Sørum-Speilet I dette nummeret:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørum-Speilet I dette nummeret:"

Transkript

1 Sørum-Speilet I dette nummeret: Kristian Lieungh: Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida Del 70: Skoletid Odd Skullerud: Østby skole i Sørum Ellen Margrete Graarud: Nordisk vennskapstreff i Hagfors Per Otto Asak: Notater til gardshistoria for Ausen (3) Dag Winding-Sørensen: Lederens spalte Kjære medlem, Onsdag 25. august holdes det et viktig møte i Sørum bibliotek i Verkstedgården på Sørumsand. Temaet er hvordan kulturminner bevares i Sørum, og initiativet til møtet ble tatt av Blaker og Sørum historielag. I et brev stilet til daværende rådmann Ranveig Eidet, skrev historielagets leder Dag Winding-Sørensen 25. oktober 2009: Styret ønsket ikke å forfølge Nordli-saken ytterligere. Nordli var revet og det viktige nå var å se fremover og få til et godt samarbeid med kommunen i forhold til kulturminnevernplanen. I tråd med dette ba han kulturkontoret om å invitere lag og foreninger til et møte for en detaljert gjennomgang av kulturminnevernplanen. Det er kommunens oppfølging av dette brevet som nå resulterer i dette åpne møtet, der foruten lag og foreninger også eiere av objekter som er nevnt i kulturminnevernplanen er spesielt invitert. For øvrig er møtet åpent for alle, og det starter klokka 19:00. Ordfører Hans Marius Johnsen vil ønske velkommen. Deretter går ordet til Hanne Libak fra Akershus fylkeskommune. Hennes tema er Hvordan ser fylkeskommunen som forvaltningsorgan på kulturminner i Sørum? Leder av plan- og utbyggingsseksjonen i Sørum kommune, Inger K. Tveranger, vil innlede om Hva er egentlig en kulturminnevernplan. Prosessene i kulturminnevernet. Siste innleder er Torbjørn Eid, som selv eier en av eiendommene som er nevnt i kulturminnevernplanen. Hvilke utfordringer møter private eiere av kulturminner utfordringer og muligheter. Som vanlig på dialogkonferansene med kommunens innbyggere i Sørum, blir det satt av god tid til arbeid i grupper etter innledningene. Gruppene vil få konkrete problemstillinger å jobbe med, og deres konklusjoner vil bli brukt i det videre arbeidet med kulturminnevernet i Sørum. Sentrale problemstillinger vil utvilsomt bli gangen fra kulturminnevernplan til formelt vedtak om områder til bevaring og finansiering av kulturminner i privat og offentlig eie. Har du synspunkter på dette, bør du møte fram på biblioteket i Verkstedgården på Sørumsand onsdag 25. august klokka 19:00. Artikler nr årgang

2 Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida Del 70: Skoletid Jeg vil prøve å fortelle litt om den tida jeg gikk på folkeskolen og hvordan vi hadde det der. I midten av april 1923 begynte jeg på skolen. En tid i forveien var jeg med min mor dit for å bli innskrevet, som det het. Jeg kan bare svakt erindre hva som foregikk den dagen, men vi var i hvert fall flere barn samlet der på skolen. Nå kan en spørre hvorfor skolen skulle begynne om våren og ikke etter sommerferien. Forklaringen som jeg har fått er den at de små førsteklassingene skulle ha sommeren foran seg og ikke gå vinteren i møte straks etter skolestart. Vi hadde forholdsvis kort sommerferie, men til gjengjeld svært lang juleferie. Da jeg gikk i 1. klasse, fikk vi juleferie 2. desember og hadde fri til 28. januar året etter. Da var vi borte fra skolen mye av den hardeste vinteren, og skolen sparte mye ved. Fra 4. klasse hadde vi kortere juleferie. Mange av elevene hadde lang vei å gå, ja de måtte pent gå den gangen, selv om veien var både 3 og 4 kilometer. Det hendte vel også at barna fra Hekseberg fikk sitte på med en melkekjører så de slapp å gå. Så heldige var ikke de som bodde på Fløgstad, for derfra kjørte de melka til Kløfta. For min del var jo jeg svært heldig, skoleveien min var bare 1 km. Gikk jeg den gamle veien rett gjennom kuhavna på Melvold, ble den enda kortere. Den første skoledagen husker jeg svært lite av, bare plassene våre ved pultene. Guttene og jentene ble plassert hver for seg. Guttene til venstre i skolestua, og jentene til høyre. Jeg fikk plass på første pult til venstre ved ytterveggen og ved siden av meg fikk Tormod Presterud plass. Han var sønn av kjøpmann Ola Presterud som leiet meieributikken og var en snill og koselig gutt. Jeg syntes det var litt fint at han hadde fødselsdag på selveste julekvelden, men spurte visst aldri hva han syntes om det. Samværet med Tormod varte bare til jul det første året. Ved årsskiftet sluttet faren hans som kjøpmann på Frogner, og familien flyttet visst til Lillestrøm. Det tok omtrent 65 år før jeg traff Tormod igjen. Siden har vi sett hverandre en gang i blant når han og kona har gått forbi hagen her hos oss. Lærerinnen vår, Hagni Balstad, eller frøken Balstad som hun alltid ble kalt, hadde den skolestua som lå mot øst og Trondheimsveien. Der var det bare doble pulter, eller tomannspulter, som vi kalte det. Pultene hadde faste benker og skrånende pultplater, og fremst på pulten, midt på, var det et firkantet hull hvor blekkhuset var plassert. Da jeg begynte på skolen, var Hagni Balstad knapt 33 år, men jeg husker at jeg syntes hun var en gammel frøken. Ja slik kan barn vurdere folk og deres alder på en feilaktig måte. Min vurderingsevne måtte i hvert fall være svært svak. I 1. klasse begynte vi naturligvis med ABC og etter hvert begynte vi også å skrive bokstaver og tall med blyant med vekslende hell. Jeg tror vi begynte å skrive med penn og blekk da vi kom i 2. klasse. For enkelte resulterte det i visse problemer og mye søl, men det bedret seg jo etter hvert. Dette var jo lenge før kulepennenes tid, og for små unger var det ganske krevende med penn og blekk uten å søle for mye. Vi måtte jo også lære oss å bruke trekkpapir. Etter hvert begynte vi også med litt enkel regning. Regnestykkene var naturligvis lette. Vi brukte Johannesens regnebok og hadde også enkle regneoppgaver. Avskrift hadde vi også i hjemmearbeid, og vi hadde også stykker i ABC en som vi skulle kunne lese. Når det gjelder skoleveien, må det bare nevnes at det om vinteren kunne være bitende kaldt, og det kunne være risikabelt å sende små skoleunger lange veier alene. Da var det i hvert fall godt å komme inn i ei varm skolestue og få tint seg opp. Betsy, som bodde i annen etasje på skolen, hadde ansvaret for både renhold og fyring. Om vinteren var hun grytidlig oppe og tente opp i ovnene. I hver skolestue var det en stor, rund ovn fra Drammens Jernstøperi, og i dem ble det fyrt med tørre, fine bjerkekubber som lå i vedkassa ved hver ovn. Kubbene var kappet i tre deler av 60 cm. kosteved. Betsy var snill, og det hendte nok i blant at hun tok seg av forfrosne barn om morgenen. Hun hjalp dem av med støvlene og lot dem få varme seg ved ovnen. Skoleordningen og lærerne Frogner skole var den gang femdelt. Det vil si at 1. klasse var alene og 2. og 3. klasse var sammen. Så var 4. og 5. klasse alene og 6. og 7. klasse sammen. Hagni Balstad hadde de tre første klassene. Sigmund Eldevik hadde 4., 6. og 7. klasse. Magnus Sørli, som var en ganske nyutdannet lærer den gang, hadde 5. klasse. Han

3 var også tre dager i uka lærer på en annen skole i Sørum. Det jeg nevner her var fra høsten Den første tiden jeg gikk på skolen var Johan Andersen førstelærer og bodde i lærerboligen. Eldevik bodde på Sørvald, og hadde skole i Sørum og på Frogner annen hver dag. Han kjørte fram og tilbake mellom Sørum og Frogner med en blakk hest. Høsten 1924 sluttet Andersen ved oppnådd aldersgrense og flyttet til Oslo. Den gang het byen ennå Kristiania, for navneskiftet kom ved årsskiftet 1924/1925. Det kan nevnes at Andersen og kona flyttet inn i en leilighet i Pløens gate, men der vantrivdes de svært, og det var ganske rimelig. For dem som var vant til å bo i så landlige omgivelser, måtte det være lite hyggelig. Det gikk da heller ikke lang tid før de innså sitt feiltrinn og kjøpte seg villa i Kapellveien på Grefsen. Der bodde de resten av livet. Da Andersen gav seg som lærer, overtok Eldevik de klassene som han hadde hatt og flyttet inn i lærerboligen. Andersen var av den gamle, strenge og høytidelige typen som kledde seg i svalehalefrakk og stivetøy hver eneste dag. I 1. klasse hadde vi Andersen en eneste time. Årsaken var at frøken Balstad i siste time skulle ha de store jentene i syskole. Den timen vi hadde Andersen husker jeg ennå, selv om det nå er mer enn 80 år siden. Han fortalte oss om Babels tårn og syndefloden, og for riktig å illustrere syndefloden, dro han en finger oppover langs siden på kateteret. På den måten ville han liksom vise oss hvordan vannet steg. Ordning av skoledagen I alle klassene begynte skolen klokka 8.45 om morgenen. I 1., 2. og 3. klasse hadde vi fem skoletimer, og skoledagen var slutt klokka I alle år gikk vi på skolen annenhver dag. I 1. klasse var skoledagene tirsdag, torsdag og lørdag. I 2. og 3. klasse mandag, onsdag og fredag. I 4. klasse tirsdag, torsdag og lørdag. I 5. klasse var skoledagene mandag, onsdag og fredag. I 6. og 7. klasse mandag, onsdag og fredag. I alle klassene hadde vi religion i første time, og begynte alltid dagen med sang. Vi måtte pugge stykkene i Vogts bibelhistorie og alle budene i katekismen med forklaringer. Alt måtte vi kunne utenat. I tillegg hadde vi salmevers som måtte læres og som vi ble hørt i. Alt dette krevet jo nokså mye tid til lekselesing hjemme, og det var jo skam for den som ikke kunne leksa si og bare ble stående der og hakke. I annen og tredje time var det som oftest norsk eller regning. De andre fagene ble fordelt på de senere timene. Etter hvert fikk vi norgeshistorie, geografi, naturfag og tegning. I de større klassene også helselære og litt fysikk, og i blant litt linjegymnastikk. Vi hadde også ganske mye skjønnskrift og diktat. I skjønnskriftbøkene var det fine, sirlige bokstaver som vi skulle prøve å etterlikne best mulig. Det var nok sjelden helt vellykket. Fra fjerde klasse brukte vi Rolfsens lesebok, som vi fikk låne på skolen. Det var visst to eller tre forskjellige utgaver til bruk ettersom vi kom oppover i klassene. I de lesebøkene stod det mange slags forskjellige stykker. De kunne være alvorlige, morsomme, interessante, og også triste og tragiske. Så vidt jeg kan huske, fikk vi gratis skrivebøker, blyanter, viskelær og pennesplitter. De andre bøkene måtte vi som rett og riktig var, holde oss selv. På skolen var det et bibliotek hvor vi kunne få låne med oss bøker hjem. Det var forskjellige slags bøker for enhver smak, men noen var naturligvis gjevere enn andre. Det var særlig stas med Onkel Toms hytte og Robinson Crusoe. Det bør også nevnes at vi hadde hyggelige og gode lærere. Eldevik var meget flink til å lære fra seg, og han lærte oss ganske mye grammatikk. Det kom godt med da jeg begynte på middelskolen og skulle lære tysk og engelsk. Vi hadde også Eldevik i sang. Han greide til og med å streve så lenge med oss at han fikk til et kor av de fire øverste klassene. Vi sang så bra at vi fikk lov til å synge i Frogner kirke en 2. juledag da kirken ennå var nesten ny. I sangtimene hendte det også at Eldevik spilte litt for oss på fiolin. Og før avslutningen av hver eneste skoledag reiste vi oss og stod ved siden av pultene våre og sang enten Hvor salig er den lille flokk eller Her kommer dine arme små. I alle de årene jeg gikk på skolen var det aldri noe problem for lærerpersonalet å holde orden og samtidig sette seg i respekt. Eldevik var en både fornuftig og bra mann, en alle hadde stor respekt og aktelse for. Frøken Balstad og Magnus Sørli var også flinke og greie. Det var aldri bråk og leven i noen av klassene. De vanlige frikvarterene varte som navnet sier et kvarter. Etter tredje time var det lange frikvarteret, som varte i tre kvarter. Da var det meningen at vi skulle spise nistematen vår. For det meste gikk vi omkring ute og spiste, men var

4 det ufyselig vær eller riktig kaldt, spiste vi inne i skolestua. Vi spiste maten vår tørr, vi maulet, som vi sa. Bare noen ganske få varme sommerdager kan jeg huske at jeg hadde med litt saft på skolen for å drikke til maten. Eldevik lærte oss forresten en nyttig ting ved siden av det rent faglige: Han sa at vi skulle tygge maten godt før vi svelget den og ikke skylle ned maten med drikke. Det var noe i hvert fall jeg merket meg, og som jeg har prøvd å leve etter siden. I det lange friminuttet var Eldevik inne hos seg selv og spiste middag. Frøken Balstad var nok også oppe i leiligheten sin, som var i annen etasje i lærerboligen for å spise. Middag spiste hun imidlertid etter at skolen var ferdig for dagen. Vi forundret oss over at Eldevik ikke gjorde det på samme måte. I frikvarterene drev vi med forskjellige aktiviteter. Om sommeren slo vi ball, lekte sisten eller bare hoppet og sprang. Når det var føre til det om vinteren, laget vi sklier i bakkene i kuhavna på Melvold. Bak skolehuset ble det også laget til en liten hoppbakke. Vi holdt også til i bakken ovenfor der bensinstasjonen ligger i dag. Om sommeren var det litt av ungdyrhavna til Thorvald Frogner. Da jeg gikk i 1. klasse, bygget kjøpmannen i meieributikken, Gustav Dehli, villa på hjørnet av Trondheimsveien og Haldenveien. Det gjorde at vi ikke kunne drive så mye der på den siden av veien. Var det mildvær og godt føre, kjørte vi med sparkstøtting på veien. Det hendte at vi satte flere sparker etter hverandre og kjørte tog nedover smedfyllinga og helt ned til brua. Lærerne nektet oss aldri å være på veien. Det var liten biltrafikk den gang, særlig om vinteren, så vi kunne drive slik uten å utsette oss for noen fare. Det var bare en og annen bil i liten fart, men hestekjørere var det til stadighet. Det hendte aldri noe galt på veien med noen av oss. I skolestua til frøken Balstad var det som tidligere nevnt dobbeltpulter, og det var ei lang tavle bak kateteret. Det samme var det i den skolestua hvor Magnus Sørli underviste. I skolestua til Eldevik var det enmannspulter og ei tavle som stod på et solid stativ foran i det venstre hjørnet av skolestua. Katetrene i de tre skolestuene var like. De hadde gulaktig farge, og på forsiden var det noen pyntestriper som stod loddrett på speil i treverket. Mellom kateteret og veggen var det bygget opp en forhøyning som stolen til læreren stod på. På den måten hadde de god oversikt utover hele klassen, og kunne følge med på det meste av det som elevene holdt på med og om de fulgte med eller ikke. Etter hvert fikk vi mange store og fine fargelagte plansjer i skolestuene. Flere av dem hang oppe på veggene til stadighet, og kunne for eksempel vise bibelske motiver, blomster, fugler, pattedyr, krypdyr og fisker. Vi lærte mye av de plansjene på forskjellig vis. I alle klasserommene var det også hengt opp store kart over hele verden, og de kartene satt jeg og så mye på i skoletida. Lærerboligen brenner Midt på sommeren, etter at jeg hadde gått to år på skolen, hendte det noe trist og leit. Litt før klokka tre om dagen, mens kara hjemme satt og drakk kaffe før dem gikk ut etter middagen, begynte det å ule kraftig og vedvarende i fløyta på lokomotivet på godstoget som stod på stasjonen. Det virket både uforståelig og uhyggelig, og det tydet på at det var noe galt fatt. Fra stasjonen hadde de sett at det veltet tjukk, svart røyk opp fra lærerboligen, og de tutet for å gjøre bygdefolket oppmerksomme på at det var brann. Dette var den 14. juli Gårdsguttene, far og tømmermennene som holdt på å bygge hjemme, så også snart hva som var galt, og sprang ned gjennom kuhavna og til skolen fortest mulig. Da stod lærerboligen i full fyr. Broren min, som var 16 år den gang, var også med på springmarsjen. Da de kom fram til brannstedet, var det møtt fram noen naboer som hadde begynt å redde ut forskjellige ting fra huset. Andre bare stod der og så på uten å foreta seg noe. Far fortalte at han og hele flokken stormet inn i første etasje og begynte å bære ut de tunge møblene som stod der. Brannen hadde startet i et kott i annen etasje, og derfor tok det noe tid før varmen nådde ned i første i det solide tømmerhuset. Av den grunn fikk alle de som etter hvert kom til reddet ut ganske mye av inventaret. Foruten hele første etasje, disponerte Eldevik også den nordre delen av annen etasje i lærerboligen. Så vidt jeg vet ble svært lite eller ikke noe reddet ut derfra fordi brannen begynte der oppe. Frøken Balstad, som hadde sin leilighet i resten av annen etasje, var på ferie, og mistet alt hun eide. Det måtte ha vært et sjokk for henne å få høre hva som hadde hendt. Det var svært dårlig med tilgang på vann til slukningsarbeidet. Det var ei kran i fjøset og ei

5 inne i gangen på selve skolehuset, og det var det hele. Det var ikke spørsmål om å slukke selve brannen. Den måtte bare få gå sin gang. Det som var faren, var at det vesle stabburet som stod nokså nær lærerboligen, mellom denne og låven, skulle ta fyr. Da kunne det ha vært fare for at låven hadde gått med også. Det ble hengt opp en presenning på buveggen, og på den ble det slått på vann med bøtter. For å skaffe mer vann enn det var i de to kranene, ble det hentet vann fra den gamle meieridammen, eller Melvoldammen, som lå i stubbehavna langs Trondheimsveien meter unna. Mens brannen raste satt mor og jeg på en høy leirrabbe like ovenfor der Melvold Ungdomsskole ligger i dag. Der hadde vi et fint utsyn til alt som foregikk. Derfra så vi at det ble kjørt fram og tilbake fra veien nedenfor dammen og til skolegården med en liten T-Ford lastebil. På bilen var det plassert dunker og spann til å fylle vann i. Bilen måtte jo stå på veien, og noen hentet vann oppe i dammen med bøtter, bar dem ned til gjerdet hvor andre stod og tok imot og leverte bøttene til den som stod på lasteplanet og tømte dem. Dette var virkelig tungvinte greier. Det var heller ikke plass for bilen å snu på veien, så den måtte rygge tilbake til skolen igjen med hver vannvending. Om det kom noen brannbil til skolen den gang, tror jeg nesten ikke. Det var visst ikke noe brannvesen i bygda i det hele tatt. Da brannen raste på det verste, begynte noen å bli redde for at den kunne bre seg til skolehuset. Et stykke fra det stod det en rad store bjerketrær, og de skjermet veldig godt mot varmen. Det var også klart og stille vær, og veldig varmt. Noen svært oppskakede personer gikk i gang med en privat redningsaksjon oppe i leiligheten til Betsy i annen etasje på selve skolehuset. Hun hadde to rom i bredden på enden av huset ut mot veien, og dit opp stormet disse særdeles hjelpsomme personene, for nå skulle reddes det som reddes kunne. Denne redningen gikk for seg på den måten at de begynte å hive dekketøy, kopper og kar og forskjellig annet glasstøy ut gjennom vinduene. Det var høyt ned til bakken derfra, og det er lett for de fleste å tenke seg hva resultatet av redningsaksjonen ble. Heldigvis kom Betsy ganske snart til selv og fikk stoppet galskapen, men da var det allerede ødelagt en god del. Slik kan altså enkelte mennesker miste fatningen fullstendig når noe står på. Etter brannen flyttet Eldevik og familien hans midlertidig inn i et ledig rom i annen etasje i skolehuset. Hvor frøken Balstad fikk et midlertidig sted å bo, husker jeg ikke. Kort tid etter ble det imidlertid satt i gang bygging av en ny lærerbolig på den gamle grunnmuren, som var av gråstein. Lærerboligen som brant var blitt bygget som skolehus i Da ble skolen flyttet fra Bruhaugen og opp til eiendommen til Nordre Frogner. Da var det to skolestuer mot gårdsplassen, lærerleilighet på baksiden og i nordenden i annen etasje mot sør. Bygningen var i bruk som skolehus til 1914, da det huset som vi gikk på skole i ble tatt i bruk. Skolehuset Tvers gjennom skolebygningen går det en bred gang med dører til begge sider. For å komme dit inn må en først gå opp ei høy sementtrapp. Der er det en flate øverst, og derfra kommer en gjennom ei dobbelt glassdør og inn. Alt hadde vært mye penere og huset mer praktisk om det hadde ligget lavere i terrenget, men det var visst mote den gang å få skolehusene høyt til værs. Til høyre like inne i gangen var døra inn til lærerværelset. Der var høyden under taket like stor som bredden av rommet, og det hele var gjennomført ukoselig. Et vindu mot veien, som var like stort og høyt som vinduene i klasserommet ved siden av, var også med på å gjøre det ukoselig der inne. I tillegg var det den samme grønnfargen som på veggene som det var i skolestuene. Ved siden av lærerværelset, var skolestua til frøken Balstad. Bortenfor døra inn dit, litt lenger bort i gangen, på høyre side, stod det en ganske stor rund ovn. Ved siden av den var vannspringen med en stor flat utslagsvask under. Så var det en drikkefontene med ei kran som vi kunne regulere vannstrålen med når vi skulle drikke. Det hendte nok i blant at en eller annen skøyer skrudde opp vannkrana for fullt. Da stod vannstrålen opp i taket, og der var det et varig vannmerke. Innerst til høyre i gangen var det et kott under trappa til annen etasje, og der hadde Betsy vaskesakene sine for rengjøring. Stakkars Betsy, hun hadde slitt mye i sin tid, men var trofast og arbeidssom. I de senere årene hadde hun ei voksen datter til å hjelpe seg med rengjøringen av skolen og det hele. På venstre side i gangen var døra inn til skolestua til Eldevik og lenger bort døra inn til

6 5.klasse, der Magnus Sørli var lærer annenhver dag. Mellom disse dørene var det ei lang rekke knagger hvor vi hengte av oss yttertøyet. Det var jakker og kåper, votter og skjerf. Klær og sanitære forhold De fleste av oss hadde ganske enkle klær, som ofte var både stoppet og lappet. Barna kunne ikke forlange moderne, flotte merkeklær slik mange gjør i dag. Vi måtte nok pent nøye oss med det vi fikk selv om det ikke var så fine sakene. Vi måtte naturligvis være mest mulig forsiktig med klærne våre. Når vi kom hjem fra skolen, måtte vi skifte og sette på oss arbeidsklær, for vi måtte være med og gjøre nytte for oss hjemme. Guttene hadde som regel jakke eller bluse av grovt eller glatt stoff, og alltid korte bukser. Det var helt utenkelig med lange bukser for guttene før konfirmasjonen. Det siste året på folkeskolen fikk noen få av oss knikkers. Det var jo varmere og bedre enn de korte buksene, for de gikk nedenfor kneet med en strikk eller spenne rundt leggen. Det var også helt utenkelig at jentene kunne gå i lange bukser. Både jenter og gutter brukte gensere. De var som oftest hjemmestrikket og kunne ha enkle mønster og naturligvis forskjellig farge. Alle hadde vi hjemmestrikkede strømper, og om vinteren sokker i tillegg. Jentene brukte kjole eller skjørt med en bluse eller genser, og hadde for det meste lange fletter som hang nedover ryggen. Nederst på flettene satt det gjerne et flettebånd eller ei spenne. Disse flettene var det selvfølgelig fristende for guttene å dra i, og det var sikkert ikke videre morsomt for den det gikk ut over. Guttene var alltid nesten snauklippet. Da vi kom litt opp i klassene, ble vi undersøkt av lege en gang i året. Legeundersøkelsen gikk først og fremst ut på at vi ble målt og veid, og da var vi splitter nakne. Det var menighetssøsteren som sto for denne oppgaven. Jentene fortalte oss gutta at de som var mest utviklet av dem fikk lov til å ha buksa på seg under den seremonien. Bluferdigheten lenge leve. Distriktslege Michelet fra Kløfta var også til stede. Han undersøkte oss så vidt jeg kan huske ganske overfladisk. Det hele gikk visst ut på å lytte på lungene og titte oss i halsen. I klassen min var det en som var fra et virkelig fattig hjem og han var lusete. I 4. klasse satt jeg bak ham og så at lusa krabbet på nakken hans. Med en yngre bror som gikk i en lavere klasse var det naturligvis likedan. Han gjorde også i buksa nokså ofte og det luktet noe helt forferdelig av det. Ved siden av lusa, var det ikke greit å være de to i det hele tatt, og jeg syntes inderlig synd på begge to. Det var noe annet også som gjorde et sterkt og trist inntrykk på meg i hvert fall. Som pålegg på nistematen hadde de bare sukker, og brødskivene var pakket inn i avispapir. Det var inderlig synd på dem, for de fikk virkelig føle på kroppen hva fattigdom er, men guttene var snille de, stakkar, og gjorde så visst ingen fortred. I alle klasserommene var det store, høye vinduer, men nederst var det et felt med små ruter. For å hindre oss i å se ut, var de små rutene overmalt med hvit maling. Det hendte nok at noen skrapet bort litt maling for å få et kikkehull for på den måten å få kontakt med verden utenfor. I 1921 ble det bygget ny låve på skolen. Jeg var bare fem år den gang, men jeg kan så vidt huske det. Det gamle uthuset som ble revet da, lå på tvers av det nye, men jeg var så liten da at det kan jeg ikke huske. Uthuset var bygget i 1894 og etter gamle bilder så det ut til å være ganske dårlig. Den læreren som bodde på skolen disponerte skolejorda som han ville. Gårdsdrifta var en del av inntekten, eller lønna. Til den stillingen hørte også klokkegjerningen med, og derfor ble disse gårdene eller eiendommene kalt klokkergarder. Eiendommen til Frogner skole ble altså innkjøpt til Sørum kommune i Hele arealet tilhørte den gang Håkon Frogner på Nordre Frogner, der Brændjord bor i dag. Jordveien rakk helt ned til Leirelva og omfattet også området der hvor idrettsplassen ligger i dag. På nordsiden grenset den inn til Melvoldeiendommen og var vel på ca. 25 mål i alt. I det nye fjøset var det et pent lite mursteinsfjøs mot sør, og mot vest en liten stall med dør rett inn i et spilltaug for en hest. Bortenfor der var låvebrua. Mot gårdsplassen var det et vedskjul og mot nord var det doer både for lærerne og for oss. De siste somrene vi gikk på skolen, hadde vi hver vår vesle skolehage på sletta bak stabburet og låven der hvor den nye skolen ligger i dag. Vi sådde og plantet i slutten av mai og måtte luke og stelle hvert vårt stykke hele sommeren. Etter at grønnsakene var høstet, stilte vi dem ut på skolen og fikk karakter eller premie i forhold til resultatet.

7 Da jeg gikk i 6.klasse, plantet vi en rad bjerketrær langs gjerdet mot Trondheimsveien. De ble jo etter hvert ganske store, og er fjernet for mange år siden. Som nevnt gikk jeg for det meste veien når jeg skulle gå på skolen. De siste årene ble det en betraktelig økning i biltrafikken og ved siden av godsruter og melkebiler, begynte det også å gå rutebiler. Det er spesielt to av disse bilene som jeg husker godt. For det første var det Hvamsruta. Den var til å begynne med mosegrønn med en rødbrun stripe på midten langs etter. Bilen var en International og senere ble den lakkert okergul. Det var en såkalt kombinert rutebil. Det vil si at den fremste halvdelen av bilen var for passasjerer, og bakerst var det plass for melkespann og varer. Langs sidene på bilen sto det: Korsmo-Hvam- Kløfta-Oslo. Disse navnene ble siden fjernet. Det var også en annen rutebil som passerte meg på skoleveien om morgenen. Det var en blå Studebäcker med en rød rand under vinduene langs hele siden. Den minnet mest av alt om en veldig lang åpen personbil med dører på høyre side inn til hvert sete. Om vinteren og i regnvær ble det trukket en sort kalesje over alle setene. Foran på bilen, over frontruta, sto det: Dysterud bro Oslo. Etter den tids forhold var det en ganske lang strekning å kjøre hver dag, på til dels dårlige veier. Så vidt jeg vet, var rutebilen eid av en som het Solstad Løse. Han ble senere gårdbruker i Eidsberg, og på gården der han bodde snakket jeg med ham ca. 40 år senere. Da jeg fortalte om den gamle rutebilen som jeg husket fra barndommen, syntes han det var ganske overraskende og artig. Skoleveien til Børke-barna Med det samme det er snakk om skolevei, må en ting absolutt nevnes, og det er den skoleveien som barna fra Børke hadde. De var nødt til å gå jernbanebrua over Leirelva nedenfor gården og følge jernbanelinjen videre opp til Frogner stasjon for å komme frem. Noen brukbar vei fantes ikke. Banevokter, senere baneformann Hans Olsen var nok ikke særlig begeistret for å ha barna gående på jernbanens område, men han var snill og måtte bare la dem gå. Det er nesten utrolig at det kunne gå an, og like utrolig at det aldri hendte en ulykke, selv om det visstnok hadde vært nære på. Høsten 1928 ble det åpnet ny jernbanebru over Leirelva ved Børke. Det var en søndag ettermiddag først i november, og det var ilgodstoget fra Trondheim som fikk den store ære å åpne brua. På en eller annen måte hadde jeg fått greie på når det første toget skulle passere. En ung gårdsgutt, Gustav Krogh, som var hjemme hos oss den gang og jeg, var til stede og så på åpningstoget. Bortsett fra de jernbanekara som la om sporet, var det ingen andre enn oss to som overvar innvielsen. At brua er helt feil plassert og hele anlegget en fiasko, er en annen sak. Det er laget til tre helt unødvendige svinger på jernbanelinja som kunne vært unngått hvis den nye brua var blitt bygget parallelt med den gamle. Hvor lenge den gamle brua sto og ikke var i bruk, vet jeg ikke, men så lenge den sto og ikke var i bruk, var det trygt for ungene fra Børke å gå der. Høytidelige markeringer Hvert år var det 17. maitilstelning på skolen. Vi gikk i tog, men hadde ikke musikk. Den gang var ikke 17. mai offisiell fridag, og det var sjelden det var gudstjeneste i kirken. Etter at vi hadde gått i tog, samlet vi oss på skolen, hvor vi fikk boller og brus eller kakao. Siden drev vi en stund med forskjellige konkurranser og leker. Det hele varte vanligvis ikke så lenge, og det var også for en stor del avhengig av været. Fjerde juledag var fast dato for juletrefesten på skolen. Da var det satt inn et stort juletre i skolestua mot veien. Treet rakk helt til taket, og var fint pyntet. Det var fullt av levende lys også, og jeg har siden tenkt på hvor brannfarlig dette var. Heldigvis gikk alt bra i så måte i alle år. Vi gikk rundt juletreet i tre ringer, og sang mange julesanger. I forbindelse med juletrefesten ble pultene i skolestua mot gårdplassen ryddet sammen langs veggene så det ble plass til å leke. Det ble også servert kakao eller boller og så fikk vi hver vår pose med smågodt eller en appelsin. Juletrefestene var populære og de aller fleste elevene møtte opp der for å få med seg en hyggelig tilstelning. Foreldrene til de minste barna var gjerne med, og det var ofte nokså mange voksne på disse festene. De var også med og lekte tyven, tyven og andre leker. Årstidene veksler fottøyet like så I alle de årene jeg gikk på folkeskolen var jeg borte fra skolen bare to dager, og det var jo i grunnen veldig ergerlig. Årsaken kan jeg vel si var en liten filleting. Jeg gikk i femte klasse den vinteren, og en søndag drev to gutter av oss og

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Einar Sørlie: Korpsmusikk i Sørum i mer enn 100 år Olaug Hexeberg: Barndomsminner fra Vesterskaun Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida Del 21: Frogner ungdomslag

Detaljer

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no Artikler nr. 6 2001 7. årgang http://sorum.historielag.no Klebersteinsbrudd i Sørum Kleberstein er en bergart som består av talk og mineralene kloritt, magnesitt og magnetitt. Bergarten er seig og nokså

Detaljer

Nummer 2 2014 20. årgang

Nummer 2 2014 20. årgang Sørum-Speilet Nummer 2 2014 20. årgang MYE SKJER I 2014. Historielaget feirer grunnlovsjubiléet, og er med og arrangerer busstur til Eidsvollsbygningen 27. juni. Tertitten er viktig for bygda, og mer samarbeid

Detaljer

Våren 2014 Høybråten Velforening Stiftet 1926. Årgang 26. 3. juni er det parkkveld igjen! SIDE 23-26 ER MEDLEMSAVIS FOR HSIL.

Våren 2014 Høybråten Velforening Stiftet 1926. Årgang 26. 3. juni er det parkkveld igjen! SIDE 23-26 ER MEDLEMSAVIS FOR HSIL. Våren 2014 Høybråten Velforening Stiftet 1926 Årgang 26 3. juni er det parkkveld igjen! SIDE 23-26 ER MEDLEMSAVIS FOR HSIL HøySt AKTUELT Velkommen til Joker i Starveien! I vår butikk finner du alt det

Detaljer

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3 Høsten 2013 25 år Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25 HøySt AKTUELT SE SIDE 3 LIONS KUNSTUTSTILLING 2. 3. NOVEMBER 2012 Utstillingen åpner som vanlig klokken 10:00

Detaljer

Stamfaren Jacob Carlsen

Stamfaren Jacob Carlsen Nr. 4 Desember 2008 Årg. 28 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Stamfaren Jacob Carlsen God jul til unge og gamle Drøbak er blitt en helårs juleby, den trekker publikum fra hele landet, ja, utlandet

Detaljer

Artikler nr. 5 2000 6. årgang

Artikler nr. 5 2000 6. årgang Sigurd Ribbung og Håkon Håkonsson på Romerike I Håkon Håkonssons saga er bygda Skaun nevnt to ganger, begge i forbindelse med kongens kamp mot ribbungene. Det var islendingen Sturla Thordarson (29.07.1214-30.07.1284)

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

RAMNESIANA 1994. Forord ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG. Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø

RAMNESIANA 1994. Forord ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG. Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø INNHOLD Forord... Side 3 Emma Bingen... " 5 Karl M. Linnestad og hans ordførertid... " 9 Da elektrisiteten kom til Ramnes... " 15 Edvart - en original?... " 19 Min barndoms jul... " 25 "Helgetidningar"...

Detaljer

NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kirken pusses opp. Foto: Kjell Chr. Gripstad

NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kirken pusses opp. Foto: Kjell Chr. Gripstad NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Kirken pusses opp Foto: Kjell Chr. Gripstad Rollen som besteforeldre De aller fleste pensjonister i vår kommune har det godt

Detaljer

Et is-skip. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Nr 91

Et is-skip. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Nr 91 Nr 91 1/2011 31. årgang ISSN 0800-2347 ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag Et is-skip Les om en Kragerøskute som losser is i Southampton i England. Artikkelen stod på trykk i den engelske avisen

Detaljer

GÅRDEN HØYUM I ONSØY

GÅRDEN HØYUM I ONSØY GÅRDEN HØYUM I ONSØY FAMILIEHISTORIE MED SLEKTSREGISTER FOR SLEKTENE REKLINGSHOLM I RÅDE OG SKJELIN I BORGE Skrevet av Solveig Korseberg 1 FORORD Denne slekt- og familiehistorien er i første rekke for

Detaljer

MER GAMMELT ENN NYTT. Kupper'n. Minner fra Enebakkveien side 3-8. Neste medlemsmøte 15/11: se side 13

MER GAMMELT ENN NYTT. Kupper'n. Minner fra Enebakkveien side 3-8. Neste medlemsmøte 15/11: se side 13 MER GAMMELT ENN NYTT ÅRGANG 13 NR. 3-2011 Neste medlemsmøte 15/11: Kupper'n se side 13 Minner fra Enebakkveien side 3-8 Fotograf Per Lyng, Oslo Byarkiv HUSK fotoutstillingen på Vålerenga! Lørdag 22. og

Detaljer

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord

...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Nr 2 Oktober 2009 Årgang 21...vi vil aldri glemme Høybråten, kjæreste sted på jord Utsikt fra vårt nye sykehjem ved Høybråten Stasjon Det fortelles at enkelte pasienter forlanger værelse med denne utsikt

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Lillian Mobæk: Lokal melproduksjon og minner fra Slora mølle. Intervju med Odd Skullerud Svein Sandnes: Glomma gjennom Sørum Marte Brakestad Ihlebæk: Gardsnavn i Blaker

Detaljer

Eventyrvennene. Et møte på kaféen

Eventyrvennene. Et møte på kaféen Eventyrvennene Et møte på kaféen Langt, langt borte, bak dype daler og høye fjell, ligger Mellomskogen. Den er så stor at det tar flere dager å gå igjennom den, og det er ikke noen vanlig skog, heller.

Detaljer

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 1 Thorleif Waaler Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 2 Gården Søndre Digerud som i 1913 kom

Detaljer

på jakt & vakt 4/12 B-PostAbonnement I dette nummeret

på jakt & vakt 4/12 B-PostAbonnement I dette nummeret B-PostAbonnement Returadresse: Historielaget, Postboks 49 Grefsen 0409 Oslo på jakt & vakt 4/12 På jakt etter røtter i lokalhistorien og vakt om kulturverdier av alle slag Historielaget Grefsen Kjelsås

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

MER GAMMELT ENN NYTT. Kari Amundsen. historiker i kjeks! 5-øring funnet i tårnet. Nærmeste nabo med Sota-kafèen. -bydel med sjel

MER GAMMELT ENN NYTT. Kari Amundsen. historiker i kjeks! 5-øring funnet i tårnet. Nærmeste nabo med Sota-kafèen. -bydel med sjel MER GAMMELT -bydel med sjel ENN NYTT ÅRGANG 10 NR. 3-2008 Kari Amundsen historiker i kjeks! Møtet er i menighetssalen i Vålerenga kirke tirsdag 18. november kl.1900. Det blir vafler og selvfølgelig Sætre

Detaljer

20. august var slutten på en lang byggefase og Høybråten skole ble høytidlig åpnet av ordfører Fabian Stang

20. august var slutten på en lang byggefase og Høybråten skole ble høytidlig åpnet av ordfører Fabian Stang Nr 2 Oktober 2008 Årgang 20 20. august var slutten på en lang byggefase og Høybråten skole ble høytidlig åpnet av ordfører Fabian Stang..nå er det bare muren og nytt fortau som gjenstår Vel-Nytt Nr. 2

Detaljer

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord INNEHOLD Forord... Side 3 Jack Fjeldstad til minne... " 5 Thorvald O. Vivestad, ordfører 1935-37" 7 Om prøvebygda Ramnes... " 11 17. mai... " 23 På Stamnås ved tusenårskiftet... " 27 Prolog på Stamnås...

Detaljer

Les om fire damer fra Etterstadgata på side 5. God Jul og godt nytt år!

Les om fire damer fra Etterstadgata på side 5. God Jul og godt nytt år! MER GAMMELT ENN NYTT ÅRGANG 12 NR. 4-2010 Les om fire damer fra Etterstadgata på side 5 God Jul og godt nytt år! Husk medlemsmøte! Tirsdag 1. februar 2011 kl. 19.00 i menighetssalen i Vålerenga kirke Kveldens

Detaljer

Artikler nr. 3 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no

Artikler nr. 3 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no Artikler nr. 3 2001 7. årgang http://sorum.historielag.no Slora mølle og kornets historie I 1995 overtok Blaker og Sørum historielag Slora mølle. Mølla er påkostet omkring 600.000 kroner i bygningsmessig

Detaljer

I denne boken forteller jeg mye om mine erfaringer, om mitt møte med dette industriland og refleksjoner jeg har gjort underveis.

I denne boken forteller jeg mye om mine erfaringer, om mitt møte med dette industriland og refleksjoner jeg har gjort underveis. Forord Dette skulle bli en bok med masse tekst om alt det jeg skulle finne ut om forbruk, produksjon, priser, miljø, forurensning osv. Til dette skulle jeg hente fakta i bøker, aviser og tv programmer

Detaljer

Det er to betydninger av ordet

Det er to betydninger av ordet Øyanytt 20. årgang og gammalt Lokalavis for RØVÆR Desember 2007 Kirke i ett og alt... Det er to betydninger av ordet Kirke. Det er kirke som bygning og kirke som menighet/ fellesskap. Denne forholdsvis

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Jordskred i Sørum Årsakene til leirskred Skjeafallet om skred, erosjon og denudasjon Jubileumsmiddagen et gjestebu som vil huskes Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigstida

Detaljer

JULEMØTE. Velkommen til en hyggelig førjulskveld!

JULEMØTE. Velkommen til en hyggelig førjulskveld! JULEMØTE Vinderen Historielag inviterer til julemøte i Holmenkollen kapell, underetasjen Onsdag 8. desember 2004 kl. 1900. Sivilarkitekt og Osloguide Anne Merete Knap vil kåsere om Hva viser vi turistene,

Detaljer