bane 94 (50 navn) Seniorcup, delt. lag Veterancup, delt. lag Jaktprøver/trening Lagets medlemmer har for øvrig hatt anledning til utendørs trening iht. terminliste samt innendørs skyting (15m) i Åsheim skytterlags lokaler på Moelv ungdomsskole en kveld pr uke. Laget har deltatt i serieskyting (15m) i sesongen 2007/2008. Sammen med de øvrige lag innen samlaget bisto vårt lag Vang skytterlag med årets samlagsmesterskap i feltskyting. Hamar & Omegns skytterlag var arrangør av årets samlagsmesterskap i baneskyting. Vårt lag bisto arrangøren med teknisk støtte.

8 Etter sesongslutt inviterte laget tidligere skyttere/støttespillere til samling på Kvemyra. 12 stk møtte fram og etter tilbakemeldingene å dømme var de frammøtte meget godt fornøyd med tiltaket. 6. Skyteskole Skyteskole etter opplegg fra DFS ble for første gang arrangert i laget. Interessen var bra og etter hvert ble tilbudet utvidet slik at det ble til sammen 12 ungdommer som fullførte skolen Skolen som gikk over 6 kvelder / dager og inneholdt følgende emner: Informasjon om Det frivillige Skyttervesen, med opplysninger om formål og regelverk. Informasjon om vårt skytterlag. Sikkerhetsregler behandling av våpen og ammunisjon Grunnleggende skyteteknikk med vekt på liggende og knestående. All skyting foregikk mot de nye elektroniske skivene på 100 meter og alle skjøt med våpen i kaliber SPORTSLIGE PRESTASJONER. Anne S Linnerud, klasse 4 oppnådde 238p på Landsskytterstevnet i Førde. Dette kvalifiserte til middels beger. Sidsel Storihle fikk minnemedalje på Landsskytterstevnet i Førde. Runar Granum, klasse R oppnådde 246p åpent stevne Lismarken Runar Granum ble nr to SM baneskyting og fikk ungdomsmedalje. Roger Granum ble nr 1 klasse 1 i Ringsakermesterskapet med 533p. Runar Granum, Fredrik Evensen og Simen Rønning Jørgensen tok trippelseier i klasse R i Ringsakermesterskapet med henholdsvis 549p, 547p og 506p. Anne S Linnerud ble nr 3 i samme mesterskap med 570p Anne slo til med respektable 346p på kveldsstevnet på Åsheim 6. RESULTATER Vandrepremier/trofeer Torgerhagens statuett Annullert Omskyting 2009 Vårpokalen Anne S Linnerud 245p Veteranpokalen Mathias Aasen 737p Seniorpokalen Aage Nordhagen 1297p Treningspokalen R/J Simen Rønning Jørgensen 175p Bjønnes eftf. pokal Mathias Aasen 146p Dala-cup Tor Lillemoen 34p Ringsaker kommunes vandrepremie Anne S Linnerud 235p Tonis pokal Runar Granum 246p Olav Ringvolds vandrepremie Runar Granum 371p Klubbmester bane/mesterskapskruset Anne S Linnerud 332p Klubbmester 15m Anne S Linnerud 235p Klubbmester felt Aage Nordhagen 31p

9 7. MEDLEMMER Laget har 91 betalende medlemmer og 2 æresmedlemmer 9. ØKONOMI Lagets økonomi er tilfredsstillende. Det er mottatt sponsormidler fra følgende: RUUKKI, Norge kr 2500,- Sparebanken Hedmark kr 5000,- Spar Sveum kr 3000,- (etter dugnadsinnsats) Annonser i Skytterposten kr 3000,- Gave fra Halvor Hermansen kr 1000,- Landslotteriet 2008 er i ferd med å avsluttes. Dette vil gi inntekter til laget fordelt på regnskapene 2008 og SAMMENDRAG/KONKLUSJON Konklusjonen i forrige års beretning inneholdt mye om utbyggingen av våre baner til elektroniske skiver. Siste sesong har vi høstet fruktene av det arbeidet som da ble nedlagt. Banene fungerer som forventet og flere av våre medlemmer har etter hvert tilegnet seg kunnskap og erfaring om bruk av anlegget. Vårt åpne banestevne viste til fulle at kapasiteten på banene er stor nok til at laget er i stand til å møte større utfordringer. Et skytterlags framtid er i stor grad avhengig av at nye/unge skyttere blir rekruttert til skyttersporten. Siste sesong har vårt lag gjennomført skyteskole med tilfredsstillende deltakelse. At mange av deltakerne på skyteskolen ser ut til å fortsette aktiviteten ved å delta på våre skytinger på 15m er lovende. En viktig faktor i dette er at foreldre/foresatte i stor grad ser ut til å følge opp sine håpefulle. All ære til ungdomskomiteen m/ hjelpere for gjennomføring av skyteskolen og oppfølgingen i form av innendørs skyting. Styret HANDLINGSPLAN 2009 Stevner og andre arrangementer: Serieskyting 15 m Ett kveldsstevne, samlaget Åpent stevne baneskyting Jegerprøver/trening Senior og veterancup med finaler Skytingens dag Gjennomføre interne skytinger og trening i henhold til terminlister 15m, 100m og 200m. Gjennomføre trening og klubbmesterskap 15m, felt og bane Gjennomføre skyteskole og temakvelder Administrativt: Delta på ombudsmøtet Styremøter etter behov Skytterposten, 4 nummer Årsmøte 2009 Sosialt: Premieutdeling m/ sosialt samvær Forberede/Arbeide for deltakelse Landsskytterstevnet Evje Hyggekveld/premieutdeling på Kvemyra

10 DRIFTSREGNSKAP Brumunddal skytterlag INNTEKTER Tv-cupstevnet kr ,00 Seniorcup/Veterancup kr ,00 kr ,00 SM skifeltskyting kr 1 855,00 Sm 15 meter kr 7 138,50 Ringsakermesterskapene kr 300,00 Kveldsstevne kr 760,00 Åpent stevne kr 6 509,00 Salg kjøkken kr 9 691,00 kr 4 260,00 Skyteskole kr 4 000,00 Våpenlotteri kr ,00 Sponsorinntekter kr 7 500,00 Dugnad SPAR Sveum kr 3 000,00 kr 8 000,00 Annonser kr 3 000,00 kr 2 500,00 Innendørs skyting kr 491,90 Div. inntekter kr 4 254,50 Jaktprøver kr 5 000,00 kr 5 345,00 DFS lotteri kr ,00 Tilskudd Hedmark skyttersamlag 2008 kr 1 200,00 Medlemskontingent kr ,00 kr ,00 Renteinntekter kr 5 156,35 kr 1 592,43 kr ,75 kr ,93 UTGIFTER Tv-cupstevnet kr ,00 Seniorcup/Veterancup kr ,29 kr 9 622,98 Egne arr./premiering kr 4 546,50 kr 3 314,00 Kjøp kjøkken kr 4 970,40 kr 2 800,00 Porto, telefon, rekvisita, tidskrifter, annonser kr 3 381,00 kr 3 040,00 Dugleiksmerker Sosiale tiltak kr 4 321,40 kr 1 459,00 Instruksjon, trening, skyteskole kr 1 374,70 Lagskyting kr 100,00 kr 1 699,00 Driftsutgifter kr ,66 kr ,20 Gavepremie kr 4 265,00 kr 950,00 Baneleie Kvemyra kr ,00 kr ,00 Baneleie Moelven U.skole kr 8 302,00 kr 5 000,00 Skytterposten Tilbakeført tilskudd kr ,00 Lotteri kr 1 500,00 Gebyrer, renteutgifter, postboks leie kr 28,00 kr 74,00 Nedskrivning premiebeholdning kr ,00 kr ,95 kr ,18 Overskudd (underskudd) totalt kr 6 188,80 kr ,75

11 BALANSEREGNSKAP OMLØPSMIDLER Bank kr 687,00 kr 9 456,09 Bank kr 0,37 kr 0,37 Bank kr 0,00 kr ,65 Bank kr ,60 kr 7 767,15 Bank kr ,28 Post kr 0,00 kr 4 784,59 Premier kr 0,00 kr ,00 Merker kr 0,00 kr 6 488,00 Ammunisjon kr ,40 kr ,00 Kundefordringer (medlemmer) kr ,00 Sum I kr ,65 kr ,85 DRIFTS- OG ANLEGGSMIDLER --Kvemyrainnskudd kr ,00 kr ,00 Sum anleggsmidler kr ,00 kr ,00 Eiendeler i alt (sum I + II ) kr ,65 kr ,85 GJELD --Medlemmer kr ,00 --Det frivillige Skyttervesen kr ,00 --avsetninger kr 7 000,00 --kundefordringer kr ,00 kr ,00 kr ,00 EGENKAPITAL --ved årets begynnelse kr ,85 kr ,10 --årets overskudd (underskudd) kr 6 188,80 kr ,75 --Sportskyttergruppa --Sportskyttergruppa --årets overskudd (underskudd) Ved årets slutt kr ,65 kr ,85 GJELD OG EGENKAPITAL I ALT kr ,65 kr ,85 Brumunddal 27.oktober 2008 Anne Storihle Linnerud Kasserer Vi har gått igjennom regnskapet m/bilag og funnet dette i orden. Beholdning av ammunisjon, premier, merker er imidlertid ikke kontrollert av oss. Geir Gustavsen / s Ragnar Grønstad / s

12 BUDSJETT 2009 Brumunddal skytterlag INNTEKTER Åpent banestevne kr 6 000,00 Senior-/Veterancup kr ,00 Kveldsstevne kr 1 000,00 Salg kjøkken kr 5 000,00 Skyteskole - bidrag DFS kr 2 500,00 Jaktprøver kr 5 000,00 Lotteri salg våpen kr ,00 Sponsor/Dugnad/Annonser kr ,00 Tilskudd Hedmark skyttersamlag kr 1 000,00 Medlemskontingent kr ,00 Renteinntekter kr 4 000,00 Sum inntekter kr ,00 UTGIFTER Senior-/Veterancup kr ,00 Egne arr./premiering kr 6 000,00 Kjøp kjøkken kr 3 000,00 Porto Telefon, Rekvisita, Tidskrifter, Annonsering kr 3 500,00 Sosiale tiltak kr 8 000,00 Instruksjon, trening, skyteskole kr 3 500,00 Lagskyting kr 500,00 Driftsutgifter kr ,00 Gavepremie og merker kr 2 000,00 Baneleie Kvemyra kr ,00 Baneleie Moelv ungdomsskole kr ,00 Gebyrer, renteutgifer, postboks leie kr 1 000,00 Sum utgifter kr ,00 Overskudd (underskudd) totalt kr 0,00 Nyttige datoer i /1-09 Serieskyting mot Løiten, hjemmekamp 20/1-09 Serieskyting mot Lismarken, bortekamp 27/1-09 Klubbmesterskap 15m, Moelv 29/1-09 Serieskyting mot Sørskogbygda/Nordskogbygda, bortekamp 28/3-09 Klubbmesterskap i feltskyting, Kvemyra påmelding innen kl For øvrige stevner, se terminliste for Hedmark skyttersamlag Fra 14/1-09 til banesesongen starter er det anledning til innskyting felt på Kvemyra hver onsdag og lørdag.

13 TERMINLISTE HEDMARK SKYTTERSAMLAG 2009 Dato Stevne/aktivitet arrangør Dobbeltstevne 15 m Nes + Lismarken Samlagsmesterskap 15 m Lismarken Midtukestevne 15 m Løiten Fylkesmesterskap 15m Eidskog Samlagsmesterskap skifelt Lismarken Lagskonferansen styret Ungdomslederkurs Styret på Løiten HV-cup Tangen Samlagsmesterskap felt Tangen Landsdelskretsstevne felt Lesja HV-cup Åsheim/Lismarken Østlandsmesterskapet i felt Nord-Østerdal - Folldal HV-cup Kjemsjøstevnet Bjørnen Kroksjøstevnet Åsnes/Finnskog Finale HV-cup/åpent stevne Elverum Dobbeltstevne Tangen + Stange&Romedal Løitenstevnet Løiten Dobbeltstevne Åsheim + Lismarken Banestevne Br.dal Org.med. og kvalifisering Nationen Stange&Romedal Skytingens dag Alle laga Kveldsstevne Br.dal Landsdelskretsstevne bane Elverum Fylkesmesterskapet Trysil Kveldsstevne Tangen Kveldsstevne Løiten Kveldsstevne Åsheim Landsskytterstevnet Evje Finale Bjørnen-cup Bjørnen Samlagsmesterskapet bane Løiten Midtukestevnet Løiten SM skogsløp normaldistanse Løiten Dobbeltstevne Åsheim + Lismarken SM skogsløp sprint Løiten Finale Østlendingenskytingen Østerdal Instruktørmøte Løiten Dobbeltstevne 15m Åsheim + Lismarken Dobbeltstevne Løiten + Tangen Forsvarsskytingen Lismarken Ombudsmøtet Nes Stevne 15m Åsheim

14 Vaktliste 15 m. Moelv 6. januar Henning Evensen Aage Nordhagen 13. januar Aage Nordhagen Roger Granum 20. jan. Ikke trening Serieskyting borte mot Lismarken/Aasveen 27. januar Roger Granum Stein Jørgensen Klubbmesterskap 29. januar Serieskyting borte mot Sørskogb./Nordskogb. 3. februar Stein Jørgensen Rolv Baadshaug 10. februar Rolv Baadshaug Anne Storihle Linnerud 17. februar Anne Storihle Linnerud Mathias Aasen 24. februar Mathias Aasen Svein Arne Linnerud 3. mars Svein Arne Linnerud Henning Evensen 10. mars Siste inneskyting Henning Evensen Even Ersnes Trening i feltskyting Fra og med den 14. mars tar vi den videre skytingen på Kvemyra, med skyting mot feltfigurer. Frammøte for ungdommer er kl i skytterhuset. Det er i skrivende stund ikke bestemt noe, men det er sannsynlig at vi vil starte med en teoridel/tema om feltskyting, for å gi de yngste en bedre ballast for denne formen for skyting. Vi tar sikte på å holde på med feltskyting kl hver lørdag fram til og med 28. mars. Husk å kle deg for å være ute og ligge på snøen! Denne gjengen smiler fornøyd etter å ha mottatt medaljer og premier for årets innsats på skytebanen i våre mange interne skytinger.

15 Takk fra skytterlaget Skytterlaget retter en stor takk til Egil Havik for gaven som laget mottok under årets årsmøte. På første styremøte vil styret ta standpunkt til disponering av mottatt pengesum kr 5000,- Nok en gang MANGE TAKK! Ny Sauer, selges til høystbydende over kr ,- I forbindelse med årets landslotteri i DfS, tok vi ansvar for 4000 lodd. Dette medfører at laget får en Sauer i premie. Denne lyser vi nå ut til salgs og den går til den som har høyeste bud (skriftlig) inne hos Mathias innen 31. januar 2009! Takk! Jeg retter en stor takk til skyttervenner for oppmerksomheten på mim 80-årsdag og ønsker alle en riktig god jul fra oss på Lillehammer. Egil Minneord Halvor Hermansen har gått bort nær 90 år gammel. Med Halvors bortgang har Brumunddal skytterlag mistet en av sine eldste medlemmer. I likhet med sine slektninger i Hermansenfamilien var Halvor i en årrekke en interessert og god utøver av skytesporten. Han har hele tiden tilhørt miljøet omkring vårt lag, ikke bare som aktiv skytter, men også som en god støttespiller når skytebanen trengte fornyelse eller vedlikehold. Hans tilhørighet til laget ble tydelig bekreftet da han for mange år tilbake betalte for livsvarig medlemskap i laget vårt. Det er fra perioden da laget hadde bane ved Framnes vi husker Halvor best, men også etter flyttingen til Kvemyra viste han stor interesse for laget og skytesporten. I de senere år er det støtten til og oppfølgingen av den yngre generasjon som har ført Halvor til skytebanen. Sist høst inviterte laget tidligere skyttere/veteraner til en liten samling på Kvemyra. Til tross for sviktende helse møtte Halvor opp og syntes å hygge seg sammen med tidligere skyttervenner. Ved denne anledning overrakte han en betydelig pengegave til laget. Skyttervenner minnes en lun og hyggelig kollega og vi lyser fred over Halvor Hermansens minne. Mathias Aasen

16 Sendes til: Returadresse: Brumunddal Skytterlag, boks 265, 2380 Brumunddal Nyttige adresser og telefonnummer i skytterlagt Leder Mathias Aasen Bureiserv Br-dal Nestleder Aage Nordhagen Nesv Br-dal Sekretær Tor Lillemoen Røreksg Hamar Kasserer Anne Storihle Linnerud Lundby gård 2380 Br-dal Ungd. leder Roger Granum Ringsakerv Br-dal Styremedl. Svein Arne Linnerud Lundby gård 2380 Br-dal Styremedl. Torleif B. Jensen Greftenenga Vang H Styremedl. Rolv Baadshaug Bausbakkv Br-dal Ungd. kom. Henning Evensen Bureiserv Br-dal Ungd. kom. Stein Jørgensen Flesakerv Br-dal Valgkomite Bjørn Fodnes Nerkvernv Br-dal Lading Jeg kan være behjelpelig med å lade ammunisjon (6,5mm) til felt og banesesongene. Jeg gjør jobben for kr. 1,- pr. skudd, men du må selv skaffe hylser, hetter, kuler og krutt. Kjøp i laget, da vet vi hva du får! Rolv Organisasjonsstruktur På årsmøtet ble det bestemt at vi til neste årsmøte skal se på lagets / organisasjonens oppbygging. I den forbindelse oppfordres alle som vil til å komme med innspill til vårt styre. Skriv eller tegn opp ditt forslag og send det til vår leder. Adressen finner du oppe på siden, eller bruk mail: BRUKT UTSTYR Kvemyra lørdag 10. januar Vi har nå mange nye skyttere i våre rekker. Vi vet også at mange nåværende og tidligere skyttere har brukt utstyr liggende, som de kanskje ikke får på seg eller bruker lenger. Dette kan være både våpen, våpenutstyr, pussesaker, ladeutstyr, klær, pøller, hansker, vesker, albuebeskyttere, lue, hørselsvern osv. Vi inviterer derfor til en dag der dette kan bytte eier. Vi inviterer derfor til Kvemyra lørdag 10. januar. De som ønsker å selge møter til kl for å organisere sin utstilling (åpent fra 10.30). Kjøpere må komme før kl , for da stenger vi. Skytterlaget ordner med kaffe, boller og brus!

SKYTTER- POSTEN Nr. 01. 2012 40. årgang

SKYTTER- POSTEN Nr. 01. 2012 40. årgang SKYTTER- POSTEN Nr. 01. 2012 40. årgang Innhold. Referat fra årsmøte Årsberetning 2011 Regnskap Handlingsplan Terminliste Dugnadsliste Ungdommens side Premieutdeling 2012 Feltsesongen står for døren, og

Detaljer

SKYTTERPOSTEN. Nr. 1. 2010 38. årgang. Jan Erik Nordvik med en av de første Sauer ene som kom til Norge.

SKYTTERPOSTEN. Nr. 1. 2010 38. årgang. Jan Erik Nordvik med en av de første Sauer ene som kom til Norge. SKYTTERPOSTEN Nr. 1. 2010 38. årgang Jan Erik Nordvik med en av de første Sauer ene som kom til Norge. Vår profil! Jan Erik Nordvik fikk tilbake gløden for skyting, nå som sønnen Sindre ville bli med på

Detaljer

SKYTTER- POSTEN. Nr. 3. 2012. Innhold. 40. årgang. Årsmøteinnkalling Vaktliste innendørs. LS 2012 Voss Inntrykk fra LS

SKYTTER- POSTEN. Nr. 3. 2012. Innhold. 40. årgang. Årsmøteinnkalling Vaktliste innendørs. LS 2012 Voss Inntrykk fra LS SKYTTER- POSTEN Nr. 3. 2012 40. årgang Innhold. Årsmøteinnkalling Vaktliste innendørs. LS 2012 Voss Inntrykk fra LS Terminliste Hedmark skyttersamlag 2012 Veterancup 2012 Resultatbørsen Resultater LS Ungdommens

Detaljer

Skytterposten. Nummer 2, 2013 41. årgang

Skytterposten. Nummer 2, 2013 41. årgang Skytterposten Nummer 2, 2013 41. årgang ÅRSMØTE 2013 Holdes i Kvemyra skytterhus, tirsdag 19. november kl. 19.00. SAKSLISTE: 1. Åpning og godkjenning av innkalling 2. Styrets beretning for 2013 3. Revidert

Detaljer

SKYTTER- POSTEN. Nr. 3. 2011. Innhold. 39. årgang. Årsmøteinnkalling Vaktliste innendørs. LS 2011i Bodø Inntrykk fra LS

SKYTTER- POSTEN. Nr. 3. 2011. Innhold. 39. årgang. Årsmøteinnkalling Vaktliste innendørs. LS 2011i Bodø Inntrykk fra LS SKYTTER- POSTEN Nr. 3. 2011 39. årgang Innhold. Årsmøteinnkalling Vaktliste innendørs. LS 2011i Bodø Inntrykk fra LS Terminliste Hedmark skyttersamlag 2012 Veterancup 2011 Resultatbørsen Resultater LS

Detaljer

SKYTTER- POSTEN. Nr årgang. Skytter-Posten ønsker alle sine lesere en. riktig god jul og et godt nytt skyteår.

SKYTTER- POSTEN. Nr årgang. Skytter-Posten ønsker alle sine lesere en. riktig god jul og et godt nytt skyteår. SKYTTER- POSTEN Nr. 3. 2007 35. årgang Skytter-Posten ønsker alle sine lesere en riktig god jul og et godt nytt skyteår. BJØRN FODNES: Her avbildet med gaven (kniv med inngravering) han fikk for 21 år

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG 2013 1. desember 2013 i Etnedal Ombudsmøtesak 1. Innkalling til ombudsmøte. Innkalling og saksdokumenter er utsendt til styret og skytterlagene på epost i henhold til

Detaljer

SKYTTER-POSTEN. Nr. 01. 2013 41. årgang. Premieutdeling Kvemyra 2013. Innhold: Årsmøtet 2012 Årsberetning Regnskap Terminlister

SKYTTER-POSTEN. Nr. 01. 2013 41. årgang. Premieutdeling Kvemyra 2013. Innhold: Årsmøtet 2012 Årsberetning Regnskap Terminlister SKYTTER-POSTEN Nr. 01. 2013 41. årgang Premieutdeling Kvemyra 2013 Her ser vi premievinnerne som var tilstede på Kvemyra 20. januar. I tillegg til premieutdeling var det selvsagt god mat og godt drikke.

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

SKYTTERPOSTEN. Nr årgang

SKYTTERPOSTEN. Nr årgang SKYTTERPOSTEN Nr. 3. 2010 38. årgang Skytter-Posten gratulerer Kristoffer Haugli Larsen og Sindre Nordvik, som begge to har skutt seg inn i 350klubben i sommer. ØKONOMI Her kommer litt info ang. økonomi.

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

SKYTTER POSTEN. Nr årgang. üü4. iüüà Ççx áàçüx Çá~xÜ tääx xç Ü ~à z zéw }âä Éz zéwà Ççàà á~çàx

SKYTTER POSTEN. Nr årgang. üü4. iüüà Ççx áàçüx Çá~xÜ tääx xç Ü ~à z zéw }âä Éz zéwà Ççàà á~çàx SKYTTER POSTEN Nr. 3. 2009 37. årgang á~çàx@@üü4 iüüà Ççx áàçüx Çá~xÜ tääx xç Ü ~à z zéw }âä Éz zéwà Ççàà á~çàx üü4 STYRET FOR 2010: Følgende ble valgt på vårt årsmøte nylig. På fanget Anne Storihle Linnerud,

Detaljer

Skytterposten. Nr årgang

Skytterposten. Nr årgang Skytterposten Nr. 2 2016 44. årgang Lederen har ordet! To år har gått meget fort og valgperioden min er snart slutt. Vil derfor takke dere alle sammen for samarbeidet i disse to årene, selv om jeg tok

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 Samlagets ungdomslag LS2016 395p. og 15. plass Anders Hjerkinn Helgetun (res. J), Henrik Volden (J), Siri Anshushaug Bouma (ER), Lars Halland jr

Detaljer

SKYTTER- POSTEN. Nr årgang. Innhold. Referat fra årsmøte. Årsberetning Regnskap Handlingsplan

SKYTTER- POSTEN. Nr årgang. Innhold. Referat fra årsmøte. Årsberetning Regnskap Handlingsplan SKYTTER- POSTEN Nr. 1. 2011 39. årgang Premievinnere 2010 på Kvemyra Innhold. Referat fra årsmøte. Årsberetning Regnskap Handlingsplan Vaktliste 15m Terminliste Samlaget HV- Cup Klasselister REFERAT FRA

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Årsberetning Hedmark Skyttersamlag Ungdomsutvalget

Årsberetning Hedmark Skyttersamlag Ungdomsutvalget Årsberetning Hedmark Skyttersamlag Ungdomsutvalget 2014 Innhold ÅRSBERETNING UNGDOMSUTVALGET HEDMARK SKYTTERSAMLAG 2014... 2 SAMLAGSMESTERSKAP LØITEN 15 M... 2 FINALE LAPUA CUP 15m... 3 FYLKESMESTERSKAP

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15 REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15 Møtetid: Kl. 18.00 Møtested: Adm.bygget, Sentralskytebanen Antall møtte: 19 personer Sakliste: 1. Åpning v/leder Sveinung Kvamme ønsket alle velkommen

Detaljer

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag Styremøter 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 14.01.2014...3 Sak 1: Konstituering av styret...3 Sak 2: Avslutning av regnskapet for 2013...3 Sak 3: SM felt HM felt...3 Sak 4: Ungdomsarbeid...4

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag Referat fra årsmøte i Sunndal skytterlag Dato: 20.10. Sted: Skytterhuset på Gravem Saksliste for Sunndal skytterlag. Årsmøte 20 oktober kl. 1930 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr 747 021,- og oppnådde et overskudd på kr 269 654,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent (108

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 21.10.2015 Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

Årsmelding Mosvik skytterlag 2016

Årsmelding Mosvik skytterlag 2016 Årsmelding Mosvik skytterlag 2016 1. Generelt Skytteråret 2016 er over, og styret legger med dette fram årsmelding for nok et meget aktivt og godt sportslig år. 2. Administrasjon Styret har i 2016 bestått

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2010 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

7. Årsmøtet. Innholdsfortegnelse

7. Årsmøtet. Innholdsfortegnelse Side 1 av 6 7. Årsmøtet Innholdsfortegnelse Side Lover for skytterlag 2 Tidspunkt 2 Ekstraordinært årsmøte 2 Innkalling 3 Saksliste 3 Valg 4 Møteledelse 4 Drøftinger 4 Protokoll 5 Diverse forhold om årsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite Sak 1: Formannen åpner møtet Sakliste Asgeir ønsker velkommen til møtet, lurte på om alle var fornøyd med innkallelsen. Ingen kommentarer

Detaljer

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2010

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2010 Årsberetning Hedmark skyttersamlag 2010 Styret i Hedmark skyttersamlag 2010 Hovedstyret Leder Hilde Lang-Ree Løiten Nestleder Gunn Lundsbakken Løiten Kasserer Jens Petter Nesseth Stange og Romedal Sekretær

Detaljer

Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015

Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015 Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015 Dag Dato Gruppe Avstand Aktivitet Sted Klokkeslett Startkontigent Ansvarlig/medhjelper Mandag 05.jan Alle 15m Opplæring LKS Bryhnitjernet 18.00

Detaljer

Årsberetning 2016 Driftsår 155

Årsberetning 2016 Driftsår 155 Årsberetning 2016 Driftsår 155 1.1 Styret har i år bestått av: Leder Odd Køhl Nestleder Rune Kvarnstrøm Sekretær Morten Undseth Kasserer og regnskapsfører Karl-Åge Harviken Ungdomsleder Aksel Køhl (Esten

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

Møtereferat Ofoten skyttersamlag

Møtereferat Ofoten skyttersamlag Styremøter 2016 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 08.02.2016... 4 Sak 1: Konstituering av styret. Valg av utdanningskontakt. Oppdatering av epostadresser og telefonnummer.... 4 Sak 2: Statutter SM

Detaljer

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M SARPSBORG SKYTTERLAG LØR 03.01.2015 TRENING FELT ALLE?? ONS 07.01.2015 TRENING 15 METER A/R/ER/J UNGDOMSGR LØR 10.01.2015 DUGNAD 15 M ALLE STYRET ONS 14.01.2015 STYREMØTE KL. 19:30 STYRET ONS 21.01.2015

Detaljer

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Møtestart kl 19.00 Sted: Ivar Stjern, Bjørgum Til stede: Svein Løvli, Ellen Løvli, Odd Gjeldnes, Ivar Stjern, Roger Svendsen, Lilly Nerenget fra sak 4, 19.30)

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

SKYTTER- POSTEN. Nr. 02. 2012 40. årgang. Innhold.

SKYTTER- POSTEN. Nr. 02. 2012 40. årgang. Innhold. SKYTTER- POSTEN Nr. 02. 2012 40. årgang Innhold. Referat fra årsmøte Årsberetning 2011 Regnskap for Kvemyra sentralskytebane Terminlister for 100 m og 200m på Kvemyra Terminliste Hedmark skyttersamlag

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 1 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 Ungdomsutvalgets styre i 2006 har bestått av leder Jan Engen, kasserer Nina Gustavsen sekretær Jan Gunnar Langaas. Styremedlemmer: Marianne

Detaljer

Årsmøte Årsberetningen blei lest opp av leder Jarle Hunstad. Det var et par små bemerkninger til årsberetningen.

Årsmøte Årsberetningen blei lest opp av leder Jarle Hunstad. Det var et par små bemerkninger til årsberetningen. Årsmøte 19.10.2016 Sak 1/2016 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag

Målsettinger for Elverum skytterlag Målsettinger for Elverum skytterlag 2013 2017 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 Skydeselskabet har i 2012 hatt inntekter på kr 726 565,- og oppnådde et overskudd på kr 251 236,- De største inntektspostene i 2012 er medlemskontingent (109

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmøte Gann Skytterlag 14.10.2009 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 5. Styrets årsberetning

Detaljer

År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene.

År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene. År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene. Følgende møtte: Austerbygda (4) Blomsøy (2) Brønnøysund (5) Drevja (4) Fustvatn

Detaljer

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2016 ANSV. 100m/FINFELT/15M

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2016 ANSV. 100m/FINFELT/15M LØR 02.01.2016 TRENING FELT ALLE ONS 06.01.2016 TRENING 15 METER A/R/ER/J UNGDOMSGR ONS 13.01.2016 STYREMØTE KL. 19:30 STYRET ONS 20.01.2016 TRENING 15 METER A/R/ER/J UNGDOMSGR LØR 23.01.2016 TRENING FELT

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2012

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2012 Årsberetning Hedmark skyttersamlag 2012 Styret i Hedmark skyttersamlag 2012 Hovedstyret Leder Hilde Lunden Lang-Ree Løiten Nestleder Torill Engevold Stange og Romedal Kasserer Jens Petter Nesseth Stange

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Rundskriv til Skyttersamlagene Vår ref: Rs 05/2010 Tidl ref: Dato: 16.06.2010 Kopi til landsdelskretsene NORGESCUPEN 2011 Norgescupen i baneskyting skal være et PR- og propagandaarrangement

Detaljer

TERMINLISTE 2015-2016

TERMINLISTE 2015-2016 TERMINLISTE 2015-2016 40 Vår skytebane og klubbhus ligger på Bjønnmyra. Vi har 15 m og utendørs 100 meter og 200 meter. Samtlige baner har moderne elektroniske skiver. mandag tors andre mandag og 1600-2100

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Samlagets Uttakingskomité

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Samlagets Uttakingskomité Justert. februar 0 ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE Samlagets Uttakingskomité Faste oppgaver Komiteen består av medlemmer. Ett medlem er på valg hvert år. års gjensittende er komiteens leder. UK er ansvarlig for

Detaljer

SKYTTER- POSTEN. Nr Innhold. 39. årgang. Årsmøte Kvemyra sentralskytebane Regnskap

SKYTTER- POSTEN. Nr Innhold. 39. årgang. Årsmøte Kvemyra sentralskytebane Regnskap SKYTTER- POSTEN Nr. 2. 2011 39. årgang Innhold. Årsmøte Kvemyra sentralskytebane Regnskap Terminliste 100 m Kvemyra Terminliste 200 m Kvemyra Terminliste jegerskyting 100m Kvemyra Terminliste Hedmark Skyttersamlag

Detaljer

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl.

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl. Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane,, søndag 01.12.2013 kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av fullmakter 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen ÅRSMELDING 2013 Samlagsstyret 2013 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

Kjell Arild Kleivkås. Hovedstyrets årsberetning fremlagt av leder, Janne Kornbrekke. Vedtak: Styrets årsberetning tas til etterretning og godkjennes.

Kjell Arild Kleivkås. Hovedstyrets årsberetning fremlagt av leder, Janne Kornbrekke. Vedtak: Styrets årsberetning tas til etterretning og godkjennes. ÅRSMØTE 23.november 2016 Kl. 19:00 på Farvannet PROTOKOLL Leder av Kristiansand og Omegn skytterlag Janne Kornbrekke ønsket velkommen til årsmøte. Det var 32 stemmeberettigede til stede. Sak 1: Åpning

Detaljer

Resultatvedlegg 2011.

Resultatvedlegg 2011. Resultatvedlegg 2011. Lagets egne skytinger. Vandrepokaler: Terrengpokal: Ingvar Brohaug 30 Vårpokalen: Ingvar brohaug - 288 Åsliapokalen ikke arrangert Høstpokalen: Ingvar Brohaug 343 Lagmesterskap: 15m

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

PS: TIL ALLE SKYTTERE

PS: TIL ALLE SKYTTERE DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på Kvenvikmoen, pålegger vi alle som

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

FOR Vestfold Skyttersamlag

FOR Vestfold Skyttersamlag FOR Vestfold Skyttersamlag 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Pkt Emne Side 1 Generelt 3 2 Vintersamling 3 3 Feltsamling ungdom 4 4 Feltsamling voksne * 5 5 Pinseleir 5-6 6 Instruktør hjelp / trening 6 7 Infokveld

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011 Tid (dato, klokkeslett): 01.10.10 kl.10.00-16.00 Sted: Sandefjord Motor Hotel Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Fra skytterlag: Olav Røsholt

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG

VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG 01.11.2010 VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG Skytterlagets vedtekter er utarbeidet innenfor de rammer som er gitt i skytterboka kap. 1.11 Grunnregler (grl) og kap 1.12 Lover for skytterlag (lfs). Det

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 20.10.2017 Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2016 FLESBERG SKYTTERLAG.

REFERAT ÅRSMØTE 2016 FLESBERG SKYTTERLAG. REFERAT ÅRSMØTE 2016 FLESBERG SKYTTERLAG. Dato: 23.11.2016. Sted: Lampeland hotell. Tilstede: Line Brekke, Thor Inge Navelsaker, Knut Letmolie, Robert Hansen, Vidar Luteberget, Jan Erik Rånes, Lars Simensen,

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

TERMINLISTE 2013-2014

TERMINLISTE 2013-2014 TERMINLISTE 2013-2014 40 Vår skytebane og klubbhus ligger på Bjønnmyra. Vi har 15 m og utendørs 100 meter og 200 meter. Samtlige baner har moderne elektroniske skiver. mandag tors andre mandag og 1600-2100

Detaljer

Årsberetning fra Hedmark skyttersamlag 2008.

Årsberetning fra Hedmark skyttersamlag 2008. Årsberetning fra Hedmark skyttersamlag 2008. Styret i Hedmark skyttersamlag har bestått av følgende: Hovedstyret Leder Hilde Lang-Ree Løiten skytterlag Nestleder Sverre Kristiansen Løiten skytterlag Kasserer

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 4. november 2010 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 4. november 2010 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 4. november 2010 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 28 medlemmer. Formann Anders Kruhaug åpnet møtet og ønsket vel

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra styremøte i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra styremøte i Sunndal skytterlag Referat fra styremøte i Sunndal skytterlag Dato: 25.11.2010 Sted: Skytterhuset på Gravem Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlem: Leder i ungdomsutvalget: Olav Aasen Håkon T. Gravem Arve Holmeide

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Arrangører: OPDAL OG MIDTBYGDEN SKYTTERLAG LØNSET SKYTTERLAG I samarbeid med: OPPDAL IL SKISKYTING Velkommen til Oppdal Opdal Skytterlag (eller

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 123 07.12.2008

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 123 07.12.2008 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 123 07.12.2008 Tid (dato, klokkeslett): 07.12.2008 kl. 12.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Åge B. Eriksen Referent: Jan Engen Deltakere: Andebu: Knut Skjelland,

Detaljer

UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET

UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET www.dfs.no ÅRSHJUL: Informasjon om de ulike fristene finner du på dfs.no/frister. Når Hva 15. mars Rapport skolenes landskonkurranse i geværskyting Vinter Vår/sommer/høst

Detaljer

Håndbok for Bø Skyttarlag

Håndbok for Bø Skyttarlag Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 01.02.15 FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Skedsmo Skytterlag Referat Styremøte

Skedsmo Skytterlag Referat Styremøte Skedsmo Skytterlag Referat Styremøte 04-2017 Deltagerliste Vara repr. Formann: Åsmund Ottershagen, n.form/kasserer Jonny Granøe, sekretær; Ingrid Tvedt, styremedl. Tor Håkon Sætermoen, styremedl. M. Kjus,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Målselv skytterlag REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Møtested: Antall fremmøtte: Adm.bygget, Sentralskytebanen 20 stk SAKSLISTE: 1. Åpning v/leder Leder ønsket hjertelig velkommen

Detaljer

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2009

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2009 Årsberetning Hedmark skyttersamlag 2009 Styret i Hedmark skyttersamlag 2009 Hovedstyret Leder Hilde Lang-Ree Løiten Nestleder Sverre Kristiansen Løiten Kasserer Jens Petter Nesseth Stange og Romedal Sekretær

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Formannsmøte II/2002

Vestfold Skyttersamlag Formannsmøte II/2002 Vestfold Skyttersamlag Formannsmøte II/2002 Tid (dato, klokkeslett): Lør 05.10.02 kl 1000 Sted: Gavelstad Hotell Ordstyrer: Åge B. Eriksen Referent: Kim Thore Holtan Deltakere: Åge B. Eriksen(form), Tom

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

Referat fra Follo skyttersamlags ombudsmøte 1. desember 2014

Referat fra Follo skyttersamlags ombudsmøte 1. desember 2014 Referat fra Follo skyttersamlags ombudsmøte 1. desember 2014 Møtet ble holdt i Langhuset på Ski med 65 frammøtte ombudsmenn, av 78 mulige. Disse fordelte seg slik: Askim 5 Ski 5 Båstad 5 Skiptvet 4 Enebakk

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger:

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: Akademisk / Oslo Jeger og Fisker Forening / Skarpskytten / Østre Bærum Skytterlag GENERELLE TRENINGSTIDER - LØVENSKIOLDBANEN Bane Dag(er)

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Årsmelding for 2001. 1. Samlagets tillitsmenn i 2001

Årsmelding for 2001. 1. Samlagets tillitsmenn i 2001 Årsmelding for 2001 1. Samlagets tillitsmenn i 2001 Styret: Personlig vara Formann John Westgård Vingelen 01-02 Arne Brendryen Folldal 01-02 Nestformann Idar Moseng Nora 01-02 Arne M. Stenvold Br/Aursund

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET PROFO HÅLOGALAND 5. FEBRUAR ÅPNING 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENN ING AV SAKSLISTEN

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET PROFO HÅLOGALAND 5. FEBRUAR ÅPNING 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENN ING AV SAKSLISTEN 5. FEBRUAR 2014 PROFO HÅLOGALAND 9. AVSLUTNING 8. VALG 7. INNKOMNE FORSLAG 6. REGNSKAP MED REVISORS BERETNING 5. STYRETS ÅRSBERETNING PROTOKOLLEN 4. VALG AV MØTELEDER, SEKRETÆR OG TO TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer