Kretstinget onsdag 9. mars 2011 kl Lillehammer IFs klubbhus på Stampesletta.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kretstinget onsdag 9. mars 2011 kl. 1830 Lillehammer IFs klubbhus på Stampesletta."

Transkript

1 OPPLAND FRIIDRETTSKRETS Kretstinget onsdag 9. mars 2011 kl Lillehammer IFs klubbhus på Stampesletta. Sak 1a: Åpning Sak 1b: Godkjenning av innkalling Sak 1c: Godkjenning av saksliste Sak 2: Valg av møtefunksjonærer dirigent sekretær 2 til å underskrive protokollen Sak 3: Godkjenne fullmaker Sak 4: Behandling av årsberetning for 2009 og Sak 6: Behandling av regnskap a) for 2009 b) for 2010 Sak 7: Innkomne forslag, må være styret i hende innen 9. februar. Sak 8: Fastsetting av kontingenter 2011 og 2012 Sak 9: Budsjett for 2011 og 2012 Sak 10: Valg Leder Nestleder 3 styremedlemmer 2 varamedlemmer 2 revisorer med varamedlemmer Dommerutvalg, leder + 2 medlemmer Valgkomite, leder + 3 medlemmer Enkel bevertning, vel møtt! Oppland friidrettskrets

2 Sak 4 Årsmelding for Medlemmer Ifølge idrettsregistreringa besto kretsen av 30 lag per 1. jan På grunn av ulik praksis ved registrering av medlemmer i fleridrettslag er det vanskelig å finne antall medlemmer i lagene, men det ligger på personer. Styret Kretsstyret ble valgt av kretstinget i 2009, og har bestått av: Brynulf Larsen Jon Inge Hagen Boie Strande Roy Fjerdingby Liv Krokan Murud Jorunn Bakkeli Elisabeth Seigerud Øverlier leder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem varamedlem varamedlem I tingperioden er det blitt avholdt totalt 9 styremøter. Av de 9 styremøtene ble 5 avholdt i 2009 og 4 i På disse møtene ble det til sammen behandlet 76 saker. I tillegg er det blitt avholdt 2 felles styremøte med Hedmark Friidrettskrets. Styrets viktigste oppgaver er behandling av årlige budsjetter og handlingsplaner, som setter rammene for kretsens virksomhet. Komiteer og andre verv Dommerkomitéen: Per Harald Jørgensen leder Arild Kjæreng medlem Anders Rangaard medlem Valgkomiteen Knut Ringsrud Svein Ivar Hagehaugen Arild Kjæreng medlem medlem medlem Revisorer: Ole Andreas Elton Anne Britt Åmodt Administrasjon Vår daglige leder/utviklingsansvarlige er Dag Kåshagen. Han er også ansatt som utviklingsansvarlig i Hedmark friidrettskrets. Oppland og Hedmark deler kontor. Dette ble sommeren 2010 flyttet til Stangehallen. Handlingsplaner

3 Det lages handlingsplaner hvert år for kretsens virksomhet. Handlingsplanene blir sendt klubbene og lagt ut på nettet. Utdrag av planen for 2010 finnes som vedlegg 1 til årsmeldingen. Fra handlingsplanene vil vi spesielt nevne: Sosiale tiltak Vi har organisert felles overnatting til UM og junior-nm og hatt sosialt samvær med grilling, dette har vært meget vellykket. I forbindelse med kretslagssamlinger i Stangehallen senhøstes har det vært sosial samling med bevertning og utdeling av priser. Informasjon Det er arrangert to møter med klubbene, et i forbindelse med stevne på Stampesletta i juni 2009, og et i forbindelse med tilsvarende stevne i august Fra våren 2010 fikk vi ny internettside felles med Hedmark, Styret innrømmer at denne på ingen måte blir brukt godt nok. Kretslaget har vært på treningsleirer som er fellesturer for kretsene våre. Kast og distanse er i Portugal, mens de øvrige er på Kanariøyene. Det har også vært avholdt samlinger i Stangehallen. Alle på kretslaget fikk nye klær i desember 2010 Team/Team Rica Oppfølgeren til Team Lillehammer 2009, ble Team Rica 2012 og har som mål å høyne nivået på våre utøvere, samt være miljøskapende og gi motivasjon både til å fortsette med idretten og bli mer målbeviste, slik at vi kommer styrket ut, både i antall og kvalitet. Deltagerne på teamet har fått treningsklær og et årlig treningsopphold på Gran Canaria, samt noen samlinger i Stangehallen. Dette teamet har vært selvfinansierende, men vi har nå måtte lagt inn en klubbandel på kr 1.500,- pr utøver som deltar på teamturen, da vi mistet en sponsor vi hadde avtale med. Team NCC Hedmark-Oppland. For å øke fokus mot denne gruppa startet vi på tampen av forrige periode et nytt team for begge kretsenes 13 og 14 åringer. Dette har fått navnet Team NCC Hedmark-Oppland. Det innebærer at klubbene utnevner en NCC-klubbansvarlig som blir bindeleddet mellom klubbens utøvere og kretsen. Vi har laget moderate kvalifiseringskrav i alle øvelser, og tar ut lag til teamet fortløpende, som blant annet får ei t-trøye som bevis på at de er på teamet. Vi har stor tro på at vi sammen med klubbene skal lykkes med denne modellen. Rekruttering Vi startet i 2010 med et tilbud for 15 og 16 åringer, da det har vært enighet om at tilbudet til denne gruppa har vært for dårlig. Det ble avholdt ei samling i Stangehallen, blant annet med en sosial tur til Ankerskogen i etterkant. Hovedtiltaket var en tur til Arvika, med felles buss og overnatting og deltagelse i Stjärnspelen. Dette var også et tiltak som blir videreført i 2011 Det har også vært samlinger for åringer, hvor vi i hovedsak har brukt trenere fra våre egne kretslag.

4 Norges Friidrettsforbund har et prosjekt mot 13 og 14 åringer, hvor de blant annet møtes til en kretskamp i september hvert år. Dette er etter vår mening et meget godt og viktig rekrutteringstiltak, og det er økende antall deltagere fra Oppland, særlig 2010 viste at flere klubber jobber godt. Vi håper fortsatt at alle klubber ser verdien av at vi har gode rekrutteringstiltak mot denne aldersgruppen, og gjør sitt beste for at egen klubb formidler informasjon til aktuelle utøvere og legger til rette for at de kan være med på samlinger og stevner. Vi vil i neste periode jobbe aktivt for å øke aktiviteten i klubber vi mener har potensiale til dette, og vil også hjelpe klubber til å komme i gang med ny aktivitet. Kurs og informasjon Vi begynte i 2010 med et tilbud til utvalgte klubber, å gi ei pakke bestående av en fremtidskveld, oppfølgingskveld, dommerkurs og aktivitetslederkurs, samt utstyr for kr 1000,- Gausdal, Brandbu og Søndre Land/Raufoss fikk tilbudet i 2010 Vi rakk ikke å gjennomføre i Brandbu, slik at de starter i 2011, men vi gjennomførte vellykkede kvelder i Gausdal og Søndre Land/Raufoss. ( Søndre Land og Raufoss fikk tilbudet i sammen) Gausdal har allerede gjennomført aktivitetslederkurs, med deltagere fra blant annet Lillehammer i tilegg til deltagere fra egen klubb. Dette er et tiltak vi har stor tro på, og som vi viderefører med 3 nye klubber i Det har vært arrangert dommerkurs, i Lillehammer og Fagernes. Stevnetilbud Kretsen, i samarbeid med klubbene, står bak Ungdomscupen, KM og KM for videregående skoler. Styret vil rette en stor takk til de klubbene som gir de aktive et godt konkurransetilbud. Kretsserien Denne er ment som et av kretsens bidrag til å øke aktiviteten i klubbene, men fungerte ikke etter intensjonene. Bare 4 klubber sendte inn resultater i Fra 2010 ble kretsserien lagt om til et poengsystem felles med Hedmark, administrert av kretskontoret. Beste klubb begge årene var Lillehammer IF Resultatene finnes i vedlegg 2. Kretsstatistikk Det er ikke ført kretsstatistikk i perioden.

5 Sportslige prestasjoner Kretsens utøvere har i perioden tatt 58 medaljer i nasjonale mesterskap på bane innendørs og utendørs. I terreng og motbakkemesterskap er det tatt 7 medaljer. Oversikt over medaljevinnerne står i vedlegg 3 til årsmeldinga. Det er i perioden satt 10 kretsrekorder i banestevner, disse står i vedlegg 4 7 utøvere har representert Norge i internasjonale mesterskap og landskamper. Disse er nevnt i vedlegg 5. Styret og administrasjonen har ikke hatt kapasitet til å føre oversikter over veteranklassene, men håper noen vil ta på seg denne oppgaven. Priser Propagandaprisen (Resultatkrav år) 2009: Ingen 2010: Håkon Morken, Lillehammer IF Gishe Abdi Wako, Lillehammer (ETH) Eirik Bråten Richenberg, Lillehammer IF Sondre Gillebo, Brandbu IF Kjetil Røste Ringen, Brandbu IF Thea Krokan Murud, Lillehammer IF Emilie Klevengen Enebakk, Fagernes IL Bettina Klevengen Enebakk, Fagernes IL Friidrettens venners pris (18 år) 2009: Kjersti Herberg, (Ingen gutter!) 2010: Ingvild Hjortnæs Larsen, Sondre Gillebo Økonomi Da automatinntektene forsvant fra 1. juli 2007 ble kretsens økonomiske situasjon endret. Kretsstyret er av den oppfatning at aktiviteten likevel må opprettholdes. Kretstinget vedtok et underskuddsbudsjett for 2009, og kretsstyret fikk fullmakt til å vedta et tilsvarende budsjett for Egenkapitalen er så stor at vi til nå ikke har sett noen stor fare i dette. Viser for øvrig til regnskapene for 2009 og 2010, og budsjettet for Avslutning Styret vil avslutningsvis takke de ansatte i kretsene, Dag Kåshagen og Sven Amundrud for utmerket arbeid, uten dem ville styrene ha hatt en umulig arbeidssituasjon. Vi vil også rette en stor takk til trenerne som stiller opp på kretsenes samlinger, og til tillitsvalgte og trenere i klubbene som legger forholdene til rette, og til de aktive for innsatsen i tingperioden. Lillehammer 11. februar Liv Krokan Murud Boie Strande Jon Inge Hagen Roy Fjerdingby Brynulf Larsen

6 Vedlegg 2 Kretsserien 2009 Fellesserie jenter og gutter Klubb Tyrvingpoeng 1 Lillehammer Brandbu Fagernes Lillehammer Brandbu Brandbu Nordre Land Brandbu Brandbu Beste klubb 2010 Felles for Oppland og Hedmark, både gutter/menn og jenter/kvinner Totalt 1 FIK Orion Moelven IL Lillehammer IF Fagernes IL Brandbu IF Raufoss Lom IL 5 18 Rogne IL 4 18 Dombås IL 4 22 Gausdal IL 1 22 Biri IL 1

7 Vedlegg 3 Medaljevinnere norske mesterskap 2009 Innendørs: Ungdomsmesterskapet: Oda Utsi Onstad Fagernes IL J18-19 Gull lengde Sølv tresteg Hedda Utsi Onstad Fagernes IL J17 Sølv tresteg Kjersti Herberg Lillehammer IF J18-19 Sølv 1500m Håkon Morken Lillehammer IF G16 Sølv 200m Kjetil Røste Ringen Brandbu IL G16 Bronse Kule Kari Sørby Lillehammer IF J18-19 Bronse 60m Seniormesterskapet Tormod Hjortnæs Larsen Lillehammer IF MS Sølv 60m Sølv 200m Kjersti Herberg Lillehammer IF KS Sølv 3000m Noor Adan Lillehammer IF MS Bronse 1500m Utendørs: Ungdomsmesterskapet Kjetil Røste Ringen Brandbu G16 Gull Slegge Sølv Diskos Sølv Kule Oda Utsi Onstad Fagernes IL J18-19 Gull Lengde Hedda Utsi Onstad Fagernes IL J17 Sølv Lengde Sølv Tresteg Håkon Morken Lillehammer IF G16 Sølv 100m Sølv 200m Sondre Gillebo Brandbu G17 Bronse Tresteg Bronse Lengde Thea Krokan Murud Lillehammer IF J15 Bronse 2000m Juniormesterskapet Oda Utsi Onstad Fagernes K19 Gull Lengde Christian Hansen Raufoss M22 Sølv Lengde Hedda Utsi Onstad Fagernes K19 Bronse Lengde Seniormesterskapet Tormod Hjortnæs Larsen Lillehammer IF MS Sølv 100m Bronse 200m Oda Utsi Onstad Fagernes KS Sølv Lengde Bronse Tresteg Lillehammer IF Bronse 1000m st. Anders Løkken Håkon Morken Morten Sand Tormod Hjortnæs Larsen Løp utenfor bane: Terrengløp lang løype Kjersti Herberg Lillehammer IF J18-19 Sølv NM motbakkeløp Sjur Prestsæther Lillehammer IF MJr Bronse

8 Medaljevinnere norske mesterskap 2010 Baneløp: Innendørs: Ungdomsmesterskapet: Oda Utsi Onstad Fagernes IL J22 Gull lengde Håkon Morken Lillehammer IF G17 Gull 100m Sølv 60m Kjetil Røste Ringen Brandbu IL G17 Bronse Kule Seniormesterskapet Tormod Hjortnæs Larsen Lillehammer IF MS Sølv 60m Sølv 200m Oda Utsi Onstad Fagernes IL KS Bronse Tresteg Bronse Lengde Gull Lengde ut Kjersti Herberg Lillehammer IF KS Sølv 3000m Kenneth John Hoffmann Rogne IL MS Bronse Høyde Christian Hanssen Raufoss IL MS Bronse Lengde Utendørs: Ungdomsmesterskapet Kjetil Røste Ringen Brandbu G17 Gull Slegge Sølv Diskos Sølv Kule Sondre Gillebo Brandbu G18-19 Bronse Stav Thea Krokan Murud Lillehammer IF J16 Bronse 3000m Eirik Richenberg Lillehammer IF G16 Gull 3000m Bronse 1500mH Gustav Follerås Lillehammer IF G15 Bronse 800m Gishe Abdi Wako Lillehammer IF G18-19 Sølv 3000m Bronse 800m Emilie Enebakk Fagernes IL J17 Bronse Slegge Sidsel Bjørgo Adam Fagernes IL J15 Bronse 80mH Bronse Lengde Juniormesterskapet Oda Utsi Onstad Fagernes K22 Gull Lengde Seniormesterskapet Tormod Hjortnæs Larsen Lillehammer IF MS Sølv 200m Oda Utsi Onstad Fagernes KS Sølv Lengde Løp utenfor bane: NM/UM: Terrengløp kort løype Gustav Follerås Lillehammer IF G15 Sølv Eirik Rickenberg Lillehammer IF G16 Gull NM/UM:Terrengløp lang løype Eirik Rickenberg Lillehammer IF G16 Gull Thea Krokan Murud Lillehammer IF J16 Gull NM motbakkeløp Sjur Prestsæther Lillehammer IF MJr Bronse

9 Vedlegg 4 Nye kretsrekorder 2010 Jenter 17 år Slegge 4 119,5 38,48 Emilie Klevengen Enebakk, Fagernes IL Oppegård Gutter 17 år Slegge 5 kg. 68,54 Kjetil Røste Ringen Brandbu Spyd 700g 42,91 Kjell Joakim Enebakk, Fagernes Molde Gutter 14 år 200m H 76,2 31,37 Eivind Kleven Hagen, Fagernes IL, Fagernes Gutter 13 år Spyd 400 g 43,80 Erik Lund, Brandbu Oslo/Bi Nye kretsrekorder 2009 Jenter 18 år, vinner senior og kvinner junior 3000m H 10:58,90 Kjersti Herberg, Lillehammer IF Lillehammer Gutter 16 år Spyd 700g 48,34 Gaute Nilsen Sebakk, Fagernes Lillehammer Slegge 5 kg 63,80 Kjetil Røste Ringen, Brandbu IF Løten

10 Oppland friidrettskrets Vedlegg 5 Deltagere i internasjonale mesterskap m.m Nordisk U-20 Oda Utsi Onstad Fagernes IL lengde og tresteg EM-U-20 Oda Utsi Onstad Fagernes IL lengde EM landslag (1st league) Tormod Hjortnæs Larsen Lillehammer IF 4X100m EM-motbakkeløp Sjur Prestsæther, Lillehammer 2010 Nordisk junior U-20 Kjetil Røste Ringen, Brandbu Slegge Nordisk U-23 Oda Utsi Onstad Fagernes IL lengde, tresteg EM-bane Tormod Hjortnæs Larsen, Lillehammer EM landslag (superleague) Tormod Hjortnæs Larsen, Lillehammer 4x100m 100m og 4x100m Nordisk terrengmesterskap Thea Krokan Murud Lillehammer IF VM motbakkeløp Anita Håkenstad Evertsen Øystre Slidre

11 Sak 6 Regnskap 2009 og 2010 Resultat 2010 Resultat 2009 DRIFTSINNTEKTER Annonser Oppslagsbok kr ,00 kr , Kulturmidler kr ,00 kr , Adm.tilskudd OIK kr 7 500,00 kr 7 500, NFIF Regiontilskudd kr ,00 kr , NFIF Prosjektstøtte kr ,00 kr , MVA-kompensasjon kr , Startavgift kr ,00 kr , Lagskontingent kr ,00 kr , Oppslagsbok salg kr 4 920,00 kr 5 000, Deltakeravgift kr ,00 kr , Div. inntekter kr 4 572,15 kr - SUM DRIFTSINNTEKTER kr ,15 kr ,00 DRIFTSKOSTNADER Kjøp div. utstyr kr 4 113,00 kr 2 297, Felles oppslagsbok/terminliste kr ,00 kr , Samlinger/arrangement kr ,30 kr , Lønn til ansatte kr ,00 kr , Personalforsikringer kr ,00 kr , Andre personalkostnader kr 1 704,50 kr 200, Leie lokaler kr 6 000,00 kr , IT-kostnader kr ,00 kr , Regnskap/revisjon kr 5 000,00 kr 6 000, Honorar frivillige kr 500, Kontorrekvisita kr ,00 kr 2 881, Kopiering/trykking kr - kr 5 179, Trykksaker kr 1 937,00 kr 1 358, Aviser og tidsskrifter, bøker o l kr 5 187,50 kr 620, Møte, kurs, oppdatering o l kr ,34 kr , Telefon kr 1 580,29 kr 1 604, Mobiltelefon kr ,37 kr , Porto kr ,00 kr , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig kr 4 557,50 kr 6 821, Reise/opphold kr ,00 kr , Kontingenter kr - kr 350, Gaver kr - kr 1 600, Startavgift NFIF kr 3 273, Startavgift kr ,00 kr 600, Bonus/tilskudd utøvere kr 8 000,00 kr , Tilskudd klubber kr - kr , Bank og kortgebyrer kr 148,00 kr 160, Tilskudd prosjekter kr ,00 kr 3 000, Tap på fordringer kr ,00 kr ,00 SUM DRIFTSKOSTNADER kr ,80 kr , Renteinntekter kr ,00 kr ,00

12 SUM RENTEINNTEKTER kr ,00 kr ,00 RESULTAT/UNDERSKUDD kr ,65 kr ,00 Balanseregnskap EIENDELER 1500 KUNDEFORDRINGER kr ,00 kr , MELLEOMREGNING HFIK kr 7 500,00 kr , KASSE kr - kr BANK kr ,00 kr , BANK HØYRENTE kr - kr HØYRENTE kr ,00 kr ,24 SUM EIENDELER kr ,00 kr ,24 GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL 2050 ANNEN EGENKAPITAL kr ,00 kr ,00 ÅRETS RESULTAT kr ,65 kr ,00 SUM EGENKAPITAL kr ,35 kr ,00 GJELD 2400 LEVERANDØRGJELD kr ,00 kr ,00 SUM KORTSIKTIG GJELD kr ,00 kr ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD kr ,35 kr ,00 Revisjonsrapporten vil bli lagt fram på kretstinget

13 Sak 7: Innkomne forslag Ingen forslag har kommet inn Sak 8: Fastsetting av kontingenter for 2010 og Sakspapirer ettersendes.

14 Sak 9: Budsjett 2011 Budsjett 2010 Handlingsplan Total Regnskap 2010 Budsjett 2011 Handlingsplan Total DRIFTSINNTEKTER Annonser Oppslagsbok kr ,00 kr ,00 kr , Kulturmidler kr ,00 kr ,00 kr , Adm.tilskudd OIK kr 7 500,00 kr 7 500,00 kr 7 500, NFIF Regiontilskudd kr ,00 kr ,00 kr , NFIF Prosjektstøtte kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , MVA kompensasjon kr ,00 kr , Startavgift kr ,00 kr ,00 kr , Lagskontingent kr ,00 kr ,00 kr , Oppslagsbok salg kr 5 000,00 kr 4 920,00 kr Deltakeravgift kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Diverse Inntekter kr - kr 4 572,00 SUM DRIFTSINNTEKTER kr ,00 # kr ,00 kr ,00 kr ,00 ### kr - Budsjett for 2012 Styret ber om fullmakt til å fastsette budsjett for I budsjettet bør det tas sikte på å opprettholde aktiviteten innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

15 DRIFTSKOSTNADER Kjøp div. utstyr kr 2 000,00 kr 4 113,00 kr 4 000, Felles oppslagsbok/terminliste kr ,00 kr ,00 kr , Samlinger/arrangement kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Lønn til ansatte kr ,00 kr ,00 kr , Personalforsikringer kr ,00 kr ,00 kr , Andre personalkostnader kr 1 704,00 kr 2 000, Leie lokaler kr ,00 kr 6 000,00 kr , IT-kostnader kr ,00 kr ,00 kr , Regnskap/revisjon kr 6 000,00 kr 5 000,00 kr 5 000, Honorar frivillige Kontorrekvisita kr , Kopiering/trykking kr Trykksaker kr ,00 kr 1 937, Aviser og tidsskrifter, bøker o kr ,00 l kr 5 187, Møte, kurs, oppdatering o l Styremøter kr 7 000, Telefon kr 2 000,00 kr 1 580, Mobiltelefon kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr - kr 7 000,00 kr , Porto kr ,00 kr ,00 kr , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig kr 7 000,00 kr 4 557,00 kr 5 000, Reise/opphold kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , Kontingenter, ikke fradragsberettiget Gaver kr 2 000,00 kr 2 000, Startavgift NFIF kr ,00 kr 3 273,00 kr , Startavgift kr , Bonus/tilskudd utøvere kr ,00 kr ,00 kr 8 000,00 kr , Tilskudd klubber kr Bank og kortgebyrer kr - kr 148, Tilskudd prosjekter kr 3 000,00 kr 3 000,00 kr ,00 kr , Tap på fordringer kr - kr ,00 kr - SUM DRIFTSKOSTNADER kr ,00 # kr ,00 kr ,00 kr ,00 ### Kr , Renteinntekter kr ,00 kr ,00 kr ,00 SUM RENTEINNTEKTER RESULTAT/UNDERSKUDD Kapital 1. jan 2010 kr ,00 Resultat 2010 kr ( ,65) Kapital 31. desember 2010 kr ,35 Budsjettert resultat 2011 kr ( ,00) Budsjettert kapital 31. desember 2011 kr ,35

16 Sak 10 Valg Valgkomitéen legger selv fram sin instilling

KRETSTING. Stangehallen

KRETSTING. Stangehallen HEDMARK FRIIDRETTSKRETS Besøksadresse: Stangehallen Postadresse: Ljøstadvegen 15, 2335 Stange Mobil 930 65 526 / 922 14 740 E-mail: hedmark.@.friidrett no Org.nr: 977 068 134 KRETSTING FOR HEDMARK FRIIDRETTSKRETS

Detaljer

KRETSTING. Stangehallen

KRETSTING. Stangehallen HEDMARK FRIIDRETTSKRETS Besøksadresse: Stangehallen Postadresse: Ljøstadvegen 15, 2335 Stange Mobil 930 65 526 / 922 14 740 E-mail: hedmark.@.friidrett no Org.nr: 977 068 134 KRETSTING FOR HEDMARK FRIIDRETTSKRETS

Detaljer

BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE

BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE 1 SAKSLISTE: 1. Åpning av tinget ved kretsleder, Runolv Stegane. 2. Godkjenning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK ÅRSBERETNING 2010 Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold: 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. Rapport fra Intersportkarusellen... 9 3. Rapport 13-14 år... 10 4. Rapport 15+... 11 5. Rapport

Detaljer

TINGET 2010 Sakliste årsmelding regnskap budsjett. Vi fullførte/overlevde 26-kampen

TINGET 2010 Sakliste årsmelding regnskap budsjett. Vi fullførte/overlevde 26-kampen TINGET 2010 Sakliste årsmelding regnskap budsjett Vi fullførte/overlevde 26-kampen Innhold Kretstinget 2010 3 Saksbehandling 4 Årsmelding fra styret 5 Årsrapport fra kretsdommerutvalget 12 Regnskap 2009

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS ÅRSBERETNING 2011. VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG... 13 3. RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE... 14 3.1 Statistikk:...

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS ÅRSBERETNING 2010. VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG... 13 3. RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE... 14 4.Resultatregnskap

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Innhold. 15 åringen Helene S. Hansen var i 2007 landets beste 1500 m løper i sin klasse.

Innhold. 15 åringen Helene S. Hansen var i 2007 landets beste 1500 m løper i sin klasse. 10 år gamle Anna Larsen hopper 7,90 m i tresteg på Fanalekene 30.09.2007 1 2 Innhold 1 Gruppestyret har hatt følgende sammensetning i 2007...3 2 Foreldrelaget har hatt følgende sammensetning...3 3 Antall

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Godkjent Kretstinget 10. mars 2015. Årsberetning 2014 Side 1

ÅRSBERETNING 2014. Godkjent Kretstinget 10. mars 2015. Årsberetning 2014 Side 1 ÅRSBERETNING 2014 Godkjent Kretstinget 10. mars 2015 Årsberetning 2014 Side 1 NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2015 Det vises til innkalling av 9.februar 2015. Kretstinget holdes på Idrettens hus i Østfoldhallen,

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 Oslo, 20.11.10 TIL LAGENE v/leder INNKALLING TIL KRETSTING 2010 I AKERSHUS OG OSLO

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSMØTE Mandag 20. januar 2014 kl. 17.00 Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møtedirigent, referent og to personer til å skrive under protokollen

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 9 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL)

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 9 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 9 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) Årsmøte 2009 i FIL ble avholdt på Blåbærmyra den 22. mars 2010. Møtet startet kl. 18.30 og ble avsluttet

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus,

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus, TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30 Møterom 1, Idrettens Hus, Strømsveien 80, Strømmen 1 Saksliste SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK 6. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Virksomhetsplan for Nittedal IL Friidrettsgruppe 2015 Per 2275.03.2015

Virksomhetsplan for Nittedal IL Friidrettsgruppe 2015 Per 2275.03.2015 Virksomhetsplan for Nittedal IL Friidrettsgruppe 2015 Per 2275.03.2015 Virksomhetsplan Nittedal IL Friidrettsgruppe 1 INNHOLD: 1. Innledning... 4 1.1. Kort om friidrettsgruppa... 4 Friidrett er ikke lenger

Detaljer

Park Hotell Vossevangen

Park Hotell Vossevangen Velkommen til Friidrettskretstinget 2014 Park Hotell Vossevangen Eirik Dolve, IL Fri Europamester U20 med 5.30m. i stav Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus Europamester U23 med 13,12sek. på 100mHk Sakspapirer

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

ÅRSMØTE I KONGSVINGER SKØYTEKLUBB.

ÅRSMØTE I KONGSVINGER SKØYTEKLUBB. ÅRSMØTE I KONGSVINGER SKØYTEKLUBB. 27. MAI 2014 SAKSLISTE ÅRSMØTE KONGSVINGER SKØYTEKLUBB 27. MAI 2014. 1. Åpning ved leder 2. Valg av dirigent og sekretær. (Navnefortegnelse, valg av 2 representanter

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsberetning 2011. Årsmøte 16. februar 2012. Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011. Hovedsponsor for Moss IL:

Årsberetning 2011. Årsmøte 16. februar 2012. Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011. Hovedsponsor for Moss IL: Årsberetning 2011 Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011 Årsmøte 16. februar 2012 Hovedsponsor for Moss IL: HOVEDSTYRETS BERETNING 2011 2011 bekreftet fremgangen som startet i 2010. Året

Detaljer

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 17.02.2014, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 17.02.2014, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria Årsmøte I.L Dristug Mandag 17.02.2014, kl. 19.00 Åmfoss kafeteria Saksliste 1. Velkommen v/ leder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2013 Idrettens Hus, tirsdag 28. mai 2013

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2013 Idrettens Hus, tirsdag 28. mai 2013 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2013, tirsdag 28. mai 2013 Trondheim, 210513 Bilde fra minirunde i Rosenborghallen høsten 2012 1. Åpning 1.1 Åpningsinnlegg 2. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer