INNHOLD. Grafisk produksjon: Bodoni AS Tekst: Kime Kommunikasjon AS Forsidefoto: veer.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Grafisk produksjon: Bodoni AS Tekst: Kime Kommunikasjon AS Forsidefoto: veer.com"

Transkript

1 2014 årsberetning

2 INNHOLD Bordet er dekket... 3 Ledergruppen... 4 Segment- og selskapsstruktur... 4 Totalleverandør innen ITS... 6 Historien... 8 BT Signaal i tall Fakta om BT Signaal Realiserer nye løsninger Konsulenter med ekspertise Rask vekst for viktig brikke En sentral støttefunksjon Rom for kraftig effektivisering Parkering uten begrensninger Årsberetning Resultatregnskap Noter Revisors beretning Grafisk produksjon: Bodoni AS Tekst: Kime Kommunikasjon AS Forsidefoto: veer.com

3 BORDET ER DEKKET BT Signaal har levert sunne resultater og banebrytende teknologi i over 60 år var intet unntak. Regjeringens regionalisering av bompengesektoren krever omstilling som vil bli betydelig mer effektiv med BT Signaal i en sentral rolle. Regjeringen vil dele bompenge-norge inn i regioner. Signaler fra Samferdselsdepartementet tyder på at det skal etableres tre regionale bompengeselskap; region Nord/Midt, region Vest/Sør og region Øst. Uansett hvilken modell myn dighetene velger, er det åpenbart at prosessen ikke kan gjennomføres optimalt uten at BT Signaal får en sentral rolle. Med lavest driftskostnad per passering av alle aktørene i Norge, har vi i mange år bidratt til raskere nedbetaling av veiprosjektene, og dermed mer vei for pengene. Vår effektive modell har gitt andre aktører store utfordringer. Konsekvensen er at BT Signaal i dag er den eneste profesjonelle, norske aktøren som deltar i anbudsprosesser for drift av bompengeprosjekter. BT Signaal bør være det naturlige utgangspunktet i oppbyggingen av region Vest/Sør. Ideelt sett bør denne regionen omfatte Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Siden vi i dag også opererer alle bompenge prosjektene i Nord-Norge, er det i en treregions modell også naturlig at Nord-Norge kobles sammen med region Vest. Gjennom målrettet satsing på å bygge opp kompetanse og ressurser, har BT Signaal kontinuerlig forbedret og effektivisert prosessene i hele verdikjeden for bompengeinnkreving. Vi har i dag både it- og utviklingsressurser, regnskapsekspertise, inn drivningsspesialister og dyktige saks behandlere. Spesielt innen offentlig forvaltning, offentlige anskaffelser og intelligente transportløsninger, kan vi bidra med ekspertise. BT Signaal kan gjennomføre alle oppgaver, fra finansiering til bompengeinnkreving og avslutning av prosjekter. Vår utvidede virksomhet kan også tilføre et regionalt bompengeselskap ytterligere verdi med tanke på effektivisering og utvidet bruk av AutoPASS. BT Signaal er i dag en av to leverandører med eget sentralsystem for bompengedrift i Norge. Vi har banebrytende, helautomatiske løsninger for parkering, og kan bidra med nyttige og avanserte systemer for trafikkstyring. Vi er alene om å ha sentralsystem og driftstjenester for AutoPASS på ferge, noe som bør være høyaktuelt for alle fylkene i sør og vest. Å bygge opp en driftsorganisasjon fra bunnen, er svært omfattende og kostnadskrevende. Det vil være særdeles urasjonelt om ikke fylkes kommunene benytter vår kunnskap og erfaring fra drift av bompenge prosjekter i denne sammenhengen. Det vil gi et betydelig bidrag til å forenkle etableringsprosessen, og ikke mist kutte kostnader. Her kan fylkeskommunene praktisk talt komme til duk og dekket bord. Trond Juvik Administrerende direktør BT SIGNAAL Årsberetning

4 LEDERGRUPPEN SEGMENT- OG SELSKAPSSTRUKTUR BT Signaals virksomhet er basert på fem forretnings - områder. For å illustrere koblingen mellom konsernets segmenter og de ulike selskapene, presenteres her hvordan virksomheten er fordelt og administrert per PRESIDENT AND CEO Trond Juvik VICE PRESIDENT Vidar Raa BT Signaal AS VICE PRESIDENT SALES AND MARKETING Svein J. Fagerheim VICE PRESIDENT OPERATIONS Grethe Kleppe BT Signaal Consulting AS BT Signaal Poland CHIEF FINANCIAL OFFICER Sissel Bortheim Demand Norge AS B&T Autorisert Regnskapsførerselskap AS 4 BT SIGNAAL Årsberetning 2014

5 KONSERN LEDERGRUPPEN Brukerbetaling veiprising Intelligente Transport Systemer (ITS) Konsulenttjenester Forskning og utvikling Finansiell tjenesteyting Veiprising Transaksjons-/ kunde-/ og betalings tjenester Parkering Tilgangs kontroll Trafikkstyring Billettering ITS rådgivning Ferge Business Intelligence BusinessProcess Management Forskning Utvikling Testlab. Inkassotjenester Regnskaps førsel

6 TOTALLEVERANDØR INNEN BT Signaal er totalleverandør av ITS-teknologi og relaterte tjenester, og tilbyr en unik kompetanse i alle ledd av verdikjeden. Selskapets mål er å utvikle og levere pålitelige og brukervennlige ITS-løsninger og tjenester, med optimalt inntektsnivå og kostnadseffektivitet for våre kunder som de primære målene. TJENESTER Tjenester knyttet til innkreving av vei- ferge- og parkeringsavgifter, samt IKT utviklingstjenester og rådgivning. Brukerbetaling transaksjons-/ kunde og betalingstjenester Regnskapsførsel Inkassotjenester ITS rådgivning ITS forskning og utvikling Business Consulting 6 BT SIGNAAL Årsberetning 2014

7 ITS PRODUKTER LØSNINGER Produktene i BTS-porteføljen leveres både mot ITS-bransjen og det generelle markedet. Produktene inngår som de sentrale modulene i selskapets Intelligente Transportsystemer. Sentralsystem BTS CS Automatisk nummerskiltgjenkjenning - BTS LPR Veikantutrustning - BTS RSE Business Intelligence - Qlikview Business Process Management - Appian Intelligente Transportsystemer dedikert bransjebehov. Alle løsninger bygger på BTS free-flow konsept og leveres som skybaserte tjenester. Veiprising/ Køprising - BTS Tolling Parkering - BTS Parking Tilgangskontroll - BTS Access Fergeinnkreving - BTS Ferry Trafikkstyring - BTS Traffic Management Billettering - BTS Ticketing BT SIGNAAL Årsberetning

8 HISTORIEN 1986 Etablerer og drifter verdens første bomring rundt Bergen Utvikler 1. generasjon sentralsystem (CS) for automatisk bompengeinnkreving Leverer egenutviklet sentralsystem- og driftsløsning for verdens første automatiske bomringer rundt Bergen og Tønsberg (AutoPASS) Som første og eneste aktør leverer selskapet hele verdikjeden for bompengeinnfordring. Dette inkluderer veikant utstyr, sentralsystem, driftstjenester, inkasso og regnskapsførsel Selskapet leverer egenutviklet sentral system og driftstjenester for anvendelse av AutoPASS ved fergebetaling Selskapet stiftes Bro- og Tunnelselskapet AS «Selskapets formål er oppføring og drift av bro over Puddefjorden og veitunnel fra Øijorden til Eidsvåg, samt eventuell finansiering, istandbringelse og drift av andre samferdselsanlegg» 2015 Drifter 22 bompengeprosjekter og innfordrer 3.5 MRD i brukerbetaling på vegne av selskapets oppdragsgivere. Leverer Intelligente Transportløsninger for bompengeinnkreving, parkering og fergebetaling. 8 BT SIGNAAL Årsberetning 2014

9 BT Signaal i tall 2014 MENNESKENE: 90 ANSATTE I KONSERN 67% 60 ANSATTE I NORGE 72 % 28 % KVINNER MENN Polen Konsernets forsknings- og utviklingsavdeling 30 ANSATTE I POLEN 53 % Andel med bacheloreller mastergrad i konsern Gjennomsnittsalder 39 år 32 % Ansiennitet 5 10 år år 8 % 13 % OVER 15 år SAMFUNNSOPPDRAGET: KOSTNAD ca. 100 MNOK 3,5 2,9% MRD Krever inn ca. 3,5 MRD i brukerbetaling Representerer 1/3 av den totale innkrevingen i Norge BT SIGNAAL Årsberetning

10 FAKTA OM BT SIGNAAL BT Signaal krevde i 2014 inn ca. 3.5 mrd. i brukerbetaling på vegne av oppdragsgivere. Bergen Ved hovedkontoret i Bergen arbeider en stab på 60 ansatte. Blant oppgavene er: Sentral administrasjon BT Signaal Administrasjon og drift av 22 bompengeanlegg IT lab-miljø Consulting-tjenester Bearbeiding og tolking av data Saks- og kundebehandling Økonomistyring og regnskapsførsel Lokalkontor BT Signaal har lokalkontor i Moss, etablert i Polen BT Signaal har gjennom sitt datterselskap BT Signaal i Polen et eget miljø for analyse, utvikling og testing av Intelligente Transport Systemer. 10 BT SIGNAAL Årsberetning 2014

11 PROSJEKTER I NORGE Det er ca. 40 bompengeanlegg i drift i Norge, og BT Signaal drifter om lag halvparten av disse. Bompengeprosjekter i Norge der BT Signaal står for daglig drift og innkreving per : 1 RYAFORBINDELSEN AS Erstatter fergesambandet Vikran Larseng i Troms. 12 BOMRINGEN I BERGEN Norges første bomring og BT Signaal sitt største bompengeprosjekt VEIPAKKE SALTEN 2B, «BYPAKKE BODØ» Forutsatt politisk vedtak om Bypakke Bodø, har BT Signaal kontrakt om innkreving fra Når By pakke Bodø etableres vil denne omfatte åtte bomstasjoner. VEIPAKKE SALTEN Rv. 17 og rv. 80 mellom Fauske og Bodø i Nordland. HELGELAND VEIUTVIKLING AS Utbygging og finansiering av fv. 78 Holand-Leirosen med forbindelse Drevja-Ømmervatn, og fv. 78 Halsøya Hjartåsatunnelen ASKØYPAKKEN Utbygging av vegnettet og finansiering av kollektivtrafikk-tiltak på Askøy. RV. 544 HALSNØYSAMBANDET Halsnøysambandet omfattar ein undersjøisk tunnel og ny veg mellom Sunde på fastlandet og Tofte på Halsnøy. FOLGEFONN- OG JONDALSTUNNELEN Forbinder kommunene Kvinnherad og Odda i Hordaland. ÅKRAFJORDEN E134 i kommunene Kvinnherad og Etne i Hordaland. 5 FLAKK RØRVIK Automatisk betaling på ferje sam bandet Flakk Rørvik i Trondheim ATLANTERHAVSTUNNELEN: Forbinder Averøy med Kristiansund SYKKYLVSBRUA AS: Drift av bomstasjonen mellom Vik og Ikornnes i Sykkylven kommune i Møre og Romsdal fylke. EIKSUNDSAMBANDET Gir øykommuner i Møre og Romsdal et fergefritt veisamband med fastlandet. VOSSAPAKKO Består av ulike veiprosjekter på E16 og rv. 13 i Hordaland. KVAMMAPAKKEN Ni større og mindre prosjekter på rv. 7 og rv. 49 i Kvam kommune i Hordaland. OSTERØYBRUA Binder Osterøy i Hordaland sammen med fastlandet HAUGALANDSPAKKEN E134 mellom Haugesund og Etne og fv. 47 gjennom syv involverte kommuner. HAUGALAND BOMPENGESELSKAP AS Utbygging av fv. 47; T-forbindelsen. Veisamband mellom Karmøy og Tysvær, samt veianlegg nord-sør mellom E39 og E134. FINNFAST AS Utbygging av riksveg 519 fastlandssamband til Finnøy (Finnfast), med tilknytning til Talgje. HORTEN: Ny rv. 19 i Vestfold. ØSTFOLD BOMPENGESELSKAP AS Innkreving av bompenger på E18 og E6. SVINESUNDFORBINDELSEN Omfatter to kilometer ny motorvei på svensk side, 4,3 kilometer på norsk side og en 700 meter lang bro mellom disse. BT SIGNAAL Årsberetning

12 REALISERER NYE LØSNINGER BT Signaals forsknings- og utviklingsavdeling i Katowice i Polen er blitt et viktig redskap for å realisere nye teknologiløsninger. BT Signaals 70 % deleide selskap i Katowice har 30 ansatte som utvikler og designer nye systemer og løsninger innenfor Intelligente Transport Systemer (ITS), parkering, fergebilletteringsløsninger og logistikk. I tillegg leverer selskapet tjenester og produkter til eksterne kunder og markeder i Skandinavia og Europa. Virksomheten i Katowice har bygget opp en detaljert forståelse og kunnskap om samferdselsbransjen, og leveranser av løsninger til samferdselsprosjekter er en viktig del av produktog tjenesteporteføljen. Selskapet er nå delaktig i Jaroslaw Pilarczyk DAGLIG LEDER leveranse av en automatisk parkeringsog taxistyringsløsning på Kastrup lufthavn ved København. Datterselskapet i Polen er godt integrert med BT Signaals øvrige virksomhet, og er en sentral bidragsyter til forskning og utvikling i konsernet. Selskapet er bygget opp med utviklere, teknikere, arkitekter og prosjektledere som prototyper, tester og utvikler teknologi-ideer og konsepter fra hovedkontoret. Produkter og systemer som er verd å gå videre med blir videreutviklet til konkrete kundeleveranser. 12 BT SIGNAAL Årsberetning 2014

13 KONSULENTER MED EKSPERTISE BT Signaal Consulting bistår nå Statens vegvesen i utviklingen av nytt sentralsystem for bompenge-norge. BT Signaal Consulting AS har utviklet eks pertise på markedsledende forretn ingssystemer, og har bygget opp en god og stabil kundeportefølje både i og utenfor samferdselssektoren. Konsulentselskapet er nå engasjert av Statens vegvesen for å følge opp «Auto PASS Grindgut»-prosjektet vegvesenets nye sentralsystem som vil omfatte alle bompengeprosjekter i Norge. Arbeidet innebærer utstrakt bruk av Business Intelligence-systemer og omfatter testing, kontroll og Jonny Bratseth DAGLIG LEDER avstemming for å sikre at løsningene holder den kvaliteten som kreves, og at overgangen fra gammelt til nytt system blir konsistent. Avdelingen har lang erfaring fra dette området gjennom utvikling og drift av BT Signaals eget sentralsystem, og har derfor evne til å forstå oppdragsgivers behov og dermed sørge for best mulig funksjonalitet. Jonny Bratseth har overtatt ledelsen av BT Signaals konsulentselskap som også bidrar til intern effektivisering i konsernet, og er til daglig hjelp med å utvikle interne og eksterne systemer. BT SIGNAAL Årsberetning

14 RASK VEKST FOR VIKTIG BRIKKE Siden oppstarten i 2012 har inkassoselskapet Demand opparbeidet en betydelig kundeportefølje, og behandlet over saker. BT Signaals datterselskap Demand Norge AS, er spesialister på å inndrive krav i bompenge- og samferdselssektoren. Selskapet legger vekt på å skape varige og realistiske løsninger som gir forutsigbarhet og forkorter innkrevingsprosessen. Transaksjonene i bompengebransjen kjennetegnes av store mengder og små beløp. Dermed blir det tilsvarende mange transaksjoner som krever betalingsoppfølging. Derfor er det svært viktig å ha gode rutiner og systemer som sikrer at betalingsoppfølgingen skjer fortløpende slik at regningene ikke hoper seg opp hos dårlige betalere. Demand har etablert et skreddersydd system som summerer alle saker for hver enkelt skyldner ved hvert anlegg. Saksbehandlerne har detaljkunnskap Anne Marie Sandtorv Hansen DAGLIG LEDER om bompengeanleggene, og særlig god innsikt i hva de enkelte kravene innebærer. Dermed kan de også raskt formidle dette til kundene på en forståelig måte. Dette er en viktig faktor for å få trafikantene til å forstå hva som er kravets opprinnelse og dermed sikre at de er trygge på hva de betaler for. Demand er en viktig brikke i BT Signaalkonsernets verdikjede, og har i løpet av kort tid bygget opp effektive system og et apparat med profesjonelle saksbehandlere som kjenner oppdragsgivers policy. Selskapet har en betydelig kundeportefølje og sunn økonomi. Demand betjener også eksterne kunder, og sikret i april 2015 selskapets til nå største kontrakt som innebærer totalansvar for fakturering, inkasso og betalingsoppfølgningstjenester for transportkonsernet Ruter. 14 BT SIGNAAL Årsberetning 2014

15 EN SENTRAL STØTTEFUNKSJON Regnskapsførsel er en viktig kontrollfunksjon for drift av bompengeprosjekter. BT Signaal har ekspertise på regnskapsføring for samferdselssektoren. B&T Autorisert Regnskapsførerselskap AS fører regnskaper for en rekke bompengeselskaper som er kunder av morselskapet BT Signaal AS. Regnskapsførselen er basert på de føringer som til enhver tid er gitt fra Statens vegvesen. Med totalansvar for driften i et bompengeselskap, er det svært viktig å ha tilgang på dyktige regnskapsførere med kunnskap om og erfaring fra samferdsel og bompengesektoren. Ekspertise på alle prosedyrer og særtilfeller knyttet til regnskap for bompengeselskaper, gjør det lettere å identifisere avvik og gjøre relevante nøkkeltall tilgjengelig på en mest mulig enkel og visuell måte. Helge Kvinge DAGLIG LEDER For å oppdage avvik tidlig, er det nødvendig å kjenne systemene. Nærhet til sentralsystemet betyr å ha kunnskap om viktige forhold knyttet til bompengeinnkreving. Det gjør det lettere å forstå totalregnskapet, lettere å analysere og behandle avvik, og enklere å sette sammen informasjon. Også innen systemutvikling er kunnskap om økonomi og regnskap viktig. Derfor er BT Signaals regnskaps ekspertise alltid involvert når utviklerne designer eller videreutvikler systemer. BT Signaal har også drevet finansforvaltning på vegne av bompengeselskaper siden 1953, og vil i en ny regionaliseringsmodell kunne bistå med betydelig ekspertise på forvaltning av midler i markedet. BT SIGNAAL Årsberetning

16 ROM FOR KRAFTIG EFFEKTIVISERING Det er et skrikende behov for effektivisering av betalingsløsningene på fergestrekningene langs norskekysten. BT Signaal har kostnadsbesparende og brukervennlig betalingsteknologi som kan automatisere takstsystemet. Innbyggerne og næringslivet langs Norges langstrakte kyst er avhengige av ferge. I dag opererer ulike selskaper 116 fergestrekninger, hovedsakelig fra Rogaland i sør til Finnmark i nord. De seneste årene har enkelte operatører tatt i bruk ny elektronisk betalingsteknologi for å forenkle prosessene, men potensialet er fortsatt stort. Med rundt 100 fergesamband der en eller annen form for ny og bedre betalingsteknologi må på plass, er det enorme mulig heter for å effektivisere fergebransjen. Det er ingen grunn til at fergeselskapene skal drive manuell innkreving. BT Signaal har teknologien for automatisering av billettering tilgjengelig, og drifter i dag Norges eneste AutoPASS-løsning for fergebetaling ved fergestrekningen Flakk Rørvik. På mange overfarter er også bompenger inkludert som et tillegg i billettprisen, noe mange trafikanter ikke ser ut til å være klar over. BT Signaal har intensivert satsingen på fergemarkedet, og sikret nylig kontrakt for innføring av AutoPASS på Moss Horten sambandet fra Dette er den første langsiktige kontrakten av sitt slag i Norge, og utviklingen kommer til å skyte fart. Innenfor dagens regime og også i en fremtidig sentral rolle i samferdselsdepartementets regionaliseringsmodell, kan BT Signaal være pådriver for å oppnå integrerte og effektive billetteringsløsninger langs hele kysten. En automatisering av takstsystemet vil bidra til et mer enhetlig, effektivt og enklere system både for privatpersoner og næringslivet, med store besparelser for operatørene og en kraftig økning i brukervennligheten for trafikantene. 16 BT SIGNAAL Årsberetning 2014

17 PARKERING UTEN BEGRENSNINGER BT Signaals helautomatiske parkeringsløsning er nå vel etablert og anerkjent hos parkeringsselskaper, og høster lovord blant trafikantene. Systemet BTS Parking henter og behandler all nødvendig informasjon med utgangspunkt i nummerskiltgjenkjenning. Kunden kan administrere et ubegrenset antall brukere, enheter og lokaliteter fra en og samme sentral, og fra alle moderne, mobile plattformer. Systemet fjernet behov for fysiske barrierer, men kan også benyttes i kombinasjon med automatiske bommer. BT Signaal har nå i samarbeid med Bergen Parkering lansert appen «Sesam Sesam» som betjener to av Norges største parkeringshus, Klostergarasjen og Bygarasjen. Bilister som ønsker å benytte løsningen, kan laste ned appen og legge inn registreringsnummer og kredittkortnummer. Etter registrering sørger nummerskiltgjenkjenning for automatisk bomåpning, og alle kostnader trekkes etter forbruk. Tilbakemeldingene fra sluttbrukerne er svært gode, og kundemassen vokser hurtig. BT Signaals parkeringsløsninger innebærer betydelig lavere investeringskostnader, kraftig reduserte driftsog vedlikeholdskostnader og et minimalt behov for administrasjon av parkeringsarealene. Samtidig gir optimalisering av parkeringsarealene rom for økte inntekter. Fri flyt og høy grad av selvbetjening reduserer eller fjerner kø og gjør brukeropplevelsen for trafikantene betydelig bedre. BTS Parking er i dag markedets mest effektive parkeringsløsning, og det ventes fortsatt fremgang på dette forretningsområdet. BT SIGNAAL Årsberetning

18 BT SIGNAAL AS ÅRSBERETNING 2014 VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES BT Signaal AS er 100 % privat eid selskap hvis hovedaktiviteter er utvikling, drift og administrasjon av bompengeanlegg samt systemutvikling/salg og rådgivningsvirksomhet innen dette og tilgrensende fagområder. Selskapet har ansvar for drift og/eller systemleveranser for i alt 22 forskjellige bompenge/ billetteringsanlegg i Norge. Vi har prosjekter i 7 av landets fylker samt et prosjekt i Sverige. Virk somheten drives fra Bergen, med lokalkontor i Moss. Selskapet hadde i 2014 fire aktive datterselskaper. BT Signaal Consulting AS har tre ansatte og driver primært med konsulenttjenester innen ITS (Intelligente Transport Systemer) og utvikling av Business Intelligence løsninger. B&T Autorisert Regnskapsførerselskap AS utfører regnskapsførsel og oppgaver innen finansforvaltning for bompengeselskaper. Sommeren 2012 kjøpte BT Signaal APS 70 % av det polske utviklingsselskapet TA-Group Sp. z o.o. Selskapet har ca. 30 ansatte og retter hovedsakelig virksomheten opp mot det skandinaviske ITS markedet. TA-Group ble i 2014 kjøpt inn i morselskapet (BT Signaal AS) og skiftet navn til BT Signaal Sp. z o.o. Demand Norge AS har fire ansatte og har sin hovedaktivitet knyttet mot inkassotjenester ift. bompengesektoren. FORTSATT DRIFT Selskapet har kontrakter med varighet på 1 4 år. Enkelte kontrakter er blitt forlenget utover opprinnelig kontraktsperiode ved innløsning av opsjoner. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Selskapet er i en sunn finansiell situasjon. KONKURRANSESITUASJON Etter flere år med hard konkurranse i bransjen har flere av konkurrentene innen utførelse av driftstjenester for bompengeselskap i 2014 posisjonert seg for forventede strukturelle endringer i bransjen. Regjeringen arbeider med en modell med tre regionale bompengeselskaper. Vi regner med avklaring rundt modell og konsekvenser for konkurranseutsettelse av driftstjenester i løpet av Forannevnte risikomomenter kan påvirke fremtidig omsetning og inntjening. Selskapet har fokus på kostnadseffektiv drift og løpende effektivisering av driftsrutiner. Selskapet har også økt fokus på satsing innenfor tilgrensende områder som parkering og ferge markedet. UTVIKLING OG RESULTAT Selskapets driftsinntekter er økt fra MNOK 98,5 i 2013 til MNOK 100,5 i 2014, en økning på ca. 2 %. Årets resultat etter skatt er økt fra underskudd på MNOK 7,86 i 2013 til overskudd på MNOK 7,7 i Totalkapitalen var ved utgangen av året MNOK 34,3, sammenliknet med MNOK 36,6 året før. Egenkapitalandelen pr var på 35,8 %, mot 32,6 % pr UTVIKLING OG RESULTAT I KONSERN Konsernets driftsinntekter økte fra MNOK 110,5 i 2013 til MNOK 114,7 i 2014, en økning på ca. 3,8 %. Årets resultat etter skatt er økt fra et underskudd på MNOK 6,1 i 2013 til et overskudd på MNOK 6,9 i Totalkapitalen var ved utgangen av året MNOK 41,2 sammenliknet med MNOK 44,0 året før. Egenkapitalandelen pr var på 40,6 %, mot 37, 4 % pr Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. KREDITT- OG LIKVIDITETSRISIKO De fleste av Selskapets kontrakter faktureres etterskuddsvis pr måned med 30 dagers betalingsfrist. Det vil si at firmaet har udekkede kostnader i inntil 60 dager før betaling fra oppdragsgiver mottas. Selskapets oppdragsgivere har i hovedsak offentlige eiere med statlige garantier. FORSKNING OG UTVIKLING Høsten 2012 ble det etablert egen Forskning og utviklingsavdeling i vårt datterselskap i Polen. I 2013 og 2014 har selskapet jobbet med utvikling av unike ITS løsninger for bompengedrift og tilstøtende bransjer (ferge og parkering). Selskapet har utgiftsført ca. 9,5 MNOK i 2014 i produktutvikling. Selskapet har mottatt skattefunnmidler totalt på 2,7 MNOK. 18 BT SIGNAAL Årsberetning 2014

19 GOODWILL Ved oppkjøp av BT Signaal Sp z o.o har en bokført overkurs på aksjene som goodwill 1,5 MNOK. Avskrivning av goodwill vil skje over 5 år, første gang i Etter årets avskriving er restverdien på goodwill 877,5 TNOK FRAMTIDSUTSIKTER Selskapet er vel etablert med en høy markedsandel innen drift av bompengeprosjekter i Norden. Ny Nasjonal Transportplan (NTP ) legger opp til at bompengebransjen konsolideres ved at det opprettes tre regionale bompengeselskaper. Det kan bety at vi i fremtiden vil få færre, men større driftskontrakter ut på anbud. Videre intensiveres vår satsning i ITS markedet (Intelligente Transport Systemer). Planen er at vi vil ha på plass felles dataprodukter innenfor ferge og parkering i løpet av de neste 1 til 2 år. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ Arbeidsmiljøet er etter styrets oppfatning tilfredsstillende. Selskapet driver i noen grad med outsourc ing av bomvakttjenester, og HMS-arbeidet er i den forbindelse hovedsakelig tillagt våre underleverandører. I 2014 har det ikke vært tatt opp saker av alvorlig miljø messig art. Sykefraværet var på 5,0 %, en nedgang i forhold til 5,23 % året før. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. LIKESTILLING Styret og administrasjon er innforstått med samfunnets forventning om likestilling i arbeidslivet. Selskapet har en høy kvinneandel blant de ansatte, ca. 72 %, i styret 50 %. I den grad det er mulig, tilpasses arbeidsforholdene slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan ta arbeid i bedriften. Bedriften har en rekrutterings- og personalpolicy som skal sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved vurdering av selskapet. Selskapet har fri egenkapital på MNOK 9,3 som utgjør 27,1 % av totalkapitalen. Bergen, 24. april 2015 Pål-Magne Hisdal Bjart Nygaard Grethe Kleppe Sissel Horne Bortheim Gro Nakken Tor Andersen Styreleder Trond Juvik Adm. direktør BT SIGNAAL Årsberetning

20 REGNSKAP OG NOTER Nøkkeltall konsern NOK OMSETNING DRIFTSRESULTAT ÅRSRESULTAT BT SIGNAAL Årsberetning 2014

21 BT SIGNAAL KONSERNREGNSKAP 2014 Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt Sum driftsinntekter Prosjektkostnad, underleverandører , 10 Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsm. og imm. eiendeler Annen driftskostnad Tap på fordring Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt Aksjeutbytte Gevinst ved realiserte verdipapirer Verdiendring av finansielle anleggsmidler Annen finanskostnad Netto finansresultat Årsresultat før skattekostnad Skattekostnad ÅRSRESULTAT Minoritetenes andel av årsresultatet Majoritetens andel av årsresultatet OVERFØRINGER Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer BT SIGNAAL Årsberetning

22 BT SIGNAAL KONSERNREGNSKAP 2014 Balanse PR 31. DESEMBER EIENDELER MORSELSKAP KONSERN NOTE ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner, inventar og systemløsninger Sum varige driftsmidler FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investering i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer ,9 Kundefordringer Fordringer på selskap i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer INVESTERINGER 5 Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER BT SIGNAAL Årsberetning 2014

23 BT SIGNAAL KONSERNREGNSKAP 2014 EGENKAPITAL OG GJELD MORSELSKAP KONSERN NOTE EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital (550 aksjer á kr 5.500) Beholdning av egne aksjer Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER , 10 Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, 24. april 2015 Pål-Magne Hisdal Bjart Nygaard Grethe Kleppe Sissel Horne Bortheim Gro Nakken Tor Andersen Styreleder Trond Juvik Adm. direktør BT SIGNAAL Årsberetning

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Noter til regnskapet Org.nr.: 989 480 731 Resultatregnskap Finnmarkseiendommen Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2013 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 1 206 901 198 643 Sum driftsinntekter 206 901 198 643 Lønnskostnad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006. Morselskap. Konsern. Immaterielle eiendeler. Annen innskutt. Annen. Aksjekapital.

DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006. Morselskap. Konsern. Immaterielle eiendeler. Annen innskutt. Annen. Aksjekapital. DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2005 3 487 500 86 025 9 240 339 12 813 864 Avsatt

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer