KURS NVE-RAPPORTERING Februar 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURS NVE-RAPPORTERING. 2. - 3. Februar 2010"

Transkript

1 KURS NVE-RAPPORTERING Februar

2 INNHOLD I Innledning Regnskapsrapportering <-> regulering Mengderegnskap (+interne transaksjoner) Faglig/teori Gruppeoppgaver (løsning/gjennomgang) Anleggsmidler Faglig/teori Gruppeoppgaver (løsning/gjennomgang) 2

3 INNHOLD II Resultatregnskapet Faglig/teori Andre inntekter Fordeling felleskostnader Nettvirksomhet / andre virksomhetsområder Gruppeoppgaver (løsning/gjennomgang) Mer-/mindreinntekt og KILE Faglig/teori Gruppeoppgaver (løsning/gjennomgang) 3

4 INNHOLD III Teknisk rapportering og produksjonsrelatert nett Faglig/teori Gruppeoppgaver (løsning/gjennomgang) Kvalitetssikring / konsistenssjekker / avstemming Praktisk / Organisering Demonstrasjon av EBL s punkttariffmodell 4

5 REGNSKAPS- RAPPORTERING REGULERING 5

6 REGNSKAPSRAPPORTERINGENS BETYDNING EFFEKTIVITET NVE- RAPPORTERING EGNE DRIFTS- KOSTNADER KOSTNADS- NORM SEGMENT- REGNSKAP INVESTERING OFFISIELT REGNSKAP INNTEKTS- RAMME 6

7 REGULERINGSMODELL NVEs reguleringsmodell Effektivitetsmåling Konsekvenser av reguleringsmodellen Incentiv i reguleringen 7

8 REGULERINGSMODELL Nettregulering fra 2007 Fortsatt inntektsregulering Inntektsramme inklusive KILE Større grad av normregulering Inntektsramme i mindre grad bestemt av egne kostnader Årlig oppdatering av grunnlag for inntektsramme basert på data fra 2 år tidligere Årlige effektivitetsmålinger Normalavkastning for bransjen samlet 8

9 REGULERINGSMODELL Inntektsramme - KILE Kostnad overl. nett ++ Driftsresultat Inntektsramme inklusive KILE Tariff-inntekt KILE Avskrivninger, tap og andre driftskostnader KILE 9

10 REGULERINGSMODELL Egne kostnader inkl. KILE og normalavkastning % Tillegg for manglende avkastning % Tillegg for egenfinansierte investeringer 2008 (2009 og 2010) Normkostnad 2008 Inntektsramme

11 REGULERINGSMODELL I n = 40 %*K + 60 %*K N + Tap R n-2*spot n + K U n-2*kpi n /KPI n-2 + JI +( K Faktisk n-2 - I n-2 ) - K = (DV n-2 -K U n-2)*kpi n /KPI n-2 + AVS n-2 + BV n-2 *1,01*NVE-Rente n + ILE n-2 *KILE-satser n + Tap D n-2*spot n - K N = EFF Kal n-2 * K = (EFF n % - EFF BR n) * K - JI = INV n-2 * (1,46*NVE-Renten) + ( AVS + n-2 n BV n-2 n * NVE-rente n ) (2009 og 2010) (Fra og med 2009) 11

12 REGULERINGSMODELL Normkostnad Resultat av effektivitetsmålingen Effektivitetsmodell Sammenligning av selskapenes bruk av ressurser (kostnader) for å løse en oppgave av en viss størrelse 12

13 REGULERINGSMODELL Utfordring - Beskrive oppgave/rammevilkår for å oppnå en mest mulig rettferdig effektivitetsmåling - Umulig å kunne ta hensyn til alle forhold som har kostnadsmessige konsekvenser for utførelsen av oppgaven - Effektivitetsmåling blir aldri 100 % korrekt 13

14 REGULERINGSMODELL Nettvirksomheten - Oppgave - Transportere en viss energimengde fram til kundene - Forhold som påvirker kostnaden med å utføre oppgaven rammevilkår - Antall kunder - Transportavstand - Kundenes plassering i forsyningsområdet - Faktisk linjelengde - Transportforhold - Geografi (fjord, fjell, vind, lyn, skog, snø, asfalt ++) 14

15 REGULERINGSMODELL Kostnader Tapskostnader (Ikke Rnett) Avskrivning egen- og stønadsfinansierte anlegg Netto andre driftskostnader ekskl. kostnader knyttet til utredningsansvar Normalavkastning egen- og stønadsfinansierte anlegg KILE (snitt faktisk) Ikke med Nedskrivning Tap ved avgang Oppgave Distribusjon Overført energi Antall fritidskunder Antall andre forbrukskunder Lengde høyspentnett Antall nettstasjoner Grenseskilleparameter Kystklimafaktor Skogfaktor Snøfaktor Oppgave Regional Luftlinje vektet Jordkabel vektet Sjøkabel vektet Stasjoner vektet Skog 15

16 Endringer fra 2010 og 2011 Ingen endringer i generell beregning av inntektsramme Forskrift Effektivitetsberegning ikke forskriftsfestet Kan endres fra år til år Endringer fra 2010 (effektivitet 2008) Ingen endringer i DEA modell for regionalnett, men regionalnettsselskap med samlet oppgaveparameter < er ikke effektivitetsberegnet for regionalnett (flyttet til distribusjonsnett grenseskilleparameter) Årets KILE og energitap i stedet for midlere KILE og energitap for de siste årene 16

17 Endringer fra 2010 og 2011 Effektivitet 2007 Oppgave Dnett Overført energi Antall kunder fritidsbolig Antall kunder annen forsyning Lengde høyspentnett Antall nettstasjoner Kystnærhet Skog Snø Effektivitet 2008 Oppgave Dnett Overført energi Antall kunder fritidsbolig Antall kunder annen forsyning Lengde høyspentnett Antall nettstasjoner Kystnærhet Skog Snø Øyforsyning Småkraft Effektivitet 2009 Oppgave Dnett Overført energi Antall kunder Lengde høyspentnett Antall nettstasjoner Andel fritidskunder Kystnærhet Skog Snø Grenseskilleparameter Grenseskilleparameter Grenseskilleparameter Øyforsyning Småkraft 17

18 Endringer fra 2010 og 2011 Basiseffektivitet effektivitet med alle parametere Færre effektive selskap Effektive selskap som følge av lave kostnader og ikke som følge av spesialitet Redusert behov for spesialberegning av supereffektivitet 18

19 Endringer fra 2010 og 2011 Korreksjoner av basis -effektivitet for ytre rammevilkår EFF = EFF Basis + + Lik korreksjon/kompensasjon for like rammevilkår Ikke overkompensasjon Mer rettferdig fordeling av bransjens samlede inntektsramme Fjerning av spesialberegning av supereffektivitet i Dnett fra 2011 Like incentiv for effektive og ikke effektive selskap 19

20 REGULERINGSMODELL Effektivitet beregnes gjennom en sammenligning av kostnader og oppgave for alle selskap Ingen selskap med samme kombinasjon av oppgavebeskrivende parametere Nødvendig å konstruere et sammenligningsselskap for alle selskap 20

21 REGULERINGSMODELL Konstruert sammenligningsselskap - Referanseselskap Konstrueres som en kombinasjon av faktiske selskap Alle oppgavebeskrivende parametere >= oppgavebeskrivende parametere for det aktuelle selskapet Lavest mulig kostnad (Mest effektive kombinasjon med samme eller større oppgave) 21

22 REGULERINGSMODELL Alta Kraftlag AL Referanseselskap Eidefoss AS Hafslund Nett AS Klepp Energi AS Effektivitet 87,4 % 101,1 % 114,3 % 119,3 % Referanseandel 0,339 0,004 0,059 Produktaspekt Antall nettstasjoner 825, , ,00 284,00 825,00 Lengde høyspentnett 845,00 988, ,00 187,00 845,00 Overført energi , , , , ,00 Antall kunder utenom fritid 9 619, , , , ,56 Antall fritidskunder 847, , ,00 120, ,70 Grenseskilleparameter 219, , ,58 219,80 Høyspent luft * Andel skog 91, , ,30 115, ,10 Høyspent luft * Kystnærhet 5,20 0,27 2,09 0,19 7,32 Høyspent luft * Snøfall , , , , ,54 Kostnader [kkr] Driftskostnader Kostnader nettjenester Avkastningsgrunnlag Avkastningsgrunnlag tilskudd Avskrivninger Avskrivninger tilskudd Årets KILE Tapsnitt ( ) Grenseskillekostnader Totalkostnad Totalt 22

23 REGULERINGSMODELL Effektivitet Totalkostnad Referanseselskap Totalkostnad Eget selskap EFF = K Ref /K 23

24 REGULERINGSMODELL Supereffektivitet (> 100%) Effektivitet 2007 > 100% Effektivitet 2007 ved sammenligning med midlere data for 2004, 2005 og 2006 > 100% Effektivitet > 100 % (forbedring i forhold til tidligere) Effektivitet 2007 ved sammenligning med midlere data for 2004, 2005 og % Effektivitet = 100 % 24

25 REGULERINGSMODELL Kostnadsnorm Resultat av effektivitetsmåling K N n-2=k n-2 *EFF Kal n-2 K N n-2=k Bransje n-2 *(EFF n-2 + (100% - EFF n-2)) K N n-2=k n-2 *EFF n ,4 %*K n-2 K N n-2=k n-2 *K Ref /K n ,4 %*K n-2 n-2)) 25

26 REGULERINGSMODELL Inntektsramme I n = 40%*K n %*K N n-2 ++ I n = 40%*K n %*(K n-2 *EFF n ,4 %*K n-2 ) ++ I n = 47,4%*K n %*K n-2 *EFF n-2 ++ I n = 47,4%*K n %*K n-2 *K Ref /K n

27 REGULERINGSMODELL Tillegg for investeringer (JI) INV n-2 * (1,46*NVE-Rente n ) (2009 og 2010) + ( AVS n-2 n + BV n-2 n *NVE-Rente n ) (fom 2009) 27

28 Investeringstillegg Investering lik 30 (30 års avskrivningstid) Investeringstillegg (NVE-rente = 7,0%) 2009: [(1-0) + (29-0)*7%] = 1,00 + 2,03 = 3, : [(1-0) + (28-0)*7%] = 1,00 + 1,96 = 2, : [(1-1) + (27-29)*7%] = 0,00-0,14 = -0,14 28 år 2038: [(1-1) + ( 0-2)*7%] = 0,00-0,14 = -0, : [(0-1) + ( 0-1)*7%] = -1,00-0,07 = -1, : [(0-1) + ( 0-0)*7%] = -1,00-0,00 = -1, : [(0-0) + ( 0-0)*7%] = 0,00-0,00 = 0,00 Sum investeringstillegg = 0,0 Nåverdi av investeringstillegg = 12,5 % av investeringen 28

29 KALIBRERING AV INNTEKTSRAMME Normalavkastning for bransjen samlet Avvik mellom normalavkastning og oppnådd avkastning for bransjen i år N-2 som tillegg/fradrag på inntektsramme i år N Gjelder fra og med : mill kr 2010: mill kr Resultat av klager på vedtak om inntektsramme for

30 INCENTIV I REGULERINGEN Incentiv Endring i driftsresultat ved endring i Oppgave Kostnader 30

31 INCENTIV I REGULERINGEN Endring i inntektsramme ved økning i oppgave ikke effektive selskap Økning i oppgaveparametere som effektiviteten er følsom for endringer i Økning i referanseselskapets kostnad Økning i effektivitet (EFF n-2 = K Ref /K n-2) Økning i inntektsramme I n = 47,4%*K n %*K n-2 *K Ref /K n % av referanseselskapets kostnadsøkning Avhengig av kapitalkostnader anleggsbidrag 31

32 INCENTIV I REGULERINGEN Endring i inntektsramme ved økning i oppgave ikke effektive selskap Økning i oppgaveparametere som effektiviteten ikke er følsom for endringer i Ingen endring i effektivitet Ingen endring i inntektsramme 32

33 INCENTIV I REGULERINGEN Endring i inntektsramme ved økning i oppgave effektive selskap Egen effektivitet: Økning/uendret Effektivitet for selskap som har det effektive selskapet som referanseselskap Reduksjon/uendret Økning/reduksjon i bransjens midlere effektivitet Egen inntektsramme: Økning/uendret 33

34 INCENTIV I REGULERINGEN I n = 47,4%*K n %*K n-2 *K Ref /K n-2 ++ Kostnadsøkning Resultatreduksjon Inntektsrammeøkning ,4-60 Resultatøkning ,4 60 Samlet resultatreduksjon 40 52,6 34

35 INCENTIV I REGULERINGEN Utskifting av gammelt nettanlegg Ingen endringer i Energitap Driftskostnader KILE 35

36 INCENTIV I REGULERINGEN Utskifting av gammelt nettanlegg Ingen endringer i driftskostnader, energitap eller avbruddskostnader Investering 30 Avskrivning 1,0 Normalavkastning 2,1 (7% av 30) Økning inntektsramme 47,4% * (1,0+2,1) = 1,47 Driftsresultat 1,47 1,0 = 0,47 Avkastning 0,47/30 = 1,6% + Investeringstillegg (+ i år 1 og 2, deretter -) 36

37 INCENTIV I REGULERINGEN Endring i inntektsramme med investering lik 30 3,5 3,0 2,5 Egne kostnader + kostnadsnorm (NV = 41% * INV) Investeringstillegg (NV = 12,7% * INV) Totalt 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,

38 INCENTIV I REGULERINGEN 3,5 3,0 2,5 Endring i inntektsramme, avskrivning og driftsresultat med investering lik 30 Avskrivning Inntektsramme Driftsresultat 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,

39 INCENTIV I REGULERINGEN Avkastning på investering ,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % -2,0 %

40 INCENTIV I REGULERINGEN Effektive selskap Effektivitet = 100% Økning inntektsramme = Kostnadsøkning Sammenlignet med seg selv ved beregning av supereffektivitet Økning inntektsramme > Kostnadsøkning Sammenlignet med andre ved beregning av supereffektivitet Som ikke effektive selskap 40

41 INCENTIV - NYINVESTERING Nyinvestering som ikke påvirker parametere som inngår i DEA-modellen Som reinvestering Nyinvesteringer som øker parametere som inngår i DEA-modellen slik at effektivitet øker før det tas hensyn til kostnadsøkningen som følge av investeringen Avkastning høyere enn avkastning på reinvestering Avhengig av effektivitetens følsomhet for endringer i parametrene 41

42 ANDRE INCENTIV Anleggsbidrag Kostnadsfordeling Aktivering - kostnadsføring 42

43 INCENTIV - ANLEGGSBIDRAG Nyinvesteringens påvirkning på effektivitet uavhengig av finansiering Endring i Oppgave Kostnad i effektivitetsmåling Eff n-2 Eff n-2 43

44 INCENTIV - ANLEGGSBIDRAG I D 2011 = 47,4%*K %*K 2009 *EFF KAL 2009+JI Egenfinansiering I E 2011 = (K+ K) 2009 *(47,4% + 60%*EFF KAL 2009) + JI Anleggsbidrag I A 2011 = K 2009 *(47,4% + 60%*EFF KAL 2009) Forskjell I 2011 = K 2009 *(47,4% + 60%*EFF KAL 2009) + JI 44

45 INCENTIV - ANLEGGSBIDRAG Incentiv til innkreving av anleggsbidrag Incentiv til egenfinansiering for de fleste selskap Avtar med økende effektivitet (de neste 30 år) Forutsetter stabil regulering Regulering fra 2012??? Større grad av normregulering mindre andel av egen kostnadsøkning dekkes gjennom økning i ramme Investeringsincentiv 45

46 INCENTIV - REGNSKAPSFØRING Kostnadsfordeling Monopol Annen virksomhet Fordeling energitap Rnett Dnett Aktivering - Kostnadsføring 46

47 INCENTIV - KOSTNADSFORDELING Kostnadsfordeling mellom monopol og annet Distribusjonsnett Selskapet totalt Alternativ A Andre forretningsområder Distribusjonsnett Alternativ B Andre forretningsområder Selskapet totalt 2007 Inntekt Driftskostnader Driftsresultat Avkastning BV Samlet kostnad inkl. avkastning Kostnad referanseselskap Effektivitet 80,0 % 72,7 % Bransjeeffektivitet 90,8 % 90,8 % Effektivitet kalibrert 89,2 % 81,9 % Kostnadsnorm 89,2 90, Inntektsramme 93,52 98,07 47

48 INCENTIV - KOSTNADSFORDELING Fordeling av tap mellom Rnett og Dnett Tap i Rnett inngår ikke som kostnad i effektivitetsmåling Full dekning av tap i Rnett i inntektsramme Økning i kostnader med energitap i Dnett Som økning i andre kostnader Resultatreduksjon = % av kostnadsøkning 48

49 INCENTIV - KOSTNADSFORDELING Føring av andre inntekter Basis Brutto - monopol Alternativ Netto - monopol Kostnad og inntekt øvrig Kostnad nett og inntekt øvrig 2007 Inntektsramme 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Andre inntekter nett 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Andre inntekter øvrig 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 Kostnader nett 80,0 90,0 80,0 80,0 90,0 Kostnader øvrig 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 Driftsresultat 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Avkastning BV 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Kostnad referanseselskap 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Effektivitet 80,0 % 80,0 % 80,0 % 80,0 % 72,7 % Bransjeeffektivitet 90,8 % 90,8 % 90,8 % 90,8 % 90,8 % Effektivitet kalibrert 89,2 % 89,2 % 89,2 % 89,2 % 81,9 % Kostnadsnorm 89,2 89,2 89,2 89,2 90, Inntektsramme 93,5 93,5 93,5 93,5 98,1 49

50 INCENTIV - AKTIVERING Kostnadsføring = 30 i 2009 Økning i inntektsramme 0 i 2009 og ,47*(30*KPI 2011 /KPI 2009 ) i 2011 Aktivering = 30 i 2009 Økning i inntektsramme 2009: + 1,0+29,0*7% 2010: + 1,0+28,0*7% 2011: 0,47*(1,0+29,0*1,01*7%) - 2,0*7% 2012: 0,47*(1,0+28,0*1,01*7%) - 2,0*7% 50

51 INCENTIV - AKTIVERING Akkumulert nåverdi av framtidig inntektsramme 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Kostnadsføring Aktivering 10,0 % 0,0 % År fra investering 51

52 INCENTIV - AKTIVERING Noe høyere nåverdi av framtidig økning av inntektsramme med aktivering enn kostnadsføring Andre forhold Usikkerhet om framtidig regulering Selskapets framtidige bokførte verdi Selskapets framtidige driftsresultat 52

53 REGULERING - OPPSUMMERING Viktige forhold Oppgave Energioverføring Antall kunder Splitting av antall kunder Lengde høyspentnett Lengde høyspent luftlinje Antall nettstasjoner Tekniske data for regionalnett og i grenseskille regional-/distribusjonsnett 53

54 REGULERING - OPPSUMMERING Viktige forhold Kostnader regional- og distribusjonsnett Inntekter utenom nettleie Driftskostnader Avskrivninger Bokført verdi Tilskudd Energitap KILE 54

55 55 MENGDEREGNSKAP

56 MENGDEREGNSKAP Nettflyt Noter relatert til nettflyt Sammenhenger mellom størrelser i ulike noter Sjekkpunkt Nettap Produksjon/kraftomsetning balanser Noter relatert til produksjon/kraftomsetning 56

57 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON NETTFLYT Sett opp en figur som viser nettflyten (se eksempel) Utveksling mot overl./nabonett: Målinger/Timesverdier Mengde innlevert produksjon: Målinger / Timesverdier Uttak, sluttbrukere: Data fra KIS (påse at mengde er korrekt tidsavgrenset/periodisert) Sett opp mengdebalansen for hvert nett (R-/D-nett) separat NB! Brutto vs. netto (eksempelvis for nabonett) 57

58 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON NETTFLYT (forts.) Nettapet = Mengde inn i nettet Mengde ut fra nettet Fordeling av nettap mellom nettnivå Ikke måling, R-D: Nettberegninger (NETBAS eller lignende) Med måling, R-D: Tapet gir seg selv. 58

59 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON NABONETT PRODUKSJON SENTRALNETT REGIONALNETT TAP NB! UTTAK SLUTTBRUKERE NABONETT DISTRIBUSJONSNETT TAP PRODUKSJON LEVERT ENERGI SLUTTBRUKERE 59

60 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON NETTFLYT For hvert nett skal det være balanse, dvs: Sum Inn = Sum Ut (inkl. tap) 60

61 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON Regionalnettets uttak fra sentralnettet BALANSE REGIONALNET + Regionalnettets uttak fra nabonett + Regionalnettets uttak fra distribusjonsnettet + Innlevert produksjon = SUM INN I REGIONALNETTET = Regionalnettets innlevering til sentralnettet + Regionalnettets innlevering til nabonett + Regionalnettets innlevering til distr.nettet + Uttak sluttbrukere + Tap i regionalnettet = SUM UT AV REGIONALNETTET 61

62 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON BALANSE DISTRIBUSJONSNETT Distribusjonsnettets uttak fra regionalnettet + Distribusjonsnettets uttak fra nabonett + Innlevert produksjon = SUM INN I DISTRIBUSJONSNETTET = Distribusjonsnettets innlevering til regionalnettet + Distribusjonsnettets innlevering til nabonett + Uttak sluttbrukere + Tap i distribusjonsnettet = SUM UT AV DISTRIBUSJONSNETTET 62

63 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON Note 1.1: Problemstillinger Kundestatistikk - ofte beheftet med betydelige usikkerhet. Holde styr på tidsavgrensing i begge ender av regnskapsåret. Samsvar med note 4.4: Sum prioritert og uprioritert Husholdninger, fritidsboliger og jordbruk 63

64 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON NOTE 4.3A og B Fordeling av uttak mellom prioritert og uprioritert overføring for uttak til eget distribusjonsnett: Bruk samme prosentvis fordeling som i uttak fra det underliggende distribusjonsnettet. NB! Antall utvekslingspunkter/ abonnenter for utkoblbart skal kun registreres for de som har egen avtale med regionalnettet. Uttak eget D-nett: Mengde- (4.3A) og kr-messig (4.3B) samsvar med uttak fra eget regionalnett i note Leieinntekter: Utleie av komponenter, eks. ved utleie av anlegg til fellesnett 64

65 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON NOTE 4.4A og B NB! Samsvar mellom mengder og kr mellom note 1.1 og note 4.4 for: Prioritert og uprioritert overføring Fritidsboliger (Husholdninger / jordbruk, skogbruk, fiske) avhengig av kategorisering av skogbruk og fiske i note

66 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON NOTE 4.4A og B: Innmatingstariff Andre tariffledd/residualledd (2009: 0,56 øre/kwh) Energiledd = Marginaltapssats x Innlevert energi x Spotpris Produksjonsrelatert nett 66

67 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON NOTE 4.4C Kontroller gjennomsnittspriser, Note 4.4 C vs. Tariffer Finn forklaringer til avvik 67

68 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON Tariff Punkttariff lokalnett Fastledd Effektledd Energiledd [Øre/kWh] [kr] [kr/kw] Vinter Sommer OH ,6 21,9 OT ,3 22,3 OT ,5 17,5 OT ,0 7,0 OT3-T ,2 6,6 OT ,2 4,8 Gatelys m/u fotocelle 1186 / 2620 U ,3 4,7 68

69 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON NOTE 4.4C Forklaring på avvik: Fastledd: Aktive kunder varierer over året. Metode for tidsavgrensing av datagrunnlag (kr og mengde) 69

70 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON NOTE 11: Nettap Beregning av tapskostnad Tapsfordeling over året / områdepriser NB! Nettapet beregnes av nett og ingen andre! Month SYS NO1 NO2 NO3 09 Jan 385,0 378,8 382,4 382,4 09 Feb 336,0 335,2 339,2 339,2 09 Mar 309,6 307,5 312,1 312,1 09 Apr 299,5 292,7 312,9 311,6 09 May 287,4 283,0 298,2 297,5 09 Jun 316,7 315,9 321,9 318,3 09 Jul 294,9 291,2 292,7 301,5 09 Aug 280,9 258,4 274,8 273,7 09 Sep 246,5 197,2 212,3 212,2 09 Oct 282,5 268,9 271,0 268,2 09 Nov 306,2 301,2 308,8 308,7 09 Dec 333,5 317,4 405,3 405,3 70

71 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON 16 % EKSEMPEL PÅ MÅNEDLIG TAPSFORDELING OVER ÅRET 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. 71

72 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON NOTE 11: Nettap Kontroller snittpris på tap mot NVEs tapspris i inntektsrammefastsettingen Avhengig av tapsfordeling Kontroller tapsprosent Store avvik i forhold til normalnivå bør undersøkes nærmere Ved kjøp av nettap fra omsetning/produksjon: Mengdeog kr-messig samsvar mellom note 2 og 11. Tapspris resultatforflytning mellom nett og omsetning/produksjon 72

73 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON NOTE 12.3: Kjøp av overføringstjenester, regionalnett Mengde (MWh)=Målt utveksling mot sentral-/nabo-nett Kostnaden spesifiseres på ulike tariffledd Hent effekt-størrelser fra faktura fra sentral-/nabo-nett NB! Kontroll av fakturaer fra sentral-/nabo-nett mot målerverdier / spotpriser / marginaltap gjennom året. Fordeling mellom uprioritert og prioritert overføring 73

74 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON NOTE 12.4 Distribusjonsnett NB! Det skal være samsvar mellom regionalnettets salg av overføringstjenester til eget distribusjonsnett i note 4.3B og distribusjonsnettets kjøp av overføringstjenester fra eget regionalnett i note Kostnaden spesifiseres så godt som mulig på ulike tariffledd Jo bedre spesifisert, desto bedre kontrollmuligheter. 74

