Hjem for en migrant Feltsudie i Xi an, Kina, høsten 2012 AAR 4804, Arkitektur og antropologi Morten Bjørving

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjem for en migrant Feltsudie i Xi an, Kina, høsten 2012 AAR 4804, Arkitektur og antropologi Morten Bjørving"

Transkript

1 Hjem for en migrant Feltsudie i Xi an, Kina, høsten 2012 AAR 4804, Arkitektur og antropologi Morten Bjørving

2

3 Innhold Innledning Historisk bakgrunn Fokus Metode Samtalene Funn Konklusjon Skisseforslag Referanser

4

5 Innledning Dette essayet bygger på vår studietur til Xi an i Kina, høsten I løpet av vår tid i Xi an besøkte vi, sammen med studenter fra Xi an university of Architecture and Technology, flere områder i byen hvor andelen migranter blant befolkningen og arbeidskraften var stor. Disse besøkene la grunnlaget for vårt videre samarbeid med de kinesiske studentene, og for mine undersøkelser i dette essayet. Historisk bakgrunn For å gi en bedre forståelse for utgangspunktet for dette essaet vil jeg starte med en redegjørelse av den overordnede tematikken for vår studietur til Xi an. Befolkningsveksten i Kina er, hovedsakelig på grunn av landets ettbarnspolitikk, på et ganske moderat nivå. Derimot er befolkningsveksten i byene stor, og Xi an er intet unntak. Årsaken er en enorm folkevandring som pågår i dagens Kina. Over hele landet trekker folk fra en fattig tilværelse på landsbygda til en håpefull, men i stor grad fortsatt fattig tilværelse i byene. Mellom 2004 og 2025 vil rundt 350 millioner mennesker flytte inn til byene. Noen av de største utfordingene for migrantene som flytter inn til byene er knyttet til det kinesiske Hukou-systemet. Dette er et system som avgjør hvor en kineser og hans/hennes familie har rett på velferdsytelser, som bla. sosial og helserelatert velferd og adgang til utdannelsesinstitusjoner. Migrantene har ikke disse rettighetene i byen, hvilket naturligvis bidrar til å gjøre den urbane tilværelsen vanskelig. Av denne grunn blir ofte migrantens barn, eller hele familien, værende i hjembyen, hvor de har disse rettighetene, mens migranten sparer opp penger fra inntektene og sender dem hjem. I mange tilfeller er migrantenes opphold i byen midlertidig, hvilket vel og merke kan innebære mangfoldige år, før de til slutt flytter tilbake til familien. 5

6

7 Fokus I grupper på to studenter fra NTNU og to kinesiske studenter valgte vi ut et av de besøkte områdene som jeg beskrev i innledningen for videre undersøkelser. I vår gruppe falt valget på et marked for salg av hovedsakelig mat og krydder, hvor både butikkeiere og arbeidere i hovedsak var migranter fra landsbygda. Valget falt på dette markedet fordi vi fant miksen av mennesker og settingen de befant seg i fascinerende og veldig aktuell med tanke på den overordnede tematikken for studieturen, migrasjon fra landsbygda og inn til byen. Det var rett og slett en verden og en atmosfære vi ønsket å undersøke dypere og bli bedre kjent med. Vi startet med å sette opp en liste generelle spørsmål som vi ønsket å stille arbeiderne på markedet, i et forsøk på å få en generell oversikt over livssituasjonen deres. Disse spørsmålene vil jeg presentere i Metode-delen, og resultatene av intervjuene presenteres i Funn-delen. Etter den første intervjurunden på markedet, følte vi at vi hadde opparbeidet oss et grunnlag for å konkretisere hovedfokuset i arbeidet vårt. Majoriteten av arbeiderne vi intervjuet var migranter fra landsbygda, mange med familien boende i hjembyen/ bygda. De fleste så tilværelsen i byen som midlertidig, og ønsket å en dag kunne vende tilbake til hjemstedet. Med dette som utgangspunkt så vi det som interessant å undersøke relasjonen mellom livet deres i byen og livet deres på landsbygda, med fokus på begrepet hjem. Da ordet og begrepet hjem står sentralt i dette essayet og kommer til å bli nevnt mange ganger, ønsker jeg å forklare hva jeg personlig legger i begrepet. For meg er hjem et følelsesrelatert begrep. Det er et sted eller et hus jeg føler med knyttet til, som jeg kan identifisere meg med og relatere sterke og gode minner til. 7

8

9 Så langt i livet mitt er det kun et sted jeg føler denne tilknytningen til; hjemstedet mitt, Kjelsås i Oslo og huset jeg bodde i gjennom hele barndommen. Siden da har jeg bodd i flere byer og enda flere leiligheter, men det har aldri føltes riktig for meg å kalle noen av disse bostedene for hjem. Til det har tidsperiodene vært for korte, hensiktene for praktiske og identitetsfølelsen for svak. Jeg ser ikke derimot ikke bort ifra at jeg vil kunne utvikle en tilknytning til et annet sted i framtiden sterk nok til at begrepet hjem føles riktig å bruke. Hva er så egentlig hjem for en migrant som over en lang periode, i mange tilfeller flere år eller tiår, bor, arbeider og lever sitt liv i byen, men har deler av, eller hele familien, samt slekt og venner boende i hjembyen? Vil en slik, etter planen, midlertidig tilværelse noen gang kunne skape en følelse av hjem? Hva skal isåfall til for å skape denne følelsen? Eller vil hjemstedet for alltid være det virkelige hjemmet? Metode Som jeg allerede har beskrevet har informasjonsinnehentingen hovedsakelig foregått i form av intervjuer, med utgangspunkt i en liste spørsmål vi satte opp på forhånd. Vi ønsket å gjennomføre intervjuene som en mest mulig normal, uformell samtale, hvor spørsmålene fungerte som en form for sjekk-punkter underveis for å sørge for at de planlagte samtaleemnene ikke skled ut. Referatene fra samtalene samsvarer dermed ikke nødvendigvis nøyaktig med spørsmålene. Jeg velger derfor å omtale våre samtaler med intervjuobjektene som nettopp samtaler i resten av essayet. Samtalene måtte naturligvis gjennomføres på kinesisk. Så på grunn av de språklige barrierene så vi oss nødt til å la de to kinesiske medstudentene gjennomføre intervjuene, for så å oversette dem for oss etterpå. Dette var naturligvis ikke en ideell kommunikasjonsform sett fra et antropologisk synspunkt, men vi så dette som 9

10

11 den mest praktiske måten å gjennomføre informasjonshentingen. Min NTNU-medstudent og jeg fokuserte dermed på å ta bilder underveis, og nøt ellers muligheten til å observere andre aspekter ved samtalene, som kroppsspråk, sinnsstemning, toneleie og de fysiske omgivelsene. Dette er spørsmålene vi valgte å sette opp som utgangspunkt for samtalene: 1. Hvor kommer du fra? 2. Hvor bor du nå? 3. Hvor lenge har du bodd i byen? 4. Hvorfor reiste du fra hjembyen? 5. Hvorfor Xi an? 6. Kom du alene eller i en gruppe? 7. Bor familien din også her? 8. Hvor lenge har du tenkt å bli her? Etablere deg her for godt eller tjene penger og dra tilbake til hjemstedet? 9. Hva hadde du med deg da du kom hit? 10. Hvor mye tid tilbringer du hjemme? 11. Hva gjør du når du er hjemme? 12. Er det viktig for deg å ha et hjem? 13. Hva er viktig for deg med hjemmet? 14. Hvorfor er det viktig? 15. Har du et hjem/hus/leilighet i hjembyen? 16. Er det noe du savner fra hjembyen? Evt. hva? 17. Hva er de viktigste/mest betydningsfulle eiendelene i hjemmet ditt? 18. Har du andre steder å gå til for å koble av enn hjemmet? Samtalene Jeg vil i denne delen oppsummere de viktigste aspektene fra de samtalene vi hadde med arbeiderne på markedet som jeg fant mest relevante. Samtale 1 - Eier av fiskebutikk Migrant fra Zheng Zou i Henan-provinsen. Har bodd i byen i 11 år, og leide et rom inntil han kjøpte en leilighet for yuan, hvor han bor med sin kone og datter. Kona jobber av og til sammen med 11

12

13 ham på fiskemarkedet, og tilbringer ellers mye tid hjemme med datteren. Han forteller at mange i landsbyga har migrert til byen, i større grupper. Han fikke n jobb på markedet via andremigrantkontakter. markedet fra 5-6 om morgenen til 2-3 om ettermiddagen. Etter dette drar han hjem og forbereder neste arbeidsdag. Når vi kommer inn på temaet hjem forteller han at han savner hjembyen, og spesielt foreldrene. På spørsmål om framtidsplaner svarer han at han trives i Xi an. Han ønsker at foreldrene, som han savner, også skal flytte til Xi an, men de ønsker ikke å leve i byen. Han savner også courtyard-huset i hjembyen. Han beskriver en følelse av ro når han er i hjembyen og courtyard-huset, med god plass og frisk luft. Samtale 2 - Brødselger Han har bodd i Xi an i 2 år. Kom til nettopp X an fordi flere andre fra hans hjemby hadde flyttet hit tidligere. Han leier en leilighet like ved markedet, hvor han bor med sin kone og 2 år gamle datter. Kona hjelper til med frokost-salget, men er ellers hjemme med barnet. Han jobber på Samtale 3 - Ansatt i krydder-butikk Bor sammen med sin kone, baby og bror, og leier sammen med en medarbeider en leilighet på 80 kvm. i et større boligkompleks, 15 minutters gange fra markedet. Hans foreldre bor fortsatt i hjembyen, Shong Dong, men besøker ham og familien hvert år under vårfestivalen. Han flyttet til Xi an fordi det var for sterk konkurranse innenfor hans market i hjembyen. Men han snakker varmt og nostalgisk om hjembyen. Der føler han at kan han slappe av, luften er frisk og maten er bedre. Han ser på oppholdet i Xi an som midlertidig. Han vil tjene penger, for 13

14

15 så å flytte tilbake til hjembyen, kanskje om 5-10 år. Der har han og hans familie har sin Hukou, hvilket begrenser barnas muligheter for utdanning i Xi an. Å skifte Hukou i byen er vanskelig. bylivet. Det beste er maten til foreldrene, og at hele familien kan samles til maten. Den gode plassen og vennligheten og hjelpsomheten mellom naboene er også et savn. I Xi an kjenner de ikke naboene. Når vi spør ham om hva han legger i begrepet hjem snakker han igjen om hjembyen. Xi an er synonymt med arbeid, og han føler seg som en Shong Dong-beboer Samtale 4 - Brodøse Hun har bodd i Xi an i 4 år sammen med sin mann og to barn. De leier en 80 kvm. leilighet i et større leilighetskompleks. Foreldrene bor i hjembyen, hvor hun har fått bygget et hus dem. Hun tenker mye på dem, og sørger for at de kan komme på besøk i Xi an en gang i måneden, hvor de blir i 3-4 dager. Under samtalen bryter en annen mann, som frem til da hadde vært en av mange ivrige tilskuere til samtalen, inn og understreker brodøsens syn på hjembyen. Han beskriver den som et sted med frihet, hvor du kan gjøre som du vil. Bylivet derimot, er mer stressende og gir mindre frihet. Brodøsen kommer også inn på leiligheten i Xi an, som hun ikke trives så veldig godt med. Den mangler sjel, og barna får ikke blitt særlig godt kjent med nabobarna. Hun forsøker å gjøre det mest mulig hjemmekjært, blant annet med lintøy laget av foreldrene. På spørsmål om hva begrepet hjem betyr for henne kommer også hun raskt inn på hjemstedet. Det er der hun føler ro og avslappethet, i motsetning til det stressende Hun påpeker riktignok noen positive sider ved bylivet. Nærheten til nødvendige byfasiliteter er med på å gjøre tilværelsen mer praktisk. Hun trekker også frem inn- 15

16

17 lagt vann i leiligheten, noe de ikke har i huset i hjembyen. Om framtidsplanene sier hun at hun og familien en dag ønsker å flytte tilbake til hjembyen og ta vare på foreldrene. Når foreldrene dør vil de flytte tilbake til Xi an og la barna gå på skole der. Når barna så er voksne nok til å klare seg på egen hånd ønsker de å kjøpe et hus til dem og igjen flytte tilbake til hjembyen, denne gang for godt. Funn Før samtalene visste vi lite om hva vi kunne forvente oss av bakgrunnshistorier og livssituasjoner blant migrantene på markedet. Hvor lenge hadde de bodd i byen? Hva hadde de opparbeidet seg, både økonomisk, bomessig, karrieremessig og familiemessig? Det vi satt igjen med etter samtalene var en overaskende god miks av historier og utsikter. I den ene enden av spekteret snakket vi med migranter som hadde bodd i byen i et par år, arbeidet som butikk-assistenter, leide mindre værelser nær markedet og hadde hele familien boende i hjembye. I den andre enden var migranter som hadde bodd i byen i over 10 år, hadde en egen butikk eller næring og hadde kjøpt hus til familien i byen. Dette brede spekteret resulterte videre i et bredt spekter av svar på og holdninger til mange av de spørsmålene vi stilte dem, både med tanke på dagens livssituasjon og framtidsutsikter. Men på noen områder, som jeg vil komme inn på, delte de aller fleste de samme holdningene. Etter hvert som vi fikk snakket med fler og fler migranter så vi en stadig sterkere tendens. De fleste vi snakket med hadde et ønske om å vende hjem til hjemstedet en dag. Det kunne være snakk om mange år fram i tid, og det var stort sprik med tanke på hvor konkrete framtidsplanene var. Men en ting var i nesten alle tilfellene helt sikkert; deres virkelige hjem fantes i hjembyen. Det kunne være i form av hjembyen som helhet, atmosfæren, roen, 17

18

19 vennligheten, og naturligvis mest av alt; familien. Xi an var i stor grad et sted for å jobbe og tjene penger, og ingen av av migrantene vi snakket med omtalte bostedet i byen på en måte som gav oss inntrykk av at de så på det som et virkelig hjem. Det var slående hvordan de beskrev bylivet i praktiske termer, mens beskrivelsen av livet i hjembyen ble beskrevet fra et følelsesmessig plan. Slik min NTNU-medstudent og jeg tolket kroppsspråket deres var det også interessant å se hvordan de snakket med en helt annen innlevelse og entusiasme når de snakket om hjembyen enn når samtalen gikk på livet i Xi an. Det lyste en stolthet av øynene deres og en glede over at vi var interessert i å høre om denne delen av livet deres. Slik endte samtalene i stor grad opp med å handle om hjembyen, mens spørsmålene våre knyttet til livet i Xi an stort sett ble besvart kort og uentusiastisk. Det var rett og slett når hjembyen ble tema at samtalene gikk fra å være et intervju med enkle spørsmål og svar til å virkelig bli en samtale. Konklusjon Spørsmålene jeg stilte i fokus-delen var altså; vil en slik, etter planen, midlertidig tilværelse i Xi an, som migrantene vi snakket med levde i, noen gang kunne skape en følelse av hjem? Hva skal isåfall til for å skape denne følelsen? Eller vil hjemstedet for alltid være det virkelige hjemmet? Med utgangspunkt i hvordan jeg selv oppfatter begrepet hjem er inntrykket jeg sitter igjen med at bostedet i Xi an og byen selv i de fleste tilfeller aldri vil kunne føles som et ekte hjem for migrantene vi snakket med. Til det kan det virke som om familierøttene og levemåten i hjembyen sitter for dypt i røttene. Med det utgangspunkt at livet i Xi an er en midlertidig livssituasjon basert på økonomiske behov, har jeg uansett vanskelig å se for meg at grunnlaget for følelsen av et hjem eller hjemsted kan legges. Alt i alt sitter jeg igjen med inntrykket av at det er i hjembyen, og det livet den representerer, at migrantene finner sin identitet og tilhørighet. Det er her livet 19

20 Senter for kompetanseheving

21 deres har begynt, og det er hit de ønsker å vende tilbake. Xi an representerer holdeplassen på veien. Skisseforslag Selv om samtalene med migrantene i stor grad endte med å omhandle hjemstedet deres, er det livssituasjonen deres i Xi an jeg etter 4 uker i byen sitter igjen med mest kunnskaper om. Jeg velger derfor å ta for meg denne midlertidige tilværelsen i et skisseforslag hvor jeg ønsker å legge til rette for enklere, tryggere og mer stabile forhold for migrantene. Som jeg tidligere har beskrevet bidrar Hukou-sytsemet til å gjøre livet i byen utfordende for migrantene, med manglende velferdsytelser, som bla. sosial og helserealtert velferd og adgang til utdannelsesinstitusjoner. Barna må av disse grunnene i mange tilfeller bli i hjembyen, som regel boende med besteforeldrene. Jeg tror en god hjelp kunne være å utvikle sentre som kan tilby boliger, kompetanseheving og arbeid via eksterne firmaer under ordnede, mer stabile forhold enn hva som er tilfelle for de fleste migranter som er nye i byen. I tillegg til stabil lønn og tryggere framtidsutsikter kunne slike sentre også inneholde helsetilbud og fritids- og skolefasiliteter for barn. På den måten legges det bedre til rette for hele kjernefamilien i byen. Slike sentre ville kunne finansieres ved at en del av migrantenes lønn fra de eksterne arbeidsgiverne går til drift av senteret. Den lavere lønnen for migrantene vil altså tilbakebetale seg i form av større trygghet og stabilitet. Et slik system vil sannsynligvis kreve at de eksterne bedriftene må betale mer for arbeidskraften enn hva som ville vært nødvendig ved å hyre inn uorganisert arbeidskraft. Til gjengjeld får de altså tilgang på organisert og faglig opplært arbeidskraft. 21

22

23 Referanser Bøker: - Thomas Hylland Eriksen, What is Anthropology?, Pluto Press, The long interview, Grant McCracken, Sage Publications, Place and identity processes, Clare L. Twigger-Ross og David L.Uzzell, Journal of Environmental Psychology, 1996 Nettsider:

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

Livet med Gullbilletten?

Livet med Gullbilletten? Holbergprisen i skolen 2014 Livet med Gullbilletten? Muligheter og utfordringer for unge voksne som kom alene til Norge som mindreårig Luisa Van den Bergh, Katrine Jakobsen og Johanne F. Ullestad Langhaugen

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen På hvilken måte påvirker tidligere skolegang elevers frafallsbeslutninger i den videregående opplæringen? Ped-3900 Ida Steensrud Mastergradsoppgave

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge En rapport i prosjektet Spilleavhengighet og etnisitet II ved Blå Kors Senter, Oslo. Silje Hirsch og Sulaksana Sivapatham

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Trivselsundersøkelse

Trivselsundersøkelse Trivselsundersøkelse Et lyspunkt. Foto: Ida M Huse Gulbrandsen Utdeling av lys til alle med hytte og bolig på Vestmarka 2011 Vestmarka i utvikling AS D G S V e s t m a r k a Side 1 Bakgrunn Som et ledd

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

«Det hadde vært fint å få være med å velge»

«Det hadde vært fint å få være med å velge» Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Berit Berg «Det hadde vært fint å få være med å velge» Brukerundersøkelse blant flyktninger i bofellesskap Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug og Berit Berg Det hadde

Detaljer

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Et nytt og bedre busstilbud En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Trondheim November 2012 Innhold Innledning... 3 Metode... 3 Fokusgruppe... 3 Gjennomføring... 3 Gruppesammensetning... 4 Oppsummert...

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen

DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen Av: Lise Angeltveit-Baltzersen Hege Fareed Lisbeth Norum Rigmor Tømmerholt Pettersen Tordis M.

Detaljer

TATERKULTUR I BARNEHAGE OG SKOLE

TATERKULTUR I BARNEHAGE OG SKOLE TATERKULTUR I BARNEHAGE OG SKOLE Rapport fra arbeidet Trondheim, juni 2013 Førstelektor Anne-Mari Larsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning 1 2 Barnehage og skole til tatere... 6

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Leder. Den dagli. Britt Jorunn Neerland

Leder. Den dagli. Britt Jorunn Neerland Leder «Bevar ditt hjertet fremfor alt du bevarer, for livet går ut i fra det.» Det handler om å leve helhjertet med vårt liv og i forhold til våre medmennesker Hvordan gjør man det i Norge? Hvordan gjør

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer