Tidsplan: Kaffe og frukt ved ankomst ca : Kretsting Ca : Lunsj. Tidspunktet justeres avhengig av kretstingets gjennomføring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidsplan: Kaffe og frukt ved ankomst 10.00-ca. 12.30: Kretsting Ca. 12.30-13.30: Lunsj. Tidspunktet justeres avhengig av kretstingets gjennomføring"

Transkript

1 Endringer gjort på tinget er påført. KRETSTING HEDMARK ORIENTERINGSKRETS Lørdag 28. februar 2015, kl Best Western Trudvang Rena hotell Saksliste: 1. Åpning med opprop og godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Valg av dirigent og sekretær 4. Valg av tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen 5. Styrets beretning for Regnskap for Innkomne saker a. Strategisk plan for Hedmark orienteringskrets b. Hva gjør vi med de hvite områdene? c. Rulleringsplan KM d. Innlands-o e. Kartsamarbeid f. Rekrutteringsprisen for Lagskontingent for Budsjett for Valg 11. Avslutning Tidsplan: Kaffe og frukt ved ankomst ca : Kretsting Ca : Lunsj. Tidspunktet justeres avhengig av kretstingets gjennomføring Sak 3. Valg av dirigent og sekretær Bjørn Bergsløkken (Grue IL) velges som dirigent og Martin Skytteren (Grue IL) som sekretær. Sak 4. Valg av tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen Sak 5. Styrets beretning for 2014 Fire vedlegg: Styrets beretning, resultater 2014, medlemsoversikt fra idrettsregistreringen, årsrapport Mjøs-o. Styrets beretning vedtas med de endringer som fremkom på tinget. Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

2 Sak 6. Regnskap for 2014 BUDSJETT 13 REGNSKAP 13 BUDSJETT 14 REGNSKAP 14 INNTEKTER: 3420 Tilskudd NOF , , , , Tilskudd Hedmark idrettskrets , , , , Lagskontingent , , , , Egenandeler samlinger , , , , Gavemidler , , , , Diverse , SUM INNTEKTER , , , ,00 UTGIFTER: 4210 Ungdomstiltak/trening , , , , Rekruttstimulering 5 000, , , KM-medaljer 2 000, , , Hovedløp/OLL , , , , Kursutgifter 2 000, , Kartrådet 3 000, , , O-troll-leir , , , NOF representasjon 6 000,00 784, , , Innlands-o , , , , Mjøs-o, momskompensasjon , , , Informasjon/hjemmeside 1 000, , Representasjon adm , , , Styrets møteutgifter 5 000, , , , Kretsting , , , , Telefon/PC drift 2 000, , Porto Div. adm.kostnader 1 500,00 850, ,00 918,00 SUM UTGIFTER , , , ,02 DRIFTSRESULTAT , , , ,02 FINANSPOSTER 8040 Renteinntekter 6 000, , , , Bankgebyrer 500,00 760, ,00 810,00 SUM FINANSPOSTER 5 500, , , ,00 ÅRSRESULTAT , , , ,02 Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

3 BALANSE EIENDELER Bankinnskudd Bank , ,96 Bank , ,39 SUM EIENDELER , ,35 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,35 Gjeld - - SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,35 RESULTATREGNSKAP Inntekter Offentlige tilskudd , ,00 Andre inntekter , ,44 SUM INNTEKTER , ,44 Kostnader Aktivitetsutgifter , ,10 Annen driftskostnad , ,65 SUM KOSTNADER , ,75 DRIFTSRESULTAT , ,69 Finansposter Renteinntekter 5 850, ,00 Bankgebyrer 810,00 760,00 SUM FINANSPOSTER 5 040, ,00 ÅRSRESULTAT , ,69 Revisjonsberetningen legges frem på tinget. Det fremlagte regnskapet godkjennes. Sak 7. Innkomne saker Sak 7a. Strategisk plan for Hedmark orienteringskrets Bakgrunn Norges orienteringsforbund har vedtatt en strategisk plan for perioden frem til I tillegg har Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund gjort endring i tilskuddsordningen. Den nye tilskuddsordningen er faset inn fra 2013, tildelingen baseres nå på resultater og måloppnåelse. NOF krever en enkel handlingsplan som samlet viser hvordan klubben skal gjennomføre tiltakene de søker tilskudd for. Klubber som setter alle tiltak i system vil bli prioritert. Hva er gjort? Med utgangspunkt i forbundets plan utarbeidet kretsstyret i 2012 et forslag til strategisk plan for Hedmark o-krets, dvs. 10 mål for perioden Planen ble, med små endringer, vedtatt på kretstinget Kretsstyret har deretter årlig satt opp to tiltak for hvert mål, som skal gjennomføres i perioden. Status ved årsskiftet ble gjennomgått på tinget i Kretsstyret satte opp nye tiltak for Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

4 Status for disse er presentert nedenfor. Der hvor det står tre kommentarer, gjelder det regionene i rekkefølge sør, midt, nord. Mål: Status ved årsskiftet 2014/15 1 NOF: Orientering er en synlig og attraktiv idrett 1.1 HeOK: Flere o-løp som er enklere og billigere å delta i Tiltak: Løpskarusell (nærløp) i hver region OK Tiltak: Flere løp i nærområdet Som før 1.2 HeOK: Minst 4 oppslag i media/mnd i sesongen for hver klubb Tiltak: PR-ansvarlig i hver klubb Styret vet ikke Tiltak: Sende inn ferdige innlegg med bilder Styret vet ikke 2 NOF: Norsk orientering har gode aktiviteter tilrettelagt for et mangfold av deltagere 2.1 HeOK: Bedre oppfølging av nybegynnere Tiltak: Endagskurs for aktivitetsledere for barn og unge, i hver region Nei, avlyst, nei Tiltak: Nybegynnere deltar på vanlige klubbtreninger Påminnelse sendt 2.2 HeOK: Videreutvikling av tur-o Tiltak: Kurs/opplæring i tur-o på nett NOF V Tiltak: Flere poster i nærmiljøet, også gateorientering Styret vet ikke 3 NOF: Norsk orientering har et mangfold av konkurranser som stimulerer til deltagelse og idrettsglede 3.1 HeOK: Det skal være et mangfold av løpstyper Tiltak: Flere arrangementer med fart og spenning Styret vet ikke Tiltak: Se HeOK: Det skal hvert år være flere ulike løpstilbud hver region Tiltak: Premiering av klubb med flest nye medlemmer/nåv. medlemmer Kretsting Tiltak: Arrangere løypeleggerkonkurranse Utlyst, gjennomføres V NOF: Norsk orientering har en velfungerende organisasjon som rekrutterer og tar vare på medlemmene 4.1 HeOK: Nye, levende hjemmesider Tiltak: Etablere facebook-side for HeOK OK Tiltak: Hjemmesideansvarlig i kretsen og i hver klubb Styret vet ikke 4.2 HeOK: Flere trenere, med formell opplæring Tiltak: Arrangere årlige trener 1-kurs på flere steder i Hedmark Sør arrangerer V Tiltak: Informere om hva som inngår i trenerkursene Variabelt 5 NOF: Norsk orientering har en sterk toppidrett som utvikler talenter og sikrer Norges posisjon som en av de ledende orienteringsnasjonene 5.1 HeOK: Vekt på Innlands-o og tilsvarende samarbeid Tiltak: Treninger og samlinger jevnlig, 4-6 treninger i året Ingen aktivitet i Innlands-o Tiltak: Vurdere trenersituasjonen Ingen aktivitet i Innlands-o 5.2 HeOK: Regionale treninger, med vekt på teknikk Tiltak: En temasamling i hver region hvert år Nei, OK, nei Hva må gjøres videre? Det er klubbene som er utførende ledd, så deres planer og aktiviteter på bygge opp under kretsens, slik at vi totalt bidrar til å nå målene som NOF har satt. Gjennomføringen må skje i klubbene, som må ha egne planer, med tiltak (hva som må gjøres) og ansvarlige. Nye tiltak for 2015 er satt opp nedenfor. Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

5 Tiltak 2015: 1 NOF: Orientering er en synlig og attraktiv idrett 1.1 HeOK: Flere o-løp som er enklere og billigere å delta i Tiltak: Løpskarusell (nærløp) i hver region Tiltak: Flere løp i nærområdet/sentrumsnært 1.2 HeOK: Minst 4 oppslag i media/mnd i sesongen for hver klubb Tiltak: Løpsleder informerer/inviterer pressen til større løp Tiltak: Løpsleder sender inn ferdige innlegg med bilder 2 NOF: Norsk orientering har gode aktiviteter tilrettelagt for et mangfold av deltagere 2.1 HeOK: Bedre oppfølging av nybegynnere Tiltak: Arrangere inspirasjonskveld/-dag for (potensielle) aktivitetsledere Tiltak: Nybegynnere deltar på vanlige klubbtreninger 2.2 HeOK: Videreutvikling av tur-o Tiltak: Kurs/opplæring i tur-o på nett Tiltak: Flere poster i nærmiljøet, også gateorientering 3 NOF: Norsk orientering har et mangfold av konkurranser som stimulerer til deltagelse og idrettsglede 3.1 HeOK: Det skal være et mangfold av løpstyper Tiltak: Flere Råtass-arrangement Tiltak: Se HeOK: Det skal hvert år være flere ulike løpstilbud hver region Tiltak: Flere løp om høsten, også midt i uka Tiltak: Arrangere løypeleggerkonkurranse 4 NOF: Norsk orientering har en velfungerende organisasjon som rekrutterer og tar vare på medlemmene 4.1 HeOK: Nye, levende hjemmesider Tiltak: Klubbene må sende inn info/utlysninger til kretsens hjemmeside og face book Tiltak: Klubbene må spre informasjonen de får, bl. a. på egne hjemmesider og epost 4.2 HeOK: Flere trenere, med formell opplæring Tiltak: Arrangere årlige trener 1-kurs jevnlig Tiltak: Informere om trenerkursene for å ufarliggjøre hva som kreves, se NOF: Norsk orientering har en sterk toppidrett som utvikler talenter og sikrer Norges posisjon som en av de ledende orienteringsnasjonene 5.1 HeOK: Vekt på Innlands-o og tilsvarende samarbeid Tiltak: Bestemmes av nytt kretsstyre Tiltak: Bestemmes av nytt kretsstyre 5.2 HeOK: Regionale treninger, med vekt på teknikk Tiltak: Minst en temasamling i hver region hvert år, ev. om vinteren Kretstinget tar status 2014 til etterretning og vedtar tiltak 2015 i strategisk plan for Hedmark o-krets. Sak 7b. Hva gjør vi med de hvite områdene? Kretsledermøtet diskutere hvordan vi igjen kan skape bærekraftig aktivitet i såkalte «hvite områder» (områder med tidligere god aktivitet, men i dag svært lav eller ingen aktivitet). Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

6 Kretsene ble bedt til Kretsledermøtet å definere hvilke «Hvite områder» de vil prioritere og å diskutere hvordan skape ny aktivitet i dette området. Hver krets skal konkretisere sin egen tiltaksplan. Det vil bli avsatt post 3-midler for 2015 som kretsene kan søke på. På kretsledermøtet 2015 (høsten 2015) vil det bli satt av tid for evaluering og diskutere den videre fremdrift. Tradisjonelt har o-idretten rekruttert blant dem som også er ivrige i andre idretter, slik som ski. Dette fører lett til at foreldre og andre mulige støttespillere er mye opptatt. Det ser vi når det skal velges personer til verv i klubb og krets. Kanskje er det en ide at vi i større grad rekrutterer blant dem som ikke er aktive i andre idrett? Og kanskje bør vi rekruttere blant innvandrere? I begge tilfelle kan det bli en vinn-vinn -situasjon. Det kan være aktuelt å arrangere kurs i samarbeid med skoler. Det bør i så fall følges opp med aktiviteter rett etterpå, slik som trening, foreldremøte der det presenteres hva klubben venter av dem som deltar og liknende. Kan klubbene og kretsen gjøre noe for funksjonshemmede? Her er det mye ugjort. Delegatene på tinget inviteres til å diskutere hva vi skal gjøre, og hvordan klubbene skal følge opp etterpå. Kretsstyret bes om å lage en handlingsplan basert på momenter fra diskusjon på tinget. Sak 7 c. Rulleringsplan KM Kretsstyrets forslag til rulleringsplan er basert på at Oppland arrangerer som før. Det kommer neppe deltagere fra Oppland på Hedmarks mesterskap i nord og sør. Kretstinget må ta stilling til Skal vi ha tre-års rulleringsplan uten Oppland? Skal det å fastsette rulleringsplan for KM skal overlates til kretsstyret? KM lang Oppland Region nord Region midtre Oppland KM stafett Oppland Region nord Region midtre Oppland KM sprint Region nord Region midtre Oppland Region sør KM mellom Region nord Region midtre Oppland Region sør KM natt Region midtre Region sør Region midtre Region sør Arrangementsregler: KM sprint og lang lørdag, tidligste start kl KM mellom og stafett søndag, seneste start kl Felles regler for premiering, men eventuelle egne kretsregler vedrørende KM-medaljer Alternative forslag til vedtak: a. Den foreslåtte rulleringsplanen for KM vedtas b. Kretsstyret må sette opp en tre-års rulleringsplan, der Oppland ikke deltar som arrangør. c. Kretsstyret setter heretter opp rulleringsplanen for KM, og informerer om denne på kretstinget. Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

7 Sak 7 d. Innlands-o Innlands-o har ikke levert årsrapport for 2014, til tross for purring. Prosjektet Innlands-o ble etablert i 2009, som en slags videreutvikling av Mjøs-o. Innlands-o skulle dekke Glåmdalen og Nord-Østerdal, som hadde hatt liten aktivitet, i tillegg til Mjøs-området. Innlands-o fikk kr fra NIF (Idrettens kursinstitutt) og kr fra NOF. Så trakk NIF tilbake sin støtte fra NOF opprettholdt sitt tilsagn om støtte, forutsatt at også kretsene ville bidra. Høsten 2012 vedtok derfor kretsstyret å støtte Innlands-o med kr årlig, forutsatt støtte fra Oppland (kr ) og kr fra NOF. Da dette vedtaket ble gjort, var det deltidslønnete trenere (en i hver av våre tre regioner) og en deltidslønnet aktivitetskoordinator. Situasjonen er nå endret. I 2013 var det redusert aktivitet i Innlands-o, og mange arrangementer ble gjennomført i samarbeid med Mjøs-o. Det er ingen trener i nord-regionen. I årsrapporten for 2013 lanserte Innlands-o en ny organisering, med tre regioner (Mjøs-o, Glåmdalen og Nord-Østerdal) og støttefunksjoner fra kretsene, organisert gjennom Nye Innlands-o. I brev fra NOF, datert , kom det beskjed om at det på lengre sikt ikke var noen automatikk i videre tildeling, siden NOF har lagt om tilskuddsordningen. NOF lovet penger i alle fall for 2014, uten å spesifisere beløpet. I brevet kom NOF med en rekke anbefalinger for videre arbeid med finansiering: Klubbene må bidra med tilskudd, slik som for Mjøs-o. Kretsene må bidra med tilskudd (slik de gjør). Egenandeler fra utøvere. Sponsorarbeid i regionene, som Mjøs-o. Tilskudd fra NOF via barne- og ungdomsmidlene Kretsstyret har det siste året hatt flere møter med Onno Verberne, leder for Innlands-o. Som beskrevet i modellen for Nye Innlands-o, ble det etter avtale oppnevnt en koordinator for sør-regionen (Martin Skytteren, Grue IL) og en for nord-regionen (Ingunn Vangen Lunåsmo, Tynset IF). Kontakten med midt-regionen skulle gå via Mjøs-o. Allikevel har det ikke vært noen aktivitet i Innlands-o i 2014, så vidt kretsstyret er kjent med. Kretsen overførte også i 2014 kr til Innlands-o, og vi antar at også Oppland OK og NOF overførte penger. Mjøs-o og Innlands-o har en del ulikheter: Mjøs-o dekker bare Mjøs-området, Innlands-o skal dekke hele Hedmark og Oppland. Mjøs-o er primært en rekrutteringsorganisasjon, Innlands-o ble etablert for å ta vare på juniorløperne. Mjøs-o henvender seg til aldersgruppen under 20 år, og Innlands-o til år. Klubbene betaler støtte til Mjøs, Innlands-o har hatt støtte fra NIF, NOF og de to kretsene. Mjøs-o har skaffet sponsormidler, Innlands-o har ikke. Innlands-o er et prosjekt, og prosjekter skal ikke være evigvarende. Basert på manglende aktivitet og unødig båndlegging av ressurser, mener kretsstyret at Innlands-o bør nedlegges og erstattes av egne regionopplegg i nord og sør, etter samme mal som Mjøs-o. Alderssammensetningen bør vurderes spesielt. Regionoppleggene i nord og sør bør finansieres på samme måte som for Mjøs-o, ved bidrag fra klubbene, sponsorstøtte og at aktivitetsmidler kanaliseres fra kretsen. Kretstinget gir kretsstyret i oppgave å legge frem en modell for nye regionopplegg. Modellen legges frem på kretstinget i 2016, og den må beskrive organisering og finansiering. I mellomtiden får koordinatorene ansvar for samlinger. Styret får fullmakt til å sørge for at pengene fra 2014 (kr ) benyttes til aktiviteter for målgruppen i Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

8 Sak 7 e. Kartsamarbeid Syv klubber i og rundt Trondheim har i 2013 inngått en avtale om gratis bruk av hverandres o-kart til arrangementer de ikke tjener penger på. Avtalen finnes på orientering.no, under Sør-Trøndelag, En slik ordning bør også være aktuell for flere av klubbene i Hedmark, gjerne for alle. I avtalen står det blant annet at: Hvert av lagene kan bruke de andre lagenes kart til intern o-aktivitet uten at det betales for bruken. Som intern aktivitet regnes trening, opplæring og interne løp, herunder klubbmesterskap. Til den aktuelle bruken oversendes lagene på forespørsel siste digitale utgave av kart/kartbaser på OCAD-format. Kartfilene sendes til aktuell løypelegger, treningsansvarlig eller løper i laget. Kopi sendes til lagets kartansvarlige. Brukerlaget sørger for og betaler for kopiering/trykk. Når kartene printes for interne løp, skal de inneholde navn/logo og eventuell annen informasjon eierlaget vil ha med. Ansvaret for at reglene i friluftsloven og VDG-retningslinjene for o-idretten følges, tilligger kartbrukerne enkeltpersoner som drar ut, og lagene ved arrangement. Det enkelte lag kan gå ut av avtalen hvis det finner grunn til det. For øvrige lag vil den fortsatt gjelde. Saken diskuteres på tinget. Kretstinget gir kretsstyret i oppgave å kartlegge hvilke klubber/lag som er interessert i å delta i en slik ordning, og å legge frem et forslag til avtale. Det bør så være opp til klubbene/lagene å sluttføre arbeidet i løpet av 2015, slik at avtalen gjøres gjeldende for Sak 7 f. Rekrutteringsprisen for 2014 Prisen, kr , går til klubben/laget som har størst prosentvis økning i antall medlemmer for de tre siste år, forutsatt økning også det året prisen deles ut for. Dette var et tiltak i strategisk plan. Nå er det kommet godt i gang, så det fjernes fra strategisk plan. Vinneren presenteres på tinget. Sak 8. Lagskontingent for 2015 Styret foreslår at satsene for 2015 blir som for Kontingent for 2015 blir den samme som for 2014: - For lag med 1-15 medlemmer kr For lag med medlemmer kr For lag med medlemmer kr For lag med101 eller flere medlemmer kr Antall medlemmer hentes fra idrettsregisteringen (aktive medlemmer) samme år. Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

9 Sak 9. Budsjett for 2015 BUDSJETT 14 REGNSKAP 14 BUDSJETT 15 INNTEKTER: 3420 Tilskudd NOF , , , Tilskudd Hedmark idrettskrets , , , Lagskontingent , , , Egenandeler samlinger , , , Gavemidler , , , Diverse SUM INNTEKTER , , ,00 UTGIFTER: 4210 Ungdomstiltak/trening , , , Rekruttstimulering 5 000, , , KM-medaljer 2 000, , Hovedløp/OLL , , , Kursutgifter 2 000, , Kartrådet 3 000, , O-troll-leir , , , NOF representasjon 6 000, , , Innlands-o , , Mjøs-o, momskompensasjon , , , Informasjon/hjemmeside 1 000, , Representasjon adm , Styrets møteutgifter 5 000, , , Kretsting , , , Telefon/PC drift 2 000, Porto Div. adm.kostnader 1 500,00 918, ,00 SUM UTGIFTER , , ,00 DRIFTSRESULTAT , , ,00 FINANSPOSTER 8040 Renteinntekter 6 000, , , Bankgebyrer 1 000,00 810, ,00 SUM FINANSPOSTER 5 000, , ,00 ÅRSRESULTAT , , ,00 Det foreslåtte budsjett for 2015 vedtas med de endringer som fremkom på tinget. Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

10 Sak 10. Valg Valgkomitéens innstilling er som følger: Kretsstyret Navn Klubb Periode Status Kretsleder Gunn Toril Ryen Tynset IF 2015 Ny Nestleder Anders Skjeset Vang OL Ny Medlem økonomi Anne Mette Normann Tynset IF Ny Medlem arrangement Bjørn O. Bergsløkken, Grue IL Ikke på valg Medlem rekruttering Martin Skytteren Grue IL Valgt som nestleder i vara Kari Vikerhaugen Odal IL 2015 Gjenvalg 2. vara Johan Arnt Johansen Tynset IF/ NØOK 2015 Gjenvalg Andre verv Revisor Johan Ragnar Eggen Alvdal IL 2015 Gjenvalg Revisor Olaug Grue Tynset IF 2015 Ny Vararevisor Arne Røste Ringsaker OL 2015 Gjenvalg Vararevisor Kjersti Narum Vallset/Stange 2015 Ny Valgkomité Leder (midt) Mona Bugge Haug Vallset Stange Ikke på valg Medlem (sør) Roar Sætaberget Lunderseter IL Ikke på valg Medlem (nord) Kari Osmoen Os IL Ny Vara Atle Berg IL Nansen 2015 Gjenvalg Kartråd Leder: Terje Gudbrandsen Hamar OK 2015 Gjenvalg Medlem: John Svergja Kvikne 2015 Gjenvalg Medlem: Jon Ivar Bergersen Eidskog OL 2015 Gjenvalg De foreslåtte kandidater velges. Hedmark orienteringskrets, kretsting lørdag 28. februar

Velkommen! Krets&ng Hedmark orienteringskrets

Velkommen! Krets&ng Hedmark orienteringskrets Velkommen! Krets&ng Hedmark orienteringskrets Rena 28.2.2015 Saksliste: 1. Åpning, opprop og godkjenning av representanter 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Valg av dirigent og sekretær 4. Valg

Detaljer

Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets Rogaland Orienteringskrets Stiftet 22-5- 1947 Til Kretsstyret, Foss-Eikeland, 21. februar 2011 Alle lag i ROK, Tillitsvalgte, NOF, RIK PROT 1/2011 PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 17. FEBRUAR 2011 Sted: Mortavika

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 SAKLISTE ÅRSMØTET I TRONDHEIM 2015 MANDAG 16. MARS 2015 kl. 18.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 Program for kvelden 17.45 Oppmøte og registrering 18.00 Kulturelt innslag Trondheim kommunale musikk- og kulturskole

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Forslag om sammenslåing av. Vestfold Orienteringskrets. Telemark Orienteringskrets

Forslag om sammenslåing av. Vestfold Orienteringskrets. Telemark Orienteringskrets Forslag om sammenslåing av Vestfold Orienteringskrets og Telemark Orienteringskrets 1 Arbeisgruppe Arbeidsgruppen har bestått av : Egil Ronæss Porsgrunn O-lag og leder av Telemark O-krets Britt Fossøy

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012.

Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012. Sør-Trøndelag 21. Mai 2012 Strategi 2020 Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012. Strategi 2020 forplikter klubber, kretser og forbund til å utarbeide koordinerte og konkrete handlingsplaner

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2014-2016 retning mot 2020 Vedtatt på forbundstinget 2014 Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede.

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede. PROTOKOLL FRA BUSKERUD O-KRETS TING 19.11.2015 Sturlahuset, Drammen ÅPNING Kretsleder Linda Verde åpnet Tinget og ønsket alle velkommen. Kretsen har tradisjon for å hedre kretsens vinnere i årets NM og

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Telemark O-krets 2014 jan 2015 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2014 jan 2015 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2014 Styremøte nr. 7-2014 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: tirsdag 27. januar 2015, kl. 19:00 Tilstede: Grete S. Borge Hovi, Trening Tron Solberg, Teknisk Helge Gisholt, Kart/anlegg

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2016-2018 retning mot 2020 Vedtatt på Forbundstinget 2016 Norges Orienteringsforbund 1 Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 7-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 3. februar. 2014, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Grete S.

Detaljer

PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 16. FEBRUAR 2011 Kretstinget for

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 25. FEBRUAR KL 18.00 HOS TOVE-KRISTIN (kommentarer til sakslista som kom sammen med møteinnkallelsen er satt i kursiv først i hver sak) Sak 1/2013 Godkjenning av referat fra

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK)

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Sør-Trøndelag Skiskytterkrets www.skiskyting.no/kretser/sortrondelag PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Mandag 04.05.15 Løvåsen Leir, Haltdalen Leder Knut Sand ønsket velkommen

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 12.02.2014 Sted: Møterom 4062, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Referat fra styremøte i Vestfold o-krets 05.09.2012

Referat fra styremøte i Vestfold o-krets 05.09.2012 Referat fra styremøte i Vestfold o-krets 05.09.2012 Tilstede : Trond Gjelstad, Anne Lise Andreassen, Per Erik Larsen, Ole Petter Ruud og Anne L. Stenerud. 1. Rask gjennomgang av forrige møtereferat Følgende

Detaljer

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Y"lg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere.

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Ylg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere. REFERAT r'ra KRETSTING 2011 Sted: Aarnes Kafeteria Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30 Åpning av tinget Kretslederen, Egil Ronæss, ønsket alle velkommen til tinget. I Godkjenning av saksliste l) 2) 3) 4)

Detaljer

ÅRSBERETNING tois Arendal Idrettsråd

ÅRSBERETNING tois Arendal Idrettsråd ÅRSBERETNING tois Arendal Idrettsråd Idrettsleiren er Norges største fleridrettsleir med tilbud om ca. 20 ulike idretter og fokus på allsidighet og idrettsglede. I fjor var det ny deltakerrekord med 570

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent 2. Styrets årsberetning 3.

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2 Telemark O-Krets Styre 2012 Styremøte nr. 2-2012 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 11. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tone Grande, Teknisk Jens Harald Aarnes. Anlegg /

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger Protokoll for Generalforsamling i NTL lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00 Selvåg gartneri, Stavanger NORSKE TROPEFUGLFORENINGERS LANDSFORBUND Møtet ble åpnet ved at leder Morten Haug. Han ga ros til Stuefuglklubben

Detaljer

IDRETTENS STUDIEFORBUND/NORDLAND TING 2016 SCANDIC BODØ HOTELL 23. APRIL 2016 INNHOLD:

IDRETTENS STUDIEFORBUND/NORDLAND TING 2016 SCANDIC BODØ HOTELL 23. APRIL 2016 INNHOLD: IDRETTENS STUDIEFORBUND/NORDLAND TING 2016 SCANDIC BODØ HOTELL 23. APRIL 2016 INNHOLD: SAKLISTE SAKENES BEHANDLING STYRETS BERETNING FOR TINGPERIODEN 2014-2015 VALGKOMITEENS FORSLAG SAKLISTE Åpning Sak

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

Vårmøte TVSK 2014 Saksliste fellesdel

Vårmøte TVSK 2014 Saksliste fellesdel 1. Åpning 2. Opprop 3. TVSK informerer - Sesongrapporter 4. Økonomi Vårmøte TVSK 2014 Saksliste fellesdel 5. Valg av 6 representanter til NSF s ting på Stryn 13. 15. juni (2 stk. fra skikretsen 4 stk.

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, referent og to protokoll-underskrivere

Detaljer

PROTOKOLL KRETSTING for 2013 ØSTFOLD O-KRETS

PROTOKOLL KRETSTING for 2013 ØSTFOLD O-KRETS PROTOKOLL KRETSTING for 2013 ØSTFOLD O-KRETS Dato: Mandag 10.februar 2014 Tid: kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen 1. ÅPNING Kretsleder Svend Arne Ytterbøl ønsket alle velkommen og gav ordet til

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

LAGLEDERMØTE I ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Dato: Onsdag 25.september 2013 Tid: Kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen

LAGLEDERMØTE I ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Dato: Onsdag 25.september 2013 Tid: Kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen LAGLEDERMØTE I ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Dato: Onsdag 25.september 2013 Tid: Kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen Saksliste for dagen: 1. Velkommen og litt generelt om ØOK 2. Evaluering av Østfoldsprinten

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Referat fra styremøte i Vestfold o-krets 17.01.2013

Referat fra styremøte i Vestfold o-krets 17.01.2013 Referat fra styremøte i Vestfold o-krets 17.01.2013 Tilstede : Trond Gjelstad, Anne Lise Andreassen, Ole Petter Ruud, Per Erik Larsen og Anne L. Stenerud. Kopi : Egil Ronæs, Telemark O-krets 1. Gjennomgang

Detaljer

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Revidert 1971, 1973, 1986, 1991, 1998 og 2003 1 FORMÅL Østfold orienteringskrets formål er å arbeide for orienteringsidrettens utvikling i kretsen, og å fremme samarbeidet

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 4-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 26. august. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

Målsettinger for 2008-2010. Norges Orienteringsforbund

Målsettinger for 2008-2010. Norges Orienteringsforbund Norges Orienteringsforbund Norge skal være verdens ledende Orienteringsnasjon Norsk orientering skal i perioden ha markant vekst i antall utøvere i alderen 10-20 år Norsk orientering skal være en attraktiv

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER KRETSENS LOVER Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Rogaland Friidrettskrets er stiftet 7/12 1919 og består av de lag eller grupper av lag innen Rogaland Idrettskrets

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

FINNMARK FRU BRETT 'KRETS

FINNMARK FRU BRETT 'KRETS I FINNMARK FRU BRETT 'KRETS FINNMARK FRIIDRETTSKRETS 15. ORDINÆRE KRETSTING PÅ PIAS I LAKSELV, 28. FEBRUAR 2009 Program - 15 ordinære kretsting i Lakselv 28.02.09 Kl 1000-1045 Sak 1 Åpning vlleder Sak

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag...

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... Organisasjonsplan Innhold Forord... 2 Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3 Innhold... 1 Forord... 2 Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... 3 ÅRSMØTET... 4 IDRETTSLAGETS

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Trondheim 15. september 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Tilstede: Terje Roel, Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen(sak 76, 77, 78, 79, 80), Linda Hofstad Helleland(sak 76, 77,

Detaljer

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013.

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. 1. Årstinget ble åpnet av leder Jann Skogstad. Han ønsket delegatene velkommen til årets skytterting, spesielt kretsens

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 Møtetid: Mandag 16. november 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 9. FEBRUAR 2010 Kretstinget for

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 12. mars 2012 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 5.mars 2013

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 5.mars 2013 HALDEN IDRETTSRÅD Postboks 2105, Brødløs 1760 Halden tlf: 69 18 66 86 tlf: 69 17 49 66 kontakt@halden-idrettsrad.com Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 5.mars 2013 Leder Per Nordlie ønsket alle

Detaljer

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll LAGLEDERMØTE 2011 Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bardu Bjerkvik BUL-Tromsø Harstad Kvæfjord Mellembygd Målselv Nordreisa Silsand Storsteinnes

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 14. juni 2012 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 11. mars 2013 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING

PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING 4. mai 2013, Lakselv Finnmark Skikrets 17. ordinære kretsting avholdt på Lakselv Hotell lørdag 4. mai 2013 med møtestart kl. 12.00. Åpning

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30

REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30 REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30 Til stede: 19 Referent: Tord Thorshov Sak 1. Åpning. Kristen ønsket alle frammøtte velkommen og åpnet årsmøtet. Sak 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Mjøs-O forløperen til Innlands-O

Mjøs-O forløperen til Innlands-O Mjøs-O forløperen til Innlands-O Sesongen 2004 så Mjøs-O dagens lys; et nytt og spennende prosjekt for ungdom mellom 13 og 20 år i Mjøsregionen. Mjøs-O satset på et utvidet samarbeid mellom klubbene i

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer