rydder dødsmarker tv-aksjonen: Noen får ny arbeidsgiver etter valget, andre ikke. Side 6 7, Side 8 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rydder dødsmarker tv-aksjonen: Noen får ny arbeidsgiver etter valget, andre ikke. Side 6 7, 14 15 Side 8 13 www.fagbladet.no"

Transkript

1 Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr < For medlemmer i Fagforbundet Noen får ny arbeidsgiver etter valget, andre ikke. Side 6 7, rydder dødsmarker tv-aksjonen: Side 8 13

2 Samferdsel og teknisk Innhold Vil kjempe om de prøver seg Danske renovatører får norske Reno- Norden som arbeidsgiver etter deres oppkjøp av danske selskaper. Reno - vatørene gjør én ting tindrende klart: Forholdene de har hørt om fra Norge, vil aldri bli akseptert. Så rent er det her NS Insta 800 er et verktøy stadig flere kommuner og private tar i bruk. Vi ble med renholdsledere på kurs i Fagforbundet Oslo. Gammelt og slitt, nytt og elendig Hovedstaden skriker etter nye trikker og skinner, men det kan ta lang tid. I mellomtida flikker og lapper gutta i verkstedhallen på nedslitt materiell hver eneste natt. 2 < Fagbladet 9/ Et samfunn for alle Universell utforming innebærer at produkter og omgivelser skal kunne brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten spesialtil - pasning til grupper som har særskilte behov. Foto: Ola Tømmerås 36 ISSN Foto: Ole Morten Melgård 8 TEMA: Tikkende bomber 14 Opp- og nedturer i rødt og blått 16 Forstår litt mer 18 Medisin med fatale følger 20 PORTRETTET: Rød og glødende SAMFERDSEL OG TEKNISK 40 FOTOREPORTASJEN: Arr og venner for livet 46 Fredfull islam FASTE SPALTER 4 Siden sist 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 36 FOKUS: Universell utfordring 38 Seksjonslederen 50 Debatt 52 Gjesteskribent: Hans Olav Lahlum 55 Tilbakeblikk og Petit 56 Oss 58 Kryssord 59 Sudoku og Quiz 62 ETTER JOBB: Faller med fryd 64 EN AV OSS: Du blir det du spiser STØTT tv-aksjonen Møt Ngees familie i Laos. De takker deg for hjelpen med å rydde åkeren for bomber. Årlig dør og skades sivile barn og voksne, og matjord ligger brakk fordi den er full av tikkende bomber. Foto: Titti Brun Evig engasjert Reza Rezaee måtte rømme fra Iran på grunn av sitt politiske engasjement. Og engasjementet er ikke blitt mindre i Norge. Han syns det er morsommere å snakke om politikk enn om seg selv. Noen å snakke med Sommerens terror har ført til at gode naboer og kontaktpersoner i Lindesnes forstår enda litt mer av Belgis og Fatimas behov for støtte i et fremmed land. 20 Foto: Werner Juvik 8 16

3 Valgets kvaler og gleder Da jeg for noen dager siden måtte heve stemmen for å be folk på oslotrikken om å trekke lenger inn i vogna, slik at det ble plass til flere, skjønte jeg at det har gått en stund siden 22. juli. I noen uker var det som om vi ble litt flinkere til å ta hensyn til hverandre. Så var vi plutselig tilbake i den gamle tralten. Mange av oss håpet og trodde at en rekordstor deltakelse i høstens valg skulle bli et håndslag til demokratiet og til ofrene for terroren. Slik ble det dessverre ikke. Nesten førti prosent av velgermassen valgte å avstå fra å stemme. Valgnatta førte også med seg andre bekymringer. Høyre ble valgets ubestridte vinner, tok over Tromsø og holdt stand i Oslo og Drammen. Dermed henger anbudsspøkelset over både sporveisansatte i Oslo og renovatører i Tromsø. Bildet er likevel langt fra helsvart. I Fredrikstad gjorde Arbeiderpartiet et brakvalg, og overtar ordførervervet fra Frp. I Trondheim kan de rødgrønne ta fatt på sin tredje periode. De har vist at det lønner seg å holde valgløftene sine. Full barnehage- og sykehjemsdekning gjorde sitt. «Mange av oss håpet og trodde at en rekordstor deltakelse i høstens valg skulle bli et håndslag til demokratiet og til ofrene for terroren.» Det er mange som i neste fireårsperiode skal bevise at de står for det de lovet i valgkampen. Ett løfte er jeg spesielt glad for. Oslos ordfører Fabian Stang var ute på valgdagen og lovet at ingen ansatte skulle tape noe i lønn eller pensjon gjennom en eventuell konkurranseutsetting av trikk og t-bane. Det er fint. Slik burde det være i enhver anbudsrunde. «Det årnær sæ» som kjent i Fredrikstad. Men det er ikke alltid det skjer av seg sjøl. Da Fagbladet i begynnelsen av september intervjuet forbundets tillitsvalgte om innsatsen i valgkampen, sa de: Vi har drevet valgkamp i fire år. Trondheimsmodellen ga uttelling også i østfoldbyen. Det tette samarbeidet mellom LO og partiene på venstresida har blitt kalt et demokratisk problem av NHO. Det er vel heller slik at demokratiet hadde vært ille ute om en viktig samfunns - aktør som fagbevegelsen ikke får innflytelse i saker som angår oss alle. Ansvarlig redaktør Medlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo Send tips til ADRESSEENDRING Tegning: Vidar Eriksen Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2010: Fagbladet 9/2011 < 3

4 Siden sist Svensk privatiseringsfiasko Gjennom 20 år har Sverige konkurranseutsatt og priva tisert vel - ferden. En ny rapport viser at det ikke har gitt bedre kvalitet eller lavere kostnader. Det er forskere i den politisk uavhengige tankesmien SNS (Studie - förbundet näringsliv och samhälle) som har gransket konse - kvensene at den svenske priva - tiseringspolitikken. Borgerlig framstøt De første strategiske beslutnin - gene om privatisering og konkur - ranseutsetting ble fattet av den borgerlige regjeringen under Carl Bildts ledelse som statsminister på 90-tallet. Bakgrunnen var en debatt om en lite effektiv og dyr offentlig sektor. Senere sosialdemokratiske regjeringer videreførte i all hovedsak kursen. Nå legges resultatene fram i rapporten «Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?» Systemskifte I de siste tiårene er det skjedd et systemskifte i den svenske vel - ferdsmodellen, fastslår SNS-for - skerne. I dag arbeider nesten en av fem ansatte i velferdssektoren i privat regi. De regionale forskjellene er store. Privatiseringene er hovedsaklig et storbyfenomen. Raskest har utviklingen vært innenfor skoleverket. Borte er de ideelle aktørene, organisasjoner og andre. Ekspansjonen har kommet i form av store gevinstsøkende FIASKO: Tjenestene har verken blitt billigere eller bedre etter omfatt ende privatiseringsiver i Sverige. bedrifter, ofte internasjonale. Politikernes løfter om lavere kostnader, bedre kvalitet og økt effektivitet har ikke blitt oppfylt. Tekst: NINA SANDÅS, LO-Aktuelt Illustrasjonsfoto: colourbox.com Korrupsjon i Unibuss Politiet i Oslo har siktet tre per soner for korrupsjon. De er mistenkt for å ha tatt imot store pengebeløp for å sørge for at det tyske selskapet MAN ble valgt som leveran - dør av busser til Unibuss, et AS eid av Oslo kommune. Ifølge VG skal siktelsene dreie seg om bestikkelser på flere millioner kroner. Fagforbundets tillitsvalgte har i mange år bedt konsernledelsen og Oslo-politikere se nøyere på forhold i Unibuss. Lederen for de tillitsvalgte i Oslos kollek tivselskaper, Rune Aasen, er ikke overrasket over avsløringene. PF Veien videre Kommune- og fylkestingsvalget er over. Fagforbundet fortsetter arbeidet for medlemmenes lønns-, pensjons og arbeidsvilkår og for kvaliteten på velferdstjenestene til innbyggerne. I valgkampen har vi satt søkelyset på konsekvensene av sosial dumping, konkurranseut setting og privatisering. Det skal vi fortsette med. Vi har beregninger som viser store pensjonstap dersom arbeidsplassen til medlemmer blir priva - tisert. Vi vet at ansatte i private sykehjem har tjent ca kroner under tarifflønn i året. Lavlønte ansatte har ikke råd til at lønn og pensjon blir den avgjørende brikken i et politisk og økonomisk spill om velferdstjenestene. Grovt sett kan vi si at private selskaper tar et mellomlegg av de ansattes lønn og legger i egen lomme. Slik rekrutterer vi ikke til pleie og omsorg, til oppvekstsek - toren, til kollektivtrafikken eller helsesektoren. For innbyggerne er det viktig å ha politikere som sikrer forutsigbarhet. Det får man best når tjenestene drives i egen regi. Da Frp-samferdselsbyråden i Oslo gikk ut med forslag om å konkurranseutsette Sporveien, og Medlemmer og tillitsvalgte over hele landet har engasjert seg og bidratt til debatt. hevdet at offentlig ansatte ikke kan regne med å ha så god lønn og pensjon i framtida, rykket ordfører Fabian Stang (H) ut og sa at lønn og pensjon må vernes ved anbud. Ifølge ABC-nyheter sa han videre; Jeg synes vi skal ha respekt for opparbeidede rettigheter. Dette skal vi minne de borgerlige partiene om når de i landets kommuner kommer trekkende med NHO Service sine useriøse regnestykker for hvor mye de kan spare på konkurranseut - setting. Mye er blitt sagt og ment om forbundets valgkamp. Fakta er at medlemmer og tillitsvalgte over hele landet har engasjert seg og bidratt til debatt. Det er et levende folkestyre avhengig av. Politisk kamp om kommunestyrene er viktig, men like viktig er det at hele organisasjonen løfter i lag; i politisk arbeid, under tarifforhandlinger eller ved streik. Da bygger vi omtanke, solidaritet og samhold. Jan Davidsen, forbundsleder 4 < Fagbladet 9/2011

5 Historisk vedtak om deltid Som første kommune tilbyr Trondheim sine deltidsansatte den samme stillingsprosenten som de faktisk jobber. Kristin Sæther, leder i Fagforbundet Trondheim, jubler over det historiske ved taket. Dette kommer til å gi mange av våre medlemmer betydelig større faste stillinger og bidra til å øke grunnbemanningen i blant annet helsesektoren, sier Kristin Sæther. Svært mange deltidsansatte tar ekstravakter for å spe på inntekten. Nå har bystyret i Trond - heim vedtatt at de har rett på større stillinger dersom de har jobbet ut over avtalt arbeidstid de siste 15 månedene. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm roser Trondheim for å gå Frivillige omfattes av arbeidsmiljøloven Arbeidstilsynet holder fast ved at frivillige festivalarbeidere skal omfattes av arbeidsmiljøloven. En festivalstiftelse ble tidligere i år frifunnet etter et uhell på festi - valen, men Arbeidstilsynet mener denne dommen har begrenset rekkevidde. PF Fornøyd med kommunens tjenester I en fersk undersøkelse svarer 77 prosent av de spurte at de er fornøyd med tjenestetilbudet i egen kommune. Senterpartiets nest - leder Trygve Slagsvold Vedum ser målingen som et bevis på at regjeringspartienes satsing på kommunal sektor er riktig. PF Trondheims vedtak om å tilby sine deltidsansatte den samme stillingsprosenten som de faktisk jobber, kan resultere i et nytt lovforslag. i bresjen. Hun varsler at departe - mentet vil utrede muligheten for å lage en lov som sikrer deltidsan - satte som systematisk jobber ut over avtalt arbeidstid, rett til større stillinger. Det var i Rødt som fremmet forslaget i bystyret, og det ble ved - tatt med stemmene fra Ap, SV, Sp, Miljø partiet, Pensjonistpartiet, Demokratene og Venstre. Det påviser forfatterne Richard Wilkinson og Kate Pickett ved å sammenlikne statistikk fra 23 land. I debattboka «Ulikhetens pris» dokumenteres det hvordan en rekke sosiale problemer er knyttet til økonomisk ulikhet. Jo større forskjeller, jo større problemer. Under lanseringen av den norske versjonen viste Richard Wilkinson at små forskjeller i samfunnet slår positivt ut på leve alder, helse, krimi na litet og en rekke andre forhold. Ofte befinner de nordiske land Økt grunnbemanning og å redusere ufrivillig deltid har vært to viktige krav i manifestet som LO Trondheim, sammen med LO Kommune, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet laget i forkant av kommunevalget. Kristin Sæther syns det er imponerende at det rødgrønne flertallet innfridde disse kravene allerede før folk gikk til stemmeurnene. Ulikhetens pris Økonomisk ulikhet har konsekvenser for leve alder, leseferdig - heter, barnedødelighet, kriminalitet, tenåringsfødsler, tillit, fedme og psykisk helse. seg i den ene enden av skalaen, mens USA og andre samfunn med store forskjeller befinner seg i den andre enden. Økonomien gjorde at kommunen hadde svært lite handlingsrom for noen år siden, i 2008 og Da var det tendenser til amper stemning. Men nå når handlingsrommet er blitt større, ser vi at det rødgrønne flertallet har levert som de har lovet. Det er vi veldig godt fornøyd med, sier Kristin Sæther. Tekst: PER FLAKSTAD BOKLANSERING: Richard Wilkinson var nylig i Norge. Har snudd trenden Kristin Halvorsen (SV) og Jonas Gahr Støre (Ap) holdt hvert sitt innlegg under lan seringen. Norge er det eneste landet i Europa som har snudd ulikhetstrenden, sa Halvorsen. Hun mente vi har gjenopprettet et progressivt skattesystem, helt i samsvar med hva Wilkinson fore slår for et godt samfunn. Støre trakk fram at små forskjeller gir høyere tillit. Utenriksministeren viste til at den norske modellen ble sterkt kritisert av kretser i Europa på 90-tallet, men at Davos-konferansen i år så på den med nye øyne. Tekst: STIG H. CHRISTENSEN, LO-Aktuelt Foto: Per Flakstad Illustrasjonsfoto: colourbox.com Fagbladet 9/2011 < 5

6 Siden sist Skal passe på at løftene innfris Jeg er glad for at Aps Rita Ottervik fikk tillit nok til å gå på sin tredje periode som ordfører, sier Kristin Sæther, Fagforbundets leder i Trondheim. Samtidig er hun skeptisk til at Ap vil ha KrF inn i flertallskoalisjonen. Det ville ha vært en katastrofe for byen hvis Høyres framgang hadde ført til et borgerlig flertallsstyre i Trondheim. Vi er svært fornøyd med at Arbeiderpartiet og Rita Ottervik kan gå på en ny fireårs-periode, og vi ser fram til å få innfridd de rødgrønne løftene som er gitt under valgkampen, sier Kristin Sæther. Heller Rødt Allerede valgnatta gikk Aps parti - leder i Trondheim, Rune Olsø, ut og åpnet for å inkludere KrF i fler - tallskoalisjonen i byen. Vi ønsker oss en bredest mulig konstellasjon, sa han til NRK. Opprydning i Stranda «Yes, vi får ny ordfører!» I Stranda kommune jubler de ansatte over at Frp-ordfører Frank Sves regjeringstid er over. Vi er skeptiske til et samarbeid med et parti som har grunnholdninger så langt fra fagbevegelsen, sier Kristin Sæther. Hun mener at Arbeiderpartiet i stedet burde få til en forpliktende avtale med Rødt. Skal følge politikken For oss i fagbevegelsen er det svært viktig at de rødgrønne partiene følger opp og leverer i henhold til løftene sine. Det er dette som vil gi dem troverdighet til å vinne stortingsvalget om to år. Det er svært viktig at dagens regjering beholder makta etter Velgernes dom var klar: Sp, Ap og KrF som har stått samlet i opposisjon, får flertall i det nye kommunestyret. Frp etterlater seg en kata - strofal kommuneøkonomi med store budsjettoverskridelser, høye lån og investeringer i et skianlegg som går med tap. Det nye kommunestyret, med Sp-ordfører Jan Ove Tryggestad i spissen, har en gedigen rydde - jobb foran seg. Det betyr tøffe tider for både politikere, innbyggere og ansatte. Fagforbundets hovedtillitsvalgt i Stranda, Siw Vangen, ser likevel fram til en annen lederstil og et bedre samarbeidsklima med politikerne. VALG: Stortingsvalget er neste mål for Kristin Sæther. Mange av oss har fortsatt marerittliknende drømmer om tida da Høyre-leder Erna Solberg satt som kommunalminister. Det er noe vi helst ikke vil oppleve igjen, sier Kristin Sæther. Tekst: PER FLAKSTAD RYDDER ETTER FRP: Investeringene i skianlegget på Strandafjellet har ført kommunen opp i et økonomisk uføre. Nå får de rødgrønne jobben med å rydde opp etter åtte år med Frp-styre. Nå blir det forhåpentligvis arbeidsro. Men jeg er redd den nye ordføreren må ta mange upopulære valg framover. Tekst og foto: SIDSEL HJELME Foto: Privat Høyrevinden kan snus Vi skal bruke erfaringene fra blant annet Fredrikstad til å snu høyrevinden før stortingsvalget om to år, sier Fagforbundets leder, Jan Davidsen. Han er svært godt fornøyd med det arbeidet som ble gjort i Øst - foldbyen i valgkampen, og med et kjemperesultat for Arbeider - partiet. At de rødgrønne partiene beholder makten i Trondheim, er også viktig, mener Davidsen. Dette viser at en tydelig rødgrønn politikk, som skiller seg klart ut fra høyrekreftenes tro på konkur - ranse og det private mar - kedet, slår an hos mange velgere. Disse erfaringene skal vi ta med oss videre når vi skal snu høyrevinden fram mot stortingsvalget i 2013, fortsetter forbundslederen. Selv om Høyre gjorde et godt valg, gjorde de det på bekostning av Fremskrittspartiet. Arbeider - partiet gjorde også et godt kommunevalg. Ap gjør det tradisjonelt dårligere i lokalvalg enn i stortingsvalg. Derfor er resultatet oppløftende med tanke på valget om to år, sier Davidsen. PF Høyre ikke noe parti for fagbevegelsen LO-leder Roar Flåthen advarer sine medlemmer mot å sluke bildet som Høyre har forsøkt å skape i valgkampen av at deres velferdsog sosialpolitikk ikke skiller seg særlig fra de rødgrønnes. Ser du på partiprogrammet deres, er partiet på kollisjonskurs med fagbevegelsen på en rekke områder. De er ikke noe parti for arbeidstakerne, sier Flåthen. PF Foto: Sidsel Hjelme 6 < Fagbladet 9/2011

7 FULL SEIER: Fire år med kamp mot Frp-styret og planer om konkurranseutsetting er kronet med full seier i Fredrikstad. Leder i Fagforbundet Fredrikstad, William Guldbrandsen, hovedtillitsvalgt Aud Thorvaldsen og hjelpepleier Lise Been har vært svært sentrale i valgkampen. De stoppet anbudskjøret Ap gjorde et brakvalg i Frpstyrte Fredrikstad. Det skjer etter en kjempedugnad fra flere hold for å tydeliggjøre konsekvensen av Frps anbudskjør. Arbeiderpartiet fikk hele 49,2 prosent alene, og den kommende ordføreren i Fredrikstad heter Jon- Ivar Nygård. Brakseieren kommer etter at Frp kjørte et usedvanlig hardt løp for å konkurranseutsette sykehjem i byen. Fredrikstad er byen som hjelpepleier Lise Been kommer fra. Hun som var mennesket bak tallene i Fagforbundets annonsekampanje, der det ble dokumen - tert at hun ville tape over én million kroner i pensjon dersom jobben hennes ble satt ut på anbud. Umiddelbar reversering Ansatte ved anbudstruede sykehjem i Fredrikstad kan nå puste ut. Vi stanser umiddelbart konkurranseutsettingen som Frp har startet, forsikrer påtroppende ordfører Jon-Ivar Nygård alle ansatte. Han har opplevd at anbudskjøret har vært en viktig sak i valgkampen. Først og fremst har folk i Fredrikstad valgt å prioritere fellesskapet og offentlige tjenester i dette valget. Anbud og konkur - ranseutsetting er forankret i den blå politikken. Det skal vi ha res pekt for. Men velgerne har altså valgt en annen retning og snudd ryggen til dette alternativet, sier Nygård. Leder av Fagforbundet Fredrikstad, William Gulbrandsen, beskriver de siste fire årene med Frp-styre som en sammenheng ende valgkamptid. Jeg er nesten på gråten. Det er veldig moro at vi har lykkes. LO-forbundene har stått sterkt sammen, og vi har fått en veldig god drahjelp av Fagforbundet sentralt. Det er så utrolig flott med en slik avslutning på en lang kamp, sier Gulbrandsen. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Oslo er blitt lysere blått Fagforbundets leder i Oslo, Mari Sanden, er skuffet over at de borgerlige partiene beholder makten i hovedstaden. Men hun mener flertallet er blitt lysere blått. Med Fremskrittspartiets markante tilbakegang, forventer jeg at flertallspartiene kommer til å kjøre en mindre aggressiv høyrepolitikk enn det vi har opplevd de siste årene, sier Mari Sanden. Mari Sanden er også opptatt av at venstresida i Oslo kommer til å føre en tydelig opposisjonspolitikk som klart viser velgerne forskjellen på de rødgrønne og de blå partiene. Det vil være et viktig bidrag når vi om ikke lenge skal begynne å planlegge arbeidet fram mot stortingsvalget i 2013, der det vil Dramatisk regimeskifte i Tromsø Leder av Fagforbundet Tromsø, Bjørn Willumsen, håper det er de moderate kreftene i Høyre som skal dominere byen framover. Tromsø Høyre ble mer enn tredoblet etter valget. Velgerne snudde ryggen til de rødgrønne, og Fagforbundets medlemmer og tillitsvalgte i Tromsø vil sannsynlig stå overfor mange utfordringer. Høyre har vært veldig klar på at de vil ha mer private aktører inn i eldreomsorgen, men det gjenstår fortsatt å se hvordan de vil følge det opp i praksis. Det kan bli dramatiske endringer, men vi håper de moderate kreftene i partiet vil vinne fram, sier Willumsen. Det rødgrønne styret i Tromsø har vært fulgt av skandaler helt fra starten. Det har vært et dårlig lag, som har snubla i mange saker, påpeker Willumsen. De innførte eiendomsskatt til tross for løfter om at så ikke skulle gjøres. Det fortsatte med skandaler i eldreom - sorgen. På toppen kom skan - dalene ved Troms kraft. OT bety svært mye for Kommune- Norge at de rødgrønne beholder regjeringsmakta, sier hun. PF Illustrasjonsfoto: colourbox.com Fagbladet 9/2011 < 7

8 Fagforbundet støtter minerydding I to år har Fagforbundet støttet Norsk Folkehjelps mineryddingsprosjekt i Laos. I tillegg til kroner bevilget i 2011, gir Fagforbundet en krone fra hvert yrkesaktive medlem til tv-aksjonen kroner. Pengene fra årets tv-aksjon på NRK går til Norsk Folkehjelps arbeid med å fjerne miner og klasebomber i sju land; Bosnia-Hercegovina, Laos, Libanon, Vietnam, Sør-Sudan, Guinea Bissau og Tadsjikistan. Målet er at bøssebærere skal besøke samtlige husstander i løpet av to timer søndag 23. oktober.

9 TEMA: Minerydding På to dager fant minerydderne 27 bomber i Ngees risåker. Heldigvis var det ikke barna hans som fant dem først. Sakte ryddes angsten ut av familiens hverdag, men fortsatt ligger 80 millioner udetonerte bomber igjen i andre familiers åkre. Tekst: TITTI BRUN Foto: OLE MORTEN MELGÅRD Vårløken fra landsbyen Thakieo sør i Laos er berømt for sin gode og sterke smak. Jorda er fruktbar i dette området. Men jorda er også beryktet for det store antallet bomber som ligger igjen etter Vietnamkrigen. Amerikanerne klasebombet hvert åttende minutt 24 timer i døgnet i ni år. Bombepakkene åpnet seg i lufta og slapp ut ufattelige 240 millioner småbomber. Det gjør Laos til det mest bombede land i verden. Store landområder er livsfarlige å dyrke, derfor lider Laos av matmangel. Med livet som innsats frigjør laotiske mineryddere jorda for matproduksjon. Livsfarlige spadetak Et spadetak kan være nok. Hele Ngees familie, store og små, har i årevis dyrket åkeren som minerydderne nå klarerer. Han er lykkelig for at ingen flere bomber skal dukke opp av jorda etter neste regntid. Hver dag har vi vært redd for om noen av oss ville bli lemlestet eller dø. Men vi må ha mat for å overleve. Hvis vi bare venter, får vi ikke skapt oss et bedre liv, sier Ngee. Tross bombene vil familien gjerne slå rot her. Familien på elleve flyttet hit ned fra fjellene. Den gamle landsbyen hadde ingen veiforbindelse eller strøm. Jorda var skrinn, og fjellsiden bratt. Fattigdommen var så stor at de ikke kunne overleve. Her er det god jord. Landsbyen har vei og strøm, FRISTENDE BOMBER: Tegneserier advarer barna mot å plukke opp de runde metallballene. og vi har bygget et fint hus. Du skal få se i morgen. Vi har det godt, og barna går på skole og trives. Stolte mineryddere Ute på Ngees jorder jobber minerydderne ti timer daglig. Deretter drar teamet tilbake til sin provisoriske bolig, vasker arbeidsantrekket de er så stolte av å bære, og deler en middag før de sovner. Turnusen er hard, familiene langt unna. Jeg er ikke redd, for jeg har fått god opplæring. Det er et viktig arbeid vi gjør, sier Vanny Southasi. Hun er sprengstoffekspert med høyeste grad i opplæringen som Norsk Folkehjelp gir. < Fagbladet 9/2011 < 9

10 GOD JORD: Ngee og familien har fått beskjed om ikke å sparke hardt i spaden, men presse rolig ned og stoppe dersom de føler metal. Det tar lang tid å jobbe i åkeren. Alle minerydderne uttrykker enorm stolthet over å rydde landet slik at folket slipper å sulte. Meter for meter flyttes pinnen som er merket med rødt. Meter for meter rydder de opp etter Vietnamkrigen, en krig Laos aldri var part i. Likevel ligger 80 millioner udetonerte bomber igjen etter at amerikanerne bombet vietnamesisk gerilja i grensetraktene. Pinner med gult på toppen markerer bombe - LAOS Grenser til Vietnam, Burma (Myanmar), Kina, Thailand og Kambodsja. Landet er på størrelse med halve Sverige og har 6,4 millioner innbyggere. Hovedstaden er Vientiane (ca innbyggere) Styre: Kommunistisk republikk. Religion: Buddhistisk. N S A BHUTAN BANGLADESH BURMA funn. Ngees jorde er fullt av gule pinner som vi varsomt vandrer mellom. De to siste dagene har minerydderne funnet 27 bomber. I morgen skal de detoneres. Jobber hardt Vi slår følge med Southasi som skal varsle landsbylederen om sprengningen dagen etter. Inni landsbyen går hverdagslivet sin vante gang. Landsbyen har tre vannposter. Ingen toaletter, jungelen ligger tett KINA rundt. Vi møter igjen Ngee, hans kone, hans gamle mor og de fem barna mellom 5 og 25 år. LAOS Huset står på påler for å holde seg tørt i regntida. Over THAILAND den åpne grua putrer dagens VIETNAM KAMBODSJA kveldsmåltid. Mor står opp klokka tre hver dag for å koke klar LANGE DAGER: Mors arbeidsdag begynner klokka tre om morgenen, men hun er fornøyd, for avlingen gir mat i huset. 10 < Fagbladet 9/2011

11 TEMA: Minerydding Fortsatt produseres det klase - bomber, og fortsatt ligger millioner av udetonerte bomber igjen etter konflikter. DETONERER BOMBER: Se videoen på Mange våpenproduserende land som USA, Russland, India og Pakistan har store lagre av klase - bomber klare til bruk. Ingen av disse landene har signert konvensjonen mot klasebomber. Jobben er langt fra gjort. Norge må jobben politisk for å få gjennomslag. I tillegg står verden overfor en enorm opprydningsjobb, sier Per Ner - gaard, leder av mineavdelingen i Norsk Folke hjelp. Konvensjonen mot klasebomber ble vedtatt av 107 stater i Dublin i Den ble undertegnet av 94 stater i Oslo i 2008 og trådte i kraft 1. august land har til nå signert konvensjonen, og 36 land har ratifisert avtalen. Klasebomber skiller ikke mellom sivile og militære mål, det og dreper i tiår etter at krigen er over. Det må bli slutt, hører ikke hjemme i vår tid, fastslår Nergaard. Den nye klaseammunisjonskonvensjonen er den første globale konvensjonelle nedrustningsavtalen siden Minekonvensjonen fra Konvensjonen er en internasjonal avtale som forbyr all produksjon, lagring, eksport og bruk av klaseammunisjon. Avtalen forplikter også landene til å bidra med støtte til ofre for klaseammunisjon og til rydding av områder der klaseammunisjon er brukt. Norge har vært et foregangsland i denne prosessen. dagens mat. Fra klokka seks rekker hun fire timer på jordene, det er et stykke å gå. Før hun drar hjem til barnepass, husarbeid og middagsstell. I tillegg til ris og vårløk, dyrker de chili, mais og gresskar. Her har vi dessuten lært oss å dyrke kaffe for salg, forklarer hun. Fristende, runde bomber Hun har plantet mynte og tomater i en gammel klase bombebeholder ved trappa opp til huset. Både beholderne og bombekapsler står i mange laotiske landsbyhjem. De brukes som husgeråd og plantekasser. Hvordan vet barna at de må følge opptråkkede stier? Hvordan vet de at de fristende, runde bombekapslene som dukker opp etter regnskyller, kan være livsfarlige? Barna kikker forlegent bort, så sjenerte at mor må svare. De lærer på skolen. Og via tegneserier som er hengt opp. Vi må håpe og be om at de ikke rører dem. Vi vil gjerne bli her. Det er god jord, vi arbeider hardt og har tre ganger bedre levestandard her enn i vår gamle landsby. Vi er så takknemlige for minerydderne. Eksploderer Megafonen skraller gjennom jungelen. Folk advares om at teamet skal detonere bomber. Minerydderne klarerer området, alle må utenfor faresonen. Så smeller det. Det dundrer i hjertet. Etter et øyeblikks total stillhet fyller gresshopper og fugler lufta igjen. Fra lang avstand ser vi den sorte røyken stige, så blir også den borte. Bare et hull i marka viser at mange av bombene fra Ngees åker fortsatt var aktive. 40 år etter krigen. Et synlig hull på at minerydderne igjen har reddet liv. < Fagbladet 9/2011 < 11

12 TEMA: Minerydding Norsk er et verdensspråk i alle fall for minehunder. Tekst og foto: PER FLAKSTAD LIVSFARLIG LEK: Det er vanskelig å forklare barna i området at de ikke må tråkke utenfor stiene. Klasebomber og miner Klasebomber er en beholder med titalls eller hundrevis av små bomber inni. Beholderen slippes ut fra fly eller skytes opp fra bakken. Oppe i lufta åpner den seg og slipper ut bombene som sprer seg over et område like stort som en fotballbane. Den store spredningen gjør at det ikke kan skilles mellom militære mål og sivilpersoner. Svært mange av bombene eksplo derer ikke når de treffer bakken, men ligger igjen som blindgjengere. Derfor fortsetter bombene å drepe og skade mennesker som prøver å bygge opp livene sine etter en konflikt. Laos, Kambodsja og Vietnam sliter fortsatt med blindgjengere etter Vietnamkrigen 40 år etter at den ble avsluttet ( ). Klasevåpen ble brukt i Golfkrigen, Afghanistan, Irak, det tidligere Jugoslavia, Libanon i 2006 og Georgia i land har fortsatt lagre med milliarder av klase - bomber. Antipersonellminer er plassert under eller oppe på bakken, og eksploderer når en person kommer i nær - heten eller i kontakt med dem. Etter at Minekonvensjonen trådde i kraft i 1999, er over 40 millioner lagrede miner ødelagt, og 1000 kvadratkilometer land er ryddet. Bare Burma og Russland og et avtakende antall ikke-statlige væpnede grupper, har lagt ut nye miner. Les om mineofferet Phong Savadh i NESTE NUMMER. På plass! Sitt! Søk! Hundefører Mujo Buljubagic er ikke akkurat en kløpper i norsk, men noen ord har han lært med presis og god uttale. Han må kunne dem, for Norsk Folkehjelps minehunder skjønner bare norsk. For en minehundfører er det derfor bare norsk som gjelder, enten mine - feltet ligger i Bosnia-Herce govina, i Sudan eller et annet sted i verden der minehundene jobber. Topp nese og fysikk Mujo er hundefører på Norsk Folke - hjelps minehundsenter utenfor Sarajevo. Her avles det fram stadig nye kull med minehunder, og de må gjennom knallhard trening før de blir sendt ut i verden for å lukte seg fram til miner og annet eksplosivt materiale. For å klare den krevende jobben, må både nesa og fysikken være på topp. På veien fram er det flere hunder som ikke klarer kravene. De blir gitt bort, og kan i stedet ende som politihunder eller brukshunder på andre områder. Strenge krav De aller fleste av de 25 ansatte på minehundsenteret er lokalt ansatt. Men lederen er norsk. Terje Groth Berntsen har vært med helt fra starten, og han forklarer de strenge kravene som stilles til hundene: SMÅ: Luktesansen trenes ved at hundene lukter seg fram til små plastbiter. Hunden skal finne én og én av bitene, omtrent på størrelse med et knappenålshode. En politihund kan ha en dårlig dag og mislykkes i å finne noe på en person som har narkotika på seg. Hvis en minehund gjør en feil, kan i verste fall både hunden og føreren bli drept. Derfor må vi stille svært strenge krav til hundene våre, sier han. Minehundsenteret begynte å sende ferdig trente hunder ut til ulike minefelt Gode resultater Siden 2006 er det ført nøyaktig statistikk over hundenes arbeid (tallene er fra 2010): kvadratmeter er gjennom - søkt miner er funnet ERW er funnet (eksplosive krigsetterlatenskaper, f.eks. blindgjengere og ubrukt ammunisjon) eksplosive fragmenter er funnet. Ingen hunder eller hundeførere er blitt skadd under oppdrag. 12 < Fagbladet 9/2011

rydder dødsmarker tv-aksjonen: Noen får ny arbeidsgiver etter valget, andre ikke. Side 6 7, 14 15 Side 8 13 www.fagbladet.no

rydder dødsmarker tv-aksjonen: Noen får ny arbeidsgiver etter valget, andre ikke. Side 6 7, 14 15 Side 8 13 www.fagbladet.no Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 9-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Noen får ny arbeidsgiver etter valget, andre ikke. Side 6 7, 14 15 rydder

Detaljer

Sa ja til mer skatt reddet skolen

Sa ja til mer skatt reddet skolen Forsidefoto: Pål Andreassen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 8-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Verdivalget Sa ja til mer skatt reddet skolen Side 8 Helse og sosial Innhold Verdens beste

Detaljer

Sa ja til mer skatt reddet skolen

Sa ja til mer skatt reddet skolen Forsidefoto: Pål Andreassen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 8-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Verdivalget Sa ja til mer skatt reddet skolen Side 8 Kirke, kultur og oppvekst

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Vond skuletid vart teater Side 8. Mobbing: Hardt arbeidsliv knuste drømmer Side 16. Blåmandag blues på Notodden. Tannstell hele livet Side 30

Vond skuletid vart teater Side 8. Mobbing: Hardt arbeidsliv knuste drømmer Side 16. Blåmandag blues på Notodden. Tannstell hele livet Side 30 Forsidefoto: Oddleiv Apneseth < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Blåmandag blues på Notodden Side 44 Tannstell hele livet Side 30 Hardt arbeidsliv knuste drømmer Side 16 Nr. 10-2011 < For medlemmer

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon helse og sosial www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD Veksler mellom

Detaljer

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SOFAVELGEREN VALGETS JOKER SIDE 8 18 Nr. 5-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28 Store

Detaljer

Gjøse ble skadet i løpet av

Gjøse ble skadet i løpet av Forsideillustrasjon: Knut Erik Hermansen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK jøseer livsvarig ufør etter en løfteykkepå jobb. Men hun får ingen yrkesskadeerstat - ning. Staten mener det er en skade hun må

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28

Detaljer

Gjøse ble skadet i løpet av

Gjøse ble skadet i løpet av Forsideillustrasjon: Knut Erik Hermansen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL jøseer livsvarig ufør etter en løfteykkepå jobb. Men hun får ingen yrkesskadeerstat - ning. Staten mener det er en skade hun må regne

Detaljer

Gjøse ble skadet i løpet av

Gjøse ble skadet i løpet av Forsideillustrasjon: Knut Erik Hermansen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST jøseer livsvarig ufør etter en løfteykkepå jobb. Men hun får ingen yrkesskadeerstat - ning. Staten mener det er en skade hun

Detaljer

HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Kreftsyk brannmann går til rettssak SIDE 58 Til trøst på kirkegården TEMA: PENSJON SIDE 32 SIDE 10. www.fagbladet.

HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Kreftsyk brannmann går til rettssak SIDE 58 Til trøst på kirkegården TEMA: PENSJON SIDE 32 SIDE 10. www.fagbladet. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no TEMA: PENSJON HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? Nr. 3-2014 < For medlemmer i Fagforbundet SIDE 10 Kreftsyk brannmann går til

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Kontor og administrasjon

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Kirke, kultur og oppvekst

Detaljer

Jobben tok helsa. ingen erstatning Side 8 15. < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Hjelpemidler i barnehagen Side 30

Jobben tok helsa. ingen erstatning Side 8 15. < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Hjelpemidler i barnehagen Side 30 < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 3-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Jobben tok helsa ingen erstatning Side 8 15 < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Hjelpemidler i barnehagen Side

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Mangfold

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Samferdsel og teknisk Innhold

Detaljer

LIVET. som løsarbeider MOBILISERER TIL VALGKAMP SIDE 16 VAKTBIKKJA JAN ERIK SKOG SIDE 20 FÅR TOPP MODERNE BRANNSTASJON SIDE 30 SIDE 10

LIVET. som løsarbeider MOBILISERER TIL VALGKAMP SIDE 16 VAKTBIKKJA JAN ERIK SKOG SIDE 20 FÅR TOPP MODERNE BRANNSTASJON SIDE 30 SIDE 10 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no LIVET som løsarbeider SIDE 10 MOBILISERER TIL VALGKAMP SIDE 16 VAKTBIKKJA JAN ERIK SKOG SIDE 20 FÅR TOPP MODERNE BRANNSTASJON

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Helse og sosial Innhold 30 Modne

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Strømsparende vaktmestere

Detaljer

Jobben tok helsa. ingen erstatning Side 8 15. < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30

Jobben tok helsa. ingen erstatning Side 8 15. < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30 < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Nr. 3-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Jobben tok helsa ingen erstatning Side 8 15 < Får lønnsløft etter Adecco-skandalen Side 16 < Askøy satser digitalt Side 30 Kontor

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 44 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Gangavstand til tjenestene Side

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Får

Detaljer

Rød-grønn konsolidering SIDE 3. I dette nummer:

Rød-grønn konsolidering SIDE 3. I dette nummer: I N FORMASJONSBLAD TI L TI LLITSVALGTE OKTOBER N R. 6 07 ÅRGANG 5 Fagforbundets tillitsvalgte sto fremst i kampen mot Frp ved høstens valg. Rød-grønn konsolidering SIDE 3 I dette nummer: Valgresultat og

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Leksehjelp som fungerer

Detaljer

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Likestilling i revers SIDE 16 Selvhjulpne med hjemmetrenere SIDE 34 Nr. 12-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Drømmen om lovlig jobb

Detaljer

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr. 10-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende

Detaljer

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Bytter jobb for å beholde PENSJON Side 10 Samferdsel og teknisk Innhold Forvalter millioner

Detaljer