INNHOLD. Grafisk produksjon: Bodoni AS Tekst: Kime Kommunikasjon AS Forsidefoto: veer.com

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Grafisk produksjon: Bodoni AS Tekst: Kime Kommunikasjon AS Forsidefoto: veer.com"

Transkript

1 2014 årsberetning

2 INNHOLD Bordet er dekket... 3 Ledergruppen... 4 Segment- og selskapsstruktur... 4 Totalleverandør innen ITS... 6 Historien... 8 BT Signaal i tall Fakta om BT Signaal Realiserer nye løsninger Konsulenter med ekspertise Rask vekst for viktig brikke En sentral støttefunksjon Rom for kraftig effektivisering Parkering uten begrensninger Årsberetning Resultatregnskap Noter Revisors beretning Grafisk produksjon: Bodoni AS Tekst: Kime Kommunikasjon AS Forsidefoto: veer.com

3 BORDET ER DEKKET BT Signaal har levert sunne resultater og banebrytende teknologi i over 60 år var intet unntak. Regjeringens regionalisering av bompengesektoren krever omstilling som vil bli betydelig mer effektiv med BT Signaal i en sentral rolle. Regjeringen vil dele bompenge-norge inn i regioner. Signaler fra Samferdselsdepartementet tyder på at det skal etableres tre regionale bompengeselskap; region Nord/Midt, region Vest/Sør og region Øst. Uansett hvilken modell myn dighetene velger, er det åpenbart at prosessen ikke kan gjennomføres optimalt uten at BT Signaal får en sentral rolle. Med lavest driftskostnad per passering av alle aktørene i Norge, har vi i mange år bidratt til raskere nedbetaling av veiprosjektene, og dermed mer vei for pengene. Vår effektive modell har gitt andre aktører store utfordringer. Konsekvensen er at BT Signaal i dag er den eneste profesjonelle, norske aktøren som deltar i anbudsprosesser for drift av bompengeprosjekter. BT Signaal bør være det naturlige utgangspunktet i oppbyggingen av region Vest/Sør. Ideelt sett bør denne regionen omfatte Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Siden vi i dag også opererer alle bompenge prosjektene i Nord-Norge, er det i en treregions modell også naturlig at Nord-Norge kobles sammen med region Vest. Gjennom målrettet satsing på å bygge opp kompetanse og ressurser, har BT Signaal kontinuerlig forbedret og effektivisert prosessene i hele verdikjeden for bompengeinnkreving. Vi har i dag både it- og utviklingsressurser, regnskapsekspertise, inn drivningsspesialister og dyktige saks behandlere. Spesielt innen offentlig forvaltning, offentlige anskaffelser og intelligente transportløsninger, kan vi bidra med ekspertise. BT Signaal kan gjennomføre alle oppgaver, fra finansiering til bompengeinnkreving og avslutning av prosjekter. Vår utvidede virksomhet kan også tilføre et regionalt bompengeselskap ytterligere verdi med tanke på effektivisering og utvidet bruk av AutoPASS. BT Signaal er i dag en av to leverandører med eget sentralsystem for bompengedrift i Norge. Vi har banebrytende, helautomatiske løsninger for parkering, og kan bidra med nyttige og avanserte systemer for trafikkstyring. Vi er alene om å ha sentralsystem og driftstjenester for AutoPASS på ferge, noe som bør være høyaktuelt for alle fylkene i sør og vest. Å bygge opp en driftsorganisasjon fra bunnen, er svært omfattende og kostnadskrevende. Det vil være særdeles urasjonelt om ikke fylkes kommunene benytter vår kunnskap og erfaring fra drift av bompenge prosjekter i denne sammenhengen. Det vil gi et betydelig bidrag til å forenkle etableringsprosessen, og ikke mist kutte kostnader. Her kan fylkeskommunene praktisk talt komme til duk og dekket bord. Trond Juvik Administrerende direktør BT SIGNAAL Årsberetning

4 LEDERGRUPPEN SEGMENT- OG SELSKAPSSTRUKTUR BT Signaals virksomhet er basert på fem forretnings - områder. For å illustrere koblingen mellom konsernets segmenter og de ulike selskapene, presenteres her hvordan virksomheten er fordelt og administrert per PRESIDENT AND CEO Trond Juvik VICE PRESIDENT Vidar Raa BT Signaal AS VICE PRESIDENT SALES AND MARKETING Svein J. Fagerheim VICE PRESIDENT OPERATIONS Grethe Kleppe BT Signaal Consulting AS BT Signaal Poland CHIEF FINANCIAL OFFICER Sissel Bortheim Demand Norge AS B&T Autorisert Regnskapsførerselskap AS 4 BT SIGNAAL Årsberetning 2014

5 KONSERN LEDERGRUPPEN Brukerbetaling veiprising Intelligente Transport Systemer (ITS) Konsulenttjenester Forskning og utvikling Finansiell tjenesteyting Veiprising Transaksjons-/ kunde-/ og betalings tjenester Parkering Tilgangs kontroll Trafikkstyring Billettering ITS rådgivning Ferge Business Intelligence BusinessProcess Management Forskning Utvikling Testlab. Inkassotjenester Regnskaps førsel

6 TOTALLEVERANDØR INNEN BT Signaal er totalleverandør av ITS-teknologi og relaterte tjenester, og tilbyr en unik kompetanse i alle ledd av verdikjeden. Selskapets mål er å utvikle og levere pålitelige og brukervennlige ITS-løsninger og tjenester, med optimalt inntektsnivå og kostnadseffektivitet for våre kunder som de primære målene. TJENESTER Tjenester knyttet til innkreving av vei- ferge- og parkeringsavgifter, samt IKT utviklingstjenester og rådgivning. Brukerbetaling transaksjons-/ kunde og betalingstjenester Regnskapsførsel Inkassotjenester ITS rådgivning ITS forskning og utvikling Business Consulting 6 BT SIGNAAL Årsberetning 2014

7 ITS PRODUKTER LØSNINGER Produktene i BTS-porteføljen leveres både mot ITS-bransjen og det generelle markedet. Produktene inngår som de sentrale modulene i selskapets Intelligente Transportsystemer. Sentralsystem BTS CS Automatisk nummerskiltgjenkjenning - BTS LPR Veikantutrustning - BTS RSE Business Intelligence - Qlikview Business Process Management - Appian Intelligente Transportsystemer dedikert bransjebehov. Alle løsninger bygger på BTS free-flow konsept og leveres som skybaserte tjenester. Veiprising/ Køprising - BTS Tolling Parkering - BTS Parking Tilgangskontroll - BTS Access Fergeinnkreving - BTS Ferry Trafikkstyring - BTS Traffic Management Billettering - BTS Ticketing BT SIGNAAL Årsberetning

8 HISTORIEN 1986 Etablerer og drifter verdens første bomring rundt Bergen Utvikler 1. generasjon sentralsystem (CS) for automatisk bompengeinnkreving Leverer egenutviklet sentralsystem- og driftsløsning for verdens første automatiske bomringer rundt Bergen og Tønsberg (AutoPASS) Som første og eneste aktør leverer selskapet hele verdikjeden for bompengeinnfordring. Dette inkluderer veikant utstyr, sentralsystem, driftstjenester, inkasso og regnskapsførsel Selskapet leverer egenutviklet sentral system og driftstjenester for anvendelse av AutoPASS ved fergebetaling Selskapet stiftes Bro- og Tunnelselskapet AS «Selskapets formål er oppføring og drift av bro over Puddefjorden og veitunnel fra Øijorden til Eidsvåg, samt eventuell finansiering, istandbringelse og drift av andre samferdselsanlegg» 2015 Drifter 22 bompengeprosjekter og innfordrer 3.5 MRD i brukerbetaling på vegne av selskapets oppdragsgivere. Leverer Intelligente Transportløsninger for bompengeinnkreving, parkering og fergebetaling. 8 BT SIGNAAL Årsberetning 2014

9 BT Signaal i tall 2014 MENNESKENE: 90 ANSATTE I KONSERN 67% 60 ANSATTE I NORGE 72 % 28 % KVINNER MENN Polen Konsernets forsknings- og utviklingsavdeling 30 ANSATTE I POLEN 53 % Andel med bacheloreller mastergrad i konsern Gjennomsnittsalder 39 år 32 % Ansiennitet 5 10 år år 8 % 13 % OVER 15 år SAMFUNNSOPPDRAGET: KOSTNAD ca. 100 MNOK 3,5 2,9% MRD Krever inn ca. 3,5 MRD i brukerbetaling Representerer 1/3 av den totale innkrevingen i Norge BT SIGNAAL Årsberetning

10 FAKTA OM BT SIGNAAL BT Signaal krevde i 2014 inn ca. 3.5 mrd. i brukerbetaling på vegne av oppdragsgivere. Bergen Ved hovedkontoret i Bergen arbeider en stab på 60 ansatte. Blant oppgavene er: Sentral administrasjon BT Signaal Administrasjon og drift av 22 bompengeanlegg IT lab-miljø Consulting-tjenester Bearbeiding og tolking av data Saks- og kundebehandling Økonomistyring og regnskapsførsel Lokalkontor BT Signaal har lokalkontor i Moss, etablert i Polen BT Signaal har gjennom sitt datterselskap BT Signaal i Polen et eget miljø for analyse, utvikling og testing av Intelligente Transport Systemer. 10 BT SIGNAAL Årsberetning 2014

11 PROSJEKTER I NORGE Det er ca. 40 bompengeanlegg i drift i Norge, og BT Signaal drifter om lag halvparten av disse. Bompengeprosjekter i Norge der BT Signaal står for daglig drift og innkreving per : 1 RYAFORBINDELSEN AS Erstatter fergesambandet Vikran Larseng i Troms. 12 BOMRINGEN I BERGEN Norges første bomring og BT Signaal sitt største bompengeprosjekt VEIPAKKE SALTEN 2B, «BYPAKKE BODØ» Forutsatt politisk vedtak om Bypakke Bodø, har BT Signaal kontrakt om innkreving fra Når By pakke Bodø etableres vil denne omfatte åtte bomstasjoner. VEIPAKKE SALTEN Rv. 17 og rv. 80 mellom Fauske og Bodø i Nordland. HELGELAND VEIUTVIKLING AS Utbygging og finansiering av fv. 78 Holand-Leirosen med forbindelse Drevja-Ømmervatn, og fv. 78 Halsøya Hjartåsatunnelen ASKØYPAKKEN Utbygging av vegnettet og finansiering av kollektivtrafikk-tiltak på Askøy. RV. 544 HALSNØYSAMBANDET Halsnøysambandet omfattar ein undersjøisk tunnel og ny veg mellom Sunde på fastlandet og Tofte på Halsnøy. FOLGEFONN- OG JONDALSTUNNELEN Forbinder kommunene Kvinnherad og Odda i Hordaland. ÅKRAFJORDEN E134 i kommunene Kvinnherad og Etne i Hordaland. 5 FLAKK RØRVIK Automatisk betaling på ferje sam bandet Flakk Rørvik i Trondheim ATLANTERHAVSTUNNELEN: Forbinder Averøy med Kristiansund SYKKYLVSBRUA AS: Drift av bomstasjonen mellom Vik og Ikornnes i Sykkylven kommune i Møre og Romsdal fylke. EIKSUNDSAMBANDET Gir øykommuner i Møre og Romsdal et fergefritt veisamband med fastlandet. VOSSAPAKKO Består av ulike veiprosjekter på E16 og rv. 13 i Hordaland. KVAMMAPAKKEN Ni større og mindre prosjekter på rv. 7 og rv. 49 i Kvam kommune i Hordaland. OSTERØYBRUA Binder Osterøy i Hordaland sammen med fastlandet HAUGALANDSPAKKEN E134 mellom Haugesund og Etne og fv. 47 gjennom syv involverte kommuner. HAUGALAND BOMPENGESELSKAP AS Utbygging av fv. 47; T-forbindelsen. Veisamband mellom Karmøy og Tysvær, samt veianlegg nord-sør mellom E39 og E134. FINNFAST AS Utbygging av riksveg 519 fastlandssamband til Finnøy (Finnfast), med tilknytning til Talgje. HORTEN: Ny rv. 19 i Vestfold. ØSTFOLD BOMPENGESELSKAP AS Innkreving av bompenger på E18 og E6. SVINESUNDFORBINDELSEN Omfatter to kilometer ny motorvei på svensk side, 4,3 kilometer på norsk side og en 700 meter lang bro mellom disse. BT SIGNAAL Årsberetning

12 REALISERER NYE LØSNINGER BT Signaals forsknings- og utviklingsavdeling i Katowice i Polen er blitt et viktig redskap for å realisere nye teknologiløsninger. BT Signaals 70 % deleide selskap i Katowice har 30 ansatte som utvikler og designer nye systemer og løsninger innenfor Intelligente Transport Systemer (ITS), parkering, fergebilletteringsløsninger og logistikk. I tillegg leverer selskapet tjenester og produkter til eksterne kunder og markeder i Skandinavia og Europa. Virksomheten i Katowice har bygget opp en detaljert forståelse og kunnskap om samferdselsbransjen, og leveranser av løsninger til samferdselsprosjekter er en viktig del av produktog tjenesteporteføljen. Selskapet er nå delaktig i Jaroslaw Pilarczyk DAGLIG LEDER leveranse av en automatisk parkeringsog taxistyringsløsning på Kastrup lufthavn ved København. Datterselskapet i Polen er godt integrert med BT Signaals øvrige virksomhet, og er en sentral bidragsyter til forskning og utvikling i konsernet. Selskapet er bygget opp med utviklere, teknikere, arkitekter og prosjektledere som prototyper, tester og utvikler teknologi-ideer og konsepter fra hovedkontoret. Produkter og systemer som er verd å gå videre med blir videreutviklet til konkrete kundeleveranser. 12 BT SIGNAAL Årsberetning 2014

13 KONSULENTER MED EKSPERTISE BT Signaal Consulting bistår nå Statens vegvesen i utviklingen av nytt sentralsystem for bompenge-norge. BT Signaal Consulting AS har utviklet eks pertise på markedsledende forretn ingssystemer, og har bygget opp en god og stabil kundeportefølje både i og utenfor samferdselssektoren. Konsulentselskapet er nå engasjert av Statens vegvesen for å følge opp «Auto PASS Grindgut»-prosjektet vegvesenets nye sentralsystem som vil omfatte alle bompengeprosjekter i Norge. Arbeidet innebærer utstrakt bruk av Business Intelligence-systemer og omfatter testing, kontroll og Jonny Bratseth DAGLIG LEDER avstemming for å sikre at løsningene holder den kvaliteten som kreves, og at overgangen fra gammelt til nytt system blir konsistent. Avdelingen har lang erfaring fra dette området gjennom utvikling og drift av BT Signaals eget sentralsystem, og har derfor evne til å forstå oppdragsgivers behov og dermed sørge for best mulig funksjonalitet. Jonny Bratseth har overtatt ledelsen av BT Signaals konsulentselskap som også bidrar til intern effektivisering i konsernet, og er til daglig hjelp med å utvikle interne og eksterne systemer. BT SIGNAAL Årsberetning

14 RASK VEKST FOR VIKTIG BRIKKE Siden oppstarten i 2012 har inkassoselskapet Demand opparbeidet en betydelig kundeportefølje, og behandlet over saker. BT Signaals datterselskap Demand Norge AS, er spesialister på å inndrive krav i bompenge- og samferdselssektoren. Selskapet legger vekt på å skape varige og realistiske løsninger som gir forutsigbarhet og forkorter innkrevingsprosessen. Transaksjonene i bompengebransjen kjennetegnes av store mengder og små beløp. Dermed blir det tilsvarende mange transaksjoner som krever betalingsoppfølging. Derfor er det svært viktig å ha gode rutiner og systemer som sikrer at betalingsoppfølgingen skjer fortløpende slik at regningene ikke hoper seg opp hos dårlige betalere. Demand har etablert et skreddersydd system som summerer alle saker for hver enkelt skyldner ved hvert anlegg. Saksbehandlerne har detaljkunnskap Anne Marie Sandtorv Hansen DAGLIG LEDER om bompengeanleggene, og særlig god innsikt i hva de enkelte kravene innebærer. Dermed kan de også raskt formidle dette til kundene på en forståelig måte. Dette er en viktig faktor for å få trafikantene til å forstå hva som er kravets opprinnelse og dermed sikre at de er trygge på hva de betaler for. Demand er en viktig brikke i BT Signaalkonsernets verdikjede, og har i løpet av kort tid bygget opp effektive system og et apparat med profesjonelle saksbehandlere som kjenner oppdragsgivers policy. Selskapet har en betydelig kundeportefølje og sunn økonomi. Demand betjener også eksterne kunder, og sikret i april 2015 selskapets til nå største kontrakt som innebærer totalansvar for fakturering, inkasso og betalingsoppfølgningstjenester for transportkonsernet Ruter. 14 BT SIGNAAL Årsberetning 2014

15 EN SENTRAL STØTTEFUNKSJON Regnskapsførsel er en viktig kontrollfunksjon for drift av bompengeprosjekter. BT Signaal har ekspertise på regnskapsføring for samferdselssektoren. B&T Autorisert Regnskapsførerselskap AS fører regnskaper for en rekke bompengeselskaper som er kunder av morselskapet BT Signaal AS. Regnskapsførselen er basert på de føringer som til enhver tid er gitt fra Statens vegvesen. Med totalansvar for driften i et bompengeselskap, er det svært viktig å ha tilgang på dyktige regnskapsførere med kunnskap om og erfaring fra samferdsel og bompengesektoren. Ekspertise på alle prosedyrer og særtilfeller knyttet til regnskap for bompengeselskaper, gjør det lettere å identifisere avvik og gjøre relevante nøkkeltall tilgjengelig på en mest mulig enkel og visuell måte. Helge Kvinge DAGLIG LEDER For å oppdage avvik tidlig, er det nødvendig å kjenne systemene. Nærhet til sentralsystemet betyr å ha kunnskap om viktige forhold knyttet til bompengeinnkreving. Det gjør det lettere å forstå totalregnskapet, lettere å analysere og behandle avvik, og enklere å sette sammen informasjon. Også innen systemutvikling er kunnskap om økonomi og regnskap viktig. Derfor er BT Signaals regnskaps ekspertise alltid involvert når utviklerne designer eller videreutvikler systemer. BT Signaal har også drevet finansforvaltning på vegne av bompengeselskaper siden 1953, og vil i en ny regionaliseringsmodell kunne bistå med betydelig ekspertise på forvaltning av midler i markedet. BT SIGNAAL Årsberetning

16 ROM FOR KRAFTIG EFFEKTIVISERING Det er et skrikende behov for effektivisering av betalingsløsningene på fergestrekningene langs norskekysten. BT Signaal har kostnadsbesparende og brukervennlig betalingsteknologi som kan automatisere takstsystemet. Innbyggerne og næringslivet langs Norges langstrakte kyst er avhengige av ferge. I dag opererer ulike selskaper 116 fergestrekninger, hovedsakelig fra Rogaland i sør til Finnmark i nord. De seneste årene har enkelte operatører tatt i bruk ny elektronisk betalingsteknologi for å forenkle prosessene, men potensialet er fortsatt stort. Med rundt 100 fergesamband der en eller annen form for ny og bedre betalingsteknologi må på plass, er det enorme mulig heter for å effektivisere fergebransjen. Det er ingen grunn til at fergeselskapene skal drive manuell innkreving. BT Signaal har teknologien for automatisering av billettering tilgjengelig, og drifter i dag Norges eneste AutoPASS-løsning for fergebetaling ved fergestrekningen Flakk Rørvik. På mange overfarter er også bompenger inkludert som et tillegg i billettprisen, noe mange trafikanter ikke ser ut til å være klar over. BT Signaal har intensivert satsingen på fergemarkedet, og sikret nylig kontrakt for innføring av AutoPASS på Moss Horten sambandet fra Dette er den første langsiktige kontrakten av sitt slag i Norge, og utviklingen kommer til å skyte fart. Innenfor dagens regime og også i en fremtidig sentral rolle i samferdselsdepartementets regionaliseringsmodell, kan BT Signaal være pådriver for å oppnå integrerte og effektive billetteringsløsninger langs hele kysten. En automatisering av takstsystemet vil bidra til et mer enhetlig, effektivt og enklere system både for privatpersoner og næringslivet, med store besparelser for operatørene og en kraftig økning i brukervennligheten for trafikantene. 16 BT SIGNAAL Årsberetning 2014

17 PARKERING UTEN BEGRENSNINGER BT Signaals helautomatiske parkeringsløsning er nå vel etablert og anerkjent hos parkeringsselskaper, og høster lovord blant trafikantene. Systemet BTS Parking henter og behandler all nødvendig informasjon med utgangspunkt i nummerskiltgjenkjenning. Kunden kan administrere et ubegrenset antall brukere, enheter og lokaliteter fra en og samme sentral, og fra alle moderne, mobile plattformer. Systemet fjernet behov for fysiske barrierer, men kan også benyttes i kombinasjon med automatiske bommer. BT Signaal har nå i samarbeid med Bergen Parkering lansert appen «Sesam Sesam» som betjener to av Norges største parkeringshus, Klostergarasjen og Bygarasjen. Bilister som ønsker å benytte løsningen, kan laste ned appen og legge inn registreringsnummer og kredittkortnummer. Etter registrering sørger nummerskiltgjenkjenning for automatisk bomåpning, og alle kostnader trekkes etter forbruk. Tilbakemeldingene fra sluttbrukerne er svært gode, og kundemassen vokser hurtig. BT Signaals parkeringsløsninger innebærer betydelig lavere investeringskostnader, kraftig reduserte driftsog vedlikeholdskostnader og et minimalt behov for administrasjon av parkeringsarealene. Samtidig gir optimalisering av parkeringsarealene rom for økte inntekter. Fri flyt og høy grad av selvbetjening reduserer eller fjerner kø og gjør brukeropplevelsen for trafikantene betydelig bedre. BTS Parking er i dag markedets mest effektive parkeringsløsning, og det ventes fortsatt fremgang på dette forretningsområdet. BT SIGNAAL Årsberetning

18 BT SIGNAAL AS ÅRSBERETNING 2014 VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES BT Signaal AS er 100 % privat eid selskap hvis hovedaktiviteter er utvikling, drift og administrasjon av bompengeanlegg samt systemutvikling/salg og rådgivningsvirksomhet innen dette og tilgrensende fagområder. Selskapet har ansvar for drift og/eller systemleveranser for i alt 22 forskjellige bompenge/ billetteringsanlegg i Norge. Vi har prosjekter i 7 av landets fylker samt et prosjekt i Sverige. Virk somheten drives fra Bergen, med lokalkontor i Moss. Selskapet hadde i 2014 fire aktive datterselskaper. BT Signaal Consulting AS har tre ansatte og driver primært med konsulenttjenester innen ITS (Intelligente Transport Systemer) og utvikling av Business Intelligence løsninger. B&T Autorisert Regnskapsførerselskap AS utfører regnskapsførsel og oppgaver innen finansforvaltning for bompengeselskaper. Sommeren 2012 kjøpte BT Signaal APS 70 % av det polske utviklingsselskapet TA-Group Sp. z o.o. Selskapet har ca. 30 ansatte og retter hovedsakelig virksomheten opp mot det skandinaviske ITS markedet. TA-Group ble i 2014 kjøpt inn i morselskapet (BT Signaal AS) og skiftet navn til BT Signaal Sp. z o.o. Demand Norge AS har fire ansatte og har sin hovedaktivitet knyttet mot inkassotjenester ift. bompengesektoren. FORTSATT DRIFT Selskapet har kontrakter med varighet på 1 4 år. Enkelte kontrakter er blitt forlenget utover opprinnelig kontraktsperiode ved innløsning av opsjoner. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Selskapet er i en sunn finansiell situasjon. KONKURRANSESITUASJON Etter flere år med hard konkurranse i bransjen har flere av konkurrentene innen utførelse av driftstjenester for bompengeselskap i 2014 posisjonert seg for forventede strukturelle endringer i bransjen. Regjeringen arbeider med en modell med tre regionale bompengeselskaper. Vi regner med avklaring rundt modell og konsekvenser for konkurranseutsettelse av driftstjenester i løpet av Forannevnte risikomomenter kan påvirke fremtidig omsetning og inntjening. Selskapet har fokus på kostnadseffektiv drift og løpende effektivisering av driftsrutiner. Selskapet har også økt fokus på satsing innenfor tilgrensende områder som parkering og ferge markedet. UTVIKLING OG RESULTAT Selskapets driftsinntekter er økt fra MNOK 98,5 i 2013 til MNOK 100,5 i 2014, en økning på ca. 2 %. Årets resultat etter skatt er økt fra underskudd på MNOK 7,86 i 2013 til overskudd på MNOK 7,7 i Totalkapitalen var ved utgangen av året MNOK 34,3, sammenliknet med MNOK 36,6 året før. Egenkapitalandelen pr var på 35,8 %, mot 32,6 % pr UTVIKLING OG RESULTAT I KONSERN Konsernets driftsinntekter økte fra MNOK 110,5 i 2013 til MNOK 114,7 i 2014, en økning på ca. 3,8 %. Årets resultat etter skatt er økt fra et underskudd på MNOK 6,1 i 2013 til et overskudd på MNOK 6,9 i Totalkapitalen var ved utgangen av året MNOK 41,2 sammenliknet med MNOK 44,0 året før. Egenkapitalandelen pr var på 40,6 %, mot 37, 4 % pr Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. KREDITT- OG LIKVIDITETSRISIKO De fleste av Selskapets kontrakter faktureres etterskuddsvis pr måned med 30 dagers betalingsfrist. Det vil si at firmaet har udekkede kostnader i inntil 60 dager før betaling fra oppdragsgiver mottas. Selskapets oppdragsgivere har i hovedsak offentlige eiere med statlige garantier. FORSKNING OG UTVIKLING Høsten 2012 ble det etablert egen Forskning og utviklingsavdeling i vårt datterselskap i Polen. I 2013 og 2014 har selskapet jobbet med utvikling av unike ITS løsninger for bompengedrift og tilstøtende bransjer (ferge og parkering). Selskapet har utgiftsført ca. 9,5 MNOK i 2014 i produktutvikling. Selskapet har mottatt skattefunnmidler totalt på 2,7 MNOK. 18 BT SIGNAAL Årsberetning 2014

19 GOODWILL Ved oppkjøp av BT Signaal Sp z o.o har en bokført overkurs på aksjene som goodwill 1,5 MNOK. Avskrivning av goodwill vil skje over 5 år, første gang i Etter årets avskriving er restverdien på goodwill 877,5 TNOK FRAMTIDSUTSIKTER Selskapet er vel etablert med en høy markedsandel innen drift av bompengeprosjekter i Norden. Ny Nasjonal Transportplan (NTP ) legger opp til at bompengebransjen konsolideres ved at det opprettes tre regionale bompengeselskaper. Det kan bety at vi i fremtiden vil få færre, men større driftskontrakter ut på anbud. Videre intensiveres vår satsning i ITS markedet (Intelligente Transport Systemer). Planen er at vi vil ha på plass felles dataprodukter innenfor ferge og parkering i løpet av de neste 1 til 2 år. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ Arbeidsmiljøet er etter styrets oppfatning tilfredsstillende. Selskapet driver i noen grad med outsourc ing av bomvakttjenester, og HMS-arbeidet er i den forbindelse hovedsakelig tillagt våre underleverandører. I 2014 har det ikke vært tatt opp saker av alvorlig miljø messig art. Sykefraværet var på 5,0 %, en nedgang i forhold til 5,23 % året før. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. LIKESTILLING Styret og administrasjon er innforstått med samfunnets forventning om likestilling i arbeidslivet. Selskapet har en høy kvinneandel blant de ansatte, ca. 72 %, i styret 50 %. I den grad det er mulig, tilpasses arbeidsforholdene slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan ta arbeid i bedriften. Bedriften har en rekrutterings- og personalpolicy som skal sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved vurdering av selskapet. Selskapet har fri egenkapital på MNOK 9,3 som utgjør 27,1 % av totalkapitalen. Bergen, 24. april 2015 Pål-Magne Hisdal Bjart Nygaard Grethe Kleppe Sissel Horne Bortheim Gro Nakken Tor Andersen Styreleder Trond Juvik Adm. direktør BT SIGNAAL Årsberetning

20 REGNSKAP OG NOTER Nøkkeltall konsern NOK OMSETNING DRIFTSRESULTAT ÅRSRESULTAT BT SIGNAAL Årsberetning 2014

21 BT SIGNAAL KONSERNREGNSKAP 2014 Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt Sum driftsinntekter Prosjektkostnad, underleverandører , 10 Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsm. og imm. eiendeler Annen driftskostnad Tap på fordring Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt Aksjeutbytte Gevinst ved realiserte verdipapirer Verdiendring av finansielle anleggsmidler Annen finanskostnad Netto finansresultat Årsresultat før skattekostnad Skattekostnad ÅRSRESULTAT Minoritetenes andel av årsresultatet Majoritetens andel av årsresultatet OVERFØRINGER Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer BT SIGNAAL Årsberetning

22 BT SIGNAAL KONSERNREGNSKAP 2014 Balanse PR 31. DESEMBER EIENDELER MORSELSKAP KONSERN NOTE ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner, inventar og systemløsninger Sum varige driftsmidler FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investering i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer ,9 Kundefordringer Fordringer på selskap i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer INVESTERINGER 5 Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER BT SIGNAAL Årsberetning 2014

23 BT SIGNAAL KONSERNREGNSKAP 2014 EGENKAPITAL OG GJELD MORSELSKAP KONSERN NOTE EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital (550 aksjer á kr 5.500) Beholdning av egne aksjer Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER , 10 Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, 24. april 2015 Pål-Magne Hisdal Bjart Nygaard Grethe Kleppe Sissel Horne Bortheim Gro Nakken Tor Andersen Styreleder Trond Juvik Adm. direktør BT SIGNAAL Årsberetning

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 2011 ÅRSRAPPORT 1 2011 - KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2014

STYRETS BERETNING FOR 2014 ÅRSRAPPORT Årsrapport Styrets beretning for INNHOLD STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning for... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2012 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2012 FJELLINJEN 1 TUSEN TAKK! I 2012 valgte enda flere av våre kunder å bruke AutoPASS-brikke og elektronisk faktura. Dette er viktige bidrag i arbeidet for å nå Fjellinjens mål; å bli best

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN 1 2 Fjellinjens kvalitetspolitikk: På vegne av eiere og oppdragsgiver skal Fjellinjen være en trygg og tillitsskapende tjenesteleverandør, ved å gjennomføre korrekt identifisering,

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Årsrapport 2013 Fjellinjen

Årsrapport 2013 Fjellinjen Årsrapport 2013 Fjellinjen 1 25 år med byutvikling for god trivsel og ferdsel Fjellinjen AS er et norsk aksjeselskap eiet av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Selskapet ble etablert 13. februar 1986

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 selskapene i konsernet. Jeg håper også at vi kan videreføre denne prosessen inn i andre områder i 2009. Det er viktig å ha klare retningslinjer for effektiv

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

Ørjan Kirkefjord, Administrerende Direktør

Ørjan Kirkefjord, Administrerende Direktør Årsrapport 2014 Ørjan Kirkefjord, Administrerende Direktør Hei! Gjennom de 4 siste år har FARA som selskap og som innovatør for smarte løsninger til offentlig transport gjennomgått en transformasjon i

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2008 Styrets beretning Multiconsult er et komplett rådgivnings- og prosjekteringsfirma som arbeider innen bygg og eiendom, industri, olje og gass, energi, samferdsel og infrastruktur og miljø

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Årsrapport 2011 Fjellinjen

Årsrapport 2011 Fjellinjen Årsrapport 2011 Fjellinjen 1 et kundevennlig og effektivt bompengeselskap Fjellinjen er den viktigste bidragsyteren til finansieringen av Oslopakke 3, og på den måten bidrar vi til at Oslo og Akershus

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer