Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad"

Transkript

1 En veiledning for deg som skal til behandling ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad Gjelder fra 1. januar 2011

2 Velkommen til vår avdeling Alle mennesker er spesielle med ulike ønskemål og forskjellige forutsetninger, også når sykdom rammer. Vi vil at din opplevelse av trivsel og meningsfylt liv skal bli virkeliggjort i størst mulig grad. Vi vet at du har ressurser å ta i bruk i dette arbeidet. Vi ønsker å være gode samarbeids partnere for deg, bidra med hjelp og støtte og legge forholdene til rette for at du kan nå flest mulig av dine mål. AVBESTILLING/ENDRING AV MOTTATT TIME Dersom du ikke har anledning til å møte til avtalt time, er det viktig at du gir beskjed snarest mulig og senest innen 24 timer før. HER FINNER DU OSS: Henvend deg til den poliklinikken du har fått brev fra. Jørgen Jensens vei 7, 2312 Ottestad Sengepost 2 og 3 Telefon Rehabiliteringspoliklinikk Åpningstid: Telefon Ambulerende rehabiliteringsteam (ART) Åpningstid: Telefon Raskere Tilbake; hjerneskade Åpningstid: Telefon Hedmark Næringspark, Bygg 17, 2312 Ottestad Fysikalsk medisinsk poliklinikk Telefon Raskere Tilbake; tverrfaglig poliklinikk for muskelskjelettplager Telefon

3 Om avdelingen MÅLSETTING Vår målsetting er «Sammen for mestring og livskvalitet!» Sammen står for: Samhandling med bruker (bruker medvirkning, brukerperspektiv) Samhandling mellom avdelingens ansatte (tverrfaglighet) Samhandling med diverse instanser utenfor avdelingen Mestring står for: Psykisk, fysisk og sosial mestring Livskvalitet: er det enkeltord som er mest dekkende for hva vi vil oppnå totalt sett. FAKTA OM AVDELINGEN Vi har to sengeposter med til sammen 30 senger. Det drives også utstrakt poli - klinikkvirksomhet. Vi tar imot pasienter med: Hjerneslag/hjerneskade med sammensatte utfall, som trenger spesialisert rehabilitering Komplekse skader Forskjellige nevrologiske sykdommer Senfølger etter poliomyelitt Amputasjoner og medfødte mis - dannelser som trenger tilpasning av proteser eller andre tekniske hjelpe midler (arm og ben) Smertetilstander i muskel/skjelett TVERRFAGLIG BEHANDLING Behandlingen er basert på tverrfaglighet og personalet fra de ulike fagområdene arbeider tett sammen. OPPTAKSOMRÅDE De fleste pasientene kommer fra Hedmark og Oppland, men vi har også pasienter fra resten av landet. HENVISNINGER Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering er en spesialisthelsetjeneste og det er nødvendig med henvisning fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten for å komme til oss.

4 Personalet du vil møte Personalet du vil møte ved innleggelse ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad er et team sammensatt av mange faggrupper. Vi er leger, nevro psykolog, sykepleiere, hjelpepleiere, kjøkkenpersonale, fysioterapeuter, assistenter, ergoterapeuter, aktivitører, sosionomer, logoped, kontorpersonale, vaktmester og renholdere. Vi kan formidle kontakt til sykehusprest, frisør og fotpleier om det er ønskelig. Det er et nært samarbeid med ØSTO ortopedisenter som bl.a. tilpasser benproteser og Norsk Teknisk Ortopedi (NTO) som bl.a. tilpasser armproteser. Vi samarbeider tett med de kommunale tjenestene du evt. har ved innleggelsen og de du evt. vil trenge etter utskrivelsen. Hvem som vil delta i ditt tverrfaglige team vil bli bestemt når du legges inn. Det vil bli sammensatt ut i fra dine behov for hjelp og de ressursene du har. Det er din lege som har det medisinske ansvaret og som er ansvarlig for din rehabiliteringsprosess. Treningsopplegget er et samarbeid mellom alle grupper, men fysioterapeuter og ergoterapeuter gir råd om hvordan du kan utnytte ditt funksjonsnivå best mulig. Assistenter hjelper fysioterapeutene. De hjelper med utprøving av hjelpemidler, utfører tester og hjelper til med evt. søknader om hjelpemidler og tilrettelegger aktuelle aktiviteter som er direkte rettet mot deg. Trening som er lagt opp fra disse gruppene skjer både individuelt og i grupper og videreføres av personalet i sengeposten. Sykepleier og hjelpepleier hjelper deg ut fra de behov du har for sykepleie. De hjelper deg sammen med de andre med å utføre de daglige gjøremål. Disse er tilgjengelig hele døgnet. De vil også videreføre den treningen ergoterapeut, fysio - terapeut, logoped og synspedagog legger opp for deg. Sosionomene informerer om rettigheter og støtteordninger det kan være behov for ved langtids sykdom og de påvirk nin - ger det kan gi familie- og livssituasjon, økonomi, bosituasjon og sosialt liv. Logoped vil du møte dersom du har språk-, tale-, skrive-, lese- eller svelg - vansker.

5 Reisen til og fra avdelingen DINE RETTIGHETER Du har rett til å få dekket nødvendige ut gifter ved reise til og fra behandling. Hoved regelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted. Avstanden til behandlingsstedet må være minst tre km og reisen må koste mer enn lokal minstetakst. Reisen ordner du selv, eller du kan ringe pasientreisekontoret på telefon tastevalg 3 for hjelp til planlegging. For å få refundert utgiftene må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende til Helse - foretakenes senter for Pasientreiser (adressen står på skjemaet). Skjemaet finner du hos din behandler eller på pasientreiser.no. EGENANDEL Ved pasientreiser må du betale en egenandel hver vei. Barn under 16 år, nødvendig ledsager og personer med frikort skal ikke betale egenandel. Ved fritt sykehusvalg er det forhøyet egenandel hver vei, som ikke inngår i oppsamling til frikort. REISE MED REKVISISJON Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan ta rutegående transport kan du få rekvisisjon til annen transport. Din behandler skal vurdere ditt behov og skrive rekvisisjonen. For reiser med rekvisisjon skal du ikke fylle ut reiseregningsskjema. Manglende rutegående tilbud kan gi rett rett til rekvisisjon til annen transport. Ring Pasientreiser, telefon tastevalg 3, så avgjør de om du har krav på dette. SAMMENSATT REISE Har du fått rekvisisjon til transport for deler av reisen, f.eks. ved en reise med flere ulike transportmidler, skal du kun sende reiseregning for den delen av reisen du ikke har rekvisisjon til. BESTILLING AV PASIENTREISER Bestilles på Pasientreiser telefon innen kl 1300 virkedagen før avreise. Pasienter som har takket nei til tilbudet om reise bestilt via Pasientreiser Innlandet, eller benytter transportør uten avtale med helseforetaket, har ikke har krav på å få refundert reisekostnadene ihht. syketrans - portforskriften. SAMKJØRING OG VENTETID Flere pasienter kan få plass i samme drosje/turvogn der det er praktisk mulig og helsemessig forsvarlig. Det vil bli tatt hensyn til spesielle behov din behandler har skrevet på rekvisisjonen. Du må regne med ventetid i forbindelse med reise til og fra behandling. HELSEEKSPRESS SI har to helseekspresser i rute gjennom Gudbrandsdalen og til Oslo. Disse har god komfort, egne plasser for bårer og rullestol samt heis og handikaptoalett. FOR YTTERLIGERE INFORMASJON Ring Pasientreiser Innlandet på telefon eller gå inn på pasientreiser.no

6 Praktisk informasjon FRAMMØTE Fra E6 nord: Ta av E6 ved skilting til Ottestad, kryss nr 67. Sving til høyre i rundkjøringen og deretter 4. avkjøring til høyre, skiltet «Sykehuset Innlandet Rehabiliteringsavdelingen». Fra E6 sør: Ta av E6 ved skilting til Ottestad, kryss nr 67. Sving til venstre. Kjør rett frem i rundkjøringen, og deretter 4. avkjøring til høyre, skiltet «Sykehuset Innlandet Rehabiliteringsavdelingen». Se kart på baksiden av brosjyren. AVSTANDER Hamar skysstasjon Ca. 3 km E6 Ca. 1 km Butikk, post, bank (Vika-senteret) Ca. 300 m PARKERING Det er parkering for pasienter på syke husets framside. RESEPSJONENS ÅPNINGSTIDER Hverdager: kl Lør-/søndager: Stengt Utenom åpningstiden kan du henvende deg til Sengepost 2. Telefonen blir også viderekoplet dit. VENTETID Ved poliklinisk behandling må du beregne litt ventetid. Hvis vi er spesielt forsinket, vil vi informere om dette. EGENANDEL Det er en egenandel ved poliklinisk undersøkelse, behandling og kontroll. Forbruk av materiell som f.eks. gips og bandasjer kommer i tillegg. Det er ingen egenandel for barn under 16 år. FRITAK FOR EGENANDEL Dersom behandling/undersøkelse eller kontroll er forsinket mer enn en time etter avtalt tid, og du ikke har fått varsel før oppmøte, kan det ikke kreves egenandel. Du skal bli informert om årsaken til forsinkelsen, og hvis mulig varsles om forsinkelse før oppmøte. UBENYTTET TIME Det er viktig for andre som venter på behandling ved sykehuset at du varsler og avbestiller innen 24 timer før avtalt time, dersom du ikke har anledning til å møte. Sykehuset kan kreve et gebyr hvis du unnlater å møte til avtalt time, dvs. hvis du uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer. For 2010 er gebyret kr Dette gjelder også de som er fritatt fra å betale egenandel.

7 BETALING Det oppfordres til å betale med bankkort eller kontanter. Ved purring av forfalt giro påløper et purregebyr på 1/10 av til enhver tid gjeldende inkassosalær. YRKESSKADE/SKOLESKADE Godkjent vedtak fra NAV må legges fram. TOLK Sykehuset kan skaffe tolk dersom du har behov for det. Ta kontakt med den poli klinikken du er innkalt til. TAUSHETSPLIKT Personalet har taushetsplikt, og det er du selv som bestemmer hvem som skal få opplysninger om deg og din sykdom. OBS! Bakterier som er motstands dyktige mot antibiotika (MRSA) Pasienter som siste 12 måneder har: vært innlagt eller til undersøkelse/be - handling ved sykehus, poliklinikk eller primærhelsetjeneste utenfor Norden vært innlagt på helseinstitusjon i Nor - den der det har vært utbrudd av MRSA fått påvist MRSA-smitte eller hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr arbeidet eller oppholdt seg i flyktninge - leir, barnehjem o.l. oppholdt seg i land utenfor Norden sammenhengende i mer enn 6 uker og har sår/hudinfeksjon, kronisk hud - lidelse eller medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner skal straks melde fra om dette på sykehusets Servicetelefon

8 Under oppholdet VED INNLEGGELSE BØR DU HA MED DEG: Bruker du hjelpemidler / medisiner, tar du med disse. Du bruker dine egne klær under oppholdet og de bør merkes godt. Til de ulike aktivitetene trenger du lett treningstøy, badetøy og gode sko. Toalettsaker, innesko og morgenkåpe Det er mulighet for vask av tøy. VERDISAKER Sykehuset kan ikke ta ansvar for dine penger og personlige eiendeler under oppholdet. Vi anbefaler deg å la verdi - saker bli liggende hjemme. RØYKING Sykehuset Innlandet er røykfritt. All røyk ing må foregå på anviste plasser utendørs. RUSMIDLER Det er ikke tillatt å bruke eller være på - virket av rusmidler. Misbruk vil umiddelbart gi konsekvenser for oppholdet. MOBILTELEFON Det er tillatt å bruke mobiltelefon på enkelte områder i sykehusets lokaler. I avdelingens lokaler er det ikke tillatt å bruke telefonens kamerafunksjon, og ringe lyden på mobiltelefonen skal til enhver tid være «lydløs». Vennligst vis hensyn. BESØK Besøkstiden er lempelig og de besøkende må derfor ta hensyn til treningen på av - delingen. Pasientene treffes lettest etter middag. Besøkende bør forlate avdelingen før kl Vennligst hvis hensyn til dine medpasienter ved besøk og telefoner. APOTEK Avdelingen har ikke eget apotek. Nærmeste apotek ligger i Vika-senteret, ca. 300 m unna. KIOSK Avdelingen har ikke egen kiosk. Nærmeste kiosk og butikk ligger i Vika-senteret, ca. 300 m unna. AVISER Avdelingen abonnerer på Hamar Arbeider - blad og Østlendingen.

9 TV/RADIO Det finnes TV/radio på alle dagligstuer. INTERNETT På Post 2 og 3 er det en datamaskin med tilgang til Internett som pasientene kan benytte. MÅLTIDER Hverdager Frokost: kl Lunsj: kl og Middag: kl Aftens: kl Lør-, søn-, hellig- og høytidsdager Frokost: kl Middag: kl Aftens: kl PERMISJONER Permisjoner gis i samråd med legen. Permisjonstiden (fredag kl søndag kl ) bør overholdes av hensyn til behandlingen du får. Reiseutgifter må den enkelte dekke selv. SAMARBEID MED HJEMKOMMUNEN Har du behov for hjelp eller trening etter oppholdet her, vil vi i samarbeid med deg kontakte de aktuelle instanser i kommunen. Det kan også være aktuelt at de deltar på et plan-/vurderingsmøte her før du utskrives. De kan få tilbud om å hospitere for å lære våre treningsmetoder, slik at denne treningen kan fortsette når du kommer hjem. GJENGLEMTE EIENDELER Har du mistet eller glemt eien deler på sykehusområdet, kan du kontakte syke husets Service torg (resepsjonen) på telefon

10 Dine rettigheter som pasient De regionale helseforetakene har ansvar for at befolkningen tilbys spesialiserte helsetjenester. Helsehjelpen ytes fra sykehus og andre behandlingsinstitusjoner. Denne brosjyren gir informasjon om hvilke rettigheter du får når du blir henvist til spesialisthelsetjenesten. RETT TIL VURDERING OG RETT TIL NØDVENDIG HELSEHJELP Sykehuset vurderer din helsetilstand når henvisningen er mottatt. Vurderingen gjøres på bakgrunn av de opplysninger som er mottatt eller innhentet. I svarbrevet fra sykehuset vil du bli orientert om vurderingen og hvilke rettigheter du får som pasient. Vurderingen vil få ett av følgende utfall: Du får rett til nødvendig (prioritert) helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (jf. Pasientrettighetsloven 2-1 annet ledd, og prioriteringsforskriften 2). Pasienter som får denne rettigheten kalles rettighetspasienter. Rettighetspasienter får en fristdato for når spesialist-helsetjenesten senest skal ha startet helsehjelpen, enten i form av be - handling eller i form av utredning. Du blir informert om dette i brev. Fristen skal gi sikkerhet for at de aktuelle helsehjelpstil tak - ene kan startes og fullføres i et forsvarlig for løp. Fristen for start helsehjelp for pasien ter under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet er maksimalt 65 virke dager. For andre fagområder gis rett til behandling, og fastsettes frist, etter en individuell vurdering av hva som vil være forsvarlig. Til hjelp i dette arbeidet er det laget fagspesifikke prioriteringsveiledere som spesialistene skal bruke når de vurderer hen visningene. Du får ikke rett til nødvendig (prioritert) helsehjelp, men vil likevel få helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Du får imidlertid ikke en juridisk bindende frist for når du vil mot ta helsehjelpen. Du blir informert om når helsehjelpen forventes gitt og du skal også informeres om din klagerett. Vurderingen konkluderer med at du ikke har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Det innebærer at vi har vurdert dine behov for helsehjelp til å bli best ivaretatt av fastlegen eller andre deler av helsetjenesten. Du blir informert om dette i brev og du skal også informeres om din klagerett. FRITT SYKEHUSVALG Du kan som hovedregel selv velge hvilket syke - hus du vil bruke ved planlagt undersøkel se og/eller behandling. Ordningen med fritt syke - husvalg gjelder alle offentlige og enkelte pri vate sykehus i hele Norge. Du kan velge både hvilket sykehus som skal vurdere helsetilstanden og hvor en eventuell behandling senere skal skje. Fritt sykehusvalg gir imidlertid ikke rett til å velge behandlingsnivå, for eksempel en mer spesialisert type behandling. Hvis du velger behandlingssted utenfor egen helseregion, kan behandlingsstedet unntaksvis avvise deg når dette er nødvendig for å sikre regionens egne pasienters rett til vurdering og behandling. Ved behandling utenfor egen helseregion må det betales forhøyet egen andel for reise. Opplysninger om ordningen og ventetider på et utvalg av undersøkelser og behandlinger kan fås ved å ringe Fritt sykehusvalg på gratis

11 grønt nummer , eller besøke deres nettsider: Du kan også be fastlegen om hjelp. FRISTBRUDD Hvis sykehuset ikke klarer å starte den planlagte utredning/behandlingen innen den fristen du som rettighetspasient har fått, kan du kontakte HELFO-pasientformidling på telefon De vil da finne et tilbud til deg ved et annet sykehus i Norge eller om nødvendig ved et utenlandsk behandlingssted. Pasient som takker nei til den behandlingsplassen HELFO-pasientformidling tilbyr, blir stående på venteliste ved det opprinnelige behandlingsstedet. INDIVIDUELL PLAN Hvis du har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjeneseter, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom deg og dine ulike tjenesteyterne for eksempel fastlege, hjemmesykepleien, sykehus, NAV, arbeidsgiver eller eventuelt andre. Det skal til enhver tid være én tjenesteyter som har hovedansvar for kontakten med deg og sørge for koordinering mellom dem som gir deg tjenester. Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra deg, men hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger i tjenesteapparatet. KLAGERETT Pasienter, eller representant for pasienter, som mener at han/hun ikke har fått oppfylt sine pasientrettigheter, har klagerett. Det kan klages både på at man ikke gis rett til behandling, og den frist som er satt for når behandlingen senest skal påbegynnes. Fremgangsmåten er slik at forholdet først må tas opp med sykehuset/institusjonen, innen 4 uker, skriftlig eller muntlig. Dersom sykehuset opprettholder sin avgjørelse, kan pasienten klage til Helsetilsynet i fylket. Denne klagen skal være skriftlig, og skal sendes direkte dit innen 3 uker fra pasienten får kjennskap til sykehusets/institusjonens endelige avgjørelse. Klageinstansens adresse er: Helsetilsynet i Oppland Helse og sosialavdelingen Serviceboks 2626 Lillehammer Helsetilsynet i Hedmark Postboks 4034, 2306 Hamar RETT TIL FORNYET VURDERING Svaret på henvisningen bygger på en helsefag - lig vurdering gjort av en spesialist. I enkelte tilfeller kan pasienten ønske å få sin helsetilstand vurdert på nytt av en annen spesialist eller ved et annet sykehus. For å få en slik fornyet vurdering må en anmodning om dette fremmes gjennom fastlegen, som i så fall vil kunne sende en ny henvisning til spesialist - helsetjenesten. Du kan selv velge hvilket sted den skal sendes til, jf Fritt sykehusvalg. RETT TIL INNSYN I EGEN PASIENTJOURNAL Som pasient har du rett til innsyn i egen journal, og etter særskilt forespørsel kan du få kopi. For å få utlevert kopi må du som pasient rette skriftlig henvendelse til Sykehuset Inn - landet HF. PASIENT- OG BRUKEROMBUDET Ombudet skal arbeide for å ivareta pasientens behov, interesser og rettsikkerhet overfor helsetjenesten, og for å bedre kvaliteten i helsetjenesten. Du kan henvende deg til ombudet når du trenger råd og informasjon om rettigheter. Du kan også få hjelp til å benytte klageretten. Mer informasjon på Det finnes pasientombud i hvert fylke. Hedmark: Telefon Oppland: Telefon UNIVERSELL UTFORMING Vårt sykehus oppfyller kravene til universell ut forming slik at blant annet våre vestibyler og venterom gir en likeverdig tilgjengelighet for alle.

12 Slik finner du oss Sykehuset Innlandet HF Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad Jørgen Jensens vei 7, 2312 Ottestad Telefon Telefaks SYKEHUSETS SERVICETELEFON Kontakt Servicetelefonen når du har spørsmål om for eksempel ventetider, praktiske ting i forbindelse med syke - besøk/opphold, hvem du kan kontakte, timen din, lærings- og mestringskurs og mye mer. Servicetelefonen E-post: sykehuset-innlandet.no Design/førtrykk: Typisk Bjørseth AS. Trykk: Flisa Trykkeri AS. Foto: Luth Collection. Sykehuset Innlandet vi er der når du trenger oss!

Poliklinikk Lillehammer

Poliklinikk Lillehammer Poliklinikk Lillehammer Gjelder fra 1. januar 2011 En veiledning for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Lillehammer Velkommen til ene på Lillehammer Du har nå mottatt time

Detaljer

Poliklinikk Kongsvinger

Poliklinikk Kongsvinger Poliklinikk Kongsvinger Gjelder fra 1. januar 2011 En veiledning for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger Velkommen til poliklinikkene på Kongsvinger Du har nå mottatt

Detaljer

Poliklinikk Elverum. En veiledning. for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Elverum. Gjelder fra 1.

Poliklinikk Elverum. En veiledning. for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Elverum. Gjelder fra 1. Poliklinikk Elverum Gjelder fra 1. august 2009 En veiledning for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Elverum Velkommen til ene på Elverum Du har nå mottatt time til i eget brev,

Detaljer

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1.

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1. BUP Lillehammer Gjelder fra 1. oktober 2009 En veiledning for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer Velkommen til BUP Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Detaljer

Dagkirurgi Gjøvik. En veiledning. for deg som skal til dagkirurgisk behandling ved Sykehuset Innlandet Gjøvik. Gjelder fra 1.

Dagkirurgi Gjøvik. En veiledning. for deg som skal til dagkirurgisk behandling ved Sykehuset Innlandet Gjøvik. Gjelder fra 1. Dagkirurgi Gjøvik Gjelder fra 1. juni 2009 En veiledning for deg som skal til dagkirurgisk behandling ved Sykehuset Innlandet Gjøvik Velkommen til sykehuset på Gjøvik Les gjennom denne brosjyren og merk

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten.

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. 1 R e t t t i l m i d l e r t i d i g b o l i g 3 R e t t t i l v e i l e d n i n g f o r å k u n n e s k a f f e v a

Detaljer

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Formålet med denne informasjonen er å gi kunnskap om retningslinjene for pasientreiser i Oslo og Akershus, samt å rettlede helsepersonell

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE Adressen til Reuma-Sol er: C/Falguera no. 2 Telefon: 00 34 9668 14113 Urb. Foya Blanca Telefaks: 00 34 9658 87390 03580 Alfas del

Detaljer

Stønader og hjelpeordninger

Stønader og hjelpeordninger L N Ts I N F O R M A S J O N S H E F T E R Stønader og hjelpeordninger Revidert per november 2012 Forord 4 Lover 5 Rettigheter når du besøker et offentlig kontor 6 Hvor får du råd og veiledning 7 NAV 7

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson Norges Parkinsonforbund Rettigheter ved parkinson Rettigheter ved parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund Skrevet av: Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFOs Rettighetssenter og Pasientombud i LHL

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Rettigheter for pasienter og pårørende

Rettigheter for pasienter og pårørende Rettigheter for pasienter og pårørende Trygderettigheter, pasientrettigheter og andre tilbud Mars 2011 kreftforeningen.no > Nettutgaven av denne brosjyren blir regelmessig oppdatert på nyheter, satser

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET 2009 Helse- og sosialombudet i Oslo Lille grensen 7, 0159 Oslo Tlf.: 22 13 90 20, Fax: 22 33 40 35 E-post: post@ombudet.no www.ombudet.no INNHOLD 6 8 10 12 15 18

Detaljer

Årsmelding 2011 Østfold

Årsmelding 2011 Østfold Årsmelding 2011 Østfold 1 I NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 GJESTESKRIBENT...3 1.0 INNLEDNING...7 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT...7 2.1 Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

Lov om pasientrettigheter

Lov om pasientrettigheter IS-12/2004 Rundskriv Lov om pasientrettigheter Heftets tittel: Lov om pasientrettigheter Utgitt: 07/2004 Bestillingsnummer: IS-12/2004 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontak: Avdeling for spesialisthelsetjenester

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Espen Thorsrud Distriktssjef, Kreftforeningen Gjesteskribent At kreft er et økende helseproblem

Detaljer

20 veier til et enklere liv

20 veier til et enklere liv 20 veier til et enklere liv innhold forord FORORD: Rettigheter for revmatikere 3 SATSER OG STØNADER: Egenandelstak I og II 4 Grunnstønad 5 Hjelpestønad 6 HJELPETJENESTER: Utredning og behandling 7 Fysikalsk

Detaljer

REISEINFORMASJON OM REUMA-SOL TIL BARNEGRUPPENE

REISEINFORMASJON OM REUMA-SOL TIL BARNEGRUPPENE Rikshospitalet Seksjon for Behandlingsreiser REISEINFORMASJON OM REUMA-SOL TIL BARNEGRUPPENE Adressen til Reuma-Sol er: C/Falguera no. 2 Telefon: 00 34 9668 14113 Urb. Foya Blanca Telefaks: 00 34 9658

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer