Sandakerveien 116, 0484 Oslo Tlf: Faks: Epost:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandakerveien 116, 0484 Oslo Tlf: 23 00 73 50 Faks: 23 00 73 51 Epost: atlantismed@amh.no www.amh.no"

Transkript

1 ATLANTIS Spania Avda. Carmen Saenz de Tejada. Parque Comercial Miramar, Edificio S Mijas (Málaga) Tlf: (+34) E-post: atlantis Oslo Sandakerveien 116, 0484 Oslo Tlf: Faks: Epost:

2

3 Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord

4 Rektor har ordet! Velkommen til Atlantis Medisinske Høgskole, en erfaren skole med ungdommelig sjel! Vårt mål er å bli landets beste, private høgskole innen helsefag, og det jobber vi hardt for hver eneste dag. Hos Atlantis setter vi studenten i fokus, alle skal bli sett og ivaretatt. Det er derfor viktig for oss å ha en god og åpen kontakt mellom studenter og forelesere, og mellom studenter og administrasjon. Verdiene våre; inspirere involvere iverksette, er heller ikke bare fine ord, men noe vi etterstreber å ivareta på alle områder. Studentene bidrar selv til et meget godt sosialt miljø, blant annet gjennom fadderuke, sportsdag og andre aktiviteter gjennom året. Vår daglige målsetting overfor studentene er: -Vi er tilgjengelige -Vi ser deg som student -Vi er faglig fremragende -Vi er engasjerte formidlere -Vi er nyskapende -Vi samspiller Kunnskap innen helsefag blir stadig viktigere! Verdens helseorganisasjon anser fedme som et av de største helseproblemene i verden. Befolkningen blir stadig eldre og flere rammes av livsstilssykdommer. Det er derfor ikke vanskelig å anbefale en utdannelse innen medisin og ernæring! Jeg gleder meg til å se deg på skolen! I 2011 startet NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) revisjon av våre bachelorgrader i ernæring og medisin. Dette arbeidet har vært et viktig verktøy, og rettesnor, for hvordan vi ytterligere kan forbedre og kvalitetssikre våre studier. Som et resultat av denne prosessen har vi gjort en rekke endringer i våre studier, som alle bidrar til å gi deg som student et enda bedre studietilbud. Du kan lese mer om dette arbeidet og hvilke endringer vi har gjort på våre hjemmesider: Mohsen Zangani Lege & Rektor 3

5 Velkommen til Atlantis! I 2012 feiret skolen 25-års jubileum! Vi har underveis høstet mye verdifull erfaring, og kan se tilbake på en svært spennende og positiv utvikling gjennom disse årene. Vi er i kontinuerlig utvikling, både i tråd med samfunnets utvikling og de forventninger som stilles til en privat høyskole. Det siste året har vi blant annet flyttet fra våre gamle lokaler på Sjømannskolen og inn i helt nye lokaler sentralt i Nydalen i Oslo. Her har vi etablert en topp moderne skole med gode fasiliteter for læring. Vi har det siste året satt økt fokus på praksis som en del av studietilbudet, og har blant annet etablert en egen studentklinikk. Her får ernæringsstudentene gjennomføre praksis under kyndig veiledning av autoriserte, kliniske ernæringsfysiologer ansatt ved skolen. Tilbakemeldingene fra både studenter og klienter er meget positive. Dette er absolutt et tilbud vi ønsker å videreutvikle for å styrke den praktiske tilnærmingen til ernæring og kostholdsveiledning ytterligere. Det er et økende behov for kompetanse om sammenhengen mellom trening, ernæring, helse og livsstil. Atlantis Medisinske Høgskole ønsker å skape et miljø som stimulerer til fokus på nettopp dette. I den forbindelse har vi etablert et fysiologisk testlaboratorium hvor vi tilbyr tester av ulike slag, blant annet O2-testing og laktatprofiler. Dette er et spennende og nytt område for oss, som vi planlegger å integrere i studietilbudet vårt. Vi ser frem til å fortsette den gode utviklingen i 2013, og ønsker deg velkommen til Atlantis Medisinske Høgskole. Tomm-Espen Strøm Høgskoledirektør

6 Innhold Rektor har ordet! 3 Velkommen til Atlantis! 4 Studietilbud 7 Bachelor i ernæring 9 Studentklinikk 12 Treningslab & testing 13 Bachelor i medisin 15 Medisin grunnfag 17 Anatomi & fysiologi 18 Forkurs i kjemi og kjemi Legestudier i utlandet 22 Kiropraktorstudier i utlandet 23 Atlantis Oslo 24 Atlantis Spania 26 Atlantis Nettskole 28 Praktisk informasjon 30 Studieavgifter 32

7

8 Studietilbud BACHELORGRADER 180 STUDIEPOENG 60 Faginnhold: En detaljert oversikt over faginnhold, samt studie planer finner du på våre nettsider Det er mulig å kun ta enkelte fag (halvårsog årsstudier), dersom du ikke søker en full bachelorgrad. Opptakskrav: Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Se mer informasjon på side 30. Grunnleggende ernæring 1 Medisin grunnfag Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk & metode Grunnleggende medisin Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk & metode Medisin grunnfag - ÅRSSTUDIUM 60 STUDIEPOENG Anatomi & fysiologi Grunnleggende ernæring 2 Grunnleggende medisin Sykdomslære Ernæring påbygning Grunnleggende medisin 3 AnATOMI & fysiologi 30 STUDIEPOENG Anatomi & fysiologi Medisin grunnfag Bachelor i ernæring Bachelor i medisin 7

9

10 BACHELOR I ERNÆRING 180 studiepoeng Hvem passer studiet for? Studiet er egnet for deg som ønsker detaljert kunnskap om ernæring. Du vil lære om alt fra de molekylære aspektene ved næringsstoffenes omsetning i kroppen, hvordan kostholdet påvirker enkeltindivider og de mer overordnede sammenhengene mellom kosthold og helse. Interesse for realfag eller realfagskompetanse er en fordel. Det er også fullt mulig å gjennomføre studiet uten realfagskompetanse, men du må være villig til å arbeide jevnt med stoffet. Pensumlitteraturen inkluderer norsk og engelsk faglitteratur (bøker og vitenskapelige artikler). Hva lærer du? Bachelorstudiet i ernæring er et 3-årig studie hvor du lærer om sammenhenger mellom kosthold, næringsstoffer og helse på celle, individ og samfunns nivå. Fagområdet inkluderer kunnskap om kjemi, biokjemi, anatomi, fysiologi, sykdomslære, psykologi, kommunikasjon, og vitenskapelig metode, samt beskrivelse og analyse av forekomst, årsaker og konsekvenser av ernæringsproblematikk. Innsikt i vitenskapelige metoder innen medisinsk og ernæringsvitenskapelig forskning er grunnleggende i fagområdet, hvilket knytter det nært opp mot andre medisinske fag. Det første studieåret omhandler kroppens anatomi, fysiologi og patologi, dvs. oppbygning, funksjoner og sykdomsprosesser. Første studieår danner et viktig grunnlag for de videre årene. Andre studieår gir en grundig innføring i fordøyelse og opptak av mat og næringsstoffer, samt næringsstoffenes omsetning (metabolisme) i kroppen. Studentene får også en grundig innføring i vitenskapelige metoder. Atlantis vektlegger å utdanne helsepersonell med god vitenskapelig innsikt slik at man etter endt utdanning kan finne frem til, forstå og benytte vitenskapelig dokumentasjon som grunnlag for kostrådgivning. Undervisning i k ommunikasjon er også en sentral del av studiet. Under det tredje studieåret lærer du om matvarekunnskap, vitaminer og mineraler, kosthold og helse, og aktuelle kostråd til friske personer i ulike livsfaser, samt ved livsstilssykdommer. Man gjennomgår også aktuelle trenddietter og belyser eventuelle styrker og svakheter ved disse. Hva gjør en ernæringsfysiolog? Ernæringskompetanse blir viktig i flere deler av samfunnet for at strategisk forebyggende og helse fremmende arbeid kan drives på individnivå, gruppenivå, mot næringsmiddelindustrien og blant beslutningstagere. Med bachelor i ernæring fra Atlantis Medisinske Høgskole vil forskningsbasert kompetanse innen ernæring gjøres tilgjengelig for individer og aktører i samfunnet som har nytte av et samarbeid i forhold til ernæringsrelaterte spørsmål. Med en bachelor i ernæring kan du jobbe med kostveiledning til enkeltpersoner i samarbeid med legesenter, bedriftshelsetjeneste eller treningssenter. Riktige kostråd er viktig for å forebygge vanlige livsstilssykdommer, og kan i mange tilfeller forhindre at sykdom oppstår. Med en bachelor i ernæring kan du gi helsefremmende og sykdomsforebyggende kostråd til friske personer og til personer med livsstilssykdommer. Forbyggende og helse fremmende tiltak er et stort satsningsområde i samhandlingsreformen. I løpet av de nærmeste årene skal det i henhold til samhandlingsreformen opprettes Frisklivssentraler i hele landet, og ernæringsfysiologer kan få en viktig rolle her. 9

11 BACHELOR I ERNÆRING 180 studiepoeng Kosthold for barn og unge er viktig for deres fremtidige helse og trivsel. Ernæringsfysiologer kan jobbe med å tilrettelegge for riktig kost i barnehager eller skolefritidsordninger. Dette kan med fordel skje i nært samarbeid med kjøkkenpersonell og andre ansatte. Eldre mennesker er også avhengig av riktig kosthold, blant annet for å unngå underernæring. Ernæringsfysiologer kan jobbe med planlegging og tilrettelegging av kosthold på sykehjem eller andre institusjoner. Mange av våre tidligere studenter velger å etablere seg som selvstendig næringsdrivende, slik at de står fritt til å drive kostveiledning, kurs- og foredragsvirksomhet og kan ta på seg konsulentoppdrag for bedrifter. En helt ny arena for ernæringsfysiologen er kostrådgiving via web. Kanskje dette er noe for deg? En bachelorgrad ved Atlantis Medisinske Høgskole kvalifiserer også til videre utdanning på masternivå. Det er flere mulige masterutdanninger som kan tas etter en bachelor i ernæring, og du kan lese mer om disse på våre hjemmesider opptak på studiesteder i Norge som utdanner kliniske ernæringsfysiologer. Skolen har per i dag ingen avtaler med studiesteder i utlandet slik at studenter må søke om opptak ved utenlandske studie steder på individuelt grunnlag. Dersom du som student skulle komme inn på et studiested i utlandet, må du i etterkant av utdanningen søke om autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog hos Statens autorisasjons kontor for helsepersonell. Ikke alle studier vil kvalifisere til tittelen. Du finner mer informasjon om dette på nettsidene til Statens autorisasjonskontor (sak.no) eller ved å kontakte studie veileder hos Atlantis Medisinske Høgskole. Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studenter som ikke kan dokumentere bestått Kjemi 1 fra videregående utdanning - eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning - i løpet av de fem siste årene, må ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo eller på nettskolen vår. Du kan lese mer om forkurset på side 21 og Hva er forskjellen på en ernæringsfysiolog og en klinisk ernæringsfysiolog? En klinisk ernæringsfysiolog har en 5-årig utdanning, og har en offentlig autorisasjon som kvalifiserer til å jobbe med pasienter på sykehus. En klinisk ernærings fysiolog har dermed kompetanse om flere diagnosegrupper i forhold til en ernæringsfysiolog med 3-årig utdanning. Hvis du etter endt bachelorgrad ved Atlantis Medisinske Høgskole skulle ønske å bli klinisk ernæringsfysiolog, må du ta en tilleggsutdanning. Atlantis-studenter kvalifiserer per i dag ikke til STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo 3 år fulltid august Spania 3 år fulltid* august Nett 3 år fulltid / 6 år deltid august eller januar * Du kan ta inntil 2 år av studiet i Spania, det siste året i Oslo/Nett STUDIET ER satt sammen av fagområdene: SP Medisin grunnfag (Anatomi/fysiologi & Sykdomslære) 60 Grunnleggende ernæring 1 & 2 60 Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk & metode 30 Ernæring påbygning 30 10

12 Linn-Kristin Ullevålseter Riegelhuth Nettstudent Europamester, verdens mester og OL-mester i håndball. Kjersti Nilsen Bachelorstudent Leder for sosialutvalget Mat og trening er en stor del av livet mitt som toppidrettsutøver! Jeg synes det å få mer kunnskap om ernæring er interessant og vil også øke effekten av treningen. Derfor valgte jeg å studere ernæring. Fra før er jeg utdannet sykepleier. Nettstudium en god løsning for meg, siden det er helt avgjørende for meg å ha et fleksibelt studietilbud. Jeg er mye bortreist og er avhengig av å ta med studiene der jeg er. Jeg prøver å få kontinuitet i skolearbeidet ved å jobbe litt hver dag, med fullt fokus og effektivitet. Jeg jobber ut i fra læringsmål og oppsett på nettet og skaffer meg en grov oversikt før jeg fordyper meg i detaljer. Kommunikasjon med nettlærer fungerer veldig bra, jeg får alltid svar på spørsmål innen kort tid og det er god veiledning. Fordelen med denne studiemåten er at jeg ikke er avhengig av å ha et fast oppmøtested, og at jeg kan legge opp studiehverdagen etter egen timeplan. Ulempen er at jeg ikke har den daglige kontakten med andre for diskusjon, faglige samtaler, samt det sosiale. Studiene ved Atlantis er krevende, men utrolig gøy! Vi lærer noe nytt hver eneste dag, så det er viktig å jobbe jevnt og trutt. Ernæring er mer komplisert enn mange tror, men med forelesninger, gruppeoppgaver og selvstendig lesing blir studiehverdagen variert og morsom. Siden ernæring stadig er mer fremme i media er det utrolig gøy å kunne bekrefte eller avkrefte gamle myter ut i fra det vi lærer på skolen. Foreleserne er helt topp! De er dyktige og profesjonelle og deler masse av sin kunnskap med oss på en enkel måte, som gjør det lett å forstå. Jeg synes det er veldig bra at vi har forskjellige forelsere i ulike emner, da får vi også de aller beste innen akkurat det tema vi lærer om. Skulle det være noe vi likevel ikke forstår, så svarer de både på mail eller avtaler en tid slik at vi kan få en nærmere forklaring. I tillegg til studiene mine har jeg vært leder for sosialutvalget ved Atlantis Medisinske Høgskole, og også hatt ansvar for faddergruppen. Det har vært en morsom og lærerik erfaring, og fadderordningen sikrer en fin start på studieåret både for nye studenter og de som allerede går her. Vi jobber nå med flere andre sosiale aktiviteter, og håper blant annet å stille med eget lag i Holmenkollstafetten. 11

13 Studentklinikk Atlantis Medisinske Høgskole ser på praksis som en viktig del av utdanningen, og kanskje spesielt innen helsefag hvor kontakt og kommunikasjon med pasienter er viktige erfaringsområder. Som en av de første norske utdannings institusjonene med en bachelor i ernæring har vi derfor opprettet en egen studentklinikk. Gjennom dette tilbudet vil høgskolens studenter i ernæringsfysiologi gjennomføre praksis under kyndig veiledning av autoriserte, kliniske ernæringsfysiologer ansatt ved skolen. På studentklinikken vil våre dyktige studenter gi kostveiledning til klienter utenfra som ønsker å gjøre livsstilsendringer og sette konkrete mål. Vi tilbyr blant annet hjelp i forbindelse med følgende: Forebygging og behandling av livsstils sykdommer som f.eks; overvekt, høyt kolesterol, høyt blodtrykk, diabetes type II mm Kartlegge spisemønster og hjelpe deg med å sette sammen et sunt og balansert kosthold Råd om ernæring i ulike livsfaser, f.eks. gravide, ammende og eldre Kosthold tilpasset trening og fysisk aktivtet I tillegg til studentklinikken i skolens lokaler samarbeider vi med Bryn Medisinske Senter, hvor vi også gjennomfører konsultasjoner og kostveiledning i et profesjonellt helsefaglig miljø. Dette har vist seg å være et særlig godt tilbud som vi får mange gode tilbakemeldinger på, både fra studentene selv, og ikke minst fra klienter.

14 Treningslab & testing I skolens lokaler har vi også innredet et helt nytt og moderne fysiologisk testlaboratorium, hvor vi tilbyr en rekke tester, veiledning og oppfølging for mosjonister, utøvere og idrettslag. Fysisk aktivitet er en viktig del av en sunn livsstil, og dette tilbudet er dermed et godt supplement til våre studier og de verdiene vi ønsker å ivareta. Ved testlaben tilbyr vi blant annet testing av maksimalt oksygenopptak og laktatprofil. Disse testene gir et godt bilde på hvor god form du er i og er viktige verktøy for å nå nye treningsmål. Det maksimale oksygenopptaket vil også kunne si noe om hvor god helse du har siden disse er nært knyttet til hverandre. Testingen gir således verdifull informasjon og er motiverende for videre treningsinnsats. I samarbeid med studentklinikken gir vi også råd om kosthold til passet fysisk aktivitet og treningsmål. Du kan lese mer om vårt treningslaboratorium på hjemmesiden vår

15

16 BACHELOR I MEDISIN 180 studiepoeng Helsevesenet i Norge vil i løpet av de neste årene få et økende behov for arbeidskraft med medisinsk kompetanse. Bachelorgraden i medisin er ny i Norge, men mer vanlig i andre land, som USA, Canada, England, Irland, Australia og New Zealand. Bachelor i medisin gir deg en solid bakgrunn for videre studier innen helsefag. Det kan være et masterprogram eller legestudier i utlandet. Målet med bachelorstudiet i medisin er at studentene skal tilegne seg kunnskaper innen medisinske basalfag. Dersom du velger å utdanne deg videre til lege har du meget gode jobbmuligheter. På legestudiet lærer du hvordan kroppen fungerer, hvordan sykdommer påvirker kroppen, og behandling av de ulike sykdommene. Som ferdig lege har du meget gode jobbmuligheter. Du kan være sikker på at du har en spennende og utfordrende hverdag. Ingen dager er like. Du kan velge om du vil arbeide i allmennpraksis eller på sykehus. Videre studier: Bachelorgraden gjør deg kvalifisert til å søke videre på masterprogram innen folkehelse. Med mastergrad åpner det seg mange yrkesveier. F. eks. innen forskning, undervisning og nærings middelindustrien. Legestudier i utlandet: Ønsker du å bruke bachelor i medisin som søkegrunnlag for opptak til legestudiet, finnes mulig heter via Atlantis Medisinske Høgskoles samarbeids partner i Polen. Se side 22, eller våre hjemmesider for mer informasjon. Du kan også lese mer om legestudier i utlandet på: Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studenter som ikke kan dokumentere bestått Kjemi 1 fra videregående utdanning - eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning - i løpet av de fem siste årene, må ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo, eller på nettskolen vår. Du kan lese mer om forkurset på side 21 og STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo 3 år fulltid august Spania 3 år fulltid* august Nett 3 år fulltid / 6 år deltid august eller januar * Du kan ta det første året av studiet i Spania, de to siste årene i Oslo eller på nett. STUDIET ER satt sammen av fagområdene: SP Medisin grunnfag (Anatomi/fysiologi & Sykdomslære) 60 Grunnleggende medisin 1, 2 og 3 90 Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk & metode 30 15

17

18 Medisin grunnfag - årsstudium 60 studiepoeng Studiet: Medisin grunnfag - årsstudium består av to semestre: Anatomi & fysiologi (30 sp) Sykdomslære (30 sp) Anatomi og fysiologi er kunnskap om hvordan kroppen fungerer når den er frisk! Anatomi beskriver kroppens strukturer. Fysiologi er beskrivelsen av de mekaniske og de biokjemiske funksjonene i kroppen vår: Tenk deg at du spiser et godt måltid. Maten tygges, svelges og fordøyes i tarmen. Dette er fysiologiske prosesser. Der det finner sted, nemlig i munnen, i magesekken og i tarmen, kalles anatomiske strukturer. På Atlantis Medisinske Høgskole lærer du det grunnleggende innen human anatomi og fysiologi. Dette gir et godt utgangspunkt for forståelse og videre fordypning i de andre fagene som undervises ved skolen. Alle former for medisin- og ernæringskunnskap har sitt utspring i disse to fagområdene! Uten god kunnskap innen fysiologi og anatomi er moderne medisin umulig å praktisere. Hva er vel mer spennende enn å finne ut hvordan du selv er bygget opp og fungerer? Sykdomslære er læren om hvordan sykdommer oppstår og utvikler seg! Patologi kan oversettes til sykdomslære, dvs. læren om hvordan sykdommer oppstår og utvikler seg, og hvilke vevsforandringer man finner ved sykdom. Sykdomslære er et spennende fag! Vi ser på årsak, forekomst, symptomer, diagnostikk og behandling av en rekke sykdommer. Hvordan skal man gå frem når man har en pasient med en akutt eller kronisk sykdom? Alle våre forelesere i sykdomslære er leger og bruker mange kliniske eksempler i sin undervisning. Dette er med på å gjøre faget spennende og lærerikt for våre studenter. Atlantis Medisinske Høgskole er kjent for å knytte til seg gode lærerkrefter. Vi har både interne og eksterne fore lesere, som står for engasjerende og spennende undervisning. Underveis i semestrene er det flere praktiske oppgaver i form av interaktive tester og blant annet disseksjon av dyreorganer. Vi legger opp til at studentene jobber mye i kollokvie grupper. Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studenter som ikke kan dokumentere bestått Kjemi 1 fra videregående utdanning - eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning - i løpet av de fem siste årene, må ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo eller på nettskolen vår. Du kan lese mer om forkurset på side 21 og Videre studier Atlantis samarbeider med Jessenius Faculty of Medicine Comenius University i Slovakia. Dette universitetet tilbyr et 6-årig profesjonsstudium i medisin. Vi har flere studenter som begynner her hvert år, etter å ha tatt Medisin grunnfag - årsstudium hos oss. Ved fullført studium i Slovakia og turnustjeneste i Norge, får man autorisasjon som lege i Norge. STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo 1 år fulltid august Spania 1 år fulltid august Nett 1 år fulltid / 2 år deltid august eller januar 17

19 ANATOMI & FYSIOLOGI 30 studiepoeng Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studenter som ikke kan dokumentere bestått Kjemi 1 fra videregående utdanning - eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning - i løpet av de fem siste årene, må ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo eller på nettskolen vår. Du kan lese mer om forkurset på side 21 og Halvårsenheten i anatomi og fysiologi danner grunnlaget for all videre utdanning ved skolen. Den utgjør første semesteret i alle studie programmene og gradene som tilbys ved Atlantis Medisinske Høgskole. Studiet passer for deg som: Ønsker en bachelorgrad. Halvårsenheten kan inngå som en del av oppbyggingen til en bachelorgrad ved norske eller utenlandske høyskoler og universiteter, gitt det enkelte studiesteds god kjenning av studiet som en del av en slik grad. Studiet inngår i gradsstudiene som tilbys ved Atlantis Medisinske Høgskole (ved fullført studium kan du søke deg videre på det andre semesteret av bachelorstudiet.) Ønsker tilleggspoeng til blant annet profesjonsstudiet i medisin, farmasistudiet, fysioterapi- og sykepleier utdanningen. Er lærer og ønsker å undervise i naturfag eller helse- og sosialfag i den videregående skole. Trenger anatomi/fysiologi i sammenheng med din naturmedisinske utdanning. Studiet: Studiet i anatomi og fysiologi gir studentene en detaljert oversikt over sammenhengen mellom kroppens struktur og funksjon. Vi legger vekt på at studentene skal forstå de grunn leggende fysiologiske prinsippene i kroppen. I tillegg til forelesninger og kollokvier, er det flere praktiske oppgaver i løpet av studiet, for eksempel disseksjon av dyreorganer og interaktive tester. Semesteret deles inn i hovedtemaene: Grunnleggende kjemi og biokjemi Cellebiologi Anatomi og fysiologi For mer informasjon om de ulike fagene, se STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo 1/2 år fulltid august Spania 1/2 år fulltid august Nett 1/2 år fulltid / 1 år deltid august eller januar 18

20 Pernille Kaldhussæter 2. års student Juma Iraki Tidligere student Jeg ble tipset av en venn om Atlantis Medisinske Høgskole, opplegget virket bra og jeg hørte fra tidligere studenter at de var fornøde med skolen og studiene. Jeg har alltid vært interessert i, og opptatt av helse, fysisk aktivitet, idrett og sunn mat og ser på ernæringsstudiene som en fantiastisk mulighet til å kombinere alt dette. Studiene er utrolig spennende og jeg trives veldig godt. Vi har dyktige lærere og hver dag lærer vi masse nytt. Det første året er det mange nye impulser og vi er innom mange temaer. Vi får vi mye inspirasjon og ideer til områder vi kan jobbe videre med. Det finnes utrolig mange muligheter og veier å gå innenfor ernæring. Studiet krever mye tid og konsentrasjon og man må være forberedt på mange timer med lesing og pugging. Jeg trives kjempegodt og er veldig fornøyd med valget mitt. Min drømmejobb er å jobbe med ernæring innenfor toppidrett. Å kunne forske på, og tilrettelegge mat, drikke og kosthold for profesjonelle idrettsutøvere. Jeg synes det er fascinerende å se hvilken effekt kostholdet har på en persons fysiske yteevne og kapasitet. Juma avsluttet sin bachelorgrad i ernæring ved Atlantis Medisinske Høgskole i Bare et halvt år senere er han i full gang med sitt eget foretak. Allerede ved inngangen til det siste semesteret av bachelor utdanningen på Atlantis Medisinske Høgskole begynte jeg begynte jeg å tenke på hva jeg ville gjøre videre etter studiene, jeg jobber nå som ernærings fysiolog i mitt eget selskap (Iraki Nutrition), og samarbeider med leger og annet helsepersonell ved A klinikken på Lørenskog. Mange av klientene mine kommer etter anbefaling fra lege, og det har derfor vært en stor fordel at pensumet på Atlantis inneholdt flere fag og temaer innen medisin, det har gjort det mye enklere for meg å kommunisere med annet helsepersonell, samtidig som det gir meg større faglig tyngde og troverdighet. Jeg anbefaler så absolutt Atlantis Medisinske Høgskole til andre som er interessert i helse og ernæring. Skolen har dyktige forelesere, spennende fag og et godt studentmiljø. Det viktigste for å lykkes med studier og jobb er å jobbe hardt og målrettet, den innsatsen du legger inn i starten vil du få mye igjen for senere. 19

21

22 Forkurs i kjemi og Kjemi 1+2 Forkurs kjemi Studenter som ikke kan dokumentere bestått Kjemi 1 fra videregående utdanning - eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning - i løpet av de fem siste årene, må ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Krav om forkunnskaper i kjemi gjelder for opptak til bachelorstudier, Medisin grunnfag - årsstudium og Anatomi & fysiologi. Studenter som ikke opp fyller kravet til forkunnskaper i kjemi, vil automatisk bli oppmeldt til kurset. Studenter som oppfyller kravet om forkunnskaper, er også hjertelig velkommen til å delta hvis de ønsker en repetisjon av den grunn leggende kjemien. Påmelding skjer via studie kontrakten som sendes ut til alle studenter som er tildelt studieplass. Forkurset i kjemi holdes på Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo i august, 1-2 uker før ordinær studiestart. Kurset er på totalt 20 timer fordelt på fire dager (alle dager fra kl til 14.00). Det arrangereres ikke forkurs på skolen i Oslo i forkant av studiestart i januar. Det er også mulig å ta forkurset på nett (januar og august). For ytterligere informasjon om nettkurset, se Det undervises i følgende emner: Atomer/molekyler/ioner Elektronfordeling Periodesystemet Kjemiske bindinger Stoffmengde og konsentrasjon Kjemiske reaksjoner Syrer, baser og ph Kjemisk energi, uorden og spontanitet Organisk kjemi (funksjonelle grupper og stoffgrupper) Kurs i Kjemi 1 og 2 Dette er en mer omfattende gjennomgang av den grunnleggende kjemien. Vi tilbyr Kjemi 1 og 2 ved Atlantis Medisinske Høgskole i Spania og på nettskolen vår. Hvis du planlegger å ta en master grad i ernæring, eller ønsker å gå videre på profesjonsstudiet i medisin, anbefaler vi at du tar kjemi 1 og 2 dersom du ikke har hatt undervisning i dette faget på videregående skole. Vi planlegger å starte opp med kjemi 1 og 2 i Oslo, hold deg oppdatert om dette via våre hjemmesider. Det er ingen eksamen på dette kurset. Vil du avlegge offentlig eksamen, må du melde deg opp som privatist. Oppmelding skjer ved privatist kontoret eller ved den enkelte videregående skole i den kommunen du er folkeregistrert. Har du spørsmål om forkurset eller Kjemi 1 og 2, ta kontakt med kursansvarlig Tomm-Espen Strøm: STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo Forkurs 20 timer / 4 dager august Nett Forkurs januar og august Spania Kjemi timer september (KJ1) & januar (KJ2) Nett Kjemi 1+ 2 når som helst Test deg selv! 1. Et grunnstoff i periode 2 har... a) 2 valenselektroner b) 2 protoner i kjernen c) 2 nøytroner d) 2 elektronskall 2. Hvilke partikler består et atom av? a) Protoner b) Nøyroner c) Kationer d) Anioner e) Elektroner f ) Ioner 3. Hvilken av følgende stoffer er syrer? a) NH 3 b) HCl c) H 2 CO 3 d) CH 3 COOH e) NaOH f) CaO Hele testen med fasit finner du på vår hjemmeside. 21

23 Legestudier i utlandet Jessenius Faculty Of Medicine, Comenius University, Martin, Slovakia Martin er en liten by nord i Slovakia, i hjertet av Europa, med kort avstand til byer som Wien, Krakow og Budapest. Byen er omgitt av flott natur, og t reffer derfor nordmenn spesielt. Det er spektakulære snø- og idrettsmuligheter en time unna på vinteren, og gode muligheter for fjellturer på sommeren. Universitetet har drevet legeutdanning siden 1962 og er høyt ranket i Europa. Ca 220 nordmenn og kvinner studerer medisin i Martin. Studiet varer i seks år og gir autorisasjon som lege i Norge. Praksis og turnus-tjeneste kan avlegges i Norge. Opptakskrav til studiet: Det kreves gode forkunnskaper i realfag. Alle må bestå en opptaksprøve i kjemi og biologi. Opptaksprøven holdes på Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo. Det blir også gjennomført et intervju samme dag med representanter fra universitetet i Martin. Kontakt studieveileder på Atlantis for mer informasjon: Medical University of Lodz, Polen Lodz er den tredje største byen i Polen og ligger i sentrum av landet. Med sine universiteter, teater, museum og den verdenskjente filmhøgskolen regnes Lodz som et viktig akademisk og kulturelt senter. Byen er hjemsted for over studenter fordelt på 23 høgskoler og universitet. Studenter som har fullført en bachelorgrad i medisin eller ernæring har kunnet søke om en plass ved det fireårige legestudiet i Polen. Dette studieløpet er likt den amerikanske/kanadiske modellen, der fireårige legestudier bygger på en b achelorgrad. Studieprogrammet for medisin i Polen er under revidering. Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere for oppdatering og nærmere informasjon. Studiene, både ved Atlantis Medisinske Høgskole og i Lodz, gir rett til støtte fra Lånekassen. Opptakskrav til studiet: Fullført bachelorgrad i medisin eller ernæring ved Atlantis Medisinske Høgskole Karakteren C eller bedre på alle eksamener og bacheloroppgave ved Atlantis Medisinske Høgskole Bestått opptaksprøve i biologi og kjemi/biokjemi Opptaksprøven forventes avholdt på Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo i løpet av juni. Det gis tilbud om forberedelseskurs. 22

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2015 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0SS! Velkommen til Atlantis Medisinske Høgskole, en veletablert

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden 1987-2012 ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE - helsekunnskap for fremtiden ATLANTIS JUBILERER! I 2012 fyller Atlantis Medisinske Høgskole 25 år! Vi har høstet mye, viktig erfaring med å undervise i helsefag

Detaljer

- 2 012 ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE

- 2 012 ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE 1987-2 012 ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE - helsekunnskap for fremtiden ATLANTIS JUBILERER! I 2012 fyller Atlantis Medisinske Høgskole 25 år! Vi har høstet mye, viktig erfaring med å undervise i helsefag

Detaljer

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Godkjent i Undervisningsutvalget 05.11.12 (UUV-sak 21/12) Vedtatt i Høyskolekollegiet 11.01.2013 (HK-sak 04/13) Oppdatert

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Hva skal til for å bli en dyktig terapeut?

Hva skal til for å bli en dyktig terapeut? Hva skal til for å bli en dyktig terapeut? www.tunmed.no Litt om oss Grunnlagt i 1998 Over 20 ulike studietilbud Over 800 studenter 30-40 lærere og forelesere Høy gjennomføringsgrad Mange tar i bruk det

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR L ÆRERUTDANNING Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR Steinerpedagogisk lærerutdanning bachelorgrad med mulighet for mastertillegg Den treårige lærerutdanningen med bachelorgrad på Steinerhøyskolen

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Ernæring Ernæringsstudiet gir en fordypning i grunnleggende matvarekunnskap og ernæringsfysiologi, samt i de vitenskapelige, sosiale, samfunnsmessige og helsemessige aspektene av ernæring. Studentene

Detaljer

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 137 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett Tromsø 2018-2019 60 studiepoeng, heltid Det helsevitenskaplige fakultet Idrettshøgskolen Sist revidert 02.01.18 Navn på studieprogram Målgruppe Opptakskrav, forkunnskapskrav,

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse -

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse - inviterer til studiet OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse - Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre jobben

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Studentene skal tilegne

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett

Detaljer

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Kort om Samordna opptak Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Søknader til HiB 2012 4965 førsteprioritetssøknader 28 980 søknadsalternativer 42 studietilbud utlyst i Samordna opptak ELEKTRONISK

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging August 2014 Ny student ved ILP Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Studierådgivere Landskapsarkitektur og Landskapsingeniør:

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Bachelor i idrett 2017-2020 180 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Studiets navn er Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Personlig trener 1 nett og samling Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå «Personlig Trener I Nett- og samlingsbasert» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Studiet

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i idrett/kroppsøving

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Bli sykepleier samfunnet trenger deg

Bli sykepleier samfunnet trenger deg 6 BACHELOR VID HARALDSPLASS / BERGEN BETANIEN / BERGEN DIAKONHJEMMET / OSLO 7 Bli sykepleier samfunnet trenger deg Om 20 år vil Norge mangle 20.000 sykepleiere. Velger du å utdanne deg som sykepleier er

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015 Godkjent april 2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 (8. 11. trinn) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM FORM & FARGE I Steinerpedagogisk perspektiv Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv er et årsstudium

Detaljer

Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi, biologi, samfunnsfag og helsefag der pasienten er i sentrum.

Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi, biologi, samfunnsfag og helsefag der pasienten er i sentrum. FARMASI LÆREN OM LEGEMIDLER Farmasi er læren om legemidler og hvordan de forebygger, påviser, helbreder eller lindrer plager og sykdommer hos mennesker og dyr. Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi,

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Studieplan; årsenhet idrett

Studieplan; årsenhet idrett Studieplan; årsenhet idrett Campus Tromsø 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan; årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Fører

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Ernæring og kostholdsveileder Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering «Ernæring og kostholdsveiledning» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Det er på 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan for innføring i ernæring,

Studieplan for innføring i ernæring, Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i ernæring, levevaner og helse (ERNO) 10 studiepoeng, deltid Introduction to Nutrition, Lifestyle and Health Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Læringsplan for BIS14. Emne 2:

Læringsplan for BIS14. Emne 2: Læringsplan for BIS1 Emne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner del A 15 Studiepoeng Høsten 201 Fagplan BIS 1 Bachelor i sykepleie Lovisenberg diakonale høgskole as 1 Innholdsfortegnelse Medisinske

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Spørsmål og svar - master

Spørsmål og svar - master Spørsmål og svar - master Her finner du ofte stilte spørsmål om mastergradene Høyskolen Kristiania Nettstudier tilbyr. OPPTAK Hvordan kan jeg søke om opptak? Før du kan bestille et kurs må du søke om opptak

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.8 ÅRSSTUDIER Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i arktisk friluftsliv

STUDIEPLAN. Årsstudium i arktisk friluftsliv STUDIEPLAN Årsstudium i arktisk friluftsliv 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 19.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium arktisk friluftsliv. Det engelske navnet på studiet

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG for Vg2 skoleåret 2014/2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Arbeidslivet i dag preges av raske omstillinger og høye kompetansekrav både innen privat og offentlig sektor. God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Nivået er ganske spredt siden AAU har kjørt rullerende opptak fram til nå. Men studentene er engasjerte og konkurranseinnstilte.

Nivået er ganske spredt siden AAU har kjørt rullerende opptak fram til nå. Men studentene er engasjerte og konkurranseinnstilte. Erfaringsrapport fra Aalborg Universitet 1. Type avtale du reiser ut på : Nordplus 2. Hvilket studie går du på ved UiS?: Urban Design 3. Hvilket semester i studiet ved UiS reiser du ut?: 4. semester 4.

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith University. BY: Gold Coast. LAND: Australia. UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014. EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: En uke i midten av semesteret

Detaljer

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist NO EN Grunnstudium Mangler du de nødvendige realfagene for å begynne på naturvitenskapelige studier? Grunnstudium er en innfallsport for videre studier, enten du mangler realfag eller du ikke har bestemt

Detaljer