Fysisk aktivitet, svangerskap og fødsel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fysisk aktivitet, svangerskap og fødsel"

Transkript

1 Fysisk aktivitet, svangerskap og fødsel Passiv ruging eller tilpasset aktivitet? Kari Bø Fysioterapeut Professor, dr. scient Norges idrettshøgskole Seksjon for idrettsmedisinske fag Graviditet viktig periode for å stimulere til adferdsendring Artal & Toole-03 n Et vindu for påvirkning: Motivert Alle møter helsevesenet Røykeslutt Kostholdsomlegging Fysisk aktivitet (?) Fakta (MoBa, Kristensen et al -07, STAMI 2009) Forandringer under svangerskap n Ca 60% av alle gravide sykmeldes minst en gang i løpet av svangerskapet n 36.2% > 14 dagers fravær (MoBa) n 2 av 3 yrkesaktive gravide har behov for tilrettelegging på jobbca 50% får det n Gravides sykefravær utgjør 1/3 av alt sykefravær for kvinner i aldersgruppen år. n Gjennomsnittlig fravær i var sykedager n Ikke data som tilsier at gravide er sykere, svensk studie viste at i 50% av tilfellene kunne ikke medisinsk grunn fastslås n De yngste (20-24 år) er mest hjemme Rygg-og bekkenplager Slitne n Høyere i Norge enn i resten av Europa (høyere yrkesdeltakelse) n Livmor (70 g 1 kg) og skjede n Bryster n Hud (pigment, stria 1/3) n Sirkulasjon: Blodvolum % (1 1/2 l), blodprosent, HF (10-15 slag/min), BT, klem v.cava inf n Respirasjon 1

2 Forandringer under svangerskap forts n Kroppstemperatur (litt forøket hos mor under graviditet, 1/2 høyere hos foster enn mor). Mors temperatur stiger til ca 39 C under min hard trening) n Hormoner Østrogen (østriolkons 1000 g høyere på slutten av sv.skap) og progesteron i hele sv.skap, faller til ikke gravid nivå innen 72 timer etter fødsel Relaxin øker på slutten (økt elastisitet?) Prolaktin (bryster) Oxytocin (kontraksjonstendens på slutten av graviditet) Prostaglandiner : karvegg regulering, koagulasjon, igangsettelse av fødsel n Blodsukker (noe lavere) n Mage/tarm n Muskel/skjelett (kroppsholdning, rygg, bekken, magemuskler, bekkenbunn) Plager i svangerskapet (og etter fødsel) n Kvalme n Tretthet n Vektøkning n Pre-eclampsi (2-8%) n Høyt blodtrykk (1%) n Svangerskapsdiabetes ( %), nær dobling siden 1999 i Norge (MFR) 2/3 normaliseres etter fødsel, men 17-63% utvikler diabetes innen 5-16 år n Depresjon etter fødsel 8.7% Sørum og Nes kommune n Muskel-skjelett Ryggplager (> 70%) Bekkensmerter (5-50%) Bekkenbunnsproblematikk: hyppig vannlating, urin inkontinens, nedfall/tyngdefornemmelse, avføringslekkasje, smerte/ smerte under samleie (30-50%) Hvor fysisk aktive er gravide? n gravide og ikke-gravide i USA 1994,1996,1998, 2000 Petersen et al-05 6% gravide og 14 % ikke gravide trente 20 min x 3 per uke 10 % av gravide og 13% ikke gravide fulgte retningslinjer for moderat aktivitet (30 min de fleste dager i uken) 33% gravide og 26% ikke gravide var inaktive n 467 gravide ved Rikshospitalet Haakstad et al % sittende arbeid, 84.6% passiv forflytning til jobb, 39% sitter > 4 t/dag Ingen regelmessing trening: før: 19%, 1.tri: 30%, 2.tri: 36%, 3.tri: 53% n gravide MoBa uke 17 og 30 Owe et al -09 Trening> 3/uke før: 46.4%, uke 17: 28.0%, uke 30: 20.4% Overvekt før sv.skap, bekkenrelaterte smerter, flerlinger, smerte, kvalme neg assosiert n 2871 gravide A-hus Prestholdt -11, svarprosent:76% 14.4% innfrir ACSM anbefalinger i uke 22 FA /trening i forebygging og behandling av svangerskapsplager 2

3 Anbefalt vektøkning fra Institute of Medicine (IOM) 2009 Vektøkning 10 år etter svangerskap Rooney & Schauberger Obstet Gynecol 2002, 100: BMIfør gravidtet Anbefalt vektøk Under < Normal Over Syklig n 794 kvinner fulgt gjennom svangerskap, 6 måneder etter fødsel og etter 8-10 år Gj.snittlig vektøkning 6.3 kg < anbefalt vektøkning: 4.1 kg tyngre, anbefalt vektøkning: 6.5 kg tyngre, > anbefalt vektøkning: 8.4 kg tyngre 10 år etter: de med gjennopptatt vekt etter 6 mnd: veide 2.4 kg mer, ikke gjenopptatt vekt etter 6 mnd veide 8.3 kg mer Kvinner som ammet og gjorde aerob trening etter fødsel veide mindre /lavere BMI Vektøkning hos gravide med fødeplass på Rikshospitalet Haakstad et al (STORK) Acta Obstet Gynecol Scand 2007 Vektøkning over anbefalt (IOM): 32% av normalvektige (pre-bmi 26) 51% av overvektige 22.7% vektøkning kg 7.7% kg 1.3% > 25 kg Bare kvinner som trente regelmessig i 3 trimester hadde sign. lavere vektøkning FA og vektreduksjon under svangerskap (RCT) n Få effektstudier, ikke vektstabilisering som hovedmål Clapp et al (2000), Marques-Sterling et al (2000), Garshasbi & Zadeh (2005) ingen forskjell mellom trening og kontroll n Vektstabilisering som hovedmål, ikke overvåket trening (Gray-Donald et al 2000, Olson et al 2004, Polley et al 2002, Kinnunen et al 2007). n Eks Polley et al 2002:120 friske kvinner, BMI >19.8. R: adferdsendring med inf. om ernæring og hverdagsaktivitet kontroll Resultat: signifikant effekt av råd (33% versus 58% økte i vekt utover anbefalinger) 3

4 RCT NIH Haakstad & Bø, Eur J Contracep Reprod Health 2011 Resultat Haakstad & Bø, Eur J Contracep Reprod Health 2011 n 105 primipara inaktive kvinner etter uke 12, etterundersøkes i uke 36 og 8-12 uker postpartum n R Trening Kontroll n Intervensjon: 12 uker med 1 time minst 2 x uke + 30 min om dagen. Treningstime: utholdenhet (30 min), styrke, tøyning/ avspenning n Primærmål: vektøkning, fett % (hudfold) Sekundærmål: VO2 maks, svangerskaps og fødselskomplikasjoner, barnets fødselsvekt n Drop-out: 20% i begge grupper n Oppslutning: gjennomsnitt 17.0 (±12.5) / 24 n Kun de som deltok på alle 24 klasser: Mindre vektøkning: 2.8 kg (p<.01) Alle i tr.gruppe versus 62% i kontroll holdt seg innen IOMs anbefalinger (p<.01) Mindre vektretensjon postpartum: 0.8kg (SD 1.7) mot 3.3 kg (SD 4.1), p<.01 Vektretention postpartum korrelert med mors vektøkning i svangerskapet Svangerskapsdiabetes n Cochrane: 4 studier; ingen effekt Ceysens et al-06 n 41 kvinner med svangerskapsdiabetes randomisert til trening +diett eller insulin + diett. Overvåket trening 45 min x 3/ uke. Sykling på 50% av max VO 2 (5-7.5 Mets) Resultat: Ingen forskjell på insulin og trening Ingen forskjell på fosteraktivitet, fødselsforløp eller komplikasjoner (Bung et al -91, 93) n Styrketrening: mindre insulinbruk i treningsgruppe (DeBarros et al -10, Brankston et al-04) FA i forebygging av pre-eclampsi Meher & Duley, Cochrane review 2010 n 2 små høykvalitets RCT n Begge sammenlignet moderat aerob trening med opprettholdelse av normal aktivitet Vide konfidensintervall, ingen effekt n 79 gravide (gåprogram 40 min 5 d/uke vs bevegelighetstrening): antall i bev.trening Yeo et al -08 n Konklusjon: utilstrekkelig kunnskap om effekt av trening 4

5 Kan trening i svangerskapet redusere korsryggsmerter? n 244 kvinner med ryggsmerter 19. sv.skaps uke Kihlstrand et al-99 R: g vanngymnastikk eller kontroll Resultat: reduksjon i smerte og sykmelding etter uke n 212 førstegangsfødende i svangerskapsuke Garshasbi et al 2005 R: trening (aerobics 30 min/styrke 30 min x 3 i 12 uker) eller kontroll Resultat: Sign. smerte, bevegelighet i rygg i treningsgruppe Effekt av trening på bekkensmerter under svangerskap? n 62.5% går over av seg selv 1 måned etter fødsel. To år etter hadde 8.6% fortsatt smerte. 6 mnd etter fødsel: Ingen med symfyseløsning hadde smerte, men 21% av de med smerte bak i bekkenet (Albert et al -01) n 6 RCT Ingen effekt av trening (Nilsson-Wickmar et al -98) Sign færre med smerte ved uke 36 og 3 mnd postpartum + høyere funksjons score (Mørkved et al -03) Sign. smerte i akupunktur og i stabiliseringsøv gruppe (Elden et al -05,-08) Effekt av trening på bekkensmerter (Stuge et al Spine, 29; 4 og 10, 2004) n 81 kvinner med bekkensmerter 6-16 uker etter fødsel r: 20 uker med Individuell fysioterapi Individuell fysioterapi + stabiliserende øvelser, kroppsbesvissthet, ergonomi ++ 0 drop-out! Signifikant bedring i smerte, funksjon (50%) og livskvalitet 2 års oppfølging: fortsatt sign forskjell i gruppene, de med størst funksjonshemming hadde best fremgang i begge grupper Fysisk aktivitet og depresjon i svangerskap Nordhagen og Sundgot- Borgen 2002 n 203 gravide kvinner, år, i Oslo besvarte spørreskjema på svangerskapskontroll og 6 uker etter fødsel Gravide som var moderat aktive i 3.trimester hadde mindre depresjon 6 uker etter fødsel Sammenheng mellom mindre grad av depresjon og deltakelse i fysisk aktivitet n Ingen intervensjonsstudier 5

6 Vaginal fødsel n Skade på: Perifere nerver Muskel Bindevev n Urinlekkasje 2-3 mnd etter fødsel: 3%-38% (Viktrup et al -93, Mørkved & Bø-99) n Avføringslekkasje: 11-15% n Smerte i bekkenbunn og/eller smerte ved samleie: 15% n 50% av alle kvinner mister noe av støttefunksjonen i bekkenbunnen pga av fødsel (Brubaker et al 2002) Effekt av styrketrening av bekkenbunnsmusklene (BB)Cochrane-08, Hay-Smith et al n Gravide uten urinlekkasje som trener BB under graviditet: 56% mindre risiko for urinlekkasje 30% mindre risiko for urinlekkasje 6 mnd postpartum 6

7 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: ~ STACK:

and Dental University Hospital, Tokyo, Japan, 3 Seksjon for fysisk prestasjonsevne, Norges idrettshøgskole, Oslo

and Dental University Hospital, Tokyo, Japan, 3 Seksjon for fysisk prestasjonsevne, Norges idrettshøgskole, Oslo Andersen, Eivind REDUKSJON I INAKTIV TID VAR ASSOSIERT MED REDUKSJON I INSULIN OG GLUKOSE, UAVHENGIG AV ENDRINGER I MODERAT FYSISK AKTIVITET Andersen E 1,2 og Anderssen SA 1 1 Idrettsmedisinsk seksjon,

Detaljer

Trening for gravide idrettsutøvere NORSK

Trening for gravide idrettsutøvere NORSK NORSK NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 4-2002 17. ÅRGANG Trening for gravide idrettsutøvere Behandling av bekkenløsning Kvinnelige utøvertriaden Astmabehandling

Detaljer

FYSIOTERAPIKONGRESSEN2015 ABSTRACTS

FYSIOTERAPIKONGRESSEN2015 ABSTRACTS FYSIOTERAPIKONGRESSEN2015 ABSTRACTS INNHOLD FF1 Barn og unge s. 2 FF2 - Lungefysioterapi og eldre s. 11 FF3 Kvinnehelse s. 20 FF4 Fysioterapi i kommunene s. 29 FF5 Rehabilitering s. 38 FF6 Muskel- og skjelettplager

Detaljer

Marianne Karset. - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40

Marianne Karset. - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40 Marianne Karset - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40 Hovedfagsoppgave Norges idrettshøgskole Oslo 2002 Marianne Karset - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over

Detaljer

Trening før og etter fødsel

Trening før og etter fødsel Trening før og etter fødsel Vi hører ekstremhistorier om hun som trener den dagen hun føder, og om hun som løper konkurranse to dager etter fødselen. Men hva med «alle» andre? Hvordan bør kvinner forholde

Detaljer

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 2005. Opptrykk Helsedirektoratet 2011. Brosjyren bestilles fra Trykksakekspedisjonen Helsedirektoratet Pb 7000.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Lill-Katrin Nyhus

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Lill-Katrin Nyhus Mastergradsoppgave Lill-Katrin Nyhus Effekten av 12 uker høy-intensiv vs. moderat-intensiv aerob utholdenhetstrening på HbA 1c og VO 2peak hos voksne personer med type 2 diabetes. Høgskolen i Telemark

Detaljer

SYSTEMATISK TRENING VEIEN TIL ØKT FRISKVÆR?

SYSTEMATISK TRENING VEIEN TIL ØKT FRISKVÆR? RAPPORT SYSTEMATISK TRENING VEIEN TIL ØKT FRISKVÆR? Et prosjekt i Alstahaug kommune i regi av Frisklivssentralen 2012-2014 Forfattere: Fysioterapeut Solveig Espeset og Spesialfysioterapeut Kari Mentzoni

Detaljer

Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander. sigmund a anderssen, Norges idrettshøgskole, Oslo

Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander. sigmund a anderssen, Norges idrettshøgskole, Oslo Trening nytter! Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander SAMMENDRAG: Regelmessig fysisk aktivitet utover det som er nødvendig for å tilfredsstille dagliglivets krav, gir

Detaljer

12. Overgangsalderen

12. Overgangsalderen 162 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 12. Overgangsalderen Forfattere Mats Hammar, professor, överläkare, Avdelningen för obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Hälsouniversitetet

Detaljer

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet og trening Fysisk aktivitet Enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

HØSTKONGRESS Trysil 9. 11. november 2012

HØSTKONGRESS Trysil 9. 11. november 2012 IDRETTSMEDISINSK HØSTKONGRESS Trysil 9. 11. november 2012 TRYSIL 2012 FOTO: OLA MATSSON www.skistar.com/trysil NFFs NFFs FAGGRUPPE FAGGRUPPE FOR FOR FAGGRUPPE IDRETTSFYSIOTERAPI FOR Kjære kongressdeltaker.

Detaljer

Bekkenløsning? Råd til kvinner som har smerter i bekkenet i og etter svangerskapet - og til deres familier

Bekkenløsning? Råd til kvinner som har smerter i bekkenet i og etter svangerskapet - og til deres familier Bekkenløsning? Råd til kvinner som har smerter i bekkenet i og etter svangerskapet - og til deres familier Innhold Symptomgivende bekkenløsning...1 Noen nyttige råd...2 Tips i dagliglivet...2 Trening i

Detaljer

Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet?

Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet? Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet? Sigmund A. Anderssen FTT Seksjon for idrettsmedisinske fag Norges idrettshøgskole Disposisjon Dose-respons-forhold Anbefalinger for folket

Detaljer

Golf og helse. Charlotte Björk Ingul Lege, Dr med Cardiac exercise research group, NTNU Hjertemedisinsk avdeling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Golf og helse. Charlotte Björk Ingul Lege, Dr med Cardiac exercise research group, NTNU Hjertemedisinsk avdeling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Golf og helse Charlotte Björk Ingul Lege, Dr med Cardiac exercise research group, NTNU Hjertemedisinsk avdeling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 Golfeffekten Den totale forbedring av helsekvalitet

Detaljer

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter ØF-notat 17/2014 Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter av Per Kristian Alnes Edel Krøll Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert

Detaljer

Nøkkelfakta. - Muskel-skjelettlidelser er av stor betydning for folkehelsen, i særlig grad for førlighet og livskvalitet.

Nøkkelfakta. - Muskel-skjelettlidelser er av stor betydning for folkehelsen, i særlig grad for førlighet og livskvalitet. Nøkkelfakta - Muskel-skjelettlidelser er av stor betydning for folkehelsen, i særlig grad for førlighet og livskvalitet. - Hele 46 % av sykefraværet og 33 % av uførepensjoner skyldes muskelskjelettlidelser.

