Sandakerveien 116, 0484 Oslo Tlf: Faks: Epost:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandakerveien 116, 0484 Oslo Tlf: 23 00 73 50 Faks: 23 00 73 51 Epost: atlantismed@amh.no www.amh.no"

Transkript

1 ATLANTIS Spania Avda. Carmen Saenz de Tejada. Parque Comercial Miramar, Edificio S Mijas (Málaga) Tlf: (+34) E-post: atlantis Oslo Sandakerveien 116, 0484 Oslo Tlf: Faks: Epost:

2

3 Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord

4 Rektor har ordet! Velkommen til Atlantis Medisinske Høgskole, en erfaren skole med ungdommelig sjel! Vårt mål er å bli landets beste, private høgskole innen helsefag, og det jobber vi hardt for hver eneste dag. Hos Atlantis setter vi studenten i fokus, alle skal bli sett og ivaretatt. Det er derfor viktig for oss å ha en god og åpen kontakt mellom studenter og forelesere, og mellom studenter og administrasjon. Verdiene våre; inspirere involvere iverksette, er heller ikke bare fine ord, men noe vi etterstreber å ivareta på alle områder. Studentene bidrar selv til et meget godt sosialt miljø, blant annet gjennom fadderuke, sportsdag og andre aktiviteter gjennom året. Vår daglige målsetting overfor studentene er: -Vi er tilgjengelige -Vi ser deg som student -Vi er faglig fremragende -Vi er engasjerte formidlere -Vi er nyskapende -Vi samspiller Kunnskap innen helsefag blir stadig viktigere! Verdens helseorganisasjon anser fedme som et av de største helseproblemene i verden. Befolkningen blir stadig eldre og flere rammes av livsstilssykdommer. Det er derfor ikke vanskelig å anbefale en utdannelse innen medisin og ernæring! Jeg gleder meg til å se deg på skolen! I 2011 startet NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) revisjon av våre bachelorgrader i ernæring og medisin. Dette arbeidet har vært et viktig verktøy, og rettesnor, for hvordan vi ytterligere kan forbedre og kvalitetssikre våre studier. Som et resultat av denne prosessen har vi gjort en rekke endringer i våre studier, som alle bidrar til å gi deg som student et enda bedre studietilbud. Du kan lese mer om dette arbeidet og hvilke endringer vi har gjort på våre hjemmesider: Mohsen Zangani Lege & Rektor 3

5 Velkommen til Atlantis! I 2012 feiret skolen 25-års jubileum! Vi har underveis høstet mye verdifull erfaring, og kan se tilbake på en svært spennende og positiv utvikling gjennom disse årene. Vi er i kontinuerlig utvikling, både i tråd med samfunnets utvikling og de forventninger som stilles til en privat høyskole. Det siste året har vi blant annet flyttet fra våre gamle lokaler på Sjømannskolen og inn i helt nye lokaler sentralt i Nydalen i Oslo. Her har vi etablert en topp moderne skole med gode fasiliteter for læring. Vi har det siste året satt økt fokus på praksis som en del av studietilbudet, og har blant annet etablert en egen studentklinikk. Her får ernæringsstudentene gjennomføre praksis under kyndig veiledning av autoriserte, kliniske ernæringsfysiologer ansatt ved skolen. Tilbakemeldingene fra både studenter og klienter er meget positive. Dette er absolutt et tilbud vi ønsker å videreutvikle for å styrke den praktiske tilnærmingen til ernæring og kostholdsveiledning ytterligere. Det er et økende behov for kompetanse om sammenhengen mellom trening, ernæring, helse og livsstil. Atlantis Medisinske Høgskole ønsker å skape et miljø som stimulerer til fokus på nettopp dette. I den forbindelse har vi etablert et fysiologisk testlaboratorium hvor vi tilbyr tester av ulike slag, blant annet O2-testing og laktatprofiler. Dette er et spennende og nytt område for oss, som vi planlegger å integrere i studietilbudet vårt. Vi ser frem til å fortsette den gode utviklingen i 2013, og ønsker deg velkommen til Atlantis Medisinske Høgskole. Tomm-Espen Strøm Høgskoledirektør

6 Innhold Rektor har ordet! 3 Velkommen til Atlantis! 4 Studietilbud 7 Bachelor i ernæring 9 Studentklinikk 12 Treningslab & testing 13 Bachelor i medisin 15 Medisin grunnfag 17 Anatomi & fysiologi 18 Forkurs i kjemi og kjemi Legestudier i utlandet 22 Kiropraktorstudier i utlandet 23 Atlantis Oslo 24 Atlantis Spania 26 Atlantis Nettskole 28 Praktisk informasjon 30 Studieavgifter 32

7

8 Studietilbud BACHELORGRADER 180 STUDIEPOENG 60 Faginnhold: En detaljert oversikt over faginnhold, samt studie planer finner du på våre nettsider Det er mulig å kun ta enkelte fag (halvårsog årsstudier), dersom du ikke søker en full bachelorgrad. Opptakskrav: Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Se mer informasjon på side 30. Grunnleggende ernæring 1 Medisin grunnfag Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk & metode Grunnleggende medisin Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk & metode Medisin grunnfag - ÅRSSTUDIUM 60 STUDIEPOENG Anatomi & fysiologi Grunnleggende ernæring 2 Grunnleggende medisin Sykdomslære Ernæring påbygning Grunnleggende medisin 3 AnATOMI & fysiologi 30 STUDIEPOENG Anatomi & fysiologi Medisin grunnfag Bachelor i ernæring Bachelor i medisin 7

9

10 BACHELOR I ERNÆRING 180 studiepoeng Hvem passer studiet for? Studiet er egnet for deg som ønsker detaljert kunnskap om ernæring. Du vil lære om alt fra de molekylære aspektene ved næringsstoffenes omsetning i kroppen, hvordan kostholdet påvirker enkeltindivider og de mer overordnede sammenhengene mellom kosthold og helse. Interesse for realfag eller realfagskompetanse er en fordel. Det er også fullt mulig å gjennomføre studiet uten realfagskompetanse, men du må være villig til å arbeide jevnt med stoffet. Pensumlitteraturen inkluderer norsk og engelsk faglitteratur (bøker og vitenskapelige artikler). Hva lærer du? Bachelorstudiet i ernæring er et 3-årig studie hvor du lærer om sammenhenger mellom kosthold, næringsstoffer og helse på celle, individ og samfunns nivå. Fagområdet inkluderer kunnskap om kjemi, biokjemi, anatomi, fysiologi, sykdomslære, psykologi, kommunikasjon, og vitenskapelig metode, samt beskrivelse og analyse av forekomst, årsaker og konsekvenser av ernæringsproblematikk. Innsikt i vitenskapelige metoder innen medisinsk og ernæringsvitenskapelig forskning er grunnleggende i fagområdet, hvilket knytter det nært opp mot andre medisinske fag. Det første studieåret omhandler kroppens anatomi, fysiologi og patologi, dvs. oppbygning, funksjoner og sykdomsprosesser. Første studieår danner et viktig grunnlag for de videre årene. Andre studieår gir en grundig innføring i fordøyelse og opptak av mat og næringsstoffer, samt næringsstoffenes omsetning (metabolisme) i kroppen. Studentene får også en grundig innføring i vitenskapelige metoder. Atlantis vektlegger å utdanne helsepersonell med god vitenskapelig innsikt slik at man etter endt utdanning kan finne frem til, forstå og benytte vitenskapelig dokumentasjon som grunnlag for kostrådgivning. Undervisning i k ommunikasjon er også en sentral del av studiet. Under det tredje studieåret lærer du om matvarekunnskap, vitaminer og mineraler, kosthold og helse, og aktuelle kostråd til friske personer i ulike livsfaser, samt ved livsstilssykdommer. Man gjennomgår også aktuelle trenddietter og belyser eventuelle styrker og svakheter ved disse. Hva gjør en ernæringsfysiolog? Ernæringskompetanse blir viktig i flere deler av samfunnet for at strategisk forebyggende og helse fremmende arbeid kan drives på individnivå, gruppenivå, mot næringsmiddelindustrien og blant beslutningstagere. Med bachelor i ernæring fra Atlantis Medisinske Høgskole vil forskningsbasert kompetanse innen ernæring gjøres tilgjengelig for individer og aktører i samfunnet som har nytte av et samarbeid i forhold til ernæringsrelaterte spørsmål. Med en bachelor i ernæring kan du jobbe med kostveiledning til enkeltpersoner i samarbeid med legesenter, bedriftshelsetjeneste eller treningssenter. Riktige kostråd er viktig for å forebygge vanlige livsstilssykdommer, og kan i mange tilfeller forhindre at sykdom oppstår. Med en bachelor i ernæring kan du gi helsefremmende og sykdomsforebyggende kostråd til friske personer og til personer med livsstilssykdommer. Forbyggende og helse fremmende tiltak er et stort satsningsområde i samhandlingsreformen. I løpet av de nærmeste årene skal det i henhold til samhandlingsreformen opprettes Frisklivssentraler i hele landet, og ernæringsfysiologer kan få en viktig rolle her. 9

11 BACHELOR I ERNÆRING 180 studiepoeng Kosthold for barn og unge er viktig for deres fremtidige helse og trivsel. Ernæringsfysiologer kan jobbe med å tilrettelegge for riktig kost i barnehager eller skolefritidsordninger. Dette kan med fordel skje i nært samarbeid med kjøkkenpersonell og andre ansatte. Eldre mennesker er også avhengig av riktig kosthold, blant annet for å unngå underernæring. Ernæringsfysiologer kan jobbe med planlegging og tilrettelegging av kosthold på sykehjem eller andre institusjoner. Mange av våre tidligere studenter velger å etablere seg som selvstendig næringsdrivende, slik at de står fritt til å drive kostveiledning, kurs- og foredragsvirksomhet og kan ta på seg konsulentoppdrag for bedrifter. En helt ny arena for ernæringsfysiologen er kostrådgiving via web. Kanskje dette er noe for deg? En bachelorgrad ved Atlantis Medisinske Høgskole kvalifiserer også til videre utdanning på masternivå. Det er flere mulige masterutdanninger som kan tas etter en bachelor i ernæring, og du kan lese mer om disse på våre hjemmesider opptak på studiesteder i Norge som utdanner kliniske ernæringsfysiologer. Skolen har per i dag ingen avtaler med studiesteder i utlandet slik at studenter må søke om opptak ved utenlandske studie steder på individuelt grunnlag. Dersom du som student skulle komme inn på et studiested i utlandet, må du i etterkant av utdanningen søke om autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog hos Statens autorisasjons kontor for helsepersonell. Ikke alle studier vil kvalifisere til tittelen. Du finner mer informasjon om dette på nettsidene til Statens autorisasjonskontor (sak.no) eller ved å kontakte studie veileder hos Atlantis Medisinske Høgskole. Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studenter som ikke kan dokumentere bestått Kjemi 1 fra videregående utdanning - eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning - i løpet av de fem siste årene, må ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo eller på nettskolen vår. Du kan lese mer om forkurset på side 21 og Hva er forskjellen på en ernæringsfysiolog og en klinisk ernæringsfysiolog? En klinisk ernæringsfysiolog har en 5-årig utdanning, og har en offentlig autorisasjon som kvalifiserer til å jobbe med pasienter på sykehus. En klinisk ernærings fysiolog har dermed kompetanse om flere diagnosegrupper i forhold til en ernæringsfysiolog med 3-årig utdanning. Hvis du etter endt bachelorgrad ved Atlantis Medisinske Høgskole skulle ønske å bli klinisk ernæringsfysiolog, må du ta en tilleggsutdanning. Atlantis-studenter kvalifiserer per i dag ikke til STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo 3 år fulltid august Spania 3 år fulltid* august Nett 3 år fulltid / 6 år deltid august eller januar * Du kan ta inntil 2 år av studiet i Spania, det siste året i Oslo/Nett STUDIET ER satt sammen av fagområdene: SP Medisin grunnfag (Anatomi/fysiologi & Sykdomslære) 60 Grunnleggende ernæring 1 & 2 60 Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk & metode 30 Ernæring påbygning 30 10

12 Linn-Kristin Ullevålseter Riegelhuth Nettstudent Europamester, verdens mester og OL-mester i håndball. Kjersti Nilsen Bachelorstudent Leder for sosialutvalget Mat og trening er en stor del av livet mitt som toppidrettsutøver! Jeg synes det å få mer kunnskap om ernæring er interessant og vil også øke effekten av treningen. Derfor valgte jeg å studere ernæring. Fra før er jeg utdannet sykepleier. Nettstudium en god løsning for meg, siden det er helt avgjørende for meg å ha et fleksibelt studietilbud. Jeg er mye bortreist og er avhengig av å ta med studiene der jeg er. Jeg prøver å få kontinuitet i skolearbeidet ved å jobbe litt hver dag, med fullt fokus og effektivitet. Jeg jobber ut i fra læringsmål og oppsett på nettet og skaffer meg en grov oversikt før jeg fordyper meg i detaljer. Kommunikasjon med nettlærer fungerer veldig bra, jeg får alltid svar på spørsmål innen kort tid og det er god veiledning. Fordelen med denne studiemåten er at jeg ikke er avhengig av å ha et fast oppmøtested, og at jeg kan legge opp studiehverdagen etter egen timeplan. Ulempen er at jeg ikke har den daglige kontakten med andre for diskusjon, faglige samtaler, samt det sosiale. Studiene ved Atlantis er krevende, men utrolig gøy! Vi lærer noe nytt hver eneste dag, så det er viktig å jobbe jevnt og trutt. Ernæring er mer komplisert enn mange tror, men med forelesninger, gruppeoppgaver og selvstendig lesing blir studiehverdagen variert og morsom. Siden ernæring stadig er mer fremme i media er det utrolig gøy å kunne bekrefte eller avkrefte gamle myter ut i fra det vi lærer på skolen. Foreleserne er helt topp! De er dyktige og profesjonelle og deler masse av sin kunnskap med oss på en enkel måte, som gjør det lett å forstå. Jeg synes det er veldig bra at vi har forskjellige forelsere i ulike emner, da får vi også de aller beste innen akkurat det tema vi lærer om. Skulle det være noe vi likevel ikke forstår, så svarer de både på mail eller avtaler en tid slik at vi kan få en nærmere forklaring. I tillegg til studiene mine har jeg vært leder for sosialutvalget ved Atlantis Medisinske Høgskole, og også hatt ansvar for faddergruppen. Det har vært en morsom og lærerik erfaring, og fadderordningen sikrer en fin start på studieåret både for nye studenter og de som allerede går her. Vi jobber nå med flere andre sosiale aktiviteter, og håper blant annet å stille med eget lag i Holmenkollstafetten. 11

13 Studentklinikk Atlantis Medisinske Høgskole ser på praksis som en viktig del av utdanningen, og kanskje spesielt innen helsefag hvor kontakt og kommunikasjon med pasienter er viktige erfaringsområder. Som en av de første norske utdannings institusjonene med en bachelor i ernæring har vi derfor opprettet en egen studentklinikk. Gjennom dette tilbudet vil høgskolens studenter i ernæringsfysiologi gjennomføre praksis under kyndig veiledning av autoriserte, kliniske ernæringsfysiologer ansatt ved skolen. På studentklinikken vil våre dyktige studenter gi kostveiledning til klienter utenfra som ønsker å gjøre livsstilsendringer og sette konkrete mål. Vi tilbyr blant annet hjelp i forbindelse med følgende: Forebygging og behandling av livsstils sykdommer som f.eks; overvekt, høyt kolesterol, høyt blodtrykk, diabetes type II mm Kartlegge spisemønster og hjelpe deg med å sette sammen et sunt og balansert kosthold Råd om ernæring i ulike livsfaser, f.eks. gravide, ammende og eldre Kosthold tilpasset trening og fysisk aktivtet I tillegg til studentklinikken i skolens lokaler samarbeider vi med Bryn Medisinske Senter, hvor vi også gjennomfører konsultasjoner og kostveiledning i et profesjonellt helsefaglig miljø. Dette har vist seg å være et særlig godt tilbud som vi får mange gode tilbakemeldinger på, både fra studentene selv, og ikke minst fra klienter.

14 Treningslab & testing I skolens lokaler har vi også innredet et helt nytt og moderne fysiologisk testlaboratorium, hvor vi tilbyr en rekke tester, veiledning og oppfølging for mosjonister, utøvere og idrettslag. Fysisk aktivitet er en viktig del av en sunn livsstil, og dette tilbudet er dermed et godt supplement til våre studier og de verdiene vi ønsker å ivareta. Ved testlaben tilbyr vi blant annet testing av maksimalt oksygenopptak og laktatprofil. Disse testene gir et godt bilde på hvor god form du er i og er viktige verktøy for å nå nye treningsmål. Det maksimale oksygenopptaket vil også kunne si noe om hvor god helse du har siden disse er nært knyttet til hverandre. Testingen gir således verdifull informasjon og er motiverende for videre treningsinnsats. I samarbeid med studentklinikken gir vi også råd om kosthold til passet fysisk aktivitet og treningsmål. Du kan lese mer om vårt treningslaboratorium på hjemmesiden vår

15

16 BACHELOR I MEDISIN 180 studiepoeng Helsevesenet i Norge vil i løpet av de neste årene få et økende behov for arbeidskraft med medisinsk kompetanse. Bachelorgraden i medisin er ny i Norge, men mer vanlig i andre land, som USA, Canada, England, Irland, Australia og New Zealand. Bachelor i medisin gir deg en solid bakgrunn for videre studier innen helsefag. Det kan være et masterprogram eller legestudier i utlandet. Målet med bachelorstudiet i medisin er at studentene skal tilegne seg kunnskaper innen medisinske basalfag. Dersom du velger å utdanne deg videre til lege har du meget gode jobbmuligheter. På legestudiet lærer du hvordan kroppen fungerer, hvordan sykdommer påvirker kroppen, og behandling av de ulike sykdommene. Som ferdig lege har du meget gode jobbmuligheter. Du kan være sikker på at du har en spennende og utfordrende hverdag. Ingen dager er like. Du kan velge om du vil arbeide i allmennpraksis eller på sykehus. Videre studier: Bachelorgraden gjør deg kvalifisert til å søke videre på masterprogram innen folkehelse. Med mastergrad åpner det seg mange yrkesveier. F. eks. innen forskning, undervisning og nærings middelindustrien. Legestudier i utlandet: Ønsker du å bruke bachelor i medisin som søkegrunnlag for opptak til legestudiet, finnes mulig heter via Atlantis Medisinske Høgskoles samarbeids partner i Polen. Se side 22, eller våre hjemmesider for mer informasjon. Du kan også lese mer om legestudier i utlandet på: Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studenter som ikke kan dokumentere bestått Kjemi 1 fra videregående utdanning - eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning - i løpet av de fem siste årene, må ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo, eller på nettskolen vår. Du kan lese mer om forkurset på side 21 og STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo 3 år fulltid august Spania 3 år fulltid* august Nett 3 år fulltid / 6 år deltid august eller januar * Du kan ta det første året av studiet i Spania, de to siste årene i Oslo eller på nett. STUDIET ER satt sammen av fagområdene: SP Medisin grunnfag (Anatomi/fysiologi & Sykdomslære) 60 Grunnleggende medisin 1, 2 og 3 90 Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk & metode 30 15

17

18 Medisin grunnfag - årsstudium 60 studiepoeng Studiet: Medisin grunnfag - årsstudium består av to semestre: Anatomi & fysiologi (30 sp) Sykdomslære (30 sp) Anatomi og fysiologi er kunnskap om hvordan kroppen fungerer når den er frisk! Anatomi beskriver kroppens strukturer. Fysiologi er beskrivelsen av de mekaniske og de biokjemiske funksjonene i kroppen vår: Tenk deg at du spiser et godt måltid. Maten tygges, svelges og fordøyes i tarmen. Dette er fysiologiske prosesser. Der det finner sted, nemlig i munnen, i magesekken og i tarmen, kalles anatomiske strukturer. På Atlantis Medisinske Høgskole lærer du det grunnleggende innen human anatomi og fysiologi. Dette gir et godt utgangspunkt for forståelse og videre fordypning i de andre fagene som undervises ved skolen. Alle former for medisin- og ernæringskunnskap har sitt utspring i disse to fagområdene! Uten god kunnskap innen fysiologi og anatomi er moderne medisin umulig å praktisere. Hva er vel mer spennende enn å finne ut hvordan du selv er bygget opp og fungerer? Sykdomslære er læren om hvordan sykdommer oppstår og utvikler seg! Patologi kan oversettes til sykdomslære, dvs. læren om hvordan sykdommer oppstår og utvikler seg, og hvilke vevsforandringer man finner ved sykdom. Sykdomslære er et spennende fag! Vi ser på årsak, forekomst, symptomer, diagnostikk og behandling av en rekke sykdommer. Hvordan skal man gå frem når man har en pasient med en akutt eller kronisk sykdom? Alle våre forelesere i sykdomslære er leger og bruker mange kliniske eksempler i sin undervisning. Dette er med på å gjøre faget spennende og lærerikt for våre studenter. Atlantis Medisinske Høgskole er kjent for å knytte til seg gode lærerkrefter. Vi har både interne og eksterne fore lesere, som står for engasjerende og spennende undervisning. Underveis i semestrene er det flere praktiske oppgaver i form av interaktive tester og blant annet disseksjon av dyreorganer. Vi legger opp til at studentene jobber mye i kollokvie grupper. Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studenter som ikke kan dokumentere bestått Kjemi 1 fra videregående utdanning - eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning - i løpet av de fem siste årene, må ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo eller på nettskolen vår. Du kan lese mer om forkurset på side 21 og Videre studier Atlantis samarbeider med Jessenius Faculty of Medicine Comenius University i Slovakia. Dette universitetet tilbyr et 6-årig profesjonsstudium i medisin. Vi har flere studenter som begynner her hvert år, etter å ha tatt Medisin grunnfag - årsstudium hos oss. Ved fullført studium i Slovakia og turnustjeneste i Norge, får man autorisasjon som lege i Norge. STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo 1 år fulltid august Spania 1 år fulltid august Nett 1 år fulltid / 2 år deltid august eller januar 17

19 ANATOMI & FYSIOLOGI 30 studiepoeng Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studenter som ikke kan dokumentere bestått Kjemi 1 fra videregående utdanning - eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning - i løpet av de fem siste årene, må ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset kan tas ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo eller på nettskolen vår. Du kan lese mer om forkurset på side 21 og Halvårsenheten i anatomi og fysiologi danner grunnlaget for all videre utdanning ved skolen. Den utgjør første semesteret i alle studie programmene og gradene som tilbys ved Atlantis Medisinske Høgskole. Studiet passer for deg som: Ønsker en bachelorgrad. Halvårsenheten kan inngå som en del av oppbyggingen til en bachelorgrad ved norske eller utenlandske høyskoler og universiteter, gitt det enkelte studiesteds god kjenning av studiet som en del av en slik grad. Studiet inngår i gradsstudiene som tilbys ved Atlantis Medisinske Høgskole (ved fullført studium kan du søke deg videre på det andre semesteret av bachelorstudiet.) Ønsker tilleggspoeng til blant annet profesjonsstudiet i medisin, farmasistudiet, fysioterapi- og sykepleier utdanningen. Er lærer og ønsker å undervise i naturfag eller helse- og sosialfag i den videregående skole. Trenger anatomi/fysiologi i sammenheng med din naturmedisinske utdanning. Studiet: Studiet i anatomi og fysiologi gir studentene en detaljert oversikt over sammenhengen mellom kroppens struktur og funksjon. Vi legger vekt på at studentene skal forstå de grunn leggende fysiologiske prinsippene i kroppen. I tillegg til forelesninger og kollokvier, er det flere praktiske oppgaver i løpet av studiet, for eksempel disseksjon av dyreorganer og interaktive tester. Semesteret deles inn i hovedtemaene: Grunnleggende kjemi og biokjemi Cellebiologi Anatomi og fysiologi For mer informasjon om de ulike fagene, se STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo 1/2 år fulltid august Spania 1/2 år fulltid august Nett 1/2 år fulltid / 1 år deltid august eller januar 18

20 Pernille Kaldhussæter 2. års student Juma Iraki Tidligere student Jeg ble tipset av en venn om Atlantis Medisinske Høgskole, opplegget virket bra og jeg hørte fra tidligere studenter at de var fornøde med skolen og studiene. Jeg har alltid vært interessert i, og opptatt av helse, fysisk aktivitet, idrett og sunn mat og ser på ernæringsstudiene som en fantiastisk mulighet til å kombinere alt dette. Studiene er utrolig spennende og jeg trives veldig godt. Vi har dyktige lærere og hver dag lærer vi masse nytt. Det første året er det mange nye impulser og vi er innom mange temaer. Vi får vi mye inspirasjon og ideer til områder vi kan jobbe videre med. Det finnes utrolig mange muligheter og veier å gå innenfor ernæring. Studiet krever mye tid og konsentrasjon og man må være forberedt på mange timer med lesing og pugging. Jeg trives kjempegodt og er veldig fornøyd med valget mitt. Min drømmejobb er å jobbe med ernæring innenfor toppidrett. Å kunne forske på, og tilrettelegge mat, drikke og kosthold for profesjonelle idrettsutøvere. Jeg synes det er fascinerende å se hvilken effekt kostholdet har på en persons fysiske yteevne og kapasitet. Juma avsluttet sin bachelorgrad i ernæring ved Atlantis Medisinske Høgskole i Bare et halvt år senere er han i full gang med sitt eget foretak. Allerede ved inngangen til det siste semesteret av bachelor utdanningen på Atlantis Medisinske Høgskole begynte jeg begynte jeg å tenke på hva jeg ville gjøre videre etter studiene, jeg jobber nå som ernærings fysiolog i mitt eget selskap (Iraki Nutrition), og samarbeider med leger og annet helsepersonell ved A klinikken på Lørenskog. Mange av klientene mine kommer etter anbefaling fra lege, og det har derfor vært en stor fordel at pensumet på Atlantis inneholdt flere fag og temaer innen medisin, det har gjort det mye enklere for meg å kommunisere med annet helsepersonell, samtidig som det gir meg større faglig tyngde og troverdighet. Jeg anbefaler så absolutt Atlantis Medisinske Høgskole til andre som er interessert i helse og ernæring. Skolen har dyktige forelesere, spennende fag og et godt studentmiljø. Det viktigste for å lykkes med studier og jobb er å jobbe hardt og målrettet, den innsatsen du legger inn i starten vil du få mye igjen for senere. 19

21

22 Forkurs i kjemi og Kjemi 1+2 Forkurs kjemi Studenter som ikke kan dokumentere bestått Kjemi 1 fra videregående utdanning - eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning - i løpet av de fem siste årene, må ta et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Krav om forkunnskaper i kjemi gjelder for opptak til bachelorstudier, Medisin grunnfag - årsstudium og Anatomi & fysiologi. Studenter som ikke opp fyller kravet til forkunnskaper i kjemi, vil automatisk bli oppmeldt til kurset. Studenter som oppfyller kravet om forkunnskaper, er også hjertelig velkommen til å delta hvis de ønsker en repetisjon av den grunn leggende kjemien. Påmelding skjer via studie kontrakten som sendes ut til alle studenter som er tildelt studieplass. Forkurset i kjemi holdes på Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo i august, 1-2 uker før ordinær studiestart. Kurset er på totalt 20 timer fordelt på fire dager (alle dager fra kl til 14.00). Det arrangereres ikke forkurs på skolen i Oslo i forkant av studiestart i januar. Det er også mulig å ta forkurset på nett (januar og august). For ytterligere informasjon om nettkurset, se Det undervises i følgende emner: Atomer/molekyler/ioner Elektronfordeling Periodesystemet Kjemiske bindinger Stoffmengde og konsentrasjon Kjemiske reaksjoner Syrer, baser og ph Kjemisk energi, uorden og spontanitet Organisk kjemi (funksjonelle grupper og stoffgrupper) Kurs i Kjemi 1 og 2 Dette er en mer omfattende gjennomgang av den grunnleggende kjemien. Vi tilbyr Kjemi 1 og 2 ved Atlantis Medisinske Høgskole i Spania og på nettskolen vår. Hvis du planlegger å ta en master grad i ernæring, eller ønsker å gå videre på profesjonsstudiet i medisin, anbefaler vi at du tar kjemi 1 og 2 dersom du ikke har hatt undervisning i dette faget på videregående skole. Vi planlegger å starte opp med kjemi 1 og 2 i Oslo, hold deg oppdatert om dette via våre hjemmesider. Det er ingen eksamen på dette kurset. Vil du avlegge offentlig eksamen, må du melde deg opp som privatist. Oppmelding skjer ved privatist kontoret eller ved den enkelte videregående skole i den kommunen du er folkeregistrert. Har du spørsmål om forkurset eller Kjemi 1 og 2, ta kontakt med kursansvarlig Tomm-Espen Strøm: STUDIESTED VARIGHET STUDIESTART Oslo Forkurs 20 timer / 4 dager august Nett Forkurs januar og august Spania Kjemi timer september (KJ1) & januar (KJ2) Nett Kjemi 1+ 2 når som helst Test deg selv! 1. Et grunnstoff i periode 2 har... a) 2 valenselektroner b) 2 protoner i kjernen c) 2 nøytroner d) 2 elektronskall 2. Hvilke partikler består et atom av? a) Protoner b) Nøyroner c) Kationer d) Anioner e) Elektroner f ) Ioner 3. Hvilken av følgende stoffer er syrer? a) NH 3 b) HCl c) H 2 CO 3 d) CH 3 COOH e) NaOH f) CaO Hele testen med fasit finner du på vår hjemmeside. 21

23 Legestudier i utlandet Jessenius Faculty Of Medicine, Comenius University, Martin, Slovakia Martin er en liten by nord i Slovakia, i hjertet av Europa, med kort avstand til byer som Wien, Krakow og Budapest. Byen er omgitt av flott natur, og t reffer derfor nordmenn spesielt. Det er spektakulære snø- og idrettsmuligheter en time unna på vinteren, og gode muligheter for fjellturer på sommeren. Universitetet har drevet legeutdanning siden 1962 og er høyt ranket i Europa. Ca 220 nordmenn og kvinner studerer medisin i Martin. Studiet varer i seks år og gir autorisasjon som lege i Norge. Praksis og turnus-tjeneste kan avlegges i Norge. Opptakskrav til studiet: Det kreves gode forkunnskaper i realfag. Alle må bestå en opptaksprøve i kjemi og biologi. Opptaksprøven holdes på Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo. Det blir også gjennomført et intervju samme dag med representanter fra universitetet i Martin. Kontakt studieveileder på Atlantis for mer informasjon: Medical University of Lodz, Polen Lodz er den tredje største byen i Polen og ligger i sentrum av landet. Med sine universiteter, teater, museum og den verdenskjente filmhøgskolen regnes Lodz som et viktig akademisk og kulturelt senter. Byen er hjemsted for over studenter fordelt på 23 høgskoler og universitet. Studenter som har fullført en bachelorgrad i medisin eller ernæring har kunnet søke om en plass ved det fireårige legestudiet i Polen. Dette studieløpet er likt den amerikanske/kanadiske modellen, der fireårige legestudier bygger på en b achelorgrad. Studieprogrammet for medisin i Polen er under revidering. Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere for oppdatering og nærmere informasjon. Studiene, både ved Atlantis Medisinske Høgskole og i Lodz, gir rett til støtte fra Lånekassen. Opptakskrav til studiet: Fullført bachelorgrad i medisin eller ernæring ved Atlantis Medisinske Høgskole Karakteren C eller bedre på alle eksamener og bacheloroppgave ved Atlantis Medisinske Høgskole Bestått opptaksprøve i biologi og kjemi/biokjemi Opptaksprøven forventes avholdt på Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo i løpet av juni. Det gis tilbud om forberedelseskurs. 22

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden 1987-2012 ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE - helsekunnskap for fremtiden ATLANTIS JUBILERER! I 2012 fyller Atlantis Medisinske Høgskole 25 år! Vi har høstet mye, viktig erfaring med å undervise i helsefag

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2015 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0SS! Velkommen til Atlantis Medisinske Høgskole, en veletablert

Detaljer

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING OSTEOPATI LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE AKUPUNKTUR ERNÆRING NORGES HELSEHØYSKOLE Årsenhet i grunnmedisin Livsstilsendring og folkehelse Fysisk aktivitet og ernæring Ernæring Osteopati Akupunktur 1 FYSISK

Detaljer

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no Høgskolen i bergen Studiekatalog 2014-2015 hib.no Høgskolen i Bergen Innhold 2 Kjære søker 6 Slik søker du 9 Verdt å vite 10 Studentportrett Helse- og sosialfag 19 Bachelorgrader 27 Mastergrader 33 Videreutdanninger

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Endelig vurdering av studier ved Atlantis Medisinske Høgskole Juli 2013 Institusjon: Atlantis Medisinske Høgskole Studietilbud:

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) (Tips:Hvor mange

Detaljer

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING Massasjeterapi Soneterapi Ta grep om fremtiden Med en utdanning innen alternativ behandling Vi har to studieretninger; Soneterapi Massasjeterapi

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 DE FØRSTE DAGENE 6 Viktige formaliteter 7 Unngå villedning -søk veiledning 8 Utdanning for alle? 9 Karrieretjenesten 9 Hold deg informert 10 Planlegging er kjempelurt

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

www.hiof.n START HER.

www.hiof.n START HER. S A R P S B O R G F R E D R I K S T A D H A L D E N www.hiof.n START HER. STUDIEKATALOG 2005 Sjekkliste for STUDIEVALG UNDERSØKE Hvilke studietilbud finnes? VURDERE Hva har du lyst til? VELGE Hva passer

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2006 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER

akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER Rektor Assisterende rektor Akademiet Bergen har som mål å bli Norges beste og mest fremtidsrettede videregående skole. Vi vil være skolen for deg som vil litt mer. Dette

Detaljer

Med tanke på framtida

Med tanke på framtida VELKOMMEN UNIVERSITETET I AGDER ER ET UNGT UNIVERSITET, MED NYE OG MODERNE CAMPUSER I GRIMSTAD OG KRISTIANSAND. UiA HAR 160 STUDIER, CA. 10 000 STUDENTER OG 1000 ANSATTE. Med tanke på framtida Hva skal

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2005/2006

STUDIEHÅNDBOK 2005/2006 STUDIEHÅNDBOK 2005/2006 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2005 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

Kurskatalog. Hjernen. trenger også hvile. Alt handler om balanse. Utdannelse/kurs Våren 2015. En tallerken medisin takk!

Kurskatalog. Hjernen. trenger også hvile. Alt handler om balanse. Utdannelse/kurs Våren 2015. En tallerken medisin takk! Kurskatalog BODY WORK SCHOOL Utdannelse/kurs Våren 2015 En tallerken medisin takk! ANIMAL MASSAGE SCHOOL Hjernen trenger også hvile Hva smarttelefoner og sosiale medier gjør med oss Alt handler om balanse

Detaljer

MED TANKE PÅ FRAMTIDA

MED TANKE PÅ FRAMTIDA STUDIER PÅ SØRLANDET 2013 2014 Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. UiA har 160 studier ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte. MED TANKE PÅ

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

Fra teori. til praksis

Fra teori. til praksis M o d e l l e r f o r s a m a r b e i d m e l l o m u t d a n n i n g s i n s t i t u s j o n e r o g a r b e i d s l i v Fra teori til praksis Forord Denne samlingen av modeller for ulike samarbeidsformer

Detaljer

Kurs- katalog Utdannelse/kurs

Kurs- katalog Utdannelse/kurs Kurs- BODY WORK SCHOOL katalog Utdannelse/kurs Høsten 2014 ANIMAL MASSAGE SCHOOL Personlig trener med fokus på helheten Et mangfold av massasje - finn metoden som passer deg Risikogruppe ble Frisk-gruppe

Detaljer