75 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON 75

76 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON KJØP /SALG NORDPOOL KRAFTOMSETNING INTERNT KJØP AV PRODUKSJON ANNET / KONTRAKTER SALG TIL SLUTTBRUKERE KJØP /SALG NORDPOOL INTERNT SALG AV PRODUKSJON ANNET / KONTRAKTER PRODUKSJON PRODUKSJON KJØP/SALG AV KONSESJONS- KRAFT 76

77 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON KRAFTBALANSE For både produksjon og omsetning skal det være mengdemessig balanse, dvs: Sum kjøp/anskaffelse = Sum salg 77

78 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON BALANSE OMSETNING Kjøp Nordpool (spot og reguler) + Kjøp kontrakter/annet + Internt kjøp av produksjon = SUM KJØP /ANSKAFFELSE = Salg Nordpool (spot og reguler) + Salg kontrakter/annet + Salg sluttbrukere = SUM SALG 78

79 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON (Kjøp Nordpool, spot og reguler) BALANSE PRODUKSJON + (Kjøp kontrakter/annet) + Kjøp av konsesjonskraft + Produksjon (egen og evt. deleid) = SUM KJØP /ANSKAFFELSE = (Salg Nordpool, spot og reguler) + (Salg kontrakter/annet) + Internt salg av produksjon + Salg sluttbrukere = SUM SALG 79

80 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON NOTE 2.1/2.2 og 10.1/10.2 NB! Håndtering av egenproduksjon. Avhengig av organisering Håndtering av Salg av nettap Avhengig av organisering Spot-/regulerkraft: Kontroll av snittpris mot kjøp og salg over året Type kraftverk Fordeling av kjøp/salg over året 80

81 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON NOTE 2.1/2.2 og 10.1/10.2 For omsetning skal det være volum-samsvar mellom notene 2.1, 10.1 og 1.1 For produksjon skal det være volum-samsvar mellom notene 2.2, 10.2, (1.2), samt Vedlegg F. 81

82 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON 82

83 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON 83

84 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON 84

85 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON 85

86 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON VEDLEGG F Kraftstasjoner - produksjon mv. Navn på kraftstasjon Kommune- Type Kraftmaskiner (turbiner) nummer Installert effekt Egne anlegg Generatorer Installert effekt Maks stasjonsytelse i alt Middel- produk- Årets prod. ref. Eget forbruk Forbruk ved Netto sjon generator i kraftstasjonen pumping produk-sjon Antall kw Antall kva kw MWh MWh MWh MWh MWh Kraftverk Kraftverk Kraftverk Deleide anlegg (totaltall) Eget uttak fra deleide anlegg I alt

87 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON INTERNE TRANSAKSJONER Innmatingstariff (D-/R-Nett Produksjon) Regionalnettstariff (D-nett R-nett) Salg av egenproduksjon (Produksjon Kraftomsetning) Salg av nettap (Kraftomsetning D-/R-nett) 87

88 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON 88

89 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON INTERNE TRANSAKSJONER VS. ORGANISERING EGENPRODUKSJON Salg av egenproduksjon KRAFTOMSETNING Salg av nettap ORGANISERING Nett, produksjon og omsetning i samme selskap Enkeltstående selskaper (uavhengig av om de tilhører samme konsern) NETT (D/R) 89

90 NETTOMSETNING, KRAFTOMSETNING, PRODUKSJON INTERNE TRANSAKSJONER VS. ORGANISERING VO. I SAMME SELSKAP ENKELTSTÅENDE SELSKAP N P N P Internt salg av kraft (nettap) O Internt kjøp/salg av kraft (prod.) Annet energisalg (nettap) O Kjøp/salg av kraft, annet / kontrakt (prod.) 90

91 GRUPPEOPPGAVER MENGDEREGNSKAP 91

92 92 ANLEGGSREGNSKAP

93 ANLEGGSREGNSKAP Anleggsoversikt Note 17 17A Egenfinansierte anlegg 17B Anlegg finansiert med tilskudd/anleggsbidrag Kjøp/salg Avgang Nedskrivning Fordeling av felles driftsmidler? Note 18 93

94 ANLEGGSREGNSKAP NOTE 15 Anlegg knyttet til produksjon av kraft NOTE 16 Anlegg knyttet til fjernvarme 94

95 ANLEGGSREGNSKAP NOTE 17 Anlegg knyttet til overføringstjenester 17 A Anlegg som er egenfinansiert 17 B Anlegg som er finansiert med tilskudd/anleggsbidrag Nødvendig med eget anleggsregister for tilskudd/anleggsbidrag Ny- vs. reinvesteringer vurderingssak Nyinvesteringer: Nyanlegg og kapasitetsøkninger Riving av nett, nedskriving av anleggsmidler Blir anleggsregisteret korrigert for dette? Håndtering i NVE-rapporten 95

96 ANLEGGSREGNSKAP NOTE 18 Salg av anleggsmidler - tap/gevinst ved avgang Hvordan føre i NVE-rapporten. Fordelingsnøkler: Anbefaler å bruke samme fordelingsnøkler på investeringer, avskrivninger og bokført verdi. 96

97 GRUPPEOPPGAVER ANLEGGSREGNSKAP 97

98 98 RESULTATREGNSKAP

99 RESULTATREGNSKAP Monopolvirksomhet andre forretningsområder Fordeling av felleskostnader 99

100 RESULTATREGNSKAP Monopolvirksomhet andre forretningsområder 1-4. Betaling og ansvar for nettjenester Enhver betaling som avkreves en kunde som følge av vilkår satt av nettselskapet, og hvor nettselskapet kan stå i en eller annen form for monopolsituasjon, er å regne som faktisk inntekt for nettvirksomheten. Dette gjelder ikke anleggsbidrag. 100

101 RESULTATREGNSKAP Kunden kan faktureres for merkostnader forbundet med endringer av eksisterende anlegg, eller når han etterspør kvalitet eller tjenester som normalt ikke kan forventes levert. Det skal foreligge dokumentasjon for kundens bestilling av tjenesten. Inntekter som følge av levering av slike tjenester kan holdes utenfor faktisk inntekt. Inntekter og kostnader forbundet med dette skal fremkomme i rapporteringen til NVE. 101

102 RESULTATREGNSKAP Monopoloppgaver Eventuell inntekt innenfor inntektsramme Serviceoppdrag Inntekt utenfor inntektsramme, men innenfor monopolvirksomhet Forretningsvirksomhet Øvrig virksomhet 102

103 RESULTATREGNSKAP Monopoloppgaver Utrykning ved brann Forbruksinformasjon til kunde Jordfeilsøking eget nett Reparasjoner av skader på anlegg Erstatning Kabelpåvisning Sikkerhetsbegrunnet bistand Fra- og tilkobling av anlegg Purregebyr (forsinkelsesrente finans) 103

104 RESULTATREGNSKAP Serviceoppdrag Kabel i stedet for luftinntak (anleggsbidrag?) Fra og tilkobling av anleggskasser Omlegging/flytting av nettanlegg Inntekt ved fellesføring 104

105 RESULTATREGNSKAP Forretningsvirksomhet Veilys Utleie av byggestrømskasser Avregning fellesmåling Fakturering av kraft for andre Salg av andre tjenester Utleie av bygg (felles virksomhet) 105

106 RESULTATREGNSKAP Monopoloppgaver Det som kan forlanges innenfor konsesjon Serviceoppdrag Arbeid på eget nett utover det som kan forlanges av nettselskapet Initiert av kunde Forretningsvirksomhet Alt annet 106

107 RESULTATREGNSKAP Fordeling av kostnader Monopol øvrig virksomhet Inntekter OK Kostnader Timeføring Timepris øvrig virksomhet Driftsresultat øvrig virksomhet henføring av felleskostnader til øvrig virksomhet 107

108 RESULTATREGNSKAP Felleskostnader (kostnader som ikke direkte kan henføres til ett forretningsområde) Kundeservice Administrasjon Økonomi IT Bygninger Transportmidler Samband Driftssentral 108

109 RESULTATREGNSKAP Fordeling av felleskostnader Kundeservice Bygninger Transportmidler Samband Driftssentral Generell IT - Etter bruk - Etter bruk - Etter bruk - Etter bruk - Etter bruk Administrasjon Økonomi 109

110 RESULTATREGNSKAP Fordeling av felleskostnader Fordelingsnøkler Årsverk Direkteførte kostnader Skjønn Samme fordelingsnøkkel for alle kostnader (både drifts- og kapitalkostnader) innenfor et virksomhetsområde 110

111 RESULTATREGNSKAP Fordeling av felleskostnader Ryddighet i kontoplan (virksomhetsområde) Sammenheng mellom det som skal fordeles og fordelingsnøkkel som brukes Oppdatering av fordelingsnøkler ved endringer i organisering/ grense mellom virksomhetsområder 111

112 RESULTATREGNSKAP Avstemming/eliminering Interne transaksjoner Overføring Kraft NVE-rapport offisielt regnskap Rapportere med avvik Bruk av avstemming Kommenteres 112

113 GRUPPEOPPGAVER RESULTATREGNSKAP 113

114 114 KILE MER-/MINDREINNTEKT

115 KILE VEDLEGG K: KILE Beregning av KILE for hvert nett, basert på avbruddssatser for de ulike kundegrupper, er som før. Sum ordinær KILE overføres til note 5.1 og reduserer tillatt inntekt i eget nett. Egne vedlegg for individuelle avtaler og svært langvarige avbrudd. Korreksjonslinje(r) for endelig avklaring knyttet til berørt og ansvarlig konsesjonær ( hvem har skylden for avbruddet ) Korreksjon skal inkludere et element av renteberegning. 115

116 KILE Sum overføres til note 5.1 Sum overføres til note 14 Sum overføres til note

117 KILE NB! Registreres med positivt fortegn for å få et tillegg i tillatt inntekt (dvs. redusere KILE) og vice versa. Kontroller note 5.1 etter registrering for å sjekke at det er kommet med korrekt. 117

118 KILE Registreres med positivt fortegn for begge linjer. Innbetaling reduserer sum KILE og utbetaling øker sum KILE 118

119 KILE Samme som for individuelle avtaler. 119

120 KILE Fra vedlegg K.2 og K.3 120

121 MER-/MINDREINNTEKT NOTE 5.1 Fordeling av inntektsramme mellom nettnivå Beregn inntektsrammen separat for hvert nettnivå 121

122 MER-/MINDREINNTEKT Endring fra 2009: Endring i avskrivning og bokført verdi fra

123 MER-/MINDREINNTEKT NOTE 5.1: Tilbakeføring av mer-/mindreinntekt Brukerveiledning, erapp: Merinntekt pr skal i størst mulig grad tilbakeføres i regnskapsåret slik at netto utestående saldo merinntekt går mot null. Tilbakeføring av mindreinntekt pr kan foretas slik at netto utestående saldo mindreinntekt går mot null. Brukerveiledning, erapp: Tilbakeføring av renter mindreinntekt skal videre kun foretas i rapporteringen dersom saldo for mindreinntekt pr i regnskapsåret er tilbakeført i sin helhet. NB! Stabil utvikling / langsiktighet i utvikling i nettleie. 123

124 MER-/MINDREINNTEKT BEREGNING AV MER-/MINDREINNTEKT Tillatt inntekt Justert Inntektsramme tillatt inntekt Ordinær eget KILE nett -/+ Netto tilbakeføring av mer-/mindreinntekt + Eiendomsskatt + Kostnader i overliggende/andre nett = Tillatt inntekt Faktisk inntekt Salg av overføringstjenester - sluttbrukere (ekskl. ENOVA) + Salg av overføringstjenester - produksjon + Salg av overføringstjenester - andre + Andre nettinntekter (gebyrer, tilknytningsavgift etc.) = Faktisk inntekt Faktisk inntekt > Tillatt inntekt Merinntekt = Faktisk inntekt - Tillatt inntekt Faktisk inntekt < Tillatt inntekt Mindreinntekt = Tillatt inntekt - Faktisk inntekt 124

125 } Hentes fra utgående saldo for året før } Overføres fra note 5.1 Normalt sett ikke aktuell å bruke NVE-rente x (Snitt IB og UB) Rentesrente: NVE-rente x (årets avsetning renter merinntekt) Rente for 2009= 1,75% Korreksjon er kun aktuelt etter pålegg/aksept fra NVE eller ved kontant tilbakebetaling. 125

126 MER-/MINDREINNTEKT NOTE 5.2: Renteavsetning NVE-rente: Fra NVEs forskrift: Årsgjennomsnittet av daglige noteringer av Norges Banks foliorente skal legges til grunn ved beregning av rente på merinntekt. For mindreinntekt kan en lavere rentesats benyttes. NVE-rente: Risikofri NVE-rente er ikke den samme i beregning av inntektsramme (ST4X, 5-årig) og rentesats, mer-/mindreinntekt (Norges Banks foliorente) Renten beregnes hver for seg for mer- og mindreinntekt. Dersom nettselskapet ved årets start har en merinntekt og ved årets slutt en mindreinntekt, skal det føres opp en renteavsetning både for mer- og mindreinntekt. Rente for mer- og mindreinntekt bør også føres brutto under finansposter 126

127 MER-/MINDREINNTEKT NB! Kontrollerer at kundene ikke blir lurt, men ikke andre veien det er nettselskapets ansvar. 127

Nettregulering - rammebetingelser

Nettregulering - rammebetingelser Nettregulering - Nettregulering - rammebetingelser rammebetingelser Kurs: Budsjettering og tariffering 15. - 16. september 2010 Svein Sandbakken 1 NETTREGULERING NVEs reguleringsmodell Effektivitetsmåling

Detaljer

Kurs i NVE-rapportering

Kurs i NVE-rapportering Svein Sandbakken 07.02.2012 08.02.2012 Kursinnhold NVE rapportering Nettregulering Generelt om NVE rapporteringen - Organisering - Viktighet Gruppeoppgaver - Løsning av oppgaver - Gjenomgang - Generelt

Detaljer

KURS NVE-RAPPORTERING. 12.-13.Februar 2008

KURS NVE-RAPPORTERING. 12.-13.Februar 2008 KURS NVE-RAPPORTERING 12.-13.Februar 2008 1 INNHOLD I Innledning Regnskapsrapportering regulering NVE-rapportering 2007: Endringer. (Evt. under praktisk) Mengderegnskap (+interne transaksjoner) Faglig/teori

Detaljer

Lær å forstå DEA-målingen

Lær å forstå DEA-målingen Lær å forstå DEA-målingen Svein Sandbakken Temadag EBL 25. mai 2009 Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Fax. 73 600 701 ECgroup AS www.ecgroup.no Tlf. 73 600 700 Oslo Stortingsgata 22 0161 Oslo Fax. 22

Detaljer

Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013. Næringspolitisk Verksted 21.06.2012 Svein Sandbakken

Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013. Næringspolitisk Verksted 21.06.2012 Svein Sandbakken Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013 Næringspolitisk Verksted 21.06.2012 Svein Sandbakken Innhold Forskriftsendringer Mer-/mindreinntekt NVE-renten Tapspris Kostnadsnorm

Detaljer

Myndighetenes regulering må gi den riktige robusthet i nettet kva er situasjonen i dag?

Myndighetenes regulering må gi den riktige robusthet i nettet kva er situasjonen i dag? Myndighetenes regulering må gi den riktige robusthet i nettet kva er situasjonen i dag? Svein Sandbakken 26. april 2012 Innhold -Hva er riktig robusthet? -Riktige incentiv i nettreguleringen? 2 Riktig

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Inntektsrammereguleringen FASIT dagene 2008 5. februar 2008 Stig Olav Wiull rådgiver Seksjon for økonomisk regulering Innhold Hovedtrekkene i inntektsrammereguleringen

Detaljer

Analyse av målt effektivitet for Nettselskapet AS

Analyse av målt effektivitet for Nettselskapet AS Analyse av målt effektivitet for Nettselskapet AS Grunnlaget for analysene Analysene er basert på NVEs data i forbindelse med varsel om inntektsramme For å unngå «støy» i analysene har vi valgt å holde

Detaljer

Aktuelle tarifftemaer i distribusjonsnett

Aktuelle tarifftemaer i distribusjonsnett Aktuelle tarifftemaer i distribusjonsnett Næringspolitisk verksted 4. juni 2009 Svein Sandbakken 1 INNHOLD Årets tariffinntekt Hvilke tariffer Inntektsfordeling mellom tariffer Produksjon forbruk Ulike

Detaljer

Framtidige endringer i nettreguleringen

Framtidige endringer i nettreguleringen Framtidige endringer i nettreguleringen Svein Sandbakken 02.02.2012 2 Innhold Signaliserte endringer fra 2013 Risikopremie i NVE-renten Effektivitetsberegningen Kompensasjon for fusjonstap Andre fornuftige

Detaljer

Om den nye reguleringsmodellen

Om den nye reguleringsmodellen Om den nye reguleringsmodellen Hva gjør NVE Hva gjør EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Trond Svartsund Rådgiver, EBL Temadag, 26.05.09 Nettregulering og evige sannheter Et naturlig

Detaljer

Fornuftige reguleringsendringer fra NVE?

Fornuftige reguleringsendringer fra NVE? Fornuftige reguleringsendringer fra NVE? Svein Sandbakken Næringspolitisk verksted 27. September 2011 Innhold Små endringer Slanking av DEA-modellene utsatt..igjen Omhandlede/foreslåtte endringer Alderseffekter

Detaljer

Spesialtilbud til Energi Norges medlemmer. April 2013

Spesialtilbud til Energi Norges medlemmer. April 2013 Spesialtilbud til Energi Norges medlemmer April 2013 Bakgrunn NVEs regulering av nettselskapene har de seneste årene blitt mer kompleks og vanskeligere å forstå Hvorfor blir effektiviteten som beregnet?

Detaljer

Nettreguleringen anvendt på praktiske case

Nettreguleringen anvendt på praktiske case anvendt på praktiske case Kurs Nettregulering 31.10.2012 01.11.2012 Svein Sandbakken Investeringsincentiv Reinvesteringer Kostnadsøkning - Ingen endring i oppgave Nåverdi av økning i inntektsramme = 96

Detaljer

Lønnsomhet av investeringer i regionalnettet

Lønnsomhet av investeringer i regionalnettet Lønnsomhet av investeringer i regionalnettet Næringspolitisk verksted 25. september 2008 Svein Sandbakken Innhold Analyse av 4 selskap med regionalnettsinvesteringer Økonomisk utvikling selskap A Økonomisk

Detaljer

Generelt om nettregulering og nett-tariffer og spesielt om netttariffene

Generelt om nettregulering og nett-tariffer og spesielt om netttariffene LOGO Prosjektrapport Generelt om nettregulering og nett-tariffer og spesielt om netttariffene til NTE Nett AS TIL: NTE Nett AS ATT: Jan A. Foosnæs Dato: 16. februar 2010 Antall sider: 23 Prosjektansvarlig:

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2016 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

Tariffering. Kurs: Budsjettering og tariffering oktober Svein Sandbakken

Tariffering. Kurs: Budsjettering og tariffering oktober Svein Sandbakken Tariffering Kurs: Budsjettering og tariffering 1. 2. oktober 2008 Svein Sandbakken 1 NETTREGULERING - TARIFFERING EFFEKTIVITET RAPPORTERING EGNE DRIFTS- KOSTNADER KOSTNADS- NORM INVESTERING NVE- INNTEKTS-

Detaljer

VILKÅR FOR PLUSSKUNDER

VILKÅR FOR PLUSSKUNDER VILKÅR FOR PLUSSKUNDER Oppdragsgiver: Energi Norge Kontaktperson: Trond Svartsund Leverandør: Energy Creative group AS (ECgroup) Kontaktperson hos ECgroup: Svein Sandbakken Dato: 2. september 2011 Antall

Detaljer

Sammenligning av nett-tariffer for NTE Nett AS og Malvik Everk AS

Sammenligning av nett-tariffer for NTE Nett AS og Malvik Everk AS LOGO Prosjektrapport Sammenligning av nett-tariffer for NTE Nett AS og Malvik Everk AS TIL: NTE Nett AS ATT: Jan A. Foosnæs Dato: 15. februar 2010 Antall sider: 12 Prosjektansvarlig: Svein Sandbakken TRONDHEIM

Detaljer

Nettleien Oppdatert august 2016

Nettleien Oppdatert august 2016 Nettleien 2016 Oppdatert august 2016 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling NVEs inntektsrammer NVE fastsetter

Detaljer

NVEs vurdering i uenighet om produksjonsrelatert nettanlegg Lande transformatorstasjon vedtak

NVEs vurdering i uenighet om produksjonsrelatert nettanlegg Lande transformatorstasjon vedtak Helgeland Kraft AS Postboks 702 8654 MOSJØEN Vår dato: 30.04.2015 Vår ref.: 201406758-5 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anne Glomnes Rudi NVEs vurdering i uenighet om produksjonsrelatert

Detaljer

Toveiskommunikasjon og nettariffen

Toveiskommunikasjon og nettariffen Toveiskommunikasjon og nettariffen EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Trond Svartsund Rådgiver, EBL Temadag, 21.05.08 Tema Inntektsrammene Tariffnivået Ny tariffprodukter Toveiskommunikasjon

Detaljer

Rundskriv EØ 2/2010: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2009

Rundskriv EØ 2/2010: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2009 Side 1 Omsetningskonsesjonærene Vår dato: 08.02.2010 Vår ref.: NVE 201000709-1 eø/ger Arkiv: 622 Saksbehandler: Deres dato: Røsand / Melvær Deres ref.: 22 95 93 79 / 22 95 98 72 Rundskriv EØ 2/2010: Økonomisk

Detaljer

KILE-ordningen ved svært lange avbrudd

KILE-ordningen ved svært lange avbrudd KILE-ordningen ved svært lange avbrudd EBLs næringspolitiske verksted Eirik Jørum 12. september 2007 Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Tlf. 73 600 700 Fax. 73 600 701 ECgroup AS www.ecgroup.no Oslo

Detaljer

Veiledning til beregningsgrunnlag for inntektsrammer 2016

Veiledning til beregningsgrunnlag for inntektsrammer 2016 Internt notat Til: Fra: Ansvarlig: Hilde Marit Kvile Tore Langset Dato: 26.11.2015 Saksnr.: 201500380-6 Arkiv: 621 Kopi: Veiledning til beregningsgrunnlag for inntektsrammer 2016 Denne veiledningen beskriver

Detaljer

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010 Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag NTE NETT Nett AS ENERGI Østersund 17.02.2010 Konsernsjef i NTE og styreleder i Torbjørn R. Skjerve Nett NTEs fire pilarer Energi Marked Forr.utvikl.

Detaljer

Energiledd. Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012

Energiledd. Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012 Energiledd Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012 Hvorfor energiledd? Et grunnleggende prinsipp for optimal ressursanvendelse er at den marginale kostnaden ved å frembringe et gode, skal være lik kjøpers

Detaljer

Analyse av forklaringer på variasjoner i selskapenes effektivitet - På oppdrag for DEFO og KS Bedrift

Analyse av forklaringer på variasjoner i selskapenes effektivitet - På oppdrag for DEFO og KS Bedrift Analyse av forklaringer på variasjoner i selskapenes effektivitet - På oppdrag for DEFO og KS Bedrift 18. mai 2015 Svein Sandbakken / Jørn Bugge / Linn Renée Naper / Helge Schroeder Innhold 1. Mandat og

Detaljer

INNTEKTSRAMMEREGULERINGEN - NETTSELSKAPENES UTFORDRINGER OG INSENTIVER

INNTEKTSRAMMEREGULERINGEN - NETTSELSKAPENES UTFORDRINGER OG INSENTIVER 23. desember, 2009 INNTEKTSRAMMEREGULERINGEN - NETTSELSKAPENES UTFORDRINGER OG INSENTIVER Innhold Bakgrunn... 2 Økonomisk regulering av nettselskapene... 2 Bransjens krav til DEA-modellen som normeringsverktøy...

Detaljer

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Nettleien 2009 Oppdatert 01.03.2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien

Detaljer

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling Nettinvesteringer NVEs inntektsrammer

Detaljer

Deres ref.: 16624/1 22 95 92 62. Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon

Deres ref.: 16624/1 22 95 92 62. Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon Clei Norges vassdrags- og energidlrektorat N V E SKL Nett AS Postboks 24 5401 STORD 2 08. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200902366-7 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Hans GeorgeDahl Deres ref.:

Detaljer

Rundskriv EØ 2/2009: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2008 - Elektronisk rapportering for 2008 og forhåndsvarsel om enkeltvedtak

Rundskriv EØ 2/2009: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2008 - Elektronisk rapportering for 2008 og forhåndsvarsel om enkeltvedtak Omsetningskonsesjonærene Vår dato: 27.03.3009 Vår ref.: NVE 200901612-1 eø/ger Arkiv: 622 Saksbehandler: Deres dato: Geir Røsand / Pål Melvær Deres ref.: 22 95 93 79 / 22 95 98 72 Rundskriv EØ 2/2009:

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Status for NVEs arbeid med nettreguleringen EBL Næringspolitisk verksted 25. september 2008 Stig Olav Wiull Innhold Status inntektsrammer 2007, 2008 og 2009 Tillegg

Detaljer

Klagesak Ballangen Energi AS klager på Nordkrafts regionalnettstariff

Klagesak Ballangen Energi AS klager på Nordkrafts regionalnettstariff Filnavn: \\fiks\home-avdem\ijs\oeds_vedtak\oedvedtak2001sak13_ballangenognordkraft2002.doc Ballangen Energi AS Postboks 53 8546 Ballangen Deres ref Vår ref Dato OED 2001/1672 EV MM 13.02.2002 Klagesak

Detaljer

Nettleien 2010 Oppdatert 09.02.2010

Nettleien 2010 Oppdatert 09.02.2010 Nettleien 2010 Oppdatert 09.02.2010 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling NVEs inntektsrammer NVEs inntektsrammer

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Må reguleringsmodellen endres for å nå fornybarhetsmålene? Stig Olav Wiull seksjon for økonomisk regulering

Norges vassdrags- og energidirektorat. Må reguleringsmodellen endres for å nå fornybarhetsmålene? Stig Olav Wiull seksjon for økonomisk regulering Norges vassdrags- og energidirektorat Må reguleringsmodellen endres for å nå fornybarhetsmålene? Stig Olav Wiull seksjon for økonomisk regulering Oversikt Om inntektsrammer som virkemiddel Relevante forskjeller

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Inntektsrammereguleringen Status og videre planer EBL Nettkonferansen 2. desember 2008 Tore Langset Innhold Saksbehandling Tilsyn Forskriftsendringer Utviklingen i

Detaljer

KILE-ordningen Incentiver og aktuelle problemstillinger

KILE-ordningen Incentiver og aktuelle problemstillinger kreativ kraft! KILE-ordningen Incentiver og aktuelle problemstillinger Helle H. Grønli 15. mai 2007 Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Tlf. 73 600 700 Fax. 73 600 701 ECgroup AS www.ecgroup.no Oslo Brugata

Detaljer

Klager på enkeltvedtak om inntektsrammer for 2007

Klager på enkeltvedtak om inntektsrammer for 2007 Notat Til: Fra: Ansvarlig: Olje- og energidepartementet Energiavdelingen Marit Lundteigen Fossdal Dato: 21.10.2009 Saksnr.: NVE 200802911-12 Arkiv: 621 Kopi: Klager på enkeltvedtak om inntektsrammer for

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Status for NVEs arbeid med utvikling av reguleringen Tore Langset Seksjon for økonomisk regulering Agenda Høring - forskriftsendring vedr. mer-/mindreinntekts-regler

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Tysnes Kraftlag SA 5680 TYSNES 29. 06. 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106788-10 ep/bfl Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Fladen Vedtak

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 22.02.2016 Vår ref.: 201506336-5 Arkiv: 623

Detaljer

Tarifferingsregimet en tung bør for områdekonsesjonærene? Ole-Petter Halvåg, direktør forretningsutvikling og rammer

Tarifferingsregimet en tung bør for områdekonsesjonærene? Ole-Petter Halvåg, direktør forretningsutvikling og rammer Tarifferingsregimet en tung bør for områdekonsesjonærene? Ole-Petter Halvåg, direktør forretningsutvikling og rammer Jeg har blitt utfordret på følgende problemstilling: Hvilke konsekvenser har investeringene

Detaljer

Sentralnettariffen 2013

Sentralnettariffen 2013 Sentralnettariffen 2013 Statnett har vedtatt å holde et stabilt tariffnivå til våre kunder. På grunn av spesielt høye flaskehalsinntekter Ingress: vil merinntekten i løpet av året komme opp mot 3,5 mrd.

Detaljer

Tariffering av produksjon

Tariffering av produksjon Tariffering av produksjon 22.01.2009 Svein Sandbakken 1 Innhold Forskriftskrav Marginaltap, hva og hvorfor? Beregning og bruk av marginaltap i tariff 2 Forskriftskrav Tariffering av produksjon Fastledd

Detaljer

FASIT dagene 2008. Ny KILE ordning konsekvenser for FASIT. Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no. www.energy.sintef.no

FASIT dagene 2008. Ny KILE ordning konsekvenser for FASIT. Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no. www.energy.sintef.no FASIT dagene 2008 Ny KILE ordning konsekvenser for FASIT Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no Leveringskvalitet Spenningskvalitet FASIT www.energy.sintef.no 1 Ny beregningsmåte for KILE-kostnader

Detaljer

Anleggsbidrag i masket nett

Anleggsbidrag i masket nett Anleggsbidrag i masket nett Tariffer i distribusjonsnettet Energibedriftenes landsforening 14. mai 2008 Linn Renée Naper Anleggsbidrag Produsentens dekning av kostnader = produsentens betaling til nettselskap

Detaljer

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, m.v.

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, m.v. Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, m.v. Den økonomiske reguleringen av nettvirksomheten Eva Næss Karlsen (red.) 19 2005 D O K U M E N T Endringer i forskrift

Detaljer

Rettleiing til berekningsgrunnlag for fastsetting av inntektsramme

Rettleiing til berekningsgrunnlag for fastsetting av inntektsramme Notat Til: Frå: Ansvarlig: Omsetningskonsesjonærar med inntektsramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langset Dato: 1.2.2016 Vår ref.: 201403906 Arkiv: Kopi: Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua

Detaljer

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010 Omsetningskonsesjonærene Vår dato: 22.02.2011 Vår ref.: NVE 201100958-1 eø/ger Arkiv: 622 Saksbehandler: Deres dato: Geir Røsand/Pål Melvær Deres ref.: 22 95 93 79/22 95 98 72 Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk

Detaljer

66: Overføringsne : ttet

66: Overføringsne : ttet 6: Overføringset 82 : Fakta 2008 : Energi og vannressurser i Norge 6.1. Innledning Produksjon, overføring og omsetning er de tre grunnleggende funksjonene i kraftforsyningen. Overføringset deles inn i

Detaljer

Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.)

Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.) Arkivsak-dok. 12/01050-1 Saksbehandler Jan Gunnar Thors Saksgang Styret for Drangedal everk KF Kommunestyret Møtedato Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.) DRANGEDAL

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Gjennomgang av samlet regulering av nettselskapene

Norges vassdrags- og energidirektorat. Gjennomgang av samlet regulering av nettselskapene Norges vassdrags- og energidirektorat Gjennomgang av samlet regulering av nettselskapene Utredning OED Gjennomgang av samlet reguleringen av nettselskapene Sentralnettets utstrekning Nasjonale tariffer

Detaljer

Infoskriv ETØ 2/2015 Om økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2014

Infoskriv ETØ 2/2015 Om økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2014 Omsetningskonsesjonærer - Adresseliste Vår dato: 18.03.2015 Vår ref.: 201501833-2 Arkiv: 622 Saksbehandler: Deres dato: Geir Røsand (22 95 93 79) Deres ref.: Pål Melvær (22 95 98 72) Infoskriv ETØ 2/2015

Detaljer

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.04.2014 Vår ref.: 201305187-10 Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Anne Glomnes Rudi Deres ref.: 22959125 aru@nve.no Trønder Energi

Detaljer

Anleggsbidrag - forenklinger?

Anleggsbidrag - forenklinger? Anleggsbidrag - forenklinger? Næringspolitisk verksted, Tariffer og anleggsbidrag i distribusjonsnettet BKK Nett AS, Charlotte Sterner og Bengt Otterås Energi Norge 4.8.2012 Hvem kan spå om fremtiden?

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 03/

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 03/ DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT ( a3 Bjørn Koll-Hansen Krabyskogen 2850 LENA Deres ref Vår ref Dato 03/01988-6 05.02.2007 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra Bjørn Koll-Hansen Det vises

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG. Stikkord for innhold:

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG. Stikkord for innhold: RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG Stikkord for innhold: Retningslinjer for behandling av anleggsbidrag og bunnfradrag er et dokument som skal være underlaget for likebehandling

Detaljer

Rundskriv EMØ 2/2008: Økonomisk og teknisk rapportering NVE tilog SSB for 2007

Rundskriv EMØ 2/2008: Økonomisk og teknisk rapportering NVE tilog SSB for 2007 Side I Omsetningskonsesjonærene Vår dato: 06.02.2008 Vår ref.: NVE 200800679-2 emø/ger Arkiv: 622 Saksbehandler: Deres dato: Røsand / Melvær Deres rei: 22 95 93 79 / 22 95 98 72 Rundskriv EMØ 2/2008: Økonomisk

Detaljer

Utfordringer ved fellesmåling

Utfordringer ved fellesmåling 1 Elmåledagene 14.-15.11.2007 Utfordringer ved fellesmåling Ole-Petter Halvåg Agder Energi Nett AS 2 Hva er utfordringene? (sett fra en netteiers ståsted) Jo flere kunder på fellesmåling, - jo dårligere

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Verdivurdering av nettselskaper Kjetil Ingeberg 27. mai 2009

Verdivurdering av nettselskaper Kjetil Ingeberg 27. mai 2009 Verdivurdering av nettselskaper Kjetil Ingeberg 27. mai 2009 29. mai. 2009 www.xrgia.no post@xrgia.no Innhold Prinsipper hva verdsettes? Datagrunnlag og forutsetninger Praktisk eksempel 2 2 Hvorfor verdsetter

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat FASIT-dagene 2013: Uenighetssaker om ansvarlig konsesjonær for avbrudd - reglene, saksgangen og vedtakene Hege Sveaas Fadum seksjon for regulering av nettjenester

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Marginaltap - oppdatering Et kritisk skråblikk på marginaltapsmodellen

Marginaltap - oppdatering Et kritisk skråblikk på marginaltapsmodellen Marginaltap - oppdatering Et kritisk skråblikk på marginaltapsmodellen Marginaltapskalkulatoren EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Hans Olav Ween Næringspolitisk rådgiver - Kraftsystem,

Detaljer

Ny KILE-ordning fra 2009

Ny KILE-ordning fra 2009 Ny KILE-ordning fra 2009 FASIT dagene 2008 Gardermoen 5. og 6. februar Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen E-post: kab@nve.no Telefon: 22959457 Spenning [V] 250 200 150 100 50 0 Varighet 230

Detaljer

Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE. Innsamling av data for årene 2010-2014

Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE. Innsamling av data for årene 2010-2014 Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE Innsamling av data for årene 2010-2014 Seksjon for økonomisk regulering Norges- vassdrag og energidirektorat 1. Informasjon om rapportering

Detaljer

Stikkord for innhold:

Stikkord for innhold: KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 11.05.10 Prosjekt KS Hovedprosedyre: Nettilknytning i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.11.10 KS Rutine: Retningslinjer for behandling

Detaljer

Sentralnettstariffen 2013 gjelder fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2013. 1

Sentralnettstariffen 2013 gjelder fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2013. 1 Sentralnettstariffen 2013 Tariffheftet 2013 Sentralnettstariffen 2013 gjelder fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2013. 1 Grunnlaget for utforming av nettleie i sentralnettet er gitt i Norges vassdrags-

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Eidsiva Nett AS

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Eidsiva Nett AS vassdrags- og energidirektorat aenorgesn V Eidsiva Nett AS Postboks 40 2307 HAMAR 1 Vår dato: 5. 12.2011 Vår ref.: ep/bfl Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: 22 95 92 41 Vedtak

Detaljer

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS v.02.09.2010 Forbruksavgift og trekk til Energifondet (ENOVA)- Nettselskapenes ansvar og rutiner ved innkreving Temadag Energi Norge 08.09.2010 Synspunkter fra Eidsiva Nett AS Ivar Elias Lingaas ivar.lingaas@eidsivaenergi.no

Detaljer

Svar på klage på tariffering i Aura - enkeltvedtak

Svar på klage på tariffering i Aura - enkeltvedtak Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 08.03.2005 Vår ref.: emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Svar på klage på tariffering

Detaljer

Nettkonferansen 2009. Inntektsrammeregulering og nettpolitikk. Truls Paulsen Adm.dir. Dragefossen Kraftanlegg AS

Nettkonferansen 2009. Inntektsrammeregulering og nettpolitikk. Truls Paulsen Adm.dir. Dragefossen Kraftanlegg AS Nettkonferansen 2009 Inntektsrammeregulering og nettpolitikk Truls Paulsen Adm.dir. Dragefossen Kraftanlegg AS Disposisjon Dragefossen Kraftanlegg AS Dagens regulering Nettutfordringer Ny regulering Dragefossen

Detaljer

Kapitalkostnader og insentiver til reinvesteringer i elnett

Kapitalkostnader og insentiver til reinvesteringer i elnett Kapitalkostnader og insentiver til reinvesteringer i elnett Førsteamanuensis Endre Bjørndal Og Førsteamanuensis Kenneth Fjell EBL, Oslo 6. oktober 2009 Formål med prosjektet Å gjøre en prinsipiell vurdering

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Haugaland Kraft AS

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Haugaland Kraft AS Norges vassdrags- og energidirektorat Haugaland Kraft AS Nett Postboks 2015 5504 HAUGESUND Vår dato: 0 3 JUL 2015 Vår ref.: NVE 201300831-10 etnitand Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Inntektsrammereguleringen Nyheter, videre planer og samspillet med bransjen EBL Nettkonferansen 4. desember 2007 Tore Langset Innhold Oppsummering av arbeidet i 2007

Detaljer

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak Luster Energiverk AS 6868 Gaupne Vår dato: 15.08.2005 Vår ref.: NVE 200500212-7 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 10.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på tariffering

Detaljer

Data for stasjon Panelboks/avsnitt Datafelt/Parameter Engelsk oversettelse Typisk betegnelse

Data for stasjon Panelboks/avsnitt Datafelt/Parameter Engelsk oversettelse Typisk betegnelse (side 1 av 6) Data for stasjon Basisdata Navn Anleggskonsesjon Konsesjonærens/eierens navn på stasjonen. Normalt navngis stasjoner basert på sin lokalisering. Benevnelsene transformatorstasjon, kraftstasjon

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON Veiledning og krav til innrapportering av økonomiske og tekniske data

BRUKERDOKUMENTASJON Veiledning og krav til innrapportering av økonomiske og tekniske data BRUKERDOKUMENTASJON Veiledning og krav til innrapportering av økonomiske og tekniske data Innrapportering for år 2015 (dokument ferdigstilt 08.03.2016) Forfatter: NVE/SSB Godkjent: Tore Langset, NVE (dato/

Detaljer

Kostnadseffektivitet i distribusjonsnettet

Kostnadseffektivitet i distribusjonsnettet Kr Kr Kostnadseffektivitet i distribusjonsnettet Kr Kr Kr Kr En studie av nettselskaper med lavt DEA-resultat 61 2012 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr R A P P O R T Kostnadseffektivitet i

Detaljer

NVEs vurdering i klage på effektledd i nettleien - vedtak

NVEs vurdering i klage på effektledd i nettleien - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 12.02.2016 Vår ref.: 201506585-10 Arkiv: 623

Detaljer

KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014

KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014 Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Nils-Martin Sætrang 15.03.2014 NMS Deres dato: Deres referanse: Til alle våre kunder KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014 Tariffgrunnlaget

Detaljer

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen Spenning [V] Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen FASIT dagene 2009 Clarion Hotel Oslo Airport - Gardermoen 9. desember 2009 09h40 10h10 Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

TARIFFHEFTE 2009 EIDSIVA REGIONALNETT

TARIFFHEFTE 2009 EIDSIVA REGIONALNETT TARIFFHEFTE 2009 EIDSIVA REGIONALNETT Tariffområde: Eidsiva R-nett (inkl. tidligere Fellesnett Oppland f.o.m. 2007) Postadresse Eidsiva: Hovedkontor Hamar: Eidsiva Nett AS Besøksadresse Vangsvn. 73. Postboks

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for nettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for nettselskapene Utvikling i nøkkeltall for nettselskapene 77 2013 R A P P O R T Utvikling i nøkkeltall for nettselskapene Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 1 Rapport nr 77 Utvikling i nøkkeltall for nettselskapene

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Kvinnherad Energi AS Vikjo 7 5464 DIMMELSVIK Vår dato:. Vår ref.: 01774-7 Arkiv: 627 Saksbehandler: Tonje Merete Andresen Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Ny inntektsmodell fra 2012 - hvorfor og hvordan? Tilnærmet riktig er bedre enn eksakt feil!

Ny inntektsmodell fra 2012 - hvorfor og hvordan? Tilnærmet riktig er bedre enn eksakt feil! Ny inntektsmodell fra 2012 - hvorfor og hvordan? Tilnærmet riktig er bedre enn eksakt feil! Kjetil Storset, 2.12.2008 Når alt er sagt bør noe bli gjort... Vi har sagt det før sier det igjen og igjen og

Detaljer

Abonnementstype/nivå Grense Fastbeløp Energiledd Effektledd (kr/år) (øre/kwh) (kr/kw mnd.) Boliger under 100.000 kwh Alt.energiledd [vinter/sommer]:

Abonnementstype/nivå Grense Fastbeløp Energiledd Effektledd (kr/år) (øre/kwh) (kr/kw mnd.) Boliger under 100.000 kwh Alt.energiledd [vinter/sommer]: DISTRIBUSJONSNETT ORDINÆRE FORBRUK Husholdningskunder over 8.000 kwh kan velge tidsvariabelt energiledd. Kunden må da velge enten tidsvariabelt eller standard energiledd for hele året. For tidsvariabelt

Detaljer

Ny fornybar produksjon

Ny fornybar produksjon Ny fornybar produksjon Småkraft, vind og solcelle Hvordan skal disse måles? Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Tekniske løsninger Hva skal rapporteres og til hvem

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Framtidig utforming av nett-tariffer

PROSJEKTRAPPORT Framtidig utforming av nett-tariffer PROSJEKTRAPPORT Framtidig utforming av nett-tariffer Kunde: Kontakt: NVE Velaug Mook Dato: 11. oktober 2014 Sider: 58 Ansvarlig: Deltagere: Svein Sandbakken Jørgen Bjørndalen Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn...

Detaljer

«Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015

«Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015 «Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015 24.09.2015 Og jeg kan dokumentere med GPSkoordinater! HALLELUJA! 24.09.2015 Tema

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Prosjekt Nettregulering regulatorisk regnskap og kostnadsbase

Prosjekt Nettregulering regulatorisk regnskap og kostnadsbase Prosjekt Nettregulering regulatorisk regnskap og kostnadsbase 25. september 2008 Næringspolitisk verksted EBL Johannes Røyrvik, PwC PwC Agenda Utgangspunktet for prosjektet Aktuelle kapitalgrunnlag Kapitalgrunnlaget

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer