Preses har ordet: Tradisjon og fornyelse 3 Bærekraftig næringsutvikling i praksis 4 Skaper ny næring med algedyrking 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Preses har ordet: Tradisjon og fornyelse 3 Bærekraftig næringsutvikling i praksis 4 Skaper ny næring med algedyrking 5"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 Innhold Preses har ordet: Tradisjon og fornyelse 3 Bærekraftig næringsutvikling i praksis 4 Skaper ny næring med algedyrking 5 VIRKSOMHETEN Aktiviteter i Norge 6 Aktiviteter internasjonalt 7 Hederspriser og legater 8 Norges Vel Consult AS 9 Norges Vel Eiendom AS 9 ORGANISASJONEN Dette er Norges Vel 10 Organisasjonsstruktur 11 Norges Vels styrende organer 11 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Det Kongelige Selskap for Norges Vel 13 Norges Vel Consult AS 27 Norges Vel Eiendom AS 34 Norges Vel for livskraftige lokalsamfunn Årsrapport 2011 I 2

3 Tradisjon og fornyelse Norges Vel er landets eldste, landsomfattende organisasjon, faktisk hele 203 år gammel. I jubileumsåret 2009 var nettopp historien og tradisjonene tema. Men en skulle ikke bla lenge i historien for å oppdage at fornyelse er Norges Vels viktigste tradisjon. Utvikling, nyskaping og fornyelse. Dette går helt tilbake til starten, da eget universitet og faktisk en egen ny, nasjonalstat var prosjektet. Norges Vel har i en stor del av sin historie vært en sentral innovatør i og omkring norsk landbruk. Det finnes knapt den organisasjon eller institusjon i landbruket som ikke er resultat av initiativ og pionerarbeid i Norges Vel. I de senere åra har nyskapingen i stadig større grad blitt knyttet opp mot næringsutvikling som grunnlag for livskraftige lokalsamfunn, både i Norge og i mindre utviklede land. Mye er fortsatt landbruksrelatert, men næringsutvikling handler mer og mer om å ta i bruk hele skalaen av muligheter som finnes i et lokalsamfunn. Jeg har i de fleste årsmeldinger siden 2006 skrevet om behovet for å styrke Norges Vel økonomiske resultater og handlefrihet. Poenget med dette har ikke først og fremst vært å levere store overskudd, sjøl om det har vært helt nødvendig å restaurere egenkapitalen. Tanken har først og fremst vært at Norges Vel skal gjenvinne og utvikle sin fornyende kraft. En organisasjon som arbeider med fornyelse i samfunnet må sjøl vise evne til å fornye seg, dersom den skal ha en eksistensberettigelse. Jeg er derfor tilfreds med at 2011 ble et år i fornyelsens tegn for Norges Vel. På slutten av 2010 og i 1. halvår 2011 gjennomførte direksjonen og ledelsen en gjennomgang og endring av organisasjonen. Formålet med dette var tredelt. For det første å frigjøre ressurser gjennom en mer effektiv administrativ organisering. For det andre å skape større trykk og tydelige krav til lønnsomhet i den faglige oppdragsvirksomheten. Og for det tredje (og som et resultat av de to første) å skaffe oss større handlefrihet til å iverksette utviklingsprosjekter på vårt eget ideelle grunnlag. Norges Vel er sjølsagt helt avhengig av prosjektinntekter fra oppdrag som andre definerer og lyser ut. Men en potent, ideell utviklingsorganisasjon blir vi først når vi har handlefrihet til å bruke av våre egne frie inntekter til å iverksette nye satsinger i tråd med vårt formål. Det er gledelig at denne operasjonen nå gir tydelige resultater. Resultatet for 2011 ga et overskudd på ca. 3,5 millioner kroner, og i budsjettet for 2012 er det et betydelig handlingsrom for å iverksette egne, formålsrettede tiltak. Bl.a. gir dette grunnlag for å videreføre og øke satsingen på å utvikle en framtidsrettet algenæring i Norge. Også i den ordinære oppdragsvirksomheten har det skjedd mye spennende nyskaping i Fra nasjonal avdelings side er det naturlig å nevne jobbskapingskurs for asylsøkere med avslag, og internasjonalt blir energi og klima et stadig viktigere innslag i våre prosjekter. Norges Vels ansatte har en god og allsidig kompetanse, og er godt i stand til å fange opp behovet for nyskaping både hjemme og ute. Medaljen for lang og tro tjeneste er slett ingen nyskaping, men representerer derimot en sterk tradisjon. Den står for noe svært verdifullt i norsk arbeidsliv, og er en viktig merkevarebygger for Norges Vel. I 2011 ble det tildelt 4298 medaljer, og en av dem var nr i rekka fra starten i I sannhet noe vi kan være stolte av. Jeg takker alle ansatte og tillitsvalgte for godt samarbeid og sterk og god innsats, og ønsker lykke til med å utvikle organisasjonen og arbeidet videre. Norge har bruk for en tradisjonsrik nyskaper som Norges Vel også i åra framover. Årsrapport 2011 I 3

4 Bærekraftig næringsutvikling i praksis Norges Vels visjon er å bidra til livskraftige lokalsamfunn. Vi mener at bærekraftig næringsutvikling er essensen i dette. Uansett om vi er i Norge, Romania, Kosovo eller Tanzania: Næring gir grunnlag for kunnskap og kompetanseutvikling. Næring gir grunnlag for inntekter og varig verdiskaping. Næring gir grunnlag for trivsel, kultur og attraktive lokalsamfunn. Natur og kultur er store ressurser i lokalsamfunnet, enten det dreier seg om landbruk eller havbruk. Bærekraftig næringsutvikling handler om hvordan vi utnytter disse ressursene for å skape fremtidsrettet næring for livskraftige lokalsamfunn. Norges Vel bidrar til at lokale ressurser utnyttes best mulig for å skape og utvikle varige arbeidsplasser gjennom næringsutvikling. På vegne av oppdragsgiverne opererer vi i alle deler av verdikjeden, fra natur- og kulturressurs til foredlet produkt eller tjeneste til forbruker. Med bred kompetanse innenfor etablereropplæring og virksomhetsorganisering skapes nye og varierte virksomheter landet rundt. For oss er det viktig at verdiene som skapes forblir i lokalsamfunnet. Vi har vært engasjert i fornybar energi siden lenge før klimaspørsmålet kom på dagsorden. Med vår lange erfaring arbeider vi med rådgivning innen både bioenergi, solenergi, småkraft og andre miljøprosjekter. Bekjemper fattigdom internasjonalt Gjennom langsiktig arbeid med næringsutvikling skiller Norges Vel seg ut fra andre norske ideelle organisasjoner som driver med utviklingsarbeid. Med vår kompetanse bidrar vi til å styrke organiseringen til småprodusenter på landsbygda, bedre deres forhandlingsposisjon og knytte dem til et større marked. Viktige stikkord er organisering, formalisert samarbeid, kompetanseheving, produktutvikling og ikke minst utvikling og etablering av markedskanaler. Dette gir både nye arbeidsplasser og økt inntektsgrunnlag. Når vi går inn i et prosjekt tar vi hensyn til økonomiske, sosiale, etiske og miljømessige forhold. Dette er viktig for å skape bærekraft. Ved å ta initiativ til å bygge opp yrkesskoler, bedrifter og organisasjoner, er Norges Vel også med på å styrke nasjoners og regioners utvikling og stabilitet. Bærekraft og samfunnsansvar Norges Vels ideelle grunnlag er å fremme bærekraftig næringsutvikling i lokalsamfunn. Vi mener at dette er den beste måten å utøve samfunnsansvar på. Ideen om at reell utvikling og fattigdomsbekjempelse ikke kan skje uten økonomisk vekst, er derfor fundamentet for alle næringsutviklingsoppdrag og utviklingsprosjekter vi involverer oss i. Overskudd for ideelle formål For Norges Vel er ikke økonomisk gevinst et mål i seg selv, men overskudd fra driften gjør det mulig å utvikle og delta i nye ideelle prosjekter for livskraftige lokalsamfunn nasjonalt og internasjonalt. I 2011 resulterte dette blant annet i at Norges Vel engasjerte seg i algenæringen i Norge. Les mer i artikkelen på neste side. Årsrapport 2011 I 4

5 Skaper ny næring med algedyrking Det Kongelige Selskap for Norges Vel har gått sammen med Bioforsk og Bellona for å skape en robust algenæring. En slik satsing kan både skape grunnlag for nye arbeidsplasser og bidra til å løse deler av mat- og energiutfordringene vi står overfor. - Løsningen ligger i naturens eget kraftverk: Fotosyntesen i havet. Havbruk med dyrking av makroalger som råvare til mat, biomasse og energi, kan være et betydelig bidrag til å oppnå balanse i både mat- og energibehovene, sier seniorrådgiver Eva-Mari Rahkola i Norges Vel. - Stadig flere ser denne muligheten, noe som kan medføre økt press på våre kystområder for å utnytte eksisterende algeressurser. Men genetisk materiale fra naturen er en ressurs som tilhører fellesskapet i Norge og som må forvaltes av det offentlige, sier hun. Næringsutvikler med bred marin kompetanse Norges Vel har bred marin kompetanse og har blant annet vært engasjert i algedyrking på Madagaskar siden Denne kunnskapen kombineres med lang erfaring som næringsutvikler. Sammen med Bioforsk og Bellona dekkes lokale næringsinteresser, forskningsinteresser og miljøinteresser. Eva-Mari Rahkola er nyansatt leder for prosjektet som har som hovedformål å sikre tilgang på alger egnet for norske forhold, og å utløse potensialet for verdiskaping og sysselsetting innen algeverdikjeden. Økt behov for mat og energi Det globale behovet for mat og energi øker med en stadig økende befolkningsvekst, og de senere årene har oppmerksomheten økt på hvordan man kan utnytte alger som en bærekraftig ressurs. Norge har en ressursrik kyst med mange muligheter der algedyrking har potensial til å bli en viktig kystnæring. Dyrking av alger åpner for mange muligheter til å produsere mat, fettsyrer, plast, medisin og bioenergi på en bærekraftig måte. En konkurransedyktig norsk næring for mottak og produksjon av algeprodukter krever kunnskap og tilrettelegging for algedyrking, i tillegg til høsting av naturlig voksende alger. Årsrapport 2011 I 5

6 Aktiviteter i Norge I året som gikk har Norges Vel arbeidet med rundt 50 prosjekter innenfor de tre kjerneområdene Mat, kultur og opplevelse; Energi og miljø; Entreprenørskap og virksomhetsorganisering. Ny næring med mat, kultur og opplevelser Med nettverket Det beste fra Hvaler med smak av Hvaler har Norges Vel økt verdiskapingen i lokalsamfunnet ved å lede og organisere lokale aktører til å utvikle samarbeid, nye tilbud og felles markedsføring. Medlemmene av nettverket har fått utvidet markedet og forlenget sesongen, mens fastboende og tilreisende får skreddersydde opplevelser med lokale aktiviteter og kortreist mat. Gjennom forprosjektet Ungt kystfiske kartlegger Bømlo kommune og Norges Vel mulighetene for å gjøre fiske mer lønnsomt, slik at flere unge ønsker å gå inn på denne yrkesveien. Økt lønnsomhet, lavere etableringskostnader og mer effektiv frakt av fersk, kortreist fisk til forbruker er noe av det prosjektet skal se på. I tillegg undersøkes mulighetene for å etablere et samvirkeselskap med fiskerne som eiere. Kultur er viktig for å utvikle og opprettholde livskraftige lokalsamfunn. Norges Vel hadde prosjektledelse og markedsansvar for musikkteateret Raud vinter i anledning Levangers årsjubileum. Jobben omfattet alt fra budsjett til mediekontakt og koordinering av de rundt 100 skuespillerne i stykket. Raud vinter fikk stor oppmerksomhet både i media og blant lokalbefolkningen. Bedre miljø med solenergi og mindre matavfall Solenergi kan bli en av verdens hovedenergikilder og teknologien kan allerede dekke store deler av et byggs energibehov. Solenergiforeningen ønsker mer bruk av solenergi i Norge, som ligger bak mange andre land på dette området. I 2011 ble Åse Lekang Sørensen engasjert som generalsekretær i Solenergiforeningen, som en del av hennes arbeid med fornybar energi i Norges Vel. Hvert år kastes tonn nyttbart matavfall fra dagligvarehandelen, et etisk og moralsk dilemma i en verden med en milliard sultende mennesker. I prosjektet ForMat samarbeider Norges Vel med Alemona for å utrede en pilotordning som skal bidra til å redusere mengden nyttbart matavfall med 25 prosent innen ForMat er næringslivets egen satsing for å redusere mengden mat som kastes, initiert av NHO, dagligvarehandelen og næringsmiddelindustrien. Næringsutvikling på gården og etablereropplæring for nye målgrupper Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving tilbyr kursserien Næringsutvikling på gården (NUG). I samarbeid med Energigården og NoBio ble NUG-konseptet i 2011 utvidet med et kurs i produksjon og salg av biovarme. Deltakerne får en god plattform for å satse på bioenergi som næring. På vegne av Utlendingsdirektoratet (UDI) har Norges Vel holdt jobbskapingskurs for asylsøkere med avslag på søknad om opphold i Norge, på mottakssentre rundt om i landet. Ved å tilby kompetansehevende kurs tilpasset muligheter for å skape egen jobb i hjemlandet, blir deltakerne bedre rustet til en frivillig hjemreise. I samarbeid med bydel Grorud og NAV har Norges Vel utviklet og gjennomført mat- og etablererkurset «Rett fra Romsås». Målgruppen var personer med fremmedkulturell bakgrunn. Deltakerne har gjennomgått matfaglige og forretningsmessige sider av å drive egen virksomhet. Årsrapport 2011 I 6

7 Aktiviteter internasjonalt I året som gikk har Norges Vel arbeidet med rundt 30 internasjonale prosjekter i våre satsingsområder i Afrika, Balkan og Øst-Europa. Inkubator for fornybar energi i Uganda I Uganda har bare rundt seks prosent av befolkningen tilgang til elektrisitet. Norges Vel og Makerereuniversitetet i Uganda skal nå etablere en inkubator for fornybar energi. Fornybare energikilder er ofte et bærekraftig alternativ både for energiproduksjon, klima og for å skape nye arbeidsplasser. Inkubatoren skal etablere og støtte opp om lokale bedrifter som jobber med fornybar energi. Det toårige prosjektet finansieres gjennom Nordic Climate Facility. Makedonias første biogassanlegg I tilknytning til landets største fengsel, KPD Idrizovo, bygges nå Makedonias første biogassanlegg. Anlegget sparer miljøet for utslipp av klimagasser og lar fengselet spare penger ved å utnytte avfallsressurser. Biogassanlegget gir lokalprodusert energi til oppvarming og varmt tappevann eller produksjon av strøm til fengselet. Norges Vel, med sin brede kompetanse innen energiproduksjon, energibruk, og erfaring fra et norsk biogassanlegg, er engasjert som faglig veileder for prosjektet. Fiskeoppdrett på Madagaskar Fiskeoppdrett er en viktig del av Madagaskars utviklingsmuligheter i kampen mot fattigdom, arbeidsløshet og underernæring. I løpet av en fireårsperiode skal Norges Vel hjelpe 300 bønder i gang med fiskeoppdrett, og bistå dem med å etablere en produsentorganisasjon. Gjennom organisasjonen får småprodusentene kunnskap om produksjon og teknologi, kvalitet og hygiene, samt salg og markedsføring. Målet er at hver oppdretter skal produsere 600 kg fisk årlig, noe som vil gi en månedslønn på minst 60 amerikanske dollar. Kvinner, klimatilpasning og næringsutvikling i Tanzania I vårt regionale program for sørlige og østlige Afrika startet Norges Vel en målrettet prosess med integrering av klimavennlige produksjonsmetoder for økt lønnsomhet og bæreevne i jordbruket. Samtidig har vi løftet kvinner ekstra høyt opp på agendaen for å fange opp den potensielle inntektsog produktivitetsøkningen knyttet til kvinners økte kontroll over ressurser (FAO ). Sammen med lokale samarbeidspartnere jobber vi med tiltak som både vil gi en positiv klimaeffekt og økte inntekter for produsentene. Gjennom fornuftig utnyttelse av avfallsprodukter fra landbruket, for eksempel risskall, får man tilbakeført næringsstoffer til jorden, økt jordkvalitet og forventet positivt utslag på avlingen. Nasjonal strategi for samfunnsansvar i Romania Sammen med Association for Implementing Democracy (AID) har Norges Vel gjennomført et toårig samfunnsansvars-prosjekt med fokus på miljø og samfunnsutvikling i Romania. Norges Vels rolle var i hovedsak rådgivning og opplæring av ansatte og ledere i privat og offentlig sektor. Prosjektet resulterte i en nasjonal strategi for samfunnsansvar (National Public Policy Document), som ble godkjent av den rumenske regjering i september I tillegg ble det utviklet en manual for bruken av internasjonal standard ISO 26000: Veiledning om samfunnsansvar. Prosjektet ble finansiert gjennom en EØS-finansieringsordning for Romania. Årsrapport 2011 I 7

8 Hederspriser og Legater Medaljen for lang og tro tjeneste Norges Vel tildeler Medaljen for lang og tro tjeneste for å synliggjøre og verdsette menneskers innsats i arbeidslivet. Den som har bidratt med 30 års innsats for samme arbeidsgiver, fortjener heder. Derfor er Medaljen for lang og tro tjeneste en utmerkelse som verdsettes ekstra høyt både av giver og mottaker. I 2011 ble det tildelt Medaljer til ansatte i offentlige og private virksomheter. I november ble Medalje nr overrakt sykepleier Jorunn Homme for 43 år i sykepleien. Begivenheten fant sted på Klækken, samme sted som Anne Kristine Knudsdatter mottok historiens første Medalje i Norges Vels Sølvmedalje Norges Vels Sølvmedalje skal oppmuntre til nyskaping og igangsetting. Medaljen gis til personer som har gjort en innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Sølvmedaljen henger høyt, og det er relativt få som får den. Siden 2000 er det tildelt 17 Sølvmedaljer, åtte av disse i jubileumsåret Legatforvaltningen Gjennom utdeling av legatmidler støttes prosjekter og tiltak som bidrar til utvikling og nyskaping. I 2011 fikk ni søkere tildelt til sammen kroner fra Legatforvaltningen i Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Det kom inn til sammen 65 søknader til de tre legatene. Norges Vel forvalter følgende legater: Landbrukslegatet Utdanningslegatet Kultur- og miljølegatet Årsrapport 2011 I 8

9 Norges Vel Consult AS Norges Vel Consult AS ble opprettet i Selskapet vil med utgangspunkt i Norges Vels kompetansebase arbeide med konsulentoppdrag nasjonalt og internasjonalt. Selskapets hovedformål er å bidra til å finansiere Norges Vels ideelle prosjekter for livskraftige lokalsamfunn. Markedet er i det alt vesentligste næringsutviklingsoppdrag for offentlige og private aktører. Kompetansen hentes inn fra morselskapet. Norges Vel Consult vil konkurrere med andre aktører på rent kommersielle prinsipper. Selskapet skal være en kompetent og profesjonell forretningspartner for sine kunder. Selskapet ble opprettet mot slutten av 2011 og ivaretar fra nyttår de prosjekter som er i skatteposisjon. Dette medfører at selskapet fra årsskiftet ivaretar i alt 11 prosjekter. Det knytter seg klare forventninger til at selskapet vil være i økonomisk balanse, eventuelt med et lite driftsoverskudd allerede i første driftsår. Overskuddet føres tilbake til morselskapet og skaper grunnlag for nye ideelle utviklingsprosjekter. Norges Vel Eiendom AS Norges Vel Eiendom AS ble etablert i 2011 for å forvalte og utvikle Norges Vels eiendommer. I tillegg vil selskapet tilby tjenester innenfor samme fagområder til andre eiendomsbesittere. Selskapets hovedformål er å forvalte Norges Vels eiendommer på en hensiktsmessig måte, samt å bidra til å finansiere Norges Vels ideelle prosjekter for livskraftige lokalsamfunn. Norges Vel eier en bygningsmasse på kvadratmeter, der kvadratmeter leies ut og kvadratmeter benyttes til egen virksomhet. Eiendommene omfatter også dekar jord og skog, som fordeler seg mellom dekar jord og dekar skog. På Øverland har vi inngått en avtale med Stabekk videregående skole om å bruke vår skogeiendom i undervisningsøyemed. Øverland restaurert I 2011 har hovedhuset på Øverland gård gjennomgått en omfattende restaurering og ombygging. Dette har resultert i en attraktiv gjestegård der de nye driverne har økt antall gjester betraktelig. Nye muligheter på Hellerud Interessen for Hellerud som etableringssted øker, og det arbeides med utvikling for å tiltrekke nye og interessante leietakere. Som stor grunneier opplever vi sterkt press på deler av de øvrige arealene, noe som resulterer i mange pågående plan- og ervervsprosesser. Årsrapport 2011 I 9

10 Dette er Norges Vel Det Kongelige Selskap for Norges Vel er en ideell og uavhengig organisasjon stiftet i Vi er Norges eldste landsomfattende organisasjon, og har hovedkontor på Hellerud gård i Skedsmo kommune. Vi har lokalkontorer i Bergen og Levanger. Norges Vel har også kontorer i Kosovo og Tanzania. Kongelige beskytter H.M. Dronning Sonja er organisasjonens høye beskytter. Skaper bærekraftige verdier i lokalsamfunn Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar vi til verdiskaping i lokalsamfunn. Vi mener at et velfungerende storsamfunn er avhengig av livskraftige lokalsamfunn. Kjerneområder nasjonalt og internasjonalt Mat, kultur og opplevelse Energi og miljø Entreprenørskap og virksomhetsorganisering Norges Vel tildeler også Medaljen for lang og tro tjeneste, Norges Vels Sølvmedalje og forvalter og tildeler midler fra tre legater. Vår visjon Livskraftige lokalsamfunn. Våre verdier Vi fremmer bærekraftig utvikling bygget på et sosialt, miljømessig og økonomisk fundament. Vi tror på deltakende demokrati, rettferdig fordeling og likestilling. Styre og ledelse Norges Vel er en medlemsorganisasjon der representantskapet er øverste organ. Representantskapet består av en representant for hver av organisasjonene som er medlem, 18 representanter for de personlige medlemmene, direksjonens medlemmer, samt fire representanter valgt av og blant Norges Vels ansatte. Direksjonen er styret i Norges Vel og ledes av preses. Direksjonen og preses velges av representantskapet. Direksjonen ansetter administrerende direktør. Økonomi Som ideell organisasjon er det et mål at virksomheten skal være i økonomisk balanse og at overskuddet tilbakeføres til nye utviklingsprosjekter som bidrar til livskraftige lokalsamfunn. Det arbeides kontinuerlig med å styrke organisasjonens økonomiske handlingsrom. Medlemsorganisasjonen 31. desember 2011 hadde Norges Vel 35 organisasjonsmedlemmer og 840 personlige medlemmer. Norges Vel har fire æresmedlemmer: Kristian Kaus, Erik Kjøs, Johan Buttedahl, Tor Breen. Årsrapport 2011 I 10

11 Organisasjonsstruktur per Representantskapet Direksjonen Administrerende direktør Lars Mork Gundersen Fellesfunksjoner Nasjonal avdeling Kari Clausen Internasjonal avdeling Øyvind Ørbeck Sørheim Hederspriser og legater Lars Mork Gundersen Datterselskap 100 % eid av Norges Vel Norges Vel Consult AS Reinaart Pretorius Norges Vel Eiendom AS Ivar Hoff Norges Vels styrende organer Representantskapet 2011 Ordinært representantskapsmøte ble avviklet 26. mai i Norges Vels nyoppussede lokaler på Øverland. I alt 43 stemmeberettigede medlemmer deltok. Representantskapet behandlet de ordinære vedtektsfestede saker. I forkant av representantskapsmøtet ble det arrangert et åpent fagmøte med temaet «Handel med de minst utviklende land MUL», der rundt 70 tilhørere var til stede. Organisasjonsmedlemmer i representantskapet 4H Norge NBBL Bioforsk Coop Norge Cultura Bank Den norske veterinærforening Det norske hageselskap Det norske skogselskap Det Norske Travselskap Landkreditt Landsbystiftelsen Marquart & Olsen -Prosjektmenneske.No Ans Naturviterne Norges Birøkterlag Norges Bondelag Norges Bygdekvinnelag Norges Bygdeungdomslag Norges Fiskarlag NorgesGruppen ASA Norges Husflidslag Norges Jeger- og Fiskerforbund Norges Skogeierforbund Norsk Bonde- og Småbrukarlag Norsk Fjørfelag Norsk Landbruksrådgiving Norsk Sau og Geit Norske Felleskjøp Nortura Oikos Økologisk - Norge Stiftelsen Harmonien - Bergen Filharmoniske Orkester Stiftelsen Norsk Hestesenter TINE SA Uloba Vestfold Landbruksselskap Øverland Andelslandbruk Årsrapport 2011 I 11

12 Personlige medlemmer i representantskapet Alf Erling Albrigtsen Aud Klingen Sjøvik Barbro Stordalen Dea Haug Storaas Eivind Arthur Mjærum Hilde Kvile Inga Kvalbukt Jon Olav Knotten Knut Bjella Magne Mo Oddveig Eggen Per-Asbjørn Andvik Sigrun Røstad Steinar Dvergsdal Sunni Grøndahl Aamodt Turid Jødahl Norges Vels ansatte i representantskapet Karsten Gjefle Åse Lekang Sørensen Silvia Maria Suh Carl Fredrik Pedersen Direksjonen Bjørn Iversen Gårdbruker Preses fra 2006 Laura Kvamme Autorisert regnskapsfører, selvstendig næringsdrivende Visepreses fra 2006 Siv Merethe Gederaas Belbo Rådgiver, Nord-Trøndelag fylkeskommune I direksjonen fra 2006 Svein Sundsbø Seniorrådgiver, Gambit AK-Strategi I direksjonen fra 2009 Marit Halvorsen Seniorrådgiver Ansattvalgt fra 2009 José Luis Ramos Seniorrådgiver Ansattvalgt fra 2010 Ivar Sørby Gårdbruker og selvstendig næringsdrivende 1. vara fra 2010 Thorvald Hillestad Ordfører i Re kommune Ordfører i representantskapet fra 2006 Bernt Skarstad Bonde og leder Nordland Bondelag I direksjonen fra 2010 Ledelsen Lars Mork Gundersen Administrerende direktør Øyvind Ørbeck Sørheim Utenlandssjef Kari Clausen Utviklingssjef Stein Bjørnbekk Markeds- og kommunikasjonssjef Årsrapport 2011 I 12

13 Årsberetning Det Kongelige Selskap for Norges Vel Virksomheten Det Kongelige Selskap for Norges Vels (Norges Vel) formål, visjon og verdier fremmes gjennom aktivitetene som gjennomføres både i Norge og i utvalgte samarbeidsland. Utvikling av livskraftige lokalsamfunn er organisasjonens hovedmål, som utøves gjennom næringsutvikling. Det Kongelige Selskap for Norges Vel har hovedkontor i Skedsmo. I tillegg er det regionkontorer i Bergen, Levanger, Kosovo og Tanzania. Kontoret i Makedonia ble vedtatt nedlagt i Utenlandskontorene er registrerte som internasjonale frivillige organisasjoner i tråd med landenes lovgivning. Norges Vel Eiendom AS ble etablert i 2011 for å forvalte og utvikle Norges Vel eiendommer. Norges Vel Consult AS ble opprettet i Selskapet vil med utgangspunkt i Norges Vels kompetansebase arbeide med konsulentoppdrag nasjonalt og internasjonalt. Selskapenes hovedformål er å bidra til å finansiere Norges Vels ideelle prosjekter for livskraftig lokalsamfunn. Ansatte Det var ved inngangen av året 39 personer ansatt i Norges Vel og 33 ved utgangen av året. Av de ansatte ved årets utgang var 13 kvinner og 20 menn. Antall årsverk som ble gjennomført i 2011 var 32,9. I tillegg sysselsetter Norges Vel 7 personer på lokale kontrakter i bistandsprosjektene. Likestilling Likestilling vektlegges, og dette gjenspeiles blant annet i Norges Vels organer. Den administrative ledelsen arbeider også for en større andel kvinnelige ansatte. Ved rekrutteringer legges det vekt på balansert kjønns- og aldersfordeling. Det har i 2011 blitt ansatt null kvinner og en man. Likestillingsspørsmål er også inkludert i faglige sammenhenger i prosjektene. Direksjonen består av sju medlemmer. Av disse er tre kvinner og fire menn. Ledergruppen består av fire medlemmer - en kvinne og tre menn. Helse, miljø og sikkerhet Ledelsen legger stor vekt på et godt samarbeidsklima blant annet i arbeidsmiljøutvalget for å fremme trivsel i organisasjonen. Norges Vel har en bedriftshelsetjeneste, og det gjennomføres årlige helsekontroller av de ansatte. Selskapet har også en avtale med Global Medical Support som sikrer medisinsk behandling og støtte til de ansatte ved utenlandskontorene. Landbruksdriften er basert på miljø- og gjødselsplan og drives for øvrig i samsvar med Kvalitetssystemer i landbruket (KSL) og øvrige lovpålagte regler. Driften forurenser i liten grad det ytre miljøet. Sykefravær Sykefraværet i 2011 var på 1,4 prosent mot 4,7 prosent i Det er ikke rapportert alvorlige ulykker eller skader. Det Kongelige Selskap for Norges Vel I Årsregnskap 2011 I 13

14 Ordinær drift For 2011 viser resultatet et overskudd på kr ,-. Det er i 2011 ikke bokført salg av eiendom. Resultatet for Norges Vel inklusiv de to datterselskapene er kr ,-. Egenkapital Regnskapet viser bokført positiv egenkapital på kr. 8,3 millioner Norges Vel har de siste årene styrket egenkapitalen vesentlig. Den var i 2005 på -23,4 millioner. Finansiell risiko Norges Vel etablerte følgende nye gjeldsforhold i 2011 i Landkreditt. Lån på 5 millioner som ble brukt til oppgradering av Øverland samt man benyttet kassekreditten på 1,2 millioner som en garanti mot NCF på Uganda prosjektet. Norges Vels langsiktige gjeld ble i 2011 nedbetalt med kr. 2,3 millioner. Den langsiktige gjelden består av pantelån på 16,1 millioner og gjeldsbrev lån 4,9 millioner på normale betingelser. Det er i regnskapet fordringer og gjeld knyttet til bistandsprosjektene. Finansieringen av disse prosjektene er sikret gjennom langsiktige avtaler med Norad og UD. Anvendelsen av midlene skjer gjennom periodiske avregninger og følges derfor kontinuerlig. De øvrige fordringene knyttet til den nasjonale virksomheten er relativt beskjeden i forhold til virksomhetens omfang og det registreres lite tap på fordringer. Videre drift På bakgrunn av ovennevnte informasjon vurderer direksjonen at vilkårene for videre drift er til stede. Årsregnskapet gir etter direksjonens oppfatning et rettvisende bilde av Norges Vels økonomiske situasjon pr. 31. desember Hellerud, 31. desember 2011 / 17. April 2012 Det Kongelige Selskap for Norges Vel I Årsregnskap 2011 I 14

15 Regnskap Det Kongelige Selskap for Norges Vel Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Renteinnt. fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) ( ) ORDINÆRT RESULTAT ( ) ÅRSRESULTAT ( ) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) Det Kongelige Selskap for Norges Vel I Årsregnskap 2011 I 15

16 Balanse per Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Aksjer i konsernsels Sum Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Fordringer på konsernselskap Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Det Kongelige Selskap for Norges Vel I Årsregnskap 2011 I 16

17 Balanse per Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Hellerud, 31. desember 2011 / 17. April 2012 Det Kongelige Selskap for Norges Vel I Årsregnskap 2011 I 17

18 Kontantstrøm KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad ( ) - Periodens betalte skatt Tap / - Vinning ved salg av anleggsmidler (28 334) Ordinære avskrivninger /- Endring i kundefordringer ( ) /- Endring i leverandørgjeld ( ) /- Endring i andre tidsavgrensningsposter ( ) =Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter( ) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler ( ) Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer =Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter - Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld ( ) /- Netto endring i kassekreditt =Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( ) = Netto endring i kontanter mv ( ) ( ) + Beholdning av kontanter = Kontantbeholdning Kontantbeholdning mv framkommer slik: Kontanter og bankinnskudd pr Skattetrekkinnskudd o.l. pr = Beholdning av kontanter mv Det Kongelige Selskap for Norges Vel I Årsregnskap 2011 I 18

19 Noter NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold legges det vekt på økonomiske realiteter ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt sammenstilling Salgsinntekter resultatføres i hht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Vedlikehold / påkostning Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vår ervervelse (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag), tillegges kostpris, dvs. balanseføres. Finansielle eiendeler Selskapets investeringer i datterselskap, tilknyttede selskap, felleskontrollert virksomhet og øvrige aksjer vurderes samlet til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. Aksjer i datterselskap Investeringer i datterselskap er vurdert til kostmetoden. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap da datterselskapene har ubetydelig virksomhet. Vedrørende engasjement i andre selskaper vises til note 5. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad: Statens Pensjonskasse Norges Vel har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Årlig innbetaling til Statens Pensjonskasse, herunder årlig premie samt innbetaling til premiefondet kostnadsføres som pensjonskostnad. Pensjonskostnaden klassifiseres som ordinær driftskostnad og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Det Kongelige Selskap for Norges Vel I Årsregnskap 2011 I 19

20 NOTE 2 - DRIFTSINNTEKT Nasjonalt utviklingsarbeid Kommunikasjon/markedsstøtte Fellestjenester og standardisering Internasjonal virksomhet Medaljer/priser/legater Medlemskontakt/-rekruttering Eiendom Bistandsmidler i Forvaltning BiF Jubileum 200 år SUM INNTEKTER Bistandsmidler i forvaltning er midler som benyttes i bistandsprosjekter utenfor Norge. Den utenlandske delen av disse prosjektene påvirker ikke Norges Vels samlede resultat. Inntekter fordelt på geografiske områder Virksomhet i Norge Virksomhet int. inkl. bistandsmidler Sum NOTE 3 - LØNNSKOSTNAD Det er registrert følgende lønnskostnader for selskapet de siste to år: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonkostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk 32,9 36,4 Det er i 2011 utbetalt kr til daglig leder. Herav inngår andre ytelser med kr og pensjonspremie med kr Det er utbetalt kr i styrehonorar til selskapets styre. Det foreligger ellers ingen ytelser til andre ledende personer eller medlemmer mv. Det er for 2011 kostnadsført kr i revisjonshonorar eksklusivt mva. Herav inngår ikke avsatte revisjonskostnader for 2010 a kr Obligatorisk tjenestepensjon Norges Vel er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse som tilfredsstiller kravene i loven. Pensjonsordningen er en ytelsesbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen. Det Kongelige Selskap for Norges Vel I Årsregnskap 2011 I 20

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer