ÅRSMELDING BJØNNÅSEN VEL FOR DRIFTSÅRET 2011/2012 TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE 11. AUGUST 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING BJØNNÅSEN VEL FOR DRIFTSÅRET 2011/2012 TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE 11. AUGUST 2012"

Transkript

1 ÅRSMELDING BJØNNÅSEN VEL FOR DRIFTSÅRET 2011/2012 TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE 11. AUGUST 2012

2 ÅRSMØTE BJØNNÅSEN VEL LØRDAG 11. AUGUST 2012 KL 1600 PÅ SLETTA ÅRSMØTESAKER Godkjenning av innkalling Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll Årsmelding Regnskap Budsjett for kommende år Fastsettelse av kontingent Innkomne forslag og saker - Helårsstenging av bommer ved Persbu og Sletta - Innkjøpsansvarlig for Bjønnåsen Vel Orientering fra Furnes Almenning, Driftsstyret og Åstdalen Turløyper Valg SALG AV BOKA OM BJØNNÅSEN SERVERING OG UTLODNING Hilsen styret 2

3 Innledning Siste år har velforeningen hatt 451 medlemmer, i tillegg til 4 æresmedlemmer. I vedtektene står det at Bjønnåsen Vel har som formål å ivareta saker av felles interesse for sine medlemmer og at nivået på aktivitetene skal gjenspeile medlemmenes behov/interesser. Også i år har aktivitetsnivået vært høyt og 40 tillitsvalgte har stått for arrangementer gjennom hele året sammen med mange andre engasjerte medlemmer. Styret har i alt hatt 7 styremøter og ca. 35 saker er referatført. Sakene har i hovedsak omhandlet de ulike aktivitetene, saker fra driftsstyret og boka om Bjønnåsen og vil bli nærmere omtalt i årsmeldinga. Referatene fra styremøtene har blitt lagt ut på nettsida. Styret har det siste året bestått av: Elin J. Lillehovde, leder Gunvor Brodal, kasserer Gunhild Glestad, sekretær Birger Lillesveen, leder Persbu med tilhørende husstyre Tor Jahn Herstad, leder arrangement med tilhørende komité tom januar 2012 Atle Esbjørnsen, leder arrangement med tilhørende komité fra februar 2012 Sjur Østvang, representant til driftsstyret for Bjønnåsen Kristian Tørudstad, leder dugnad og tilhørende dugnadskomité Informasjon om Bjønnåsen vel På hjemmesiden legges informasjon ut fortløpende om store og små hendelser og aktiviteter på Bjønnåsen. Her finnes også informasjon om tillitsvalgte, referater fra styremøter osv. Siste år er det investert i helt nytt datautstyr og programvare og web - redaktør John K. Christiansen skal oppgradere sida slik at den blir mer funksjonell. Nytt av året er oppstart av en e-postliste slik at informasjon kan gis direkte til medlemmene. Litt over 100 adresser er nå registrert og målet er at flest mulig av medlemmene som har e-post setter seg på lista. Bjønnåsen Nytt ble for siste gang sendt i papir til alle medlemmer vinter og vår. Furnes Almenning utfører det praktiske rundt utsendelsen. Etter hvert vil kun de som ikke har e-post adresser få Bjønnåsen Nytt sendt i posten. Dette for å kunne redusere utgiftene på utsendelse og porto. Dugnadsfest Styret var komité da den tradisjonelle dugnads- og tillitsvalgtfesten ble arrangert i oktober. Nesten 80 personer deltok på festen og enda flere var invitert. Dette forteller noe om dugnadsånden og aktiviteten på Bjønnåsen. Vårdugnad for rydding, reparasjoner, husvask på Persbu osv. ble avlyst grunnet kollisjon av flere arrangementer. Bjønnåsen mopedklubb tok ansvar for å plukke søppel i området på våren og resten av dugnaden ble utsatt til september. Persbu I tillegg til arrangementer i velets regi har lokalet også dette året blitt brukt av hytteeierne for markering av familiebegivenheter. Jule- og påskepøbb med trubadur Arild på plass trakk mange folk også dette året. På samme dag som romjulspøbben ble det invitert til juletrefest på tradisjonelt vis med gang rundt juletreet, nissebesøk og pakker til de minste. Om lag 50 personer møtte opp. Vinylaften ble arrangert for andre gang, i år med ny innkjøpt gammel platespiller og ca. 100 personer var innom Persbu denne kvelden. Dugnads- og friluftskomitéen Det er blitt utbedret turstier, nye klopper, tilrettelegging av løypetraseer, rydding og hugging av trær osv. Det er laget seks nye bord/krakker som er utplassert flere steder rundt i 3

4 hytteområdet. Det ble arrangert "Bli-kjent-tur" til Olasvea med Ole og John Ellefsæter som guider. Ca. 80 personer deltok på turen. Sletta Høsten 2011 ble trærne nærmest utløpet til Øyongsåa hugget ned. Planen om å lage trapp og demme opp elva med steiner slik at det er lettere å bade der er utsatt grunnet vær- og vannforhold denne sommeren. BV har fått kr ,00 i støtte fra Sparebanken Hedmark som er tiltenkt dette formål. Som tidligere år tar hytteeiere rundt Sletta ansvar for gressklipping, blomsterpass og rydding slik at området er attraktivt å bruke for alle som ønsker det. Pultostmart n En egen komité har ansvar for å arrangere Pultostmart n og arrangementet i 2011 var det åttende i rekken og med de samme personene i hovedkomiteen. Arrangementet setter Bjønnåsen skikkelig på kartet og gir meget gode inntekter til Bjønnåsen Vel, både grunnet høyt besøkstall og sponsorinntekter. Besøket i 2011 var meget bra, ca var innom sletta den dagen. En stor takk til alle som bidrar til at Pultostmart n blir slik en suksess år etter år. Birkebeinerrittet Bjønnåsen Vel og arrangørene av Birken utvidet samarbeidet fra spyling av sykler til å innbefatte show ved Bjønnåsbrua. Nytt av året var et stort telt plassert slik at alle deltagerne måtte sykle gjennom teltet hvor de ble heiet fram av trubadur Arild og en jublende tilskuerskare. Ulike påfunn som blant annet tilbud om sykkologhjelp førte til stor oppmerksomhet fra deltagere, publikum og media. Påskeskirennet 2012 Aktivitetskomiteen hadde ansvar for dagen. Med en sur værtrekk og en fin soldag kom det mange til skirenn på Persbu langfredag. Det var i alt 262 som deltok. Grunnet skareføre kunne deltagerne velge å gå på ski eller på beina i fine løyper. Etter hvert ble det mindre vind og varmen kom, noe som gjorde at folk tok seg tid til å kjøpe lodd og det som var av servering. Giro de Bamsemums 2011 og Akekonkurranse 2012 På grunn av lav deltagelse i 2011 ble ikke giro n arrangert i I stedet ble aktivitetskomiteen enig om å invitere til en aktivitet i forbindelse med vinterferien. I helga mellom uke 8 og 9 ble det for første gang arrangert Akekonkurranse i akebakken på Sætervangen. Det ble en stor suksess med ca. 250 fremmøte og 80 som deltok i konkurransen. Et populært innspill var en aketur med mange på samme presenning, og det ble plass til ca. 30 stk. Markedsdag Privat initiativ fra to medlemmer førte til at markedsdag ble arrangert første helga i juni. Invitasjon til salg av lopper, snurrepiperier osv. gikk ut lokalt og eksternt. Mange stilte med salg av alt fra møbler, malerier, bøker og utstyr til hytte og hjem. Velet sto for salg av kaffe og svele og snekring av fuglekasser for de minste. Dessverre førte en kald vind til lavt frammøte og at utstillere og selgere pakket sammen tingene etter noen timer. Driftsstyret Samarbeid mellom styret og grunneier har dette året i hovedsak foregått via driftsstyret. Det har vært en såkalt normalvinter, men med økt brøyteaktivitet pga mye drevsnø. Det har vært vann på nettet hele vinteren utenom en helg grunnet havari av aggregat. 4

5 Oppgaver før ny vintersesong: Fortsette etterisolering av vannposter, lydisolere pumpehuset og rette opp bommen ved Persbu. Generell utbedring av hovedvegnett fortsetter fra Øyongsåa og oppover. Det vil også bli sett på en ordning med «vaktmestertjenester» og konkretisering av dette, og rutiner for brøyting til enkelthytter. Driftsstyret vil på et eget punkt i dagens årsmøte gi en kort orientering om driften og aktuelle saker. Regnskap for driftsstyret legges frem sammen med regnskapet for Bjønnåsen Vel. Bjønnåsboka Arbeidet med boka om Bjønnåsen ble avsluttet i juni 2012 og et opplag på 700 bøker er trykket opp for salg. Dugnadsinnsatsen i gruppa for å få boka i havn har vært meget stor, spesielt for forfatterne Gunvor Brodal og Per Kurud. Omlag 70 personer med tilknytning til Bjønnåsen har bidratt med store og små innspill, historier og bilder. Dette er flettet innimellom stoff hentet fra bøker, hefter, tidsskrifter osv. Tittelen Fra sæterliv til aktiv hyttegrend er betegnende for innholdet som favner om mye mer enn Bjønnåsen Vels historie. Boka selges for kr pr. stk og målet er et salg tilsvarende ei bok i hver hytte på Bjønnåsen. Åstdalen turløyper Åstdalen turløyper har oppdraget å kjøre skiløyper for Bjønnåsen Vel. Løypene kjøres fortrinnsvis fredag, lørdag og søndag i helgene i tillegg til vinter- og påskeferie. Hytteeierne betaler for skiløyper gjennom serviceavgiften. I tillegg betaler Bjønnåsen Vel for preparering av akebakker, og i år er det investert i skiløypekart som blir satt opp ved Persbu, Sletta og ute langs løypenettet og egne skilt kryssende skiløype på noen steder der løyper krysser bilveg. Åstdalen turløyper vil på et eget punkt i dagens årsmøte gi en orientering om driften. Oppsummering Aktivitetsnivået på arrangementer har holdt høyt nivå inneværende år. Nytt er markedsdagen og to arrangementer rettet mot barn, akekonkurransen og juletrefesten. Arbeidet med boka om Bjønnåsen er avsluttet og vi håper medlemmene støtter opp med å kjøpe boka. Pultostmart n og Birkebeinerrittet markedsfører Bjønnåsen utad. På hytteområdet er det satt ut krakker flere steder slik at muligheten for å ta en rast er mulig også på korte turer. Det også blitt utført forbedringer på turstier og skiløypetraseer og satt opp kart over skiløypenettet. Hjemmesida vil bli oppgradert, og vi oppfordrer medlemmene til å bruke den aktivt. Styret vil takke for tilliten fra medlemmene og håper årsmøtet er fornøyd med arbeidet i Bjønnåsen Vel og de valg og disponeringer som er gjort. Bjønnåsen Styret i Bjønnåsen Vel: Elin J. Lillehovde Atle Esbjørnsen Gunvor Brodal Gunhild Glestad Sjur Østvang Birger Lillesveen Kristian Tørudstad 5

6 6

7 BUDSJETT FOR BJØNNÅSEN VEL Forslag fra styret i Bjønnåsen Vel til årsmøte Inntekter Utgifter Beholdning Beholdning bank pr ,57 Drift Kontingent Servering dugnader, årsmøte, dugnadsfest, Tilskudd fra Ringsaker kommune Adm./ Bjønnåsen Nytt/kontingent Investeringer/drift uteområde Div. drift Aktiviteter Påskeskirenn Birkebeinerrittet 5000 Årsmøte 5000 Persbu Pultostmart`n Bjønnåsboka Støtte Sparebanken Hedmark 4000 Budsjett beholdning bank pr ,57 Aktuelle tiltak: Oppslagstavle v/persbu Krakker/benker Rydding av skiløypetrasé Nødvendig vedlikehold i hytteområdet Nødvendig vedlikehold Persbu og Sletta 7

ÅRSMELDING BJØNNÅSEN VEL FOR DRIFTSÅRET 2010/2011 TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE 13. AUGUST 2011

ÅRSMELDING BJØNNÅSEN VEL FOR DRIFTSÅRET 2010/2011 TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE 13. AUGUST 2011 ÅRSMELDING BJØNNÅSEN VEL FOR DRIFTSÅRET 2010/2011 TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE 13. AUGUST 2011 ÅRSMØTE BJØNNÅSEN VEL ÅRSMØTESAKER LØRDAG 13. AUGUST 2011 KL 1600 PÅ PERSBU Godkjenning av innkalling Valg av

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENING

ÅRSMELDING 2009 NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENING ÅRSMELDING 2009 NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENING Fjellmyrskålin 10.04.2009 ÅRSMELDING FOR NORDRE FJELLSTØLEN HYTTEEIERFORENING 21.03.2008-10.04.2009 Styret har bestått av : Leder og kasserer : Karin

Detaljer

Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 29. AUGUST 1998 KL. 15.00

Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 29. AUGUST 1998 KL. 15.00 Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 29. AUGUST 1998 KL. 15.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent - to til å undertegne

Detaljer

FJELL NYTT. God Påske. God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 32. Påsken 2014. Nr.

FJELL NYTT. God Påske. God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 32. Påsken 2014. Nr. FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 32 Løssalg kr 50,- Nr. 1 Påsken 2014 Opplag 460 God Påske 1 God påske! Sjekk skiføret på skisporet.no 2 Fjell Nytt dette nummer Side

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009 God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 FjellNytt dette nummer Lederen har ordet... 6 Noen tips for påsken... 8 Embrets...

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK BYGDELAG FREDAG 13.03.2015 KL. 20.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS. Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder/møtesekretær 3. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret

Årsrapport for NOIL Hovedstyret Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2008 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte i NOIL-huset tirsdag 27.01.2009 kl 19.00. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3.

Detaljer

Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Styret i Myrefjell og Omegn hytteforening ønsker med dette velkommen til årsmøte, påskeaften lørdag 19. april 2014 kl. 12:00, utenfor hytta til Norsk Folkehjelp

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsmøte for 2014. Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30

Årsmøte for 2014. Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30 Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30 Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2014. medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet Klubbhus

Detaljer

Årsmeldinger Regnskap Budsjett for

Årsmeldinger Regnskap Budsjett for UT-Hitra Sportsklubb Tilsluttet Norges Idrettsforbund 2010 2009 Årsmeldinger Regnskap Budsjett for Styret/Arbeidsutvalget Mindegruppen Nærmiljøgruppen Allidrettsgruppen Håndballgruppen Sakliste for årsmøtet:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014

ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014 ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014 Organisering Styret: Nestleder Kasserer Sekretær Kommunensrep Lokal lag: Vestfjella Haglebu og omegn Varamedlem Gunbjørn Vidvei Kristian Medalen Knut Helge Ålien

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL. ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL. ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika SAKSLISTE: INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika Hvis døren er låst, ring 45 40 13 34 for åpning. 1. GODKJENNING AV INNKALLING

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010

Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010 Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte for 2010 i NOIL-huset, 2. etg. Torsdag 27.1.2011 kl. 19.00. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering

Detaljer

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Dette er første årsberetning for Borgegrend Løypelag etter vedtekter som ble utarbeidet i 2014. Beretningen inneholder av den grunn litt historikk ut over året 2014. 1) ORGANISERING OMORGANISERING

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden 17.06.2012-15.06.2013. 1. Skjellum- og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i tidligere Onsøy kommune, men som

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Sted Varmestøga, Tyin Filefjell Skisenter Tidspunkt Tirsdag 29. Desember 20101kl 18:00 Styret: Tore Alfstad (TA) Lill Helen Måren (LHM) * Ingolf Søreide

Detaljer