Fete typer Pløens gate 2b 0191 Oslo UTVIDELSER FASE 2 [AVVIKSHÅNDTERING] FIRESAFE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fete typer Pløens gate 2b 0191 Oslo UTVIDELSER FASE 2 [AVVIKSHÅNDTERING] FIRESAFE"

Transkript

1 Fete typer Pløens gate 2b 0191 Oslo Postboks Youngstorget 0028 Oslo fetetyper.no UTVIDELSER FASE 2 [AVVIKSHÅNDTERING] FIRESAFE 29. SEPTEMBER 2014

2 Fete typer Pløens gate 2b 0191 Oslo Postboks 8784 Youngstorget 0028 Oslo fetetyper.no FIRESAFE POSTBOKS 6411 ETTERSTAD NO-0605 OSLO OSLO, FORBEDRINGER OG NYE BEHOV 1. AVVIKSHÅNDTERING I et prosjekt som oppdaterer eller migrerer innhold fra gammel til ny løsning oppstår ofte nye behov underveis. I lys av nærmere bearbeidelse av innhold, struktur og ikke minst bedriftens voksende behov ser man at innholdet trenger nye strukturer for både å inspirere og løser brukerens oppgaver. Dette dokumentet belyser de funn som har oppstått i lys av Fase 1 og som betraktes som viktige for nettstedets fremtid. Behovet for å utvide nettsiden med etter at både designskisser og innhold er planlagt, ferdigstilt og godkjent. Oppgavene er dermed å betrakte som et avvik fra eller et tillegg til hovedprosjektet. Behov som oppstår underveis i et prosjektet,og som ikke inngår i overordnet kravspesifikasjon, blir betraktet som avvik/tillegg og faktureres i tillegg prosjektets budsjett. Alle slike avvik skal dokumenteres grundig og godkjennes av kunden. Avvikene finnes under fanen for Avvik på prosjektsiden på nettet: Dette dokumentet har til hensikt å gi en oversikt over de overordnede behovene. Det er mulig å bestille tilleggsoppgavene enkeltvis etter behov. Noen av oppgavene vil ha avhengigheter disse vil det opplyses om spesifikt. Noen av behovene blir løst som en del av hovedprosjektet disse følger under overskriften hovedprosjekt helt sist i dette dokumentet. Vi oppsummerer behovene slik: 1.1 NY KOLOFON (FOOTER) Vi ønsker ikke å mette navigasjonen med elementer som utkonkurrerer hverandre. Derfor er det viktig å finne en plassering for disse elementene som reflekterer prioritert synlighet og samtidig gir god (global) tilgjengelighet. Fase 2 skal utvikle en oppbygging og design av nettsidene som tar høyde for Firesafes utvikling til et større konsern med avdelinger i utlandet. Vi må finne og ta i bruk navigasjonsfelt på nettsidene som kan kommunisere bedriftens størrelse, utbredelse og organisering tydelig og globalt på nettstedet: Informasjonen/opplevelsen av at Firesafe har avdelinger i flere land, og muligheten til å klikke på en av avdelingene i et annet land, skal være tilgjengelig og visuelt synlig fra alle sider på nettstedet ANBEFALT LØSNING Konsernsiden bør benytte standardiserte felt i malene for å gi bruker prioritert tilgang til hele konsernet til enhver tid uten at bruker blir bombardert med informasjon som forstyrrer hovednavigasjonen og den høyest prioriterte kommunikasjonen. Vi anbefaler å implementere en oversiktlig og visuelt godt tilgjengelig kolofon (footer) globalt på nettstedet, og legge inngangene nedenfor over i denne.

3 Kolofon/footer som navigasjonselement er i dag godt etablert blant web-brukere som et sted der vi går for å finne viktig, overordnet innhold. Trenden er at dette elementet vokser og blir stadig viktigere som samlingssted for sentral informasjon. En kolofon skal i prinsippet vises på alle nettsider og blir en viktig del av rammene til alle sider/noder på nettstedet. Bruker vil ofte oppfatte kolofonen som en naturlig forlengelse av hovedinnholdet uansett hvor hun befinner seg på nettsidene. En god og relevant kolofon vil bidra til å gjøre nettstedet mer helhetlig og ramme inn innholdet på de ulike sidene med tilgang til informasjon som er relevant for brukerne til enhver tid. Det at kolofonen er global og altså vises på alle sider stiller imidlertid også krav til innholdet vi velger å legge der: det skal være relevant for alle brukere alltid. Vi foreslår følgende kolofonelementer: Avdelinger i Norden og Lokalkontorer Avdelinger i norden og lokalkontorer bør være tilgjengelig på et høyt nivå i navigasjonen på alle nettsidene. Vi anbefaler derfor å legge dem inn som et globalt element altså tilgjengelig fra alle nettsider. Valg av avdeling må imidlertid ikke forvirres språkvalg i toppmenyen, så inngangene til avdelingene bør ikke plasseres i toppmeny. Avdelingene bør prioriteres til å ligge i en kolofon. Nettbutikken Nettbutikken er en ny løsning som Firesafe ønsker å gi høyere prioritet enn tidligere. Dermed fremstår også denne som en kandidat for kolofonen. Inngang til nettbutikken vil da vises både i toppmenyen og kolofonen. Kontakt I tillegg til det obligatoriske menypunktet til høyre i toppmenyen har dagens nettløsning kontaktinformasjon plassert i tekst nederst på brorparten av undersidene. Dette er en noe utdatert måte trigge bruker til å ta kontakt på. Det bør også vær mulig å klikke/trykke på telefonnummeret til sentralbordet + e- post fra alle sider i nettstedet via mobil. Kontaktinfo i kolofon henger nøye sammen med forslag i neste kapitel. Hovedkontaktpunkt i kolofonen vil være globalt (synlig på alle sider), likevel vil det kun være ett sted for webredaktør å gå inn for å gjøre endringer/oppdateringer av informasjonen, det vil kunne gi bruker mulighet enklere tilgang via mobil og det vil ikke forstyrre hovedinnholdet på sidene. Se punkt 1.2 om kontakt nedenfor. Sosiale medier En naturlig inngang til sosiale medier kan også tilgjengeliggjøres via kolofonen. DESIGN- OG INNHOLDSEKSEMPEL Se wireframe nedenfor som illustrerer hvordan en utvidelse av Firesafes nettdesign med en utvidet kolofon vil løse utfordringene listet opp ovenfor.

4 PRISOVERSLAG REDESIGN Utvikling/implementasjon/korr - kommunikasjon/prosjektledelse interaksjonsdesign/redesign/korr - korrektur (design/utvikl) Totalt 15 timer Kr ,- (eks.moms) 1.2 NYE KONTAKTSIDER Kontaktsidene bør oppdateres til å vise bedriftens størrelse. Det er også viktig at avdelingene blir mer synlig og tilgjengelig. Noe av dette håndteres i ny kolofon men selve strukturen på kontaktsidene bør oppdateres til bli mer oversiktlig. Vi utarbeider ny struktur i samarbeid med Firesafe med legger ved forslag i eksempelet nedenfor. Det er en stor og noe kompleks kontaktflate som presenteres under dagens kontaktpunkt. Denne fremstår noe uoversiktlig. Brukeropplevelsen bør høynes med tanke på lett tilgjengelighet. Det er viktig at brukeren ikke må lete etter informasjon men med letthet finner fram. På store konsernsider er det viktig å gruppere innholdet i forståelige og intuitive grupper. Som dere ser av forslag til kolofon (designskisser) ovenfor har vi delt inn i følgende grupper: Hovedkontor Lokalkontorer i Norge Avdelinger i Norden FORSLAG:

5 PRISOVERSLAG Utvikling/implementasjon/korr - kommunikasjon/prosjektledelse interaksjonsdesign/redesign/korr - korrektur (design/utvikl) Totalt 7 timer Kr ,- (eks.moms) 1.3 PRODUKT-DATABASE For å slippe manuelle lister som er vanskelige å oppdatere og mangler automatiserte søk og filtreringsmuligheter anbefaler vi at det opprettes en database som håndtere hvert produkt inkludert tilhørende materiale/filer (PDF-er). På denne måten kan innholdet kategoriseres og tagges etter hvordan visningen skal fremstå. FUNKSJONER FOR VISNING PÅ NETTSIDEN 1. Søk 2. Filtrering på kategori og varegruppe 3. Automatisk alfabetisering av produkter i varegrupper som standardvisning. VIKTIG FUNKSJONALITET I ADMINISTRASJONSGRENSESNITTET 1. Skjema for nytt produkt 2. Redigerings/oppdateringsmuligheter av allerede registrert produkt 3. Bruk av kategorier Innhold skjemastruktur: 1. Produktnavn 2. Beskrivende tekst 3. Bilde: 1 bilde, kanskje mulighet for 2 det er noen produkter vi har flere størrelser av. 4. Fil: produktdatablad 5. Fil. montasjeanvisning 6. Fil: produktdokumentasjon 7. Fil: HMS-datablad 8. Lenker. Det resterende arbeidet inngår i hovedprosjektet. PRISOVERSLAG Utvikling/implementasjon/korr - kommunikasjon/prosjektledelse interaksjonsdesign/redesign/korr - korrektur (design/utvikl) - koding av automatisk listing på nettsiden. Totalt 10 timer Kr ,- (eks.moms)

6 2. HOVEDPROSJEKT 2.1 STARTSIDER FOR MARKEDENE Startsidene for markedene har til hensikt å kunne speile strukturen fra konsernsiden men spisses inn mot innhold som er relatert mot hvert marked. Vi vil ikke filtrere inn informasjon basert på markedskategori på grunn av av manglende kapasitet til å oppdatere innholdet, men vil fortsatt ta i bruk kategorier mht. til muligheter til å gjøre dette i fremtiden. Vi foreslår også at vi forbeholder sertifiseringene til startsiden da ikke alle sertifiseringer gjelder alle markedene.

7 2.2 ENDRINGER AV STANDARDOPPSETT NIVÅ 3 Etter grundig gjennomgang av nivå 3 (eksempel på nivå 3 side: ser vi at oppdelingen i 3 kolonner ikke er hensiktsmessig uten aktiv bruk av bilder i høyrekolonnen. Teksten blir noe liten og forholdet mellom brødtekst og det øvrige innholdet står ikke i forhold til illustrasjonsbildet og meny. Vi har valgt å flytte på innholdet slik at vi får bedre flyt ved å gjøre menyen kolonnen bredere, fjerne kolonne for bilde (man kan heller legge bilder og vidoer direkte inn i teksten) og ha ett smalere men mer tydelig felt for illustrasjonsbile og brødtekst. Teksten i hovedfeltet er nå større og mer leselig, menyen får den organge profilfargen og sammen med en skillelinje mellom meny og hovedfelt bedre skiller innholdet fra hverandre.

8 2.3 PAGINERING AV LISTINGER Det vil være listinger av både aktuelt og prosjekter på nivå 2 sider. For at oversiktssiden ikke skal bli for lang og derav vanskelig å laste inn på mobil velger vi å ha maks 8 poster/artikler synlig om gangen, med mulighet til å navigere mellom nyere og eldre artikler (paginering). 2.4 TOPPMENY Toppmenyen skal inneholde følgende innhold: AKTUELT - PROSJEKTER JOBB NETTBUTIKK - KURS - OM FIRESAFE - KONTAKT 2.5 LANDINGSIDE KURS Kurssiden er forbedret ved å sette inn kalenderen i stedet for illustrasjonsbilde. Dette vil lage en mer forståelig sammenheng mellom fargekoding og de faktiske kursene som finnes i kalenderen.

9 2.6 PRODUKTER Produkter skal genereres til visning under produktliste fra databasen alfabetisk. Se punkt 1.3 ovenfor for innholdsbeskrivelse av databasen og innhold som skal vises til skjerm. Vi bruker design fra gammel løsning. Innholdet skal ha følgende endringer: Meny Produktliste Branntetting o Kabelforlegninger o Stålkonstruksjoner o Treverk Brannbeskyttelse Slokkeutstyr Branndører og luker Etterlysende Innhold - Overskrift - Illustrasjon - Beskrivelse/info - Liste som ved første visning kun viser kategoriene med plusstegn til høyre i boksen. Klikker man på plusstegnet åpner/synliggjøres alle produkter i denne kategorien med plusstegn i hver produktboks. Klikker man på plusstegnet åpnes det enkelte produktet og informasjon vises (se produktdatabase ovenfor). 2.7 BILDEHJUL KONSERNSIDE OG MARKEDSSIDER I våre forslag har vi valgt å fjerne bildeteksten i bildehjulet på startsiden/konsernsiden. Bevegelsen og mengden bilder i hjulet sammen med mengden informasjon på nettsiden gjør det nesten umulig å lese/ fo med seg teksten den forsvinner i all den nye informasjonen. I stedet vil teksten stå på det statiske bildet på markedssiden hvor det er rom for og tid til å lese teksten i riktig kontekst.

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Slik bygger du skolens nettside

Slik bygger du skolens nettside Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1 Om brukermanualen... 2 1.2 Roller... 2 2. Komme i gang... 3 2.1 Logge på... 3 2.2 Hvordan navigere i EPiServer... 3 3. Arbeide i redigeringsvisning... 9 3.1

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Lærerveiledning for Kikora 2013. Versjon: Ungdomsskolen, Fronter integrasjon. Med over 5 000 nivådifferensierte oppgaver i serien

Lærerveiledning for Kikora 2013. Versjon: Ungdomsskolen, Fronter integrasjon. Med over 5 000 nivådifferensierte oppgaver i serien Versjon: Ungdomsskolen, Fronter integrasjon. Med over 5 000 nivådifferensierte oppgaver i serien For introduksjonsvideoer: Besøk «Kikora Media» på YouTube. Innhold Innhold Tilgang til Kikora gjennom Fronter...3

Detaljer

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter AS www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi KF Infoserie Kom godt i gang KF Personal KF Skole KF Sosial KF Førskolebarn KF Økonomi KF HMS KF Pleie og omsorg KF Lokal personalhåndbok KF Kommunal forvaltning Kom godt i gang Velkommen til KF Infoserie

Detaljer

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside?

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? 1 Innledning Dette dokumentet beskriver hvordan man oppretter og publiserer nyheter ved å bruke eredaktør verktøyet. Verktøyet har 3 forskjellige brukernivåer:

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Enklere skjemaer for næringslivet: ELMER 2. Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett

Enklere skjemaer for næringslivet: ELMER 2. Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett Enklere skjemaer for næringslivet: ELMER 2 Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett ELMER 2 Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett Side 2

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Revidert februar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk... 4 Brukernavn

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt Ruterrapport 2011:9 10.05.2011 Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram i Jernbanetorget knutepunkt Forord Bakgrunn Ruter utvikler et nytt trafikantinformasjons- og designprogram for kollektivtrafikken

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

Bedrift på Facebook. En enkel innføring

Bedrift på Facebook. En enkel innføring Bedrift på Facebook En enkel innføring Bedrift på Facebook En enkel innføring Denne innføringen i Facebook for bedrifter er utarbeidet ved Renommé Communication september 2013. Innføringen tar for seg

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Fronter 82 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Mer profesjonell rekrutteringsprosess med strukturerte CV-data? Hvorfor WebCruiter anbefaler strukturerte CV-data

Mer profesjonell rekrutteringsprosess med strukturerte CV-data? Hvorfor WebCruiter anbefaler strukturerte CV-data Mer profesjonell rekrutteringsprosess med strukturerte CV-data? Hvorfor WebCruiter anbefaler strukturerte CV-data Et veivalg for arbeidsgivere og teknologileverandører Arbeidsgivere har de siste årene

Detaljer