ArctiChildren Vinteraktiviteter i snø på skoleplassen. Anne Stokke Dosent UiT Norges arktiske universitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ArctiChildren Vinteraktiviteter i snø på skoleplassen. Anne Stokke Dosent UiT Norges arktiske universitet"

Transkript

1 ArctiChildren Vinteraktiviteter i snø på skoleplassen. Anne Stokke Dosent UiT Norges arktiske universitet

2 INNHOLD Om prosjektet AC og mitt delprosjekt Prosessen og teori Hva skjedde? Vurdering: elevenes, foreldrenes og lærernes Min oppsummering og drøfting Takk til Rita Jonassen, lærer, aktiv deltager i prosjektet Foto: Rita og undertegnede

3 Om prosjektet: ArctiChildren BARNS TRIVSEL I NORD, Aktiviteter for psykososial trivsel, eksempler fra skoler i Barentsregionen Startet i 2001 etter initiativ fra Arktisk råd, I: Psychosocial Well-being of Children in the Arctic. II: Cross-border Training Program for promoting Psychosocial Well-being through School Education in the Barents region. III: fortsetter avsluttet i 2014 Et samarbeidsprosjekt

4 Russland: Murmansk State Pedagogical University Sverige: Luleå University Finland: University of Lapland Norge: Tidligere Høgskolen i Finnmark/ nå UiT

5 The purpose of the Project The purpose of the project is to assist teachers in promoting psychosocial well-being at schools in the Barents region. ~ In the school context, education for psychosocial wellbeing becomes not just a question of preventing unhappiness, violence, and conflict, it also becomes a matter of encouraging all who learn and work in schools to achieve their goals, to love, to feel joy, and to care about each other. (Weare, 2000)

6 The principal objective is to utilize the best development practices from ArctiChildren 1 by constructing a cross-border training program to improve schoolchildren s psychosocial wellbeing in the Barents region. The theoretical context of this training program is primarily based on empowerment, dialogue, caring, experiential learning, and the theory of social pedagogy.

7 MITT DELPROSJEKT Prosessen: Valgte en skole, tok kontakt, fikk positivt svar og drog dit.

8 Lite å gjøre, mange elever satt inne i friminuttene

9 Stadig utskifting av lærere (5 nye av 13)

10 Elever: 34 ungdoms-, 30 mellom- og 18 småskoletrinnet

11 PROSESSEN - aksjonsrettet Informasjonsmøte med alle lærere og administrasjonen Møte med rektor og kroppsøvingslærere - positive Utemiljøet kan bli bedre Kroppsøving nedprioritert, (men skolen har svømmebasseng). Medbestemmelse: Jeg hadde tenkt å jobbe med kroppsøvingsundervisningen, men skolen ønsket å jobbe med friminuttsaktiviteter. Jeg sendt e- post, artikler, ideer og laget utkast til evalueringsskjema og var tilstede

12 Valgt fokus: SNØ, IS OG VIND + FYSISK AKTIVITET = WELL-BEING? Bedre utemiljøet vinterstid. Mål: Få mer fysisk aktive elever i friminuttet (og kroppsøvingstimer, uteskole) Hvilke endringer kan registreres? I friminutt I undervisning hjemme

13 EVALUERING av INNOVASJONEN observasjoner Lærerne førte logg i storefri evalueringsmøte med lærerne spørreskjema Elevene - før endringene, underveis og etter. Lærerne - før endringene, underveis og etter. Foreldre - før endringene, underveis og etter.

14 PROSESSEN, flere møter: ELEVENE: På skolen ble endring av utemiljøet drøftet med elevene. De kom med innspill LÆRERENE: drøftet og planla videre arbeid Det ble laget en utstyrsliste Drøftet evalueringsskjema; til lærere, elever og foreldre FORELDRE: - foreldremøte der jeg som forsker informerte Foreldre fikk invitasjon om å delta i praktisk arbeid

15 Teori: Olweus, anti-mobbe-program Skolen brukte dette programmet Gutter som er fysisk svake er ofte utsatt for mobbing Et spennende og godt utstyrt utemiljø forebygger mobbing (Olweus) å gjøre noe med det fysiske utemiljøet og med fysisk aktivitet, er noe som inngår i Olweus sin tenkning

16 Hva sier Opplæringsloven 9 a-1 «alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring». a-4 «skolen skal drive systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane».

17 Hva sier forskning, f.eks: Bunkefloprosjektet Sverige - positiv effekt på mange områder av mer fysisk aktivitet i skolen. Sogndal - Trudvang skole. En time daglig fysisk aktivitet har ikke bare positiv effekt på fysisk form, men også på læring i andre fag. Grav skole i Bærum elever er trivselsledere. Tromsø Karin Danielsen pedagogisk personale viktig Fremmer trivsel Reduserer konfliktnivået Bedre konsentrasjon i teoritimene Lærer Fysisk form, forebygge overvekt

18 Hva sier Sosial- og helsedirektoratet (2014) Anbefalinger Viktigheten av fysisk aktivitet er udiskutabel. veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 lidelser og tilstander. Her kan nevnes hjertekarsykdommer, type 2-diabets og flere former for kreft. Det foreligger en overbevisende dokumentasjon om helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet i alle aldersgrupper. Levealdre kan forlenges med fra 8 til 16 år og livskvaliteten vil bli bedre. I tillegg til helsefaktorene nevnes i rapporten at fysisk aktivitet har positiv effekt på læring, psykisk helse og konsentrasjon. Forskning viser også positiv effekt på sosialisering, identitet og selvbilde.

19 Kjøpte spader og akebrett

20

21

22

23 FLERE INNSPILL FOR Å BEDRE UTEMILJØET

24 Planlegging jeg tegnet skisser

25 Formingslærer sammen med elever tegnet sine utkast

26 FORELDRE STILTE OPP SAMMEN MED ELEVER OG LÆRERE

27

28

29

30

31 EVALUERINGER: Logg fra storefriminuttet: (31 registreringer) Viser høy grad av fysisk aktivitet Få konflikter 21 ganger null konflikter og 7 ganger reg. en konflikt Svært få har stått passive og alene, totalt 4 ganger registrert «Grunnstemningen» 22 ganger registrert god stemning og 7 ganger dårlig stemning.

32 Lærere - om trivsel og konflikter: Mer trivsel -Mer smil, mer aktivitet, mer positivitet -Det har vrimlet av glade unger og mye ulike aktiviteter -Inntrykket er lykkeligere elever Mindre konflikter Det har blitt mindre tid til konflikter. Svært lite konflikter.

33 Inkludering -Mindre utestenging absolutt mitt inntrykk -Ikke så mye: «kan ikke leke med den» alle felles i haugen -Aktivitet ble viktig alle ble med. Det legger ikke opp til at noen kan skyves ut. De store hjelp de små opp lift - mer samhold blant elevene -Mitt inntrykk er at alle har vært med, og at dette på mange måter har hatt en inkluderende effekt -Alle er med. Yngste elevene virker veldig fornøyd og der er alle med. - «Apparatene blir tatt i bruk og flere blir inkludert/deltar/benytter seg av det på eget initiativ

34 UNDERVISNING Flere svarer at mindre tid går vekk til konfliktløsning og elevene er stillere i timen. Lite konflikter ute så øker lærekurven slipper å roe konflikter. Elevene var stillere. Roligere i timen Slipper konfliktløsning går lettere, blir i bedre humør. Motivasjon og mulighet for læring øker når konfliktnivået synker De har i alle fall fått frisk luft! Stillere i timene De andre svarene understreker at elevene er klar for læring, mer motivert og konsentrert. Kroppen er klar til å lære, elevene har tømt seg klar for noe nytt. Elevene har fått utfolde seg slik at hodet er tømt og klar til ny læring etter friminuttet Ja ungene ser ut til å ha fått stor uttelling på alle felt. De er roligere (etter å ha fått brukt kroppen) og mer motivert og konsentrert. Bedre konsentrasjon, dermed mer læring.

35 - Lærere i samarbeid med foreldre? - Blir bedre kjent med foreldre. - Møtes i en setting med et klart/konkret felles mål. - Foreldrene ser at det skjer noe. Trivdes, ville bidra. - Fikk eierforhold til det; hvordan går det med borgene vi bygde?

36 EVALUERING FORELDRE - i starten: Greit nok med utetid Får mye kjeft, mener de andre slipper unna, men han blir tatt. Synes skolen er en fin plass å være ellers. Mitt barn forteller lite om friminuttene. I det siste har det vært ingen vil leke med mæ. Æ spør om æ får leke med ungan, men får nei. Større barn dytter og knuffer de minste + at lua blir røska av. Krangel mellom jenter på småskolen om hvem som skal være i lag i friminutter. Savner noe å gjøre ute i friminuttet. Mitt inntrykk er at det er dårlig med inkludering i lek ikke bare på skole, men også ellers. Flere skriver at barna deres trives på skolen

37 EVALUERING FORELDRE underveis og slutt Liker å lage borger. Liker å kjøre akebrett. Veldig glad i å være fysisk aktiv i friminuttene. Glad for spader og akebrett!!u Synes det er kjedelig at bare ungdomstrinnet er ute og lager ting. Ble veldig glad da også mellomtrinnet startet prosjektet. Liker å gjøre ting i friminuttene. Kjempefine sneleker i skolegården Plutselig har han uteklær på seg når han drar til skole. Hun kommer seg tidligere i seng om kveldene. Er mere sliten på en positiv måte. Oppsummering, mai-registreringen: Sover bedre, spiser bedre, kler seg bedre og står opp lettere, vil på skolen Alle (N=11) svarte svært viktig og bør videreføres

38 Elevene på ungdoms- og mellomtrinn: «I dag har æ hadd det kjæmpe artig på skoln. Æ like å hoppe tau. Det er artig å være ute, når vi har så mye å gjøre». Artig å ha noe å gjøre i friminuttet Trives mye bedre på skolen. Føler at en som ungdom blir mer respektert og at lærerne viser mer tillit til oss som ungdom på skolen Mindre mobbing

39 Småskoletrinnet, N= 18 Noen å leke med i friminuttene? 12 ja alltid 2 ganske ofte 3 av og til 1 nesten aldri O aldri Får du leke med dem du vil? 5 ja alltid 5 ganske ofte 8 av og til 0 Er det artig å leke ute i friminuttene? 13 ja, alltid 3 ganske ofte 1 av og til 1 aldri Synes du at du er flink til å løpe, hoppe og klatre? 11 ja, jeg er flink 4 ganske flink 1 sånn passe 1 ikke særlig flink 1 Dårlig ( jf Olweus)

40 Oppsummering Lik erfaringer som andre: mindre mobbing mer fysisk aktivitet hjelper hverandre, store hjelper de små mindre konflikter ute kommer raskere til ro inne mer konsentrerte i undervisningen

41 Forbedringspotensial: Mer systematisk innsamling av evalueringsskjema. Høyere svarprosent Kritiske kommentarer til effektene: Ikke bare utemiljøet som er blitt endret Også kroppsøvingsundervisningen Uteskole Turer Er dette også et resultat av aksjonen?

42 Sluttevaluering LÆRERENE: Vil videreføre arbeidet Vil starte tidligere Nye ideer: skøytebane, skileikarena, flere og større snølekeapparat, lage hinderløype og gapahuk til uteskole, Samarbeid idrettslag, SFO, barnehager Mer involvering og medbestemmelse ELEVENE: Det var artig. «Står det ennå?» De synes våren kom for tidlig!

43 Min oppsummering Fagutdannet og positiv kroppsøvingslærer var «motoren». Fikk «skolen» og foreldre engasjert. Det skal lite til penger for å få til noe. Vi nådde de aller fleste elevene, men en elev skilte seg ut negativt, spesielle tiltak? Det ble et godt utemiljø for alle og positive effekter.

Trivsel i skolegården Having a good time in the schoolyard

Trivsel i skolegården Having a good time in the schoolyard Bachelorgradsoppgave Trivsel i skolegården Having a good time in the schoolyard Fysisk aktivitet, trivsel og ansvar ved hjelp av Trivselslederprogrammet Physical activity, enjoyment and responsibility

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007.

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Jeg har plukket ut seks elever fra Færder videregående skole. De seks er: Magne Magne er 25 år, og med det den eldste i gruppa. Han har vurdert folkehøyskole,

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Ungdoms opplevelse av spesialskole og overgang til videregående utdanning

Ungdoms opplevelse av spesialskole og overgang til videregående utdanning Ungdoms opplevelse av spesialskole og overgang til videregående utdanning Denne artikkelen omhandler en studie basert på intervju med 20 ungdommer som har fullført 10. klasse i spesialskole. Hensikten

Detaljer

Foreldre, en glemt ressurs?

Foreldre, en glemt ressurs? Foreldre, en glemt ressurs? av Heidi Synnøve Flåt Isaksen Helt fra barna er en neve store, spør vi «hva skal du bli når du blir stor?» Enten det er brannmann, bonde eller kokk, blir det gjerne fulgt opp

Detaljer

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften ØF-rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften Resultater fra følgeevaluering av prosjektet av Trude Hella Eide og Vegard Johansen ØF- rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Artikkelen baserer seg på de erfaringene Valnesfjord

Artikkelen baserer seg på de erfaringene Valnesfjord Aktivitetshjelpemidlers betydning for fysisk aktivitet og deltakelse for barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse Skole og fritid er viktige arenaer for barn og unges mulighet til å utvikle sosiale

Detaljer

God kroppsøving med selvbestemmelse, tydelige krav og tett oppfølging i fokus

God kroppsøving med selvbestemmelse, tydelige krav og tett oppfølging i fokus God kroppsøving med selvbestemmelse, tydelige krav og tett oppfølging i fokus Pål Lagestad, dosent i kroppsøvings- og idrettsvitenskap, Høgskolen i Nord-Trøndelag Introduksjon Mange barn og ungdommer finner

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Lærer vi bedre ved å høre på musikk, eller jobber vi bare raskere? Klasse: 6A, Storevarden skole Skole: Storevarden skole (Sola, Rogaland) Antall deltagere (elever):

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Gard Brekke, Reidar Mosvold og Åse Streitlien MATEMATIKK PÅ NETT En evaluering av det nasjonale nettstedet www.matematikk.org

Gard Brekke, Reidar Mosvold og Åse Streitlien MATEMATIKK PÅ NETT En evaluering av det nasjonale nettstedet www.matematikk.org Gard Brekke, Reidar Mosvold og Åse Streitlien MATEMATIKK PÅ NETT En evaluering av det nasjonale nettstedet www.matematikk.org Rapport 01/2005 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Matematikk på nett

Detaljer

FOLKEHELSEARBEID FOR UNGDOMSSKOLETRINNET

FOLKEHELSEARBEID FOR UNGDOMSSKOLETRINNET FOLKEHELSEARBEID FOR UNGDOMSSKOLETRINNET Utviklingsoppgave skrevet av: Eli Helen Limstrand Gunn Randi Solstad Grete Marie Gussiås Anh Nawelli Huynh Karin Johnsen Randi Berit Rye Ing Marie Sundqvist 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor».

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Foto: Colourbox 5.3.215 «Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Evalueringsrapport VIP-makkerskap - Et skolestartstiltak for bedre læringsmiljø 1 Innhold «Man har alltid noen

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Prosjekt fysioterapi ved BUP Vesterålen

Prosjekt fysioterapi ved BUP Vesterålen Prosjekt fysioterapi ved BUP Vesterålen tekst og foto: Borghild Viem bj-viem@online.no I barne- og ungdomspsykiatrien er fysioterapeut en sjeldenhet. Ved BUP Vesterålen har de nylig evaluert et 2-årig

Detaljer

magrete tendenes ruud, Adine birkedal, eirik idland og emil kvanvik synes at det er bra at lærerne får informasjon om elevenes opplevelse av skolen.

magrete tendenes ruud, Adine birkedal, eirik idland og emil kvanvik synes at det er bra at lærerne får informasjon om elevenes opplevelse av skolen. 8 Gjesdalbuen onsdag 28. mai 2014 DEN STORE ELEVUNDERSØKELSEN magrete tendenes ruud, Adine birkedal, eirik idland og emil kvanvik synes at det er bra at lærerne får informasjon om elevenes opplevelse av

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Klasseledelse i møtet med det stille atferdsproblemet

Klasseledelse i møtet med det stille atferdsproblemet Klasseledelse i møtet med det stille atferdsproblemet n av ingrid lund Barn som viser innagerende atferd, kan gi læreren en følelse av usikkerhet og maktesløshet. Likevel er det lærerens plikt å gripe

Detaljer