Detaljer

Diabetes og livskvalitet

Diabetes og livskvalitet Diabetes og livskvalitet SIRI NÆSS JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 7/06 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble

Detaljer

Prioritet 1: Fysisk aktivitet og trening som behandling

Prioritet 1: Fysisk aktivitet og trening som behandling Prioritet 1: Fysisk aktivitet og trening som behandling Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 har en visjon om bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet i befolkningen. Målet er å øke andelen

Detaljer

FÆRRE ARM-MOT-HODE HENDELSER I TIPPELIGAEN ETTER INNFØRING AV STRENGERE REGELFORTOLKNING Bjørneboe J1, Bahr R1, Dvorak J2, Andersen TE1 1

FÆRRE ARM-MOT-HODE HENDELSER I TIPPELIGAEN ETTER INNFØRING AV STRENGERE REGELFORTOLKNING Bjørneboe J1, Bahr R1, Dvorak J2, Andersen TE1 1 Prisforedrag Bankettsalen, søndag 10.30 12.00 FÆRRE ARM-MOT-HODE HENDELSER I TIPPELIGAEN ETTER INNFØRING AV STRENGERE REGELFORTOLKNING Bjørneboe J1, Bahr R1, Dvorak J2, Andersen TE1 1 Senter for idrettsskadeforskning,

Detaljer

Barn/unge T1D slanking Sundvolden-symposiet 2013 06.11.2013. Kirsti Bjerkan

Barn/unge T1D slanking Sundvolden-symposiet 2013 06.11.2013. Kirsti Bjerkan Slanking av barn og unge med diabetes type 1 Kirsti Bjerkan Klinisk ernæringsfysiolog og helse- og treningspedagog Oslo universitetssykehus Aker Vektutvikling hos barn/unge i Norge 1970-2012 Andelen tunge

Detaljer

Ryggplager Idrett og diabetes Benhelse. Evidens Basert Praksis DVD anmeldelse Dopinglisten. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI

Ryggplager Idrett og diabetes Benhelse. Evidens Basert Praksis DVD anmeldelse Dopinglisten. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 1-2006 21. ÅRGANG Ryggplager Idrett og diabetes Benhelse Evidens Basert Praksis DVD anmeldelse Dopinglisten ut på tur!!! I

Detaljer

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Postoperativ opptrening etter median sternotomi operasjon med biologisk aortaventil Bjarne Vad Nilsen Prosjektoppgave i medisinsk

Detaljer

Velkommen til BARSELAVDELINGENE

Velkommen til BARSELAVDELINGENE Velkommen til BARSELAVDELINGENE VELKOMMEN TIL BARSELAVDELINGEN Til lykke med det nyfødte barnet En ny periode i livet har begynt, dere har blitt foreldre til et lite barn. Barnet trenger stell, mat, varme

Detaljer

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom Revmatisme Revmatisme stammer fra det greske ordet rhevma, som betyr strøm og er en betegnelse på en rekke forskjellige sykdommer som i første rekke rammer bevegelsesorganene, men også indre organer kan

Detaljer

Råd til deg som skal gjennomgå en. ryggoperasjon

Råd til deg som skal gjennomgå en. ryggoperasjon Informasjon fra fysioterapeutene Råd til deg som skal gjennomgå en ryggoperasjon Universitetssykehuset Nord-Norge Øye og Nevrokirurgisk avdeling 2011 Velkommen til avdelingen! Dette informasjonsheftet

Detaljer

Fysisk aktivitet og sedat tid blant voksne og eldre i Norge

Fysisk aktivitet og sedat tid blant voksne og eldre i Norge Rapport IS-2367 Fysisk aktivitet og sedat tid blant voksne og eldre i Norge Nasjonal kartlegging 2014-2015 Publikasjonens tittel: Fysisk aktivitet og sedat tid blant voksne og eldre i Norge - Nasjonal

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF INFORMASJON TIL BARSELKVINNER FRA FYSIOTERAPEUTENE BEKKENBUNNSMUSKLENE Bekkenbunnsmusklene ligger innvendig i bekkenet og danner gulvet i kroppen. De omslutter urinrør,

Detaljer