Kretstinget onsdag 9. mars 2011 kl Lillehammer IFs klubbhus på Stampesletta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kretstinget onsdag 9. mars 2011 kl. 1830 Lillehammer IFs klubbhus på Stampesletta."

Transkript

1 OPPLAND FRIIDRETTSKRETS Kretstinget onsdag 9. mars 2011 kl Lillehammer IFs klubbhus på Stampesletta. Sak 1a: Åpning Sak 1b: Godkjenning av innkalling Sak 1c: Godkjenning av saksliste Sak 2: Valg av møtefunksjonærer dirigent sekretær 2 til å underskrive protokollen Sak 3: Godkjenne fullmaker Sak 4: Behandling av årsberetning for 2009 og Sak 6: Behandling av regnskap a) for 2009 b) for 2010 Sak 7: Innkomne forslag, må være styret i hende innen 9. februar. Sak 8: Fastsetting av kontingenter 2011 og 2012 Sak 9: Budsjett for 2011 og 2012 Sak 10: Valg Leder Nestleder 3 styremedlemmer 2 varamedlemmer 2 revisorer med varamedlemmer Dommerutvalg, leder + 2 medlemmer Valgkomite, leder + 3 medlemmer Enkel bevertning, vel møtt! Oppland friidrettskrets

2 Sak 4 Årsmelding for Medlemmer Ifølge idrettsregistreringa besto kretsen av 30 lag per 1. jan På grunn av ulik praksis ved registrering av medlemmer i fleridrettslag er det vanskelig å finne antall medlemmer i lagene, men det ligger på personer. Styret Kretsstyret ble valgt av kretstinget i 2009, og har bestått av: Brynulf Larsen Jon Inge Hagen Boie Strande Roy Fjerdingby Liv Krokan Murud Jorunn Bakkeli Elisabeth Seigerud Øverlier leder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem varamedlem varamedlem I tingperioden er det blitt avholdt totalt 9 styremøter. Av de 9 styremøtene ble 5 avholdt i 2009 og 4 i På disse møtene ble det til sammen behandlet 76 saker. I tillegg er det blitt avholdt 2 felles styremøte med Hedmark Friidrettskrets. Styrets viktigste oppgaver er behandling av årlige budsjetter og handlingsplaner, som setter rammene for kretsens virksomhet. Komiteer og andre verv Dommerkomitéen: Per Harald Jørgensen leder Arild Kjæreng medlem Anders Rangaard medlem Valgkomiteen Knut Ringsrud Svein Ivar Hagehaugen Arild Kjæreng medlem medlem medlem Revisorer: Ole Andreas Elton Anne Britt Åmodt Administrasjon Vår daglige leder/utviklingsansvarlige er Dag Kåshagen. Han er også ansatt som utviklingsansvarlig i Hedmark friidrettskrets. Oppland og Hedmark deler kontor. Dette ble sommeren 2010 flyttet til Stangehallen. Handlingsplaner

3 Det lages handlingsplaner hvert år for kretsens virksomhet. Handlingsplanene blir sendt klubbene og lagt ut på nettet. Utdrag av planen for 2010 finnes som vedlegg 1 til årsmeldingen. Fra handlingsplanene vil vi spesielt nevne: Sosiale tiltak Vi har organisert felles overnatting til UM og junior-nm og hatt sosialt samvær med grilling, dette har vært meget vellykket. I forbindelse med kretslagssamlinger i Stangehallen senhøstes har det vært sosial samling med bevertning og utdeling av priser. Informasjon Det er arrangert to møter med klubbene, et i forbindelse med stevne på Stampesletta i juni 2009, og et i forbindelse med tilsvarende stevne i august Fra våren 2010 fikk vi ny internettside felles med Hedmark, Styret innrømmer at denne på ingen måte blir brukt godt nok. Kretslaget har vært på treningsleirer som er fellesturer for kretsene våre. Kast og distanse er i Portugal, mens de øvrige er på Kanariøyene. Det har også vært avholdt samlinger i Stangehallen. Alle på kretslaget fikk nye klær i desember 2010 Team/Team Rica Oppfølgeren til Team Lillehammer 2009, ble Team Rica 2012 og har som mål å høyne nivået på våre utøvere, samt være miljøskapende og gi motivasjon både til å fortsette med idretten og bli mer målbeviste, slik at vi kommer styrket ut, både i antall og kvalitet. Deltagerne på teamet har fått treningsklær og et årlig treningsopphold på Gran Canaria, samt noen samlinger i Stangehallen. Dette teamet har vært selvfinansierende, men vi har nå måtte lagt inn en klubbandel på kr 1.500,- pr utøver som deltar på teamturen, da vi mistet en sponsor vi hadde avtale med. Team NCC Hedmark-Oppland. For å øke fokus mot denne gruppa startet vi på tampen av forrige periode et nytt team for begge kretsenes 13 og 14 åringer. Dette har fått navnet Team NCC Hedmark-Oppland. Det innebærer at klubbene utnevner en NCC-klubbansvarlig som blir bindeleddet mellom klubbens utøvere og kretsen. Vi har laget moderate kvalifiseringskrav i alle øvelser, og tar ut lag til teamet fortløpende, som blant annet får ei t-trøye som bevis på at de er på teamet. Vi har stor tro på at vi sammen med klubbene skal lykkes med denne modellen. Rekruttering Vi startet i 2010 med et tilbud for 15 og 16 åringer, da det har vært enighet om at tilbudet til denne gruppa har vært for dårlig. Det ble avholdt ei samling i Stangehallen, blant annet med en sosial tur til Ankerskogen i etterkant. Hovedtiltaket var en tur til Arvika, med felles buss og overnatting og deltagelse i Stjärnspelen. Dette var også et tiltak som blir videreført i 2011 Det har også vært samlinger for åringer, hvor vi i hovedsak har brukt trenere fra våre egne kretslag.

4 Norges Friidrettsforbund har et prosjekt mot 13 og 14 åringer, hvor de blant annet møtes til en kretskamp i september hvert år. Dette er etter vår mening et meget godt og viktig rekrutteringstiltak, og det er økende antall deltagere fra Oppland, særlig 2010 viste at flere klubber jobber godt. Vi håper fortsatt at alle klubber ser verdien av at vi har gode rekrutteringstiltak mot denne aldersgruppen, og gjør sitt beste for at egen klubb formidler informasjon til aktuelle utøvere og legger til rette for at de kan være med på samlinger og stevner. Vi vil i neste periode jobbe aktivt for å øke aktiviteten i klubber vi mener har potensiale til dette, og vil også hjelpe klubber til å komme i gang med ny aktivitet. Kurs og informasjon Vi begynte i 2010 med et tilbud til utvalgte klubber, å gi ei pakke bestående av en fremtidskveld, oppfølgingskveld, dommerkurs og aktivitetslederkurs, samt utstyr for kr 1000,- Gausdal, Brandbu og Søndre Land/Raufoss fikk tilbudet i 2010 Vi rakk ikke å gjennomføre i Brandbu, slik at de starter i 2011, men vi gjennomførte vellykkede kvelder i Gausdal og Søndre Land/Raufoss. ( Søndre Land og Raufoss fikk tilbudet i sammen) Gausdal har allerede gjennomført aktivitetslederkurs, med deltagere fra blant annet Lillehammer i tilegg til deltagere fra egen klubb. Dette er et tiltak vi har stor tro på, og som vi viderefører med 3 nye klubber i Det har vært arrangert dommerkurs, i Lillehammer og Fagernes. Stevnetilbud Kretsen, i samarbeid med klubbene, står bak Ungdomscupen, KM og KM for videregående skoler. Styret vil rette en stor takk til de klubbene som gir de aktive et godt konkurransetilbud. Kretsserien Denne er ment som et av kretsens bidrag til å øke aktiviteten i klubbene, men fungerte ikke etter intensjonene. Bare 4 klubber sendte inn resultater i Fra 2010 ble kretsserien lagt om til et poengsystem felles med Hedmark, administrert av kretskontoret. Beste klubb begge årene var Lillehammer IF Resultatene finnes i vedlegg 2. Kretsstatistikk Det er ikke ført kretsstatistikk i perioden.

5 Sportslige prestasjoner Kretsens utøvere har i perioden tatt 58 medaljer i nasjonale mesterskap på bane innendørs og utendørs. I terreng og motbakkemesterskap er det tatt 7 medaljer. Oversikt over medaljevinnerne står i vedlegg 3 til årsmeldinga. Det er i perioden satt 10 kretsrekorder i banestevner, disse står i vedlegg 4 7 utøvere har representert Norge i internasjonale mesterskap og landskamper. Disse er nevnt i vedlegg 5. Styret og administrasjonen har ikke hatt kapasitet til å føre oversikter over veteranklassene, men håper noen vil ta på seg denne oppgaven. Priser Propagandaprisen (Resultatkrav år) 2009: Ingen 2010: Håkon Morken, Lillehammer IF Gishe Abdi Wako, Lillehammer (ETH) Eirik Bråten Richenberg, Lillehammer IF Sondre Gillebo, Brandbu IF Kjetil Røste Ringen, Brandbu IF Thea Krokan Murud, Lillehammer IF Emilie Klevengen Enebakk, Fagernes IL Bettina Klevengen Enebakk, Fagernes IL Friidrettens venners pris (18 år) 2009: Kjersti Herberg, (Ingen gutter!) 2010: Ingvild Hjortnæs Larsen, Sondre Gillebo Økonomi Da automatinntektene forsvant fra 1. juli 2007 ble kretsens økonomiske situasjon endret. Kretsstyret er av den oppfatning at aktiviteten likevel må opprettholdes. Kretstinget vedtok et underskuddsbudsjett for 2009, og kretsstyret fikk fullmakt til å vedta et tilsvarende budsjett for Egenkapitalen er så stor at vi til nå ikke har sett noen stor fare i dette. Viser for øvrig til regnskapene for 2009 og 2010, og budsjettet for Avslutning Styret vil avslutningsvis takke de ansatte i kretsene, Dag Kåshagen og Sven Amundrud for utmerket arbeid, uten dem ville styrene ha hatt en umulig arbeidssituasjon. Vi vil også rette en stor takk til trenerne som stiller opp på kretsenes samlinger, og til tillitsvalgte og trenere i klubbene som legger forholdene til rette, og til de aktive for innsatsen i tingperioden. Lillehammer 11. februar Liv Krokan Murud Boie Strande Jon Inge Hagen Roy Fjerdingby Brynulf Larsen

6 Vedlegg 2 Kretsserien 2009 Fellesserie jenter og gutter Klubb Tyrvingpoeng 1 Lillehammer Brandbu Fagernes Lillehammer Brandbu Brandbu Nordre Land Brandbu Brandbu Beste klubb 2010 Felles for Oppland og Hedmark, både gutter/menn og jenter/kvinner Totalt 1 FIK Orion Moelven IL Lillehammer IF Fagernes IL Brandbu IF Raufoss Lom IL 5 18 Rogne IL 4 18 Dombås IL 4 22 Gausdal IL 1 22 Biri IL 1

7 Vedlegg 3 Medaljevinnere norske mesterskap 2009 Innendørs: Ungdomsmesterskapet: Oda Utsi Onstad Fagernes IL J18-19 Gull lengde Sølv tresteg Hedda Utsi Onstad Fagernes IL J17 Sølv tresteg Kjersti Herberg Lillehammer IF J18-19 Sølv 1500m Håkon Morken Lillehammer IF G16 Sølv 200m Kjetil Røste Ringen Brandbu IL G16 Bronse Kule Kari Sørby Lillehammer IF J18-19 Bronse 60m Seniormesterskapet Tormod Hjortnæs Larsen Lillehammer IF MS Sølv 60m Sølv 200m Kjersti Herberg Lillehammer IF KS Sølv 3000m Noor Adan Lillehammer IF MS Bronse 1500m Utendørs: Ungdomsmesterskapet Kjetil Røste Ringen Brandbu G16 Gull Slegge Sølv Diskos Sølv Kule Oda Utsi Onstad Fagernes IL J18-19 Gull Lengde Hedda Utsi Onstad Fagernes IL J17 Sølv Lengde Sølv Tresteg Håkon Morken Lillehammer IF G16 Sølv 100m Sølv 200m Sondre Gillebo Brandbu G17 Bronse Tresteg Bronse Lengde Thea Krokan Murud Lillehammer IF J15 Bronse 2000m Juniormesterskapet Oda Utsi Onstad Fagernes K19 Gull Lengde Christian Hansen Raufoss M22 Sølv Lengde Hedda Utsi Onstad Fagernes K19 Bronse Lengde Seniormesterskapet Tormod Hjortnæs Larsen Lillehammer IF MS Sølv 100m Bronse 200m Oda Utsi Onstad Fagernes KS Sølv Lengde Bronse Tresteg Lillehammer IF Bronse 1000m st. Anders Løkken Håkon Morken Morten Sand Tormod Hjortnæs Larsen Løp utenfor bane: Terrengløp lang løype Kjersti Herberg Lillehammer IF J18-19 Sølv NM motbakkeløp Sjur Prestsæther Lillehammer IF MJr Bronse

8 Medaljevinnere norske mesterskap 2010 Baneløp: Innendørs: Ungdomsmesterskapet: Oda Utsi Onstad Fagernes IL J22 Gull lengde Håkon Morken Lillehammer IF G17 Gull 100m Sølv 60m Kjetil Røste Ringen Brandbu IL G17 Bronse Kule Seniormesterskapet Tormod Hjortnæs Larsen Lillehammer IF MS Sølv 60m Sølv 200m Oda Utsi Onstad Fagernes IL KS Bronse Tresteg Bronse Lengde Gull Lengde ut Kjersti Herberg Lillehammer IF KS Sølv 3000m Kenneth John Hoffmann Rogne IL MS Bronse Høyde Christian Hanssen Raufoss IL MS Bronse Lengde Utendørs: Ungdomsmesterskapet Kjetil Røste Ringen Brandbu G17 Gull Slegge Sølv Diskos Sølv Kule Sondre Gillebo Brandbu G18-19 Bronse Stav Thea Krokan Murud Lillehammer IF J16 Bronse 3000m Eirik Richenberg Lillehammer IF G16 Gull 3000m Bronse 1500mH Gustav Follerås Lillehammer IF G15 Bronse 800m Gishe Abdi Wako Lillehammer IF G18-19 Sølv 3000m Bronse 800m Emilie Enebakk Fagernes IL J17 Bronse Slegge Sidsel Bjørgo Adam Fagernes IL J15 Bronse 80mH Bronse Lengde Juniormesterskapet Oda Utsi Onstad Fagernes K22 Gull Lengde Seniormesterskapet Tormod Hjortnæs Larsen Lillehammer IF MS Sølv 200m Oda Utsi Onstad Fagernes KS Sølv Lengde Løp utenfor bane: NM/UM: Terrengløp kort løype Gustav Follerås Lillehammer IF G15 Sølv Eirik Rickenberg Lillehammer IF G16 Gull NM/UM:Terrengløp lang løype Eirik Rickenberg Lillehammer IF G16 Gull Thea Krokan Murud Lillehammer IF J16 Gull NM motbakkeløp Sjur Prestsæther Lillehammer IF MJr Bronse

9 Vedlegg 4 Nye kretsrekorder 2010 Jenter 17 år Slegge 4 119,5 38,48 Emilie Klevengen Enebakk, Fagernes IL Oppegård Gutter 17 år Slegge 5 kg. 68,54 Kjetil Røste Ringen Brandbu Spyd 700g 42,91 Kjell Joakim Enebakk, Fagernes Molde Gutter 14 år 200m H 76,2 31,37 Eivind Kleven Hagen, Fagernes IL, Fagernes Gutter 13 år Spyd 400 g 43,80 Erik Lund, Brandbu Oslo/Bi Nye kretsrekorder 2009 Jenter 18 år, vinner senior og kvinner junior 3000m H 10:58,90 Kjersti Herberg, Lillehammer IF Lillehammer Gutter 16 år Spyd 700g 48,34 Gaute Nilsen Sebakk, Fagernes Lillehammer Slegge 5 kg 63,80 Kjetil Røste Ringen, Brandbu IF Løten

10 Oppland friidrettskrets Vedlegg 5 Deltagere i internasjonale mesterskap m.m Nordisk U-20 Oda Utsi Onstad Fagernes IL lengde og tresteg EM-U-20 Oda Utsi Onstad Fagernes IL lengde EM landslag (1st league) Tormod Hjortnæs Larsen Lillehammer IF 4X100m EM-motbakkeløp Sjur Prestsæther, Lillehammer 2010 Nordisk junior U-20 Kjetil Røste Ringen, Brandbu Slegge Nordisk U-23 Oda Utsi Onstad Fagernes IL lengde, tresteg EM-bane Tormod Hjortnæs Larsen, Lillehammer EM landslag (superleague) Tormod Hjortnæs Larsen, Lillehammer 4x100m 100m og 4x100m Nordisk terrengmesterskap Thea Krokan Murud Lillehammer IF VM motbakkeløp Anita Håkenstad Evertsen Øystre Slidre

11 Sak 6 Regnskap 2009 og 2010 Resultat 2010 Resultat 2009 DRIFTSINNTEKTER Annonser Oppslagsbok kr ,00 kr , Kulturmidler kr ,00 kr , Adm.tilskudd OIK kr 7 500,00 kr 7 500, NFIF Regiontilskudd kr ,00 kr , NFIF Prosjektstøtte kr ,00 kr , MVA-kompensasjon kr , Startavgift kr ,00 kr , Lagskontingent kr ,00 kr , Oppslagsbok salg kr 4 920,00 kr 5 000, Deltakeravgift kr ,00 kr , Div. inntekter kr 4 572,15 kr - SUM DRIFTSINNTEKTER kr ,15 kr ,00 DRIFTSKOSTNADER Kjøp div. utstyr kr 4 113,00 kr 2 297, Felles oppslagsbok/terminliste kr ,00 kr , Samlinger/arrangement kr ,30 kr , Lønn til ansatte kr ,00 kr , Personalforsikringer kr ,00 kr , Andre personalkostnader kr 1 704,50 kr 200, Leie lokaler kr 6 000,00 kr , IT-kostnader kr ,00 kr , Regnskap/revisjon kr 5 000,00 kr 6 000, Honorar frivillige kr 500, Kontorrekvisita kr ,00 kr 2 881, Kopiering/trykking kr - kr 5 179, Trykksaker kr 1 937,00 kr 1 358, Aviser og tidsskrifter, bøker o l kr 5 187,50 kr 620, Møte, kurs, oppdatering o l kr ,34 kr , Telefon kr 1 580,29 kr 1 604, Mobiltelefon kr ,37 kr , Porto kr ,00 kr , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig kr 4 557,50 kr 6 821, Reise/opphold kr ,00 kr , Kontingenter kr - kr 350, Gaver kr - kr 1 600, Startavgift NFIF kr 3 273, Startavgift kr ,00 kr 600, Bonus/tilskudd utøvere kr 8 000,00 kr , Tilskudd klubber kr - kr , Bank og kortgebyrer kr 148,00 kr 160, Tilskudd prosjekter kr ,00 kr 3 000, Tap på fordringer kr ,00 kr ,00 SUM DRIFTSKOSTNADER kr ,80 kr , Renteinntekter kr ,00 kr ,00

12 SUM RENTEINNTEKTER kr ,00 kr ,00 RESULTAT/UNDERSKUDD kr ,65 kr ,00 Balanseregnskap EIENDELER 1500 KUNDEFORDRINGER kr ,00 kr , MELLEOMREGNING HFIK kr 7 500,00 kr , KASSE kr - kr BANK kr ,00 kr , BANK HØYRENTE kr - kr HØYRENTE kr ,00 kr ,24 SUM EIENDELER kr ,00 kr ,24 GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL 2050 ANNEN EGENKAPITAL kr ,00 kr ,00 ÅRETS RESULTAT kr ,65 kr ,00 SUM EGENKAPITAL kr ,35 kr ,00 GJELD 2400 LEVERANDØRGJELD kr ,00 kr ,00 SUM KORTSIKTIG GJELD kr ,00 kr ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD kr ,35 kr ,00 Revisjonsrapporten vil bli lagt fram på kretstinget

13 Sak 7: Innkomne forslag Ingen forslag har kommet inn Sak 8: Fastsetting av kontingenter for 2010 og Sakspapirer ettersendes.

14 Sak 9: Budsjett 2011 Budsjett 2010 Handlingsplan Total Regnskap 2010 Budsjett 2011 Handlingsplan Total DRIFTSINNTEKTER Annonser Oppslagsbok kr ,00 kr ,00 kr , Kulturmidler kr ,00 kr ,00 kr , Adm.tilskudd OIK kr 7 500,00 kr 7 500,00 kr 7 500, NFIF Regiontilskudd kr ,00 kr ,00 kr , NFIF Prosjektstøtte kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , MVA kompensasjon kr ,00 kr , Startavgift kr ,00 kr ,00 kr , Lagskontingent kr ,00 kr ,00 kr , Oppslagsbok salg kr 5 000,00 kr 4 920,00 kr Deltakeravgift kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Diverse Inntekter kr - kr 4 572,00 SUM DRIFTSINNTEKTER kr ,00 # kr ,00 kr ,00 kr ,00 ### kr - Budsjett for 2012 Styret ber om fullmakt til å fastsette budsjett for I budsjettet bør det tas sikte på å opprettholde aktiviteten innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

15 DRIFTSKOSTNADER Kjøp div. utstyr kr 2 000,00 kr 4 113,00 kr 4 000, Felles oppslagsbok/terminliste kr ,00 kr ,00 kr , Samlinger/arrangement kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Lønn til ansatte kr ,00 kr ,00 kr , Personalforsikringer kr ,00 kr ,00 kr , Andre personalkostnader kr 1 704,00 kr 2 000, Leie lokaler kr ,00 kr 6 000,00 kr , IT-kostnader kr ,00 kr ,00 kr , Regnskap/revisjon kr 6 000,00 kr 5 000,00 kr 5 000, Honorar frivillige Kontorrekvisita kr , Kopiering/trykking kr Trykksaker kr ,00 kr 1 937, Aviser og tidsskrifter, bøker o kr ,00 l kr 5 187, Møte, kurs, oppdatering o l Styremøter kr 7 000, Telefon kr 2 000,00 kr 1 580, Mobiltelefon kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr - kr 7 000,00 kr , Porto kr ,00 kr ,00 kr , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig kr 7 000,00 kr 4 557,00 kr 5 000, Reise/opphold kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kontingenter, ikke fradragsberettiget Gaver kr 2 000,00 kr 2 000, Startavgift NFIF kr ,00 kr 3 273,00 kr , Startavgift kr , Bonus/tilskudd utøvere kr ,00 kr ,00 kr 8 000,00 kr , Tilskudd klubber kr Bank og kortgebyrer kr - kr 148, Tilskudd prosjekter kr 3 000,00 kr 3 000,00 kr ,00 kr , Tap på fordringer kr - kr ,00 kr - SUM DRIFTSKOSTNADER kr ,00 # kr ,00 kr ,00 kr ,00 ### Kr , Renteinntekter kr ,00 kr ,00 kr ,00 SUM RENTEINNTEKTER RESULTAT/UNDERSKUDD Kapital 1. jan 2010 kr ,00 Resultat 2010 kr ( ,65) Kapital 31. desember 2010 kr ,35 Budsjettert resultat 2011 kr ( ,00) Budsjettert kapital 31. desember 2011 kr ,35

16 Sak 10 Valg Valgkomitéen legger selv fram sin instilling

Innkalling til kretsting torsdag 4. april 2013 kl. 1900 Lillehammer IFs klubbhus på Stampesletta, Lillehammer.

Innkalling til kretsting torsdag 4. april 2013 kl. 1900 Lillehammer IFs klubbhus på Stampesletta, Lillehammer. Innkalling til kretsting torsdag 4. april 2013 kl. 1900 Lillehammer IFs klubbhus på Stampesletta, Lillehammer. Sak 1a: Åpning Sak 1b: Godkjenning av innkalling Sak 1c: Godkjenning av saksliste Sak 2: Valg

Detaljer

Resultatliste. DAG 1 Fredag 5. juni. KM år Oppland, med innlagt Fagernes idrettspark, 5. og 6. juni 2009

Resultatliste. DAG 1 Fredag 5. juni. KM år Oppland, med innlagt Fagernes idrettspark, 5. og 6. juni 2009 Resultatliste KM 11-19 år Oppland, med innlagt Fagernes idrettspark, 5. og 6. juni 2009 Valdresmesterskap Blåbærmyra DAG 1 Fredag 5. juni 100m - gutter 15-1,2m/s 1 Eivind Strand Moen (95) Fagernes IL 13,16

Detaljer

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

STARTKONTINGENTEN I KM.

STARTKONTINGENTEN I KM. STARTKONTINGENTEN I KM. Kretstinget 2012 vedtok følgende startkontingent i KM for tingperioden: KM jenter og gutter, 11-19 år : Kr. 70,- pr. øvelse KM senior/junior og veteran : " 80,- " " KM mangekamp,

Detaljer

Kontaktperson, Adresse Tlf, fax, E-post etc. Startkontingent Evt. Giro Tirsdag 27.04 18.00

Kontaktperson, Adresse Tlf, fax, E-post etc. Startkontingent Evt. Giro Tirsdag 27.04 18.00 BANESTEVNER 2010 Ukedag Dato Tids-punkt Stevnenavn Stadion, Sted Påmeldingsfrist Klasser og øvelser Arrangør Kontaktperson, Adresse Tlf, fax, E-post etc. Startkontingent Evt. Giro 27.04 Stavkarusell/ treningsstevne

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Eivind Kleven Hagen Fagernes IL 12,77. Henrik Hosen Fagernes IL 13,60. Andreas Sponnich Rye (02) Fagernes IL 12,51 Erlend Sneve Fagernes IL 11,57

Eivind Kleven Hagen Fagernes IL 12,77. Henrik Hosen Fagernes IL 13,60. Andreas Sponnich Rye (02) Fagernes IL 12,51 Erlend Sneve Fagernes IL 11,57 Resultatliste Valdresmesterskapet Fagernes idrettspark 6.-7. september 0 6.09.0 00 meter - G5 -,5m/s Eivind Kleven Hagen Fagernes IL,77 00 meter - MS -,5m/s Henrik Hsen Fagernes IL,60 60 meter - G0 -,m/s

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS Adresse: Smørbergveien 58, 3172 Vear Org.nr: 976 283 708 E-post: vestfold@friidrett.no Tlf. 48191875 PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 Sted: Idrettenshus Sandefjord Dato: Mandag 26.

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

FINNMARK FRU BRETT 'KRETS

FINNMARK FRU BRETT 'KRETS I FINNMARK FRU BRETT 'KRETS FINNMARK FRIIDRETTSKRETS 15. ORDINÆRE KRETSTING PÅ PIAS I LAKSELV, 28. FEBRUAR 2009 Program - 15 ordinære kretsting i Lakselv 28.02.09 Kl 1000-1045 Sak 1 Åpning vlleder Sak

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 11. mars 2013 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2014 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Brandbus damelag vant klasse 7 og løper i eliteklassa i Holmenkollstafetten 2014 Tlf: 61 32 86 13 - www.lygna.no Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2014

Detaljer

FIL-friidrettsgruppas årsmøte 2013. Tirsdag 5. mars kl 1800. Klubbhuset Blåbærmyra

FIL-friidrettsgruppas årsmøte 2013. Tirsdag 5. mars kl 1800. Klubbhuset Blåbærmyra FIL-friidrettsgruppas årsmøte 2013 Tirsdag 5. mars kl 1800 Klubbhuset Blåbærmyra 1 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet til FIL-friidrettsgruppa Saksliste: 1. Godkjenne, saksliste, innkalling og forretningsorden.

Detaljer

Birkebeineren Hotell-Stevnet Resultatliste

Birkebeineren Hotell-Stevnet Resultatliste G-0 60 m 0.05.0 5 6 7 Vind: +.0 9 Thorstein Görtz Lillehammer IF 9,77 Espen Noreng Lillehammer IF 0,09 7 Olav Høgåsen Lillehammer IF 0,5 60 Håvard Linn (0) Gausdal FIK 0, Magnus Farstad Lillehammer IF

Detaljer

Sindre Brekke Veltun Rogne IL 1.54,61 Tor Omar Nyquist Øystre Slidre IL 2.04,18

Sindre Brekke Veltun Rogne IL 1.54,61 Tor Omar Nyquist Øystre Slidre IL 2.04,18 Resultatliste Valdresmesterskapet Blåbærmyra, Fagernes 8. g 9. juni 007 Dag - fredag 8. juni G-0-600m G-0-60m 5 Sindre Brekke Veltun Rgne IL.5,6 Tr Omar Nyquist Øystre Slidre IL.0,8 +0,m/s Sindre Brekke

Detaljer

KRETSREKORDER PR. 30.11.15

KRETSREKORDER PR. 30.11.15 KRETSREKORDER PR. 30.11.15 MENN SENIOR: 60 m 6,70i John Ertzgaard, Raufoss IL Wien 02.03.02 100 m 10.26 John Ertzgaard, Raufoss IL Vasa FIN 23.06.01 200 m 20.47 John Ertzgaard, Raufoss IL Gøteborg 30.07.99

Detaljer

RESULTATLISTE Valdresmesterskapet på Blåbærmyra 13. og 14. juni 2003

RESULTATLISTE Valdresmesterskapet på Blåbærmyra 13. og 14. juni 2003 RESULTATLISTE Valdresmesterskapet på Blåbærmyra 13. og 14. juni 2003 200 m J-13 Vind 3,9 1. Oda Utsi Onstad Fagernes IL 27,5 J-16 Vind + 3,9 1. Benita Tjørn Fagernes IL 27,5 G-17 Vind 3,9 1. Vegard Lie

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013-2015

HANDLINGSPLAN 2013-2015 HANINGSPLAN 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Side 1 Planen bygger på hovedmålsettinger til strategiplan fra Norges Friidrettsforbund, Norsk Friidrett mot 2015, som skal være Norsk Friidrett Østfold sitt

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014

Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014 Oslo Friidrettskrets Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014 Oslo Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til barn, unge

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Infomøte Gneist Junior

Infomøte Gneist Junior Infomøte Gneist Junior Ny klubbkolleksjon og utstyrsleverandør Gneist info (styre, 2012 resultater, etc) Gneist Junior info (inkl. BFG samarbeid) UM innendørs Steinkjer UM Lillehammer + andre stevner Diverse

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 12. mars 2012 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

Innkalling Sted: Vertshuset v/e6 på Biri.

Innkalling Sted: Vertshuset v/e6 på Biri. Innkalling Sted: Vertshuset v/e6 på Biri. Sak 1a: Åpning Sak 1b: Godkjenning av innkalling Sak 1c: Godkjenning av saksliste Sak 2: Valg av møtefunksjonærer dirigent sekretær 2 til å underskrive protokollen

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Internasjonale mesterskap, Team Championships/ E-cup mangekamp/landskamp 2016 INNHOLD: FIN-SWE-NOR-ISL/DEN innendørslandskamp, Växjö/SWE 13. februar European

Detaljer

Tor Omar Nyquist Øystre Slidre IL 2,46. Even Lexberg Kroon Fagernes IL friidrett 1,69. Markus Kroon Fagernes IL friidrett 1,27

Tor Omar Nyquist Øystre Slidre IL 2,46. Even Lexberg Kroon Fagernes IL friidrett 1,69. Markus Kroon Fagernes IL friidrett 1,27 Resultatliste Regionstevne Blåbærmyra Fagernes 3. august 2006 G 7-9 - 60m Vind: -, m/s Bendik Strand Moen Øystre Slidre IL 0,95 Håkon Gulbrandsen Øystre Slidre IL 0,77 Even Lexberg Kroon Fagernes IL friidrett

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2011

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2011 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2011 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 7. mars 2011 kl. 1800 2045. Styreleder Tormod Antonsen ønsket de frammøtte representanter

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 ORGANISASJON. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Leder/ sekretær: Nestleder: Kasserer: Varamedlem: Helene Abusdal Erik Lia Knut Abusdal Ronny Reinertsen Thor Arne

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 Fredrik Ine Jonas Med pemier fra Friidrettskarusellen 2014 ÅRSMELDING 2014 HEGRA IL FRIIDRETT Styret 2014 har bestått av: Leder: Nestleder + banerepr. og Kasserer:

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

ÅRSMELDING FROL FRIIDRETT 2016

ÅRSMELDING FROL FRIIDRETT 2016 ÅRSMELDING FROL FRIIDRETT 2016 Anne Engen Andersen med sølv i Nordisk Baltisk Mesterskap U23 side 1 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Tore Andersen Sportslig leder: Rolf Eriksson Sekretær: Kathrine Engen Kasserer:

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Gneist bragder KM Gullmedaljer (Totalt 68 gullmedaljer fordelt på 29 utøvere) KM Hopp u/t (6 gullmedaljer) Laksevåg Idrettshall 26 januar

Gneist bragder KM Gullmedaljer (Totalt 68 gullmedaljer fordelt på 29 utøvere) KM Hopp u/t (6 gullmedaljer) Laksevåg Idrettshall 26 januar Gneist bragder 2013 KM Gullmedaljer (Totalt 68 gullmedaljer fordelt på 29 utøvere) KM Hopp u/t (6 gullmedaljer) Laksevåg Idrettshall 26 januar Kristoffer Blücher (G14) Lengde u/t Emil Engelsen Holm (G16)

Detaljer

HSK langrennskomitéen 2014-2015. Langrennskomitéen. Grenrapport for perioden 2014-2015

HSK langrennskomitéen 2014-2015. Langrennskomitéen. Grenrapport for perioden 2014-2015 Langrennskomitéen Grenrapport for perioden 2014-2015 April 2015 Grenrapport langrenn 2014-2015 Langrennskomitéen 2013-2015 Navn Helge Brynestad (leder) Gørill Fodstad Karlsen Anne Berit Nordvang Leif Arne

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

Protokoll. Rogaland Friidrettskrets. _gp,4; norsk. 7 friidrett. Rogaland. Protokoli Rogaland Friidrettsklubb 2015. Side i av 10

Protokoll. Rogaland Friidrettskrets. _gp,4; norsk. 7 friidrett. Rogaland. Protokoli Rogaland Friidrettsklubb 2015. Side i av 10 215 Rogaland Friidrettskrets Side i av 1 Protokoli Rogaland Friidrettsklubb 215 7 friidrett Rogaland norsk _gp,4; Protokoll Side2avlO levde o Helge Brueland o Håvard Lalit Øglænd o Sara Dorthea Jensen

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole SAKLISTE 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK)

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Sør-Trøndelag Skiskytterkrets www.skiskyting.no/kretser/sortrondelag PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Mandag 04.05.15 Løvåsen Leir, Haltdalen Leder Knut Sand ønsket velkommen

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Y"lg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere.

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Ylg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere. REFERAT r'ra KRETSTING 2011 Sted: Aarnes Kafeteria Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30 Åpning av tinget Kretslederen, Egil Ronæss, ønsket alle velkommen til tinget. I Godkjenning av saksliste l) 2) 3) 4)

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Internasjonale mesterskap og landskamper 2016 INNHOLD: FIN-SWE-NOR-ISL/DEN innendørslandskamp, Växjö/SWE 13. februar European Winter Throwing Cup, Arad/ROU 12-13.

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

Årsmøte 2017 Bowlingen Orkla, 20. Mars 2016 Klokken 19:00

Årsmøte 2017 Bowlingen Orkla, 20. Mars 2016 Klokken 19:00 Årsmøte 2017 Bowlingen Orkla, 20. Mars 2016 Klokken 19:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2016 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Sivert Strand Skrautvål IL 15,85. Vidar Brenna Skrautvål IL 16,95. Maria Lill Garvik Fagernes IL 14,05 Ylva Husby Steine Fagernes IL 15,14

Sivert Strand Skrautvål IL 15,85. Vidar Brenna Skrautvål IL 16,95. Maria Lill Garvik Fagernes IL 14,05 Ylva Husby Steine Fagernes IL 15,14 Resultatliste Regionstevne Fagernes.05.0 00m G +,m/s Sivert Strand Skrautvål IL 5,85 00m G +,m/s Vidar Brenna Skrautvål IL 6,95 00m J +,9m/s Maria Lill Garvik Fagernes IL,05 Ylva Husby Steine Fagernes

Detaljer

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel.

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel. Godtfred Godtfred 2 Godtfred Holmvang f. 07.10.1917 d. 19.02.2006 Godtfred er født og oppvokst på Blommenholm Bærum. Han ble medlem av Tanum IL i 1931 14 år gammel, men var allerede før dette godt kjent

Detaljer

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014 Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014 Sted: Tid: Revheim Skole, treningslokaler Tirsdag 24.02.2015 kl.19 Årsmelding 2014 Sakslisten : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år ORGANISASJONSPLAN Styret 217: Leder: Rune Hanken 1 år Nestleder: Trond Smestad ikke på valg Sekretær: Kari Anne Bratlien Andersen 2 år Kasserer: Morten Kristiansen ikke på valg Sportslig leder: Rune Rikoll

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7.

Detaljer

Nasjonalt stevne Resultatliste

Nasjonalt stevne Resultatliste G-0 60 m Vind: +.7 3 Emil Jordhøy Lillehammer IF 0, 699 G-0 600 m 3 Emil Jordhøy Lillehammer IF,0,78 49 G- 00 m Vind: +.5 5 Amund Holmestad Faaberg IL 5,53 G- 60 m Vind: +.7 5 Amund Holmestad Faaberg IL

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Lørdag 28. feb. Kl. 18.00 PÅ Fagernes Gjestegård Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2015 6. Budsjett for 2015 7. Fastsetting

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Fagernes 2.2.05. Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00

Fagernes 2.2.05. Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00 Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00 Fagernes 2.2.05 Valdres Flyklubb Modell årsmøte: Hovedklubben har årsmøte 19.februar kl.17:00 på Sanderstølen 14 tilstede, 11 stemmeberettigede 1. Valg av Dirigent. Kåre

Detaljer

ÅRSMØTE I NMK VALDRES Lørdag 28. Januar Kl på Fagernes Gjestegård

ÅRSMØTE I NMK VALDRES Lørdag 28. Januar Kl på Fagernes Gjestegård ÅRSMØTE I NMK VALDRES 2017 Lørdag 28. Januar Kl. 18.00 på Fagernes Gjestegård SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2017 6. Budsjett for 2017 7. Fastsetting av

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Vårmøte TVSK 2014 Saksliste fellesdel

Vårmøte TVSK 2014 Saksliste fellesdel 1. Åpning 2. Opprop 3. TVSK informerer - Sesongrapporter 4. Økonomi Vårmøte TVSK 2014 Saksliste fellesdel 5. Valg av 6 representanter til NSF s ting på Stryn 13. 15. juni (2 stk. fra skikretsen 4 stk.

Detaljer

Årlig møte i Tennis. Onsdag 8. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Tennis. Onsdag 8. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Tennis Onsdag 8. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede 4.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG 2013 1. desember 2013 i Etnedal Ombudsmøtesak 1. Innkalling til ombudsmøte. Innkalling og saksdokumenter er utsendt til styret og skytterlagene på epost i henhold til

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

KRETSTING. Stangehallen

KRETSTING. Stangehallen HEDMARK FRIIDRETTSKRETS Besøksadresse: Stangehallen Postadresse: Ljøstadvegen 15, 2335 Stange Mobil 930 65 526 / 922 14 740 E-mail: hedmark.@.friidrett no Org.nr: 977 068 134 KRETSTING FOR HEDMARK FRIIDRETTSKRETS

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell

ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7. Fastsetting av medlemskontingent

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 TGTKs Kretsting 2017 04. mars 2017 Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 Troms Gymnastikkog Turnkrets ÅPNING Tinget ble åpnet kl 09:40 av Trond Evertsen, som ønsket

Detaljer

Sak 02/2015 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Sak 02/2015 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden 01/2015 Godkjenning av de stemmeberettigede Det er opptalt 47 medlemmer, herav 43 stemmeberettigede Årsmøtet godkjenner 43 stemmeberettigede. Sak 02/2015 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Norsk friidrett Aust og Vest Agder

Norsk friidrett Aust og Vest Agder TERMINLISTE 10. april til 12. mai 2015 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Utgave pr. 10 april Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet via Sportsadmin/

Detaljer

KRETSTING. Stangehallen

KRETSTING. Stangehallen HEDMARK FRIIDRETTSKRETS Besøksadresse: Stangehallen Postadresse: Ljøstadvegen 15, 2335 Stange Mobil 930 65 526 / 922 14 740 E-mail: hedmark.@.friidrett no Org.nr: 977 068 134 KRETSTING FOR HEDMARK FRIIDRETTSKRETS

Detaljer

Vinterterminliste

Vinterterminliste Vinterterminliste 2017-2018 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet via Sportsadmin og mosjon.friidrett.no.det er

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL)

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) Årsmøte 2006 i FIL ble avholdt på Blåbærmyra den 5. mars 2007. Møtet startet kl. 18.30 og ble avsluttet

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer