Til beboerne i Øvre Grorud Borettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til beboerne i Øvre Grorud Borettslag"

Transkript

1 1 Øvre Grorud Borettslag Til beboerne i Øvre Grorud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale- og stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Øvre Grorud Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag avholdes tirsdag 14. mai 2013 kl i Grorud Samfunnshus, Gårdsveien 6, 0952 Oslo. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012 A) Årsberetning og regnskap for 2012 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG VALGKOMITE 4. INNKOMNE FORSLAG A) Endring av vedtektenes punkt 4-2 om overlating av bruk B) Endring av vedtektenes punkt 4-3 om bygningsmessige arbeider C) Endring av vedtektenes punkt 8-1 om Styret D) Endring av vedtektenes punkt 9-1 om Generalforsamlingen E) Godtgjørelse til blokkrepresentanter F) Samhandling mellom styret og blokkrepresentanter G) Endring av instruks for blokkrepresentanter H) Endring av instruks for blokkrepresentanter I) Endring av husordensreglene J) Krav om bil for å ha garasje eller parkeringsplass K) Innskudd på garasjer og parkeringsplass endres til depositum L) Endring av vedtektenes punkt 11 om garasjer og parkeringsplasser M) Egen hjemmeside for borettslaget N) Logging av vaktmestertjenestens arbeidstid O) Vaskeplasser for bil i borettslaget P) Timere på strømuttak parkeringsplasser Q) Rekkverk til ramper høyblokker Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 3 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité Oslo, 16. april 2013 Styret i Øvre Grorud Borettslag Torleif Korneliussen /s/ Karim Bouhmidi /s/ Heidi Johanne Grande Diamantopulos /s/ Torbjørn Hagen /s/ Jan Olav Wammer /s/

3 3 Øvre Grorud Borettslag 1 ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Torleif Korneliussen Gangstuveien 8 A Nestleder Karim Bouhmidi Gangstuveien 4 A Styremedlem Heidi Johanne Grande Diamantopulos Gangstuveien 6 B Styremedlem Thorbjørn Hagen Gangstuveien 12 Styremedlem Jan Olav Wammer Gangstuveien 10 A Varamedlem Sanela Begovic Nordlisletta 11 Varamedlem Marit Bjerkås Gangstuveien 10 B Varamedlem Sonja Pedersen Gangstuveien 10 D Valgkomiteen Magne Fredriksberg Nordtvetveien 7 (Christopher Røtnes Hilton 41 C) (Bernt Wathne Kristin Kleven Nordlisletta 11) Kalbakkveien 21 Christopher Røtnes har flyttet fra borettslaget, og har ikke deltatt i valgkomiteen. Kristin Kleven (leietager) gikk inn i valgkomiteen i stedet for Røtnes. Bernt Wathne meldte den 15. april 2013 muntlig til styreleder at trakk seg fra valgkomiteen for å stille til valg. Representanter til representantskapet i Grorud samfunnshus Bjørn Andresen Gangstuveien 12 Torleif Korneliussen Gangstuveien 8 Sanela Begovic Nordlisletta 11 Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 4 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 544 andelsleiligheter. I tillegg kommer 2 tjenesteleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 10 Grorud i Oslo kommune og har adresse: Nordtvetbakken 2 Nordlisletta Nordtvetveien A-D Gangstuveien 1 Gangstuveien 2-12 Kalbakkveien 11-21

4 4 Øvre Grorud Borettslag Borettslaget har følgende gårds- og bruksnummer: 92, Borettslagets hovedformål er å gi andelseierne borett til egen bolig i borettslaget. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget har 2 ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er BDO AS. Orientering om borettslagets drift. Styrets kontortid Styrets kontortid har vært fast den 1. og 3. tirsdag i hver måned mellom kl og i styrerommet i Nordtvetbakken 2. Borettshaverne oppfordres til å benytte denne kontortiden fremfor å ringe privat. Styrerommets telefonnummer er Styrets e-post adresse er: Borettslaget har egen hjemmeside: Vaktmestertjeneste Vaktmestertjenestene har vært utført av 2 heltidsansatte og noen deltidsvikarer til plenklipping og vedlikeholdsarbeid på uteområder og garasjer. Styret vil igjen minne om at alt om tekniske forhold skal meldes til vaktmestertjenesten og helst i skriftlig form. Det går greit å bruke epost adressen står nedenfor. Kontortiden ved vaktmesterkontoret er mellom kl og mandag, onsdag og torsdag og på tirsdager til kl Telefon til vaktmesterkontoret er: E-post: Henvendelser utenom kontortid skal rettes til styret, se oppslag i oppgangene. Bruksoverlating (fremleie) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av boligen. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til forretningsfører. Omsetning av leiligheter I 2012 har det vært solgt følgende antall leiligheter: 4 stk. 2-roms fra kr til kr ,- 30 stk. 3-roms fra kr til kr ,- 3 stk. 4-roms fra kr til kr

5 5 Øvre Grorud Borettslag Parkering Borettslaget har garasjer og parkeringsplasser som leies ut etter ansiennitet. Utlysning av ledige garasjer/parkeringsplasser skjer på borettslagets hjemmeside og ved oppslag i oppgangene. Søknadsskjema finnes på hjemmesiden og hos vaktmestertjenesten. Nøkler/skilt Nøkler og skilt til postkasser og ringetablå må bestilles hos vaktmestertjenesten. Vaskeri Det er fellesvaskeri i alle blokkene, unntatt Nordlisletta 9 og 13 og Nordtvetveien 5. Vaskeriene skal brukes i henhold til instruks og retningslinjer fastsatt av styret og vaktmestertjenesten. Polletter kjøpes hos vaktmestertjenesten. Utleie av egen bolig (bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker/eier. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til forretningsfører. Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi.

6 6 Øvre Grorud Borettslag Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Kabel-TV Canal Digital er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon eller besøke deres nettside Medlemskap i Huseiernes landsforbund Borettslaget er medlem av Huseiernes landsforbund. Det gir borettslaget mulighet til å få hjelp i juridiske og driftsmessige forhold i tillegg til den bistand vi får fra forretningsfører. Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Borettslaget er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagets fellesanlegg. Fjernvarme Borettslaget får levert fjernvarme fra Hafslund Fjernvarme AS. Energiregnskap Borettslaget får levert et årlig energiregnskap fra OBOS. Formålet med energiregnskapet er å gi styret en oversikt over borettslagets energiforbruk, fordelt på romoppvarming, varmtvann, belysning, fellesvaskeri og lignende. Energiregnskap 2012 Øvre Grorud Borettslag Det graddagskorrigerte energiforbruket i Øvre Grorud borettslag var i 2012 på kwh tilsvarende et spesifikt forbruk på 217 kwh/m². Det totale energiforbruket viser en svakt økende tendens. En sammenligning mellom de ulike byggene i borettslaget viser noe variasjon byggene imellom. Kalbakkveien 17 og Nordtvetveien 7 skiller seg ut med høyere privatforbruk. Fellesforbruket av energi var i 2012 på kwh. Forbruket til varme og varmtvann var noe høyere i 2012 enn for de tre foregående årene. Utslippet av klimagassen CO2 relatert til energiforbruket var i 2012 på 2109 tonn. Dette var det laveste de siste fire årene, og skyldes overgangen til fjernvarme. Sammenlignet med andre sammenlignbare boligselskaper er energiforbruket i Øvre Grorud Borettslag noe høyt. Det anbefales å ta en gjennomgang av energiforbruket i borettslaget for å se på mulighetene for en reduksjon.

7 7 Øvre Grorud Borettslag Forbruksutvikling Formål Privat [kwh] Husholdning Felles [kwh] Gårdsanlegg Varmtvann Oppvarming Totalforbruk Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

8 8 Øvre Grorud Borettslag Større tiltak og rehabilitering Garasjene ved Nordtvet skole, Gangstuveien er ferdigstilt Rehabiliteringsprosjekt for alle blokkene avsluttet Dette omfatter: - utskifting av alle vinduer og balkongdører - fjerning av Robertsonplater og etterisolering samt ny platekledning under vinduene - utskifting av alle balkonger på langblokkene. - legging av nytt takbelegg på samtlige blokker - innsprøyting av isolasjon på loft - ny puss på samtlige grunnmurer - beising av samtlige takgesimser Montering av søppelskap til erstatning for søppelsjaktene. Betalingsautomater i vaskeriene er montert. Varmepumpeprosjektet (ENØK-prosjektet) fullført, herunder fornyelse av berederrom. Opparbeidelse av den store parkeringsplassen ved Kalbakkveien. Veidekke AS og OBOS Prosjekt engasjert i rehabiliteringsprosjekt som skal bestå av: - nye balkonger (med tak over øverste) på høyblokkene - nye gesimser, med tak over øverste balkong, på langblokkene - betongrehabilitering av verandaene og nye gesimser på paddeblokkene Rehabiliteringen av utomhusanlegget avsluttet, med noen små justeringer våren I denne forbindelse ble det foretatt noen rokkeringer og supplement av søppelskap. Anlegget rundt traktorgarasjen ble satt i stand med bl.a. containere for oppbevaring av maskiner og utstyr. Innglassing av ønskede balkonger i høyblokkene påbegynt og nesten avsluttet. Noe av dreneringen ved bl.5 (Kalbakkveien 15) og bl.6 (Kalbakkveien 21) lagt ny. Nye lysbrytere montert i noen av blokkene Rehabilitering av våtrommene ble påbegynt. Kalbakkveien 19 og Kalbakkveien 15 ble rehabilitert. Utskifting av hovedtavlene ble påbegynt. Hovedtavlene i Kalbakkveien 11 og 13 skiftet. Tidligere er hovedtavle i Nordtvetveien 7 skiftet som et prøveprosjekt. Kabel-TV anlegget ble oppgradert slik at det er mulig å dra full nytte av de nye digitale tjenestene fra Telenor AVIDI. Innglassingen av balkonger i høyblokkene, for de som hadde ønsket det, ble avsluttet. Inngangspartiet i Kalbakkveien 17 ble renovert etter at gulvfliser hadde løsnet. Dreneringsarbeider ble gjennomført ved Kalbakkveien 17 og Gangstuveien Rehabilitering av våtrommene fortsatte. Kalbakkveien 13, Kalbakkveien 15 og Kalbakkveien 17 ble rehabilitert. Utskifting av hovedtavlene fortsatte. Hovedtavlene i Kalbakkveien 15, 19 og 21 og Gangstuveien 10 ble skiftet. Vaskemaskiner er skiftet i Gangstuveien 12 og Nordtvetveien 9. Fjernvarmen er lagt om på grunn av lekkasje mellom Gangstuveien 10 og Gangstuveien 12 og utenfor Gangstuveien 1.

9 9 Øvre Grorud Borettslag 2003 Rehabilitering av våtrom ble foretatt i Kalbakkveien 11 og 21, Nordtvetveien 9 og Gangstuveien 10. Hovedtavler ble skiftet i: Kalbakkveien 17, Gangstuveien 12, 8, 6 og 4. Fjernvarmerør ble byttet mellom Kalbakkveien 19 og Gangstuveien 8. Vaskemaskiner ble skiftet i Gangstuveien 6 og 8, Kalbakkveien 11 og 21 Brannslukkingsapparater ble byttet i alle leiligheter Rehabilitering av våtrom ble foretatt i Gangstuveien 10, Gangstuveien 12, Gangstuveien 2, Gangstuveien 4 og Gangstuveien 6. Hovedtavler ble skiftet i Gangstuveien 1, Nordlisletta 9, 11 og 13. Vaskemaskin ble skiftet i Gangstuveien 1 Ny sentrifuge ble installert i Kalbakkveien Rehabilitering av våtrom foretatt i Gangstuveien 6, Gangstuveien 8, Gangstuveien 1, Nordtvetveien 7 og Nordtvetveien 5. Hovedtavler er skiftet i Nordtvetveien 5, Nordtvetveien 9, Nordtvetbakken 2 og Gangstuveien 2. Vaskemaskin ble skiftet i Kalbakkveien 11. Ny sentrifuge ble installert i Gangstuveien Rehabilitering av våtrom foretatt i Nordlisletta 9, 11 og 13 samt Nordtvetbakken 2 Alle maskiner i vaskeriet i Nordtvetveien 7 er skiftet på grunn av lekkasje Taket på Nordlisletta 13 ble lagt om på grunn av lekkasje og råteskader. Det er skriftet 2 vaskemaskiner i Nordlisletta 11 samt 1 vaskemaskin i Kalbakkveien 15 og Kalbakkveien 17. Det har vært skiftet 2 hovedventiler i fyrhuset Platene på undersiden av alle tak i øverste etasje på høyblokker og på lavblokker er byttet med sementbaserte og vedlikeholdsfrie plater. Alle vinduer er kontrollert og nødvendige utbyttinger er under utførelse Alle branndører er skiftet ut, trapper til inngangspartier er ettersett og reparert og inngangsdørene er lakkert utvendig. Arbeidet med å etterse, kontrollere og reparere vinduene i leilighetene er videreført. Det er skiftet postkasser i Kalbakkveien 11 og Nordtvetveien 5, 7 og 9. Vaktmesterkontoret er pusset opp. Det er byttet takkledning på alle garasjer og utskifting av gamle motorvarmerposter er påbegynt Alle vinduer i leilighetene kontrollert og vedlikeholdt, enkelte vinduer skiftet ut. Skiferheller på trapper reparert eller skiftet ut Det ble etablert forsyning av fjernvarme fra Hafslund. Det ble etablert nye lekeplasser ved Nordlisletta 11 og Gangstuveien 12.

10 10 Øvre Grorud Borettslag 2012 Iverksatt energiøkonomiserende tiltak for fjernvarmeanlegget i samarbeid med Hafslund.

11 11 Øvre Grorud Borettslag Styrets arbeid Om generalforsamling og styret Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget, og skal avholdes innen utgangen av juni hvert år. Styret skal velges av generalforsamlingen. Styret skal bestå av en styreleder og 4 andre medlemmer med 3 varamedlemmer. 1. varamedlem møter fast i styremøtene. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret skal velge nestleder blant sine medlemmer. Styrets oppgaver og prioriteringer Styrets oppgaver er å lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer, herunder ansette forretningsfører og andre eventuelle funksjonærer. Styret kan fatte vedtak innenfor de rammene som er gitt i vedtektene. I forhold til ansatte i borettslaget, for tiden to heltidsansatte vaktmestere, er styret, ved styreleder, arbeidsgiver. Styret har inngått avtale med OBOS Eiendomsforvaltning AS om forretningsførsel. Generelt er styrets prioriteringer når det gjelder driften av borettslaget å sørge for at: - lover og forskrifter følges - drift og vedlikehold av borettslagets bygninger, eiendom og utstyr er ivaretatt for å hindre verdiforringelse og omfattende og/eller kostbare reparasjoner og slik at dette er til glede og nytte for alle beboere - bidra til trivsel, trygghet og et godt naboskap for alle beboere Styrets arbeidsform Styret består av andelseiere i ordinært arbeid, og styrearbeidet foregår i all hovedsak utenom ordinær arbeidstid, det vil si ettermiddager, kvelder og i helger. Når det er påkrevet å utføre styrearbeid i ordinær arbeidstid, må styremedlemmene ta seg fra fri fra sitt ordinære arbeid. Arbeidsmengden til styremedlemmene avhenger av ansvars- og arbeidsområdet i styret, og det er styreleder og nestleder som har hatt den største arbeidsbelastningen. Styrets arbeidsmengde har vært økende de siste årene. Henvendelser til styret mottas og behandles av styreleder, som også sørger for at saker som krever styrebehandling blir behandlet på styremøter. Styret har kontortid 1. og 3. tirsdag i måneden fra kl i styrelokalet i Nordtvetbakken 2.

12 12 Øvre Grorud Borettslag Styremøter I perioden er det avholdt 9 styremøter og behandlet 95 protokollførte saker. I tillegg har styret avholdt 5 arbeidsmøter og velferdskomiteen har avholdt 7 arbeidsmøter. Henvendelser til styret De fleste henvendelser til styret skjer via e-post og telefon, og i noen mindre grad ved skriftlige henvendelser og personlig oppmøte i styrets kontortid. Styret får også en del henvendelser via vaktmestertjenesten. Antall henvendelser har økt de senere år. Typiske henvendelser til styret er fra: Andelseiere, juridiske eiere og beboere Blokkrepresentanter Vaktmestertjenesten Forretningsfører Forvaltningskonsulent Oslo Kommune Eiendomsmeglere Offentlige myndigheter Tjenesteleverandører vi har avtaler med Tjenesteleverandører som ønsker å tilby tjenester Andre borettslag og interesseorganisasjoner Styret tilstreber å besvare og behandle alle henvendelser innenfor de målsetninger som er satt. Forhold til tillitsvalgte og beboere Styret og vaktmestertjenesten avholder kontaktmøter med blokkrepresentantene 2 ganger i året. På disse møtene har også beboere fra blokker uten blokkrepresentanter møtt. I denne perioden er det avholdt møter mellom blokkrepresentanter, vaktmestertjenesten og styret den 16. juni 2012 og den 3. mars I tråd med ønske fra generalforsamlingen og etter forslag fra kontaktmøtet 16. juni 2012, ble det invitert til beboermøte for å få beboere til å delta innen for 3 hovedområder: Utarbeidelse av nye vedtekter og husordensregler Planlegge og gjennomføre tiltak for samhold på tvers av kultur, religion og alder Planlegge og gjennomføre tiltak som gjelder uteareal og beplantning Møtet ble avholdt den 9. oktober 2012, men dessverre møtte det bare 5 beboere. Selv om ingen av disse ønsket å ta på seg roller innenfor de angitte områdene, fikk styret mange og gode innspill som vi tar med oss videre. Det viser seg vanskelig å få beboere til å påta seg tillitsverv i borettslaget, og det var i styreperioden kun 6 av 20 blokker som har valgt blokkrepresentant. Ikke alle disse møtte på kontaktmøtene. Det er derfor tilfeldig hvorvidt en blokk har blokkrepresentant eller ikke, og ordningen kan ikke sies å fungere tilfredsstillende.

13 13 Øvre Grorud Borettslag De respektive blokkrepresentanter gjør imidlertid gjennomgående en god jobb, og de fortjener en stor takk for sin innsats. Det samme gjelder en del ildsjeler blant beboerne. God dialog med beboere er etter styrets syn viktig, og det må være en struktur som legger til rette for dette kan skje på en hensiktsmessig måte. Dagens ordning med blokkrepresentanter kan ikke sies å fungere tilfredsstillende, og styret har derfor vurdert om beboerkontakten bedre kan ivaretas på andre måter. Styret fremmer derfor et forslag om at ordningen med blokkrepresentanter avvikles og erstattes med beboermøter. Blokker som selv ønsker å ha en blokkrepresentant står fritt til dette, på frivillig basis. Det er gledelig å se at mange beboere fortsatt stiller opp på vårens dugnad, og styret oppfordrer alle beboere til å delta. Prioriterte områder i styreperioden Et av styrets hovedmål for perioden har vært å ikke øke felleskostnadene og borettslagets gjeld. Samtidig med at driften og det løpende vedlikeholdsbehovet er ivaretatt, har styret og vaktmestertjenesten jobbet med å prioritere, planlegge og gjennomføre nødvendige og ønskede vedlikeholds- og forbedringstiltak. I tillegg kommer arbeid med velferdstiltak, se redegjørelse i eget punkt. I perioden har det derfor vært et sterkt fokus på å prioritere strengt nødvendige tiltak slik at vi har fått bygget opp arbeidskapital til å gjennomføre disse tiltakene uten å ta opp lån eller øke felleskostnadene. Dette er gjort i samarbeid med vaktmestertjenesten. Som det fremkommer av regnskapet er det nå bygget opp en slik arbeidskapital, og det ligger derfor godt til rette for å gjennomføre de prioriterte tiltakene. Samtidig har vi fortsatt kostnader til vedlikehold og reparasjoner som i utgangspunktet burde være unødvendige. Dette gjelder for eksempel reparasjon av heiser, frostskader på radiatorer, ødelagte ringetablåer, rydding og bort kjøring av søppel, hærverk og beskadigelse. Vi oppfordrer derfor beboere til å bruke installasjoner, bygninger og eiendom med fornuftighet og forsiktighet så vi kan holde disse kostnadene nede. Nedenfor redegjøres for noen av de viktigste punktene styret har arbeidet med i styreperioden. Utbedring av balkongene i de såkalte paddeblokkene Balkongene i paddeblokkene har i lengre tid hatt saltutslag, sprekker i betonggulv og - vegger samt avflassing av maling. Styrets mål er å igangsette utbedringsarbeid i år. Under arbeidet med å kartlegge hvilke tiltak som kan gjennomføres, fikk vi klare råd om å foreta undersøkelser av betongkvaliteten og armeringsjernets beskaffenhet. Det er inngått avtale med OPAK om slike undersøkelser, og disse planlegges gjennomført i april Når resultatet fra disse undersøkelsene foreligger, vil vi har grunnlag for å avklare hvilke tiltak som er aktuelle å gjennomføre. Berørte beboere vil bli informert om dette. Utbedring av mulig skade på betongdekket i garasjeanlegget I de to garasjebyggene med betongdekke, er det avdekket såkalte saltutslag. På samme måte som for balkongene i paddeblokkene, vil det bli foretatt prøver av betong og

14 14 Øvre Grorud Borettslag armeringsjern. Det er OPAK som er engasjert til dette. Når disse prøvene foreligger og vi har avklart hvilke tiltak som skal iverksettes, vil berørte beboere blir informert. Innvendig overflatebehandling av tak, vegger og gulv Det er nødvendig med et innvendig vedlikehold i form av overflatebehandling av tak, vegger og gulv. I første omgang er det lavblokkene som er prioritert. OPAK er engasjert for å utarbeide en kravspesifikasjon for dette arbeidet, og dette vil danne grunnlaget for anbudsinvitasjon. Det er besluttet å bruke en farge for vegger og tak; A 0505-Y, som er en lys farge. Hensikten med å velge en farge er å forenkle det fremtidige vedlikeholdet. Målet er å starte dette arbeidet i år, og vi vil komme tilbake mer informasjon når dette starter opp. Utskifting av postkasser Utskiftingen av postkassene er i gang, og forventes ferdig innen september Kontroll av leiligheter Som varslet tidligere vil det startes opp leilighetskontroller av alle leilighetene i borettslaget. Formålet er først og fremst å sørge for at alle leiligheter tilfredsstiller krav til brannvern, herunder røykvarslere, brannslukking og rømning samt en generell kontroll av vann, avløp, ventilasjon og bygningsmessige forhold. Dette arbeidet var planlagt oppstart årsskifte 2012/13 men grunnet uforutsette hendelser blir det forskjøvet til etter sommeren Egen nettside Borettslaget har nå etablert en egen nettside: Med dette vil informasjon gjøres raskt og lett tilgjengelig, og også lette kontakten mellom beboere og styret og vaktmestertjenesten. Løsning er nyetablert, og styret vil utvikle bruken av nettsidene etter hvert som vi vinner erfaring. Avfallshåndtering Det er avholdt møter med Renholdsetaten i Oslo i forhold til krav om avfallshåndtering, og dette har vært nyttig og nødvendig i forhold til hvilke krav som vi forholde oss til. Det er nå klart at det ikke vil komme krav om såkalte søppelbrønner, noen som i tilfelle ville krevd betydelige investeringer på flere millioner kroner. Styret vil nå sammen med vaktmestertjenesten se på tiltak for å bedre avfallshåndteringen i borettslaget. Antenner på tak Vi har leid ut plass på taket av Gangstuveien 1 til mobiltelefonoperatører. Det har vært stor pågang om å øke omfanget av antenneleie, både fra nye aktører og de vi har avtale med. Styret har inn til videre besluttet å ikke øke omfanget av utleie. Styret har fått foretatt målinger av stråling fra disse antenne, og disse konkluderer med at strålingen ligger langt under anbefalte grenseverdier. Fjernvarmeanlegget Fjernvarmeanlegget er i god drift, og i samarbeid med Hafslund Varme har vi i løpet av sommeren gjort tiltak i berederrom og fyrsentral for å effektivisere bruken av varmeanlegget. Arbeidet ble gjennomført i henhold til plan og budsjett og gjør at vi kan spare opp til 6 % på oppvarming hvert år. Investeringen vi har gjort vil være lønnsom innen 2 år.

15 15 Øvre Grorud Borettslag Varmtvannsforsyningen Det er fortsatt noe ustabilitet i varmtvannsforsyningen til enkelte blokker, og disse forholdene blir utbedret løpende. Det vil være behov for utskifting og investeringer fremover for å sikre en stabil varmtvannsforsyning til alle blokkene. Vaskeriene Det er behov for oppgradering av vaskeriene, både utseendemessig og funksjonelt. I den forbindelse har styret gjort undersøkelser om bruken av vaskeriene, og denne viser at det er stor variasjon i bruken av vaskeriene i de respektive blokker. I gjennomsnitt brukes vaskeriene i underkant av 1 gang pr. dag. Oppgradering av vaskeriene er kostbart, og styret vil se nærmere på hvordan fellesvaskerier i borettslaget kan organiseres for å sikre en mer kostnadseffektiv oppgradering og drift. Endring av vedtektene og husordensreglene I tråd med beslutningen på Generalforsamlingen i 2012, har styret arbeidet med en oppdatering av vedtektene og husordensreglene. Forslag til endringene legges frem for Generalforsamlingen Vaktmestertjenesten Vaktmestertjenesten utfører en viktig funksjon i borettslaget gjennom å bidra til at det er rent og ryddig, at de tekniske installasjoner virker og kan brukes som forutsatt og at bygninger og uteområder blir hensiktsmessig vedlikeholdt. Vaktmestertjenesten sitter også på verdifull kunnskap og erfaring om borettslaget installasjoner, eiendom og uteområder. Styrets ambisjon har vært og er å utvikle vaktmestertjenesten innenfor det å kartlegge, planlegge og gjennomføre forebyggende vedlikeholdstiltak, driftsoppgaver, tjenestekjøp og beboertiltak. Det har det siste året vært en positiv utvikling, men vi har ikke nådd det ambisjonsnivået vi har satt. Dette arbeidet krever betydelig innsats fra styret, og styret vil nå se på andre måter å organisere styret og vaktmestertjenesten på som kan bidra til en mer kompetent og kostnadseffektiv driftsorganisasjon og med bedre tilgjengelighet og service overfor beboerne. Styret legger opp til å prioriterte følgende områder for neste styreperiode: Gjennomføre utbedring av balkongene i de såkalt paddeblokkene Gjennomføre utbedring av mulig skade på betongdekket i garasjeanlegget Innvendig vedlikehold ved overflatebehandling av tak, vegger og gulv i trappeoppganger i kjellere, i første omgang i lavblokkene Avfallshåndtering Gjennomføre kontroll av leiligheter Vurdere løsninger for fellesvaskeriene i borettslaget og oppgradering av disse Utvikling av driftstjenestene (vaktmestertjenesten) Avtale om bredbånds- og telefonitjenester Gjennomgang og reforhandling av tjenesteavtaler Velferdstiltak Velferdstiltak Velferdstiltakene i borettslaget har til hensikt å samle beboere for å bli bedre kjent og for øke fellesskapsfølelsen.

16 16 Øvre Grorud Borettslag I 2012 ble ordningen med egen velferdskomite avviklet og overtatt at varamedlemmene i styret. Dette har etter styrets oppfatning fungert godt, og styret vil videreføre denne ordningen. Styret og vararepresentantene har sammen diskutert hvordan velferdskomiteen best skal bruke sine ressurser på en slik måte at velferdstilbudene skal komme flest mulig av beboerne til gode. Ordningen med utleie av velferdslokalet ble vurderte å komme få av beboerne til gode samtidig som det krevde mye av velferdskomiteens ressurser. Ordningen med utleie av velferdslokalet ble det besluttet avviklet fra høsten Da noen av de tidligere velferdstiltakene ikke har vært så populære blant beboerne, er det i styreperioden tilbudt noen andre alternativ. I styreperioden er det gjennomført til sammen 7 velferdstiltak. Bussturer til Sverige; med 1 barn og 8 voksne deltagere og med 3 barn og 30 voksne deltagere. På grunn av lav deltagelse i mai, reduserte vi egenandel i desember, og dette bidro nok til at flere deltok. Bussturene vil bli videreført. Juleverksted og julegrantenning for barn den med ca. 35 barn og noen voksne. Vi ønsker å gjenta dette, men må da dele arrangementet i flere aldersgrupper. Kvinnekafe med 8 deltagere og med 3 deltagere. Målsettingen var å skape en arena hvor kvinner i borettslaget kunne bli bedre kjent med hverandre. Grunnet dårlig oppmøte velger vi å ikke fortsette med denne aktiviteten. Vinterfestivalen den med ca. 60 barn og voksne. Dette var tredje gangen dette ble arrangert, og dette er et vellykket arrangement som vi vil fortsette med. Vedtekter og husordensregler Det ble på Generalforsamlingen i 2012 besluttet at det skal utarbeides forslag til nye vedtekter og husordensregler. Styret har tatt med de innspill som er fremkommet i dialog med blokkrepresentantene, og det blir nå fremmet forslag om oppdaterte vedtekter og nye husordensregler. Når disse er vedtatt vil de bli lagt ut på borettslagets hjemmeside, og husordensreglene vil bli gjort tilgjengelig på flere språk. Styret og vaktmestertjenesten får fortsatt mange henvendelser og klager som tyder på at beboere ikke kjenner godt nok til husordensreglene, ikke overholder disse og ikke er flinke nok til å ta hensyn til hverandre. Styret oppfordrer derfor alle beboere om å respektere og ta hensyn til hverandre. Dette gjelder i forhold til aktiviteter som kan virke forstyrrende, sjenerende, plagsomme og støyende for andre beboere, men også det å opptre overfor hverandre på en respektfull og tolerant måte. Alle beboere må tolerere aktiviteter fra naboleiligheter som må regnes som normalt forekommende innenfor de rammer som gis av husordensreglene.

17 17 Øvre Grorud Borettslag Husk også å ta hensyn til naboer når det spilles høy musikk, er festlige aktiviteter og når det gjelder barns lek. Tilsvarende må det vises toleranse for barns lek, både inne og ute, slik at vi alle kan trives. Å varsle naboer om begivenheter og forhold som kan oppfattes som støyende anbefales. Det er fortsatt beboere som setter fra seg søppel i oppgangene og ute ved søppelskapene og setter fra seg søppel og annet avfall som ikke er beregnet å kastes i søppelskapene. Parabolantenner plassert synlig på verandaer er også et stadig tilbakevendende problem. Dette er forhold som det er opplyst om en rekke ganger, og det burde være unødvendig å minne om dette. Styret oppfordrer beboere til å kontakte Nokas i de tilfelle det oppstår situasjoner som oppfattes som ubehagelige eller truende. Informasjon til beboere Det er i perioden utgitt 2 nr. av Øvre Grorud Nytt. Det er nå etablert en egen hjemmeside for borettslaget (www.ovregrorud.no), og denne vil erstatte Øvre Grorud Nytt. I det tilfellet styret og vaktmestertjenesten finner at det er påkrevet med skriftlig informasjon til beboere, vil dette fortsatt skje ved oppslag i oppgangene eller direkte til beboere. Garasjer, parkering og parkeringskontroll Det har i året som har gått vært endel ledige parkering og garasjeplasser. Det har ikke vært noe problem med å få leid disse ut til beboere. Alle som har flere parkeringsplasser eller garasje og som ikke har direkte behov for å sitte på disse oppfordres til å si dem opp, da dette kan bidra til at flere får mulighet for å leie. Det er oppdaget saltutslag i en del av garasjeanlegget i Gangstuveien. OPAK har blitt engasjert for å finne ut hvilke tiltak som må iverksettes. Borettslaget har avtale om parkeringskontroll med Aker P-drift AS. Aker P-drift AS har adresse Postboks 104 Kalbakken, 0902 Oslo og telefon: E-postadressen er: Det vises til Husordensreglene om parkering, og at Aker P-drift AS er engasjert for å passe på dette. Det gjøres oppmerksom på at klager på gebyr eller borttauing må skje til Aker P-drift AS. Bruk adresse, telefonnummer eller eventuelt e-post som angitt ovenfor. Styret henstiller til beboerne om ikke å bruke gjesteparkeringsplassene. Disse plassene er reservert gjester utenfra og skal ikke benyttes av beboere, firmabiler eller drosjer. Beboere eller andre som ikke rettmessig kan parkere på disse plassene vil bli ilagt et gebyr eller kjøretøyet kan bli fjernet. Avtale om renhold Borettslaget har avtale med Økonomiske Løsninger om vask av trapper, ganger og kjellere. Vi er gjennomgående fornøyd med arbeidet som gjøres, men det er viktig at beboerne omgående melder eventuelle klager på renholdet skriftlig til vaktmestertjenesten slik at disse kan følge opp dette.

18 18 Øvre Grorud Borettslag Vaktordning i borettslaget Vi har avtale med NOKAS (opprinnelig Hafslund Infratek) om vakthold i borettslaget. Tjenesten består av kontroll av hele borettslaget inkludert fyrrom, alle berederrom, kjellere, inngangsdører til oppgangene og andre aktuelle fellesarealer. I avtalen ligger også vekterutrykning, og beboerne oppfordres til å bruke tjenesten ved husbråk og uroligheter i laget, fremfor å prøve å rydde opp i eventuelle situasjoner selv. Vakttelefonen er Oppfølging av leverandører Styret og vaktmestertjenesten avholder møter med tjenesteleverandører i den grad det er funnet nødvendig. Felleskostnader kostnader til drift og vedlikehold Kostnader til drift, vedlikehold og betjening av lån for borettslaget må i sin helhet dekkes inn av felleskostnader (husleie). Må det iverksettes tiltak eller investeringer som ikke kan dekkes av inntektene fra felleskostnadene, må det tas opp lån. Eventuelle offentlige tilskudd til konkrete prosjekt/tiltak eller andre inntekter, for eksempel fra utleie av antenneplass, utgjør kun mindre beløp. Økte drifts- og vedlikeholdskostnader og opptak av lån for å gjennomføre større tiltak eller investeringer må derfor dekkes inn gjennom økning av felleskostnadene (husleie). Opptak av lån øker den respektives leilighets andel av fellesgjeld og er en gjeld den enkelte beboer er ansvarlig for. Siste økning av felleskostnadene var Det er ikke planlagt økning av felleskostnader i Samarbeid Styret takker beboere, blokkrepresentanter, vaktmestertjenesten og borettslagets forretningsfører (OBOS Eiendomsforvaltning AS) for et godt samarbeid.

19 19 Øvre Grorud Borettslag 2 ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter Inntektene i 2012 var til sammen kr Andre inntekter består i hovedsak av en rekke større og mindre poster, hvorav enøktilskudd fra Oslo Kommune, automatpenger og Telenor Mobil er de største. Kostnader Driftskostnadene i 2012 var på kr Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Hovedårsaken til avviket var generelt lavere aktivitetsnivå enn forutsatt i budsjettet, særlig gjelder dette utvendig anlegg. Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til Energi/Fyring skyldes lavere pris og forbruk enn forventet. Andre vesentlige forhold som har påvirket resultatet er at kostnader til containerleie ble høyere enn forventet. Resultat Årets resultat på kr foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler pr utgjorde kr For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2013 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som blant annet omfatter overflatebehandling av tak, vegger og gulv i lavblokkene samt utbedring av balkonger i paddeblokkene.

20 20 Øvre Grorud Borettslag Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret. Feieravgiften øker med 50 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2013 har økt med kr Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån Borettslaget har lån i Terra, Husbanken og OBOS. Renten i Terra er 3,7 % p.a., flytende. Restløpetid er ca 14,5 år. Husbanklånet har en rente på 3,5 % p.a., fast. Restløpetid ca 12 år. Lånet i OBOS har en rente på 3,95 % p.a., flytende. Restløpetid er 0,5 år. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS (pr ) Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, 16. april 2013 Styret i Øvre Grorud Borettslag Torleif Korneliussen /s/ Karim Bouhmidi /s/ Heidi Johanne Grande Diamantopulos /s/ Thorbjørn Hagen /s/ Jan Olav Wammer /s/

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag 1 Vestbysletta Borettslag Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i avholdes tirsdag 3. mai 2011 kl.18.00, Tåsen idrettkrets klubbhus, Tåsenveien 32. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING Valg

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

Til beboerne i Kolås Boligsameie

Til beboerne i Kolås Boligsameie 1 Kolås B/S Til beboerne i Kolås Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Grorud Borettslag

Til andelseierne i Øvre Grorud Borettslag 1 Til andelseierne i Øvre Grorud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Fagerheimgaten 9 AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie 1 Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Velkommen til sameiermøte: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18:00 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 2 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Ulsrud Hageby B/L

Til beboerne i Ulsrud Hageby B/L 1 Ulsrud Hageby B/L Til beboerne i Ulsrud Hageby B/L Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til eierne i Utsiktstoppen Borettslag

Til eierne i Utsiktstoppen Borettslag 1 Utsiktstoppen Borettslag Til eierne i Utsiktstoppen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte 2014

Innkalling til ordinært årsmøte 2014 1 Etterstadkroken Vel Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Ordinært årsmøte i Etterstadkroken Vel avholdes torsdag 12. juni 2014 kl. 19:00 på Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108. Til behandling foreligger:

Detaljer

Til beboerne i Nye Major 3 Sameie

Til beboerne i Nye Major 3 Sameie 1 Nye Major 3 Sameie Til beboerne i Nye Major 3 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Professor Dahlsgt 39 AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Til beboerne i Vestparken 3 Borettslag

Til beboerne i Vestparken 3 Borettslag 1 Vestparken 3 Borettslag Til beboerne i Vestparken 3 Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til beboerne i Skullerudhagen Borettslag

Til beboerne i Skullerudhagen Borettslag 1 Skullerudhagen Borettslag Til beboerne i Skullerudhagen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Løren Torg Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Løren Torg Borettslag avholdes mandag 23. mai 2011 kl. 18.00 i kantina til Selvaag. Til behandling foreligger:

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 4 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til beboerne i Skogssletta Borettslag.

Til beboerne i Skogssletta Borettslag. 1 Skogssletta Borettslag Til beboerne i Skogssletta Borettslag. Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Til styremedlemmer og beboere INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2006 Ordinær årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger, avholdes mandag 12 juni 2005, kl. 13.00 i Kyrre

Detaljer

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie 1 Åkebergveien 56 Sameie Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE 1 Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Nordahl Brunsgate 9 Borettslag

Til andelseierne i Nordahl Brunsgate 9 Borettslag 1 Nordahl Brunsgate 9 Borettslag Til andelseierne i Nordahl Brunsgate 9 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sjølyststranda Garasjesameie, avholdes onsdag 09.03.2011, kl. 18.00 i 18.00 Styrerommet U2. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til andelseierne i Løren Torg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer