INNHOLD. Grafisk produksjon: Bodoni AS Tekst: Kime Kommunikasjon AS Forsidefoto: veer.com

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Grafisk produksjon: Bodoni AS Tekst: Kime Kommunikasjon AS Forsidefoto: veer.com"

Transkript

1 2014 årsberetning

2 INNHOLD Bordet er dekket... 3 Ledergruppen... 4 Segment- og selskapsstruktur... 4 Totalleverandør innen ITS... 6 Historien... 8 BT Signaal i tall Fakta om BT Signaal Realiserer nye løsninger Konsulenter med ekspertise Rask vekst for viktig brikke En sentral støttefunksjon Rom for kraftig effektivisering Parkering uten begrensninger Årsberetning Resultatregnskap Noter Revisors beretning Grafisk produksjon: Bodoni AS Tekst: Kime Kommunikasjon AS Forsidefoto: veer.com

3 BORDET ER DEKKET BT Signaal har levert sunne resultater og banebrytende teknologi i over 60 år var intet unntak. Regjeringens regionalisering av bompengesektoren krever omstilling som vil bli betydelig mer effektiv med BT Signaal i en sentral rolle. Regjeringen vil dele bompenge-norge inn i regioner. Signaler fra Samferdselsdepartementet tyder på at det skal etableres tre regionale bompengeselskap; region Nord/Midt, region Vest/Sør og region Øst. Uansett hvilken modell myn dighetene velger, er det åpenbart at prosessen ikke kan gjennomføres optimalt uten at BT Signaal får en sentral rolle. Med lavest driftskostnad per passering av alle aktørene i Norge, har vi i mange år bidratt til raskere nedbetaling av veiprosjektene, og dermed mer vei for pengene. Vår effektive modell har gitt andre aktører store utfordringer. Konsekvensen er at BT Signaal i dag er den eneste profesjonelle, norske aktøren som deltar i anbudsprosesser for drift av bompengeprosjekter. BT Signaal bør være det naturlige utgangspunktet i oppbyggingen av region Vest/Sør. Ideelt sett bør denne regionen omfatte Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Siden vi i dag også opererer alle bompenge prosjektene i Nord-Norge, er det i en treregions modell også naturlig at Nord-Norge kobles sammen med region Vest. Gjennom målrettet satsing på å bygge opp kompetanse og ressurser, har BT Signaal kontinuerlig forbedret og effektivisert prosessene i hele verdikjeden for bompengeinnkreving. Vi har i dag både it- og utviklingsressurser, regnskapsekspertise, inn drivningsspesialister og dyktige saks behandlere. Spesielt innen offentlig forvaltning, offentlige anskaffelser og intelligente transportløsninger, kan vi bidra med ekspertise. BT Signaal kan gjennomføre alle oppgaver, fra finansiering til bompengeinnkreving og avslutning av prosjekter. Vår utvidede virksomhet kan også tilføre et regionalt bompengeselskap ytterligere verdi med tanke på effektivisering og utvidet bruk av AutoPASS. BT Signaal er i dag en av to leverandører med eget sentralsystem for bompengedrift i Norge. Vi har banebrytende, helautomatiske løsninger for parkering, og kan bidra med nyttige og avanserte systemer for trafikkstyring. Vi er alene om å ha sentralsystem og driftstjenester for AutoPASS på ferge, noe som bør være høyaktuelt for alle fylkene i sør og vest. Å bygge opp en driftsorganisasjon fra bunnen, er svært omfattende og kostnadskrevende. Det vil være særdeles urasjonelt om ikke fylkes kommunene benytter vår kunnskap og erfaring fra drift av bompenge prosjekter i denne sammenhengen. Det vil gi et betydelig bidrag til å forenkle etableringsprosessen, og ikke mist kutte kostnader. Her kan fylkeskommunene praktisk talt komme til duk og dekket bord. Trond Juvik Administrerende direktør BT SIGNAAL Årsberetning

4 LEDERGRUPPEN SEGMENT- OG SELSKAPSSTRUKTUR BT Signaals virksomhet er basert på fem forretnings - områder. For å illustrere koblingen mellom konsernets segmenter og de ulike selskapene, presenteres her hvordan virksomheten er fordelt og administrert per PRESIDENT AND CEO Trond Juvik VICE PRESIDENT Vidar Raa BT Signaal AS VICE PRESIDENT SALES AND MARKETING Svein J. Fagerheim VICE PRESIDENT OPERATIONS Grethe Kleppe BT Signaal Consulting AS BT Signaal Poland CHIEF FINANCIAL OFFICER Sissel Bortheim Demand Norge AS B&T Autorisert Regnskapsførerselskap AS 4 BT SIGNAAL Årsberetning 2014

5 KONSERN LEDERGRUPPEN Brukerbetaling veiprising Intelligente Transport Systemer (ITS) Konsulenttjenester Forskning og utvikling Finansiell tjenesteyting Veiprising Transaksjons-/ kunde-/ og betalings tjenester Parkering Tilgangs kontroll Trafikkstyring Billettering ITS rådgivning Ferge Business Intelligence BusinessProcess Management Forskning Utvikling Testlab. Inkassotjenester Regnskaps førsel

6 TOTALLEVERANDØR INNEN BT Signaal er totalleverandør av ITS-teknologi og relaterte tjenester, og tilbyr en unik kompetanse i alle ledd av verdikjeden. Selskapets mål er å utvikle og levere pålitelige og brukervennlige ITS-løsninger og tjenester, med optimalt inntektsnivå og kostnadseffektivitet for våre kunder som de primære målene. TJENESTER Tjenester knyttet til innkreving av vei- ferge- og parkeringsavgifter, samt IKT utviklingstjenester og rådgivning. Brukerbetaling transaksjons-/ kunde og betalingstjenester Regnskapsførsel Inkassotjenester ITS rådgivning ITS forskning og utvikling Business Consulting 6 BT SIGNAAL Årsberetning 2014

7 ITS PRODUKTER LØSNINGER Produktene i BTS-porteføljen leveres både mot ITS-bransjen og det generelle markedet. Produktene inngår som de sentrale modulene i selskapets Intelligente Transportsystemer. Sentralsystem BTS CS Automatisk nummerskiltgjenkjenning - BTS LPR Veikantutrustning - BTS RSE Business Intelligence - Qlikview Business Process Management - Appian Intelligente Transportsystemer dedikert bransjebehov. Alle løsninger bygger på BTS free-flow konsept og leveres som skybaserte tjenester. Veiprising/ Køprising - BTS Tolling Parkering - BTS Parking Tilgangskontroll - BTS Access Fergeinnkreving - BTS Ferry Trafikkstyring - BTS Traffic Management Billettering - BTS Ticketing BT SIGNAAL Årsberetning

8 HISTORIEN 1986 Etablerer og drifter verdens første bomring rundt Bergen Utvikler 1. generasjon sentralsystem (CS) for automatisk bompengeinnkreving Leverer egenutviklet sentralsystem- og driftsløsning for verdens første automatiske bomringer rundt Bergen og Tønsberg (AutoPASS) Som første og eneste aktør leverer selskapet hele verdikjeden for bompengeinnfordring. Dette inkluderer veikant utstyr, sentralsystem, driftstjenester, inkasso og regnskapsførsel Selskapet leverer egenutviklet sentral system og driftstjenester for anvendelse av AutoPASS ved fergebetaling Selskapet stiftes Bro- og Tunnelselskapet AS «Selskapets formål er oppføring og drift av bro over Puddefjorden og veitunnel fra Øijorden til Eidsvåg, samt eventuell finansiering, istandbringelse og drift av andre samferdselsanlegg» 2015 Drifter 22 bompengeprosjekter og innfordrer 3.5 MRD i brukerbetaling på vegne av selskapets oppdragsgivere. Leverer Intelligente Transportløsninger for bompengeinnkreving, parkering og fergebetaling. 8 BT SIGNAAL Årsberetning 2014

9 BT Signaal i tall 2014 MENNESKENE: 90 ANSATTE I KONSERN 67% 60 ANSATTE I NORGE 72 % 28 % KVINNER MENN Polen Konsernets forsknings- og utviklingsavdeling 30 ANSATTE I POLEN 53 % Andel med bacheloreller mastergrad i konsern Gjennomsnittsalder 39 år 32 % Ansiennitet 5 10 år år 8 % 13 % OVER 15 år SAMFUNNSOPPDRAGET: KOSTNAD ca. 100 MNOK 3,5 2,9% MRD Krever inn ca. 3,5 MRD i brukerbetaling Representerer 1/3 av den totale innkrevingen i Norge BT SIGNAAL Årsberetning

10 FAKTA OM BT SIGNAAL BT Signaal krevde i 2014 inn ca. 3.5 mrd. i brukerbetaling på vegne av oppdragsgivere. Bergen Ved hovedkontoret i Bergen arbeider en stab på 60 ansatte. Blant oppgavene er: Sentral administrasjon BT Signaal Administrasjon og drift av 22 bompengeanlegg IT lab-miljø Consulting-tjenester Bearbeiding og tolking av data Saks- og kundebehandling Økonomistyring og regnskapsførsel Lokalkontor BT Signaal har lokalkontor i Moss, etablert i Polen BT Signaal har gjennom sitt datterselskap BT Signaal i Polen et eget miljø for analyse, utvikling og testing av Intelligente Transport Systemer. 10 BT SIGNAAL Årsberetning 2014

11 PROSJEKTER I NORGE Det er ca. 40 bompengeanlegg i drift i Norge, og BT Signaal drifter om lag halvparten av disse. Bompengeprosjekter i Norge der BT Signaal står for daglig drift og innkreving per : 1 RYAFORBINDELSEN AS Erstatter fergesambandet Vikran Larseng i Troms. 12 BOMRINGEN I BERGEN Norges første bomring og BT Signaal sitt største bompengeprosjekt VEIPAKKE SALTEN 2B, «BYPAKKE BODØ» Forutsatt politisk vedtak om Bypakke Bodø, har BT Signaal kontrakt om innkreving fra Når By pakke Bodø etableres vil denne omfatte åtte bomstasjoner. VEIPAKKE SALTEN Rv. 17 og rv. 80 mellom Fauske og Bodø i Nordland. HELGELAND VEIUTVIKLING AS Utbygging og finansiering av fv. 78 Holand-Leirosen med forbindelse Drevja-Ømmervatn, og fv. 78 Halsøya Hjartåsatunnelen ASKØYPAKKEN Utbygging av vegnettet og finansiering av kollektivtrafikk-tiltak på Askøy. RV. 544 HALSNØYSAMBANDET Halsnøysambandet omfattar ein undersjøisk tunnel og ny veg mellom Sunde på fastlandet og Tofte på Halsnøy. FOLGEFONN- OG JONDALSTUNNELEN Forbinder kommunene Kvinnherad og Odda i Hordaland. ÅKRAFJORDEN E134 i kommunene Kvinnherad og Etne i Hordaland. 5 FLAKK RØRVIK Automatisk betaling på ferje sam bandet Flakk Rørvik i Trondheim ATLANTERHAVSTUNNELEN: Forbinder Averøy med Kristiansund SYKKYLVSBRUA AS: Drift av bomstasjonen mellom Vik og Ikornnes i Sykkylven kommune i Møre og Romsdal fylke. EIKSUNDSAMBANDET Gir øykommuner i Møre og Romsdal et fergefritt veisamband med fastlandet. VOSSAPAKKO Består av ulike veiprosjekter på E16 og rv. 13 i Hordaland. KVAMMAPAKKEN Ni større og mindre prosjekter på rv. 7 og rv. 49 i Kvam kommune i Hordaland. OSTERØYBRUA Binder Osterøy i Hordaland sammen med fastlandet HAUGALANDSPAKKEN E134 mellom Haugesund og Etne og fv. 47 gjennom syv involverte kommuner. HAUGALAND BOMPENGESELSKAP AS Utbygging av fv. 47; T-forbindelsen. Veisamband mellom Karmøy og Tysvær, samt veianlegg nord-sør mellom E39 og E134. FINNFAST AS Utbygging av riksveg 519 fastlandssamband til Finnøy (Finnfast), med tilknytning til Talgje. HORTEN: Ny rv. 19 i Vestfold. ØSTFOLD BOMPENGESELSKAP AS Innkreving av bompenger på E18 og E6. SVINESUNDFORBINDELSEN Omfatter to kilometer ny motorvei på svensk side, 4,3 kilometer på norsk side og en 700 meter lang bro mellom disse. BT SIGNAAL Årsberetning

12 REALISERER NYE LØSNINGER BT Signaals forsknings- og utviklingsavdeling i Katowice i Polen er blitt et viktig redskap for å realisere nye teknologiløsninger. BT Signaals 70 % deleide selskap i Katowice har 30 ansatte som utvikler og designer nye systemer og løsninger innenfor Intelligente Transport Systemer (ITS), parkering, fergebilletteringsløsninger og logistikk. I tillegg leverer selskapet tjenester og produkter til eksterne kunder og markeder i Skandinavia og Europa. Virksomheten i Katowice har bygget opp en detaljert forståelse og kunnskap om samferdselsbransjen, og leveranser av løsninger til samferdselsprosjekter er en viktig del av produktog tjenesteporteføljen. Selskapet er nå delaktig i Jaroslaw Pilarczyk DAGLIG LEDER leveranse av en automatisk parkeringsog taxistyringsløsning på Kastrup lufthavn ved København. Datterselskapet i Polen er godt integrert med BT Signaals øvrige virksomhet, og er en sentral bidragsyter til forskning og utvikling i konsernet. Selskapet er bygget opp med utviklere, teknikere, arkitekter og prosjektledere som prototyper, tester og utvikler teknologi-ideer og konsepter fra hovedkontoret. Produkter og systemer som er verd å gå videre med blir videreutviklet til konkrete kundeleveranser. 12 BT SIGNAAL Årsberetning 2014

13 KONSULENTER MED EKSPERTISE BT Signaal Consulting bistår nå Statens vegvesen i utviklingen av nytt sentralsystem for bompenge-norge. BT Signaal Consulting AS har utviklet eks pertise på markedsledende forretn ingssystemer, og har bygget opp en god og stabil kundeportefølje både i og utenfor samferdselssektoren. Konsulentselskapet er nå engasjert av Statens vegvesen for å følge opp «Auto PASS Grindgut»-prosjektet vegvesenets nye sentralsystem som vil omfatte alle bompengeprosjekter i Norge. Arbeidet innebærer utstrakt bruk av Business Intelligence-systemer og omfatter testing, kontroll og Jonny Bratseth DAGLIG LEDER avstemming for å sikre at løsningene holder den kvaliteten som kreves, og at overgangen fra gammelt til nytt system blir konsistent. Avdelingen har lang erfaring fra dette området gjennom utvikling og drift av BT Signaals eget sentralsystem, og har derfor evne til å forstå oppdragsgivers behov og dermed sørge for best mulig funksjonalitet. Jonny Bratseth har overtatt ledelsen av BT Signaals konsulentselskap som også bidrar til intern effektivisering i konsernet, og er til daglig hjelp med å utvikle interne og eksterne systemer. BT SIGNAAL Årsberetning

14 RASK VEKST FOR VIKTIG BRIKKE Siden oppstarten i 2012 har inkassoselskapet Demand opparbeidet en betydelig kundeportefølje, og behandlet over saker. BT Signaals datterselskap Demand Norge AS, er spesialister på å inndrive krav i bompenge- og samferdselssektoren. Selskapet legger vekt på å skape varige og realistiske løsninger som gir forutsigbarhet og forkorter innkrevingsprosessen. Transaksjonene i bompengebransjen kjennetegnes av store mengder og små beløp. Dermed blir det tilsvarende mange transaksjoner som krever betalingsoppfølging. Derfor er det svært viktig å ha gode rutiner og systemer som sikrer at betalingsoppfølgingen skjer fortløpende slik at regningene ikke hoper seg opp hos dårlige betalere. Demand har etablert et skreddersydd system som summerer alle saker for hver enkelt skyldner ved hvert anlegg. Saksbehandlerne har detaljkunnskap Anne Marie Sandtorv Hansen DAGLIG LEDER om bompengeanleggene, og særlig god innsikt i hva de enkelte kravene innebærer. Dermed kan de også raskt formidle dette til kundene på en forståelig måte. Dette er en viktig faktor for å få trafikantene til å forstå hva som er kravets opprinnelse og dermed sikre at de er trygge på hva de betaler for. Demand er en viktig brikke i BT Signaalkonsernets verdikjede, og har i løpet av kort tid bygget opp effektive system og et apparat med profesjonelle saksbehandlere som kjenner oppdragsgivers policy. Selskapet har en betydelig kundeportefølje og sunn økonomi. Demand betjener også eksterne kunder, og sikret i april 2015 selskapets til nå største kontrakt som innebærer totalansvar for fakturering, inkasso og betalingsoppfølgningstjenester for transportkonsernet Ruter. 14 BT SIGNAAL Årsberetning 2014

15 EN SENTRAL STØTTEFUNKSJON Regnskapsførsel er en viktig kontrollfunksjon for drift av bompengeprosjekter. BT Signaal har ekspertise på regnskapsføring for samferdselssektoren. B&T Autorisert Regnskapsførerselskap AS fører regnskaper for en rekke bompengeselskaper som er kunder av morselskapet BT Signaal AS. Regnskapsførselen er basert på de føringer som til enhver tid er gitt fra Statens vegvesen. Med totalansvar for driften i et bompengeselskap, er det svært viktig å ha tilgang på dyktige regnskapsførere med kunnskap om og erfaring fra samferdsel og bompengesektoren. Ekspertise på alle prosedyrer og særtilfeller knyttet til regnskap for bompengeselskaper, gjør det lettere å identifisere avvik og gjøre relevante nøkkeltall tilgjengelig på en mest mulig enkel og visuell måte. Helge Kvinge DAGLIG LEDER For å oppdage avvik tidlig, er det nødvendig å kjenne systemene. Nærhet til sentralsystemet betyr å ha kunnskap om viktige forhold knyttet til bompengeinnkreving. Det gjør det lettere å forstå totalregnskapet, lettere å analysere og behandle avvik, og enklere å sette sammen informasjon. Også innen systemutvikling er kunnskap om økonomi og regnskap viktig. Derfor er BT Signaals regnskaps ekspertise alltid involvert når utviklerne designer eller videreutvikler systemer. BT Signaal har også drevet finansforvaltning på vegne av bompengeselskaper siden 1953, og vil i en ny regionaliseringsmodell kunne bistå med betydelig ekspertise på forvaltning av midler i markedet. BT SIGNAAL Årsberetning

16 ROM FOR KRAFTIG EFFEKTIVISERING Det er et skrikende behov for effektivisering av betalingsløsningene på fergestrekningene langs norskekysten. BT Signaal har kostnadsbesparende og brukervennlig betalingsteknologi som kan automatisere takstsystemet. Innbyggerne og næringslivet langs Norges langstrakte kyst er avhengige av ferge. I dag opererer ulike selskaper 116 fergestrekninger, hovedsakelig fra Rogaland i sør til Finnmark i nord. De seneste årene har enkelte operatører tatt i bruk ny elektronisk betalingsteknologi for å forenkle prosessene, men potensialet er fortsatt stort. Med rundt 100 fergesamband der en eller annen form for ny og bedre betalingsteknologi må på plass, er det enorme mulig heter for å effektivisere fergebransjen. Det er ingen grunn til at fergeselskapene skal drive manuell innkreving. BT Signaal har teknologien for automatisering av billettering tilgjengelig, og drifter i dag Norges eneste AutoPASS-løsning for fergebetaling ved fergestrekningen Flakk Rørvik. På mange overfarter er også bompenger inkludert som et tillegg i billettprisen, noe mange trafikanter ikke ser ut til å være klar over. BT Signaal har intensivert satsingen på fergemarkedet, og sikret nylig kontrakt for innføring av AutoPASS på Moss Horten sambandet fra Dette er den første langsiktige kontrakten av sitt slag i Norge, og utviklingen kommer til å skyte fart. Innenfor dagens regime og også i en fremtidig sentral rolle i samferdselsdepartementets regionaliseringsmodell, kan BT Signaal være pådriver for å oppnå integrerte og effektive billetteringsløsninger langs hele kysten. En automatisering av takstsystemet vil bidra til et mer enhetlig, effektivt og enklere system både for privatpersoner og næringslivet, med store besparelser for operatørene og en kraftig økning i brukervennligheten for trafikantene. 16 BT SIGNAAL Årsberetning 2014

17 PARKERING UTEN BEGRENSNINGER BT Signaals helautomatiske parkeringsløsning er nå vel etablert og anerkjent hos parkeringsselskaper, og høster lovord blant trafikantene. Systemet BTS Parking henter og behandler all nødvendig informasjon med utgangspunkt i nummerskiltgjenkjenning. Kunden kan administrere et ubegrenset antall brukere, enheter og lokaliteter fra en og samme sentral, og fra alle moderne, mobile plattformer. Systemet fjernet behov for fysiske barrierer, men kan også benyttes i kombinasjon med automatiske bommer. BT Signaal har nå i samarbeid med Bergen Parkering lansert appen «Sesam Sesam» som betjener to av Norges største parkeringshus, Klostergarasjen og Bygarasjen. Bilister som ønsker å benytte løsningen, kan laste ned appen og legge inn registreringsnummer og kredittkortnummer. Etter registrering sørger nummerskiltgjenkjenning for automatisk bomåpning, og alle kostnader trekkes etter forbruk. Tilbakemeldingene fra sluttbrukerne er svært gode, og kundemassen vokser hurtig. BT Signaals parkeringsløsninger innebærer betydelig lavere investeringskostnader, kraftig reduserte driftsog vedlikeholdskostnader og et minimalt behov for administrasjon av parkeringsarealene. Samtidig gir optimalisering av parkeringsarealene rom for økte inntekter. Fri flyt og høy grad av selvbetjening reduserer eller fjerner kø og gjør brukeropplevelsen for trafikantene betydelig bedre. BTS Parking er i dag markedets mest effektive parkeringsløsning, og det ventes fortsatt fremgang på dette forretningsområdet. BT SIGNAAL Årsberetning

18 BT SIGNAAL AS ÅRSBERETNING 2014 VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES BT Signaal AS er 100 % privat eid selskap hvis hovedaktiviteter er utvikling, drift og administrasjon av bompengeanlegg samt systemutvikling/salg og rådgivningsvirksomhet innen dette og tilgrensende fagområder. Selskapet har ansvar for drift og/eller systemleveranser for i alt 22 forskjellige bompenge/ billetteringsanlegg i Norge. Vi har prosjekter i 7 av landets fylker samt et prosjekt i Sverige. Virk somheten drives fra Bergen, med lokalkontor i Moss. Selskapet hadde i 2014 fire aktive datterselskaper. BT Signaal Consulting AS har tre ansatte og driver primært med konsulenttjenester innen ITS (Intelligente Transport Systemer) og utvikling av Business Intelligence løsninger. B&T Autorisert Regnskapsførerselskap AS utfører regnskapsførsel og oppgaver innen finansforvaltning for bompengeselskaper. Sommeren 2012 kjøpte BT Signaal APS 70 % av det polske utviklingsselskapet TA-Group Sp. z o.o. Selskapet har ca. 30 ansatte og retter hovedsakelig virksomheten opp mot det skandinaviske ITS markedet. TA-Group ble i 2014 kjøpt inn i morselskapet (BT Signaal AS) og skiftet navn til BT Signaal Sp. z o.o. Demand Norge AS har fire ansatte og har sin hovedaktivitet knyttet mot inkassotjenester ift. bompengesektoren. FORTSATT DRIFT Selskapet har kontrakter med varighet på 1 4 år. Enkelte kontrakter er blitt forlenget utover opprinnelig kontraktsperiode ved innløsning av opsjoner. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Selskapet er i en sunn finansiell situasjon. KONKURRANSESITUASJON Etter flere år med hard konkurranse i bransjen har flere av konkurrentene innen utførelse av driftstjenester for bompengeselskap i 2014 posisjonert seg for forventede strukturelle endringer i bransjen. Regjeringen arbeider med en modell med tre regionale bompengeselskaper. Vi regner med avklaring rundt modell og konsekvenser for konkurranseutsettelse av driftstjenester i løpet av Forannevnte risikomomenter kan påvirke fremtidig omsetning og inntjening. Selskapet har fokus på kostnadseffektiv drift og løpende effektivisering av driftsrutiner. Selskapet har også økt fokus på satsing innenfor tilgrensende områder som parkering og ferge markedet. UTVIKLING OG RESULTAT Selskapets driftsinntekter er økt fra MNOK 98,5 i 2013 til MNOK 100,5 i 2014, en økning på ca. 2 %. Årets resultat etter skatt er økt fra underskudd på MNOK 7,86 i 2013 til overskudd på MNOK 7,7 i Totalkapitalen var ved utgangen av året MNOK 34,3, sammenliknet med MNOK 36,6 året før. Egenkapitalandelen pr var på 35,8 %, mot 32,6 % pr UTVIKLING OG RESULTAT I KONSERN Konsernets driftsinntekter økte fra MNOK 110,5 i 2013 til MNOK 114,7 i 2014, en økning på ca. 3,8 %. Årets resultat etter skatt er økt fra et underskudd på MNOK 6,1 i 2013 til et overskudd på MNOK 6,9 i Totalkapitalen var ved utgangen av året MNOK 41,2 sammenliknet med MNOK 44,0 året før. Egenkapitalandelen pr var på 40,6 %, mot 37, 4 % pr Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. KREDITT- OG LIKVIDITETSRISIKO De fleste av Selskapets kontrakter faktureres etterskuddsvis pr måned med 30 dagers betalingsfrist. Det vil si at firmaet har udekkede kostnader i inntil 60 dager før betaling fra oppdragsgiver mottas. Selskapets oppdragsgivere har i hovedsak offentlige eiere med statlige garantier. FORSKNING OG UTVIKLING Høsten 2012 ble det etablert egen Forskning og utviklingsavdeling i vårt datterselskap i Polen. I 2013 og 2014 har selskapet jobbet med utvikling av unike ITS løsninger for bompengedrift og tilstøtende bransjer (ferge og parkering). Selskapet har utgiftsført ca. 9,5 MNOK i 2014 i produktutvikling. Selskapet har mottatt skattefunnmidler totalt på 2,7 MNOK. 18 BT SIGNAAL Årsberetning 2014

19 GOODWILL Ved oppkjøp av BT Signaal Sp z o.o har en bokført overkurs på aksjene som goodwill 1,5 MNOK. Avskrivning av goodwill vil skje over 5 år, første gang i Etter årets avskriving er restverdien på goodwill 877,5 TNOK FRAMTIDSUTSIKTER Selskapet er vel etablert med en høy markedsandel innen drift av bompengeprosjekter i Norden. Ny Nasjonal Transportplan (NTP ) legger opp til at bompengebransjen konsolideres ved at det opprettes tre regionale bompengeselskaper. Det kan bety at vi i fremtiden vil få færre, men større driftskontrakter ut på anbud. Videre intensiveres vår satsning i ITS markedet (Intelligente Transport Systemer). Planen er at vi vil ha på plass felles dataprodukter innenfor ferge og parkering i løpet av de neste 1 til 2 år. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ Arbeidsmiljøet er etter styrets oppfatning tilfredsstillende. Selskapet driver i noen grad med outsourc ing av bomvakttjenester, og HMS-arbeidet er i den forbindelse hovedsakelig tillagt våre underleverandører. I 2014 har det ikke vært tatt opp saker av alvorlig miljø messig art. Sykefraværet var på 5,0 %, en nedgang i forhold til 5,23 % året før. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. LIKESTILLING Styret og administrasjon er innforstått med samfunnets forventning om likestilling i arbeidslivet. Selskapet har en høy kvinneandel blant de ansatte, ca. 72 %, i styret 50 %. I den grad det er mulig, tilpasses arbeidsforholdene slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan ta arbeid i bedriften. Bedriften har en rekrutterings- og personalpolicy som skal sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved vurdering av selskapet. Selskapet har fri egenkapital på MNOK 9,3 som utgjør 27,1 % av totalkapitalen. Bergen, 24. april 2015 Pål-Magne Hisdal Bjart Nygaard Grethe Kleppe Sissel Horne Bortheim Gro Nakken Tor Andersen Styreleder Trond Juvik Adm. direktør BT SIGNAAL Årsberetning

20 REGNSKAP OG NOTER Nøkkeltall konsern NOK OMSETNING DRIFTSRESULTAT ÅRSRESULTAT BT SIGNAAL Årsberetning 2014

21 BT SIGNAAL KONSERNREGNSKAP 2014 Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt Sum driftsinntekter Prosjektkostnad, underleverandører , 10 Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsm. og imm. eiendeler Annen driftskostnad Tap på fordring Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt Aksjeutbytte Gevinst ved realiserte verdipapirer Verdiendring av finansielle anleggsmidler Annen finanskostnad Netto finansresultat Årsresultat før skattekostnad Skattekostnad ÅRSRESULTAT Minoritetenes andel av årsresultatet Majoritetens andel av årsresultatet OVERFØRINGER Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer BT SIGNAAL Årsberetning

22 BT SIGNAAL KONSERNREGNSKAP 2014 Balanse PR 31. DESEMBER EIENDELER MORSELSKAP KONSERN NOTE ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner, inventar og systemløsninger Sum varige driftsmidler FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investering i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer ,9 Kundefordringer Fordringer på selskap i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer INVESTERINGER 5 Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER BT SIGNAAL Årsberetning 2014

23 BT SIGNAAL KONSERNREGNSKAP 2014 EGENKAPITAL OG GJELD MORSELSKAP KONSERN NOTE EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital (550 aksjer á kr 5.500) Beholdning av egne aksjer Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER , 10 Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, 24. april 2015 Pål-Magne Hisdal Bjart Nygaard Grethe Kleppe Sissel Horne Bortheim Gro Nakken Tor Andersen Styreleder Trond Juvik Adm. direktør BT SIGNAAL Årsberetning

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006. Morselskap. Konsern. Immaterielle eiendeler. Annen innskutt. Annen. Aksjekapital.

DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006. Morselskap. Konsern. Immaterielle eiendeler. Annen innskutt. Annen. Aksjekapital. DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2005 3 487 500 86 025 9 240 339 12 813 864 Avsatt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Salgsinntekt 52 388 575 51 672 611 Annen driftsinntekt 2 648 938 3 740 160 Sum inntekter 55 037 513 55 412 771 Lønnskostnad 2 23 983 995 24 323 325 Avskrivning på varige

Detaljer